Ngoài trời: 1. Đập bóng bay Số lượng người chơi: Khoảng 30 người.

Cách chơi: Chia làm 3 đội, mỗi đội gồm 5 cặp. Lần lượt mỗi cặp sẽ giữ quả bóng bay bằng ngưc rồi đi về vạch đích. Khi đến đích 2 người chơi phải ép cho quả bóng vỡ mà không được chạm tay. Tiếp tục các cặp tiếp theo cũng làm như vậy. Sau 2 phút chơi, đội nào có nhiều quả bóng vỡ đúng luật nhất sẽ thắng. 2. Dẫn bóng bằng thìa Số lượng người chơi: Khoảng 15 người. Cách chơi: Chia làm 3 đội. Lần lượt từng người mỗi đội sẽ ngậm 1 chiếc thìa chứa quả bóng bàn. Người chơi có nhiệm vụ vượt chướng ngại vật, đưa quả bóng bàn về đích mà không làm rơi bóng. Sau 2 phút chơi đội nào có nhiều quả bóng hợp lệ nhất sẽ thắng. 3. Chân trên chân Số lượng người chơi: Khoảng 18 người – số nam nữ bằng nhau Cách chơi: Chia làm 3 đội, mỗi đội 3 cặp nam nữ. Bạn nữ sẽ đứng cả 2 chân lên bàn chân bạn nam và 2 bạn di chuyển về đích. Lần lượt từng cặp các đội sẽ tham gia chơi. Đội nào hoàn thành phần chơi sớm nhất sẽ giành chiến thắng. Hội trường C2: Bà Ba ông Bảy Số lượng người chơi: Cả hội trường. Cách chơi: Tất cả con gái trong hội trường sẽ thuộc đội bà Ba, con trai ở đội ông Bảy, người quản trò sẽ nghĩ ra 1 chữ cái (VD chữ Đ). Bắt đầu 1 bạn ở đội bà Ba sẽ nói 1 câu có dạng “Bà Ba … ông Bảy”, trong dấu “…” là 1 động từ bắt đầu bằng chữ cái đã quy định ở trên (VD “bà Ba đánh ông Bảy”). Đến lượt 1 bạn ở đội ông Bảy sẽ nói lại 1 câu với dạng “Ông Bảy … bà Ba”, quy luật như trên (VD “ông Bảy đấm bà Ba”). Trò chơi cứ thế tiếp diễn, đến lượt đội nào mà không tìm ra được động từ bắt đầu bằng chữ cái đã cho, hoặc bị lặp lại sẽ bị xử thua. Hình phạt: Người quản trò sẽ chỉ định 10 bạn của đội thua lên sân khấu hát tặng đội thắng 1 bài.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful