You are on page 1of 2

Tefvizname Hak erleri hayr eyler rif an seyreyler Zan etme ki gayreyler Mevl grelim neyler.

Neylerse gzel eyler Sen Hakka tevekkl kl Sabreyle ve rz ol Tevfiz it ve rahat bul Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Kalbin ana berk eyle Takdrini derk eyle Tedbirini terk eyle Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Bil kd-i hcti Terk eyle mrdt Kl ana mnact Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Bir ii murd itme Hakdandr O red itme Oldysa ind itme Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Hakkn olcak iler Ol hikmetini iler Bodur gam u teviler Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Hep ileri fykdr Neylerse muvkfdr Birbirine lykdr Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Dilden gam dr eyle Tefviz-i umr eyle Rabbinle huzr eyle Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Sen adli zulm sanma Sabr it sakn o sanma Teslim ol oda yanma Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Dime u nin yle Bak sonuna sabr eyle Yerincedir ol yle Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Hi kimseye hor bakma Sen nefsine yan kma ncitme gnl ykma Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Mmin ii reng olmaz rif dili teng olmaz kl huyu cenk olmaz Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Ho sabr cemilimdir Allah ki vekilimdir Takdr keflimdir Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Her dilde nn ad Her kuladr imdd Her cnda ann yd Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Nr kalacak yerde Dermn ider ol derde Ngah aar ol perde

Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Her kuluna her anda Her anda o bir nda Geh kahr u geh ihsnda Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Geh muti vu geh mni Geh hfd u geh rfi Geh drr u gehi nfi Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Geh abdin ider rif Her kalbi Odur srif Geh eymn u geh hif Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Geh kalbini bo eyler Geh akna d eyler Geh halkn ho eyler Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Az ye az uyu az i Dil glenine gel g Ten mezlebesinden ge Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Bu ns ile yorulma Kalbinden ra olma Nefsinle dahi kalma Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Gemile geri kalma Hl ile dahi olma Mstakbele hem dalma Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Hem dem ni zikreyle Hayrn- Hak ol syle Zireklii koy yle Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Gel hayrete dal bir yol Koy gafleti hzr ol Kendin unut an bul Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Her szde bir nasihat var Her ide ganmet var Her nesnede zinet var Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Hep rumuz ve iretdir Hep ayn- inyetdir Hep gmz ve biretdir Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Bil elsine-i halk ren ebed u hulki Eklm- Hak ey Hakk Mevl grelim neyler.Neylerse gzel eyler Vallah gzel etmi Tallah gzel etmi Billah gzel etmi Allah grelim netmi.Netmise gzel etmi. Erzurumlu brahim Hakk