You are on page 1of 1

STANDARDELE OBLIGATORII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

A B C D E F G H I L M N O P R S T U V Z
Denumirea standardului Standardul Sectorul, grupa si subgrupa Normativele in care este referit
Ferestre de lemn si usi de lemn pentru balcon. Sectiuni STAS 465-1991 K41 C 199-1979
Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale STAS 799-1988 K41 C 199-1979
Ferestre, usi de balcon, usi interioare si exterioare de lemn pentru constructii.
Dimensiuni
SR 5333-1993 K41 C 199-1979

Fitinguri din fonta maleabila. Conditii tehnice generale de calitate STAS 838-1982 C07 ST 018-1997
Fizica constructiilor. Higrotehnica. Principii de calcul si de alcatuire pentru
acoperisuri ventilate
STAS 6472/5-1973 G06 C 107-1982
C 14-1982
C 14/1-1994
C 116-1982
C 37-1988

Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametri climatici exteriori STAS 6472/2-1983 G06 C 107-1982
C 16-1984
C 226-1987
C 37-1988
I 5-1998
NP 015-1997
NP 002/0-1996
NP 008-1997

Fizica constructiilor. Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii cu
punti termice
STAS 6472/6-1988 G06 C 107-1982
C 226-1987
C 37-1988
C 107/3-1997
C 107/5-1997
NP 015-1997
NP 016-1997

Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si
materialelor de constructii
STAS 6472/7-1985 G06 C 107-1982
C 37-1988
C 107/2-1997
C 107/3-1997
NP 010-1997
NP 011-1997
NP 015-1997
NP 008-1997

Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de
constructie ale cladirilor
STAS 6472/3-1989 G06 C 107-1982
P 133-1993
P 133/1-1994
C 14-1982
C 14/1-1994
P 113-1981
C 116-1982
C 226-1987
C 37-1988
I 5-1998
NP 015-1997
NP 016-1997
C 203-1991
NP 002/0-1996
NP 008-1997
NP 006-1996

Fizica constructiilor. Termotehnica. Comportarea elementelor de constructie la
difuzia vaporilor de apa. Prescriptii de calcul
STAS 6472/4-1989 G06 C 107-1982
P 133/1-1994
C 14-1982
C 14/1-1994
P 113-1981
C 37-1988
C 107/2-1997
C 107/3-1997
C 107/4-1997
C 107/5-1997
I 5-1998
NP 010-1997
NP 011-1997
NP 015-1997
NP 016-1997
NP 002/0-1996
NP 008-1997

Fizica constructiilor. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a
impedantei acustice a materialelor prin metoda interferometrului acustic
STAS 10046/2-1992 G06 C 125-1987

Fizica constructiilor. Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii cu punti
termice cilindrice
STAS 6472/9-1976 G06 C 37-1988

Fizica constructiilor. Termotehnica. Determinarea permeabilitatii la aer a
materialelor si elementelor de constructii
STAS 6472/11-1985 G06 NP 008-1997

Fizica constructiilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala.
Clasificare si metoda de determinare
STAS 6472/10-1985 G06 C 37-1988
NP 006-1996

Fonte si oteluri. Luarea probelor pentru determinarea compozitiei chimice STAS 2015/1-1983 B04 ST 009-1996

Fundatii de masini. Prescriptii de proiectare STAS 7206-1987 G21 P 121-1989