You are on page 1of 1

www.DrukarniaUV.

pl

Cennik Druku UV

ILO
Do 2m2 2-10 m2 10-50 m2 50-100m2 Pow. 100m2

CMYK +W
92 z/m 83 z/m 71 z/m 65 z/m 59 z/m

CMYK
43 z/m 39 z/m 34 z/m 31 z/m 28 z/m

WHITE
58 z/m 53 z/m 46 z/m 42 z/m 38 z/m

Powysze ceny s cenami netto bez podatku VAT. Ceny nie zawieraj cen podoa, na ktrym drukowana jest grafika. (Ceny podoa kalkulowane s indywidualnie) Minimalka na druku wynosi: 90z/netto + koszt materiau

www.DrukarniaUV.pl