You are on page 1of 1

TAJUK 1: ALAM BELAJAR Aktiviti

Anda telah pun belajar tentang kepentingan main dalam dunia kanak-kanak dan fungsinya kepada perkembangan kognitif, psikomotor dan afektif. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial dan permainan kognitif. Dengan merujuk kepada nota kuliah dan carian internet, cuba senaraikan 3 jenis permainan tradisional untuk setiap kategori. Permainan Sosial Gasing Batu seremban Congkak Pilih satu permainan tradisional dan Permainan Kognitif Teng-teng Wau Galah panjang nyatakan kepentingannya kepada

perkembangan intelek, sosioemosi dan fizikal kanak-kanak. Jenis Permainan Tradisional: Galah panjang Perkembangan Perkembangan Intelek i) menguji kebijaksanaan kanakkanak. ii) menguji kepakaran kanak-kanak sebagai ketua. Sosioemosi i) bergaul dengan kanakkanak lain dan membina sikap bekerjasama. ii) melatih kanak-kanak patuh kepada arahan ketua. iii) mempunyai emosi yang stabil dan sentiasa riang.

Perkembangan Fizikal i) melahirkan kanakkanak yang aktif dan cergas. ii) meningkatkan ketangkasan kanakkanak .

iii) mempunyai minda yang sihat dan cerdas.

iii) menyihatkan tubuh badan kanak-kanak.