You are on page 1of 1

RASPORED NASTAVE

AS DAN PONEDJELJAK UTORAK


Numerika matematika Numerika matematika

V
ETVRTAK LE LE

SEMESTAR
PETAK
Napredno programiranje I

SRIJEDA A A
Impulsna i digitalna elektronika I Impulsna i digitalna elektronika I Teorija automatskog upravljanja Teorija automatskog upravljanja

SUBOTA
LE NAPREDNO
PROGRAMIRANJE I

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
S2
A
Sala br. 2
Amfiteatar

S5 S5

LE
Napredno programiranje I

NAPREDNO PROGRAMIRANJE I

S3
Napredno programiranje I

LE

TEORIJA AUTOMATSKOG S3 UPRAVLJANJA TEORIJA AUTOMATSKOG S3 UPRAVLJANJA

S3
Arhitektura raunara

RC RC A A

Osnovi telekomunikacija S3 Osnovi telekomunikacija

OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA TELEKOMUNIKACIJA

S3 S3

Arhitektura raunara NUMERIKA MATEMATIKA NUMERIKA MATEMATIKA


KURS Engleski jezik S5 Stepen 2 KURS Engleski jezik S5 Stepen 2 KURS Engleski jezik S5 Stepen 2

S3 OSNOVI

IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA I IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA I ARHITEKTURA RAUNARA ARHITEKTURA RAUNARA

S4 S4 S5 S5

S1 S4

Sala br. 1 Sala br. 4

Vjebe PREDAVANJA

ELEKTROTEHNIKI ODSJEK
SMJER: INFORMATIKA
20

20 12/

13.

01.10.2012.