You are on page 1of 3

Koji tipovi transparentnosti su pozeljni?

Pristupna, lokacijska, migraciona, transparentnost komunikacije, transparentnost replikacije Koraci kod poziva udaljene procedure 1. Klijent poziva lokalnu proceduru (klijent stub) Za klijntski proces ona izgleda kao aktuelna procedura koju treba pozvati. 2. Klijent stub pakuje argumente za udaljenu proceduru (ova aktivnost moe ukljuiti i konverziju u standardni format) i gradi jednu ili vie mrenih poruka (messages) i poziva lokalni OS (poziva send primitivu, a nakon toga i receive primitivu i eka se dok ne stigne odgovor). Pakovanje argumenata u mrenu poruku se zove parameter marshaling (ureivanje parametara) 3. Lokalni OS alje poruku udaljenom OS (koridenjem transportnog protokola) 4. Udaljeni OS prosleuje poruku serverskom stub-u. Serverska stub funkcija prima poruku od lokalnog OS (izvrava receive primitivu), raspakuje je (unmarshaling) i izvlai argumente za poziv procedure. 5. Serverski stub poziva eljenu serversku proceduru i predaje joj parametre koje je primio od klijenta (stavljajudi ih u stek kao kod poziva lokalne procedure). 6. Server izvrava pozvanu proceduru i vrada rezultat stub-u. 7. Serverski stub pakuje rezultat u poruku i poziva svoj lokalni OS (poziva send primitivu, a nakon toga ponovo receive primitivu ekajudi novi zahtev). 8. Serverski OS alje poruku klijentskom OS 9. Lokalni OS prosleuje poruku klijnt stub-u 10. Klijent stub izvlai rezultat iz poruke i vrada klijentskom procesu Klijent nastavlja dalje sa izvrenjem Povezivanje DCE servera I klijenta koraci: 1. Registrovanje broja porta servera (procesa) u DCE deamonu 2. Registrovanje servera u direktorijumskom servisu (adresa serverske maine, ime servera i interfeisi koje implementira) 3. Klijent kontaktira direktorijumski server da dobije adresu server maine (IP adresu) na kojoj se izvrava server 4. Klijent kontaktira DCE deamon da bi dobio broj porta servera kome eli da pristupi Poziv udaljene procedure Objasniti Kristijanov aklgoritam: Periodino svaka maina alje poruku serveru vremena traedi informaciju o trenutnom vremenu. Server odgovara porukom u kojoj se nalazi informacija o vremenu, CUTC. Kada primi informaciju o vremenu klijent jednostavno moe postaviti svoj asovnik na vrednost CUTC.

kesirabje i 3 lokacije (treca nema, to samo cak noris moze da nadje)

Keiranje u memoriji servera


Jednostavno i transparentno za korisnika Sve akcije nad fajlovima obavlja server Mreni sobradaj nije smanjen Server je potencijalno usko grlo

Keiranje fajlova na strani klijenta

Na klijentovom disku

Dovoljno prostora za pamdenje velikih fajlova, pouzdano Bri pristup fajlu nego kroz mreu Server se samo povremeno kontaktira (rastereden je, sistem je sklabilan)

U klijentovom keu

Uobiajeno reenje Brzi pristup podacima iz fajla Nepouzdano u sluaju kraha klijenta podaci mogu biti izgubljeni

Razlozi replikacije Povedanje pouzdanosti Npr. ako je fajl sistem repliciran, mogude je nastaviti sa radom ako neka kopija bude naruena jednostavnim komutiranjem na drugu kopiju. Poboljanje performansi U sluaju velike geografske razuenosti DS replikacija je poeljna jer smanjuje vreme pristupa podacima (npr. replicirani Web serveri) Replikacija dovodi do problema konzistentnosti kopija. Da bi kopije bile usaglaene potrebno je izvriti auriranje tako da se privremena nekonzistentnost ne primeti; Auriranje kopija dovodi do degradacije performansi, naroito u velikim DS, Kada i kako de se izvriti auriranje kopija, odreuje cenu replikacije.

Azuriranje replika Auriranje inicirano od strane servera (push prilaz) Auriranje se prenosi replikama na inicijativu servera, mada replike to nisu zahtevale. Ovaj prilaz se koristi izmeu permanentnih i serverski iniciranih replika, tj. kada je potrebno ostvariti visok nivo konzistencije. Auriranje na zahtev klijenta (pull prilaz) Server ili klijent zahtevaju od drugog servera da mu prosledi auriranje ako je postojalo. Kod lamportovog algoritma je tacno: a-->b them C(a)<C(b)

Arhiktektura p2p Ne postoji uvek prisutni server u centru aplikacije. Krajnji hostovi direktno komuniciraju Peer hostovi se povremeno konektuju u mreu i imaju promenljive IP adrese. pitanje da se na osnovu laportovih vremenskih markica moze ustanoviti da li su dogadjaji a i b uslovljeni ne znam...