You are on page 1of 2

PEMBANGUNAN LESTARI DALAM SEKTOR INDUSTRI

LANGKAH PENGUATKUASAAN UNDANGUNDANG KETAT KEPADA MANA-MANA PENGUSAHA ATAU SYARIKAT YANG MENCEMARKAN ALAM SEKITAR SPT PMBUANGAN SISA TOKSID HUKUMAN DAN DENDA MAKSIMUM PATUT DIKENAKAN KEPD PESALAH SPT YANG DIPERUNTUKKAN DALAM AKTA KUALITI DI SAMPING ITU, LANGKAHLANGKAH PEMANTAUAN , KAWALAN DAN PENYELIDIKAN YANG LEBIH KERAP DAN HARUSLAH DILAKUKAN OLEH JABATAN ALAM SEKITAR BERDASARKAN STANDARD KUALITI (SQ) . PIHAK KILANG JUGA WAJIB MENYEDIAKAN LAPORAN EIA.

KONSEP PEMBANGUNAN LESTARI MERUJUK KEPADA PEMBANGUNAN YANG BERTERASKAN KEPADA PRINSIP PEMBANGUNAN BERTERUSAN DALAM KONTEKS ALAM SEKITAR,PEMBANGUNAN LESTARI BERMAKNA MEMBANGUN TANPA MENGORBANKAN ALAM SEKITAR. DALAM KONTEKS INDUSTRI, PEMBANGUNAN LESTARI BERMAKSUD MEWUJUDKAN .INI BERMAKNA PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG MENGAMBIL BERAT TERHADAP RISIKO ALAM SEKITAR KONSEP PEMBANGUNAN LESTARI DILAKSANAKN DALAM SEKTOR PERINDUSTRIAN DI Malaysia TERDAPAT 3 ELEMEN PENTING YANG MESTI DITERAPKAN DALAM SEKTOR INDUSTRI DI MALAYSIA : PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG AMALAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR KEMPEN KESEDARAN KEPADA MASYARAKAT INDUSTRI

MENGURUSKAN SISA TOKSID DENGAN CEKAP DAN BERKESAN PIHAK KILANG DIWAJIBKAN MENYEDIAKAN TAKUNGAN KHAS UNTUK SIMPANAN SISA TOKSID DAN TIDAK MEMBUANG SISA TERSEBUT KE DALAM SUNGAI. PADA MASA YANG SAMA, SISA-SISA TERSEBUT HARUSLAH DIRAWAT TERLEBIH DAHULU SEHINGGA KESAN SAMPINGAN BERADA PADA TAHAP YANG PALING MINIMUM SEBELUM DIALIRKAN KE DALAM SUNGAI . BIDANG R &D ALAM KONTEKS ENGURUSAN SISA PEPEJAL HARUD DIKEMBANG DAN DIPERLUASKAN OLEH SETIAP SYARIKAT.MISALNYA, R&D DALAM KITAR SEMULA BAHAN BUANGAN AGAR TIDAK MEMBAZIR .

MENGURUSKAN BAHAN PENCEMARAN UDARA INDUSTRI YANG MELEPASKAN ASAP PENCEMAR MELEBIHI STANDARD KUALITI YANG DIBENARKAN MESTILAH MENGGUNAKAN BEBERAPA KAEDAH SEBELUM BAHAN PENCEMAR ITU DILEPASKAN KE UDARA. MISALNYA ,MENGGUNAKAN SISTEM PENAPIS DI DALAM SEROMBONG ASAP, MENINGGIKAN SEROMBONG ASAP AGAR KOSENTRASI BAHAN PENCEMAR BOLEH TERSERAK DAN TIDAK TERKUMPUL DI DLAM ATMOSFERA SETEMPAT, TIDAK MENJALANKAN PEMBAKARAN TERBUKA . SEBALIKNYA, BAHAN-BAHAN BUANGAN TERSEBUT BOLEH DIKITAR SEMULA , DIJADIKAN BAHAN MENTAH UNTUK IKS YANG LAIN , ATAU DIBIARKAN REPUT SEBAGAI BAJA KOMPOS.

YANG LEBH BERSIH DAN MESRA ALAM SPT MENGGUNAKAN AIR. MENGGIATKAN KEMPEN-KEMPEN KESEDARAN o TERUTAMA KEPADA PENGUSAHA PENGUSAHA DAN KAKITANGAN SEKTOR INDUSTRI YANG MNJADI MASYARAKAT INDUSTRI TNTANG PENTINGNYA MNGURUSKAN ALAM SEKITAR DGN BIJAK DAN HIDUP HARMONI. KEMPEN DILAKUKAN SEPERTI PROJEK PENGHIJAUAN PERSEKITARAN INDUSTRI, MEMBERSIH DAN MENJAGA SUNGAI MELALUI AKTIVITI AMAL DAN SOSIAL, MELAKSANAKAN PERADUAN KILANG YANG MESRA ALAM DAN LAIN-LAIN. KEMPEN BOLEH DILAKUKAN MENERUSI MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK, BENGKEL PEMAHAMAN, DAN PENGAHAYATAN ALAM SEKITAR. USAHA KE ARAH KEBERKESANANNYA HARUSLAH DIGERAKKAN OLEH BEHAGIAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN ALAM SEKITAR DI KEMENTERIAN SAINS DAN TEKNOLOGI.

BERALIH KPD TEKNOLOGI INDUSTRI YANG MESRA ALAM TIDAK MENCEMARKAN ALAM SEKITAR TRUTAMA DALM KONTEKS PENGGUNAAN TENAGA. CTHNYA, KEBERGANTUNGAN KPD BAHAN API FOSIL SPTI PETROLEUM HARUSLAH DIKURANGKANDAN SEBALIKNYA LEBIH BANYAK MENGGUNAKAN TENAGA ALTERNALTIF YANG MURAH DAN BERSIH SEPERTI MNGGUNAKAN TENGA HIDROELEKTRIK. INDSTRI PENCUCIAN DAN PELARUT DLARANG MENGGUNAKAN BHN YANG MNGANDUNGI CFC, SEBALIKNYA MNGGANTIKAN BAHAN TERSEBUT DGN BHAN