You are on page 1of 1

STANDARDELE OBLIGATORII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

A B C D E F G H I L M N O P
Denumirea standardului Standardul Sectorul, grupa si subgrupa Normativele in care este
Manometre diferentiale cu tub in forma de U. Conditii tehnice generale de calitate STAS 6526-1990 P35 NP 015-1997
I 31-1999
Manometre, vacuumetre si manovacuumetre. Indicatoare cu element elastic. Forme constructive si dimensiuni ale pieselor de racordare STAS 3589/2-1986 P35 I 31-1999
Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri in localitati STAS 9570/1-1989 G03 I 22-1999
Marcerea barelor si baretelor colectoare pentru centrale si statii electrice de conexiuni si transformatoare STAS 4936-1987 F50 I 7-1998
Marimi si unitati. Partea 0: Principii generale SR ISO 31/0-1975 U42 NP 002/0-1996
Masini electrice rotative. Partea 5: Clasificarea gradelor de protectie asigurate de invelisurile masinilor electrice rotative (cod IP) SR CEI 60034/5-1993 F41 I 7-1998
Masini si utilaje pentru constructii. Determinarea vibratiilor transmise conducatorului. Limite admisibile STAS 12049-1982 D01 ST 007-1996
Masini si utilaje pentru constructii. Metode pentru determinarea nivelului de zgomot si limite admisibile STAS 11617-1981 D01 ST 007-1996
Masurarea debitelor de gaze. Metode si mijloace de masurare STAS 9280-1987 P36 I 31-1999
Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice STAS 9824/1-1987 G08 X -1987
GE 029-1997
Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale STAS 9824/0-1974 G08 X -1987
Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate STAS 9824/3-1974 G08 X -1987
C 182-1987
Masuratori terestre. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferata STAS 9824/2-1975 G08 X -1987
Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor STAS 10493-1976 G08 ST 016-1997
Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri STAS 9824/5-1975 G08 I 9-1994
I 22-1999
Masuri de siguranta contra incendiilor. Masuri constructive pentru sobe STAS 9072-1972 G07 P 87-1986
I 5-1998
Masuri de siguranta contra incendiilor. Camine pentru alimentarea directa a pompelor mobile. Prescriptii de proiectare STAS 9342-1982 G07 I 22-1999
Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de constructii din punct de vedere al combustibilitatii STAS 11357-1990 G07 P 113-1981
C 58-1996
NP 006-1996
Masuri de siguranta contra incendiilor. Determinarea rezistentei la foc a elementelor de constructiie STAS 7771/1-1981 G07 P 113-1981
C 37-1988
I 9-1994
Masuri de siguranta contra incendiilor. Determinbarea rezistentei la foc a usilor STAS 7771/2-1982 G07 I 9-1994
Masuri de siguranta contra incendiilor. Usi pe cai de evacuare. Masuri impotriva trecerii fumului STAS 8844-1986 G07 NP 009-1997
NP 010-1997
NP 011-1997
Masuri pentru protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice in constructii STAS 10903/2-1979/6:1989 G07 NP 009-1997
NP 011-1997
NP 016-1997
C 253/0-1994
NP 006-1996
I 7-1998
Masuride siguranta contra incendiilor. Metoda de determinare a propagarii flacarii pe suprafata materialelor combustibile folosite in constructii. STAS 7248-1981 G07 C 253/0-1994
C 58-1996
Materiale de constructie omogene. Determinarea conductivitatii tehnice STAS 5912-1989 H70 P 113-1981
Materiale metalice. Sarme. Incercarea la indoire alternanta SR ISO 7801-1993 B01 NE 012-1999
Materiale metalice. Tevi. Incercare hidraulica SR 1111-1995 B01 ST 018-1997
Materiale plastice. Analiza granulometrica STAS 5870-1973 L51 GP 033-1998
Materiale plastice. Determinarea densitatii (masei volumice) si a densitatii relative STAS 5886-1968 L51 GP 033-1998
Metode de incercare ale cimenturilor. Determinarea finetii SR EN 196/6-1994 H23 NE 012-1999
GE 025-1997
Metode de incercare ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment SR EN 196/7-1995 H23 NE 012-1999
GE 025-1997
Metode de incercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 13: Conditii pentru conuri piroscopice de referinta pentru utilizare in laborator SR EN 993/13-1998 H40 P 17-1985
Metode de incercari ale cimenturilor. Analiza chimica a cimenturilor SR EN 196/2-1995 H23 NE 012-1999
Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea continutului in cloruri, dioxid de carbon si alcalii din ciment SR EN 196/21-1994 H23 NE 012-1999
Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea rezistentelor mecanice SR EN 196/1-1995 H23 NE 012-1999
Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea timpului de priza si a stabilitatii SR EN 196/3-1995 H23 NE 012-1999
GE 025-1997
GP 033-1998
Metode de incercari ale cimenturilor. Incercarea de puzzolanicitate a cimenturilor puzoolanice SR ENV 196/4-1995 H23 NE 012-1999
Minereuri si concentrate de mangan. Determinarea umiditatii higroscopice a probelor pentru analiza SR ISO 310-1996 A21 I 22-1999
Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala STAS 1030-1970 H31 C 17-1982
P 2-1985
C 14-1982
C 14/1-1994
ST 007-1996
Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare STAS 2634-1980 H31 C 17-1982
GE 025-1997
ST 007-1996
Motoare asincrone cu inele pentru instalatii de ridicat si transportat. Conditii tehnice speciale STAS 6968/1-1987 F41 I 7-1998
Motoare asincrone monofazate. Conditii tehnice generale STAS 10308-1989 F41 I 7-1998
Motoare electrice asincrone trifazate de la 0,06 la 200 kV. Puteri, tensiuni si turatii nominale STAS 881-1988 F41 I 7-1998
Materiale folosite in constructii. Determinarea puterii calorice STAS 8790-1981 G07 I 9-1994