You are on page 1of 24

GEOGRAFI TINGKATAN 1

OLEH BAB 1 AUGUSTINE TOWONSING KEDUDUKAN TARIKH DISEDIAKAN 20HB. JAN, 2006
2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Apa itu Geografi? Malaysian: Geografi Masa Kini MENU UTAMA Pengenalan. Kedudukan Relatif Koordinat Latihan

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Apa yang anda faham tentang GEOGRAFI? -Geografi = apa yang dilalui setiap hari. -Berasal daripada Bahasa Latin. -2 perkataan:1. GEO = Bumi 2. GRAFIS = Penerangan

Apa itu Geografi?

GEOGRAFI = Penerangan Tentang Bumi

* Tahukah anda kepentingan Geografi?


SETERUS 2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Kenapa Geografi Penting?


Membantu manusia:1. Menguruskan sumber semulajadi secara berkesan. 2. Mengurus ruangan tempat tinggal. 3. Berinteraksi dengan alam serta komuniti lain secara harmoni. Apa Senario Geografi di Malaysia Masa kini?

Kepentingan Geografi

SEBELUM 2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Pandangan pelajar terhadap Geografi sebagai mata pelajaran yang susah membawa Geografi sebagai mata pelajaran tidak popular = Malaysia: Geografi PEPERIKSAAN. BELAJAR UNTUK LULUSMasa Kini Apa kesan senario ini? Pengabaian pengurusan sumber semulajadi secara berkesan. Apa contoh? Pernah dengar kisah seekor kijang?

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Apa itu KEDUDUKAN? Kedudukan sesuatu lokasi@tempat.

Pengenalan.

Bagaimana Kedudukan ditentukan? 1. Kedudukan secara relatif. 2. Kedudukan mutlak.


[ TEST 1 ] 2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Apa itu kedudukan relatif? Penentuan kedudukan berdasarkan objek Kedudukan Relatif lain @ tempat lain sebagai titik rujukan.
Perkataan biasa digunakan: KIRI, KANAN, BELAKANG, DEPAN, DEKAT DENGAN

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Bagaimana ditentukan?
-Berdasarkan kepada titik rujukan. Kedudukan Relatif

Contoh: Apakah kedudukan Amin dari Abu ?


Lokasi Baru Titik Rujukan

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Buku Teks M.S 3 HOME END

Belakang

Kedudukan Relatif

[ TEST 2 ]

Depan

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Latihan: Kedudukan Relatif


Jumlah Soalan : 6
HOME END

Rajah 1.2 Buku Teks M/S 3

Arahan: Jawab Semua Soalan. 1. Apakah kedudukan Faris dari Krishnan ? _________________ 2. Apakah kedudukan Kelvin dari Suria? _______________ 3. Apakah kedudukan Devi dari Suria? _____________ 4. Aizad duduk di sebelah______ dari Intan. 5. Amran duduk di sebelah _______ dari Intan. 6. Apakah yang makna istilah kedudukan Relatif? _________________

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Latihan: Umum
Jumlah Soalan : 5
HOME END

Arahan: Jawab Semua Soalan. 1. Apakah makna istilah GEOGRAFI? ____________________ Perkataan Geografi berasal dari perkataan Bahasa _________. Beri 3 kepentingan Geografi kepada Manusia. 1. __________________ 2. __________________ 3. __________________ 4. Apakah makna istilah kedudukan? _____________________________ 5. Nyatakan 2 cara penentuan kedudukan. 1. __________________ 2. __________________

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Apakah makna istilah kedudukan Mutlak? Kedudukan sesuatu lokasi yang ditentukan Kedudukan Mutlak berdasarkan kepada satu sistem nombor Umum yang dikenali sebagai koordinat [ Titik Persilangan Garisan]
Penentuan Kedudukan Mutlak: 1. Lajur dan Baris 2. Panduan Grid

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Kedudukan Mutlak
Lajur Dan Baris
HOME END

Lajur = Garisan Menegak [ kiri > Kanan ]

01

02

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Kedudukan Mutlak
Lajur Dan Baris
HOME END

Baris = Garisan Mendatar [ bawah > Atas ]


02

01

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Kedudukan Mutlak
Lajur Dan Baris
HOME END

Lajur dan Baris = KOORDINAT

02

Petunjuk
01 01 02

Lajur Baris

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Kedudukan Mutlak1. Faris Lajur dan Baris 0601


2. Amy 0501 3. Devi 0305

Contoh:

4. Intan [Latihan 1]

Buku Teks M.S 3

0105

Proceed to Exc. 1
2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Apakah Panduan Grid? Panduan Grid (PG) @ Rujukan Grid (RG) = Sistem rujuk bernombor = koordinat menggunakan kotak segi empat dikenali sebagai grid.

Kedudukan Mutlak [ PANDUAN GRID ]

Panduan Grid juga dikenali sebagai Rujukan Grid.


Penentuan kedudukan menggunakan 2 sistem: 1. Sistem Empat Angka (S4A) 2. Sistem Enam Angka (S6A)

[Latihan 1] 2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Perbezaan dan Persamaan Lajur, Baris dengan Panduan Grid.


HOME END

Lajur & Baris Kedudukan Mutlak PG @ RG Panduan Grid Timuran (PGT) Garisan Menegak Lajur [ PANDUAN GRID ]
Garisan Mendatar

Baris

Panduan Grid Utaraan (PGU)

Penentuan Lokasi

S4A

S4A DAN S6A

[Latihan 1] 2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Bagaimana membaca PG/RG? Dibaca dari PGT > PGU @ ke kanan kemudian ke atas. Kedudukan Mutlak

[ PANDUAN GRID ]
02

01
[Latihan 1] 01 02 03 04

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

PGT atau Panduan Grid Timuran dibaca dari kiri ke kanan @ dari barat ke timur Kedudukan Mutlak berdasarkan nilai nombor yang meningkat ke [ PANDUAN GRID ] kanan@ timur.
PGU @ Panduan Grid Utaraan dibaca dari bawah ke atas @ dari selatan ke utara berdasarkan nilai nombor yang meningkat ke atas atau utara.

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Sistem Empat Angka [S4A]


Penentuan kedudukan dengan menggunakan 4 angka Kedudukan Mutlak rujukan iaitu 2 angka PGT dan 2 angka PGU.

[ PANDUAN GRID ]

PGT PGU

0122

01 merupakan nilai utama garisan PGT.


22 merupakan nilai utama garisan PGU PGT + PGU = KOORDINAT
2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

HOME END

Sistem Enam Angka [S6A]


Penentuan kedudukan dengan menggunakan 6 angka rujukan iaitu 3 angka PGT dan 3 angka PGU.

Kedudukan Mutlak [ PANDUAN GRID ]

PGT

PGU

015 225
Angka ketiga setiap angka pada nilai garisan mewakili titik perpuluhan yang diwakili oleh garisan.
2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Penentuan Kedudukan Berdasarkan S6A


HOME END 24 25

Kedudukan Mutlak Titik A APANDUAN GRID ] [ A = PGT + PGU = PG


C

Contoh:

A = 010 + 240 = 010240


23 B 22 00 01 02 03

Titik C C = PGT + PGU = PG

C = 030 + 235 = 030235

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

Zoom Grid PGT 00 hingga 03 dan PGU 22 hingga 24


HOME END 25 9 8 7 6 5 4 3 2 1 22

Kedudukan Mutlak PGT UTAMA = 00 [ PANDUAN GRID ] PERPULUHAN PGT


B
BAGI TITIK B = 5 PGT BAGI B = 005 PGU UTAMA = 22 PERPULUHAN PGU BAGI TITIK B = 5 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 03 PGU BAGI B = 225

Lokasi B:

2006. Augustine Towonsing. All Rights Reserved.

PG BAGI B = 005225