You are on page 1of 13

Ancore pentru sarcini medii

HSC Ancore de siguran]`


HSC-A / HSC-AR Ancore de siguran]`

HSC-I / HSC-IR Ancore de siguran]`

ETA-02/0027 HSC
ETA-02/0028 HSC-R

Avantaje:
n
n

Date tehnice

Adncime de pozare redus`


Distan]e mici fa]` de margini [i ntre axe
solu]ie, de ex., pentru fixarea parape]ilor

Extras din aprobarea ETA: ETA-02/0027

HSC-A
M8x40 M8x50 M10x40
HSC
Material de ancorare
1)
For]` trac]iune rec.zon` comp .[kN]
6,1 8,5 6,1
1)
For]` trac]iune rec.adm.zon` ntins` [kN] 4,3 6,0 4,3
1)
8,3 8,3 13,3
Sarcin` transversal` admis` V [kN]
7,5
6
6
Dist. rec. fa]` de margine rec. Ccr [cm]
12 14,5 12
Distan]` necesar` ntre axe Scr [cm]
2)
5
Dist. min. fa]` de margini Cmin [cm]
4
4
2)
Distan]` minim` ntre axe Smin [cm]
4
5
4
3)
Diametru gaur` do [mm]
14
14
16
3)
Adncime gaur` h1 [cm]
46
56
46
Grosime min. beton hmin [cm]
10
10
10
Gaur` de trecere [mm]
9
9
12
Moment de strngere Tinst [Nm]
10
10
20
Adncime n[urubare min./max. [mm]

Deschidere cheie SW [mm]


13
13
17

HSC-I
M12x60 M6x40 M8x40 M10x50 M10x60 M12x60

Beton C20/25
11,1 6,1 6,1 8,5 11,1 11,1
8,0 4,3 4,3 6,0 8,0 8,0
7
19,3 4,6
8,7 8,7 10,4
7,5
9
6
6
9
9
18
12
12 14,5 18
18
5
6
4
4
6
6
6
4
4
5
6
6
18
14
16
18
18
20
68
46
46
56
68
68
13
10
10
11 13
13
14
7
9
12
12
14
30
10
10
20
30
30
6/16 8/22 10/28 10/28 12/30
19
10
13
17
17
19

1)
Sarcinile recomandate sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient par]ial de
siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
2)
Sarcinile recomandate trebuie reduse n conformitate cu aprobarea ETA
3)
Pentru perforarea g`urilor trebuie utilizate burghiele de beton livrate.
Informa]ii suplimentare pute]i g`si n sus numita aprobare ETA, n Manualul tehnicii de ancorare Hilti,
sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

HSC-A Ancor` de siguran]` cu filet exterior


Material: o]el zincat galvanic 8.8
Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` suport
n`l]. max.
de fixare tfix (mm)

15
20
15
20

Cod
comand`

Nr. Articol

Buc. /
Ambalaj

HSC-A M 8x40/15
HSC-A M 10x40/20
HSC-A M 8x50/15
HSC-A M 12x60/20

31139
31140
31141
15507

25
25
25
20

HSC-AR Ancor` de siguran]` inoxidabil` cu filet exterior


Material: o]el inoxidabil A4 (indice material 1.4401)
Execu]ie: cu piuli]` [i [aib` suport
n`l]. max.
de fixare tfix (mm)

15
20
15
20

240

Cod
comand`

Nr. Articol

Buc. /
Ambalaj

HSC-AR M 8x40/15
HSC-AR M 10x40/20
HSC-AR M 8x50/15
HSC-AR M 12x60/20

31148
31149
31150
15506

25
25
25
20

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Tehnica ancor`rii

Ancore pentru sarcini medii

Alegerea dispozitivelor de montaj [i a burghielor pentru HSC-A / HSC-I


Ancor`
HSC-I/IR M6x40
HSC-I/IR M8x40
HSC-I/IR M10x50
HSC-I/IR M10x60
HSC-I/IR M12x60
HSC-A/AR M8x40/15
HSC-A/AR M8x50/15
HSC-A/AR M10x40/20
HSC-A/AR M12x50/20

www.hilti.ro 021.352.3000

TE 7-C/
TE 7-A

TE 30/
TE 30-C
TE 30-M

Burghiu de utilizat

Dispozitiv de montaj utilizat

TE-C-HSC-B14x40
TE-C-HSC-B16x40
TE-C-HSC-B18x50
TE-C-HSC-B18x60
TE-C-HSC-B18x50
TE-C-HSC-B14x40
TE-C-HSC-B14x50
TE-C-HSC-B16x40
TE-C-HSC-B18x60

TE-C-HSC MW14
TE-C-HSC MW16
TE-C-HSC MW18
TE-C-HSC MW18
TE-C-HSC MW18
TE-C-HSC MW14
TE-C-HSC MW14
TE-C-HSC MW16
TE-C-HSC MW18

06 Tehnica ancor`rii

241

Ancore pentru sarcini medii

Kit ancore pentru prindere elevatoare


Utilizare:
Lifturi
Prinderi temporare \n casa liftului pentru ridicarea materialelor
Avantaje:
Instalare rapid` [i \n siguran]`;
Ancorare \n beton cu grosimea minim` de 130 mm
Crligul [i placa de baz` sunt deta[abile
Sarcina maxim` de lucru este 2 tone
Ancora mecanic` HSC-I M12 are aprobare ETA
precum [i test la foc [i la [oc conform BZS

Kit ancore pentru prindere elevatoare


Cod
Nr. Articol
comand` 

Buc./
Ambalaj

Cutie accesorii tester ancore


383427  1
Con]ine: 25 de ancore HSC-I M12x60 (Cod 31146), 1 burghiu cu limitator de montaj HSC B20x60 (Cod 30710), 1 dispozitiv de montaj HSC-MW20x60
(Cod 71353), 5 pl`ci de baz` MFP-GPH M16 (Cod 387733), 5 [uruburi pentru crligul de prindere (Cod 363885), 20 [uruburi M12x25 (Cod 216458),
20 inele de prindere (Cod 363888)
Componen]` Kit
Cod
Nr. Articol
comand` 

Buc./
Ambalaj

Ancor` HSC-I M12x60 31146  25


Burghiu cu limitator TE-C HSC-B 20x60 30710  1
Dispozitiv de montaj TE-C-HSC-MW20x60 71353  1
Plac` de baz` MFP-GPH M16
387733  5
{urub pentru crligul de prindere M16 conform DIN 6923-8
363885  5
{urub M12x25
216458  50
Crlig de prindere M12
363888 
100

Sistem de testare a kitului de ancore pentru elevatoare


Cod
Nr. Articol
comand` 

Tester ancore HAT 28

242

06 Tehnica ancor`rii

Buc./
Ambalaj

386372  1

www.hilti.ro 021.352.3000

Ancore pentru sarcini medii

HST / HST-R / HST-HCR Ancore de str`pungere certificate [i pentru zona ntins` fisurat`
HST Ancor` de str`pungere

HST-R Ancor` de str`pungere

HST-HCR Ancor` de str`pungere

ETA-02/0027 HSC
ETA-02/0028 HSC-R

Date tehnice
HST
Material de ancorare
1)
For]` trac]iune rec. (zon` comp,) N [kN]
1)
For]` trac]iune rec. (zon` ntins`) N [kN]
1)
For]` forfecare rec. V [kN]
Distan]` rec. fa]` de margine Ccr [cm]
Distan]` necesar` ntre axe Scr [cm]
2)
Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm]
2)
Distan]` minim` ntre axe Smin [cm]
Diametru gaur` do [mm]
Adncime gaur` h1 [cm]
Grosime min. beton hmin [cm]
Gaur` de trecere [mm]
Moment de strngere Tinst [Nm]
Deschidere cheie SW [mm]

M8

M10

4,8
3,6
8
7
15
5,5
5
8
6,5
10
9
25
13

7,6
3,6
13,4
9
19
7
7
10
8
12
12
45
17

M12 M16
Beton C20/25
9,5
16,7
4,8
7,9
20
31,4
11
13
21
25
8
11
7
9
12
16
9,5
11,5
14
16
14
18
60
110
19
24

M20

M24

23,8
11,9
43
16
31
14
11
20
14
20
22
240
30

28,6
15,9
44,8
19
38
17
13
24
17
25
26
300
36

Sarcinile recomandate sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient
par]ial de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
Sarcinile recomandate trebuie reduse n conformitate cu aprobarea ETA
Informa]ii suplimentare pute]i g`si n sus numita aprobare ETA, n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa
www.hilti.ro.

1)

2)

HST Ancore de str`pungere


Execu]ie: cu filet exterior. Material: o]el, zincat galvanic
n`l]. max.
de fixare
tfix (mm)

nominal

burghiu
d0 (mm)

Adncime
min. gaur`
h1 (mm)

Lungime
diblu (mm)

Cod
comand`

Nr. Articol

10
30
50
10
30
50
20
50
90
120
140
160
25
50
100
140
180
30
60
120
30
60

8
8
8
10
10
10
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
20
20
20
24
24

65
65
65
80
80
80
95
95
95
95
95
95
115
115
115
115
115
140
140
140
170
170

75
95
115
90
110
130
115
145
185
215
235
255
140
165
215
255
295
170
200
260
200
230

HST M 8x75/10
HST M 8x95/30
HST M 8x115/50
HST M 10x90/10
HST M 10x110/30
HST M 10x130/50
HST M 12x115/20
HST M 12x145/50
HST M 12x185/90
HST M 12x215/120
HST M 12x235/140
HST M 12x255/160
HST M 16x140/25
HST M 16x165/50
HST M 16x215/100
HST M 16x255/140
HST M 16x295/180
HST M 20x170/30
HST M 20x200/60
HST M 20x260/120
HST M 24x200/30
HST M 24x230/60

371581
371582
371583
371584
371585
371586
371587
371588
371589
371590
371591
371592
371593
371594
371595
371596
371597
371598
371599
274697
371601
371602

www.hilti.ro 021.352.3000

Buc. /
Ambalaj

100
100
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
12
12
12
12
12
5
5
5
5
5
06 Tehnica ancor`rii

243

Tehnica ancor`rii

Extras din aprobarea ETA: ETA-98/0001

Ancore pentru sarcini medii

244

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Ancore pentru sarcini medii

HSA / HSA-F / HSA-R Ancore prezon


pentru zon` comprimat`
HSA Ancor` prezon
HSA-F Ancor` prezon

HSA-R Ancor` prezon

ETA-99/0001 HSA
ETA-99/0002 HSA-R

Date tehnice

Extras din aprobarea ETA: ETA-99/0001


HSA

Material de ancorare
1)
Solicitare la trac]iune rec. N [kN]
1)
Solicitare la forfecare rec. V [kN]
Distan]` necesar` fa]` de margine Ccr [cm]
Distan]` necesar` ntre axe Scr [cm]
2)
Distan]` minim` fa]` de margini Cmin [cm]
2)
Distan]` minim` ntre axe Smin [cm]
Diametru gaur` do [mm]
Adncime gaur` h1 [cm]
Grosime min. strat de beton hmin [cm]
Gaur` de trecere [mm]
Moment de strngere Tinst [Nm]
Deschidere cheie SW [mm]

M6

2,4
3,7
6,0
12,0
5,0
4,0
6
5,5
10
7
5
10

M8

M10

M12

M16

Beton f`r` fisuri C20/25


5,7
7,6
11,9 18,5
4,4
7,1
10,2
19,1
7,2
7,5
10,5 12,6
14,4 15,0 21,0 25,2
6,0
6,5
9,0
10,5
5,0
5,5
7,5
9,0
8
10
12
16
6,5
7
9,5
11,5
10
10
14
17
9
12
14
18
15
30
50
100
13
17
19
24

M20

25,1
29,8
15,5
30,9
12,5
10,5
20
13
21
22
200
30

HSA Ancore prezon


Material: o]el zincat galvanic 5 m
gaur`

(d0) mm

Lungime
diblu 1 (mm)

Marcaj
cap

Adncime
min. g`urire
standard (h1) mm

Redus
(h1) mm

n`l]ime max.
de fixare
standard (tfix) mm

Redus
(tfix) mm

Cod
comand`

Nr. Articol

6
6
6
6
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
20
20

50
65
85
100
57
75
92
115
137
68
90
108
120
140
80
100
120
150
180
220
240
300
100
120
140
190
240
125
170

A
C
D
E
B
C
E
G
H
C
E
F
G
I
D
E
G
I
L
O
P
S
E
G
I
L
P
G
K

55
55
55
65
65
65
65
70
70
70
70
95
95
95
95
95
95
95
115
115
115
115
130

45
45
45
45
50
50
50
50
50
60
60
60
60
60
70
70
70
70
70
70
70
70
90
90
90
90
90
105
105

10
30
45
10
27
50
72
20
37
50
70
5
25
55
85
125
145
205
5
25
75
125
30

5
20
40
55
5
23
40
63
85
5
25
45
57
77
5
25
45
75
105
145
165
225
5
25
45
95
145
10
55

HSA M 6x50/-/5
HSA M 6x65/10/20
HSA M 6x85/30/40
HSA M 6x100/45/55
HSA M 8x57/-/5
HSA M 8x75/10/23
HSA M 8x92/27/40
HSA M 8x115/50/63
HSA M 8x137/72/85
HSA M 10x68/-/5
HSA M 10x90/20/25
HSA M 10x108/37/45
HSA M 10x120/50/57
HSA M 10x140/70/77
HSA M 12x80/-/5
HSA M 12x100/5/25
HSA M 12x120/25/45
HSA M 12x150/55/75
HSA M 12x180/85/105
HSA M 12x220/125/145
HSA M 12x240/145/165
HSA M 12x300/205/225
HSA M 16x100/-/5
HSA M 16x120/5/25
HSA M 16x140/25/45
HSA M 16x190/75/95
HSA M 16x240/125/145
HSA M 20x125/-/10
HSA M 20x170/30/55

255830
255831
255832
255833
255834
255835
255836
255837
255838
255839
255840
255841
255842
255843
255844
255845
255846
255847
255848
255849
255850
255851
255852
255853
255854
255855
255856
255857
255858

200
200
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
16
16
16
16
16
10
10

06 Tehnica ancor`rii

245

www.hilti.ro 021.352.3000

Buc. /
Ambalaj

Tehnica ancor`rii

1)
Sarcinile recomandate sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, coeficient
par]ial desiguran]` al aplic`rii for]ei 1,4
2)
Sarcinile recomandate trebuie reduse n conformitate cu aprobarea ETA
Informa]ii suplimentare pute]i g`si n sus numita aprobare ETA, n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa
www.hilti.ro.

Ancore pentru sarcini medii

246

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Ancore pentru sarcini medii

HSV Ancore prezon


pentru zon` comprimat`
HSV Ancor` prezon

Aplica]ii:
Sc`ri mecanice
Rafturi suspendate
U[i electrice [i u[i rulante
Prinderea paturilor de cabluri [i a conductelor pe perete
Panouri electrice

Agrement local

ICECON

Date tehnice

HSV
Material de ancorare
Sarcin` trac]iune (zon` comp.) N [kN]
Sarcin` forfecare admis` V [kN]
Distan]a fa]` de margine ccr [cm]
Adncimea efectiv` de ancorare [cm]
Diametru gaur` d0 [mm]
Adncime gaur` h1 [cm]
Grosime min. strat beton hmin [cm]
Gaur` de trecere [mm]
Moment de strngere Tinst [Nm]
Deschidere cheie SW [mm]

M8

M10

M12

M16

6
7,1
21
7
12
9,5
14
14
50
19

11,6
13,2
25
8,4
16
11,5
17
18
100
24

Tehnica ancor`rii

Extras din agrementul local

Beton C20/25
3,4
3,2
15
4,8
8
6,5
10
9
15
13

4,5
5
15
5
10
7
12
12
30
17

Pentru perforarea g`urilor trebuie utilizate burghiele de beton livrate.


Informa]ii suplimentare pute]i g`si n sus numita aprobare ETA, n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro

|n`l]imea max. de fixare


tfix (mm)

Diam. nom. burghiu


d0 (mm)

Adncime min. gaur`


h1 (mm)

Lungime diblu
(mm)

Cod comand`

Nr. Articol

27
40
50
56

8
10
12
16

65
70
95
115

75
90
100
140

HSV M8x75
HSV M10x90
HSV M12x100
HSV M16x140

384683
384684
384685
388066

www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

Buc./
Ambalaj

100
50
25
20
247

Ancore pentru sarcini medii

Ancore [urub
electrogalvanizate
G`uri]i [i \n[uruba]i - Att!
Aplica]ii
Structuri metalice
Cofrare
Instala]ii mecanice [i electrice
Avantaje:
Filet optimizat pentru \nfiletare rapid`
[i de \ncredere
Aprob`ri ETA chiar [i pentru beton cu fisuri
Metricul ancorei [urub indic` diametrul burghiului

h1

10 mm

Sarcini recomandate
Beton f`r` fisuri
Dimensiune
Adncimea de
ancorare hnom

tfix

hnom

Beton cu fisuri

\n
mm

10

10

10

14

14

14

10

10

10

14

14

14

34

50

60

75

60

70

85

70

90

110

34

50

60

75

60

70

85

70

90

110

Solicitarea la
trac]iune admis`

\n
kN

1.0 3.3 4.8 6.3

4.8

4.8

6.8

8.5

13.2 20.0

1.3

2.4 3.6

2.6

3.0

5.4

6.8

Solicitarea la
forfecare admis`

\n
kN

1.6 7.3 7.6 7.6 10.3 11.3 11.3 17.0 24.4 24.4

7.3

7.6 7.6

10.0

11.3 11.3

18.8

**

ETA*

ETA*

ETA*

ETA*

ETA*

ETA*

ETA*

ETA*

* ETA-08/0307, din 30.03.2009


** c 60 mm, distan]e fa]` de margine mai mari sau egale cu 60 mm
Toate datele se aplic` la clas` de rezisten]` a betonului C20/25, f`r` nici o influen]` a distan]ei fa]` de margine [i \ntre axe.

HUS-H 6 Ancor` [urub


o]el, zincat cu cap hexagonal
Cod comand`

Diametru Gaur` de Lungime


burghiu trecere ancor`
d0 (mm) df (mm) ls (mm)

tfix1)
|n`l]ime
fixare
standard
(mm)

tfix1)
|n`l]ime
fixare
redus`
(mm)

HUS-H 6x 35
HUS-H 6x 45
HUS-H 6x 60
HUS-H 6x 80
HUS-H 6x100
HUS-H 6x120

6
6
6
6
6
6

1
12
26
46
66
86

1)

9
9
9
9
9
9

35
45
60
80
100
120

tfix1)
|n`l]ime
fixare
extra
redus`
(mm)

Adncime
montare
standard

Adncime
montare
redus`

Nr.
Adncime
montare extra Articol
redus`

34
34
34
34
34
34

tfix1)
|n`l]ime
fixare
extra
redus`
(mm)

Adncime
montare
standard

Adncime
montare
redus`

Articol
Adncime
montare extra Nr.
redus`

75
75
75
75
75

60
60
60
60
60
60

50
50
50
50
50
50
50

273655
273656
273659
273663
273666
273667

Buc./
Ambalaj

100
100
100
100
100
100

min. Adncimea minim` de montare h1 = (ls- tfix) + 10 mm

HUS-H 8 Ancora [urub


o]el, zincat cu cap hexagonal
Cod comand`

Diametru Gaur` de Lungime


burghiu trecere ancor`
d0 (mm) df (mm) ls (mm)

tfix1)
|n`l]ime
fixare
standard
(mm)

tfix1)
|n`l]ime
fixare
redus`
(mm)

HUS-H 8x 55/-/5
HUS-H 8x 65/5/15
HUS-H 8x 80/5/20/30
HUS-H 8x 90/15/30/40
HUS-H 8x110/35/50/60
HUS-H 8x130/55/70/80
HUS-H 8x150/75/90/100

8
8
8
8
8
8
8

5
15
35
55
75

5
20
30
50
70
90

1)

12
12
12
12
12
12
12

55
65
80
90
110
130
150

5
15
30
40
60
80
100

368728
368729
401438
368731
368732
368733
368734

Buc./
Ambalaj

50
50
50
50
50
50
50

min. Adncimea minim` de montare h1 = (ls- tfix) + 10 mm

248

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Ancore pentru sarcini medii

HUS-H 10 Ancor` [urub


o]el, zincat cu cap hexagonal
Cod comand`

Diametru Gaur` de Lungime


burghiu trecere ancor`
d0 (mm) df (mm) ls (mm)

tfix1)
|n`l]ime
fixare
standard
(mm)

tfix1)
|n`l]ime
fixare
redus`
(mm)

HUS-H 10x 65/-/5


HUS-H 10x 75/5/15
HUS-H 10x 90/5/20/30
HUS-H 10x100/15/30/40
HUS-H 10x120/35/50/60
HUS-H 10x140/55/70/80
HUS-H 10x160/75/90/100
HUS-H 10x200/115/130/140
HUS-H 10x240/155/170/180
HUS-H 10x280/195/210/220

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5
15
35
55
75
115
155
195

5
20
30
50
70
90
130
170
210

1)

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

65
75
90
100
120
140
160
200
240
280

tfix1)
|n`l]ime
fixare
extra
redus`
(mm)

Adncime
montare
standard

Adncime
montare
redus`

Nr.
Adncime
montare
Articol
extra redus`

5
15
30
40
60
80
100
140
180
220

85
85
85
85
85
85
85
85

70
70
70
70
70
70
70
70
70

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

tfix1)
|n`l]ime
fixare
extra
redus`
(mm)

Adncime
montare
standard

Adncime
montare
redus`

Nr.
Adncime
montare
Articol
extra redus`

110
110
110

90
90
90

70
70
70
70

368735
368736
401439
368738
368739
368740
368741
368742
368743
368744

Buc./
Ambalaj

50
50
50
50
50
50
50
25
25
25

min. Adncimea minim` de montare h1 = (ls- tfix) + 10 mm

HUS-H 14 Ancor` [urub


o]el, zincat cu cap hexagonal
Diametru Gaur` de Lungime
burghiu trecere ancor`
d0 (mm) df (mm) ls (mm)

tfix1)
|n`l]ime
fixare
standard
(mm)

tfix1)
|n`l]ime
fixare
redus`
(mm)

HUS-H 14x 80/-/-/10


HUS-H 14x115/5/25/45
HUS-H 14x135/25/45/65
HUS-H 14x160/50/70/90

14
14
14
14

5
25
50

25
45
70

1)

18
18
18
18

80
115
135
160

10
45
65
90

368745
368746
368747
368748

Buc./
Ambalaj

16
16
16
16

min. Adncimea minim` de montare h1 = (ls- tfix) + 10 mm

www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

249

Tehnica ancor`rii

Cod comand`

Ancore pentru sarcini medii

250

06 Tehnica ancor`rii

www.hilti.ro 021.352.3000

Ancore pentru sarcini medii

HKD / HKD-R
Dibluri compacte
HKD

M6x25 M8x25 M8x30 M8x40 M10x25 M10x30 M10x40 M12x25 M12x50 M16x65 M20x80

Aprobare ETA

Material de ancorare Beton C20/25

1) For]` trac]iune adm.(zon` compr.)[kN]


3) For]` trac]iune adm.(zon` ntins`) [kN]
1) For]` de forfecare admis` V [kN]
Dist.nec./ min.fa]` de margine Ccr [cm]
Distan]` necesar` ntre axe Scr [cm]
2) Distan]` minim` ntre axe Smin [cm]
Diametru gaur` do [mm]
Adncime gaur` h1 [cm]
Grosime min. strat beton hmin [cm]
Gaur` de trecere 1[mm]
Moment de strngereTinst [Nm]
Adncime minim` de n[urubare [mm]
Deschidere cheie SW [mm]

3
1
2.9
4
8
8
8
2.7
10
7
4
6
10

3
1.4
3
4
8
8
10
2.7
10
9
8
8
13

3.9
2
4.9
4.5
9
6
10
3.3
10
9
8
8
13

4.3
2.4
4.3
6
12
8
10
4.3
10
9
8
8
13

3
1.6
3
4
8
8
12
2.7
10
12
15
10
17

3.9
2.4
5.7
4.5
9
6
12
3.3
10
12
15
10
17

6.1
3.6
6.3
6
12
8
12
4.3
10
12
15
10
17

3
1.9
3
4
8
8
15
2.7
10
14
35
12
19

8.5
4.3
10.5
7.5
15
12.5
15
5.4
10
14
35
12
19

12.6
7.6
19.3
10
20
13
20
7
13
18
60
16
24

17.2
28.3
12
24
16
25
8.5
16
22
120
20
30

HKD
Material: otel zincat galvanic 5xm
Filet

Adncime de
\n[urubare (mm)

Lungime diblu
hnom(mm)

x Diametru gaur` Adncime gaur`


d0(mm)
h1(mm)

Cod comand`

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

M6
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M16
M20

811
10-13
1013
1216
1216
1216
1216
1422
1422
1828
2334

25
25
30
40
25
30
40
25
50
65
80

8
10
10
10
12
12
12
15
15
20
25

HKD M6x25
HKD M8x25
HKD M8x30
HKD M8x40
HKD M10x25
HKD M10x30
HKD M10x40
HKD M12x25
HKD M12x50
HKD M16x65
HKD M20x80

376894
376957
376959
376961
376963
376965
376967
378431
378544
382941
382955

100
100
100
50
100
50
50
50
50
25
25

27
27
33
43
27
33
43
27
54
70
85

HKD Ambalaj mare la g`leat`


Filet

Adncime de
\n[urubare (mm)

Lungime diblu
hnom(mm)

Diametru gaur`
d0(mm)

Adncime gaur` Cod comand`


h1(mm)

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12

1013
1013
1013
1216
1216
1216
1422
1422

25
30
40
25
30
40
25
50

10
10
10
12
12
12
15
15

27
33
43
27
33
43
27
54

376958
376960
376962
376964
376966
378430
378432
378553

500
500
500
500
500
500
250
250

HKD M8x25 G`leat`


HKD M8x30 G`leat`
HKD M8x40 G`leat`
HKD M10x25 G`leat`
HKD M10x30 G`leat`
HKD M10x40 G`leat`
HKD M12x25 G`leat`
HKD M12x50 G`leat`

HKD-SR Material: o]el inoxidabil A4 (indice material 1.4401)


Filet

Adncime de
\n[urubare (mm)

Lungime diblu
hnom(mm)

Diametru gaur`
d0(mm)

Adncime gaur` Cod comand`


h1(mm)

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

M6
M8
M10
M12
M16
M20

811
1013
1216
1422
1828
2334

25
30
40
50
65
80

8
10
12
15
20
25

27
33
43
54
70
85

247951
247952
247953
247954
247955
247956

100
100
50
50
25
25

HKD-SR M 6x25*
HKD-SR M 8x30
HKD-SR M 10x40
HKD-SR M 12x50
HKD-SR M 16x65
HKD-SR M 20x80

*nu este inclus n aprobarea ETA - 02/0032 respectiv 02/0033


www.hilti.ro 021.352.3000

06 Tehnica ancor`rii

251

Tehnica ancor`rii

1) Sarcinile admisibile sunt valabile pentru fix`ri individuale la distan]` fa]` de margini, cu arm`tur` dens`, cu un [urub de calitate 5.6, EN ISO 898-1, coeficient par]ial
de siguran]` al aplic`rii for]ei 1,4 2) Sarcinile admisibile trebuie reduse n conformitate cu aprobarea ETA 3) Sarcinile men]ionate sunt valabile pentru ancorarea tavanelor
false, traseelor de ]evi, canalelor de ventila]ie etc. n conformitate cu aprobarea DlBt Z-21.a1-1505 / 1548
Informa]ii suplimentare pute]i g`si n sus numita aprobare ETA, n Manualul tehnicii de ancorare Hilti, sau pe Internet la adresa www.hilti.ro.

Ancore pentru sarcini medii

HKD-D (tehnic` diamantat`)


Material: o]el zincat galvanic
Filet

M12
M12

Adncime de
\n[urubare (mm)

1422
1422

Lungime diblu
hnom(mm)

50
50

Diametru gaur`
d0(mm)

Adncime gaur`
h1(mm)

15
15

54
54

Cod comand`

Nr. Articol

HKD-D M12x50
HKD-D M12x50

Buc./
Ambalaj

385459
385460

50
250

Dispozitiv mecanic de montaj HSD-M


Denumire
diblu

HKD M6x25
HKD M8x30
HKD M8x40
HKD M10x30
HKD M10x40
HKD M12x50
HKD M16x65
HKD M20x80

Cap de
fixare

TE-C
TE-C
TE-C
TE-C
TE-C
TE-C
TE-Y
TE-Y

Cod comand`

Nr. Articol

HSD-M M6x25
HSD-M M8x30
HSD-M M8x40
HSD-M M10x30
HSD-M M10x40
HSD-M M12x50
HSD-M M16x65
HSD-M M20x80

243746
243748
243749
243750
243751
243752
243753
243754

Buc./
Ambalaj

1
1
1
1
1
1
1
1

Dispozitiv manual de montaj HSD-G


Denumire
diblu

Cap de
fixare

Cod comand`

Nr. Articol

Buc./
Ambalaj

HKD M6x25
HKD M8x30
HKD M8x40
HKD M10x30
HKD M10x40
HKD/D M12x50
HKD M16x65
HKD M20x80

HSD-G
HSD-G
HSD-G
HSD-G
HSD-G
HSD-G
HSD-G
HSD-G

M6x25
M8x30
M8x40
M10x30
M10x40
M12x50
M16x65
M20x80

243738
243740
243741
230935
243742
243743
243744
243745

1
1
1
1
1
1
1
1

HAM Ancore de zid`rie

Date tehnice pentru beton, [urub 8.8


HAM

Pentru fixarea:
Paturi de cablu
Schele
Carotare diamantat` \n zid`rie
 (Succesor al HDE)
Beneficii:
Ancor` metalic` pentru beton [i zid`rie

Diametru burghiu d o [mm]


Adncime gaur` h1 [cm]
Gaur` de trecere df [mm]
Moment de strngere (Beton) Tinst [Nm]
Date tehnice pentru c`r`mid`
Cuplu de strngere (Zidarie) Tinst [Nm]
pentru mai multe detalii tehnice contacta]i serviciul Rela]ii clien]i

M6

M8

M10

M12

12
60
7
10

14
75
9
25

16
85
12
45

20
95
14
75

10

20

30

HAM Ancore de zid`rie


Diametru gaur`
D (mm)

Adancime gaur`
BT (mm)

12 60
14 75
16 85
20 95

Cod
Nr. Articol
comand`

HAM M 6
HAM M 8
HAM M10
HAM M12

Buc./ 
Ambalaj 

305853*
100 
305854 50 
305855 25 
305856 25 

HAM Ancora de zid`rie cu [urub grupa 8.8


Diametru gaur`
D (mm)

Adancime gaur`
BT (mm)

Grosimea maxim` de fixare


Smax. (mm)

12
60
30
14
75
40
16
85
50
20
95
60
* timpul de livrare se comunic` la cerere
252

06 Tehnica ancor`rii

Cod
Nr. Articol
comand`

Buc./
Ambalaj

HAM M 650
HAM M 860
HAM M1080
HAM M1290

100
50
25
25

305857*
305858*
305859*
305860*

www.hilti.ro 021.352.3000