You are on page 1of 1

STANDARDELE OBLIGATORII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V Z
Denumirea standardului Standardul Sectorul, grupa si subgrupa Normativele in care este referit
Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Incapsulare "m" SR EN 50028-1995 F47 I 7-1998
Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Siguranta intrinseca I STAS 6877/4-1987 F47 I 7-1998
Echipamente electricepentru atmosfere potential explozive. Sisteme electrice cu
siguranta intrinseca I
STAS 6877/8-1988 F47 I 7-1998

Echipamnete electrice pentru atmosfera exploziva. Incadrarea gazelor si vaporilor
in grupe de explozie
STAS 6877/10-1977 F47 P 17-1985

Efectele curentului asupra omului si animalelor domestice. Partea 1: Aspecte
generale
SR CEI 60479/1-1995 R13 I 7-1998

Efectele trecerii curentului prin corpul omului. Partea 2: Aspecte particulare.
Capitolul 4: Efectele curentului alternativ cu frecventa mai mare de 100 Hz.
Capitolul 5: Efectele curentilor cu forme speciale de unda. Capitolul 6: Efectele
curentilor de impuls unic de scurta durata
SR CEI 60479/2-1995 R13 I 7-1998

Elemente de protectie a golurilor. Usi rezistente la foc STAS 6647-1988 G07 I 9-1994
NP 009-1997
NP 010-1997
NP 011-1997
NP 016-1997

Elemente de radiator din fonta, pentru instalatii de incalzire centrala. Conditii
tehnice generale de calitate
STAS 1676-1990 B40 ST 018-1997

Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de incercare si presiuni de
lucru. Maxime admisibile
STAS 2250-1973/2:1989 C07 ST 018-1997
I 22-1999
I 31-1999

Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Procedee,
instrumente si dispozitive de verificare a caracteristilor geometrice
STAS 6657/3-1989 G46 X -1987
P 119-1983
C 156-1989
C 181-1988

Elemente prefabricate de beton, beton armat si beton precomprimat. Reguli si
metode de verificare a calitatii
STAS 6657/2-1989 G46 X -1987
P 119-1983
C 156-1989
C 181-1988
P 130-1999

Elemente prefabricate de beton. Beton armat si beton precomprimat STAS 6657/1-1989 G46 P 73-1978
X -1987
P 119-1983
GE 029-1997
C 135-1971
P 59-1986
C 156-1989
C 181-1988

Elemente prefabricate din beton armat si beton precomprimat. Piloti STAS 7484-1974 G46
GE 029-1997

Emailuri vitrifiate si cristalizate. Determinarea rezistentei la hidroxid de sodiu cald STAS 10207/4-1984/11:1987 H81 ST 018-1997
Energia nucleara. Fizica reactorilor nucleari. Terminologie STAS 6729/1-1982 F10 I 31-1999
Energia nucleara. Tehnologia reactoarelor nucleare. Terminologie STAS 6729/2-1984 F10 I 31-1999
Energie nucleara. Dozimetre si radio-protectie. Terminologie STAS 6729/3-1984 F10 I 31-1999
Examinarea sudorilor. Prescriptii generale STAS 9532/1-1974 B70 C 28-1983
I 27-1982
I 31-1999

Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 2: Indicatori de
calitate a imaginii (tip cu fire). Deteminarea indicelui de calitate a imaginii
SR EN 462/2-1996 B06 I 27-1982

Examinari nedistructive. Examinari cu lichide penetrante. Partea 1: Principii
generale
SR EN 571/1-1997 B06 I 27-1982