You are on page 1of 42

{\rtf1{\fonttbl {\f2 Times New Roman;} {\f3 Times New Roman;} {\f4 Times New Roman;} {\f5 Times

New Roman Bold;} {\f6 Times New Roman Italic;} {\f7 Times New Roman Italic;} {\f8 Times New Roman;} {\f1000000 Times New Roman;} }{\colortbl; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue0; \red0\green0\blue255; \red0\green0\blue255; }\viewkind1\viewscale100\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apo i \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 JUDECATA DE APOI \par\pard\p ar\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Emanuel Swedenborg: 1688 - 1772 \par\pard \par\pard\ql 1. PRIN ZIUA JUDECA\u354?II DE APOI NU SE NJELEGE DISTRUGEREA LUMII \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 1.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs2 4 Cei care nu cunosc sensul spiritual al Cuvntului, au n\u355?eles c\u259? tot ce se afl\u259? n lumea vizibil\u259? va fi distrus n ziua Judec\u259?\u355?ii de Ap oi; pentru c\u259? se spune c\u259? raiul \u351?i iadul vor disp\u259?rea atunci , iar Dumnezeu va crea un Nou Cer \u351?i un Nou P\u259?mnt. Ei cred cu convinger e acest lucru, deoarece se spune c\u259? to\u355?i se vor ridica atunci din morm inte \u351?i c\u259? binele va fi atunci separat de r\u259?u, n acela\u351?i scop . Dar se spune astfel n sensul literei Cuvntului, pentru c\u259? sensul literei Cu vntului este material \u351?i pe ultimul loc n ordinea Divin\u259?, unde fiecare p arte con\u355?ine n ea un sens spiritual. De aceea, cel care n\u355?elege Cuvntul n umai conform sensului literei, poate ajunge la diverse opinii, a\u351?a cum a fo st cazul n lumea cre\u351?tin\u259?, unde s-au ivit att de multe erezii, de\u351?i toate au pornit de la Cuvnt. Dar deoarece nimeni nu a \u351?tiut pn\u259? acum c\ u259? n tot \u351?i n fiecare parte din Cuvnt exist\u259? un sens spiritual, nici m \u259?car ce nseamn\u259? un sens spiritual, cei care au mbr\u259?\u355?i\u351?at acest punct de vedere asupra Judec\u259?\u355?ii de Apoi pot avea o scuz\u259?. Dar pot afla acum c\u259? nici cerul vizibil, nici p\u259?mntul locuit nu vor pie ri, ci vor r\u259?mne amndou\u259?; \u351?i c\u259? prin \u8222?Noul Cer \u351?i N oul P\u259?mnt\u8221? se n\u355?elege o Nou\u259? Biseric\u259?, att n ceruri, ct \u3 51?i pe p\u259?mnt. Se spune o Nou\u259? Biseric\u259? n ceruri, pentru c\u259? ex ist\u259? o biseric\u259? n ceruri, ca \u351?i pe p\u259?mnt; pentru c\u259? \u351 ?i acolo exist\u259? Cuvntul precum \u351?i rug\u259?ciuni \u351?i adorarea Divin ului ca \u351?i pe p\u259?mnt; dar cu o diferen\u355?\u259?, c\u259? acolo n cerur i toate lucrurile sunt ntr-o stare mult mai apropiat\u259? de perfec\u355?iune, d eoarece nu sunt n lumea fizic\u259?, ci n cea spiritual\u259?; de aceea toate fiin \u355?ele de acolo sunt fiin\u355?e spirituale \u351?i nu materiale, a\u351?a cu m erau n lume. C\u259? este a\u351?a, se poate vedea n lucrarea asupra Raiului, n c apitolul despre \u8222?Unirea Raiului cu omul prin Cuvnt\u8221? \ul0\nosupersub\c f5\f6\fs24 (\ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 Raiul \u351?i Iadul\ul0\nosupersub\cf5\f 6\fs24 , \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 303-310); \u351?i despre \u8222?Adorarea Di vinit\u259?\u355?ii n Rai\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 221-227). \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\ cf4\f5\fs24 2.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Pasajele din Cuvnt n care se vorbe\u3 51?te despre distrugerea raiului \u351?i a iadului sunt urm\u259?toarele: \par\p ard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Ridica\u355?i ochii spre cer , \u351?i privi\u355?i n jos spre p\u259?mnt; c\u259?ci cerurile vor pieri ca un f um, iar p\u259?mntul se va preface n zdren\u355?e ca o hain\u259? \ul0\nosupersub\ cf2\f3\fs24 (Isaia. 51:6). \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\f s24 C\u259?ci iat\u259?, Eu fac ceruri noi \u351?i un p\u259?mnt nou; a\u351?a c\

u259? nimeni nu-\u351?i va mai aduce aminte de lucrurile trecute \ul0\nosupersub \cf2\f3\fs24 (Isaia. 65:17). \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 C\u2 59?ci dup\u259? cum cerurile noi \u351?i p\u259?mntul cel nou pe cari le voi face \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Isaia. 66:22). ... \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 ste lele au c\u259?zut din cer pe p\u259?mnt... cerul s-a strns ca o carte f\u259?cut\ u259? sul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Apoc. \par 6:13, 14). \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Am v\u259?zut un scaun de domnie mare \u351?i alb, \ u351?i pe Cel ce \u351?edea pe el. P\u259?mntul \u351?i cerul au fugit dinaintea Lui \u351?i nu s-a mai g\u259?sit loc pentru ele \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Ap oc. 20:11). \par \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Am v\u259?zut un cer nou \u3 51?i un p\u259?mnt nou, pentru c\u259? cerul dinti \u351?i p\u259?mntul dinti pieris er\u259? \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Apoc. 21:1). \par\pard\par\pard\qj n aceste pasaje, printr-un \u8222?Cer Nou\u8221? nu se n\u355?elege cerul vizibil, ci chiar cerul n care este adunat\u259? rasa uman\u259?; pentru c\u259? un cer s -a format din to\u355?i oamenii care au tr\u259?it de cnd a nceput biserica cre\u3 51?tin\u259?; iar cei care se aflau acolo nu erau ngeri, ci spirite din diverse r eligii; prin acest cer se n\u355?elege \u8222?cerul dinti\u8221? care urma s\u259? piar\u259?: dar cum s-a realizat aceasta, va fi ar\u259?tat n cele ce urmeaz\u25 9?; aici se spune numai att ct este necesar pentru a ar\u259?ta ce se n\u355?elege prin \u8222?cerul dinti\u8221? care urma s\u259? piar\u259?. Oricine gnde\u351?te cu o minte ct de ct luminat\u259? \u351?i poate da seama c\u259? aici nu este vorba despre cerul nstelat, imensul firmament al crea\u355?iei, ci despre cer n sens sp iritual, acolo unde s\u259?l\u259?\u351?luiesc ngerii \u351?i spiritele. \par\par d\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 3.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs2 4 Faptul c\u259? prin \u8222?noul p\u259?mnt\u8221? se n\u355?elege o Nou\u259? B iseric\u259? pe p\u259?mnt, nu s-a \u351?tiut pn\u259? acum, pentru c\u259? toat\u 259? lumea prin \u8222?p\u259?mntul\u8221? din Cuvnt a n\u355?eles p\u259?mnt, cnd el nseamn\u259? de fapt biseric\u259?; n sens material, p\u259?mntul este p\u259?mnt, dar n sens spiritual el este biseric\u259?, pentru c\u259? cei care se afl\u259? n sensul spiritual, adic\u259? cei ce sunt spirituali, precum ngerii, atunci cnd se vorbe\u351?te despre \u8222?p\u259?mnt\u8221? n Cuvnt, nu n\u355?eleg p\u259?mntul ns u\u351?i, ci poporul care se afl\u259? aici \u351?i felul n care el ador\u259? Di vinitatea; a\u351?adar prin \u8222?p\u259?mnt\u8221? se n\u355?elege biserica. Fap tul c\u259? este a\u351?a, se poate vedea \u351?i din lucrarea intitulat\u259? \ ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Arcana Coelestia. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Voi cit a aici unul sau dou\u259? pasaje din Cuvnt, din care se poate n\u355?elege ntr-o an umit\u259? m\u259?sur\u259? c\u259? \u8222?p\u259?mnt\u8221? (teren) nseamn\u259? biseric\u259?: \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 C\u259?ci se deschid st\u259?vilarele de sus \u351?i se clatin\u259? temeliile p\u259?mntului ! P\u259?mntul se rupe, p\u259?mntul se sf\u259?rm\u259?, p\u259?mntul se crap\u259? , p\u259?mntul se clatin\u259? ca un om beat, tremur\u259? ca o colib\u259?; p\u2 59?catul lui l apas\u259? \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Isaia. 24:18-20). \par\par d\par\pard \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Voi face pe oameni mai rari dect auru l curat. Pentru aceasta voi cl\u259?tina cerurile \u351?i p\u259?mntul se va zgud ui din temelia lui, n ziua mniei Lui aprinse \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Isaia. 1 3:12,13). \par \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 naintea lor se cutremur\u259? p\u259? mntul, s-e zguduie cerurile, soarele \u351?i luna se ntunec\u259?, stelele \u351?i pierd lumina \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Ioel 2:10). \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Atunci s-a zguduit p\u259?mntul \u351?i s-a cutremura t, temeliile mun\u355?ilor s-au mi\u351?cat \u351?i s-au cl\u259?tinat \ul0\nosu persub\cf2\f3\fs24 (Ps. 18:7). \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 4.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u8222?A face\u8221?, n sensul spiritual al Cu vntului, nseamn\u259? de asemenea a forma, a stabili \u351?i a regenera. Astfel, \ u8222?facerea unui nou cer \u351?i a unui nou p\u259?mnt\u8221? nseamn\u259? a sta bili o Nou\u259? Biseric\u259? n cer \u351?i pe p\u259?mnt, dup\u259? cum se poate vedea din urm\u259?toarele fragmente: \par \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 \u35 0?i\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 poporul care se va n a\u351?te, s\u259? laude pe Domnul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Ps. 102:18). \pa r\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 \u355?i trimi\u355?i Tu suflarea: ele

sunt zidite, \u351?i nnoie\u351?ti astfel fa\u355?a p\u259?mntului \ul0\nosupersu b\cf2\f3\fs24 (Ps. 104:30). \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 A\u351?a vorbe\u351?te D omnul care te-a f\u259?cut, Iacove, \u351?i Cel ce te-a ntocmit, Israele! C\u259? ci Eu \par te izb\u259?vesc, te chem pe nume: e\u351?ti al Meu; pe to\u355?i cei ce poart\u259? Numele Meu \u351?i pe cari i-am f\u259?cut spre slava Mea, pe ca ri i-am ntocmit \u351?i i-am alc\u259?tuit. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Isaia. 4 3:1,7) \par Iat\u259? deci c\u259? \u8222?noua facere\u8221? a omului este r eformarea lui, deoarece el \u8222?se na\u351?te\u8221? din nou, adic\u259? din f iin\u355?\u259? material\u259?, el devine o fiin\u355?\u259? spiritual\u259?; de ci aceast\u259? \u8222?nou\u259? creatur\u259?\u8221? este un om reformat. \par\ pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 5.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs2 4 n ceea ce prive\u351?te sensul spiritual al Cuvntului, citi\u355?i scurta lucra re despre \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 Calul Alb\ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 , \ul 0\nosupersub\cf2\f3\fs24 men\u355?ionat n Apocalips\u259?. \par\pard\par\pard\ql II. PROCREAREA RASEI UMANE PE P\u258?MNT NU VA NCETA NICIODAT\u258? \par\pard\par\ pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 6.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Cei care au adoptat credin\u355?a, n ceea ce prive\u351?te Judecata de Apoi, conform c\u259?reia toate lucrurile din ceruri \u351?i de pe p\u259?mnt vor pieri atunci \u351?i c\u259? un nou cer \u351?i un nou p\u259?mnt vor exista n locul lor, cred , deoarece acest lucru vine ca o consecin\u355?\u259?, c\u259? \u351?i procreare a rasei umane va nceta atunci. Ei cred c\u259? toate lucrurile vor fi atunci mplin ite \u351?i c\u259? oamenii vor fi atunci ntr-o stare diferit\u259? dect nainte. Da r de vreme ce \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 ziua Judec\u259?\u355?ii de Apoi\ul0\n osupersub\cf2\f3\fs24 nu nseamn\u259? distrugerea lumii, dup\u259? cum am ar\u25 9?tat n capitolul precedent, rezult\u259? c\u259? rasa uman\u259? va continua s\u 259? existe \u351?i procrearea nu va nceta. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nos upersub\cf4\f5\fs24 7.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Faptul c\u259? procrearea ras ei umane va continua n eternitate, este limpede datorit\u259? mai multor consider a\u355?ii, (dintre care unele sunt prezentate n lucrarea despre rai), n special di n cele ce urmeaz\u259?: \par\pard\par\pard\ql I. Rasa uman\u259? este fundamentu l pe care este construit\u259? mp\u259?r\u259?\u355?ia cerurilor. II. Rasa uman\u 259? este \u8222?pepiniera\u8221? cerului. \par\pard\par\pard\ql III. ntin derea cerului, care este pentru ngeri, este att de mare, nct nu poate fi umplut n ete rnitate. \par\pard\par\pard\ql IV. Sunt pu\u355?ine fiin\u355?ele din care este format acum cerul. V. Cerul se des\u259?vr\u351?e\u351?te o dat\u259? cu cre\u351 ?terea num\u259?rului de fiin\u355?e din el. \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par \pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0 \nosupersub\cf2\f3\fs24 VI. Orice lucrare divin\u259? \u355?ine seama de infinit \u351?i de eternitate. \par\pard\par\pard{ \trowd\trautofit1\intbl{\ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 8.}\cell{\ul0\nosupersub\cf2 \f3\fs24 (omis)}\cell {\trowd\trautofit1\intbl \cltxlrtb\clftsWidth1\cellx4320 \cltxlrtb\clftsWidth1\cellx8640 \row} }\par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 9.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs2 4 Rasa uman\u259? este fundamentul pe care este construit\u259? mp\u259?r\u259 ?\u355?ia cerurilor, deoarece omul a fost creat ultimul, iar ceea ce este creat ultimul este fundamentul a tot ceea ce l precede. Crea\u355?ia a nceput de la supr em sau ceea ce este cel mai tainic, adic\u259? de la Dumnezeu \u351?i a continua t c\u259?tre aspectele ultime sau extreme. Cap\u259?tul final al crea\u355?iei e ste lumea material\u259?, care include globul p\u259?mntesc cu tot ceea ce se afl \u259? pe el. Dup\u259? ce au fost f\u259?cute toate acestea, a fost creat omul \u351?i n el au fost adunate toate lucrurile ordinii divine de la primul pn\u259? la ultimul. n adncul fiin\u355?ei lui au fost adunate acele lucruri ale ordinii ca re sunt esen\u355?iale iar spre exterior au fost ad\u259?ugate aspectele ultime, astfel c\u259? omul a fost creat conform ordinii divine ca form\u259?. De aceea , toate lucrurile din om \u351?i n leg\u259?tur\u259? cu omul, apar\u355?in att ce

rului ct \u351?i lumii: cele din mintea lui cerului iar cele din corp, lumii. De aceea, lucrurile din cer p\u259?trund n mintea \u351?i sentimentele omului \u351? i sunt primite n func\u355?ie de gradul de receptivitate al spiritului s\u259?u, iar lucrurile din lume p\u259?trund n senza\u355?iile \u351?i dorin\u355?ele sale \u351?i sunt primite n func\u355?ie de gradul de receptivitate al corpului s\u25 9?u, dar totu\u351?i n conformitate cu gndurile \u351?i sentimentele spiritului s\ u259?u. Dovada cu privire la acestea se poate vedea din mai multe capitole ale l ucr\u259?rii \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 Raiul \u351?i Iadul\ul0\nosupersub\cf5\ f6\fs24 , \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 mai ales din urm\u259?toarele: \u8222?ntreg ul rai, privit ca un tot, are form\u259? uman\u259?\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f 6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 59-67); la fel, orice s ocietate din Ceruri \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosup ersub\cf2\f3\fs24 68-72); c\u259? de acum to\u355?i ngerii au forme omene\u351?ti perfecte \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\ f3\fs24 73-77); \u351?i c\u259? acest lucru se datoreaz\u259? umanit\u259?\u355? ii divine a Domnului \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosu persub\cf2\f3\fs24 78-86). \u350?i mai ales n capitolul despre \u8222?Coresponden \u355?a dintre toate lucrurile din Rai \u351?i toate lucrurile din om\u8221? \ul 0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 87102 ), despre \u8222?Coresponden\u355?a dintre rai \u351?i toate lucrurile de pe p\u 259?mnt\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\ cf2\f3\fs24 103115) \u351?i despre \u8222?Forma Raiului\u8221? \ul0\nosupersub\c f5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 200-212). Din aceas t\u259? ordine a crea\u355?iei se poate vedea c\u259? lan\u355?ul leg\u259?turil or de la primele la ultimele lucruri este n a\u351?a fel creat nct toate mpreun\u259 ? formeaz\u259? un ntreg, n care lucrurile dinti nu pot fi separate de cele de pe u rm\u259? (a\u351?a cum cauza nu poate fi separat\u259? de efectul s\u259?u). De asemenea, lumea spiritual\u259? nu poate fi separat\u259? de cea fizic\u259?, ni ci cea fizic\u259? de cea spiritual\u259? \u351?i astfel nici cerul ngerilor de r asa uman\u259?, nici rasa uman\u259? de cerul ngerilor. Toate sunt astfel prev\u2 59?zute de c\u259?tre Domnul, pentru ca ambele s\u259?-\u351?i poat\u259? oferi ajutor reciproc, adic\u259? cerul ngerilor rasei umane, iar rasa uman\u259? cerul ui ngerilor. De aici rezult\u259? c\u259? locuin\u355?ele ngerilor se afl\u259? ntr -adev\u259?r n Cer, de\u351?i sunt aparent separate de cele ale oamenilor. Totu\u 351?i, ei sunt al\u259?turi de oameni n sentimentele de bine \u351?i adev\u259?r. Faptul c\u259? ne apar ca fiind separa\u355?i este doar o aparen\u355?\u259?; d up\u259? cum se poate vedea ntr-un capitol din lucrarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs 24 Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 unde se trateaz\u259? despre \u8222?Spa\u355?iul n rai\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadu l, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 191-199). Din urm\u259?toarele cuvinte ale Domnul ui se n\u355?elege c\u259? ngerii locuiesc mpreun\u259? cu oamenii atunci cnd ace\u3 51?tia nutresc sentimente de bine \u351?i adev\u259?r: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Dac\u259? M\u259? iube\u351?te cineva, va p\u259?zi cuvntul Meu, Tat\u259?l Meu l va iubi. Noi vom veni la el \u351?i vom locui mpreuna cu el. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Ioan 14:23) \par\pard\par\pard\qj Prin \u8 222?Tat\u259?l\u8221? \u351?i \u8222?Domnul\u8221? din fragmentul de mai sus se n \u355?elege de asemenea cerul, pentru c\u259? acolo unde este Domnul, acolo este raiul, de vreme ce sfera Divin\u259? a Domnului formeaz\u259? raiul, dup\u259? cum se poate vedea din lucrarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul ( \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 7-12 \u351?i 116-125) precum \u351?i din urm\u259? toarele cuvinte ale Domnului: \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf5\f6\f s24 Mngietorul, Duhul adev\u259?rului r\u259?mne cu voi, \u351?i va fi n voi. \ul0\n osupersub\cf2\f3\fs24 (Ioan 14:16,17) \u8222?Mngietorul\u8221? este adev\u259?rul Divin care vine de la Dumnezeu \u351?i de aceea mai este \par numit \u351?i \u82 22?Duhul adev\u259?rului\u8221?. Adev\u259?rul Divin formeaz\u259? raiul \u351?i de asemenea ngerii, pentru c\u259? ei sunt cei ce l primesc. Din lucrarea \ul0\no supersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (126-140) s e poate vedea c\u259? ceea ce vine de la Domnul este adev\u259?r Divin, precum \ u351?i faptul c\u259? cerul ngerilor este format din el. Acest lucru se poate n\u3 55?elege \u351?i din aceste cuvinte ale Domnului: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nos

upersub\cf5\f6\fs24 mp\u259?r\u259?\u355?ia lui Dumnezeu este n voi. \ul0\nosupers ub\cf2\f3\fs24 (Luca 17-21). \par\pard\par\pard\ql \u8222?\ul0\nosupersub\c f7\f8\fs24 mp\u259?r\u259?\u355?ia lui Dumnezeu\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u8221 ? este binele \u351?i adev\u259?rul Divin, n care se afl\u259? ngerii. Mi-a fost d at s\u259? v\u259?d de mii de ori faptul c\u259? ngerii \u351?i spiritele sunt al \u259?turi de om \u351?i n sentimentele \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosup ersub\cf2\f3\fs24 sale, pentru c\u259? ei erau prezen\u355?i \u351?i r\u259?mneau cu mine. Totu\u351?i, ngerii \u351?i spiritele nu \u351?tiu al\u259?turi de ce o ameni se afl\u259?, cum nici oamenii nu \u351?tiu al\u259?turi de ce ngeri \u351? i spirite locuiesc, pentru c\u259? numai Domnul singur \u351?tie \u351?i hot\u25 9?r\u259?\u351?te acest lucru. ntr-un cuvnt, exist\u259? o extindere n cer a tuturo r sentimentelor de bine \u351?i adev\u259?r \u351?i o comunicare \u351?i comuniu ne cu to\u355?i cei care mp\u259?rt\u259?\u351?esc asemenea sentimente acolo. Tot la fel exist\u259? \u351?i o extindere n iad a sentimentelor de r\u259?u \u351?i falsitate \u351?i o comunicare \u351?i comuniune cu to\u355?i cei care nutresc asemenea sentimente acolo. Extinderea sentimentelor n lumea spiritual\u259? se fa ce aproape la fel ca n lumea material\u259?, comunicarea n ambele lumi este aproap e la fel \u351?i totu\u351?i exist\u259? aceast\u259? diferen\u355?\u259? prin c are, n lumea material\u259? exist\u259? obiecte, iar n cea spiritual\u259? societ\ u259?\u355?i angelice. De aici rezult\u259? c\u259? leg\u259?tura dintre cerul ng erilor \u351?i rasa uman\u259? const\u259? n faptul c\u259? existen\u355?a unuia se bazeaz\u259? pe existen\u355?a celuilalt \u351?i c\u259? raiul ngerilor f\u259 ?r\u259? rasa uman\u259? ar fi ca o cas\u259? f\u259?r\u259? funda\u355?ie, deoa rece raiul o nconjoar\u259? \u351?i se sprijin\u259? pe ea. La fel este \u351?i c u orice om: cele spirituale din el, care se afl\u259? n gndurile \u351?i voin\u355 ?a sa, p\u259?trund n cele materiale, care sunt n leg\u259?tur\u259? cu senza\u355 ?iile \u351?i ac\u355?iunile sale \u351?i aici se opresc \u351?i r\u259?mn. Dac\u 259? omul nu le-ar avea, adic\u259? dac\u259? omul nu ar avea aceste leg\u259?tu ri \u351?i p\u259?r\u355?i materiale, lucrurile spirituale din el, care sunt n le g\u259?tur\u259? cu gndurile \u351?i sentimentele spiritului s\u259?u, ar curge n afar\u259?, ca ceva f\u259?r\u259? margini, sau care n-are nici un fundament. La fel, atunci cnd un om trece din lumea material\u259? n cea spiritual\u259?, lucru ce se petrece atunci cnd el moare \u351?i devine spirit, el nu se mai sprijin\u2 59? pe vechea sa temelie, ci pe cea comun\u259?, care este rasa uman\u259?. Cel care nu cunoa\u351?te tainele cerului, poate crede c\u259? ngerii pot exista \u35 1?i f\u259?r\u259? oameni, iar oamenii f\u259?r\u259? ngeri, dar eu pot afirma, d atorit\u259? vastei mele experien\u355?e n leg\u259?tur\u259? cu cerul \u351?i ca urmare a tuturor discu\u355?iilor mele cu ngerii, c\u259? exist\u259? de fapt o leg\u259?tur\u259? reciproc\u259?. De aici se poate vedea acum faptul c\u259? ra sa uman\u259? \u351?i cerul ngerilor sunt de fapt unul \u351?i se sprijin\u259? r eciproc unul pe cel\u259?lalt. Tocmai de aceea nu pot fi desp\u259?r\u355?ite un a de cealalt\u259?. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 10.\ ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Rasa uman\u259? este \u8222?pepiniera\u8221? cerului , dup\u259? cum se va vedea ntr-un capitol ulterior, n care se va ar\u259?ta c\u25 9? raiul \u351?i iadul \u351?i trag existen\u355?a din rasa uman\u259? \u351?i de aceea rasa uman\u259? este \u8222?pepiniera\u8221? cerului. De aceea trebuie s\ u259? men\u355?ion\u259?m n primul rnd c\u259? cerul se va forma \u351?i se va ump le \u351?i de acum nainte tot la fel dup\u259? cum s-a format din rasa uman\u259? , de la prima crea\u355?ie pn\u259? acum. ntr-adev\u259?r este posibil ca rasa uma n\u259? de pe un p\u259?mnt s\u259? dispar\u259?, ceea ce se petrece atunci cnd oa menii se separ\u259? n ntregime de Dumnezeu, pentru c\u259? atunci ei nu mai au vi a\u355?\u259? spiritual\u259?, ci numai una material\u259?, ntocmai precum animal ele. Atunci cnd oamenii sunt ntr-o asemenea stare, nu se poate forma nici o societ ate, \u351?i ei trebuiesc \u355?inu\u355?i sub control cu ajutorul legilor, deoa rece nu vor mai primi influxuri de la ceruri \u351?i deci nici ghidare divin\u25 9?. Altfel, ei \u351?i-ar putea pierde min\u355?ile \u351?i ar face necontenit t ot felul de f\u259?r\u259?delegi, unii mpotriva altora. De\u351?i rasa uman\u259? , prin separarea de Divin, ar putea pieri pe un p\u259?mnt, ceea ce, oricum, Domn ul ar mpiedica s\u259? se petreac\u259?, totu\u351?i ea va continua s\u259? exist

e pe alte p\u259?mnturi. n univers exist\u259? p\u259?mnturi de ordinul ctorva sute sau mii \u351?i aceasta se poate vedea clar n lucrarea, \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs 24 P\u259?mnturile Universului. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf2\f3\f s24 Mi s-a spus din cer c\u259? rasa uman\u259? pe acest p\u259?mnt ar fi pierit \u351?i c\u259? nici un om n-ar mai fi existat acum pe el, dac\u259? Domnul n-ar fi venit n lume \u351?i nu \u351?i-ar fi asumat Umanitatea pe acest p\u259?mnt, f \u259?cnd-o Divin\u259? \u351?i dac\u259? Domnul nu ar fi l\u259?sat aici un Cuvnt care s\u259? serveasc\u259? drept fundament cerului ngerilor, \u351?i ca element de leg\u259?tur\u259?. Faptul c\u259? unirea cerului cu omul se realizeaz\u259? prin intermediul Cuvntului, se poate vedea n lucrarea despre rai \u351?i iad \ul0 \nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 303-31 0). Dar c\u259? este a\u351?a poate fi n\u355?eles numai de c\u259?tre cei care gn desc spiritual, adic\u259? de c\u259?tre cei care prin recunoa\u351?terea Divini t\u259?\u355?ii Domnului sunt uni\u355?i cu cerul, fiindc\u259? numai ei sunt ca pabili s\u259? gndeasc\u259? spiritual. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\ cf4\f5\fs24 11.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 C\u259? ntinderea cerului, care apar\ u355?ine ngerilor, este att de mare, nct nu poate fi umplut n eternitate, se poate ve dea din ceea ce s-a spus n lucrarea despre rai \u351?i iad: \u8222?Despre imensit atea cerului\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosup ersub\cf2\f3\fs24 415-420) \u351?i c\u259? sunt foarte pu\u355?ine fiin\u355?ele care formeaz\u259? acum Cerul, se poate vedea n lucrarea despre \ul0\nosupersub\ cf5\f6\fs24 P\u259?mnturile Universului \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (126). \par\p ard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Ap oi \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 12.\ul0\nosupersub\c f2\f3\fs24 Perfec\u355?iunea cerului cre\u351?te o dat\u259? cu num\u259?rul fi in\u355?elor care l formeaz\u259?, lucru care este evident datorit\u259? formei s ale, conform c\u259?reia asocierile sunt dispuse ierarhic. n cer, comunicarea se realizeaz\u259? u\u351?or, pentru c\u259? este cea mai des\u259?vr\u351?it\u259? dintre toate. Pe m\u259?sur\u259? ce cre\u351?te num\u259?rul fiin\u355?elor car e se afl\u259? n aceast\u259? form\u259? perfect\u259?, este dat\u259? o direc\u3 55?ie \u351?i, n plus, consim\u355?\u259?mntul din ce n ce mai multor fiin\u355?e s pre unitate. Rezult\u259? astfel o comuniune mai strns\u259? ntre aceste fiin\u355 ?e, acceptat\u259? n unanimitate. Concordan\u355?a \u351?i uniunea ce rezult\u259 ? cresc deci o dat\u259? cu num\u259?rul de fiin\u355?e, pentru c\u259? ceea ce este introdus nou acolo, are rolul de a intermedia rela\u355?iile ntre dou\u259? sau mai multe fiin\u355?e \u351?i astfel nt\u259?re\u351?te \u351?i une\u351?te a ceste rela\u355?ii. Forma cerului este precum forma min\u355?ii umane, a c\u259? rei perfec\u355?iune cre\u351?te propor\u355?ional cu cre\u351?terea adev\u259?r ului \u351?i a binelui, de unde i vin inteligen\u355?a \u351?i n\u355?elepciunea. Forma min\u355?ii umane care are n\u355?elepciune \u351?i inteligen\u355?\u259? c ereasc\u259? este precum forma cerului, deoarece mintea este imaginea cea mai mi c\u259? a acelei forme. De aici rezult\u259? c\u259? exist\u259? din toate p\u25 9?r\u355?ile o comunicare a gndurilor \u351?i sentimentelor de bine \u351?i adev\ u259?r ale unor asemenea oameni, \u351?i ngeri, cu societ\u259?\u355?ile vecine d in cer \u351?i c\u259? exist\u259? o extindere a comunic\u259?rii n func\u355?ie de cre\u351?terea n\u355?elepciunii \u351?i astfel n func\u355?ie de multitudinea cuno\u351?tin\u355?elor despre adev\u259?r s\u259?dite n intelect \u351?i de mult itudinea sentimentelor de bine s\u259?dite n voin\u355?\u259?, deci n minte, deoar ece mintea este format\u259? din intelect \u351?i voin\u355?\u259?. Mintea omene asc\u259? (\u351?i cea angelic\u259?) este astfel conceput\u259? nct poate fi umpl ut\u259? n eternitate. Astfel, mintea se perfec\u355?ioneaz\u259? pe m\u259?sur\u 259? ce este umplut\u259?. Aceasta se produce mai ales dac\u259? omul este condu s de Domnul, pentru c\u259? atunci el este familiarizat cu ceea ce nseamn\u259? a dev\u259?rul pur, care este s\u259?dit n intelectul s\u259?u \u351?i cu binele pu r care este s\u259?dit n voin\u355?a sa. Pentru c\u259? Domnul dispune atunci de toate lucrurile care exist\u259? ntr-o asemenea minte care treptat ia forma cerul ui pn\u259? cnd, n cele din urm\u259?, ea devine un cer n miniatur\u259?. Din aceast \u259? compara\u355?ie, care este o paralel\u259? adev\u259?rat\u259?, este evid ent faptul c\u259? num\u259?rul mereu crescnd al ngerilor perfec\u355?ioneaz\u259? raiul. Mai mult, orice form\u259? este alc\u259?tuit\u259? din diverse p\u259?r

\u355?i \u351?i o form\u259? care nu are mai multe p\u259?r\u355?i nu este o for m\u259?, pentru c\u259? nu are nici o calitate \u351?i nici o schimbare de stare . Calitatea oric\u259?rei forme rezult\u259? din aranjamentul diverselor p\u259? r\u355?i din ea, din rela\u355?ia dintre ele \u351?i din consim\u355?\u259?mntul lor pentru unitate, datorit\u259? c\u259?rora o form\u259? este considerat\u259? un ntreg. O asemenea form\u259?, n raport cu multitudinea p\u259?r\u355?ilor aran jate n ea, este cu att mai des\u259?vr\u351?it\u259?, cu ct fiecare dintre p\u259?r\ u355?i, cum am spus mai sus, consolideaz\u259?, nt\u259?re\u351?te, une\u351?te \ u351?i astfel perfec\u355?ioneaz\u259?. Dar aceste lucruri sunt nc\u259? \u351?i mai evidente din ceea ce s-a spus n lucrarea despre rai \u351?i iad, n special und e se vorbe\u351?te despre faptul c\u259? \u8222?Fiecare societate din rai este u n rai la o scar\u259? mai mic\u259? \u351?i fiecare nger este un rai n miniatur\u2 59?\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2 \f3\fs24 51-58) \u351?i de asemenea n capitolul \u8222?Despre forma raiului, n fun c\u355?ie de ce asocieri \u351?i leg\u259?turi au loc aici\u8221? \ul0\nosupersu b\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 200-212) \u351?i \u8222?Despre n\u355?elepciunea ngerilor din rai\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs 24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 265-275). \par\pard\par\par d\qr \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 13.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Este evident fa ptul c\u259? orice lucrare divin\u259? \u355?ine seama de infinit \u351?i eterni tate, datorit\u259? mai multor lucruri ce exist\u259? att n cer, ct \u351?i n lume. n nici una din lumi nu exist\u259? vreun lucru perfect identic sau la fel cu altu l, nu exist\u259? dou\u259? chipuri la fel sau identice \u351?i nici nu vor fi v reodat\u259?. Tot la fel, mintea unui om sau a unui nger nu va fi niciodat\u259? la fel cu mintea altuia, de aceea exist\u259? attea chipuri \u351?i attea min\u355 ?i, c\u355?i oameni \u351?i ngeri sunt. Nu va exista niciodat\u259? ntr-un om, (n ca re totu\u351?i se afl\u259? nenum\u259?rate p\u259?r\u355?i ce formeaz\u259? tru pul s\u259?u \u351?i nenum\u259?rate sentimente ce formeaz\u259? mintea sa) ceva asem\u259?n\u259?tor sau identic cu ceea ce se afl\u259? n alt om; de aceea fiec are are o via\u355?\u259? diferit\u259? de cea a altuia. Aceea\u351?i ordine exi st\u259? n ntregul univers \u351?i n fiecare parte a sa. O asemenea varietate exist \u259? n tot \u351?i n fiecare parte, deoarece toate lucrurile \u351?i au originea n Divin, care este infinit; de aceea exist\u259? o anumit\u259? imagine a infinit ului pretutindeni, astfel nct Divinul s\u259? priveasc\u259? toate lucrurile ca fi ind crea\u355?ia Sa, \u351?i n acela\u351?i timp, ca toate lucrurile, ce sunt cre a\u355?ia Sa, s\u259?-L respecte. Un exemplu familiar poate ilustra modul n care orice lucru din natur\u259? are leg\u259?tur\u259? cu infinitul \u351?i cu etern itatea. Orice s\u259?mn\u355?\u259?, fie ea a unui arbore, a unei tulpini de cere ale, sau a unei flori, este astfel conceput\u259? nct poate s\u259? fie multiplica t\u259? la infinit \u351?i s\u259? d\u259?inuiasc\u259? n eternitate. Dintr-o s\u 259?mn\u355?\u259? pot fi \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupe rsub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\f s24 produse mai multe: cinci, zece, dou\u259?zeci, o sut\u259? de semin\u355?e \ u351?i din fiecare dintre acestea nc\u259? la fel de multe. Dac\u259? o asemenea fructificare a unei semin\u355?e ar continua timp de un secol, ar acoperi nu num ai suprafa\u355?a unuia, ci a miriade de p\u259?mnturi. Sunt create astfel acelea \u351?i semin\u355?e, nct durata lor poate fi etern\u259?. Iat\u259? de ce este ev ident cum se afl\u259? n ele ideea de infinitate \u351?i de eternitate, la fel pe trecndu-se \u351?i n alte cazuri. Cerul ngerilor este scopul pentru care sunt creat e toate lucrurile din univers, pentru c\u259? este scopul pentru care rasa uman\ u259? exist\u259?, iar rasa uman\u259? este scopul avut n vedere la crearea cerul ui vizibil, care cuprinde \u351?i p\u259?mnturile. De aceea, aceast\u259? lucrare divin\u259? care este cerul ngerilor, \u355?ine n primul rnd seama de infinit \u35 1?i eternitate \u351?i de multiplicarea sa la nesfr\u351?it, deoarece Divinul nsu\ u351?i locuie\u351?te acolo. Deci este foarte limpede c\u259? rasa uman\u259? nu va pieri niciodat\u259?, deoarece dac\u259? ar fi s\u259? dispar\u259?, lucrare a Divin\u259? ar fi limitat\u259? la un anumit num\u259?r de fiin\u355?e, \u351? i astfel tendin\u355?a c\u259?tre infinitate ar disp\u259?rea. \par\pard\par\par d\ql III. \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 RAIUL \u350?I IADUL\ul0\nosupersub\cf2\f3\ fs24 \u350?I TRAG EXISTEN\u354?A DIN RASA UMAN\u258? \par\pard\par\pard\qj

\ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 14.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Nu este deloc cunosc ut n lumea cre\u351?tin\u259? faptul c\u259? raiul \u351?i iadul \u351?i trag exis ten\u355?a din rasa uman\u259? pentru c\u259? se crede c\u259? ngerii au fost cre a\u355?i la nceput \u351?i c\u259? raiul era format din ei \u351?i c\u259? Diavol ul sau Satana era un nger de lumin\u259?, care, pentru rebeliunea lui, a fost alu ngat din rai mpreun\u259? cu ceata lui \u351?i c\u259? aceasta a fost originea ia dului. ngerii sunt foarte uimi\u355?i de aceast\u259? credin\u355?\u259? care exi st\u259? n snul lumii cre\u351?tine \u351?i, mai mult, c\u259? nu se cunoa\u351?te nimic despre rai, de\u351?i aceasta face parte din doctrinele fundamentale ale bisericii. Pentru c\u259? la oameni predomin\u259? ignoran\u355?a, ngerii se bucu r\u259? acum foarte mult n inima lor pentru c\u259? Domnul a voit s\u259? le reve leze oamenilor multe lucruri despre rai \u351?i despre iad \u351?i prin aceasta, pe ct posibil, s\u259? mpr\u259?\u351?tie ntunericul care cre\u351?te tot mai mult cu fiecare zi, pentru c\u259? biserica a devenit neputincioas\u259?. De aceea e i doresc ca eu s\u259? dezv\u259?lui din partea lor c\u259? nu exist\u259? n ntreg ul rai nici o fiin\u355?\u259? care s\u259? fi fost creat\u259? nger de la nceput, nici vreun diavol n iad care s\u259? fi fost nger de lumin\u259? \u351?i alungat din rai, ci c\u259? to\u355?i cei din rai \u351?i din iad provin din rasa uman\u 259?: n rai sunt cei care au tr\u259?it n lume n credin\u355?\u259? \u351?i dragost e cereasc\u259? iar n iad sunt cei care au tr\u259?it n credin\u355?\u259? \u351?i dragoste diavoleasc\u259?. Iadul v\u259?zut ca un tot este astfel numit Diavolu l \u351?i Satana. Iadul din spate, unde se afl\u259? cei cunoscu\u355?i ca \u822 2?genii rele\u8221?, este Diavolul, iar iadul din fa\u355?\u259?, care este l\u2 59?ca\u351?ul spiritelor rele, este Satana. Care este exact natura unui iad, \u3 51?i care a altuia, se poate vedea n cartea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u3 51?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 spre sfr\u351?it. ngerii au spus c\u259? l umea cre\u351?tin\u259? a mbr\u259?\u355?i\u351?at o asemenea credin\u355?\u259? despre cei din rai \u351?i din iad, datorit\u259? anumitor pasaje din Cuvnt care au fost n\u355?elese doar n sensul literei \u351?i nu ilustrate \u351?i explicate de o doctrin\u259? adev\u259?rat\u259? a Cuvntului. Sensul literei, atunci cnd ade v\u259?rata doctrin\u259? a bisericii nu l lumineaz\u259?, atrage mintea spre fel urite opinii rezultnd de aici ignoran\u355?a, ereziile \u351?i erorile. \par\pard \par\pard\qr \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 15.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 O alt\u 259? cauz\u259? a unei asemenea credin\u355?e la oamenii bisericii este c\u259? ei cred c\u259? nimeni nu poate merge n rai sau n iad naintea Judec\u259?\u355?ii d e Apoi, de unde \u351?i credin\u355?a c\u259? lumea vizibil\u259? va pieri atunc i \u351?i c\u259? una nou\u259? va ap\u259?rea, iar atunci sufletul se va ntoarce n corpul s\u259?u \u351?i, din unirea lor, omul va fi din nou om. Aceast\u259? c redin\u355?\u259? presupune o alta despre ngeri \u351?i anume faptul c\u259? ei a u fost crea\u355?i de la nceput, pentru c\u259? este imposibil s\u259? crezi c\u2 59? raiul \u351?i iadul \u351?i trag existenta din rasa uman\u259?, atunci cnd exi st\u259? credin\u355?a c\u259? nimeni nu merge acolo pn\u259? la sfr\u351?itul lum ii. Dar pentru ca omul s\u259? fie convins c\u259? nu este a\u351?a, mi s-a perm is s\u259? m\u259? mprietenesc cu ngerii \u351?i de asemenea s\u259? pot vorbi cu cei ce sunt n iad, \u351?i asta timp de mai mul\u355?i ani, uneori chiar continuu de diminea\u355?a pn\u259? seara, \u351?i astfel s\u259? fiu informat n ceea ce p rive\u351?te raiul \u351?i iadul; \u351?i aceasta cu scopul ca oamenii bisericii s\u259? nu mai r\u259?mn\u259? n acelea\u351?i credin\u355?e eronate, despre o nvi ere n ziua Judec\u259?\u355?ii de Apoi, despre starea sufletului n acest interval, ct \u351?i despre ngeri \u351?i despre Diavol. Aceste credin\u355?e, de vreme ce sunt false, conduc spre ntuneric iar pe cei care gndesc asemenea lucruri din minte a lor i conduc spre ndoial\u259? \u351?i, n cele din urm\u259?, spre negare. Ei spu n n inima lor: Cum poate un cer att de mare \u351?i attea \par\pard\par\pard\ql \pa r\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pa rd\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 stele, soarele \u351?i luna, s\u259? fie distr use \u351?i mpr\u259?\u351?tiate? sau: Cum s\u259? poat\u259? corpurile mncate de viermi, distruse de putrefac\u355?ie, \u351?i mpr\u259?\u351?tiate n cele patru vnt uri, s\u259? fie din nou adunate pentru suflete? ntre timp, unde este sufletul \u 351?i ce este el f\u259?r\u259? sim\u355?urile pe care le-a avut n corp? Asemenea ntreb\u259?ri, fiind de nen\u355?eles, nu nt\u259?resc, ci distrug n mul\u355?i cre

din\u355?a n via\u355?a etern\u259?, n rai \u351?i n iad \u351?i o dat\u259? cu ele , n tot ce mai r\u259?mne din credin\u355?a bisericii. Este limpede c\u259? aceast \u259? credin\u355?\u259? a fost distrus\u259?, deoarece mul\u355?i spun: Cine s -a ntors vreodat\u259? din rai s\u259? ne spun\u259? c\u259? el exist\u259?? \ul0 \nosupersub\cf7\f8\fs24 Ce este iadul? Exist\u259? el cu adev\u259?rat?\ul0\nosu persub\cf2\f3\fs24 n ce scop este omul chinuit n eternitate de focul iadului? Ce este ziua Judec\u259?\u355?ii de Apoi? Nu a fost a\u351?teptat\u259? zadarnic de attea secole? Exist\u259? astfel multe alte ntreb\u259?ri care v\u259?desc o nega re a tuturor lucrurilor. Ochii spiritului meu au fost deschi\u351?i de Domnul \u 351?i astfel mi s-a permis s\u259? vorbesc cu to\u355?i aceia dintre mor\u355?ii pe care-i cunoscusem pe cnd tr\u259?iau n corp: cu unii cteva zile, cu al\u355?ii cteva luni, cu al\u355?ii un an \u351?i cu mul\u355?i al\u355?ii, att de mul\u355? i, nct ar fi prea pu\u355?in s\u259? spun c\u259? au fost o sut\u259? de mii, din care erau mul\u355?i n ceruri, \u351?i mul\u355?i n iaduri. Toate acestea au fost posibile pentru ca cei care gndesc ntr-un mod smintit (cum sunt mul\u355?i care, d atorit\u259? cuno\u351?tin\u355?elor lor n probleme lume\u351?ti sunt renumi\u355 ?i pentru priceperea \u351?i erudi\u355?ia lor), s\u259? nu-i mai tulbure pe cei simpli n credin\u355?\u259? \u351?i sim\u355?ire \u351?i s\u259? nu mai aduc\u25 9? ntunericul infernului prin opiniile lor despre Dumnezeu, rai, via\u355?a etern \u259? \u351?i alte subiecte n leg\u259?tur\u259? cu acestea. Am vorbit de asemen ea cu c\u355?iva dintre ace\u351?tia \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 la dou\u259? zil e dup\u259? ce muriser\u259?\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u351?i le-am spus c\u2 59? se f\u259?ceau preg\u259?tiri solemne pentru nmormntarea lor. Ei mi-au r\u259? spuns c\u259? era bine c\u259? se lep\u259?dau de ceea ce le servise drept corp n lume \u351?i doreau ca eu s\u259? transmit c\u259? ei nu erau mor\u355?i, ci c\ u259? tr\u259?iau \u351?i erau oameni ca \u351?i nainte, doar c\u259? trecuser\u2 59? dintr-o lume n alta \u351?i c\u259? nu-\u351?i d\u259?deau seama s\u259? fi p ierdut ceva, de vreme ce aveau un corp \u351?i sim\u355?uri ca \u351?i nainte, in telect \u351?i voin\u355?\u259? ca \u351?i nainte, gnduri \u351?i sentimente, senz a\u355?ii, pl\u259?ceri \u351?i dorin\u355?e ca \u351?i atunci cnd erau n lume. Mu l\u355?i dintre cei deceda\u355?i de curnd, atunci cnd vedeau c\u259? erau oameni la fel ca nainte \u351?i ntr-o stare asem\u259?n\u259?toare, (pentru c\u259? dup\u 259? moarte via\u355?a fiec\u259?ruia este la nceput la fel ca cea pe care o avea pe p\u259?mnt, dar apoi \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 se schimb\u259? treptat, fie c\u259?tre rai, fie c\u259?tre iad\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 ), erau cuprin\u3 51?i de o stare de bucurie c\u259? erau vii \u351?i spuneau c\u259? nu le venea s\u259? cread\u259?. \u350?i tare se mai minunau c\u259? se aflaser\u259? ntr-o a semenea stare de ignoran\u355?\u259? \u351?i orbire n ceea ce privea starea propr iei lor vie\u355?i dup\u259? moarte. Se mirau n special de faptul c\u259? oamenii bisericii se afl\u259? ntr-o asemenea stare de ignoran\u355?\u259?, tocmai ei, c are ar trebui s\u259? fie lumina\u355?i n aceast\u259? privin\u355?\u259?. Atunci , ei au n\u355?eles pentru prima dat\u259? cauza acestei st\u259?ri de orbire \u3 51?i ignoran\u355?\u259? care se datoreaz\u259? faptului c\u259? lucrurile exter ioare, care sunt lume\u351?ti \u351?i corporale, ocupaser\u259? \u351?i umpluser \u259? min\u355?ile lor ntr-o asemenea m\u259?sur\u259?, nct acestea nu putuser\u25 9? fi ridicate n lumina raiului pentru a privi lucrurile bisericii, care se afl\u 259? n spatele dogmelor sale. Cnd omul dore\u351?te s\u259? priveasc\u259? lucruri le din rai a\u351?a cum dicteaz\u259? doctrina de credin\u355?\u259? a bisericii sale \u351?i d\u259? seama c\u259?, de la lucrurile lume\u351?ti \u351?i corpora le, atunci cnd sunt foarte iubite, a\u351?a cum sunt ele n ziua de azi, vine numai ntuneric. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 16.\ul0\nosu persub\cf2\f3\fs24 Mul\u355?i dintre nv\u259?\u355?a\u355?ii lumii cre\u351?tine sunt uimi\u355?i cnd se v\u259?d dup\u259? moarte ntr-un corp, avnd haine \u351?i case, a\u351?a cum erau pe p\u259?mnt dar, cnd \u351?i aduc aminte ce au gndit despr e \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 via\u355?a de dup\u259? moarte\ul0\nosupersub\cf2\ f3\fs24 , despre suflet, spirite, rai \u351?i iad, sunt cuprin\u351?i de ru\u351 ?ine \u351?i m\u259?rturisesc c\u259? au gndit proste\u351?te \u351?i c\u259? cei simpli n credin\u355?\u259? sunt mult mai n\u355?elep\u355?i dect ei. Cei nv\u259?\ u355?a\u355?i au fost studia\u355?i, adic\u259? aceia care mp\u259?rt\u259?\u351? eau asemenea convingeri \u351?i care atribuiau toate lucrurile naturii \u351?i s

-a descoperit c\u259? interiorul min\u355?ii lor era nchis iar exteriorul deschis , astfel c\u259? ei nu priviser\u259? spre cer, ci spre lume \u351?i de aici, de asemenea, spre iad. Este bine s\u259? \u351?ti\u355?i c\u259? atta timp ct interi orul min\u355?ii este deschis, omul prive\u351?te spre cer, dar dac\u259? interi orul este nchis \u351?i exteriorul deschis, el prive\u351?te spre iad. Aceasta se petrece pentru c\u259? p\u259?r\u355?ile l\u259?untrice ale omului sunt formate pentru a recepta toate lucrurile din rai, iar cele exterioare pentru a recepta toate lucrurile din lume, iar cei ce primesc lumea, dar n acela\u351?i timp nu pr imesc \u351?i raiul, primesc iadul. \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\ cf4\f5\fs24 17.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Faptul c\u259? spiritul omului, dup\ u259? ce este eliberat din corp, este om \u351?i ntr-o form\u259? asem\u259?n\u25 9?toare, mi-a fost confirmat de experien\u355?ele mele zilnice de-a lungul mai m ultor ani, \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs 22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 pentru c\u 259? am v\u259?zut, am auzit \u351?i am vorbit cu spiritele de mii de ori \u351? i chiar despre acest subiect. Cu toate acestea, oamenii din lume nu cred c\u259? este a\u351?a iar cei care cred sunt considera\u355?i simpli de c\u259?tre cei n v\u259?\u355?a\u355?i. Spiritele s-au ntristat n inima lor c\u259? exist\u259? nc\u 259? n lume o asemenea ignoran\u355?\u259? \u351?i mai ales n snul bisericii; dar a cest lucru, au spus ei, venea n primul rnd de la cei nv\u259?\u355?a\u355?i care pr iveau sufletul din prisma senza\u355?iilor trupe\u351?ti. Ace\u351?tia, tocmai d e aceea nu concepeau alt\u259? idee despre el, dect cea de un simplu gnd care, atu nci cnd este privit f\u259?r\u259? nici un subiect n care \u351?i din care s\u259? fie v\u259?zut, este ca o form\u259? volatil\u259? de eter pur, care se mpr\u259 ?\u351?tie obligatoriu atunci cnd corpul moare. Dar pentru c\u259? biserica crede din Cuvnt n nemurirea sufletului, ei au fost obliga\u355?i s\u259?-i atribuie anu mite calit\u259?\u355?i vitale, cum ar fi gndurile, dar nu \u351?i senza\u355?iil e pe care le are omul, pn\u259? nu este din nou unit cu trupul s\u259?u. Pe aceas t\u259? convingere se bazeaz\u259? doctrina renvierii n timpul Judec\u259?\u355?ii de Apoi \u351?i credin\u355?a n unirea sufletului cu corpul, ce va avea loc atun ci c\u259?ci din aceast\u259? ipotez\u259? despre suflet, mpreun\u259? cu credin\ u355?a bisericii n via\u355?a etern\u259?, nu se poate ajunge la o alt\u259? conc luzie. De aceea, atunci cnd cineva se gnde\u351?te la suflet, datorit\u259? doctri nei bisericii \u351?i acestei ipoteze, el nu n\u355?elege deloc c\u259? el este s pirit, \u351?i c\u259? acesta are o form\u259? uman\u259?. Mai mult, gndi\u355?iv\u259? c\u259? abia dac\u259? este cineva n ziua de azi care s\u259? \u351?tie c e nseamn\u259? lucrurile spirituale \u351?i care s\u259? cunoasc\u259? faptul c\u 259? cei care sunt spirituali, a\u351?a cum sunt toate spiritele \u351?i ngerii, au o form\u259? uman\u259?. De aceea, aproape to\u355?i cei care vin din lumea f izic\u259?, sunt foarte uimi\u355?i c\u259? nc\u259? mai tr\u259?iesc \u351?i c\u 259? sunt oameni la fel ca nainte, f\u259?r\u259? nici o diferen\u355?\u259?, atta c\u259? nu mai au corp fizic. Iar atunci cnd nceteaz\u259? s\u259? se mai minunez e de ei n\u351?i\u351?i, ncep s\u259? se minuneze c\u259? biserica nu \u351?tie ni mic despre aceast\u259? stare a oamenilor dup\u259? moarte, de vreme ce to\u355? i cei care au tr\u259?it vreodat\u259? n lume, tr\u259?iesc n via\u355?a de dincol o \u351?i tr\u259?iesc ca oameni. \u350?i deoarece ei se ntreab\u259? de ce acest e lucruri nu au fost f\u259?cute cunoscute oamenilor prin viziuni, li s-a spus d in cer c\u259? acest lucru ar putea fi f\u259?cut, deoarece nu e nimic mai simpl u, atunci cnd este voia Domnului, dar cei care cred cu t\u259?rie n convingerile l or false, n-ar crede, chiar dac\u259? ar vedea cu ochii lor. Mai mult, este peri culos s\u259? se manifeste ceva din cer n fa\u355?a unor oameni care sunt lega\u3 55?i de cele trupe\u351?ti \u351?i lume\u351?ti, pentru c\u259? ei ar crede la nc eput \u351?i apoi ar nega profannd astfel adev\u259?rul nsu\u351?i. A crede \u351? i apoi a nega, nseamn\u259? de fapt a profana iar cei care profaneaz\u259? sunt a runca\u355?i n iadurile cele mai joase \u351?i mai dureroase. Despre acest perico l vorbe\u351?te \u351?i Domnul cnd spune: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\ cf5\f6\fs24 Le-a orbit\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 o chii \u351?i le-a mpietrit inima, ca s\u259? nu vad\u259? cu ochii, s\u259? nu n\u 355?eleag\u259? cu inima, s\u259? nu se ntoarc\u259? la Dumnezeu, \u351?i s\u259? -i vindec. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Ioan 12:40) \par\pard\par\pard\ql

De asemenea, cei care prefer\u259? iubirea trupeasc\u259?, lumeasc\u259?, tot nu vor crede, dup\u259? cum se arat\u259? n aceste cuvinte: \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Avraam a r\u259?spuns: \u8222?Au pe Moise \u351?i pe prooroci; s\u259? asculte de ei. \u8222?Nu, p\u259?rinte Avraam\u8221?, a zis e l; \u8222?ci dac\u259? se va duce la ei cineva din mor\u355?i, se vor poc\u259?i \u351?i Avraam i-a r\u259?spuns; Dac\u259? nu ascult\u259? pe Moise \u351?i pe prooroci, nu vor crede nici chiar dac\u259? ar nvia cineva din mor\u355?i. \ul0\n osupersub\cf2\f3\fs24 (Luc. 16:29-31) \par\pard\par\pard\qr \ul0\nosupersub\cf4\ f5\fs24 18.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Faptul c\u259? raiul \u351?i trage existe n\u355?a din rasa uman\u259? este limpede pentru c\u259? mintea oamenilor este a sem\u259?n\u259?toare cu cea a ngerilor \u351?i amndou\u259? posed\u259? facult\u2 59?\u355?ile de a n\u355?elege, de a percepe, \u351?i de a voi, amndou\u259? fiind formate pentru a primi raiul. Astfel, mintea oamenilor are n\u355?elepciune ca \ u351?i cea a ngerilor dar nu este totu\u351?i att de n\u355?eleapt\u259? n lume, pen tru c\u259? se afl\u259? ntr-un corp fizic, n care mintea spiritual\u259? gnde\u351 ?te material. Gndurile spirituale, pe care le au n comun cu ngerii, se manifest\u25 9? atunci n ideile materiale ce corespund celor spirituale \u351?i sunt astfel pe rcepute n ele. Dar este cu totul altfel atunci cnd mintea omului este eliberat\u25 9? de leg\u259?tura cu corpul. Atunci ea nu mai gnde\u351?te material, ci doar sp iritual \u351?i atunci ea percepe ceea ce este de nen\u355?eles \u351?i inexprima bil pentru omul material, a\u351?a cum face un nger. De aici este limpede c\u259? partea interioar\u259? a omului, care se nume\u351?te spiritul s\u259?u, este n esen\u355?\u259? un nger. C\u259? un nger are o form\u259? uman\u259? perfect\u259 ?, se poate vedea din lucrarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul ( \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 73-77): dar cnd partea interioar\u259? a omului nu e ste deschis\u259? c\u259?tre cele de sus, ci numai \par\pard\par\pard\ql \par\pa rd\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\u l0\nosupersub\cf2\f3\fs24 c\u259?tre cele de jos, atunci, dup\u259? eliberarea d in corp, el are o form\u259? uman\u259?, dar una diabolic\u259? \u351?i ngrozitoa re, pentru c\u259? el nu poate privi n sus c\u259?tre rai, ci numai n jos c\u259?t re iad. \par \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 19.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Bise rica ar fi putut s\u259? \u351?tie mai ales din Cuvnt faptul c\u259? raiul \u351? i iadul \u351?i trag existen\u355?a din rasa uman\u259? \u351?i acest lucru ar fi trebuit s\u259? fac\u259? parte integrant\u259? a doctrinei sale, dac\u259? ar fi acceptat s\u259? primeasc\u259? lumina venit\u259? din ceruri \u351?i ar fi u rmat cuvintele Domnului c\u259?tre omul care furase, cum c\u259?: \par\pard\par\ pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Ast\u259?zi vei fi cu Mine n rai \ul0\nosuper sub\cf2\f3\fs24 (Luc. 23:43). \par\pard\par\pard \u350?i pe cele pe care Domnul le-a spus n leg\u259?tur\u259? cu omul bogat \u351?i Laz\u259?r, cum c\u25 9?: ... \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 s\u259?racul... a fost dus de ngeri n snul lui Avraam, bogatul... n locuin\u355?a mor\u355?ilor. \par \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs2 4 (Luc. 16:19-31) \par\pard\par\pard \u350?i de asemenea ce a spus Domnul sad ucheilor n privin\u355?a nvierii, c\u259?: \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor mor\u355?i, ci al celor vii. \ul0\nosupersub\cf2\f3\f s24 (Mat. 22:32) \u350?i, mai mult, ei ar fi putut cunoa\u351?te acest lucru din credin\u355?a comun\u259? a tuturor celor ca\par re tr\u259?iesc n bine, mai ale s datorit\u259? credin\u355?ei lor c\u259? n ceasul mor\u355?ii, atunci cnd nu vor mai fi n leg\u259?tur\u259? cu lucrurile p\u259?mnte\u351?ti \u351?i trupe\u351?t i, ei vor merge direct n rai, imediat ce via\u355?a din corpul lor se va stinge. Aceast\u259? credin\u355?\u259? o mp\u259?rt\u259?\u351?esc to\u355?i, atta timp ct nu se gndesc, conform doctrinei bisericii, la o nviere n timpul Judec\u259?\u355?i i de Apoi. Informa\u355?i-v\u259? numai, asupra subiectului \u351?i ve\u355?i ve dea c\u259? a\u351?a este. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 20.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Cel care a primit nv\u259?\u355?\u259?turi n p rivin\u355?a ordinii divine, poate n\u355?elege faptul c\u259? omul a fost creat pentru a deveni un nger, pentru c\u259? el este ultimul n cadrul ordinii (9) \u351 ?i de aceea, n el, tot ceea ce este ceresc \u351?i angelic poate fi format, rennoi t \u351?i multiplicat. Ordinea divin\u259? nu se opre\u351?te niciodat\u259? n pa rtea de mijloc, crend ceva f\u259?r\u259? o parte final\u259?, pentru c\u259? atu nci nu este n deplin\u259?tatea \u351?i perfec\u355?iunea sa, ci se continu\u259?

c\u259?tre scopul final. Dar atunci cnd ajunge acolo, n final ea se formeaz\u259? \u351?i, de asemenea, prin p\u259?r\u355?i intermediare adunate acolo, se rennoi e\u351?te \u351?i se produce pe ea ns\u259?\u351?i mai departe, lucru ce se produ ce prin procreare. Tocmai de aceea \u8222?pepiniera\u8221? cerului se afl\u259? aici. Acest lucru se n\u355?elege \u351?i din ceea ce se spune n leg\u259?tur\u259 ? cu omul \u351?i despre crearea sa, n primul capitol din Genez\u259?: \par\pard\ par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Dumnezeu a zis: \u8222?S\u259? facem om dup\u259? chipul Nostru, dup\u259? asem\u259?narea noastr\u259?\u8221?... Du mnezeu a f\u259?cut pe om dup\u259? chipul S\u259?u, l-a f\u259?cut dup\u259? ch ipul lui Dumnezeu; parte b\u259?rb\u259?teasc\u259? \u351?i parte femeiasc\u259? i-a f\u259?cut. Dumnezeu i-a binecuvntat, \u351?i Dumnezeu le-a zis: \u8222?cre\ u351?te\u355?i, nmul\u355?i\u355?i-v\u259?\u8221?\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 . (G en. 1:26-28) \par\pard\par\pard\qj \u8222?A crea dup\u259? chipul \u351?i a sem\u259?narea lui Dumnezeu\u8221? nseamn\u259? a conferi omului toate lucrurile ordinii divine de la primele la ultimele \u351?i astfel s\u259?-l fac\u259? nger a\u351?a cum este el n interiorul min\u355?ii sale. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 21.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Domnul a nviat nu n umai n Spirit dar \u351?i n Corp. Aceasta s-a petrecut deoarece Domnul, cnd era n lu me, a glorificat ntreaga Sa f\u259?ptur\u259?, adic\u259? a divinizat-o, deoarece sufletul, pe care l avea de la Tat\u259?l, era chiar Divinul din El, iar corpul a fost f\u259?cut asem\u259?n\u259?tor cu sufletul, adic\u259? cu Tat\u259?l, de ci el era de asemenea divin. De aceea El, spre deosebire de al\u355?i oameni, sa ridicat n ambele. El s-a manifestat astfel \u351?i fa\u355?\u259? de discipolii S\u259?i, care credeau c\u259? au v\u259?zut un spirit atunci cnd L-au v\u259?zu t, c\u259?ci El le-a spus: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\f s24 Uita\u355?i-v\u259? la minile \u351?i picioarele mele, Eu sunt: pip\u259?i\u3 55?i-M\u259? \u351?i vede\u355?i, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vede\u 355?i c\u259? am Eu. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Luc. 24:39) \par\pard\par\pard Prin aceste cuvinte El a vrut s\u259? arate c\u259? era om nu numai ca spirit, c i \u351?i ca trup. \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 22.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Despre faptul c\u259? raiul \u351?i iadul \u351?i trag existen\u355?a din rasa u man\u259? s-a ar\u259?tat mai mult \par n unele capitole din lucrarea \ul0\nosupe rsub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul: \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u8222?Na\u355 ?iunile \u351?i popoarele din afara bisericii n rai\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6 \fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 318-328), \u8222?Pruncii din rai\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersu b\cf2\f3\fs24 329-345), \u8222?Cei simpli \u351?i cei n\u355?elep\u355?i n rai\u82 21? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs2 4 344-356), \u8222?Cei boga\u355?i \u351?i cei s\u259?raci n rai\u8221? \ul0\nosu persub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 357365), \ u8222?Orice om este spirit n ceea ce prive\u351?te interiorul s\u259?u\u8221? \ul 0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 432 -444), \u8222?Omul dup\u259? moarte are o form\u259? uman\u259? perfect\u259?\u8 221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs 24 453-460), \u8222?Omul dup\u259? moarte are toate sim\u355?urile, memoria, gndu rile \u351?i sentimentele pe care le-a avut pe cnd era n \par\pard\par\pard\ql \pa r\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pa rd\qc \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 lume, \u351?i nu las\u259? n urm\u259? dect trup ul fizic\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersu b\cf2\f3\fs24 461-469), \u8222?Despre primul stadiu al omului dup\u259? moarte\u 8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\ fs24 491-498), \u8222?Despre al doilea stadiu al omului dup\u259? moarte\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 49 9-511), \u8222?Despre cel de-al treilea stadiu al omului dup\u259? moarte\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 5 12-517). Citi\u355?i n plus ce se spune despre iaduri \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 536-588). Din toate aceste ca pitole se poate vedea c\u259? raiul nu este format din ngeri crea\u355?i de la nce puturi, nici iadul din vreun diavol \u351?i cei de teapa lui, ci numai din cei c e au fost n\u259?scu\u355?i oameni. \par\pard\par\pard\ql IV. TO\u354?I CE

I CE AU FOST N\u258?SCU\u354?I OAMENI DE LA NCEPUTURILE CREA\u354?IEI, \u350?I AU MURIT, SE AFL\u258? FIE N RAI, FIE N IAD \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\ cf4\f5\fs24 23.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Pentru c\u259? raiul \u351?i iadul \u 351?i trag existen\u355?a din rasa uman\u259?, rezult\u259? c\u259? orice om, du p\u259? via\u355?a din lume, tr\u259?ie\u351?te n eternitate. Astfel, to\u355?i c ei care au fost vreodat\u259? n\u259?scu\u355?i oameni de la crearea lumii \u351 ?i au murit, se afl\u259? fie n rai, fie n iad. Deoarece to\u355?i cei care se vor na\u351?te de acum ncolo, vor merge de asemenea n lumea spiritual\u259?, aceast\u 259? lume este att de mare, nct lumea material\u259?, n care sunt oamenii de pe p\u2 59?mnt, nu poate fi comparat\u259? cu ea. Dar pentru ca toate aceste lucruri s\u2 59? poat\u259? fi mai distinct percepute \u351?i mult mai limpezi, le voi expune \u351?i descrie unul cte unul. \par\pard\par\pard\qr \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 24.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Urm\u259?rind toate acele lucruri care au fost spuse \u351?i ar\u259?tate n capitolul precedent este clar c\u259? to\u355?i cei ce s-au n\u259?scut oameni de la nceputul crea\u355?iei \u351?i au murit, se afl \u259? fie n rai, fie n iad \u351?i deci raiul \u351?i iadul \u351?i trag existen\u 355?a din rasa uman\u259?. Acest lucru este limpede f\u259?r\u259? nici o alt\u2 59? explica\u355?ie. A fost o credin\u355?\u259? comun\u259? pn\u259? acum c\u259 ? oamenii nu vor ajunge nici n rai nici n iad pn\u259? n ziua Judec\u259?\u355?ii de Apoi, cnd sufletele se vor ntoarce la propriile corpuri \u351?i se vor bucura ast fel de lucruri care se crede c\u259? apar\u355?in doar trupului. Celor simpli li s-a inoculat aceast\u259? idee de c\u259?tre oameni a\u351?a-zis n\u355?elep\u35 5?i, care au investigat starea interioar\u259? a omului. Deoarece ei nu s-au gndi t deloc la lumea spiritual\u259?, ci numai la cea material\u259? \u351?i deci ni ci la omul spiritual, ei nu au \u351?tiut c\u259? omul spiritual care se afl\u25 9? n orice om material are o form\u259? uman\u259?, la fel ca omul material. De a ceea lor nu le-a trecut niciodat\u259? prin minte c\u259? omul material \u351?i t rage propria form\u259? uman\u259? de la fiin\u355?a sa spiritual\u259?, de\u351 ?i ar fi putut vedea c\u259? omul spiritual ac\u355?ioneaz\u259? la voin\u355?\u 259? asupra ntregului \u351?i a fiec\u259?rei p\u259?r\u355?i a omului material \ u351?i c\u259? omul material singur nu face nimic. Omul spiritual este cel care gnde\u351?te \u351?i vrea, pentru c\u259? omul material nu poate face singur aces te lucruri iar gndirea \u351?i voin\u355?a sunt totul n omul material. Omul materi al ac\u355?ioneaz\u259? dup\u259? cum dore\u351?te omul spiritual \u351?i de ase menea vorbe\u351?te dup\u259? cum gnde\u351?te cel spiritual. Totul este att de co mplet, nct ac\u355?iunea nu este altceva dect voin\u355?\u259?, iar vorbirea nimic altceva dect gndire, astfel nct, dac\u259? ndep\u259?rt\u259?m gndirea \u351?i voin\u3 55?a, vorbirea \u351?i ac\u355?iunea nceteaz\u259? ntr-o clip\u259?. Este limpede de aici c\u259? omul spiritual este ntr-adev\u259?r om \u351?i c\u259? el se afl\ u259? n omul material privit ca un tot, dar \u351?i n fiecare parte a acestuia \u3 51?i de aceea ei se aseam\u259?n\u259? la chip, pentru c\u259? p\u259?rticica di n omul material n care nu ac\u355?ioneaz\u259? omul spiritual, nu are via\u355?\u 259?. Dar omul spiritual nu poate ap\u259?rea n fa\u355?a omului material pentru c\u259? ceea ce este material nu poate vedea ceea ce este spiritual, dar ceea ce este spiritual poate vedea ceea ce este material. Acest lucru este conform ordi nii, iar reversul este contrar ordinii \u351?i aceasta pentru c\u259? are loc n a cest caz o p\u259?trundere a spiritualului n material. De aici apare capacitatea de a vedea, pentru c\u259? vederea este de asemenea o p\u259?trundere, dar nu \u 351?i invers. Omul spiritual este cel cunoscut ca spiritul omului \u351?i care a pare n lumea spiritual\u259? ntr-o form\u259? uman\u259? perfect\u259? \u351?i tr\ u259?ie\u351?te dup\u259? moarte. Cei care se consider\u259? inteligen\u355?i nu \u351?tiu nimic despre lumea spiritual\u259? \u351?i deci nimic despre spiritul omului, dup\u259? cum am ar\u259?tat mai sus \u351?i de aceea ei cred c\u259? o mul nu poate tr\u259?i ca om nainte ca sufletul s\u259?u s\u259? se ntoarc\u259? n corp pentru a avea din nou sim\u355?uri. De aici au ap\u259?rut asemenea idei er onate despre renvierea omului \u351?i anume c\u259? trupurile, mncate de viermi sa u pe\u351?ti, sau transformate complet n \u355?\u259?rn\u259?, vor fi din nou adun ate de omnipotenta divin\u259? \u351?i reunite cu sufletele. Ace\u351?tia cred c \u259? acest lucru nu va avea loc nainte de sfr\u351?itul lumii, cnd universul vizi bil va disp\u259?rea. Exist\u259? multe aseme\par\pard\par\pard\ql \par\pard\par

\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ul0\nos upersub\cf2\f3\fs24 nea idei, care nu sunt credibile \u351?i chiar de la o prim\ u259? privire apar ca fiind imposibile \u351?i contrare ordinii divine, ncercnd as tfel s\u259? sl\u259?beasc\u259? credin\u355?a multora, pentru c\u259? cei care se cred n\u355?elep\u355?i nu pot crede c\u259? ei nu n\u355?eleg anumite lucruri. \u350?i a crede n lucruri imposibile nu se poate, adic\u259? n lucruri pe care om ul le consider\u259? ca fiind imposibile. De aceea to\u355?i cei care nu cred n v ia\u355?a de dup\u259? moarte, creeaz\u259? polemici pentru a-\u351?i sus\u355?i ne necredin\u355?a. Faptul c\u259? imediat dup\u259? moarte omul se ridic\u259? \u351?i are o form\u259? uman\u259? perfect\u259?, se poate vedea n multe capitol e din lucrarea \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 Raiul \u351?i Iadul\ul0\nosupersub\cf 5\f6\fs24 . \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Aceste lucruri au fost spuse pentru a nt\ u259?ri \u351?i mai mult convingerea c\u259? raiul \u351?i iadul \u351?i trag exi stenta din rasa uman\u259?, de unde rezult\u259? c\u259? to\u355?i cei n\u259?sc u\u355?i vreodat\u259? oameni de la nceputul crea\u355?iei \u351?i au murit, sunt fie n rai, fie n iad. \par \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 25.\ul0\nosupersub\c f2\f3\fs24 C\u259? to\u355?i oamenii dup\u259? moarte tr\u259?iesc n eternitate, este limpede datorit\u259? faptului c\u259? omul nu mai este atunci material, c i spiritual, iar omul spiritual, separat de cel material, r\u259?mne a\u351?a cum este n eternitate, pentru c\u259? starea omului nu se poate schimba dup\u259? mo arte. Mai mult, partea spiritual\u259? din to\u355?i oamenii este n comuniune cu Divinul, pentru c\u259? se poate gndi la El \u351?i l poate iubi \u351?i poate pri mi toate acele lucruri care vin de la Divin, cum sunt acelea despre care vorbe\u 351?te biserica. De aceea omul poate fi unit cu Divinul prin gndire \u351?i voin\ u355?\u259?, care sunt cele dou\u259? facult\u259?\u355?i ale spiritului uman \u 351?i reprezint\u259? via\u355?a sa \u351?i astfel, ceea ce este unit cu Divinul nu moare niciodat\u259?, pentru c\u259? Divinul este n el \u351?i l une\u351?te c u El. n ceea ce prive\u351?te mintea sa, omul este creat dup\u259? forma raiului iar forma raiului vine de la Divin nsu\u351?i, dup\u259? cum se poate vedea n lucr area \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs2 4 unde s-a ar\u259?tat c\u259? \u8222?Sfera Divin\u259? a Domnului creeaz\u259? \u351?i formeaz\u259? raiul\u8221? ( 7-12 \u351?i 78-86), c\u259? \u8222?Omul es te creat pentru a fi un rai n miniatur\u259?\u8221? (57), c\u259? \u8222?Raiul, v \u259?zut ca un tot, are form\u259? uman\u259?\u8221? (59-66), c\u259? \u8222?nge rii au forme umane perfecte\u8221? (73-77). Mai ales despre acest subiect am dis cutat adesea cu ngerii, care sau mirat foarte tare c\u259? printre aceia care sun t considera\u355?i inteligen\u355?i n lumea cre\u351?tin\u259?, sunt foarte mul\u 355?i care resping total ideea propriei nemuriri, creznd c\u259? sufletul este co mplet mpr\u259?\u351?tiat n momentul mor\u355?ii, precum sufletul unui animal, ace \u351?ti oameni nesesiznd diferen\u355?a dintre via\u355?a unui om \u351?i cea a unui animal. Se \u351?tie faptul c\u259? omul are capacitatea de a gndi la cele c e se afl\u259? deasupra sa: la Dumnezeu, la rai, la iubire, la credin\u355?\u259 ?, la ceea ce este bine, spiritual \u351?i moral, la adev\u259?r \u351?i la alte asemenea lucruri \u351?i astfel el se poate ridica chiar pn\u259? la Dumnezeu nsu \u351?i \u351?i se poate uni prin toate acestea cu El. Animalele, dimpotriv\u259 ?, nu se pot ridica deasupra condi\u355?iei lor pentru a se gndi la asemenea lucr uri \u351?i, n consecin\u355?\u259?, partea lor spiritual\u259? nu poate fi separ at\u259? de partea material\u259? dup\u259? moarte, ca s\u259? poat\u259? tr\u25 9?i singur\u259?, a\u351?a cum poate tr\u259?i partea spiritual\u259? a omului. De aici, se poate deduce c\u259? via\u355?a unui animal nceteaz\u259? o dat\u259? cu dispari\u355?ia vie\u355?ii materiale, ngerii au spus c\u259? motivul pentru care multe persoane a\u351?a-zis inteligente din lumea cre\u351?tin\u259? nu cre d n nemurire, se datoreaz\u259? faptului c\u259? n inima lor ele l neag\u259? pe Du mnezeu, \u351?i accept\u259? materia n locul Divinit\u259?\u355?ii. Cei care gndes c conform unor asemenea principii nu sunt capabili s\u259? se gndeasc\u259? la o eternitate n comuniune cu Divinul, sau c\u259? starea omului este diferit\u259? d e cea a animalelor, pentru c\u259? respingndu-L pe Dumnezeu din gnduri, ei resping de asemenea eternitatea. Mai mult, ei mi-au spus c\u259? n fiecare om exist\u259 ? un nivel foarte tainic, sau suprem al vie\u355?ii, sau un ceva foarte tainic s au suprem n care Sfera Divin\u259? a Domnului se manifest\u259? cel mai u\u351?or

\u351?i din care El aranjeaz\u259? toate celelalte p\u259?r\u355?i interioare c e apar\u355?in omului spiritual \u351?i material, care se succed n amndoi, conform nivelelor de ordine. Acest loc tainic sau suprem ei 1-au numit poarta de intrar e a Domnului n om, fiind chiar zona n care El locuie\u351?te n om. Ei mi-au spus c\ u259? exact prin acest loc tainic sau suprem se deosebe\u351?te omul de dobitoac e, care nu-l au \u351?i c\u259? de aceea oamenii, n ceea ce prive\u351?te interio rul lor, care \u355?ine de minte \u351?i caracter, spre deosebire de animale, po t fi ridica\u355?i de Domnul la El, pot avea credin\u355?\u259? n El, l pot iubi \ u351?i pot primi inteligen\u355?\u259? \u351?i n\u355?elepciune \u351?i pot vorbi ra\u355?ional. Cnd i-am ntrebat despre cei care nu l recunosc pe Dumnezeu \u351?i adev\u259?rurile divine, prin care se realizeaz\u259? comuniunea vie\u355?ii omu lui cu Divinul nsu\u351?i, \u351?i care totu\u351?i tr\u259?iesc n eternitate, ei mi-au spus c\u259? \u351?i ace\u351?tia au capacitatea de a gndi \u351?i de a voi \u351?i deci de a crede \u351?i a iubi lucrurile divine, ca \u351?i cei care l a ccept\u259? pe Dumnezeu \u351?i c\u259? datorit\u259? \par\pard\par\pard\ql \par \pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\par d\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 acesteia \u351?i ei tr\u259?iesc n eternitate. E i au ad\u259?ugat c\u259? aceast\u259? capacitate vine din acel loc tainic sau s uprem care se afl\u259? n fiecare om, despre care s-a vorbit mai sus \u351?i, chi ar \u351?i cei care se afl\u259? n iad au aceast\u259? capacitate \u351?i chiar d in ea \u351?i trag puterea de a gndi \u351?i vorbi mpotriva adev\u259?rurilor divin e. Iat\u259? deci, c\u259? orice om tr\u259?ie\u351?te n eternitate, oricum ar fi el. Pentru c\u259? orice om dup\u259? moarte tr\u259?ie\u351?te n eternitate, ni ci un nger sau spirit nu se gndesc vreodat\u259? la moarte. ntr-adev\u259?r, ei nu \u351?tiu deloc ce nseamn\u259? a muri \u351?i, tocmai de aceea, atunci cnd n Cuvnt se vorbe\u351?te despre \u8222?moarte\u8221?, ngerii n\u355?eleg prin ea fie chinu rile iadului, care nseamn\u259? moarte n sens spiritual, fie continuarea vie\u355? ii \u351?i nvierea. Acestea au fost spuse pentru a confirma faptul c\u259? to\u35 5?i oamenii care s-au n\u259?scut vreodat\u259? \u351?i au murit, de la nceputul crea\u355?iei, sunt vii, unii n rai \u351?i al\u355?ii n iad. \par\pard\par\pard\q j \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 26.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Pentru a n\ u355?elege c\u259? to\u355?i cei care s-au n\u259?scut vreodat\u259? oameni de l a nceputul crea\u355?iei \u351?i au murit, se afl\u259? fie n rai, fie n iad, mi sa permis s\u259? vorbesc cu c\u355?iva dintre cei care au tr\u259?it nainte de Pot op \u351?i de asemenea cu c\u355?iva care au tr\u259?it dup\u259? Potop, cu anumi te persoane apar\u355?innd poporului evreu, care ne sunt cunoscu\u355?i din Cuvntu l Vechiului Testament, cu persoane care au tr\u259?it pe vremea Domnului, cu al\ u355?ii care au tr\u259?it dup\u259? aceea, chiar pn\u259? n zilele noastre \u351? i mai ales cu cei pe care i-am cunoscut n timpul vie\u355?ii lor n corp \u351?i de asemenea cu prunci \u351?i cu mul\u355?i dintre p\u259?gni. n urma acestor experi en\u355?e am fost pe deplin convins c\u259? nu exist\u259? nici m\u259?car un si ngur om care s\u259? se fi n\u259?scut om de la nceputul cre\u259?rii acestui p\u 259?mnt \u351?i care s\u259? nu se afle n rai sau n iad. \par\pard\par\pard\qr \ul0 \nosupersub\cf4\f5\fs24 27.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 To\u355?i cei care se vo r na\u351?te mai trziu trebuie s\u259? vin\u259? de asemenea n lumea spiritual\u25 9?. De aceea, aceast\u259? lume este att de mare, nct lumea material\u259?, n care s e g\u259?sesc oamenii de pe p\u259?mnt, nu poate fi comparat\u259? cu ea. Acest l ucru este limpede dac\u259? ne gndim la multitudinea de oameni care au trecut n lu mea spiritual\u259? de la prima crea\u355?ie \u351?i care sunt mpreun\u259? acolo ct \u351?i datorit\u259? num\u259?rului n cre\u351?tere al oamenilor, care se vor ad\u259?uga acestora, mereu \u351?i mereu, dup\u259? cum am ar\u259?tat mai sus , ntr-un paragraf despre acest subiect \u351?i anume c\u259? procrearea rasei uma ne pe p\u259?mnturi nu va nceta niciodat\u259?. Atunci cnd mi-au fost deschi\u351?i ochii, mi s-a permis uneori s\u259? v\u259?d ct de mare este lumea spiritual\u25 9?. Chiar \u351?i acum, oamenii care se afl\u259? acolo sunt att de mul\u355?i, nct nu pot fi num\u259?ra\u355?i, attea miriade sunt \u351?i asta numai ntr-un loc, nt r-o direc\u355?ie. Ct de mul\u355?i pot fi atunci n celelalte direc\u355?ii? Pentr u c\u259? acolo to\u355?i sunt grupa\u355?i n societ\u259?\u355?i, \u351?i exist\ u259? un mare num\u259?r de societ\u259?\u355?i \u351?i fiecare societate, la rnd ul ei, formeaz\u259? trei raiuri \u351?i sub ele trei iaduri. Din aceast\u259? c

auz\u259? sunt unii care se afl\u259? sus, al\u355?ii la mijloc \u351?i al\u355? ii sub ei. Sub ace\u351?tia se afl\u259? cei care sunt n locurile cele mai de jos , sau iaduri iar cei care se afl\u259? sus locuiesc a\u351?a cum locuiesc oameni i n ora\u351?e, unde se afl\u259? la un loc mii de oameni. Este deci evident c\u2 59? lumea material\u259?, ad\u259?postul oamenilor de pe p\u259?mnt, nu poate fi comparat\u259? cu acea lume, n ceea ce prive\u351?te num\u259?rul oamenilor. Astf el c\u259?, atunci cnd omul trece din lumea material\u259? n cea spiritual\u259?, este ca \u351?i cum ar merge dintr-un sat ntr-un ora\u351? mare. C\u259? lumea ma terial\u259? nu poate fi comparat\u259? cu cea spiritual\u259?, n privin\u355?a c alit\u259?\u355?ii, se poate vedea din faptul c\u259? pe lng\u259? toate lucruril e lumii materiale care se g\u259?sesc acolo, mai sunt \u351?i multe altele, pe c are nu le-am v\u259?zut niciodat\u259? n aceast\u259? lume \u351?i nu pot ap\u259 ?rea privirii. Aceasta este a\u351?a pentru c\u259?, la fel ca \u351?i lucrurile materiale, lucrurile spirituale sunt de mai multe tipuri, n func\u355?ie de cara cteristicile lor. Dar lucrurile spirituale au o varietate infinit\u259? pentru c \u259? le dep\u259?\u351?esc cu mult pe cele materiale ca perfec\u355?iune. Astf el, sunt foarte pu\u355?ine lucruri care pot fi percepute de c\u259?tre sim\u355 ?urile materiale, deoarece sim\u355?urile nu percep nimic din ceea ce mintea spi ritual\u259? poate recep\u355?iona. Acesta este motivul pentru care este imposib il de descris ce este lumea spiritual\u259?, avnd n vedere cte lucruri magnifice \u 351?i extraordinare se g\u259?sesc aici. Acestea cresc propor\u355?ional cu cre\ u351?terea num\u259?rului de oameni din ceruri, pentru c\u259? toate lucrurile a u aici forme ce corespund st\u259?rii fiec\u259?ruia n ceea ce prive\u351?te iubi rea \u351?i credin\u355?a \u351?i deci inteligen\u355?a \u351?i n\u355?elepciunea . Astfel, varietatea cre\u351?te continuu, pe m\u259?sur\u259? ce num\u259?rul o amenilor cre\u351?te. De aceea cei ridica\u355?i la ceruri au spus c\u259? au v\ u259?zut \u351?i au auzit aici lucruri pe care \par\pard\par\pard\ql \par\pard\p ar\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \u l0\nosupersub\cf2\f3\fs24 ochiul nu le-a v\u259?zut \u351?i urechea nu le-a auzi t. Se poate vedea deci c\u259? lumea spiritual\u259? este constituit\u259? astfe l nct lumea material\u259? nu poate fi comparat\u259? cu ea. \par\pard\par\pard V. \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 JUDECATA\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 DE APOI TREB UIE SA AIB\u258? LOC ACOLO UNDE NE AFL\u258?M CU TO\u354?II MPREUN\u258?, DECI N L UMEA SPIRITUAL\u258? \u350?I NU PE P\u258?MNT \par \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 28.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n ceea ce prive\u351?te Judecata de Apoi, se crede c\u259? Domnul va ap\u259?rea atunci din nori, mpreun\u259? cu ngerii, n glor ie \u351?i i va trezi din morminte pe to\u355?i cei care au tr\u259?it de la ncepu turile Crea\u355?iei, unindu-le sufletele cu trupurile. Astfel, aduna\u355?i lao lalt\u259?, El i va judeca \u351?i trimite, pe cei care au f\u259?cut bine, la vi a\u355?a etern\u259? sau n rai, iar pe cei care au f\u259?cut r\u259?u, la moarte a etern\u259? sau n iad. Bisericile sus\u355?in aceast\u259? credin\u355?\u259? d in sensul literei Cuvntului \u351?i acest lucru nu putea fi contestat atta timp ct oamenii nu \u351?tiau c\u259? exist\u259? un sens spiritual n tot ceea ce se spun e n Cuvnt \u351?i c\u259? acest sens este Cuvntul nsu\u351?i. Sensul literei serve\u 351?te doar ca fundament sau baz\u259?. F\u259?r\u259? acest sens literal, Cuvntu l nu ar fi putut fi Divin \u351?i nu ar fi putut servi n ceruri, ca \u351?i n lume , doctrinei vie\u355?ii \u351?i credin\u355?ei. Deci sensul literei are rol de e lement de leg\u259?tur\u259?. De aceea, cel care cunoa\u351?te lucrurile spiritu ale ce corespund celor materiale din Cuvnt, \u351?tie c\u259? prin \u8222?\ul0\no supersub\cf7\f8\fs24 venirea Domnului pe norii din cer\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs2 4 \u8221?, nu se n\u355?elege chiar o asemenea venire a Lui, ci \ul0\nosupersub\c f7\f8\fs24 apari\u355?ia Lui n Cuvnt\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 , pentru c\u259? \ u8222?Domnul\u8221? este Cuvntul, pentru c\u259? El este adev\u259?rul divin. \u8 222?Norii din cer\u8221? n care va veni, sunt sensul literei Cuvntului, iar \u8222 ?\ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 slava\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u8221?, sensul sp iritual, \u8222?ngerii\u8221? sunt cerul din care El va veni \u351?i ei sunt de a semenea Domnul n ceea ce prive\u351?te adev\u259?rurile divine. De aici, n\u355?el esul acestor cuvinte este acum evident \u351?i anume c\u259? atunci cnd va veni s fr\u351?itul bisericii, Domnul va deschide sensul spiritual al Cuvntului \u351?i a stfel adev\u259?rul divin, a\u351?a cum este el. Acesta este semnul c\u259? Jude

cata de Apoi este aproape. C\u259? exist\u259? un sens spiritual n orice lucru \u 351?i expresie din Cuvnt \u351?i care este acesta, se poate vedea n \ul0\nosupersu b\cf5\f6\fs24 Arcana Coelestia, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 unde toate lucrurile din Genez\u259? \u351?i Exodul sunt explicate conform acestui sens. Mai multe p asaje extrase din aceasta, n ceea ce prive\u351?te Cuvntul \u351?i sensul s\u259?u spiritual, se pot vedea n scurta lucrare despre \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs24 Calu l Alb\ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 , \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 men\u355?ionat n A pocalips\u259?. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 29.\ul0\nosu persub\cf2\f3\fs24 Din cele dou\u259? capitole anterioare, \u351?i de asemenea din cele ce vor urma reiese clar faptul c\u259? Judecata de Apoi trebuie s\u259? aib\u259? loc n lumea spiritual\u259? \u351?i nu n cea material\u259? sau pe p\u2 59?mnt. n cele dou\u259? capitole anterioare s-a ar\u259?tat c\u259? raiul \u351?i iadul \u351?i trag existen\u355?a din rasa uman\u259? \u351?i c\u259? to\u355?i cei care s-au n\u259?scut vreodat\u259? oameni, de la nceputul crea\u355?iei \u35 1?i au murit, se afl\u259? fie n rai, fie n iad \u351?i astfel se afl\u259? to\u35 5?i acolo, mpreun\u259?. n capitolele urm\u259?toare se va ar\u259?ta faptul c\u25 9? Judecata de Apoi s-a realizat deja. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\ cf4\f5\fs24 30.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Mai mult, nimeni nu este judecat ca om material, deci nu atta timp ct tr\u259?ie\u351?te n lumea fizic\u259?, pentru c\ u259? omul este atunci ntr-un corp fizic. Partea spiritual\u259? din om este cea judecat\u259? \u351?i nu cea material\u259?, pentru c\u259? trupul nu poate fi a cuzat de nici o gre\u351?eal\u259? sau f\u259?r\u259?delege, de vreme ce el nu p oate tr\u259?i singur, ci este doar servitorul \u351?i instrumentul prin care ac \u355?ioneaz\u259? spiritul (vezi 24). De aceea, oamenii sunt judeca\u355?i dup\ u259? ce ace\u351?tia au p\u259?r\u259?sit corpul fizic \u351?i au r\u259?mas mbr \u259?ca\u355?i doar cu corpul spiritual. n corpul spiritual, omul apare, n privin \u355?a iubirii \u351?i a credin\u355?ei sale, exact a\u351?a cum este, pentru c \u259? oricine n lumea spiritual\u259? este imaginea propriei iubiri, nu numai ca \u351?i chip \u351?i trup, ci \u351?i ca vorbire \u351?i fapte \ul0\nosupersub\ cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 481). Astfel, sunt cunoscute calit\u259?\u355?ile tuturor \u351?i ei sunt separa\u355?i imediat, d up\u259? cum este voia Domnului. Din cele ce s-au spus, este clar c\u259? judeca ta se realizeaz\u259? n lumea spiritual\u259? \u351?i nu n cea material\u259?, sau pe p\u259?mnt. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 31.\ul0\nosu persub\cf2\f3\fs24 Via\u355?a material\u259? din om nu poate face nimic. Doar v ia\u355?a spiritual\u259? poate ac\u355?iona n cea material\u259?, deoarece ceea ce este material nu are via\u355?\u259? prin el nsu\u351?i. Via\u355?a care apare n trup este datorat\u259? spiritului \u351?i din aceast\u259? cauz\u259? este ju decat spiritul. A fi judecat \u8222?dup\u259? fapte\u8221? nseamn\u259? c\u259? p artea spiritual\u259? a omului este cea judecat\u259? \u351?i acest aspect se po ate vedea n cartea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupers ub\cf2\f3\fs24 n capitolul intitulat \u8222?Via\u355?a omului dup\u259? moarte es te la fel cum era via\u355?a lui n lume\u8221? (470-484). \par\pard\par\pard\ql \ par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\ pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 32.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 La t oate acestea voi ad\u259?uga o anumit\u259? tain\u259? a cerului, care este men\ u355?ionat\u259? n lucrarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul, \ul0 \nosupersub\cf2\f3\fs24 dar nu a fost nc\u259? descris\u259?. Fiecare, dup\u259? moarte, este legat de o anumit\u259? societate, chiar \u351?i atunci cnd ajunge p entru prima dat\u259? n lumea spiritual\u259? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 427-497). Dar ntr-o prim\u259? etap\u2 59?, spiritul nu \u351?i d\u259? seama de acest lucru, pentru c\u259? atunci el e ste nc\u259? n exterior \u351?i nu n interior. Atunci cnd este n aceast\u259? stare, el merge de colo-colo, \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 unde l duc dorin\u355?ele min\ u355?ii sale\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 , dar el este totu\u351?i acolo unde est e iubirea sa, adic\u259? ntr-o societate unde se afl\u259? cei care au o iubire a sem\u259?n\u259?toare cu a lui. Atunci cnd un spirit este ntr-o asemenea stare, el apare n multe locuri, ca \u351?i cum ar fi acolo cu trupul, dar aceasta este num ai o aparen\u355?\u259?. Imediat ce este condus de Domnul n iubirea care-l guvern eaz\u259?, el dispare din ochii celorlal\u355?i instantaneu \u351?i apare printr

e ai lui, n societatea de care a fost legat. Acest lucru are loc n lumea spiritual \u259? \u351?i este surprinz\u259?tor pentru cei care nu-i cunosc cauza. De acee a, imediat ce spiritele sunt adunate laolalt\u259? \u351?i separate, ele sunt ju decate \u351?i fiecare ajunge la locul s\u259?u, cei buni n rai \u351?i ntr-o soci etate cu cei asemeni lor, iar cei r\u259?i n iad, ntr-un t\u259?rm laolalt\u259? cu al\u355?ii ca ei. Din toate acestea reiese faptul c\u259? judecata de Apoi nu p oate exista dect n lumea spiritual\u259?, din cauz\u259? c\u259? fiecare se afl\u2 59? acolo dup\u259? cum a fost n timpul vie\u355?ii pe p\u259?mnt \u351?i mpreun\u2 59? cu cei care au avut o via\u355?\u259? asem\u259?n\u259?toare \u351?i astfel fiecare este laolalt\u259? cu cei asem\u259?n\u259?tori lui. Dar via\u355?a n cor pul fizic este altfel: cei buni \u351?i cei r\u259?i pot tr\u259?i mpreun\u259?, ne\u351?tiind unii cum sunt ceilal\u355?i \u351?i nefiind separa\u355?i n func\u3 55?ie de iubirea din via\u355?a lor. ntr-adev\u259?r, este imposibil pentru cei c are se afl\u259? ntr-un corp fizic s\u259? fie n rai sau n iad. De aceea, pentru ca oamenii s\u259? poat\u259? ajunge ntr-unul sau altul, este necesar ca ei s\u259? -\u351?i abandoneze corpul material \u351?i s\u259? fie judeca\u355?i n cel spiri tual. De aici reiese clar, a\u351?a cum am ar\u259?tat mai sus, c\u259? omul spi ritual este cel judecat, \u351?i nu cel material. \par\pard\par\pard\qj VI. JUDECATA DE APOI VA VENI ATUNCI CND VA FI SFR\u350?ITUL BISERICII \u350?I SFR\u 350?ITUL BISERICII VA FI ATUNCI CND NU VA MAI EXISTA CREDIN\u354?\u258?, PENTRU C \u258? NU VA MAI EXISTA MIL\u258? \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\ cf4\f5\fs24 33.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Sunt multe motivele pentru care Ju decata de Apoi va veni atunci cnd va fi sfr\u351?itul bisericii. Motivul principal este c\u259? atunci echilibrul dintre rai \u351?i iad va ncepe s\u259? dispar\u2 59? \u351?i o dat\u259? cu acest echilibru va disp\u259?rea \u351?i libertatea o mului. \u350?i atunci cnd dispare libertatea omului, el nu mai poate fi salvat, p entru c\u259? el nu poate fi condus n rai liber, c\u259?ci omul se leag\u259? n mo d liber, prin faptele sale, de rai sau de iad. Nici un om nu poate fi transforma t n realitate f\u259?r\u259? libertate \u351?i ntreaga libertate a omului vine din echilibrul dintre rai \u351?i iad. Acest aspect se poate vedea n dou\u259? capit ole din lucrarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersu b\cf2\f3\fs24 unde se vorbe\u351?te despre \u8222?Echilibrul dintre rai \u351?i iad\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2 \f3\fs24 589-596), \u351?i c\u259? \u8222?Omul este liber datorit\u259? echilibr ului dintre rai \u351?i iad\u8221? \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Ia dul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 597-603) \u351?i mai departe, prin care nici un om nu poate fi transformat dect n libertate. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nos upersub\cf4\f5\fs24 34.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Faptul c\u259? echilibrul dintre rai \u351?i iad ncepe s\u259? dispar\u259? odat\u259? cu sfr\u351?itul bise ricii, se poate vedea clar din realitatea existentei raiului \u351?i a iadului, care este din rasa uman\u259?, dup\u259? cum s-a ar\u259?tat mai sus. Este drept c\u259? pu\u355?ini oameni ajung n rai \u351?i mul\u355?i n iad, r\u259?ul crescnd mai mult dect binele, pentru c\u259? r\u259?ul cre\u351?te pe m\u259?sur\u259? c e iadul cre\u351?te \u351?i tot r\u259?ul din om vine din iad \u351?i tot binele din rai. Dar deoarece r\u259?ul va cre\u351?te mai mult dect binele la sfr\u351?i tul bisericii, to\u355?i vor fi atunci judeca\u355?i de Domnul: cei r\u259?i sep arat de cei buni. Atunci, toate lucrurile vor fi readuse n ordine, \u351?i un nou rai va ap\u259?rea \u351?i de asemenea \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 o nou\u259? biseric\u259? pe p\u259?mnt\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u351?i astfel echilibrul va fi restabilit. Aceasta este ceea ce se nume\u351?te Judecata de Apoi, despre care se va vorbi mai mult n capitolele urm\u259?toare. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 35.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Se \u351?tie din C uvnt c\u259? sfr\u351?itul bisericii va veni atunci cnd nu va mai exista credin\u35 5?\u259? n snul ei, dar nc\u259? nu se cunoa\u351?te faptul c\u259?, credin\u355?a nu exist\u259? dac\u259? nu exist\u259? iubire \u351?i de aceea vom vorbi acum d espre acest subiect. Faptul c\u259? nu va mai exista credin\u355?\u259? la sfr\u3 51?itul bisericii a fost prezis de c\u259?tre Domnul: \par\pard\par\pard\ql \par \pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\par d\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Dar cnd va veni Fiul omului, va g\u259?si El cre din\u355?\u259? pe p\u259?mnt? \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Luc. 18:8) \u351?i de

asemenea c\u259? atunci nu va exista iubire: \par\pard\par\pard \ul0\nos upersub\cf5\f6\fs24 \u350?i din pricina nmul\u355?irii f\u259?r\u259?delegilor, d ragostea celor mai mul\u355?i se va r\u259?ci. Evanghelia aceasta va fi propov\u 259?duit\u259? n toat\u259? lumea. Atunci va veni sfr\u351?itul. \ul0\nosupersub\c f2\f3\fs24 (Mat. 24:12, 14) \par \u8222?Sfr\u351?itul vremurilor\u8221? es te ultima perioad\u259? a bisericii. \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 Starea biserici i a dec\u259?zut\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n timp n ceea ce prive\u351?te dragos tea \u351?i credin\u355?a, acest aspect fiind descris de Domnul n acest capitol. Dar lucrurile prezise de Domnul nu pot fi n\u355?elese dac\u259? nu se cunoa\u351 ?te sensul spiritual care corespunde fiec\u259?rei expresii. Tocmai de aceea mi s-a ncredin\u355?at de c\u259?tre Domnul s\u259? explic n \ul0\nosupersub\cf5\f6\f s24 Arcana Coelestia \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 acest capitol n ntregime \u351?i o parte din urm\u259?torul, n ceea ce prive\u351?te sfr\u351?itul vremurilor, veni rea Sa, cre\u351?terea n timp a bisericii, \u351?i Judecata de Apoi \ul0\nosupers ub\cf5\f6\fs24 (Arcana Coelestia \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 3353-3356, 3486-348 9, 3650-3655, 3751-3757, 3897-3901, 4056-4060, 4229-4231, 4332-4335, 4422-4424 , 4635-4638, 4661-4664, 4807-4810, 4954-4959, 50635071). \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 36.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Vom vorbi acum cte ce va despre faptul c\u259? nu exist\u259? credin\u355?\u259? dac\u259? nu exist\u2 59? dragoste. Se presupune c\u259? exist\u259? credin\u355?\u259? atta timp ct sun t crezute dogmele bisericii iar cei care cred au credin\u355?\u259?. Totu\u351?i , doar a crede nu nseamn\u259? a avea credin\u355?\u259?, \ul0\nosupersub\cf4\f5\ fs24 ci\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 a voi \u351?i a face ceea ce este crezut nseamn\u259? a avea credin\u355?\u259?\ul0\nosupersub\cf 2\f3\fs24 . Atunci cnd doctrinele bisericii sunt doar crezute, ele nu p\u259?trun d n via\u355?a omului, ci numai n memoria lui \u351?i de aici n gndurile omului exte rior. Ele nu intr\u259? n via\u355?a sa nainte de a p\u259?trunde n voin\u355?a sa \u351?i de aici n faptele sale, c\u259?ci doar atunci putem spune c\u259? exist\u 259? credin\u355?\u259? n spiritul omului. Spiritul omului, care este ns\u259?\u35 1?i via\u355?a sa, este alc\u259?tuit din voin\u355?\u259? \u351?i din acea part e a gndurilor sale care provin din voin\u355?\u259?. Aceasta este memoria omului \u351?i gndurile care provin din ea. Fie c\u259? spui voin\u355?\u259? sau dragos te, este acela\u351?i lucru, pentru c\u259? este evident c\u259? oricine dore\u3 51?te ceea ce iube\u351?te \u351?i iube\u351?te ceea ce dore\u351?te. Voin\u355? a este receptacolul iubirii, iar intelectul, a c\u259?rui func\u355?ie este gndir ea, este receptacolul credin\u355?ei. Un om poate cunoa\u351?te, gndi \u351?i n\u3 55?elege multe lucruri, dar cele care nu sunt n acord cu voin\u355?a sau iubirea sa, el le respinge atunci cnd este l\u259?sat singur s\u259? mediteze dup\u259? p ropria sa voin\u355?\u259? sau iubire. De aceea le va respinge \u351?i dup\u259? p\u259?r\u259?sirea trupului, atunci cnd va tr\u259?i n spirit. n spirit, omului i r\u259?mne numai ceea ce a p\u259?truns n voin\u355?a \u351?i iubirea sa, dup\u259 ? cum am ar\u259?tat mai sus. Dup\u259? moarte alte lucruri sunt v\u259?zute ca fiind str\u259?ine \u351?i el le respinge, privindu-le cu aversiune, pentru c\u2 59? ele nu fac parte din iubirea sa. Este cu totul altceva atunci cnd omul dore\u 351?te \u351?i face doctrinele bisericii care sunt din Cuvnt \u351?i nu doar cred e n ele. Abia atunci omul are credin\u355?\u259?, credin\u355?a fiind sentimentul adev\u259?rului izvort din a dori adev\u259?rul, pentru c\u259? este adev\u259?r . De fapt, a dori adev\u259?rul nsu\u351?i doar pentru c\u259? este adev\u259?r e ste o atitudine a omului spiritual, retras din cel material, care, dimpotriv\u25 9?, dore\u351?te adev\u259?rul nu de dragul adev\u259?rului, ci de dragul propri ei glorii, a faimei \u351?i a c\u351?tigului. Adev\u259?rul, separat de asemenea lucruri, este spiritual, pentru c\u259? el este n esen\u355?\u259? divin. De acee a a dori adev\u259?rul pentru c\u259? este adev\u259?r, nseamn\u259? de asemenea a recunoa\u351?te \u351?i a iubi pe Dumnezeu. Acestea dou\u259? sunt legate una de alta \u351?i sunt de asemenea privite ca fiind una \u351?i aceia\u351?i n cer, pentru c\u259? \u8222?Sfera Divin\u259? a Domnului n rai este Adev\u259?rul Divi n\u8221?, dup\u259? cum se poate vedea n lucrarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Rai ul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (128-132). Cei care primesc adev\u2 59?rul \u351?i \u351?i conduc via\u355?a dup\u259? el, devin astfel ngeri n ceruri. Aceste lucruri sunt spuse pentru a se putea face cunoscut ce nseamn\u259? credin

\u355?a. Credin\u355?a nu nseamn\u259? numai a crede, ci a vrea \u351?i a face \u 351?i de aceea nu exist\u259? credin\u355?\u259? dac\u259? nu exist\u259? iubire . Compasiunea sau iubirea nseamn\u259? a vrea \u351?i a face. \par \ul0\nos upersub\cf4\f5\fs24 37.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n ziua de azi credin\u355?a e ste att de rar\u259? n snul bisericii, nct abia se poate spune c\u259? exist\u259?. A cest lucru a fost f\u259?cut cunoscut att de c\u259?tre cei nv\u259?\u355?a\u355?i ct \u351?i de c\u259?tre cei simpli, ale c\u259?ror spirite au fost examinate du p\u259? moarte, n func\u355?ie de credin\u355?a pe care au avut-o n lume. S-a desc operit c\u259? to\u355?i credeau c\u259? a avea credin\u355?\u259? nsemna doar a crede \u351?i s\u259? te convingi pe tine nsu\u355?i c\u259? este a\u351?a. Cei m ai nv\u259?\u355?a\u355?i considerau c\u259? a crede nseamn\u259? doar a crede cu mult\u259? convingere c\u259? ei vor fi salva\u355?i prin patimile \u351?i ajuto rul Domnului \u351?i abia dac\u259? \u351?tia vreunul c\u259? nu exist\u259? cre din\u355?\u259? dac\u259? nu exist\u259? iubire sau dragoste. Ei nu \u351?tiau a stfel ce nseamn\u259? \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub \cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 iubirea aproapelui \u351?i nici ce diferen\u355?\u259? este ntre gndire \u351?i vo in\u355?\u259?. n cele mai multe cazuri, ei ntorceau spatele iubirii spunnd c\u259? iubirea nu are nici o valoare, ci numai credin\u355?a. Atunci cnd li s-a spus c\ u259? iubirea \u351?i credin\u355?a sunt una \u351?i aceia\u351?i, ca \u351?i vo in\u355?a \u351?i n\u355?elegerea \u351?i c\u259? iubirea se g\u259?se\u351?te n v oin\u355?\u259?, iar credin\u355?a n n\u355?elegere \u351?i c\u259? a separa una d e alta este ca \u351?i cum ai separa flac\u259?ra unui foc de puterea lui de a a rde, ei nu au n\u355?eles. Astfel, mie mi-a fost clar c\u259? n ziua de azi abia d ac\u259? mai exist\u259? credin\u355?\u259?. Lor li s-a ar\u259?tat acest lucru n timpul vie\u355?ii. Cei care erau convin\u351?i c\u259? ei aveau credin\u355?\u 259? au fost condu\u351?i ntr-o societate angelic\u259?, unde exista credin\u355? \u259? adev\u259?rat\u259? \u351?i atunci cnd au fost pu\u351?i s\u259? comunice cu ngerii \u351?i-au dat seama clar c\u259? nu aveau credin\u355?\u259?, ceea ce au m\u259?rturisit mai apoi n prezen\u355?a multora. Acela\u351?i lucru li s-a ar \u259?tat prin alte mijloace \u351?i celor care \u351?i f\u259?cuser\u259? o prof esie din credin\u355?\u259?, considernd c\u259? ei cred, dar f\u259?r\u259? a duc e o via\u355?\u259? de credin\u355?\u259?, adic\u259? de dragoste. Fiecare dintr e ei a m\u259?rturisit atunci c\u259? nu avea credin\u355?\u259?, pentru c\u259? ei nu aveau nimic din ea n via\u355?a spiritelor lor, ci numai n anumite gnduri ex terioare ei, n timp ce tr\u259?iau n trup. \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\ cf4\f5\fs24 38.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Aceasta este starea bisericii n ziua de azi, adic\u259? nu exist\u259? credin\u355?\u259? pentru c\u259? nu exist\u25 9? iubire. Acolo unde nu exist\u259? iubire, nu exist\u259? nici bine spiritual, pentru c\u259? binele apare doar din iubire. Din ceruri s-a transmis c\u259? ma i exist\u259? totu\u351?i bine n unii oameni, dar el nu poate fi numit bine spiri tual, ci material, deoarece adev\u259?rurile divine se afl\u259? n ntuneric, iar a dev\u259?rurile divine deschid calea c\u259?tre iubire. De fapt ele ne arat\u259 ? calea c\u259?tre iubire \u351?i o consider\u259? scopul \u351?i \u355?inta lor . Iat\u259? deci c\u259? iubirea nu poate fi dect a\u351?a cum sunt adev\u259?rur ile care o formeaz\u259?. Adev\u259?rurile divine din care provin doctrinele bis ericii respect\u259? numai credin\u355?a \u351?i de aceea se \u351?i numesc dogm e de credin\u355?\u259?. Acestea, de fapt, nu privesc via\u355?a. Adev\u259?ruri le care privesc doar credin\u355?a \u351?i nu privesc \u351?i via\u355?a, nu-l p ot face pe om spiritual, pentru c\u259?, atta timp ct ele sunt exterioare vie\u355 ?ii, ele sunt numai materiale, fiind cunoscute \u351?i considerate ca atare. De aceea n ziua de azi nu exist\u259? binele spiritual, ci doar binele material n uni i oameni. Mai mult, orice biseric\u259? la nceput este spiritual\u259?, pentru c\ u259? porne\u351?te de la iubire. Dar, n timp, ea se ntoarce de la iubire spre cre din\u355?\u259? \u351?i, dintr-o biseric\u259? interioar\u259?, ea devine una ex terioar\u259?. Atunci cnd devine exterioar\u259? vine de fapt sfr\u351?itul ei, de oarece ea acord\u259? atunci toat\u259? aten\u355?ia cunoa\u351?terii \u351?i fo arte pu\u355?in sau deloc vie\u355?ii. Cnd omul se orienteaz\u259? dinspre interi or c\u259?tre exterior, lumina spiritual\u259? se ntunec\u259? n el. El nu mai ved e atunci adev\u259?rul divin ca fiind adev\u259?rul nsu\u351?i, care provine din

lumina cerului, adev\u259?rul divin fiind n realitate lumina cerului. El vede num ai lumina material\u259? care, atunci cnd este singur\u259? \u351?i nu este lumin at\u259? de lumina spiritual\u259?, vede adev\u259?rul divin ca \u351?i cum ar f i noapte. Atunci l recunoa\u351?te ca adev\u259?r doar pentru c\u259? este numit a\u351?a de conduc\u259?tor \u351?i este primit a\u351?a de ntreaga adunare. De a ceea, facult\u259?\u355?ile intelectuale nu pot fi luminate de Domnul, pentru c\ u259? atta timp ct lumina material\u259? str\u259?luce\u351?te n intelect, lumina s piritual\u259? este ntunecat\u259?. Lumina material\u259? str\u259?luce\u351?te n intelect atunci cnd lucrurile lume\u351?ti \u351?i trupe\u351?ti, adic\u259? p\u2 59?mnte\u351?ti, sunt iubite mai mult dect cele spirituale, cere\u351?ti, divine. Atunci putem spune c\u259? omul este orientat c\u259?tre exterior. \par \ul0\nos upersub\cf4\f5\fs24 39.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Observ\u259?m astfel c\u259? , n lumea cre\u351?tin\u259?, nu se \u351?tie c\u259? nu exist\u259? credin\u355? \u259? dac\u259? nu exist\u259? iubire \u351?i nici ce este iubirea fa\u355?\u25 9? de aproape. Nu se \u351?tie nici m\u259?car faptul c\u259? omul este constitu it din voin\u355?\u259? \u351?i din gnduri numai n m\u259?sura n care acestea deriv \u259? din voin\u355?\u259?. Pentru o mai bun\u259? n\u355?elegere, am spus mai m ulte lucruri n leg\u259?tur\u259? cu acestea n \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Arcana Coelestia, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n capitolele despre credin\u355?\u259? \u3 51?i iubire. \par\pard\par\pard\ql VII. TOATE ASPECTELE PREZISE N APOCALIPS\ u258? SUNT MPLINITE N ZIUA DE AZI \par\pard\par\pard\qr \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs2 4 40.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Nimeni nu poate \u351?ti ce semnific\u259? \ u351?i ce implica\u355?ii au toate cele descrise n Apocalips\u259?, f\u259?r\u259 ? s\u259? cunoasc\u259? sensul spiritual al Cuvntului, pentru c\u259? acolo totul este scris ntr-un stil asem\u259?n\u259?tor profe\u355?iilor din Vechiul Testame nt, n care fiecare Cuvnt se refer\u259? la un lucru spiritual, care nu poate fi n\u 355?eles din sensul literei. Mai mult, Apocalipsa nu poate fi explicat\u259? \pa r\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n sensul ei spiritual dect de c\u259?tre cineva care \u351?tie ce s-a petrecut cu biserica, chiar pn\u259? la sfr\u351?itul ei; iar acest aspect poate fi cunoscut doar n ceruri dup\u259? cu m se spune n Apocalips\u259?. Sensul spiritual al Cuvntului vorbe\u351?te pretutin deni despre lumea spiritual\u259?, adic\u259? despre starea bisericii n ceruri \u 351?i pe p\u259?mnt \u351?i tocmai de aceea Cuvntul este spiritual \u351?i divin. De aici se poate deduce c\u259? lucrurile con\u355?inute n Apocalips\u259? nu pot fi niciodat\u259? explicate dect de cineva care a avut o revela\u355?ie n ceea ce prive\u351?te stadiile succesive ale bisericii n ceruri. Exist\u259? astfel o bi seric\u259? n ceruri, a\u351?a cum este \u351?i pe p\u259?mnt \u351?i despre aceas ta vom vorbi n paragrafele urm\u259?toare. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nos upersub\cf4\f5\fs24 41.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Calitatea de biseric\u259? a Domnului pe p\u259?mnt nu poate fi v\u259?zut\u259? de nici un om, atta timp ct el tr\u259?ie\u351?te n lume \u351?i nici de biseric\u259?, cea care n decursul ti mpului \u351?i-a ntors fa\u355?a de la bine c\u259?tre r\u259?u. Motivul este c\u 259? atta timp ct omul tr\u259?ie\u351?te n lume, el este n exterior \u351?i vede nu mai acele lucruri care apar n fa\u355?a ochilor materiali, dar calitatea biserici i n ceea ce prive\u351?te lucrurile spirituale, care sunt interioare, nu apare n l ume. n ceruri, acest lucru apare totu\u351?i limpede ca lumina zilei, pentru c\u2 59? ngerii gndesc spiritual \u351?i de asemenea v\u259?d spiritual \u351?i tocmai de aceea nu v\u259?d altceva dect lucruri spirituale. Mai mult, to\u355?i oamenii care s-au n\u259?scut n aceast\u259? lume de la nceputul crea\u355?iei sunt mpreun \u259? n lumea spiritual\u259?, dup\u259? cum sa ar\u259?tat mai sus \u351?i acol o sunt mp\u259?r\u355?i\u355?i n societ\u259?\u355?i, n func\u355?ie de iubirea \u3 51?i credin\u355?a lor, dup\u259? cum se poate vedea n lucrarea \ul0\nosupersub\c f5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (41-50). De aici se p oate vedea c\u259? starea bisericii \u351?i progresul ei sunt vizibile ngerilor. Dar pentru c\u259? starea bisericii n ceea ce prive\u351?te iubirea \u351?i credi n\u355?a este descris\u259? n sensul spiritual al Apocalipsei, nu poate \u351?ti tot ce nseamn\u259? aceasta dect cel c\u259?ruia i-au fost revelate din ceruri \u3 51?i c\u259?ruia i s-a permis n acela\u351?i timp s\u259? cunoasc\u259? sensul sp iritual al Cuvntului. Eu pot astfel s\u259? afirm c\u259? fiecare cuvnt din Apocal

ips\u259? con\u355?ine n el un sens spiritual \u351?i toate lucrurile bisericii, n ceea ce prive\u351?te starea sa spiritual\u259?, de la nceput pn\u259? la sfr\u351 ?it, sunt n ntregime descrise n acest sens. De aceea, nici un cuvnt nu poate lipsi f \u259?r\u259? ca lucrurile din sensul spiritual s\u259? sufere o schimbare. Tocm ai de aceea se spune: \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 \u35 0?i dac\u259? scoate cineva ceva din cuvintele c\u259?r\u355?ii acestei prooroci i, i va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vie\u355?ii \u351?i din cetatea sfn t\u259?, scrise n cartea aceasta. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Apoc. 22:19) \par Acela\u351?i lucru este valabil \u351?i n cazul c\u259?r\u355?ilor din Vechiul Te stament. \u350?i acolo fiecare lucru \u351?i fiecare cuvnt con\u355?ine un sens s piritual, de aceea nici de acolo nu poate fi scos nici un cuvnt. Astfel, datorit\ u259? Providen\u355?ei divine, acele c\u259?r\u355?i s-au p\u259?strat f\u259?r\ u259? a se schimba nici m\u259?car o iot\u259? din timpurile cnd au fost scrise, aceasta \u351?i prin grija multora care au scris \u351?i despre cele mai m\u259? runte aspecte. Acest lucru a fost realizat de Domnul datorit\u259? sfin\u355?eni ei care se afl\u259? n fiecare liter\u259? \u351?i cuvnt pe care le con\u355?in. \ par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 42.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs 24 Exist\u259? deci un sens spiritual n orice cuvnt din Apocalips\u259? \u351?i a cel sens con\u355?ine tainele st\u259?rii bisericii n ceruri \u351?i pe p\u259?mnt . Acele taine nu pot fi ns\u259? revelate dect celui care cunoa\u351?te acel sens \u351?i c\u259?ruia, n acela\u351?i timp, i s-a permis s\u259? se asocieze cu nger ii \u351?i s\u259? vorbeasc\u259? spiritual cu ei. Acest lucru s-a f\u259?cut pe ntru ca cele scrise acolo s\u259? fie ascunse oamenilor \u351?i s\u259? nu fie a stfel desconsiderate pentru c\u259? nu sunt n\u355?elese. Con\u355?inutul ei mi-a fost dezv\u259?luit mie dar pentru c\u259? acesta este mare, nu poate fi descri s n aceast\u259? scurt\u259? lucrare. De aceea voi explica ntreaga carte de la ncep ut pn\u259? la sfr\u351?it \u351?i voi dezv\u259?lui tainele pe care le con\u355?i ne. Aceast\u259? explica\u355?ie va fi publicat\u259? n mai pu\u355?in de doi ani , mpreun\u259? cu alte pasaje din Daniel, care au fost ascunse pn\u259? acum, deoa rece sensul lor spiritual a r\u259?mas necunoscut. \par \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 43.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Cel care nu cunoa\u351?te sensul spiritual , nu poate niciodat\u259? s\u259? n\u355?eleag\u259? ce semnific\u259? n Apocalips \u259? \u8222?balaurul\u8221? \u351?i lupta lui Mihail \u351?i a ngerilor s\u259? i cu el, sau \u8222?coada\u8221? cu care balaurul a dobort o treime dintre stelel e din cer, sau \u8222?femeia\u8221? care a n\u259?scut un fiu, care a fost r\u25 9?pit de Dumnezeu \u351?i a fost urm\u259?rit\u259? de balaur, sau \u8222?\ul0\n osupersub\cf7\f8\fs24 fiara care se ridic\u259? din mare\ul0\nosupersub\cf2\f3\f s24 \u8221?, sau \u8222?fiara care se ridic\u259? din p\u259?mnt\u8221?, care au avut att de multe coarne, sau \u8222?prostituata\u8221? cu care au p\u259?c\u259? tuit mp\u259?ra\u355?ii p\u259?mntului, sau prima \u351?i a doua \u8222?nviere\u822 1? \u351?i \u8222?\ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 cei o mie de ani\ul0\nosupersub\cf 2\f3\fs24 \u8221?, sau \u8222?iazul de foc \u351?i pucioas\u259?\u8221?, n care a u fost arunca\u355?i balaurul, fiara \u351?i \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 prooroc ul mincinos\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 , sau \u8222?\ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 calul alb\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u8221?, sau \par\pard\par\pard\ql \par\par d\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u8222?cerul dinti \u351?i p\u259?mntul dinti care au pierit \u351?i \u8222?\ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 noul cer \u351?i noul p\u259?mn t\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u8221? care au ap\u259?rut n locul celorlalte \u351 ?i \u8222?marea\u8221? care nu a mai fost, sau \u8222?Noul Ierusalim ce coboar\u 259? din cer \u351?i ce semnific\u259? \u8222?dimensiunile\u8221?, \u8222?ziduri le\u8221?, \u8222?por\u355?ile\u8221?, \u351?i \u8222?temeliile de pietre pre\u3 55?ioase\u8221?, sau diferitele \u8222?numere\u8221? \u351?i alte lucruri, care reprezint\u259? mari mistere pentru cei care nu \u351?tiu nimic despre sensul sp iritual din Cuvnt. Dar n\u355?elesul tuturor acestor lucruri va fi dezv\u259?luit n cartea despre Apocalips\u259?. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 44.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Am spus mai nainte, c\u259? toate lucrurile c are sunt con\u355?inute n acea carte, n sens spiritual, sunt deja mplinite n ziua de azi. n aceast\u259? scurt\u259? lucrare voi face cteva remarci generale despre Ju decata de Apoi, Distrugerea Babilonului, primul cer \u351?i primul p\u259?mnt car

e au disp\u259?rut, noul cer, noul p\u259?mnt \u351?i Noul Ierusalim, pentru ca a cest lucru s\u259? fie cunoscut, pentru c\u259? toate acestea s-au mplinit deja. Toate detaliile vor fi oferite cnd aceste lucruri vor fi explicate conform descri erii lor din Apocalips\u259?. \par\pard\par\pard\ql VIII. JUDECATA DE APOI S-A R EALIZAT DEJA \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 45.\ul0\nosupersub\c f2\f3\fs24 S-a ar\u259?tat mai sus, c\u259? Judecata de Apoi nu are loc pe p\u2 59?mnt, ci n lumea spiritual\u259?, unde se afl\u259? to\u355?i oamenii, de la ncep utul crea\u355?iei. De vreme ce este a\u351?a, este imposibil pentru orice om s\ u259? \u351?tie cnd se realizeaz\u259? Judecata de Apoi, pentru c\u259? toat\u259 ? lumea se a\u351?teapt\u259? ca ea s\u259? aib\u259? loc pe p\u259?mnt, nso\u355? it\u259? de o schimbare a tuturor lucrurilor, att n cerul vizibil ct \u351?i pe p\u 259?mnt \u351?i n oameni. Pentru ca omul bisericii s\u259? nu tr\u259?iasc\u259? n ignoran\u355?\u259?, avnd o asemenea credin\u355?\u259? \u351?i pentru ca cei car e cred n Judecata de Apoi s\u259? nu o a\u351?tepte la infinit, n curnd, cnd credin\ u355?a n acele lucruri care sunt spuse n sensul literal al Cuvntului vor pieri \u35 1?i pentru ca probabil s\u259? nu se ndep\u259?rteze mul\u355?i de credin\u355?a n Cuvnt, mi s-a permis s\u259? v\u259?d cu propriii mei ochi c\u259? Judecata de A poi s-a realizat deja. Cei r\u259?i sunt astfel arunca\u355?i n iaduri \u351?i ce i buni ridica\u355?i n ceruri \u351?i toate lucrurile sunt n acest mod puse n ordin e \u351?i, prin urmare, echilibrul spiritual dintre bine \u351?i r\u259?u \u351? i dintre rai \u351?i iad este restaurat. Mi s-a permis s\u259? v\u259?d cum s-a realizat Judecata de Apoi de la nceput pn\u259? la sfr\u351?it \u351?i, de asemenea , cum a fost distrus Babilonul \u351?i cum au fost arunca\u355?i n h\u259?uri cei desemna\u355?i prin \u8222?balaur\u8221?, \u351?i cum s-a format Noul cer \u351 ?i Noua biseric\u259? din ceruri, care este desemnat\u259? prin \u8222?Noul Ieru salim\u8221?. Mi s-a permis s\u259? v\u259?d toate acestea cu propriii mei ochi, pentru a putea depune m\u259?rturie despre ele. Aceast\u259? Judecat\u259? de A poi a nceput din anul 1757 \u351?i s-a ncheiat deja la sfr\u351?itul acelui an. \pa r \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 46.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Dar trebuie s\u259? se \u351?tie c\u259? aceast\u259? Judecata s-a realizat asupra acelora c are au tr\u259?it din vremea Domnului pn\u259? n ziua de azi \u351?i nu asupra cel ora care au tr\u259?it nainte. Pentru c\u259? o Judecat\u259? de Apoi a existat d eja nainte, de dou\u259? ori pe acest p\u259?mnt, una descris\u259? n Cuvnt prin \u8 222?potop\u8221?, iar cealalt\u259? a fost realizat\u259? de Domnul nsu\u351?i cnd era n lume, cum se poate vedea din cuvintele Domnului: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum st\u259?pn itorul lumii acesteia va fi aruncat afar\u259?. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Ioa n 12:31) \par\pard\par\pard\ql \u351?i n alt loc: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nos upersub\cf5\f6\fs24 V-am spus aceste lucruri ca s\u259? ave\u355?i pace n Mine. n lume ve\u355?i avea necazuri; dar ndr\u259?zni\u355?i, Eu am biruit lumea. \ul0\n osupersub\cf2\f3\fs24 (Ioan 16:33) \par\pard\par\pard\ql \u351?i de asemenea pri n aceste cuvinte ale lui Isaia: \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\f s24 Cine este acesta care vine din Edom... \u351?i calc\u259? mndru, n plin\u259?t atea puterii Lui?... \u8222?Eu singur am c\u259?lcat n teasc... i-am c\u259?lcat astfel n mnia Mea; a\u351?a c\u259? sngele lor a \u355?\u351?nit pe ve\u351?mintele Mele... c\u259?ci n inima Mea era o zi de r\u259?zbunare, \u351?i venise anul cel or r\u259?scump\u259?ra\u355?i ai Mei\u8221?... \u350?i astfel El s-a f\u259?cut Mntuitorul lor. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Isaia. 63:1-8) \par\pard\par\pard\q r Aceste cuvinte se pot g\u259?si, de asemenea, n multe alte locuri. Judecata de Apoi a mai avut loc de dou\u259? ori pe acest p\u259?mnt deoarece fiecare judecat \u259? are loc la sfr\u351?itul unei biserici, cum s-a ar\u259?tat mai sus ntr-un paragraf dedicat acestui subiect \u351?i au fost dou\u259? biserici pe acest p\u 259?mnt, una nainte de potop \u351?i alta dup\u259? el. Biserica dinainte de potop este descris\u259? n \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub \cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 prim ele capitole din Genez\u259? prin noua creare a cerului \u351?i a p\u259?mntului \u351?i prin paradis. Sfr\u351?itul ei a fost atunci cnd omul a mncat din pomul cun oa\u351?terii. Totul este descris prin coresponden\u355?e, conform stilului din Cuvnt, n al c\u259?rui sens spiritual, prin \u8222?crearea cerului \u351?i a p\u25 9?mntului\u8221? se n\u355?elege instituirea unei noi biserici (vezi primul paragr

af). \u8222?Paradisul Edenului\u8221? semnific\u259? n\u355?elepciunea sa cereasc \u259?, \u8222?pomul cunoa\u351?terii\u8221? \u351?i \u8222?\u351?arpele\u8221?, \u351?tiin\u355?a care a distrus-o. Prin \u8222?potop\u8221? se n\u355?elege Jud ecata de Apoi a oamenilor care formau aceast\u259? biseric\u259?. Dar cealalt\u2 59? biseric\u259? care a fost dup\u259? potop, este de asemenea descris\u259? n a numite pasaje din Cuvnt (Deut. 32:7-14) \u351?i n alte locuri. Aceast\u259? biseri c\u259? s-a extins mult n lumea asiatic\u259? \u351?i a fost continuat\u259? de u rma\u351?ii lui Iacob. Sfr\u351?itul ei a fost atunci cnd Domnul a venit n lume. O ultim\u259? Judecat\u259? de Apoi a fost f\u259?cut\u259? atunci de El asupra tu turor celor care au apar\u355?inut acelei biserici de la prima instituire a sa \ u351?i, n acela\u351?i timp, asupra celor r\u259?ma\u351?i de la prima biseric\u2 59?. Domnul a venit n lume n acest scop, pentru a aduce ordine n toate lucrurile di n ceruri \u351?i de pe p\u259?mnt \u351?i n acela\u351?i timp pentru a diviniza om ul. Dac\u259? El n-ar fi f\u259?cut acest lucru, nimeni n-ar fi putut fi salvat. n diferite pasaje din \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Arcana Coelestia \ul0\nosupers ub\cf2\f3\fs24 se arat\u259? c\u259? au existat dou\u259? biserici naintea veniri i Domnului \u351?i c\u259? Domnul a venit n lume pentru a readuce toate lucrurile din ceruri n ordine \u351?i pentru a diviniza omul. A treia biseric\u259? de pe p\u259?mnt este cea cre\u351?tin\u259?. Asupra acestei biserici \u351?i, n acela\u 351?i timp, asupra tuturor celor care fuseser\u259? n cerul dinti de pe vremea Dom nului, Judecata de Apoi despre care vorbesc aici s-a realizat deja. \par \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 47.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Modul cum a fost rea lizat\u259? aceast\u259? Judecat\u259? nu se poate descrie n detaliu n aceast\u259 ? scurt\u259? lucrare, pentru c\u259? sunt multe de spus, dar acest lucru va fi f\u259?cut n cartea despre explicarea Apocalipsei. Judecata nu s-a f\u259?cut num ai asupra oamenilor din biserica cre\u351?tin\u259?, ci \u351?i asupra celor num i\u355?i mahomedani \u351?i asupra tuturor p\u259?gnilor din ntreaga lume. Aceasta s-a f\u259?cut mai nti asupra celor de religie papal\u259?, apoi asupra mahomedan ilor, apoi asupra p\u259?gnilor \u351?i n final asupra reforma\u355?ilor. Judecata asupra celor de religie papal\u259? va fi ar\u259?tat\u259? n paragraful urm\u25 9?tor, despre Babilonul care a fost distrus, judecata asupra reforma\u355?ilor n paragraful despre primul cer care a pierit, iar n acest paragraf se va spune cte c eva despre judecata asupra mahomedanilor \u351?i a p\u259?gnilor. \par\pard\par\p ard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 48.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Iat\u259? cum a ap\u259?rut n ceruri aranjamentul tuturor na\u355?iunilor \u351?i popoarelo r ce trebuiau s\u259? fie judecate: aduna\u355?i n mijloc ap\u259?reau a fi cei r eforma\u355?i, care erau de asemenea a\u351?eza\u355?i distinct n func\u355?ie de \u355?ar\u259?: germanii erau spre nord, suedezii spre vest, danezii la vest, o landezii spre est \u351?i sud, englezii n centru. n jurul acestei zone de mijloc n care se aflau reforma\u355?ii, se aflau cei de religie papal\u259?, cei mai mul\ u355?i dintre ei n partea de vest \u351?i o parte n sud. Dup\u259? ei veneau mahom edanii, de asemenea a\u351?eza\u355?i distinct n func\u355?ie de \u355?ara de und e erau, to\u355?i n sud-vest. Dup\u259? ei, ceilal\u355?i cre\u351?tini erau adun a\u355?i n num\u259?r mare \u351?i formau circumferin\u355?a. n spatele acestora a p\u259?rea a fi o mare, care era hotarul. Acest aranjament al na\u355?iunilor pe diverse direc\u355?ii s-a f\u259?cut conform facult\u259?\u355?ii comune a acel ei na\u355?iuni de a primi adev\u259?rurile divine, pentru c\u259? n lumea spirit ual\u259? fiecare este cunoscut dup\u259? regiunea \u351?i partea din ea n care l ocuie\u351?te \u351?i, mai mult, ntr-o societate cu mai mul\u355?i membri, fiecar e este cunoscut dup\u259? locul s\u259?u n raport cu ceilal\u355?i. n leg\u259?tur \u259? cu acest lucru, consulta\u355?i lucrarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiu l \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (AC 148,149). La fel \u351?i atunci cnd merge dintr-un loc n altul, orice avansare ntr-o direc\u355?ie se realizeaz\u2 59? atunci conform st\u259?rilor succesive ale gndurilor datorate caracteristicil or propriei sale vie\u355?i, conform c\u259?rora to\u355?i cei despre care vom v orbi n cele ce urmeaz\u259? au fost condu\u351?i la locul lor. ntr-un cuvnt, modul n care fiecare merge n lumea spiritual\u259? este determinat de fapt de gndurile mi n\u355?ii sale. De aceea, \u8222?mod\u8221?, \u8222?mers\u8221? \u351?i altele l a fel, n sensul spiritual din Cuvnt, nseamn\u259? fermitatea \u351?i progresul n via \u355?a spiritual\u259?. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 49.\

ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n Cuvnt, cele patru direc\u355?ii sunt numite \u8222?c ele patru vnturi\u8221? \u351?i o ntrunire este numit\u259? \u8222?o adunare din c ele patru vnturi\u8221?, cum este acolo unde Matei vorbe\u351?te despre Judecata de Apoi: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 El va trimite pe nger ii S\u259?i \u351?i vor aduna pe ale\u351?ii Lui din cele patru vnturi, de la o m argine a cerurilor pn\u259? la cealalt\u259?. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Mat. 2 4:31); \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 J udecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u351?i n alt l oc: \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Toate neamurile vor fi adunate naintea Lui. El i va desp\u259?r\u355?i pe unii de al\u355?ii cum despa rte p\u259?storul oile de capre \u351?i va pune oile la dreapta, iar caprele la stnga Lui. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Mat. 25:32,33) \par\pard\par\pard Aceasta nseamn\u259? c\u259? Domnul i va desp\u259?r\u355?i atunci pe cei care sun t stabili\u355?i n adev\u259?r \u351?i n acela\u351?i timp n bine de cei care sunt n adev\u259?r dar nu \u351?i n bine. \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 n sensul spiritual al Cuvntului, \u8222?dreapta\u8221? nseamn\u259? binele, iar \u8222?stnga\u8221? a dev\u259?rul, iar \u8222?oile\u8221? \u351?i \u8222?caprele\u8221? acela\u351?i lucru.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Judecata s-a realizat numai asupra acestora, cei r\u259?i care nu au fost n adev\u259?r fiind deja n iaduri, pentru c\u259? to\ u355?i cei r\u259?i la inim\u259? care 1-au negat pe Dumnezeu \u351?i au respins adev\u259?rurile bisericii din credin\u355?a lor, sunt arunca\u355?i aici dup\u 259? moarte \u351?i deci nainte de judecat\u259?. \u8222?Primul cer\u8221? care a pierit, era format din cei care erau n adev\u259?r dar nu \u351?i n bine, iar \u8 222?noul cer\u8221? a fost format din cei care erau stabili\u355?i n adev\u259?r \u351?i n acela\u351?i timp \u351?i n bine. \par \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 50.\ ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n ceea ce prive\u351?te judecata mahomedanilor \u351? i a p\u259?gnilor, ea s-a realizat astfel. Mahomedanii au fost condu\u351?i mai d eparte din locurile lor \u351?i aduna\u355?i n sud-vest, n jurul cre\u351?tinilor, dinspre vest, prin nord, spre est, pn\u259? la limita de sud. Cei buni au fost d esp\u259?r\u355?i\u355?i de cei r\u259?i n acest mod: cei r\u259?i au fost arunca \u355?i n mla\u351?tini \u351?i lacuri, mul\u355?i fiind mpr\u259?\u351?tia\u355?i ntr-un de\u351?ert ndep\u259?rtat, iar cei buni au fost condu\u351?i prin est c\u 259?tre un t\u259?rm ntins aproape de regiunea sudic\u259?, unde li s-au dat locui n\u355?e. Cei care au fost condu\u351?i acolo l recunoscuser\u259? n lume pe Domnu l ca fiind cel mai mare profet, ca fiind Fiul lui Dumnezeu \u351?i au crezut c\u 259? El a fost trimis de Tat\u259?l pentru a-i nv\u259?\u355?a pe oameni \u351?i n acela\u351?i timp tr\u259?iser\u259? vie\u355?i morale \u351?i spirituale confo rm principiilor lor religioase. Cei mai mul\u355?i dintre ace\u351?tia, cnd sunt n v\u259?\u355?a\u355?i, primesc credin\u355?a n Domnul \u351?i l recunosc ca fiind una cu Tat\u259?l. De asemenea, li se permite s\u259? comunice cu raiul cre\u351 ?tinilor, prin gra\u355?ia Domnului, dar ei nu se amestec\u259?, pentru c\u259? i separ\u259? religia. To\u355?i cei care apar\u355?in acestei religii, imediat d up\u259? ce ajung n via\u355?a de dincolo printre ai lor, l caut\u259? mai nti pe Ma homed, dar el nu apare, ns\u259? n locul lui sunt al\u355?i doi, care \u351?i spun Mahomed \u351?i care au ob\u355?inut locuri n mijloc, sub raiul cre\u351?tinilor, c\u259?tre partea stng\u259? a acestuia. Ace\u351?tia doi sunt n locul lui Mahome d, pentru c\u259? dup\u259? moarte, to\u355?i oamenii, de orice religia ar fi, s unt prima dat\u259? condu\u351?i c\u259?tre cei pe care i-au venerat n lume, pent ru c\u259? religia omului r\u259?mne lipit\u259? de el, dar ei nu-\u351?i dau sea ma c\u259? ace\u351?tia nu le pot fi de nici un ajutor. Astfel, ei sunt mai nti l\ u259?sa\u355?i n propria lor religie, pentru c\u259? este singurul mod n care se p oate realiza retragerea lor din ea. Unde se afl\u259? ns\u259? Mahomed, ce este e l \u351?i de unde au ap\u259?rut cei doi care sunt n locul lui, se va ar\u259?ta n cartea n care va fi explicat\u259? Apocalipsa. \par \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 51.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Judecata s-a realizat asupra p\u259?gnilor n a proape acela\u351?i fel n care s-a realizat asupra mahomedanilor, dar ei nu au fo st condu\u351?i ntr-un circuit, ci au naintat numai pu\u355?in n regiunea de vest, unde cei r\u259?i au fost separa\u355?i de cei buni, cei r\u259?i fiind arunca\u 355?i n dou\u259? pr\u259?p\u259?stii mari, care se ntindeau oblic n adncuri, iar ce i buni au fost condu\u351?i deasupra p\u259?r\u355?ii de mijloc, unde se aflau c

re\u351?tinii, c\u259?tre p\u259?mntul mahomedanilor dinspre est \u351?i li s-au dat locuin\u355?e dincolo de mahomedani, n mare parte n regiunea de sud. Dar aceia care n lume l-au venerat pe Domnul n form\u259? uman\u259? \u351?i au dus vie\u35 5?i pline de iubire, conform principiilor religiei lor, au fost uni\u355?i cu cr e\u351?tinii n rai, pentru c\u259? ei l recunosc \u351?i l ador\u259? pe Domnul mai mult ca al\u355?ii. Cei mai inteligen\u355?i dintre ei sunt din Africa. Mul\u35 5?imea p\u259?gnilor \u351?i a mahomedanilor era att de mare, nct puteau fi num\u259 ?ra\u355?i miriade. Judecata acestei mul\u355?imi imense s-a realizat n cteva zile , pentru c\u259? fiecare, dup\u259? ce este l\u259?sat n propria sa iubire \u351? i credin\u355?\u259?, este imediat condus c\u259?tre cei ca el. \par\pard\par\pa rd\ql \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 52.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Din toate ac estea se poate vedea adev\u259?rul prezicerilor Domnului n ceea ce prive\u351?te Judecata de Apoi, cum c\u259?: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\f s24 Vor veni de la r\u259?s\u259?rit \u351?i de la apus, de la miaz\u259?noapte \u351?i de la miaz\u259?-zi, \u351?i vor \u351?edea la mas\u259? n mp\u259?r\u259? \u355?ia lui Dumnezeu. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Luc. 13:29). \par\pard\par\p ard\ql IX. BABILONUL \u350?I DISTRUGEREA LUI \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupers ub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 53.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 S-a v\u259?zut mai sus (40-44) c\u259? toate lucrurile prezise n Apocalips\u259? sunt mplinite n ziua de azi \u351?i c\u259? Ju decata de Apoi s-a realizat deja, dup\u259? cum s-a descris n paragraful preceden t, unde se arat\u259? cum s-a realizat Judecata asupra mahomedanilor \u351?i p\u 259?gnilor. Urmeaz\u259? acum o relatare despre cum s-a realizat aceasta asupra r omano-catolicilor, care reprezint\u259? \u8222?Babilonul\u8221?, despre care se vorbe\u351?te n multe locuri n Apocalips\u259?, mai ales despre distrugerea lui, n capitolul 18, unde este descris astfel: \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\ cf5\f6\fs24 (Un nger) a strigat cu glas tare \u351?i a zis: \u8222?A c\u259?zut, a c\u259?zut Babilonul cel mare. A ajuns un loca\u351? al dracilor, o nchisoare a oric\u259?rui duh necurat, o nchisoare a oric\u259?rei p\u259?s\u259?ri necurate \u351?i urte. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Apoc. 18:2). \par\pard\par\pard\ql Da r nainte se spune cum s-a realizat distrugerea Babilonului: I. Ce se n\u355?elege prin Babilon \u351?i care este starea lui. II. Starea celor din Babilon n via\u35 5?a de apoi. III. Unde au fost locuin\u355?ele lor pn\u259? acum. \par\pard\par\ pard\ql IV. De ce au fost ei tolera\u355?i acolo pn\u259? n ziua Judec\u259?\u355? ii de Apoi. V. Cum au fost ei distru\u351?i \u351?i locuin\u355?ele lor pustiit e. \par\pard\par\pard\ql VI. Aceia dintre ei care erau de partea adev\u259?rului \u351?i binelui au fost salva\u355?i. VII. Starea celor care au venit dup\u259 ? aceea aici de pe p\u259?mnt. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 54.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 S\u259? vedem ce se n\u355?elege prin Babil on \u351?i care este starea sa. Prin Babilon sunt desemna\u355?i to\u355?i cei c are vor s\u259? st\u259?pneasc\u259? prin intermediul religiei. A st\u259?pni prin religie nseamn\u259? a avea putere asupra sufletelor oamenilor \u351?i astfel as upra vie\u355?ii lor spirituale \u351?i a folosi lucrurile divine, care apar\u35 5?in acelei religii, ca mijloace pentru a realiza acest scop. Ei sunt numi\u355? i Babilon deoarece aceast\u259? st\u259?pnire a nceput n timpuri str\u259?vechi, da r a fost distrus\u259? la nceput. nceputul ei este descris ca un ora\u351? \u351?i un turn, al c\u259?rui cap\u259?t trebuia s\u259? ajung\u259? la cer, iar distr ugerea lui, ncurcarea limbilor, de unde provine numele Babei (Gen. 11:1-9). Ce nse amn\u259? cele descrise acolo n sensul spiritual al Cuvntului, se explic\u259? n \u l0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Arcana Coelesda \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (1283-1328 ). Mai multe despre faptul c\u259? aceast\u259? st\u259?pnire a nceput \u351?i s-a instituit n Babel se pot vedea n Daniel, unde se vorbe\u351?te despre Nabucodonos or, c\u259? a creat o imagine pe care s\u259? o venereze to\u355?i (cap. 3). \u3 50?i de asemenea unde Bel\u351?azar \u351?i ceata lui beau din vase de aur \u351 ?i argint pe care Nabucodonosor le luase din templul din Ierusalim \u351?i n acel a\u351?i timp venerau zei de aur, argint, bronz \u351?i fier. De aceea s-a scris pe zid: El a num\u259?rat, a cnt\u259?rit, el a mp\u259?r\u355?it; \u351?i n aceea \u351?i noapte regele nsu\u351?i a fost omort, (cap. 5) \u8222?Vasele de aur \u351 ?i argint\u8221? din templul din Ierusalim semnific\u259? binele \u351?i adev\u2 59?rul bisericii, \u8222?a bea din ele\u8221? \u351?i n acela\u351?i timp a vener

a zei de aur \u351?i argint, bronz \u351?i fier, nseamn\u259? a profana, iar \u82 22?scrierea de pe zid\u8221?, precum \u351?i \u8222?moartea regelui\u8221? nseamn \u259? pedeapsa divin\u259? \u351?i distrugerea anun\u355?at\u259? mpotriva celor care folosesc adev\u259?rurile \u351?i virtu\u355?ile divine ca mijloace. Care este starea celor numi\u355?i Babilon se arat\u259? adesea n profe\u355?i, cum e Isaia: \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Vei cnta cntarea aceas ta asupra mp\u259?ratului Babilonului. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \u8222?... \ul 0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Domnul a frnt toiagul celor r\u259?i, nuiaua st\u259?pnit orilor... ai c\u259?zut din cer, tu, Luceaf\u259?r str\u259?lucitor, ai fost dob ort la p\u259?mnt... Tu ziceai n inima ta: \u8222?M\u259? voi sui n cer, mi voi ridic a scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi \u351?edea pe muntel e adun\u259?rii dumnezeilor la cap\u259?tul miaz\u259?noaptei... voi fi ca Cel P rea nalt.\u8221? Dar ai fost aruncat n locuin\u355?a mor\u355?ilor, n adncimile mormn tului!... voi \u351?terge numele \u351?i urma Babilonului... voi face din el un culcu\u351? de arici \u351?i o mla\u351?tin\u259?. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 ( Isaia. 14:4, 5, 12, 13, 14, 15, 22, 23) \par\pard\par\pard\ql \u350?i se mai spu ne: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 A strigat ca un leu: \u8222?A c\u259?zut, a\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 c\u259?zut Babilonul, \u351?i toate icoanele dumnezeului lui sunt sf\u259?rmate l a p\u259?mnt. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Isaia. 21:9) \par\pard\par\pard\ql Citi\u355?i de asemenea Isaia 47:1-15, 48:14-20, Ieremia 50:1-3. Din toate acest e pasaje este acum evident ce este Babilonul. \par\pard\par\pard\ql \par\pard\pa r\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Ar trebui s\u259? se \u351?tie c\u259? biserica devi ne Babilon atunci cnd iubirea \u351?i credin\u355?a dispar \u351?i iubirea de sin e ncepe s\u259? domneasc\u259? n locul lor. Aceast\u259? iubire, dac\u259? nu este controlat\u259?, vrea s\u259? i domine nu numai pe cei pe care i poate supune pe p\u259?mnt, dar \u351?i pe cei din ceruri \u351?i nu se opre\u351?te nici acolo, ci urc\u259? chiar pe tronul lui Dumnezeu \u351?i \u351?i transfer\u259? sie\u351 ?i puterea Sa divin\u259?. C\u259? s-a f\u259?cut acest lucru, chiar nainte de ve nirea Domnului, reiese din pasajele din Cuvnt citate mai sus. Dar pentru c\u259? au devenit to\u355?i idolatri, acel Babilon a fost distrus de Domnul pe cnd se af la n lume, prin Judecata la care a fost supus n lumea spiritual\u259?. Acest lucru se n\u355?elege prin cuvintele profetice, c\u259? \u8222?Lucifer\u8221?, care es te Babilonul, a fost aruncat n iad \u351?i c\u259? \u8222?Babilonul a c\u259?zut \u8221? \u351?i mai mult, prin \u8222?scrierea de pe perete\u8221? \u351?i \u8 222?moartea lui Bel\u351?azar\u8221? \u351?i de asemenea prin \u8222?piatra f\u2 59?urit\u259? din stnc\u259?\u8221?, care a distrus statuia la care visa Nabucodo nosor. \par\pard\par\pard\qr \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 55.\ul0\nosupersub\cf2\ f3\fs24 Dar Babilonul despre care se vorbe\u351?te n Apocalips\u259?, este Babil onul din zilele noastre, care s-a ridicat dup\u259? venirea Domnului \u351?i car e se \u351?tie c\u259? este format din romanocatolici. Acest Babilon este mult m ai periculos \u351?i tic\u259?los dect cel care a existat nainte de venirea Domnul ui, pentru c\u259? el profaneaz\u259? adev\u259?rurile \u351?i virtu\u355?ile in terioare ale bisericii, pe care Domnul le-a revelat lumii, atunci cnd s-a revelat pe El nsu\u351?i. Ct este de v\u259?t\u259?m\u259?tor, ct de tic\u259?los n interio r, se poate vedea din urm\u259?torul rezumat. Ei l recunosc \u351?i venereaz\u259 ? pe Domnul separat de orice putere de a mntui: ei separ\u259? complet Divinitate a Sa de Umanitatea Sa \u351?i transfer\u259? asupra lor puterea Sa divin\u259?, care f\u259?cea parte din Umanitatea Sa. Ei iart\u259? p\u259?catele, ei te trim it n rai, ei te arunc\u259? n iad, ei mntuiesc pe cine doresc, ei vnd mntuirea, astfe l ei \u351?i arog\u259? ceea ce apar\u355?ine numai Puterii Divine. De vreme ce \u 351?i nsu\u351?esc aceast\u259? putere, rezult\u259? c\u259? fac din ei n\u351?i\u 351?i ni\u351?te zei, fiecare conform pozi\u355?iei sale, prin transfer de la ce l mai nalt dintre ei, pe care l numesc reprezentantul lui Hristos, pn\u259? la cel mai de jos. Astfel, ei se privesc pe ei n\u351?i\u351?i ca fiind Domnul, \u351?i l venereaz\u259? nu de dragul Lui, ci pentru binele lor. Ei nu numai c\u259? modi fic\u259? \u351?i falsific\u259? Cuvntul, dar chiar l r\u259?pesc oamenilor, pentr u ca nu cumva ace\u351?tia s\u259? ntrez\u259?reasc\u259? m\u259?car o scnteie de adev\u259?r. ns\u259?, nefiind mul\u355?umi\u355?i nici de acest lucru, ei chiar l

distrug, recunoscndu-L pe Dumnezeu doar prin decrete date de Roma, pe care le co nsider\u259? superioare Dumnezeului din Cuvnt. Ei i ndep\u259?rteaz\u259? astfel pe to\u355?i de pe calea c\u259?tre rai, pentru c\u259? recunoa\u351?terea Domnulu i \u351?i iubirea pentru El, sunt calea c\u259?tre rai, iar Cuvntul este cel care arat\u259? calea. De aceea, f\u259?r\u259? Domnul, prin intermediul Cuvntului, n u mai exist\u259? mntuire. Ei se str\u259?duiesc din toate puterile s\u259? sting \u259? lumina raiului, care apare din adev\u259?rurile divine, astfel nct ignoran\ u355?a s\u259? i ia locul \u351?i cu ct mai mare este ignoran\u355?a, cu att ei sun t mai lini\u351?ti\u355?i. Ei distrug lumina raiului interzicnd citirea Cuvntului \u351?i a c\u259?r\u355?ilor care con\u355?in doctrine din Cuvnt; instituind sluj be religioase ntr-o limb\u259? care nu este n\u355?eleas\u259? de cei simpli \u351 ?i n care nu exist\u259? adev\u259?rul divin. Mai mult, ei \u351?i umplu lumea cu falsuri care sunt numai ntuneric \u351?i care ndep\u259?rteaz\u259? \u351?i risipe sc lumina. De asemenea, i conving pe oamenii simpli c\u259? vor avea via\u355?\u2 59? prin credin\u355?a n preo\u355?ii lor, deci creznd n al\u355?ii \u351?i nu n ei n \u351?i\u351?i. De asemenea, ei au stabilit s\u259? fie venerate anumite lucruri sfinte exterioare, f\u259?r\u259? cele interioare, l\u259?snd astfel interiorul gol, f\u259?r\u259? cunoa\u351?terea binelui \u351?i a adev\u259?rului. Totu\u35 1?i, Divinul poate fi venerat \u351?i n exterior, dar numai n m\u259?sura n care es te adorat \u351?i n interior, deoarece exteriorul provine din interior. Mai mult, ei introduc tot felul de idoli, fabric\u259? sfin\u355?i \u351?i i nmul\u355?esc, v\u259?d \u351?i tolereaz\u259? venerarea acestor sfin\u355?i \u351?i chiar rug \u259?ciunile oferite acestor sfin\u355?i aproape ca unor zei. \u351?i pun idolii peste tot, se laud\u259? cu marile miracole s\u259?vr\u351?ite de ace\u351?tia, i pun ca protectori peste ora\u351?e, temple, m\u259?n\u259?stiri, oasele lor lua te din morminte le arat\u259? ca sfinte, de\u351?i sunt ct se poate de comune, as tfel ntorcnd min\u355?ile tuturor de la adorarea Divinului c\u259?tre adorarea oam enilor. Mai mult, ei sunt foarte prev\u259?z\u259?tori ca nimeni s\u259? nu ias\ u259? de la ntuneric la lumin\u259?, de la adorarea idolilor la adorarea Divinit\ u259?\u355?ii, ridicnd tot mai multe m\u259?n\u259?stiri, din care trimit spioni \u351?i informatori n toate direc\u355?iile. Ei smulg confesiunile inimii, care s unt de asemenea confesiuni ale gndurilor \u351?i inten\u355?iilor \u351?i dac\u25 9? cineva nu se spovede\u351?te, l amenin\u355?\u259? cu focul infernului \u351?i chinuri n purgatoriu, iar cei care ndr\u259?znesc s\u259? spun\u259? ceva \par\pa rd\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apo i \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 mpotriva tronului papal \u351 ?i a domina\u355?iei lor, sunt nchi\u351?i ntr-o nchisoare cumplit\u259?, numit\u25 9? inchizi\u355?ie. Ei fac toate acestea cu unicul scop de a st\u259?pni lumea \u 351?i comorile ei, pentru a tr\u259?i n lux \u351?i a fi cei mai mari, n timp ce r estul sunt sclavi. Dar o asemenea st\u259?pnire nu este cea a raiului asupra iadu lui, ci a iadului asupra raiului, pentru c\u259? atta timp ct dragostea de putere se afl\u259? n om, mai ales n omul bisericii, iadul domne\u351?te. C\u259? aceast\ u259? iubire domne\u351?te n iad \u351?i c\u259? din ea este f\u259?cut iadul, se poate vedea n cartea despre rai \u351?i iad \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \ u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 551-565). Din acest rezumat se poate ve dea c\u259? aici nu exist\u259? o biseric\u259? ci Babilonul, pentru c\u259? bis erica se afl\u259? acolo unde este venerat Domnul \u351?i unde este citit Cuvntul . \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 56.\ul0\nosupersub\c f2\f3\fs24 Starea n via\u355?a de apoi a celor care sunt din Babilon, poate ap\u 259?rea numai celui c\u259?ruia Domnul i-a permis s\u259? fie mpreun\u259? cu cei din lumea spiritual\u259?. Deoarece mie mi-a fost permis acest lucru, eu pot vo rbi din experien\u355?\u259?, pentru c\u259? eu i-am v\u259?zut, i-am auzit \u35 1?i am vorbit cu ei. Orice om dup\u259? moarte are o via\u355?\u259? similar\u25 9? cu via\u355?a lui din lume \u351?i acest lucru nu poate fi schimbat, cu excep \u355?ia deliciilor iubirii, care sunt schimbate n coresponden\u355?e, dup\u259? cum se poate vedea din lucrarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (470-484, 485-490). La fel este \u351?i n cazul celor despre care vorbim acum, care au o via\u355?\u259? la fel cu cea pe care au avu t-o n lume, cu aceast\u259? excep\u355?ie, aceea c\u259? lucrurile ascunse din in ima lor sunt acum dezv\u259?luite, pentru c\u259? ei sunt aici n spirit, n care se

afl\u259? aspectele interioare ale gndurilor \u351?i inten\u355?iilor lor, pe ca re le ascunseser\u259? n lume \u351?i pe care le acoperiser\u259? cu o aparen\u35 5?\u259? sfnt\u259?. \u350?i de vreme ce aceste aspecte ascunse au fost acum dezv \u259?luite, s-a descoperit c\u259? mai mult de jum\u259?tate din cei care uzurp aser\u259? puterea de a deschide \u351?i nchide cerurile, erau atei. Pentru ei pu terea se afl\u259? n minte \u351?i n lume \u351?i se bazeaz\u259? pe principiul c\ u259? toat\u259? puterea I-a fost dat\u259? de Tat\u259? Domnului \u351?i c\u259 ? aceasta i-a fost transferat\u259? lui Petru \u351?i prin succesiune primilor p reo\u355?i. Dar restul, care nu sunt atei, sunt att de goi, fiind complet ignoran \u355?i n ceea ce prive\u351?te via\u355?a spiritual\u259? a omului, mijloacele d e mntuire sau adev\u259?rurile divine care conduc n rai, nct ei nu \u351?tiu nimic d espre credin\u355?a \u351?i iubirea cereasc\u259?, creznd c\u259? raiul poate fi acordat prin bun\u259?voin\u355?a Papei oricui, oricine ar fi el. Dar, fiecare n lumea spiritual\u259? are o via\u355?\u259? similar\u259? cu cea din lumea fizic \u259?, f\u259?r\u259? nici o diferen\u355?\u259?, atta timp ct el nu este nici n r ai, nici n iad, (dup\u259? cum s-a ar\u259?tat \u351?i se poate vedea n lucrarea \ ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul, \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 453480); iar lumea spiritual\u259?, n ceea ce prive\u351?te aparen\u355?a exterioar\ u259?, este la fel ca cea material\u259?. \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u3 51?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 170-176) Cei din lumea spiritual\u259? au o via\u355?\u259? civil\u259? \u351?i moral\u259? asem\u259?n\u259?toare cu cea pe care au avut-o n timpul vie\u355?ii \u351?i mai ales ei au aceea\u351?i relig ie, pentru c\u259? aceasta este nr\u259?d\u259?cinat\u259? n profunzimile fiin\u35 5?ei umane \u351?i nimeni dup\u259? moarte nu se poate sustrage ei, dect dac\u259 ? el se afl\u259? n bine prin adev\u259?r \u351?i n adev\u259?r prin bine. Dar est e mai dificil s\u259? sustragi poporul despre care vorbim acum religiei lui dect alte popoare, deoarece el nu este n bine prin adev\u259?r \u351?i nc\u259? \u351?i mai pu\u355?in n adev\u259?r prin bine, deoarece adev\u259?rurile lui nu sunt di n Cuvnt, cu excep\u355?ia ctorva, pe care le-a falsificat aplicndule guvern\u259?ri i sale \u351?i de aceea nu mai are altceva dect un bine fals, deoarece a\u351?a c um este adev\u259?rul, a\u351?a devine \u351?i binele. Aceste lucruri sunt spuse pentru a se \u351?ti c\u259? religia acestei na\u355?iuni, n lumea spiritual\u25 9?, este identic\u259? cu cea din lumea material\u259?. \par\pard\par\pard\qr Ac este lucruri fiind spuse, voi relata acum cteva aspecte despre religia \u351?i vi a\u355?a celor de religie papal\u259? n lumea spiritual\u259?. Ei au un anumit co nsiliu, asem\u259?n\u259?tor consiliului sau consistoriului din Roma, n care se a dun\u259? episcopii lor \u351?i se consult\u259? n leg\u259?tur\u259? cu diversel e aspecte ale religiei lor, mai ales n leg\u259?tura cu mijloacele de a-i \u355?i ne pe oamenii simpli ntr-o supunere oarb\u259? \u351?i de a-\u351?i m\u259?ri dom eniile. Acest consiliu se afl\u259? n partea de sud, aproape de regiunea estic\u2 59?, dar nici unul din cei care au fost papi sau cardinali n lume nu ndr\u259?zne\ u351?te s\u259? intre acolo, pentru c\u259? asem\u259?narea cu Divinitatea le st \u259?pne\u351?te nc\u259? min\u355?ile, deoarece n lume \u351?i arogaser\u259? pute rea Domnului. De aceea, imediat ce ajung aici, ei sunt du\u351?i deoparte \u351? i arunca\u355?i al\u259?turi de cei ca ei ntr-un de\u351?ert. Dar aceia dintre ei care au fost cinsti\u355?i \u351?i nu au uzurpat o asemenea putere, din credin\ u355?\u259?, se afl\u259? ntr-o camer\u259? ntunecat\u259? n spatele acestui consil iu. Mai este o adunare n partea de vest, aproape de regiunea nordic\u259?. Aici a re loc introducerea n rai a credincio\u351?ilor de rnd. Acolo exist\u259? un num\u 259?r de societ\u259?\u355?i n care oamenii tr\u259?iesc diverse \par\pard\par\pa rd\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pa rd\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 pl\u259?ceri exterioare. n unele socie t\u259?\u355?i ei se joac\u259?, n altele danseaz\u259?, n altele \u351?i schimonos esc fe\u355?ele n diverse expresii hilare \u351?i vesele, n altele discut\u259? ntr -o manier\u259? prietenoas\u259?, n altele discut\u259? probleme civile, n altele probleme religioase, n alte societ\u259?\u355?i vorbesc obscenit\u259?\u355?i \u3 51?i a\u351?a mai departe. Ei accept\u259? una dintre aceste societ\u259?\u355?i dup\u259? cum dore\u351?te fiecare \u351?i o numesc rai, dar cu to\u355?ii, dup \u259? ce au r\u259?mas acolo cteva ore, se plictisesc \u351?i pleac\u259?, pentr u c\u259? acele pl\u259?ceri sunt exterioare, \u351?i nu eterne, Mai mult, n aces

t mod, mul\u355?i renun\u355?\u259? s\u259? cread\u259? n doctrina lor privind in trarea n rai. \par\pard\par\pard\qj n ceea ce prive\u351?te religia lor perso nal\u259?, aceasta este la fel cu aceea din lume. Ca \u351?i n lume, ea const\u25 9? din slujbe religioase, care nu au loc n limba comun\u259? a spiritelor, ci ntruna compus\u259? din cuvinte nalte, care induc o sfin\u355?enie exterioar\u259? \ u351?i evlavie \u351?i sunt complet neinteligibile. Astfel ei ador\u259? sfin\u3 55?ii \u351?i \u351?i expun idolii la vedere, dar sfin\u355?ii lor nu se v\u259?d nic\u259?ieri, pentru c\u259? to\u355?i cei care au vrut s\u259? fie venera\u35 5?i ca zeit\u259?\u355?i, se afl\u259? n iad. Ceilal\u355?i care nu au vrut s\u25 9? fie venera\u355?i se afl\u259? printre spiritele comune. Aceste lucruri prela \u355?ii lor le \u351?tiu, pentru c\u259? ei i caut\u259? \u351?i i g\u259?sesc \u 351?i atunci cnd i g\u259?sesc i dispre\u355?uiesc, dar ascund aceste lucruri popor ului, pentru ca sfin\u355?ii s\u259? continue s\u259? fie venera\u355?i ca zeit\ u259?\u355?i tutelare, iar preo\u355?ii n\u351?i\u351?i, care conduc poporul, s\u 259? fie venera\u355?i ca domnii cerurilor. n acela\u351?i mod, ei ridic\u259? te mple \u351?i m\u259?n\u259?stiri la fel cum f\u259?ceau n lume, strng bog\u259?\u3 55?ii \u351?i acumuleaz\u259? lucruri scumpe, pe care le ascund n pivni\u355?e, p entru c\u259? exist\u259? \u351?i n lumea spiritual\u259? lucruri scumpe, la fel ca \u351?i n cea material\u259?, \u351?i nc\u259? cu mult mai multe. La fel, ei tr imit c\u259?lug\u259?ri s\u259?-i atrag\u259? pe p\u259?gni la religia lor, pentr u a-i supune legilor lor. \par\pard\par\pard\qj De obicei au turnuri de veghe ridicate in mijlocul adun\u259?rilor lor, de unde se pot bucura de o veder e larg\u259? asupra regiunii nconjur\u259?toare. Mai mult, prin diverse mijloace \u351?i \u351?iretlicuri, ei stabilesc contacte cu persoane din apropiere sau de p\u259?rtare, asociind-se cu ele \u351?i atr\u259?gndu-le de partea lor. \par\par d\par\pard\qj Aceasta este starea lor n general, dar n particular, mul\u355?i pr ela\u355?i din acea regiune iau toat\u259? puterea de la Domnul \u351?i pretind c\u259? este a lor \u351?i pentru c\u259? fac acest lucru, nu recunosc existenta Divinit\u259?\u355?ii. Ei falsific\u259? nc\u259? sfin\u355?enia n exterior; dar aceast\u259? sfin\u355?enie este profan\u259?, pentru c\u259? n interior nu exist \u259? o recunoa\u351?tere a Divinit\u259?\u355?ii. De aceea ei comunic\u259? cu anumite societ\u259?\u355?i din raiul cel mai de jos printr-o sfin\u355?enie ex terioar\u259? \u351?i cu iadurile prin lipsa de credin\u355?\u259? interioar\u25 9?, astfel c\u259? ei apar\u355?in ambelor. Din aceast\u259? cauz\u259?, mai ale s, ei atrag spiritele bune \u351?i simple \u351?i le dau locuin\u355?e lng\u259? ei \u351?i atrag, de asemenea, spirite rele \u351?i le plaseaz\u259? n jurul soci et\u259?\u355?ii n toate direc\u355?iile, prin cei simpli fiind uni\u355?i cu rai ul, iar prin cei r\u259?i cu iadul. De aceea, ei pot realiza lucruri odioase car e vin din iad, pentru c\u259? cei simpli \u351?i buni care se afl\u259? n ceruril e de jos se uit\u259? numai la aparen\u355?a de sfin\u355?enie exterioar\u259? \ u351?i la sfnta lor adorare a Divinului n exterior, dar nu v\u259?d r\u259?utatea lor \u351?i tocmai de aceea i favorizeaz\u259?. Aceasta este de fapt, cea mai mar e protec\u355?ie a lor dar, n timp, to\u355?i renun\u355?\u259? chiar \u351?i la sfin\u355?enia exterioar\u259? \u351?i atunci, fiind separa\u355?i de rai, sunt arunca\u355?i n iad. \par\pard\par\pard\ql Din aceste lucruri, se poate ved ea ntr-o anumit\u259? m\u259?sur\u259? care este \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs24 star ea n via\u355?a de apoi\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 a celor care sunt din Babilon . \par\pard\par\pard Dar sunt con\u351?tient de faptul c\u259? cei care se af l\u259? n aceast\u259? lume \u351?i nu au nici cea mai vag\u259? idee despre star ea omului dup\u259? moarte, despre rai sau iad, sau au doar una g\u259?unoas\u25 9?, se vor minuna de existen\u355?a unor asemenea lucruri n lumea spiritual\u259? . Dar faptul c\u259? omul r\u259?mne om dup\u259? moarte, c\u259? tr\u259?ie\u351 ?te n comunit\u259?\u355?i a\u351?a cum tr\u259?ia \u351?i n lume, c\u259? locuie\ u351?te n case, c\u259? ascult\u259? predici n temple, c\u259? \u351?i ndepline\u351 ?te ndatoririle \u351?i vede lucruri n acea lume, asem\u259?n\u259?toare celor din lumea pe care a p\u259?r\u259?sit-o, se poate vedea din tot ce s-a spus \u351?i ar\u259?tat n leg\u259?tur\u259? cu lucrurile pe care le-am v\u259?zut \u351?i a uzit, n lucrarea despre rai \u351?i iad. \par \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 57.\ ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Am vorbit cu c\u355?iva din acest Babilon, n leg\u259? tur\u259? cu cheile care credeau c\u259? i-au fost date lui Petru \u351?i i-am nt

rebat dac\u259? ei credeau c\u259? puterea Domnului asupra raiului \u351?i iadul ui i-a fost transferat\u259? lui. Dar fiindc\u259? acesta era fundamentul religi ei lor, ei insistau cu vehemen\u355?\u259? asupra lui, spunnd c\u259? nu era nici o ndoial\u259? n leg\u259?tur\u259? cu acest lucru, pentru c\u259? a fost \par\pa rd\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apo i \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 spus explicit. Dar cnd i-am nt rebat dac\u259? \u351?tiau c\u259? n fiecare expresie din Cuvnt se afl\u259? un se ns spiritual, care este sensul Cuvntului n ceruri, ei au spus la nceput c\u259? nu \u351?tiau, dar dup\u259? aceea au spus c\u259? vor ntreba. ntrebnd, au fost instru i\u355?i c\u259? exist\u259? un sens spiritual n fiecare expresie din Cuvnt, care este diferit de sensul literei, a\u351?a cum spiritualul difer\u259? de material \u351?i ei au fost astfel instrui\u355?i c\u259? nici o persoan\u259? numit\u25 9? n Cuvnt nu are nume n ceruri \u351?i c\u259? acolo se n\u355?elege ceva spiritual n loc. n final, ei au fost informa\u355?i c\u259? n Cuvnt prin \u8222?Petru\u8221? se n\u355?elege adev\u259?rul credin\u355?ei bisericii, prin binele iubirii \u351 ?i acela\u351?i lucru se n\u355?elege prin \u8222?piatr\u259?\u8221?, care este n umit\u259? acolo Petru, pentru c\u259? se spune: \par\pard\par\pard \ul0\nos upersub\cf5\f6\fs24 Tu e\u351?ti Petru \u351?i pe aceast\u259? piatr\u259? voi z idi biserica Mea. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Mat. 16:18) Acest lucru nu nseamn\ u259? c\u259? toat\u259? puterea i-a fost dat\u259? lui Petru, ci c\u259? a fost dat\u259? ade\par v\u259?rului prin bine, pentru c\u259? n ceruri toat\u259? put erea apar\u355?ine adev\u259?rului prin bine, sau binelui prin adev\u259?r. \u35 0?i de vreme ce tot binele \u351?i tot adev\u259?rul sunt de la Domnul \u351?i n imic de la oameni, toat\u259? puterea este a Domnului. Cnd au auzit acest lucru, ei au r\u259?spuns indigna\u355?i c\u259? doreau s\u259? \u351?tie dac\u259? exi st\u259? un sens spiritual n acele cuvinte, \u351?i de aceea le-a fost dat Cuvntul din ceruri, n care sensul natural nu exist\u259?, ci doar cel spiritual, pentru c\u259? el este pentru ngeri, care sunt spirite. Se poate vedea c\u259? exist\u25 9? un astfel de Cuvnt n ceruri, n cartea despre rai \u351?i iad (259261). \u350?i cn d au citit aceste lucruri, au v\u259?zut clar c\u259? nu Petru este numit acolo, ci adev\u259?rul care provine din bine, care este de la Domnul. V\u259?znd acest ea, ei l-au aruncat furio\u351?i (Cuvntul - n.t.) \u351?i aproape l-ar fi rupt bu c\u259?\u355?ele cu din\u355?ii, dac\u259? n acel moment n-ar fi fost luat de aco lo. Astfel ei s-au convins, de\u351?i n-ar fi vrut s\u259? fie convin\u351?i, c\ u259? numai Domnul are puterea \u351?i cu nici un chip ea nu poate apar\u355?ine omului, pentru c\u259? este putere divin\u259?. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nos upersub\cf4\f5\fs24 58.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Unde au fost locuin\u355?ele lor n lumea spiritual\u259? pn\u259? acum? S-a spus mai sus (48), c\u259? toate p opoarele din lumea spiritual\u259? au fost v\u259?zute dup\u259? cum urmeaz\u259 ?: n mijloc ap\u259?reau cei reforma\u355?i, n jurul lor cei de religie papal\u259 ?, mahomedanii n spatele lor \u351?i n cele din urm\u259?, p\u259?gnii de diverse n a\u355?ionalit\u259?\u355?i. De aici se poate vedea c\u259? romano-catolicii for mau cercul cel mai apropiat de reforma\u355?ii care se aflau n mijloc. Motivul es te c\u259? cei care se afl\u259? n lumina adev\u259?rului din Cuvnt se afl\u259? n centru, iar cei care sunt n lumina adev\u259?rului din Cuvnt sunt de asemenea n lum ina raiului, pentru c\u259? lumina raiului vine de la adev\u259?rul Divin \u351? i el se afl\u259? n Cuvnt. C\u259? lumina cerului provine de la adev\u259?rul Divi n, se poate vedea n lucrarea despre rai \u351?i iad (126-140). Adev\u259?rul divi n \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 (Raiul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 3 03-310) \u351?i Lumina se r\u259?spndesc de la centru c\u259?tre periferie \u351? i ilumineaz\u259?. Papista\u351?ii se afl\u259? cel mai aproape de centru, pentr u c\u259? ei au Cuvntul, care este de asemenea citit de cei din ordinul ecleziast ic, dar nu \u351?i de popor. De aceea cei de religie papal\u259? au ob\u355?inut n lumea spiritual\u259? locuin\u355?e n jurul celor care se afl\u259? n lumina ade v\u259?rului din Cuvnt. \par\pard\par\pard\qr Modul lor de a tr\u259?i, nainte ca locuin\u355?ele lor s\u259? fie n ntregime distruse \u351?i pustiite, va fi relata t n cele ce urmeaz\u259?. Cei mai mul\u355?i dintre ei locuiau la sud \u351?i ves t; doar unii n nord \u351?i est. n sud locuiau aceia care se aflaser\u259? mult de asupra celorlal\u355?i n lume \u351?i erau ferm stabili\u355?i n religia lor. Mul\ u355?i nobili \u351?i boga\u355?i locuiau de asemenea acolo. Nu locuiau ns\u259?

pe p\u259?mnt, ci sub el, de teama ho\u355?ilor \u351?i aveau paznici la intrare. Acolo se afla \u351?i un mare ora\u351?, care se ntindea aproape pe toat\u259? d istan\u355?a de la est la vest \u351?i intra \u351?i n por\u355?iunea de vest, si tuat foarte aproape de centrul unde se aflau reforma\u355?ii. Miriade de oameni sau spirite locuiau n acel ora\u351?. Era plin de temple \u351?i m\u259?n\u259?st iri. Clericii duceau n\u259?untru tot felul de lucruri pre\u355?ioase pe care ave au dreptul, prin diverse vicle\u351?uguri, s\u259? le adune acolo \u351?i le dep ozitau n celule \u351?i cripte subterane, care erau att de bine create, nct nimeni n afara lor nu putea intra acolo, deoarece erau dispuse sub forma unui labirint. n comorile adunate acolo, convin\u351?i fiind c\u259? nu vor putea fi niciodat\u25 9? distruse, se aflau \u351?i inimile lor. Cnd am v\u259?zut acele cripte am fost uimit cu ct\u259? art\u259? fuseser\u259? construite \u351?i l\u259?rgite la nes fr\u351?it. Mul\u355?i dintre cei care f\u259?cuser\u259? parte din societatea lu i Iisus se aflau acolo \u351?i cultivau rela\u355?ii amicale cu boga\u355?ii car e locuiau n mprejurimi. C\u259?tre est, n acel loc, se afla consiliul unde se consu ltau n leg\u259?tur\u259? cu extinderea domeniilor lor \u351?i cu mijloacele de a -i \u355?ine pe oameni ntr-o supunere oarb\u259? (56). Acestea se refer\u259? \pa r\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 la locuin\u355?ele lor d in partea sudic\u259?. n nord locuiau cei care nu excelaser\u259? prea mult n lume \u351?i erau mai pu\u355?in convin\u351?i de religia lor, pentru c\u259? ei nu aveau capacitatea de a discerne \u351?i deci credeau orbe\u351?te. Nu erau att de mul\u355?i ca cei din sud. Majoritatea se aflau ntr-un ora\u351? mare care se nti ndea n lungime din latura estic\u259? spre vest, intrnd pu\u355?in n por\u355?iunea vestic\u259?, n extremitatea estic\u259? erau mul\u355?i apar\u355?innd diverselo r religii \u351?i c\u355?iva reforma\u355?i. Dincolo de ora\u351?, n acea zon\u259 ?, erau cteva locuri ocupate de papista\u351?i. n est locuiau cei c\u259?rora le-a pl\u259?cut foarte mult s\u259? domneasc\u259? n lume \u351?i cei c\u259?rora le pl\u259?cuse, de asemenea, lumina lumii. Acolo, ei se aflau pe mun\u355?i, dar numai pe partea cu fa\u355?a spre nord, nu se afla nici unul pe partea ce d\u259 ?dea spre sud. Pe latura nordic\u259? era un munte n vrful c\u259?ruia puseser\u25 9? pe cineva lipsit de n\u355?elepciune, pe care, prin comunicarea gndurilor, care este cunoscut\u259? n lumea spiritual\u259?, dar nu \u351?i n cea material\u259?, l puteau inspira s\u259? comande orice doreau ei. \u350?i spuneau c\u259? el era Dumnezeul cerurilor, care ap\u259?ruse sub o form\u259? uman\u259? \u351?i astf el l venerau ca pe Dumnezeu. Ei f\u259?ceau acest lucru deoarece oamenii voiau s\ u259? renun\u355?e la adorarea idolilor \u351?i de aceea au n\u259?scocit acest lucru ca un mijloc de a-i supune n continuare. Despre acest munte se vorbe\u351?t e n Isaia 14:13 ca fiind \u8222?muntele adun\u259?rii de la cap\u259?tul miaz\u25 9?-noaptei\u8221?, iar cei de pe munte sunt desemna\u355?i ca \u8222?Lucifer\u82 21? (Isaia. 14:12), pentru c\u259? aceia dintre babilonieni care locuiau n est av eau mai mult\u259? lumin\u259? dect al\u355?ii, lumin\u259? pe care de asemenea o preg\u259?teau pentru ei n\u351?i\u351?i prin \u351?iretlicuri. Erau acolo \u351 ?i unii care construiau un turn ce trebuia s\u259? ajung\u259? chiar pn\u259? la cer, unde se afl\u259? ngerii, dar aceasta era numai una din intrigile lor. n lume a spiritual\u259?, intrigile sunt prezentate celor care se afl\u259? la distant\ u259?, prin faptul c\u259? prezint\u259? despre ei multe lucruri care nu sunt re ale. Acesta este un lucru obi\u351?nuit aici. Prin aceste aparen\u355?e mi s-a a r\u259?tat ce nsemna de fapt: \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Turn ul al c\u259?rui vrf s\u259? ating\u259? cerul, din cetatea numit\u259? Babei. \u l0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Gen. 11:4-9) Att voi spune despre locuin\u355?ele celo r din est. La vest, n fa\u355?\u259?, locuiau aceia care tr\u259?i\par ser\u259? n vremurile ntunecate, mai ales ascun\u351?i, genera\u355?ii dup\u259? genera\u355 ?ii, ntregul \u355?inut din fa\u355?\u259? care d\u259?dea spre nord, fusese exca vat \u351?i umplut cu m\u259?n\u259?stiri. n ele, intrarea se f\u259?cea prin piv ni\u355?e acoperite, prin care intrau \u351?i ie\u351?eau. Vorbeau rareori cu ce i din epocile urm\u259?toare. Pe vremea lor nu existau dispute n leg\u259?tur\u25 9? cu reforma\u355?ii \u351?i beneficiau deci de mai pu\u355?ine n\u351?el\u259?t orii \u351?i r\u259?utate, ur\u259? \u351?i r\u259?zbunare. n regiunea de vest, n spatele acelui \u355?inut, erau mul\u355?i mun\u355?i, pe care locuiau cei mai r

\u259?i din acel popor, care n inima lor negau existen\u355?a Divinit\u259?\u355? ii, dar \u351?i m\u259?rturiseau credin\u355?a n El prin vorbe \u351?i l adorau pri n gesturi mai pline de devo\u355?iune dect al\u355?ii. Cei care se aflau acolo n\ u259?scoceau metode abjecte pentru a-i \u355?ine pe oamenii simpli sub jugul st\ u259?pnirii lor \u351?i de asemenea pentru a-i for\u355?a pe al\u355?ii s\u259? s e supun\u259? guvern\u259?rii lor. Nu-mi este permis s\u259? prezint aceste meto de deoarece sunt prea cumplite. n general sunt a\u351?a cum sunt descrise n lucrar ea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 ( 580). Mun\u355?ii n care locuiesc ace\u351?tia sunt numi\u355?i n Apocalips\u259? \u8222?cei \u351?apte mun\u355?i\u8221? \u351?i cei care se afl\u259? acolo sunt descri\u351?i de femeia a\u351?ezat\u259? pe o fiar\u259? de culoare stacojie: \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 \u350?i\ul0\nosupersub\cf2\f 3\fs24 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 am v\u259?zut o femeie, \u351?eznd pe o fiar\ u259? de culoare stacojie, plin\u259? cu nume de hul\u259?, \u351?i avea \u351?a pte capete \u351?i zece coarne... pe frunte purta scris un nume, o tain\u259?: \ u8222?Babilonul cel mare, mama trfelor \u351?i spurc\u259?ciunilor p\u259?mntului\ u8221?. Cele \u351?apte capete sunt \u351?apte mun\u355?i, pe care \u351?edea fe meia. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Apoc. 17:3,5,9) \par\pard\par\pard\qr Prin \u 8222?femeie\u8221?, n sens l\u259?untric, este numit\u259? biserica, dar aici n se nsul opus, de religie profanat\u259?, prin \u8222?fiara de culoare stacojie\u822 1?, profanarea iubirii cere\u351?ti, prin \u8222?cei \u351?apte mun\u355?i\u8221 ? partea profanat\u259? a guvern\u259?rii. Att despre locuin\u355?ele lor din ves t. Motivul pentru care to\u355?i locuiesc acolo separa\u355?i pe diverse regiuni se datoreaz\u259? faptului c\u259? n lumea spiritual\u259? fiecare este dus n ace a zon\u259? \u351?i n acea parte din ea, care corespunde sentimentelor \u351?i iu birii sale \u351?i nu n alt loc. n leg\u259?tur\u259? cu aceste lucruri consulta\u 355?i lucrarea despre rai \u351?i iad, n care se vorbe\u351?te despre cele patru regiuni ale raiului (141-153). n general, toate discu\u355?iile despre rasa babil onian\u259? conduc aici, c\u259? ei vor s\u259? domine, nu numai asupra cerului, ci \u351?i asupra ntregului p\u259?mnt \u351?i astfel s\u259? st\u259?pneasc\u259? \u351?i cerul \u351?i p\u259?mntul, ob\u355?inndu-l pe unul cu ajutorul celuilalt . \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judeca ta de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Pentru a realiza ac est lucru, ei inventeaz\u259? \u351?i fabric\u259? tot timpul statui \u351?i doc trine noi. Ei ncearc\u259? acela\u351?i lucru \u351?i n via\u355?a de apoi a\u351? a cum au f\u259?cut n lume, pentru c\u259?, dup\u259? moarte, fiecare este la fel cum era n lume, mai ales n ceea ce prive\u351?te religia sa. \par\pard\par\pard\q j Mi s-a permis s\u259? aud c\u355?iva preo\u355?i consultndu-se n leg\u259?t ur\u259? cu o doctrin\u259?, care urma s\u259? devin\u259? lege pentru popor. Ea era alc\u259?tuit\u259? din mai multe articole, dar toate aveau acela\u351?i sc op, ca ei s\u259? ob\u355?in\u259? st\u259?pnirea asupra cerurilor \u351?i p\u259 ?mntului \u351?i s\u259? aib\u259? toat\u259? puterea pentru ei, iar Domnului s\u 259? nu-I r\u259?mn\u259? nimic. Acestea au fost ulterior citite oamenilor \u351? i atunci s-a auzit o voce din ceruri care spunea c\u259? ele fuseser\u259? dicta te din iadurile cele mai de jos, de\u351?i auditoriul nu \u351?tia acest lucru. Acest lucru s-a confirmat imediat dup\u259? cum urmeaz\u259?: o hoard\u259? de d iavoli din acel iad, foarte negri \u351?i nfrico\u351?\u259?tori, au urcat \u351? i au smuls acele doctrine de la ei, nu cu minile, ci cu din\u355?ii \u351?i le-au luat napoi n iad. Oamenii care au v\u259?zut aceste lucruri au ncremenit de groaz\ u259?. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 59.\ul0\nosupersub\c f2\f3\fs24 De ce au fost tolera\u355?i acolo, pn\u259? n ziua Judec\u259?rii de A poi? Motivul a fost c\u259?, n conformitate cu ordinea divin\u259?, to\u355?i cei care pot fi p\u259?stra\u355?i sunt p\u259?stra\u355?i, pn\u259? ce nu mai pot f i l\u259?sa\u355?i printre cei buni. De aceea sunt p\u259?stra\u355?i to\u355?i cei care pot s\u259? ndemne la o via\u355?\u259? spiritual\u259? n aspectele ei ex terioare \u351?i o pot prezenta ntr-o perspectiv\u259? moral\u259?, ca \u351?i cu m ei ar tr\u259?i-o, indiferent cum ar fi ei n interior n ceea ce prive\u351?te cr edin\u355?a \u351?i iubirea. De asemenea, sunt p\u259?stra\u355?i to\u355?i cei care afi\u351?eaz\u259? o sfin\u355?enie exterioar\u259?, chiar dac\u259? ea nu este \u351?i interioar\u259?. A\u351?a erau mul\u355?i din acel popor, pentru c\

u259? ei puteau vorbi cu pio\u351?enie oamenilor de rnd \u351?i l puteau adora pe Domnul ntr-un mod plin de sfin\u355?enie, pentru a implanta religia n min\u355?ile lor \u351?i a-i face s\u259? se gndeasc\u259? astfel la rai \u351?i la iad \u351 ?i i puteau determina s\u259? fac\u259? bine predicnd despre miracole. Astfel ei a u condus pe mul\u355?i c\u259?tre o via\u355?\u259? virtuoas\u259? \u351?i astfe l pe calea c\u259?tre rai. n acest mod, mul\u355?i din acea religie au fost salva \u355?i, dar pu\u355?ini dintre conduc\u259?torii lor. Pentru c\u259? asta vrea s\u259? spun\u259? Domnul prin cuvintele: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nos upersub\cf5\f6\fs24 P\u259?zi\u355?i-v\u259? de prooroci mincino\u351?i. Ei vin la noi mbr\u259?ca\u355?i n haine de oi, dar pe din\u259?untru sunt ni\u351?te lup i r\u259?pitori. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Mat. 7:15) \par\pard\par\pard\qj Prin \u8222?prooroci\u8221?, n sensul l\u259?untric al Cuvntului, sunt descri\u351 ?i cei care predic\u259? adev\u259?rul \u351?i prin el conduc c\u259?tre bine; i ar prin \u8222?prooroci mincino\u351?i\u8221?, cei care predic\u259? falsitatea \u351?i seduc cu ajutorul ei. Ei sunt precum c\u259?rturarii \u351?i fariseii ca re sunt descri\u351?i de Domnul prin aceste cuvinte: \par\pard\par\pard\qj ... \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 \u351?ed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrur ile, pe cari v\u259? spun ei s\u259? le p\u259?zi\u355?i, p\u259?zi\u355?ile \u3 51?i face\u355?i-le; dar dup\u259? faptele lor s\u259? nu face\u355?i c\u259?ci ei zic, dar nu fac. Toate faptele le fac ca s\u259? fie v\u259?zu\u355?i de oame ni. Voi nchide\u355?i oamenilor mp\u259?r\u259?\u355?ia cerurilor; nici voi nu int ra\u355?i n ea \u351?i nici pe cei ce vor s\u259? intre, nu-i l\u259?sa\u355?i s\ u259? intre... Voi mnca\u355?i casele v\u259?duvelor, n timp ce, de ochii lumii, f ace\u355?i rug\u259?ciuni lungi... Vai de voi, f\u259?\u355?arnicilor. Pentru c\ u259? voi cur\u259?\u355?i\u355?i partea de afar\u259? a paharului \u351?i a bli dului, dar nl\u259?untru sunt pline de r\u259?pire \u351?i necump\u259?tare. Cur\ u259?\u355?a\u355?i nti partea dinl\u259?untru a paharului \u351?i a blidului, pen tru ca \u351?i partea de afar\u259? s\u259? fie curat\u259?... voi sunte\u355?i ca mormintele v\u259?ruite, cari pe dinafar\u259? se arat\u259? frumoase, iar pe din\u259?untru sunt pline de oasele mor\u355?ilor. Tot a\u351?a \u351?i voi, pe dinafar\u259? v\u259? ar\u259?ta\u355?i neprih\u259?ni\u355?i oamenilor, dar pe dinl\u259?untru sunte\u355?i plini de f\u259?\u355?\u259?rnicie \u351?i de f\u2 59?r\u259?delege. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Mat. 23:1-28) \par\pard\par\pard\ qr Un alt motiv pentru care au fost tolera\u355?i este c\u259? orice om dup\u259 ? moarte continu\u259? s\u259? aib\u259? principiile religioase pe care le-a avu t n lume \u351?i acestea i sunt prezentate primele n via\u355?a de apoi. Dar n ceea ce prive\u351?te acest popor, principiul religios a fost implantat de c\u259?tre cei care preferau s\u259? vorbeasc\u259? despre sanctitate \u351?i se pref\u259 ?ceau prin gesturi pline de sfin\u355?enie \u351?i, mai mult, i f\u259?ceau pe oa meni s\u259? cread\u259? c\u259? puteau fi salva\u355?i prin intermediul lor. De aceea, au fost \u351?i ei ndep\u259?rta\u355?i, dar p\u259?stra\u355?i printre c ei asemenea lor. Dar adev\u259?ratul motiv este c\u259? to\u355?i sunt p\u259?st ra\u355?i de la o judecat\u259? la alta dac\u259? duc n exterior o via\u355?\u259 ? spiritual\u259? \u351?i ndeamn\u259? c\u259?tre o via\u355?\u259? pioas\u259? \ u351?i sfnt\u259? n interior, prin care cei simpli s\u259? poat\u259? fi instrui\u 355?i \u351?i ghida\u355?i, pentru c\u259? cei simpli n credin\u355?\u259? \u351? i iubire nu privesc mai departe de ceea ce este exterior \u351?i este vizibil n \ par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 fa\u355?a lor. De acee a au fost cu to\u355?ii tolera\u355?i de la nceputul bisericii cre\u351?tine pn\u2 59? n ziua judec\u259?\u355?ii. \par\pard\par\pard\qj S-a ar\u259?tat mai sus faptul c\u259? Judecata de Apoi a avut deja loc de dou\u259? ori \u351?i c\u259? acum are loc pentru a treia oar\u259?. To\u355?i ace\u351?tia au format \u8222? cerul dinti\u8221?; ei sunt numi\u355?i n Apocalips\u259? (Apoc. 20:5,6) \u8222?ce i ce nu au parte de prima nviere\u8221?. Dar deoarece ei erau cum i-am descris ma i sus, acel cer a fost distrus \u351?i astfel cei care au avut parte de a doua nv iere au fost salva\u355?i. Dar ar trebui s\u259? se \u351?tie c\u259? au fost p\ u259?stra\u355?i doar cei care au suportat s\u259? fie limita\u355?i de legi civ ile \u351?i spirituale, fiind capabili s\u259? tr\u259?iasc\u259? mpreun\u259? ntr -o societate; dar cei care n-au suportat s\u259? se supun\u259? acelor legi, nu

au fost p\u259?stra\u355?i \u351?i au fost arunca\u355?i n iad cu mult naintea Jud ec\u259?\u355?ii de Apoi, pentru c\u259? societ\u259?\u355?ile sunt n mod continu u cur\u259?\u355?ate \u351?i purificate de asemenea indivizi. De aceea, cei care au dus o via\u355?\u259? plin\u259? de r\u259?utate, care i-au am\u259?git pe o amenii simpli s\u259? fac\u259? lucruri rele \u351?i au s\u259?vr\u351?it fapte a bominabile, precum spiritele din iaduri (consulta\u355?i lucrarea \ul0\nosupersu b\cf6\f7\fs24 Raiul \u351?i Iadul\ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 , \ul0\nosupersub\c f2\f3\fs24 580), au fost alunga\u355?i din aceste societ\u259?\u355?i. La fel, c ei care sunt buni n interior sunt ndep\u259?rta\u355?i din aceste societ\u259?\u35 5?i, pentru a nu fi contamina\u355?i de cei care sunt r\u259?i n interior, pentru c\u259? cei buni v\u259?d ceea ce este n interior \u351?i de aceea nu acord\u259 ? aten\u355?ie exteriorului, dect n m\u259?sura n care acesta concord\u259? cu inte riorul. Ace\u351?tia sunt trimi\u351?i n locuri de instruire, n leg\u259?tur\u259? cu care consulta\u355?i lucrarea despre rai \u351?i iad (512-520) \u351?i sunt du\u351?i atunci n rai, pentru c\u259? \u8222?cerul dinti\u8221? este format din e i \u351?i ei sunt cei despre care se spune c\u259? \u8222?au avut parte de prima nviere\u8221?. Aceste lucruri sunt spuse pentru a se \u351?ti de ce att de mul\u3 55?i oameni de religie papal\u259? au fost tolera\u355?i \u351?i p\u259?stra\u35 5?i pn\u259? n ziua Judec\u259?\u355?ii de Apoi. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nos upersub\cf4\f5\fs24 60.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Iat\u259? cum au fost ace\u3 51?tia distru\u351?i \u351?i locuin\u355?ele lor pustiite. Voi relata despre ace ste lucruri n cteva cuvinte, dar voi spune mai multe n cartea despre explicarea Apo calipsei. Nu poate \u351?ti nimeni c\u259? Babilonul despre care se vorbe\u351?t e acolo a fost distrus, n afar\u259? de cel care l-a v\u259?zut. Mie mi s-a permi s s\u259? v\u259?d cum Judecata de Apoi s-a nf\u259?ptuit pentru to\u355?i \u351? i mai ales pentru cei din Babilon. De aceea o voi putea descrie aici. De asemene a, mie mi s-a revelat, n principal pentru a descrie lumii, c\u259? toate lucruril e prezise n Apocalips\u259? sunt divin inspirate \u351?i c\u259? Apocalips\u259? este o carte profetic\u259? din Cuvnt. Pentru c\u259? dac\u259? aceste lucruri \u 351?i sensul lor l\u259?untric care se afl\u259? n orice expresie, n-ar fi fost r evelate lumii, a\u351?a cum este \u351?i n fiecare expresie din Proorocii Vechiul ui Testament, aceast\u259? carte ar putea fi respins\u259?, datorit\u259? faptul ui c\u259? n-ar fi n\u355?eleas\u259?. Aceasta ar produce o asemenea necredin\u35 5?\u259?, nct lucrurile spuse acolo n-ar fi considerate demne de ncredere, la fel c a \u351?i faptul c\u259? ar veni vreo Judecat\u259? de Apoi, iar cei din Babilon s-ar nt\u259?ri n aceast\u259? lips\u259? de credin\u355?\u259? mai mult dect al\u 355?ii. Pentru ca aceste lucruri s\u259? nu se produc\u259?, a fost voin\u355?a Domnului ca eu s\u259? v\u259?d toate acestea. Dar tot ce am v\u259?zut n leg\u25 9?tur\u259? cu Judecata de Apoi realizat\u259? asupra celor din Babilon, sau cu distrugerea Babilonului, nu poate fi spus aici, deoarece numai aceste lucruri ar fi suficiente pentru a umple o carte ntreag\u259?. De aceea voi relata numai anu mite lucruri generale, p\u259?strnd detaliile pentru cartea despre explicarea Apo calipsei. Avnd n vedere c\u259? poporul babilonian s-a stabilit \u351?i extins n ma i multe \u355?inuturi din lumea spiritual\u259? \u351?i a format societ\u259?\u3 55?i n acele regiuni (cum s-a ar\u259?tat mai sus, n paragraful 58), voi descrie m odul cum au fost ei distru\u351?i separat n fiecare regiune. \par\pard\par\pard\q r \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 61.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Distrugerea este u lterioar\u259? cercet\u259?rii p\u259?catelor, pentru c\u259? aceasta se realize az\u259? ntotdeauna prima. Ea reprezint\u259? actul de a cerceta cum sunt oamenii \u351?i mai mult, separarea binelui de r\u259?u. Cei buni sunt ndep\u259?rta\u35 5?i, iar cei r\u259?i sunt l\u259?sa\u355?i acolo. Dup\u259? ce aceste lucruri a u fost realizate, au fost cutremure mari, de unde ei \u351?i-au dat seama c\u259 ? Judecata de Apoi era aproape \u351?i au nceput cu to\u355?ii s\u259? tremure. A poi cei care locuiau n regiunea sudic\u259? \u351?i n special n marele ora\u351? de acolo (vezi 58), au fost v\u259?zu\u355?i alergnd ncolo \u351?i-ncoace, unii avnd inten\u355?ia s\u259? fug\u259?, unii s\u259? se ascund\u259? n cripte, al\u355?i i n celulele \u351?i pivni\u355?ele n care-\u351?i aveau comorile, din care unii nc \u259? mai luau tot ce puteau duce. Dup\u259? cutremure a izbucnit de sub p\u259 ?mnt o lav\u259? clocotind\u259?, care a distrus tot ce se afla n acel ora\u351? \ u351?i n regiunea din jur. Dup\u259? acesta izbucnire a venit un vnt puternic dins

pre est, care a pustiit, scuturat \u351?i r\u259?sturnat totul din temelii \u351 ?i \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judec ata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 apoi to\u355?i cei care se aflau acolo au fost sco\u351?i de peste tot, din toate ascunz\u259?tori le lor \u351?i arunca\u355?i ntr-o mare cu ape negre. Un num\u259?r foarte mare d e oameni au fost astfel arunca\u355?i acolo. Apoi din ntreaga regiune s-a ridicat un fum, ca dup\u259? un mare incendiu \u351?i n final un praf gros, care a fost purtat de vntul de est c\u259?tre mare \u351?i mpr\u259?\u351?tiat deasupra ei, fi indc\u259? toate comorile lor au fost transformate n praf, mpreun\u259? cu toate a cele lucruri pe care le numeau sfinte ntruct erau ale lor. Acest praf a fost arunc at peste mare, pentru c\u259? acest praf reprezenta ceea ce este blestemat. n cel e din urm\u259?, un ntuneric s-a ntins deasupra ntregului \u355?inut, care a ap\u25 9?rut, avnd forma unui \u351?acal, semn c\u259? ntregul ora\u351? \u351?i \u355?in ut s-au transformat ntr-un pustiu. \u350?acalul a ap\u259?rut deoarece \u8222?\u3 51?acalii\u8221? reprezint\u259? falsitatea unei asemenea religii, iar \u8222?vi zuina \u351?acalilor\u8221? pustiul de dup\u259? distrugerea ei; ca n Ieremia 9:1 1, 10:22, 49:33; Maleahi 1:3. Am mai v\u259?zut c\u259? unii aveau o piatr\u259? de moar\u259? n jurul minii stngi, ceea ce reprezenta faptul c\u259? ei au confirm at c\u259? dogmele lor false pe care le sus\u355?ineau erau din Cuvnt. Semnifica\ u355?ia pietrei de moar\u259? este clar\u259?, fiind desemnat\u259? de aceste cu vinte din Apocalips\u259?: \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\f s24 Atunci un nger a ridicat de jos o piatr\u259? ca o mare piatr\u259? de moar\u 259?, a aruncat-o n mare, \u351?i a zis: Cu a\u351?a repeziciune va fi aruncat Ba bilonul, cetatea cea mare \u351?i nu va mai fi g\u259?sit! \ul0\nosupersub\cf2\f 3\fs24 (Apoc. 18:21) \par\pard\par\pard Dar cei care erau n consiliul care se afl a de asemenea n acea regiune, dar mai nspre est, n care se sf\u259?tuiau cu privire la modalit\u259?\u355?ile de a-\u351?i extinde st\u259?pnirea \u351?i de a-i \u3 55?ine pe oameni n ignoran\u355?\u259? \u351?i astfel n supunere oarb\u259? (vezi 58), nu au fost arunca\u355?i n marea cea neagr\u259?, ci ntr-o pr\u259?pastie lun g\u259? \u351?i adnc\u259? ce s-a deschis sub ei \u351?i n jurul lor. Astfel s-a r ealizat Judecata de Apoi asupra celor din regiunea de la miaz\u259?zi. Iar asupr a celor de la apus \u351?i asupra celor de la miaz\u259?noapte, unde se afla cel \u259?lalt mare ora\u351?, ea s-a realizat dup\u259? cum urmeaz\u259?. Dup\u259? cutremure mari, care au cr\u259?pat tot ce se afla n acele regiuni pn\u259?-n tem elii acestea sunt cutremurele despre care se vorbe\u351?te n Cuvnt (Mat. 24:7, Luc a 21:11, Apoc. 6.12; 8:5; 11:13; 16:18, \u351?i n profe\u355?iile Vechiului Testa ment), care nu sunt ni\u351?te cutremure din aceast\u259? lume - a venit un vnt d in est, dinspre regiunea de miaz\u259?zi, ndreptndu-se c\u259?tre miaz\u259?noapte prin partea de vest \u351?i a pustiit ntreaga zon\u259?. Mai nti a pustiit acea pa rte din fa\u355?a \u355?inutului de vest, unde tr\u259?iau ascun\u351?i oamenii din epocile ntunecate, apoi marele ora\u351?, care se ntindea din acea regiune pri n nord c\u259?tre est. Din aceste zone pustiite au fost scoase la vedere toate l ucrurile. Pentru c\u259? acolo nu erau att de multe bog\u259?\u355?ii, nu a izbuc nit nici un foc de pucioas\u259? care s\u259? le mistuiasc\u259?, ci toate au fo st distruse \u351?i n final transformate n fum. Pentru c\u259? vntul de est a conti nuat s\u259? bat\u259? cu putere, el a r\u259?sturnat, a distrus \u351?i a m\u25 9?turat tot. Un num\u259?r foarte mare de c\u259?lug\u259?ri \u351?i oameni simp li au fost sco\u351?i afar\u259?. Unii au fost arunca\u355?i n marea cea neagr\u2 59?, n acea parte care d\u259?dea spre vest, al\u355?ii n marea pr\u259?pastie de la miaz\u259?zi, descris\u259? mai sus, al\u355?ii n pr\u259?pastia de la vest, i ar al\u355?ii n iadurile p\u259?gnilor, pentru c\u259? o parte dintre cei care tr\ u259?iser\u259? n vremurile de demult erau idolatri ca \u351?i p\u259?gnii. Am v\u 259?zut de asemenea un fum ridicndu-se din acea regiune \u351?i ndreptndu-se spre m are. Deasupra ei s-a oprit, formnd o crust\u259? neagr\u259?, pentru c\u259? acea parte din mare n care au fost arunca\u355?i, s-a acoperit cu praf \u351?i fum (c eea ce mai r\u259?m\u259?sese din locuin\u355?ele \u351?i bog\u259?\u355?iile lo r). Tocmai de aceea, acea mare nu mai este vizibil\u259?, iar n locul ei este cev a ca un sol negru, sub care se afl\u259? iadul lor. \par Asupra celor din m\u259?n\u259?stirile din est (58), judecata s-a realizat astfel: mun\u355?ii s -au scufundat n adncuri \u351?i to\u355?i cei care se aflau pe ei au fost nghi\u355

?i\u355?i, iar cel pe care l puseser\u259? pe unul din mun\u355?i \u351?i pe care l numiser\u259? Dumnezeu, s-a f\u259?cut mai nti negru, apoi incandescent \u351?i a fost aruncat mpreun\u259? cu ei n iad, deoarece c\u259?lug\u259?rii din diverse ordine care se aflau pe acei mun\u355?i spuneau c\u259? el este Dumnezeu iar ei sunt Hristos \u351?i oriunde mergeau, duceau cu ei convingerea abominabil\u259? c\u259? ei erau Hristos. n final s-a realizat judecata asupra celor care locuiau mai departe n regiunea vestic\u259?, n mun\u355?ii de acolo, despre care este vorb a n cuvintele: \u8222?femeia a\u351?ezat\u259? pe fiara de culoare stacojie care avea \u351?apte capete care sunt \u351?apte mun\u355?i\u8221?, despre care s-a v orbit \u351?i mai sus (58). Am v\u259?zut \u351?i mun\u355?ii lor, unii fiind de schi\u351?i n mijloc \u351?i acolo formndu-se o pr\u259?pastie imens\u259? care se rotea n sus n spiral\u259? \u351?i n ea au fost arunca\u355?i \par\pard\par\pard\q l \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\p ar\pard\ql \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 cei de pe mun\u355?i. Al\u355?i mun\u355? i au fost smul\u351?i din temelii \u351?i ntor\u351?i cu vrful n jos, astfel c\u259 ? acesta a devenit baza, iar cei care se aflau la cmpie au fost inunda\u355?i ca de un potop \u351?i acoperi\u355?i de ape. Cei din alte regiuni care se aflau pr intre ei au fost arunca\u355?i n abisuri. Cele relatate aici sunt doar o mic\u259 ? parte din tot ceea ce am v\u259?zut; mai multe vor fi spuse n cartea despre exp licarea Apocalipsei. Ele s-au realizat \u351?i s-au mplinit la nceputul anului 175 7. n ceea ce prive\u351?te pr\u259?p\u259?stiile n care au fost arunca\u355?i cu t o\u355?ii, cu excep\u355?ia celor care au fost arunca\u355?i n mare, erau multe d intre acestea. Patru dintre ele mi s-au ar\u259?tat, una mare n partea de sud, ma i c\u259?tre est, alta n regiunea de vest, c\u259?tre sud, a treia n regiunea de v est, c\u259?tre nord \u351?i a patra mai departe pe latura dintre vest \u351?i n ord. Pr\u259?p\u259?stiile \u351?i marea sunt iadurile lor. Acestea le-am v\u259 ?zut, dar mai sunt \u351?i multe altele, pe care nu le-am v\u259?zut; pentru c\u 259? iadurile poporului babilonian sunt diferite n func\u355?ie de diversele prof an\u259?ri ale lucrurilor spirituale \u351?i anume ale binelui \u351?i adev\u259 ?rului. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 62.\ul0\nosupersub\c f2\f3\fs24 Astfel lumea spiritual\u259? era purificat\u259? acum de asemenea sp irite \u351?i ngerii s-au bucurat c\u259? au fost elibera\u355?i de ei, pentru c\ u259? cei din Babilon au infestat \u351?i sedus pe oricine au putut \u351?i acol o mai mult dect n lume, pentru c\u259? \u351?iretenia lor este mai perfid\u259? ac olo, deoarece sunt spirite. Aceasta este posibil pentru c\u259? n spiritul fiec\u 259?ruia se ascunde ntreaga r\u259?utate, de vreme ce spiritul este cel care gnde\ u351?te, vrea, inten\u355?ioneaz\u259? \u351?i comploteaz\u259?. Mul\u355?i dint re ei au fost cerceta\u355?i \u351?i s-a descoperit c\u259? ei nu credeau n nimic \u351?i c\u259? dorin\u355?a mr\u351?av\u259? de a-i seduce pe cei boga\u355?i d e dragul bog\u259?\u355?iilor, iar pe cei s\u259?raci de dragul puterii, era nr\u 259?d\u259?cinat\u259? n mintea lor \u351?i pentru acest \u355?el ei i \u355?ineau pe to\u355?i n cea mai neagr\u259? ignoran\u355?\u259?, blocndu-le astfel drumul spre lumin\u259? \u351?i deci spre ceruri. ntr-adev\u259?r, drumul spre lumin\u25 9? \u351?i ceruri este blocat atunci cnd cunoa\u351?terea lucrurilor spirituale e ste acoperit\u259? de idolatrii \u351?i atunci cnd Cuvntul este falsificat, sl\u25 9?bit \u351?i ndep\u259?rtat. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 63.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Cei care erau n adev\u259?r prin bine au fost p\u259?stra\u355?i. Aceia din na\u355?iunea papal\u259? care tr\u259?iau n pio\u 351?enie \u351?i erau n bine, dar nu \u351?i n adev\u259?r, dar totu\u351?i doreau s\u259? cunoasc\u259? adev\u259?rul, au fost lua\u355?i \u351?i du\u351?i ntr-o regiune, n fa\u355?a zonei de vest, aproape de partea de miaz\u259?noapte \u351?i li s-au dat locuin\u355?e \u351?i s-au format societ\u259?\u355?i \u351?i apoi li s-au trimis preo\u355?i \u351?i au fost instrui\u355?i despre Cuvnt. Fiind ins trui\u355?i, ace\u351?tia sunt accepta\u355?i n rai. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 64.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Iat\u259? starea cel or care vin aici de pe p\u259?mnt. De vreme ce Judecata de Apoi s-a realizat deja \u351?i cu ajutorul ei toate lucrurile au fost puse n ordine de Domnul \u351?i d e vreme ce to\u355?i cei care sunt buni n interior sunt lua\u355?i n ceruri, iar c ei care sunt r\u259?i n interior sunt arunca\u355?i n iad, nu li s-a permis s\u259 ? formeze societ\u259?\u355?i sub rai \u351?i deasupra iadului \u351?i nici s\u2

59? aib\u259? ceva n comun unii cu al\u355?ii \u351?i imediat ce ajung aici, dup\ u259? moarte, ei sunt to\u355?i separa\u355?i \u351?i dup\u259? ce petrec pu\u35 5?in timp n lumea spiritelor, ei sunt du\u351?i fiecare la locurile lor. De aceea , cei care profaneaz\u259? lucrurile sfinte, adic\u259? cei care pretind c\u259? au puterea de a deschide \u351?i nchide cerurile \u351?i de a ierta p\u259?catel e, care sunt puteri ce apar\u355?in numai Domnului \u351?i cei care fac ca bulel e papale s\u259? fie sinonime Cuvntului \u351?i au ca scop st\u259?pnirea, sunt du \u351?i imediat n marea cea neagr\u259?, sau n pr\u259?p\u259?stii, unde sunt iadu rile profanatorilor. Mi s-a spus din rai c\u259? aceia care sunt astfel, nu se i ntereseaz\u259? deloc de via\u355?a de dup\u259? moarte, pentru c\u259? ei o nea g\u259? n inima lor, ci le pas\u259? numai de via\u355?a n lume \u351?i nu \u355?i n deloc cont de soarta lor de dup\u259? moarte, care totu\u351?i dureaz\u259? o eternitate, ci rd de ea, ca \u351?i cum ar fi un nimic. \par\pard\par\pard\ql X. CERUL DINTI \u350?I DISTRUGEREA LUI \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf4\f5\ fs24 65.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n Apocalips\u259? se spune: \par\pard\par\pa rd \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Am v\u259?zut un scaun de domnie mare \u351? i alb \u351?i pe Cel ce \u351?edea pe el. P\u259?mntul \u351?i cerul au fugit din aintea Lui \u351?i nu s-a mai g\u259?sit loc pentru ele. \ul0\nosupersub\cf2\f3\ fs24 (Apoc. 20:11) \par \u350?i mai apoi: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nos upersub\cf5\f6\fs24 Am v\u259?zut un cer nou \u351?i un p\u259?mnt nou; pentru c\ u259? cerul dinti \u351?i p\u259?mntul dinti pieriser\u259?. \ul0\nosupersub\cf2\f3 \fs24 (Apoc. 21:1) \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\c f1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf2\f3\f s24 C\u259? printr-un \u8222?cer nou \u351?i un p\u259?mnt nou\u8221? \u351?i pri n dispari\u355?ia cerului \u351?i a p\u259?mntului dinti nu se n\u355?elege cerul v izibil \u351?i p\u259?mntul pe care locuim, ci un cer angelic \u351?i o biseric\u 259?, s-a ar\u259?tat mai sus. Cuvntul este n esen\u355?\u259? spiritual \u351?i d e aceea vorbe\u351?te despre lucruri spirituale, iar lucrurile cerului \u351?i a le bisericii sunt spirituale. Acestea sunt exprimate prin lucruri naturale n sens ul literei, pentru c\u259? lucrurile naturale servesc drept baz\u259? pentru cel e spirituale \u351?i f\u259?r\u259? o asemenea baz\u259?, Cuvntul n-ar fi o lucra re divin\u259?, pentru c\u259? n-ar fi complet\u259?, pentru c\u259? naturalul, care este ultimul n ordinea divin\u259?, completeaz\u259? \u351?i face ca interio rul, care este spiritual \u351?i celest, s\u259? se sprijine pe el, ca o cas\u25 9? pe funda\u355?ia sa. Acum, deoarece oamenii au privit lucrurile din Cuvnt dint r-o perspectiv\u259? material\u259? \u351?i nu spiritual\u259?, prin \u8222?ceru l \u351?i p\u259?mntul\u8221? care sunt men\u355?ionate aici \u351?i n alte p\u259 ?r\u355?i, ei nu au n\u355?eles altceva dect cerul \u351?i p\u259?mntul care exist\ u259? n lumea natural\u259?. De aceea, to\u355?i se a\u351?teapt\u259? la dispari \u355?ia \u351?i distrugerea acestora \u351?i de asemenea la crearea altora noi. \u350?i pentru a nu a\u351?tepta n van ca acest lucru s\u259? se produc\u259? la infinit, a fost deschis sensul spiritual al Cuvntului, astfel nct s\u259? se \u351 ?tie ce se n\u355?elege prin multe lucruri din Cuvnt, care, atunci cnd sunt privite din punct de vedere material, nu sunt n\u355?elese \u351?i, n acela\u351?i timp, ce se n\u355?elege prin \u8222?cerul \u351?i p\u259?mntul\u8221? care vor pieri. \ par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 66.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs 24 Dar nainte de a ar\u259?ta ce se n\u355?elege prin \u8222?cerul dinti \u351?i p \u259?mntul dinti\u8221?, ar trebui s\u259? se \u351?tie c\u259? prin \u8222?cerul dinti\u8221? nu se n\u355?elege cerul format din cei care au devenit ngeri de la p rima creare a acestei lumi pn\u259? acum, pentru c\u259? acel cer nc\u259? exist\u 259? \u351?i va exista n eternitate. To\u355?i cei care intr\u259? n rai se afl\u2 59? sub protec\u355?ia Domnului \u351?i cel care a fost o dat\u259? primit de Do mnul, nu poate fi niciodat\u259? smuls de lng\u259? El. Dar prin \u8222?cerul din ti\u8221? se n\u355?elege cerul care a fost format din al\u355?i oameni \u351?i nu din cei care au devenit ngeri, ci n majoritate din cei care nu au putut deveni nge ri. Cine sunt ei \u351?i care este starea lor, va fi relatat n paginile urm\u259? toare. Acesta este cerul despre care se spune c\u259? \u8222?a pierit\u8221?. Er a numit cer pentru c\u259? cei care locuiau n el tr\u259?iau pe n\u259?l\u355?imi, formnd societ\u259?\u355?i pe stnci, n mun\u355?i \u351?i tr\u259?iau pl\u259?ceri similare celor fizice, dar nici una spiritual\u259?. De altfel, mul\u355?i dint

re cei care \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 vin \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 n lumea s piritual\u259? de pe p\u259?mnt cred c\u259? sunt n rai atunci cnd se afl\u259? pe n \u259?l\u355?imi \u351?i c\u259? tr\u259?iesc fericirea cereasc\u259? atunci cnd tr\u259?iesc delicii a\u351?a cum aveau n lume. Din aceast\u259? cauz\u259? acest a nu a fost numit cer, ci a fost numit \u8222?cerul dinti care a pierit\u8221?. \ par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 67.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs 24 Mai trebuie s\u259? se \u351?tie c\u259? acest prim cer care a fost numit \u 8222?dinti\u8221?, nu era format din cei care au tr\u259?it nainte de venirea Domn ului n lume, ci to\u355?i erau dintre cei care au tr\u259?it dup\u259? venirea Lu i, pentru c\u259? dup\u259? cum s-a ar\u259?tat mai sus (33-38), o Judecat\u259? de Apoi se realizeaz\u259? la sfr\u351?itul fiec\u259?rei biserici \u351?i cerul dinainte este distrus \u351?i un nou cer este creat \u351?i format. To\u355?i c ei care duseser\u259? o via\u355?\u259? exterioar\u259? moral\u259?, plin\u259? de pio\u351?enie \u351?i sfin\u355?enie, chiar dac\u259? aceasta nu era \u351?i interioar\u259?, au fost tolera\u355?i de la nceputul \u351?i pn\u259? la sfr\u351? itul bisericii, cu condi\u355?ia ca interiorul care apar\u355?ine gndurilor \u351 ?i inten\u355?iilor lor, s\u259? fie \u355?inut sub control de legile civile \u3 51?i morale ale societ\u259?\u355?ii. Dar la sfr\u351?itul bisericii interiorul l or este dezv\u259?luit \u351?i judecata se realizeaz\u259? \u351?i asupra lor. D e aceea Judecata de Apoi s-a realizat asupra locuitorilor acestei planete de dou \u259? ori nainte \u351?i acum pentru a treia oar\u259? (46). Astfel, de dou\u259 ? ori au trecut cerul \u351?i p\u259?mntul dinainte \u351?i un nou cer \u351?i p\ u259?mnt au fost create, pentru c\u259? cerul \u351?i p\u259?mntul reprezint\u259? biserica n ambele lumi, dup\u259? cum s-a ar\u259?tat mai sus (1-5). De aceea, e ste clar c\u259? \u8222?noul cer \u351?i noul p\u259?mnt\u8221? men\u355?ionate d e proorocii Vechiului Testament, nu sunt acel \u8222?noul cer \u351?i noul p\u25 9?mnt\u8221? din Apocalips\u259?, iar cele dinti au fost create de Domnul pe cnd se afla n lume, iar acestea din urm\u259? au fost create de El acum. n ceea ce prive \u351?te proorocirile din Vechiul Testament, st\u259? scris: \par\pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 C\u259?ci iat\u259?, eu fac ceruri noi \u351?i un p\ u259?mnt nou, a\u351?a c\u259? nimeni nu-\u351?i va mai aduce aminte de lucrurile trecute, \u351?i nim\u259?nui nu-i vor mai veni in minte. \ul0\nosupersub\cf2\f 3\fs24 (Isaia. 65:17) \par Sau, n alt loc: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupe rsub\cf5\f6\fs24 Cerurile cele noi \u351?i p\u259?mntul cel nou pe cari le voi fa ce. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Isaia. 66:22) Mai sunt de asemenea \u351?i cele scrise n Daniel. \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1 \f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf4\f5\f s24 68.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Deoarece n acest capitol vorbim despre ceru l dinti care a trecut \u351?i deoarece nimeni nu \u351?tie nimic despre el, l voi descrie detaliat. \par\pard\par\pard\ql I. Din cine era format cerul dinti. \par\ pard\par\pard\ql II. Cum era el. \par\pard\par\pard\ql III. Cum a pierit. \par \pard\par\pard \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 69.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Ia t\u259? din cine era format cerul dinti. Cerul dinti era format din cei asupra c\u 259?rora s-a realizat Judecata de Apoi, pentru c\u259? ea nu s-a realizat asupra celor din iad, nici asupra celor din rai, nici asupra celor din lumea spiritelo r (n leg\u259?tur\u259? cu acest lucru consulta\u355?i lucrarea \ul0\nosupersub\c f5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 421-520), nici asupra vreunui om care nc\u259? tr\u259?ia, ci numai asupra celor care-\u351?i construi ser\u259? aparen\u355?a unui rai, din care cea mai mare parte se aflau pe stnci \ u351?i n mun\u355?i. Ace\u351?tia erau de asemenea cei pe care Domnul i-a numit \ u8222?capre\u8221? \u351?i pe care i-a a\u351?ezat la stnga (Mat. 25:32,33). De a ici se poate vedea c\u259? cerul dinti nu era format doar din cre\u351?tini, ci \ u351?i din mahomedani \u351?i p\u259?gni, care-\u351?i creaser\u259? asemenea cer uri n regiunile lor. Cum erau ei voi spune n cteva cuvinte. Ei erau aceia care n lum e tr\u259?iser\u259? ntr-o sfin\u355?enie exterioar\u259? \u351?i nu interioar\u2 59?, care erau drep\u355?i \u351?i sinceri datorit\u259? legilor morale \u351?i civice \u351?i nu datorit\u259? legilor divine, deci erau oameni materiali\u351? ti, nu spirituali. Respectau doctrinele bisericii \u351?i erau capabili s\u259? le predice, de\u351?i nu duceau o via\u355?\u259? conform\u259? cu acestea; de a semenea, aveau diverse func\u355?ii \u351?i realizau anumite practici, dar nu de

dragul acestora. Ace\u351?tia \u351?i to\u355?i cei care erau ca ei, din toat\u 259? lumea \u351?i care au tr\u259?it dup\u259? venirea Domnului, au format \u82 22?cerul dinti\u8221?. De aceea era acest cer a\u351?a cum este lumea \u351?i bis erica de pe p\u259?mnt, unde sunt oameni care fac bine nu de dragul binelui, ci d in cauz\u259? c\u259? se tem de legi, sau c\u259? \u351?i vor pierde reputa\u355? ia, onoarea sau c\u351?tigurile. Cei care fac bine numai n acest scop, nu se tem d e Dumnezeu, ci de oameni \u351?i nu au con\u351?tiin\u355?\u259?. n cerul dinti al reforma\u355?ilor, o mare parte din ei credeau c\u259? omul este salvat doar pr in credin\u355?\u259? \u351?i nu duseser\u259? o via\u355?\u259? de credin\u355? \u259?, adic\u259? de iubire. Acestora le pl\u259?cea mai mult s\u259? fie v\u25 9?zu\u355?i de al\u355?i oameni, n to\u355?i ace\u351?tia, att timp ct erau mpreun\u 259?, interiorul era nchis astfel nct s\u259? nu poat\u259? fi v\u259?zut, dar cnd s -a realizat Judecata de Apoi, interiorul lor a fost deschis. \u350?i atunci s-a v\u259?zut c\u259? n\u259?untru ei erau obseda\u355?i de tot felul de neadev\u259 ?ruri \u351?i r\u259?ut\u259?\u355?i \u351?i c\u259? erau mpotriva Divinului \u35 1?i c\u259? se aflau de fapt n iad. Imediat dup\u259? moarte, fiecare fiin\u355?\ u259? uman\u259? se ndreapt\u259? c\u259?tre locul n care se afl\u259? cei asemene a ei: cei buni c\u259?tre cei asemenea lor din rai, iar cei r\u259?i c\u259?tre cei asemenea lor din iad. Totu\u351?i acest lucru nu se produce nainte ca ceea ce este n interiorul lor s\u259? fie dezv\u259?luit. ntre timp, ei se pot al\u259?tu ra celor asemenea lor n ceea ce prive\u351?te aspectele exterioare. Dar trebuie s \u259? se \u351?tie c\u259? cei care erau buni n interiorul lor, adic\u259? cei c are erau spirituali, au fost separa\u355?i de ceilal\u355?i \u351?i n\u259?l\u355 ?a\u355?i la cer, iar cei care erau r\u259?i att n exterior ct \u351?i n interior au fost la rndul lor separa\u355?i de ceilal\u355?i \u351?i arunca\u355?i n iad. \u3 50?i acest lucru a nceput din perioada care a urmat imediat dup\u259? venirea Dom nului \u351?i pn\u259? n momentul cnd a avut loc judecata. \u350?i au fost l\u259?s a\u355?i s\u259? ntemeieze societ\u259?\u355?i numai aceia care au alc\u259?tuit cerul dinti \u351?i care erau a\u351?a cum am descris mai sus. \par \ul0\nos upersub\cf4\f5\fs24 70.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Exist\u259? multe motive pen tru care au fost tolerate asemenea societ\u259?\u355?i sau asemenea ceruri. Prin cipalul motiv, dup\u259? cum am mai spus, este c\u259? prin sfin\u355?enia exter ioar\u259? \u351?i prin dreptatea \u351?i sinceritatea exterioar\u259?, ei erau uni\u355?i cu cei simpli \u351?i buni, care se aflau fie n cerul cel mai de jos, fie nc\u259? n lumea spiritelor, dar nu fuseser\u259? nc\u259? introdu\u351?i n rai. n lumea spiritual\u259? exist\u259? o anumit\u259? comunicare \u351?i comuniune n tre toate fiin\u355?ele care se aseam\u259?n\u259?, dar cei simpli \u351?i buni, din cerul cel mai de jos \u351?i din lumea spiritelor, sunt aten\u355?i doar la aspectele exterioare, de\u351?i ei nu sunt r\u259?i in interior. De aceea, dac\ u259? aceste spirite ar fi fost ndep\u259?rtate de aici cu for\u355?a nainte de ti mpul stabilit, cerul ar fi suferit pn\u259? n aspectele sale cele mai de jos \u351 ?i totu\u351?i pe acestea se sprijin\u259? cerul superior ca pe propriul s\u259? u fundament. Domnul ne nva\u355?\u259? n urm\u259?toarele cuvinte faptul c\u259? a cesta este motivul pentru care ei au fost tolera\u355?i pn\u259? n ultima clip\u25 9?: \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs22 Jude cata de Apoi \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Robii st\u25 9?pnului casei au venit \u351?i i-au zis: \u8222?Doamne, n-ai sem\u259?nat s\u259 ?mn\u355?\u259? bun\u259? n \u355?arina ta? De unde are dar neghin\u259??\u8221?.. . \u350?i robii I-au zis: \u8222?Vrei dar s\u259? mergem s-o smulgem?\u8221? \pa r\pard\par\pard\qj \u8222?Nu\u8221?\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 , \ul0\nosup ersub\cf5\f6\fs24 le-a zis el, \u8222?ca nu cumva, smulgnd neghina, s\u259? smulg e\u355?i \u351?i grul mpreun\u259? cu ea. L\u259?sa\u355?i-le s\u259? creasc\u259? amndou\u259? mpreun\u259? pn\u259? la seceri\u351?; \u351?i, la vremea seceri\u351 ?ului, voi spune secer\u259?torilor: \u8222?Smulge\u355?i nti neghina \u351?i lega \u355?i-o n snopi ca s-o ardem, iar grul strnge\u355?i-l n grnarul meu.\u8221? \par\p ard\par\pard\qj El le-a r\u259?spuns: \u8222?Cel ce seam\u259?n\u259? s\ u259?mn\u355?a bun\u259? este Fiul omului. \u354?arina este lumea; s\u259?mn\u355? a bun\u259? sunt fiii mp\u259?r\u259?\u355?iei; neghina sunt fiii Celui r\u259?u; seceri\u351?ul este sfr\u351?itul veacului. Deci cum se smulge neghina \u351?i s e arde n foc, a\u351?a va fi \u351?i la sfr\u351?itul veacului.\u8221? \ul0\nosupe

rsub\cf2\f3\fs24 (Mat. 13:27-30, 37-40 ) \par\pard\par\pard\qj \u8222?Sfr\u351?i tul veacului\u8221? reprezint\u259? timpul de pe urm\u259? al bisericii, \u8222? neghina\u8221? sunt cei care sunt r\u259?i n interior; \u8222?grul\u8221? sunt cei care sunt buni n interior, \u8222?smulge\u355?i neghina \u351?i lega\u355?i-o n s nopi ca s-o ardem\u8221? reprezint\u259? Judecata de Apoi. Aceea\u351?i semnific a\u355?ie o are \u351?i pilda n\u259?vodului n care se spune c\u259? dup\u259? ce n\u259?vodul s-a umplut cu tot felul de pe\u351?ti, cei buni au fost pu\u351?i n vase iar cei r\u259?i au fost arunca\u355?i, n leg\u259?tur\u259? cu aceste lucr uri se mai spune: \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Tot a\u351?a va fi \u351?i la sfr\u351?itul veacurilor, ngerii vor ie\u351?i, vor desp \u259?r\u355?it pe cei r\u259?i din mijlocul celor buni. \ul0\nosupersub\cf2\f3\ fs24 (Mat. 13:49) \par\pard\par\pard\qj Oamenii sunt compara\u355?i cu p e\u351?tii deoarece, n sensul spiritual al cuvntului, \u8222?pe\u351?tii\u8221? re prezint\u259? oamenii materiali\u351?ti, att buni ct \u351?i r\u259?i. Ce reprezin t\u259? \u8222?cei buni\u8221? se va vedea mai jos. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 71.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Care era starea ce rului dinti se poate vedea din cele ce s-au spus deja despre el \u351?i de asemen ea c\u259? cei care nu sunt spirituali prin recunoa\u351?terea Divinului, printr -o via\u355?\u259? dus\u259? n spiritul binelui, prin dragostea de adev\u259?r, d ar par a fi spirituali prin sfin\u355?enia exterioar\u259?, prin faptul c\u259? predic\u259? despre lucrurile divine \u351?i prin sinceritatea afi\u351?at\u259? de dragul lor \u351?i al lumii, se gr\u259?besc s\u259? comit\u259? fapte josni ce care sunt n perfect acord cu dorin\u355?ele lor inferioare atunci cnd sunt l\u2 59?sa\u355?i singuri. Atunci nimic nu i mai opre\u351?te, nici teama de Dumnezeu, nici credin\u355?a, nici con\u351?tiin\u355?a. De aceea, imediat ce a fost dezv \u259?luit interiorul acelora care erau n cerul dinti, ei ap\u259?reau a fi uni\u3 55?i cu iadurile. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 72.\ ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Cum a disp\u259?rut primul cer s-a ar\u259?tat mai nainte n capitolele n care s-a vorbit despre Judecata de Apoi asupra mahomedanilor \u351?i p\u259?gnilor (50, 51), precum \u351?i a papista\u351?ilor (61-63), deoa rece \u351?i ei f\u259?ceau parte din cerul dinti. A mai r\u259?mas ceva de spus despre Judecata de Apoi asupra reforma\u355?ilor, care mai sunt numi\u355?i prot estan\u355?i sau evangheli\u351?ti, sau cum a disp\u259?rut cerul dinti format di n ei deoarece, dup\u259? cum s-a spus mai sus, judecata s-a realizat numai asupr a celor care formau cerul dinti. Dup\u259? ce au fost cerceta\u355?i \u351?i s-a ar\u259?tat ce aveau n interiorul lor, ei au fost separa\u355?i unii de al\u355?i i \u351?i mp\u259?r\u355?i\u355?i n categorii n func\u355?ie de r\u259?utatea \u351 ?i falsitatea lor \u351?i au fost arunca\u355?i n iadurile corespunz\u259?toare. Iadurile lor nconjurau regiunea central\u259? din toate p\u259?r\u355?ile, pentru c\u259? reforma\u355?ii se aflau n mijloc, romano-catolicii n jurul lor, mahomeda nii n jurul romano-catolicilor, iar p\u259?gnii n cercul cel mai ndep\u259?rtat (48) . Cei care nu erau arunca\u355?i n iaduri erau azvrli\u355?i n pustiuri. Dar au fos t \u351?i c\u355?iva trimi\u351?i n cmpiile din partea de sud \u351?i de nord, pent ru a forma acolo societ\u259?\u355?i \u351?i a fi instrui\u355?i \u351?i preg\u2 59?ti\u355?i pentru rai. Ace\u351?tia erau cei care au fost salva\u355?i. Dar cu m s-au nf\u259?ptuit toate acestea nu se poate descrie aici detaliat, deoarece ju decata asupra reforma\u355?ilor a durat mai mult dect asupra celorlal\u355?i \u35 1?i s-a realizat prin schimb\u259?ri succesive. Dar deoarece am v\u259?zut \u351 ?i am auzit atunci multe lucruri ce merit\u259? s\u259? fie men\u355?ionate, voi prezenta lucrurile detaliat, n ordinea n care s-au petrecut, n cartea despre expli carea Apocalipsei. \par\pard\par\pard\ql XI. STAREA LUMII \u350?I A BISERICII DU P\u258? JUDECATA DE APOI \par\pard\par\pard\ql \par\pard\par\pard\ql \ul0\nosupe rsub\cf1\f2\fs22 Judecata de Apoi \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\ cf4\f5\fs24 73.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Starea lumii de acum ncolo va fi tota l identic\u259? cu ceea ce a fost pn\u259? acum, pentru c\u259? marea schimbare c are a avut loc n lumea spiritual\u259? nu va produce nici o schimbare n lumea fizi c\u259? n ceea ce prive\u351?te forma exterioar\u259?. De aceea, vor continua s\u 259? existe probleme civile ca \u351?i nainte, va fi pace, vor fi tratate \u351?i r\u259?zboaie ca \u351?i nainte \u351?i toate celelalte aspecte ce apar\u355?in societ\u259?\u355?ii n general sau n particular. Domnul spune: \par\pard\par\pard\

qj \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Ve\u355?i auzi de r\u259?zboaie \u351?i vest i de r\u259?zboaie... Un neam se va scula mpotriva altui neam \u351?i o mp\u259?r\ u259?\u355?ie mpotriva altei mp\u259?r\u259?\u355?ii; \u351?i pe alocurea vor fi c utremure de p\u259?mnt, foamete \u351?i ciumi. \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 (Mat. 24:6,7) \par\pard\par\pard\qj Asta nu nseamn\u259? c\u259? asemenea lucruri vor exista n lumea fizic\u259?, ci c\u259? aspectele care le corespund vor exista n l umea spiritual\u259?, pentru c\u259? n profe\u355?iile din Cuvnt nu se vorbe\u351? te despre mp\u259?r\u259?\u355?iile \u351?i neamurile de pe p\u259?mnt, deci nici despre r\u259?zboaiele lor, foametea, ciuma sau cutremurele de pe p\u259?mnt, ci despre lucrurile corespondente lor din lumea spiritual\u259?. n \ul0\nosupersub\c f5\f6\fs24 Arcana Coelestia \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 se explic\u259? aceste l ucruri. n ceea ce prive\u351?te starea bisericii, ea este cea care nu va mai fi l a fel. Ea va fi ntr-adev\u259?r la fel n ceea ce prive\u351?te aparen\u355?a exter ioar\u259?, dar va fi diferit\u259? n privin\u355?a aspectelor interioare. n ceea ce prive\u351?te aparen\u355?a exterioar\u259?, vor exista biserici scindate ca \u351?i pn\u259? acum, iar doctrinele lor vor fi r\u259?spndite ca \u351?i pn\u259? acum. Iar printre p\u259?gni vor exista acelea\u351?i religii ca \u351?i pn\u259? acum. Dar de acum ncolo, oamenii bisericii vor avea o mai mare libertate de gndir e n ceea ce prive\u351?te credin\u355?a, deci n ceea ce prive\u351?te aspectele sp irituale legate de mp\u259?r\u259?\u355?ia cerurilor, deoarece le va fi redat\u25 9? libertatea spiritual\u259?; pentru c\u259? toate lucrurile din raiuri \u351?i din iaduri sunt puse acum n ordine \u351?i toate gndurile referitoare la aspectel e divine sau mpotriva Divinului vin de aici: din ceruri, toate gndurile care sunt n armonie cu aspectele divine \u351?i din iaduri, toate cele care sunt mpotriva lo r. Dar omul nu observ\u259? n el aceast\u259? schimbare de stare deoarece el nu r eflecteaz\u259? asupra ei \u351?i pentru c\u259? el nu \u351?tie nimic despre li bertatea spiritual\u259? \u351?i despre acest influx de gnduri. Dar ea este perce put\u259? n ceruri \u351?i de asemenea de c\u259?tre oameni, dup\u259? moarte. De oarece omului i-a fost redat\u259? libertatea spiritual\u259?, sensul spiritual al Cuvntului a fost acum dezv\u259?luit \u351?i prin el au fost revelate adev\u25 9?ruri divine interioare, pentru c\u259? omul n starea de dinainte nu le-ar fi n\u 355?eles, iar cei care le-ar fi putut n\u355?elege, le-ar fi profanat. Faptul c\u 259? omul are aceast\u259? libertate datorit\u259? echilibrului dintre rai \u351 ?i iad \u351?i c\u259? el nu poate fi ndreptat dect n libertate, se poate vedea n lu crarea \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs24 Raiul \u351?i Iadul \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs 24 (597), la sfr\u351?it. \par\pard\par\pard\qj \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 74.\ ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Am purtat diferite conversa\u355?ii cu ngerii cu priv ire la starea bisericii de acum ncolo. Ei mi-au spus c\u259? nu cunosc lucrurile care vor urma deoarece cunoa\u351?terea lucrurilor care vor urma i este posibil\u 259? doar lui Dumnezeu. Dar ei \u351?tiu c\u259? sclavia \u351?i captivitatea n c are se afla nainte omul bisericii a fost ndep\u259?rtat\u259? \u351?i c\u259? acum , fiind din nou liber, el poate percepe mai bine adev\u259?rurile interioare dac \u259? vrea s\u259? o fac\u259? \u351?i s\u259? devin\u259? astfel mai spiritual , dac\u259? dore\u351?te acest lucru. Dar au mai spus c\u259? nu se a\u351?teapt \u259? la prea multe de la oamenii din biserica cre\u351?tin\u259?, ci mai degra b\u259? de la oamenii unui popor care se afl\u259? departe de lumea cre\u351?tin \u259? \u351?i deci departe de invadatori, oameni care pot primi lumina spiritua l\u259? \u351?i deveni astfel fiin\u355?e spirituale cere\u351?ti. ngerii au mai spus c\u259? n ziua de azi, adev\u259?rurile divine interioare le sunt revelate a celor oameni pentru c\u259? ei sunt primite cu credin\u355?\u259? adev\u259?rat\ u259?, adic\u259? n via\u355?a \u351?i inima lor \u351?i c\u259? ei l ador\u259? p e Domnul. \par\pard\par\pard\ql \par\pard}