You are on page 1of 3

What is the role of chemistry in environmental protection ?

chemistry plays an important role in the solving some of the environmental problems such as pollution because when you know more about chemistry you will know what are the effects of incorrect disposal of chemicals and when you know this you could minimize the pollution caused by chemicals

Environmental chemistry From Wikipedia, the free encyclopedia Environmental chemistry is the scientific study of the chemical and biochemical phenomena that occur in natural places. It should not be confused with green chemistry, which seeks to reduce potential pollution at its source. It can be defined as the study of the sources, reactions, transport, effects, and fates of chemical species in the air, soil, and water environments; and the effect of human activity on these. Environmental chemistry is an interdisciplinary science that includes atmospheric, aquatic and soil chemistry, as well as heavily relying on analytical chemistry and being related to environmental and other areas of science. Environmental chemistry involves first understanding how the uncontaminated environment works, which chemicals in what concentrations are present naturally, and with what effects. Without this it would be impossible to accurately study the effects humans have on the environment through the release of chemicals. Environmental chemists draw on a range of concepts from chemistry and various environmental sciences to assist in their study of what is happening to a chemical species in the environment. Important general concepts from chemistry include understanding chemical reactions and equations, solutions, units, sampling, and analytical techniques.[1]

CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT: HELP OR HINDRANCE? Environmental issues such as climate change, water pollution and renewable energy make the news headlines and have become increasingly important in every day life. Many people perceive chemistry and the chemical industry as harmful to the environment. However, many new advances and scientific researches in the field of chemistry are helping us to develop more environment friendly materials and applications, while preserving the quality and the lifestyle we expect.

**para masagot ang katanungan para mabigyan linaw ang mga bagay bagay

Uri ng Pananaliksik

1.Emperikal o mala-siyentipiko Nangangailangan ngmalalim na pagsusuri ng mga ibedensya at paktwal na datos. Itoy nailalarawan, nasusukat, naihahambing at natutuos upang makita ang relasyon ng hypothesis sapanukalang tesis na isang trabahong siyentipiko. 2.Applied Research Gumagamit ng sopistikasyon,sapagkat itoy kalkulasyon at estatistika. Karaniwang itoy bunga ng madaliang pagsaagawa ayon sa hinihinging panahon. Ang isang magaling na halimbawa nitoy sa panahon ng eleksyon. Gumagamit ito ng prediksyon nanagkakatototoo. Ginagawa rin ito sa benta ng kalakal sa ilalim ng advertisement. Ang mabisang resulta nito aydepende sa serbey at sa napiling sampling. 3.Pure Reseach Ginagawa ito sa sariling kasiyahan ngisang tao upang maunawaan ang isang bagay na gumugulosa kanyang isipan. Maaari naman itong gawin ayon sa hiligng mananaliksik. Answer: 1. Ang pananaliksik ay sistematik. Mayroon itong proseso o magkakasunod na hakbang na dapat sundin tungo sa pagtuklas sa kasagutan sa kung anumang layunin ng pananaliksik. 2. Ang pananaliksik ay kontrolado. Dapat ay hindi mabago ang mga baryabol na sinusuri, lalo na sa mga eksperimental na pananaliksik. Dahil anumang pagbabagong magaganap dito ay makaaapekto sa buond pananaliksik. 3. Ang pananaliksik ay empirikal. Dapat ang mga pamamaraan at baryabol na gagamitin sa pananaliksik, gayundin ang mga datos na makakalap, ay katanggap-tanggap. Hidni ito dapat maging isang teorya lamang o kaya nama'y gawa-gawa lamang. Dapat ito ay maging katotohanan na sasangayunan ng nakararami. Dapat ay may basehan na karanasan o obserbasyon. 4. Ang pananaliksik ay mapanuri. Ang mga datos na nakalap sa pananaliksik ay dapat suriin ng mabuti upang hindi magkamali sa pag-iinterpret ang mananaliksik. Madalas na ginagamitan ng estadistika ang pagsusuri upang masabing analitikal ang pananaliksik.

5. Ang pananaliksik at obhetibo, lohikal at walang pagkiling. Anuman ang lumabas na resulta sa pananaliksik ay hindi dapat mabago o mabahiran ng personal na saloobin ng mananaliksik. 6. Ang pananaliksik ay gumagamit ng kwantiteytib o istatistikal na metodo. Nakalahad sa numerikal na pamamaraan ang mga datos at ginagamitan ng istatistika upang maging mas akyureyt ang resulta. Madalas na ginagamitan ng porsyento, ratio at distribusyon ang paglalahad ng mga numerikal na datos. 7. Ang pananaliksik ay isang orihinal na akda. Ang isang pananaliksik ay naglalaman ng mga datos na nakalap ng isang mananaliksik na nagmula mismo sa kanyang paghahanap at pagtuklas dahil kailangan na ang mga datos ang galing sa praymari sorses. Hindi ito galing sa pag-aaral ng ibang mananaliksik. 8. Ang pananaliksik ay matiyaga at hindi minamadali. Kailangang pagtiyagaan ang bawat hakbang na gagawin sa pananaliksik upang mapanatili ang accuracy ng mga datos na makakalap, pati na rin ang magiging resulta nito. Pinaglalaanan ito ng sapat na panahon at ibayong pag-iingat dahil kung hindi ay hindi magiging matagumpay ang pananaliksik at hindi magiging matibay ang mga reulta at kongklusyon. 9. Ang pananaliksik ay nangangailangan ng tapang. Dapat ay maging matapang ang isang mananaliksik sapagkat hindi maiiwasan na makaranas siya ng di magagandang bagay habang ginagawa ang kanyang pananaliksik. May mga pagkakataon ding hindi sumasang-ayon ang lipunan sa resulta ng pag-aaral, o kaya nama'y magkaroon ng hindi pakakaunawaan sa pagitan ng mga mananaliksik. 10. Ang pananaliksik ay isang akyureyt na imbestigasyon, obserbasyon at deskripsyon. Bawat hakbang na gagawin sa pananaliksik ay dapat na maisagawa ng tama upang maging tama rin ang resulta. Nararapat lamang na ang kongklusyon sa isang pag-aaral ay may kaakibat na matibay na ebidensya upang sumuporta dito.