You are on page 1of 4

-

svim tvrtkama, obrtnicima, organizacijama, udruenjima i institucijama relevantnim za razvoj sektora tekstila u Hrvatskoj ravnateljima strukovnih kola, voditeljima aktiva tekstila

1. POLUGODINJI SEKTORSKI SASTANAK NOVA GRADIKA, INDUSTRIJSKO-OBRTNIKA KOLA (organizator) 07.12.2012. s poetkom u 09:00
Potovani, ast nam je i zadovoljstvo pozvati vas na sudjelovanje na 1. sektorskom sastanku o PROBLEMATICI RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA U SEKTORU TEKSTILA I ODJEE, gdje e svi pozvani imati izravnu priliku iskazati svoje stavove, prijedloge i komentare vezane za problematiku sektora tekstila i odjee, te razmijeniti miljenja o perspektivama i razvojnim smjerovima sektora.

PROGRAM:

09:00-09:20 registracija sudionika 09:20-09:45 pozdravni govor i obraanje ravnateljice najder, ravnatelja Matoevia, predstavnika lokalne samouprave, koordinatorice ASOO 09:45-10:15 prezentacija projekta Nova generacija tekstilnih i odjevnih strukovih kola 10:15-10:50 prezentacija dijela Studije o budunosti tekstila u Europi mogui scenariji 10:50-11:10 pauza za kavu i kroasane

11:10-12:30 Razvojne perspektive tekstilnih i odjevnih tvrtki u Hrvatskoj rasprava podteme: naini konkretne suradnje strukovnih kola i gospodarstva; budunost dravnih potpora sektoru; razvoj ljudskih resursa u tekstilu 12:50-13:00 prijedlozi zakljuaka sektorskog sastanka 13:00-14:30 RUAK
NAPOMENA: Svi sudionici, bez obzira na nain prijevoza do Nove Gradike, imaju pravo na nadoknadu putnih trokova u iznosu od 0,25EUR/km, ili u iznosu stvarne vrijednosti prijevozne karte za vlak ili autobus. Takoer, svi sudionici imaju priliku predbiljeiti se za sudjelovanje na BESPLATNIM EDUKACIJAMA raunalne konstrukcije, 3D simulacije i animacije, te CAD/CAM projektiranja odjee.

PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE NA
1. POLUGODINJEM SEKTORSKOM SASTANKU
PROBLEMATIKA RAZVOJA LJUDSKIH POTENCIJALA U SEKTORU TEKSTILA I ODJEE

07.12.2012. 09:0014:00 organizator: Industrijsko-obrtnika kola Nova Gradika mjesto odravanja: RESTORAN SLAVONSKI BISER, adresa: Teslina 2 i 4, 35400 Nova Gradika Osobni podaci (molimo tampanim slovima): Prezime: ___________________________________________________________

Ime:

___________________________________________________________

ispred koje organizacije/ustanove dolazite: ______________________________________________________________ Adresa za kontakt: Ulica: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Broj telefona: ___________________________________________________________ Broj mobitela: ___________________________________________________________ fax: ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Email adresa: Mjesto i potanski broj:

Molimo Vas, poaljite popunjenu prijavnicu broj faxa: 034 273 992 ili e-mail: dferkovic@net.hr najkasnije do 30.11.2012. BROJ SUDIONIKA JE OGRANIEN. NAJVIE 2 OSOBE IZ SVAKE INSTITUCIJE. MOLIMO VAS DA SE PRIJAVITE TO JE PRIJE MOGUE.

PROJEKT:

NOVA GENERACIJA STRUKOVNIH KOLA


OPIS PROJEKTA:

TEKSTILNIH

ODJEVNIH

financiran sredstvima EU IPA fond

projekt predvia cijeli niz aktivnosti kojima e se unaprijediti razina opremljenosti i osposobljenosti nastavnikog kadra u tekstilnim kolama, kako bi kole bile u mogunosti pruiti kvalitetnu obrazovnu uslugu u visokotehnolokim programima digitalne i 3D konstrukcije i dizajna odjee. u sklopu projekta, nabavit e se raunalna oprema (laptopi) s pripadajuim softverom za spomenute programe, provest e se aktivnosti izrade suvremenih i atraktivnih kurikuluma za tekstilne smjerove, uspostavit e se dugorona suradnja tekstilnih kola i tekstilnih tvrtki koje trebaju osposobljene djelatnike za digitalnu izradu modela odjee, konstrukciju, gradiranje, izradu i plotanje ablona, korekcije modela i prilagodbu zahtjevima industrije i trita. projekt e takoer i promovirati tekstilne kole kao mjesta za stvaranje kvalitetnih kadrova za tekstilnu industriju, u skladu sa promjenama koje nosi globalizacija.