TINF – formule za 1. MI 2010/2011 v1.

2 1
VJEROJATNOSTI U KOMUNIKACIJSKOM SUSTAVU

(

) ∑

(

)

(

|

) (

)

(

|

)
(

)
(

)

(

)
∑ (

)

(

|

)

(

|

)

| |

=
) , ( ) , ( ) , (
) , ( ) , ( ) , (
) , ( ) , ( ) , (
) , (
2 1
2 2 2 1 2
1 2 1 1 1
m n n n
m
m
i i
y x p y x p y x p
y x p y x p y x p
y x p y x p y x p
y x p

   


} } }
) (
1
y p
¯
= ) (
m
y p
¯
= ) (
2
y p
¯
=
}
}
}
) (
1
x p
¯
=
) (
2
x p
¯
=
) (
n
x p
¯
=

ENTROPIJA

Svojstva entropije:
1.
2.

3.

4.
Entropija na ulazu sustava:

Entropija na izlazu sustava:
∑ (

)

Združena entropija ili entropija para slučajnih varijabli:
∑ ∑ (

)

(

)

Entropija šuma, irelevantnost:
∑ ∑ (

)

(

)

Ekvivokacija, mnogoznačnost:
∑ ∑ (

)

(

)

TRANSINFORMACIJA
Srednji uzajamni sadržaj informacije, transinformacija:
∑ ∑ (

)

(

)

(

)

KAPACITET DISKRETNOG KOMUNIKACIJSKOG KANALA

RELATIVNA ENTROPIJA

KASKADIRANJE KANALA
c
c ÷ 1
o
o ÷ 1
. ÷ 1
.
t ÷ 1
t
1
x
2
x
1
y
2
y
1
z
2
zPROSJEČNA DULJINA KODNE RIJEČI

efikasnost koda:

KRAFTOVA NEJEDNAKOST

HUFFMANOVO KODIRANJE


ako dodajemo

simbola

ARITMETIČKO KODIRANJE

TRAJANJE I BRZINA GENERIRANJA SIMBOLA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful