You are on page 1of 3

GENET DETRLM ORGANZMALARA LKN BLG VE TUTUM ANKET

Bu aratrma ile lise dzeyindeki rencilerin Genetii Deitirilmi Organizmalar (GDO) hakknda bilgi ve tutumlarn ortaya konulmas amalanmaktadr. Bu bilgiler gizli kalacaktr. Aratrmada hedeflenen sonularn elde edilebilmesi, grme formunun eksiksiz ve itenlikle doldurmanza baldr. Katlmnz iin teekkr ederim.

KSEL BLGLER

1. Cinsiyet

Erkek

Kadn

2. Ya

15

16

17

18

19

3. Okuduunuz Okulun Ad: 4. Snf:


9.snf 10.snf 11.snf 12.snf

5. GDO terimini ilk kez nereden duydunuz?


nternet Bu anket Televizyon Radyo Gazete Arkada ve Aile

Aadaki ifadelere Evet iaretleyiniz

Hayr ve Bilmiyorum seeneklerinden birini

BLG

Evet 1. Geleneksel gdalar (GDO olmayanlar) gen


iermezler.

Hay r

Bilmiyor um

2. GD gdalar hormonlu gdalardr. 3. GDOlar transgenik rnler olarak


tanmlanabilir.

4. GD gdalar gen katkl gdalardr. 5.


GD gdalar doal (organik ) gdalardr.

6. GDOlu rnlerin gelitirilmesinde mikroorganizmalarn geninden faydalanlr.

7. Genetii deitirilmi rnlerin lkemize


giriinde yasal bir dzenleme yoktur.

8. Trkiye'de GDO retimi serbesttir. 9. Genetii deitirilen rnlerin tarm


sayesinde yksek verim alnr. 10.GDOlar biyolojik eitlilie zarar verir. Aadaki ifadelere Katlyorum seeneklerinden birini iaretleyiniz. Katlmyorum ve Fikrim yok

TUTUM

1. GD gdalar Dnyada alk sorununu zebilir

Katlyor um

Katlmyo rum

Fikrim yok

2. GDOlu rnlerin kullanm insanlar


iin zararldr.

3. rnlerin zerinde GDO olup olmad


belirtilmesi gerekmez.

4. zerinde GDO olduu belirtilen bir


rn satn alrm

5. GD gdalar sala zararl olsayd izin


verilmezdi.

6. nsan geni tayan bir rn tketirim

7. Mikroorganizma geni tayan bir rn tketirim.

8. Domuz geni tayan bir rn tketirim

9. Kurak artlarda yetiebilmesi iin genetii deitirilmi ilei tketirim.

10.Normal balktan 10 kat daha hzl byyen genetii deitirilmi bal tketirim.