You are on page 1of 19

Molim, izvrite kaznu!

Mia Ristovi | 11. novembar 2012. Smrtna kazna je humanija od dugotrajne robije, tvrdi Manojlovi. Spreman sam da se ispred krsta zakunem da nisam kriv

Rekorder - Vuko Manojlovi IMA 67 godina i polomljene kosti, odstranjen deo utrobe i ukupno trideset razliitih bolesti. U eliji smrti proveo je 16 godina, ekajui da izae pred streljaki stroj i svaku zoru doekivao kao poslednju. Od toga, etiri i po godine bio je okovan lancima. Nije se plaio smrti i ak je zvanino traio izvrenje smrtne kazne, ali mu molbe nisu bile usliene. Vuko Manojlovi (67), iz Dobrih Voda kod Bojnika, najpoznatiji srpski osuenik i rekorder u iekivanju sudnjeg dana, iza reetaka je do sada proveo skoro polovinu ivota. Kao silovatelj, robijao je pet, a kao osuenik za ubistvo ve 28 godina je u zatvoru. U Kazneno-popravnom zavodu u Niu vai za najdisciplinovanijeg i najuzornijeg zatvorenika, koji za minule nepune tri decenije nije napravio ni jedan prekraj. Sada ima i povlaen zatvoreniki status, pa preko vikenda odlazi na odsustva. JEDAN SUD DVE ULOGE PRAKTINO, jedan isti sud izrekao je i potvrdio smrtnu kaznu - navodi advokat Branislav Tapukovi u svojoj knjizi "Pet lica pravde". - Sudije istog ranga, znanja i iskustva, oba puta su donosili takvu odluku. Sutinski, trostepenost krivinog postupka pretvorila se u jednostepenost. Ostao je samo privid potovanja bitnog naela u odluivanju o smrtnoj kazni. Za razliku od predhodne dve decenije, kada je nadlenima pisao silne molbe da ga to pre pogube, Manojlovi je predsednika Srbije Borisa Tadia, a nedavno i Tomislava Nikolia, zamolio za slobodu, uz konstataciju da "njegovu sudbinu, to god da je u pitanju, niko nije imao". Upalih obraza, nervoznih pokreta, tih i veoma ljubazan, Vuko Manojlovi sada ni najmanje ne lii na oveka koji je, po presudi, pre 28 godina poinio zloin u Leskovcu, okirajui srpsku javnost. Posle tolikih godina provedenih u zatvoru, smatra da je smrtna kazna bolja od dugotrajne robije. - Kada bi mi sada rekli da mi je ponovo izreena smrtna kazna, ne bih se dvoumio ni sekunde, jer bih mirne due odmah stao uza zid - pria Manojlovi.

- Onaj ko pie zakone ili sudi, treba da zna kakvo je to muenje drati ljude tolike godine u zatvoru. Smrtna kazna je humanija. Njegov sluaj karakteristian je i zbog injenice da na suenju nije priznao krivina dela za koje je osuen. A potom je, sve do sada, uporno tvrdio da je nevin. - Spreman sam ispred krsta da se zakunem da nisam kriv, jer nikog nisam ubio! - kae Manojlovi, kome mnogi veruju, ali se i dalje prave da na uju. - Ceo Leskovac i Ni znaju da mi je svojevremeno sueno po nalogu tadanjeg reima. KAZNA DUPLO VEA U SRBIJI je 9. marta 2002. godine ukinuta smrtna kazna. Tadanji predsednik Milan Milutinovi potpisao je pet meseci kasnije akt o pomilovanju, pa je najtea kazna zamenjena zatvorskom od 40 godina. I tu je klju Vukove muke. Jer, kako ocenjuju mnogi pravnici, nije primenjen povoljniji zakon za osuenika, kako se to uvek radi. Tako je Manojlovi umesto 20 godina dobio duplo vie, a Srbija ga od 1. januara 2005. godine, kad je isteklo dve decenije otkako se naao iza reetka, dri u zatvoru bez pravnog osnova. Vuko se nalazi iza reetaka zato to je oglaen krivim da je 29. decembra 1984. godine, odmah po izlasku iz zatvora, u nameri da im se osveti za petogodinje robijanje zbog silovanja, svirepo ubio zamenika okrunog javnog tuioca u Leskovcu Dragomira Krstia, pokuao da likvidira istranog sudiju Bratislava Gavrilovia i pripremao ubistvo sudije Mladena Jankovia. Sva trojica su uestvovala u sudskom procesu u leskovakom Okrunom sudu, pred kojim je Manojlovi odgovarao zbog silovanja i protivprirodnog bluda. Prvostepenom presudom Okrunog suda u Niu 21. novembra 1985. godine osuen je na 20 godina robije, tada najveu zatvorsku kaznu. Protiv ove presude, albe su izjavile obe stranke u postupku. Okruni javni tuilac u Niu alio se zbog bitnih povreda odredaba krivinog postupka i odluke suda o kazni i predloio ukidanje prvostepene presude. albu je kao branilac izjavio i Manojloviev branilac, advokat Branislav Tapukovi, kao i Vukov otac Risto. Zatraili su novo suenje, zbog brojnih propusta nikog suda. Meutim, na sednici vea Vrhovnom suda Srbije, 24. oktobra 1986. godine, zamenik Republikog javnog tuioca dr Spira Vukovi albe je sveo na odluku o kazni i predloio da se presuda preinai i optuenom izrekne najstroa kazna po zakonu. Ovaj predlog je i usvojen, pa je Vuko Manojlovi osuen na smrtnu kaznu! Na ovu presudu je mogla da se izjavi alba i to opet - Vrhovnom sudu! Po albama branioca, optuenog i njegove porodice, taj isti sud donosi 23. septembra 1987. godine konanu odluku - potvruje prethodnu presudu kojom je Vuko Manojlovi osuen na smrtnu kaznu. Za osuenika na smrt, ova presuda je bila kraj nade. Otpoelo je iekivanje smrti. A Vuko Manojlovi je potonjih 16 godina, dok je oekivao svoje delate, tokom dugih dana i jo duih noi neizvesnosti, imao dovoljno vremena da preispita svoju sudbinu, koja je krenula po zlu, jednim gotovo bezazlenim dogaajem iz 1978. godine, samo zato to nije voleo nepravdu. Tada se Vuko "zakaio" sa jednim inspektorom leskovake policije, koga je zatekao kod nadvonjaka nadomak Leskovca, pored povreenog mladog bicikliste. Kako pria Manojlovi, bio je revoltiran to mladia inspektor nije hteo kolima da odveze do bolnice, ve je mirno ekao da doe uviajna ekipa. "Debelo" su se posvaali, a inspektor je Vuku poruio: "Pazi, platie mi, kad-tad"! Ova pretnja se, kako istie Manojlovi, sticajem okolnosti, ostvarila posle samo nekoliko meseci, kada je i zapoelo horor, koji traje i dan- danas.

Komar poeo kraom


Mia Ristovi | 12. novembar 2012 Zbog nestalih 15.000 dinara trojica drugara privedena u miliciju. ta e mi silovanje kad sam imao ena koliko sam hteo

Vuko Manojlovi DRAMATINA pria o naem najpoznatijem zatvoreniku, odavno zrela za uzbudljiv triler, poela je ba bizarno sada ve davne 1978. godine - seansom grupnog seksa, koja je proglaena silovanjem. Vuko Manojlovi tvrdi da se na mestu tog grupnjaka u Leskovcu naao sasvim sluajno i da u njemu nije uestvovao, ali i priznaje da je zbog toga nastalo puno nesree. Za druge, ali najvie za njega. On je tada imao 25 godina i bio voza autobusa leskovakog Jugprevoza. Tada su oferi nosili kravate i bili ponosni na svoj posao. Nije se enio jer je voleo ene, ali se ni sa jednom nije dugo zadrao, a ponekad je imao dve istovremeno. I te veeri, kada se dogodilo silovanje, imao je zakazane sastanke sa dve devojke. - Imao sam ena koliko sam hteo, pa mi nikakva silovanja nisu bila potrebna - veli Manojlovi. Vuko je stanovao sa cimerom, pa je fatalne veeri pozajmio stan svom drugu i njegovom prijatelju. Kada se vratio s posla, zatekao je kod kue njih dvojicu i Simku Grozdanovi, u jeku zabave. Ona je bila iz nekog planinskog sela, ali dosta slobodnog ponaanja za ono vreme. Manojlovi istie da su se na kasniji navod u sudu da je ta ena tom prilikom izgubila nevinost, svi - smejali. Jer, budui da je u to vreme ivela sa starijim ovekom, a mimo toga imala i lascivne avanture, s devianstvom se morala rastati mnogo pre. Slinu reakciju kod Vuka izaziva i pominjanje protivprirodnog bluda. Kae da u toj sobi nije bilo nita protivprirodnog, jer je svako radio ono to je hteo, bez ikakve prinude...

Tvrdi da se drutvu, koje je zatekao u stanu, nije meao u posao i da bi sve ostalo samo privatna stvar aktera, da jedan od momaka nije zakljuio da su mu nestale pare! I to 15.000 dinara, tada triava suma, za koju je moglo da se kupi sedam kutija cigareta. Danas niko ne bi reagovao na tako neto, ali je tada cela druina morala u policiju, na davanje izjave zbog krae. Tako je, kae Manojlovi, diskretna zabava dospela do uiju milicije. A tada poinje i drugi deo Vukove prie. Jer, kako tvrdi, na scenu je stupio inspektor, sa kojim se nekoliko meseci pre toga posvaao to kao pripadnik milicije nije hteo da pomogne povreenom biciklisti, a koji je Vuku potom zapretio Pazi, platie mi, kad-tad!. Kada je saznao za izjave o grupnoj seksualnoj zabavi u Vukovom stanu, inspektor je navodno podstakao curu da promeni iskaz i da se od optubi za krau titi tako to e sve ostale, a naroito Vuka, da optui za silovanje! Iako se u prvom iskazu Vukovo ime nigde ne pominje, u drugom je oznaen kao glavni vinovnik. Na to je, u zavrenoj rei kasnijeg suenja Vuku za ubistvo, upozorio i njegov glavni branilac Branislav Tapukovi: - Na nekoliko roita oteena je izjavljivala da je Vuko branio od ostalih nasilnika. U sudski zapisnik je ubeleeno da mu se stalno, tokom suenja, osmehivala. To je u zapisnik izdiktirao sudija Mladen Jankovi. Tada je on predsedavao Vukovom suenju, pokojni Dragimir Krsti je bio tuilac, a Bratislav Gavrilovi istrani sudija. Oteena je najednom promenila iskaz. Poela je da tvrdi da je i Vuko bio nasilnik. A psiholog je ustanovio da je optuena, u krajnjoj liniji, sposobna za konstrukciju. Za la! SAMO DA DOEKAM TA ena, koju sam navodno silovao i dalje je iva, udata je u Niu, i najavljivala je da e najzad rei pravu istinu - istie Vuko. Hoe da potvrdi da sam bez krivice osuen, da mi je uprljan obraz i da je cela ta situacija zatim potegla i sve drugo to se deavalo. Samo, taj njen iskaz bi naglavake okrenuo sve. Koji bi to amar bio pravosuu? A poteno, svi e se pokajati zbog moje golgote. Samo, da li u moi da doekam taj dan? Meutim, Okruni sud u Leskovcu je Vuka Manojlovia oglasio krivim za krivina dela silovanje i protivprirodni blud u pomaganju. Izreena mu je zatvorska kazna od pet godina, duplo vie nego ostaloj dvojici mukaraca koji su bili u njegovom stanu. Ubrzo je Vuko otiao na izdravanje kazne, ali ni u najcrnjim mislima nije mogao da pretpostavi da e mu zatvor postati drugi dom. Strpljivo je odleao svih pet godina. U zatvoru je vozio kamion, bio slobodnjak, stalno se kretao van kaznione ali nikada nije pokuavao da pobegne, niti je napravio i najmanji incident. Kada je izdrao kaznu, nije mogao da se vrati u Leskovac. Bilo ga je sramota! On, koji je imao toliko partnerki, bio je osuen za silovanje! Zato je iveo u Niu i okolnim mestima, a u Leskovac je odlazio nou, da ga niko ne vidi. Ne mogavi da nae posao, koji je traio i u Zagrebu, poeo je da radi kao fiziki radnik u nikoj ciglani. Mesec dana po izlasku iz zatvora, odluio je da spere ljagu sa svog obraza, a ve ujutru 30. decembra 1984. cela Jugoslavija je brujala o dogaaju u Leskovcu. Zvanino, Vuko je na svirep nain iz bezobzirne osvete, ubio zamenika okrunog javnog tuioca u Leskovcu Dragomira Krstia, pokuao da ubije istranog sudiju Bratislava Gavrilovia i pripremao ubistvo sudije, koji je i vodio proces silovanje, Mladena Jankovia.

- Njegova uverenja da je nevino osuen, da je nepravednom presudom obeleen i da mu je time gotovo onemoguen opstanak u drutvu sadre klinika obeleja precenjenih ideja - predoio je advokat Branislav Tapukovi nalaz neuropsihijatara, sudskih vetaka. Psihijatri su nali dejstvo precenjenih ideja, a ne bezobzirnu osvetoljubivost, ak i za sluaj da se nepobitno utvrdi da je kriv za sve za ta je optuen. Tapukovi je u zavrnoj rei na drugom suenju Manojloviu istakao i da se Vuko u traginu avanturu upustio da bi saznao ko je uticao na oteenu da promeni iskaz tek na treem pretresu, a zatim zahteva obnovu sudskog postupka, bez obzira na to to je izdrao kaznu.

Kobni hici iz mraka


Mia Ristovi | 13. novembar 2012 Na najpoznatiji osuenik bio bi najsreniji ovek na svetu kada bi mu dozvolili obnovu sudskog postupka na kom bi, kae, dokazao da je nevin

Vuko Manojlovi NA najpoznatiji osuenik Vuko Manojlovi iz Dobrih Voda kod Bojnika, koji robija ve 28 godina, bio bi najsreniji ovek na svetu kada bi mu dozvolili obnovu sudskog postupka na kom bi, kako kae, dokazao da je nevin. Svoje tvrdnje da je bez krivice kriv, potkrepljuje primerima povrede sudskog postupka, koji je voen u Okrunom sudu u Niu 1985. godine, posle uvenog leskovakog sluaja. Zvanino, Vuko je oglaen krivim zato to je svirepo ubio zamenika okrunog javnog tuioca u Leskovcu Dragomira Krstia, pokuao da ubije istranog sudiju Bratislava Gavrilovia i pripremao ubistvo sudije Mladena Jankovia. Smatrao je da su ga ova trojica, uesnika u sudskom procesu protiv njega zbog silovanja i protivprirodnog bluda, nepravedno osudili. Odiseju sa isterivanjem svoje pravde, Manojlovi je zapoeo 28. decembra, oko 10 sati uvee, kada je u selu Gradanica kod Leskovca banuo u kuu ike Miloevia, sa kojim je zajedno bio osuen na silovanje. Nije zatekao domaina, ve samo majku Verku i enu Vladicu.

Urlajui i pretei da e im odsei glave i dii kuu u vazduh, jer mu je torba koju je nosio navodno bila puna bombi, mahao je maem prema njihovim stomacima i pritom starici zasekao prste na obe ake. Potom je izvadio iz torbe boicu sa hloroformom, nakvasio jednu krpu i stavio prestravljenoj Verki pod nos, spustivi je omamljenu na krevet. NESPOSOBAN ZA SUENjE NISAM bio sposoban da prisustvujem sudskom procesu, da ga paljivo pratim, niti da se branim - pria Vuko. - Lekari su konstatovali da nikako ne mogu da izvodim pokrete levog ramena i da mi se u zglobu mogu opipati fragmenti polomljenih kostiju i da prilikom pokreta trpim jake bolove. Meutim, zakljuili su i da sam sposoban za suenje, uz primenu medikamenata. Drogirali su me, a bolovi su i dalje bili neizdrivi. Vladicu je poveo sa sobom, pa su se njegovim fiom uputili put Leskovca, u koji su stigli posle ponoi. Manojlovi je zaustavio auto ispred jedne zgrade, obmotao ma novinskom hartijom i gurajui ga Vladici u lea naredio joj da ide ispred njega. Popeli su se nekoliko spratova i pred jednim stanom zapovedio je da stane i pozvoni na vrata, koja je zatim otvorio bunovni Dragomir Krsti, zamenik okrunog javnog tuioca. - Da nije bilo tebe, ne bih leao u zatvoru - obratio mu se Vuko i naredio da se obue i poe s njim, presekavi maem telefonski kabl. Na spratu vie zazvonio je na vrata stana sudije Bratislava Gavrilovia. Kada se pojavio zabezeknuti domain, Vuko je njih troje poveo liftom do izlaza iz zgrade. Uputili su se, zatim, do zgrade u kojoj je stanovao sudija Mladen Jankovi i zazvonili na petom spratu. Glas sa druge strane vrata je obrusio da je dva ujutro, a zatim se ulo kako nekog doziva telefonom, pa se Vuko sa troje zarobljenika sjurio niz stepenice. Prvi susret sa policijom Manojlovi je imao u Ulici uitelja Josifa. Dok je mokrio u parku, a oteti stajali kao omaijani, iz mraka se odjednom ula naredba milicionera: Stoj, pucau. Zatim su usledili pucnji, to su Bratislav Gavrilovi i Verka Miloevi iskoristili da pobegnu i ispriaju milicionerima ta se dogaa. Vuko je, u meuvremenu, ponovo startovao fiu i sa tuiocem Dragomirim Krstiem krenuo prema zgradi leskovake milicije. Po presudi, kada je zaustavio vozilo ispred SUP-a, Manojlovi je zapalio svoje vozilo, napunjeno benzinom, barutom, bojevom municijom i veim brojem eksplozivnih naprava. Kada je poar uzeo maha, napustio je fiu i uskoio u policijski auto kako bi pobegao sa lica mesta. Tada su policajci poeli da pucaju u njega. NIJE BILO PRITISAKA SUENjE je bilo profesionalno i bez bilo kakvih pritisaka - kae advokat ivota oki, koji je bio predsednik sudskog vea Okrunog suda u Niu, koje je Manojloviu izreklo jedinstvenu zatvorsku kaznu od 20 godina. Kristo Krsti, jedan od policajaca iz Leskovca, po tvrenju njegove rodbine, imao je mnogo da ispria o ovom sluaju. Naalost, Krsti je pre neliko godina preminuo. Meutim, Manojlovi ukazuje na mnoge nepravilnosti prilikom utvrivanja injeninog stanja drugog dela prednovogodinje drame u Leskovcu. - Imperativ je bio da dogaaj mora da se opie tako da budem to dalje od svojih kola, u momentu kada sam reetan mecima, bez obzira na dokaze - pria Vuko. - Morala je da bude odstranjena i najmanja mogunost da je uzrok smrti tuioca besmislena pucnjava policajaca u mene dok sam bio u svom fii, telom provuen kroz prozor, a rukama oslonjen o krov kola.

Vukov branilac, advokat Branislav Tapukovi je u zavrnoj rei na suenju predoio da je za razliku od svedoenja nekoliko policajaca, Branko Janji, komandir odeljenja za bezbednost saobraaja u Leskovcu, potvrdio da je na Vuka otvorena vatra kada je poeo da se izvlai iz fie. Isto je posvedoio u istranom postupku i policajac Svetomir Zdravkovi. Meutim, na suenju on neoekivano menja iskaz. Manojlovi kae da su obducenti odbili da se upoznaju sa celinom predmeta, iako se radilo o njegovom ivotu ili smrti. - Nije bilo fotografija sa obdukcije tela tuioca, jer je film ba na tom mestu oteen - predoava Vuko. - Odbijen je zahtev mog branioca da se ekshumacijom proveri sporna obdukcija, nije uvaen iskaz komandira milicije da je u mene pucano dok sam se izvlaio kroz prozor fie i da nisam imao nikakvo oruje u rukama. Sudu nije bilo vano ni to to mi je teko ranjenom pomo ukazana tek u Niu, tri sata posle pucnjave. Da li je to bilo vreme za koje je neko mogao oekivati da u umreti?

Komitet titi poredak


Mia Ristovi | 14. novembar 2012. Vuko Manojlovi sve vreme tvrdi da nije izvrio ubistvo, zbog kojeg je osuen na smrt, ve je bio rtva okolnosti

Vuko sa advokatom Tanjom Mini Markovi

VUKO Manojlovi sve vreme uporno tvrdi da nije izvrio krivino delo ubistvo, zbog kojeg je osuen na smrt, ve je bio rtva okolnosti i procesnih propusta, to je javna tajna u nikom i srpskom pravosuu. Meutim, osuen je na smrt jer je 1984. godine u Leskovcu ubio zamenika javnog tuioca Dragomira Krstia, pokuao da ubije sudiju Bratislava Gavrilovia i pripremao ubistvo njegovog kolege Mladena Jankovia. Na suenju je Vuko tvrdio da nije imao nameru da ubije bilo koga, ve da natera ovu trojicu da potpiu priznanje da su ga osudili za silovanje pod politikim pritiskom. Njegov advokat Branislav Tapukovi na sudu je dokazivao da je Krsti stradao nesrenim sluajem i da nije tano da mu je Manojlovi zadao udarac u srce, jer bi ovakva povreda izazvala trenutnu smrt. U presudi Okrunog suda u Niu navodi se da je posle zaustavljanja svog fie ispred zgrade SUP u Leskovcu, u kojoj je bio i tuilac Krsti, Manojlovi zapalio svoje vozilo, napunjeno benzinom, barutom, bojevom municijom i veim brojem eksplozivnih naprava. Kada je poar uzeo maha, napustio je fiu i tada je usledila policijska pucnjava kao u filmovima. KO JE IZAZVAO POAR NI jednim dokazom nije utvreno da je Vuko upalio bilo kakav zapaljivi materijal - ukazao je advokat Tapukovi. - Imao je u kolima kantu benzina, ali je on ostao netaknut. Vetak je utvrdio da su se benzinske pare zapalile u dodiru sa nekim izvorom plamena. A potvrdio je i da kada metak prolazi kroz metalni zid, u atmosferi zapaljivih para tenosti ili gasova moe da doe do njihovog paljenja i ovakvog poara. - Kada su na sednici Vrhovnog suda presuivali, iz tadanjeg leskovakog komiteta je stiglo pismo sa crvenim peatom, u kome je navedeno da mi je stric Milo Manojlovi, oficir u kraljevoj vojci, bio informbirovac i da je leao na Golom otoku - pria Vuko. - Naveli su da sam krenuo njegovim stopama, odnosno da sam kao i on napravio atak na dravni poredak. Na osnovu toga, zatvorska kazna mi je preinaena u smrtnu. Manojlovi, kao i njegova advokatica Tanja Mini Markovi, iz Nia, tvrdi da u prvostepenoj presudi ima puno bitnih povreda postupka. - Oni su morali da me proglase krivim da bi dokazali svoju tezu da je Vuko krenuo da digne leskovaki SUP u vazduh sa 200 grama lovakog baruta - tvrdi na najpoznatiji osuenik. - A onda su odvani policajci doli da me spree, pa su me izreetali, a zamenika okrunog javnog tuioca ubili. Osudili su me po nareenju, bez dokaza i vetaenja, iako je lako moglo da se dokae i kako je benzin u mojim kolima zapaljen. Interesantno je i da tokom suenja Manojloviu nikada nije predoen krunski dokaz - no ili maeta kojim je, po presudi, tuiocu Dragomiru Krstiu naneta zjapea rana na srcu, dugaka sedam i iroka etiri centimetra. A advokat Branislav Tapukovi je u zavrnoj rei na suenju naveo da mu je nekoliko uglednih beogradskih kardiologa potvrdilo da otvor u ljudskom srcu, koji toliko iroko zjapi, vodi u naprasnu, trenutnu smrt. Navodi da su vozilo Manojlovia pratila dva policijska automobila, najmanje pet-est minuta, dok se kretao brzinom od oko dvadeset kilometara na as. - Da li je tako neto uopte mogue: sa takvom ubodnom ranom na srcu biti toliko minuta u fazi umiranja - upitao se Tapukovi. - A po odbukcionom zapisniku, smrt Krstia je bila nasilna, jer je nastupila usled povreda srca i izliva krvi u sranu kesu i levu polovinu grudne duplje, a posledica je ubodine grudnog koa nanete iljkom i otricom mehanikog oruja. Ali u tom zapisniku pie i da nalaz obilne garei u disajnim putevima ukazuje da je nastradali u poaru, koji je nastao, bio u krajnjoj fazi umiranja.

SEJAO STRAH MANOJLOVI je iz obimne optunice tokom suenja poricao samo da je nekog ubio! Istina je da je svuda oko sebe stvarao paklenu atmosferu, urlao pretei da e sve dii u vazduh. I na svakom mestu, gde je te strane noi bio, izazivao je u ljudima samrtni strah. Drugim reima, kako je istakao Tapukovi, garei u disajnim putevima ne bi bilo da nesreni tuilac nije disao u momentu izbijanja poara i rafalne paljbe iz vatrenog oruja. Dakle, tada je Dragomir Krsti bio iv! Branilac Manojlovia ukazao je i da nije tano ni optuenje da je njegov klijent pokuao da iz bezobzirne osvete lii ivota istranog sudiju Bratislava Gavrilovia. I to tako to ga je primorao da klekne kako bi mu telo doveo u vodoravni poloaj i iz rukava odee izvadio ma da bi mu idsekao glavu, u emu je bio spreen oruanom intervencijom slubenih lica SUP. Meutim, sudija Gavrilovi je na suenju bio decidiran: Ja sam kleknuo istog momenta kada sam uo pucanj i tada sam skoio i otkotrljao se. Znai, nije ga primorao Vuko, a kleknuo je zato to se uplaio policijskih pucnjava. I nije mu falila ni dlake sa glave. Tapukovi je konstatovao da je vetaenjem utvreno da je na Vuka ispred policijske stanice pucano iz est slubenih pitolja i tri automata. Na snegu je pronaeno 17 aura, dok je Vuko pogoen sa devet hitaca. - Policija nije dostavila imena policajaca koji su pucali tako da na sudu nemamo tih devet hrabrih momaka, ali imamo njihove pitolje i puke - predoio je Vukov advokat. - Zato je uniten i film sa snimcima Krstievog izgorelog tela sa odbukcionog zapisnika, jer bi na njima videli ima li tragova kuruma. I da li je mogue da Vuko Manojlovi bude pogoen sa devet metaka, dok je jo bio u svom malom fii, a da tuioca u tim istim kolima ne pogodi nijedno tane?

Patrijarh ulio nadu


Mia Ristovi | 15. novembar 2012. ta je ostalo od ivota? I da li uopte neto i moe da ostane, kada je moja zatvorska golgota bez presedana

Patrijarh Pavle uvek uz svoj narod TA je ostalo od ivota? I da li uopte neto i moe da ostane, kada je moja zatvorska golgota bez presedana, kada sam bio kao zver okovan lancima i godine provodio u samici, ekajui svoje delate... Vuko Manojlovi, na napoznatiji osuenik i svetski rekorder u duini ekanja izvrenja smrtne kazne, ovako smireno, ali i oajno pitanjima preispituje svoju zlu sudbinu, koja ga prati ve 33 godine. Dok boravi iza reetaka svih ovih decenija, esto je vraao ivotni film unazad, pokuavajui da jasno dokui gde je to pogreio, da li je trebalo drugaije da postupi, ta bi sada radio da nije osuivan...

DANI NA PLANINI - ELjA mi je da znam da li e mi ostati bar neto ivota na slobodi, pa da odem u moju vikendicu na Radan planinu i da tamo provedem poslednje dane - tunim glasom kazuje Manojlovi. Vuko kae da se esto priseao i svog detinjstva. Veli da je bio peto, najmlae dete, pored tri maehe, jer se njegov otac esto enio. Kae da je u njegovom ivotu bilo mnogo, pa i previe, nepravdi. A zbog nekih od njih, kako veli, i truli u zatvoru. - Faktiki, ivot izgubi smisao, izgubite veru u ljude, to je bilo jednostavno uasno - kazuje Manojlovi. - Naravno, svako treba za ono to uini da snosi posledice, ali kako, ako neto stvarno niste uinili i ne moete to da dokaete. A kada ne postoji neki smisao ili neko reenje, koje ovek moe da nae, onda utite, ali dokle. Koliko ta dua moe da izdri?

Za vreme viedecenijskog robijanja, Vuko je bio disciplinovan, dostojanstven, ali i duboko povreen. Veli da je shvatio da je kriv, ali da je postao sasvim druga osoba poetkom devedesetih godina prolog veka. Tada je patrijarh Pavle usliio njegovu molbu, posetio ga u nikom KPZ i ispovedio, to je jedini sluaj takve vrste u bivoj SFRJ. Poetkom 1993. patrijarh je od Vuka dobio pismo, s molbom da ga poseti i ispovedi. Bilo je proteklo ve osam godina kako je Manojlovi osuen na smrt. Patrijarh seda na voz i bez ikakve pratnje odlazi u Ni. Po dolasku, u ranim jutarnjim asovima, na eleznikoj stanici doekuje ga episkop niki Irinej, sa saradnicima. Patrijarh prvo poseuje Okruni sud, gde razgovara sa predsednikom suda, a potom odlazi u zatvor da poseti Vuka Manojlovia. Ispoveda ga, sat i petnaest minuta, u kancelariji upravnika zatvora.

ZAHVALAN UPRAVI MANOJLOVI nema primedbi na zatvorski tretman, ak naglaava da je zahvalan upravi KPZ-a u Niu to mu je omoguila da radi u bolnici i bude u minimalnom kontaktu sa ostalim zatvorenicima. Vreme u zatvoru provodi itajui tampu i knjige. Posebno je oduevljen Duievim Blagom cara Radovana. - Normalno je da posle toga drukije razmiljate, drukije razumete - veli Vuko. - I opet ove muke koje su ostale, ta golgota koja je ostala, opet ih ovek na neki nain podnosi sa onim ubeenjem koje mi je patrijarh ulio, jednostavno tako ivite. I dalje tako funkcioniem. Advokat Tanja Mini Markovi iz Nia, jedan od branilaca naeg najpoznatijeg osuenika, podsea: - Bilo je to prvi put da patrijarh Pavle ispovedi nekog osuenika. - Razume se da to nije uinio sluajno. Kasnije je detaljno opisao taj susret sa Vukom, rekavi da je detaljno prouio ceo sluaj i da je iz zatvora otiao uveren u Vukovu nevinost. ak se i pitao Kome sve to treba! A Vuku je oito sudbonosno znaila poseta patrijarha Pavla. Zato ga je pogodila vest da je poglavar SPC, iju je oinsku brigu i te kako osetio, teko oboleo, pa je poslao telegram, sa ovom sadrinom: - Vae prisustvo za vreme posete uinjene mi 4. marta 1993. godine u nikom zatvoru izazvalo je u meni veliku enju i teilo je da postane raanje jedne intenzivne i strasne potrage za istinom. Sada se ja molim za Vae zdravlje i brz oporavak.

GREKA ZA CEO IVOT - SVESTAN sam ta se desilo, jer da nije bilo mene ne bi bilo ni mrtvih ljudi - veli Vuko Manojlovi. - Kako da se ne kajem zbog toga. Bio sam zaslepljen, jer mi je bio uprljan obraz pa sam mislio da u na taj nain da se iskupim. ovek jednom pogrei, a kaje se itavog ivota.

Mnogi procenjuju da je upravo ova poseta patrijarha Pavla bila presudna da se Vuko Manojlovi ne izvede pred streljaki stroj. Dodue, do danas niko zvanino nije pojasnio zato drava itavih 16 godina nije streljala Manojlovia. Nema odgovora da li je to preutno priznanje njegovoj tvrdnji da nije kriv i da li zbog toga to vai za najdisciplinovanijeg i najuzornijeg zatvorenika koji nije napravio ni jedan jedini prekraj? Nisu laka pitanja, ali nisu laki ni odgovori koje, uostalom, i nema ko da da. Svi ute, osim Vuka. Za izvrenje smrtne kazne - svi iskusni pravnici e to rei potrebniji je, osim zakonskih pretpostavki, i ambijent koji bi se mogao nazvati kristalno ista savest pravosua i javnosti. Maltene, neka vrsta konsenzusa. Taj pojam jeste neuhvatljiv i teko ga je opisati. ematski, moglo bi se rei da je nuno da svaki graanin, ak i svi u streljakom vodu, budu lino uvereni da pucaju u nekoga ko je zasluio smrt. Ali, ima smisla zapitati se da li je Vuko Manojlovi mogao da bude izveden pred streljaki stroj, a da niko ne oseti ni trunku grie savesti? A sva uverenja i sve navodne krivice, to je jednostavno tako, blede dok vreme protie. Kao to blede seanja.

Strah od svake zore


Mia Ristovi | 16. novembar 2012. Za njega je esnaest godina svako jutro bilo nova mora iza reetaka Kazneno-popravnog zavoda u Niu

Vuko sa sestrama

ZA NjEGA je esnaest godina svako jutro bilo nova mora. Iza reetaka Kazneno-popravnog zavoda u Niu budio se samo sa jednom pitanjem - da li mu je to poslednji dan u ivotu? Vuko Manojlovi je toliko godina iekivao da ode pred streljaki stroj, ali ga smrt nije htela. Upravo zbog ovakve zatvorske golgote, Manojlovi je postao i svetski rekorder, kao osuenik koji je 16 godina ekao egzekuciju. A sve to vreme bio je izloen svakodnevnom strahu da u ranim jutarnjim satima moe da bude izveden pred streljaki stroj. Znao je da, pred zoru, svaki bat koraka njegovih uvara moe biti i poslednji. Vuko se svom advokatu Branislavu Tapukoviu alio: hiljade i hiljade susreta sa delatovim pogledom je ve preiveo. Kazivao mu je svoje poslednje misli, poslednje rei izgovorene na gubilitu. A kada bi zaspao, Manojlovi je jedino sanjao svoje pogubljenje. Toliko puta je ponovio Zato me mue! Tapukovi je 18. jula 1994. godine primio jedno od Vukovih pisama. Pisao mu je: - Oprostite ako sam nekog naljutio i uvredio. Uostalom, tamo gde idem ja, koji samo elim da me ve jednom ubiju i skrate moje patnje, svi e jednog dana spoznati istinu, spoznae pravdu... Nisam bio dobar ovek, ali nisam bio ni lo... Ubio nisam, obraz i ruke mi nisu kravavi, i samim tim strah od smrti je mali, a radost u spasenju postoji.

STRELjANjE U SOMBORU POSLEDNjA smrtna kazna u SR Jugoslaviji izvrena je u zoru, 14. februara 1992. godine, u somborskom zatvoru. Johan Drozdek, ubica estogodinje devojice, okonao je ivot u 34. godini pred streljakim vodom policije u Okrunom zatvoru u Somboru. Napisao je tada Manojlovi i da e, ukoliko mu se ne ubrza pogubljenje, ponovo svima da pie: sudijama, predsednicima, komorama... - A samo pred Gospodom se klei!... ao mi je to sam ti ovim pismom oduzeo vreme, ali nikakvu nameru i cilj nisam imao, osim da mi pomogne da me streljaju. Branislav Tapukovi ga nije posluao. Takvu molbu tada nikom nije uputio. A Vuko je nastavio danonono iekivanje i snevanje smrti. - Niko da razume ta je to ljudska agonija - tvrdi Manojlovi. - Preivljavao sam esnaest godina uas, koji nikako da se okona... Svojevremeno sam traio da me ubiju, jer zato biti dalje u neizvesnosti. Poruivao sam mnogima da to najzad urade, ili neka me puste iz zatvora. Toliko godina su me psihiki muili, pa sam molio da me najzad streljaju, iako nisam kriv. - I sada ponavljam - ako drava nije imala snage da me ubije punih 16 godina, neka me puste na slobodu ili odmah streljaju - veli Vuko. - U zatvoru sam 28 godina, prethodno sam izdrao jo pet, to je dosta za ivot jednog oveka. Vie nikoga ne mogu da ugrozim, ovde sam ostario i razboleo sam se, nije mi jo mnogo ostalo od ivota. Bez dlake na jeziku, Manojlovi tvrdi da je ve streljan onoliko dana koliko se nalazi iza reetaka, konstatuje i da je ve izgubio elju za ivotom i da je samo fiziki ostao ovek.

OBORIO REKORD VUKO Manojlovi je uspeo da obori rekord Karola esmena (38), koji je prethodno najdue na svetu ekao izvrenje smrtne kazne zbog ubistava, koja je nad njim izvrena maja 1960. u gasnoj komori. Dvanaest godina pre toga, porota drave Kalifornije proglasila je esmena, poznatog pod imenom Bandit sa semafora, krivim za seriju pljaki, kidnapovanja i silovanja. Iako esmen nije proglaen krivim ni za jedno ubistvo, tada se u Kaliforniji na smrtnu kaznu osuivalo i za kidnapovanje sa nanoenjem telesnih povreda. - Naravno da sam hiljadu puta razmiljao kako me bude i vode pred streljaki stroj - ukazuje Manojlovi. - Posle svega, ne plaim se ja smrti, jer sam ve jednom bio kliniki mrtav. Video sam smrt kada sam ranjen sa devet hitaca u Leskovcu, prilikom intervencije policajaca. Bio sam le koji hoda. Svojevremeno je Manojlovi bio ubeen da mu je doao sudnji dan. Polovinom devedesetih godina, upravnik nikog zatvora Miodrag orevi, u redovnom obilasku posetio je naravno i Manojlovia. Vuko se poalio na hranu, koja je inae dobra, jer mu nedostaje sir. Molio je, takoe, da se, ako je mogue, promeni staklo na prozoru njegove zatvorske sobe, jer je proputalo samo malo svetlosti. Upravnik orevi je paljivo sasluao albe i odmah naredio radnicima da zamene prozor, a kuvarima da donosu sir Vuku Manojloviu. Kad je ve uz prvi obrok dobio lepu porciju sira i video ljude koji menjaju prozor, Vuko Manojlovi tada zakljuuje da je re, u stvari, o ispunjavanju njegove poslednje elje, pred streljanje. Inae, Vuko Manojlovi e u Kazneno-popravnom zavodu u Niu biti upamen po posetama svoje nemale rodbine. Svih ovih godina roaci ga nisu zaboravili pa su posete organizovane bez prekida. Vuka su blinji poseivali svake druge nedelje, dok mu je svake sedmice slat paket. Nisu vodili evidenciju, ali Vukovi najblii vele da su mu poslali do sada najmanje 2.000 paketa.

Milost od tri dana!


Mia Ristovi | 17. novembar 2012 Posle 15 godina u "eliji smrti", na najpoznatiji osuenik je 2001. najzad rukama uhvatio jednu kvaku na vratima

Vuko Manojlovi POSLE 15 godina provedenih u "eliji smrti", na najpoznatiji osuenik Vuko Manojlovi je 2001. najzad rukama uhvatio jednu kvaku na vratima. Do tada su mu vrata sa reetkama uvek otvarali i zatvarali uvari. Novu "privilegiju" je doiveo kada je, zbog mnogih boljki, morao da bude smeten u zatvorsku bolnicu. Slobodu je ponovo osetio septembra 2007, posle 22 godine neprestanog boravka u zatvoru! Manojloviu, koji se od 1985. godine nalazi u Kaznenopopravnom zavodu u Niu, tada je dozvoljeno da dva vikenda meseno provodi izvan zatvora, u svojoj kui u nikom naselju Gorica, koju je nasledio od oca. - Neopisiv je oseaj biti ponovo na slobodi - pria Manojlovi. - To je meavina euforije, koju donosi saznanje da sam tri dana slobodan ovek, i razoaranja, koje izaziva svest da su se dva veka smenila a da sam to propustio. Svet se promenio u mom odsustvu. Ono to mi je upalo u oi kada sam prvi put izaao kroz zatvorsku kapiju jeste da su umesto "Zastavinih" kola sada na putevima uglavnom strani automobili. Meutim, boravak na slobodi od njega je napravio socijalni sluaj. Kako sam priznaje, o njegovom izdravanju staraju se roaci, prvenstveno tri sestre. One su mu kuu opremile skromnim nametajem, a njihova je briga da bratu nita ne manjka tokom boravka na slobodi. - Jo ne mogu da se naviknem na sestriine i na to to me zovu deda Vuko - govori Vuko. - Dok je za mene ivot stajao, za moju rodbinu je iao dalje. Moje sestriine su se poudale i dobile decu, otac i brat su umrli, a ja im ni na sahrani nisam bio. Po njegovim reima, tri dana na slobodi prolete u sekundi. Slobodno vreme Vuko uglavnom provodi u kui, a do grada ode samo da bi ispunio obavezu prijavljivanja policiji. OSTALE SAMO SESTRE PROAO sam pakao, ja sam le koji hoda - mirno konstatuje Manojlovi. - Tokom boravka u zatvoru umrli su mi otac i brat, nisam im bio ni na sahrani. Ostale su mi samo sestre, kojima je ivot proao u pokuaju da meni olakaju muke, jer nikada nisu propustile termin za posetu. - Obavezno odem u crkvu i zapalim sveu - kae Manojlovi. - Odlazak u grad izbegavam, jer sreem osuenike koji su sa mnom bili u zatvoru i izdrali kazne. Saznanje da ja to neu doiveti me ubija... A kada prou ta tri dana, dok zakljuavam vrata i kreem ka kapiji, oseam se kao robot. ivot u zatvoru od oveka napravi programiranu mainu, koja tano zna ta se i kada radi, i ta se sme, a ta ne sme. Teko je takvom oveku da shvati da makar nekoliko dana moe da bude drugaiji. Odsustvo iz zatvora koristi da na kui obavi sitne popravke. Nou se esto prihvati olovke, pa na papir izlije svoj jad. - Piem pa pocepam, pa ponovo piem... - veli na najpoznatiji osuenik. - Pokuavam da shvatim kako je moglo da se desi da ivot ovako protraim, a da ni posle tolikih godina za mene nema milosti. Kako kae, ako ima Boga i pravde, planira da nastavi porodinu tradiciju u rodnim Dobrim Vodama. Kao i njegov otac, hoe da se bavi pelarstvom i voarstvom. Dodue, minule decenije bilo je nekih saznanja da i u nikoj ciglani IGM "ele kula" njegove bive kolege ele da im se Vuko vrati i tu doeka invalidsku penziju. Zanimljivo je, dok je boravio u istranom zatvoru, koji se u to vreme nalazio u samom centru Nia, Vuko Manojlovi je organizovao i spektakularno bekstvo.

- Bio sam ljut to sam nevin iza reetaka, pa sam "otkljuao" bravu elije, od tri uvara oteo oruje i zatvorio ih - prisea se Vuko. - Zatim sam nesmetano izaao napolje, zaustavio prva kola, oteo ih pa se odvezao do sela amurlija kod Nia. Legao sam na jednu livadu da se odmorim, a onda je organizovana velika hajka. Podigli su i rezervni sastav policije, alarmirali vojsku, a u potragu su krenuli i helikopterima, kao da sam neki krvoloni ubica. Tim bekstvom sam samo hteo da im dokaem da nisam kriv. Inae, da sam hteo, pobegao bih i nikada me ne bi pronali. Garantovano! Vuko naglaava da je u bekstvu planirao da se nekako domogne Beograda, i da tamo demonstrira ispred nekog spomenika. Da javno iskae svoj protest zbog nepravde koja mu je nanesena. Iako je Manojlovi odavno nauio da institucije ignoriu njegove rei, ipak ne moe da shvati ovu vrstu robije. Kae da mu je sad tee nego kad je traio da ga vode na streljanje. Vlast ga perfidno mui neizvesnou, ubijajui u njemu volju za ivotom. A za dravu, ovaj ovek kao da ne postoji. Vuko Manojlovi je to dobro osetio, ali je ipak ostao uporan. Svih ovih godina i decenija koje je proveo u zatvoru pisao je dravi, traei da se, kako kae, ispravi velika greka prema njemu. Mnogim insitucijama je prosledio oko 250 podnesaka, a odgovore je dobio tek na nekoliko... I to negativnih. - Uasno sam se oseao zbog tog ignorisanja, jer su svi redom ostajali nemi, iako su dobro znali da mi je uinjena nepravda - ukazuje Manojlovi. - Tim pre to mi je poznato da su svi osuenici na smrt iz drugih republika, posle raspada Jugoslavije, izali iz zatvora. Jedini sam ja ostao iza reetaka, valjda kao neka zaostavtina SFRJ. Ali, i dalje se nadam, jer mi nita drugo i ne preostaje. Postoji neka vera, mnogo se toga u politici promenilo, doli su drugi ljudi koji misle drukije... Valjda e neko od njih poeleti da zaviri u moj predmet i pogleda te silne spise. A onda e videti da li je stvarno Vuko zasluio ili nije da ami u zatvoru.

Trea presuda najtea


Mia Ristovi | 18. novembar 2012

Vuko Manojlovi EKAO je Vuko Manojlovi streljanje, ali ga nije doekao. ak sedam puta pisao je najviim organima Srbije da se izvri smrtna kazna. Nikad mu niko nije odgovorio. A onda je na najpoznatiji osuenik poeo da trai milost. Nedavno je podneo predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliu molbu za pomilovanje. I to ba istu, kao to je svojevremeno uputio i efu drave Borisu Tadiu, koja je ostala bez bilo kakvog odgovora. U novoj molbi se ukazuje na loe zdravlje Manojlovia, dobro vladanje na izdravanju kazne, ali se i apeluje na milost, zakone, kao i meunarodne konvencije. U Odboru za ljudska prava u Leskovcu, koji je u ime Manojlovia uputio molbu, navode da je ovom osueniku povreeno pravo na slobodu. KLjUNI SVEDOK ADVOKATI Vuka Manojlovia vie puta su traili obnovu postupka. Traili su da se saslua svedok Jelka Zavii, koja je kao istaica radila u leskovakoj policiji. Ona je videla da su telo Dragoljuba Krstia, koje je bilo zalepljeno za metal u fii, policajci izvlaili dugim, gvozdenim ipkama. Jedva su ga otkinuli iz sagorele limarije. Advokat Branislav Tapukovi veruje da bi se u reima ovog svedoka nala objanjenja i za neke ubodne rane na telu Krstia. ak i za onu najteu. Podseaju da je u novembru 1985. osuen na tada maksimalnu kaznu zatvora zbog ubistva zamenika okrunog tuioca Dragomira Krstia u Leskovcu i drugih krivinih dela.

Godinu dana kasnije, Vrhovni sud Srbije preinaio je Manojloviu zatvorsku kaznu od 20 godina u smrtnu, koja nije izvrena. - Posle ukidanja najstroe kazne u Srbiji, marta 2002, Manojloviu je kazna preinaena na maksimalnu od 40 godina zatvora - pojanjava Dobrosav Nei, predsednik Odbora. - Retroaktivna primena novog zakona bila je nezakonita, jer je trebalo da se primeni onaj na osnovu kojeg je bio osuen u vreme izvrnja krivinog dela, odnosno na kaznu zatvora od 20 godina. U leskovakom Odboru ocenjuju da dranjem Manojlovia u zatvoru, drava nad njim primenjuje golu represiju protivno svrsi kazne zatvora, izraene u Meunarodnom paktu o graanskim i politikim pravima. Kao i da na perfidan nain pokuava da nad njim izvri smrtnu kaznu, drei ga u zatvoru do smrti. - Predsednik Srbije moe, afirmacijom principa o kanjavanju osoba samo na osnovu zakona, Manojlovia da pomiluje i na taj nain prevazie nezakonito stanje koje je nasledio od prethodna dva predsednika - ukazuje Nei. Vuko Manojlovi je 2006. uputio molbu za pomilovanje tadanjem predsedniku Srbije. Odbor za ljudska prava u Leskovcu je potom, u njegovo ime, podneo tubu protiv Borisa Tadia, jer tri godine nije odgovorio na molbu. Kada je Prvi optinski sud u Beogradu tada odbacio ovu tubu, jer nije nadlean da odluuje po zahtevima za pomilovanje, a Ustavni sud odbio njihovu albu, obratili su se Evropskom sudu za ljudska prava. - Prinueni smo da se alimo sudu u Strazburu na protivpravno ponaanje Tadia, bez obzira na to to vie nije predsednik Srbije - veli Nei. - A to je sud na koji domaa politika sigurno ne moe da utie. Vuko je, u trenutku kada su mu isticale dve decenije robijanja, u molbi za pomilovanje tadanjem predsedniku Tadiu, napisao da njegovu sudbinu, ta god da je u pitanju, niko nije imao: - Molim Vas primenite na mene jedino onaj Zakon koji moe da se primeni - napisao je Manojlovi. - Ili da mi, bez obzira na bilo koji zakon i 20 godina robije, ukaete iskonsku milost. Uveren sam da e vas i zatvor u kome izdravam kaznu upoznati sa mojim dranjem poslednje dve decenije i naroito sa mojim veoma loim zdravstvenim stanjem. Manojlovi je napisao i da bi voleo da zaboravi sve ove godine i da sa dragim osobama podeli lepe trenutke, a ne svoju tugu i bol, koje eli da zaboravi. - U meni postoje iskre radosti kada nada nadjaa strah da ete mi pruiti ansu da sauvam u svojim i oima meni dragih osoba ljudsko dostojanstvo - poruio je Vuko. Manojlovi naglaava da od predsednika Srbije ne trai milost ve samo da razmotri injenice koje su navedene u albama. Veli da ima mnogo dokaza da nije kriv, a ipak je osamnaest godina proveo u eliji smrti.

PRAVDA I NEPRAVDA * Zbog vie krivinih dela, meu kojima je i ubistvo zamenika tuioca Dragomira Krstia, Okruni sud u Niu je 21. novembra 1985. godine Vuka osudio na tada maksimalnu zatvorsku kaznu od 20 godina.

* Dve godine kasnije, odlukom Vrhovnog suda, kazna je preinaena u smrtnu. * itavih 16 godina smrtna kazna nije izvrena, iako je Manojlovi ak molio da bude likvidiran. * Kada je 2002. ukinuta smrtna kazna, Manojlovi je po automatizmu dobio maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina. * Manojlovi je krajem 2004. uputio predsedniku Borisu Tadiu molbu za pomilovanje, ali odgovor jo nije stigao. * Pre mesec dana, molbu za pomilovanje uputio je i predsedniku Tomislavu Nikoliu.

Kraj