MARKETING PLAN 1. Analiza postojeceg stanja Hotel je A kategorije, sa 3 zvjezdice, dok ih je prvobitno imao 5 zvjezdica.

Ove godine hotel Grand dobio je nova priznanja za poslovanja. Ucesnici Parlamentarnog foruma su zadovoljni sa onim sta ovaj hotel pruza. Zadovoljni su i domacini, je r je konacno nakon dugih posnih godina, ostvareni dohodak ponovo vratio osmjehe na lica vrsnih cetinjskih turisticko ugostiteljskim ucesnicima. U hotelu je zaposl eno 80 radnika. Hotel ima 420 lezaja, u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, i u 8 apartmana. Raspolaze sa 2 restorana, nacionalni restoran, kafane sa grilom, poslasticarnica i prostrana terasa sa 400 sjedista. U decembru 2006 godine ostvaren je promet od oko 60000 , sto pomaze da odrze poslo vanje. U Grandu je po prvi put napravljen godisnji plan za narednu sezonu. U 2008 godini, planirano je 15000 gostiju sa prosjecnim boravkom od 2 do 5 dana u hotel u ili 39000 nocenja, sto cini zauzetost hotela od 28%. Kada bi se to stvarilo po slovanje bi omogucilo vracanje nekih ranijih gubitaka i sledecu godinu bi poslov ali normalno . Minulog ljeta je ostvaren promet od 327000 ili 7956 nocenja za 2702 g osta, koji su se u hotelu po iskazanim racunicama, zadrzali od 2 do 9 dana. Tako je 79% povecan promet u odnosu na proslu godinu. 1.1 Analiza SWOT Snage: Tradicija, Prirodna bogatstva ( vazduh, klima), Pristupacnost (dobar geografski polozaj, ...), Blizina sportskih objekata ( fudbalski teren, h ala, ...) Slabosti: Mala zastupljenost sa medijima, Slaba saradnja sa turistickim agencija ma, Slab Top Menadzment, Nedovoljno obucen kadar za hotelijerstvo Sanse: Otvaranje nase zemlje ka Evropi, Stimulisanje razvoja turizma na makroeko nomskom nivou, Povecanje kupovne moci stanovnistva i vece izdvajanje za turizam, Izgradnja novih magistralnih i auto puteva Prijetnje: Otvaranje novih i adaptacija postojecih hotela kroz strane investicij e, Niska kupovna moc domaceg stanovnistva, Nezainteresovanost lokalne samouprave za razvoj turizma, Veliki broj konkurenata i jake trzisne aktivnosti konkurenat a. 1.2 Vanjski faktori okruzenja ( PESTLE ) Ekonomsko okruzenje Porast drustvenog proizvoda i nacionalnog dohotka koji je u ekonomski najrazvije nim zemljama svijeta evidentan, se ocekuje i u nasoj zemlji. Vrlo visok nivo dru stvenog bruto proizvoda omogucava da se iz ekonomski razvijenih zemalja svijeta, permanentno regrutuje turisticka traznja. Drzanje inflacije pod kontrolom, bice dugorocna orjentacija. Povecanje ucesca inostranih privrednih subjekata na nase m trzistu otvara put razvoju poslovnog turizma. Politicko okruzenje Postoji volja za demokratizaciju zemljei stabilizaciju politicke scene, kao i iz gradnju stabilnih drzavnih institucija koja pozitivno uticu na povecanje imidza nase zemlje pa i turizma. Harmonizacija u instrumentima ekonomske i turisticke e konomije ( carinske i pasoske formalnosti, zdravstveni propisi, harmonizacija po reske i carinske politike, standardizacija i sl. ). U integracijama kao sto su E vropska unija, Sjeverno americko udruzenje za trgovinu i druge, pored ostalog, o laksace i turisticka kretanja. Pravno regulatorno okruzenje Donosenjem zakonskih propisa koji uredjuju odnose u privredi i drustvu i jacaju

b) Posredna ( indirektna ) prodaja Podsredstvom turistickih operatera. koncesija i d rugih stvorice ne samo novi privredni ambijent. 1. Bitno je da sve to bude samo dio ukupne posl ovne transformacije preduzeca. rent a car firme i druge.medjunarodne veze Crne Gore. dok ci jena po ostalim kategorijama eksponencijalno rastu.Cijena za krajnjeg kupca je ista bez obzira. Tehnolosko okruzenje Ove promjene su veoma znacajne. Cijene iznajmlji vanja sala su jedinstvene. Sve vise dominiraju zahtjevi traznje za suptilnijim tr etmanom. tokom cijele godine. b) Vrste usluga . ucenjem. zatim stranih ulaganja. .4 Kanali prodaje a) Neposredna ( direktna ) prodaja . nego van sezone. stabilnim i sistemskim osnovama. u pravnom smislu se uspostavljaju uslovi privredjiv anja na novim. 1. razonode i rekreacije.e mail om . Odnosi u kanalima prodaje: konvencionalni i vertikalni.3 Cijena Nepohodno je diferenciranje cijena po sledecim kriterijumima: a) Vrijeme . cak revolucionarne. vise odgovaraju buducem nacinu poslovanja. avanturama i drugim aktivnostima i dozivljajima pri boravku. U trcoj i cetvrtoj katekorij i se formiraju ekskluzivne cijene. a sa 20% na ostale). Najavljene zakonske promjene u o blasti svojinske transformacije preduzeca. o kljucne vaznosti za ocjenu nacina provodjen ja slobodnog vremena u turizmu. obrazovanjem. za gradjanstvo je 25% veca nego radnim danom.Cijene boravka su 20% vece u sezoni. Hedonistickog zivotnog stila koji se karakterise usmjerenoscu ka uzivanju. To je posebno uocljivo kod v eoma brze promjene savremenih tehnoloskih resenja u domenu tzv. na nacin prodaje . jer svi ak teri djeluju kao jedinstven sistem. sve je veci broj turistickih destinacija koje postaju dostupne i preko raz radjenih turistickih informacionih sistema koji se ukljucuju u nacionalne i medj unarodne mreze za prenos podataka. c) Nacin prodaje . komuniciranjem sa drugi m ljudima. a ne samo radu. danas obogacena raznovrsnim elementima kulture. industrijske tehn ologije . zab ave. Istov remeno. se smanjuju troskovi jer nema agencijske provizije. koju karakterise kompjuterizacija subjekata turisticke privrede kao sto su avio kompanije. Direktna posledica povecanog fonda slobodnog vre mena i diskrecionog dohodka je povecanje interesovanja ljudi za ukljucivanja u t uristicka putovanja. Cijene usluga kongresnog i sportskog turizma treba formoiati na na nivou konkurentskih kako bi preuzeo veci dio ovog trzista. putnicke agencije hotelijeri. Smatramo da vertikalno i ntegrisani kanali prodaje.u samom hotelu Ovim nacinom distribucije. sporta. tako sto se agencijama odobrava rabat za iznos njihove provizije. Koriscenje re storana i terena.Prva kategorija soba je pristupacna prosjecnom turisti. prosirivanjem horizonta. turistickih agencija ( s tim sto bi trebalo da se nase preduzece u buducnosti bazira sa 80% na provjerene turisticke opreate re i agencije. povecanje zivotnog standarda ima i za posledicu i pojavu tzv. Socio eknomsko okruzenje Izmjena zivotnog stila je svakako. vec i nove vlasnicke i upravljac ke odnose u preduzecima i privredi. Ali.putem telefona .

a to je pri marni uslov dugorocnog uspjeha. 1.1. U segmentu individualnog turizma ne postoji znacajna konkurencija na lokalno m nivou tako da se u toj oblasti moze zauzeti liderska pozicija.Dostizanje liderstva u organizovanju kongresa i naucnih skupova . Postavljanje ciljeva marketinga 2.1 Ciljevi a) Komercijalni ciljevi . Time bi se potp unio manji dio kapaciteta namijenjenog ovoj vrsti turizma. sto donosi dodatni prihod b) Nekomercijalni ciljevi .5 Analiza trzista Ciljna trzista .Individualni turisti 1.Povecanje ucesca na trzistu -Povecanje broja individualnih turista -Povecanje broja sportskih ekipa . sportskih terena.7 Proizvod Pruzanje razlicitih vidova usluga turistima. 1. Prilagodjavanja njihovim z ahtjevima. U okviru sportskog.8 Konkurencija Jacina konkurencije varira izmedju tipova usluga koje pruza ovaj hotel.Sportisti ( sportske ekipe iz zemlje i iz inostranstva ) . tacnije stvaranje stalnih mustrija. uz koriscenje odgovarajucih resursa . takodje sa 3 zvjezdice.Privredne i neprivredne organizacije i obrazovne institucije . nekonkurentnim. ali sa d iverzifikovanim strategijama uspjesno mozemo uljuciti u raspodjelu trzisnog uces ca. Korisnici nasih usluga pri je svega zele kvalitet i individualizaciju usluga tj.Dostizanje pete kategorije ( ***** ) . Ispunjavanje istih dolazimo u situaciju ponovnog dolaska. k ongresnog i poslovnog turizma postoje vec pozicionirani konkurenti ali je ta poz icija stecena trenutnim. Glavni konkurent je hotel Panorama Gazivoda . trzisnim stanjem.Poslovni turisti . Program nasih usluga na visem nivou kvaliteta od ostalih moze da zadovolji sofisticirane zahtjeve koj i evidentno postoje na trzistu i time preuzimaju znatni dio konkurentskog trzisn og ucesca. Hotel posjeduje 3 vrste globalnih usluga: -Standardna soba: kategorija 1 -Usluge iznajmljivanja sala -Organizovanje obilaska raznih kulturno umjetnickih znamenitosti. 2.6 Karakteristike trzista Kvalitetnom uslugom i zadovoljavanjem poterba moze se veoma lako postici lojalno st kod klijenata.Iznajmljivanje sala.

Usled povoljnog odnosa.oglasna sredstva ( stampa i mediji ) . Rekonstrukcija postojecih i izgradnja novi h kapaciteta. kapacitetima. Vremenski interval za sprovodjenje je do 2 godine.-Stvaranje lojalnih turista -Povecanje svjesnosti turista o ljepotama Cetinja i Lovcena . studijska putovanja) Odnosi s javnoscu . koji obuhvata prikaz svih objekata ( sportski tereni.). Slanje propagandnog materijala sa prikazanim salama za konferencije.licna propagandna sredstva (konferencija za novinare. sportskim casopisima. Materijal namijenjen sportistima. katalog ) . budzet Unapredjenje prodaje 4. opremom koja se na lazi u njima.. Stalan napor. Razvoj taktike marketinga Taktika marketinga ce se razviti primjenom: Komercijalne propagande ..graficka sredstva ( plakat. institucijama i udruzenjima koji posjeduju potrebu za ovakvim vidom usluga..projekciona sredstva ( turisticki film. Web sa portalom ) .). Publicitet stalni kontakt sa medijima kroz organizovanje nagradnih igara. investicija se smatra opravdanom. video zapisi .Povecanje broja kulturno umjetnickih manifestacija 3.. je prim amljivija.Izradnja namjenskog propagandnog materijala ( brosure. . Ocekuju se pozitivni efekti. Marketing strategija Podici svijest ljudi o kvalitetu hotela i mogucnostima koje on pruza putem intez ivne kampanje u svim oblicima medija. procesa plana marketinga aktivnosti ce sprovesti menadzment pre duzeca. nakin 10 mjeseci. povecanje kvaliteta i doslednost u primjenjivanju odabrani h strategija. sportskim redakcijama. davanja popusta .. . za svaki ciljni segment. Finansijski dio U okviru ovog segmenta izvrsena je projekcija potrebnih ulaganja. 4. zatim projekci ja prihoda u periodu eksploatacije i na osnovu dobijenog roka povracaja sredstav a izvreseno je uporedjivanje sa postavljenim ( planskim ) rokom povracaja. 5. i ralizacija ostalih aktivnosti nepohodnih za dobijanje ovog serti fikata.. teretane. treba distribuirati : sv im vecim sportskim ekipama.misljenje nezavisnih posmatraca i informacija na ovaj nacin plasirani. Provodjenje U konacnoj fazi.prostorno plasticna sredstva ( suveniri ) . i ostalim relevantnim podacima svim organizacijama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful