You are on page 1of 8

A MAGYAR-SZLOVK

rrsEngsEcr VEGYES BIZOTTSc x. lsnnnr ,rncyzxNyvn

Magyar-Szlovk Kisebbsgi Vegyes Bizottsg Rps Zslzsanna helyettes llamtitkr s Miroslav MojZita nagykvet vezetsvel2012, november 7-n Budapesten tartotta meg XI. lst.Az lsen rsztvevk nvsort a jegyzknyv mellklete tartalmazza,

A Felek megllaptottk, hogy

I.

a Szlovk Kztrsasg Kormnya a 2011 jnius 29- 42412011. szm hattlrozatval elfogadta a Vegyes Bizottsg X. lsnkszlt jegyzknyvet s kijellte a j e gy zknyvek aJ ur:lrs a;r'rt fe l e l s mini s ztereket,

Krtrsasg Kormnya az 13I9120II. (IX. 20.) szm rendeletben jvhagyta a Vegyes Bizottsg X. lsnek jegyzknyvben foglalt ajanlsokat s me ghatr ozta a v grehaj ts rendi t.

a Magyar

il.
a Kisebbsgi Vegyes Bizottsg venkntirendszeres lsei s az esetleges aktulis tmkat targyal tovbbi szakmai lsek, melyek rintik a kisebbsgek lett,nagyon fontos s elmaradhatatlan rszei a jszomszdi viszonyrl s a barti egyttmkdsrl szl alapszerzds, valamint anemzeti kisebbsgek mvelds s kultra terletn trtn klcsns tmogatsrl szI kormnykzi megllapods megvalstsnak.

A Felek megllaptottk, hogy

Felek egyetrtettek abban, hogy a ktoldal szlovk-magyar kapcsolatok lgkrnek mindenfajta javtsa nagyon pozitv hatst gyakorol a Magyarorszgon l szlovk s a
Szlovk Kztrsasgban
l magyar kisebbsg letre.

Kiemelt jelentsgiinek s az egyttmkds szempontjbl nlklzhetetlennek tekintik a magyarorszgi szlovk s a szlovkiai magyar kisebbsg kpviselinek a Vegyes Bizottsg lsein val rszvtelt aktv tevkenysgt. s
a kt orszg llampolgrsgot rint jogi szabIyozsa kapcsn felmerlt nyitott krdsekmegvizsglsa rdekbena klgyminiszterek mindkt fel rszrl jogi szakrtket bztak meg az llampolgrsg nemzetkzi jogi aspektusairl trtn egyeztetsre,

A Felek dvzlik, hogy

A Szlovk Fl megllaptja, hogy az llamnyelvtrvny kt mdostsa s anemzeti


kisebbsgek nyelvhasznIatrl szl trvny mdostsa egyrtelmen pozitv lpstjelent az l|amnyelv vdelme s a nemzeti kisebbsgek nyelvhasznIati jogainak vdelme kztti egyensly me gteremtse rdekben.

a Magyar Fl tovbbra is fenntartla azt a vlemnyt, hogy a nemzetkzi szervezetek ajnlsaival sszhangban szksges tovbbi lpsekettenni

A szlovk llamnyelvtrvny kapcsn

annak rdekben, hogy az llamnyelv vdelme s a nemzeti kisebbsgek nyelvhasznIati jogai vdelme kztt egyensly jjjn ltre.

Felek megllapodtak abban, hogy mindent megtesznek annak rdekben, hogy a rvkomromi Selye Jnos Egyetem tovbbra is megrizze egyetemi szint besorolst.
Szlovk Fl tudomsul veszi a magyarorszgi j, Az orszggylsi vlasztsrl szl trvnyt, s a. vrja, ha szlovk nemzetisgi kpviselt nem vIasztanak meg, a szlovk
nemzeti
s g

i or szggyl si sz

sz 1

minl szle sebb

j o go

stvnyokkal rcndelkezzen.

n.
A Vegyes Bizottsg sszhangban a Magyar Krsasg Kormnya s a Szlovk Kztarsasg Kormnya kztt 2003, december I2-n megkttt, a nemzeti kisebbsgek mvelds s kultra terletn trtn klcsns tmogatsrl szl Megllapods 6. cikkelyvel, megtrgyalta ezen megllapods teljestst.A Vegyes Bizottsg megllapitja, hogy a szerzd felek koz<itt az emltelt ggyel kapcsolatosan vlemnyklnbsg 11 fenn. A krdsmegtrgyaIsa rdekbena Vegyes Bizottsg szakrti egyeetst tart.
IV.

Felek klcsnsen tjkoztattk egymst a Vegyes Bizottsg e\z lsein elfogadott ajnlsok teljestsnekllsarl. Megllaptottk, hogy az ajanlsok megvalsulnak, mindamellett, hogy azok nagy rsze nem egyszeri feladatknt fogalmazdik meg, hanem
rendszeres s folyamatos telj eststfelttelez.

llapodtak meg: A Felek az a|bbi ajnlsok idszenisgben s rvnyessgben

Mindkt fl rszre A IV. ls 5. sz. ajnlsa:


tmogatsa.

Felek fontosnak tatjk, hogy tovbbra is folytatdjon a magyarorszgi szlovk s a szlovkiai s magyar regionlis, kulturlis kzpontok hIzata kiptse mkdsk pnzgyi

A IV. ls 6. sz. ajnlsa: Kzs erfesztssel segtskel

Magyarorszgon l szlovk, illetve a Szlovk Kztrsasgban l magyff nemzetikisebbsg vallsi szeftartsainak anyanyelv gyakorlst, is. s belertve a lelkszek kpzst felksztst

A IV. ts 7. sz. ajnlsa mdostott formban: Afelek tmogatjk aborsi Zelemri-Rkczi vrkastly kzs hasznostsa rdekben az pletegyttes helyrelltsnak folytatst, s segtik a munklatok ftnanszirozshoz

szksges tmogatsi lehetsgek keresst, illetve az Eurpai Unis forrsok elrhetv ttelta hatron tnyl programok keretben.

A IV. ls 8. sz. ajnlsa: A Felek a bkscsabaiSzlovk Kultra Hza bvitsre vonatkoz tervvel sszefliggsben vizsgljk meg a ftnanszrozsi lehetsgeket, klns tekintettel az Eurpai Unis
forrsokra.

A IV. ls 11. sz. ajnlsa mdostott formban: A Felek tovbbra is szorgalmazni fogjk a knyvtri llomny fejlesst Magyarorszgon szlovk nyelv knyvllomnnyal, a Szlovk Kztrsasgban pedig magyar nyelv knyvllomnnyal. A Felek megvizsgljk azon knyvtrak tmogatsnak lehetsgt, amelyek knyltri informcis szolgltatsokat nyjtanak amagyar nemzetisg szlovk s
a

szlovk nemzetisg magyar llampolgrok rszre.

Az V. ls 2. sz. ajnlsa: A Felek tovbbra is tmogatjk a magyarorszgi szlovk s a szlovkiai magyar kisebbsg nyelvi s kulturlis identitsa fejldsnek biostsrt tevkenyked civil szervezetek
tevkenysgt.

AzY. ls 6. sz. ajnlsa: A Vegyes Bizottsg tmogatja

a hadisrok gondozsrl

szl, elksztsalatt lI magya-

szlovk megllapods megktst.

A VII. ls 1. sz. ajnlsa: A Felek a Magyarorszg-Szlovkia Eurpai Terleti Egyttmkds kvetkeZ,2014-2020 idszakban tmogatjk a kulturlis turizmus fejldst, az ptettrksgre Pl fejlesseket, valamint kzs kulturlis rendezvnyek megvalstst, kln figYelmet foidtva amagyaroszgi s szlovkiai Madch- s Mikszth- emlkhelYekre. Emellett a Felek egyttesen vizsgljk meg annak a lehetsgt, hogy tmogassk egy Madch killts
Itr eho zst

Al

sztre

go

vn.

A VII. ls 4. sz. ajnlsa mdostott formban: Felek lpsekettesznek egy szlovkiai magyar mveldsi intzet ltrehozsra, amelYet a kt orszg kzsen tart fnn. Javasoljk, hogy pljnr a kialaktand intzea Csemadok Mvelds i Intzetnek (Dunaszerdahely) infrastruktrj ra.
A IX. ls 2. sz. ajnlsa: A Felek (A szellerni kulturlis rksg megrzsrl szl, Prizsban,2003. oktber l7-n elfogadoti 1JNESCO Egyezmny rszes llamaknt) javasoljk a Kulturlis, Mdia s Sajt BizJttsgnak, hogy siorgalmazza akt orszg szban forg egyezmny vgrehqtsrt felels llami szervei koz-ottti egyttmkdst, klns tekintettel a Magyarorszg terletn fellelhet szlovk s a Szlovkia terletn fellelhet magyar szellemi kulturlis rksg
felkutatsra s me gr zsre.

; alenUsok mindkt Fl rszre

1. A

Felek tmogatjk egy magyar-szlovk trtnettudomnyi szakmai folyirat alapitst

s kiadst.

2. A Felek

biztostjk a kisebbsgi nyelvhasznlatot szablyoz hatlyos trvnyek vgrehajtst s elhrtjk a trvnyek gyakorlati alkalmalmazsa eltt ll
akadlyokat.

3. A

Felek vizsgIjk meg, hogy a hivatali rintkezsben milyen tbbletkltsgekkel jr a kisebbsgi nyelvhasznlat, klnsen a helyi nkormrnyzatok szmra, s keresik ezek forrst kltsgvetskben.

4.

A Felek biostsk a szksges szakmai, mdszertani s pnzgyi feltteleket a kisebbsgi nyelvek hivatali hasznlatra, valamint a szksges szakterminolgia
kialaktsra.

A Szlovk Fl rszre: A III. ls 2.


sz. ajnlsa mdostott formban: IIam s az egyhzak kapcsolatai rendezsnek keretben a szlovk kormny folytasson tovbbi trgyalsokat a S zlovkiai Reformtus Kere szt y n E gyhazzal.

Az

A III. ls 24. sz. ajnlsa:


Tmogassa a magyarorszg szlovk kzmveldsi szakemberek folyamatos tovbbkpzst a Szlovk Kztrsasgban, illetve szlovk kzmveldsi szakemberek kldsta magyarorszgi szlovk regionlis kzpontok rszre,elsknt a bkscsabaiSzlovk Kultra Hzba s a Szlovk Hz szksgleteihez Pilisszentkeresi kzsgbe.

A IV. ls 13. sz. ainlsa mdostott formban: A Szlovk Fl megvizsglja a Magyarorszgon tant szlovk pedaggusok pIyzat lltjn trtn kivlassnl a fogad fl oktatsi intzmnyeivel val egyttmkds jabb
formit.

A IV. ls 14. sz. ajnlsa mdostott formban: A Szlovk Fl trvnyt kszteI anemzeti kisebbsgek kultrja vdelmrl, tmogatsnl,
megtartsarl s fej les ztsrl.

A IV. ls 17. sz. ajnlsa mdostott formban: A Szlovk Fl a korbbi vek gyakorlatnak megfelelen megvizsglja a magyarorszgi szlovk kzpiskolk vgzs tanulinak rszvtelilehetsgt az egyszemeseres, trtsmentes,egyetemi, nyelvi s szakmai felvteli elkszt tanfolyamokon a Szlovk
Krsasgban.

AzY. ls 5. sz. ajnlsa: A Szlovk Fl tovbbra is biztostjaapnzigyi s szakmai feltteleket Szlovkibar,amagya vodk, iskolk, kollgiumok megrzse, valamint hatkonyabb mkdse rdekben,
kiemelten az alacsony tanulltszm kisiskolkra. Arra trekszik, hogy az llami tmogats

mrtke lehetleg ne cskkenjen.

sajt gyrts msorszmokbl eTe a clra sszelltott specilis napi adsnak mholdas terjesst s szabad hozzfrsthatron tli, kzttk a magyarorszg szlovkok szmra.

AzY. ls 7. sz. ajnlsa mdostott formban: A Szlovk Fl trekedni fog biostani akzszolglati Szlovk Televzi msornak

vagy

AzY. ls 8. sz. ajnlsa mdostott formban: Szlovk Fl pnzgyileg tmogassa az Orszgos Szlovk nkormnyzat kulturlis, tudomnyos s kzoktatsi intzmnyeinek egyttmkdst a megfelel szlovk llami intzmnyekkel (Szlovk Tudomnyos Akadmia, Szlovk Nemzeti Mzeum, llami Levltr, Szlovk Filmintzet, Nemzeti Kzmveldsi Kzpont, KM Sztazi Intzete, OM

Mdszertani Intzete stb.).

Jnos Egyetem mkdshez s fejlesztshez.

AzY. ls 9. sz. ajnlsa mdostott formban: Szlovk Fl tovbbra is biZostja a megfelel anyagi feltteleket a Rvkomromi Selye AzY. ls 10. sz. ajnlsa mdostott formban: Szlovk Fl tovbbra is biztostja a szlovkiai magyar nyelv kzoktats szakmai,

mdszertani s pedaggiai munkjt segt, kzoktatsi kutatsokat vgz szakmai szervezet, a Szlovkiai Magyar Pedaggusok Szvetsge tevkenysgbeza szi.iksges tmogatst.

kulturlis intzmnyek megfelel anyagi felttelekkel rendelkezzenek a teljes s hatkony mkdsk biztostshoz. A rvkomaromi Jkai szrthz s a kassai Thlia szraz esetben tmogassa fokozottan szkhelyk megyehatrn kvli tjolsi tevkenysgket,

AzY, ls 11. sz. ajnlsa mdostott formban: A Szlovk Fl segtse el, hogy a megyei nkormnyzatok hatskrbe utalt magyar

televzis kisebbsgi adsainak pnzgyi s mszaki feltteleit,

A VII. ls 6. sz. ajnlsa mdostott formban: A Szlovk Fl tovbbra is biostlaaPatria Rdi, valamint aSzlovk Rdi s Televzi

A VIII. ls 1. sz. ajnlsa mdostott formban: A Szlovk Fl mkdsi tmogatst biztost a Szlovkiai Magyar rk Trsas ga szmra.

A VIII. ls 3. sz. ajnlsa: A Szlovk Fl megvizsglja az egyszeri


stszi ingatlannak feljitsra.

tmogats a

CSEMADOK pozsonyi, kassai, szenci

IX. ls 1. sz. ajnlsa mdostott formban: A Szlovk Fl vizsga meg annak a lehetsgt, hogy a Magyar Fl gyakorlathoz hasonlan ismerje el s szmtsa be a Magyarorszgon, anyanyelven teljesthet
tovbbkpzseket ahazai pedaggus tovbbkpzsi ktelezettsg teljestsbe.

A X. ls l. sz. ajnlsa: A Szlovk Fl megvizsglja annak a lehetsgt, hogy az lfl Szvek Tncszt,lhu plete
rekonstrukc ij r a e gyszeri tmo gatst nyj tson.

A X. ls 2. sz. ainlsaz

nyelv tanknyvek s taneszkzk esetben a vlaszthatsgot: egy tantrgyhoz tbb, alternatv tanknyv s taneszkz lljonrendelkezsre. Igyekszik biostani, hogy fordts helyett legyen lehetsg szlovkiai magyar szakemberek ltal rott tanknyvekbl s taneszkzkbl tantani. A Szlovk Fl igyekszik biztostani, hogy a magyar tannyelv iskolknak lehetsgk nyljon a tartalmi tptsnekmegfelel tanknyvek s tane szk zk hasznlattr a.

A Szlovk Fl igyekszik biztostani a magyar

A X. ls 3. sz. ajnlsa mdostott formban: A Szlovk Fl garantIla a Mdszertani Pedaggiai Kzpont Komromban mkd kirendeltsgnektovbbi mkdst, s mrlegeli hatskre valamint szemlyi llomnya
bvtsneklehetsgt.

A X. ls 4. sz. ajnlsa: A Szlovk Fl garantlja a nemzeti kisebbsgi tantsi nyelv iskolkban a pedaggiai dokumentumok ktnyelv vezetsnek,valamint egyes kiemelt tovbbi dokumentumok kisebbsgi nyelv vezetsnek lehetsgt. A vonatkoz trvnyi elrsnak megfelelen
hatrozza meg azon dokumentumok krt, amelyeket elegend kisebbsgi nyelven vezetn.

i uirrlsok
5.

szlovk Fl rszre

Szlovk Fl keresi az optimIis szemlyi felttelek biztostsnak lehetsgt, a Szlovk Kztrsasg Oktatsi, Tudomnyos, Kutatsi s Sportminisrtrilmnak a magya nemzeti kisebbsghez taroz nevelsvels oktatsval foglalkoz szervezeti

egysgeiben s az Itala kzvetlenl felgyelt szervezetekben.


6.

szlovk fl megvizsglja annak a lehetsgt, hogy biostsa a magya nemzeti kzssg legnagyobb hagyomnyokkal br kulturlis szetvezete, a Csemadok
mkdshez a szksges anyagi feltteleket.

7.

A
s

Szlovk Fl dolgozik azon, hogy a Velencei Bizottsg ajnlsai rtelmben megtallja a kompenzci mdjt a kisebbsgi nyelveken trtn televzis adsok
zl

ovk nye lv v Ito zatainak

izto s ts val kap

csol

ato s an.

A Magyar Fl rszre: A IV. ls


ajnlsa: A Magyar Fl tovbbra is biztostja a pnzijgyi s szakmai feltteleket Magyarorszgon a szlovk vodk, iskolk, kollgiumok megrzse, valamint hatkonyabb mkdse rdekben, kiemelten az alacsony tanulltszm kisiskolkra. Arra trekszik, hogy az IIam
19. sz.

tmogats mrtkelehetleg ne cskkenjen.

A IV. ls 21. sz. ajnlsa mdostott formban: A Magyar Fl trekszik arra, hogy a bkscsabai szlovk iskolakomplexum feljtsa201320l4-ben befejezdjk, valamint gondoskodik a ttkomlsi, a lucfalvai s a storaljajhelyi
iskolk feljtshoz szksges felttelek megteremtsrl s ezek pnzgyi fedezetrl,

A IV. ls 26. sz. ajnlsa mdostott formban: A Fvrosi Szlovk nkormnyzat javaslata alapjn vizsglja meg megvalsthatsgi

tanulmny elksztsnek lehetsgt egy megfelel budapesti pletben ltrehozand kisebbsgi kulturlis kzpont kialaktsnak rdekben.
a szlovk nyelvoktats tartalmi kereteinek kibvtsts javtst belertve az ltalnos mveltsgi tantrgyakat is.

AzY. ls 12. sz. ajnlsa: Magyar Fl biztostja a szlovk nyelven val oktats, valamint

AzV. ls 14. sz. ajnlsa mdostott formban: A Magyar Fl az MTVA-nl (Magyar Tartalomszolgltat

szorgalmazza a szlovk nyelv nemzetisgi ads kedvezbb idpontban trtn sugrzst s ismtlsta magya kzszolglati televiziban, valamint a szlovk nyelv nemzetisgi msorok ksztshez sugrzstoz szksges felttelek megteremtst a magya s kzszolglati rdiban, belertve a kt szerkessgben dolgoz munkatrsak jelenlegi ltszmnak me gtarts t.

s Vagyonkezel

Alap)

A VII. ls 7. sz. ajnlsa: A Magyar Fl a kltsgvetsi trvnyben meghatrozott eszkzeivel a tovbbiakban is biztostja az Orszgos Szlovk nkormnyzat fenntaftsba tvett kzoktatsi intzmnyek (Bkscsaba, Storaljajhely, Szarvas, esetleg tovbbi irzmnyek)mkdsi kltsgeit. A Vegyes Bizottsg felhvja az rintett magyar szervek figyelmt, hogy a szabIyozs
kialaktsa sorn legyenek figyelemmel a felsoroltintzmnyek finanszirozsnak ignyeire.

A IX. ls 4. sz. ajnlsa: A Magyar Fl ismtelten felkri a Magyarorszgi Szlovkok Kutatintzett, hogy mrje fel a magyarorszgi szlovksg feljtsra,restaurlsra szorul kulturlis s trtnelmi
emlkhelyeit, ptszeti emlkeit s mzeumi gyjtemnyeit. A felmrs kltsgeit a Magyar Fl biztostja.

A IX. ls 5. sz. ajnlsa: A Magyar Fl megvizsglja az Orszgos Szlovk nkormanyzat ltal fenntartott kzoktatsi intzmnyekkelval trsuls lehetsgt tovbbi szlovk nyelvet oktat kisltszm iskolk szmra is, oly mdon, hogy az oktatsrt felels miniszterrel kttt kzoktatsi megllapods jogi s arryagi tmogatsi felttelrendszere ezekre a trsulsokra is
kiterjedhessen.

A X. ls 5. sz. ajnlsa: A Magyar Fl pnzigyi tmogatst biztost a


(www. luno. hu) szmr a.

Ludov Noviny internetes vltozata

A X. ls 7. sz. ajn|sa mdostott formban: A Magyar Fl megvizsglja annak a lehetsgt, hogy az Orszgos Szlovk nkormnyzat helyi beiskolzs, nemzetisgi oktatsi intzmnynek is tvehesse a fenntarti jogt
a szakmini
s

zerr el ktend

me

g l l ap o d

s alapj n.

; alanmsok a Magyar Fl rszre

8.

Tekintettel a magyar kznevelsi rendszer mkdtetsnek s fenntartsnak alapvet reformjra, a Magyar Fl biztostsa, hogy a Klebelsberg Intzmnyfenntart Kzpontban s hlzatban nemzetisgi kznevelsrt felels szakembert is alkalmazzanak.

9, A Magyar Fl tegyen
10.

lpseketa felsoktatsi felvteli rendszer n. kis szakokat, kztk a szlovik szakot is htrrnyosan rint gyakorlatnak megszi,intetsre.

Magyar Fl biztostson anyagi forrst az Orszgos Szlovk nkormnyzat ntzmnye, Szlovk Kzmveldsi Kzpont rszrea\oz, hogy regionlis a kzpontjai terletn orszgszerte hatkonyan tmogathassa a vallsi szertartsok szlovk anyanyelv gyakorlsanak rendszeres lehetsgt.
eredeti
ar nt hite

Kszlt Budapesten, 2012. november 7-n, magyar s szlovk nyelven, 2-2


p

ldanyban. M indkt v lto zat e gy

le

s.

Rps Zsuzsanna a Vegyes Bizottsg magy ar tago zatnak e lnke

(=.-,-4

Miroslf
a

? ^ rL},*-7 \-[\VegsBizottsg
MojZita

szl ovfr hgozatnak el nke

Rate