You are on page 1of 34

Bago ang Pormal na Edukasyon

Si donya Teodora ang nagsilbing una niyang guro.

Mga Paksang Pinag Aralan


Ang Alpabeto

Pagbabasa Pagdarasal

Literatura Matematika Wikang Espanyol

Mga pribadong guro:


Maestro

Celestino Maestro Lucas Padua Maestro Lean Moroy

BIAN (Hunyo 1869)

Maestro Justiniano Aquino Cruz ang naging guro ni Rizal sa Bian. Naging guro rin ni Paciano si Maestro Justiniano

Mga karanasan sa Bian


Tinanong siya ng kanyang guro: Alam mo bang mag-Kastila? May kaunting kaalaman Alam mo bang magsalita ng Latin? May kaunting kaalaman

Tinawanan siya ng kanyang mga kamag-aral lalo na ni pedro na anak ni Justiniani Cruz.

Hinamon ito ng away at nanalo si Rizal. Hinamon din ni Andres Salandanan ng bunong braso at nanalo dahil mahina ang braso ni Rizal. Kinaingitan siya ng karamihan

Sa

edad na 7 lumuwas siya papuntang Maynila kasama ang kanyang ama. siya sa Binan para mag aral sa edad na 9

Bumalik

ATENEO DE MUNICIPAL

SELYO NG ATENEO

Noon

Ngayon

APLIKASYON NG MGA ESTUDYANTE SA ATENEO

Naka pasok sa eskwelahang ito sa edad na onse. Nasa ilalim ng pamamahala ng mga Kastilang pari.
Natanggap niya ang lahat ng mga pangunahing medalya at notang sobresaliente sa lahat ng aklat.

Ang orihinal na plano ng kanyang ama ay sa Letran siya mag-aral subalit biglang nagbago ang isip nito.

Hindi tinanggap si Rizal sa Ateneo dahil siya ay huli na sa patalaan at maliit para sa edad niya.

Hindi siya nakapasa sa pagsusulit sa Ateneo. Meron lang siyang kakilala na si Padre Burgos at ang mga Jesuits kaya si Rizal ay natanggap na pumasok sa Ateneo.

Sa unang pagkakataon ginamit ni jose ang Rizal imbes na ang Mercado.

Unang Taon sa Ateneo (1872 1873)

Upang mapagbuti ni Rizal ang kanyang kaalaman sa wikang Espanyol siya ay nagpaturo ng mga aralin sa Colegio deSanta Isabel sa panahon ng kanyang pamamahinga sa tanghali. Padre Jose Bech - ang guro ni Rizal sa unang taon niya sa Ateneo.

Noong bakasyon 1873 si Rizal ay hindi naging masaya sadahilan na nasa bilangguan ang kanyang ina. Lihim siyang pumunta sa Santa Cruz para dalawin ang kanyang ina at kinuwentuhan ang ina ukol sa kanyang pag-aaral.

Pangalawang Taon (1873 1874)

Dumating sa Ateneo ang ilan sa mga dati niyang kamag aral sa Binan. Nagsimula si Rizal sa pagkahilig niya sa pagbabasa at ang ilan sa mga aklat ay ang mga sumusunod: Count of Monte Cristo na isinulat ni Alexander Dumas

Universal History na isinulat ni Cesar Cantu na ipinilit niyang ipabili sa kany ama. Travels in the Philippines ni Doktor Feodor Jagor

Si Padre Jose Bech SJ pa rin ang kanyang naging guro.

Pangatlong Taon (1875 1876)

Nakillala ni Jose Rizal si Padre Francisco de Paula Sanchez Ang nasabing pari ang: Humikayat kay Rizal para mag aral ng mabuti, lalo na sa pagsulat ng mga tula Sinabi ni Rizal na si Padre Francisco de Paula Sanchez ay isang modelo ng katuwiran at pagsisikap para sa pag unlad ng kanyang mga mag -aaral

Huling Taon (1877 1877)

Nag aral si Rizal ng Pilosopiya, Physics, Chemistry at Natural History. Hinikayat siya ni Padre Jose Villarada na itigil ang pagsusulat at iwan ang grupong Musa (Muses) subalit hindi ito sinunod ni Rizal. Nagtapos si Rizal sa Ateneo noong Marso 23, 1877 nang may limang medalyaat natamo sa paaralan ang Bachiller en Artes.

Romundo de Jesus guro sa eskultura Peninsula De Agustin Saez guro sa pagpinta at paglilok Padre Villaclara at Padre Mineves iba pang guro sa huling

UST

kumuha ng Pilosopiya at Panitikan . Sa Ateneo, kasabay niyang kinuha ang agham ng Pagsasaka. Pagkaraan, kinuha niyaang kursong panggagamot sa nasabing Pamantasan pagkatapos mabatid na ang kaniyang ina ay tinubuan ng katarata.

Noong 1882, nang dahil sa hindi na niya matanggap ang tagibang at mapansuring pakikitungong mgaparing Kastila sa mga katutubong mag-aaral, nagtungo siya sa Espanya.

Palihim na umalis papuntang espanya para ituloy ang pag aaral.

UNIBERSIDAD CENTRAL DE MADRID

Doo'y pumasok siya sa Universidad Central De Madrid, kung saan, sa ikalawang taon ay natapos niya ang karerang Medisina.

Kumuha ng medisina, pilosopiya at letra


Nang sumunod na taon, nakamit niya ang titulo sa Pilosopiya at Titik.

MGA KARANASAN SA MADRID

Naki tira sa kaibigang Pilipino sa Amor de Dios. Nalungkot sa pagka alam sa balitang may kumakalat na epidemyang kolera sa pilipinas.

Nakatatanggap ng 35 peso allowance imbis na 50 pesos sa dahilan ng kuya paciano na matumal ang benta ng kanilang asukal.

Hunyo

21, 1884 natapos ang kursong medisina.

Hindi

binigyan ng diploma sa dahilang: Hindi pagsusumite ng thesis. Hindi pagbabayad sa karampatang halaga para sa pagtatapos. Taong 1885 natapos ang kursong pilosopiya.

HEIDELBERG

BAGONG LARAWAN NG

HEIDELBERG

Si Rizal ay naglingkod bilang katulong sa klinika ni Dr. Otto Becker, isang kilalang espesialista sa mata sa Aleman

Natapos ni Rizal ang kurso sa optalmolohiya sa tulong ni Otto Becker