You are on page 1of 26

Ang Kilusang Reporma at Ang Kilusang Propaganda Ang Kilusang Reporma Hatid Kaalaman Ang hindi makatarungang pagpatay

sa tatlong pari Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora ang naging daan sa paghahangad ng reporma o pagbabago ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila. Ilustrado ang pagtatag ng mga samahan na nangangampanya ng reporma sa pagpapatakbo ng pamahalaan Ang Kilusang Propaganda Ito ay isang samahang itinatag ng mga liberal na Pilipino upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Ang pangunahing adhikain ay mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino at ang paghiling ng asimilasyon sa pamahalaang Kastila. Ito ay upang maranasan ng mga Pilipino ang mga karapatang bilang mamamayang Kastila. Kung susuriin, ang hinihiling lamang ng mga propagandista ay pagbabago at hindi ganap na pagsasarili ng bansa. Ang pamamaraang ginagamit ng mga repormista o propagandista ay ang pluma. Sumulat sila ng mga nobela, magasin, aklat, at iba pang babasahin upang maipahayag ang kanilang mga kahilingan sa pamahalaang Kastila. Layunin ng Kilusang Propaganda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila Pagkilala sa Pilipinas bilang bahagi o probinsiya ng Espanya Pagkakaroon ng representasyon sa Spanish Cortes ng Espanya Pagtatalaga ng mga Pilipinong paring secular sa mga parokya Pagkilala sa mga karapatang pantao ng mga Pilipino Pagkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan La Solidaridad Upang mapalaganap ang layunin ng kilusan, bumuo ang samahan ng isang pahayagan. Ang La Solidaridad ang opisyal na organ ng kilusang propaganda. Enero 15, 1898 Inilathala sa Barcelona, Espanya ang unang sipi. Graciano Lopez Jaena ang unang patnugot ng pahayagan Marcelo H. del Pilar pumalit siya sa taong Disyembre 1895 Nobyembre 15, 1895 Tumagal na paglathala ng pahayagan Mga Limang Pilipinong Manunulat Marcelo H. del Pilar Plaridel, Araw at Gabi, Dolores Manapat Jose Rizal Dimasalang, Laong Laan Mariano Ponce Tikbalang, Naning, Kalipulako Antonio Luna Taga-ilog Jose Maria Panganiban Jomapa Mga Dalawang Propesor Propesor Ang isang etnolohistang Australiano Dr. Miguel Morayta Kastilang propesor, mananalaysay at mambabatas Mga Repormista o Propagandista

Sina Graciano Lopez Jaenaa, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Eduardo de Lete at marami pang iba na naniniwala sa ating Inang Bayan. Graciano Lopez-Jaena ay ipinanganak sa Jaro, Iloilo noong Disyembre 17, 1856. Ang kanyang mga magulang ay sina Placido Lopez at Maria Jacobo Jaena. Nag-aral siya sa seminary ngunit hindi siya tumagal dito at nagpasiyang lumabas. Fray Botod ang unang akda na kanyang ginawa ay isang kwento ICCG International Congress of Commercial Geography na nagbibigay ng mga talumpati Enero 30, 1896 Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. 5. Fray Botod La Solidaridad La Hiya del Fraile Esperanza Discursos y Artifulos Varios

Marcelo H. Del Pilar ay isang bantog na manunulat at mananalumpati. Ipinanganak siya sa Kupang Bulacan, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Ang kanyang magulang ay sina Julian H. del Pilar at Blasa Gatmaitan. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at unibersidad ng Santo Tomas at nagtapos ng abogasya. Hulyo 4, 1896 nagkasakit ng tubekulosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. Diariong Tagalog 2. Caingat Cayo 3. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas 4. Dudas 5. La Soberania Monacal 6. La Frailocrasia Filipinas 7. Dasalang at toksohan 8. Dupluhan 9. Kadakilaan ng Dios 10. Pasiong Dapat ipag-alala ng Puso ng Taong Babasa Jose P. Rizal Ang itinuturing na nobelista ng mga propagandista. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Sa gulang na walong taon pa lamang ay naisulat na niya ang tulang Sa aking Kababata na nagturo ng pagmamahal sa sariling wika. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at Unibersidad ng Santo Tomas. Ang kanyang obra maestro, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. El Filibusterismo ay isang nobelang pulitikal na nagsasaad ng nalalapit na rebulusyon 1892 dinakip at ikinulong siya sa Fort Santiago at di naglaon ay ipinatapon sa Dapitan, Zamboanga Disyembre 30, 1896 Siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan (Luneta ngayon) Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. Noli Me Tangere El Filibusterismo A La Suventad Filipina Mi Ultimo Adios

g tuberkolosis at namatay sa Barcelona, Espanya

Ito ay itinatag noon Enero 12, 1882 sa Madrid Espanya Ang Dalawang Kastilang Kasapi Miguel Morayta guro ng Unibersidad Central de Madrid Felipe de la Corte may akda ng ilang mga aklat at lathalain tungkol sa Pilipinas Ang Tatlong Dibisyon 1. Sektor Pampulitika sa pamumuno ni Marcelo H. del Pilar; 2. Sector Pampanitikan kay Mariano Ponce; at 3. Sektor Papalakasan kay Tomas Arejola. La Liga Filipina Itinatag ni Dr. Jose P. Rizal noong Hulyo 2, 1892 sa Ilaya, Tondo. 1. 2. 3. 4. 5. Ito ay isang samahang pangsibiko na naglalayong: pagkakabuklod ng buong kapuluan; pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan at kagipitan; pagtatanggol laban sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang-katarungan; pagtataguyod ng edukasyon, agrikultura at komersiyo; pagsasagawa ng mga reporma o pagbabago. Mga Nahalal sa Pamunuan Ambrosio Salvador pangulo

Ang Kilusang Reporma at Ang Kilusang Propaganda


Ang Kilusang Reporma Hatid Kaalaman Ang hindi makatarungang pagpatay sa tatlong pari Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora ang naging daan sa paghahangad ng reporma o pagbabago ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila. Ilustrado ang pagtatag ng mga samahan na nangangampanya ng reporma sa pagpapatakbo ng pamahalaan Ang Kilusang Propaganda Ito ay isang samahang itinatag ng mga liberal na Pilipino upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Ang pangunahing adhikain ay

mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino at ang paghiling ng asimilasyon sa pamahalaang Kastila. Ito ay upang maranasan ng mga Pilipino ang mga karapatang bilang mamamayang Kastila. Kung susuriin, ang hinihiling lamang ng mga propagandista ay pagbabago at hindi ganap na pagsasarili ng bansa. Ang pamamaraang ginagamit ng mga repormista o propagandista ay ang pluma. Sumulat sila ng mga nobela, magasin, aklat, at iba pang babasahin upang maipahayag ang kanilang mga kahilingan sa pamahalaang Kastila. Layunin ng Kilusang Propaganda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila Pagkilala sa Pilipinas bilang bahagi o probinsiya ng Espanya Pagkakaroon ng representasyon sa Spanish Cortes ng Espanya Pagtatalaga ng mga Pilipinong paring secular sa mga parokya Pagkilala sa mga karapatang pantao ng mga Pilipino Pagkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan La Solidaridad Upang mapalaganap ang layunin ng kilusan, bumuo ang samahan ng isang pahayagan. Ang La Solidaridad ang opisyal na organ ng kilusang propaganda. Enero 15, 1898 Inilathala sa Barcelona, Espanya ang unang sipi. Graciano Lopez Jaena ang unang patnugot ng pahayagan Marcelo H. del Pilar pumalit siya sa taong Disyembre 1895 Nobyembre 15, 1895 Tumagal na paglathala ng pahayagan Mga Limang Pilipinong Manunulat Marcelo H. del Pilar Plaridel, Araw at Gabi, Dolores Manapat Jose Rizal Dimasalang, Laong Laan Mariano Ponce Tikbalang, Naning, Kalipulako Antonio Luna Taga-ilog Jose Maria Panganiban Jomapa Mga Dalawang Propesor Propesor Ang isang etnolohistang Australiano Dr. Miguel Morayta Kastilang propesor, mananalaysay at mambabatas Mga Repormista o Propagandista

Sina Graciano Lopez Jaenaa, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Eduardo de Lete at marami pang iba na naniniwala sa ating Inang Bayan. Graciano Lopez-Jaena ay ipinanganak sa Jaro, Iloilo noong Disyembre 17, 1856. Ang kanyang mga magulang ay sina Placido Lopez at Maria Jacobo Jaena. Nag-aral siya sa seminary ngunit hindi siya tumagal dito at nagpasiyang lumabas. Fray Botod ang unang akda na kanyang ginawa ay isang kwento ICCG International Congress of Commercial Geography na nagbibigay ng mga talumpati Enero 30, 1896 Nagkasakit ng tuberkolosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. 5. Fray Botod La Solidaridad La Hiya del Fraile Esperanza Discursos y Artifulos Varios

Marcelo H. Del Pilar ay isang bantog na manunulat at mananalumpati. Ipinanganak siya sa Kupang Bulacan, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Ang kanyang magulang ay sina Julian H. del Pilar at Blasa Gatmaitan. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at unibersidad ng Santo Tomas at nagtapos ng abogasya. Hulyo 4, 1896 nagkasakit ng tubekulosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. Diariong Tagalog 2. Caingat Cayo 3. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas 4. Dudas 5. La Soberania Monacal 6. La Frailocrasia Filipinas 7. Dasalang at toksohan 8. Dupluhan 9. Kadakilaan ng Dios 10. Pasiong Dapat ipag-alala ng Puso ng Taong Babasa Jose P. Rizal

Ang itinuturing na nobelista ng mga propagandista. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Sa gulang na walong taon pa lamang ay naisulat na niya ang tulang Sa aking Kababata na nagturo ng pagmamahal sa sariling wika. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at Unibersidad ng Santo Tomas. Ang kanyang obra maestro, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. El Filibusterismo ay isang nobelang pulitikal na nagsasaad ng nalalapit na rebulusyon 1892 dinakip at ikinulong siya sa Fort Santiago at di naglaon ay ipinatapon sa Dapitan, Zamboanga Disyembre 30, 1896 Siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan (Luneta ngayon) Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. Noli Me Tangere El Filibusterismo A La Suventad Filipina Mi Ultimo Adios

Asocasion Hispano Filipino Ito ay itinatag noon Enero 12, 1882 sa Madrid Espanya Ang Dalawang Kastilang Kasapi Miguel Morayta guro ng Unibersidad Central de Madrid Felipe de la Corte may akda ng ilang mga aklat at lathalain tungkol sa Pilipinas Ang Tatlong Dibisyon 1. Sektor Pampulitika sa pamumuno ni Marcelo H. del Pilar; 2. Sector Pampanitikan kay Mariano Ponce; at 3. Sektor Papalakasan kay Tomas Arejola. La Liga Filipina Itinatag ni Dr. Jose P. Rizal noong Hulyo 2, 1892 sa Ilaya, Tondo. 1. 2. 3. 4. 5. Ito ay isang samahang pangsibiko na naglalayong: pagkakabuklod ng buong kapuluan; pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan at kagipitan; pagtatanggol laban sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang-katarungan; pagtataguyod ng edukasyon, agrikultura at komersiyo; pagsasagawa ng mga reporma o pagbabago. Mga Nahalal sa Pamunuan Ambrosio Salvador pangulo Agustin de la Rosa piskal Bonifacio Areval ingat-yaman Deodato Arellano kalihim Jose P. Rizal ang nagsulat ng Saligang-Batas sa Hong Kong katulong si Jose Maria Basa Hulyo 6, 1892 dinakip si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at ikinulong sa Fort Santiago Cuerpo de Compormisarios nagpatuloy na sumusuporta sa La Solidaridad Mga Nagawa at Kinalabasan ng Kilusan May mga ilan ding pagbabago ang nakamit ng Kilusan tulad ng: 1. ang pagkakaalis ng katungkulang panghukuman sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan; 2. pagkakatanggal ng monopoly sa tabako; 3. pagpapatibay ng Ang

Kilusang Reporma at Ang Kilusang

Propaganda

Ang Kilusang Reporma Hatid Kaalaman Ang hindi makatarungang pagpatay sa tatlong pari Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora ang naging daan sa paghahangad ng reporma o pagbabago ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila. Ilustrado ang pagtatag ng mga samahan na nangangampanya ng reporma sa pagpapatakbo ng pamahalaan Ang Kilusang Propaganda Ito ay isang samahang itinatag ng mga liberal na Pilipino upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Ang pangunahing adhikain ay mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino at ang paghiling ng asimilasyon sa pamahalaang Kastila. Ito ay upang maranasan ng mga Pilipino ang mga karapatang bilang mamamayang Kastila. Kung susuriin, ang hinihiling lamang ng mga propagandista ay pagbabago at hindi ganap na pagsasarili ng bansa. Ang pamamaraang ginagamit ng mga repormista o propagandista ay ang pluma. Sumulat sila ng mga nobela, magasin, aklat, at iba pang babasahin upang maipahayag ang kanilang mga kahilingan sa pamahalaang Kastila. Layunin ng Kilusang Propaganda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila Pagkilala sa Pilipinas bilang bahagi o probinsiya ng Espanya Pagkakaroon ng representasyon sa Spanish Cortes ng Espanya Pagtatalaga ng mga Pilipinong paring secular sa mga parokya Pagkilala sa mga karapatang pantao ng mga Pilipino Pagkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan La Solidaridad Upang mapalaganap ang layunin ng kilusan, bumuo ang samahan ng isang pahayagan. Ang La Solidaridad ang opisyal na organ ng kilusang propaganda. Enero 15, 1898 Inilathala sa Barcelona, Espanya ang unang sipi. Graciano Lopez Jaena ang unang patnugot ng pahayagan Marcelo H. del Pilar pumalit siya sa taong Disyembre 1895 Nobyembre 15, 1895 Tumagal na paglathala ng pahayagan

Mga Limang Pilipinong Manunulat Marcelo H. del Pilar Plaridel, Araw at Gabi, Dolores Manapat Jose Rizal Dimasalang, Laong Laan Mariano Ponce Tikbalang, Naning, Kalipulako Antonio Luna Taga-ilog Jose Maria Panganiban Jomapa Mga Dalawang Propesor Propesor Ang isang etnolohistang Australiano Dr. Miguel Morayta Kastilang propesor, mananalaysay at mambabatas Mga Repormista o Propagandista Sina Graciano Lopez Jaenaa, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Eduardo de Lete at marami pang iba na naniniwala sa ating Inang Bayan. Graciano Lopez-Jaena ay ipinanganak sa Jaro, Iloilo noong Disyembre 17, 1856. Ang kanyang mga magulang ay sina Placido Lopez at Maria Jacobo Jaena. Nag-aral siya sa seminary ngunit hindi siya tumagal dito at nagpasiyang lumabas. Fray Botod ang unang akda na kanyang ginawa ay isang kwento ICCG International Congress of Commercial Geography na nagbibigay ng mga talumpati Enero 30, 1896 Nagkasakit ng tuberkolosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. 5. Fray Botod La Solidaridad La Hiya del Fraile Esperanza Discursos y Artifulos Varios

Marcelo H. Del Pilar ay isang bantog na manunulat at mananalumpati. Ipinanganak siya sa Kupang Bulacan, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Ang kanyang magulang ay sina Julian H. del Pilar at Blasa Gatmaitan. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at unibersidad ng Santo Tomas at nagtapos ng abogasya. Hulyo 4, 1896 nagkasakit ng tubekulosis at namatay sa Barcelona, Espanya

Ang kanyang mga akda: 1. Diariong Tagalog 2. Caingat Cayo 3. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas 4. Dudas 5. La Soberania Monacal 6. La Frailocrasia Filipinas 7. Dasalang at toksohan 8. Dupluhan 9. Kadakilaan ng Dios 10. Pasiong Dapat ipag-alala ng Puso ng Taong Babasa Jose P. Rizal Ang itinuturing na nobelista ng mga propagandista. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Sa gulang na walong taon pa lamang ay naisulat na niya ang tulang Sa aking Kababata na nagturo ng pagmamahal sa sariling wika. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at Unibersidad ng Santo Tomas. Ang kanyang obra maestro, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. El Filibusterismo ay isang nobelang pulitikal na nagsasaad ng nalalapit na rebulusyon 1892 dinakip at ikinulong siya sa Fort Santiago at di naglaon ay ipinatapon sa Dapitan, Zamboanga Disyembre 30, 1896 Siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan (Luneta ngayon) Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. Noli Me Tangere El Filibusterismo A La Suventad Filipina Mi Ultimo Adios

Asocasion Hispano Filipino Ito ay itinatag noon Enero 12, 1882 sa Madrid Espanya Ang Dalawang Kastilang Kasapi Miguel Morayta guro ng Unibersidad Central de Madrid Felipe de la Corte may akda ng ilang mga aklat at lathalain tungkol sa Pilipinas Ang Tatlong Dibisyon 1. Sektor Pampulitika sa pamumuno ni Marcelo H. del Pilar; 2. Sector Pampanitikan kay Mariano Ponce; at 3. Sektor Papalakasan kay Tomas Arejola. La Liga Filipina Itinatag ni Dr. Jose P. Rizal noong Hulyo 2, 1892 sa Ilaya, Tondo. 1. 2. 3. 4. 5. Ito ay isang samahang pangsibiko na naglalayong: pagkakabuklod ng buong kapuluan; pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan at kagipitan; pagtatanggol laban sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang-katarungan; pagtataguyod ng edukasyon, agrikultura at komersiyo; pagsasagawa ng mga reporma o pagbabago. Mga Nahalal sa Pamunuan Ambrosio Salvador pangulo Agustin de la Rosa piskal Bonifacio Areval ingat-yaman Deodato Arellano kalihim Jose P. Rizal ang nagsulat ng Saligang-Batas sa Hong Kong katulong si Jose Maria Basa Hulyo 6, 1892 dinakip si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at ikinulong sa Fort Santiago Cuerpo de Compormisarios nagpatuloy na sumusuporta sa La Solidaridad Mga Nagawa at Kinalabasan ng Kilusan May mga ilan ding pagbabago ang nakamit ng Kilusan tulad ng: 1. ang pagkakaalis ng katungkulang panghukuman sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan; 2. pagkakatanggal ng monopoly sa tabako; 3. pagpapatibay ng Batas Maura sa pagtatag ng pamahalaang municipal; 4. ang pagbabayad ng buwis ay ibinatay sa kakayahan ng tao at tinawag na cedula;

5. pagkakatatag ng maraming hukuman sa mga lalawigan at Maynila upang mapadali ang pagdinig ng mga kaso; 6. pagbabago ng pamamaraan ng pagpili ng gobernador sibil na mangangasiwa sa mga pamahalaang panlalawigan.

Ang Kilusang Reporma at Ang Kilusang Propaganda


Ang Kilusang Reporma Hatid Kaalaman Ang hindi makatarungang pagpatay sa tatlong pari Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora ang naging daan sa paghahangad ng reporma o pagbabago ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila. Ilustrado ang pagtatag ng mga samahan na nangangampanya ng reporma sa pagpapatakbo ng pamahalaan Ang Kilusang Propaganda Ito ay isang samahang itinatag ng mga liberal na Pilipino upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Ang pangunahing adhikain ay mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino at ang paghiling ng asimilasyon sa pamahalaang Kastila. Ito ay upang maranasan ng mga Pilipino ang mga karapatang bilang mamamayang Kastila. Kung susuriin, ang hinihiling lamang ng mga propagandista ay pagbabago at hindi ganap na pagsasarili ng bansa. Ang pamamaraang ginagamit ng mga repormista o propagandista ay ang pluma. Sumulat sila ng mga nobela, magasin, aklat, at iba pang babasahin upang maipahayag ang kanilang mga kahilingan sa pamahalaang Kastila. Layunin ng Kilusang Propaganda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila Pagkilala sa Pilipinas bilang bahagi o probinsiya ng Espanya Pagkakaroon ng representasyon sa Spanish Cortes ng Espanya Pagtatalaga ng mga Pilipinong paring secular sa mga parokya Pagkilala sa mga karapatang pantao ng mga Pilipino Pagkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan La Solidaridad Upang mapalaganap ang layunin ng kilusan, bumuo ang samahan ng isang pahayagan. Ang La Solidaridad ang opisyal na organ ng kilusang propaganda.

Enero 15, 1898 Inilathala sa Barcelona, Espanya ang unang sipi. Graciano Lopez Jaena ang unang patnugot ng pahayagan Marcelo H. del Pilar pumalit siya sa taong Disyembre 1895 Nobyembre 15, 1895 Tumagal na paglathala ng pahayagan Mga Limang Pilipinong Manunulat Marcelo H. del Pilar Plaridel, Araw at Gabi, Dolores Manapat Jose Rizal Dimasalang, Laong Laan Mariano Ponce Tikbalang, Naning, Kalipulako Antonio Luna Taga-ilog Jose Maria Panganiban Jomapa Mga Dalawang Propesor Propesor Ang isang etnolohistang Australiano Dr. Miguel Morayta Kastilang propesor, mananalaysay at mambabatas Mga Repormista o Propagandista Sina Graciano Lopez Jaenaa, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Eduardo de Lete at marami pang iba na naniniwala sa ating Inang Bayan. Graciano Lopez-Jaena ay ipinanganak sa Jaro, Iloilo noong Disyembre 17, 1856. Ang kanyang mga magulang ay sina Placido Lopez at Maria Jacobo Jaena. Nag-aral siya sa seminary ngunit hindi siya tumagal dito at nagpasiyang lumabas. Fray Botod ang unang akda na kanyang ginawa ay isang kwento ICCG International Congress of Commercial Geography na nagbibigay ng mga talumpati Enero 30, 1896 Nagkasakit ng tuberkolosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. 5. Fray Botod La Solidaridad La Hiya del Fraile Esperanza Discursos y Artifulos Varios Marcelo H. Del Pilar

ay isang bantog na manunulat at mananalumpati. Ipinanganak siya sa Kupang Bulacan, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Ang kanyang magulang ay sina Julian H. del Pilar at Blasa Gatmaitan. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at unibersidad ng Santo Tomas at nagtapos ng abogasya. Hulyo 4, 1896 nagkasakit ng tubekulosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. Diariong Tagalog 2. Caingat Cayo 3. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas 4. Dudas 5. La Soberania Monacal 6. La Frailocrasia Filipinas 7. Dasalang at toksohan 8. Dupluhan 9. Kadakilaan ng Dios 10. Pasiong Dapat ipag-alala ng Puso ng Taong Babasa Jose P. Rizal Ang itinuturing na nobelista ng mga propagandista. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Sa gulang na walong taon pa lamang ay naisulat na niya ang tulang Sa aking Kababata na nagturo ng pagmamahal sa sariling wika. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at Unibersidad ng Santo Tomas. Ang kanyang obra maestro, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. El Filibusterismo ay isang nobelang pulitikal na nagsasaad ng nalalapit na rebulusyon 1892 dinakip at ikinulong siya sa Fort Santiago at di naglaon ay ipinatapon sa Dapitan, Zamboanga Disyembre 30, 1896 Siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan (Luneta ngayon) Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. Noli Me Tangere El Filibusterismo A La Suventad Filipina Mi Ultimo Adios

Asocasion Hispano Filipino Ito ay itinatag noon Enero 12, 1882 sa Madrid Espanya Ang Dalawang Kastilang Kasapi Miguel Morayta guro ng Unibersidad Central de Madrid Felipe de la Corte may akda ng ilang mga aklat at lathalain tungkol sa Pilipinas Ang Tatlong Dibisyon 1. Sektor Pampulitika sa pamumuno ni Marcelo H. del Pilar; 2. Sector Pampanitikan kay Mariano Ponce; at 3. Sektor Papalakasan kay Tomas Arejola. La Liga Filipina Itinatag ni Dr. Jose P. Rizal noong Hulyo 2, 1892 sa Ilaya, Tondo. 1. 2. 3. 4. 5. Ito ay isang samahang pangsibiko na naglalayong: pagkakabuklod ng buong kapuluan; pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan at kagipitan; pagtatanggol laban sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang-katarungan; pagtataguyod ng edukasyon, agrikultura at komersiyo; pagsasagawa ng mga reporma o pagbabago. Mga Nahalal sa Pamunuan Ambrosio Salvador pangulo Agustin de la Rosa piskal Bonifacio Areval ingat-yaman Deodato Arellano kalihim Jose P. Rizal ang nagsulat ng Saligang-Batas sa Hong Kong katulong si Jose Maria Basa Hulyo 6, 1892 dinakip si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at ikinulong sa Fort Santiago Cuerpo de Compormisarios nagpatuloy na sumusuporta sa La Solidaridad Mga Nagawa at Kinalabasan ng Kilusan May mga ilan ding pagbabago ang nakamit ng Kilusan tulad ng: 1. ang pagkakaalis ng katungkulang panghukuman sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan; 2. pagkakatanggal ng monopoly sa tabako; 3. pagpapatibay ng Batas Maura sa pagtatag ng pamahalaang municipal; 4. ang pagbabayad ng buwis ay ibinatay sa kakayahan ng tao at tinawag na cedula;

5. pagkakatatag ng maraming hukuman sa mga lalawigan at Maynila upang mapadali ang pagdinig ng mga kaso; 6. pagbabago ng pamamaraan ng pagpili ng gobernador sibil na mangangasiwa sa mga pamahalaang panlalawigan.

Ang Kilusang Reporma at Ang Kilusang Propaganda


Ang Kilusang Reporma Hatid Kaalaman Ang hindi makatarungang pagpatay sa tatlong pari Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora ang naging daan sa paghahangad ng reporma o pagbabago ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila. Ilustrado ang pagtatag ng mga samahan na nangangampanya ng reporma sa pagpapatakbo ng pamahalaan Ang Kilusang Propaganda Ito ay isang samahang itinatag ng mga liberal na Pilipino upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Ang pangunahing adhikain ay mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino at ang paghiling ng asimilasyon sa pamahalaang Kastila. Ito ay upang maranasan ng mga Pilipino ang mga karapatang bilang mamamayang Kastila. Kung susuriin, ang hinihiling lamang ng mga propagandista ay pagbabago at hindi ganap na pagsasarili ng bansa. Ang pamamaraang ginagamit ng mga repormista o propagandista ay ang pluma. Sumulat sila ng mga nobela, magasin, aklat, at iba pang babasahin upang maipahayag ang kanilang mga kahilingan sa pamahalaang Kastila. Layunin ng Kilusang Propaganda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila Pagkilala sa Pilipinas bilang bahagi o probinsiya ng Espanya Pagkakaroon ng representasyon sa Spanish Cortes ng Espanya Pagtatalaga ng mga Pilipinong paring secular sa mga parokya Pagkilala sa mga karapatang pantao ng mga Pilipino Pagkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan La Solidaridad Upang mapalaganap ang layunin ng kilusan, bumuo ang samahan ng isang pahayagan. Ang La Solidaridad ang opisyal na organ ng kilusang propaganda.

Enero 15, 1898 Inilathala sa Barcelona, Espanya ang unang sipi. Graciano Lopez Jaena ang unang patnugot ng pahayagan Marcelo H. del Pilar pumalit siya sa taong Disyembre 1895 Nobyembre 15, 1895 Tumagal na paglathala ng pahayagan Mga Limang Pilipinong Manunulat Marcelo H. del Pilar Plaridel, Araw at Gabi, Dolores Manapat Jose Rizal Dimasalang, Laong Laan Mariano Ponce Tikbalang, Naning, Kalipulako Antonio Luna Taga-ilog Jose Maria Panganiban Jomapa Mga Dalawang Propesor Propesor Ang isang etnolohistang Australiano Dr. Miguel Morayta Kastilang propesor, mananalaysay at mambabatas Mga Repormista o Propagandista Sina Graciano Lopez Jaenaa, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Eduardo de Lete at marami pang iba na naniniwala sa ating Inang Bayan. Graciano Lopez-Jaena ay ipinanganak sa Jaro, Iloilo noong Disyembre 17, 1856. Ang kanyang mga magulang ay sina Placido Lopez at Maria Jacobo Jaena. Nag-aral siya sa seminary ngunit hindi siya tumagal dito at nagpasiyang lumabas. Fray Botod ang unang akda na kanyang ginawa ay isang kwento ICCG International Congress of Commercial Geography na nagbibigay ng mga talumpati Enero 30, 1896 Nagkasakit ng tuberkolosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. 5. Fray Botod La Solidaridad La Hiya del Fraile Esperanza Discursos y Artifulos Varios Marcelo H. Del Pilar

ay isang bantog na manunulat at mananalumpati. Ipinanganak siya sa Kupang Bulacan, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Ang kanyang magulang ay sina Julian H. del Pilar at Blasa Gatmaitan. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at unibersidad ng Santo Tomas at nagtapos ng abogasya. Hulyo 4, 1896 nagkasakit ng tubekulosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. Diariong Tagalog 2. Caingat Cayo 3. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas 4. Dudas 5. La Soberania Monacal 6. La Frailocrasia Filipinas 7. Dasalang at toksohan 8. Dupluhan 9. Kadakilaan ng Dios 10. Pasiong Dapat ipag-alala ng Puso ng Taong Babasa Jose P. Rizal Ang itinuturing na nobelista ng mga propagandista. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Sa gulang na walong taon pa lamang ay naisulat na niya ang tulang Sa aking Kababata na nagturo ng pagmamahal sa sariling wika. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at Unibersidad ng Santo Tomas. Ang kanyang obra maestro, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. El Filibusterismo ay isang nobelang pulitikal na nagsasaad ng nalalapit na rebulusyon 1892 dinakip at ikinulong siya sa Fort Santiago at di naglaon ay ipinatapon sa Dapitan, Zamboanga Disyembre 30, 1896 Siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan (Luneta ngayon) Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. Noli Me Tangere El Filibusterismo A La Suventad Filipina Mi Ultimo Adios

Asocasion Hispano Filipino Ito ay itinatag noon Enero 12, 1882 sa Madrid Espanya Ang Dalawang Kastilang Kasapi Miguel Morayta guro ng Unibersidad Central de Madrid Felipe de la Corte may akda ng ilang mga aklat at lathalain tungkol sa Pilipinas Ang Tatlong Dibisyon 1. Sektor Pampulitika sa pamumuno ni Marcelo H. del Pilar; 2. Sector Pampanitikan kay Mariano Ponce; at 3. Sektor Papalakasan kay Tomas Arejola. La Liga Filipina Itinatag ni Dr. Jose P. Rizal noong Hulyo 2, 1892 sa Ilaya, Tondo. 1. 2. 3. 4. 5. Ito ay isang samahang pangsibiko na naglalayong: pagkakabuklod ng buong kapuluan; pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan at kagipitan; pagtatanggol laban sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang-katarungan; pagtataguyod ng edukasyon, agrikultura at komersiyo; pagsasagawa ng mga reporma o pagbabago. Mga Nahalal sa Pamunuan Ambrosio Salvador pangulo Agustin de la Rosa piskal Bonifacio Areval ingat-yaman Deodato Arellano kalihim Jose P. Rizal ang nagsulat ng Saligang-Batas sa Hong Kong katulong si Jose Maria Basa Hulyo 6, 1892 dinakip si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at ikinulong sa Fort Santiago Cuerpo de Compormisarios nagpatuloy na sumusuporta sa La Solidaridad Mga Nagawa at Kinalabasan ng Kilusan May mga ilan ding pagbabago ang nakamit ng Kilusan tulad ng: 1. ang pagkakaalis ng katungkulang panghukuman sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan; 2. pagkakatanggal ng monopoly sa tabako; 3. pagpapatibay ng Batas Maura sa pagtatag ng pamahalaang municipal; 4. ang pagbabayad ng buwis ay ibinatay sa kakayahan ng tao at tinawag na cedula;

5. pagkakatatag ng maraming hukuman sa mga lalawigan at Maynila upang mapadali ang pagdinig ng mga kaso; 6. pagbabago ng pamamaraan ng pagpili ng gobernador sibil na mangangasiwa sa mga pamahalaang panlalawigan.

Ang Kilusang Reporma at Ang Kilusang Propaganda


Ang Kilusang Reporma Hatid Kaalaman Ang hindi makatarungang pagpatay sa tatlong pari Padre Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora ang naging daan sa paghahangad ng reporma o pagbabago ng mga Pilipino laban sa pamahalaang Kastila. Ilustrado ang pagtatag ng mga samahan na nangangampanya ng reporma sa pagpapatakbo ng pamahalaan Ang Kilusang Propaganda Ito ay isang samahang itinatag ng mga liberal na Pilipino upang matamo ang pagbabago sa mapayapang pamamaraan. Ang pangunahing adhikain ay mapangalagaan ang karapatan ng mga Pilipino at ang paghiling ng asimilasyon sa pamahalaang Kastila. Ito ay upang maranasan ng mga Pilipino ang mga karapatang bilang mamamayang Kastila. Kung susuriin, ang hinihiling lamang ng mga propagandista ay pagbabago at hindi ganap na pagsasarili ng bansa. Ang pamamaraang ginagamit ng mga repormista o propagandista ay ang pluma. Sumulat sila ng mga nobela, magasin, aklat, at iba pang babasahin upang maipahayag ang kanilang mga kahilingan sa pamahalaang Kastila. Layunin ng Kilusang Propaganda 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Kastila Pagkilala sa Pilipinas bilang bahagi o probinsiya ng Espanya Pagkakaroon ng representasyon sa Spanish Cortes ng Espanya Pagtatalaga ng mga Pilipinong paring secular sa mga parokya Pagkilala sa mga karapatang pantao ng mga Pilipino Pagkakaroon ng mga pagbabago sa pamamalakad sa pamahalaan La Solidaridad Upang mapalaganap ang layunin ng kilusan, bumuo ang samahan ng isang pahayagan. Ang La Solidaridad ang opisyal na organ ng kilusang propaganda.

Enero 15, 1898 Inilathala sa Barcelona, Espanya ang unang sipi. Graciano Lopez Jaena ang unang patnugot ng pahayagan Marcelo H. del Pilar pumalit siya sa taong Disyembre 1895 Nobyembre 15, 1895 Tumagal na paglathala ng pahayagan Mga Limang Pilipinong Manunulat Marcelo H. del Pilar Plaridel, Araw at Gabi, Dolores Manapat Jose Rizal Dimasalang, Laong Laan Mariano Ponce Tikbalang, Naning, Kalipulako Antonio Luna Taga-ilog Jose Maria Panganiban Jomapa Mga Dalawang Propesor Propesor Ang isang etnolohistang Australiano Dr. Miguel Morayta Kastilang propesor, mananalaysay at mambabatas Mga Repormista o Propagandista Sina Graciano Lopez Jaenaa, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Eduardo de Lete at marami pang iba na naniniwala sa ating Inang Bayan. Graciano Lopez-Jaena ay ipinanganak sa Jaro, Iloilo noong Disyembre 17, 1856. Ang kanyang mga magulang ay sina Placido Lopez at Maria Jacobo Jaena. Nag-aral siya sa seminary ngunit hindi siya tumagal dito at nagpasiyang lumabas. Fray Botod ang unang akda na kanyang ginawa ay isang kwento ICCG International Congress of Commercial Geography na nagbibigay ng mga talumpati Enero 30, 1896 Nagkasakit ng tuberkolosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. 5. Fray Botod La Solidaridad La Hiya del Fraile Esperanza Discursos y Artifulos Varios Marcelo H. Del Pilar

ay isang bantog na manunulat at mananalumpati. Ipinanganak siya sa Kupang Bulacan, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Ang kanyang magulang ay sina Julian H. del Pilar at Blasa Gatmaitan. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at unibersidad ng Santo Tomas at nagtapos ng abogasya. Hulyo 4, 1896 nagkasakit ng tubekulosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. Diariong Tagalog 2. Caingat Cayo 3. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas 4. Dudas 5. La Soberania Monacal 6. La Frailocrasia Filipinas 7. Dasalang at toksohan 8. Dupluhan 9. Kadakilaan ng Dios 10. Pasiong Dapat ipag-alala ng Puso ng Taong Babasa Jose P. Rizal Ang itinuturing na nobelista ng mga propagandista. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Sa gulang na walong taon pa lamang ay naisulat na niya ang tulang Sa aking Kababata na nagturo ng pagmamahal sa sariling wika. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at Unibersidad ng Santo Tomas. Ang kanyang obra maestro, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. El Filibusterismo ay isang nobelang pulitikal na nagsasaad ng nalalapit na rebulusyon 1892 dinakip at ikinulong siya sa Fort Santiago at di naglaon ay ipinatapon sa Dapitan, Zamboanga Disyembre 30, 1896 Siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan (Luneta ngayon) Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. Noli Me Tangere El Filibusterismo A La Suventad Filipina Mi Ultimo Adios

Asocasion Hispano Filipino Ito ay itinatag noon Enero 12, 1882 sa Madrid Espanya Ang Dalawang Kastilang Kasapi Miguel Morayta guro ng Unibersidad Central de Madrid Felipe de la Corte may akda ng ilang mga aklat at lathalain tungkol sa Pilipinas Ang Tatlong Dibisyon 1. Sektor Pampulitika sa pamumuno ni Marcelo H. del Pilar; 2. Sector Pampanitikan kay Mariano Ponce; at 3. Sektor Papalakasan kay Tomas Arejola. La Liga Filipina Itinatag ni Dr. Jose P. Rizal noong Hulyo 2, 1892 sa Ilaya, Tondo. 1. 2. 3. 4. 5. Ito ay isang samahang pangsibiko na naglalayong: pagkakabuklod ng buong kapuluan; pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan at kagipitan; pagtatanggol laban sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang-katarungan; pagtataguyod ng edukasyon, agrikultura at komersiyo; pagsasagawa ng mga reporma o pagbabago. Mga Nahalal sa Pamunuan Ambrosio Salvador pangulo Agustin de la Rosa piskal Bonifacio Areval ingat-yaman Deodato Arellano kalihim Jose P. Rizal ang nagsulat ng Saligang-Batas sa Hong Kong katulong si Jose Maria Basa Hulyo 6, 1892 dinakip si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at ikinulong sa Fort Santiago Cuerpo de Compormisarios nagpatuloy na sumusuporta sa La Solidaridad Mga Nagawa at Kinalabasan ng Kilusan May mga ilan ding pagbabago ang nakamit ng Kilusan tulad ng: ang pagkakaalis ng katungkulang panghukuman sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan; 2. pagkakatanggal ng monopoly sa tabako; 3. pagpapatibay ng Batas Maura sa pagtatag ng pamahalaang municipal; 4. ang pagbabayad ng buwis ay ibinatay sa kakayahan ng tao at tinawag na cedula;

5. pagkakatatag ng maraming hukuman sa mga lalawigan at Maynila upang mapadali ang pagdinig ng mga kaso; 6. pagbabago ng pamamaraan ng pagpili ng gobernador sibil na mangangasiwa sa mga pamahalaang panlalawigan. buwis ay ibinatay sa kakayahan ng tao at tinawag na cedula; 5. pagkakatatag ng maraming hukuman sa mga lalawigan at Maynila upang mapadali ang pagdinig ng mga kaso; 6. pagbabago ng pamamaraan ng pagpili ng gobernador sibil na mangangasiwa sa mga pamahalaang panlalawigan. Agustin de la Rosa piskal Bonifacio Areval ingat-yaman Deodato Arellano kalihim Jose P. Rizal ang nagsulat ng Saligang-Batas sa Hong Kong katulong si Jose Maria Basa Hulyo 6, 1892 dinakip si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at ikinulong sa Fort Santiago Cuerpo de Compormisarios nagpatuloy na sumusuporta sa La Solidaridad Mga Nagawa at Kinalabasan ng Kilusan 1. 2. 3. 4. 5. 6. May mga ilan ding pagbabago ang nakamit ng Kilusan tulad ng: ang pagkakaalis ng katungkulang panghukuman sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan; pagkakatanggal ng monopoly sa tabako; pagpapatibay ng Batas Maura sa pagtatag ng pamahalaang municipal; ang pagbabayad ng buwis ay ibinatay sa kakayahan ng tao at tinawag na cedula; pagkakatatag ng maraming hukuman sa mga lalawigan at Maynila upang mapadali ang pagdinig ng mga kaso; pagbabago ng pamamaraan ng pagpili ng gobernador sibil na mangangasiwa sa mga pamahalaang panlalawigan.
Mga Dalawang Propesor Propesor Ang isang etnolohistang Australiano Dr. Miguel Morayta Kastilang propesor, mananalaysay at mambabatas Mga Repormista o Propagandista Sina Graciano Lopez Jaenaa, Marcelo H. del Pilar, Jose Rizal, Antonio Luna, Mariano Ponce, Jose Maria Panganiban, Eduardo de Lete at marami pang iba na naniniwala sa ating Inang Bayan. Graciano Lopez-Jaena ay ipinanganak sa Jaro, Iloilo noong Disyembre 17, 1856. Ang kanyang mga magulang ay sina Placido Lopez at Maria Jacobo Jaena. Nag-aral siya sa seminary ngunit hindi siya tumagal dito at nagpasiyang lumabas. Fray Botod ang unang akda na kanyang ginawa ay isang kwento ICCG

International Congress of Commercial Geography na nagbibigay ng mga talumpati Enero 30, 1896 Nagkasakit ng tuberkolosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. 5. Fray Botod La Solidaridad La Hiya del Fraile Esperanza Discursos y Artifulos Varios

Marcelo H. Del Pilar ay isang bantog na manunulat at mananalumpati. Ipinanganak siya sa Kupang Bulacan, Bulacan noong Agosto 30, 1850. Ang kanyang magulang ay sina Julian H. del Pilar at Blasa Gatmaitan. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at unibersidad ng Santo Tomas at nagtapos ng abogasya. Hulyo 4, 1896 nagkasakit ng tubekulosis at namatay sa Barcelona, Espanya Ang kanyang mga akda: 1. Diariong Tagalog 2. Caingat Cayo 3. Sagot ng Espanya sa Hibik ng Pilipinas 4. Dudas 5. La Soberania Monacal 6. La Frailocrasia Filipinas 7. Dasalang at toksohan 8. Dupluhan 9. Kadakilaan ng Dios 10. Pasiong Dapat ipag-alala ng Puso ng Taong Babasa Jose P. Rizal Ang itinuturing na nobelista ng mga propagandista. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna, anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Sa gulang na walong taon pa lamang ay naisulat na niya ang tulang Sa aking Kababata na nagturo ng pagmamahal sa sariling wika. Siya ay nag-aral sa Ateneo de Manila at Unibersidad ng Santo Tomas. Ang kanyang obra maestro, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. El Filibusterismo ay isang nobelang pulitikal na nagsasaad ng nalalapit na rebulusyon 1892 dinakip at ikinulong siya sa Fort Santiago at di naglaon ay ipinatapon sa Dapitan, Zamboanga Disyembre 30, 1896 Siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbaril sa Bagumbayan (Luneta ngayon) Ang kanyang mga akda: 1. 2. 3. 4. Noli Me Tangere El Filibusterismo A La Suventad Filipina Mi Ultimo Adios

Asocasion Hispano Filipino Ito ay itinatag noon Enero 12, 1882 sa Madrid Espanya Ang Dalawang Kastilang Kasapi Miguel Morayta guro ng Unibersidad Central de Madrid Felipe de la Corte may akda ng ilang mga aklat at lathalain tungkol sa Pilipinas Ang Tatlong Dibisyon 1. 2. 3. Sektor Pampulitika sa pamumuno ni Marcelo H. del Pilar; Sector Pampanitikan kay Mariano Ponce; at Sektor Papalakasan kay Tomas Arejola. La Liga Filipina Itinatag ni Dr. Jose P. Rizal noong Hulyo 2, 1892 sa Ilaya, Tondo. 1. 2. 3. 4. 5. Ito ay isang samahang pangsibiko na naglalayong: pagkakabuklod ng buong kapuluan; pagtutulungan sa panahon ng pangangailangan at kagipitan; pagtatanggol laban sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang-katarungan; pagtataguyod ng edukasyon, agrikultura at komersiyo; pagsasagawa ng mga reporma o pagbabago. Mga Nahalal sa Pamunuan Ambrosio Salvador pangulo Agustin de la Rosa piskal Bonifacio Areval ingat-yaman Deodato Arellano kalihim Jose P. Rizal ang nagsulat ng Saligang-Batas sa Hong Kong katulong si Jose Maria Basa Hulyo 6, 1892 dinakip si Rizal noong Hulyo 6, 1892 at ikinulong sa Fort Santiago Cuerpo de Compormisarios nagpatuloy na sumusuporta sa La Solidaridad Mga Nagawa at Kinalabasan ng Kilusan May mga ilan ding pagbabago ang nakamit ng Kilusan tulad ng: ang pagkakaalis ng katungkulang panghukuman sa pangangasiwa ng pamahalaang bayan; pagkakatanggal ng monopoly sa tabako; pagpapatibay ng Batas Maura sa pagtatag ng pamahalaang municipal; ang pagbabayad ng buwis ay ibinatay sa kakayahan ng tao at tinawag na cedula; pagkakatatag ng maraming hukuman sa mga lalawigan at Maynila upang mapadali ang pagdinig ng mga kaso; 6. pagbabago ng pamamaraan ng pagpili ng gobernador sibil na mangangasiwa sa mga pamahalaang panlalawigan. 1. 2. 3. 4. 5.