You are on page 1of 2

FAKTORER

(DELTIDER) SOM AVGR HANDLGGNINGSTIDER/GENOMLOPPSTIDER


1. BETJNINGSTID -

TGRDER

- TID PER ARBETSMOMENT/STYCKTID - ARBETSTID PER MOMENT/ANTAL OPERATIONER PER DETALJ

-SAMSPEL MELLAN ARBETSMOMENT/ INBRDES OPERATIONER PER DETALJ - GRUPPER AV UPPGIFTER ELLER EN UPPGIFT I TAGET/ SATSSTORLEK

2. TIDSMARGINALER MOT STRNINGAR

- HANTERA FRNVARO /TYDLIGA AVBYTARE - KORTA NER PLANERADE AVBROTT -REALISTISK PLANERING- JFR. SJ:S TGTIDTABELLER UTAN STRNINGSFAKTORER

3. UTFORMNING (FRLGGNING) - VERENSSTMMELSE MELLAN LEVERERANDE AV DEN PRODUCERANDE VERKSAMHETEN 4. KTID OCH MOTTAGANDE ENHET - HGST FRDLING TIDIGAST SEMESTER - SERVICENIV (BETJNINGSFAKTOR), - ORDNINGSFLJD MELLAN ARBETSSTATIONERNA - AKTIVITETENS LNGD/(OPERATIONSLNGD - ORDNINGSFLJD MELLAN DET SOM SKA LEVERERAS - VNTETID P BESLUT

Mnsson & Frnberg AB

[Skriv text]

5. VNTAN P INTERN BESTLLARE/KPARE

- PROGNOSKVALITET ( VID KUNDORIETERAD PRODUKTION R VNTAN = 0.

6. BALANS I FLDENA

INVESTERA FR SAMMA HANDLGGNINGSTIDER/ GENOMLOPPSTIDER PER AKTIVITET/OPERATION ; MSTE VERKSAMHETSFRKLARAS

Mnsson & Frnberg AB

[Skriv text]