You are on page 1of 2

Ertek, G., Ozdol, F. and Degirmencioglu, B.

(2005) GrselVeriMadenciliinde bir Vaka almas: SS Verilerinin Analizi, YA/EM 2005, Istanbul, Turkey (in Turkish). Note: This is the final draft version of this paper. Please cite this paper (or this final draft) as above. You can download this final draft from http://research.sabanciuniv.edu.

Grsel Veri Madenciliinde bir Vaka almas: SS Verilerinin Analizi


Grdal Ertek, Fethi M. zdl, Bar Deirmenciolu Sabanc niversitesi Mhendislik ve Doa Bilimleri Fakltesi Orhanl, Tuzla, Istanbul, 34956

zet: Bu almada bilgi grselletirmesinde ska rastlanan bir yaklam, simge (ikon) bazl grselletirmeyi esas alarak gelitirilen bir grselletirme yaklam ve bunun bir gerek veri zerine uygulamas bulunabilir. Boyutlandrlabilir simgeler adn verdiimiz bu yaklam zellikle kategorik bir grup alan ieren ve saysal bir ya da daha ok alan ieren veriler iin uygulanabilmektir. Bu yaklamda kategorik deikenin farkl deerlerinin her biri bir kutu olarak gsterilmekte, ve her bir kutunun ii o deeri tayan elemanlar simgeleyen renkli kare simgelerle doldurulmaktadr. Kare simgelerin rengi saysal bir deikenin deerini gstermektedir. Bu grselletirmedeki amalar kullancya rahata alglayabilecei grafikler sunmak ve ekran yzeyinin en etkin ekilde kullanmn salamaktr. Bahsedilen etkin kullanm hedef fonksiyonu ve kstlar olan bir optimizasyon problemi olarak ifade edilebilmektedir. Bu problem iki

temel deikenin deerleri deitirilerek ve en iyi zm saklanarak kolayca zlebilmektedir. Boyutlandrlabilir simgeler yaklam 2004 renci Seme Snav (SS)de iki farkl puan trne gre ilk 5000de yer alan 5965 rencinin bilgilerini ieren bir veriyi grselletirmede kullanlmtr. Bu verilerin grsel incelenmesi niversiteler ve liseler arasnda kyaslama yapmaya ve liselerle ilikilerin etkin bir ekilde ynetilmesine imkan tanmaktadr.

Anahtar kelimeler: Veri madencilii, bilgi grselletirmesi, grsel veri analizi