You are on page 1of 2

CFO

Nr. 38 - 18. november 2012. 19. rgang


NYHEDSANALYSER
Side 3 Flere erhvervsstttekroner i EUs budget
Side 4 Strategi som overlevelsesplan
Side 6 Danske Bank ser over 30 pct. af erhvervsudln
OVERBLIK
Side 18 Lovforslag, bekendtgrelser og rapporter
Side 19 Internationale nyhedspluk fra ugen
TEMA: TOP 45 REVISIONSFIRMAER
Side 10 PwC har overhalet Deloitte p revision
Side 12 Ernst & Young varmer op til vkst
Side 13 Konsolidering blandt mellemstore revisorer
MARKEDSANALYSER
Side 22 ECRI: USA er nu i recession
Side 24 Kobberprisen vender efter mneders fald
LS I KONOMISK UGEBREV CFO NR. 38/2012
Rapportering: C20-selskaber blandt de hurtigste
Fortsttes nste side...
De danske brsnoterede virksomheder i C20-indekset
lukker generelt deres rsregnskaber og offentliggr
rsrapporterne hurtigere end mange af deres europi-
ske konkurrenter. I gennemsnit bruger de danske C20
virksomheder 46 dage p at producere rsrapporten
og fremlgge tallene for offentligheden, viser kono-
misk Ugebrev CFOs gennemgang af virksomhedernes
finanskalendere. konomisk Ugebrev CFOs opgrelse
er foretaget i forlngelse af BPM Internationals Close
Cycle Ranking for 2012-tal, som konomisk Ugebrev
CFO har fet indsigt i.
Kun fire danske brsnoterede virksomheder A.P.
Mller, Novo Nordisk, Danske Bank og Carlsberg - er at
finde p BPM Internationals Close Cycle Ranking over
de 50 hurtigste skandinaviske virksomheder. Men ko-
nomisk Ugebrevs egen opgrelse, over danske C20-
selskabers regnskabsoffentliggrelse, viser imidlertid
at yderligere fire selskaber - Novozymes, Vestas, Tryg
og H. Lundbeck - br vre p listen. Disse selskaber of-
fentliggr deres respektive rsrapporter hurtigere end
det skandinaviske gennemsnit som BPM International
oplyser. Kigger vi isoleret p hvornr C20-selskabernes
frdige revisionsptegnede rsregnskab foreligger
og ser bort fra announcements til markedet, som bl.a.
mange svenske virksomheder benytter sig af, br alle
danske C20-selskaber vre p listen. Det skandinaviske
gennemsnit (offentliggrelse af revisionsptegnede
rsrapport) oplyses af BMP International til at vre 58
dage - alts 12 dage senere end konomisk Ugebrev
CFO s opgrelse af gennemsnittet for de strste brs-
noterede danske virksomheder.
Iflge Martin de Schiffart, Director for Business
Development i Centre Consulting (NL), der er blandt
virksomhederne bag BPM International, er der en klar
sammenhng mellem virksomhedens evne til at rap-
portere hurtigt og kvaliteten i bde informationen og
rapporteringsprocesserne: We at BPM International
believe that fast reporting of good quality and content
rich information is symptomatic of an efficient and ef-
fective group finance function. The fastest companies
seem to have an more business orientated mind-set.
Our studies also show that large groups report quicker
than the smaller organisations. Siger Martin de Shif-
fart.
De hurtigste europiske virksomheder bruger,
iflge BPM International, i gennemsnit 54 dage p at
producere og offentliggre deres rsregnskaber og
dermed placerer de danske virksomheder sig generelt i
eliten af europiske virksomheder, der lukker bgerne
hurtigt.
P listen over de bedste amerikanske virksomheder
er gennemsnittet helt nede p 30 dage for offentlig-
grelse af deres revisionsptegnede rsregnskaber og
samtidig er de amerikanske virksomheder ogs eks-
tremt hurtige til at meddele (announcements) marke-
derne om deres resultater og kan allerede informere
investorer og andre interessenter om rets bedrifter
blot 20 dage inde i det nye regnskabsr. Announcement
til markederne, fr det endelige reviderede regnskab
forligger, benyttes ikke i samme grad af danske virk-
Side 2 CFO
- side 2
Nr. 38 - 18. november 2012. 19. rgang
NYHEDSANALYSE: RAPPORTERING: C20-SELSKABER BLANDT DE HURTIGSTE
NYHEDSANALYSE: RAPPORTERING: C20-SELSKABER BLANDT DE HURTIGSTE
Rapportering: C20-selskaber blandt de hurtigste
...fortsat fra forrige side
Antal dage / brsnoterede virksomheder i EU / rsrapport
2011 gns.
Finland 33
Sweden 36
Denmark 46
Norway 47
Spain 49
France 52
Netherlands 52
Europe Average 54
UK 55
Switzerland 55
Portugal 60
Italy 64
Belgium 68
Austria 68
Germany 75
Kilde: BPM-International og konomisk Ugebrev Research
USA
Land
30
somheder, der foretrkker at offentliggre resultat og
revisionsptegnede regnskab p samme tidspunkt.
Det kan der vre flere forskellige rsager til, mener
Formand for DIRF - Dansk Investor Relations Forening
- Pernille Friis Andersen: Der er en anden kultur i de
amerikanske virksomheder og en af rsagerne er, at
de amerikanske finansielle markeder srligt hfter
sig ved virksomhedernes kvartalsmssige udvikling
og mindre p ret som sdan. Amerikanske analytikere
kigger meget p Earnings Per Share og det betyder, at
det kortsigtede perspektiv kommer mere i fokus. si-
ger Pernille Friis Andersen til konomisk Ugebrev CFO.
For CFOen er der flere gode grunde til at fokusere
p Fast Close Reporting. Den gennerelle vurdering
blandt analytikere og eksperter, som konomisk Uge-
brev CFO har talt med, er nemlig at de virksomheder,
der formr at lukke bgerne hurtigt typisk ogs er dem,
der kan levere den kvalitative bedste interne og eks-
terne rapportering. Dertil skal lgges de fordele, som
flger af bedre it-systemer, transparente processer der
lettere kan dokumenteres, en mere forretningsorien-
teret kultur og PR-vrdien i at informere markedet ti-
deligere end konkurrenterne.
Tendenser i rsrapporterne gr i retning af flere
nuancerede forretningsoplysninger og iflge Niels
Granholm-Leth, Head of Research i SEB Enskilda, vil vi i
fremtiden se informationer i rsrapporten, der er mere
segmenterede og reducerede: Der er en klar tendens
til Cutting Clutter alts reducerede regnskaber, hvor
der er skret ind til benet. Desuden ser vi i stigende
grad, at virksomhederne anskuer verden ud fra forskel-
lige vkstmarkeder som fx ermerging market. Der er
allerede eksempler p, at Kina optrder som et srskilt
rapporteret marked i koncernregnskaberne. Desuden
oplyser virksomhederne ogs mere specifikt om input-
siden i relation til risikoflsomme oplysninger omkring
rvare- og energipriser. Siger han.
nsket om get hastighed, og konomifunktionens
evne til at levere den information som Niels Granholm-
Leth peger p, vil naturligt styrke konomifunktionens
fokus p processerne omkring rsrapporten. Det skal
styres indgende og vre p dagsordenen stort set
hele ret. Det betyder grundlggende strre krav til
kompetencerne virksomheden, at prioritere rsregn-
skabet hjt og lade det gennemsyre store dele af or-
ganisationen. rsregnskabet er ofte et kulturbrende
omdrejningspunkt i mange af de virksomheder, som
formr at rapportere hurtigt. Og med fokus p pro-
cesserne og nsket om get hastighed flger generelt
ogs bedre kvalitet i ledelses-informationen. Det be-
krfter Manager Henrik Jrgensen fra Ernst & Young,
der tidligere p ret publicerede rapporten Closing
Excellence en analyse af finansielle rapporteringspro-
cesser i 60 store og mellemstore danske virksomheder.
De store virksomheder har generelt mere fokus p
automatisering af processer og det giver flere fordele.
Ikke bare sparer virksomheden penge og tid, men det
skaber ogs en virksomhedskultur med medarbejdere
som rent faktisk forholder sig til brugbarheden af den
rapportering som de sender videre i systemet og til de
processer som de arbejder med og det er i sig selv
motiverende og giver alt andet lige bedre kvalitet. Si-
ger Henrik Jrgensen til konomisk Ugebrev.
Novozymes, der med en closing proces p kun 19
dage, er en af de hurtigste virksomheder i verden, har
gennem flere r arbejdet mlrettet med bde kvalite-
ten og hastigheden i rapporteringsprocesserne. Det har
vret med til at gre konomifunktionen til en central
aktr i organisationen. konomifunktionen kan levere
tal hurtigt og effektivt og er med til at tegne billedet
af en seris virksomheder med hje ambitioner.
Vi er gennem continuous improvements net langt
med vores fast close proces. Ved at stte ambitise ml,
har vi udfordret os selv til hele tiden at finde nye m-
der at gre tingene bedre p. Vi har helt sikkert opnet
bedre kvalitet i rapporteringen og samtidig understt-
tet vores professionelle virksomhedskultur. Siger Vice
President Corporate Finance Mads Bodenhoff, som er
ansvarlig for Novozymes koncernrapportering.
Joachim Kattrup