Strategi og skriving på nettet

27. januar 2009 Ragni Serina Zlotos Thomas Brevik

9.00 Velkommen 9.05 Tenk og ta notat. Hvem er du, hva vil du skrive om? Hva trenger du for å kunne det? 9.15 Et godt nettsted? Hva er det? Hvordan får vi det til? 10.00 Eksempler av bibliotek-nettsteder/ bibliotekarblogger 10 min. pause 10.30 Diskusjon: Hva hører til et nettsted? Hva ikke? Privat/jobb? Hvor er skillen? 11.30 Oppsummering 11.40 Tenk og noter: Hva vil du skrive om? 12.00 Lunsj på fylkesbiblioteket, 4. etg. 13.00 Hva har bibliotekarer å si på web? 13.30 Utdeling av oppgaver, skriveøvelse 14.30 Ikke-moderert gruppediskusjon 15.20 Tilbakemelding på tekstene 16.00 Evaluering

Hva Hva Hva Hva

Tenkepause 1: Hvem er du? Hva vil du skrive om? trenger du for å kunne trenger du for å kunne trenger du for å kunne trenger du for å kunne

det? det? det? det?

Et godt nettsted.
Hva er det? Og hva kan vi gjøre for å få det til?

Et godt nettsted
• Teknologi, Organisasjon og planlegging
1.1Brukskvalitet 1.2 Universell utforming 1.3 Hva kan du gjøre?

• Skrive for nettet. Regler & tips

1.1 Brukskvalitet...
...eller hvorfor bare få nettsteder blir lest to ganger.

Brukskvalitet - Usability
„Usability is a catch-all term for making a site behave in a rational and expected way.“ - Opera, dev.opera.com

Brukskvalitet - Usability
✴ More efficient to use - it takes less time to accomplish
a particular task the object

✴ Easier to learn - operation can be learned by observing ✴ More satisfying to use
en.wikipedia.org - Usability

Brukskvalitet - Usability
✴ ✴ ✴ ✴
Lett å lære, så brukere kan gå raskt fra ikke å kjenne systemet til å gjøre noe arbeid. Effektivt, lar ekspertbrukeren oppnå en høy grad av produktivitet. Lett å huske, så brukere med lav brukshyppighet kan returnere uten å måtte lære alt på nytt. Relativt feilfritt og feiltolerant, slik at brukere ikke gjør mange feil, og at disse feilene ikke er katastrofale Behagelig å bruke, tilfredstiller brukerne subjektivt, slik at de liker å bruke systemet. no.wikipedia.org/Brukskvalitet

Brukskvalitet - Usability
✴ ✴ ✴
blir også kalt bruker-orientert utvikling det betyr: orienter deg mot brukerne de beste tjenester/produkter blir laget med tenking på behov og nytte, såvel som enkelthet og raskhet tenk på hvor ofte du har vært skuffet med å bruke lang tid for ting som du egentlig ikke hadde nok tid for. også ødela en feil helt for deg, fordi det ikke passet innenfor web-skjemaet/ målet tenk på hvor lite vennene, naboene og familien din tørr å bruke en eller annen tjeneste på

1.2 Universell utforming
Hemmende funksjoner gjør en funksjonshemmede

Universell utforming
✴ Design som gjør X tilgjengelig til alle ✴ Tilgjengelighet på web: Mer enn å tilrettelegge til
synshemmede

✴ Tenk på brukerne ✴ Finn ut, hvilke formidlingsvansker du kan komme imøte,
og hvilke kanskje ikke

Brukskvalitet & Universell utforming
✴Teknologi forandrer seg ✴Medievaner forandrer seg ✴Begge aspekter må bli jevnlig re-vurdert i forhold til
forandringer i design av kommunikasjon og valg av kanaler

1.3 Hvorfor kommer folk tilbake?
✴De finner det de trenger ✴I den kanalen de trenger (RSS, web,...) ✴De må ikke lete lenge ✴Informasjonen er fort å skjønne ✴De finner noe de ikke visste at de trengte

Hva kan vi gjøre?
✴Bli kjent med brukerne/potensielle brukerne i
nærmiljøet. Hva gjør de, hva trenger de deg for?

✴Organiser informasjonen riktig ✴Skriv godt, kortest mulig og lett forståelig. ✴Vær interessant. Møt brukerne der de ikke vet at de
trenger deg.

Bli kjent med brukerne
✴Snakk med dem. ✴Tillat kommentarer på nettstedet, les og besvar dem. ✴Søk mulitplikatorer. ✴Identifiser særlig interesserte målgrupper. Noen av dem
vet kanskje ikke, at de egentlig må bli superbrukere av biblioteket.

Organiser informasjon
✴Hvis du har mye statiske sider, sørg
en side. for at menyene er mest mulig intuitivt for brukerne.

✴Mennesker liker ikke å klikke mye på ✴Sørg for at lenkene viser til innhold
som fins.

✴Dynamisk innhold må være søkbart i
arkiv, søkefunksjon og kategorisert. Gjerne tagget i tillegg.

Skriv: godt, enkelt, kort

✴Det fokusserer vi senere på.

Vær interessant
✴ Finn viktige tema for mennesker i området. ✴Eks.: Hagearbeid, bilreparering, eldreomsorg,
videreutdanning, politiske diskusjoner, osv. ressursene som biblioteket kan tilby. nettsiden.

✴Samle informasjon om emnet på nettet, og knytt det til ✴Ta for deg et tema per uke. Voila! Regelmessig spalt på

2. Skrive for nettet
Hva hører til en god tekst?

God = enkelt
✴Tenk at du skriver og forklarer til barn ✴Enkelt språk er lettlest og inkluderende ✴Mindre misforståelser

Viktig og interessant
✴Sett deg i brukerens sted. Hva er viktigst? ✴Hva er mest interessant? ✴Fokuser på dette!

Tekstforming
✴Ordvalg. Bruk de ordene som leserne ville velge. Det er
sannsynlig også søkordene de bruker

✴Mening i overskrift, ikke ordvits ✴Overskrift, ingress, bilde = teaser ✴Vertikal lesning ✴Luftig: avsnitt, mellomtittel, lister, bilder

Ikke-tekst
Vurder om tekst er best til temaet ditt Erstatninger kan være:

✴Kart ✴Bilde ✴figur,
modell, diagramm

✴lyd, video

Tabloid eller rapport? Ja, takk!
✴Komplekse tema har godt av flertrinns-strategi, fordi
ikke alle dine lesere vil lese like mye/like kompleks. informasjonen finner sin publikum lenker til rapporten

✴Både rapporten og kort artikkel med den viktigste ✴Best, hvis den korten artikkelen står på forsiden, og

Redaksjon
✴Tekster er skrivet av en person, men inspirert av
mangen

✴La en annen korrigere feil for deg ✴Støtt en annen ved å prøvelese ✴Det er viktig å fungere som en gruppe

Nyhets-pyramiden

✴Det viktigste/nyeste/interesanteste kommer først. ✴Deretter detaljene i tema-rettede avsnitt.

Omvendt pyramide
✴Overskrift ✴Ingress

Fakta, kortest mulig, treffende

Nyhet, hvem, hva, hvor, etc.

✴Lengre beskrivelser, sitat,
bakgrunn

Eksempler av gode bibliotek-nettsteder

Hva hører til vårt nettsted? Hva ikke? Privat/jobb? Undertegne? Hvilken tema vil vi skrive om? Hvordan skriver vi?

Tenkepause 2: Hva vil du skrive om? Vennligst Vennligst Vennligst Vennligst gi gi gi gi notatene notatene notatene notatene til til til til Ragni Ragni Ragni Ragni før før før før lunsj. lunsj. lunsj. lunsj.

Takk for i dag! Vennligst legg evaluerings-skjemaet på bordet før du går. Vel hjem! Vel hjem! Vel hjem! Vel hjem!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful