You are on page 1of 16

..

? ?


nr. 1 . :november 77
---- . - -----.- -- - - - - - ~ - - - - - ---- . - -- -- -- .
-Hvad mener De om situationen?
-]a, hvad skal man sige?
-Nh -det siger jeg ogs!
F bedre rd Derermangefordele
ved at bruge Sparekassen. Her trffer man folk med konomi som
speciale, fagfolk som ved, hvordan man fr noget ud af pengene.
Derfor: Tal med Sparekassen fr der handles. Uanset om det
glder kb og salg af vrdipapiret; eget hus eller bare almindelige
daglige konomiske sprgsml.
Sporg
SPAREKASSEN
-sa har du et problem mindre.
.-.
s ....
. . :' . ? -_- ..
1
Vi
Takker!
P redaktionens vegne takker vi for den venlighed vi
mdte rundt om i klasserne ,da vi fortalte om bladet.
En srlig tak vil vi give til annoncrerne,skolein
spektren,og de lrere som har vret os behjlpelige med
at f bladet i gang.
Da bladet ikke er frt i en speciel stil,opfordrer vi
alle til at komme med indslag.Det kan vre tegninger,
debatoplg,artikler,kb og salg m.m.
Vi h ~ b e r at bladet falder i @Pd smag hos alle.
3.ed.
~ - -
+
+
-J+
VELKOMMEN til det nye blad, der her prsen-
terer sig med sit frste nummer.
Det er sundt med nye ideer, og det er vldig
rart, nr de, der har ideer, ogs vil lgge
krfter i for selv at fre dem ud i livet.
Derfor skal der ogs lyde anerkendelse til dem,
der str bag dette initiativ, og forhbentlig
vil "det nyfdte barn" vokse sig stor og strk
og blive en selvflgelig og uundvrlig del af
foretagendet. - Men s m mange ogs bekymre
sig om det og hjlpe med til at opdrage det.
Et skoleblad skal man ikke bare Det skal
man selv yde bidrag til. Store og sm, elever
og lrere.
Lad redaktionen drukne i gode ioeer, forslag
og s den kan bevare gnisten og
srge for, at der kommer nummer efter nummer
efter nummer .......
S kan bladet faktisk blive et srdeles nsk-
vrdigt og positivt indslag i samvret p sko-
len.
og lykke.
p s
; Hvis du vil indlevere en ar-
\ tikel til skolebladet, har
du, hvis du nsker det ret
; til at vre anonym, men re-
; daktionen krver dog at vi-
'
' de, hvem forfatteren er.
LANGT IGEN
Han rystede over hele krop-
pen, mens han betragtede pistolen i mandens hnd.
Den rystede til gengld ikke
-Nu glder det, tnkte han, jeg har antagelig ik-
ke en chance mod tusind, men der er ikke andet at
gre.
Han stirrede ind i pistolmandens ttslddende
jne, og i samme jeblik denne tryJ:rJce<ie af, lb
han, som han aldrig havde lbet fr.
Bare fremad, tnkte han. Hundrede meter lnge-
re fremme faldt han sammen med bankende hjerte og
hivende lunger. Flere mnd sprang hen imod ham og
lftede ham op.
Bravo, du,
rbte en af dem
og fjernede uld-
l snoren fra hans
' bryst, s vandt
du alligevel det
100m. lb l!!
,_
"
..
;.
.

Nsten hel ny ishoc-
keyhjelm9-albuebeskyt-
ter,-benskinner og en
stav til venstre
et par
plata,str.

Bo 6.b.
H'lAI: SKAL SKCL.EBLADET HEDDE ?
i synes W ? IJED TIL AT V:;:LGE DET 3ED31'B: ;\F'
DISSE F'CRSLJ,G.
S I R l\N
J:J?l3EN
UNG NU .iKT'"JELT
KRYBBEN
NRREGADES SUPER BLAD
SKOLKr<:IG
N NYT
SKOLE NY'r
SKOLEPOSTEtJ
SKOLEJOURN.'i.LEN
DIN Mt!;NING
i.-lENING
SE, F2R .IJJ LER
Jtn.mo
SNOVSEN
JUBERT
NIKLAS

SKOLE, ELEVER, FuT E:.t
SKOL.EoU.Ir :FDR: j
B !BRN ,BAL.ADE BRN, -1
BROKADE BRN, GLADE BRN. -
PLADER OG POINTER
DET DC -; Y.:\E
BEDST TIL BLADET.
)(,
DEH !'ASSER l
............................
AFLEVERES I POSTKASSEN I Y
TIDSSKRIFTEN l/
l
..
___ K_O_L_L_G __
BOHNENF:S SKOLEBL\.D
Skolebladedets
Nrregadesskole har lnge manglet et skoleblad
der er derfor taget et initiativ af lrere og
elever til at f samlet en redaktion.Hjulpet
af nogle lrere kom vi forholdsvis hurtigt
igang med arbejdet.P det frste mde lrte
.
vi frst hinanden at kende,derefter var vi i
stand til at arbejde effektivt sammen.
Vi har f.eks. tnkt os at bladet skal indholde,
debat side, elAvrdsside, pultekammeret (kb & sal p- ,),
konkurencer,fljeton,nyhedsinformering,hobbysidA,
anmeldelse af nye bger,m.m,men det er op til
den enkelte elev at vre med til at prge bladet.
Vi opfordrer DIG til at skrive netop DIN
mening om forholdene p skolen,fordi det skal
vre et blad der vedkommer dig og dine
merater.

He tningslinier, for bladet.
.;/
Punkt l.Bladet skal kunne kre konomisk ved ----
hjlp af midler fra annoncer,men ko-
nomisk sttte modtages gerne.Det er dog
meningen at bladet skal kunne hvile i
sig selv,derfor m bladet ikke blive
afhngig af sttten.
Punkt 2.Det skal vre onhver elev,lrer,forldre
eller andr; n person muligt at komme med et
indlg,som vil blive braGt i bladet.Men
redaktio' 1en forbeholder sig ret til at
frasortere hul-i-hovedet indlg.
Punkt ).Bladet br udkomme med ca. J ugers mel-
lemrum.
Punkt h. ,{edaktionen bestr af interesserede
som vil bidrage med et stykke positivt
arbejde,og som er e lever p skolen.

Hvorfor et skoleblad ?
Grunden til at vi har lavet dette skoleblad
er at alle skal kunne komme med deres meninger
og kritik,eller andet man vil gre andre opmr-
ksomme p.
Bladet er ogs et led i at den enkelte
skal lre at ytre sig i et demokratisk
;

\ ,l'\
\ \
sam-
fund.Det er ogs elevernes og lrernes middel
til at gre deres egen skole bedre.
Nu er jeg den eneste i klassen
som ikke er forklet ..
s jeg bliver hjemme i morgen
for ikke at blive smittet.
AKTIESELSKABeT
red.
-
Bundeliv
:lW::I:::KY.r::..a..:aL:w;c
Hvad
er
af Blever, L.o:s, er skoleelevernes
f <' .gforenins. En fagforening der. alle andre interes-
sere sig for medlemmernes interesser. Ligesam alle mdre
gru.p-,:>e:: i samfundet, har skoleeleverne en rklte flles
.
interesser. Netop det at man som skoleelev stilles over
for de sA.'Ttne i?roblemer og krav, uanset hvor i landet
man g!ir i skole.
for at indflydelse deres ar-
bejds,Jll-:l."!s. skolen, U.g,5er neto[) i at organisere sig og
v-Bre f=:e1lf,s orr. "le sager, man kan blive enige om.
og f}erA skoleelever har indset nd-
vendigheden af organisere sig i LOE og de sager, man
k .:m enige om.
Skoleeleverne har gennem -enighed og flles optrden
et gennemf21rt et krav om flere timer.Derfor har LOE for
tiden fet mod pg, at samle skoleeleverne til ka'!lp for
mare medbestemmelse for i skolenvnet og i de
kcmmunale
har stillet forslag om
- at 1-erere, elever og for;eldre sikres \ stemmeret hver
i skolan'ilvnet
at elevridene lovf-esteiss som fast bestanddel af skolen.
- at naturligvis sikras arbejdsfor-
hold i form af :>:konomisk tilskud, lok<-l.ler, ret til :.,t
afholde mder i skoletiden og lignendE.
Igennem LOE kan vi hj :dpe hinnanden f. eks '!led at e-
levr&dene at arbejde effektivt, og LOE kan os
med at et benene her i Herning.
Ole krver
demokrati
p skolen
Mette 9.a.

FJEH.NELSE AF UIND.::>ATTE CYKLE1.. .
Jeg synes at det er noget mj,at cyklerne bli ve r
fjernet nr de ikke str i
ligt nu hvor det regner s megPt,ror s bliver
cyklerne jo vde,og det er hve : ken eller be-
hageligtat stte sig p en sadel.Det er heller
ikke alle der har noget men til at trre sadlen
af med
. ir-----...
t '
\ __ _
...
. . ........ l , d '
,...... Julearrangement
Hvad syntes C.u o::n julearrangementet sidste Vi
mener at det var alle tiders, derfor vi at
det bliver gentaget i Vi syntes , det var et festligt
i ::dslag i der.. al t for traditionelle hverdag. Et sidant
arrangement vil stille skolen i et positivt lys for mange
elevers vedkomne. Vi:nener,at skolen b"r vre et sted hvor
rna.n ogs!l kan hygge sig uden de almindelige timer.
medfrer sandsynligvis en st0rre glde for at komme p&
skelene Vi tror at det vil vre godt, hvis man i grupperne
var flles om arbejdsopgJ3,verne, idet det vil vre godt at
lre at arbejde sammen. Sidste &r var vi opdelt i to grup-
per, men denne gang foresl&r vi , at alle lige fra 1. KL.
lo. KL. skal vre sammen, da vi mener, at det skaber
mere fllesskab p hele skolen. Derigennem kan man
nedbryde nogle af de aldersskel, som skolen bygger op
i hverdagen. Vi mener, det er godt, hvis vi kan vre sammen
p tvrs af aldersgrnserne, nr vi arbejder.
Vi . foreslr derfor, at skolen deler sig op i nogle
emnegruppeN
Juleklip
Bagning
Musik
Teater (drama)
Gamle juleskikke- og
Dette er kun et forslag. Hvis der er nogle tilfjelser,
som gr forslaget bedre, s kom frem af busken.
Kari+Lars+Charlotte.
. ,
.&,"'LEVRDET.
Sidst vi havde mde i elevrdet,var den 28.lo.77
Vi diskuterede forlnget spisefrikvarter,og fandt
ud af a t det alligevel ikke var s praktisk.
S snakkede vi skolefest,som bliver
arnoldt den 15.12.77 fra klokken 19,3o til 23,3o
Der bliver salg af sc.davand,is,slik og s vil der
blive afholdt konkurrencer.Nusikken bliver rmLTI-
1-TATT.
Da sidste skolefest var en stor suc-
ces,blev vi e n i g ~ om at holde to fest er.Den &nien
bliver en karnevalsfest,som bliver afholut den
g.2.78.Der bliver konkurrence om den bedst ud-
kldte, og musikkenvil ogs a der blive f,iULTI-I'iA'r'r.
Elevrdet.
--. ,..,_ .....
.,
.. ......
-
Robert Simonsen (ansvarshavende)
Mette Mathiasen
Helle Hindkjr
Klaus Brix
Lars Kirkegrd
Carsten T. Madsen
Charlotte Gunnarsen
Kari Jacobsen
Charlotte Mller Jensen

9.a.
9.a.
9.ao
9.b.
9.c.
9.c.
S.d.
S.d.
S.b.
Den ansvarshavende besidder posten i en periode
der strkker sig over et
Sigste frist for indlevering a:f stof t il nste
nummer er den 1).12. 7 7. -
HUSK.
DET DIT I:\ DLG DEH SKAL ?clED I NST S . UJIHlEH..
red.
Find
l (o
Ungdom-
det er planer og ideer
-dem taler man ogs. med
Handelsbanken om.
Der er ungdom i Handelsbanken l
Q