Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak EDU 3107

PENGENALAN

Dewasa ini, peranan guru adalah sangat meluas dan

1

Antara kemahiran asas tersebut ialah : Kemahiran melayan dan mendengar Kemahiran melaksana intervensi Kemahiran Asas Kaunseling Kemahiran menginterprestasi tingkah laku bukan lisan Kemahiran mengenalpasti masalah Kemahiran memberi tindak bals Rajah 1 : Kemahiran-kemahiran Asas Kaunseling 2 .Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak EDU 3107 BAB 1 : NOTA RINGKAS KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING Terdapat pelbagai jenis kemahiran asas kaunseling yang boleh digunakan oleh seseorang guru sebagai nilai tambah dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar serta mencapai objektif yang dirancang.

Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak EDU 3107 1.1 Kemahiran Melayan dan Mendengar 3 .

4 .Bimbingan Dan Kaunseling Kanak-Kanak EDU 3107 BAB 2 : BAGAIMANA SEORANG GURU BIASA BOLEH MENGAPLIKASIKAN KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING SEBAGAI NILAI TAMBAH DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful