You are on page 1of 1

STANDARDELE OBLIGATORII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

A B C D E F G H I L M N O P
Denumirea standardului Standardul Sectorul, grupa si subgrupa Normativele in care
Lacuri si vopsele. Obtinerea peliculei pentru incercari STAS 2850-1980 L23
Lacuri si vopsele. Determinarea timpului de scurgere STAS 2096-1968 L23 GP 033-1998
Lampi cu vapori de sodiu la inalta presiune. Dimensiuni si parametri principali STAS 10515-1988 F61 I 7-1998
Lampi electrice cu descarcare in gaze. Lampa cu vapori de mercur de inalta presiune. Conditii tehnice generale de calitate STAS 7832/1-1984 F61 I 7-1998
Lampi electrice cu descarcari in gaze. Clasificare si terminologie STAS 7290-1975 F61 I 7-1998
Lampi electrice cu incadescenta de format normal. Tensiuni si puteri nominale STAS 3009-1990 F61 I 7-1998
Lampi fluorescente tubulare pentru iluminat general. Conditii tehnice generale de calitate STAS 6824-1986 F61 I 7-1998
Linii aeriene de energie electrica. Conductoare de otel zincate STAS 3734-1971 F31 I 7-1998
Linii aeriene. Utilizarea in comun a stalpilor pentru linii de energie electrica, de tractiune si de telecomunicatii. Prescriptii STAS 831-1988 F71 I 46-1993
Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor. Prescriptii generale de proiectare STAS 2916-1987 G70 C 79-1980
C 182-1987
P 19-1986
Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate SR 183/1-1995 G71 C 79-1980
NE 012-1999
Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri. Precriptii generale de proiectare si de executie STAS 1598/1-1989 G71 C 79-1980
Lucrari de drumuri. Incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii generale de proiectare si de executie STAS 1598/2-1989 G71 C 79-1980
Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii tehnice generale de calitate SR 179-1995 G71 C 79-1980
Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani STAS 9095-1990 G71 C 79-1980
Lucrari de drumuri. Straturi de agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate STAS 10473/1-1987 G71 C 79-1980
C 182-1987
Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate STAS 6400-1984 G71 C 79-1980
C 182-1987
Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare STAS 10473/2-1986 G70 C 196-1986
Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate STAS 2914-1984 G71 X -1987
C 79-1980
C 182-1987
Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera STAS 662-1989 H12 NE 012-1999
Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigoloe, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie STAS 10796/2-1979 G70 C 182-1987
Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare STAS 10796/1-1977 G70 C 182-1987
Lucrari de drumuri. Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectare si amplasare STAS 10796/3-1988 G70 C 182-1987
Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip STAS 12288-1985/2:1987 G70 C 182-1987
Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri SR 6978-1995 G70 I 14-1976
Lucrari de drumuri. Terminologie STAS 4032/1-1990 G70 C 182-1987
C 173-1986
Lucrari de imbunatatiri funciare. Supravegherea comportarii in timp a lucrarilor de indiguire. Prescriptii generale STAS 10372-1984 G55 P 130-1999
Lucrari de imbunatatiri funciare. Verificarea compactarii terasamentelor STAS 9850-1989 G55 C 180-1988
X -1987
Lucrari de regularizare a albiei raurilor. Diguri. Conditii de executie si metode de verificare STAS 8389-1982 G55 X -1987
Lucrari de regularizare a albiei raurilor. Prescriptii generale de proiectare STAS 9268-1989 G53 P 66-1979
Lucrari de regularizare a albiei raurilor. Studii de teren si cercetari de laborator STAS 8593-1988 G53 P 66-1979
Lucrari de zidarie. Zidarie din piatra naturala. Prescriptii de alcatuire STAS 2917-1979 G41 P 10-1986
C 79-1980