1

PERINTAH AM BAB ‘C’ Berkuatkuasa mulai 1 Januari 1974
membawa tajuk

2

Takrif cuti:

Sebarang tempoh seseorang pegawai

dibenar

meninggalkan tugas tanpa dianggap terputus perkhidmatan atau berhenti kerja
3

Cuti adalah satu kemudahan BUKAN HAK 4 .

3.KATEGORI-KATEGORI CUTI 1. 5. . 6. CUTI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN CUTI ATAS SEBAB-SEBAB PERUBATAN / KESIHATAN CUTI MENUNAIKAN HAJI CUTI SAMBILAN/CUTI REHAT KHAS CUTI TANPA REKOD Lain-lain jenis cuti 5 2. 4.

CUTI KERANA PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN • • • CUTI REHAT CUTI SEPARUH GAJI CUTI TANPA GAJI 6 .

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan: CUTI REHAT: Boleh diambil bila-bila masa oleh anggota yang berkelayakan 7 .

maka ketidakhadiran itu dianggap sebagai MENINGGALKAN TUGAS atau tidak hadir bertugas tanpa kebenaran 8 . Jika ini berlaku.Walau bagaimana pun seseorang anggota itu tidak dibenarkan meninggalkan tugasnya untuk bercuti rehat sebelum permohonannya diluluskan.

Atas kepentingan perkhidmatan. 9 . Ketua Jabatan boleh: Tidak meluluskan permohonan cuti rehat yang dipohon. Memanggil balik untuk bertugas anggota yang telah diluluskan cuti rehatnya.

Bil. 2 Tahun 2005 10 . Perkh.Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan: CUTI REHAT: Kadar mengikut Pek.

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan: CUTI REHAT: Cuti mingguan tidak diambil kira Boleh dibawa ke hadapan bagi cuti yang tidak dapat dihabiskan atas kepentingan perkhidmatan 11 .

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 CUTI REHAT KHAS DAN PENGUMPULANNYA BAGI TUJUAN PEMBERIAN WANG TUNAI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN 12 .

TUJUAN Memberi Cuti Rehat Khas (CRK) dan pengumpulannya bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti Rehat kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. 13 .

LATAR BELAKANG Kerajaan telah bersetuju bahawa : a. dan 14 . Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1977 DIGANTI dengan CRK sebanyak tujuh (7) hari dalam satu tahun kalendar. Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh (7) hari yang diberikan kepada PPP di perenggan 8.

LATAR BELAKANG b. 15 . CRK yang tidak dapat dihabiskan TIDAK BOLEH dibawa ke tahun berikutnya tetapi DIBENARKAN untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Cuti rehat bagi pegawai yang layak.

16 . Semua pegawai yang mengajar dan diberi kemudahan cuti penggal atau cuti semester di Sekolah atau Institusi Pelajaran dan Pengajian Tinggi.PEGAWAI YANG LAYAK i.

Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak iii.PEGAWAI YANG LAYAK ii. 17 .

PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK Pegawai yang telah diberikan kemudahan Cuti Rehat mengikut peruntukan Perintah Am Bab C (sebagai contoh Pengarah dan Timbalan Pengarah Politeknik dan Maktab Perguruan serta pegawai yang berkhidmat di jabatanjabatan dan bahagian-bahagian di Kementerian Pelajaran. Kementerian Pengajian Tinggi. 18 . Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Bahagian/Daerah dan lain-lain).

PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK ii. Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar Sekolah Rendah yang menikmati kemudahan Cuti Rehat. iii. dan Guru Sandaran Tidak Terlatih. 19 .

20 .Kemudahan CRK ini adalah untuk kegunaan dalam tahun semasa sahaja. Baki CRK yang tidak digunakan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya.

CUTI TAHUN PERTAMA AKAN LUPUT JIKA TIDAK DIHABISKAN DALAM TAHUN KETIGA 21 .BOLEH DIKUMPUL CUTI REHAT YANG BERKELAYAKAN DALAM TEMPOH DUA TAHUN PERKHIDMATAN KE TAHUN KETIGA.

Cuti kerana perkhidmatan yang melayakkan:

CUTI REHAT: Gantian Cuti Rehat (golden hand-shake)

Pemberian hadiah pada tarikh persaraan atau mati dalam perkhidmatan.

• award wang tunai • award perkhidmatan yang berpencen untuk menambah faedah persaraan.
22

TEMPOH PENGUMPULAN GANTIAN CUTI REHAT

MAKSIMA 120 HARI PENGUMPULAN 15 HARI SETAHUN SEPARUH DARI TEMPOH CUTI REHAT YANG LAYAK BAGI TAHUN SEMASA;

(rujuk: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2003) Formula Perkiraan: 1/30 x Gaji Akhir (termasuk Imbuhan Tetap) x Jumlah cuti terkumpul.

23

DILULUSKAN OLEH KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN ATAS SEBAB-SEBAB:

kesihatan sanak saudara yang rapat
24

30 hari setiap genap tahun perkhidmatan. Tidak boleh atas sebab bersalin. 25 . Maksima 180 hari. Ketua Jabatan boleh meluluskannya tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun atas sebab kesihatan sanak saudara yang rapat.

Atas sebab-sebab persendirian yang mustahak 30 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan 360 hari tempoh maksima Syarat yang melayakkan ialah telah berkhidmat tidak kurang 6 bulan 26 .

Baki cuti yang tidak diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had umur wajib bersara. Telah menghabiskan kesemua cuti rehat yang ia berkelayakan.Perlu dicatatkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan (Kenyataan Perkhidmatan dan cuti). 27 . Tempoh bercuti tidak diambil kira bagi tujuan faedah persaraan.

28 .

Jenis-jenis cuti – atas sebab perubatan       CUTI SAKIT CUTI SAKIT LANJUTAN CUTI KERANTINA CUTI BERSALIN CUTI KECEDERAAN CUTI TIBI. KUSTA DAN BARAH 29 .

Boleh dipertimbangkan dan diluluskan cuti atas sebab perubatan oleh Ketua Jabatan atau Kuasa Tertentu apabila disahkan oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat dengan mengemukakan Sijil sakit 30 .

SIJIL SAKIT bukan merupakan HAK untuk meninggalkan tugas tetapi hendaklah mendapat kelulusan Ketua Jabatan terlebih dahulu untuk bercuti sakit 31 .

4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa di luluskan oleh Ketua Jabatan dan 90 hari seterusnya oleh Kuasa Tertentu. Cuti sakit mesti dihabiskan di rumah 32 .

cuti rehat hendaklah digunakan (jika berkelayakan) Sakit semasa dalam cuti rehat. layak mendapat faedah cuti sakit (dalam negeri) Cuti sakit 45 hari dalam 3 tahun berturut-turut akan dihadapkan kepada Lembaga Perubatan 33 .4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Jika masih sakit selepas 180 hari.

34 .4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Sakit semasa bercuti rehat di Malaysia:- Layak mendapat faedah cuti sakit selagi ia diakui tidak sihat oleh Pegawai Perubatan.

-sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh ia patut balik.4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Sakit semasa berada di luar negara:Tak layak dapat cuti sakit kecuali -sakit pada tarikh ia patut balik. 35 .

•Balik sebaik sahaja ia sembuh. •Disokong oleh sijil sakit dari Pegawai Perubatan negara berkenaan.4 Grafik dan Animasi oleh RAMLY MOHAIADIN Sakit semasa berada di luar negara:- Layak mendapat faedah cuti sakit sekiranya:•Dimasukkan ke hospital. 36 .

c) Selebihnya hendaklah menggunakan cuti rehat yang masih ada.Cuti sakit bagi staf Bukan guru - a) 90 hari pertama diluluskan oleh Ketua Jabatan. b) 90 hari kedua diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. 37 .

38 . b) 90 hari kedua diluluskan oleh Ketua Setiausaha Kementerian. c) Selebihnya diluluskan oleh Ketua Jabatan selama 25 hari sebagai tambahan.Cuti sakit bagi Guru a) 90 hari pertama diluluskan oleh Ketua Jabatan.

Diluluskan untuk bercuti sakit mengikut Perintah Am Bab ‘C’ 15 39 .

Diluluskan untuk bercuti sakit mengikut Perintah Am Bab ‘C’ 15 40 .

   tempoh menunggu laporan Lembaga Perubatan dibayar separuh gaji jika ada sijil sakit. jika tiada cuti tanpa gaji. selepas itu cuti tanpa gaji tidak lebih 90 hari dan dibayar elaun bersamaan separuh gaji. 41 . akan dihadapkan kepada Lembaga Perubatan. jika masih tidak sihat selepas itu.

 tempoh tidak melebihi 3 bulan.  jika cuti sakit/rehat telah habis digunakan maka cuti separuh gaji akan diluluskan bagi tempoh 90 hari. diperakukan oleh sebuah Lembaga Perubatan. 42 .  boleh diberi cuti sakit atau cuti rehat yang masih ada.

CUTI KERANTINA DIBERI KEPADA ANGGOTA YANG TERLIBAT DENGAN KES-KES PENYAKIT BERJANGKIT / WABAK. 43 .

44 .

60 hari bergaji penuh mulai dari hari anak dilahirkan termasuk hari cuti mingguan dan cuti umum. Sakit bagi melebihi 60 hari boleh diberi cuti sakit biasa atau lain-lain cuti atas sebab-sebab kesihatan/perubatan. 45 . 5 kali sepanjang perkhidmatan.

46 . Selebihnya cuti tanpa gaji.Kali yang ke 6 Bagi bukan guru: hendaklah menggunakan cuti rehat yang berkelayakan atau terkumpul.

47 .Kali yang ke Bagi guru: 6 bergaji penuh dalam cuti semester. selebihnya sebagai cuti tanpa gaji. 14 hari pertama sebagai cuti separuh gaji.

14/2/2003 48 . Post natal was uneventful and she was discharged well on the 13/2/03.HOSPITAL SERI MANJUNG 32040 SERI MANJUNG PERAK DARUL RIDZUAN. DR. Name: Siti Rohana bt Abd Rahman Age: 40 yrs. I/C: 620418-10-5940 To whom so ever concern. GEETHA KITTU Pegawai Perubatan (O&G) Hospital Seri Manjung 32040 Seri Manjung. The above mentioned patient delivered a baby girl on 12/2/03 at 2:54 pm . PERAK. Thank You.

49  . Kemudahan ini dihadkan kepada 5 kali sepanjang tempoh perkhidmatan.Cuti Menjaga Anak  Anggota wanita yang bersalin. boleh diluluskan menjaga anak (cuti tanpa gaji) sehingga 90 hari mulai hari yang ke 61 dari tarikh bersalin.

50 . kusta dan barah 12 bulan bagi sakit tibi 24 bulan bagi sakit barah atau kusta Selebihnya – cuti rehat yang berkelayakan atau cuti separuh gaji tidak melebihi 12 bulan.cuti tibi.

.BERGAJI PENUH. sekali sahaja sepanjang perkhidmatan 51 .Cuti Haji . .melebihi 40 hari boleh guna Cuti Rehat.40 hari termasuk cuti mingguan dan cuti umum.berjawatan tetap dan telah disahkan dalam perkhidmatan. .telah berkhidmat tidak kurang dari -4 tahun .

Tempoh dihadkan mengikut jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Tabong Haji. .dianggap sebagai telah menggunakan kemudahan Cuti Haji bergaji penuh. 52 .anggota yang belum disahkan. .Cuti Haji Tanpa gaji: .

perlu mendapat kelulusan Kuasa Tertentu. gunakan cuti rehat. jika tiada. 53 .Menyertai latihan pasukan Sukarela – tidak melebihi 30 hari ditambah dengan 2 hari perjalanan. Jika lebih dari itu.

Mengambil bahagian dalam acara sukan – peserta. pegawai atau jurulatih. 54 .menghadiri mesyuarat juga dibenarkan.peringkat kebangsaan/negeri atau antarabangsa. . .tidak melebihi 30 hari. .

55 . Tempoh tidak melebihi 14 hari dengan 2 hari perjalanan. bagi pertubuhan yang diiktiraf oleh JPA.Menghadiri latihan/khemah tahunan/ Mesyuarat Agong/seminar/ aktiviti sukan/pertubuhan/persatuan.

Menghadiri latihan syarikat Kerjasama – kepada ahli yang memegang jawatan. jumlah tidak melebihi 2 bulan dengan kelulusan Ketua Jabatan. 56 .

Menghadiri Peperiksaan – diluluskan oleh Ketua Jabatan kepada anggota yang menduduki peperiksaan yang dianggap boleh memperbaiki/tingkat taraf hidup anggota. Pada hari peperiksaan sahaja. 57 .

58 . Diberi juga kepada guru-guru yang diarah bertugas semasa cuti semester persekolahan.Cuti kerana isteri bersalin Pada/sehari selepas isteri melahirkan anaknya. selama 7 hari. 5 kali sepanjang perkhidmatan.

(termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Kontrak) 7 hari dalam satu-satu tahun.Bagi guru-guru sahaja. Keluarga rapat sakit tenat Keluarga menunai haji Perkahwinan anak/sendiri Perayaan Kovokesyen / Mendaftar anak Ke IPT 59 .

sebagai cuti tanpa rekod 3 hari 60 .

ibu atau bapa kandung Bermula dari tarikh kematian atau hari berikutnya jika meninggal selepas waktu pejabat.Menziarahi atau membantu urusan berkaitan kematian ahli keluarga. Takrif ahli keluarga – .suami atau isteri . 61 .anak-anak .

62 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful