You are on page 1of 2

DECLARACI DE L'ASSOCIACI 1ENTRETANTS SOBRE LA PAU I LES EXEMPCIONS LAssociaci Un entre tants considera que lactual celebraci de lexamen

de Valenci: llengua i literatura de la PAU darrere daltres assignatures com el castell de manera reiterada i, fins i tot, com ha passat enguany, en companyia de les assignatures optatives, no contribueix, de cap manera, al seu prestigi entre lalumnat. Pensem que la llengua prpia del Pas Valenci, i una de les dues que s oficial al nostre territori, ha de ser tractada amb el prestigi que es mereix i a aix contribueix, entre daltres coses, la posici que ocupa en les proves esmentades. Demanem que la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci, les universitats valencianes i la mateixa AVL treballen per exigir lacompliment de la LUEV que diu: La finalitat ltima de la Llei s assolir, mitjanant la promoci del valenci, l'equiparaci efectiva amb el castell i garantir l's normal i oficial d'ambds idiomes en condicions d'igualtat i desterrar qualsevol forma de discriminaci lingstica. El valenci i el castell sn declarades llenges obligatries en els Plans d'Ensenyament dels nivells no universitaris, i hom mirar que els escolars reben els primers ensenyaments en la llengua habitual i que els alumnes assolesquen un coneixement oral i escrit d'ambdues llenges en nivells d'igualtat. En aquest sentit, considerem que realitzar la prova de valenci lltim dia perjudica notablement el resultat de lexamen i contradiu flagrantment la Llei. s evident que el nivell de rendiment, datenci, de memria, etc., no s el mateix al principi que al final, quan arrosseguen cansament i tensi. Cal recordar que per a una part de lalumnat, representava lltim examen de selectiu. Per aquesta situaci no solament ens preocupa pels resultats acadmics, que ens preocupa i molt, sin perqu entenem que manifesta una clara desafecci i desconsideraci vers la nostra llengua i no contribueix en res al seu prestigi, ni acadmic ni social. Aquest tractament de lassignatura de Valenci: llengua i literatura a les proves daccs a la Universitat contradiu les prpies normes universitries, com es pot comprovar amb una consulta senzilla dels seus estatuts respectius: UA UJI UMH UPV UV Ja hem manifestat individualment aquesta queixa i els coordinadors argumenten que la causa per la qual el castell es fa el primer dia s perqu shi presenta tot lalumnat. No podem acceptar que aquest argument, no fonamentat en criteris pedaggics, siga el que guie lorganitzaci de les proves. A ms a ms, a ens porta a

un altre tema que tamb ens intranquillitza, i molt: les exempcions. La defensa del valenci com a llengua densenyament s la nostra preocupaci com a docents. Per aquest motiu considerem que el tema de les exempcions de lassignatura de valenci s una qesti no resolta que ja cueja massa temps i sobre la qual nosaltres volem expressar la nostra opini. Vegem el que en diu la Llei: De les excepcions Article 24 1. L'obligatorietat d'aplicar el valenci a l'ensenyament en els territoris assenyalats com de predomini valencianoparlant al Ttol Cinqu, restar sense efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho solliciten acrediten fefaentment residncia temporal en territori i expressen, en formalitzar la inscripci, el desig que els seus fills o tutelats siguen eximits de l'ensenyament del valenci. 2. El Consell de la Generalitat Valenciana introduir progressivament l'ensenyament del valenci als territoris de predomini lingstic castell relacionats al Ttol Cinqu, i afavorir totes les iniciatives pbliques i privades que contribuesquen a la finalitat esmentada. Tot a sense perjudici que els pares o tutors residents a les zones susdites puguen obtenir l'exempci de l'ensenyament del valenci per a llurs fills i tutelats, quan aix ho solliciten en formalitzar-ne la inscripci. Considerem que lexempci s una discriminaci cap a les persones castellanoparlants que es veuen menystingudes en laprenentatge de la llengua prpia del Poble Valenci mentre sn obligades a continuar estudiant altres llenges que no sn les oficials al nostre territori. Daquesta manera, sincompleixen preceptes fonamentals de la Llei esmentada. Especialment dos dels objectius especfics de la LUEV on es diu literalment: Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conixer i usar el valenci. Protegir la seua recuperaci i garantir l's normal i oficial. Per aix demanem que la interpretaci que es fa de la LUEV, en el sentit que qualsevol persona puga demanar lexempci de lassignatura de Valenci: llengua i literatura, noms es puga fer efectiva als territoris castellanoparlants (i valencianoparlants, si s el cas) durant un any i en els casos que marca la mateixa Llei com una cosa excepcional i no com una prctica habitual i discriminatria contra els valencianoparlants i els castellanoparlants, com ja hem exposat anteriorment. Volem acabar aquest escrit reiterant la nostra crida a la collaboraci de la Conselleria dEducaci, Formaci i Ocupaci, de totes les universitats valencianes, aix com de lAcadmia Valenciana de la Llengua, perqu garantisquen la preservaci, la dignificaci, el manteniment i lextensi de ls i el conreu del valenci. Aquesta tasca depn, tamb, de tota la societat i nosaltres, com a docents, hem destar a la primera lnia, com sempre, per defensar-la. Valncia, 20 doctubre de 2012

LES PERSONES SOTASIGNANTS ENS ADHERIM AL MANIFEST ANTERIOR

PERSONA

NIF

SIGNATURA

Podeu fer-ho, tamb, com a departaments i enviar-ho als organismes esmentats.