You are on page 1of 1

STANDARDELE OBLIGATORII IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

A B C D E F G H I L M N O P R S T
Denumirea standardului Standardul Sectorul, grupa si subgrupa Normativele in care este
Recipiente metalice sub presiune pentru instalatii in constructii. Dimensiuni principale STAS 10827-1987 E45 ST 018-1997
Regulatoare de presiune cu actionare indirecta pentru gaze. Conditii tehnice generale de calitate STAS 7134-1982 F82 I 31-1999
Relee de gaze. Conditii tehnice generale STAS 8242-1987 F87 NP 003-1996
Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare SR 8591-1997 G03 P 66-1979
I 22-1999
I 31-1999
Rezervoare metalice la presiune atmosferica pentru instalatii. Forme si dimensiuni STAS 8941-1987 E45 ST 018-1997