You are on page 1of 1

GERAK GEMPUR SEJARAH 2 STPM 2010 JPN PERAK Bahagian A 1.

Jelaskan kegiatan ekonomi yang bersifat komersil yang dijalankan di Malaysia sebelum campur tangan British. [25] 2. Bincangkan Perubahan Pentadbiran Kompeni Berpiagam Borneo Utara di Sabah sehingga 1963. [25] 3. Bincangkan transformasi sosioekonomi di Negeri-negeri Melayu akibat campur tangan British dari tahun 1874 hingga1895. [25] 4. Pembentukan Persekutuan pada tahun 1948 bagi menggantikan Malayan Union yang diperkenalkan pada tahun 1946 dapat diterima oleh orang Melayu. Huraikan. [25] 5. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Malaysia pada tahun 1963. [25] 6. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penggubalan dasar luar Malaysia dari tahun 1957 hingga tahun 1963 [25]

Bahagian B 7. Bincangkan adat dan kepercayaan yang diamalkan di Thailand dan di India pada abad ke-19. [25] 8. Terangkan perubahan pentadbiran di Filipina dari tahun 1821 1946 dan di India dari tahun 1858 - 1947 (25] 9. Jelaskan tindak balas masyarakat tempatan terhadap kehadiran kuasa-kuasa barat di Filipina dan di Vietnam pada abad ke-19. [25] 10. Huraikan peranan golongan agama dalam gerakan nasionalisme di Indonesia dan di Myanmar sehingga awal abad ke-20. [25] 11. Bincangkan kesan pendudukan Jepun ke atas gerakan nasionalisme di Myanmar dan di Indonesia. [25] 12. Jelaskan pembangunan sosioekonomi di Myanmar dan di Filipina selepas perang dunia kedua

[25]