begin P: ¥1 ; for i|^1 to n do p:=p* i; Factorial:=p; end; { Factorial } begin

wtii'feln {fcTMsfcox i*tJ (4) J
end.
O Se consideră antetul function F(x : real; y

,

.' ."MRliH

:

integer;

.fPIIj chajmHj boolean;
Care din apelurile ce urmează sînt corecte:

a) F (3 .18, 4, a');b) F(4, 4, ’4y, c) F (4, 4, 4) ; d) F (4, 3.18, ’a% e) F (3 .18, 4, 4) ş f) F (’3.18’, 4, '4'); g) F (15, 21, 3% h) F (15, 21,3) .
© Elaboraţi o funcţie care calculează: a) suma numerelor reale a, b, c, d; b) media numerelor întregi | j, k, m; c) minimumul din numerele a, b, c, d; d) numărul de vocale într-un şir de caractere; e) numărul de consoane într-un şir de caractere; f) . rădăcina ecuaţiei ax+ b = 0; g) cel mai mic divizor al numărului întreg n > 0, diferit de 1; h) cel' mai mare divizor comun al numerelor naturale a, b;

cel mai mic multiplu comun al numerelor naturale a, b; j) ultima cifră în notaţia zecimală a numărului întreg n > 0; k) cîte cifre sînt în notaţia zecimală a numărului întreg n > 0;
1) cifra superioară în notaţia zecimală a numărului întreg n > 0; m) numărul de apariţii a caracterului dat într-un şir de caractere, © Se consideră următoarele declaraţii: const ninax=100;

t

y

p

e

§

o

f

Elaboraţi o funcţie

care calculează : a) suma componentelor unui vector; b) media componentelor vectorului;

148

. B : Punct end. Triunghi= record A. C. ® Un triunghi este definit prin coordonatele vîrfurilor sale.. minute şi secunde. să studieze dacă: a) au aceeaşi arie. C : Punct end. în antetul procedurii apar: 149 . xn). PROCEDUR! Forma generală a textului unei declaraţii de procedură este: procedure p (x^ x7 . Dreptunghi=record Cerc= record A. b) lungimea cercului. begin end. . c) aria cercului. pentru două triunghiuri date. D : Punct end. Centru : Punct. 5.3. B. j Segment5*'’? record A. Elaboraţi o funcţie care retumează numărul de caractere din mulţimea A. D.. Scrieţi funcţii care. c) primul este în interiorul celui de-al doilea. © Se consideră următoarele tipuri de date: type Punct= record end.c) componenta maximă. Raza : real end. © Elaboraţi o fimcţie care să calculeze diferenţa în secunde între două momente de timp date prin oră. © Variabila A este introdusă prin declaraţia var A : set of char. . e) aria dreptunghiului. d) componenta minimă. B. d) aria triunghiului. b) sînt asemenea. Elaboraţi o funcţie care calculează: a) lungimea segmentului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful