You are on page 1of 1

-TEKLFTR-

in Konusu: Teras zolasyonu Yaplmas

Mevcut zemin betonu temizlenecek ve tozdan arndrlacak , temizlenmi zemine ( KSTER KBE Flssigfolie ).Kauuk bitm esasl UV dayanml sv membran (tek bileenli) malzeme su ile inceltirilerek (mikser ile ) zemine astar tabakas olarak fra ile srlecektir.Astar kuruduktan sonra zemine 1 kat karmsz malzeme srlecektir.zerine file ekilecek ( tayc grevi grmesi iin) malzeme fileye iyice yedirilerek srlecektir.Srlen malzeme kuruduktan sonra sonkat olarak tekrar malzeme srlecektir.Bylece zemine 1 kat astar ve 3 kat katksz malzeme srlm olacaktr. KSTER KBE kauuk bitm esasl tek bileenli solvent iermeyen su yaltm rndr.Srlerek uyguland yzeylerde kuruduktan sonra eksiz ve su geirimsiz bir kaplama oluturur.Bu kaplama geni bir scaklk aralnda ( -20 C ile +20 C ) zelliini kaybetmez.UV nlanma ve d hava koullarna tam olarak dayanmldr.Yksek elastikiyete ce atlak kprleme zelliine sahiptir.

zolasyon zerine ap Atlmas zolasyon kuruduktan sonra zemine meyil ap dklecek (ortalama kalnlk 6 cm ) ap krmadan betonda krleme ilemi uygulanacak ve daha sonra karolar halinde kesilecektir.Derzler mastik ile doldurulacaktr.