You are on page 1of 1

Nota de prensa

O PSdeG de Vilalba denuncia o soterramento da depuradora do Raego e residuos sen licenza ambiental
Partido dos Socialistas de Galicia

LUGO

-O voceiro do PSdeG en Vilalba, Eduardo Vidal, constata tras revisar o expediente que o alcalde mentiu en sesin plenaria, xa que non existen nin os informes tcnicos nin as autorizacins s que fixo mencin -O socialista esixe unha investigacin ou, do contrario, poer os feitos en coecemento da Confederacin Hidrogrfica, da Fiscala de Medio Ambiente e da Xunta de Galicia O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Vilalba denuncia que o alcalde, Gerardo Criado, mentiu en sesin plenaria despois de afirmar que a actuacin de soterramento da antiga depuradora do Raego se fixera coa autorizacin e coecemento dos responsables ambientais e tamn cos informes tcnicos oportunos. A depuradora foi soterrada en zona de Rede Natura e dominio pblico hidrulico, e con ela todo tipo de residuos. A pesar das afirmacins do alcalde tras a mocin presentada en xullo polo grupo socialista, agora, unha vez revisado o expediente en cuestin, ponse de manifesto que non existen nin os informes tcnicos, nin as autorizacins s que fixo mencin o Sr. Criado en sesin plenaria, e tampouco o oportuno expediente do cese da actividade, segundo constata o voceiro socialista, Eduardo Vidal. As se desprende unha vez comprobado o dosier que o propio alcalde puxo a disposicin do grupo do PSdeG, tendo en conta que no histrico deste caso, na relacin de bens inventariados de propiedade municipal, existe anda hoxe a depuradora de augas residuais do Raego, e que tal infraestrutura hai anos que foi soterrada coa aprobacin do goberno municipal Vilalbs, e tamn que se aproveitou tal circunstancia para soterrar, con ela, residuos de todo tipo, afirma Eduardo Vidal. O grupo socialista presentou aprobacin do pleno do mes de xullo unha mocin, que foi rexeitada cos votos do PP, na que se peda, 1 Que o Sr. Alcalde ordenara a prospeccin do lugar, a efectos de comprobar a verdade dos feitos denunciados. 2 Que de comprobarse, ordenara o necesario para repoer o estado natural dos terreos. 3 Que atendendo ao principio de, quen contamina paga, abrira unha investigacin do acontecido, e, a oportuna denuncia de ser o caso. Agora, ante estes feitos constatados, os socialistas vilalbeses esxenlle Alcalda que acte. Do contrario, poern oficialmente en coecemento da Confederacin Hidrogrfica, da Fiscala de Medio Ambiente e do organismo competente da Xunta os feitos denunciados.
Lugo, 12 de novembro de 2012 Sados, Gabinete de Comunicacin PSdeG-PSOE da provincia de Lugo