Paligsahan ng mga Parol 2012

Alituntunin para sa Paligsahan ng mga Parol Ang mga parol na ipaparada sa Parada ng mga Parol sa ika-14 ng Disyembre ay dapat na naka-eksibit o nakasabit sa mga gusali ng akademikong yunit simula ika-6 ng Disyembre upang makasali sa Paligsahan ng mga Parol 2012. Iminumungkahing i-eksibit o isabit ang parol sa dakong madaling makita ng madla sa labas ng gusali. Hindi dapat lumagpas sa sukat na 10 x 10 x 10 talampakan ang mga parol. Isang parol lang bawat kolehiyo o student organization and dapat isali ng bawat kolehiyo o akademikong yunit. Ang tema natin ay Pasko 2012: Dangal at Kahusayan sa Paglilingkod sa Bayan. Gayunman, patuloy ang pagpapahalaga sa kapaligiran at sa kabutihang dulot ng recycling, kaya lahat ng gantimpala – una, ikalawa at ikatlo – ay ibibigay sa mga pinakamalikhaing parol na yari sa mga materyal na recycled. Ang mga nirecycled na materyal ay dapat na nagmula o natatangi sa inyong kolehiyo o akademikong yunit. Dapat na ang mga ito ay pansinin o kapuna-kapuna sa kabuuan ng inyong Parol. Ang mga sumusunod ang magiging batayan sa pagpili ng mga magwawaging Parol: 1. Paggamit ng ni-recycled na materyal. 2. Imahinasyon at pagkamalikhain 3. Galing sa pagpapahayag ng mensahe ng parol, at kaugnayan nito sa tema ng Pasko 2012, at 4. Kabuaang dating o impact ng parol. Ang mga inampalan, na mga fakulti ng Kolehiyo ng Sining Biswal, ay pupunta sa mga kalahok na Kolehiyo at akademikong unit para piliin ang mga mananalo sa paligsahan simula ika-10 ng Disyembre hanggang ika-13 ng Disyembre. Malalaman ang mga magwawagi sa Pamaskong Programa pagkatapos ng Parada ng mga Parol sa Disyembre 14. Tumawag sa Office of the Vice Chancellor for Student Affairs, telepono bilang 928-2886, at hanapin sina Bb. Janice C. Castro, Bb. Cel Rodriguez o Bb. Jane Cenas, upang ipaalam na kayo ay kasali sa Paligsahan ng mga Parol 2012 nang sa gayon ay tiyak kayong mapuntahan ng lupon ng inampalan.

1

Pagandahan ng mga Belen 2012
ng mga College Student Councils

Alituntunin sa Pagandahan ng mga Belen Gaya ng mga nakaraang taon, paligsahan ito ng mga College Student Councils. Ang mga Belen ay itatayo sa kaniya-kaniyang kolehiyo at kailangang naka-eksibit simula 5 Disyembre. Dadalawin ng mga inampalan ang mga kolehiyo upang piliin ang natatanging Belen mula ika-10 ng Disyembre. Ang tema natin ay Pasko 2012: Dangal at Kahusayan sa Paglilingkod sa Bayan. Tulad ng dati, patuloy tayong magpapahalaga sa kapaligiran at sa kabutihang dulot ng recycling. Sa taong ito, isang gantimpala lang ang ibibigay sa pinakamalikhaing Belen na yari sa mga materyal na recycled. Batayan ang orihinalidad, imahinasyon at galing ng pagpapahayag ng mensahe ng belen, na dapat ay naka-ugnay sa tema ng pagdiriwang. Matatanggap ng magwawagi ang premyo sa Paskong Palatuntunan sa ika16 ng Disyembre pagkatapos ng Parada ng mga Parol. Para sa mga lalahok sa paligsahan, maaring makipag-ugnayan kay Bb. Maricel Rodriguez sa telepono 9818500 local 2587 o 9282886para sa ibang detalye. Mga Inampalan Tatlong (3) dating mga miyembro University Student Council (USC) Batayan ng pagpili ng mananalo  Orihinalidad  Imahinasyon  Pagpapahayag ng mensahe ng belen kaugnay sa tema ng Pasko 2012

2

Pagalingan sa Paglikha ng Belen 2012
ng mga Komunidad ng UP Diliman

Alituntunin sa Pagalingan sa Paglikha ng Belen Sa taong ito, sisimulan ang Pagalingan sa Paglikha ng Belen para sa komunidad ng UP Campus. Ito ay bukas sa mga UP housing units (sa Areas 1,2 at 3 (bungalow at apartment), Hardin ng Bouganvilla, Hardin ng Rosas, Hardin ng Doña Aurora, Pook Amorsolo at Pook Amado Hernandez (Employees Village)). Ang mga Belen ay maaring itayo sa isang itinalagang lugar sa inyong gusali, kalye o lugar. Kailangan itong naka-eksibit simula 5 Disyembre. Dadalawin ng mga hurado ang mga kalahok na belen simula ika-10 ng Disyembre. Ang tema ay Pasko 2012: Dangal at Kahusayan sa Paglilingkod sa Bayan. Nakapaloob ang patuloy na pagpapahalaga sa kapaligiran at sa kabutihang dulot ng recycling. Isang gantimpala lang ang ibibigay sa pinakamalikhaing Belen na yari sa mga materyal na recycled. Batayan ng pagpili ng mananalo ang orihinalidad, imahinasyon at galing ng pagpapahayag ng mensahe ng belen na dapat ay nakaugnay sa tema ng Pasko 2012. Matatanggap ng mananalo ang premyo sa Programa sa Pamaskong Palatuntunan sa ika-14 ng Disyembre. Para sa mga lalahok sa paligsahan, maaring makipag-ugnayan kay Bb. Maricel Rodriguez sa telepono 9818500 local 2587 o 9282886 para sa ibang detalye. Mga Inampalan  1 mula sa barangay maaring si Kapitana o ang kanyang kinatawan  1 mula sa University Student Council  1 Fakulti mula sa Fine Arts o College of Arts and Letters o Architecture Batayan ng pagpili ng mananalo  Orihinalidad  Imahinasyon  Pagpapahayag ng mensahe ng belen kaugnay sa tema ng pagdiriwang

3

KAROLFEST 2012
Upang lalong pasiglahin ang Pamaskong Palatuntunan, ipagpapatuloy ng Office of the Vice-Chancellor for Student Affairs at ng University Student Council ang taunang Karolfest ng mga Estudyante. Sa taon ding ito ay pasisimulan ang bagong kategorya, ang Karolfest para Faculty at Staff, kung saan inaasahan na magtatagisan ng husay sa pag-awit ang mga guro at kawani ng Unibersidad. A. PARA SA MGA ESTUDYANTE I. Iskedyul ng Paligsahan Ang paligsahan ay gaganapin sa Ika-7 ng Disyembre 2012 sa ganap na ala-una ng hapon sa University Theater. II. Pagpapatala ng Kinatawan 1. Ito ay magpapasimula ngayon hanggang ika- 29 Nobyembre 2012. Ang pagpili ng mga kinatawan ng kolehiyo ay pamamahalan ng mga College Student Council, na siya na ring magiging kinatawan ng koro. Kailangan ding magtalaga ang bawat koro ng hanggang dalawang indibidwal na magsisilbing ushers nila. 2. Ang pangalan ng mga lalahok ay isusumite ng kani-kanilang College Council sa tanggapan ng Gawaing Mag-aaral sa (Office of Student Affairs o OSA) sa Vinzons Annex. Pakisuyong makipag-ugnayan kay Bb. Alyn Silarde (OSA, 9818672). Ang pagpapatala ay hanggang 5 PM, 29 Nobyembre 2012 lamang. 3. Kailangang magsumite ng sertipiko mula sa Kalihim ng Kolehiyo na nagpapatunay na ang mga miyembro ng koro ay mga mag-aaral ng kolehiyong kinakatawan. Mas mainam kung may kalakip na larawan ng grupo para sa publisidad. Pagsasanay: Ang Technical and Dress Rehearsals ay gagawin sa ika-6 ng Disyembre simula 9AM sa University Theater. III. Mga Mekaniks ng Paligsahan A. Sino ang mga maaaring sumali: 1. Mga estudyante ng Kolehiyong kakatawanin. 2. Ang bawat grupo o koro ay dapat na may hindi kukulangin sa 8 at hindi hihigit sa 16 na miyembro.

4

3. Dapat ay mga amatyur na mang-aawit ang bawat miyembro ng isang grupo. Hindi maaaring lumahok ang mga miyembro ng official performing groups ng Unibersidad. 4. Maaaring kumuha ng tagakumpas mula sa mga official performing groups ng Unibersidad, kahit hindi estudyante ng kolehiyong kakatawanin, o di kaya ay mula sa College of Music, ngunit dapat ay estudyante din ng UP Diliman. Hindi kasama sa bilang na 16 ang tagakumpas. Gayundin, hindi rin kasama sa bilang na 16 ang magiging ushers ng koro. 5. Maaaring saliwan ng piano ang pag-awit. Ang tutugtog ng piano, ay dapat na estudyante ng Unibersidad, na maaaring manggaling sa Kolehiyo ng Musika. Hindi rin siya kasama sa bilang na 16. B. Mga aawitin 1. Isang competition piece ang aawitin ng acapella ng bawat koro. Ang napiling awitin sa taong ito ay: "Pasko na Sinta Ko" ni Francisco Dandan. 2. Isang awiting Pamasko sa alinmang wika na pipiliin ng kalahok o isang orihinal na komposisyon. Ang mga isinumiteng pamagat ng mga aawitin ay hindi na maaaring palitan pagkatapos ng pagpapatala. K. Takdang Oras Ang bawat grupo ay bibigyan ng walong (8) minuto para magtanghal. Kasama na rito ang kanilang pag set-up sa stage. Ang grupo na lalagpas sa itinakdang oras ay babawasan ng puntos ng mga inampalan. Kapag humigit sa 10 minuto ang pagtatanghal, maaaring patigilin ng mga organizers ang grupo. D. Mga Inampalan Pipiliin ng Opisina ng Bise-Tsanselor para sa Gawaing Pang-Mag-aaral at Opisina ng Gawaing Mag-aaral ang tatlong miyembro ng inampalan. E. Batayan Kabilang ang mga sumusunod sa batayan ng pagpili ng mga tatanghaling pinakamagagaling ng koro:     interpretive skills, technique (voice quality, diction, tonal quality, collaborative ability) overall musicianship stage presence (projection/ presentation, costume)

G. Mga karagdagang alituntunin 1. Ang areglo ng competition piece ay ibibigay sa mga kalahok na koro sa sandaling sila ay magpatala. 2. Ang pagkakasunod-sunod ng pagtatanghal ng mga koro ay sang-ayon sa bunutan na gaganapin sa harap ng kinatawan ng lahat ng grupong kasali. Pasasabihan na lamang ang mga kalahok kung kailan ang araw ng bunutan pagkalipas ng huling araw ng pagpapatala.

5

3. Hindi maaaring may hawak na kodigo ng awit (salita o nota) ang mga koro. 4. Hindi maaaring umawit ang mga konduktor. 5. Hindi maaaring magdala ng sariling sound at lighting system. 6. Maaaring i-disqualify ng mga organizers ang mga lalabag sa alituntunin IV. Mga Magwawagi Itatanghal ang mga magwawagi pagkatapos ang araw ng kompetisyon, ngunit ang gantimpala ay matatanggap sa gabi ng Parada ng mga Parol sa ika- 14 ng Disyembre. V. Pagtatanghal ng mga Magwawagi Gaya ng nakagawian, ang mga magwawagi ay hihilingan na magtanghal sa Gabi ng Parada ng mga Parol sa ika- 14 ng Disyembre.

B. PARA SA MGA FACULTY AT STAFF I. Iskedyul ng Paligsahan Ang paligsahan ay gaganapin sa Ika-7 ng Disyembre sa ganap na ala-una ng hapon sa UP Theater. II. Pagpapatala ng Kinatawan 1. Ito simula ngayon hanggang ika-29 Nobyembre 2012. Ang pagpili ng mga kalahok ay pamamahalan ng mga kinatawan ng kolehiyo na maaring ang kanilang Dekano/Dekana, Kalihim o ng kanilang itatalagang kinatawan na siya rin magiging representative ng Koro. Kailangan ding magtalaga ang bawat koro ng hanggang dalawang indibidwal na magsisilbing ushers nila. 2. Ang pangalan ng mga lalahok ay isusumite ng kani-kanilang Kolehiyo sa tanggapan ng Opisina ng Bise-Tsanselor para sa Gawaing Pang-Mag-aaral (OVCSA) , sa Quezon Hall. Pakisuyong makipag-ugnayan kay Bb. Mary Jane V. Cenas (OVCSA 9282886). Ang pagpapatala ay hanggang 5 PM, 29 Nobyembre 2012 lamang. 3. Kailangang magsumite ng sertipiko mula sa Kalihim ng Kolehiyo na nagpapatunay na ang mga miyembro ng koro ay faculty at staff ng kolehiyong kinakatawan. Mas mainam kung may kalakip na larawan ng grupo para sa publisidad. Pagsasanay: Ang Technical and Dress Rehearsals ay gagawin sa ika-6 ng Disyembre simula 9AM sa University Theater. III. Mga Mekaniks ng Paligsahan A. Sino ang maaaring sumali: 1. Mga faculty at staff ng Kolehiyong kakatawanin.

6

2. Ang bawat grupo o koro ay dapat na may hindi kukulangin sa 8 at hindi hihigit sa 16 miyembro. 3. Dapat mga amatyur na mang-aawit ang bawat miyembro ng isang grupo. Hindi maaaring lumahok ang mga miyembro ng mga official performing groups ng Unibersidad. 4. Maaaring kumuha ng tagakumpas mula sa mga official performing groups ng Unibersidad, kahit hindi estudyante ng kolehiyong kakatawanin, o kaya ay mula sa College of Music, ngunit dapat ay faculty or staff din ng UP Diliman. Hindi kasama sa bilang na 16 ang tagakumpas. Gayundin, hindi rin kasama sa bilang na 16 ang magiging ushers ng koro. 5. Maaaring saliwan ng piano ang pag-awit. Ang tutugtog ng piano, ay dapat na faculty or staff din ng Unibersidad, na maaaring manggaling sa Kolehiyo ng Musika. Hindi rin siya kasama sa bilang na 16. B. Mga aawitin 1. Isang competition piece ang aawitin ng acapella ng bawat koro. Ang napiling awitin sa taong ito ay: "Noche Buena" ni Felipe de Leon. 2. Isang awiting Pamasko sa alinmang wika na pipiliin ng kalahok. Ang mga isinumiteng pamagat ng mga aawitin ay hindi na maaaring palitan pagkatapos ng pagpapatala. K. Takdang Oras Ang bawat grupo ay bibigyan ng walong (8) minuto para magtanghal. Kasama na rito ang kanilang pag set-up sa stage. Ang grupo na lalagpas sa itinakdang oras ay babawasan ng puntos ng mga inampalan.Kapag humigit sa 10 minuto ang pagtatanghal, maaaring patigilin ng mga organizers ang grupo. D. Mga Inampalan Pipiliin ng Opisina ng Bise-Tsanselor para sa Gawaing Pang-Mag-aaral at Opisina ng Gawaing Mag-aaral ang tatlong miyembro ng inampalan. E. Batayan Kabilang ang mga sumusunod sa batayan ng pagpili ng mga tatanghaling pinakamagagaling ng koro:     interpretive skills technique (voice quality, diction, tonal quality, collaborative ability) overall musicianship stage presence (projection/ presentation, costume).

G. Mga karagdagang alituntunin 1. Ang areglo ng competition piece ay ibibigay sa mga kalahok na koro sa sandaling sila ay magpatala. 2. Ang pagkakasunod-sunod ng pagtatanghal ng mga koro ay sang-ayon sa bunutan na gaganapin sa harap ng kinatawan ng lahat ng grupong

7

kasali. Pasasabihan na lamang ang mga kalahok kung kailan ang araw ng bunutan pagkalipas ng huling araw ng pagpapatala. 3. Hindi maaaring may hawak na kodigo ng awit (salita o nota) ang mga koro. 4. Hindi maaaring umawit ang mga konduktor. 5. Hindi maaaring magdala ng sariling sound at lighting system. 6. Maaaring i-disqualify ng mga organizers ang mga lalabag sa alituntunin IV. Mga Magwawagi Itatanghal ang mga magwawagi pagkatapos ang araw ng kompetisyon, ngunit ang gantimpala ay matatanggap sa gabi ng Parada ng mga Parol sa 14 ng Disyembre. V. Pagtatanghal Ng Mga Magwawagi Gaya ng nakagawian, ang mga magwawagi ay hihilingan na magtanghal sa Gabi ng Parada ng mga Parol sa 14 ng Disyembre.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful