Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 4.

23 stav (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10)
objavljuje

OVJERENE KANDIDATSKE LISTE
ZA UČEŠĆE NA
LOKALNIM IZBORIMA KOJI SE ODRŽAVAJU 07.OKTOBRA 2012.
GODINE

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u skladu sa članom 4.10 i 4.21 Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine, ovjerila nezavisne kandidate i kandidatske liste političkih
stranaka, koalicija i liste nezavisnih kandidata za učešće na Lokalnim izborima koji se
održavaju 07. oktobra 2012. godine. Imena nezavisnih kandidata i kandidatske liste bit će
odštampani na glasačkim listićima.

Broj: 07-2-07-3-1452-2/12
Sarajevo, 16.08.2012. godine

Predsjednik
Branko Petrić

001 - VELIKA KLADUŠA/ВЕЛИКА КЛАДУША

001 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VELIKA KLADUŠA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВЕЛИКА
КЛАДУША
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ĐOGIĆ RENATO

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KUDIĆ HUSNIJA

01015 KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA
1 HORVAT BORIS

01313 BEHRIĆ EDIN - NEZAVISNI KANDIDAT

00028 DEMOKRATSKA

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

1 MULALIĆ ADMIL

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 HUSKIĆ SINAN

001 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA VELIKA KLADUŠA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ВЕЛИКА КЛАДУША

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

KAJTAZOVIĆ IBRAHIM
SKENDEROVIĆ SUNITA
ESKIĆ ADEL
PURIĆ-SARAJLIJA REFIKA
MUSTEDANAGIĆ ŠEFIK
KAMENJAŠEVIĆ IBRAHIM
HODŽIĆ SELMIRA
ŠABIĆ FARUK
LATIĆ IBRAHIM
KOVAČEVIĆ-BAJREKTAREVIĆ ADISA
DŽEBIĆ EDIN
REKIĆ RIFET
KARAJIĆ ELVIRA
ĆATIĆ MUNIB
BEČIROVIĆ MIRSADA
VELAGIĆ ENES
KESEROVIĆ ZLATAN
HODŽIĆ-KOŠTIĆ DIJANA
VELIĆ AMEL
DIZDAREVIĆ AZEM
KOŠTIĆ ELVIRA
MURATOVIĆ SANEL
OMERAGIĆ ELVIR
ĐOGIĆ ERVINA
NEZIREVIĆ KAMEL
KLJAJIĆ DŽEMAL
ŠKLOČIĆ MELISA
ERGARAC MILAN
RIZVIĆ SEFIJA
TRGIĆ SENAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ĆUFUROVIĆ ASMIR
MUŠEDINOVIĆ BISENIJA
KESEROVIĆ EJUB
TALIĆ MEHMED
MILJKOVIĆ MIRELA
HADŽIĆ MUAMER
NEZIREVIĆ ELVIR
MAŠINOVIĆ AMELA
SAMARDŽIĆ MENSUR
HUSKIĆ MIRZA
GRAHOVIĆ AMILA
NUHANOVIĆ ARIF
KEKIĆ NISVET
HUŠIDIĆ AMRA
KENDIĆ ELMIR
HODŽIĆ RAJAN
PAJAZETOVIĆ MERSIHA
ĆORAGIĆ ELVIN
DURIĆ SAFET
GRAČANIN MAJDA
DŽANIĆ EMIR
MUSTEDANAGIĆ VAHID
VELJAČIĆ SABRINA

24
25
26
27
28
29

HUSIĆ NEZIR
ŠABIĆ FIKRET
ĐOGIĆ ŠEHRIZADA
ĆORAGIĆ SAMIR
OMANOVIĆ ŠEJLA
MURATOVIĆ AMELA

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SULEJMANAGIĆ FUAD
VELJAČIĆ SUADA
ŠAHINOVIĆ JASMIN
TRALJEŠIĆ REDŽO
HODŽIĆ NISVETA
TOPČAGIĆ SAMIR
HODŽIĆ IZET
SULEJMANAGIĆ HATO
OKANOVIĆ ŠEFIK
HUSIĆ ILFAD
TRALJEŠIĆ EDHEMA
MURATOVIĆ FATMIR
MAŠINOVIĆ ISHAK
ŠAKANOVIĆ MERJEMA
ŠABIĆ RIFET
PONJEVIĆ HASAN
HAŠIĆ ELVEDINA
HUŠIDIĆ SALIH
ŠAKANOVIĆ SAMIR
ĆERIMOVIĆ AZRA
KAJDIĆ HASAN
BABIĆ RIFET
TRALJEŠIĆ EMANUELA
CINAC ESAD

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 BALINOVIĆ FRANJO
2 MIŠMAŠ GORDANA
3 MRGAN JOSO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FOČAK NAILA
KARAJIĆ ASIM
SALKIĆ KASIM
KAJTAZOVIĆ ALMA
POLJAK SALIH
PONJEVIĆ AMEL
ALIBEGIĆ PONJEVIĆ SANELA
KADIĆ SUVAD
ŠABIĆ HUSEIN
PONJEVIĆ EMIRA
KARAJIĆ AMAR
VELIĆ NEDŽAD

01015 KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

KAJTAZOVIĆ (HASAN) IBRAHIM
HIRKIĆ ASIMA
BAJREKTAREVIĆ ENVER
OGREŠEVIĆ SENAD
DEKIĆ ASIMA
DAUTOVIĆ SAFET
ŠAKINOVIĆ RIFET
MURIĆ JASMINA
KASUPOVIĆ MEVLUDIN
ĆUFUROVIĆ AMIR
BAJREKTAREVIĆ MELITA
GOLUBOVIĆ KASIM
BRKIĆ HASAN
BAJREKTAREVIĆ FERIDA
KUDIĆ MIRSAD
MURGIĆ ENIS
ALIBAŠIĆ ENISA
KAČAR ZEĆO
MELKIĆ AMEL
BADNJEVIĆ AZRA
BAŠIĆ AHMET
TABAKOVIĆ ĆAZIM
MUSTEDANAGIĆ NASIHA
AHMETAŠEVIĆ ZEMIR
SARAJLIJA NASER
KADRIĆ ZEKIRA
ĆERIMOVIĆ MUHAMED
PILIPOVIĆ EDIS
ĆERIMOVIĆ AMELA
JUŠIĆ ALMIR

00028 DEMOKRATSKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

KESEROVIĆ KENAN
ABDIĆ EDINA
KORDIĆ BRACO
KNEŽEVIĆ MIODRAG
ABDIĆ IZETA
PONJEVIĆ SENAD
LJUBIJANKIĆ DINKO
ALIBEGIĆ VELDINA
ABDIĆ JASMIN
DIZDAREVIĆ ESAD
DELIĆ RIFETA
MUHAMEDAGIĆ HAŠIJA
BAJRAMOVIĆ RASIM
VELIĆ ASMIRA
KEKIĆ EDIN
BAŠIĆ FIKRET
ĆATIĆ SENAD
SEFIĆ MIRSAD
ČOVIĆ ESAD
MUSTAFIĆ AMRA
ALIBEGIĆ AIDA
RIZVIĆ ADNANA
VELJAČIĆ MIRSADA

24
25
26
27
28
29
30

OKANOVIĆ HAJRUDIN
IBRADŽIĆ FIKRET
ĆERIMOVIĆ MUHAREM
HOLIĆ ZLATAN
NUHANOVIĆ NIJAZ
GRAHOVIĆ ASIMA
OKANOVIĆ SEAD

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KOŠTIĆ ALBINA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

RIZVIĆ SEAD
PEHLIĆ ELVISA
ČUTURIĆ ELVEDIN
ĆEHIĆ MIRSADA
MRŽLJAK KEMAL
ĆERIMOVIĆ ENES
MUJANOVIĆ DALILA
MRŽLJAK KENAN
KAJTAZOVIĆ JASMIN
MURIĆ HALIDA
ČOVIĆ ANEL
MRŽLJAK ZLATKO
MILJKOVIĆ FATIME
ŠAKANOVIĆ ARIF
BEKANOVIĆ ALIJA
KAJTAZOVIĆ AIDA
RIZVIĆ ŠERIF
DOLIĆ SALIH
ELKASOVIĆ IZET
ALIBAŠIĆ ALDIJANA
TRALJEŠIĆ ATIF
MILJKOVIĆ NURIJA
SEFIĆ AZIRA
BEKANOVIĆ FIKRET
ŠABIĆ MEHMED
REDŽEPOVAC SALIHA

002 - CAZIN/ЦАЗИН

002 NAČELNIK/GRADONAČELNIK CAZIN / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЦАЗИН

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HALKIĆ RAZIM

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 TOROMANOVIĆ SMAIL

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 OGREŠEVIĆ NERMIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 HALKIĆ MURIS

002 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA CAZIN / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЦАЗИН
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MURIĆ AMIR
BAJRIĆ AMELA
LELIĆ REFIK
ROŠIĆ ŠEMSO
MURIĆ SABINA
HARBAŠ ALEN
REDŽIĆ MUHAMED
MURIĆ EDISA
TRGIĆ ADMIR
ŠARIĆ EMIR
ČAUŠEVIĆ DIKA
KURTOVIĆ DENIS
DURAKOVIĆ DENIS
KURTOVIĆ ŠEVALA
AVDIĆ MIRSAD
BAJRIĆ AMIR
DURIĆ AIDA
SULJIĆ HATO
DURATOVIĆ MUSTAFA
ŠABANAGIĆ MUHAREM
RAIČEVIĆ SANJA
BEHLIĆ ENES
OSMANČEVIĆ HASAN
ABDAGIĆ SAMRA
REDŽIĆ NEDŽAD
KAPIĆ NEDŽAD
MUŠIĆ AIDA
ČOVIĆ ISMET
BURZIĆ ĐULA
PROŠIĆ HAJRUDIN
KLIČIĆ JASIMA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 VILIĆ HUSEIN
2 BAJRIĆ EMIRA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HANDANAGIĆ ALMIN
MISKIĆ HUSNIJA
DELALIĆ AIDA
OSMIĆEVIĆ MEHMED
SMLATIĆ ENES
MAJETIĆ AIDA
DURDŽIĆ SMAIL
HADŽALIĆ ASIM
DŽELALAGIĆ MELISA
MACANOVIĆ RAZIM
HAJRULAHOVIĆ HASE
PJANIĆ MERIMA
SABLJAKOVIĆ HAZIM
LIĐAN HASIB
KAPIĆ MEDIJANA
RUŽNIĆ RAMIZ
KALJIKOVIĆ MIRSAD
MALIĆ NERMINA
MEHULIĆ MIRFET
KAPIĆ HALID
ĐOGIĆ HALIDA
STRANJAC REDŽO
DELALIĆ NERMIN
OKIĆ ENISA
NADAREVIĆ ZUHDIJA
PORČIĆ ADEM
PORČIĆ JASMINA
ČATAKOVIĆ SENAD
HASANAGIĆ MINELA

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ĆORALIĆ HARIS
BEGANOVIĆ SABINA
RUŽNIĆ MUSTAFA
DŽINOVIĆ MIRSADA
MUJADŽIĆ SALIH
PUŠKAR SUAD
DURAKOVIĆ MUNIR
SADIKOVIĆ ASIMA
SEMANIĆ ESMA
LULIĆ FERID
DURIĆ IRFAN
ADILAGIĆ IBRAHIM
BEGIĆ JASMIN
JUŠIĆ DŽEVADA
OMERČEVIĆ VEHBIJA
LJUBIJANKIĆ ISMET
MAJETIĆ SADETA
MUJIĆ RASIM
BAŠIĆ ESED
PROŠIĆ HAJRO
PAJIĆ RASIM
DURAKOVIĆ IBRO
KOVAČEVIĆ MAIDA
BAJRIĆ SEAD
ĆORALIĆ NURIJA
MUHAMEDAGIĆ MIRELA
PROŠIĆ DENIS

28
29
30
31

SAMARDŽIĆ HASAN
KLIČIĆ ARMINA
HODŽIĆ ANITA
ŠUMAR MUJO

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4

MEMIĆ ABDULAH
SIVIĆ SADIJA
DIZDAREVIĆ JASMIN
SULEJMANI BAJRAME

01015 KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA
1 ISAKOVIĆ RASMIR

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HUREMAGIĆ HATIDŽE
HIRKIĆ BAJRO
ABDIĆ SANELA
SADIKOVIĆ ŠUHRET
DIZDAREVIĆ AHMET
NAZIĆ MIRSAD
HIRKIĆ HASAN
HIRKIĆ ELDINA
JAPIĆ ASMIR

00028 DEMOKRATSKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

SABLJAKOVIĆ HAFEZA
BEŠIREVIĆ SMAIL
BEGANOVIĆ HAZIM
OSMANČEVIĆ AMELA
BEGANOVIĆ RASIM
KERANOVIĆ ENVER
DŽAFIĆ MELISA
ĆORALIĆ MUHAMED
ŠARIĆ REFIK
TOPČAGIĆ RAZIJA
MULALIĆ ALADIN
MUHAMEDAGIĆ HARIS
ĆORALIĆ HERMINA
GABELJIĆ ELVIR
REKIĆ MIRSAD
PAŠIĆ EMINA
KOVAČEVIĆ IZET
MUHAMEDAGIĆ HASAN
PORČIĆ EDINA
HUSKIĆ SAFET
PANDŽIĆ MUJO
MAHMUTOVIĆ HANIFA
DRUŽANOVIĆ DENIS
ŠKRGIĆ FERID
KOVAČEVIĆ ZUHRA

26
27
28
29
30
31

BEGIĆ ZINHAD
ŠABIĆ MERSUDIN
KERANOVIĆ FATIME
ABDIĆ SUAD
MURTIĆ TIMKA
BEŠIREVIĆ ALIJA

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1 SKAKIĆ RASIM

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 FERHATOVIĆ MIRSAD

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ŠKRGIĆ SADMIR
MUJAKIĆ MIRELA
HODŽIĆ AGAN
TAHIROVIĆ HAJRUDIN
HALKIĆ EDINA
REDŽIĆ ISMET
KURTIĆ ENDI
ŽDRALIĆ RAHILA
HADŽIĆ JUSO
SALKIĆ AMIR
BAJREKTAREVIĆ IRMA
HALKIĆ JASMIN
MURANOVIĆ MUNIB
ŠARIĆ HAZIMA
SELIMOVIĆ ADMIR
REDŽIĆ ALMIR
ALAGIĆ MEHIDA
BAŠAGIĆ HAMID
DAUTOVIĆ ANEL
LIPOVIĆ EMINA
OSMANČEVIĆ NURIJA
BURZIĆ ALMIR
HADŽIĆ FATA
LJUBIJANKIĆ ABDULAH
BOŠKOVIĆ ALMIR
GABELJIĆ AMELA
HADŽIPAŠIĆ ŠEFKIJA
LJUBIJANKIĆ NURIJA
OMERČEVIĆ ELVEDINA
OSMANAGIĆ ASMIR

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 HODŽIĆ SENAD

01591 NEZAVISNA LISTA CAZINSKI SLOBODNI DEMOKRATI - CSD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ŠAHINOVIĆ SADIKA
BAJRIĆ SELVEDIN
ABDAGIĆ MEHMED
SILIĆ MIRSAD
BADIĆ IRMA
MURIĆ BRACO
HOZDIĆ BESIM
PROŠIĆ ERMINA
HADŽIĆ HASAN
TOPIĆ JASMIN
KLIČIĆ HASAN
ČAJIĆ MEVLUDIN
PROŠIĆ DŽEVAD
SALKIĆ ZILHAD
KOVAČEVIĆ NEDŽAD
HASANAGIĆ HARIS
KOVAČEVIĆ SAMED

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ČAUŠAGIĆ REMZO
KURTOVIĆ AMIRA
NADAREVIĆ MEHMED
LOJIĆ MENSUR
ČAUŠAGIĆ BELKISA
OSMANČEVIĆ FIKRET
HASANAGIĆ DŽANE
LOJIĆ NEJRA
TAHIROVIĆ OSMAN
HODŽIĆ SAMIR
ŠABANAGIĆ-ATAJIĆ MERIMA
MESIĆ SMAIL
SADIKOVIĆ KEMAL
BEŠIREVIĆ MIRELA
HAJRLAHOVIĆ KEMAL
HALKIĆ EMIR
KRŽALIĆ MERVANA
HEPIĆ ADIS
ŠOMIĆ FIRZET
KOVAČEVIĆ JASMINA
MURANOVIĆ ALMIR
ATAJIĆ DŽEVAD
KOVAČEVIĆ HANIFE
PUŠKAR HASAN
ĆEHIĆ ZARIF
BEGANOVIĆ ESMA
SADIKOVIĆ MIRHAD
PORČIĆ SALIH
DŽEHVEROVIĆ MINKA
BEGANOVIĆ HUSEIN

002 NACIONALNE MANJINE CAZIN / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЦАЗИН

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BEGANOVIĆ MERSUD

01559 PUŠKAR IDITA - NEZAVISNI KANDIDAT

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ŠKRIJELJ ERNES

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 MISALJEVIĆ ADIS

003 - BIHAĆ/БИХАЋ

003 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BIHAĆ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БИХАЋ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUSLIĆ ALBIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 GALIJAŠEVIĆ EMDŽAD

01538 HADŽIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 MUJANOVIĆ MIRSAD

003 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BIHAĆ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БИХАЋ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6

HAVIĆ HAJRUDIN
JAJČEVIĆ DIJANA
TOMLJENOVIĆ JURE
HOŠIĆ JASMIN
ĆORALIĆ ZRINKA
MIRKOVIĆ ŽELJKO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MERDANIĆ HALID
HODŽIĆ MELINDA
ALIBABIĆ ALVIR
HADŽIĆ HAJRUDIN
KULENOVIĆ FATKA
DEDIĆ SEAD
BAŠANOVIĆ NERMIN
BEGANOVIĆ HAJIDA
SHOKUNBI FARUK-TOKUMBO
VUKOVIĆ ADNAN
MULIĆ KERIMA
VUKOVIĆ HUSEIN
HANDUKIĆ ZULFIKAR
HASIĆ-ĆEHIĆ AZRA
MUSLIĆ JASMIN
ŠTRKLJEVIĆ KEMAL
LIPOVAČA DIJANA
SULIĆ OSMAN
DERVIŠEVIĆ ALEN
DEDIĆ JASMINA
DEMIROVIĆ SMAIL
LIPOVAČA ADNAN
HRNJICA NAIRA
ISLAMOVIĆ ALEN
FAZLIĆ ŠUHRET
TALAKIĆ VEZIRA
LIPOVAČA HAMDIJA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MUMINOVIĆ SAMIR
ĐULKIĆ ŠAHZIJA
BUDIMLIĆ ASMIR
MALKOČ NIJAZ
SELIMOVIĆ SABINA
ZULIĆ MUSTAFA
PEČENKOVIĆ HAJRUDIN
ŠEHIĆ AMELDA
ČAUŠEVIĆ NIJAZ
MEHDIN ALAN
NOVKINIĆ SANDRA
SARAČEVIĆ IZUDIN
MERDANIĆ MIRSAD
VOJIĆ JASMINA
GALIĆ GORAN
OKIĆ EKREM
HENDA ALMIRA
MUJAGIĆ FUAD
LIPOVIĆ ERMIN
ĆEHAJIĆ AMRA
ALIJAGIĆ ADNAN
ĐULIĆ SENAD
ĆORALIĆ ZLATKA
PEČENKOVIĆ HIDAJET
KOZLICA ARNEL
FILIPOVIĆ SAMIRA
ĆEHIĆ ALEN
DEDIĆ NEDIN
HANDUKIĆ ELVISA

30
31
32
33

DEDIĆ BAJRO
DEMIROVIĆ DAMIR
HAIRALHOVIĆ SAMANTA
MALKOČ DŽEVAD

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HADŽIĆ NEDŽAD
MAHMUTOVIĆ ELMA
ŠAHBAZOVIĆ ALMIR
VELADŽIĆ NEDŽAD
HUSETIĆ JASMINA
KARABEGOVIĆ ELVIN
HAMMAMI MUSTAFA
KALTAK ALMIRA
PERVIZ ESAD
KURIĆ ISMET
BAJRIĆ ZEHRIJA
ABDIJANOVIĆ ERVIN
DIZDARIĆ SENAD
DEDIĆ ALISA
BALIĆEVAC AHMEDIN
HADŽIĆ AMIR
DEMIROVIĆ ANESA
DELALIĆ AMELDIN
FATKIĆ AHMED
RUBIN DILKA
ZULIĆ ENES
BEHREM ADIL
SEDIĆ SELMA
VIKIĆ HARIS
VELADŽIĆ MENSUR
HAMZIĆ ELVEDINA
ŠARIĆ HASAN
FELIĆ RAMO
ĆORALIĆ AZRA
FELIĆ DAMIR
ALIBABIĆ ADIL
ŽAPČEVIĆ ELMA
PAJALIĆ IRFET

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 MUŠIĆ NERMINA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

JURIĆ FRANJO
ŽIVKOVIĆ NIKOLINA
KLARIĆ BRUNO
KLEPIĆ MILAN
BUBULJ MARIJA
DUJMOVIĆ TOMISLAV
VUKOVIĆ VALENTINO
KLARIĆ ANDREJA
IVUŠIĆ DOMINIK

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TURČIĆ SAŠA
ŠANTIĆ MARIJA
JANKOVIĆ TOMISLAV
ĆURIĆ ZVONIMIR
BAKOVIĆ IVANA
PRŠA DARKO
ŠIMIĆ MARKO
ĆURIĆ KRISTINA
VLAŠIĆ DANIJEL
ŠIMIĆ MATE
BAŠIĆ DANICA
ANUŠIĆ FRANE
JURIĆ VLADO
PRŠA MARIJA
VUJIĆ EROL
DEJANOVIĆ STIPE
JANKOVIĆ DRAGANA
TOMIĆ IVICA
VELIĆ KRISTIJAN
JURIĆ MARIJA
MIHIĆ VEDRAN
ŠKRIPIĆ ŽELJKO
DUJMOVIĆ EMILIJA
BAŠIĆ IVAN

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SMLATIĆ ŠEFIK
PERVANIĆ SENKA
MUSTAFIĆ ENVER
MALKOČ RAHMAN
RISTESKA NIKOLINA
MIDŽIĆ ZLATKO
BULIĆ EDIS
MURGIĆ ANISA
BATES DAVOR
IMŠIROVIĆ AMIR
SULEJMANOVIĆ RENATA
FAZLIĆ DENIS
FATKIĆ ALADIN
BEŠIĆ ADNANA
KOMIĆ JASMIN
HRNJICA DAMIR
IDRIZOVIĆ EMIRA
REKIĆ EDIS
SELMAN ALBIN
ANADOLAC MERSIHA
PEČENKOVIĆ MIRSAD
BOTONJIĆ AMIR
DELIĆ ADELAIDA
ŠAHINOVIĆ NEIR
HODŽIĆ ŠUHRET
BEGIĆ DŽENANA
FELIĆ ZLATAN
KNEŽEVIĆ RATKO
MUJAGIĆ SAMIRA
SKALIĆ SANDRA

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

JURIĆ ROMAN
ŠANTIĆ TANJA
VUKOVIĆ MARKO
PRŠA STIPE
KLEPIĆ MARIJANA
MIHIĆ MARIJAN
MIHIĆ ANTE
FRANJIĆ MARTINA
ANUŠIĆ VLATKO
JURIĆ LJUBOMIR
KREKOVIĆ MARIJA
IVANKIĆ JANDRIJA
PRŠA MARJAN
JANKOVIĆ-HADŽIĆ BARBARA
VELJAČA MARKO
VUKOVIĆ MARIO
JANKOVIĆ ANA
JELIĆ IVAN
BUJANOVIĆ MARIO
ŠANTIĆ ANTONIJA
KEŠKIĆ MEHRUD
VELIĆ MATO
ĆURIĆ DANIJELA
ANUŠIĆ SLAVKO
HODAK BORIS
VUKOVIĆ ANA
ĆURIĆ MIROSLAV
RUKAVINA DARKO
PEČENKOVIĆ JASMINA
JURIĆ MARIJAN
TOMIĆ BOŽO
SLIPČEVIĆ KATARINA
DUJMOVIĆ MIRJANA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TUTIĆ EKREM
HADŽIHAJDAREVIĆ BEHIJA
HADŽIĆ ALMIR
PAČIĆ SAFET
BRKIĆ EDISA
JAŠAREVIĆ SEID
BEHIĆ REŠAD
BALIĆ ORANA
HASANAGIĆ KEMAL
MIDŽIĆ GORAN
TALIĆ SAVA
DEMIROVIĆ DINO
HARBAŠ BENHART
HODŽIĆ AJŠA
KEŠKIĆ SAMIR
ĆIRIĆ DANILO
GRIGIĆ MAJA
VOJIĆ EMIR
ALUNOVIĆ ALMIN
REKANOVIĆ LEJLA

21
22
23
24

MUSLIĆ REFIK
MAJETIĆ ARMIN
GJIBEGJI ARIJETA
ZULIĆ IBRAHIM

00028 DEMOKRATSKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

BORIĆ MUHAMED
DOŠENOVIĆ VERA
FERIZOVIĆ HAJRUDIN
ABDIĆ OMER
HALILOVIĆ SANELA
TERZIĆ NERMIN
BEGIĆ ASIMA
FAZLIĆ SAFET
KAHRIĆ DIJANA
HALILOVIĆ ALDINA
TOPČAGIĆ SABIRA
BEŠIREVIĆ ELDINA
LIPOVAČA MARIJA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HADŽIPAŠIĆ FARUK
ALIBEGOVIĆ ILDA
KUDUZOVIĆ AVDO
ALIJAGIĆ ADNAN
DELALIĆ RUKIJA
SARKIĆ AJID
SENDIĆ NIHAD
SKALIĆ MINELA
ALTIĆ INO
ABDAGIĆ DAMIR
MAHMUTOVIĆ NIĐARA
BEĆIRSPAHIĆ ISMET
SAMARDŽIĆ OSMAN
MIDŽIĆ DIJANA
MURTIĆ HARI
HADŽIABDIĆ FUAD
KAJTEZOVIĆ SUADA
HADŽIĆ MIDHET
KADIĆ BAHRUDIN
PUCAR ALDINA
SKALIĆ EDVIN
DURMIĆ SAMIR
ŠEHIĆ ALMA
HALAVAĆ ELVIS
PLAVULJ AMIR
PEČENKOVIĆ EMINA
SULJIĆ ASIM
LJUCA EKREM
OMANOVIĆ TIJANA
BULIĆ DENIS
DEMIROVIĆ KASIM
ZULIĆ MAJIDA
PAVIĆ VINKO

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SARIĆ IRMA
ČAVKIĆ MUHAREM
SELMANOVIĆ MIRSAD
ŠARGANOVIĆ MERIMA
DURAKOVIĆ EDHEM
DIZDARIĆ SEAD
GOLIĆ MEVLIDA
BAJRAMOVIĆ MUHAREM
TARTIĆ HARIS
VELIĆ NAIDA
DŽANIĆ FUAD
ĆOSIĆ SAIDA
ČELIKOVIĆ SEAD
HUSAK REDŽO
SALIHODŽIĆ TIJANA
FAZLIĆ SMAIL
MATIĆ ZVONKO
NANIĆ IBRAHIM
BORIĆ MAŠA
BAŠANOVIĆ DEDO
MEHIĆ ALEN
ALIVUK MANUELA
OMERADŽIĆ ARMIN
JUGO DERVO
PEČENKOVIĆ ALMA
ĆEHIĆ EDIN
BEČIĆ ESNAF
ČAVKIĆ ERNESA
ALAGIĆ IBRAHIM
KORIČIĆ ALMA
KOZLICA SEAD
DŽANIĆ EDIN

004 - BOSANSKA KRUPA/БОСАНСКА КРУПА

004 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BOSANSKA KRUPA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БОСАНСКА
КРУПА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HALITOVIĆ ARMIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SULEJMANOVIĆ IZET

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1 HALILOVIĆ HAJRUDIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 BRATIĆ DUBRAVKA

004 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BOSANSKA KRUPA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БОСАНСКА КРУПА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ŠERTOVIĆ MUHIDIN
BEĆIREVIĆ ZLATKA
MEŠIĆ EDITA
ĆEHAJIĆ HAMDIJA
ŠTRBAC BRANKICA
DŽAFIĆ ADIS
KEKIĆ ŠEFIK
BEŠIĆ ĐEMAL
ARNAUTOVIĆ JULIJANA
SRDIĆ DRAGOLJUB
DUPANOVIĆ ADNAN
GERZIĆ HUSEIN
HASKIĆ MEHMED
KADIĆ ALMA
ADAMOVIĆ JOVO
BEŠIĆ SULEJMAN
KABILJAGIĆ AMELA
ŠAHINOVIĆ ALMIR
DELALIĆ ASIM
ZJAKIĆ DAIRA
MEHIĆ ELVIS
ERDIĆ ISMET
MEMIĆ MIRSADA
SULJANOVIĆ FARUK
MUSTEDANAGIĆ ASIJA
SULJIĆ SULJO

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KASIĆ ĆAZIM
FETIĆ SEDIJA
MAHMIĆ MEHMED
MILOJEVIĆ-SARAĐAN SILVANA
GROŠIĆ HAMDIJA
ABAZOVIĆ NERMIN
HAMZIĆ ADIS
BRKIĆ SANELA
JUSIĆ MIRSAD
MUJAGIĆ MENSUD
GERZIĆ SANDRA
NESIMOVIĆ HASAN
DIZDAREVIĆ ESMA
HASANOVIĆ JASMIN
CRNKIĆ ASMIR
DERVIŠAGIĆ AMNA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

IČANOVIĆ ELVIS
ŠABIĆ SALIH
MAHMIĆ SELMA
MURTIĆ ADIS
SEDIĆ SAMIR
BEŠIĆ IRMA
ORAŠČANIN EKREM
KOVAČEVIĆ ISMET
MAŠINOVIĆ ARMINA
MUJKIĆ HASAN

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DŽAJIĆ AMIR
ORAŠČANIN SELMA
ALDŽIĆ MUHAMED
MUŠELJIĆ MUJAGA
SAMARDŽIĆ AMRA
REKIĆ SADMIR
ARNAUTOVIĆ MIDHAD
JUSIĆ BELKISA
EMRIĆ ŠEFIK
MAŠOVIĆ ADMIR
IČANOVIĆ MAIDA
NUHIĆ TAHIR
KOMIĆ HASAN
SEDIĆ FATIMA
IBRAHIMOVIĆ SAMIR
SULJIĆ IBRO
KOMIĆ EDITA
GERZIĆ SAMIR
HADŽIPAŠIĆ MIRSAD
HADŽIPAŠIĆ EMIRA
KAJTEZOVIĆ ELVIR
BEGIĆ SEDIN
BAKIJA RAZIJA
MEHIĆ ADMIR
HADŽIĆ MIRSAD
FAJIĆ AMINA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ПАЂЕН ГОЈКО
2 ЗОРИЋ ДРАГАНА
3 ВИГЊЕВИЋ ЗДРАВКО

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8

DRAGANOVIĆ HASE
TAHIROVIĆ MIRELA
HADŽIPAŠIĆ ŠERIF
PAŠIĆ EDIN
BEŠIĆ ĐEMILA
GERZIĆ REFIK
MAHMIĆ ALMIR
HADŽIĆ HAZEMA

9 HAFIZOVIĆ AMIR
10 DRAGANOVIĆ MAJDA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

VELIĆ ADIS
MALKOČ ENESA
ATAJIĆ ADIS
ALEKSIĆ MIRJANA
SALKIĆ ANEL
KOVAČEVIĆ FIKRET
OMERĆEHAJIĆ ŠEHERZADA
MUŠIĆ HIDAJET
KURTOVIĆ ALMIR
MUZAFEROVIĆ MIRSADA
VELIĆ IZUDIN
JUSIĆ ALMAZ
NAHIĆ RASEMA
KARAIBRAHIMOVIĆ ESAD
PORIĆ MERSUD
TAĆI ADNETA
MEHIĆ TOSUM
ALIČEVIĆ ANEL
GERZIĆ FATIMA
MEHIĆ ALMIR
HODŽIĆ RAHIM
DEMIROVIĆ HASNIJA

00028 DEMOKRATSKA
1
2
3
4
5
6

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

ALIČEVIĆ HUSEIN
KOVAČEVIĆ SLAVICA
KAJTEZOVIĆ ŠEMSO
ALIČEVIĆ ADAM
KARAIBRAHIMOVIĆ ALMEDINA
ŠTRBAC ALEKSANDAR

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

HASIĆ SANIL
ŠERTOVIĆ ARIJANA
MESIĆ ZAHARIJE
VELADŽIĆ MIRZET
SIVIĆ ŠEHERZADA
HALKIĆ ANES
BEŠIĆ ALIJA
HASIĆ MEDINA
BALKIĆ IZET
KURTOVIĆ NURIJA
BADNJEVIĆ EMIRA
BRATIĆ HASAGA
ORAŠČANIN ASMIR
ŠARIĆ SANELA
MESIĆ JASMIN
ŠABIĆ ISMET
HADŽIOSMANAGIĆ-TADŽIĆ AZRA

18
19
20
21
22
23
24
25

KOMIĆ NIHAD
NEDIMOVIĆ BRANKO
BEŠIĆ HATKA
BIŠĆEVIĆ DERVIŠA
MESIĆ SAMIR
ĆEMALOVIĆ MIRELA
HASIĆ SELIMIR
MUJIĆ EMIR

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

HASIĆ HILDA
HARBAŠ ALMIR
KADIĆ IFETA
JUSOVIĆ ŠEFKIJA
PATKOVIĆ EDIN
MARIĆ ZLATKO
JOGIĆ SABINA
KABILJAGIĆ EDIN
HODŽIĆ SAFET
PAŠALIĆ JASMINKA
BRATIĆ MIREL
BAHTIĆ NEDIN
DIZDAREVIĆ AZRA
SALKIĆ ANEL
HADŽIĆ ASIM
HARČEVIĆ MERSIHA
ŠTRBAC ZORAN
ŠUTKOVIĆ ADNAN
HARBAŠ EDA
DIZDAREVIĆ AHMET
VELIĆ ŠEMSUDIN
KOVAČIĆ SUADA
ŠABIĆ MUHAMED
HADŽIPAŠIĆ EDIN
KOMIĆ EDINA
ŠARIĆ HAŠIM

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

REDŽIĆ JASMIN
IČANOVIĆ INDIRA
ŠABIĆ MIRSAD
MUJIĆ ARMINA
IČIĆ ASIM
BEŠIĆ MINA
MUJIĆ ARMIN
GERZIĆ IBRAHIM
BAŠIĆ HATE
ŠABIĆ MUSTAFA
DEDIĆ AJKA
ČAUŠEVIĆ ZEJNIL
ŠABIĆ RASIM
DURAKOVIĆ INDIRA
BUŽIMKIĆ HIMZO
DERVIŠEVIĆ ERMIN
ARNAUTOVIĆ IZET
BUŽIMKIĆ ANEL

004 NACIONALNE MANJINE BOSANSKA KRUPA / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ БОСАНСКА КРУПА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ŠTRBAC GORAN

01549 KRUPIĆ MARIJA - NEZAVISNI KANDIDAT

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HADŽIPAŠIĆ JASMIN

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1 ČOLIĆ ATIF

005 - BUŽIM/БУЖИМ

005 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BUŽIM / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БУЖИМ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BUNIĆ AGAN

01219 MIRSAD ŠAHINOVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 VELADŽIĆ HASAN

01606 KOALICIJA ZA BUŽIM
1 DIZDAREVIĆ ASIM

005 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BUŽIM / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БУЖИМ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ŠAHINOVIĆ SUVAD
KRŽALIĆ FATIMA
ĐULIĆ SAMIR
VELIĆ ARMIN
CAZINKIĆ DALILA
VELIĆ ESAD
PEHLIĆ EKREM
ŠAHINOVIĆ RENATA
MEHIĆ SAMRA
DURANOVIĆ MERSUD
ŠAHINOVIĆ SANELA
ĆOSIĆ HASAN
ŠAHINOVIĆ ISMETA
ZORIĆ OSMAN
GROŠIĆ ELVEDIN
MULALIĆ NAMIRA
BALTIĆ HAŠIM
DIZDAREVIĆ ELVIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ĆENANOVIĆ MEHMED
ŠAHINOVIĆ SAMRA
KIŠMETOVIĆ RAMIZ
ALDŽIĆ EMIR
PORIĆ ŠERIFA
DIZDAREVIĆ AMEL
SIJAMHODŽIĆ AMIR
KOVAČEVIĆ INDIRA
MULALIĆ VAHID
BEGOVIĆ ADMIR
VELADŽIĆ FATIMA
ŠAHINOVIĆ RIFET
LJUBIJANKIĆ ELVIR
DURIĆ AZRA
ŠAHINOVIĆ EMIN
MULALIĆ ABID
MURATOVIĆ MIRELA
DURAKOVIĆ MUNIR

01578 NEZAVISNA LISTA BUŽIM
1 LJUBIJANKIĆ SAFET
2 JUSIĆ ŠEHERZAD
3 DIZDAREVIĆ DURSUM

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5

EMRIĆ JASMIN
ŠAHINOVIĆ ALMA
ALDŽIĆ AMEL
DERVIĆ KEMAL
JUSIĆ ANELA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ABAZOVIĆ SAMIR
DURANOVIĆ SAMIR
VELADŽIĆ AMRA
DIZDAREVIĆ ISMET
VELADŽIĆ ERMIN
KRUPIĆ NAMIRA
DEDIĆ JUSUF
BAJREKTAREVIĆ SALKO
BULJUBAŠIĆ EMINA
SULJADŽIĆ ZEID
GROŠIĆ ALMIR
KOVAČEVIĆ INDIRA
LIVAKOVIĆ DŽEVAD

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PORIĆ NERMIN
KOVAČEVIĆ EMIRA
ĆOSIĆ ŠERIF
GROŠIĆ HAZIM
DIZDAREVIĆ KADIFA
MULALIĆ ESAD
ŠAKONJIĆ RAMO
CINAC AMELA
KRUPIĆ HUSEIN
CINAC HUSEIN
EMINIĆ FERIDA
ALDŽIĆ DŽEMAL
ŠARIĆ HUSEIN
GROŠIĆ HAJRA
BAJRIĆ FEHIM
ČAUŠEVIĆ HUSEIN
ŠAHINOVIĆ SADINA
DIZDAREVIĆ SABID

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VELADŽIĆ ŠEFIK
DIZDAREVIĆ LEJLA
ALEŠEVIĆ SEHUDIN
EMINIĆ EDHAM
ĐULIĆ AIDA
KAUKOVIĆ RASIM
BAJREKTAREVIĆ SUVAD
SIJAMHODŽIĆ SENADA
VELADŽIĆ SUVAD
LIVAKOVIĆ HAŠIM
SKENDEROVIĆ MAIDA
DIZDAREVIĆ VEHBIJA
EMRIĆ HAMDIJA
ALIČIĆ EMINA
ĆORDIĆ SAFET
ŠAHINOVIĆ EDVIN
DŽINIĆ SEMIRA
ŠAHINOVIĆ ELVIR

00028 DEMOKRATSKA
1
2
3
4

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

MURATOVIĆ ŠEJLA
ISAKOVIĆ SALIH
ĆORDIĆ MIRZET
ISAKOVIĆ SENITA

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1
2
3
4
5
6
7
8

KAUKOVIĆ SENAD
ELKASOVIĆ SENADA
ALIČIĆ MUHAMED
LJUBIJANKIĆ ISMET
MULALIĆ NASIHA
DIZDAREVIĆ SENAD
PAJALIĆ JASMIN
DURAKOVIĆ ŠEJLA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BOSNIĆ INDIRA
VELADŽIĆ JASMIN
MEHIĆ HAZIM
ŠEKIĆ HUSEIN
KAZAFEROVIĆ ENISA
KAUKOVIĆ ALBINA
BALČINOVIĆ JUSUF
ŠAHINOVIĆ DIJANA
SKENDEROVIĆ MELITA
ŠAHINOVIĆ MIRSAD
PORIĆ ALMEDIN
MAKIĆ AMIR
ŠAHINOVIĆ AHMED
SKENDEROVIĆ SELMA
GROŠIĆ HUSEIN
ŠEKIĆ AMEL
DEDIĆ ADIS

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6

ŠARIĆ JASMIN
MULALIĆ HATE
PAJALIĆ FUAD
EMRIĆ REMZIJA
ŠAHINOVIĆ DŽENITA
NANIĆ MUJAGA

01335 PORIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT

006 - КРУПА НА УНИ/KRUPA NA UNI

006 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КРУПА НА УНИ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK KRUPA NA UNI

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 КОТУР МЛАДЕН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 КЛИЧКОВИЋ ГОЈКО

006 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КРУПА НА УНИ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KRUPA NA UNI
00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КОВАЧЕВИЋ МИЛОРАД
БОГДАНОВИЋ ГОРДАНА
ДРЉАЧА СТАНКО
ШАПОЊА МИЛОРАД
ЋОПИЋ АЛЕКСАНДРА
БОГДАНОВИЋ МИРОСЛАВ
РАЈЛИЋ СЛОБОДАН
МАЈКИЋ СЛАЂАНА
ПУПАЦ РАДОМИР
РАДУСИН ЗОРАН
ВОЈИНОВИЋ ЗОРА
СТОЈИСАВЉЕВИЋ РАНКО
ПЛАВШИЋ ГОРАНА
ЋУЛИБРК ЗДРАВКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ВРАЊЕШ МИЛАН
НЕДИМОВИЋ ВЕСНА
КРНЕТИЋ РАТКО
ДАКИЋ ДУШАНКА
КОНДИЋ ЗОРАН
ОЉАЧА БРАЦО
ЈАЗИЋ МИРЈАНА
ЂУКИЋ РАЈКО
ЦРНОБРЊА МИЛАН
СТУПАР САЊА
ТОДИЋ ДУШАН

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЈАЗИЋ МИЛЕНА
2 ЋУЛИБРК ДУШАН

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЈАЗИЋ ДРАГО
ШТРБАЦ МИЛЕ
КОНДИЋ ДЕСА
БУДИМИР ДМИТАР
ЛАТИНОВИЋ ЂОРЂО
ЈАЗИЋ МИЛЕВА
УЗЕЛАЦ ДРАГАН
ШКОНДРИЋ ЈОВАН
РАДУЛОВИЋ ДАЛИБОРКА
КРНЕТИЋ МЛАДЕН

01652 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6

ШТРБАЦ ДАЛИБОР
ДРОБАЦ РАДОЈКА
МАЗАЛИЦА ЖЕЉКО
ЋОПИЋ ПРЕДРАГ
МАЗАЛИЦА МАРА
ДРОБАЦ ПЕТАР

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ВРАЊЕШ ДРАГОМИР
СОФИЉ ДУШКА
РАИЛИЋ МАРИНКО
СВЈЕТЛИЦА МИРКО
ДРЉАЧА МИРА
ВРАЊЕШ НЕНАД
ГАМБИРОЖА ЗОРАН
МАМЛИЋ ЈЕЛКА
СТОЈИСАВЉЕВИЋ ПРЕДРАГ
ЈАЗИЋ МИРОСЛАВ
БАБИЋ ЈЕЛА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КЛИЧКОВИЋ МИЛЕ
УЗЕЛАЦ БИЉАНА
ЋУЛИБРК БОРИСЛАВ
ПУПАЦ ДУШКО
ДОШЕН ВИДОСАВА
ЈАРИЋ БРАНИСЛАВ
ЋУЛИБРК ЖЕЉКО
ЋУК ДРАГАНА
ШАПОЊА ДРАГАН
БЈЕЛАЈАЦ МИЛАН
ШАПОЊА ДОБРИНКА
МИЛЕШЕВИЋ РАДОВАН
ДМИТРАШИНОВИЋ МАРИНКО
БОГДАНОВИЋ МИРА

007 - НОВИ ГРАД/NOVI GRAD

007 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВИ ГРАД / NAČELNIK/GRADONAČELNIK NOVI GRAD

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 РАЈИЛИЋ СЊЕЖАНА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 ЈАНКОВИЋ ЉИЉАНА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПАШИЋ РАДОМИР

007 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА НОВИ ГРАД / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA NOVI GRAD
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HALILOVIĆ FIKRET
ARNAUTOVIĆ AJDINA
EKIĆ ISMET
PURIĆ EMIN
ZEC AIDA
NAKIĆ SEBAHUDIN
ŠUPUKOVIĆ ZAHID
BEĆIREVIĆ MIRSADA
ZORIĆ DUŠKO
MURATAGIĆ ERMIN
ŠUMIĆ JASMINA
RAKANOVIĆ ĐEVAD
ALIJAGIĆ NERMIN
HODŽIĆ DANICA
PURIĆ SANDA
ČEHIĆ AMIR
ĆENANOVIĆ SULEJMAN
KRILIĆ EMSUDA
IBRAHIMAGIĆ FADIL
HUZEJROVIĆ HASAN
BEŠIĆ ELVIRA
MUSTIĆ ARIJANA
ALIJAGIĆ KASIM
KALTAK ENES
IBRAHIMAGIĆ FATIMA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BRATIĆ SENAD
2 KULENOVIĆ BEKIRA
3 EKIĆ SELIM

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CRNKIĆ AZIZ
EKIĆ EDINA
ŠUPUKOVIĆ EDIN
VELETANLIĆ AJDIN
TANKUŠIĆ DIJANA
RASAVAC HASAN
SLAVIĆ EMIR
OMERAGIĆ AZRA
ALIĆ MEHMED
KAJTEZOVIĆ ALIJA
SAFIĆ ADLA
KERANOVIĆ SENAD
ADILOVIĆ OMER
ŠUMIĆ ERMINA
BAJRIĆ ISMET
ŠABANAGIĆ NIHAD
JAHIJEVIĆ HIRMISA
DURATOVIĆ ELVIR
ŠEHOVIĆ MUNIR
SELIMAGIĆ JASMINKA
ZEĆIROSKI HASAN
HOTIĆ MERZAD
DŽAFIĆ ŠEHIZA
CINAC NERMIN
DAUTČEHAJIĆ JASNA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ЗГОЊАНИН МИРКО
МИЛАШИН ЉИЉАНА
КОВАЧЕВИЋ МОМИР
ПРЕДОЈЕВИЋ РАЈКО
ЕРЦЕГ-РУКАВИНА ТАТЈАНА
ШИЦАР МЛАДЕН
ВУЈАНОВИЋ МИРКО
ДРАГОЈЕВИЋ ЈАДРАНКА
СТЈЕПАНОВИЋ САВО
ИГЊАТОВИЋ МИЛАН
ТОПИЋ МИРЈАНА
ЖУЈИЋ НИКОЛА
ДЕЈАНОВИЋ ДУШАН
МАРИНКОВИЋ ЗДРАВКА
ЂУРАШИНОВИЋ МИХАЈЛО
РАДМАНОВИЋ МАРИНКО
ЂОРЂЕВИЋ ИРЕНА
РАКИЋ НЕБОЈША
ИВАНОВИЋ МЛАДЕН
БАЛТИЋ МИРАНДА
ГАЧИЋ ЗОРАН
ГАГИЋ ПРЕДРАГ
ЈОВИЋ МИЛКА
ЈАНЧИЋ МИЛОШ
ВУКИЧЕВИЋ ДРАГИША
ДАКИЋ НЕДЕЉКА
ВУЈАНОВИЋ ДРАЖЕН
МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

БАЈИЋ ВАЊА
ЧАВИЋ БРАНИСЛАВА
СТАРЧЕВИЋ НЕМАЊА
ДРЉАЧА МИРОСЛАВ
ЛАЗИЋ МИРА
ГРАОНИЋ ДУШКО
ВИГЊЕВИЋ БРАЦО
ДАКИЋ ВЛАДАНА
ВУКОВИЋ МИЛАН
УМИЋЕВИЋ ЈАСНА
ШЕРБУЛА ВОЈИСЛАВ
БОГДАНОВИЋ ОГЊЕН
КОВАЧЕВИЋ МИРА
ОЉАЧА РАЈКО
ЗГОЊАНИН МИРОСЛАВ
ЈАПУНЏА РАДМИЛА
БАБИЋ ДРАЖЕН
ШПИРИЋ РАДОСЛАВ
ДРЉАЧА МИРА
ЈАКОВЉЕВИЋ ВИНКО
РАЉИЋ ДРАГАН
ПАВИЋ ЈЕЛЕНА
КАРЛИЦА СТЕВАН
ЖУЈИЋ МИЛАН
ЋУРЧИЈА АЛЕКСАНДРА
ВЕЈНОВИЋ МИЛЕНКО
МАЧАК МИРКО
ГОЈИЋ СОЊА

01563 ЈОВАНИЋ ДУШАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DEDIĆ MIRSAD
ŠUPUKOVIĆ JASENKA
ZDIONICA HAJRUDIN
MUJAKIĆ FIKRET
RAMADANI SANELA
ČAIĆ VAHID
DEDIĆ ENAM
OSMANOVIĆ ALDIJANA
AVDIĆ VEHID
DURANOVIĆ EMIR
VELIĆ DIANA
LJUBIJANKIĆ ENVER
SALKIĆ MEHMED
DURANOVIĆ MARIZELA
DEDIĆ ISMET

01627 НАПРЕДНА СРПСКА СРПСКА РАДИКАЛНА И СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

МИХАЈИЛИЦА МИЛАНКО
КРАГУЉ МИЛОСАВА
МРШИЋ ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ РАЈКО
БАЊАЦ РАДМИЛА
РАДОШ МОМИР
ШЉОКАВИЦА МИРКО
ВИДОВИЋ БИЉАНА
МАЗАЛИЦА РАДОВАН
КУТЛИЈА ГОРАН
БАБИЋ СОЊА
МИХАЈЛИЦА БОЖО
КРЕЋА МЛАДЕН
ГРАБ МИЉА
ОСТОЈИЋ МИРОСЛАВ
БОКАН РАЈКО
ДОШЕН ЈЕЛЕНА
КОЛУНЏИЈА МИРКО
КАРАН ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ МИРОСЛАВА
МАКИВИЋ СТОЈАН
ДЕКИЋ БРАНКО
РАШИЋ МИКА
БАБИЋ МАРИНКО
БУНДАЛО СЛАВКО
ЗГОЊАНИН ГОРАНКА
ТОРБИЦА ПРЕДРАГ
ДАМЈАНОВИЋ ВИНКА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ЛАЈШИЋ МЛАДЕН
ЕЛЧИЈА ЈЕЛЕНА
РАДАКОВИЋ ЖИВКО
ЈАКОВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
МАРИН ИРЕНА
ВУЈАНОВИЋ БОЈАН
ЂУРИЋ МИРОСЛАВ
СТОЈАКОВИЋ МИРЈАНА
ЦРНОБРЊА ДРАГОЉУБ
ЂЕНИЋ ДАВОР
РЕГОДА ГОРДАНА
ОЏИЋ МИЛОШ
КОВАЧЕВИЋ АНИЦА
ШЕВИЋ ГОРДАНА
ТОМИЋ МИЛЕНКО
БАЛТИЋ РАТКО
КОВАЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛА
УМИЋЕВИЋ СЛОБОДАН
ИВАНИЋ ДЕЈАН
ГОРОЊА ЖЕЉАНА
ЋОПИЋ МИЋО
СТОЈНИЋ БОРИСЛАВ
ЈЕЛИСАВАЦ ЛЕПА
БУРСАЋ ДУШАН
ГЛИШИЋ ВОЈИСЛАВ
БАЛАБАН ДАЈАНА
МАРЧЕТА ОГЊЕН
ТАБОРИН ИГОР

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

СТУПАР БРАНКО
ВРАНЕШЕВИЋ ВУКОЈЕВИЋ НЕДЕЉКА
БЛАГОЈЕВИЋ ДЕЈАН
ЈАЊЕТОВИЋ МИРОСЛАВ
ОЉАЧА МИЛАНКА
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
РАДИШИЋ ДРАГАН
МАЈКИЋ МИЛАНКА
ЈОВАНИЋ МИЛАН
ГАШИЋ ДУШАН
МАТИЈЕВИЋ САЊА
НОВАКОВИЋ СЛАВИША
ДАМЈАНИЋ ЖЕЉКО
РАДИШИЋ МИЛИЈАНА
ГОЈИЋ САША
ВУКОВИЋ МИЛАН
ВУКМИРОВИЋ ТАТЈАНА
РАДИЋ НЕМАЊА

01517 ПЕРИЋ ЖЕЛИМИР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ТОМИЋ СИМО
ГАКОВИЋ СЛОБОДАНКА
ДРЉАЧА ДРАГАН
КОСТАДИНОВИЋ МАРИНКО
ТАДИЋ БОЈАНА
ШУМАР МЛАДЕН
СТУПАР ЗОРАН
ЗЕЉКИЋ ЉИЉАНА
ЈЕЛИСАВАЦ ЈОВАН
ВУКОВИЋ ГОЈКО
ГОЈИЋ МАРИНА
ИВАНЧЕВИЋ МИЛАН
ПАВКОВИЋ ЉУБИША
МАРЈАНОВИЋ ДИЈАНА
МАРИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
БАСРАК СИМО
САВИЋ МАРИЈА
САВИЋ ДРАГАН
БЛАГОЈЕВИЋ РАНКО
ТОМЧИЋ МАРИНА
СТУПАР БРАНЕ
ЈАНДРИЋ РАЈКО
ГАЈИЋ ДРАГИЦА
БАШИЋ СРЂАН
МУТИЋ НИКОЛА
БИЛИЋ САЊА
ДЕЈАНОВИЋ МАРИНКО
ЂУРЂЕВИЋ СЛАЂАНА

007 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НОВИ ГРАД / NACIONALNE MANJINE NOVI GRAD

00975 BRABENEC MIROSLAV - NEZAVISNI KANDIDAT

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЈОВАНКОВИЋ БОЖАНКО

00028 DEMOKRATSKA

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

1 ŠUŠKALO SLOBODAN

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1 BAŠIĆ BOJAN

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1 ТАШКОВ МАРИНКО

01569 NOVAKOVIĆ DAMIR - NEZAVISNI KANDIDAT

008 - КОЗАРСКА ДУБИЦА/KOZARSKA DUBICA

008 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КОЗАРСКА ДУБИЦА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK KOZARSKA
DUBICA
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЈАУЗ НИНО

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ЉУБОЈЕВИЋ ДАРКО

01635 КОАЛИЦИЈА СДС - ПДП - ДНС - СРС ЗА НАШУ КОЗАРСКУ ДУБИЦУ
1 ЗЛОЈУТРО МИЛЕ

008 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КОЗАРСКА ДУБИЦА /
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KOZARSKA DUBICA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VOJNIKOVIĆ MENSUR
SUBAŠIĆ ŠEMSA
HAŠIĆ MURIS
LAKOBRIJA NIKOLA
OGORINAC MERIMA
KRIVDIĆ SEAD
BABAČA AZRIN
BILAJAC ERNADA
BRKIĆ ĐEMAL
MELIĆ ADMIR
HAŠIĆ RAHIMA

01412 БИГА ЈОВО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

VELADŽIĆ OMER
MELKIĆ MIRELA
MURTĆEHAIĆ SEAD
IDRIZOVIĆ MUHAMED
DOLIĆ SADIJA
SEFEROVIĆ OMER
DIZDAREVIĆ IBRAHIM
TALIĆ AZEMINA
DRAGANOVIĆ AMIR
KRIVDIĆ SAMIR
RAHMANOVIĆ ALISA
ŠANTA ADIS
TATAREVIĆ HALID
KOVAČEVIĆ ŠEFIKA
HAFIZOVIĆ AHMET
OSMANČEVIĆ EDIN
DELIĆ FIKRETA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ЛИЧАНИН НЕНАД
СЛИЈЕПЧЕВИЋ ДУШАНКА
АДАМОВИЋ ДРАГАН
РУЧНОВ ДРАГОЉУБ
ЧЕКО ЉИЉАНА
ГВОЗДЕН МАРИНКО
ПАВИЋ РАНКО
МИЉАТОВИЋ РАДА
ШИЉАК ПЕРО
СЛИЈЕПАЦ ДАРКО

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

МАРИН ДРАГАНА
КОВАЧЕВИЋ СИНИША
СТОЛИЋ РЕЉА
БАЛАБАН ДАНИЈЕЛА
ВУЧЕН ДРАГОЉУБ
ЦРНОГОРАЦ ДРАШКО
ТРКУЉА МИЛАДА
БАКИЋ ЈАНКО
ТУБИН МИЛЕ
ЧАЂО МИЛАДА
МАВИЋ ЗОРАН
КРЊАИЋ ДРАГАН
ТОМИЋ ЈЕЛЕНА
СТОЛИЋ ДАРКО
КОТУР ДРАГАН
ТАТИЋ СЛАВИЦА
ВИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРИЧИЋ МИЛЕНА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

КАУРИН ВЛАДО
МАРЕЉ РАНКИЦА
ЈАЋИМОВИЋ ДРАГАН
ШУМАН ЈОВИЦА
МАЦУРА БОРКА
ДОШЕН ДРАГАН
БАБИЋ БОЖО
СТОЈАКОВИЋ РУЖИЦА
БАРИШИЋ МИЛОВАН
СТАНИЋ МИЛЕНА
МИЉЕВИЋ ГОРАН
РОКИЋ ВЛАДИМИР
ЗЛОКАПА СЕНАДА
МИРИЋ МИЋО
РАДОВИЋ ГОРДАНА
РЕЉИЋ РАДЕНКО
СТОЈАКОВИЋ ЖЕЉКО
ГРГАЧА НАДА
ЋИБИЋ МИЛОШ
ПРАЛИЦА БРАНКО
ДМИТРОВИЋ САЊА
ЗЛОКАПА СИНИША
РОДИЋ БОЈАН
МИСИРАЧА ЉИЉАНА
ГРБИЋ БОРКО
БОДИЛОВИЋ МИЛАН
БУРАЗОР ДАЛИБОРКА
ВУКИЋ НЕНАД

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6

ЦВИЈИЋ ВЛАДО
ПРАШТАЛО ЈАДРАНКА
СТОЈНИЋ БРАНИСЛАВ
МИРИЋ МИЛАН
ИЛИЋ ДИЈАНА
ЋИРИЋ БРАНИСЛАВ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ВЕКИЋ МИЛЕНА
ДОДИК МИЛАН
ЗМИЈАЊАЦ БРАНКА
ТАНИЋ ГОРАН
МИРИЋ ИВАНА
СИМЕУНОВИЋ ИЛИЈА
БУРАЗОР МИЛАН
БАБИЋ ЈЕЛЕНА
БЛАНУША БИЉАНА
ПЕТКОВИЋ ВЕСНА
ЗЛОКАПА СЛАВКО
БАРУЏИЈА БОЈАН
ГАЈИЋ НАТАША
ГОЛИЋ РАДЕ
СТАНИВУКОВИЋ ЉУБИША

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

РАНИЛОВИЋ МИЛИНКО
ЈЕЛИСИЋ МИЉА
ШИПКА МИЛЕ
ЦВИЈАНОВИЋ СЛОБОДАН
ПИЛИПОВИЋ МИЛКА
РАНИЛОВИЋ МИРО
КОС БРАНЕ
ШИПКА СНЕЖАНА
РЕЉИЋ ИГОР
КОС ДАРКО
ЂУКИЋ МИРЈАНА
РАДУЛОВИЋ НИКОЛА
РАНИЛОВИЋ ГОРАН
БЕРА МИЛИЈАНА
ЗГОЊАНИН СТОЈАН
ПОЧУЧ СТОЈАН
ЂЕНАДИЈА СЊЕЖАНА
ТОРОМАН МИЛОРАД
БУЋМА ДРАГАН
ДОТЛИЋ РАДОЈКА
ЧАЂО ГОРАН
КЕЗИЋ РАДОМИР
ЗГОЊАНИН ГОРДАНА
ШЕСТИЋ ДАРКО
МАРИН ВАЊА
ЦВИЈАНОВИЋ ДРАГИЦА
ЗЕЦ БРАНИСЛАВ
ПРОШИЋ АНИТА

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7

OGORINAC RASIM
MULALIĆ JASNA
ČAUŠEVIĆ ADMIR
HATIPOVIĆ EDINA
KRIVDIĆ EDIN
MELIĆ ALIJA
BUHIĆ SAMIR

01627 НАПРЕДНА СРПСКА СРПСКА РАДИКАЛНА И СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

КОТУР СТЕВО
ЛАТИНОВИЋ ВЕСНА
ДРАГАШ МЛАДЕН
МИЛАНКОВИЋ СТАНКО
ПОЉАРАЦ ДИЈАНА
ЈЕФТИЋ НЕНАД
ТЕПИЋ ЗОРАН
ДИМИТРИЋ ДРАГИЦА
ЈАНКОВИЋ РАДИВОЈ
КОС СЛОБОДАН
КОВАЧ МИРА
КАРАН ДАВОР
ПРАЛИЦА ДЕЈАН
ЈЕРИЋ БРАНКИЦА
ЂУКАНОВИЋ ГОРАН
ЧЕРГИЋ ВЕЛИБОР
ЧАЂО РАДМИЛА
КОВАЧЕВИЋ ДРАГОЉУБ
ДИМИТРИЋ ДУШАН
ЂУРИЧИЋ НИКОЛИНА
КЕКИЋ ГОРАН
СЛИЈЕПАЦ МИЛОРАД
ВУЈАНОВИЋ ВЕЛИНКА
ЊЕЖИЋ БРАНИСЛАВ
СЛАВНИЋ ГОРДАНА
САМАРЏИЈА РАДМИЛА
КОНДИЋ ЖИВКО
КОТУР МИЛЕ

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

БУНДАЛО ПЕРИЦА
ПРАЛИЦА РОСА
МИЛОВЧЕВИЋ НЕБОЈША
МАРЈАНОВИЋ ЉУБОМИР
БУРИЋ ТАЊА
КАРАН ПЕРО
БУРАЗОР МАРИНКО
СТЕФАНОВИЋ СЛОБОДАНКА
ЈАЊОШ ЗДРАВКО
МАРЈАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ЛУКАЧ СЛАЂАНА
ЋИКИЋ МЛАДЕН
ЗОРИЋ ДРАГИША
ЈОШАНОВИЋ МАРИЈА
ВИДОВИЋ МИЛОЈА
СЛИЈЕПАЦ ДРАГОЉУБ
ГВОЗДЕН ГИНА
БУРАЗОР ЖЕЉКО
СЕКУЛИЋ ДРАГОЉУБ
БАЊАЦ ЉУБИЦА
ПЕТКОВИЋ БОЈАН
ПРЕМАСУНАЦ МИЛАН
СТОЈАНОВИЋ ГОРДАНА
БУЊЕВАЦ ТИХОМИР
СТОЈНИЋ ДАЛИБОР

26 МИЈИЋ АНА
27 ЋИБИЋ ИРМА
28 ГАЈИЋ ВЛАДАН

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ГЛАВАШ ДРАГАН
НИКОЛЕТИЋ СТАНА
ГАРАЧА ВЕЉКО
ПРЕМАСУНАЦ СЛОБОДАН
ПАРАШ СЛАЂАНА
БОКАН РАТКО
ДРЉАЧА МИКАН
ПЕТРОВИЋ РАНКА
ЋУВРК РАНКО
ГОГА ЖИВКО
ШИНИК НЕДЕЉКА
РАДОЈЧИЋ ДРАГАН
ЈОВИЧИЋ ЗОРАН
МАРЧЕТА ЈАСМИНКА
ДРЉИЋ МИЛАН
ДЕЛИЋ МИЛАН
КЉАЈИЋ МИЛЕНА
ВУЈАСИН МИЛЕ
МАРЕЉ РАНКО
БРАЈДИЋ КОВИЉКА
КАРАН ГОРАН
ШУРЛАН МИРКО
ШВРАКА ЗОРА
ШИПКА РАНКО
ЈАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
БИЈЕЛИЋ МИЛКА
ОБУЋИНА СИНИША
БУРСАЋ МИЛКА

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ВУКИЋ НЕНАД
МИСИМОВИЋ ДРАГИЦА
ВЛАИСАВЉЕВИЋ МАРКО
ШКАРИЋ БОГДАН
ОВУКА ДАНИЦА
МАШИЋ ИРФАН
БАЊАЦ НИКОЛА
МАРИЋ МИЛКА
РУЧНОВ МИЛАН
ГАЈИЋ МИЛОРАД
БАЊАЦ МИРА
ХРЊАК ДРАГАН
ТРАМОШЉАНИН МИЛКА
ПЕКИЈА МИЛАН
БУНДАЛО ГОРДАНА
ЂЕНАДИЈА ДРАГО
КЕЦМАН МИЛЕНКО
КОС МИЉА
БОРЈАНОВИЋ БОШКО
ОБРАДОВИЋ РАДОЈКА
ШКАРИЋ МИЛИВОЈ

22 СТОЈЧИЋ МОМЧИЛО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

НИКОЛЕТИЋ АЛЕКСАНДАР
РИСТИЋ МИЛКА
ДРЉИЋ ДУШАН
БУРСАЋ ОЗРЕН
СТОЈАКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
НОВАКОВИЋ ЈОВИЦА
ПУХАЛИЋ ДАНИЈЕЛ
МИЛОВЧЕВИЋ АНКА
ЋИРИЋ САША
КРЊАЈИЋ МИЛОРАД
ОБУЋИНА ТАТЈАНА
БИЈЕЛИЋ БОРО
ШКОРИЋ ДРАГАН
АРЕЖИНА РАДМИЛА
ЛАЗИЋ ЂОРЂЕ
БАРУЏИЈА ЗОРАН
ЛОВИЋ НАДА
ШПАНОВИЋ НИКИЦА
ТОМАШ СЛОБОДАН
БОЈИЋ МИЛАНКА
БРДАР ДРАГАН
ПРАЛИЦА ЈАНКО
ДАМЈАНОВИЋ ДУШАНКА
ВУКАДИНОВИЋ БОШКО
ЛУКИЋ ЗОРАН
ДУШАНИЋ НИКОЛИНА
КОЊЕВИЋ МИЛИЦА
МИТРОВИЋ ВЛАДИСЛАВ

008 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА / NACIONALNE MANJINE KOZARSKA DUBICA

01160 ДАВИДОСКИ ДАНИЈЕЛ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01316 HALILOVIĆ MUHAMED - GRUPA GRAĐANA ZA RAVNOPRAVNOST

01242 RADONJIĆ ŽELJKO - NEZAVISNI KANDIDAT

01534 ЂУКИЋ ДРАГАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

009 - ПРИЈЕДОР/PRIJEDOR

009 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИЈЕДОР / NAČELNIK/GRADONAČELNIK PRIJEDOR

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ПАВИЋ МАРКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ТАДИЋ ДРАГО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 БОЈИЋ БОРИСЛАВ

009 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОР / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA PRIJEDOR
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BADNJEVIĆ ERNEST
PAŠALIĆ AZRA
JAKUPOVIĆ SEAD
HASIĆ SAŠA
STANIĆ RUŽICA
MEŠIĆ JUSO
MUSIĆ ŠUKRIJA
RADAKOVIĆ LEPA
ZAHIROVIĆ DAMIR
BLAŽEVIĆ AMIR
PEHLIĆ AZRA
PAPOVIĆ MILIMIR
MEHADŽIĆ ADNAN
MARJANOVIĆ DARJANA
ŽABIĆ MLADEN
KOČANOVIĆ SEAD
MUTIĆ TATJANA
JAKUPOVIĆ BESIM
REŠIĆ ADNAN
JOVIĆ SNEŽANA
CERIĆ AMIR
HADŽIPAŠIĆ JASMIN
DEDIĆ ALMA
PUŠKAR AJDIN
ČANKOVIĆ RADE
ISLAMOVSKI JASMINA
KAHTERAN LATIF
ČIRKIĆ IRMA
SAJIĆ PERO
BENIĆ JASNA

01001 NGI 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KOZARAC

MAHMULJIN ZINAJDA
KULAŠIĆ TEUFIK
FORIĆ NIHAD
HADŽIĆ SAFET
KARAGIĆ MERSIHA
MENKOVIĆ UZEIR
FILOVIĆ AZRA
KAHRIMANOVIĆ IBRAHIM
MENKOVIĆ SAMIR
KAHRIMANOVIĆ MAIDA
BAJRIĆ RUSMIR
PIHIĆ MIDHAD
JAKUPOVIĆ AMIR
KADIRIĆ MIRSADA

01406 CERIĆ EDIN - NEZAVISNI KANDIDAT

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MULALIĆ BAHRIJA
MUŠIĆ ALMASA
BLAŽEVIĆ MESUD
KADIRIĆ MIDHET
BEŠIĆ EMINA
TRNJANIN MESUD
ŠKERIĆ ZLATKO
JOLDIĆ MIRJANA
BEŠIĆ NEĐAD
DEUMIĆ NIHAD
MELKIĆ MUZAFIRA
ČAUŠEVIĆ REFIK
DELIĆ EDHEM
MUJADŽIĆ FERIDA
HOPOVAC ZIJAD
MODRONJA SEAD
TERZIĆ ADISA
BRDAR VAHID
JAKUPOVIĆ ASMIR
RAMIĆ ERMA
HEGIĆ ATAH
MEMIĆ ZIJAD
ŠLJIVAR HIKMETA
BEHLIĆ ELVIS
NASIĆ JASMIN
HODŽIĆ ALMA
ALAGIĆ AMIR
MUJKANOVIĆ JASMINA
REDŽIĆ ELVIS
PAĐEN MINELA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ЂАКОВИЋ МИЛЕНКО
БАТИНИЦА ВЕСНА
КОС ЗОРАН
ПРЕДОЈЕВИЋ ГОРАН
СТАНАР РАНКА
ИВИЋ ДУШКО
БОЈАНОВИЋ ДРАГАН
ДЕСНИЦА ГИНА
РАДИЋ ВЛАДО
ВУЧКОВАЦ ГОРАН
ШКОРИЋ ВЕРА
КЕЧАН МЛАДЕН
БАШИЋ БОРИСЛАВ
БАБИЋ ЉУБИЦА
ДРИНЧИЋ СТИПО
КЕЛА ГОРАН
МИРИЋ РАДМИЛА
ТОМИЋ ДУШКО
ЈОКИЋ МИРКО
ЧОБАНОВИЋ БОЖАНА
ПОПОВИЋ МИЛАН
ЂЕРВИДА ДРАШКО
ПАИЋ ЖЕЉКА
КОС ЖИВКО
КОС ЖЕЛИМИР
БАТИНИЦА ЈЕЛЕНА
МИЛЕТИЋ ДУШКО
РОМАНИЋ РАДОВАН
МАРИНОВИЋ РАЈКА
БРДАР СЛОБОДАН
ПИЛИПОВИЋ МИЛАН
ВУКОВИЋ НЕВЕНКА
АНЂИЋ РАНКО

01460 VESELINOVIĆ ZORAN - NEZAVISNI KANDIDAT

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ПАВИЋ ДАЛИБОР
ЈЕЛАЧА ВЕСНА
МИЉУШ АЛЕКСАНДАР
ВРХОВАЦ ДРАЖЕН
КРАГУЉ ЉИЉАНА
ПАВЛОВИЋ ДАЛИБОР
ДРАГОЈЕВИЋ ГОРАН
ЋОПИЋ БОЈАНА
МАРИЋ ВАСКРСИЈА
КРЕМЕНОВИЋ БРАНКО
МАРИЋ ВЕСНА
МАРЈАНОВИЋ МИЛОШ
ВЕЛАУЛА ГОРАН
РАЂЕНОВИЋ ДУБРАВКА

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

МРШИЋ ЗОРАН
ЛУКИЋ ЈОВАН
ВРХОВАЦ БОРКА
ДРЉАЧА АЛЕКСАНДАР
ВУКОВИЋ ЖЕЉКО
РАЈЛИЋ НАДА
ПИЉИЋ РАДИВОЈ
КРЕМЕНОВИЋ НЕДЕЉКО
АРАМАНДА ДИЈАНА
ГРУЈИЧИЋ ИГОР
ЗГОЊАНИН ДАРКО
ТОКИЋ БОРИСЛАВА
АНТОНИЋ ДАРИО
КАБИЋ ДРАГОСЛАВ
КЕСИЋ ЉИЉАНА
ТАДИЋ ДАРКО
БРДАР КОЈИЋ ДРАГАНА
СЕКУЛИЋ РАДОМИР
ДУКИЋ ЈЕЛЕНА

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KOMLJENOVIĆ MARIJAN
DOBRIĆ MANDA
GAVRANOVIĆ ZAKARIJA
PRANIĆ ANTE
KOMLJENOVIĆ DRAŽENKA
ILIŠINOVIĆ MIRO
BRIŠEVAC NEDELJKO
BEGIĆ ANKICA
DRINČIĆ ZORAN

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ЋАТО СТОЈАН
ЛУКАЧ-ЗЕЦ ВЕСНА
МЕЈАКИЋ НЕНАД
ЋУЛУМ ТОДЕ
КАРАРИЋ ФАТИМА
ГЊАТОВИЋ ПРЕДРАГ
БОСАНЧИЋ МАРИНКО
ДОШЕН ТАЊА
ЂУЂИЋ ДАМИР
ЗРНИЋ НЕДЕЉКО
ТАМБИЋ БИЉАНА
МРШИЋ ДУШАН
РАДАКОВИЋ ДАРКО
КОВАЧЕВИЋ МИРКА
МАТОРЕ ВЛАДИМИР
ГЊАТИЋ СЛАВКО
БЕРЕТА ЈАЦИШИН ТИЈАНА
КНЕЖЕВИЋ БОШКО
ПОЛЕТАН МИЋО
СТОЈАНОВИЋ ЉУБИЦА
ПРЕДОЈЕВИЋ МИЛОРАД
ЛИШЧИНСКИ ЈОВИЦА
ПРЕДОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЗГОДИЋ БРАНО

25
26
27
28
29
30
31
32
33

ИЛИЋ МИЛЕНКО
СТОЈНИЋ ЉИЉАНА
КЕСИЋ МИРОСЛАВ
СТАКИЋ БОЈАН
САВАНОВИЋ МИРА
ЗРНИЋ ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ МИЛАН
ДАКИЋ ЖЕЉКА
ГРУЈИЋ ВЛАДИМИР

01274 DEKIĆ ALEKSANDAR

- NEZAVISNI KANDIDAT

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ДРАГОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЈОВИЋ ПЕРСА
ГАШИЋ ЗОРАНА
РЕНДИЋ ДРАШКО
ТУБИН МИЛАН
ГОРОЊА ГОРАН
МИЛАНОВИЋ СИЛВИ
РАДЕТИЋ ДРАГАН
СТОЈАНЧИЋ БОРИСЛАВ
ЈУРИШИЋ НЕВЕНКА
ДАНИЧИЋ МИЛОРАД
МЕДИЋ МИРОСЛАВ
ГРАХОВАЦ ВИДОСЛАВ
СТАНКОВИЋ ДРАГАНА
КЕЦМАН ДРАГАНА
ВУЈАСИН БРАНИСЛАВ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MURSELOVIĆ MUHAREM
SIVAC NUSRETA
DŽAMASTAGIĆ ABUZEJT
BRKIĆ NIJAZ
MURATOVIĆ AZRA
BEGLERBEGOVIĆ IBRAHIM
ŠARIĆ MUHIDIN
KAPETANOVIĆ SENIJA
HAMZIĆ ELVEDIN
KAPETANOVIĆ ENES
ALIŠKOVIĆ ADILA
DEDIĆ DENIS
BEŠIĆ AMELA
DURATOVIĆ MIRSAD

01526 STUPAR ŽELJKO - NEZAVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KURTOVIĆ SULEJMAN
HRNIĆ AIDA
GANIĆ ABAZ
CERIĆ SAFET
KUKOBAT AMELA
ZULIĆ SAMIR
SELIMOVIĆ SAJID
VELIĆ ANITA
KAURIN MILAN
DUJMUŠIĆ DUBRAVKO
SULJANOVIĆ AJLA
TATAREVIĆ MARIN

01652 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ДЕРЕТИЋ МИОДРАГ
МУЊИЗА ЉИЉАНА
ЧАВИЋ МИЛЕ
БЕРА ДРАГАН
ЧАНКОВИЋ-ПРАШТАЛО СУЗАНА
ПРЕРАД РАДЕНКО
ЛАЛЕ РАНКО
КУЛУНЏИЈА ЉИЉАНА
ГЛИГИЋ МЛАДЕН
ЖУНИЋ АЛЕКСА
ДИВЈАК ВИДА
КОНЧАР ЂУРО
ВУКОВИЋ РАЈКО
ЛАЗИЋ СЛАВИЦА
КОНДИЋ МИЛОРАД
РОДИЋ ПЕТРАШИН
НИШЕВИЋ КОСА
ЈОКИЋ БОРИСЛАВ
ТОРБИЦА ГОРАН
ТОПИЋ РОСА
ШКУНДРИЋ ДРАГАН
БИЛБИЈА СТЕВО
ЈУГОВИЋ ГИНА
ПАРХАМОВ БОЈАН
ВРАЧАР СТАНКО
ГАВРАНОВИЋ СУЗАНА
МАНДИЋ ВАЈО
ШОДИЋ БРАНКО
СЛАВНИЋ ЈОВАНА
ШИЉЕГОВИЋ МИЛИВОЈ
РОМАНИЋ ЗОРАН
ЛАЛЕ ИВАНА
РОМИЋ СИНИША

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 СМИЉАНИЋ РАНКО
2 КУНИЋ МАЈА
3 БУДИМИР СЛАВКО

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ГРАБЕЖ ДАЛИБОР
СИКИРИЦА МИРА
БРДАР ЗЛАТКО
АНТОНИЋ СЛАВКО
ЂУКИЋ ТАТЈАНА
ШМИТРАН РАДОВАН
ЕГИЋ РАДОВАН
ПРОШИЋ СТАНА
НОВАКОВИЋ БОРИСЛАВ
ВАСИЛИЋ БРАНКО
МИЈАТОВИЋ МИЛКА
СТУПАР ГОРАН
МАЦУРА МЛАДЕНА
РАДУЛОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ДРАГИЋ ДРАГОСЛАВ
ГАВРАНОВИЋ СТОЈАНКА
ШАШИЋ СТОЈАН
ЛАЈИЋ ДРАГАН
КАРЛИЦА СЛАЂАНА
НИШЕВИЋ ВОЈИН
БРДАР ДАРКО
ХРВАЋАНИН БОЈАНА
ПИЛИПОВИЋ ЉУБОМИР
СМИЉАНИЋ ДРАГО
БОЖИЧИЋ ЈАЊА
ЈОКИЋ КРСТАН
БРДАР ДАНИЈЕЛА
СТЈЕПАНОВИЋ МИЛОРАД
ВЕИНОВИЋ ПЕТАР
МАРТИЋ ГОРАНА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ВОЈВОДИЋ НИКОЛА
ВРАЊЕШ БИЉАНА
ЂЕРМАНОВИЋ МИЛАН
СТАКИЋ БОЈАН
РАДАНОВИЋ НАТАША
ЈАЊИЋ СИНИША
ПАЛАЛИЋ НОВКА
ЕЋИМ МИЛОШ
СКЕЈА МИЛЕ
ЂУРАГИЋ САШКА
МИЈАТОВИЋ НЕНАД
СТОЈНИЋ ПРЕДРАГ
ДАЉЕВИЋ ЦВИЈЕТА
РИВИЋ ЖЕЛИМИР
ЖУЈИЋ-АЛАГИЋ РАДМИЛА
ЈАЊЕТОВИЋ РАДЕ
ЈАВОР МИЛКА
ТОПОЛА РАНКО
КАТАНА РАЈКО
ВУКОМАНОВИЋ МИЛИЈАНА
ПАСПАЉ ЖИВКО
КЕСИЋ БРАНКО
БАБИЋ ЉУБИЦА
ЂУКИЋ ДРАГАН
РАДОШЉЕВИЋ ЗДРАВКО
ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА

27
28
29
30
31
32
33

СТОЈАКОВИЋ ЗОРАН
МИЛОШЕВИЋ ДУШКО
ФУШТАР БОРКА
ДРЉИЋ ДУШАН
СРДИЋ ЉИЉАНА
ЕГИЋ ДРАГАН
ТОМИЋ МАРИЈА

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ЗГОЊАНИН ГОРАН
ЂУКИЋ РАЈКА
КНЕЖЕВИЋ ЂОРЂО
КНЕЖЕВИЋ МИРОСЛАВ
ЈАПУНЏА АНА
ИНЂИЋ ДРАГО
СТОЈАНЧИЋ ДРАЖЕ
РЕЉИЋ СЛАЂАНА
ВОКИЋ ЗОРАН
ВОКИЋ ДРАГАН
СТАНИЋ МАРИЈА
ШУЈИЦА МИЛЕНКО
КАЧАВЕНДА ДАРКО
ЦУРИЋ ЉУБА
ПЕТРИЋ ДРАГАН
ХОЏИЋ ЕЛВИР
ГЊАТИЋ САЊА
БАБИЋ БРАНКО
ВРАЊЕШ МИРОСЛАВ
КАРАИЦА МИЛАНА
ТОМЧИЋ МИЋО
БЈЕЛИЋ БРАНКО
КНЕЖЕВИЋ СЛАЂЕНА
КАНТАР НЕНАД
ПРПОШ ЈАСНА
МАЦУРА СТЕВО
БАБИЋ ВУЧЕН
ЈАЊИЋ ГОСПА
ОСМАНОВИЋ САЛКО
МАРЧЕТА СЛАВКО
ЦРНОГОРАЦ СЛАЂАНА
ЈЕВТИЋ ЉУБОМИР
КАЧАВЕНДА ДРАЖЕН

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЂУДУРОВИЋ МИЛАН
БАРОВИЋ НАДА
ГЛИГИЋ ГОЈКО
РАЈЛИЋ МИТАР
КАРАЈИЦА ОЛГА
ЗЕЧЕВИЋ СЛАВОЉУБ
ПУШАЦ САВО
КНЕЖЕВИЋ ИВАНКА
НОВАКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
КОРАЛИЈА МИРКО
БАНОВИЋ МИРА
БАЛТИЋ РАДОМИР

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

СТОЈАНОВИЋ МЛАДЕН
ЛУКАЧ ЉИЉАНА
ВУЧЕН ВУКАШИН
ПРАШТАЛО МИРКО
ПАНИЋ МИЛКА
МАЈКИЋ ВАСО
МИЈАТОВИЋ ДУШАН
ПАПИЋ СТОЈАНКА
ЛУКАЧ ДУШАН
ИВАНИШ МИЛОРАД
СРДИЋ МИЛЕНА
КЕЗИЈА БОРИСЛАВ
ТОДИЋ-ТОПИЋ АНЂЕЛКА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

БЕРИЋ ДУШАН
ЈЕШИЋ МИЛИЈА
РАУШ МИЛОРАД
ЛАЈИЋ ДРАГОЈА
ГВОЗДЕН САЊА
АДАМОВИЋ СРЂАН
ТОРБИЦА ЗДРАВКО
КНЕЖЕВИЋ БОЈАНА
РАЂЕНОВИЋ БРАНКО
ШВРАКА СЛАВКО
ЕЛЕНКОВ АРИЈАНА
КОС ВИНКО
КАРЛИЦА МИЛАН
ДРАГАШ САВКА
СТОЈИЋ РАТКО
РАДАНОВИЋ БРАНЕ
СТАНОЈЕВИЋ ДЕСАНКА
МАЈКИЋ ДАЛИБОР
ТОДИЋ АЛЕКСАНДРА
РОДИЋ МИЛОВАН
ГЊАТОВИЋ РАНКО
ЗРНИЋ МИЛОРАД
ВРАЊЕШ НЕВЕНА
АНЂИЋ ДУШКО
ПУШАЦ НЕМАЊА
ШЕРБУЛА ГОРДАНА
ДАМЈАНОВИЋ ДАМЈАН
КРЕЈИЋ МИЛОШ
ПАНТОШ БИЉАНА
ШОРМАЗ ЖЕЉКО
КАРЛИЦА ДЕЈАН
ШАЛАБАЛИЈА СЛАВИЦА
СТАРЧЕВИЋ ПРЕДРАГ

009 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПРИЈЕДОР / NACIONALNE MANJINE PRIJEDOR

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SALEŠEVIĆ RAMO

01285 NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
1 OSMANOVIĆ KASIM

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 СТАХНЕК ШТЕФАН

00028 DEMOKRATSKA

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

1 ŠARIĆ ALEKSANDRA

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1 ТИХОСТУП ИВИЦА

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1 ЈАВОР ИВИЦА

01214 УДУЧ АЛЕНКА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

010 - ГРАДИШКА/GRADIŠKA

010 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДИШКА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK GRADIŠKA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 КРАГУЉ НИКОЛА

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 BEŠIĆ ASIM

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ШУКАЛО ЖИВКО

01650 ПОКРЕТ ЗА ГРАДИШКУ-ЗОРАН ЛАТИНОВИЋ

1 ЛАТИНОВИЋ ЗОРАН

010 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ГРАДИШКА / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA GRADIŠKA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HADŽIALAGIĆ HIKMET
DUBIČANAC AFTABA
ĐUKIĆ GORAN
SUHONJIĆ REMZO
DAUTOVIĆ SADMIRA
SUHONJIĆ FADIL
DUBIČANAC KASIM
LJUBLJANAC ENISA
JAJČEVIĆ ZLATKO
DURATOVIĆ ENES
ALIŠIĆ NERMA
ŽLIBANOVIĆ SMAJIL
GRGIĆ REFIK
HADŽIHAFIZOVIĆ AJŠA
AHMETAGIĆ ALMIR
DEMO OMER
JAJČEVIĆ MEVLIDA
DEMO SALKO
BOŠNJAK BRACO
PRANJIĆ FIKRETA
MRAKIĆ ALEKSANDAR
GALIĆ SEAD
HALILOVIĆ ALDIJANA
BEGOVIĆ NIJAZ
MUJNOVIĆ MEHMED
KAČAR HASIBA
HUKIĆ SMAIL

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

СТАНКОВИЋ ЖИВКО
ТОПИЋ САЊА
СЛАДОЈЕВИЋ ЗОРАН
САБЉИЋ ВЕДРАН
ВИДОВИЋ НАДА
СТОЈКОВИЋ СРЕЋКО
ИЛИШЕВИЋ ВАСО
МИСИМОВИЋ ЗОРИЦА
СТРАЖИВУК ВЛАДИМИР

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7

ALAGIĆ ENVER
MEŠINOVIĆ SAFETA
SEJKIĆ ESED
ARAP EDIN
ALAGIĆ SAFIJA
RAKOVIĆ ISMET
SEJKIĆ FATIMA

8 BEGOVIĆ MIREL
9 BIŠČEVIĆ EJUB

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР
БРАЈИЋ ДАНИЈЕЛА
КОНДИЋ БРАНКО
МАЛЕШЕВИЋ ДАНЕ
ВИДОВИЋ-ЈАЊАНИН ВАЊА
БУРСАЋ ГОРАН
ДАКИЋ ДРАГОЈА
ЧЕКИЋ РАДОСАВА
ШМИТРАН РАДОВАН
ПЛАВАЊАЦ ЖЕЉКО
ЛЕШЧЕН ИВАНА
КЕЗИЈА ДАРКО
ВАСИЋ ЗЛАТКО
ВРХОВАЦ БРАНКА
МАЛЕШЕВИЋ СЛОБОДАНКА
БИЛИЋ ДРАГОЉУБ
ЈАЊЕТОВИЋ ДУБРАВКА
ПЕРИЋ МАНОЈЛО
ИЛИШЕВИЋ МИЛУТИН
СУБОТИЋ БОЈАНА
САБЉИЋ ДАРКО
РАДОШ ДАРКО
ЦВИЈИЋ РАДАНА
ЈЕЛЧИЋ ДАРИО
КУРЧЕЛА БОЈАН
ЛИВОПОЉАЦ РАДА
КОВАЧЕВИЋ ДАРКО

01577 NEZAVISNA LISTA ZA BOS.GRADIŠKU/GRADIŠKU
1
2
3
4
5

RAKOVIĆ HAZIM
ŠVRAKA MURISA
FAJKOVIĆ ZIKRET
ZILDŽIĆ MEHO
GRGIĆ KASIM

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЦВЈЕТКОВИЋ МАРИЈА
ГРАХОВАЦ УРОШ
МАРЧЕТА ИГОР
ВРСАЈКОВИЋ БРАНКИЦА
ЗЕЉКОВИЋ ГОЈКО
ЖМИРИЋ ОГЊЕН
ГВОЗДЕН ЈОВАНА
ДОДИК РАЈКО
КОВАЧЕВИЋ ТОМИСЛАВ
КРУНИЋ ВЕСНА
РАДИВОЈАЦ ВЛАДО
ПАНИЋ НЕМАЊА
ШУШЊАР ГОРДАНА

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

КОШПИЋ МИЛОВАН
РОМИЋ РАЈКО
КОДИЋ АЛЕКСАНДРА
КУЗМАНОВИЋ ЗОРАН
ДОБРЊАЦ РАДЕ
ОБРАДОВИЋ-ПОПОВИЋ РЕНАТА
ОСТОЈИЋ ЗОРАН
ДОБРАШ РАДЕ
СЛАДОЈЕВИЋ ДРАГАНА
СЛАДОЈЕВИЋ ЖЕЉКО
СТАНИШЉЕВИЋ ДРАГАН
МИТРОВИЋ БОРЈАНА
ДЕЈАНОВИЋ НЕДЕЉКО
ПАНИЋ ЗВЈЕЗДАН
ШИНИК ЉИЉАНА
ЛАЈИЋ МИРОСЛАВ
ПАВИЋ ИГОР
ЉЕПОЈЕВИЋ НАДА
ЖИВКОВИЋ БОЈАН
МИЛАНОВИЋ НОВО

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ĆORKOVIĆ ANGELA
2 ĆORKOVIĆ JOSIP
3 KURTOVIĆ BRANKO

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

МРАКИЋ БРАНИСЛАВ
ЂУКИЋ СУЗАНА
СУБОТИЋ ЉУБО
ВАСИЉЕВИЋ БОШКО
КАЧАВЕНДА ГОРАНА
БЈЕЛОВУК ДРАГОЉУБ
ЉУБОЈЕВИЋ РАНКО
ВРАНКОВИЋ РАДИСЛАВА
БЈЕЛОВУК АЛЕКСАНДАР
АРЕЖИНА ПЕТАР
КОВАЧЕВИЋ СЛАЂАНА
ШВРАКА РАЈКО
БЕГАНОВИЋ АРИФ
ВУКОБРАТОВИЋ ЉИЉАНА
КЉУЧЕВИЋ ЈАСМИНКО
ГУСКИЋ НЕНАД
КАЛАЈЏИЋ БИЉАНА
ТУБИН НИКОЛА
МУЈАГИЋ ИБРАХИМ
БУНИЋ БРАНКА
ДАКИЋ ИЛИЈА
НЕНАД НИКИЦА
ТРЕШЊИЋ АЛМА
БОЛОБАН БРАНИСЛАВ
МИЦИЋ АЛЕКСАНДАР
ДРАГИЧЕВИЋ ДРАГАНА
ЈАЊАНИН РАДЕ
РАДИЋ РОБЕРТ
СТОЈАКОВИЋ СНЕЖАНА

30
31
32
33

БОРОЈА ЗОРАН
ИЛИЋ МИРОСЛАВ
РУЖИЋ МИЛЕНА
РАТКОВИЋ МИЛЕ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ВУКОВИЋ ДАНИЛО
ПЛОТАН МАРИНА
ПЕЋО НЕДЕЉКО
ШЕТКИЋ МИРОСЛАВ
ПЕЈИЋ ДИЈАНА
РАНИСОВИЋ ЉУПКО
ДРАГОЈЛОВИЋ ИЛИЈА
ЛЕНДИЋ СНЕЖАНА
САРАЈЛИЋ МИРОСЛАВ
ЈОКИЋ ЗОРАН
ОБРАДОВИЋ СЛАЂАНА
ВУКОВИЋ МИЛОРАД
ВИДОВИЋ СЛАВКО
БАЈЦЕР МАРЕЛА
НЕНАД ЉУБИША
ПЕРИЋ МЛАДЕН
ГАВРИЋ АЛЕКСАНДРА
МАЛИНОВИЋ-ТЕГЕЛТИЈА ЉИЉАНА
ШВРАКА ДУШАН

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ПАСПАЉ ДАРКО
ТОМИЋ СЛАВИЦА
СЕМБЕР МИРОСЛАВ
ВУЈЧИЋ ДРАГОЉУБ
ВУКОТИЋ НАТАША
ЂУКИЋ АЛЕКСАНДАР
ШОБОТА МИЛОРАД
РАДОНИЋ ЈЕЛЕНА
БОСНИЋ ГОРАН
ШУМАН ГОРАН
ХРВАЋАНИН МИРЈАНА
РАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ПЕТРОВИЋ МИЛЕ
МАЛИНИЋ БИЉАНА
ТОДОРОВИЋ БОГОЉУБ
КОНДИЋ ВОЈИН
СУБОТИЋ СВЈЕТЛАНА
ДАМЈАНОВИЋ ЗОРАН
КНЕЖИЋ ДАЛИБОР
РИСТИЋ МИЛКИЦА
МИЛОШЕВИЋ РАТКО
БУКВА ДРАГО
МАЛИЏАН ВЕСНА
РАТКОВИЋ ЖЕЉКО
ГВОЗДЕН БРАНИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ-РАЈИЛИЋ БОЖИЦА
ГЛУВИЋ МИЛАН

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HUREMOVIĆ SEJAD
HUSKIĆ MEDINA
TREŠNJIĆ HAJRUDIN
BRNJAK SENADA
JAHIĆ OSMAN
CIMIROTIĆ NEDŽAD
ŽIŽAK HARISA
KRANTIĆ ELVIR
HUREMOVIĆ ŠABAN
ĐUBO SEDINA
ŠIBIĆ ĆAZIM
MUSTAFOVSKI IMER
HAJDER AMIRA
CIMIROTIĆ MUJO
DUDAKOVIĆ NAIL
PIVAČ AJŠA
MUSIĆ FADIL
TREŠNJIĆ SADMIR
SARAĆ SAMRA
ČOLPA ADHAN
HUREMOVIĆ JASMIN
ČEHAJIĆ ČAMILA
MAJSER SENAD
KVRGIĆ ENVER
AVDIĆ MEVLIDA
RAKOVIĆ FARUK
MUJAGIĆ AMEL
BEŠIĆ FATIMA
HAMZIĆ EMIR
HRUSTIĆ IFET
ĆEHAJIĆ EDITA
MEŠINOVIĆ ZIJAD
MURICA ZAIM

01627 НАПРЕДНА СРПСКА СРПСКА РАДИКАЛНА И СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЂОРЂИЋ ГОРАН
ВАСИЉЕВИЋ СЛАВКА
БЛАГОЈЕВИЋ ЖЕЉКО
ГЛИШИЋ НЕВЕНКА
СТАЈЧИЋ РАДОВАН
СОЛДАТИЋ НИКОЛА
ТРНИНИЋ ИРЕНА
АЗАРИЋ ЗОРАН
ЈОКИЋ МИРОСЛАВ
БЈЕЛАЈАЦ ДРАГОЉУБ
МЕНИЋАНИН САНДРА
ТРИВУНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЕШИЋ ДРАГАН
КЕЦМАН МИРЈАНА
ТОПОЛИЋ МАРИНА
ГАВРИЛОВИЋ ЈУГОСЛАВ
ПЕЈИЋ МИРКО
ЈАЊАНИН ЗЛАТКО
МИЛЕТИЋ ДОБРИЛА
МИЉАНОВИЋ МИЛАН

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ПИСАРИЋ МИРКО
ГВОЗДЕНАЦ ЗОРАН
ВУЈЧИЋ ЈОВАН
СТУПАР ЗОРИЦА
ЛИПОВАЦ ПРЕДРАГ
МАЦУРА МИЛКА
КОЈИЋ МИОДРАГ
МАРЈАНОВИЋ МИРКО
ШМИТРАН ДРАГОЉУБ
БОРКОВИЋ РАНКО
ГУЖВИЋ ИРЕНА
ТОПИЋ ДЕЈАН

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ЈЕРКОВИЋ ДУШКО
МИРЈАНИЋ ВИДОСАВА
ЂУРИЋ МИРОСЛАВ
ГАГИЋ МИЛЕНКО
ПЕЋАНАЦ НАТАША
ЛАНИШТАНИН БОЈАН
ЈАНКОВИЋ НИКОЛА
ЗУРНИЋ СТОЈАНКА
ШИНИК АЛЕКСАНДАР
ШУКАЛО МИХАЈЛО
КУМБАРА ЗОРИЦА
ВУЈАНОВИЋ МАНОЈЛА
БИЖИЋ АЛЕКСАНДАР
КОНДИЋ МИЛЕВА
ДУМЕНЏИЈА ВЛАДО
ИЛИЋ МИЛУТИН
ГРАНДИЋ ЈОВАНА
САЛДУМ ГОРАН
НИНКОВИЋ ВЛАДИМИР
СТОЈЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛА
БИЈЕЛИЋ НЕШО
МАРЈАНОВИЋ МАРКО
ЦРЉЕНКОВИЋ СЛАЂАНА
ЗРНИЋ МИЛОШ
ТОМЉАНОВИЋ МАРИО
ВРХОВАЦ МИРА
ПЕТРОВИЋ БОРО
ЗАИЛАЦ РАДОСЛАВ
БРАНКОВИЋ ГОРДАНА
СМЕК ЈОСИП

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ШВРАКА МИЛАН
ЋОСИЋ ОЛИВЕРА
ГРБИЋ БРАНКО
ДОНЧИЋ РАДИСЛАВ
ВУКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ЉУБИЧИЋ ПРЕДРАГ
ВУКОТА ДУШАН
ДЕСПОТОВИЋ ЖЕЉКА
МАНДИЋ БОЈАН

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

БЈЕЛИЋ ГОРАН
ЛЕНДИЋ МИРА
КОЧИЋ ДУШАН
РАДОНИЋ ДРАГОМИР
ВРХОВАЦ ДРАГАНА
РАДОМИР МИЛОШ
ЧАКАЉ ЉУБИМКО
ПЕРИЋ ДРАГАНА
ЗЕЉИЋ ДЕЈАН
РИСТИЋ ДРАГАН
МИЉКОВИЋ СЊЕЖАНА
СЛИЈЕПЧЕВИЋ ВЛАДИМИР
ПЈАНИЋ МИРКО
СТОЈНИЋ САВАНОВИЋ НИНА
ЕРАК БОЈАН
ТРГИЋ БОЈАН
ШИНИК КАЈЗЕР МИРЈАНА
ДОНЧИЋ МАРКО
БОРОЈА ДАЛИБОР
ШУШЊАР ТАЊА
ПУЦАР СТЕВО
СТОЈНИЋ ДУШКО
СУБОТИЋ ДУБРАВКА
ШЉИВАР МАРИНКО

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ДЕСАНЧИЋ ДАРКО
АНТОНИЋ РАДОСАВА
ВУКОТИЋ ГОРАН
СУБОТИЋ МИРКО
ГВОЗДЕН ЉИЉАНА
ШОБОТ МИЛОШ
ЈУРИШИЋ СТРАХИЊА
ШЕШУМ-МИРЈАНИЋ МАРИНА
ПЕЗЕРОВИЋ ДЕЈАН
ОБРАДОВИЋ САША
МИЉЕВИЋ ЗДРАВКА
ТОПАЛОВИЋ ПАВО
ЛАЦКОВИЋ ДАРИО
БРКИЋ БРАНКА
БАШКАЛО БРАНКО
КУКОЉ БОРИС
ВУКОТА ДРАГАНА
ШУЋУР АЛЕКСАНДАР
ДЕВИЋ ГОРАН
ПАВИЋ ЉУБИЦА
ВУЈАТОВИЋ БРАНКО
БРАНКОВИЋ МИЛОШ
МИЉУШ ТАЊА
ДРИНИЋ БОЈАН
ГОЛУБ НЕДЕЉКО
КАЧАВЕНДА МИРЈАНА
ЛУЧКА ИВИЦА
ШУЈИЦА ВЕСНА
МИРЈАНИЋ НИКОЛИНА
КНЕЖЕВИЋ СЛОБОДАН
МИЉУШ ЉУБАН
ШУКАЛО ГВОЗДЕН МАЈА

33 АНЏИЋ ДЕЈАН

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ВИДОВИЋ БОГОЉУБ
МИКИЋ ВЕСНА
ТОМИЋ БЛАГОЈА
ГРУБЕШИЋ ДРАГО
САБЉИЋ ДЕСАНКА
ШОБОТА МИЛОРАД
ОЉАЧА ЂУРАЂ
ДРАГОЈЛОВИЋ ДУШАНКА
МИЈАТОВИЋ ЈОВИЦА
ГВОЗДЕН ДРАГОМИР
КОВАЧИЋ МИЛЕНА
СТАРЧЕВИЋ ЂОРЂО
ВИДАЧКОВИЋ ПЕРО
ЂОРЕМ ЉУБИЦА
ЈАЊЕТОВИЋ БОРИСЛАВ
КАШИЋ ДИВНА
ГУСКИЋ НАДА
ГАВРИЛОВИЋ МИЛАН
БАБИЋ ВАСИЛИЈА
РАДОМИР МАРИЈА
ЦИМИРОТИЋ МИРАЛЕМ
ВАСИЉЕВИЋ БРАНКО
САНЧАНИН СТАНА
ПЕЈИЋ БОРИСЛАВ
ДЕСАНЧИЋ МИРКО
ГАГИЋ МИЛЕНА
БАБИЋ РАДИСЛАВ
ВУКОЈЕ МИРЈАНА
ДОШЕН ДРАГАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

КРЧМАР ЂОРЂО
КУЖЕТ МАЈА
ВИДОВИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗИЋ САША
ТОДОРОВИЋ САЊА
ИГУМАНОВИЋ ЉУБИША
ШМИТРАН РАДОМИР
ДАНИЛОВИЋ ЉИЉАНА
ЂУНИЋ МИЛАН
БУЛОВИЋ СИНИША
БОРЈАНОВИЋ МИРА
ШВРАКА ДАЛИБОР
САМАРЏИЈА МИРКО
ГАЈИЋ ДРАГАНА
БАЊАЦ ДРАШКО
ЧАКАЉ МЛАДЕН
БАРАЋ-КРЕЧА ВЕСНА
ЂУКИЋ МИЛОРАД
ЧАКАЉ НИКОЛА
СТОЈНИЋ ВАЊА
ПЕРИШИЋ НЕБОЈША
РАТКОВИЋ МИРКО

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ДАКИЋ МИРЈАНА
САВАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ГОЛИЋ ГОЈКО
КАЛАЈЏИЋ ЗДРАВКА
РАЧИЋ МИОДРАГ
МЕКИЊИЋ СЛАВКО
КАШИЋ ДАНИЈЕЛА
СПАСОЈЕВИЋ МИЛЕНКО
МИЈАТОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ШУВИРА АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ ДРАГАН

010 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ГРАДИШКА / NACIONALNE MANJINE GRADIŠKA

01285 NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
1 TELJIGOVIĆ DINO

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 БАЧИНСКИ ИВАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МАНОЈЛОВИЋ МИОДРАГ

01278 POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA NEZAVISNA LISTA BIH
1 RAPAIĆ HELGA

01147 MAŠIĆ SAŠA - NEZAVISNI KANDIDAT

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 ЉУЦОВИЋ НИКОЛА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ХУСИЋ БАЈРО

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA
1 MALEŠEVIĆ DUŠKO

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

1 ЛАСИЦА МИЛОРАД

011 - ЛАКТАШИ/LAKTAŠI

011 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЛАКТАШИ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK LAKTAŠI

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ТОПОЛОВИЋ МИЛОВАН

01645 ВОЗИ МИШКО
1 ВОЈИНОВИЋ ВУКАШИН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПЕРЕНЧЕВИЋ ЖЕЉКО

011 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЛАКТАШИ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA LAKTAŠI
00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ПАНИЋ САША
САВИЋ РУЖИЦА
МАРИЋ ДУШАН
МАЈСТОРОВИЋ СТЕВО
БОРИЋ ЗОРКА
ТЕПИЋ СИНИША
РАДЕТИЋ ДЕЈАН
КУКИЋ ЈАСНА
КЕВАЦ НЕЂО
БУЛОВИЋ МИЛЕНКО
ГАВРИЋ ЖЕЉКА
КОМЉЕНИЋ ДАНИЈЕЛ
КУКИЋ НОВАК
МИЉУШ НИКОЛИНА
ВАСИЛИЋ МИОДРАГ
БАЊАЦ НЕЂО
МИЛИВОЈЕВИЋ ТАЊА
ЦРНАДАК ДРАГАН
ТИЦА КРСТО
ДРАГОЈЕВИЋ ВЕСНА
ЂУРИЋ СЛАЂАНА
ОСТОЈИЋ МИРКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

КЕЛЕЧЕВИЋ СЊЕЖАНА
ВУЈАКОВИЋ НИКОЛА
КУЗМИЋ НЕНАД
РУДИЋ НИКОЛИНА
ВУКАДИН СЛОБОДАН
ИГЊАТИЋ НЕМАЊА
КАРАЛИЋ СЛАВИЦА
ДЕЈАНАЦ МИЛЕ
ЋЕЈИЋ ГОРАН
РАДЕТИЋ СЊЕЖАНА
ГАЛИЋ ЗОРАН
СТОЈИЧЕВИЋ НИКОЛА
КАЈНЕР ВИШЊА
СУКУР ЖИВКО
РАДАНОВИЋ ЛАЗАР
ШАВРЉУГА НАДА
БАТИНАР ГРУЈО
БУЛИЋ НЕБОЈША
МИТРОВИЋ ВОЈИНКА
ЈЕЖ ВИД
КОЏОМАН ДУШАН
ГРУБЕШИЋ СЛАВИЦА
СТОЈАКОВИЋ СЛАВИША
ПРИСТАШ ВАСИЉ
ВУЈАСИНОВИЋ ДИЈАНА
ПЕТКОВИЋ ЉУБИНКО
ЈАНДРИЋ СТОЈАН
ТРАВАР САША
ДОБРИЈЕВИЋ МОМЧИЛО
МАЏАР МИЛУТИН
ХАЛИЋ МИРЈАНА

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 MILJANOVIĆ SLAVICA
2 ANDRIJEVIĆ ANTO

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5
6

БАБИЋ НИКОЛА
ТОПАЛОВИЋ ОБРЕНА
ВУКАДИН ВОЈИСЛАВ
КУКИЋ НЕБОЈША
ЛОНЧАР ВЕЛИНКА
ВУКАДИН ВЛАДАН

01645 ВОЗИ МИШКО
1
2
3
4
5
6
7
8

ЛИЧАНИН НЕБОЈША
ОСТИЋ НАТАША
БАНИКА ПЕРО
РАДЕТИЋ ДАЛИБОР
ВАСИЉЕВИЋ ДРАГАНА
ПЕТРЕШ ЗОРАН
ВРУЋИНИЋ МИЛКАН
БЕРИЋ НЕДА

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

НЕДИМОВИЋ РАДЕ
ТОЈАГИЋ ЖЕЛИМИР
ВОЈТАЉУК ИВАНА
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН
ЋЕТОЈЕВИЋ МИЛАН
ВРЉАНОВИЋ ЈАСМИНА
ТРИВИЋ МИЛОРАД
БОЈИНОВИЋ ДРАГАН
ГАЈИЋ АЛЕКСАНДРА
БАБИЋ ЉУБИША
ЈАНКОВИЋ ГОРАН
ЗДЈЕЛАР СТОЈАНКА
БРАТИЋ РАДОВАН
КУКОБАТ АЛЕКСАНДАР
ШКОРИЋ БИЉАНА
КНЕЖЕВИЋ МИРКО
КИКЛИЋ ИЛИЈА
РУЊО МАРИЦА
РАТКОВИЋ БРАНИСЛАВ
ВИДОВИЋ МИРОСЛАВ
ЛАКИЋ МИЛАНА
ВРАНЧИЋ СВЕТО
КЉАЈИЋ ЈЕЛЕНА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

МАЦАНОВИЋ ЉУБО
ЉЕПОЈЕВИЋ БОГДАНА
ЦВИКИЋ ЖИВКО
ВРУЋИНИЋ РАДЕ
БОЈИЋ ГОРАНА
КОВАЧЕВИЋ ДРАГО
БОЈИЋ ГОРАН
КЕРКЕЗ НЕВЕНКА
БЈЕЛИНИЋ ДУШКО
ЧОВИЧКОВИЋ САВО
ВУКМИР МИРЈАНА
ЂУКИЋ ГОРАН
ПРЕДРАГОВИЋ СЛАВКО
ГОЛУБОВИЋ ЈЕЛЕНА
БАНОВИЋ СВЕТКО
ЧОВИЧКОВИЋ СЛАВИША
ГАЈИЋ ДАНИЈЕЛА
ШУКАЛО ДРАГАН
ВУКОВИЋ МИЛОВАН
ВРУЋИНИЋ ТАЊА
ПАНИЋ БОРИС
ПАНИЋ БОЈАНА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7

ПРОТИЋ СЛОБОДАН
РАЧИЋ ЖАНА
МИЈАТОВИЋ РАДОВАН
КУДРА МИРОСЛАВ
ПОПОВИЋ ДРАГОЈЛА
ТОПИЋ ВАСО
СМИЉАНИЋ ЗОРАН

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ВУКОСАВЉЕВИЋ БОЖАНА
РУЊО СЛОБОДАН
РАДОЊИЋ ДРАГО
ЦРНОБРЊА СЊЕЖАНА
МИЛАНОВИЋ ДРАГО
РАЧИЋ ДУШАН
КУКИЋ СУЗАНА
МИЈАТОВИЋ ГОЈКО
ШИКАЊА БОРИВОЈА
ПАЛАЛИЋ ВЕСНА
РАДАНОВИЋ ВОЈИН
ЈОЛЏИЋ ПЕРО
БОШЊАК ЉИЉА
ЋЕТОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ
КЕЦМАН МАРКО
САВИЋ ГИНА
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
РАКОЧЕВИЋ БОЈАН
ТЕЛИЋ РАДА
АЛЕКСИЋ СТОЈАН
КУРЊИЦКИ СЛАВКО
КУКИЛО ДУШАНКА
ВЕРГИЛАС МАРИЈАНА
ПОПОВИЋ НАДА

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

БИЛАК ОСТОЈА
ДАКИЋ СТОЈАНКА
КОЊЕВИЋ САША
ПЕТКОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОЛЏИЋ ЈЕЛЕНА
МОМЧИЛОВИЋ МОМЧИЛО
БАЛАБАН КОСТА
ПОПОВИЋ ДУШАНКА
МИЛАНОВИЋ МЛАДЕН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

БУРДЕЉ МИОДРАГ
РУДИЋ ДРАГИЦА
БАБИЋ ЖЕЉКО
НОВКОВИЋ МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ СВЈЕТЛАНА
СМИЉАНИЋ ПРЕДРАГ
МЕДАКОВИЋ СЛОБОДАН
СИМОНОВСКИ МИРЈАНА
ДРАГАНОВИЋ ДРАГАН
ВУЈМИЛОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ЛАКИЋ СЛАВИЦА
КНЕЖЕВИЋ БОРИСЛАВ
РАШКОВИЋ СТОЈАН
СТОЈАНОВИЋ ЈАСМИНКА
БУДИША НЕДЕЉКО
ТЕШИЋ РАДАН
ЛАТИНОВИЋ САЊА
ВАСИЋ ДУШКО
ПЕРИЧЕВИЋ СТЕВАН

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

КОСИЋ ЈЕЛЕНА
РАЧИЋ ЗДРАВКО
ЋЕТОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
ВУЈИЋ ЈОВАНА
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН
МИЛИНКОВИЋ ДРАШКО
БУДИМИР СЛАВИЦА
МИЈАТОВИЋ ДАРКО
КУКРИЋ ЗЛАТКО
САМАЦ ВЕСНА

012 - СРБАЦ/SRBAC

012 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК СРБАЦ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK SRBAC

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МИКУЛИЋ ЖИВКО

01646 КОАЛИЦИЈА ЗВОНО СРБАЦ
1 ЋИРИЋ ДРАГО

012 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА СРБАЦ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA SRBAC
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

JANJIĆ RANKO
NOVAKOVIĆ JASMINA
ZUKANOVIĆ HAZIM
BABIĆ DRAGOLJUB
MUJKIĆ MAJA
VEHABOVIĆ ATIF
MIŠIĆ NENAD
HAVIĆ VESNA
BALABAN DRAGANA
ĐUHERIĆ MUSTAFA
BULBUL ALE
FATIĆ ENESA
ZUKANOVIĆ DEJAN
ĐUHERIĆ EMIRA
HUSEJNOVIĆ JAHIJA
BREZOVAC ŽELJKA
FEJZIĆ ŠABAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUJIČIĆ MUSTAFA

2 PUŠKAR MINE
3 MUJIČIĆ MUJO
4 PEZER FATIJA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

РАКИЋ ЉУБО
ЗВИЗДАЛО-СУВАЈАЦ СЛАЂАНА
МАРИЋ СЛАВЕН
САНЧАНИН ВЛАДО
ПЛОТАН ЈЕЛЕНА
БАБИЋ МИРКО
СКРОБОЊА ДРАГАН
ГРОМИЛИЋ ВЕДРАНА
КУПРЕШАНИН ЈОВО
БУРЕШ МАРИО
ЈОВАНОВИЋ МАРЈАНА
КОЛОВИЋ СИНИША
МИТРИЋ ЖЕЉКО
ТОВИЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА
ТОМИЋ ДАРИО
КАТАНИЋ МИЛАН
ЂУРИЋ ДАРИЈА
СТОЈИЋ ДРАГАН
МИЈАТОВИЋ СИНИША
ЛИПОВАЦ ДАЛИБОРКА
БАБИЋ ДЕЈАН
ВУЧЕНОВИЋ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ СВИЈЕТЛАНА
ДОМАЗЕТ ГОРАН
КАРАН ДАЛИБОР
ШЊЕГОТА НАДА
ИЛИЋ ДРАГАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ЧАВОР КРСТО
ИЛИЋ ДАРИНКА
МИХОЉЧИЋ МИШО
КЉАЈЧИН СВЕТОМИР
ДРИНИЋ ВАЊА
СТОЈКОВИЋ ДРАЖЕН
ДРАГОСАВЉЕВИЋ МЛАЂАН
АЛИБЕГОВИЋ НАДА
СТОЈИЋ МИРКО
КРЕСОЈЕВИЋ ИРЕНА
ГАВРАНОВИЋ ГОРАН
МАЧИНКОВИЋ МИЛОШ
САВИЋ ВЕСНА
ШАРИЋ ЖЕЉКО
ЂУКИЋ СЛОБОДАН
МАЈСТОРОВИЋ МИРЈАНА
ПОПОВИЋ САВО
КУСИЋ БОШКО
ДРИНИЋ ЖЕЉКА
ДРАГОЈЕВИЋ ДАНКО
ГУЖВИЋ ВЛАДИМИР
УМЉЕНОВИЋ НАДА

23
24
25
26
27

ВИДОВИЋ РАДОЈИЦА
ТОДОРОВИЋ ЖИВКО
ЂУРЂЕВИЋ ЉИЉАНА
КУВАЉА ЈОРДАН
САВИЋ БРАНИСЛАВ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТАДИЋ-ИГЊАТИЋ ТАТИЈАНА
МИТРАКОВИЋ СИНИША
ШАУЛА СЛОБОДАН
СЕКУЛИЋ СИЛВАНА
ВУЧИЋ ЧЕДОМИР
ГРБИЋ НЕНАД
ЛИПОВАЦ ЉИЉАНА
БРКОВИЋ НЕНАД
ДАБИЋ МИРОСЛАВ

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ЋОСИЋ ГОРАН
СТОЈКОВИЋ ЦАНА
АНИЧИЋ СРЕТЕН
ТРИВУНИЋ БОЖО
МАЛЕШ НАДА
МАЈСТОРОВИЋ БОРО
ШАРИЋ САША
СТОЈКОВИЋ ВИОЛЕТА
КОШУТИЋ ДАЛИБОР
БАБИЋ НЕНАД
ЦВИЈИЋ САНДА
ДРИНИЋ ЗОРАН
ЂУРЂЕВИЋ ДАНИЈЕЛ
ЛАЗИЋ ГОСПА
ЂУРИЋ ЗОРАН
ВУЈИЧИЋ СЛАВИША
ИВАНОВИЋ ГОРДАНА
МИКУЛИЋ МИЛИВОЈЕ
ПАВЛОВИЋ МИЛАН
КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ГЛИГОРИЋ СЛАВИША
МАРКОВИЋ МИЛОВАН
ВАСИЋ ЈЕЛЕНА
УРИЋ ЖЕЛИМИР
ЛАЗИЋ ЂОРЂО
ДАВИДОВИЋ ЈЕЛЕНА
БИЛБИЈА НИКОЛА

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 VUKOTIĆ SMILJA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ГАШИЋ ДЕЈАН

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

МАРТИЋ СЛАЂАНА
СТОЈКОВИЋ ТЕОДОР
МАКСИМОВИЋ ДРАГОЉУБ
ХРКИЋ СУЗАНА
БАЈИЋ ДРАГАН
ДРАГОСАВ МЛАДЕН
БАБИЋ НЕВЕНА
ЈЕРИНИЋ ОСТОЈА
УГРЕН ДУШАН
ЈАЊИЋ ТАЊА
АНТОНИЋ МИЛОШ
СТОЈКОВИЋ МИЛОРАД
ГУДУРАШ РАДА
ТРНИНИЋ НЕНАД
ГУДАЛОВИЋ МИРКО
ЋЕТОЈЕВИЋ РАДОЈКА
НОВАКОВИЋ ЗОРАН
ЈАЊИЋ МИРКО
ОЉАЧА МИЉАНА

01646 КОАЛИЦИЈА ЗВОНО СРБАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

МАЉЧИЋ МИШО
ГВОЗДИЋ ЛИДИЈА
ЈОВИЧИЋ САША
КАТАЛИНА ДРАГАН
ИГЊАТИЋ ДУШАНКА
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОШ
МАРКОВИЋ СРЕЋКО
ВУКОТИЋ ШУШЧЕВИЋ СВЕТЛАНА
ЗВОНАР МИХАЈЛО
МАРИЋ АЛЕКСАНДАР
НОВАКОВИЋ ЉУБИНКА
ЂУКИЋ ЗОРАН
ПАВИЋ МИОДРАГ
ЈОСИПОВИЋ ДАНИЈЕЛА
СЛАДИЋ БОРИВОЈ
БРКИЋ БРАНИМИР
СТОЈКОВИЋ ГОРДАНА
БРУСОЈЕВИЋ ЗОРАН
ВУЧИЋ ЗОРАН
ДЕВИЋ ДРАГАНА
ПЛАВШИЋ РАНКО
ГРКОВИЋ ДУШКО
КОВАЧЕВИЋ ДИЈАНА
СУВАЈАЦ САША
ЂАКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЛИЧИНАР РАДОВАНКА
ШАУЛА ЖЕЉКО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6

НЕДИЋ РАНКО
АНТОНИЋ МИЛИЈАНА
ЛЕПИР ДРАГАН
ПЕТКОВИЋ НЕМАЊА
НЕДИЋ-ВИДОВИЋ БРАНКА
СИМИЋ ДУШАН

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

СТОЈКОВИЋ БОЈАН
ЦВИЈАНОВИЋ ДЕЛЕВИЋ МАРА
ДЕВИЋ ИГОР
БАБИЋ НЕНАД
БРКОВИЋ ЗОРА
БАСУРИЋ БОГОЉУБ
ДРАГОМИРОВИЋ ЗОРАН
РАДОЈЕВИЋ СВЈЕТЛАНА
РАКИЋ РАДОВАН
ИЛИЋ СТАНКО
БОЖИЋ ДИЈАНА
САВИЋ БРАНКО
МИЛАДИЋ ПЕРО
КРУПЉАНИН МИЛИЈАНА
КРУПЉАНИН ЉУБИНКО
БЕРИЋ МИРКО
СЕКУЛИЋ МИРЈАНА
МАКСИМОВИЋ МИЛЕНКО
ЖДРАЛ ДРАГОЉУБ
БЛАШЧАНИН-ЧЕКИЋ САЊА
ВУЧИЋ БОШКО

013 - ПРЊАВОР/PRNJAVOR

013 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРЊАВОР / NAČELNIK/GRADONAČELNIK PRNJAVOR

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SOFTIĆ ISMET

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 АУЛИЋ СРЕТКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 КАЛАБИЋ ДРАГО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ГАТАРИЋ СИНИША

013 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ПРЊАВОР / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA PRNJAVOR
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 LJUBOJEVIĆ GORAN

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DIDIĆ AIDA
HALILIĆ ZIJAD
KLOKIĆ MUHAMED
CRNOGORAC VESNA
JAŠAREVIĆ ARIF
ŽIVANIĆ BORISLAV
ZEJNIĆ EDVINA
SUVAJAC BOGOLJUB
MUJKIĆ NERMIN
SAVIĆ MILANKA
HADŽISEJDIĆ ATIF
ĐUKIĆ DRAGAN
SRNA ANELA
STEVANOVIĆ LUKA
KUNIĆ NERMIN
HUSKIĆ MIRA
BREKALO FRANJO
ĐURIĆ BOŽO
MEŠIĆ NERMINA
KALČEVIĆ ANTON
AVDIĆ BAKIR
ĐOĐIĆ FATIMA
BELENZADA MILENKO
AGIĆ MEHO
DELIMEHIĆ ŠERIFA
JUGO JASMIN
DELIMEHIĆ ŠTEFICA

00983 POKRET ZA PRNJAVOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MARJANOVIĆ MIODRAG
JUSUPOVIĆ ZORICA
USORAC VLADIMIR
MILIJAŠ ŽIVKO
VUKMANOVIĆ BRANKA
VRHOVAC DRAGAN
LEPIR VOJKO
MARINKOVIĆ BOŽANA
SANDIĆ RATKO
PETROVIĆ NOVAK
STOJKOVIĆ DANIJELA
SIMIĆ MLADEN
MIRČIĆ NEDELJKO
BLAGOJEVIĆ ELIZABETA
MORETI DJUZEPE
PEULIĆ SLAVIŠA
ČOLIĆ SLAVICA
VINČIĆ ŽIVKO
ČIKOJEVIĆ NENAD
STERŽENJ IRENA
BARUKČIĆ ZORAN
LAZAREVIĆ PETAR
SLIJEPČEVIĆ MILENA
KESER SIMO
KUKIĆ ZLATKO
KRTOLICA BORKA
MALEŠEVIĆ DANKO
ŠORMAZ LJILJANA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

СУБОТИЋ ДРАГОЈЕ
ДЕБЕЉАК НИКОЛИНА
КОНДИЋ МИЛОРАД
ВУЈИНОВИЋ СЛАВКО
СЛИЈЕПЧЕВИЋ БИЉАНА
ЛЕТИЋ ЉУБИША
ШУМАН МИОДРАГ
ПОПОВИЋ БРАНКИЦА
МОРАВАЦ ПЕТАР
САРИЋ БОЈАН
САБЉИЋ ДРАГАНА
ПРЕРАДОВИЋ БОЈАН
МАРИЋ МИЛЕ
КУЗМАНОВИЋ ЂУРЂИЦА
ТУБОЊИЋ СИНИША
ЈУГОВИЋ РАДЕНКО
ИВАНОВИЋ МАЈА
ОСТОЈИЋ СРЕТКО
ГРУЈИЋ СТЕВАН
САВКОВИЋ ДИЈАНА
САМАРЏИЋ САША
ТРИВУНОВИЋ ГОРАН
ВРАЧЕВИЋ СЊЕЖАНА
МИЛИЋ МИТАР
ВУЈИНОВИЋ НЕБОЈША
МАЛИНОВИЋ БОЖАНА
БОБАР ЂОРЂЕ
ЂУРИЋ ДАРЈАН
ПЕТРЕШИН ЈУЛИЈАНА
МАВРАК ДРАГОЉУБ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

IRIŠKIĆ SELMA
KLOKIĆ MUSTAFA
PUŠKAR EMSAD
KARIĆ SAMIRA
KVAKIĆ SAMIR
MEŠIĆ MUJO
KLOKIĆ MEJRA
KEBIĆ SUAD
MUJANIĆ ESMIR
ĆURAN MERSIHA
ĆURAN NIHAD
ŠIRBIĆ ŠEMSUDIN
KVAKIĆ ENIDA
IRIŠKIĆ NERMIN
ADŽEMOVIĆ ZIJO
ČAJIĆ JASMINA
KAPETANOVIĆ ANIS
KOVAČEVIĆ ZINAJID

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

МИТРИЋ БОРЕ
АУЛИЋ ТАЊА
РУДОЊИЋ СЛОБОДАН
БОЖИЋ НОВАК
ПАНЧИЋ МИЛКА
МАРИЋ ДУШАН
ГРУЈИЋ ЉУБИША
ЧАПЉАК ДРАГАНА
МИТРОВИЋ ЉУБО
ПЕТРОВИЋ БОРИСЛАВ
ИГЊАТИЋ РАДА
КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКО
КРАСИЋ СЛАВИША
ЂУРИЋ СЊЕЖАНА
ПЕУЛИЋ ДРАГАН
БАРИШИЋ МИЛОРАД
ЈЕЛИЋ ВЕРА
ТРИПУНОВИЋ ДАРКО
ЈАНКОВИЋ ЗДРАВКО
БАЛИЋ-ПЕТРЕШИН СЊЕЖАНА
КОСТРЕШЕВИЋ ЗОРАН
РАДИШИЋ АЛЕКСА
СТОЈАКОВИЋ ДРАГАНА
МАРИЋ ЈАСЕНКО
СТАНЧИЋ ЖИВОЈИН
ЦЛАУСС МАРИЈАНА
БАБИЋ МИЛАН
РОСИЋ БИЉАНА
ЋУЋИЋ САША
ЂУРАШ ЖЕЉКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ВИНЧИЋ ВЕСЕЛКО
МАЛИЋ СВЈЕТЛАНА
ЗЕМУН ГОРАН
НИКОЛАШ СЛАВИША
ХУМЕЊУК ВУКОСАВА
МАЛИНОВИЋ ВУЈАДИН
ЧУПЕЉИЋ НЕДЕЉКО
ШЋЕПОВИЋ БРАНКА
ЈЕВЂЕНИЋ ОГЊЕН
КЛОКИЋ ЗЛАТАН
ТЕПИЋ МАЈА
КОВАЧЕВИЋ БОЈАН
ЈОТАНОВИЋ МОМИР
ЛЕПИР ЈОВАНА
ТОПИЋ ГОЈКО
ЖИВАНИЋ НЕЂЕЉКО
ПЕТРОВИЋ ДУШИЦА
ПАНИЋ РАНКО
ЂУРИЋ РАНКО
ГАЛИЋ ЈЕЛЕНА
ВРХОВАЦ МИЛАНКО
СТАНИЋ МАРКО
КРАЈИШНИК ВЕСНА
ВРАНИЋ МИЛАН
ЈОВАНИЋ СЛАВИША
ДУЛАЋ ВЕСНА

27
28
29
30

САМАЦ БРАНИМИР
ЖУНИЋ ВЛАДО
ЖИВКОВИЋ ГОРАНА
МАРИНКОВИЋ НЕНАД

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ШИКАРАЦ МИРО
ПУПОВАЦ КСЕНИЈА
ВРХОВАЦ ДРАГАН
МАРИЋ ГОРАН
БУЗИНА ВЕСНА
ПРЕРАДОВИЋ ДРАГАН
СУВАЈАЦ ИГОР
БОЖУНОВИЋ ВЕСНА
МОРАВСКИ СИНИША
ТОДИЋ НЕБОЈША
МАЛЕШЕВИЋ НИКОЛИНА
МИЛИЈАШ ЉУБИША
ПЕУЛИЋ ТОМИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ВОЈВОДИЋ ЉУБИША
ВУЈИЋ МЛАДЕН
МАЛЕШЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЦВИЈАНОВИЋ БОРКО
ТЕРНОВСКЕЈ СИНИША
ПОПОВИЋ ЉИЉАНА
ЧЕРЕКОВИЋ МИЛАДИН
ДУРОЊИЋ ЖЕЉКО
ПАНИЋ ИВАНА
ВИНЧИЋ ЉУБИША
ШИКАНИЋ ЖЕЉКО
ЂЕНИЋ ДРАГАНА
СИБИНЧИЋ АЛЕКСАНДАР
ШУШЊАР ИГОР
ДЕДЕК АНДРЕЈА
ЂУРИЋ МИЉАН

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GRBIĆ INDIRA
MERDŽANOVIĆ NIHAD
HRNJIĆ HIMZO
MUJKIĆ SUAD
SRNA ALMA
HALILIĆ NUSRET
PALIKUĆA BEBVAHIRA
ZAHIROVIĆ JASMIN
SARAČ HALID
HRNJIĆ OSMAN
SARAČ MUHIBA

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 ЖУНИЋ БРАНО
2 КРИВДИЋ САНДА

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ЈОТАНОВИЋ ЖИВКО
КРАСИЋ РОДОЉУБ
ИЛИЋ БОСИЉКА
РАКИЋ ДАНИЈЕЛ
ЖИВАНИЋ ДЕСИМИР
САНЧАНИН ДАНИЈЕЛА
ПАНЧИЋ НЕВЕНКО
ЈАЊИЋ ДАНИЕЛ
ВИДАЧАК СЛАВИЦА
БЕСПАЉКО ПЕТАР
СЛИЈЕПЧЕВИЋ ГОРАН
НЕШИЋ МОНИКА
ЖИВКОВИЋ СЛОБОДАН
БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША
ПАНИЋ НАДА
РАТКОВАЦ СЛАЂАН
БОЖИЋ ПЕТАР
ЂУКИЋ ЈЕЛЕНА
ЈЕЛИЧИЋ ДРАГАН
ЛАКИЋ ЗОРАН
МОДИЋ БОРКА
ЈЕВЂИЋ ЂУРАЂ
ЂУКИЋ МИРОСЛАВ
РУЖИЧИЋ ВЕСНА
БИЈЕЛОНИЋ БОШКО
ЈАЊИЋ ДРАГАН
СРДОЧ ДАВОРКА
НОВАКОВИЋ ЗЛАТКО

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ČEREKOVIĆ JELENA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ВУКАЈЛОВИЋ РАНКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА
САВИЋ МИЛЕНКО
РАДОЊИЋ РАДЕ
ГВОЗДЕН БИЉАНА
ПЕУЛИЋ БОРИСЛАВКО
ТУБАК САВКО
ЈОТАНОВИЋ СЊЕЖАНА
РАДИШКОВИЋ СЛОБОДАН
ЂУРИЋ ЉУБИНКА
САВИЋ РАЈКО
МАРИНКОВИЋ ЖИВАНКО
ВАСИЋ СВЕТОЗАР
КАЛАБА СЊЕЖАНА
ЛУКИЋ ДУШАН
КАЛАБА БОРКО
ПАВЛАК ЈЕЛЕНА
ДРИНИЋ СРЕТКО
РЕПИЋ БРАНКО
СПАСОЈЕВИЋ СЛОБОДАНКА
БУКОВИЦА ТОМИСЛАВ
РАДУЛОВИЋ ДРАГАН
БОГИЋЕВИЋ МИРЈАНА

24
25
26
27
28
29
30

ПЕЈАШИНОВИЋ ЉУБОМИР
ГРБИЋ МАРИЦА
МИЛАНОВИЋ СЛАВКО
МАЛЕШЕВИЋ ГАВРИЛО
ИГЊАТИЋ ДРАГАН
ТОМИЋ ГОСПАНА
МЛАЂЕНОВИЋ ДАЛИБОР

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

РУДОЊИЋ ПЕРО
ТОМАШЕВИЋ ЉУБИНКА
ЈОТАНОВИЋ ЉУБОМИР
ПРЕРАДОВИЋ МИЛЕНКО
ГРУЈИЋ СНЕЖАНА
ПЕЗИЋ СЛОБОДАН
СИМЕУНЧЕВИЋ ДЕЈАН
ЛАЗИЋ ЗОРА
ЖИВКОВИЋ МЛАДЕН
МАРИНКОВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ БРАНКИЦА
МИШИЋ МЛАДЕН
РЕПИЋ СРЕТКО
САНЧАНИН НЕДЕЉКА
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ПРЕРАДОВИЋ РИСТО
МЕРЛОВИЋ КАТА
КОВАЧЕВИЋ МИЛАН
ЊЕЖИЋ НИКОЛА
ШЋЕПОВИЋ ЉИЉАНА
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАДИН
ПОПОВИЋ ВИД
СИЧАНОВИЋ ПЕРСА
БОБАР ЛУКА
ПЕУЛИЋ ЖИВКО
ВРХОВАЦ ЗАГОРКА
ПОПОВИЋ БОШКО
ГАЈИЋ ЉУБО
ТЕЛЕН НАДА
ЈЕЛИЋ НЕДЕЉКО
ДРАГОСАВ ОБРАД
ВИНЧИЋ ЉУБИНКА
ЈАДИЋ ЗОРАН
КУЗМАНОВИЋ НЕДЕЉКО
ГЛИГОРИЋ АНЂЕЛКА
ТЕШКО ПЕТАР
БУРИЋ ПЕЈО
ШПАНИЋ НАДА
МИЛАНКОВИЋ СЛАВКО

01655 РАДИКАЛНО ЗА НАРОД СРС РС - НДС
1 ИВАНОВИЋ БОЖИДАР

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

МАНДИЋ МИЛЕНА
МАЛЕТИЋ РАДЕНКО
ЈУГОВИЋ НЕБОЈША
ПОПАДИЋ МИЛИЦА
ПРОДАНОВИЋ ДРАГО
МАРИНКОВИЋ СРЕТКО
ТОШИЋ КОВИЉКА
ПЕЗЕР НОВАК
ШУШАК ДУШКО
РАДОЊИЋ БИЉАНА
ПЕЗЕР ЉУБИША
СУБИЋ ОБРАД
ОСТИЋ РАДОЈКА
КУСИЋ МИЛАН
СЕГИЋ СЛАВКО
МИЛАДИЋ ЗЛАТИБОРКА
ВРАЧЕВИЋ СЛАВИША
РУЖИЧИЋ МЛАДЕН
ПОПОВИЋ СУНЕСА
МИКИЋ МИЛЕ
КЕСЕР ЖИВКО
РАДУЛОВИЋ ГОСПА
СПАСОЈЕВИЋ СВЕТО
БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР
МУРАТОВИЋ ДУШАНКА
ДАРАДАН МИЛОРАД
ТУЛИЋ ВЕСНА
ЈУГОВИЋ ОГЊЕН
СИМИЋ ЈЕЛЕНКО

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

МАЛЕТИЋ СЛОБОДАН
КОВАЧЕВИЋ САЊА
ДЕБЕЉАК НЕДЕЉКО
ЈЕЛИЋ ЖЕЉКО
БИЈЕЛОНИЋ ДРАГАНА
КУЗМАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
БУКВИЋ МИРКО
ТАНАСИЋ БРАНКА
БРКОВИЋ МИЛОШ
ПЕТКОВИЋ ЗЛАТКО
МИКАНОВИЋ БРАНКИЦА
ГАРОЊА АНЂЕЛКО
СПАСОЈЕВИЋ МИЛАН
КОВАЧЕВИЋ ТАЊА
ТУРУДИЋ ДАЛИБОР
МИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ЋЕТОЈЕВИЋ БОГДАНА
ЉУБОЈЕВИЋ МИЛОМИР
МОРАВАЦ ЈОВАН
ПРЕРАДОВИЋ СПОМЕНКА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЛУКАНОВИЋ БОРКО
2 КОПУСТЕЊСКИ ДУШКА
3 ЂУМИЋ ПЕРИЦА

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ЂУРИЋ БРАНИСЛАВ
ШПАНИЋ МИЛАНКА
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГОМИР
ШИКАНИЋ БРАНКО
ДАВИДОВИЋ МИЛИЈАНА
ДУРОЊИЋ ЖЕЉКО
КРАЈИШНИК ЛИОНЕЛ
СИМИЋ ЈОВАНА
ПЕЈАКОВИЋ ДАНКО
ЈЕЊИЋ СЛАВИША
ВАСИЋ СЛОБОДАНКА
БАЦКОВИЋ ВУКАШИН
ШЉИВИЋ ВЛАДО
ЈОВИЋ ЈЕЛЕНА
САНЧАНИН БОГОЉУБ
МИЛИНЧИЋ ДРАГИША
ГАТАРИЋ МАРИНА
ЈЕЛИЋ НЕДЕЉКО
ВАСИЋ ЗОРАН
СИМИЋ СНЕЖАНА
БОЖУНОВИЋ ЈАСМИНКО
ГАЈИЋ СЛАЂАН
ВУЧИЋ ВИДАНКА
МАЛЕШЕВИЋ ЉУБИША
ЋУЋИЋ БОШКО
МИЛИЋ НЕВЕНА
ВОЈВОДИЋ ИГОР

013 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПРЊАВОР / NACIONALNE MANJINE PRNJAVOR

01398 DEKET VLADIMIR - NEZAVISNI KANDIDAT

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 KRIVINJSKIJ ALEKSANDER

00983 POKRET ZA PRNJAVOR
1 DEKET BRANKO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ПРОЋ НИКОЛА

01561 MIRKOVIĆ SNJEŽANA - NEZAVISNI KANDIDAT

01399 STEFANJUK MARIJA - NEZAVISNI KANDIDAT

01218 ROVER FRANJO - NEZAVISNI KANDIDAT

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1 ГУЉЕВАТЕЈ ИГОР

01304 BOCIJ EDVARD - NEZAVISNI KANDIDAT

014 - ДЕРВЕНТА/DERVENTA

014 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ДЕРВЕНТА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK DERVENTA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 СИМИЋ МИЛОРАД

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 НИНКОВИЋ ДУШАН

014 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДЕРВЕНТА / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DERVENTA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PELESIĆ FADIL
BOŠKOVIĆ ŽANETA
BEĆIROVIĆ MIRSAD
SULJEVIĆ ADNAN
BANDIĆ DANIJELA
KARABEGOVIĆ NUSRET
DŽEBA MIRKO
PIJETLOVIĆ MAJA
BRICO IVAN
MUJKANOVIĆ ZAIM
LUPIĆ FATIMA
TOLIĆ MATO

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MERDŽANOVIĆ NERMIN
LATIFOVIĆ SENIJA
HAMZIĆ ZIJAD
TADIĆ DRAGO
AVRAMOV SANJA
PLAVŠIĆ JASMINA
BATES DUŠKO
LONČAR-AHMIĆ NAIDA
MILIČIĆ BOGDAN
HAURDIĆ MIRSAD
JEGIĆ SEJFO
HROMALIĆ ZILHA
FEJZA MEHMED
JUSANOVIĆ RAMIZA
ALJIĆ MELISA
ANDELIJA SULEJMAN
ĐUZEL IZET
MALIĆ SLAVEN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUJKIĆ ENVER
TIRIĆ AMRA
HAMZIĆ SEAD
TABAKOVIĆ REUF
ELČIĆ AMELA
ALJIĆ FIKRET
BEČIĆ FIKRET
SEJDIĆ ZEHRA
BUREIĆ NERMIN

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

СИМИЋ МИРО
МАЈСТОРОВИЋ ГОСПАВА
ПРЕРАДОВИЋ МИЛИСАВ
ПЕЋИЋ САВКО
ВРАЧЕВИЋ МАЈА
ЂЕКИЋ СЛАВКО
ТАДИЋ ГОРАН
МИТРИЋ БРАНКА
МЕРЋЕП ГОРАН
СИМИЋ ДРАГО
ПАШТАР АЛЕКСАНДРА
МАРИЋ СЛОБОДАН
ПУКЕТА ЈОВАН
БОЈАНИЋ САНДРА
ЛЕЈИЋ БРАНИСЛАВ
ЋОРИЋ ПЕТАР
ПАНЗАЛОВИЋ ЈАСМИНКА
СИМИЋ БРАНИСЛАВ
БОСИЋ ДАРИО
РАДОВАНОВИЋ РАДА
ДАРАДАН БОРО
ШОШКАН НЕДЈЕЉКО
ГРБИЋ ХАЏЕРА
СИМИЋ БЛАГОЈЕ
КОВАЧЕВИЋ ВОЈИН

26
27
28
29
30
31

БАБИЋ НАДА
ЂЕКИЋ ЈЕЛЕНКО
ЂУКИЋ МИЛИЈАНА
КАТАНИЋ ДАРИО
САВИЋ ПЕРСА
ЂЕКИЋ БРАНИМИР

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ПАЗУРЕВИЋ РАДОВАН
ПЛИСНИЋ МИРЈАНА
ЖУНИЋ ИГОР
РУЖИЧИЋ ГРОЗДАН
МАТИЋ ДАНИЈЕЛА
ЈЕФТИЋ СИНИША
ПИЈЕТЛОВИЋ ДЕНИС
ПОПОВИЋ МАЈА
ЂУРАШ МАРКО
ЕВЂЕНИЋ ИРЕНА
СТАНИЋ МОМЧИЛО
ЈАМЕЏИЈА АЛЕКСАНДАР
ЖИВКОВИЋ БИЉАНА
ТОМАШ СЛАВКО
ТОДОРИЋ ДАВОР
КАЛОПЕРОВИЋ ПЕТРА
ДИЗДАРЕВИЋ НУСРЕТ
ТЕПИЋ ВОЈИН
МИЉЕВИЋ СЛОБОДАНКА
НОВИЋ ЛУКА
ЈЕФТИЋ ДАЛИБОР
ГРОЗДАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
САВКОВИЋ НЕНАД
ЂУКИЋ СИНИША
ТЕШИЋ АНЂЕЛКА
НОВИЋ ИГОР
НЕДИЋ ЗДРАВКО
МИЧЕТАНОВИЋ ЗОРА
БЕЋАРЕВИЋ ДАРКО
ШКРГА БЕНИ
ПОПОВИЋ ЈОВАНКА

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TOLIĆ ZLATKO
JERKOVIĆ SNJEŽANA
TOPIĆ PAVO
ZIRDUM IVICA
BEGIĆ MARA
SIROVINA LUKA
OROZ IVICA
VUKOJE MARICA
JERKOVIĆ MATO
MATIĆ MIJAT
ČIČAK ANICA
RAŠIĆ ZVONKO
BREZICKI IVICA
ZEBA JELA

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

СИМИЋ НЕНАД
ТЕПИЋ БРАНКА
КУЗМАНОВИЋ ЗОРАН
СОВИЉ РАДОМИР
МАРИЋ ИВАНА
ДРАКУЛИЋ СИНИША
КОВАЧЕВИЋ АЛЕН
НИКОДИНОВИЋ ЈАСНА
ИСАКОВИЋ ШЕРИФ
МИЛАКОВИЋ ДУШКО
ПОПАДИЋ РУЖИЦА
РУЖЕЛА МАРИО
ТАДИЋ ИГОР
ЈУТРИЋ ТАЊА
ГРУБИШИЋ ИЛИЈА
ПЕТРОВИЋ ДАРКО
ЈОКАНИЋ ГЕОРГИНА
ТЕПИЋ ГОРАН
ПРЕРАДОВИЋ ЉУБИША
МАРИЋ НАТАША
ЂУХЕРИЋ АЛМИР
ЗЕЋО ЕМИР
БЛАЖАНОВИЋ РАДА
ВУЈИЧИЋ ДУШКО

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ЈАНКОВИЋ БОЖО
ШАРЧЕВИЋ ЉУБИЦА
СТУПАР ДРАГАН
АНИЧИЋ МИЛАН
ВУКИЋ ЈЕЛЕНА
КУЂЕЉИЋ ДРАГАН
РЕЉИЋ ДУШКО
ЋОСИЋ ЖЕЉКА
ШИЈАН ДРАГО
БРКИЋ СТЕВО
НИКОЛИЋ СТОЈАНКА
КВАКИЋ РЕФИК
АСЕНТИЋ ЂОКИЦА
МУЈАКОВИЋ РОБЕРТИНА
БАЊАЦ ПЕРО

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЛАЗАРЕВИЋ ПРЕДРАГ
МИЛОШЕВИЋ РОБЕРТИНА
МИЛОЈЕВИЋ ЗОРАН
СУБИЋ СЛОБОДАН
ТАТОМИР НИКОЛИНА
ЖИВАНИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
НЕДИНИЋ ДРАГАНА
МАРЈАНОВИЋ БОШКО

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ВИДАКОВИЋ ПРЕДРАГ
СЕКУЛИЋ-СЛИШКО ДРАГИЦА
МИЛОЈЕВИЋ МИЛАН
БЕУКОВИЋ МИЛЕНКО
ЈОКАНИЋ НЕВЕНА
РАИЛИЋ ДЕЈАН
СРДИЋ МИРОСЛАВ
ЂЕКИЋ МИЛКА
СТОЈЧИЋ СЛАВОЉУБ
ПРОДИЋ ВЕДРАН
САНДИЋ ИНЕС
РАИЛИЋ СЛАВОЉУБ
БАЛЕШЕВИЋ ЈЕВТО
МРЂА БОГДАНКА
ГРБИЋ ЖЕЉКО
СИМИЋ БОЈАН
ТАДИЋ ЉИЉА
ШАРЧЕВИЋ ГОРАН
ЗОРИЋ РАНКО
КОВАЧЕВИЋ АНДЈЕЛКА
КОЈИЋ СЛОБОДАН

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BARIŠIĆ JOZO
BURIĆ ZRINKA
NIKOLAŠ MARINKO
BUBALO SLAVKO
BEKIĆ ANĐA
RAVLIĆ ILIJA
ZIRDUM JOSIP
LUCIĆ RUŽA
OPAČAK FRANJO
ZUBAK JURE
SITNIK JELA
JERKOVIĆ MIJO
KUTLIĆ ILIJA
ZUBAK KATA
ZIRDUM ILIJA
MATKOVIĆ MARA
TOMLJANOVIĆ TOMISLAV

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 MUSTAFIĆ JAKUB
2 MUSTAFIĆ BESIMA
3 MALIĆ BOŽO

01652 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6

БРКОВИЋ ЗОРАН
МИЛОШЕВИЋ ВЕСНА
МИХИЋ ГОРАН
ЛУКИЋ АНДРИЈАНА
САВИЋ СЛАВИША
АНТОНИЋ МИРОСЛАВ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ЛАЗИЋ МАРКО
ЈОШИЋ ЗОРИЦА
ЂУРИЋ БОРО
ТАДИЋ ИГОР
КУКИЋ ВИОЛЕТА
СИМИЋ ВЛАДО
ЂУРЂИЋ БРАНИСЛАВ
КОВАЧЕВИЋ ГОРАНА
КОЈАДИНОВИЋ МИРКО
НЕДИНИЋ ПЕРО
ЋОРИЋ НАТАША
ПОКРАЈАЦ СЛАВКО
САВИЋ ВИДОМИР
ВЕЈИЋ СУЗАНА
СТАНКОВИЋ СЛАВКО
СТЈЕПАНОВИЋ ВЛАДО
ТРИВУНЧЕВИЋ ДАЛИБОРКА
ВАСИЋ НЕНАД
ИВКОВИЋ СЛАЂАН
МАКСИМОВИЋ НАДА
КАЈТЕЗ КРСТАН
КОВАЧЕВИЋ ЖЕЉКО
МИХИЋ МАРИНА
ЂУРЂИЋ СИНИША

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЛАЗАРЕВИЋ ДАКО
ПИЈЕТЛОВИЋ АНИТА
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГИША
ИНИЋ СПАСОЈЕ
НЕДИНИЋ НЕНА
КАЛАКОВИЋ ДУШАН
КРИЧКОВИЋ ДРАГАН
КУЗМАНОВИЋ РАДМИЛА
ВАЈИЋ СЛАВИША
ТРИВИЋ ГОРАН
ЋУДИЋ МАРИНКА
ЋУСТИЋ ГОРАН
КНЕЖЕВИЋ ДРАГАНА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ЂУКИЋ МИЛАН
ШЉЕПИЦА СВЈЕТЛАНА
МИКЕРЕВИЋ СТАНИША
НАГРАДИЋ ТОМО
МИЛАНКОВИЋ-ДАРАДАН МАРА
ТЕШЕНДИЋ МИОДРАГ
ВУКАДИНОВИЋ ДРАГАН
МАРИЋ НАТАША
СТОЛИЦА СРЂАН
РАДАНОВИЋ МОМИР
ВИДАКОВИЋ НАТАЛИЈА
СИМИЋ СЛОБОДАН
ЂУРИЋ ДАВОР
ЂУКИЋ ДРАГАНА
ЛОЖЊАКОВИЋ ДАНИЕЛ

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

КЉАЈИЋ ДАЛИБОР
БОЈАНИЋ ЗОРИЦА
МАРИЋ СЛАВИША
РАДАНОВИЋ ПЕТАР
МИЛАДИНОВИЋ БИЉАНА
БОГДАНОВИЋ СЛАЂАН
ДОБРИЋ ДАЛИБОР
ДОБРИЛОВИЋ МАРИЈАНА
ПЛАВШИЋ НЕДО
РИСТИЋ МИЛАДИН
КОНЦУЛИЋ СЛАЂАНА
САВКОВИЋ ДАРКО
НЕДИЋ ДЕНИС
БЛАЖИЋ МИЛКА
ВУЈИЧИЋ БОРИСЛАВ
РОМИЋ БОЈАНА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

РАШИЋ ДУШАН
РАДАНОВИЋ ЈАСМИНА
ГОЈКОВИЋ СЛАВЕН
ВУКИЧЕВИЋ ЖИВКО
РУНИЋ ЈЕЛКА
ГАВРИЋ СИНИША
ВЕКИЋ ГОРДАНА
ЗЕМУНОВИЋ МИРКО
КОЈИЋ ГОРАН
ПАЗУРЕВИЋ СЊЕЖАНА
РАТКОВАЦ ЗОРАН
ВУЈИЧИЋ ВОЈКО
ГОСТИЋ ДРАГО
МРЂА ДРАГАНА
РАДАН ЂОРЂО
ГОЈКОВИЋ МИРЈАНА
ПЕЋИЋ РАТКО
ПЕРИЋ ГОРДАНА
ПЈЕРАНОВИЋ СЛАВЕН
ДОБРИЛОВИЋ ЖЕЉКО
РАДАНОВИЋ ДУШАНКА
САВИЋ МИРКО
РАДАНОВИЋ МИЛАН
НЕШКОВИЋ ГВОЗДЕН
ТЕШЕНДИЋ АЛЕКСАНДРА
ТРИВУНОВИЋ СИНИША
РАДУЛОВИЋ ОЛГА
ЈАДИЋ МИЛОВАНОВИЋ РАДМИЛА
НЕДИЋ МИТАР

01188 POSAVSKA STRANKA
1 GRUBIŠIĆ MARKO

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1 БОРОЈЕВИЋ ДУШАН

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ГОЈИЋ ЗАГОРКА
СПАСОЈЕВИЋ БОШКО
МИТИЋ ДРАГАН
ВИНЧИЋ МИРА
ТАТОМИР БОРКО
МРЂА ИЛИЈА
САВИЋ ДАНИЦА
СИМИЋ ОБРАД
ЈОШИЋ ЈОВО
ЂЕОРЂИЋ СТАНОЈКА
ПЛАВШИЋ ЂОРЂЕ
РАШИЋ ЉУБОМИР
ПОПОВИЋ ЗДРАВКА
ПРЕРАДОВИЋ НОВО
ЏИГЕРОВИЋ РАДОВАН
КАШИЋ АНА
БАНОВИЋ СИМО
ДЕЈАНОВИЋ ДРАГАН
АРИВУКОВИЋ ЗОРА
РАДОЈЧИЋ СТАНИМИР
НОВИЋ НЕДЕЉКО
РЕЉИЋ АНИЦА
ПИЈЕТЛОВИЋ ДУШАН
КУЗМАНОВИЋ ОБРАД
РАИЛИЋ МИРОСЛАВКА

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

КНЕЖЕВИЋ ДРАГО
ДИМИТРИЋ САЊА
ЏИГЕРОВИЋ РАДОМИР
МИХИЋ РАДЕ
МАРКОВИЋ ВЕСНА
ЂАЛИЋ НОВО
ДОБРИЛОВИЋ БОРО
МАТИЋ ЖЕЉАНА
ЂУРЂЕВИЋ БОРИС
СТАНКОВИЋ ДРАГАН
ТОПАЛОВИЋ МАРИЦА
МИХИЋ БРАНИСЛАВ
ШЉИВИЋ ЖИВКО
БАЛЕШЕВИЋ ТАЊА
ПИЈЕТЛОВИЋ НАДЕ
КУЗМАНОВИЋ ЗДРАВКО
СРЕЋО ЖИВАНА
БОЈАНИЋ ЗОРАН
ЏИГЕРОВИЋ САВО
КОЈАДИНОВИЋ ДРАГАНА
ГОЈИЋ ВЕДРАН
ЂАЛИЋ НЕДЕЉКО
ДАНИЛОВИЋ БРАНКИЦА
ДУШАНИЋ ДРАГАН
ПИЈЕТЛОВИЋ ДАНИЈЕЛ
КОЈИЋ САНДРА
КОВАЧЕВИЋ БРАНИМИР
СИМИЋ ГОРДАНА
РАДОВАНОВИЋ БОЖО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

КОВАЧЕВИЋ ВЛАДО
ВРАЧЕВИЋ ТАЊА
ПЛАНИНЧЕВИЋ НАДЕ
МИЛИЋ НЕНАД
МРЂА СЛОБОДАНКА
КАТАНИЋ БРАНКО
ЂУКИЋ ЖЕЉКО
НЕНАДИЋ БИЉАНА
КУКИЋ ДРАГОЉУБ
ЂЕКИЋ БРАНИМИР
ВЕЛИМИР РАДМИЛА
СТАНИЋ ДАЛИБОР
ЗЕЧЕВИЋ МИХАИЛО
КУЈАЧА СЕЛЕНА
МИЛАКОВИЋ ПРЕДРАГ
РАТКОВАЦ БОРО
ЂУРЂЕВИЋ МАЈА
БУДИШИЋ СЛАЂАН
ЂУРИЋ ПЕРО
СИМИЋ САЊА
СТАНИЋ ПЕРО
МАРКУЉЕВИЋ МЛАДЕН
ГОЈКОВИЋ МИЛКИЦА
СТАРЧЕВИЋ ГОРАН
БЈЕЛОШЕВИЋ МИЛОРАД
САВОВИЋ СИЛВАНА
ВАЈИЋ САВО
НАГРАДИЋ ЖЕЉКО
САВИЋ ЈЕЛЕНА
СТЈЕПАНОВИЋ СРЕТЕНКА
МИЛИЧИЋ МИРОСЛАВ

016 - БРОД/BROD

016 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БРОД / NAČELNIK/GRADONAČELNIK BROD

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЈОВИЧИЋ ИЛИЈА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ЧЕРЕК МИЛОВАН

016 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БРОД / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BROD

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

RIĐIĆ RANKO
NUHANOVIĆ ŠAHZA
ŽEPČAN SENAD
PIPIĆ HALID
ŽEPČAN NATALIJA
MEHMEDI DŽEMIL
JELINIĆ FRANJO
MUJČIN MERSIJA
HADŽIZULFIĆ DINO
ALIĆ SEAD
ISOVIĆ OLGICA
MAŠIĆ SALADIN
KARIĆ SEMIR
ĆUTIĆ JASMINA
KAFEDŽIĆ ŠAHZUDIN
MUJČIN OMER
ŽEPČAN SENADA
SELIMAGIĆ ZLATAN
ŽEPČAN SEMIR
RAMIĆ ZEJMA
MARIĆ JURE
MLIVIĆ SMAJO
MALINOVIĆ SANELA
ĆERIĆ VOJISLAV
ALIĆ JASMIN
HODŽIĆ RAMIZA
MARIĆ BLAŽAN

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

КУШЉИЋ ГРУЈИЦА
ПЕТРОВИЋ ЈУЛИЈАНА
ЦВЈЕТКОВИЋ АНДРИЈА
САВИЧИЋ ГОСПАВА
МАЛИНОВИЋ ДРАГОЈА
ПЕТРОВИЋ МИШО
ДАНИЛОВИЋ НОВО
КОЈИЋ АНКИЦА
ТОМИЧЕВИЋ ДАВОР
СТАНКОВИЋ МИЛОШ
МИТРЕКАНИЋ СТАНА
ВАСИЛИЋ ВИТКО
ЂУКИЋ МИЛЕНКО
РИСТИЋ РАДОЈКА
МИТРЕКАНИЋ ТОМИСЛАВ
КОЈАДИНОВИЋ МИЛОМИР
МИТРОВИЋ ГОРДАНА
МИШИЋ ДРАГО
ТЕШИЋ ДЕЈАН
ТРИФУНОВИЋ ГОРДАНА
ЗЕЧЕВИЋ МИЛЕНКО
МАЛИНОВИЋ ДИВНА
КОЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ТЕШАНОВИЋ НАДА
МАЛИНОВИЋ ВИНКА

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ПАНТИЋ МИЛЕНКО
РАКИЋ СНЕЖАНА
ТРИФУНОВИЋ ДЕЈАН
ШУКУРМА БОРО
ТРИФУНОВИЋ МИРЈАНА
МИЛОЈЕВИЋ ЈОВАН
ВИНЧИЋ БОСА
ПРОДАНОВИЋ АЛЕКСА
ПАНТИЋ САША
КУЗМАНОВИЋ КОСТАДИН
РАДИЧИЋ НИКОЛИНА
ПЕЈИЧИЋ ДАВОР
ВИДИЋ СТАНИСЛАВ
ЖАРИЋ БОЈАНА
РИЈИЋ НЕБОЈША
ШУКУРМА НЕНАД
МАРИЧИЋ АНА
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
РАКИЋ ВОЈИСЛАВ
ЛАЗИЋ МИЛАДИНКА
БАРДАК БРАНКО
ВУКОВИЋ МИЛОРАД
ЛАЗИЋ ДАНИЈЕЛА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ШУКУРМА НЕНАД
ЋУРКО ЗОРИЦА
ПАЈИЋ НЕДО
ГАРАЧИЋ ГОРАН
МАСЛИЋ РУЖИЦА
ДУБОВ НИКОЛА
МИХАЈЛОВ АНЕ
РЕПИЈА СЛАВИЦА
НИНКОВИЋ НЕБОЈША
ВАСИЛИЋ ГОРАН
КОМЕЛ НАДА
ПАНИЋ СИМО
ЗЕЧЕВИЋ МИЛАН
ЂУКИЋ ДАНИЈЕЛА
ШКРГА МИЛЕ
РАДОВАНОВИЋ БОРО
БРКОВИЋ ГОРДАНА
ЂЕКИЋ МИЛЕНКО
АЛЕКСИЋ ДЕЈАН
КНЕЖЕВИЋ ЗОРИЦА
МАРИНКОВИЋ ПРЕДРАГ
ЖАРИЋ ЈОВАН
ЧАЛИЋ МИЛЕНА
МАРИЋ ГОРАН
МИЛИЧИЋ ЖЕЉКО
ТРИФУНОВИЋ АНА
ВИДИЧЕВИЋ МИРО

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MIJIĆ IVO
MARIĆ JASNA
DUJAK PAVO
ĐOGAŠ IVO
TALIĆ JELA
GOLEMOVIĆ ANTO
ČONDRIĆ MATO
BEGIĆ NATALIJA
ĐAKOVIĆ MIRKO
JERKOVIĆ VIKTOR
BORAS RUŽA
GUSAK ŠIMO
ČABRAJA ROBERT
KERMENC MLADENKA
DUJMIĆ IVO
MATANOVIĆ TOMISLAV
MARTIĆ RUŽA

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

РАДОВАНОВИЋ ЗЛАТКО
ХАВИЋ ВЕЛА
МИЛОЈЕВИЋ ОБРЕН
ГОЈКОВИЋ ИГОР
ПИВАШ МАРИНА
КУЧКОВИЋ ПРЕДРАГ
ЈЕФТИЋ ДРАГАН
ЈЕЛИЋ ДРАГИЦА
МУЛАЛИЋ МИРАЛЕМ
ЖАРИЋ ЖЕЉКО
ИБРАКОВИЋ МИРЕЛА
ВИДАКОВИЋ НЕДЕЉКО
ПОПАДИЋ ДРАГОМИР
МИЛИЧИЋ ВАЊА
ШЉУКА ДАНИЈЕЛ
ШАРИЋ МИРОСЛАВ
ВИНЧИЋ СЛАВОЈКА
ЋЕРИЋ ЂОРЂЕ
МАРЈАНОВИЋ ДЕЈАН
ПЕЈЧИЋ ЈЕЛЕНА
КОСТАДИНОВИЋ ЖЕЉО
ПЛЕХАНЏИЋ АМЕЛ
СУШАК САЊА
ЂУРЂЕВИЋ СТЕВО
ЈУГОВИЋ ЖЕЉКО
САВИЧИЋ СНЕЖАНА
БАРДАК ЖЕЉКО

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4

СРИЈЕМАЦ ЈОВАН
КОСТАДИНОВИЋ ДУШАНКА
ТРИФУНОВИЋ ТЕОДОР
ВИДИЋ СЛАВКО

5 ПЕЈИЧИЋ ВИШЊА
6 ИГЊАТИЋ НОВО

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ИВАНОВИЋ ВИД
СЕБАСТИЈАНОВИЋ АНКИЦА
МАШИЋ СЕНАД
ДУЈАНИЋ ДРАГАНА
ВУКМАН ВАСО
ВИДИЋ НЕДЕЉКО
МИЛИЧИЋ НЕНАД
ИВАНОВИЋ ДРАГИЦА
ЖАРИЋ МИРО
ЛАЗИЋ ИЛИЈА
ПЕТРОВИЋ САЊА
ЂУКИЋ САВО
КУЗМАН ИГОР
СРИЈЕМАЦ БОЈАНА
ВАСИЋ СЛАВКО
РИСТАНИЋ СЛАВИША
ПЕЈИЧИЋ САЊА
ШУКУРМА РАСТКО
ДИМИТРОВ ЉУБИЦА
ЗЕЧЕВИЋ ИЛИЈА
КОКИЋ РАДОСЛАВ
ЖЕПЧАН НУРДИНА
ЂУЂАНОВИЋ ЗОРАН
ДАНИЛОВИЋ СТАНКО
ГОЈКОВИЋ МАРТА
СЕЉАКОВИЋ ВЛАДИМИР
ЦВЈЕТКОВИЋ ЖЕЉКО

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЂУЂАНОВИЋ АНДРИЈА
МАРКОВИЋ СЊЕЖАНА
ПОЊЕВИЋ МИРОСЛАВ
ЋЕРИЋ ДРАГО
ЈЕРИНИЋ ДРАГАНА
МАЈКИЋ РАДЕ
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
БАШИЋ НАДА
ЛЕКИЋ ПЕРИЦА
ПРАЊИЋ СЛАВИША
ЈАНКОВИЋ ГОРДАНА
ПОПРАТИН ЖАРКО
ТРКУЉА АНЂЕЛКО
МАНДИЋ САЊА
РАКИЋ БОЈАН
ЗЕЧЕВИЋ НЕДО
ШУКУРМА АНКА
САМАРЏИЋ БОРИС

00366 HSS-NHI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GAVRIĆ IVANKA
KLJAJIĆ MATO
JOZIĆ ANICA
GABALDO VJEKOSLAV
KLJAJIĆ PERO
DUJMIĆ MARICA
KOVAČEVIĆ SLAVKO
VERZAK ANĐA
PIPLICA SLAVKO
ZEBA JOSIP
GARIĆ ŽELJKA
KAUČIĆ JOSIP
JOZIĆ NIKOLA
JUSUFBEGOVIĆ ERMINA
DUJMIĆ IVICA

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TODOROVIĆ BORIVOJ
ĐUKIĆ MIRJANA
KALAVER ILIJA
BRNIĆ ŽELJKO
BAČIĆ ZORICA
VASIĆ SLAVKO
VIDIĆ MILOVAN
ĐERMANOVIĆ MIRELA
MILANOVIĆ DEJAN
TRIFUNOVIĆ ŽARKO
MILJKOVIĆ TATJANA
STEVANOVIĆ STOJAN
GORANOVIĆ KRISTIJAN
VOJINOVIĆ IZABELA
DUŠANIĆ SLOBODAN
MLIVIĆ AMIRA
GRABOVAC MIRUN

01608 SAVEZ SDA - SBIH
1
2
3
4
5
6
7
8

ISIĆ DANIELA
MEHIČIĆ REFIK
SALČINOVIĆ MUHAMED
PLEHANDŽIĆ SANELA
PIPIĆ FADIL
MEHIČIĆ ARMIN
BILIĆ ANGELA
BAJRIĆ ALDIN

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7

ПЛАВШИЋ ГОРАН
НЕСТОРОВИЋ ВИШЊА
ВИДОВИЋ СПАСОЈЕ
ПРОДАНОВИЋ ДАВОРКА
БУЗАК ЈОВАН
МАРИЋ ОСТОЈА
ГРАБОВАЦ НЕНАД

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

КОЈИЋ МАРА
ЋАЛАСАН ДЕСИМИР
МИТРОВИЋ БОЈАН
БРОЋИЛО ДРАГАНА
ЗУБИЋ МАРКО
СТЈЕПАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ПОПАДИЋ СЊЕЖАНА
ЗУБИЋ ЖЕЉКО
ТОМИЋ СТЕВО
ЈОВАНОВИЋ ИВАНКА
КОСТАДИНОВИЋ КОСТО
ТРИФУНОВИЋ МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛЕНКА
ГОЈКОВИЋ МИОДРАГ
ВАСИЋ МИРЈАНА
ПЛАВШИЋ СРЕДОЈЕ
МАНДИЋ НЕНАД
ПЕТКОВИЋ МИЛАН
НИНКОВИЋ ГОРДАНА
ПОПАДИЋ МАРКО

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

МИЛОШЕВИЋ БОРО
ВИДИЋ АНДРЕЈАНА
ЂУХЕРИЋ ИСМЕТ
ЛАТИНОВИЋ САНЕЛА
ЧЕРЕК СТАНКО
ТЕОДОСИЋ ЂУРЂИЦА
МАРЧЕТИЋ ДАНИЕЛ
ДУШАНИЋ ДУШКО
ДУРОЊИЋ МАЈА
БОРОЈЕВИЋ НОВАК
ЛАЗИЋ МАРКО
КУЗМАНОВИЋ НЕДЕЉКО
СТАНИШИЋ МИЛОШ
ИГЊАТИЋ ЈЕЛИЦА
ЂАКОВИЋ НАТАША
ПУРИЋ НЕНА
БОШЊАК ЈОВИЦА
ВЕСЕЛИНОВИЋ ПРЕДРАГ
ПРЕДОЈЕВИЋ ЗОРАН
ЈОВИЧИЋ ТОМИСЛАВ
КОСТАДИНОВИЋ НАТАША
ПЈАНИЋ ВЕДРАН
ЂУРИЋ СЊЕЖАНА
ИГЊИЋ ПЕРО
МИЛАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ТЕШАНОВИЋ ДАЛИБОРКА
БРОЋИЛО БЕРИСЛАВ

01188 POSAVSKA STRANKA
1 MARINIĆ ANTO
2 MARINIĆ MARIJANA
3 LJUBAS JOZO

01017 НАРОДНА СТРАНКА (ПОКРЕТ ЗА БРОД)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

СТЈЕПАНОВИЋ РАНКО
МАКСИМОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ЦВЈЕТКОВИЋ ЂОРЂО
АЛЕКСИЋ ТАТЈАНА
БРОЋИЛО ДАНИЛО
ДОБРИЋ ЈОВАН
ТРИВИЋ РУЖА
КУНИЋ ШПИРО
КАЧАР ГОРАН
ВЈЕШТИЦА МИРА
СУЗИЋ РАДЕ
ЈЕЛИЋ НЕНАД
ПЛАВШИЋ САЊА
МИЛОШЕВИЋ СЛАВКО
ВИНЧИЋ ВЕЛИБОР
КУШЉИЋ АНУШКА
ГРОЗДАНИЋ БОРО
РАДОВАНОВИЋ ДРАГИЦА
ЧИВЧИЋ ТОНКИЦА
БАЧИЋ ПЕРО

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

СЕБАСТИЈАНОВИЋ СЛАВКО
ЖИВАДИНОВИЋ СОКА
КОСТАДИНОВИЋ ДУШАН
ПАЈИЋ ЗДРАВКО
СЕБАСТИЈАНОВИЋ РАДМИЛА
БУДИСАВЉЕВИЋ СЛОБОДАН
ГРУЈИЋ МИЛИЦА
НЕНАДИЋ САВО
МИЛОЈЕВИЋ СИМО
ВУКМАН ДОБРО
БЕЛАНЧИЋ НАДА
ИВАНОВИЋ ЈОВАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ГАВРИЋ МИЛАН
МИКАЧ СВЈЕТЛАНА
ЏАБИЋ НЕНАД
МАРИЋ ЛАЗО
БЈЕЛИЋ БИЉАНА
ВИДИЋ ЗОРАН
ЂУРЂЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЂУРИЋ ДУШАНКА
ЏАБИЋ МИРОСЛАВ
ШЉИВИЋ НОВО
РУЖОЈЧИЋ ЉИЉАНА
ЈОСИЋ МИРОСЛАВ
КУШЉИЋ МИОДРАГ
МИЛАНОВИЋ ЈЕЛКА
ЗЕЧЕВИЋ ПЕРО
ЂУКИЋ СРЕТО

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

СТРИНИЋ ГОРДАНА
ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈАЋИМОВИЋ МОМИР
ПАНИЋ ГОРДАНА
СЕБАСТИЈАНОВИЋ ПАВО
ПЕЈЧИЋ ДАЛИБОР
ДУЈАНИЋ СТАНИСЛАВА
МИЧИЋ ДУШКО
ТРИФУНОВИЋ ДУШАН
РАКИЋ ВЕСНА
ПЛАВШИЋ ЈОВО

017 - ODŽAK/ОЏАК

017 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ODŽAK / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ОЏАК

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HADŽIDEDIĆ HAJRUDIN

01241 HSP HERCEG-BOSNE
1 GUBERAC DRAGAN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 JURIĆ LUKA

01244 ANĐELIĆ MARINKO - NEOVISNI KANDIDAT

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ANĐELIĆ MARIJAN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 RAMČEVIĆ ŠEFIK

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 FILIPOVIĆ MATO

01188 POSAVSKA STRANKA
1 MARTIĆ GORAN

017 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ODŽAK / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ОЏАК
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

AHMETOVIĆ MIRSAD
BABIĆ FIKRETA
MATANOVIĆ JOZO
SUBAŠIĆ DAMIR
RAKIĆ MAJA
HAMZIĆ HASAN
PAVLOVIĆ JOZO
BAJRIĆ SANELA
OMERBAŠIĆ SEAD
PUZIĆ MUJO
ČAIĆ ADNANA
ŠLJUKIĆ NEDELJKO
DELIĆ SENADA
JELUŠIĆ SILVIJA
DEVEDŽIĆ REFIK
TOLIĆ ANTO
KOSOVAC EDISA
SUBAŠIĆ BAHRIJA
MILETIĆ ŽELJKO
SUBAŠIĆ SANJA
HODŽIĆ-MEHIĆ NEDŽAD
ZOLOTIĆ HASAN
HALILČEVIĆ ALENA
MUJKANOVIĆ FIKRET
HAMZIĆ JASMIN
OMERBAŠIĆ ŠEFIKA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ŠAĆIROVIĆ DERVIŠ
AHMETOVIĆ NAĐA
DELIĆ KENAN
HODŽIĆ-MEHIĆ SUAD
ZOLOTIĆ MAIDA
KARIĆ FERID
POBRIĆ MIRSAD
TORIĆ NASIHA
ČAJIĆ EDIN
TOPOLOVIĆ INDIRA
ŠALDIĆ OMER
HADŽIEFENDIĆ NIHAD
PUZIĆ BEHREMA
ŠIŠIĆ MERSED
PLAVIĆ KEMAL
ZULFIĆ MAIDA
HALILOVIĆ DEDO
GANIĆ AMIRA

19
20
21
22
23
24
25
26

SEJDIĆ ALMIR
MEHIĆ ISMET
DELIĆ ADIS
OMERBAŠIĆ MURISA
BAVRK FIKRET
ŠABANOVIĆ IRFAN
MEDŽIKOVIĆ EMINA
SUBAŠIĆ VELID

01241 HSP HERCEG-BOSNE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BLAŽEVIĆ ILIJA
GRGIĆ SANELA
SUHALJ SLAVKO
MATANOVIĆ JURE
VIDIĆ MARICA
GUBERAC MILENKO
ŠIMIĆ ANTO
STANKOVIĆ KATICA
MATIĆ MARKO
KLARIĆ IVO
BLAŽEVIĆ ANA
RAJKOVAČIĆ MARKO
JELKIĆ ILIJA
MAJIĆ ANTONELA
LUKAČ TOMO
MATIĆ TADO
TOMIĆ ANKICA
STANIĆ ILIJA
PRANJIĆ MLADEN
AGATIĆ MIRA
BLAŽEVIĆ JOZO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ШИШЉАГИЋ АНДРИЈА
ТОМАНОВИЋ МИРЈАНА
ДРАГОЈЛОВИЋ РАЈКО
КОВАЧЕВИЋ МИХАЈЛО
МИЛЕТИЋ МАРИЈАНА
ТОМИЋ МИЛАН
РАДИШКОВИЋ ЈОВАН
ШИШЉАГИЋ ДАРА
КОВАЧЕВИЋ ДАМИР
ПАНИЋ МАРКО
РАКИЋ ДРАГАНА
ЧЕРЈЕК МИЛОШ

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6

AHMETOVIĆ HAJDO
ŠALDIĆ SAMIRA
HASANDIĆ BAHRIJA
DEVEDŽIĆ JUSUF
DAJANOVIĆ DIANA
KRDŽALIĆ MUHAREM

7 KOSOVAC BAHRIJA
8 DŽAFEROVIĆ ZERINA
9 OMIĆEVIĆ SENAHID

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

BARUKČIĆ MARKO
MUTAPČIĆ ANĐELKA
RADIĆ PERO
VRANJIĆ ŠIMO
ERCEG-DUJAK KATA
AMBROZIĆ JOSIP
KASAP DARKO
SAMARDŽIĆ IVANA
JURIĆ MATO
ŠAPINA DANIJEL
PARADŽIK KATARINA
STANIĆ IVICA
GUDELJ PAVO
ANDRIJANIĆ ANELA
UDOVČIĆ JURO
KOPAČEVIĆ MARKO
UDOVČIĆ IVANA
BOŽIĆ JOSIP
DUBRAVAC NIKICA
LUCIĆ MANDA
ČAKTAŠ MARKO
BARIŠIĆ ANDRIJA
ILIĆ RUŽA
IVANKOVIĆ JAKOV
BAJUŠIĆ PAVICA
JURIŠIĆ BARIŠA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JURKIĆ PERO
SEJDIĆ SAMIRA
PUŠELJIĆ ANTO
STANIĆ ŽELJKO
MATIĆ ANKICA
DŽEPIĆ MARIO
AGIĆ MUHAREM
NEDIĆ-BLANKERS LJUBICA
KUVAČ MARKO
KRŠIĆ BOŽIDAR
JURILJ MILKA

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7

ZEČEVIĆ DRAGO
ILIČEVIĆ KATARINA
IVANČIĆ ZLATKO
STANIĆ NEDILJKO
AGATIĆ MARIJANA
IVIĆ IVAN
KLJAJIĆ PAVO

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GRGIĆ KATA
KNEŽEVIĆ ANTO
IVANKOVIĆ DANIJEL
POPIĆ IVANA
BARUKČIĆ MARTIN
SAMARDŽIĆ MATIJE
ZEČEVIĆ JANJA
JUKIĆ IVICA
MARTINOVIĆ FRANO
ILIĆ ANELA
MRVELJ ANTO
ANDRIJANIĆ JURICA
BAGARIĆ DANIJELA
ILIČEVIĆ STIPO
LEBIĆ MARKO
TIPURA ANELA
JUKIĆ STJEPAN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GARIĆ NUHAD
DELIĆ ZIJADA
KARIĆ ILHAN
OMIĆEVIĆ SANEL
ČELIKOVIĆ SELMA
ČENGIĆ ZARFUDIN
PEPIĆ MUHAMED
ŠALDIĆ AMELA
BRKIĆ ZAHID
ČELIKOVIĆ NERMIN
BIKIĆ AZEMINA
PUZIĆ HAJRUDIN

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ĆULAP PERICA
MAŠIĆ JURKA
BILUŠIĆ IVO
HRNJKAŠ DRAGO
FILIPOVIĆ MARTINA
GRGIĆ MARKO
ŠIMIĆ ANTO
BABIĆ ANĐELA
ANDAČIĆ MARTIN
BARUKČIĆ MARIO
TIPURA RUŽA
ANDRIJANIĆ NIKO
MARINOVIĆ MARKO
HRNJKAŠ MARIJA
MARTINOVIĆ JOSIP
KOPIĆ TOMO
ŠIMIĆ ZDENKA
BILIĆ SINIŠA
TERZIĆ ANTO
STANIĆ IVANA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

AHMETOVIĆ SENAD
PODGORIĆ ERVINA
DUMONJIĆ MUNIR
HASANIĆ SAMRA
OMIĆEVIĆ ASMIR
PODGORIĆ ENISA
DUMONJIĆ REFIK
ŠOGOROVIĆ ARMINA
DEDIĆ IZET
MEDŽIKOVIĆ EMINA
HEDŽIĆ MUHAMED
ŠAPČANIN NESIBA
SOFTIĆ RASIM
OMIĆEVIĆ ADINA
SALIHOVIĆ VEDAD
FAZLIĆ DINO
DŽANANOVIĆ ZEKERIJAH
OMIĆEVIĆ SENAHID
JUPIĆ NERMIN
SELJAKOVIĆ SEFER
FETAHOVIĆ BEĆIR

01188 POSAVSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ŠANTOR ANĐELKA
DŽINIĆ EDIN
LEKO JELENA
VILIĆ PAVO
FIŠEK ALIS
SARVAN SAMIRA
ČANČAR PERO
BABIĆ PREDRAG
OMERBAŠIĆ MURADIF
JURIĆ ANDRIJA
KODŽOMAN IVANKA
EMIĆ MUHAMED
DELIĆ REFIK
MEHIČIĆ SANJA
MATKOVIĆ IVO
MARTIĆ MARIO
DOŠLIĆ ANA
LEMUT ZLATKO
JAZVIĆ AMRA
STANIĆ DRAGAN
VIDOVIĆ JOVO
GALIĆ MARKO
TANKA ANTONIJA
JURKIĆ TOMO
ILAK IVKA
AJDINI INDIR

017 NACIONALNE MANJINE ODŽAK / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОЏАК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SALMANI ABDILJ-BARI

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 AHMETOVIĆ JASMIN

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA
1 SALIHOVIĆ RADMILA

018 - ВУКОСАВЉЕ/VUKOSAVLJE

018 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВУКОСАВЉЕ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK VUKOSAVLJE

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HADŽIOMEROVIĆ ELVIR

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 РАКИЋ БОРИСЛАВ

018 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ВУКОСАВЉЕ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA VUKOSAVLJE
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OMIČEVIĆ ZEHID
BJELOŠEVIĆ AMELA
BAHIĆ NIHAD
GRAHOVIĆ ŽELJKO
BEĆIROVIĆ ALENA
ZAHIROVIĆ MERSED
BAHIĆ ZEKERIJAH
BAJRIĆ SUVADA
JUSUFOVIĆ ADIS
KRAJNOVIĆ DŽENAN
MUMINOVIĆ KADEMA
ZULFIĆ IBRAHIM
BIKIĆ ELMA
KARIĆ DAMAD
ARAPOVIĆ OSMAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SEJDIĆ FADIL
ALIĆ JASMINA
HADŽIDEDIĆ BAHRIJA
MUJANOVIĆ ADNAN
KARIĆ HAJRIJA
IMŠIROVIĆ HAJRUDIN
OMIČEVIĆ HUSO
OMEROVIĆ ALMEDINA
HASANOVIĆ AMIR
ZAHIROVIĆ SAMIR
KUMBARIĆ AMIRA
ALIĆ SADIK
ZAHIROVIĆ ATIF
HADŽIOMEROVIĆ AMIRA
ZAHIROVIĆ SENAD

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

МРКАЉЕВИЋ МАРКО
ТОДОРОВИЋ ЈАГОДА
МИЛИЧЕВИЋ ДЕЈАН
СТАНОЈЕВИЋ СТАНКО
ДРАГОЈЛОВИЋ РАДМИЛА
МИЛИЧЕВИЋ МИЛАН
КНЕЖЕВИЋ СЛАЂАНА
ГАВРИЋ МИЛЕНКО
ГАВРИЋ МАРА
ПЕЈИЋ СРЕТКО
АНТОНИЋ МИЛУТИН
КАРАНОВИЋ МАРКО
БОЖИЋ-ГАГОВАЦ СВЈЕТЛАНА
ДЕБЕЉАКОВИЋ ЉУБО
ЂУРИЋ НИКОЛА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

БОЖИЋ РАЈКО
МАТИЧИЋ МИЛЕНА
КАТАНИЋ САША
ТРИПИЋ ИЛИЈА
САВИЋ ВЕДРАНА
КОВАЧЕВИЋ НИКОЛА
БОЖИЋ ДРАГО
КИТИЋ НЕВЕНКА
ЈАГОДИЋ ЗОРАН
КОЈИЋ ДРАЖЕН
МИЛОШЕВИЋ МАРА
БОЖИЋ ДАВОР
КОЈИЋ ЂОРЂЕ
ПЕТРУШИЋ ВЕДРАНА
ЈОВИЋ ДЕЈАН

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8

SUVALJ JOSIP
JURENDIĆ KATA
MATIJEVIĆ ILIJA
KAJINIĆ FERDO
SUVALJ DANIJELA
ANDRIJANIĆ STANIMIR
ČOLIĆ IVO
PUDIĆ RUŽA

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5
6

КУМБАРИЋ АСИМ
БАЈРИЋ ЕЛВИРА
ЈАЊИЋ ЖЕЉКО
МАШИЋ ЗАФЕР
КУМБАРИЋ СЕЛМА
БАХИЋ МЕВЛУДИН

00366 HSS-NHI
1 ČUJIĆ VINKO
2 KRIŽAN IVANKA
3 JULARIĆ MARIJAN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OMIČEVIĆ ASIM
ZILIĆ ERNA
PITIĆ MESUT
MUJAKOVIĆ DAMIR
MURATOVIĆ AIDA
TERZIĆ SAFET
ŠARIĆ ATIFA
BAHIĆ EDVIN
HASANOVIĆ SANELA
MAŠIĆ DIJANA
BEGANOVIĆ RAMIZA
SERDAR EDIN
KARIĆ MIRZA
SEJDIĆ AZRA
OMIČEVIĆ ZIKRET

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 DUGIĆ ADMIR
2 DUGIĆ ADMIRA
3 IMŠIROVIĆ NAZIM

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 МИШИЋ БОЖО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

КРСТИЋ РАДМИЛА
МЛИНАРЕВИЋ МИЛЕ
МИЛЕТИЋ МИЛАН
СИМЕНДИЋ НАДА
КРСТИЋ МИРКО
ПОПОВИЋ БОЈАН
МИЛОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЉУБИЧИЋ НИКОЛА
ВУЧИЋЕВИЋ МИЛЕНКО
БОЖИЋ РАДИНКА
МИЈИЋ НЕНАД
РАКИЋ БОЈАН
ЈАНКОВИЋ СНЕЖАНА
ДАНИЛОВИЋ ВЛАДИСЛАВ

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5

КОВАЧЕВИЋ ЈОВАН
КОВАЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛА
СТАНИЋ МИХАИЛО
РАКИЋ СТАНА
ТОДОРОВИЋ МИЛАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЈЕВЂЕНИЋ МАРКО
РУЖИЧИЋ ДИЈАНА
ДАНИЛОВИЋ МИОДРАГ
ПЕЈИЋ ГОРАН
РУЖИЧИЋ ВЕСЕЛИНКА
ЈОВИЧИЋ МИЛОРАД
ДАНИЛОВИЋ МИХАЈЛО
ДАНИЛОВИЋ СТОЈА
КРСТИЋ ДРАЖЕН

018 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ВУКОСАВЉЕ / NACIONALNE MANJINE VUKOSAVLJE

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 OSMANOVIĆ MUSTAFA

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ВЕСЕЛИНОВИЋ СВЈЕТЛАН

020 - DOMALJEVAC - ŠAMAC/ДОМАЉЕВАЦ - ШАМАЦ

020 NAČELNIK/GRADONAČELNIK DOMALJEVAC - ŠAMAC / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК
ДОМАЉЕВАЦ - ШАМАЦ
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 MATIĆ SLAVKO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 JOSIĆ ŽELJKO

020 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DOMALJEVAC - ŠAMAC /
ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДОМАЉЕВАЦ - ШАМАЦ
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ĆOŠKOVIĆ ŽELJKO
PRGOMET MARIJANA
GRGIĆ JOSIP
HRSKANOVIĆ MATO
ADAMČEVIĆ KRISTINA
LUŠIĆ MILJENKO
ILJAZOVIĆ ZVONKO
LEOVAC ANKA
IVANOVIĆ MIRKO
PRANJIĆ IVO
ŠPIONJAK SLAĐANA
GREGUREVIĆ ANTO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MADŽAREVIĆ MATO
2 MADŽAREVIĆ RUŽA
3 MARIĆ MARIJAN

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MAROŠEVIĆ JOSO
ANĐIĆ VESNA
ROŠIĆ MATO
ĆOŠKOVIĆ MARIO
ČOLIĆ MARIJANA
LUKAČ IVICA
LUCIĆ LUKA
MIJIĆ MARINA
KOBAŠ FRANJO
LEOVAC SLAVKO
LUKIĆ KRISTINA
MIJIĆ IVO

00366 HSS-NHI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ĆOŠKOVIĆ ALEN
KALAKOVIĆ ŽELJKA
KOTURIĆ BRANKO
GAŠPAREVIĆ IVO
TUZLAK MARIJA
KOTURIĆ BUDIMIR
HRSKANOVIĆ MARKO
JURKIĆ SUADA
ĐUKIĆ JOSO
ROŠIĆ ĐURO
MARIĆ ŠIMICA
IVANOVIĆ MATO

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TOPIĆ DJURO
KESIĆ ANA
ILJAZOVIĆ ANTO
LUKAČ MARKO
MIKOLIĆ ANTONIJA
KARLIĆ ZORAN
DOMINKOVIĆ ŽELJKO
VORGIĆ IVANA
ŠIMIĆ DANIJEL
PUŠELJIĆ ĐURĐICA
PETROVIĆ ILIJA
LUCIĆ MIROSLAV

01188 POSAVSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BLAŽANOVIĆ MARKO
KESIĆ SVETLANA
MATIĆ DARKO
MIJIĆ KREŠIMIR
ŠIMIĆ JANJA
PERIŠIĆ JOSO
DUJMENOVIĆ PETAR
GAŠPAREVIĆ JELICA
KESIĆ ĐURO
ANĐIĆ MARKO
DUJMENOVIĆ SLAĐANA

021 - ШАМАЦ/ŠAMAC

021 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ШАМАЦ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ŠAMAC

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МИНИЋ САВО

01651 ЗАЈЕДНО ЗА ШАМАЦ
1 ЛУКИЋ МИРКО

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 ВУЧИЋЕВИЋ ЗДРАВКО

01003 НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ
1 ТОВИРАЦ МИХАЈЛО

021 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ШАМАЦ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ŠAMAC
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZURAPOVIĆ DAMIR
VUGDALIĆ AMIRA
PURIĆ ARMINKO
RUKAVINA IGOR
PALEŽNICA MILA
PALEŽNICA BORIS
ZURAPOVIĆ SAMIRA
ALATOVIĆ ALMIR
ŠPAHMAN MUBERA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ВИДАКОВИЋ НЕДЕЉКО
МЕХИЋ ЈАСМИНКА
БОЖИЋ СТЕВО
СОФРЕНОВИЋ ЛАЗАР
МАЛИЋ САВИЦА
ПАНТЕЛИЋ КРСТО
ТЕШИЋ БРАНКО
ДОСТАНИЋ НАДА
ШИКАНИЋ ЦВИКО
ПОПОВИЋ ДУШАН
ДАМЈАНОВИЋ РУЖИЦА
ЈОСИПОВИЋ ГОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
СТЕВАНОВИЋ РУЖА
ТЕШИЋ ВОЈИСЛАВ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5

MEŠIĆ DŽEVAD
ARSLANOVIĆ MELIHA
CERIBAŠIĆ SULEJMAN
OČANOVIĆ MUBIN
TIHIĆ AIDA

6
7
8
9
10
11
12
13

BAJRAKTAREVIĆ KENAN
BIČAKČIĆ DAMIR
OČANOVIĆ SELMA
IDRIZI ESAT
BAJRAKTAREVIĆ ADMIR
RADOMIR MELEHAT
HEĆIMOVIĆ MERSAD
HEĆIMOVIĆ VERNESA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

БАЈКАНОВИЋ КРСТА
СТАНИШИЋ РУЖА
НИКОЛИЋ МИЛАН
СТАЈИЋ БОСИЉКА
ДУШАНИЋ ПАВЛЕ
МИТРОВИЋ НЕДЕЉКО
ГАВРИЋ САЈА
НЕДИЋ ЈОВО
НЕСТЕРОВИЋ ПАНИСЛАВ
ЧЕЛИКОВИЋ ДАВОР
ГАЛЕШИЋ СВЈЕТЛАНА
МАЛИЋ МИЛАН
СИМИЋ ДРАГОМИР
БАБИЋ РУЖА
ЈЕЛИСИЋ НЕДЕЉКО
МАРИНКОВИЋ ЛАЗАР
СТАЈИЋ ВИДА
ПАЈИЋ НЕНАД
СТАНИЋ ОЛИВЕРА
БОСИЋ ЉУБО
СТАНКОВИЋ ЖИВКО
ПАШАЛИЋ БОРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
МИЛОШЕВИЋ ДАНИЕЛ
МИТРОВИЋ СЛАВИЦА
МИШКИЋ СЛОБОДАН
ПАНИЋ ВЕЛЕМИР

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

МАРИНКОВИЋ ПРЕДРАГ
ВУКОВИЋ ЈОКА
КОЈИЋ ЖИВАН
ГЛИГОРЕВИЋ ГОРАН
ДОБРОКЕС БИЉАНА
ЈЕЛИСИЋ ДРАГОЉУБ
МАСЛИЋ САША
ДЕЛИПАРА ВЕДРАНА
ТУТЊЕВИЋ ДРАГАН
СТЕВИЋ МИЛАН
МАРИНКОВИЋ ЈАСНА
БОСИЋ СИМО
ИЛИНЧИЋ ДРАГАН
ПАВИЋ ЉИЉАНА
ЛУКИЋ СТЕВО
МИХАЉЧИЋ ЗОРАН
ПАНИЋ ПЕТРА

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЏОМБИЋ НЕБОЈША
ПАВЛОВИЋ СЛАВИЦА
САИЛОВИЋ БОЈАН
МИТРОВИЋ МАРКО
ЂУРИЋ МИРЕЛА
КРЕМОЊИЋ СИНИША
ЧУПЕЉИЋ РАДЕНКО
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРИЦА
ЗОРАНОВИЋ РАДОВАН

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BOŽANOVIĆ JURO
MIKIĆ LUCA
PAVIĆ IVICA
ADŽAMIĆ TADO
BJELOBRK RUŽA
KNEŽEVIĆ BORIS
ŠUŠAK JOZO
LUŠO ANA
MAJSTOROVIĆ MATO

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

МИЛИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ
БОЖИЋ РАДМИЛА
НИКОЛИЋ ИЛИЈА
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
ПАЈИЋ ДЕСАНКА
АНДРИЋ ВЕЛИМИР
ДЕРВЕНИЋ МИШО
ЂУРИЋ АНЂЕЛКА
МИТРОВИЋ ДРАГАН
ВОЋКИЋ ИГЊАТ
ДУЈАКОВИЋ БРАНКА
КЕРТИЋ ЂОРЂА
ПАШАЛИЋ ГОРАН
КОЈИЋ ПЕТРА
ДРАГИЋ ИЛИЈА
ВУЈИЧИЋ ДАРКО
КОЈИЋ ЗОРИЦА
ЈОВАНОВИЋ ЈАНКО
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
ПИСАРЕВИЋ ДАНИЕЛА
РАДУЛОВИЋ ДАНИЈЕЛ
МАРКОВИЋ РАДОВАН
СТЈЕПАНОВИЋ ДРАГАНА
РУЖИЋ САВО
МИТРОВИЋ ДУШАН
ФИЛИПОВИЋ МИЛКА
ПАНИЋ ДРАГАН

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 ВИДОВИЋ СИМО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ПЕТРУЉЕВИЋ СЛОБОДАНКА
ЈЕКИЋ МИЛАН
БОГДАНОВИЋ БОРО
ДУЈКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
БОСИЋ ЂОРЂИЈЕ
ДУДУКОВИЋ ПЕРО
ЧОКИЋ МИРЈАНА
ЧЕЛИКОВИЋ ВОЈКО
ЕВЂИЋ СТАНКО
ДАМЈАНОВИЋ РУЖИЦА
ЈЕШИЋ СЛАВКО

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IVANOVIĆ ĐURO
TUFEKOVIĆ MARINA
PANDUREVIĆ MIJO
ANTUNOVIĆ MATO
BAŠKARIĆ SNJEŽANA
BARTOLOVIĆ IVANKA
TUNJIĆ MARIJAN
SARIĆ PERO
TUZLAK VERA
JOVIĆ MARIJAN
SKENDEROVIĆ VESNA
MIKIĆ IVO
BJELOBRK ILIJA
DUBRAVAC MARKO
MIKIĆ MARA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 STIPIĆ ŽELJKO
2 STANIĆ LUCA
3 PETRIČEVIĆ ŽELJKO

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

РАДОВИЋ МЛАДЕН
МИШИЋ СЛАЂАНА
ПАВЛОВИЋ ДУШАН
ИВАНОВСКИ ДИМИТРИЈА
ВУКСАНОВИЋ САНДРА
МИТРОВИЋ МИТАР
СОФРЕНОВИЋ МИЛАН
МАСЛИЋ ТАТЈАНА
БОЖИЋ МИЛАН
БОЖИЋ ЗОРАН
СТАНИШИЋ ЗОРИЦА
МИЋИЋ НЕБОЈША
СОФРЕНОВИЋ МИОДРАГ
ТОДОРОВИЋ ВИЈОЛЕТА
СИМИЋ СИМО
ПАВЛОВИЋ МИЋО
ЧЕЛИКОВИЋ ГОРДАНА
АНДРИЋ ПЕТАР

19
20
21
22
23
24
25

ПЕЈИЋ ВОЈИСЛАВ
ЂОРЂИЋ ПЕТРА
БОГДАНОВИЋ АРСО
ШИШИЋ ДАРКО
ШОШИЋ ЦВИЕТА
ПАЛЕЖНИЦА ДРАГАН
МАРКОВИЋ БОЈАНА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

КУРЕШЕВИЋ РАЈКО
ЂУКИЋ ЈАДРАНКА
КУРЕШЕВИЋ САВО
ЗАРИЋ СИМО
СОФРЕНОВИЋ СМИЉАНА
НАСТИЋ СРЂАН
ПИСАРЕВИЋ ЧЕДОМИР
АНТОНИЋ МАРА
БОЖИЋ БРАНКО
ЕВЂИЋ СВЕТОЗАР
ДРАГИЧЕВИЋ САЊА
ТОПОЛОВАЦ МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАН
ГАЈАНОВИЋ БРАНКА
ЈЕШИЋ МИТАР
ЂУКИЋ ПЕРО
БОЖАНОВИЋ ДИЈАНА
АНТИЋ ДРАГАН
ГОЈКОВИЋ МАРКИЦА
БОЖИЋ ЕСМЕРАЛДА
ТЕШИЋ МИЛАН
НИНКОВИЋ ГОРАН
ЈОСИПОВИЋ АЛЕКСАНДРА
АРСЕНИЋ ВЛАЈКО
МИКАНОВИЋ ПЕТРА

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

АНТИЋ ДУШАН
КРСТИЋ БОРКА
ПИВАШЕВИЋ СТАНКО
ЈОСИПОВИЋ ЦВИЈЕТИН
МАРИНКОВИЋ МАРА
СОФРЕНОВИЋ СЛОБОДАН
ДУЈКОВИЋ МИЛОВАН
АЛЕКСИЋ РУЖИЦА
КРСТАНОВИЋ ПЕРО
КАПЕТАНОВИЋ ИЛМАЗ
АНТИЋ МАРА
СПАСОЈЕВИЋ МИЛОВАН

01003 НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ
1 ВАКИЋ ЉУБИША
2 ДАМЈАНОВИЋ БРАНКА
3 БОСИЋ (ВАСКРСИЈА) РАДО

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ВИДОВИЋ НАТАША
СТЕВИЋ СТЕВАН
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
ДАНИЧИЋ ДАНИЈЕЛ
ТАБАКОВИЋ ЕРНА
БОСИЋ (МИЛАН) РАДО
САВИЋ БОСИЉКА
ДУЈКОВИЋ МИЋО
МАКСИМОВИЋ САЈА
ПАЈИЋ СТАНКО
НОВАКОВИЋ ЗВЕЗДАНА
ПЕЈИЋ ДАНИЈЕЛ
СИМЕНДИЋ ИВАНА
ДУЈКОВИЋ ПЕРИЦА
ДЕЛИЋ МАРИНА
ЛАЗИЋ ДАВОР
СТОЈИЧИЋ ПЕТРА
ДОДИГ ВЕРАН
ДУЈМУШИЋ ДУШАНКА
ЈОВАНОВИЋ МОМИР
САВИЋ СОЊА
ВАСОВИЋ НАДА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

СИМИЋ БЛАГОЈЕ
ЦВИЈЕТИЋ ДЕСАНКА
ВАРАДИНОВИЋ СИМО
СИМИЋ ДРАШКО
МИТРОВИЋ КОСА
МОКРИЋ ПЕТАР
МИКИЋ САВО
ТУТЊЕВИЋ ОЛГИЦА
СЈЕНЧИЋ СЛОБОДАН
ЂЕКИЋ ЛАЗАР
ШКРБИЋ НИКОЛИНА
ТАНАСИЋ (РАТОМИР) ПЕТАР
ГАЈИЋ БРАНО
ДЕЛИЋ РУЖИЦА
ЛУКИЋ ЧЕДОМИР
ИЛИШКОВИЋ ПЕТАР
ВУКОВИЋ БОРЈАНА
БОЖИЋ ЂОРЂА
СТЕФАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
КОЈИЋ АНЂЕЛКА
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТАНАСИЋ (СТАНКО) ПЕТАР
ИВАНОВИЋ СВЈЕТЛАНА
ЂУРЂЕВИЋ ПЕРИЦА
БОГДАНОВИЋ МАРЈАН
БОСИЋ ЂУРЂИНА
НИКИЋ ДАРИО

022 - ORAŠJE/ОРАШЈЕ

022 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ORAŠJE / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ОРАШЈЕ

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 TOPIĆ ĐURO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 VUKOVIĆ SNJEŽANA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MIKIĆ ILIJA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 ĐULOVIĆ ENES

01188 POSAVSKA STRANKA
1 SUŠILOVIĆ NINOSLAV

022 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ORAŠJE / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ОРАШЈЕ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TUKULJ MOAMER
BRATANOVIĆ ALMA
ŽIVKOVIĆ ILIJA
TUKULJ EKREM
SADIKOVIĆ ŠEHERZADA
BEGOVIĆ ADMIR
ŠAKANOVIĆ DINO
AGOVIĆ EMINA
ZAHIROVIĆ MUHAMED
SADIKOVIĆ NAMIK
DRLJAČIĆ KATARINA
TUKULJ MIRZA
GALIĆ BENKO
ČUSTOVIĆ LEJLA
BULIĆ ADMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MEMIŠEVIĆ MEHMED
2 JAHIĆ AMELA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

REDŽEPOVIĆ TAHIR
NURKIĆ TAJIBA
BAJRIĆ MENSUR
ISIĆ JASMINA
HADŽISPAHIĆ HUSEIN
SALTOVIĆ NUSRET
ARPADŽIĆ MIDHAT
TAHIROVIĆ EDIN
PAMUKČIĆ ŠEJLA
BUKVA DERVIŠ
TOPALČEVIĆ BENJAMIN
DŽAFIĆ ESINA
OMEROVIĆ MUHIDIN
TUKULJ NATISA
ŠAKANOVIĆ SAMRA
HEĆIMOVIĆ HAJRUDIN
ZLATKIĆ EDVIN
HEĆIMOVIĆ PAŠAGA
DŽAKIĆ SALIH

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MARTINOVIĆ JELENA
MIKIĆ JOSIP
VUKIĆ ILJO
ŽIVKOVIĆ DAMIR
MIJIĆ LUCIJA
MAŠIĆ SLAVKO
MILIČIĆ THOMAS
DOMINKOVIĆ KATA
MARKOVIĆ DRAGO
MARKOVIĆ IVICA
IVKIĆ KATICA
PEJIĆ JOSIP
BENKOVIĆ ILIJA
KRIŠTIĆ LUJA
ŽIVKOVIĆ GORAN
ORKIĆ IGOR
TOPIĆ RUŽA
ORŠOLIĆ MARIO
DŽOIĆ MARINKO
MIKIĆ MANDICA
MARKOVIĆ JOSIP
KOPIĆ MATO
ORŠOLIĆ SILVIJA
DŽIJAN IVICA
LUKAČEVIĆ ANTO
PEJIČIĆ MAGDALENA
KNEŽEVIĆ IVO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5

KLAIĆ PERO
ŽIVKOVIĆ MIRJANA
BAOTIĆ PAVO
KLAIĆ LUCA
ŽIVKOVIĆ IVAN

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NEDIĆ SAŠA
BAOTIĆ KATA
BRAŠNIĆ MARIJAN
KNEŽEVIĆ MARKO
NEDIĆ ANA
ĐORDIĆ NIKOLA
BRAŠNIĆ DARKO
ŽIVKOVIĆ MARIJA
JANJIĆ VIDAN
DŽOJIĆ ZDRAVKO
ŽUPARIĆ RENATA
BRAŠNIĆ RUŽICA
ĐUKIĆ DEJAN
NEDIĆ ŽELJKO
MIŠKOVIĆ PREDRAG
MIŠKOVIĆ PEJO
POROBIĆ RUŽA
DAMJANOVIĆ TANJA
DŽIJAN IVO
TOPIĆ GORAN
ŽIVKOVIĆ KREŠIMIR
DAMJANOVIĆ ANTO
DABIĆ LJUBICA
ORŠOLIĆ MARKO
ARLOVIĆ MARIJANA
DŽOJIĆ ALEKSANDAR
KOBAŠ ANTO

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PRGIĆ ZDENKA
MARTINOVIĆ JOSO
BERNATOVIĆ NENAD
KNEŽEVIĆ VERICA
ŽUPARIĆ PAVO
MIKIĆ LILA
BENKOVIĆ EVALD
NEDIĆ ANKA
BAOTIĆ ANTO
DŽUDŽIĆ SENAHID
SAILOVIĆ ANGELINA
MAROŠEVIĆ LIDIJA
VINCETIĆ JOSIP
MARTINOVIĆ ZVONKO

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7

ŠOKIĆ SMILJAN
ORŠOLIĆ DANIJELA
BRAŠNIĆ VITOMIR
VINCETIĆ MARKO
MIŠKOVIĆ JELICA
MARKOVIĆ ĐURO
MAROŠEVIĆ PERO

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ŽIVKOVIĆ MANDA
MIKIĆ ZORAN
MIŠKOVIĆ JOSO
DŽEBIĆ MAGDALENA
KOPIĆ TADO
TOMAŠEVIĆ IVICA
BAOTIĆ TATJANA
MASKALJEVIĆ PERICA
PEJIĆ IVICA
KALAPURIĆ MARGARETA
TOMAŠEVIĆ MATO
IVANOVIĆ MARKO
MAROŠEVIĆ MARINA
KNEŽEVIĆ VLADIMIR
PEJIĆ MARKO
JANJIĆ ANA
JOVIĆ STAŠKO
DŽOIĆ IVO
MAROŠEVIĆ DANIJELA
VIDOVIĆ MARIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BEŠIREVIĆ REŠIDA
KIČIN ZIKRIJA
KUKULJEVIĆ ELDINA
HALILOVIĆ HASAN
OMEROVIĆ EMA
ZLATKIĆ ESMIR
ČEHAJIĆ EMINA
KABAKLIĆ ASMIR
MEŠANOVIĆ CVIJA
MUJKIĆ MAID
KOČIĆ SADETA
HEĆIMOVIĆ IBRAHIM
JAJE JASMINA
ZEČIĆ LIMUNA
IMŠIROVIĆ DINO

01593 NEOVISNA LISTA HRVATSKI GLAS
1 ŽIVKOVIĆ MATO
2 MIKIĆ MARKO

01188 POSAVSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ORŠOLIĆ CHRISTIAN
ŠIRIĆ EVA
ŽIVKOVIĆ MATO
ŽIVKOVIĆ JOSO
NURKIĆ MUNIRA
KLAIĆ JOSO
KLAIĆ SUZANA
MAROŠEVIĆ MARKO
ZLATAREVIĆ ZLATKO
EVIĆ MARIJAN

11
12
13
14
15
16
17
18

ŽIVKOVIĆ GORDANA
VINCETIĆ ZVONKO
KNEŽEVIĆ ĐURO
BENKOVIĆ SLAVICA
KRIŠTIĆ PEJO
ŽIVKOVIĆ JELENA
DOMINKOVIĆ IVO
ŽIVKOVIĆ ELVIS

023 - ДОЊИ ЖАБАР/DONJI ŽABAR

023 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ДОЊИ ЖАБАР / NAČELNIK/GRADONAČELNIK DONJI ŽABAR

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 СТЕВИЋ СТЕВО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 МАРЈАНОВИЋ ЖЕЉКО

023 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДОЊИ ЖАБАР / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DONJI ŽABAR
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЂОКАНОВИЋ НИКОЛА
СТОИСАВЉЕВИЋ МАЈА
ЋУРЧИЋ ДУШАН
ВУКОВИЋ ИЛИЈА
ТОМАШЕВИЋ БОСА
КРУНИЋ МИОДРАГ
ВАСИЋ ЗОРАН
МИРКОВИЋ РУЖА
СТЕВИЋ АНЂЕЛКО
СОФРЕНОВИЋ БОЈАН
ВОЈНОВИЋ БРАНКИЦА
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЋИРИЋ ПЕТРА
ЂОКАНОВИЋ МЛАДЕН

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6

ПАНТЕЛИЋ ЈОВО
ЛАЗИЋ САЊА
МАРКОВИЋ МАРКО
БАБИЋ ГОРАН
ЦВЕТКОВИЋ МИЛЕНА
ЗОРАНОВИЋ МИЛАН

7
8
9
10
11
12
13
14

ЈОСИПОВИЋ МАРКО
ИГЊИЋ РУЖА
МАРКОВИЋ СИМО
ЂОКИЋ ЧЕДОМИР
ЈОВАНОВИЋ БРАНКА
СТЕВИЋ СВЕТОЗАР
СТЈЕПАНОВИЋ ЖЕЉКО
ПОПОВИЋ ЗОРА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ПАНТЕЛИЋ СИМО
ЖАРКИЋ БРАНКА
ЖИГИЋ МИРОСЛАВ
МИЈАТОВИЋ СТЕВО
ТОМИЋ НЕВЕНКА
ТОДОРОВИЋ СТЕВАН
СТЕВАНОВИЋ ГОРАН
БАБИЋ ЈЕЛЕНА
СТАНИШИЋ КОНСТАНТИН
ТАНАСИЋ ДРАГАНА
ВУКОВИЋ МАРКО
РИСТИЋ ТИМОТИЈЕ
СТЕВАНОВИЋ СЛАВОЈКА
ИГЊИЋ БОРИС

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

СТОЈАНОВИЋ ЛАЗАР
РИСТАНИЋ ГОЈА
КРУНИЋ СЛОБОДАН
ПЕРИЋ БРАНИСЛАВ
РИСТИЋ БОЖИЦА
РИСТИЋ ЈОВИЦА
СТОЈАНОВИЋ ИГОР
СТЕВАНОВИЋ ЂУЂА
ЂУКИЋ ПЕРО
ПЕРИЋ КОСТА
ЂОРЂИЋ СЛАЂАНА
ТОДОРОВИЋ МИЛОРАД
БЈЕЛАНОВИЋ СЛАВИЦА
БЛАЖИЋ САВО

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

СТЕВАНОВИЋ ПЕРО
МИЛИВОЈЕВИЋ ДАЈАНА
СТЕВИЋ МИРОСЛАВ
ВАСЕЛИЋ РУЖИЦА
РИСТИЋ НИКОЛА
МИРКИЋ БИЉАНА
СТОЈШИЋ СТОЈАН
МАРКОВИЋ НЕДЕЉКО
ДОВЕДЕН МАРИНКО
СТЕВАНОВИЋ НАДЕЖДА
МАКСИМОВИЋ МИЛОРАД

12 МИЛИВОЈЕВИЋ РАДОЈКА
13 СТЕВАНОВИЋ РАНКА
14 ЈОСИПОВИЋ ДУШАН

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН
ДРАГИЧЕВИЋ ЗОРА
СТЕВАНОВИЋ МАРКО
ГАВРИЋ ГОРАН
ПАВЛОВИЋ РУЖИЦА
КАУРЧИЋ ДАЛИБОР
МАКРИЋ ЈОСИП
ПАВЛОВИЋ ДРАГИЊА
КВРГИЋ СТАНОЈА
СТЈЕПАНОВИЋ ДАВИД
МИЛИЋ ВЕСНА
СТЕВАНОВИЋ САВО
ПАВЛОВИЋ ЈАЊА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЈОВИЧИЋ ДУШАН
СТЈЕПАНОВИЋ СОКА
БОЖИЋ МИРОСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ ЦВИЈЕТИН
ГАЈИЋ СНЕЖАНА
КАТИЋ ВЛАДИСЛАВ
РИСТИЋ НИКОЛА
БОЖИЋ МИЛКА
МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСА
ИГЊИЋ БРАНИСЛАВ
РИСТИЋ ЉУБИЦА
ПЕТРОВИЋ МИТАР

01003 НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ
1
2
3
4
5
6
7

ЛУЈИЋ БОЖО
НИКИЋ ЖЕЉАНА
СТОЈИШИЋ ДУШКО
ВИДАКОВИЋ МОМИР
СТЈЕПАНОВИЋ ВАСИЛИЈА
КРУНИЋ МИОДРАГ
ЛАЗАРЕВИЋ РУЖА

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8

РИСТИЋ МИРОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ НАДА
РИСТАНИЋ НЕБОЈША
СТЕВИЋ ДИЈАНА
РИСТИЋ ДРАГАН
БИЈЕЛИЋ МИРКО
ПЕРИЋ ПЕРО
МИТРОВИЋ ИКИЦА

9 ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ТОДОРОВИЋ СТЕВО
ЗАРИЋ ЈЕЛЕНА
МИШКИЋ НОВО
ГАЈИЋ ДРАГАНА
РИСТИЋ ДУШАНКА
ЂОРЂИЋ ЦВИЈЕТИН
РИСТИЋ НИКОЛА
СТОЈАНОВИЋ ДАЛИБОР
ЛУЈИЋ ПРЕДРАГ
ПОПОВИЋ РУЖА
ДРАГИЧЕВИЋ МИРЈАНА
ИГЊИЋ МИЛАН
РОБАК СТЕФАН
МИТРОВИЋ СТЕВАН

024 - МОДРИЧА/MODRIČA

024 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК МОДРИЧА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK MODRIČA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 КРЕКИЋ МЛАДЕН

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ГРАБОВАЦ ДРАГАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ГОЈКОВИЋ НОВАК

024 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА МОДРИЧА / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA MODRIČA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8

BAHIĆ MIRSAD
EFENDIĆ AZRA
BUNGUR ASMIR
DUBRAVAC MARKO
HADŽIDEDIĆ MAJA
KOVAČ OMER
GUŠIĆ SANIN
KUBURIĆ AMELA

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

KOVAČ IGOR
MUSTAJBEGOVIĆ MUSTAFA
BOROJEVIĆ JASMINA
PELEŠ JASMIN
DJEDOVIĆ MEHMED
AJKUNIĆ EDINA
CRNOGORČEVIĆ BEGZADA
BATARILO SLOBODAN
TERZIĆ ZEKIJA
SENDIJAREVIĆ ZIJAD
MEHIĆ MARIJA
DELIĆ FAHRUDIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8

EFENDIĆ SUAD
ĆOSIĆ ELVIRA
SARVAN MIRZO
BATALEVIĆ ARMIN
BEĆIRBAŠIĆ NERMINA
SULEJMANOVIĆ SUVAD
EFENDIĆ NUSRET
SPAHIĆ HATA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

НИКИЋ СИНИША
БАБИЋ ЦВИЈЕТА
СТОЈИЋ СЛАВКО
ЂУКИЋ ГОРДАН
ПАВЛИШ-ИЛИЋ СМИЉА
КНЕЖЕВИЋ НЕБОЈША
ЈАКОВЉЕВИЋ ЗВЈЕЗДАН
КОСИЋ СЛАЂАНА
СИМИЋ ЈЕЛИСИЈЕ
САВИЋ ЉУБИША
СТЕФАНОВИЋ МИЛИЦА
ЛАЗИЋ ДРАГАН
МИШАНОВИЋ ЖЕЉКО
КУЗМАНОВИЋ МАРИНА
СТАНКОВИЋ МИЛОВАН
ЛУКАНОВИЋ ЈОВО
МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
САВИЋ МИЛОВАН
ЛАЗИЋ ДАЛИБОР
МИТРОВИЋ МАРА
СИМКИЋ ЈОВАН
ВУКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЦВЈЕТКОВИЋ МИРЈАНА
НОВАКОВИЋ РАДЕНКО
ИГЊАТОВИЋ ДРАГУТИН
НИКИЋ ВЕСНА
ОКОЛИЋ СЛАВИЦА
КЕРИЋ ДРАГИША

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ВИДИЋ БОЈАН
САВИЋ АЛЕНКА
СТОЈАНОВИЋ ВИД
САВИЧИЋ ОЗРЕН
СТЕВАНОВИЋ-БОЈКОВИЋ ТАМАРА
МИШИЋ ЈОВАН
ЂУРИЋ БРАНИСЛАВ
ЛАЗИЋ РУЖИЦА
ЖИВКОВИЋ РАЈКО
МИЛОШЕВИЋ ВОЈО
ЈАНКОВИЋ РАДА
МИЛИНКОВИЋ РАДОВАН
ВИДАКОВИЋ МАРКО
ЛУГОЊА БОЈА
БРАДАШЕВИЋ РАЈКО
ЈАНКОВИЋ ЈЕРОТИЈА
ЂУРИЋ ИНЕСКА
ЈАКОВЉЕВИЋ РАЈКО
МРКОЊИЋ НЕДО
СИМИЋ МИЛЕВА
БЈЕЛИЋ БОРО
ЛАЗИЋ ЧЕДО
КОСТАДИНОВИЋ СЛАЂАНА
САВИЋ ДРАГАН
ТОДОРОВИЋ СТОЈАН
СТАНКОВИЋ ЉИЉАНА
СИМИЋ СМИЉКА
СТАНОЈЕВИЋ ЖЕЉКО

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GAGULIĆ PETAR
BAJIĆ NADA
ČALIĆ ZVONKO
BURIĆ STJEPAN
KOVAČ DIJANA
JUROŠ DRAGAN
BIČVIĆ ILIJA
ZEBA KATA
LOZIĆ VLADIMIR
ANDRIĆ MARKO
KOVAČ GORDANA
STAŽIĆ VID

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5
6
7
8

ЈУРИЉ ДРАГО
МУЈКИЋ МАЈДА
СТАНКОВИЋ ДУШАН
МУЈИЋ ЕДИН
ХАЏИАХМЕТОВИЋ АЗРА
ИЉКИЋ ПЕРИЦА
ПЕРКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ХАЏИХАСАНОВИЋ СЕДИНА

9 ХАЏИАХМЕТОВИЋ ИБРАХИМ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ГОЈКОВИЋ МИРКО
БОРОЈЕВИЋ АНИТА
ЈОЗИЧИЋ ДАЛИБОР
БУРКАНОВИЋ ДЕЈАН
СТОЈИЋ ЈУЛИЈАНА
ЂУРИЋ СТОЈАН
МУШКИЋ СВЕТОЗАР
ГАЈИЋ ДАНКА
ЈАНКОВИЋ СИМО
ДРАГАНОВИЋ ТОДОР
НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГАНА
СИМИЋ ДРАГАН
ВУЈИНОВИЋ МИЛЕ
ЈОВИЋ ГОРАНА
РИСТИЋ ДРАГАН
ГУЊЕВИЋ ГОРДАНА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
ВУЈАДИН МИЛКА
КРНОЈЕЛАЦ ДРАГАН
РАДУЛОВИЋ ЈОВИЦА
ДРОБЊАК РАДА
ИВИЋ БРАНИСЛАВ
ПАТКОВИЋ МИХАИЛО
ДРАГИЧЕВИЋ МАРА
СТЕВАНОВИЋ САША
САВИЋ СЛОБОДАН
МАРЈАНОВИЋ РУЖИЦА
КОЈИЋ ДРАГАН
ШАРЧЕВИЋ БОГДАН
ТОДОРОВИЋ ПЕТРА
БРАДАШЕВИЋ ВЛАДИМИР
САИЛОВИЋ БОЈАН
ЈОВИЋ МАРА
ДРИНИЋ ПЕТАР
КУЗМИЋ ГОРАН
КУЗМИЋ КАТА
МИШИЋ МИРОСЛАВ
ВАСИЉЕВИЋ ИГОР
АНДРИЋ ВЕСЕЛИНКА
ЈАЋИМОВИЋ БОГОЉУБ
МЛИНАРЕВИЋ СИНИША
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛКА
БЛАГОЈЕВИЋ ПЕТАР

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 DUGIĆ ZIJAD
2 BERBIĆ SARA
3 BUNGUR AMIR

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SMAJIĆ AMIR
MEŠIĆ ELVIRA
MEŠANOVIĆ IZUDIN
TURSIĆ MEVLUDIN
TURSIĆ AMIRA
ZILIĆ IZUDIN
DŽAMBIĆ HAMID
HALILBAŠIĆ MIRELA
SMAJIĆ VERNES
TURSIĆ KEMAL
HALILBAŠIĆ NEJADA
KUBURIĆ SAFET
HURTIĆ EMSAL
BERBIĆ RUZMIRA
BEGIĆ KEMAL

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DELIĆ NURIJA
HUSELJIĆ NAMKA
ZELJKOVIĆ OSMAN
EFENDIĆ ESAD
DŽAMBIĆ ALMA
TURSIĆ AIDA
MUJANOVIĆ AMEL
HERDIĆ AIDA
HALILOVIĆ ESMIR

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ШАБИЋ НЕНАД
ВУЈИЋ СЊЕЖАНА
ЈОВИЋ МАРИО
ДЕСПОТОВИЋ ВЕЉКО
ПЕРКОВИЋ РУЖА
ПОПОВИЋ МИЛУТИН
ГАЈИЋ СТАНКО
ТОМИЋ НАТАША
ТРИПИЋ ЛУКА
МИШИЋ МИЛАН
ТЕОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДРА-АЊА
МИШИЋ ЈОВО
ЛУКИЋ ЖЕЉКО
ЗАРИЋ РУЖА
ТОМИЋ ГОРАН
СИМИЋ ГОЈКО
ЗЕЛИНЧЕВИЋ ДРАГАНА
СТАНКОВИЋ ЈОВО
ДЕСПОТОВИЋ БРАНКО
ТЕОФИЛОВИЋ ЗВЈЕЗДАНА
БАБИЋ САША
МАЛИНОВИЋ ВЕЉКО
ЈОВИЋ ДУШИЦА
ПИЉАК МИЛАН
КРАГУЉАЦ ДРАГАН
ШОЛАК ЗОРА
НЕДЕЉКОВИЋ ДУШАН
БАБИЋ БОСИЉКА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

БЛАГОЈЕВИЋ ВИД
КОМЛЕНОВИЋ ИРЕНА
ДЕСПОТОВИЋ РАДОМИР
АЛАКОВИЋ ПЕТАР
СТАЈИЋ САНДРА
МИШИЋ СРЕТКО
ЂУРИЋ СЛОБОДАН
ГАЈИЋ ДИЈАНА
ЦВИЈИЋ ВЕЛИБОР
ЛУКИЋ ВЛАДИМИР
ЛАКИЋ ЈОКА
СИМИЋ РАДОВАН
ИЛИЋ БОРИСЛАВ
НЕДИЋ ГОРАНА
ТРИВИЋ НОВАК
НЕНАДИЋ МИЛОРАД
РАДУЛОВИЋ ВИДОСАВА
МИШИЋ НИКОЛА
ГЛИГОРЕВИЋ ДУШАН
СТАРЧЕВИЋ МИЛИЦА
ТОДОРОВИЋ МИЛОШ
КРШИЋ МИТАР
СТЈЕПИЋ МАДЛЕНА
СТЕФАНОВИЋ ДАРКО
МИКИЋ ЗОРАН
КОВАЧЕВИЋ ГОРДАНА
ТАНАСИЋ МИЋО
МАЛИНОВИЋ САЊА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ЈОКСИМОВИЋ СТЕВО
ИЛИЋ САВКА
НОВАКОВИЋ ЈОВО
МИШИЋ ЈОВАН
ЛУКИЋ ЈОВАНКА
МИЛОТИЋ МЛАДЕН
ЗЕЛИНАЦ ЗОРАН
МИЛАНКОВИЋ МИРЕЛА
ЈОВАНОВИЋ СРЂАН
МИЛИНКОВИЋ НИКОЛА
ЈОВИЋ СУЗАНА
МИШИЋ МИЛАН
НИКИЋ БРАНКО
КИКИЋ-ОБРАДОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЈАНКОВИЋ НЕДО
ЛУКИЋ ГОРАН
ПЕРИЋ РУЖИЦА
ЛАЗИЋ ЂОРЂЕ
ПАВЛОВИЋ МИЛОРАД
ТОМУШИЛОВИЋ МИРЕЛА
СТАРЧЕВИЋ АНЂЕЛКО
КОЈИЋ ДАЛИБОР
МИЛОШЕВИЋ НАТАША
ЦВИЈАНОВИЋ БРАНКО

25
26
27
28

ЗЕЛИНЧЕВИЋ МАРКО
МАРКОВИЋ СЛАВИЦА
СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНКО
ПАВИЋ СЊЕЖАНА

024 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ МОДРИЧА / NACIONALNE MANJINE MODRIČA

01307 ГОЈКОВИЋ СЛАВКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 ФЕРХАТОВИЋ САБИР

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПУНТАР МАРТИН

01558 MIRKOVIĆ ALEKSANDAR - NEZAVISNI KANDIDAT

01427 ДРОБЊАК БОЖИДАР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01162 FERHATOVIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT

025 - GRADAČAC/ГРАДАЧАЦ

025 NAČELNIK/GRADONAČELNIK GRADAČAC / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДАЧАЦ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DERVIŠAGIĆ EDIS

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 TOKIĆ ENES

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 TURBIĆ SEMIR

025 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA GRADAČAC / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ГРАДАЧАЦ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ŠEĆIĆ NEDŽAD
MAŠIĆ MINA
SIMIĆ PETAR
ANIĆ GORDANA
ĆESKINOVIĆ DANIJEL
OMERANOVIĆ EMINA
TASLIDŽIĆ MIRALEM
BEGOVIĆ DENIS
ŽIGIĆ JASMINA
KURJAKOVIĆ DAMIR
ŠAKIĆ ENIR
HASANBAŠIĆ ESMA
ŠALDIĆ MERSED
SELIMOVIĆ MEHMED
ALIĆ NEDŽAD
HEĆIMOVIĆ EDIN
JAŠAREVIĆ DŽEMILA
IMŠIROVIĆ ATIF
BARIŠIĆ IVAN
HUSEINBAŠIĆ ELMIRA
KARIĆ SELMIR
MUJIĆ JASMINA
GOLAĆ SEMINAD
DELIOMEROVIĆ FAHRUDIN
KURBAŠIĆ JASMINA
ŠKORIĆ NEDŽAD
OKANOVIĆ DAMIR
KUJRAKOVIĆ HEDIJA
HUREMOVIĆ DAMIR
MEŠANOVIĆ IZUDIN
AHMETOVIĆ HATEMA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MEŠIĆ MIRSAD
HUSKIĆ ENISA
KAMBEROVIĆ ADEM
H-AĐULOVIĆ MUSTAFA
TOPČAGIĆ SELMA
NOVALIĆ MUHAMED
OMEROVIĆ ABID
BILAJAC MELIHA
ŠEĆIĆ VAHID
MULAHALILOVIĆ BAKIR
ĆESKINOVIĆ ZUMRETA
MUJKANOVIĆ AGO
HRNČIĆ ELVEDIN

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AHMETAŠEVIĆ ITA
MEŠIĆ MIRZET
OMEROVIĆ ISMET
MUMINOVIĆ ALMA
MEŠANOVIĆ BEHUDIN
KAVAZOVIĆ ALIJA
NOVALIĆ ALMA
BIBERKIĆ HALIL
HUSIĆ VEDAD
OMERČIĆ AMELA
DURAKOVIĆ REFIK
PAŠALIĆ AMIR
DJEDOVIĆ MUNEVERA
SPAHIĆ SAMIR
HUSEINBAŠIĆ ADNAN
HALILOVIĆ ELDISA
HUSKIĆ EMIR
ĆATIĆ EMINA

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ZAHIROVIĆ TEUFIK
OMERČIĆ MERIMA
LIPOVAC SALIH
ČAJIĆ FEHRAD
SELIMOVIĆ ELVIRA
LUŠNIČKIĆ ESAD
HUSKIĆ HAMID
ČEKIĆ ALMA
GLUHIĆ DŽEMAL
OKANOVIĆ HUSEJN
ZAHIROVIĆ JASMINKA
SOKOLUŠIĆ INDIR
SUBAŠIĆ ALMA
MEŠANOVIĆ SABAHUDIN
MOĆIĆ ENISA
SELIMOVIĆ JASMIN
PAŠALIĆ FATIMA
MEŠANOVIĆ SANEL
AHMETOVIĆ NERMA
FEHRATOVIĆ TAHIR
GOLAĆ ALDINA
HASANOVIĆ DŽEMAL
ČANDIĆ MIRNADA
SELIMOVIĆ ADMIR
BRKIĆ DEVLETA
GOLAĆ NESIB
KLOPIĆ NEVZETA
KOVAČEVIĆ MIRSAD
BRISTRIĆ SADETA
AHMETAŠEVIĆ MEHO
KOTORIĆ MEVLIDA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЛАЗИЋ ПРЕДРАГ

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5

BIBERKIĆ GALIB
HALILOVIĆ ALMEDINA
H-EFENDIĆ IRFAN
EFENDIĆ MEVLIDA
HODŽIĆ ALIJA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8

ŠIMIĆ MARIJAN
ČUBELA RUŽICA
ŠOKČEVIĆ MATO
DUJAKOVIĆ ANTO
ŠIMIĆ RUŽA
JOSIPOVIĆ JOSIP
BUBALOVIĆ JOZO
JOSIPOVIĆ MARTINA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EMIĆ SAFET
MEŠIKIĆ MUAMERA
ALIĆ EDIN
HODŽIĆ DŽEVAD
BIBERKIĆ MINADA
JAŠAREVIĆ MUHAREM
ISKRIĆ FAHRO
SENDIĆ MARA
MUFTIĆ AHMED
MEHANOVIĆ ESMIR
MEŠIĆ AIDA
NUMANOVIĆ TAIB
STEVANOVIĆ SREĆKO
JAHIĆ ZEKIJA
KONDŽIĆ ESED
GAGULIĆ MARKO
AVDIĆ NERMA
DURAKOVIĆ MEHMED
BAJRAMOVIĆ VAHID
SAHAČIĆ AIDA
OMEROVIĆ ENES
LINKA VIOREL
ISKRIĆ MARIJA
IBRAHIMOVIĆ ZIJAD
KURBAŠIĆ ERNAD
SENDIĆ AIDA
OMERAGIĆ HASIB
ŠAKIĆ ABDULA
GOLAĆ SANELA
NOVALIĆ SENAD
HASIĆ ENISA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PRLJAČA JUSUF
NEZIĆ ALMA
ĐONLIĆ ŠEVALIJA
HASANOVIĆ OSMAN
MEHIĆ JASNA
DIVLJANOVIC LATIF
BEŠIROVIĆ RAMO
MOĆIĆ DŽENITA
MEHIĆ VAHIDIN
HUSEINBAŠIĆ HIKMET
FAZLIĆ ALMA
NURKIĆ BEGAN
ŠALDIĆ SADIK
HUSEINAGIĆ DŽENANA
BIJELIĆ SUAD
GIBIĆ EMIR
DŽANANOVIĆ FATIMA
RABIĆ ZIJAD
KEVRIĆ ASMIR
LIPOVAC FAKETA
HASIĆ AHMET
UNKIĆ ALMIR
TALETOVIĆ JASMINA
HUSEINBAŠIĆ MIRSAD
MIKULIĆ BUDIMIR
GLUHIĆ SELMA
DJEDOVIĆ EŠEF
TOKIĆ AVDO
GIBIĆ DEVLETA
MAHMUTOVIĆ ZEHRA
MUHAREMOVIĆ REJHAN

01519 H. MUHAMEDOVIĆ FADIL - NEZAVISNI KANDIDAT

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ĆAĆIĆ ŠIMO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

IBRAHIMOVIĆ EKREM
OMEROVIĆ ESMERALDA
DŽIDIĆ ESAD
PEKARIĆ MIRSAD
IBRANOVIĆ RAŠIDA
KAVAZOVIĆ ŠEMSUDIN
DŽAFEROVIĆ SAMIR
OMEROVIĆ NERMA
HEĆIMOVIĆ EMIR
OMEROVIĆ ELVIR
VUKOVIĆ LEJLA
MUJKANOVIĆ AMIR
BIJELIĆ MUHAMED
HRŠTIĆ SELMA

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OSMANOVIĆ HASAN
AHMETAGIĆ BAHRUDIN
ISKRIĆ MUHAMELA
MUJIĆ NERMIN
BILAJAC MURIS
ŠALDIĆ MIRJANA
PAŠALIĆ MUNEVER
ŠALDIĆ DENIS
JUKAN SABINA
TALETOVIĆ EDVIN
TURBIĆ EDVIN
PANDŽIĆ ALMEDINA
OMEROVIĆ MIRSAD
OSMANOVIĆ NASIR
SKENDEROVIĆ NERMINA
JAŠAREVIĆ MIRZA

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LALIĆ MUHAMED
DELIĆ SEDINA
MAHMUTOVIĆ VEHID
MEŠIĆ SADIK
GOLAĆ MIRZETA
BAJRAMOVIĆ MAID
HANIĆ HALID
ZELINKIĆ AIDA
JUKAN ADIS
MUJANOVIĆ ABDULAH
SINANOVIĆ ADELA
MRKONJIĆ MUHAREM
TALETOVIĆ SAFET
PEZEROVIĆ ELMA
JAHIĆ AVDO
BOŠNJAKOVIĆ MIRZA
PEŠTALIĆ NERVADA
KADIĆ SEMIR
SMAJLOVIĆ MIRZA
SIVIĆ HAZIMA
MUJIĆ SELVIR
TOPČAGIĆ SEMIR
SIVIĆ MELIHA
TIPURA ALAUDIN
SINANOVIĆ AMIR
PEŠTALIĆ LEJLA
HEĆIMOVIĆ SUAD
MUJIĆ SUAD
MEHINOVIĆ FAZILA
SULJKANOVIĆ HASAN

01188 POSAVSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6

MUJIĆ RAZIM
BERBIĆ AMIRA
AGATIĆ TADIJA
MEŠIĆ KLAUDIA
HASUKIĆ SABAHUDIN
BAJRAMOVIĆ TAIB

7
8
9
10
11
12
13

HEĆIMOVIĆ RASEMA
JOSIPOVIĆ FRANO
HEĆIMOVIĆ ADMIRA
OMEROVIĆ ZEMIR
MUJIĆ AMELA
MUHADRI HALIM
HANIĆ EDIN

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PELIDIJA DENIJEL
ĐONLIĆ ALENKA
GRADAŠČEVIĆ ADNAN
MUMINOVIĆ BAJRO
HUSEINAGIĆ REFIJA
KURBAŠIĆ SAFER
MUJANOVIĆ REDŽO
TOKIĆ EDIBA
HASELJIĆ RAHMAN
BEŠIROVIĆ AMIR
FAĆIĆ IRENA
HASIČIĆ MESAD
HALILOVIĆ HERMIN
HASANOVIĆ ADELA
SUBAŠIĆ SIFET
DURAKOVIĆ ADMIR
BAJRAMOVIĆ NERMINA
SENDIĆ EMIR
KARAHMETOVIĆ BEGAET
TALETOVIĆ AMELA
PAŠALIĆ OSMAN
ĐONLIĆ JASMIN
DOBORAC ADELA
ISKRIĆ SADMIR
ŠAKIĆ SEAD
MUSTAFIĆ DEVLETA
JAŠAREVIĆ HUSEIN
DURAKOVIĆ MIRZA
OKANOVIĆ AZRA
DŽAFIĆ MIHANA
MALOHODŽIĆ AMAR

025 NACIONALNE MANJINE GRADAČAC / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ГРАДАЧАЦ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JUSUFOVIĆ ENVER

01280 GLUHIĆ BESIM - NEZAVISNI KANDIDAT

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1 TURBIĆ MERSED

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 ĆOSIĆ ADNAN

01571 SULEJMANI KURTIŠ - NEZAVISNI KANDIDAT

026 - ПЕЛАГИЋЕВО/PELAGIĆEVO

026 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ПЕЛАГИЋЕВО / NAČELNIK/GRADONAČELNIK PELAGIĆEVO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МИЋИЋ ПЕТАР

01337 СТАКИЋ СИМО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

026 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ПЕЛАГИЋЕВО / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA PELAGIĆEVO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5

KNEŽEVIĆ ANTO
BLAGOJEVIĆ ANA
SAVIĆ MILENKO
PETROVIĆ GORAN
SAVIĆ DANICA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

КРСТИЋ СЛОБОДАН
КРСТИЋ НАТАША
ЖИВКОВИЋ ЖАРКО
ТОПИЋ МИЛКА
СОФИЋ ДУШАН
СТЕВАНОВИЋ СИМО
ЖИВКОВИЋ САЊА
ШАРКАНОВИЋ РАНКО
ГАЈИЋ ЗОРАН
ГАВРИЋ БОЖО
ПЕЈКИЋ ЈЕЛЕНА

12
13
14
15

БЛАГОЈЕВИЋ СТАНКО
СИМИЋ ПЕТАР
ЖИВКОВИЋ ЦВЕТА
СИМИЋ ЛАЗО

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

НОВАКОВИЋ МИКАЈЛО
САЈЛОВИЋ МАРА
ТРИВУНДИЋ МИЋО
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
МАРКОВИЋ МАРА
ТРИВУНДИЋ НЕДЕЉКО
РОГУЉИЋ НЕНАД
СТЕВАНОВИЋ СЛАЂАНА
ЈОВИЋ ПЕТАР
ПАВЛОВИЋ ВЛАЈКО
ЛАЗАРЕВИЋ ЖЕЉКА
НИКИЋ СТОЈАН
ПАВЛОВИЋ ГОЈКО
ЛУКИЋ ВЕРА
ЂУРИЋ СИМО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

БАБИЋ МИЛАН
МИЋИЋ ПЕТРА
СТОПАРИЋ ВЕЉКО
ТРИВИЋ БРАНИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ ДИЈАНА
ТЕШИЋ СЛАВКО
СИМЕУНОВИЋ НЕДЕЉКО
ГАЈИЋ ДЕЈАНА
МАРЈАНОВИЋ ДУШАН
ПЕРИЋ РАНКА
ЛЕТИЋ НЕДЕЉКО
БРКИЋ ЗАГА
ИЉИЋ ДЕЈАН
ЛАЗАРЕВИЋ ПАВЛЕ
МЕДИЋ ПАЈИЦА
МИЛИЧИЋ СЛАВКО

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KAMENJAŠEVIĆ IVO
ŠOKČEVIĆ IVKA
JOSIPOVIĆ PERO
TOMIĆ IVO
BOŽANOVIĆ JULIJA
LUČIĆ MATO
SUŠAC VJEKOSLAV
NADAREVIĆ ALMA
DADIĆ MATO
MARTIĆ ANA
LATIĆ MILAN
MIĆIĆ IVAN

13 KNEŽEVIĆ MARIJA
14 GAGULIĆ ĐURO
15 ČELEBIĆ IVO

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 ЛЕПАН МЛАДЕН
2 МИЛИЧЕВИЋ КЛАУДИЈА
3 ЛЕПАН АНТО

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

САЈЛОВИЋ МИЋО
ДАВИДОВИЋ СТАНКА
ЂУРИЋ ЈОВО
ЈОВИЋ СИМО
ПАВКОВИЋ ДУШАНКА
САЈЛОВИЋ ЦВИЈЕТИН
ДАВИДОВИЋ МИРКО
МИЛОВАНОВИЋ ВЕСНА
КОВАНЏИЋ СТЕВО
МАРКАНОВИЋ ЗОРАН
САЈЛОВИЋ МИЛЕВА
МИЛОВАНОВИЋ РАДЕНКО
НЕСТОРОВИЋ БРАНКО
ЂОРЂИЋ СЛОБОДАНКА

01628 HRVATSKA KOALICIJA ZA PELAGIĆEVO HDZ 1990 - HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ZOVKIĆ SLAVKO
MAMUZIĆ ANELA
MATIĆ ANTO
ŠOKČEVIĆ MIJO
ŠOKČEVIĆ MIRJANA
MATIĆ MARJAN
DUBRAVAC ILIJA
GRGIĆ NEVENKA
MIKULIĆ NIKO
BOŠNJAK IVO
ŠOKČEVIĆ MEGI
PUŠKARIĆ ILIJA
KNEŽEVIĆ PETAR
LASIĆ MARINKA
BIJELIĆ ILIJA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 LOVRIĆ MARKO
2 SLAVENSKI JELENA
3 IVIĆ JURO

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 НИКОЛИЋ ДУШАН

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

КОЊИКОВАЦ САЈА
БРКИЋ СИМО
МРКОЊИЋ САВО
САПАРДИЋ НЕВЕНА
МИТРОВИЋ АЛЕКСА
ТОМИЋ ИЛИЈА
ЂУРКАНОВИЋ САВКА
ШАРКАНОВИЋ ВАСО
БРКИЋ ПАЈО
ИЛИЋ СЛАВИЦА
АРСИЋ ПЕРО
ПЕЛАГИЋ БОГДАН
ИВАНОВИЋ БОСА
ЂУРИЋ КОНСТАНТИН

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

БРКИЋ ГАВРО
ЈОВАНОВИЋ ПЕТРА
МИШИЋ БОРО
ИВАНЧИЋЕВИЋ МИЛОРАД
МАРКАНОВИЋ РАНКА
ЛАЗИЋ ДУЈКО
ГОЈКОВИЋ ЈОВО
ПЕЛАГИЋ ВЕСНА
СМИЉИЋ ПАВЛЕ
ЛАЗАРЕВИЋ МАКСИМ
САЈЛОВИЋ ПЕТРА
МОЈСИЋ НИКОЛА
ЛАЗАРЕВИЋ ПАНТО
РИСТИЋ БОСА
МИЛОВАНОВИЋ ПАВЛЕ

01586 НЕЗАВИСНА ЛИСТА ЗА ПЕЛАГИЋЕВО
1
2
3
4
5

КАШТЕРОВИЋ ДУШКО
БЛАГОЈЕВИЋ ЈОВО
ЂУКИЋ РУЖИЦА
ПЕТРОВИЋ ТОМО
ИВАНОВИЋ ЂОКО

01003 НЕЗАВИСНА СТРАНКА ДР МИХАЈЛО ТОВИРАЦ
1
2
3
4
5
6
7

ИВАНОВИЋ СТЕВО
СТЕВИЋ МИЛАНКА
САЈЛОВИЋ НАТАША
ДАВИДОВИЋ СИМО
САЈЛОВИЋ ВЛАЈКО
САЈЛОВИЋ СЛАВИЦА
ТОМАНИЋ ПЕТАР

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ДРАГИЋ СТОЈАН
2 БРКИЋ КОСА

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЈАНКОВИЋ ЈОВО
ИЛИНЧИЋ ЛУКА
ПЕРИЋ НАДА
МАКСИМОВИЋ МАКСО
ПАВИЋ ПЕТАР
ДРАГИЋ ГОРДАНА
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
МАКСИМОВИЋ КРСТА
МИШКОВИЋ ДРАГАНА
СИМЕУНОВИЋ ДУШКО
СТОЈЧЕВИЋ СТЕВАН
ЋИРИЋ РУЖА
ПЕЈКИЋ МОМИР
КАЛИНОВИЋ ДУШАНКА

029 - БИЈЕЉИНА/BIJELJINA

029 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БИЈЕЉИНА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK BIJELJINA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ

01072 PAJIĆ DAMJAN - NEZAVISNI KANDIDAT

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 МИЋИЋ МИЋО

029 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BIJELJINA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5

GRADAŠČEVIĆ NEDŽAD
HASANOVIĆ ADISA
OMEROVIĆ ISMET
VUKOVIĆ TIHOMIR
BERBEROVIĆ AIDA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4

ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
БЛАГОЈЕВИЋ ГОРДАНА
МИТРОВИЋ МИЛЕНКО
СИМЕУНОВИЋ СИНИША

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

КАЊЕРИЋ ТАМАРА
ЈОВАНОВИЋ СЛАВИША
ФИЛИПОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ПИЛИПОВИЋ ЈОВАНА
ЈОВИЧЕВИЋ БОБАН
БАКАЈЛИЋ САВО
ВУКОВИЋ ВЕСНА
СПАСОЈЕВИЋ ЦВИЈЕТИН
ТОМИЋ МИЛЕНКО
СИМЕУНОВИЋ ЖЕЉКА
ПАНИЋ ЉУБИША
САРИЋ СИНИША
МАГЛАЈЧЕВИЋ САЊА
СТАНОЈЕВИЋ СТАНКО
БОШКОВИЋ СИНИША
ЂЕЛМО БРАНКА
ЛАЗИЋ СТЕВО
КРБАЊЕВИЋ ЂОРЂЕ
ИЛИЋ ДИЈАНА
ЛУЈИЋ ЉУБИША
ЈОВАНОВИЋ ГАВРИЛО
ВУЧУРОВИЋ КРИСТИНА
ТЕШИЋ ВЕСЕЛИН
НАСТИЋ ИГОР
ЉУБИНКОВИЋ МАЈА
ШКОРИЋ ГОРАН
НОВИЦКИ ЖЕЉКА
ЈОКИЋ САША
САЈЛОВИЋ АНКА
БОЖИЋ СВЕТИСЛАВ

01539 PAVLOVIĆ MILENKO - NEZAVISNI KANDIDAT

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BAĆEVAC SAMIR
SADIKOVIĆ AZRA
TRBIĆ JUSUF
EL CHEKH SAMER
ĐEZIĆ MIRSADA
HUREMOVIĆ NEDIM
ZEČKANOVIĆ HUSO
HUJDUROVIĆ AMELA
MUSIĆ AMIR
ĆOSIĆ SAMIR
PAŠALIĆ AMNA
ŠABIĆ MIRSAD
JUNUZOVIĆ MIRZA
POTOKOVIĆ EMINA
TANTULA SAFET
HADŽIĆ NEDIM
MUJKANOVIĆ NIHADA
GODUŠEVIĆ ADMIR
POTOKOVIĆ FARUK
ZULČIĆ EDINA
JUNUZOVIĆ FAHRUDIN

22
23
24
25

OSMANBAŠIĆ DŽENANA
ZONIĆ SANELA
FERHATBEGOVIĆ SADBERA
ALETOVIĆ AZEM

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ДАКИЋ МИЛАН
ТОДИЋ ДАРИНКА
ВУКОВЉАК ЈОВАН
САВИЋ РИСТО
МАРИЋ РАДМИЛА
МИРИЋ ДРАГАН
ЛУКИЋ ВЛАЈКО
СТАЈИЋ БИЉАНА
МИЛОВАНОВИЋ ДУШКО
МАЛЕШЕВИЋ ЖЕЉКО
АНЂЕЛИЋ-ЗЕКИЋ ЉУБИЦА
САРИЋ ДРАГАН
ЂУРИЋ ДРАГО
САВИЋ ВЕСНА
ЗЕКИЋ МИЛОРАД
ЖУГИЋ МОМЧИЛО
ШАКОТИЋ ДАНА
ШАВИЈА ВЛАДИМИР
МИЛИВОЈЕВИЋ ЦВИЈЕТИН
ВУКИЧЕВИЋ ТИЈАНА
ВУЈАНОВИЋ СЛАВИША
САВИЋ ДРАГО
МИЛИЧИЋ АЛЕКСАНДРА
МИЋИЋ ЦВИЈЕТИН
НОВАКОВИЋ МИЛОШ
РАНКИЋ БИЉАНА
ЈОЦИЋ БОБАН
ТОДОРОВИЋ ЖЕЉКО
ИКИЋ ВАЊА
СТАЈИЋ ДРАГО
ЈОВАНОВИЋ МИРА
ЂУКИЋ ЈОВИЦА
МАКСИМОВИЋ ЈОВАНКА
СТЕВАНОВИЋ МИЛЕ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

МАКСИМОВИЋ СИНИША
ПЕРИЋ РАДОСАВА
ЖИВИЋ МИЋО
БУРИЋ ИВАН
ЛОВРИЋ МИЛИЦА
МИЋИЋ СТЈЕПАН
ВАСИЛИЋ ГОРАН
ЈЕШУРИЋ МАРИЦА
ЈОВАНОВИЋ САВО
МАРКОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ НАТАША
ЂОКИЋ САВО
ШПИРИЋ ТАЊА
СТЕВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

МИШЕЉИЋ МЛАДЕН
ТРИФКОВИЋ ЗОРАН
МИЛОШЕВИЋ-ЈОВИЧЕВИЋ НАТАША
ДУГОЊИЋ ДЕЈАН
ГРЕБИЋ ЖЕЉКО
БЕРОВИЋ ЖЕЉАНА
МИЛАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ РАДОМИР
ОШАПОВИЋ ЉУБАНА
КНЕЖЕВИЋ ДРАГАН
ЛАКЕТИЋ НЕБОЈША
ДУБАЈИЋ ДРАГАНА
СЕКУЛИЋ ЉУБИША
ПЕТРОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЈОКИЋ СЊЕЖАНА
КНЕЖЕВИЋ СТАНКО
МАРКОВИЋ ЖАРКО
ЛАКИЋ ДАНИЈЕЛА
МАЛЕТИЋ ЉУБО
ПЕТРИЋ СЛОБОДАН

01455 ЕРИЋ НЕНАД - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5

ТОМИЋ РАДО
ЗЕКАНОВИЋ ДАЛИБОРКА
ХРУСТИЋ МЕКСУД
ВУКОВИЋ ИВАНА
КРЕТИЈА САША

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

САВИЋ РАДЕНКО
РАДОВАНОВИЋ САНДРА
МИТРОВИЋ СРЕЋКО
АРСИЋ ЗОРАН
ГЛИГОРЕВИЋ НАДА
БРАТИЋ БОРИСЛАВ
КРБАЊЕВИЋ ДРАГАН
ВУКОЈИЧИЋ ВЕСЕЛИНКА
МАЛЕТИЋ ЦВИЈЕТИН
ГЛИШИЋ АЦО
ФИЛИПОВИЋ ЛАРИСА
МИТРОВИЋ НЕНАД
НОВАКОВИЋ МИКО
ЈОВИЋ ДРАГАНА
РАШЕВИЋ СПАСОЈА
ВОЈНОВИЋ ЊЕГОСЛАВ
МИКИЋ МИЛИЦА
МИТРОВИЋ МИЛАН
СИМОЈЛОВИЋ МЛАДЕН
БАБИЋ ЈЕЛЕНА
ЕРИЋ ДУШАН

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

СТЕВИЋ БОЈАН
ЛАЗАРЕВИЋ ЗВЕЗДАНА
МЛАЂЕНОВИЋ НЕДЕЉКО
ВИКИЋ ЖАРКО
МИЛАНОВИЋ СВЕТЛАНА
ТОМИЋ ДРАГАН
БИЈЕЛИЋ МЛАДЕН
МАЧКОВИЋ МИЛАНКА
ГЛИШИЋ ДРАГОСЛАВ
МАРКОВИЋ СЛАВЕН
БЛАГИЋ РАДОЈКА
СТЕВАНОВИЋ СУЗАНА
ВРКЕШ ВЛАДЕ

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

СПАСОЈЕВИЋ ПЕРО
МИРИЋ НОВКА
СИМИЋ МИРОСЛАВ
МАРКОВИЋ СТЕВИЦА
ВУЈАДИНОВИЋ МЛАДЕНКА
ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
НАСТАСИЋ-ФЕМИЋ ЈЕЛЕНА
САВИЋ МЛАДЕН
ВАСИЋ ЖЕЉКО
САВИЋ ЈЕЛЕНА
ЛАТИНОВИЋ МИЛЕ
НИКОЛИЋ ДРАГАН
КРСТАНОВИЋ БИЉАНА
ВОЈИНОВИЋ ВОЈИН
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
БОЖИЋ ВЕДРАНА
ОБРЕНОВИЋ МИРОСЛАВ
СИМЕУНОВИЋ СРЕТЕН
ГАВРИЛОВИЋ ДУШИЦА
ТОМИЋ СТЕВАН
ЈОВАНОВИЋ ДАЛИБОР
МИТРОВИЋ МАРА
ЕРИЋ РАДЕ
ТОДОРОВИЋ МИЛОРАД
ТРИФКОВИЋ ИВАНА
ЈЕФТИЋ ДРАГАН
ЈЕВТИЋ ЖИВАН
СТАМЕНКОВИЋ СЛАЂАНА
САВИЋ МИРКО
ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ
ЛАЋАРАЦ СНЕЖАНА
ГОЛУБОВИЋ ЖЕЉКО
ТОЈИЋ МАРИЈА

01457 ЈЕВТИЋ ОГЊЕН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6

РАДУЛОВИЋ ВЛАДИМИР
МАЉУКАН РЕНАТА
ИКИЋ АЛЕКСАНДАР
ЛАЗАРЕВИЋ САЊА
ДИМКОВИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ ДАНИЕЛ

01243 АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДАР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

РАКОВИЋ СЛАВИША
КУЗМАН ДАЛИБОРКА
ПАЈИЋ ЂОКО
МИТРОВИЋ САВО
ЛАЗАРЕВИЋ РАДИНКА
ЂУРОВИЋ МИРОСЛАВ
ВУЈИЋ ЗОРАН
ЕРИЋ БОРЈАНА
ОБРЕНОВИЋ ОБРЕН
ЂОКИЋ СТАНКО
ВИЛОТИЋ НЕДЕЉКА

01290 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1 STEVIĆ ŽIKO
2 GLIGIĆ IVANA

01536 ТЕШИЋ ДРАГАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01531 МИЋИЋ ЉУБО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NURKIĆ NADIRA
IBRIŠIMOVIĆ ELVIR
HRUSTANBEGOVIĆ MUSTAFA
SALIHAGIĆ SABINA
ARNAUTOVIĆ ZEKERIJAH
CAMIĆ IDRIS
JAKUPOVIĆ ZILKA
OSMIĆ ADNANA
BUKVIĆ MIDHAT

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ILIJAZOVIĆ JUSUF
DURGUTOVIĆ FADILA
DAUTOVIĆ MUSTAFA
ĐEZIĆ MEDINA
BAĆEVAC MIRSAD
CAMIĆ HUSEJN
KLADUŠIĆ ZARFA
JUSUFOVIĆ AMEL
POBRKLIĆ DŽEMAL

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ČEKETIĆ JOVANA
2 DAČAJ GAZMEND
3 PAVLOVIĆ ALEKSANDRA

01291 РЕФОРМСКА СТРАНКА
1 ЛУКИЋ ВЕДРАНА

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ВУКОВИЋ МИЋО
СИМИЋ ГОРДАНА
СУБОТИЋ СЛОБОДАН
ПЕРИЋ МИЛАН
СТЕВАНОВИЋ САЊА
РАДИЋ САВО
БАБИЋ МИТАР
ЗОРИЋ НАДА
ВУЛЕТИЋ ДРАГИША
ИВАНОВИЋ НОВИЦА
РАДАНОВИЋ НЕДИЦА
КРАЈИШНИК МЛАДЕН
ПИЛИПОВИЋ МИРА
КАПОР ЖЕЉКО
КОСАНОВИЋ ДОБРО
ЈЕЛИСАВАЦ ИВАНА
РАШЕВИЋ БЛАШКО
БОЖИЋ ЈЕЛЕНКО
ШАРЕНАЦ БОГДАНКА
ВУКОВИЋ СЛАВИША
БАБИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЧИЋ МИЛИЈАНА
МИРКОВИЋ ДРАГАН
ХРКАЛОВИЋ АНДРИЈА
КРАЈИШНИК ДУШАНКА
КОКИЋ МИЉАН
БАЈИЋ НЕЂЕЉКА
ДРАГУТИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТРИФКОВИЋ АЛЕКСА
ВЛАДИЋ СЛАВИЦА
ПЕТРИЧЕВИЋ НЕБОЈША
КРСТИЋ СЛОБОДАН
ЈАНКОВИЋ ЖЕЉКО

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 JOVAŠEVIĆ DANIJELA

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

МАРКОВИЋ СЛАВИША
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНА
ЊЕГУШ РАДОМИР
МЛАЂЕНОВИЋ ЈОВАН
СПАСОЈЕВИЋ АНЂЕЛКА
ТОДОРОВИЋ МИЋО
БУЈИНОВИЋ МИЛАН
МОЈИЋ МИЛА
ВИЋАНОВИЋ МИЛЕНКО
ПЕРИЋ ДАНИЈЕЛ
БОЉАНОВИЋ ОЉА
СТЈЕПАНОВИЋ МИЛОРАД
ДРАГАНИЋ РАТОМИР
МИЛОВАНОВИЋ ВЕДРАНА
МАРГЕТИЋ СЛАВИША
ЖИВАНОВИЋ МИЛЕНКО
ГОРДИЋ ЈАСНА
НОГИЋ ДЕЈАН
ВИЛОТИЋ МИЛИВОЈЕ
СЕКУЛИЋ ЦИЦА
ПЕРИЋ НЕДЕЉКО
БОЖИЋ РАДАН
ЂОРЂИЋ-АНЧИЋ ЉИЉАНА
ТОЉ НЕМАЊА
ЈОСИПОВИЋ НЕЂО
ТАНАЦКОВИЋ СЛАЂАНА
ЛУКИЋ БРАНИСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ-ВИДАКОВИЋ ЈОВАНА
ТОМИЋ МИЛОРАД
ВИЛОТИЋ ЦВИЈЕТИН
ЕРИЋ БИЉАНА
ГРУХОЊИЋ ЕМИНА
ПЕРИЋ СЛОБОДАН
ВУЛОВИЋ ДУШАН

01541 ЂОРИЋ АЛЕКСАНДАР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8

СИМИЋ ВЛАДО
ТОДОРОВИЋ РАДА
МРКАЈИЋ ДРАГАН
ЈОВИЋ НЕДЕЉКО
ЦВЈЕТКОВИЋ БИЉАНА
ОСТОЈИЋ СТЕВАН
ВИДОВИЋ ДРАГОЉУБ
РАДОСАВЉЕВИЋ ДАНИЕЛА

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ЈОСИПОВИЋ РАДМИЛО
ЛУКИЋ РАДЕНКО
ДОБРИНОВИЋ СОЊА
МИТРОВИЋ ЂОРЂЕ
ПЕРИЋ МИЛЕНКО
ЛУЧИЋ ИВАНА
ДМИТРОВИЋ ПЕТАР
КУЛИЋ ИВАН
МИЛОВИЋ ДИЈАНА
РАДИЋ НЕБОЈША
ЋИРИЋ МИЛАН
АБДУЛАХАГИЋ ЈАСМИНА
ОСТОЈИЋ ЈОВО
МИРАЖИЋ ЖИВОРАД
КРСМАНОВИЋ БРАНКА
СПАСОЈЕВИЋ ДУШАН
МИРЧИЋ СЛАВКО
МИЛОШЕВИЋ СТАНОЈКА
КРСМАНОВИЋ МИЛЕНКО
ЦВИЈАНОВИЋ ИГОР
ИЛИЋ РУЖИЦА
СИМИЋ ЖИКИЦА
ИЛИЋ ВЕДРАН
ИЛИЋ АНГЕЛИНА
АНТОНИЋ БРАНИСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ СУЗАНА

01629 НАПРЕДНА БИЈЕЉИНА СНС И ПУП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ЈОВИЋ ГОРАН
МИТРОВИЋ БРАНКИЦА
ЂУРИЋ ОБРАД
ПРЕРАДОВИЋ ПЕРО
РИСТИЋ СВЕТЛАНА
МИЋИЋ НЕДЕЉКО
САВИЋ СВЕТИСЛАВ
ЛАНЧУШКИ ЗАГОРКА
ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР
НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ
НОВАКОВИЋ ЗОРИЦА
МИХАЈЛОВИЋ БЛАГОЈЕ
ЛУКИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗИЋ САЊА
СТОЈАНОВИЋ МИЛАДИН
НИКИЋ ДУШАН
МИТРОВИЋ НЕВЕНА
ПУШКАРЕВИЋ РАТОМИР
МАРИЋ ДАРКО
ПАНДУРЕВИЋ СОЊА
ВЕЉО НИКОЛА
ОБРЕНОВИЋ МИРОСЛАВ
КАПЕТАНОВИЋ НИНА
ТОПИЋ ПЕТАР
КАПЕТИНА МИРОСЛАВ
ЛАКИЋ ДАНА
БЕШЛИЋ МИЋА
МИТРОВИЋ БОЈАН
ТОРБИЦА БОЈАНА
ЂУРИЋ НЕНАД

31 ШКАВО БРАНИСЛАВ
32 ЕРИЋ СОФИЈА
33 МИШИЋ ДРАГАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ГАЈИЋ ЈОВАН
ТОДОРОВИЋ АНКА
ЉУБОЈЕВИЋ ДРАГОМИР
НОВАКОВИЋ СЛАВКО
СПАСОЈЕВИЋ ДУШАНКА
МИЈАТОВИЋ СРЂАН
КОВАЧЕВИЋ ТОМО
СТОЈАНОВИЋ ПЕТРА
ЛАЛИЋ НЕНАД
МИТРИЋ ДАРКО
БАТИНИЋ МАРИЦА
РАНКИЋ ЗОРАН
СТАНОЈЛОВИЋ ЂУРО
ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНА
АРСЕНОВИЋ МИОДРАГ
ПЕРКОВИЋ СТЕВАН
РАДОВАНОВИЋ САЊА
НИКОЛИЋ МИРКО
ПЕЈЧИЋ МИЛЕ
МИТРОВИЋ ДОБРИНКА
СЕКУЛИЋ МИЛОРАД
ДАКИЋ РАДИВОЈЕ
КАНОСТРЕВАЦ МИРЈАНА
МАРИНКОВИЋ САВО
ШУБАРИЋ НЕНАД
ОБРЕНОВИЋ СЛАВИЦА
ПЕТРИЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
СТЕВАНОВИЋ ЗДРАВКО
ЈОВИЧЕВИЋ-ЛУКИЋ СЛАВИЦА
ПЕТРОВИЋ РАДИША
МАНОЈЛОВИЋ ТОМО
ПОПРАВАК ВАЊА
ВРЖИЋ МИЛИЈАНА
БОЈАНИЋ СЛАВКО

030 - BOSANSKI PETROVAC/БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ

030 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BOSANSKI PETROVAC / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БОСАНСКИ
ПЕТРОВАЦ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HAJDER ERMIN

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК

1 МИЛОШЕВИЋ ОБРАД

00028 DEMOKRATSKA

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

1 ŠERBULA MILAN

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 БОСНИЋ ДУШКО

01522 HUJIĆ ZLATKO - NEZAVISNI KANDIDAT

030 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BOSANSKI PETROVAC /
ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БОСАНСКИ ПЕТРОВАЦ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DRUŽIĆ EMIRA
REDŽIĆ EDIN
ATLAGIĆ OLGA
BOLIĆ ELMIR
KERKEZ VOJIN
BANJAC DUŠICA
DRUŽIĆ ADNAN
BILIĆ ANELA
KAVAZ MUHAMED
JAGANJAC ALMA
BEGIĆ AMELA
SMAJIĆ ZEMIR
SLAVIĆ RAMIDA
HRGIĆ JASMIN
ŠOBOT DUŠANKA
MEHMEDOVIĆ SABINA
ŠERBULA ŽELJKA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MEŠIĆ HARIS
ŠEHIĆ MELITA
JUKIĆ HUSE
HIDIĆ MITHAD
HUSETIĆ ERMINA
ŠAHINOVIĆ ALAN
SPAHIĆ ADNAN
ZULIĆ AMELA
ŠAHINOVIĆ MEHMED
ŠUNDRIĆ SALIH
FERIZOVIĆ JASMINA
MEHDIN MIRZA
MEŠIĆ JASMIN
PORČIĆ EDISA

15 HUSETIĆ HAMDIJA

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

STUPAR DRAGAN
STOJANOVIĆ SANJA
STOJANOVIĆ ŽARKO
DRAGIĆ DRAGAN
VRANJEŠ MILENA
BALABAN BOJAN
KNEŽEVIĆ MIRKO
VUČKOVIĆ JELENA
RAKOVIĆ GOJKO
TRNINIĆ MILAN
LATINOVIĆ DUŠKA
RADAKOVIĆ VLADISLAV

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7

DIDOVIĆ EDIN
HUJIĆ FATIMA
LEMEŠ JASMIN
HADŽIĆ HATIPAŠA
HRKIĆ DAMIR
VELIĆ DŽENITA
ARNAUTOVIĆ MIRSAD

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ДОШЕН ДУШАН
ОБРАДОВИЋ ИВАНА
ДУКИЋ СВЕТКО
ОСТОЈИЋ МИЛОВАН
КЕРКЕЗ СЛОБОДАНКА
НОВКОВИЋ ДУШАН
ГРБИЋ БРАНКО
ВЕЛАГА БОБАНА
КЕЦМАН МИЛКАН
ПЕЋАНАЦ МИЛЕНКО
МРЂА СОЊА
ШЕВО ДРАГАН
ЈЕЛИЧИЋ РАТКО
КЕРКЕЗ ЈАДРАНКА
ЛАТИНОВИЋ МИОДРАГ
КЕЦМАН ЉИЉАНА
ШЕВО БОРИС
МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5

DŽIGUM AMNA
SANTRAČ MLADEN
BANOVIĆ MILOVAN
KEREN ALMA
GUDŽEVIĆ IZET

6
7
8
9

DRUŽIĆ DEDO
STOJANOVIĆ RADA
ODOBAŠIĆ ADMIR
BULAJIĆ DUŠKO

01282 ČISTA SDP BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MUJADŽIĆ RUSMIR
DRUŽIĆ NISVETA
KARTAL MUHAMED
RAMIĆ NEVSAD
VEKIĆ ROKSANDA
RUŠČUKIĆ SABRUDIN
DRUŽIĆ ESAD
LINIĆ MIRELA
HADŽIĆ ŠEHZUDIN
TEŠNJAK MIRZA
FERIZOVIĆ VESNA
MUJAGIĆ ELDIN
FAZLIĆ DŽEMIL
MUHIĆ LEJLA
REDŽIĆ ARMIN
GREDELJ BADEMA
NADAREVIĆ ADIS

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DRAČIĆ MUHAMED
SPAHIĆ ELDINA
BOLIĆ ADIS
NUKIĆ EMINA
TERZIĆ ADIS
RAMIĆ NERMIN
OMIĆ MIRZAD
FERIZOVIĆ ZERINA
IBRAŠIMOVIĆ AMIR

00028 DEMOKRATSKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

MRĐA MARINKO
MRĐA MILKA
NADAREVIĆ SEBINA
MRĐA MILKICA
BARIŠIĆ MIODRAG
MIRKOVIĆ MILKA
ROMČEVIĆ ŽELJKO
OMIĆ MIHRIMA
BAJIĆ-ĐURIĆ DEJANA
ŠEPA ĐURAĐ
STOJANOVIĆ BILJANA
OBRADOVIĆ MILENA
BATES MILAN
KARANOVIĆ KOVILJKA
KAPELAN BRANKO
DRONJAK VESNA
KERKEZ RAJKO

18 JANKOVIĆ SLAVICA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 RAKIĆ GORDANA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SPAHIĆ ADMIR
MUSTAFIĆ HADIJA
HADŽIĆ SMAIL
RAMIĆ NEĐIB
BALIĆ AZRA
JUKIĆ ADNAN
SPAHIĆ ALEN
MAŠIĆ EMINA
HADŽIŠABIĆ EMIR
KOVAČ EDIN
BAKRAČ JASMINA
ARNAUTOVIĆ SEAD
HADŽIĆ GORAN
RAMIĆ DENISA
ŠUNDRIĆ ADMIR
KULENOVIĆ IGOR
KARTAL MERIMA
FERIZOVIĆ HAMDIJA

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 HIDIĆ AHMET
2 KARTAL SELMA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

БУДИМИР ЈАНДРИЈА
ГУТЕША БОБА
ПЕТРОВИЋ РАЈКО
ГРБИЋ БОЖАНА
БУЛАЈИЋ СЛАВКО
ПЕЋАНАЦ ДУШАНКА
ЈЕЛИЧИЋ ГОРАН
ЋУЛИБРК БРАНИСЛАВ
ЧИЧА СВЈЕТЛАНА
ТУБИЋ ГОРАН
ЋУЋУЗ ДРАГАН
МРЂА СЛОБОДАН
ЈЕЛИЧИЋ МИЋО
МАРЈАНОВИЋ САЊА
СОВИЉ ЖЕЉКО
МИРКОВИЋ ВЕСНА
ЋУЛИБРК БОШКО
ЛАТИНОВИЋ ДУШАН

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RADOŠEVIĆ ZDRAVKO
ISLAMAGIĆ ERMINA
KADIĆ SEAD
BULAJIĆ ANKICA
KAVAZ JASMIN
RAMIĆ ALISA
RAKOVIĆ ĐURO
MEŠIĆ EMINA
KUBURIĆ NIKOLINA
BOLIĆ MUHAREM
DRUŽIĆ EMINA

031 - ПЕТРОВАЦ/PETROVAC

031 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ПЕТРОВАЦ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK PETROVAC

01600 СНСД-СП
1 КОВАЧЕВИЋ ДРАГО

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ПРОШИЋ ДЕЈАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПУЂА ВЛАДИМИР

031 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ПЕТРОВАЦ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA PETROVAC
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 KECMAN SVETKO
2 RADAKOVIĆ SANJA
3 RAKIĆ ZDRAVKO

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5

БУЛАЈИЋ СМИЉА
БАЊАЦ РАЈКО
РОМЧЕВИЋ ДРАГАНА
БРКЉАЧ ЈОВАН
ТРКУЉА ВЕРИЦА

6
7
8
9
10
11
12

БАЊАЦ ГОРАН
ЂУМИЋ РАЈКА
КЕЦМАН МИЛЕНКО
ЛУКИЋ ЈЕЛЕНА
МРЂА МИЛАНКО
ПУЗИГАЋА СЕКА
НОВАКОВИЋ БАЊАЦ ЈОКА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КЕЦМАН БРАНИСЛАВ
БАЊАЦ ДРАГАНА
КЕЦМАН ЖЕЉКО
БАЊАЦ ЈОВИЦА
БУДИМИР ЖЕЉАНА
БАЊАЦ ЗОРАН
ДАЉЕВИЋ ЗОРА
БАЊАЦ КАТАРИНА
САМАРЏИЈА ПЕРИЦА
БАЊАЦ МИЉА
СТОЈАНОВИЋ МИЛАН
БАЛАБАН СЛАВИЦА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ПЕЋАНАЦ СЛОБОДАН
ЛУКИЋ МИЛЕНА
МАНДИЋ БОРИВОЈ
ЂУМИЋ САША
КЕЦМАН МАРИЦА
ЋУРГУЗ ЗДРАВКО
МОРАЧА ВИТО
КЕЦМАН РОСА
МРЂА БОБАН
КУЛИЋ МИЛАН
СОЛОМУН МИРЈАНА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КОВАЧЕВИЋ ЖАРКО
БАЊАЦ ЈЕЛЕНА
СТАНКОВИЋ СРЕТКО
КЕЦМАН ДРАГАН
КЕЦМАН ЈЕЛЕНА
СТОЈАНОВИЋ ДУШАН
ПУЗИГАЋА ДЕЈАН
ЛАТИНОВИЋ ДРАГАНА
СТУПАР МИЛОВАН
КЕЦМАН СВЕТКО
КЕЦМАН ДРАГАНА
БУЛАЈИЋ ЗДРАВКО

032 - SANSKI MOST/САНСКИ МОСТ

032 NAČELNIK/GRADONAČELNIK SANSKI MOST / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК САНСКИ МОСТ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DŽAFIĆ ZIKRIJA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AVDAGIĆ MUSTAFA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 KRUPIĆ RASIM

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 KURBEGOVIĆ REDŽO

032 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA SANSKI MOST / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА САНСКИ МОСТ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HOPOVAC ALMIN
ČAVLOVIĆ IVANA
KRUPIĆ DEMIR
JAKUPOVIĆ HAJRUDIN
DIZDAREVIĆ LJILJANA
SAWANDA AIMAN
HELIĆ AZEMINA
SELMAN VELID
UTJEŠANOVIĆ DANIJEL
BEKTAŠEVIĆ SABINA
TROŽIĆ NERMIN
HASIĆ IVANKA
HODŽIĆ JASMIN
MALOVČIĆ FAJKO
ISLAMČEVIĆ IVANA
HALILOVIĆ NIJAZ
ZUKANOVIĆ JASMIN
TALIĆ-BIŠČEVIĆ INES
AGANOVIĆ EDIN
KADIRIĆ EDIS
MIDŽAN VELIDA
KAMENČIĆ RIFET
MUMINOVIĆ ELVEDIN
HRNČIĆ ERMINA
BILAJBEGOVIĆ SAUDIN
ŠUDLIĆ SABINA
KURBEGOVIĆ HIKMET

28
29
30
31
32
33
34

ŠKULJ EDIN
OMIĆ AMELA
TALIĆ IRFAN
OSMANČEVIĆ SANEL
HANDANOVIĆ ELMA
AVDIĆ HUSEIN
BAŠIĆ SANELA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MAHIĆ SANEL
HADŽIAHMETOVIĆ AIŠA
KLJAJIĆ SENAD
PAŠALIĆ AMIR
BOŠKOVIĆ JASNA
BIŠČEVIĆ NEDIM
HASANBEGOVIĆ FARIS
TALIĆ BADEMA
KUŽELJ VELID
SEFEROVIĆ MENSUR
KAZIĆ MEVLUDA
ŠUPUK MUHAREM
JAKUPOVIĆ NEDIM
ZUKIĆ DURSUMA
TERZIĆ ARNEL
DŽAFIĆ ASMIR
MURATOVIĆ ALDINA
KURBEGOVIĆ ENES
KARIĆ ENES
KUČKOVIĆ ĆATIĆ SUDKA
FIKIĆ VEIZ
ALIHODŽIĆ IBRAHIM
BATIĆ TAHIRA
ALAGIĆ FARKO
KAHTERAN EMIR
RABIHIĆ SANITA
SALEŠEVIĆ ĐEVAD
OMIĆ MIRZA
ISLAMOVIĆ ALMA
KALTAK FADIL
MUJAČIĆ JASMIN
HROMALIĆ MEDIHA
BEŠIĆ SENAD
KARABEG JASMINA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ПРАШТАЛО ДРАГО
ТАДИЋ САВКА
ПРАШТАЛО РАДМИЛА
ДОБРИЋ МИЛАН
ЈОВАНЧЕВИЋ ГОСПОВА
ЋОСИЋ МИРКО
ЧОРОКАЛО ЉИЉА
ДИВЈАК ДРАГАН
УТЈЕШАНОВИЋ БОГДАН
МАЈКИЋ ЉУБИЦА
БУБУЉ ОСТОЈА

12
13
14
15
16
17
18

КАРАНОВИЋ МИЛОРАД
КЛЕПИЋ БОСИЉКА
КОВАЧЕВИЋ МИЛОМИР
АНИЧИЋ МИЛОРАД
ШКРБИЋ ЈЕЛА
ИНЂИЋ МИРКО
МРЂА РАЈКО

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

EMINIĆ ENES
VOJNIKOVIĆ ELMIRA
TALIĆ MEHO
DERVIŠEVIĆ AMEL
SINANOVIĆ INDIRA
SADIĆ REMZIJA
KARAGIĆ SUVAD
ARAPOVIĆ SEMIRA
BILAJBEGOVIĆ MUHAMED
KUMALIĆ SMAJIL
HODŽIĆ ELISA
MUŠIĆ FEHIM
KERIĆ FAHRUDIN
KUMALIĆ AZRA
SOFTIĆ ENVER
BAHTIĆ SAMIR
MEDIĆ MERISA
ŠEHOVIĆ ALIJA
KURUZOVIĆ FERIK
VOJNIKOVIĆ ADISA
OKČIĆ HILMIJA
SEFEROVIĆ ADEM
TALIĆ MINELA
ŠABIĆ AMELIN
ASOTIĆ AJDIN
SINANBEGOVIĆ SANELA
BAŠIĆ ESMIR
KARAJKOVIĆ SULEJMAN
HODŽIĆ EKREMA
MUHADŽIĆ ŠEFIK
KALTAK SADIK
MULALIĆ NISVETA
ALAGIĆ MUHAREM

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KADIRIĆ NIJAZ
HALILOVIĆ EMINA
KLJUČANIN NIHAD
BIŠČEVIĆ EDIN
ŠAHBEGOVIĆ AMELA
ČEKIĆ ADNAN
KARAMUJIĆ NIRZAD
ŠUŠIĆ MERISA
KAHRIMANOVIĆ MIRZA
KORLAT SELVIR
PAŠIĆ ELMA
HABIBOVIĆ ŠEMSUDIN

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

BEČIROVIĆ ĐEMO
HALIMOVIĆ FIKRETA
KARAJKOVIĆ AZRAN
MUJAGIĆ ADNAN
JAŠAREVIĆ AMIRA
KADIRIĆ ARIF
ISLAMČEVIĆ AMIR
GLAVAŠ JASMINA
HODŽIĆ SAFET
HABIBOVIĆ SEJFO
AGANOVIĆ NEIRA
KAMENČIĆ AMEL
VELIĆ NIJAZ
LASIĆ-GROZDANIĆ ZINAJDA
AGANOVIĆ MUHAMED
HODŽIĆ ENDIS
BUDIMLIĆ VAHIDA
GAZIBARA OSMAN
ČEKIĆ ZLATAN
SADIĆ ENISA
BEĆIREVIĆ KEMAL
ŠARANOVIĆ ESNETA

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

JAKUPOVIĆ ABAZ
NALIĆ SEMIRA
SEJDIĆ AZIZ
KAHRIMANOVIĆ SAKIB
PILIPOVIĆ EDISA
PAŠALIĆ FADIL
PILIPOVIĆ ALDIN
KOVAČEVIĆ BILJANA
OMANOVIĆ FERID
BOŽIĆ EMIL
BOTIĆ SENADA
BEGOVIĆ DINO
JAKUPOVIĆ ALDIN
MENZIL EMINA
ADILOVIĆ ELVIDIN
VEHABOVIĆ DŽEMAL
JAKUPOVIĆ JASMINA
BOTIĆ ADMIR
BOTIĆ SADIKA
ISLAMOVIĆ AMIR

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BAHTIĆ RIFET
FUŠKO MERIMA
RAMIĆ LATIF
PONJEVIĆ ANELA
HANDANAGIĆ ASIM
GRGIĆ MUHAREM
DURMIŠEVIĆ MIRELA
SUBAŠIĆ HAJRUDIN
GLAVAŠ ADISA
OMEROVIĆ ALMIN

11
12
13
14

JAKUPOVIĆ JASMIN
SOFIĆ SELMA
RAMIĆ SEDIJA
ŠUŠIĆ SENAD

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8

BAHTIĆ FLAMENKO
ŠKULJ SENADA
ALAGIĆ SAMIR
NUKIĆ NAĐA
MEDIĆ AMIL
ĐULOVIĆ MEDINA
BANOVIĆ FRANJO
MAUZNER MINELA

033 - ОШТРА ЛУКА/OŠTRA LUKA

033 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ОШТРА ЛУКА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK OŠTRA LUKA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 СТАНАР ДРАГАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ВУЛИН ЉУБОМИР

033 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ОШТРА ЛУКА / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA OŠTRA LUKA
00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЂУКИЋ РАДЕНКО
ЉУБОЈА ДРАГАНА
БУНДАЛО ДРАГО
САВИЋ БРАНЕ
МАРЈАНОВИЋ ДРАГАНА
КАРАН РАЈКО
МАРИН НИКОЛА
РАДИЋ ГОША
ТРКУЉА МИЛАН
ТЕПИЋ ЖЕЉКО
ПРЕДОЈЕВИЋ БРАНКИЦА
РАЈЛИЋ МИЛЕ
ДОШЕНОВИЋ ДРАЖЕНКО
ТРКУЉА КРИСТИНА
ЉУБОЈА ЗОРАН
СТАНАР СЊЕЖАНА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ТРКУЉА ЉУБОМИР
КУРИЏА ДРЕНА
РОДИЋ БРАНЕ
КОСТУР СЛАВКО
КАЈКУТ СТАНКА
ЦРНОБРЊА ДРАГАН
ЈЕВТИЋ СЛАВКО
МИЛИНКОВИЋ ЉИЉА
РАЂЕНОВИЋ СЛАВКО
ПАНТЕЛИЋ МИТАР
СТОЈНИЋ ДРАЖЕНА
КУРИЏА МИЛОРАД
ДОШЕНОВИЋ БРАНА
ЗОРИЋ ЛАЗО
ВАСИЉЕВИЋ ЗДРАВКО
ГАЈИЋ БОЈАНА

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ТОПИЋ РАДЕ
ЋУЛУМ ДИЈАНА
СТОЈНИЋ ЂУРАЂ
МИЛУШИЋ БОГДАН
ВАСИЉЕВИЋ МИЛАНА
ПЛАВШИЋ ДРАГАН
СУЧЕВИЋ СТАНИМИР
ТОПИЋ ГОРАНА
ЂАКОВИЋ СТАНИСЛАВ
ГРУЈИЧИЋ МАНЕ
ГРУЈЧИЋ ДИЈАНА
ГВОЗДЕН МЛАДЕН
ДРОЊАК ДУШАН
ЛАКИЋ МИЛКА
СТОЈНИЋ ЗОРАН
ТОПИЋ ДАНИЈЕЛА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

МАСТИКОСА ДУШАН
СТУПАР ЉУБИЦА
МАНДИЋ ЖЕЉКО
САВИЋ НЕНАД
АНТОНИЋ ГОРДАНА
МИЛАНОВИЋ ДРАГО
АНТОНИЋ РАДЕ
НОВАКОВИЋ БРАНКИЦА
МАРЈАНОВИЋ ДРАЖЕН
ГРУИЧИЋ НИКОЛА
ЗОРИЋ ДУШКА
МАСТИКОСА ПРЕДРАГ
НОВАКОВИЋ МИЛАН
МАЛИЋ ДАРИНКА

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПОПОВИЋ МИЛАН
ТРКУЉА МИЛИЈАНА
ЉУБОЈА ЗОРАН
СИМИЋ МИРКО
АРСЕНИЋ МИЛАДИНКА
МАРИНОВИЋ ВЛАДО
ГОНЧИН СРЂАН
СУЧЕВИЋ ДРАГАНА
БРКИЋ РАДОМИР
ТРКУЉА ГОРАН
КНЕЖЕВИЋ НАДА
ВОЈИНОВИЋ РАТКО
ВРАЊЕШ МИРКО
ПОПОВИЋ НАДА
СТАНАР ВЕЉКО

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЦРНОБРЊА МИЛЕНКО
ЦРНОБРЊА НАДА
КОНДИЋ ДУШАН
ПРЕДОЈЕВИЋ БРАНКО
АНТОНИЋ ГОРДАНА
ТОДОРОВИЋ БОШКО
МИТРОВИЋ ДРАГАН
ЦРНОБРЊА МИЛАНА
МАСТИКОСА МИРКО
АНТОНИЋ ОГЊЕН
КУСОЊИЋ НИКОЛИНА
КАНТАР САША

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

МАСТИКОСА ДРАГО
МРШИЋ ЈАГОДА
КУРИЏА ДУШАН
МРЂА ДАВОР
МАСТИКОСА ЈОВАНКА
СТОЈНИЋ МИЛОРАД
КУЗМАНОВИЋ РАДЕ
МАЈКИЋ СТАНКА
МАСТИКОСА ДАЛИБОР
МАСТИКОСА БОЖО
ИНЂИЋ ДРАГАНА
ВАСИЉЕВИЋ НИКОЛА
ЂУКИЋ МЛАДЕН
ТРКУЉА ДРАГИЦА
ЧУЧАК ПРЕДРАГ
ГАЈИЋ ДРАГИЦА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ВУЈИН СЛАВО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЗЕЧЕВИЋ САЊА
КАНТАР ДРАГАН
РОДИЋ ДУШКО
МАСТИКОСА ДАЛИБОРКА
ЂАКОВИЋ ЗОРАН
ВУЈИН ЗОРАН
ПРАШТАЛО ГОРАНА
АНТОНИЋ НОВАК
МИКАН ДРАГАН
ГРУЈИЧИЋ МИЛЕНА
ГАЈИЋ ДЕЈАН
МАРЈАНОВИЋ ДРАГАНА
ТРКУЉА ВЕЉКО
ГОЈИЋ СЛАЂАНА
ЗЕЧЕВИЋ ДРАГАН

034 - БАЊА ЛУКА/BANJA LUKA

034 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БАЊА ЛУКА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK BANJA LUKA

01261 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 ПЕЈИЋ МИЛУТИН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ГАВРАНОВИЋ СЛОБОДАН

01643 ЗАЈЕДНО ЗА БАЊАЛУКУ (ПДП, ДП)
1 ЧАВИЋ ДРАГАН

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1 ПРЕЛИЋ АЦО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 СТЕВАНДИЋ НЕНАД

034 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БАЊА ЛУКА / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BANJA LUKA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HADŽIBEGOVIĆ MIGDAD

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VUJINOVIĆ DUBRAVKA
NEZIROVIĆ MIRALEM
VUJINOVIĆ MIRKO
BERIĆ BOŽICA
HALIMIĆ BENJAMIN
TOPIĆ RADOMIR
PRLJA NURA
KUPREŠANIN MIRSADA
RUŽIČIĆ MIRO
ŠAPIĆ NIKOLA
MRAVAC BRANKICA
LATIFIĆ JASMIN
VRETO GORAN
KELEČEVIĆ MELITA
PLIĆANIĆ JASMIN
VIDIMLIĆ HAJRIJA
ĐELIĆ DAMIR
KATANA EMIR
CAJLAN NATAŠA
OPARDIJA ANES
GLIGORIJEVIĆ ZLATAN
CIMIROTIĆ MUNIB
KRHALIĆ SENAD
MILETIĆ LEJLA
PLETIKOSA ILIJA
BRKLJAČ MIRA
POPOVIĆ SLOBODAN

01261 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТРИВУНОВИЋ ВОЈИН
КОСТАДИНОВИЋ БОБАНА
ДУЈИЋ ДРАГУТИН
ГАЈИЋ СЛАЂАНА
ПУШИЋ НАТАША
ГРАНУЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ЋЕТОЈЕВИЋ ДАВОР
МИЛАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ НЕНАД

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЧУБРИЛОВИЋ НЕДЕЉКО
ПОПОВИЋ МИРА
БОСАНЧИЋ БОРАН
ШИБАРЕВИЋ НЕНАД
ЂЕКИЋ-ЧАЂО МИРЈАНА
БАЛАБАН БУДИМИР
ГРУЈИЋ НОВО
МАЛЧИЋ НИКОЛИНА
БАРАШИН ОСТОЈА
ПОПОВИЋ МИЛАН
ШМИТРАН-ЂУРИЋ АНКА
ТРАМОШЉИКА МИЛИВОЈ
ПЛАВШИЋ БРАЦО
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГАНА
ДОЈЧИНОВИЋ ДАНИЕЛ
БАБИЋ САША

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

МАРТИЋ СЊЕЖАНА
ТАДИЋ БОРИС
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
БАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
ЈАЊИЋ РОДОЉУБ
РАКИЋ МИРОСЛАВ
ОРАШАНИН ЈЕЛЕНА
ВРУЋИНИЋ ДУШАН
ВАСИЉЕВИЋ РАДИВОЈ
РАЉИЋ НАТАША
ГАТАРИЋ ВЛАДИМИР
ГАЈИЋ ОГЊЕН
ЋУКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
МАЈКИЋ ДРАГАН
ВРАЧАР ПРЕДРАГ
ПЕРИЋ РАДОЈКА
ДОБРИЧАНИН МИЛАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

РАЧИЋ ДУШКО
БРКИЋ ЈАСНА
НОВАКОВИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ ДРАШКО
ЛИХОВИЋ ГОРДАНА
ТОПИЋ ДРАГОСЛАВ
ЈОСИПОВИЋ ЗДРАВКО
МАРИЋ-УДОВЧИЋ НАТАША
КОЧИЋ ГОРАН
РАДОВАНОВИЋ ЉИЉАНА
БУРСАЋ ГОРАН
ЗРНИЋ МАНОЈЛА
БИЈЕЛИЋ-ЦИГАН РУЖИЦА
ЖАРИЋ ДРАШКО
САБЉИЋ ДАРКО
ВУКОЈЕВИЋ МИРЈАНА
НИНИЋ ДРАЖЕНКО
СТАНАРЕВИЋ СТОЈКО
ПУШИЋ РАНКИЦА
ШЕШИЋ БОРИМИР
ТАЛИЋ НЕНАД
КАРИЋ ЈЕЛА
ПЕУЛИЋ ДРАГАН
КРЕМЕНОВИЋ ДРАШКО
КОВИЋ ГОРДАНА
ГРБИЋ НЕНАД
ЈОВИЋ РАДОМИР
ПЕТРЕШ САЊА
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛОШ
ЧАЈИЋ ДУШАН
ЛАКИЋ МИРЈАНА
ПОПОВИЋ МИРКО
ОСТОЈИЋ ДРАГАН

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛОСАВА
2 МАТИЋ ГОРАН

3 ТЕШАНОВИЋ НЕМАЊА
4 ИСАКОВИЋ МИРЕЛА
5 КАЈКУТ ПЕТАР

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ЈАНДРИЋ КРСТО
ОЖЕГОВИЋ МАРЧЕТА САВА
ШВРАКА НЕБОЈША
ШКОБО БРАНИСЛАВ
ЂУРАШИНОВИЋ АНЂА
ЂУКИЋ РАДОВАН
БАТИНИЋ МИЛАН
МИЛИНОВИЋ ДИЈАНА
ТЕГЕЛТИЈА ЈОВО
ТОПИЋ НОВАК
РИТАН ЈАДРАНКА
ЈАЋИМОВИЋ МИЛЕНКО
ДОДЕВА РИСТИЋ ЛИДИЈА
ВУКОВИЋ КОРНЕЛА
ШАВИЈА БРАНКО
БАРОШ РАНКО
ДАНЧИЋ МЛАДЕН
ВУЛИН РАНКО
ШУТОЊА АЛЕКСАНДАР
БОСАНЧИЋ ПЕРСА
ПЕРИЋ ДЕЈАН
ПУТНИК НЕБОЈША
МАЈКИЋ ЗОРА
СПАСЕНИЋ ДРАГОМИР
ОБРАДОВИЋ САЊА
ОЖЕГОВИЋ РАДОВАН
СЛАДОЈЕВИЋ РАДОМИР
ВИДОВИЋ-МИЈИЋ РАДА
ШКОБИЋ МИЛИЦА
ЗЕЉКОВИЋ СЛАВОЉУБ
ГРУЈИЋ НОВАК
РУЖЕВИЋ ВЛАДАН
МИЛИЋ ПЕРО

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

МИРОШЉЕВИЋ ВЛАДИМИР
САВИЋ-БАЊАЦ МИРНА
БОЖИЋ МОМИР
ШЕВАРИКА ЧЕДО
ЛАЗАРЕВИЋ САНДРА
КРЕМЕНОВИЋ МИРОЉУБ
ЛОВРИЋ РАДЕ
РАДИНКОВИЋ БРАНКИЦА
ГАЛИЋ ОСТОЈА
ВУКОВИЋ БОГДАН
ГУШИЋ СВЈЕТЛАНА
СУМОЊА СТОЈАН
БОРИЋ САША
КОВАЧЕВИЋ ВЕСНА
КУЖЕТ НИКОЛА
ЂУКИЋ ДРАГОМИР

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ПАЛАЧКОВИЋ МИРА
ЗЕНИЋ БРАЦО
КАРАПЕТРОВИЋ МАРКО
СЕКУЛИЋ МАЈА
ГВЕРО БОРИСЛАВ
ЧАЈИЋ ДАЛИБОР
ГЛИГИЋ СВЈЕТЛАНА
КЕСЕРОВИЋ ДРАГОМИР
СЕФЕРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ГАЈИЋ ЉИЉАНА
МИТРОВИЋ ЗОРАН
МАНДИЋ МИРОСЛАВ
СПАСЕНИЋ СЛАВИЦА
ЗЕЦ ВЛАДИМИР
ЋУРГУЗ ЗОРАН
ЛОЛИЋ ВАЊА
ВУКОВИЋ ВЛАДИМИР

01603 НЕЗАВИСНА ЛИСТА СВИ ЗА БАЊАЛУКУ
1
2
3
4
5
6
7

РАЧИЋ БРАНИСЛАВ
ЛАБУС МИЛОРАД
РАЈКОВИЋ РЕНЕ
ИВИЋ БОРЈАНА
ГАЈИЋ ЖЕЉКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАЖЕН
ВУЧИЋ БРАНИСЛАВ

01631 HRVATSKA KOALICIJA HDZ BIH I HDZ 1990 BANJA LUKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RAPO MARIJA
LUKENDA MARKO
MAJDANDŽIĆ MARKO
DOMIĆ DARKO
DEBELJAK MARICA
REINPRECHT VELIMIR
DOGAN ANTONIO
STANKOVIĆ MARINA
MATIJEVIĆ BORO

01617 KOALICIJA ZA BANJA LUKU SDA - SBIH - HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OSMANČEVIĆ DŽEVAD
DELNEZIREVIĆ MIRSADA
TOMLJENOVIĆ IVAN
HRUSTANOVIĆ ERMIN
RAMIĆ AIDA
RADMAN PEJO
HALILOVIĆ SENADIN
GUNIĆ TAHIRA
VALENTIĆ MARKO
HAJDARPAŠIĆ MITHAT
HERGIĆ TATJANA
KRAKIĆ PETAR
KARAT SELMA
SAMARDŽIĆ KEMAL

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SMILJČIĆ VLADO
RAKOVIĆ JUSUF
DŽANIĆ ISMETA
OSMANČEVIĆ RUSMIR
PUJIĆ PETAR
MENZILDŽIĆ LEJLA
JORGIĆ BOJAN
SEDIĆ ZDRAVKO
HRNIĆ ĐEMILA
ČOTAR SAŠA
HALITI VEDAD
SEJDINOVIĆ AMRA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

IBRAHIMBEGOVIĆ MUHAMED
PRLJA AMELA
ČAVKA ADMIR
ODOBAŠIĆ DIJANA
HANDAN SAFET
SEFERAGIĆ FIKRET
ODOBAŠIĆ AZRA
SMAILAGIĆ ZIJAHUDIN
MUHAREMOVIĆ AHMET
ŠKONDRIĆ MILAN
PAJAZETOVIĆ VESNA
ČAUŠ SEMIR
GUNIĆ VAHDETA
HABIBOVIĆ DIJANA
SUBAŠIĆ JASMIN
SMAILAGIĆ EDHEM
JAKUPOVIĆ JASMIN
SAČIĆ AIDIN

01604 БЛОК
1 МИКАНОВИЋ ДРАШКО
2 КРЕЦЕЉ АЛЕКСАНДРА
3 ТАНАСИЋ МИРЕЛА

01652 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ВЛАЈИСАВЉЕВИЋ МИРЈАНА
ПЕЈИЋ МАРИНКО
ПРТИЋ ТОМИСЛАВ
БИЈАК РАДМИЛА
КУЗМАНОВИЋ ЖИВКО
МИЛАНОВИЋ ДРАГАН
БОСАНЧИЋ МИРЈАНА
РОГИЋ ЂОРЂО
ШАРЕНАЦ БОЈАН
КАРАДЕГЛИЈА ДАНИЕЛА
ПАШАЛИЋ ДЕНИС
МИЛОВАНОВИЋ БОЈАН
ТРИВУН ДРАГАН
КОЈАДИНОВИЋ ВИДА

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ВУЧКОВИЋ МЛАДЕН
ЗЕЦ МИЛАНКО
РУЖЕВИЋ ГОСПА
КЕРЕЗОВИЋ ДАРКО
ВУЧКОВАЦ ДИЈАНА
СТАНКОВИЋ НИКОЛА
СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН
СТОЈИСАВЉЕВИЋ РОКСАНДА
ГАЛИЋ ДАНИЈЕЛА
ОШАП НЕЂО
МАЉКОВИЋ БРАНКО
ЛАЗИЧИЋ ЗЛАТКО
БАЈИЋ БОЈАН
ПРЕМАСУНАЦ МАРИЦА
МАКСИМОВИЋ МИЛЕВА
ЈАВОРАЦ АЛЕКСАНДАР
НОВАКОВИЋ МЛАДЕН
САВИЋ ДАРИО
МАЛЕШЕВИЋ ГОЈКО

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ
САМАРЏИЋ ДАЈАНА
ВУЧКОВАЦ МЛАЂАН
ВРУЋИНИЋ ЗОРАН
СРДИЋ АЛЕКСАНДРА
ЗРНИЋ МИОДРАГ
КОЛУНЏИЈА СЛАВКО
СТЕФАНУТТИ МАРИЦА
СЕКУЛИЋ ГОЈКО
МИРНИЋ ЂУРАЂ
ПЕЗЕРОВИЋ ШТЕФИЦА
СТИЈАКОВИЋ ДЕСИМИР
МУШИЋ ЈОВО
ГРБИЋ БОЖАНА
БОЈАНОВИЋ МИОДРАГ
ТРУБАЈИЋ ИЛИЈА
КИЗИЋ РЕНАТА
РИСОВИЋ СТЕВАН
ВИДИЋ САВО
РАДОЧАЈ САНЕЛА
КУЗМАНОВИЋ МАРИО
МИЛАКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ДРАГИЋ ТАТЈАНА
ДЕЈАНОВИЋ ДАЛИБОР
МИЛИЋЕВИЋ ДУШАН
БУНДИЋ ЗИНАЈДА
ДОЊАК РАДИНКО
САВИЋ ПЕТКО
БАКАЛ ИРЕНА
ГЛИГОРИЋ ВОЈИСЛАВ
ШКАРИЦА ПЕТАР
ШАВИЈА ВЕСНА
МАРЧЕТИЋ ЗОРАН

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

БОРЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ
МИЛЕТОВИЋ ЗОРА
ГРАБОВИЦА ТОМИСЛАВ
ТАЛИЋ ЗОРАН
ГАВРИЋ МИРА
ЗОЛАК АЛЕКСАНДАР
УМИЧЕВИЋ МАРИНКО
ЈУКИЋ ВАЛЕНТИНА
САВАНОВИЋ ЈОВО
САВАНОВИЋ РАНКО
МОРАВАЦ-БАБИЋ СМИЉАНА
ВЕСИЋ МИРОСЛАВ
МАКСИМОВИЋ ПЕРО
ДАМЈАНОВИЋ ДАНКА
МАЦАНОВИЋ НЕНАД
КАЛАБА ЈОВАН
БОРОВИЋ СПОМЕНКА
ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВ
МРЂЕН РАДЕ
МАРКОВИЋ-БОЈАНИЋ СТАНА
ОПАЛИЋ ЖЕЉКО
ПЕТРОВИЋ НОВАК
МЕЋАВА ЈАГОДА
БОСНИЋ НЕБОЈША
ПРЕДОЈЕВИЋ РАДОМИР
ДАКИЋ ВУКОСАВА
ЂУКИЋ НОВАК
ПОЛИЋ ПРЕДРАГ
БАЈАГИЋ МАРИНА
РАДОЊИЋ ЖИВКО
ПОПОВИЋ ИЛИЈА
ДОЈЧИНОВИЋ СВЈЕТЛАНА
ТОМИЋ РАЦО

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 JOVANOVIĆ RADOVAN
2 JOŠIĆ JELENA
3 MIROŠLJEVIĆ DUŠKO

01262 PRIVREDNI NARODNI POKRET BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LATINČIĆ DUŠAN
IVANKOVIĆ ĐURĐICA
TUČIĆ SINIŠA
BAJIĆ SLOBODAN
ŽIGIĆ BARBARA
PRANJIĆ SLOBODAN
ŠKUNDRIĆ MILAN
VILIMONOVIĆ DRAGANA
MARTINOVIĆ MIRKO

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ЧУДИЋ САША
2 ВУЧКОВИЋ НЕВЕНКА

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

МАРЈАНАЦ ЖИВКО
ЉУБОЈЕВИЋ СРЂАН
ГАЛИЋ МИРА
КОМЉЕНОВИЋ РАДЕНКО
ГРАНУЛА МИЛАН
МИЛИКИЋ СЛАВИЦА
ЂУРИЦА РАДЕНКО
АРЛОВ МИЛОРАД
МУДРЕНОВИЋ ЈАДРАНКА
СТАНИШИЋ СЛОБОДАН
РАДУЛОВИЋ НИКОЛА
ЂУКИЋ СУЗАНА
БОБАР ГОРАН
ЛУКАЈИЋ МАРИО
САЈИЋ ДИЈАНА
БРДАР БОРИСЛАВ
СТАНИВУК ВУЈО
КЕРКЕЗ РУЖИЦА
КАУРИН МИЛЕ
ЧОРОКАЛО ДУШКО
САБЉИЋ ЗОРИЦА
УБИПАРИП ЖЕЉКО
МАЈКИЋ РАДОВАН
АНТОНИЋ МАЈА
МИЛАКОВИЋ МИРОСЛАВ
КАВИЋ ДРАГАН
ГОЈКОВИЋ САЊА
МИЛАКОВИЋ МИЛАН
ДЕЛЕТИЋ МИЛОЈЕ
ВИШИЋ ИЛИЋ ТАЊА
ПАНЏА НЕДЕЉКО

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4

RADOŠEVIĆ MIROSLAV
DOŠENOVIĆ JELENA
VIDOVIĆ GORAN
OSTOJIĆ DRAGANA

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

СЕФЕРОВИЋ РАНКО
ДУЦАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ДУЦАНОВИЋ ЖЕЉКО
ТОМИЋ ГОРАН
ГАЈИЋ ГОРДАНА
КРЕМЕНОВИЋ ЛАЗАР
КАНТАРЏИЋ ЕДИН
МАЈИЋ МИРЈАНА
ПАЈИЋ БРАНКО
ЈАКОВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
КРЕМЕНОВИЋ ДРАГАНА
МАРИЋ СТАНКО
ГАЈИЋ ЉИЉАНА
МАКИВИЋ НЕНАД
СТАКИЋ ДРАШКО
СТЕВАНОВИЋ ГОРАН
МИЛЕТИЋ ВУКОСАВА

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ЈОВИЋ ЖИВКО
ЧУБРИЛОВИЋ ЖАКЛИНА
МАРИЋ БОСА
ТОКИЋ МИЛОРАД
СТРИКА МИЛЕНКО
КОНЧАР ДРАГИЦА
ПЕЈЧИНОВИЋ ДРАГАН
ЗОРИЋ ДРАГИША
ГВОЗДЕНОВИЋ СТАНА
МОРАЧА БРАНИСЛАВ
СРДИЈА МИЛЕНКО

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ТОПИЋ СТЕВО
СЛАДОЈЕВИЋ РАДОЈКА
МАЦАНОВИЋ ЗДРАВКО
ВРХОВАЦ РАТКО
АЛЕКСИЋ ВИНКА
ДРАГОЈЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ
ШУРЛАН АНА
ЈЕЛИЋ МИРКО
ХАЏИЋ ДРАГИША
БАЊАЦ БОШКО
МУСИЋ ЗОРА
САВИЋ БРАНКО
СПРЕМО БОСА
ЂАКОВИЋ РАДОЊА
ЂЕРМАН НЕДЕЉКО
БАЊАЦ ЈОВО
БАНОВИЋ ДРЕНКА
БОДРОЖА РАЈКО
ШОБОТ ДРАГАН
ДЕДИЋ ВЕСНА
РОКВИЋ ПЕТАР
КРИВОКУЋА ДРАГАН
КРАЈНОВИЋ БРАНИСЛАВКА
ЈЕЛИЋ СЛАВКО
ЗАГОРАЦ БОСИЉКО
КУЧУК СМИЉА
ЗРНИЋ ПЕТАР
БРБОРОВИЋ СИМО
ВУЈИЋ ЉИЉАНА
АЈДЕР МИЛОШ
МИШИЋ ЈЕВТО
ШТРКИЋ МИРА
МАЛЕШЕВИЋ РАДИНКО

01485 МИЉЕВИЋ РАЈКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 БЛАНУША БРАНКО
2 ФИЛИПОВИЋ САЊА

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ШЕШИЋ ЛУКА
МИХАЈЛОВИЋ ЗДРАВКО
ИЛИШЕВИЋ ДИЈАНА
ЛАКЕТА ПРЕДРАГ
БОГОВАЦ ЉУБИДРАГ
РАЈАК СЛАВИЦА
БОГОЈЕВИЋ ГРУЈО
ВОЈИН СВЕТКО
МАНДИЋ ТАМАРА
КНЕЖЕВИЋ СЛОБОДАН
ЕРАК БОЖО
ОСТОЈИЋ СУЗАНА
КУДУЗ НЕБОЈША
МАРЈАНОВИЋ САВО
ТОДОРОВИЋ ГОРДАНА
БАЛАБАН САША
БОЖИЋ ДРАШКО
ШТЕКОВИЋ НИНА
ЈОВАНОВИЋ МИРКО
БОЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАНТЕЛИЋ ЖЕЉАНА
ЧАВИЋ РАНКО
КЉАИЋ АЛЕКСАНДАР
ПОЛОВИНА МИЛИЈАНА
СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН
МИЛОЈЕВИЋ СЊЕЖАНА
ПАЧАВРА БРАНКО
СКЕНДЕРИЈА НЕНА
КЉАЈИЋ САША
МАРЧЕТА ГОРАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

УМИЋЕВИЋ ЂОРЂЕ
ЈОШИЋ ЛЕЛА
ДРАГИШИЋ МАРИНКО
ЛОВРИЋ САША
КОМЉЕНОВИЋ САЊА
ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ГРАХОВАЦ АНЂЕЛКО
КАЈКУТ МИРЕЛА
КАЈКУТ МЛАДЕН
ШЕШИЋ ДАВОР
ГРАХОВАЦ ЉИЉАНА
ГАЈИЋ МИОДРАГ
СИБИНЧИЋ ЗЛАТКО
АДАМОВИЋ ВЕСНА
РЕГОДИЋ ЈОВО
МИЛОСАВИЋ ПРЕДРАГ
МАЛОВИЋ СПОМЕНКА
БОРОЈЕВИЋ ДАВОР
МИРЧИЋ СТЕВО
ЛЕКИЋ ГОРАНА
САВИЋ БОЈАН
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
МИЛИЋЕВИЋ ДИЈАНА
КОЗОМАРА БОГДАН
ЛОШИЋ СВЕТОЗАР
КЕЛЕЧЕВИЋ МАРТА

27
28
29
30
31
32
33

ВЕРГИЋ МИРКО
МИЈАТОВИЋ ГОРАН
БУЗАЏИЋ МАРИЈАНА
ДРАШКОВИЋ ВАСО
ЦРНОБРЊА ОСТОЈА
МУШИЋ МИРА
ШИНДРАК НЕНАД

00047 HRVATSKA NARODNA ZAJEDNICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HORVAT ANTUN
STANIĆ JOSIPA
MARIĆ VLADO
GRGIĆ SAŠA
JURIĆ MAJA
JOSIPOVIĆ NIKICA
ŠPOLJARIĆ MIRO
MAKSIĆ VERICA
ŠPOLJARIĆ VALERIJA
RADIĆ VUKAŠIN
IDŽAN VERA
BLAŽEVIĆ JULIJO
ŠPOLJARIĆ IVKA
MAKSIĆ SAŠA
HORVAT SANJA

034 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ БАЊА ЛУКА / NACIONALNE MANJINE BANJA LUKA

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 JACEŠEN ZLATKO

01285 NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
1 BUNDALO JELENA

01216 КОВЧ ДАРКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЦВЕТАНОВСКИ МАРЈАН

01168 ХАВРЕЉУК СТЕВО - САВЕЗ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА РС

01278 POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA NEZAVISNA LISTA BIH

1 BUNDALO ŽELJKO

00028 DEMOKRATSKA

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

1 BOŠKOVIĆ-VULETIĆ SANJA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 РАДОЈЧИЋ САША

01385 МЕДОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1 РЕБАЧЕК ИВИЦА

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA
1 LUKIĆ SLOBODAN

01215 ШАЈИЋ ДРАГАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

035 - ЧЕЛИНАЦ/ČELINAC

035 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧЕЛИНАЦ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ČELINAC

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ТРИВИЋ РАДОМИР

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЗЕЉКОВИЋ МОМЧИЛО

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ТЕШАНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЈАНКОВИЋ УРОШ

035 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЧЕЛИНАЦ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ČELINAC
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VASIĆ MITAR
SEJDIĆ AMELA
KURTOVIĆ IVO
NEZIREVIĆ HILMIJA
KOSIĆ ZINAJETA
SPASOJEVIĆ MILIVOJE
TOPLIĆ SAMIR
MIHAJLOVIĆ TANJA
ŠABANOVIĆ KEMAL
ĐURIĆ DARKO
HODŽIĆ SABIHA
SEJDIĆ ALEN
DIZDAR ZAJIM
TOPLIĆ AZRA
ĆULUM NEDŽAD
TOPLIĆ IDRIZ
BEŠIĆ AZRA
JAVORIĆ DAMIR

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН
ДУБРАВАЦ МИРА
ДУБРАВАЦ ЖЕЉКО
БАБИЋ НЕДЕЉКО
БАЈИЋ РАДА
ТЕПИЋ МИЛАН
ВУКОВИЋ ДРАГАН
МАЛЕТИЋ ВЕРИЦА
ВУКОЛИЋ РАДЕНКО
ПАВЛОВИЋ ДАРКО
ЦИГАН ДРАГАНА
ШИКАЊИЋ БОГОЉУБ
САРИЋ ДУШКО
ВУЈИЧИЋ СУЗАНА
ИВАНКОВИЋ НЕБОЈША
ГАЋАНОВИЋ ДРАГО
ВУКОВИЋ-ВРЖИНА СЛАВИЦА
БАБИЋ ВИТОМИР
ТРИВИЋ БОЈАНА
РАДУЈКОВИЋ МИРЈАНА
САВИЋ НЕЂО
СМИЉИЋ ДРАГАН
МОДИЋ ЈЕЛЕНА
БРАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈАНКОВИЋ ТИТОСЛАВ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ВУЈИЧИЋ ИЛИЈА
ДРАГОЈЕВИЋ ГРАНЕДИНА
ЋОРИЋ ПЕРО
ПЕЈАКОВИЋ ДУШКО
ТУБАКОВИЋ МИЛАНКА
ТРИВИЋ МЛАДЕН
КРМИНАЦ ДАНИЈЕЛА
ГЛИГОРИЋ ВЛАДО
КУЗМАНОВИЋ БОРИС
ЛЕТИЋ ЈАНКОВИЋ ДРАГАНА
ЏОМБИЋ ВИНКО
ТОПИЋ ДУШКО
ЈУРИШИЋ МИЛАНА
МАРИНКОВИЋ ДРАГОЉУБ
СРДИЋ ДАЛИБОР
БРНИЋ МИЛИЈАНА
ТОПИЋ ДРАГАН
МАЛИЋЕВИЋ ДРАШКО
БРАНКОВИЋ ЗДРАВКА
ПЛАВШИЋ МИЛЕНКО
ДАМЈАНОВИЋ ЖИВКО
ТОПИЋ СОФИЈА
БОРЈАНИЋ РАДЕ
ГАВРАНОВИЋ РАНКА
КИЧИЋ ВИДОСАВ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ТЕШИЋ СИНИША
ЂУРИЋ СЛАВИЦА
ДЕРАЈИЋ ЖЕЉКО
БЕРИЋ БОРО
ПАВЛОВИЋ НАДА
САВИЧИЋ МИЛЕНКО
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
КИЧИЋ ЈЕЛЕНА
ШИКАЊИЋ ВИТО
ГАВРИЋ ГОРАН
ПАЈИЋ НИКОЛИНА
СТОЈЧЕВИЋ ОЛИВЕР
МАЛЕШЕВИЋ МИЛАДИН
ПЕЈАКОВИЋ ДРАГАНА
КРПИЋ МИЛИНКО
МАЉУРИЋ ЗЛАТКО
ОРОЗ МИЛАНКА
ЏОМБИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ БОРО
ГАВРИЋ РАДАНА
БРНИЋ МЛАДЕН
КНЕЖЕВИЋ ДРАГАН
ПЕЈАКОВИЋ ЖЕЉИНА
ПАЈИЋ САНЕЛА
ТЕШАНОВИЋ БОЈАН

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

МАРЈАНОВИЋ РАДИСЛАВ
БЛАЖЕНОВИЋ БОЈА
БАБИЋ МИОДРАГ
МАРЈАНОВИЋ ГОРАН
ПЕКЕЗ САНДРА
ТОДОРОВИЋ МИРОСЛАВ
ПЕТРУШИЋ МИЋО
РАДИЋ ЖЕЉКА
ГУСКА ДРАГИША
РУЛИЋ ЗОРАН
РАЈИЛИЋ МЛАЂА
ЈОВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
ТОПИЋ МЛАДЕН
ГАЈИЋ ЈОВАНА
ШИКАЊИЋ СТАНОЈЕ

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ПЕЈАКОВИЋ МИРКО
ЛИЧИНА ДИЈАНА
КРЕЈИЋ ЂОРЂЕ
САМАРЏИЋ СЛАВИША
ДУЈАКОВИЋ БИЉАНА
МИКАНОВИЋ БОШКО
ОСТИЋ БРАНИСЛАВ
ЈУНГИЋ ЈЕЛЕНА
СТАНЧИЋ БОШКО
ТОПИЋ ВИТОМИР
ПАВЛОВИЋ БРАНКИЦА
ПЛАВШИЋ ГРУЈО
ЂЕКИЋ ДРАГАН
ОСТИЋ БРАНКА
БОЈИЋ МОМИР
ТОПИЋ ЧЕДО
БРЂАНИН САЊА
НОВАКОВИЋ СЛАВИША
БЕРИЋ СТАНКО
САРИЋ БОРЈАНА
МАЉУРИЋ МИОДРАГ
ОРАШАНИН ДАНКО
ЂУРИЋ БОЖАНА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

МРЂА КАРАНФИЛКА
ТОМИЋ ПРЕДРАГ
СПАСОЈЕВИЋ МИРИСЛАВ
МИКАНОВИЋ МАРИЈАНА
РАУШ РАДЕ
МИЛОШЕВИЋ САША
ВРХОВАЦ СЛАВИЦА
ВОШКАР ЖЕЉКО
ВУЧИЋ МИЋО
ТОПИЋ ВЕСНА

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

РЕГОЈЕВИЋ ДРАГАН
РАДУЈКОВИЋ НЕДЕЉКО
ДОКИЋ БРАНКА
ПАЈИЋ ВЕСЕЛИН
СПАСОЈЕВИЋ ДРАГО
БОДНАР-АНТОНИЋ СЊЕЖАНА
ВУЈИЧИЋ ДАВОР
ТОДОРОВИЋ МИЛОВАН
ПАВЛОВИЋ СЛАЂАНА
ТРИВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВИЧИЋ МЛАДЕН
ПАВЛОВИЋ ЖЕЉИНА
ЦИГАН ДАРКО
ИВАНКОВИЋ ЈАНКО
БРНИЋ МИЛКА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ЂУРИЋ ГОЈКО
ДЕРАЈИЋ ЈЕЛЕНА
ЂЕРМАНОВИЋ ДУШКО
ЂУРИЋ АЛЕКСАНДАР
ОСТОЈИЋ ДАРИНКА
СТАНКОВИЋ ДУШКО
ДЕРАЈИЋ ДАВИД
ТОПИЋ ЗВЈЕЗДАНА
ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
ГАРИЋ НЕДЕЉКО
ДЕРАЈИЋ БОЖАНА
МАРЈАНОВИЋ МЛАДЕН
КУРТИНОВИЋ ДЕЈАН
АЛЕКСИЋ ДУШАНКА
КУЗМАНОВИЋ ЖЕЉКО
ПОПОВИЋ ДАНЕ
БОРЈАНИЋ МИРЈАНА
ВУКОВИЋ МИЛЕ
ЈЕВЂЕНИЋ МИЛЕ
ПАЛИКУЋА ЗОРИЦА
ТОДОРОВИЋ МЛАДЕН
ГАВРИЋ МЛАДЕН
МАЗУР ТАЊА
КАТАЛИНА БОЈАН

01250 СТРАНКА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ СРПСКИХ БОРАЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ВУЧИЋ ДРАГО
ПЕТРУШИЋ СЛАВИЦА
ВАДИЋ ГОРАН
ПЕЈАКОВИЋ БРАНКО
ГЛИГОРИЋ ЉИЉАНА
ТРИВИЋ НЕДЕЉКО
ВОУК СТЕВАН
ЈЕЛИЋ ПЕТРА
ТОДОРОВИЋ РАНКО
ИВАНИЋ ВИНКО
ТОДОРОВИЋ СТАНКА
ПЕТРУШИЋ МОМИР
МИОДРАГОВИЋ РАДОВАН

14 ЈУРИШИЋ БОРАНА
15 КОВАЧЕВИЋ ВЕСЕЛКО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

КУЗМАНОВИЋ ЗОРАН
ТРИВИЋ ЉИЉАНА
ТУБАК ГОРАН
СТАНИЋ ДРАГАН
ЈОТИЋ ДИЈАНА
ДУЈАКОВИЋ ГОЈКО
СПАСОЈЕВИЋ ГОРАН
ПУПОВАЦ САЊА
АЛЕКСИЋ ЖЕЉКО
РАДОСАВАЦ РАДАН
КУЗМАНОВИЋ ЉУБА
ЈУНГИЋ ЧЕДОМИР
ЈОВАНОВИЋ СРЕТЕН
ВАДИЋ БИЉАНА
АЛЕКСИЋ МИРКО
ДЕЛИЋ САША
КОКАН ВИНКА
ДЕВИЋ ДАНИЕЛ
ОРАШАНИН РАЈКО
ДУБРАВАЦ МАЈА
ПАВЛОВИЋ БРАНИСЛАВ
РАДУЈКОВИЋ ЉИЉАНА
ЈАНКОВИЋ СТАНИСЛАВ
ЈАРИЋ БОЈАНА
ТРИПИЋ МИЛОРАД

036 - DOBOJ ISTOK/ДОБОЈ ИСТОК

036 NAČELNIK/GRADONAČELNIK DOBOJ ISTOK / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ДОБОЈ ИСТОК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 AVDAKOVIĆ ALMEDINA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BRATIĆ KEMAL

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 KANTIĆ EŠEFA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 JAHIĆ IBRAHIM

036 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DOBOJ ISTOK / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ ИСТОК
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KARIĆ ALEN
HADŽIĆ AJŠA
VEHABOVIĆ ŠEFIK
JUNUZOVIĆ ĐULEJMAN
KARIĆ EMIRA
HADŽIĆ SULEJMAN
BEĆIROVIĆ ĐULSUMA
KONJIĆ ŠEFIK
MUJIĆ ŠABAN
HRNJIČIĆ SALIM
MUJIĆ DIJANA
DŽANIĆ HUSEIN
DURMIĆ SEJAD
MRKANOVIĆ NADINA
MAŠIĆ SANID
MUJKANOVIĆ ERNA
SULJKANOVIĆ LEJLA
MURATOVIĆ FAJIK

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MRKANOVIĆ KASIM
PUŠKAREVIĆ BESIMA
BABIĆ NESIB
JUNUZOVIĆ SEAD
MEŠINOVIĆ HIDAJETA
BANJIĆ SEJFO
HODŽIĆ IZET
KONJIĆ EDVINA
VEHABOVIĆ ALMIN
MUJKIĆ FADIL
JAHIĆ ALDIJANA
JAHIĆ SABIN
MUSTAFIĆ ALBIN
ŠKREBO EMINA
MEHIĆ HAJRUDIN
BANJIĆ BILSENA
DŽANIĆ SAMIR
MUJKIĆ ZIJAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KONJIĆ FERID
2 ŠIŠIĆ ADMIRA
3 SULJKANOVIĆ SEAD

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KARIĆ SELMIN
BEĆIROVIĆ SABAHIJA
HUSAKOVIĆ MIRSAD
ŠUVALIĆ REFIK
MUJKIĆ IRMELA
VEHABOVIĆ OMER
HALILOVIĆ SEMIR
ŠILJIĆ ALMA
BABIĆ EKREM
SUBAŠIĆ SULEJMAN
SALKIĆ SANDINA
DAUTOVIĆ NUSRET
HASANČEVIĆ HASAN
SALIHOVIĆ INDIRA
MUJKIĆ MIRZET

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5

MEHANOVIĆ RASIM
KARIĆ BELMA
DŽEBIĆ AMIR
HADŽIĆ SENAD
ŠUVALIĆ AMIRA

01611 SDU BIH - SPU BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PUŠKAREVIĆ SENAD
SINANOVIĆ HAVA
BAŠIĆ VAHDET
MALEŠKIĆ FADIL
MUJKIĆ AIDA
ŠKREBO HAJRUDIN
MUJKIĆ RUKIB
HUMIĆ ENIDA
ZAHIROVIĆ RAMO
BAČINOVIĆ FARUK
MUJKIĆ BEHIJA
SKOPLJAK MEHMED
HODŽIĆ ŠEFIK
ŠUVALIĆ DAMIRA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MEŠIĆ SAJIB
OMERHODŽIĆ NEVZETA
SOFIĆ OMER
OKANOVIĆ FIKRET
HASIĆ AMELA
DEDIĆ JAKUB
ALIBAŠIĆ REFIK
BRADARIĆ LEJLA
ZAHIROVIĆ HASAN
OSMIĆ HASAN
OKANOVIĆ NISVETA
BANJIĆ IZET
MRKANOVIĆ DAMIR

14
15
16
17

ŠKREBO AIDA
JUNUZOVIĆ NEDIM
AVDAKOVIĆ OMER
ALIHODŽIĆ ESMA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUJKIĆ BESIM
KARAVDIĆ ADELAIDA
OMEROVIĆ MERSED
MALEŠKIĆ MUHAMED
ŠKREBO NIHADA
DŽANIĆ SENAD
ŠUVALIĆ MIRZA
HODŽIĆ DŽENITA
MEHIĆ MEVLUDIN
HODŽIĆ ALEN
DŽANIĆ JASMINA
MRKANOVIĆ EDIN
BULJIĆ ARMIN
HUMIĆ SAMIRA
OSMIĆ RAMIZ
SOFIĆ EDVIN
AVDIĆ SELMIRA
SUBAŠIĆ NEZIR

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BEKRIĆ HASAN
MUJKIĆ AMELA
MUSTAFIĆ MEHMED
MUSTAFIĆ MIRZA
VEHABOVIĆ KENITA
MRKOVIĆ ADNAN
OSMIĆ ALEN
MRKANOVIĆ ADISA
OSMIĆ DAMIR
SALKIĆ JASMIN
OSMIĆ NIHAD
HADŽIĆ DAMIRA
AVDAKOVIĆ ENES
IMAMOVIĆ MIREL
HODŽIĆ TAHIRA
HUSAKOVIĆ HASIB
OSMIĆ ARNEL
BEĆIROVIĆ MIRSADA

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5
6
7

HALILOVIĆ MEDŽID
HALILOVIĆ HANIFA
DŽANIĆ RASIM
ČAMDŽIĆ MIRSADA
NADŽAKOVIĆ REŠID
MEŠIĆ AMELA
HADŽIĆ FAHRUDIN

8 SULJKANOVIĆ AMIRA
9 HALILOVIĆ OMER

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MEHINOVIĆ OSMAN
HADŽIĆ AMIRA
DŽEVDETBEGOVIĆ DAMIR
VEHABOVIĆ SAKIB
BABIĆ ENVERA
HADŽIĆ MIRAD
KLOKIĆ MUSTAFA
MUJAČIĆ-HASANIĆ MERISA
BEĆIROVIĆ SULEJMAN
VEHABOVIĆ JUSUF
HUSAKOVIĆ MIRHA

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MUJIĆ HALIL
DŽEBIĆ EMINA
KONJIĆ OMER
HASANAMIDŽIĆ ESAD
ŠKREBO ALMIRA
DŽANIĆ VERNES
OSMIĆ JASMIN
MUJKIĆ ALMA
MUJKIĆ FUAD
HODŽIĆ ERMIN
VEHABOVIĆ ĐULA
DIZDAREVIĆ ALEN
SULJKANOVIĆ MENSUR
PUŠKAREVIĆ SEMINA
ŠIŠIĆ ENES
HRNJIČIĆ EMIN
JAKUPI AIDA
KONJIĆ SENAD

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MUJKIĆ HUSEIN
ALIBEGOVIĆ-ŠILJIĆ HANIFA
MUJIĆ RIFET
KLOKIĆ MERZUDIN
BABIĆ AJIŠA
DURMIĆ MUSTAFA
VEHABOVIĆ ISMET
MEŠIĆ HAVA
MALEŠKIĆ AMIR
BABIĆ HUSEIN
FAZLIĆ ATIFA
ČELIKOVIĆ REDŽO
HUSAKOVIĆ NEDŽAD
ŠUVALIĆ VETIJA
ŠAKIĆ MEHMED
KONJIĆ MUSTAFA

17 ŠKREBO NIHADA
18 DELIĆ ALMIR

037 - DOBOJ JUG/ДОБОЈ ЈУГ

037 NAČELNIK/GRADONAČELNIK DOBOJ JUG / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ДОБОЈ ЈУГ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BEGIĆ JASMINKA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ALIČIĆ DŽAVID

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HOPIĆ OSMAN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 KRLIČEVIĆ MURIS

037 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DOBOJ JUG / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ ЈУГ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BEGIĆ ADIN
ARNAUT EMIRA
SKULIĆ ARMIN
ŠEČIĆ HAJRUDIN
TUKIĆ SELMA
SPREČO ENES
HOZIĆ ELDIN
MEMAGIĆ SAMIRA
ŠKILJO MAID
ZAJIMOVIĆ MEHMED
BEGIĆ SELMA
MUMINOVIĆ MIHNET
ŠKILJO MIRSADA
ALIČIĆ SAFET

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ŠKILJO HASAN

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

KRLIČEVIĆ ALBINA
TUKIĆ MIRNES
ŠKILJO NERMIN
AVDIĆ DŽENANA
HOPIĆ SENAD
MURATOVIĆ MERSAD
MUMINOVIĆ SADETA
DELIĆ MUSTAFA
AHMETOVIĆ EMINA
SKULIĆ ESMIR
ALIČIĆ IBRAHIM
HOPIĆ DŽENITA
HASANIĆ ARJANA

01456 ALIČIĆ ALEN - NEZAVISNI KANDIDAT

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

AVDIĆ NIJAZ
ALIČIĆ SANELA
BALIĆ JASMINA
GRAHIĆ EDIN
AVDIĆ IRMELA
BALIĆ ARMINA
HODŽIĆ ADMIR
ZAJIMOVIĆ NAMIRA
ALIČIĆ DAMIR
ŠKILJO ESMIR
AVDIĆ NERMA
MURATOVIĆ MUHAMED
BALIĆ JASMIN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALIČIĆ IZUDIN
NUMIĆ ALMA
KRLIČEVIĆ SEAD
SKULIĆ FAHIR
DELIĆ EDINA
BEGIĆ IBRAHIM
MUJAGIĆ SAMIR
JUSUFOVIĆ STELA
TUKIĆ NEDIN
HODŽIĆ EMIR
MUMINOVIĆ SAFETA
ALIČIĆ AMIRA
MURATOVIĆ HARIS

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 MURATOVIĆ MUHAREM
2 MULALIĆ-MUJAGIĆ VELDINA
3 DŽAFEROVIĆ SAKIB

4
5
6
7
8
9
10
11
12

MEHINOVIĆ NERMIN
ZAJIMOVIĆ NADINA
HODŽIĆ ENES
ŠKILJO ARNEL
BEĆIROVIĆ EDINA
HODŽIĆ EDIN
KRLIČEVIĆ HAMZALIJA
ZARIFOVIĆ ŠAĆIRA
BEGIĆ IZUDIN

038 - ДОБОЈ/DOBOJ

038 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ДОБОЈ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK DOBOJ

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 ШАЈИНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ

01300 НИНКОВИЋ МИЛАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЉУБИЧИЋ ДРАГО

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 HRNJADOVIĆ ASMIR

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПЕТРОВИЋ ОБРЕН

038 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DOBOJ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7

TURKIĆ MARINA
MAHMUTOVIĆ ESMIN
PETKOVIĆ ALEN
BULJUBAŠIĆ SAFET
MUJIĆ NERMINA
HERCEG HASAN
SALIHBAŠIĆ MAJID

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MEHMEDAGIĆ JASNA
IBRAHIMOVIĆ FEĐA
MUSIĆ LJILJANA
ALIČEHAJIĆ DŽEVAD
HALILOVIĆ ADNAN
SELJUBAC VESNA
MEŠIĆ SADO
DŽANIĆ ALMIR
HADŽIKADUNIĆ ALMIR
NEDIĆ KARMELA
ČANIĆ ALMA
MURATOVIĆ EJUB
ŠORMAZ DOROTEJA
PANIĆ RADE
NEZIROVIĆ HARIS
MUJAKIĆ ERNA
HADŽIKADUNIĆ SUBIRMAN
MAKSIMOVIĆ TATJANA
IBRAHIMOVIĆ NIHAD
SULJIĆ FAHIR
HASANČEVIĆ MURAT
DOBRIĆ GALIB
OMERAŠEVIĆ HASAN
MEŠIĆ SUVADA
KREMIĆ ZAHID
JAŠIĆ EMIN
MEHMEDOVIĆ SANELA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

МИШИЋ МИРКО
СИМИЋ АЛЕКСАНДРА
ДОШЛИЋ СРЕТО
МАЛИНОВИЋ МАРИО
ШОЛАЈА СВЈЕТЛАНА
ЗАРИЋ МИЛОШ
БОГДАНОВИЋ СРЂАН
ВУКЕЉИЋ САНДРА
СТАРЧЕВИЋ ТОМИСЛАВ
СТАРЧЕВИЋ ЗДРАВКО
КОМАЗЕЦ ДАНКА
БАЋИЋ ЈОВАН
СТОЈАНОВИЋ МИЛЕ
ДОШЛИЋ БРЕНА
ПЕТКОВИЋ ДУШКО
КОВАЧЕВИЋ НОВАК
ВАСКРСИЋ ГИНА
ЂУРИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВИЋ ЗОРАН
БОГДАНОВИЋ ЈАДРАНКА
БЛАГОЈЕВИЋ СТЕВАН
ЦВИЈАНОВИЋ ЊЕГОШ
МИЛИЋЕВИЋ ГОРДАНА
КВРЖИЋ ЉУБОМИР
ТОМИЋ ГОРАН
АЛАЏИЋ ЖЕЉКА
ПОПОВИЋ МИЛЕНКО
СУШИЋ ЗОРАН
КУЈУНЏИЋ ДРАГАНА

30 АЛЕКСИЋ ЊЕГОШ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OKIĆ MIHNET
HADŽIĆ BESIMA
DŽANIĆ REŠID
DERAKOVIĆ HAMZALIJA
HALILOVIĆ RABIJA
OSMANBEGOVIĆ FEHRAT
MEŠIĆ SMAIL
SPAHIĆ AJŠA
BEČIĆ ISMET
OKIĆ ELVEDIN
STARČEVIĆ SUVADA
HURTIĆ AMIR
ALIČIĆ SAMIR
HABIBOVIĆ VERNESA
SLAMNIK DŽEMO
ZEČEVIĆ MEHO
MEŠIĆ ALADINA
MUJIĆ VAHID
ČELIKOVIĆ KENAN
MEŠINOVIĆ KADUNA
MEŠIĆ IDRIZ
FETIĆ MIRNAS
MEŠIĆ MERHUNISA
ALIČIĆ ASIM
ĐUHERIĆ ESMIR
MUMINOVIĆ SAMIRA
BAJIĆ ANEL
GLAVIĆ ALMIR
HASIČIĆ INDIRA
ŠEHIĆ IZUDIN

01470 БОЖИЋ МИОДРАГ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ГЛИГОРИЋ СЛАВКО
НИКОЛИЋ ТАТЈАНА
МОЧИЋ РАТКО
ЈОВИЋ СЛАЂАН
ГОЈКОВИЋ ВЕРА
НАКИЋ ДРАГОЉУБ
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН
НИКИЋ-ЈОВИЧИЋ РУЖИЦА
ВЕСЕЛИНОВИЋ ВЛАДИМИР
ВАСИЋ РАДЕНКО
МАЉЕНОВИЋ МЛАДЕНКА
ШЉИВИЋ СЛАЂАН
ТОДОРОВИЋ ЂУРО
ЛАЗИЋ ДИЈАНА
ЈАЊИЛОВИЋ БРАНКО

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

КОВАЧЕВИЋ ЉУБО
ЈАНКОВИЋ ЈОВАНА
СТАНОЈЕВИЋ МИЛЕНКО
АЛАЏИЋ ДАНИЈЕЛ
САВИЋ-СТЕВАНОВИЋ НАДА
БОЖИЋ ДРАГАН
АНДРИЋ МИЛОВАН
ШЕСТИЋ ДАЈАНА
СИМИЋ ПЕТАР
НЕШИЋ ЗОРАН
МИШИЋ НИНОСЛАВА
БАРУКЧИЋ МАРИЈАН
ЛУКИЋ АЛЕКСАНДАР
ШЉИВИЋ СЛАВОЈКА
ВУКМИРОВИЋ ВЕСНА
ЂУКИЋ РАДЕ
РИСТИЋ ДАЛИБОРКА
КОВАЧЕВИЋ ДЕЈАН
ВУКМИРОВИЋ ОЛИВЕР

01302 ДАМЈАНОВИЋ СТОЈАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ВАСИЋ ДУШКО
ВУЛИЋ САЊА
ГАЈИЋ ДАНИЈЕЛ
ЖИВАНОВИЋ САША
ЛАЗИЋ ДИЈАНА
ЛАЗИЋ ЗОРАН
БОЖИЧКОВИЋ ДРАЖЕН
ТАТИЋ САНДРА
КУЗМИЋ ЗЛАТКО
МИЛИВОЈЕВИЋ ЖЕЉКО
КРУЉ-ЈАЋИМОВИЋ ВАЊА
ПЕЈИЋ ЖЕЉКО
МИЛИЋЕВИЋ МИЛЕНКО
ГАЧИЋ САНДА
БАЋИЋ ГОРАН
ЈЕВТИЋ НЕНАД
МАРКОВИЋ ЈЕЛЕНА
МИТРОВИЋ ОГЊЕН
РАДИЋ ОБРАД
ЈОВАНОВИЋ ДЕСАНКА
ГАВРИЋ МИРОСЛАВ
РИСТИЋ РАЈКО
МАКСИЋ СВЈЕТЛАНА
БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРАН
ЂЕКИЋ НЕДЕЉКО
ТЕКИЋ ГОРДАНА
СУВАЈАЦ ВУКАШИН
КУРТИНОВИЋ ДРАГАН
КРШИЋ АНЂА
ЛАЗАРЕВИЋ ГОРАН
МИЛИЋЕВИЋ РАДМИЛА
ВАСИЉЕВИЋ СВЕТИСЛАВ

33 ТРИПИЋ АЛЕКСАНДРА
34 КУЗМИЋ ВЕЛЕМИР

01350 ПАВЛОВИЋ МИЛИСАВ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MILOŠ LUKA
IVIĆ RANKA
LJUBIČIĆ IVICA
TOMIĆ ZDENKO
TIPURIĆ ZORA
GAVRAN SLAVKO
RADOŠ PETAR
STOJAKOVIĆ ANTONIJA
JELAVIĆ BARIŠA
VIDAK MARKO
TOMIĆ VANJA
MIŠKOVIĆ ZDRAVKO
VIDAK MATO
ZOVKO TANJA
KARAČIĆ ZORAN

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5
6

САРИЋ ЦВИЈЕТИН
РАДОСАВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
ПАНТИЋ МЛАДЕН
ВРАЊЕШ СИНИША
САРИЋ ЦВИЈЕТА
РИСТИЋ ЖЕЉКО

01466 ТАДИЋ АЛЕКСАНДАР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЂУРКОВИЋ СРЕТКО
НИКОЛИЋ ОЛИВЕРА
ДУЈАКОВИЋ ДРАГО
СТОЈАНОВИЋ ЗДРАВКО
АЛАЏИЋ СТАНКА
ВАСИЉЕВИЋ РАДИВОЈЕ
БОГДАНОВИЋ БОГДАН
МАНОЈЛОВИЋ РАДМИЛА
ПЕЈИЋ РОДОЉУБ
ДАВИДОВИЋ СЛАЂАН
ПЕТРОВИЋ ОЛГА
ПЕТКОВИЋ ЂОРЂО
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ СЛАВИЦА

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
КОВАЧЕВИЋ БРАНИСЛАВ
СУБОТИЋ МИЛИЈАНА
БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ
БЛАШКОВИЋ МИЛУТИН
ЈАНКОВИЋ САНДРА
БУКЕЈЛОВИЋ БОШКО
СТАНИШИЋ ЂОРЂО
ЂУКИЋ СЛОБОДАНКА
ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР
СТЈЕПАНОВИЋ СМИЉКА
ЈОВИЋ ДРАГИЊА
ЛУЈИЋ ВАЊА
РЕКАНОВИЋ СЛАЂАНА
МАКСИМОВИЋ СЊЕЖАНА
КАЛАКОВИЋ ВЕСНА
ЛАЗИЋ РАДОЈИЦА
СТАРЧЕВИЋ СЛАЂАН
СТАНКОВИЋ ТИЈАНА
БЛАГОЈЕВИЋ БЛАГОЈЕ

01614 LISTA ZA DOBOJ SBIH, HSS - NHI, NSP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BAJRAKTAREVIĆ MURVET
STAROVIĆ-BODA SPOMENKA
KRNJIĆ PEJO
MEŠINOVIĆ REFIK
UDOVIČIĆ ZORKA
KRIŽIĆ ANTO
HAJRIĆ MIRSAD
LUKAVICA ARNELA
ĆOSATOVIĆ NEDIN
STANIĆ ILIJA
HOZIĆ ILDA
GRLIĆ ILIJA
OMERČIĆ SADMIR
MATANOVIĆ JELICA
HURTIĆ ELDIN
HASIĆ ŠEVKO
JAŠEK VANJA
MEHMEDAGIĆ SEJAD
JOVIĆEVIĆ STEVO
KOTORIĆ DALIBORKA
MEŠIĆ NURIJA
KARALIĆ NADINA

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КОСТИЋ БОЖО
КУЈУНЏИЋ БИЉАНА
СТОЈАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ЈОКСИМОВИЋ БРАНКО
КЕРИЋ-СТАНКОВИЋ СЊЕЖАНА
МИШИЋ БОШКО
МИШУРИЋ СЛАВИША
ЦВИЈАНОВИЋ ДОБРИЛА
КУЗМИЋ ДРАГАН
ПОПОВИЋ БОШКО

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

РАДОВАНОВИЋ СЛАВИЦА
ЛУКИЋ ДРАГАН
ГОГАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЈОВИЋ ДУШКО
ГАЈИЋ МИЛИЈАНА
ЈАШЕК ТОНИ
МИЈАТОВИЋ ЈЕЛЕНКО
ПОПОВИЋ РАДОСЛАВКА
ЧАКАРЕВИЋ МИЛАН
КВРЖИЋ ТОМО
ГАВРИЋ ЈАСНА
ЂУРИЋ НЕДЕЉКО
САВИЋ РАДЕНКО
ГЛИШИЋ БОЖАНА
ПЕЈИЋ ДИМШО
САВИЋ ГОРАНА
ЦЕЉАР ЗОРАН
ИГЊАТИЋ ГОРДАНА
ТОДОРОВИЋ БРАНКИЦА
ПЕРИЋ МИЛИЋ

00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 ПАШАЛИЋ ЗОРАН
2 ЈЕВТИЋ ВЕСНА
3 ЛУКИЋ АЛЕКСАНДАР

01306 КИПЕРОВИЋ НЕНАД - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HALILOVIĆ MENSUR
MUJAKOVIĆ MELIHA
HANDŽIĆ ARNES
ISIĆ MUHAMED
LIŠINOVIĆ ZENAIDA
JUSIĆ HARIS
ALDOBAŠIĆ HAJRUDIN
ZUBČEVIĆ SENADA
SALIĆ OMER
DEDIĆ SANEL
BAJRAKTAREVIĆ AMINA
AVDIĆ HASIB
ALDOBAŠIĆ ABASA
BEŠIĆ AMIR
SALIHBAŠIĆ SAMIL

01462 ЗЕКИЋ СТЕФАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 DEVIĆ MARINA

01627 НАПРЕДНА СРПСКА СРПСКА РАДИКАЛНА И СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ВУКЕЉИЋ ЈОВО
МАЊИЋ САНЕЛА
ПОПОВИЋ БОШКО
ПЕТРИЋ ДУШКО
КАЈГАНИЋ НЕДА
ГАВРИЋ МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ ИГОР
ЈОВАНОВИЋ МИЛИЈАНКА
ЂУРИЋ ЖЕЉКО
ВУКМИРОВИЋ МИРКО
ЂУРАНОВИЋ ДРАГАНА
БОЖИЧКОВИЋ САША
РАДУЛОВИЋ ПЕТАР
ТЕШАНОВИЋ КРИСТИНА
ДЕЈАНОВИЋ РАДОМИР

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ПРОДИЋ ДРАГАН
ЈЕФТИЋ МИЛИЦА
РЕЉИЋ МИЛОРАД
МИШКИЋ ЖИВКО
ПАНИЋ РАДЕНКА
ЂЕКИЋ СЛАВЕН
БОЖИЋ ДУШАН
ТЕШИЋ ДАРА
ДАВИДОВИЋ НОВКО
ЂУРИЋ МИРОСЛАВ
ПЕРИЋ МИРА
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
ПОПОВИЋ ДРАГАН
БОЖИЋ АЛЕКСАНДРА
ЈАЋИМОВИЋ СРЂАН
ШУМАТИЋ МАКСИМ
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА
ВУКОВИЋ ЗДРАВКО
ГАВРИЋ ЖАРКО
МУЈАГИЋ ЕЛМЕДИНА
ЂУКИЋ СИНИША
ПАВЛОВИЋ МИЛАДИН
ОСТОЈИЋ ДРАГИЦА
БЛАГОЈЕВИЋ ВИТОМИР
ПУРАНОВИЋ ДЕЈАН
СИМИЋ БОЈАНА
ПОПОВИЋ РАТКО
ЦВИЈИЋ ЕЛВИС
ПЕЈИЋ ДАНИЈЕЛА
КОЈИЧИЋ ЖАРКО
ЈЕФИЋ САВО
КУЂЕЉИЋ ЗОРА

33 ЦЕРОВАЦ ДЕЈАН

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 BLAGOJEVIĆ BOJANA

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ВИДОВИЋ ДРАГОМИР
ЛАЗИЋ СЛАЂАНА
СТАРЧЕВИЋ БОЈАН
НИНКОВИЋ (СИМО) ЦВЈЕТКО
ЈАЊУШЕВИЋ ЈОВАНКА
ЂЕДОВАЦ ЖИВКО
ПАНЧИЋ СЛАВИША
БАЈИЋ ЖЕЉКА
НИКОЛИЋ ЈОВИЦА
ЛУКИЋ СЛОБОДАН
САВИЋ ЈАДРАНКА
БЛАГОЈЕВИЋ СВЕТОЗАР
ЗОРАН МЛАДЕН
СЕГДАР ВУКИЦА
КНЕЖЕВИЋ ДУШАН
ПЈАНИЋ НЕНАД
ЖИГИЋ ДУШАНКА
НИНКОВИЋ (НЕДО) ЦВЈЕТКО
СТАНИЋ СЕРГЕЈ
ВАСИЋ ДРАГОСАВА
СТАРЧЕВИЋ ДЕЈАН
ПИЈЕТЛОВИЋ МИЛАН
МАРИЋ ДРАГАНА
УДОВИЧИЋ ЗДЕНКА
БЛАГОЈЕВИЋ СТАНОЈЕ
СТОЈЧИНОВИЋ БОЈАН

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 NINKOVIĆ VLADO
2 MIHAJLOVIĆ VELENKA
3 MRKONJIĆ SENAHID

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ТОДОРОВИЋ СРЂАН
МИЛУТИН МИЛИЦА
ПАШАЛИЋ СЛОБОДАН
НЕДИЋ СВЕТЛАНА
ЛУКИЋ ДРАЖЕН
ТОМАНИЋ МИЛЕНКО
ДЕВИЋ БРАНИСЛАВА
ПЕТРОВИЋ ДЕСАНКА
ЖИВКОВИЋ ДУШАН
ЂЕДОВИЋ ЗОРАН
МИЋИЋ ДИМШО
МАРКОВИЋ ЈАДРАНКО

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ПЕЈИЋ ДРАГО
МИТРОВИЋ МИЛЕНА
БЛАГОЈЕВИЋ ДАЛИБОР
КОЈИЋ СРЕТО
ГАВРИЋ ДАНИЈЕЛА
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАН
ТРИПУНОВИЋ ЉУБИША
БАЖДАР СЛАВОЈКА
МАРУШИЋ СРЂАН
МИТРОВИЋ РАТКО
ЕРИЋ МИЛАНКА
СОФРЕНИЋ РАДЕ
МЕШИЋ САДЕЛ
КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
БАЛАБАН ДАЛИБОР
ДАВИДОВИЋ ДАЈАНА
ЧАБРИЋ ЈАСМИН
ВИШТ КРИСТИЈАН
КОНСТАНТИНОВ АНДРЕА
ВАСИЉЕВИЋ СЛОБОДАН

01465 MARKOVIĆ DRAGAN - NEZAVISNI KANDIDAT

01461 СТЕФАНОВИЋ НЕМАЊА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01329 СИМИКИЋ ГОРДАНА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

КАУРИНОВИЋ ДРАГИЦА
БИЛИЋ СИМО
БРЕСТОВАЦ МИЛАН
ТОДИЋ АНКИЦА
ВАСИЉЕВИЋ САВО
СПАСОЈЕВИЋ ВАСКРСИЈЕ
ГАВРИЋ САВКА
СТЕФАНОВИЋ ВИТОМИР
ФИЛИПОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЏИГУМОВИЋ КОВИЉКА
ЛАЗИЋ ПЕТАР
ШАРЧЕВИЋ ЂОРЂО
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГИЦА
ЛАЗИЋ ЂОРЂО
ПЕТРОВИЋ РАДОВАН
КОСИЋ ЛАЗИЋ МАНДА
БАРДАК МИЛОРАД
БУРГЕР ПЕТАР
ПЕТРАНОВИЋ ДАНИЦА
ЛУКИЋ РАДО

21
22
23
24
25
26
27
28
29

ТОДОРОВИЋ РАЈКО
ТОМАНИЋ НАДА
СЕКУЛИЋ ДРАГУТИН
ЏИГУМОВИЋ ДРАГУТИН
УРУМОВИЋ ЗОРКА
ЈОВИЋ БОГОЉУБ
ПИЈЕТЛОВИЋ МИЛОРАД
КУЗМАНОВИЋ СТАНА
УЖАР ОСТОЈА

00841 ДУЈАКОВИЋ ДРАГАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01388 УРОШЕВИЋ ЖАРКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

МАРИЋ НЕБОЈША
СУШИЋ ДАНКА БИСА
ГАВРИЋ НИКОЛА
ЛАЗИЋ ПРЕДРАГ
ЛУКИЋ ДАЛИБОРКА
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ЗДРАВКО
ЖАКУЛА СИМУНА
МАРКОВИЋ ЖИВКО
ЛУГОЊИЋ БОЖИДАР
ПОПОВИЋ БРАНКИЦА
МИЛЕТИЋ ВЛАДО
СПАСОЈЕВИЋ ЗЛАТКО
ФИЛИПОВИЋ МАРА
СТАРЧЕВИЋ ДЕЈАН
ПЕЈИЋ НЕДЕЉКО
БОЖИЧКОВИЋ ПЕТРА
ЈОШИЋ ДАНИЈЕЛ
КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ГОСТИМИРОВИЋ ДИЈАНА
НИКОЛИЋ РАДОСЛАВ
ДОЛИЋ БОРЕ
ОСТОЈИЋ САЊА
НИНКОВИЋ СЛОБОДАН
ИГЊИЋ АЛЕКСАНДЕР
ТАНАСИЋ РАДА
БОЖИЋ ДРАГАН
НИНКОВИЋ РАДЕ
СТОЈЧИНОВИЋ САЊА
СТАРЧЕВИЋ АЛЕН
ЦВИЈАНОВИЋ ТРИВКО
МИЈАНОВИЋ ЗОРИЦА
ЂЕКИЋ ЦВИЈЕТА
ЛАЗИЋ МИРОСЛАВ

039 - TEŠANJ/ТЕШАЊ

039 NAČELNIK/GRADONAČELNIK TEŠANJ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ТЕШАЊ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HASANIČEVIĆ EDIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HUSKIĆ SUAD

01285 NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
1 HUNDUR HALID

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HADŽALIĆ EDIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 MEHIĆ JUSUF

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 BRKA SEJID

039 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA TEŠANJ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ТЕШАЊ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ROŽAJAC SEAD
MULARIFOVIĆ JASMINA
KASER VEDRAN
UNKIĆ EMIR
KATICA JASNA
KRŠIĆ BOBAN
UNKIĆ MIRZA
OGRIĆ ŠEHRA
HADŽAN ZAIM
AHMETAGIĆ NEDIM
RAJKOVAČA ANGELA
STARČEVIĆ MIRALEM
NIKIĆ NENAD
KANTIĆ NERMINA

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MEHIČIĆ ZORAID
DUJSIĆ AMIR
BAŠIĆ DAJANA
BEŠO MENSUR
MEŠKIĆ FADIL
RAMIĆ SANELA
KAHVIĆ DARMIN
GALIJAŠEVIĆ HASAN
ŠELJMO ELMA
SOFTIĆ SALKO
KARAHMET MIVRET
BULJUBAŠIĆ MIRELA
ALDOBAŠIĆ MINA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ŠIŠIĆ FUAD
SALKIĆ AIDA
SUBAŠIĆ SENAD
KURTIĆ AMIR
KRUŠKO NIHADA
ALIĆ MEHO
OMIĆ MIRSAD
GALIJAŠEVIĆ LEJLA
KANTIĆ EDIN
OMERBAŠIĆ FAHRUDIN
GALIJAŠEVIĆ BERNADETA
PILAV OSMAN
BOTIĆ INDIRA
KURDIĆ ADEM
KNEŽEVIĆ ANTO
DELJKIĆ JASMINA
HRVIĆ VAHDET
LIHIĆ ADNAN
AJKUNIĆ ADISA
HUSKIĆ KASIM
JOLDIĆ VELID
HADŽIĆ SADINA
LJEVAKOVIĆ ALMIR
MEHIČIĆ SEAD
ALIČIĆ EMINA
PEZER FAHRUDIN
HODŽIĆ SENAHIDA

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 TERZIĆ FAHIR
2 TERZIĆ MEDINA
3 MAHMUTEFENDIĆ INDIRA

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 MANDŽUKIĆ ŠEMSUDIN
2 BEŠIREVIĆ AMIRA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ĐOGIĆ EDIN
JUSUFOVIĆ SIMBADA
ERCEG JOSIP
BEŠLAGIĆ MUHAMED
MUJKANOVIĆ ARNELA
NIKIĆ JAKOV
NESTEROVIĆ DEJAN
BARIĆ MARIJA
PAŠIĆ SAMIR
UNKIĆ ERNAD
UNKIĆ ISMIRA
ALIBALIĆ JASMIN
MEŠIĆ AMEL
DANOVIĆ AMINA
HADŽAN FARUK

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KAHRIMANOVIĆ HUSEIN
BUKVIĆ SABIHA
JAZBEC MILAN
NUMIĆ RASIM
MEMIĆ SUADA
KORAJLIĆ IBRAHIM
HASANIĆ NURIJA
ŠIŠIĆ AZRA
SEJDINOVIĆ OMER

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AJANOVIĆ EKREM
ALIĆ MUNEVERA
IBRAHIMOVIĆ MEHMED
MUJČINOVIĆ MIRSAD
CRNKIĆ FAHRA
HANDŽIĆ MUHIDIN
PILAV JASMIN
BEGOVIĆ FERIDA
HALILOVIĆ FADIL
LJEVAKOVIĆ RAJIF
KARAHMET ŠEHERZADA
DELJKIĆ SEAD
BEĆAR HAJRUDIN
BAJRIĆ ALBINKA
BUREJIĆ KASIM
TURKEŠ MURADIF
KAŠIBOVIĆ INDIRA
HUSANOVIĆ ARMIN
KOTORIĆ IZUDIN
SALIBAŠIĆ AMELA
STARČEVIĆ VEHID
FETIBEGOVIĆ SANEL
HUSIČIĆ AMRA
BAHTIĆ MIRALEM

25 ČOLIĆ ELVIS
26 HODŽIĆ AJŠA
27 SOLO MIRSAD

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PLANČIĆ SEJDO
ČAPLJIĆ NAZA
SEJMENOVIĆ ADNAN
DELIĆ ADNAN
PRNJAVORAC FIKRETA
DELJKIĆ NEDIM
PIRO AMIR
MUJČIĆ LEJLA
SMAJIĆ FAHRUDIN
DELJKIĆ RASIM
RAHIĆ EDINA
FETIBEGOVIĆ NEDIN
ŠELJMO ADNAN
RAHMANOVIĆ INDIRA
ZENIČANIN ASMIR
DŽANIĆ RAMO
SINANOVIĆ AMRA
PAŠIĆ ADNAN
DŽINALIĆ HAZIM
MEŠIĆ ALIDA
HAFIZOVIĆ OSMAN
HASANBAŠIĆ OSMAN
ĆORIĆ MIHNETA
ISIĆ DŽEVAD
KAVAZOVIĆ ADMIR
NAVRBOC ARNELA
KALABIĆ HAJRUDIN

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BEGOVIĆ RIFET
MEŠIĆ ŠERIFA
MEVIĆ HUSO
ALIHODŽIĆ FATIMA
KAŠIBOVIĆ EDINA
OMERBAŠIĆ OMER
OMIĆ ADMIR
ALIBALIĆ SEAD
OGRIĆ ELMIN
SPAHIĆ ULFETA
KARAHODŽIĆ HANKA
SOFTIĆ SALIH
BOŠNJAK EMIR
BOŠNJAK ELVIRA
ŠAĆIROVIĆ AVDO
ĆOSTOVIĆ ASIM
SALKANOVIĆ SIFETA
JUSIČIĆ NEDIM
ARTUKOVIĆ SMAIL
HALEP NADINA
HASANBAŠIĆ MAIDA
BRKA MIRZA

23
24
25
26
27

KADUŠIĆ ELVIRA
KRUŠKO ŠEMSA
MUMINOVIĆ MUSTAFA
MEŠIĆ ADVIJA
SEJDIĆ MEHMED

01360 ČEKI NENAD - NEOVISNI KANDIDAT

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PERČO HILMO
KARAGIĆ SENAIDA
SUBAŠIĆ ESMIR
KOTORIĆ NERMIN
OMIĆ ŠEVALA
HALILOVIĆ MUHAMED
HASANBAŠIĆ SENAD
VLAJKOVIĆ RUŽA
ARTUKOVIĆ NEDŽAD
AHMIĆ SAKIB
KEPIĆ JASNA
RAMIĆ JUSUF
HUSKIĆ INDIRA
AGIĆ ENES
OMIĆ ADIL
FEJZIĆ MUJO
AKŠAMOVIĆ AZRA
JAŠIĆ HARIS
KATAVIĆ ŽELJKO
HALILOVIĆ AMNA
BRKA BENJAMIN
ALIĆEHAJIĆ ABDULAH
TORIĆ SABINA
BUREIĆ NERMIN
KANTIĆ ADEL
BRKA EMINA
BAJRIĆ ALMEDIN

042 - MAGLAJ/МАГЛАЈ

042 NAČELNIK/GRADONAČELNIK MAGLAJ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК МАГЛАЈ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ŠEHIĆ JASMINKA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 MUSTABAŠIĆ MEHMED

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 KRZIĆ NERMINA

042 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA MAGLAJ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА МАГЛАЈ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

KAPIĆ JASMINKO
HRNJIĆ BOŽICA
MAHMUTAGIĆ MIRSAD
LOKMIĆ NEDŽAD
ZAMBONI SVJETLANA
SMAJUKOVIĆ RAMIZ
BRADARIĆ MIRZA
ŠAHINOVIĆ JASMINKA
ČAKRAMA SULEJMAN
AVDIĆ ASIM
KOLAŠINAC SANITA
HRNJIČIĆ ZIJAD
INSANIĆ JASMIN
TERZIMEHIĆ ALMA
TOPČIĆ ARNEL
BRADARIĆ SALIM
HADŽIEDHEMOVIĆ DŽENANA
ALISPAHIĆ EDIN
BURAJIĆ ALEN
BRADARIĆ EDINA
MUJDŽA EŠEF
DŽELILOVIĆ DARIO
DŽAMBO LJILJANA
MUJKANOVIĆ ARIF
SMAJIĆ AZUR
HAVIĆ MUBERA
MORAVAC SABINKA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ČIČKUŠIĆ FUAD
AVDIĆ SELMA
JAŠIĆ SAFET
SEJMENOVIĆ ENES
BRAKMIĆ HALIMA
SMAJLAGIĆ SAMIR
MEŠKIĆ ZIJAD
KUSUR HASNA
ALISPAHIĆ NEDŽAD
ČAKRAMA NUSRET
HASANIĆ ISMETA
DELIĆ EDIB
RIDŽAL SENAD
NUHAN ŠEFKA
KALABIĆ NEDŽAD

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HADŽIŠEHIĆ SENAD
HORIĆ EMIRA
HASANIĆ AZIZ
MAŠIĆ IBRO
HASIĆ ELDINA
OSMANAGIĆ HALIL
LETIĆ HAMED
LIHIĆ EDINA
MAHMUTAGIĆ KENAN
BIBIĆ RAMIZ
ČAKRAMA AIDA
HODŽIĆ EMIR

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5

BILIĆ RASIM
SMAJLOVIĆ ELDISA
ZAHIROVIĆ FIKRET
GRAČIĆ ERNAD
HAJDIĆ SELMA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КРШИЋ НЕНАД
МИТРОВИЋ ВЕРИЦА
ТОМИЋ СТОЈАН
ИЛИЧИЋ ЖАРКО
ТРИПИЋ РАДЕНКА
БЛАЖАНОВИЋ БОРКО
ТРИПИЋ БОРИС
КРШИЋ СЛАВИЦА
БЛАГОЈЕВИЋ ЈОВО
ЛАЗИЋ МИЛЕНКА
ЛУКИЋ СТОЈАН
МИТРОВИЋ БОРО

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5

ZELIĆ MARKO
SIČANICA MARTINA
ŠUPUKOVIĆ MLADENKO
KOŽULOVIĆ NIKO
ŠUPUKOVIĆ DAJANA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HATIČIĆ SABAHUDIN
AVDIĆ ALMIRA
MAŠIĆ ESAD
ČIZMIĆ BEGO
SUBAŠIĆ AMILA
MUŠINOVIĆ ELVIR
MUHAMEDOVIĆ JASMIN
SOVIĆ ANITA
ISIĆ HUSEJIN

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

KUSUR ENIZ
PAŠIĆ MEJRA
BERBER ALMIR
MUJKIĆ REFIK
STOJANOVIĆ BILJANA
HUSAKOVIĆ ZAIM
BAŠIĆ RAMIZ
SPAHIĆ EMINA
CIKAJ ALMIR
NUHANOVIĆ JUSUF
KUSUR ERMINA
HALILOVIĆ DENIS
MEŠKIĆ SENAD
ČAMDŽIĆ ADNANA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BULJUBAŠIĆ MUSTAFA
MUSAEFENDIĆ NISVETA
HASIĆ IZET
OMIĆ ADIL
PRAČIĆ REMZIJA
BAŠIĆ EDHEM
TOPČIĆ KASIM
SOVIĆ SPOMENKA
PAVLOVIĆ IVICA
MEŠIĆ HUSEJN
SPAHIĆ ZEHRA
SPAHIĆ MUHIDIN
KAHRIMANOVIĆ IZUDIN
ALISPAHIĆ MIRSADA
MULALIĆ HIKMET
MUTAPČIĆ MUHAMED
PETKOVIĆ ZORKA
SULJAKOVIĆ ESAD
JOVIĆ PETAR
KOLONIĆ MEVLA
OBRALIĆ ŠEMSUDIN
MUMINOVIĆ FADIL
RUVIĆ HAJRA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ALIĆ MILICA
HIDIĆ FARUK
VELIAGIĆ SELIM
MEHINAGIĆ FERID
ARNAUTOVIĆ AIŠA
MREHIĆ ADMIR
VEHABOVIĆ ELVIR
VRGOVČEVIĆ EDINA
HUSIĆ SEMIR
MUJANOVIĆ JASMINA
MAČKOVIĆ DAMIR
OMIĆ SEAD
ISMIČIĆ MURADIF
HADŽIĆ ZERINA
ISMIČIĆ BESIM

16
17
18
19
20
21

HODŽIĆ KENI
BAJRIĆ EMINA
ČIZMIĆ SABAHUDIN
MEHINAGIĆ ERNA
KALABIĆ NERMIN
KARABEGOVIĆ KENAN

00028 DEMOKRATSKA
1
2
3
4
5
6

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

ĐANA NAĐA
KONĐELI ARMIN
SULJAKOVIĆ VAHIDA
MEŠIĆ JASMINA
MEŠIĆ AZEM
ČOLIĆ AIDA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HRNJIĆ MUHAMED
MULAHASANOVIĆ NADIRA
BAJRIĆ MAHMUT
BRADARIĆ ALBIN
MULAOMEROVIĆ MELISA
DŽINIĆ ALEN
BEŠIĆ MUSTAFA
HAVIĆ AMELA
MUTAPČIĆ SEMIR
BRADARIĆ FUAD
SALKIĆ MAJDA
HAMZIĆ ADNAN
MUSTAFIĆ ADMIR
HODŽIĆ EDINA
KUJRIĆ SENAD
TOPČIĆ MUSTAFA
ČOLAKOVIĆ IRMA
OBRALIĆ JASKO
ĐUHERA ADEL
NALIĆ AJLA
SKEJIĆ ELDAR
HASANIĆ OMER
PEPELAR MERIMA
DELIĆ ĐULAGA
BALIHODŽIĆ GORDANA
ISIĆ SALDIN
HRNJIĆ MARIJA

044 - GRAČANICA/ГРАЧАНИЦА

044 NAČELNIK/GRADONAČELNIK GRAČANICA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАЧАНИЦА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HELIĆ NUSRET

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 VIKALO HAZIM

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 BASIĆ VEZIR

044 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA GRAČANICA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ГРАЧАНИЦА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HASIĆ MUJO
ŠKREBO SADIJA
KRAJINOVIĆ NIHAD
BAŠIĆ ELVIRA
ALIĆ MIDHAT
MARTIĆ DANICA
DEDIĆ AMIR
SULEJMANOVIĆ OSMAN
ŠNOBL ZVONIMIR
HALILČEVIĆ AIDA
MEHURIĆ DELILA
TOPČAGIĆ MIRZET
HADŽIĆ MIRSAD
SINANOVIĆ JASNA
GAZIBEGOVIĆ SEAD
KARIĆ MERISA
HASIĆ IBRAHIM
OSMANOVIĆ VEHID
ISIĆ ZIJAD
AHMETAŠEVIĆ JASMINA
NURIĆ ZAJIM
JAHIĆ TARIK
MEŠIĆ ADISA
BEGANOVIĆ FATIMA
IMAMOVIĆ FERID
HRVIĆ MUSTAFA
OSMIĆ MIRSADA
MEHANOVIĆ SULJO
ALIĆ AHMED
SEJDINOVIĆ ELVIR
JUKIĆ FUAD
HODŽIĆ MIRSAD
HASIĆ SEJDO

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

GADŽIĆ RAHIM
PAŠIĆ ESMA
AHMIĆ MIRNES
PUŠKAR HASAN
HADŽIĆ EZANETA
FEHRATOVIĆ HASAN
TURSUNOVIĆ ESAD
MUJKIĆ NASVETA
DEVEDŽIĆ ALMEDIN
KULIĆ ENVER
BEGOVIĆ RUKIJA
HALILOVIĆ SULJO
MUJKIĆ MIRSAD
MEHIĆ AMELA
HAMIDOVIĆ TAIB
KARIĆ MERSUDIN
KOVAČEVIĆ HABZIJA
SMAJILBAŠIĆ ADEM
SELIMOVIĆ SENAD
SMAJLOVIĆ ZUMRA
DŽANANOVIĆ RUKIB
SEJDINOVIĆ REFIK
JUKAN FATIMA
HAMIDOVIĆ SEAD
OMERDIĆ MIRZA
BARAKOVIĆ ARNELA
BABIĆ SEJAD
ŠABIĆ MIRSAD
ĆURIĆ SELIHANA
DURAKOVIĆ MEHMED
NUKIĆ FIKRET
HUSIĆ SABINA
NUHANOVIĆ ELVIR

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MEŠIĆ FADIL
SALKIĆ AMELA
DAUTOVIĆ IBRAHIM
SPAHIĆ MEHMED
MURATOVIĆ HANIFA
IMAMOVIĆ RAHIM
BAJRIĆ ESAD
SUBAŠIĆ NERMINA
NASIĆ AHMET
SARAJLIĆ SAMIR
HANKUŠIĆ DŽENISA
DŽAFIĆ JAKUB
DŽANANOVIĆ SAMIR
OKIĆ REFIJA
BEŠIĆ SAMED
DŽINDIĆ SEAD
HUSKANOVIĆ UMIHANA
MULAHUSEJNOVIĆ MERSED
HUSIĆ OMER
OKIĆ ŠEJLA
KOVAČEVIĆ SEMIR
BRKIĆ VERNES
DŽANANOVIĆ ELFIJA

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SPAHIĆ JAKUB
DELIĆ ESAD
ARNAUT VAHIDA
SARAČ MUSTAFA
HASINOVIĆ MERSED
BEHADEROVIĆ ZEHRA
MEMIĆ ADEM
AHMETAŠEVIĆ ALMERS
HUSEJNOVIĆ ŠEVALA
AHMETAGIĆ SENAD

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TERZIĆ TAIB
KOVAČEVIĆ AMIRA
GOPO IBRAHIM
KAPETANČIĆ NEZIR
JAHIĆ ADISA
ALIĆ MIRZET
ŽILIĆ MIREL
OSMANHODŽIĆ AZRA
FAZLIĆ FADIL
ŠILJIĆ IZUDIN
HALILOVIĆ MEVLIDA
HODŽIĆ EDIN
KAJTARANOVIĆ ABDURAHMAN
ŽUNIĆ ASIMA
MULAHUSEJNOVIĆ RAMO
DŽANANOVIĆ MUSTAFA
KOVAČEVIĆ NERMINA
ŽUNIĆ DENIS
HADŽISALIHOVIĆ ŠEMSO
HALILOVIĆ RAMIZA
ALIĆ FERID
HELIĆ KENAN
SALIHBAŠIĆ NADIRA
HALILOVIĆ HARIS
SMAJLOVIĆ MIRZA
MEHANOVIĆ MIRSADA
TERZIĆ SALIH

00866 SUND BIH
1 ZAHIROVIĆ HAJRUDIN

01611 SDU BIH - SPU BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IBRIŠEVIĆ EDIN
MOSTARLIĆ MAŠA
MEHANOVIĆ KADIR
HADŽIAVDIĆ DŽEVAD
ADŽEMOVIĆ NIZAMA
IBRIŠEVIĆ ALEN
BEGOVIĆ BILAL
HAMIDOVIĆ ENISA
MEHURIĆ BEGO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

BEKTIĆ ELVIS
MUJIĆ NEVZETA
NURIĆ DŽEVAZ
ČAJIĆ OSMAN
KAMARIĆ ŠEJLA
SULJAGIĆ SALKO
HAMZIĆ ESMIR
MEHANOVIĆ MUNEVERA
DELIĆ MIRSAD
ĐONLAGIĆ ALIJA
KOVAČEVIĆ SELMA
MUJAČIĆ ISMET
ĆENANOVIĆ DINO
PAVLOVIĆ MIRA
TEŠNJAK MUSTAFA
VEHABOVIĆ MUHAMED
HADŽIĆ SELMA
DELIĆ ISMET
GRBIĆ AMIR
ŠIRBEGOVIĆ ALMA
BAJIĆ DINO
SOKOLUŠIĆ ISMET
MUJIĆ FADILA
MULAJUSUFOVIĆ BAHRIJA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ŽUNIĆ LEJLA
ŠUŠA FIKRET
ISAKOVIĆ REFIK
BAJRIĆ TAJIB
ĐULIĆ LEJLA
KRAJINOVIĆ DINO
AHMIĆ ALEN
HASIĆ EMINA
MORALIĆ NEDIM
JAŠAREVIĆ KASIM
MUSTAFIĆ FATIMA
MEHMEDOVIĆ REDŽO
DELIĆ DINO
HADŽIĆ MAIDA
HUSKANOVIĆ ADNAN
DELIĆ MUHIBIJA
ČORBIĆ ARMINA
TERZIĆ MUSTAFA
ALIĆ ERVIN
HRUSTIĆ AMNA
AVDIĆ ALMIR
KRUŠKIĆ HUSEIN
MEŠANOVIĆ AMARELA
HODŽIĆ ELMIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4

JUKAN ELVIRA
HALIDOVIĆ MURADIF
ČALIĆ HASAN
AHMETAŠEVIĆ JASENKA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

KOVAČEVIĆ SALIH
ČAMDŽIĆ ADEM
PETROVIĆ LJUBINKA
HODŽIĆ RIZAH
ALIĆ IBRAHIM
KOVAČEVIĆ ENISA
BAŠIĆ MUSTAFA
TERZIĆ DAMIR
ALJIĆ ARNELA
MUSIĆ ZIRAJET
PEDLJIĆ ARMIN
JUKIĆ MAJDA
FAZLIĆ MENSUR
ALIBEGOVIĆ VAHIDIN
BRKIĆ MAIRA
HUSEJNOVIĆ FARUK
BEŠIĆ JASMIN
HADŽIHASANOVIĆ MERANA
HADŽIĆ EDIN
DŽAFIĆ MUAMER
MUHAREMOVIĆ RUBINA
DURAKOVIĆ NERMIN
MEJRIĆ ELVIS
HADŽIĆ MURISA
ČAMDŽIĆ ŠAHBAZ
TRUTOVIĆ MIRZA
ŽUNIĆ SABIRA
MEHURIĆ BAKIR

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ŠEHIĆ EDIN
SUMBIĆ SAMRA
MUSIĆ MUHAREM
BABIĆ DAŠA
DEDIĆ DINO
SMAJIĆ SENADA
HUSKANOVIĆ DŽEMAL
HEVEŠEVIĆ HAJRUDIN
HALILOVIĆ ELDINA
HASIĆ ELBIN
JUKIĆ NERMIN
HUSKANOVIĆ ALMEDINA
MEHANOVIĆ EMIR
MUHAREMOVIĆ FATIMA
AHMETAGIĆ OSMAN
MUSTAFIĆ ALMIR
KURTOVIĆ SELMAN
IBRIČIĆ FATIMA
ALIBEGOVIĆ HUSEIN
DŽAFIĆ MEDIHA
HALILOVIĆ BEGZUDIN
IBRIŠEVIĆ EDIN
ŽILIĆ NEVRESA
OKIĆ EDIN
PUŠKAR ZIJO
GARAGIĆ DENIS

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ČAMDŽIĆ MIRSAD
JOGUNČIĆ MERSIHA
DŽAFEROVIĆ MIRALEM
DŽANANOVIĆ HABIB
KRANTIĆ ALMA
SULEJMANOVIĆ BAKIR
MAHMUTOVIĆ ELVEDIN
DŽAFO DŽEMILA
ŠABIĆ AGIM
MEMIĆ ŠEFIK
KOZARIĆ EMIRA
HADŽIHASANOVIĆ MUAMER
MEŠIĆ NEVRES
JUNUZOVIĆ ALBINA
OKIĆ EDVIN
KOVAČEVIĆ SEJFUDIN
FAZLIĆ NERMINA
DŽAFEROVIĆ ZINAIDA
KUDUZOVIĆ NIHAD
DŽANANOVIĆ MIRHAD
BEGANOVIĆ ALMA
DOBRNJIĆ DARVIN
IZEROSKI ALBINA
HALILOVIĆ JASMIN
MULAJUSUFOVIĆ MIRSADA
DŽANANOVIĆ ZEHRA
AHMEDBEGOVIĆ ZIKRIJA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PJANIĆ SAFET
BARAKOVIĆ JASNA
AVDIĆ HIMZO
GAZIBEGOVIĆ ADMIR
MEŠIĆ ENIDA
SALIHBAŠIĆ MIRSAD
DEVEDŽIĆ ALMIR
GIROTIĆ RAŠIDA
DŽANANOVIĆ BAHRIJA
MEHANOVIĆ OSMAN
MAGLIĆ RASEMA
SALKIĆ SAMIR
AHMETBAŠIĆ ENES
MAHMUTOVIĆ ZUMRETA
DOGDIĆ MIRSAD
ALIĆ REFIK
OMERAŠEVIĆ ZEHRA
JUKAN HAMDIJA
SELIMOVIĆ MEVLUDIN
ALIBEGOVIĆ ELVEDINA
HASANČEVIĆ MEJFUDIN
KAPETANOVIĆ ZIJAD
AVDAGIĆ RABIJA
HATEMIĆ SEAD
HODŽIĆ MIRALEM
DŽANANOVIĆ NIRMELA

27
28
29
30
31
32
33

IMAMOVIĆ SEAD
SULEJMANOVIĆ MEHMED
BULJUBAŠIĆ ARNELA
KAHVEDŽIĆ SULJO
OMERAŠEVIĆ NUSRET
HUSIĆ AZRA
BAJRIĆ MIRALEM

045 - ПЕТРОВО/PETROVO

045 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ПЕТРОВО / NAČELNIK/GRADONAČELNIK PETROVO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПЕТКОВИЋ ОЗРЕН

045 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ПЕТРОВО / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA PETROVO
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ТОМИЋ СИНИША
СТЈЕПАНОВИЋ МАРА
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН
ВАСИЋ МИЛОМИР
ЈОВИЧИЋ СВЈЕТЛАНА
ЛОНЧИНА МИЛИЋ
РАКОВИЋ ДЕЈАН
БОЖИЋ ДАЛИБОРКА
КАТАНИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
ДУЈКОВИЋ СМИЉА
ГАВРИЋ ДУШАН
ВИДАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ СЊЕЖАНА
ЦВИЈАНОВИЋ ЗОРАН
СПАСИЋ РАДИВОЈЕ
ПЕТРОВИЋ ЂУКА
КОСТИЋ МИЛЕНКО

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ЛАЗАРЕВИЋ МИРОСЛАВ
2 ТОДОРОВИЋ ИВАНА
3 НЕДЕЉКОВИЋ ЈУГОСЛАВ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЂУКАНОВИЋ МАРИНКО
ЈОВИЋ ИВАНА
ТОДОРОВИЋ НЕНАД
ГОЈКОВИЋ НОВАК
КАТАНИЋ ЈЕЛИЦА
РАДИЋ ЖИВКО
ЈОВАНОВИЋ РАДЕНКО
НЕДЕЉКОВИЋ БИЉАНА
МИТРИЋ МЛАДЕН
НЕДЕЉКОВИЋ СРЕТО
ЛАЗАРЕВИЋ ГОРДАНА
БЛАГОЈЕВИЋ ЗОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ СИНИША
БЛАГОЈЕВИЋ ТАЊА
БЛАГОЈЕВИЋ ДЕЈАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

НИКОЛИЋ ЈОВО
МИЈИЋ КОВИЉКА
БЛАГОЈЕВИЋ ВУКАДИН
БОЖИЋ БОРО
ЈОВИЋ ДРАГИЊА
ДЕСПОТОВИЋ ДУШКО
КАТАНИЋ РАДОВАН
СИМИЋ СЛАЂАНА
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
РИСТИЋ ДЕСА
САРАФИЈАНОВИЋ ВУКАДИН
ПЕТРОВИЋ МИЛЕНКО
ГЕОРГИЈЕВ СЛАЂАНА
ЈЕЛИСИЋ МЛАДЕН
АНДРИЋ ДРАГАН
БРКИЋ ВЕДРАНА
ГИНДЕР ЗОРАН
ЂУРИЋ РАДА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ГАЈИЋ ДРАГИША
ВЕЛИМИРОВИЋ БИЉАНА
СТЈЕПАНОВИЋ ЈЕСЕНКО
МАКСИМОВИЋ ГОРАН
КАТАНИЋ ГОРДАНА
ТОДОРОВИЋ ДУШАН
ЂУРАНОВИЋ ПАВЛЕ
ПЕТРОВИЋ СУЗАНА
СТЕФАНОВИЋ БОРИС
РАДУЛОВИЋ МИЛАН
САВИЋ МИРА
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАДИН
МАКСИМОВИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ МАРИНА
СТЈЕПАНОВИЋ БОЈАНА
ЦВИЈАНОВИЋ МИЛАН

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЈОКИЋ ЈУГОСЛАВ
ПОПАДИЋ СЛОБОДАНКА
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
МАРТИЋ МИЛАН
БРКИЋ САЊА
ВЕЛИМИРОВИЋ МИЛОШ
ПЕТРОВИЋ ДУШКО
ПРОТИЋ МАРИЈАНА
ДРАГИЋ ДУШКО
ТУМАРЧИЋ СИМО
СТАНКОВИЋ ДРАГИЦА
НЕДЕЉКОВИЋ СВЈЕТЛАН
КОСТИЋ НЕМАЊА
ИЛИЋ БИЉАНА
САМАРЏИЋ ЉУБИША
ЈОВИЋ МИЛАН
ЛАЗАРЕВИЋ СЛАВИЦА
РАДИЋ СВЕТИСЛАВ

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ТОМИЋ МЛАДЕН
ИЛИЋ ЈЕЛЕНА
САВИЋ СЛОБОДАН
ВАСИЋ ДАРКО
МЛАЂЕНОВИЋ ДРАГАНА
ЈОВИЋ СЛАВИША
ЂУРАНОВИЋ ДУШАН
КУЛИШИЋ САЊА
БРКИЋ МАРИО
ЂУРАНОВИЋ ДАНЕ
ВЕЛИМИРОВИЋ САЊА
НИКИЋ СИНИША
ЂУРИЋ ИВАНА
КАТАНИЋ ЗОРАН

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ
ТЕШАНОВИЋ МАРИЦА
НЕДИЋ ЗДРАВКО
НИКОЛИЋ ПРЕДРАГ
ВИДАКОВИЋ МАЈА
МИТРИЋ ДУШКО
ЂУРИЋ ГОРАН
САРАФИЈАНОВИЋ МИРОСАНА
КАТАНИЋ ЖАРКО
ЂУРАНОВИЋ ЈЕЛЕНКО
ГАВРИЋ НАТАША
ЖИВКОВИЋ ПЕТАР
ЂУРКОВИЋ ДРАГАН
КАТАНИЋ ГОРДАНА
ТОДОРОВИЋ ЈЕЛЕНКО
ЂУРКОВИЋ ДРАГИЊА

17 ЈОВИЧИЋ ДРАГАН

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЈОВАНОВИЋ САВО
ТРИПУНОВИЋ МАРА
ПЕТРОВИЋ РАДОСЛАВ
ПЕТКОВИЋ ДРАГОЈЛО
ПЕТРОВИЋ РАДМИЛА
ЛАЗАРЕВИЋ БРАНИСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ БОРО
БРКИЋ ДРАГИЦА
ТОДОРОВИЋ МИРОСЛАВ
СИМИЋ ЈАКОВ
СИМИЋ ГОПА
ПУШЕЉИЋ ОБРАД
РАДИЋ ВЛАДО
ПРОДАНОВИЋ ДРАГИЦА
ЛАЗИЋ ВОЈИСЛАВ
ИЛИЋ МИЛАН
МИХАЈЛОВИЋ БОРКА
МАРЈАНОВИЋ РАТКО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

РИСТИЋ МЛАДЕН
ШЕШЛАК ГОРДАНА
МАРЈАНОВИЋ БРАНО
ЖИВКОВИЋ ДИЈАНА
ПОЛУГИЋ СТОЈАН
ПРОТИЋ ДРАГАН
СТЈЕПАНОВИЋ ЗОРАН
СТЕФАНОВИЋ СЛАВОЈКА
ТОДОРОВИЋ ЈОВАН
МАРЈАНОВИЋ БОЈАН
САМАРЏИЋ РАДМИЛА
ЂУРИЋ БИЉАНА
ТРИФКОВИЋ ЗДРАВКО
НЕДЕЉКОВИЋ ЗОРАН
ТОДОРОВИЋ ЗОРИЦА
ПЕЈИЋ СЛОБОДАН
РИСТИЋ ДРАГАН
ВАСИЋ ЈОВО

047 - LUKAVAC/ЛУКАВАЦ

047 NAČELNIK/GRADONAČELNIK LUKAVAC / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЛУКАВАЦ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 EFENDIĆ MUNIB

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUJKIĆ DŽEVAD

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 OSMANOVIĆ MIDHAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 ALJUKIĆ NERMINKA

047 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA LUKAVAC / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЛУКАВАЦ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

OSMANOVIĆ VANJA
MEŠIĆ AMINA
TOMIĆ BOŽO
BEGANOVIĆ IZET
KADRIĆ VESNA
BOŽIĆ CVJETKO
BEĆIROVIĆ AMIR
KURTIĆ MERSIJA
IMAMOVIĆ MIRSAD
TRAKIĆ EMIR
MAHMUTOVIĆ MERSIHA
MEMIĆ HAZIM
SOFTIĆ HUSO
CIBRIĆ BELMA
SLOMIĆ ADNAN
KULIĆ SPOMENKO
MUMINOVIĆ AZEMINA
HODŽIĆ HAJRUDIN
TODOROVIĆ DRAGAN
IBRAKIĆ MIRZETA
MAHOVKIĆ JAKUB
HRVANOVIĆ DENIS
HADŽIKIĆ RAZEMINA
BAĆIĆ JASMIN
KARIĆ REFIK
HUSEJNOVIĆ NERMINA
ŠIŠIĆ IREN
BAŠIĆ AMIR
HODŽIĆ NAIDA
KASUMOVIĆ EDIS
JAŠAREVIĆ IRINA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ARAPČIĆ TARIK

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BEGIĆ SAMIRA
TURKIĆ ADMIR
MUHAREMOVIĆ FAHRUDIN
SAKIĆ ERNA
MAHMUTOVIĆ ABID
OKANOVIĆ ASIM
MOSOROVIĆ NEHRA
IMAMOVIĆ MENSUDIN
SMAJLOVIĆ FAHRUDIN
MUJAGIĆ ADMIRA
SPAHIĆ HAJRUDIN
BEGIĆ TAHIR
GEGIĆ MERSIHA
KARIĆ FUAD
MEMIĆ ERMIN
BEČIĆ INELA
KRNJIĆ EMIR
IMAMOVIĆ HARIZ
SRABOVIĆ MERIMA
MUJAKIĆ SAFET
DAUTOVIĆ FAHRUDIN
NURKOVIĆ SABIRA
DŽIBRIĆ SEMIR
ALIĆ SENAID
MEHINOVIĆ ALMA
HIDANOVIĆ MEHO
HUSEJNOVIĆ AZMIR
KASUMOVIĆ ADELA
BEĆIĆ JUSUF
MAHOVKIĆ JASMINA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ПЕТРОВИЋ НЕДО
БЛАГОЈЕВИЋ ЈЕЛА
МИЈАТОВИЋ ЉУБИША
КУЛИШИЋ БРАНИСЛАВ
ТРИПИЋ МАРИНА
НИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
БЛАЖАНОВИЋ МИОДРАГ
ВИДАКОВИЋ ВЕРА
СТЈЕПАНОВИЋ ДУШКО
ТРИПИЋ ДРАГАН
КУЛИШИЋ ВЕРА
БОЖИЋ УРОШ
ЈОКИЋ МИЛАДИН
КУЛИШИЋ ДИЈАНА

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8

MEMIĆ ELMIR
MEMIĆ ALMA
IMAMOVIĆ ADNAN
BIŠČIĆ ADMIR
SALIHOVIĆ ELMA
MEMIĆ ENES
KOVAČEVIĆ MURIS
BAJRIĆ MILICA

9 BEKTIĆ MEHMEDALIJA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TUNJIĆ JOZO
TUNJIĆ IVANA
TOMIĆ JOSIP
CRVENKOVIĆ DRAGO
TUNJIĆ SPOMENKA
ĐAKOVIĆ RANKO
BOŽIĆ ILIJA
PAVIĆ ŽELJKA
BOŽIĆ MIJO
PAVIĆ DRAGAN
VAREŠKIĆ SANDRA
LUKANOVIĆ IVAN
TOMIĆ TOMISLAV
PEJIĆ MLADENKA
PAVIĆ DANIJEL

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SOFTIĆ KASIM
KURTIĆ ERNA
KRIŽ DARKO
ĆOSIĆ RAJKO
BOŽIĆ MERIMA
OKIĆ SAFET
HRVANOVIĆ RIZAH
HUSKIĆ INDIRA
IBRAHIMOVIĆ ANEL
HUSKIĆ SUAD
ZAHIROVIĆ BEHRIJA
TUFEKČIĆ GALIB
OKIČIĆ SEAD
TRAKIĆ MARSELA
TUFEKČIĆ NERMIN
MUJČINOVIĆ SLAVEN
SALIHOVIĆ EDINA
ČELIKOVIĆ ERMIN
BURGIĆ FIKRET
PODANOVIĆ ELVIRA
SALIBAŠIĆ DAMIR
HASANOVIĆ ASIM
TOKANOVIĆ AMIRA
BAJRIĆ HABIBIJA
HALILOVIĆ JUSO
HALILOVIĆ ARMINA
HRVANOVIĆ ENIDA
DUGONJIĆ ALMIN
BOŽIĆ DAJANA
JURČENKO ALEKSANDAR
SOFTIĆ MENSUD

00866 SUND BIH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AHMETAŠEVIĆ IBRAHIM
ZIMIĆ ADELA
SULJIĆ EDIN
JARANOVIĆ ALDIN
BAĆIĆ ALISA
HODŽIĆ JASMINKO
HODŽIĆ ARMIN
PILAVDŽIĆ ERMELINA
JARANOVIĆ ALMIR
IMAMOVIĆ AZRA
BRKIĆ ENIDA
ČAJIĆ MIRSAD
BAJRIĆ ADEL
SELIMOVIĆ MAIDA
MAHMUTOVIĆ ASMIRA
MEHMEDOVIĆ MIRZA

01611 SDU BIH - SPU BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

OMERDIĆ KENAN
HODŽIĆ AMELA
HUSKIĆ HASAN
ARAPČIĆ FIKRET
ĐUZIĆ AMRA
MILINKIĆ SULEJMAN
TRIPUNOVIĆ DUŠKO
DŽONLIĆ NAJLA
KARAHMETOVIĆ NEDIM
SALIBAŠIĆ RASIM
HRNJIĆ ANIDA
HUSIĆ EDIN
KARIĆ ĆAZIM
BEGIĆ ZLATA
DŽAMBIĆ NURAGA
OMERDIĆ DŽEVAD
RIĐEŠIĆ DUDA
HODŽIĆ ELVIR
OSMANOVIĆ MEHMEDALIJA
IMAMOVIĆ ALMEDINA
DŽONLIĆ KEMAL
ISIĆ ANADIN
ŠEČIĆ ENESA
SULJIĆ RAMO
SIVČEVIĆ NAZIF
ODOBAŠIĆ JASNA
IMAMOVIĆ REDŽEP
LUKAVAČKIĆ MENSUDIN
IMAMOVIĆ EDISA
ILJAZAGIĆ SEAD

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6

OSMANBEGOVIĆ DŽEVDET
SINANOVIĆ NIHADA
SULJEVIĆ SULJO
SAKIĆ DŽEMAL
BEĆIROVIĆ SUADA
DAMADŽIĆ MEHMED

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SAKIĆ MIHAD
JUNUZOVIĆ AMELA
HANKIĆ REFIK
TALOVIĆ DENIS
BURGIĆ EDINA
GRAHIĆ SAMIR
TOKIĆ ADIL
TUFEKČIĆ-BAJRIĆ SABINA
MUMINOVIĆ SEAD
ĆOSIĆKIĆ ASIDIN
JUSUFOVIĆ SANELA
SEJDINOVIĆ SEJAD
BIBIĆ ISMET
AJANOVIĆ ALDINA
SEJFIĆ FAIK
HALILOVIĆ ADEMIR
DAMADŽIĆ AZRA
MEMIĆ ADMIR
OSMIĆ MURIS
TOKIĆ ALMEDINA
BEGANOVIĆ EJUB
HUSIĆ IZET
AVDIĆ JASNA
EJUBOVIĆ NUSMIR
IBRAHIMOVIĆ SABIHA

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ARAPČIĆ ZIJAD
AGANOVIĆ AZRA
HALILAGIĆ MUHAREM
MEMIĆ ALISA
HODŽIĆ ZEKERIJAH
MUJAGIĆ ELDINA
TUNJIĆ PETAR
MERDANOVIĆ INDIRA
PANTIĆ NENAD
KARIĆ IRMA
HUSEINOVIĆ ARNELA
STAMENIĆ MILAN
EJUBOVIĆ MAIDA
BAŠIĆ ADIS
ŠILJEGOVIĆ ERNA
IBELJIĆ ĆAZIM
DEMIROVIĆ SLAVICA
ČAJIĆ AMELA
SABUROVIĆ BAHRUDIN
KIVERIĆ AMIR
OSMANOVIĆ FAKETA
PERKOVIĆ ZORAN
JARANOVIĆ HAJRUDIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4

ĆOSIĆKIĆ DŽEVAD
SARAJLIĆ MIRNA
GRADAŠKIĆ VEHID
SUBAŠIĆ DAMIR

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ĐUZIĆ AZRA
MAHOVKIĆ ZEHRUDIN
SULJKIĆ ELDIN
BEKTIĆ SANELA
OSMANOVIĆ HAZIM
SALKIĆ HAMDIJA
MORANJKIĆ VESNA
MEMIĆ DAMIR
BANDIĆ MEHMED
JUSUFOVIĆ INDIRA
MURSELOVIĆ MIRNES
NUHANOVIĆ NURAGA
ZENUNOVIĆ MIRZA
DŽIBRIĆ MUHIDIN
ČAJIĆ ESMIR
BLEKOVIĆ JASMINA
DAJDŽIĆ EDIN
OSMANOVIĆ ELMIR
DŽAMBIĆ MINA
VIDAKOVIĆ DANKO
HUSIĆ SULJO
IBRIŠIMOVIĆ SABIRA
OSMANOVIĆ MUSTAFA
MEŠIĆ ĐULAGA
OSMIĆ LEJLA
MUJEZINOVIĆ DŽANA
JAMAKOVIĆ ELSAD

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MAŠIĆ ZIJAD
HANIĆ FERZETA
MAHOVKIĆ ISMET
HUSKIĆ MUHAMED
HUSIĆ FIKRETA
HUSKIĆ NEDŽAD
MEHINOVIĆ ERNA
BEŠIĆ MIRNES
HADŽIĆ ALMA
REDŽIĆ SUAD
OMAKOVIĆ ESAD
ŠAHAT SANDRA
SUBAŠIĆ MIRSAD
VUKADINOVIĆ NEVENKA
IMAMOVIĆ EMINA
HALILAGIĆ SELMIR
SEJDINOVIĆ SABRIJA

01284 LUKIĆ MARIJAN -NEZAVISNI KANDIDAT

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 ILJAZAGIĆ MEVLIDA
2 HALILOVIĆ AMIL

3
4
5
6
7
8
9

JUNUZOVIĆ HALID
MUJIĆ LEJLA
BOŽIĆ ZORAN
AHMETAŠEVIĆ SAFET
DUGONJIĆ DŽANA
ZEJNILOVIĆ SABRIJA
HAJDAREVIĆ MIRNES

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SALKIĆ EDIN
SMAJIĆ JASNA
MEHIĆ AMGIJAD
SALETOVIĆ SAMRA
AGANOVIĆ SADIK
MEHIĆ ANES
HAJDAREVIĆ SABINA
ZOMBRA TOMISLAV
KUDUZOVIĆ MEHMEDALIJA
SALKIĆ SEADA
KALIĆ HIDAN
ŽABIĆ ARNES
AGANOVIĆ ELDINA
VRGOVČEVIĆ MEHMED
AGIĆ MIRSAD
AGIĆ AMELA
OMERDIĆ EMIR
JUSUFOVIĆ DENIS
BARAKOVIĆ HALIDA
MAHOVKIĆ NUSRETA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HUSKIĆ VOBBERG ZARFA
AGIĆ ARMIN
MUMINOVIĆ FUAD
BURGIĆ MAIDA
BULJUBAŠIĆ ZIJAD
PILAVDŽIĆ ELVIR
NEZIROVIĆ SENA
HUSKIĆ ZIJAD
MAHOVKIĆ MUHAMED
HANIĆ NADIRA
MUJAKIĆ ELIS
MUJAGIĆ JASMIN
FERHATOVIĆ BELMA
RAMIĆ MUJO
DAMADŽIĆ ALEN
ISIĆ AJŠA
HUSKIĆ SAFET
SULJIĆ EDIN
SULJKANOVIĆ EŠEFA
MURSELOVIĆ MUFID
PRELIĆ BAJRAM
KARIĆ MENSUR
HODŽIĆ FAHIRA
ČELIKOVIĆ SELMIR
JUSUFOVIĆ ANEL

26
27
28
29
30
31

MAHOVKIĆ SELMA
IMAMOVIĆ HARIZ
MUJAKIĆ SAMIR
ČENANOVIĆ HAZEMA
KOVAČEVIĆ MEHMED
NIKIĆ IVA

01476 KUDUZOVIĆ JASMINA - NEZAVISNI KANDIDAT

047 NACIONALNE MANJINE LUKAVAC / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЛУКАВАЦ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 FRLJANOVIĆ MINA
2 SARAJLIĆ INDIJANA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 PRELIĆ SANEL
2 FRLJANOVIĆ RAMIZ

01301 SULJIĆ ALAGA - NEZAVISNI KANDIDAT

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MURSELOVIĆ ADNAN
2 MURSELOVIĆ SAMIR

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 PEJIĆ TAMARA

01227 MEHMED SULJIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

049 - SREBRENIK/СРЕБРЕНИК

049 NAČELNIK/GRADONAČELNIK SREBRENIK / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕБРЕНИК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BULJUBAŠIĆ SANEL

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IMŠIROVIĆ BAJRO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 DEDIĆ NOVALIJA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 BORIĆ SELMA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 IBRAHIMOVIĆ JAKUB

049 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA SREBRENIK / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА СРЕБРЕНИК
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SULJIĆ ZIHER
MURATOVIĆ ALMA
SULJIĆ SEJFUDIN
MURATOVIĆ MUSTAFA
IMŠIROVIĆ AZRA
JAŠAREVIĆ SUAD
BAJRAKTAREVIĆ MUHAREM
ZUKIĆ MIRSADA
ZAHIROVIĆ IZUDIN
BEĆIROVIĆ JANJA
DEDIĆ DINKA
HODŽIĆ DAMIR
IBRIŠIMOVIĆ FIKRET
AVDIĆ ŠEMSA
MEŠALJIĆ HAZIZ
HUSARIĆ JUSUF
IBRIĆ NIHAD
NURKANOVIĆ IRFAN
MUJEZINOVIĆ MELISA
OKIĆ DŽEVAD
AHMETOVIĆ SEAD
OMEROVIĆ FERIDA
ZUKIĆ SELMIR
KAVAZOVIĆ SEAD
OMEROVIĆ HELENA
MUJKIĆ ARNEL
MUTAPČIĆ SENAID

28 SMAJIĆ RAJNA
29 DURANOVIĆ EMIR
30 MUMINOVIĆ HAVA

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BJELIĆ EVDAR
FAZLIĆ ENISA
SELIMOVIĆ SULEJMAN
BLAGIĆ GORANA
MUJIĆ SUVAD
BJELIĆ ALMA
HUSANOVIĆ EMIL
HODŽIĆ DENIS
ŠPIJODIĆ SABINA
SELIMOVIĆ BENJAMIN
SMAJLOVIĆ HAZIM
DEDIĆ ULFETA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ZUKIĆ IBRAHIM
JAHIĆ AMIRA
FAZLIĆ ADIS
HUSIČIĆ ENVER
SMAJLOVIĆ ALMA
TURSIĆ NERMIN
ALATIĆ KEMAL
JOLDIĆ EDISA
DELIĆ NEDŽAD
KULOVIĆ NIHAD
ZAHIROVIĆ DEKIDA
ZUKIĆ FAHIR
ČIKARIĆ HASO
CVIKO FEHIMA
BRAŠNJIĆ JASMIN
BABAJIĆ DAMIR
MUSTAFIĆ SENIDA
OKIĆ NERMIN
OMEROVIĆ SAFET
FAZLIĆ MIRELA
IBRIŠIMOVIĆ ALMEDIN
MUJKIĆ MIRZAD
KEŠETOVIĆ NAHIDA
DEDIĆ RAIF
JOLDIĆ BEDRUDIN
MUJKIĆ VESNA
SALKIĆ EMIR
HUSIĆ ELVIS
DERVIŠEVIĆ JASMINA
MUJČINOVIĆ MIDHAT

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 MORANJKIĆ MUHAMED
2 MORANJKIĆ AMIRA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DEDIĆ KADRAGA
MUJČIĆ ELVIRA
DEDIĆ ŠEMSUDIN
AHMELJINOVIĆ ARMIN
MORANJKIĆ ERMINKA
ISLAMI ISLAM
DEDIĆ JASMINKA
JAHIĆ SEMIR
HUSIĆ ADNAN
HASANOVIĆ FATA
OKANOVIĆ AMEL
IBRIĆ ALAGA
SEJDIĆ SNJEŽANA
MUJKIĆ ARMIN
KEŠETOVIĆ MIRZET
MORANJKIĆ ADNANA
HASANOVIĆ ADNAN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VESELČIĆ VESNA
GRBIĆ IVO
DOGANČIĆ MIRANDA
VUJICA MARKO
DOGANČIĆ ALOJZIJE
VESELČIĆ IVANA
MARKOVIĆ GORAN
LAZAREVIĆ DIMITRIJA
VESELČIĆ FILKA
NOVAKOVIĆ MARINKO
VESELČIĆ NIKOLA
BABIĆ IVKA
MARKOVIĆ TUNJO
RIKANOVIĆ PERO
DEŽIĆ RUŽICA
IVANOVIĆ STJEPAN
MARJANOVIĆ DRAGAN
VESELČIĆ ANTO
JURIĆ ZDRAVKO
CRLJIĆ MARINA
LAKIĆ MILENKO
TOPALOVIĆ JAKOV
ĐURIĆ DESA
ABRAMOVIĆ MATO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ORDAGIĆ MIRZA
SOFIĆ DIJANA
OKIĆ IZUDIN
MUSIĆ ŠEFKET
JURIĆ DIJANA
HODŽIĆ ENVER
SELIMOVIĆ FAHRUDIN
KEŠETOVIĆ DERVA
ORDAGIĆ MUHAMED
BLAGIĆ MILORAD
FAZLIĆ VEHIDA

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SIOČIĆ ŠEVKET
HERCEGOVAC ABDULAH
SMAJLOVIĆ MAKSIDA
SARAJLIĆ MEHMED
SELIMOVIĆ MUSTAFA
SALIBAŠIĆ NIRMELA
AHMETOVIĆ IRDIN
LAKIĆ SINIŠA
MEŠIĆ MIRELA
BAJREKTAREVIĆ ENIS
MUSIĆ HARIS
ALIHODŽIĆ HIBA
OMERAGIĆ MUHAMED
SULJIĆ MIRNES
ŠIRANOVIĆ MIRELA
ORDAGIĆ SAMIR
IMŠIROVIĆ ASMIR
BEĆIĆ ELVIRA
PJEVIĆ BEHADER

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MUTAPČIĆ EDIN
MUHAREMOVIĆ SELMA
HASIĆ JUSUF
HODŽIĆ ADMIR
HUSEJNOVIĆ SANELA
BAJREKTAREVIĆ ARMIN
MEŠIĆ DAMIR
MALKIĆ FATIMA
ARIFOVIĆ MUSTAFA
MAŠIĆ ZIJAD
SELIMOVIĆ ALMIRA
KARIĆ MIRZA
BULJUBAŠIĆ MUHIDIN
KOPIĆ JASMINA
OSMANOVIĆ MIRNES
TURSIĆ ELVEDIN
HODŽIĆ (OSMAN) ALMA
FERIZOVIĆ EDIN
IVANOVIĆ MILAN
SALIHBAŠIĆ ARNELA
HURIĆ HALID
KARIĆ MEHMEDALIJA
HODŽIĆ (NEDŽAD) ALMA
JUKIĆ NURAGA
IMŠIROVIĆ MIRZET
HAMIDOVIĆ NERMA
DŽAFEROVIĆ MELISA
HODŽIĆ HALIM
SMAJLOVIĆ EHLIMANA
GAVRANOVIĆ OSMAN

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KAVGIĆ HALIL

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8

MARTINOVIĆ SAŠA
JURIĆ KATARINA
BABIĆ BOŽO
GUDELJEVIĆ IVICA
JOSIPOVIĆ ALENA
MARKOVIĆ LUKA
PAVLOVIĆ ANTO
JOSIĆ ŽELJKA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MURATOVIĆ ZLATAN
GLOTIĆ MERIMA
TURSUNOVIĆ AMIR
OMEROVIĆ SALKO
DŽANIĆ ALMIRA
MUJKANOVIĆ MIREL
IBRIŠIMOVIĆ OMER
GVOZDEN SMAILA
IBRAHIMOVIĆ VAHIDIN
KARIĆ ZEHRUDIN
NURKANOVIĆ AMRA
KAVGIĆ EDIS
KEŠETOVIĆ FAZIL
DELIĆ SABINA
SALKIĆ ADNAN
ČIZMIĆ NEDIM
IBRIĆ AMRA
DŽANIĆ DAMIR
HODŽIĆ SENAD
IMŠIROVIĆ SENADA
BULJUBAŠIĆ HASIB
IBRIĆ NEZIR
MUJKANOVIĆ JASMINA
MEŠIĆ MUAMER
JOLDIĆ IZET
ISIĆ ZEHRA
MUSIĆ JASMIN
MUJČIĆ MERSUDIN
MUJČINOVIĆ MONETA
BAŠIĆ NIHAD

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BULJUBAŠIĆ MUSTAFA
ŠABULJIĆ RAHIMA
HRUSTIĆ SADIL
BABOVIĆ AVDO
STEVANOVIĆ MARINA
MEŠALJIĆ MIRNES
ZAHIROVIĆ NEDŽAD
BULDIĆ-BEŠIĆ ATIFA
SITAREVIĆ ZLATAN
ČELEBIĆ HASUDIN

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

HAMZIĆ SABERA
IBRIĆ NEDIM
MORANKIĆ NUSRET
BAJREKTAREVIĆ NERMINA
MORANKIĆ RIFAT
BULJUBAŠIĆ SENAID
SALKIĆ SABINA
MUJEDINOVIĆ MIRSAD
IBRAHIMOVIĆ SENAD
ZAHIROVIĆ NADINA
JAHIĆ SEAD
SALKIĆ EMIR
MAHMUTOVIĆ SEADA
BEĆIĆ RIZALIJA
DELIĆ EKREM
DJEDOVIĆ SABINA
TUFEKČIĆ ARMIN
MUSIĆ EMRA
FEJZIĆ ENIS
HUSARIĆ AMIR

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1 LIPJANKIĆ SANEL

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SALIHOVIĆ IBRAHIM
HASANOVIĆ MUJESIRA
SELIMOVIĆ ANEL
NIŠANDŽIĆ BONO
ŠKAHIĆ FATIMA
SULJIĆ FADIL
IMŠIROVIĆ AMIR
MEŠALJIĆ DENISA
SARAJLIĆ MEHMEDALIJA
KARIĆ RIVEZ
ZAHIROVIĆ AZRA
DEDIĆ IBRAHIM
RAHIĆKIĆ SEID
POPARA ALMA
ŠABIĆ ALMIR
TALETOVIĆ EDIN
SULJIĆ NADIRA
MUJANOVIĆ ŠEMSUDIN
TABAKOVIĆ SENAHID
KURTIĆ MIRELA
BAŠIĆ REDŽO
OSMIĆ ALDIS
MUMINOVIĆ ADMIRA
KURTIĆ ESED
MUJKANOVIĆ NERMIN
KADRIĆ MAJA
JUKIĆ REŠID
ČAJIĆ SAFER
ŠEHERKIĆ ENIDA
SELIMOVIĆ ARNEL

049 NACIONALNE MANJINE SREBRENIK / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ СРЕБРЕНИК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BAFĆARI ALEN

01516 SEJFIJI MUHAMED - NEZAVISNI KANDIDAT

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 HALITI JUSUF

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 IBRAIMI MEVLJUDIN

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 DADANOVIĆ SEAD

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1 GAŠI SEAD

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 BEĆIROVIĆ NERMIN

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 BAJROVIĆ NEDŽAD

050 - TUZLA/ТУЗЛА

050 NAČELNIK/GRADONAČELNIK TUZLA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ТУЗЛА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 IMAMOVIĆ JASMIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 RIFATBEGOVIĆ ADI

01327 BERBIĆ ZLATKO - NEZAVISNI KANDIDAT

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 VIDAKOVIĆ ZLATKO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 SELMAN FIKRET

050 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA TUZLA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ТУЗЛА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

JURIŠIĆ ILIJA
MLADINA NADA
JAHIĆ FAHRUDIN
NIŠANDŽIĆ JOZO
GAZIBEGOVIĆ AZRA
BAKALOVIĆ TARIK
PERIĆ DUŠAN
MEŠIĆ ERNA
SLAVULJICA NIKOLA
HUSAGIĆ RAMO
BAKIĆ DAJANA
MAHMUZIĆ ELVIR
BLAGOJEVIĆ ZORAN
HADŽIAVDIĆ LJILJANA
TURČINOVIĆ AMER
KEROŠEVIĆ SRĐAN
SALKOVIĆ FEHRIJA
HRUSTIĆ FEHRET
ŠEHOVIĆ EKREM
KLJUČIĆ JASMINA
VUJOVIĆ ŽARKO
JOZIĆ RAFO
KIŠIĆ AMELA
BENKOVIĆ ZDENKO
TANASILOVIĆ MIODRAG
SOFTIĆ MERIMA
MARKOVIĆ DOMINKO
PAŠIĆ MIRSAD
AVDIĆ ALMA
RAMADANOVIĆ RAMIZ
TOROMANOVIĆ MIRZET
NALIĆ STANA

33 REBERNIK ZORICA

01471 SEKULIĆ VIDOSAV - NEZAVISNI KANDIDAT

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MALOHODŽIĆ MIRSAD
SKOKIĆ FAHRIJA
SULJIĆ MIDHAT
IMAMOVIĆ SABAHUDIN
JUSUFAGIĆ TENZILA
BAJIĆ EDIS
SKENDEROVIĆ ISAT
HADŽIĆ BELKISA
SAKIĆ BERIZ
KOZLIĆ OSMAN
BEGIĆ ALMASA
TUPAJIĆ MIRZA
HARAČIĆ EDIN
MEHINOVIĆ NERMINA
MALKOČEVIĆ MIRSAD
ĐULOVIĆ ABDULAH
JARČEVIĆ HIDAJETA
MEHMEDINOVIĆ SENAD
BERBEROVIĆ NEDIM
SKOKIĆ NADA
SALKIĆ ASMIR
KRDŽALIĆ SALKO
VODENIČAREVIĆ SABINA
FAZLIĆ VAHIDIN
BRKIĆ ESAD
OSMIĆ ELMEDINA
HADŽIOMERAGIĆ SENAD
SOFTIĆ RAMIZ
HODŽIĆ AMELA
MUŠANOVIĆ DINO
STUHLI VEDRAN
HODŽIĆ JASMINKA
GOLOŠ ELDAR

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ARNAUT ALMIR
DIZDAREVIĆ JASMINA
AHMETBAŠIĆ ADMIR
BAREŠA DEJAN
GALUŠIĆ IVONA
AVDIĆ ALMIR
BARAKOVIĆ DAMIR
ASOLI ALISA
FIDAHIĆ SAMEL
PAVLJAŠEVIĆ ANTONIO
ĆOSIĆ SENITA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6

ТРАКИЛОВИЋ МИОМИР
ТАНИЋ МИЛА
СТЕВАНОВИЋ ДУШКО
ОБРЕНОВИЋ МИЛУТИН
БЛАГОЈЕВИЋ НАДА
ИВАНОВИЋ МАТО

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

AJANOVIĆ MIRNES
BARAKOVIĆ MIRSADA
KADIĆ EDIM
DEDIĆ MUAMER
ISABEGOVIĆ MUBERA
ZONIĆ NEDIM
AHMETAŠEVIĆ ARIF
BEGIĆ ŠEMSA
HIRKIĆ HASIB
ĆIVIĆ ŠEFIK
HUREMOVIĆ ADMIRA
SMAJIĆ NEDIM
MORANJKIĆ MUSTAFA
MUJEZINOVIĆ SUHBIJA
BUTKOVIĆ REDŽO
DEDIĆ OHRAN
ŠLJIVIĆ ŠEVALA
PINJIĆ KEMAL
TANOVIĆ ENES
GAŠI ZINKA
KOŽULJEVIĆ JOSIP
OMEROVIĆ IZET
H-IBRAHIMBEGOVIĆ DILISTA
MEHANOVIĆ ENES
MEHMEDOVIĆ RIZAH
SELIMOVIĆ LEJLA
BEĆIĆ RIZAH
MUSTAČEVIĆ SENAD
OSTOJIĆ EMA
GLAVIĆ ALMIR
SMAJIĆ REMZIJA
HODŽIĆ MIRNA
KOVAČEVIĆ ANES

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

KOVAČEVIĆ IVICA
MIJATOVIĆ JASMINKA
BANOVIĆ ZVONIMIR
VIDOVIĆ DALIBOR
MARKOVIĆ SLAVICA
TOMIĆ MARKO
TOMIĆ PREDRAG
JOKANOVIĆ MARINKA
VILUŠIĆ DRAŽAN

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

JURIĆ ANTO
PETROVIĆ MARIJANA
JOKIĆ MIODRAG
BANOVIĆ VIKTOR
MIŠKOVIĆ LJUBICA
ŠPOLJAREVIĆ ZLATKO
PEJIĆ MARINKO
STJEPIĆ LJUBICA
NIŠANDŽIĆ DOMINKO
DIVKOVIĆ DUŠAN
PAVLIĆ JADRANKA
IVAKOVIĆ STJEPAN
MITROVIĆ NENAD
ŠIMIĆ JELENA
TUNJIĆ IVICA
GOLUBOVIĆ DENIS
TOMIĆ MIRJANA
JERKOVIĆ BOŽO
PERIĆ RUŽICA
ČAJIĆ MIRO
VASILIĆ JANJA
PAVIĆ NEBOJŠA
DIVKOVIĆ TOMO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

BEĆIROVIĆ ADMIR
CVIJETINOVIĆ VESNA
KNEŽIČEK ŽELJKO
MALIKIĆ NEDŽAD
MALKOČEVIĆ AMIRA
ŠERAK SEAD
HASANBAŠIĆ ADMIR
ILIČKOVIĆ MARICA
IBRAHIMOVIĆ NAZIM
MIŠKOVIĆ MIREL
KAMBEROVIĆ SELMA
MEMIĆ DENIS
STOJAK ILIJA
ŠARIĆ DRAGANA
BAČIĆ BORIS
BUKVIĆ NIHAD
PAVLIĆ IVANA
ANDRIĆ BOŽO
SPAHIĆ AMIR
JAHIĆ NEDIMA
KALESIĆ ASIM
BAŠIĆ BAHRUDIN
ŠADIĆ MIRNA
GRGIĆ TIHOMIL
BAŠIĆ SENAJID
RIBIĆ AZRA
SEJRANIĆ SAMIR
ASANI JASIR
PEJIĆ LJILJANA
ČEHAJIĆ MIRZA
HUSEJNEFENDIĆ DŽEMAL
KARIĆ DANIRA
LATIFOVIĆ ZIJAD

01581 TUZLANSKA ALTERNATIVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ALIĆ MENSUR
MEHIĆ VELIDA
MAČKOVIĆ SAMIR
TOPIĆ EKREM
OVČINA ELVIN
ŽILIĆ SUAD
SMAJIĆ ZLATA
MUSLIĆ FADIL
RAMIĆ HALID
IBRIČIĆ FIKRET
ERCEG SUNČICA
KULDIJA ABDURAHMAN
KARIŠIK SENAD
MUJANOVIĆ MIRALEM
ŽIGIĆ HALID
MAHMUTOVIĆ ADMIR
ĆEHAJIĆ ALMIR

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

POLJIĆ ADEM
GARAGIĆ GORDANA
BANOVIĆ BONO
SULJENDIĆ IZET
HASANBEGOVIĆ NEVRESA
JOVANOVIĆ MILADIN
MUSLIĆ NUSRET
TUZLAK MERIMA
GRAPKIĆ HUSEIN
LIVADIĆ SEAD
RAMOŠ MARA
REDŽEPAGIĆ ŠUĆRIJA
AHMIČEVIĆ SULEJMAN
SINANOVIĆ SABINA
KOVAČEVIĆ ZIJAD
SMAJIĆ MEHMED
TADIĆ SANELA
JAHIĆ EKREM

01500 FERIZOVIĆ IZUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT

01414 MUJEZINOVIĆ SEDAD - NEZAVISNI KANDIDAT

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 SIJERČIĆ ADNAN
2 KALAJLIĆ SAFIJA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TOPIĆ REFIK
ZAHIROVIĆ NIHAD
MEŠIĆ MELIHA
JOGUNČIĆ JASMIN
ČORBIĆ SEID
DŽAMBIĆ SELMA
MANDŽIĆ KENAN
ŠEHOVIĆ ALIJA
ZENUNI BERINA
OSMANOVIĆ ELVEDIN
KONJIĆ JASENKO
BOSANKIĆ SANELA
HODŽIĆ FUAD
ŠEĆERBEGOVIĆ JUSUF
PRIGANICA MAJDA
ZEC EMIR
ALIČIĆ NEDIM
ILIĆ SLAĐANA
SALIHOVIĆ MIDHAT
BAJRAKTAREVIĆ MIRALEM
KARAHASANOVIĆ MIRELA
ĐULOVIĆ NEDIM
RAHMANOVIĆ RUSMIR
HASIĆ AMRA
IMAMOVIĆ FARUK
DAUTOVIĆ NIHAD
HUREMOVIĆ ERNA
MEŠTROVAC ALEN
HASANOVIĆ JUSUF
ALIMANOVIĆ NELA
JOSIĆ BORISLAV

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KAVGIĆ HASIJA
MUSTAČEVIĆ FAIK
ŠIŠIĆ EMIN
HARAČIĆ MIRELA
LEČIĆ EMILIJA
KEROŠKIĆ IVICA
SMAJIĆ MERIMA
TREBINČEVIĆ HAJRUDIN
MEHIČIĆ ZEJR
PRCIĆ VESNA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

NIŠANDŽIĆ DAMNJAN
PRANJIĆ VERONIKA
MADŽAREVIĆ VLADO
DIVKOVIĆ ANTO
ČAJIĆ MAJA
DIVKOVIĆ BOŽO
VIDOVIĆ DAVOR
PAVLOVIĆ MILKA
PAVIĆ VIKTOR
ALJKANOVIĆ HUSEIN
TOMIĆ SLAVKICA

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

TOKIĆ MLADEN
SIMIĆ BORIS
ŠOJIĆ GORICA
ANDRIĆ MIJO
GRABOVIČKIĆ IVICA
PAVIĆ LJILJANA
BAJRIĆ AGAN
KOVAČEVIĆ MARKO
DIVKOVIĆ MILICA
PAVLJAŠEVIĆ SANDRA
SIMIĆ BRANISLAV
BANOVIĆ SNEŽANA
PEJIĆ DRAGAN
MADŽAREVIĆ RADA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HUSEINAGIĆ ENES
RADONČIĆ FERIDA
KASUMOVIĆ ELVIR
HALILČEVIĆ SUAD
SMAJIĆ RAZA
HAMZIĆ NEDŽAD
DŽINDO DŽEMAL
BOŽIĆ DRAGANA
HABUL JASMIN
ŠIŠIĆ ENIS
DŽAFIĆ MERIMA
MEHMEDOVIĆ MIRZA
REMETIĆ ALEKSANDAR
MEŠIĆ ANELA
CRNKIĆ IBRAHIM
DELALIĆ OMER
IBRAHIMOVIĆ DUBRAVKA
BRKIĆ ALMIR
VIDOVIĆ DRAGAN
KASUMOVIĆ MELIKA
BAJRAMOVIĆ ADNAN
HUREMOVIĆ ADIN
BEGIĆ HAZEMA
MEHIĆ FUAD
SALETOVIĆ AMER
POŽEGIĆ ĐANA
ĐEKIĆ RAMIZ
BEGANOVIĆ ENRIKO
JAGANJAC SANELA
SINANOVIĆ MERIMA
KONJIĆ AHMET
RAHMANOVIĆ MENSUR

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6

FATIĆ ALIJA
ĆOSOVIĆ DŽENITA
ALTUMBABIĆ NEDIM
JAMAKOVIĆ BAHRUDIN
FATIĆ ALDIJANA
HODŽIĆ ADIS

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

IMAMOVIĆ ASIM
MARKOVIĆ VLASTA
BUREKOVIĆ MERSUDIN
ALIĆ ALMA
KOLARIĆ MILICA
MULAOSMANOVIĆ MERIMA
ŠEHOVIĆ AIDA
HUKIĆ MURIS
ZUBČEVIĆ ALMA
NURKOVIĆ EMIR
ISLAMOVIĆ ASMIRA
PEJČINOVIĆ MERSIHA
MUJKANOVIĆ NEDŽAD
TRAKIĆ MELIHA
ČELIKOVIĆ EMINA
SEJRANIĆ KEMAL
SELIMOVIĆ REFIJA
SALKIĆ EMIR
BEHADEROVIĆ EHLIMANA
IMAMOVIĆ SAMIR
DERDEMEZ MUNEVERA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BLAŽANOVIĆ PREDRAG
PAŠIĆ MELIHA
ĆEHAJIĆ RAŠID
SALIHOVIĆ ŠEMSUDIN
RAJNER MARINA
TIHIĆ AVDO
KAMENJAŠEVIĆ ADNAN
OMERĆAJIĆ SANELA
HEBIB ALIJA
DŽANANOVIĆ NADIR
MEHMEDINOVIĆ SENADA
FEJZIĆ MIRSAD
NURKANOVIĆ ZAIM
ČAJIĆ SANELA
ČAVALIĆ SENAD

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IKIĆ COOK DUŠICA LUKRECIJA
ALIĆ JASMIN
TOBUDIĆ SELMA
ZAHIROVIĆ SUVAD
DŽAMBIĆ SAMIR
PANDUR SANEL
MANDŽO SEJDO
SAVIĆ IVANA
AVDIĆ HAJRUDIN
MURADBEGOVIĆ RIA
VRANJEŠ MARIO

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ARNAUTALIĆ EMIR
MARINKOVIĆ VEDRANA
PEZIĆ AZUR
ISABEGOVIĆ JASMIN
SALIHOVIĆ MERSIJA
ZILDŽIĆ MUNIRA
HADŽISELIMOVIĆ MIRSADA
ANDRIĆ MARIJA
STRAŠEVIĆ SALIH
MUSIĆ MIRZA
FAZLIĆ ZENITA
PEZIĆ ALMIR
SELIMOVIĆ AMELA
ANDRIĆ IVANA
FEJZIĆ AMEL
MEHMEDOVIĆ MOAMER
PEZIĆ MINELA

01224 STRANKA VETERANA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

KANTIĆ FAHRUDIN
IKANOVIĆ JASMINA
MUJEZINOVIĆ ENVER
KIŠIĆ FEHRAT
ŠEHOVIĆ JASMINA
IKANOVIĆ BILAL
JAHIĆ MERIMA
HARAČIĆ ATIF
MUJEZINOVIĆ LJUBA
JAHIĆ NERMIN
ŠEHOVIĆ JADRANKA
MUJKANOVIĆ MIRZA
HARAČIĆ AZRA
HALILOVIĆ FUAD
ŠEHOVIĆ JASMIN
MUJKANOVIĆ AZEMINA
MANDŽUKIĆ ASMIR
HALILOVIĆ MIRZETA
ŠEHOVIĆ ZIJAD

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 МИЛЕНКОВИЋ ЈОВАН

050 NACIONALNE MANJINE TUZLA / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ТУЗЛА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUJIĆ MEHMED

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 BEGOVIĆ JASMINKA

01165 BAJRAMOVIĆ INDIRA - NEZAVISNI KANDIDAT

01164 JUSIĆ NEDŽAD - NEZAVISNI KANDIDAT

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA
1 JOSIPOVIĆ IVICA

052 - ČELIĆ/ЧЕЛИЋ

052 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ČELIĆ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЧЕЛИЋ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ALIĆ MIRZET

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUMINOVIĆ SEAD

01317 ŠADIĆ MUHAMED - NEZAVISNI KANDIDAT

052 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ČELIĆ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЧЕЛИЋ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7

MEŠKOVIĆ MUSTAFA
ŠKRIPIĆ RAMIZA
KEVRIĆ SALIM
DŽINOVIĆ BERIZ
AVDIĆ AMNA
GOLIĆ FARUK
KRASNIĆ SALIH

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AJANOVIĆ EMIRA
MALIKIĆ AMIR
MAHMUTOVIĆ ELVIS
BILALOVIĆ MAIDA
ALIĆ MIRSAD
ČALUKOVIĆ MURAT
TUFEKČIĆ JASMINKA
SMAJIĆ SMAJL
ZEJĆIROVIĆ MUHAREM
EFENDIĆ AMILA
MURATOVIĆ ELVIRA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MEHANOVIĆ AMEL
AHMIČIĆ AMIRA
MUJČINOVIĆ SULEJMAN
ŠERIFOVIĆ MUSTAFA
LIVADIĆ ALMA
HASANOVIĆ BEDRUDIN
MEDIĆ VAHID
IBRIŠIMOVIĆ HASNA
BEŠIĆ HASAN
KARASULJIĆ SAMIR
HRUSTANOVIĆ MEDINA
ŠADIĆ MIRZA
MUŠANOVIĆ FAHRUDIN
AHMETOVIĆ MERISA
BEŠIĆ ZAJIM
LIVADIĆ ENES
ŠEĆKANOVIĆ NAHIDA
SMAJIĆ NERMIN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PAVLOVIĆ VINKO
PAVLOVIĆ JANJKA
BRČINA MATO
MAROJEVIĆ ADAM
GRGIĆ ANICA
BRČINA STJEPAN
JURIĆ KARLO
BRČINA MARA
GRGIĆ MILIJAN
FILIPOVIĆ ILIJA
PAVIĆ MILICA
JURIĆ MIKA
BRČINA MIJO
BRČINA SANELA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4

RIBIĆ DŽEMAL
ARNAUTOVIĆ SEVLETA
STJEPIĆ VINKO
JOVANOVIĆ ZORAN

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

KARAMOVIĆ MUBERA
LUČIĆ IVAN
VEJZOVIĆ NERMIN
ŠADIĆ LAMIJA
ŠERIFOVIĆ ESED
BRČINA BLAŠKO
KUCALOVIĆ AMELA
DRLJIĆ EDVIN
HAJDAREVIĆ EDIN
STJEPIĆ LJUBICA
HUSEJNAGIĆ NOVALIJA
IBRIŠIMOVIĆ FAHIRA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PAVLOVIĆ TOMA
IBRIŠIMOVIĆ BEGZADA
GLIBANOVIĆ ŠEMSUDIN
MUJKIĆ SALIH
BAJRIĆ SABINA
SIJARIĆ FARUK
ŠADIĆ KADRIJA
OMEROVIĆ RAMIZA
BEŠIĆ HUSEJN
DŽAFIĆ MEHMEDALIJA
KONJIĆ ISMETA
KUCALOVIĆ NUSRET

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

HRUSTANOVIĆ ADMIR
SUKANOVIĆ EMINA
MEŠIĆ EMIR
MUJANOVIĆ SULEJMAN
SALIHOVIĆ ZELKIDA
SMAJIĆ MEHAN
MEMIĆ MUHAMED
LJALJIĆ JASMINA
IBRIŠIMOVIĆ SULEJMAN
HALILOVIĆ ENVER
ČITAKOVIĆ AMELA
SALIHOVIĆ EDIN
DŽIHANOVIĆ MEHMED
IBRIŠIMOVIĆ ĐUZADA
IMŠIROVIĆ FAIK
KAHRIMANOVIĆ SABEDIN
DŽAFIĆ AZRA
AHMETOVIĆ VAHID

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5

BEĆIROVIĆ MIRSAD
DŽENANOVIĆ SADA
FILIPOVIĆ DRAGAN
MUJČINOVIĆ MEHMEDALIJA
MUJKIĆ RUSMIRA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BISLIMI DŽEVID
ARNAUTOVIĆ NIHAD
SARAČEVIĆ ELMEDINA
HASANČEVIĆ DŽEVAD
DŽINOVIĆ SEAD
MUJČINOVIĆ ŠEJLA
MUJIĆ ADEL
UZEJROVIĆ NIHAD
BEĆIROVIĆ LEJLA
JUNUZOVIĆ HAJRUDIN

01240 SALKIĆ NUSRET - NEZAVISNI KANDIDAT

01401 ŠERIFOVIĆ EDIN - NEZAVISNI KANDIDAT

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

HALILOVIĆ ALIJA
ALJIĆ AMELA
AHMIČIĆ NEDŽAD
TIRIĆ EDIN
TRAKOŠEVIĆ ISAURA
ALAGIĆ BEGO
ZAKOMAC ALIJA
ALAGIĆ ELMASA
REDŽIĆ NERMIN
BJELKIĆ ADMIR
HASIĆ SAMIJA

054 - ЛОПАРЕ/LOPARE

054 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЛОПАРЕ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK LOPARE

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЦВИЈЕТИНОВИЋ САВО

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 СИМИКИЋ МОМЧИЛО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

1 САВИЋ РАДО

054 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЛОПАРЕ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA LOPARE
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7

TOMIĆ TOMISLAV
ALAGIĆ MELIHA
ALJIĆ SANEL
STJEPIĆ DUŠANKA
RISTIĆ SLAVKO
HODŽIĆ ZIFIJA
TOMIĆ MILE

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЈОВАНОВИЋ ВЕСО
КОСТАДИНОВИЋ ЈОКА
НИНИЋ САВО
АБАЏИЋ МИЛАН
НЕШКОВИЋ ЉУБИЦА
РАДОЈЧИЋ ЈОВИЦА
МИЉИЋ ОБРЕН
ТРИФКОВИЋ СЛАВИЦА
ТОШИЋ ЦВИЈАН

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUJIĆ IBRAHIM
2 ISLAMOVIĆ AZRA
3 KONJIĆ SENAD

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ
РИСТИЋ ДРАГАНА
МАРКОВИЋ РАДИСЛАВ
ДЕСПОТОВИЋ МИЛАН
ПРОДАНОВИЋ ЉУБИЦА
РИКИЋ ДРАГАН
ЈАЊИЋ ЈОВО
ПОПОВИЋ СТАНА
СТЕВИЋ МИЛАДИН
ТОДОРОВИЋ НЕНАД
ПАЈКАНОВИЋ МИЛКА
СИМИКИЋ МИЛЕНКО
ГАРИЋ ЂОРЂЕ
ПОПОВИЋ СЛАВОЈКА
ЈОВИЋ ДРАГАН
СИМИКИЋ ЦВИЈЕТИН
МАКСИМОВИЋ ЗАГОРКА
МИЉАНОВИЋ РАДОЈКА
БОЈКИЋ ДИМИТРИЈА

20
21
22
23
24
25

ИЛИЋ СТЕВО
ЈАЊИЋ СВЕТЛАНА
ПОПОВИЋ СЛАВИША
МИЋИЋ САВО
ЂОКИЋ НАДА
МИЉАНОВИЋ ЖИВАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ЋЕТКОВИЋ МИЋО
ШАКОТИЋ НАДА
САНДИЋ СТЕВАН
СТЕВАНОВИЋ ЛАЗАР
ПРЕЛИЋ ЈЕЛЕНА
ДАВИДОВИЋ ДРАГАН
СЕКУЛИЋ ЦВЕТОЗАР
ЛАКИЋ ВЕСНА
МИЛОВАНОВИЋ РАДО
РИКИЋ САША
СИМИКИЋ МИРА
МЕДИЋ ПЕРИЦА
МИТРОВИЋ ЦВЈЕТКО
ВАСИЛИЋ БОРИСЛАВКА
ПАНИЋ БРАНИСЛАВ
МИЉИЋ РАДИВОЈЕ
ДЕЛИЋ НАТАЛИЈА
ЈОВАНОВИЋ ВАСО
АНЂИЋ ДРАГАН
ОСТОЈИЋ МИЛИЈАНА
МАРЈАНОВИЋ МАРКО
ТОЈИЋ РАДИВОЈЕ
СТЕВИЋ МАЈА
ПАНИЋ МАРИНКО
БОЖИЋ ЦВИЈЕТА

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ТОМИЋ ПАЈО
МИЛОВАНОВИЋ МИЛЕНА
АНЂИЋ ЗОРАН
ТРИВКОВИЋ СЛАВИША
РАДОВАНОВИЋ ГОРИЦА
ТЕШАНОВИЋ МИЛОРАД
ЈОВИЋ ПРЕДРАГ
ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА
ПЕТРОВИЋ ЖАРКО
МИРКОВИЋ КРСТА
ЈОВИЧИЋ БОРЈАНА
ШАКОТИЋ СЛОБОДАН
ЈОВИЋ НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ БИЉАНА
СТЈЕПАНОВИЋ ДРАГО
КОЈИЋ РАДИВОЈЕ
ГЛИГОРЕВИЋ РАЈА
ОСТОЈИЋ ЈОВИЦА
МИЛОВАНОВИЋ ЂОРЂО
ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА
ТРИШИЋ ДОБРОСЛАВ

01551 SMAJIĆ ZIJAD - NEZAVISNI KANDIDAT

01291 РЕФОРМСКА СТРАНКА
1 ЗАРИЋ МИТАР
2 ЈОВИЋ РАНКА
3 КОЈИЋ САША

01627 НАПРЕДНА СРПСКА СРПСКА РАДИКАЛНА И СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ЈОКИЋ ЈОВИЦА
ТОШИЋ ГОСПАВА
ЈЕРЕМИЋ АНЂЕЛКО
ЈОВИЋ БРАНИСЛАВ
ТОМИЋ ДАНИЈЕЛА
НОВАКОВИЋ ДУШАН
МИЉАНОВИЋ ЛУКА
ТОШИЋ ЈОВАНКА
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
МИТРОВИЋ ДУШКО
РАДИЋ ДЕСАНКА
СТЕВИЋ МЛАДЕН
ЛАЗИЋ РАЈО
ЈУРОШЕВИЋ ЖЕЉКА
МОЈИЋ САВО
ИЛИЋ ВАЈО
СТЕВИЋ МАЈА
БОШКОВИЋ БОРО
СЕДЛАРЕВИЋ МИЋО
ФИЛИПОВИЋ РАЈА
МЕДИЋ РАДЕ
ТОМИЋ РАДЕНКО
ГАЈИЋ МИЛКА
СТОЈАНОВИЋ НЕНАД

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

РИСТИЋ МИЛЕНКО
ТОМИЋ РАДИЈА
БОЖИЋ ЈОВАН
МИЈАТОВИЋ СЛАЂАНА
СТОКАНОВИЋ СНЕЖАНА
ГАЈИЋ ГОРАН
ВАСИЋ РАДЕ
ЛУКИЋ СРЂАН
ЗАРИЋ МИТАР
РИКАНОВИЋ СЛАВИША
МИЋИЋ ЖЕЉКА
КОСТИЋ ЦВЈЕТКО
ПЕТРОВИЋ БРАНИСЛАВ
МИЛИВОЈЕВИЋ ЖЕЉКА
ЛАЗИЋ ЛУКА

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

СИМИЋ ЖЕЉКО
СИМИКИЋ СТАНИСЛАВА
РАДИЋ ДАЛИБОР
РИСТИЋ ГОРИЦА
ЈОВИЋ АНДРИЈА
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДРА
ГАЈИЋ ЂОКО
РИСТИЋ ДАЛИБОР
СИМИКИЋ БРАНКА
ЈОВИЋ БОРИС

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5

RISTIĆ PREDRAG
TOMIĆ CVIJANKA
KONJIĆ FAHRUDIN
ALAGIĆ NURDIN
ALAGIĆ SILVANA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ТОМИЋ ЦВЈЕТКО
МИТРОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЈУРОШЕВИЋ ВОЈО
ЛУЈИЋ МАРКО
МАКСИМОВИЋ ЉИЉАНА
ГАВРИЋ СРЕТО
ГАВРИЋ ДАРКО
СТЕВИЋ СЛАВКА
ЈОВИЋ ВАСИЛИЈЕ
ВЛАЧИЋ МИРОСЛАВ
МИТРИЋ НАДА
ЈОВИЋ ДРАГАН
ТОДИЋ ЗДРАВКО
САВИЋ ЦВИЈА
ТЕШИЋ БОШКО
ПЕТРОВИЋ ТЕШО
ГАВРИЋ МИРА
НОВАКОВИЋ СЛАВКО
МИТРОВИЋ РАДИВОЈЕ
РИСТИЋ СЕНКА
МИЉАНОВИЋ ЈОВО
ГАЈИЋ БРАНИСЛАВ
ЂУРИЋ САНДРА
СТЕВИЋ МИЛАДИН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8

ТОДОРОВИЋ РАНКО
ТРИШИЋ ЗОРИЦА
ТАСОВАЦ ГОРАН
МАКСИМОВИЋ ГОРАН
РИКИЋ СТОЈА
МАРКОВИЋ БОЖИДАР
ТОДОРОВИЋ АЦО
ШАКОТИЋ МИЛИЈАНА

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

СПАСОЈЕВИЋ ДРАГО
ТОЈИЋ МИТАР
ПЕТРОВИЋ НАТАША
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛЕНКО
ЂОКИЋ ВЕРИЦА
ЗАРИЋ ИЛИЈА
РАДИЋ МИЋО
ЦВЈЕТИНОВИЋ ЉИЉАНА
МОЈИЋ ГРОЗДАН
ЛАКИЋ ЈАКОВ
МИЋИЋ ЈЕЛЕНА
ЈОВИЧИЋ СПАСОЈА
МИЉАНОВИЋ МИЛОРАД
ЂОКИЋ МИРЈАНА
ПАНТИЋ ЈЕЛЕНКО
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАНКА
ВИЋИЋ ДАВОР

055 - TEOČAK/ТЕОЧАК

055 NAČELNIK/GRADONAČELNIK TEOČAK / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ТЕОЧАК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEHIĆ HADŽAGA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUMINOVIĆ TAJIB

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 ABDULAHOVIĆ ELVIR

055 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA TEOČAK / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ТЕОЧАК
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ABDULAHOVIĆ HALID
HUSIĆ ZILKA
ZEHIĆ BERIZ
MEHIĆ DŽEVAD
JAŠARAGIĆ RAMIZA
BILALIĆ ŠEVKET
ĆOSIĆ BEKRIJA
ABDULAHOVIĆ AZRA
DŽUZDANOVIĆ BEHRIJA
ČILAŠEVIĆ FAHRUDIN

11
12
13
14
15

MEŠIĆ EDIBA
DŽUZDANOVIĆ ĆIDO
ČELIKOVIĆ AHMED
BILALIĆ ESMERALDA
HODŽIĆ HAJRUDIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DŽUZDANOVIĆ SUVADA
AVDIČEVIĆ ENES
IMŠIROVIĆ ELVIRA
VELAGIĆ MEDIHA
NAKIČEVIĆ VAHIDIN
ALIĆ BEKIRA
AVDIČEVIĆ DŽEVAD
HASANOVIĆ HUSEJIN
SOFTIĆ ADMIR
HALILOVIĆ ENIDA
HORIĆ VEJSIL
HARAČIĆ IBRAHIM
HARAČIĆ HAJRUDIN
DURMIĆ EDINA
DŽUZDANOVIĆ SADIJA

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 KAMERIĆ EDIS

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ISLAMOVIĆ NASIR
HALILOVIĆ ALMA
BILALIĆ AMIR
NAKIČEVIĆ FIKRET
HUSEJDIĆ MIRSANA
MUMBAŠIĆ HAJRUDIN
HASANOVIĆ AVDO
ISLAMOVIĆ DŽANUMA
SALKANOVIĆ ASMIR

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RAMIĆ HALIL
MUJČINOVIĆ ELMA
MULAOSMANOVIĆ NERMIN
MEHIĆ BEŠLAGA
HALILOVIĆ ALMA
MUJAKOVIĆ NURIF
NAKIČEVIĆ FIKRET
MEHIĆ EDINA
ČAJLAKOVIĆ BEKRIJA
HODŽIĆ SULEJMAN
RAMIĆ ZUHRA
HANDŽIĆ HUSEJIN
NAKIČEVIĆ MIDHAT

14 ĐEDOVIĆ ZLATA
15 MUJAGIĆ MEHMED

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JATIĆ MUSTAFA
KADRIBAŠIĆ AMELA
MULAOSMANOVIĆ MIRZET
BILALIĆ PETRA
DŽUZDANOVIĆ NEDIM
HALILOVIĆ ELVIS
DŽUZDANOVIĆ ALMASA
IKANOVIĆ ADIL
NUKIĆ NIHAD
ALIĆ AZEMINA
ČELIKOVIĆ AHMET
ZEHIĆ ADMIR
HALILOVIĆ ISMET
HANDŽIĆ AZRA
AVDIČEVIĆ MUHAMED

01331 VELAGIĆ IBRO - NEZAVISNI KANDIDAT

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6

DŽUZDANOVIĆ EDIN
ČELIKOVIĆ AMINA
DŽUZDANOVIĆ MUNEVER
AVDIĆ AVDO
BILALIĆ ADMIRA
AVDIČEVIĆ RAMIZ

01384 MURATOVIĆ ABDULGAFAR - NEZAVISNI KANDIDAT

055 NACIONALNE MANJINE TEOČAK / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ТЕОЧАК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MORINA ASMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BEŠIĆ IBRAHIM

056 - УГЉЕВИК/UGLJEVIK

056 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК УГЉЕВИК / NAČELNIK/GRADONAČELNIK UGLJEVIK

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ДРАГИЋ РЕЉА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 МИТРОВИЋ ВАСИЛИЈЕ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПЕРИЋ ВАСИЛИЈЕ

056 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА УГЉЕВИК / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA UGLJEVIK
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ЛАЗИЋ (СТЕВАН) МИЛАН
ЛАЗИЋ ГОСПАВА
ПАЈИЋ МИЛОРАД
СЕКУЛИЋ ДРАГОМИР
РАДИШИЋ МИЋИЋ ЦИЦА
ТЕЈИЋ БОРИВОЈЕ
ВАСИЛИЋ ЖЕЉКО
СТЕВАНОВИЋ ЉУБИЦА
СТОЈИЋ МИЛО
ДЕСПОТОВИЋ МИРКО
РАДОВАНОВИЋ МИРА
ЈОВИЧИЋ ЦВИЈЕТИН
МИЛОВАНОВИЋ МИХАЈЛО
ГАЈИЋ ВАСИЛИЈА
ДЕСПОТОВИЋ ПЕРИКА
ВИЋИЋ МИЛАН
МАНОЈЛОВИЋ ЗАГОРКА
ЛАЗИЋ (РАДОМИР) МИЛАН
СИМИКИЋ МИЛАН
ШУРБАТ СУЗАНА
ПОПОВИЋ РАДИСЛАВ
РАДИВОЈЕВИЋ ЈОВАН
СИМИКИЋ ГОРАНА
ПАВЛОВИЋ МИОДРАГ
СЕКУЛИЋ БРАНКА

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 REDŽIĆ NIHAD

2
3
4
5
6

SARAČEVIĆ ADILA
AHMETOVIĆ DŽEVID
NEDŽIBOVIĆ NERMIN
ATIĆ ADITA
TUPKOVIĆ HARIZ

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ВУЈИЋ МИЛЕНКО
ЖИВАНОВИЋ МАРЈАНА
ВИДАКОВИЋ ДРАГИША
МАРКОВИЋ МИЛЕНКО
ЂУКИЋ НЕВЕНКА
ВИЋИЋ МИЛОШ
МИЛИЋЕВИЋ МИЛОРАД
ПАЈИЋ МИРЈАНА
ТОМИЋ ЖЕЉКО
СТАНИВУКОВИЋ МИРОСЛАВ
СТЈЕПАНОВИЋ СЛАВИЦА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ТАСОВАЦ МИЛУТИН
ДРАШКОВИЋ ВАСИКА
СОФИЋ СЛОБОДАН
ГАЈИЋ АНТО
ИНИЋ ПЕТРА
НОВАКОВИЋ ЖАРКО
СЕКАНИЋ РАДИВОЈЕ
НИКОЛИЋ МАРИЈАНА
ЈОВИЋ ЂОКО
ЂОКИЋ ДРАГАН
ГАВРИЋ ЗОРИЦА
МАРКОВИЋ БОЈАН
ЈОВИЧИЋ БРАНА
КОЈИЋ ДАЛИБОР
ШАРЧЕВИЋ МИРОСЛАВ
МИЋИЋ МИРЈАНА
ПЕТРОВИЋ НИКОЛА
МАРКОВИЋ НЕДЕЉКО
ПРЕЛИЋ РАДИСЛАВКА
ВИДОЈЕВИЋ МИЛОРАД
МАРИНКОВИЋ ДРАГАН
МИЋИЋ БРАНКА
ТОРЛАКОВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ БИЉАНА
МИТРОВИЋ ПЕРО

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 МИЋИЋ МИЛКО
2 ТОМИЋ ЦВИЈЕТА
3 БОЈИЋ ЖЕЉКО

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7

НИКОЛИЋ МИХАЈЛО
ГАЈИЋ САЈА
БРАТИЋ ПРЕДРАГ
НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА
ЂУКИЋ ВАЈКО
БРАТИЋ ЖЕЉКА
МАНОЈЛОВИЋ БРАНКО

01654 ЗА УГЉЕВИК СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РС 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ОСТОЈИЋ ДУШАН
ДРАГИЋ БОЖАНА
СИМИЋ ЂОКО
БЕНОВИЋ ТОМО
ЏИНО ЈЕЛЕНА
ФИЛИПОВИЋ ЈОВО
ШЕШЛИЋ ИВАН
СТЕВАНОВИЋ ДУШИЦА
ТОМИЋ МИЛАН
ЈОВИЧИЋ МИЛОРАД
ЛУКИЋ ДАНИЈЕЛА
ТОМИЋ ДРАГО
ЛУКИЋ ЗОРАН
ЈОВИЋ БИЉАНА
МИЛОШЕВИЋ ГАВРО
ГАЈИЋ ГОРАН
СПАСОЈЕВИЋ СЛАВИЦА
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
МИТРОВИЋ СЛАВКО
РИКИЋ ГОРДАНА
МАРКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
МИЛОШЕВИЋ БОЈАН
ЦВЕТКОВИЋ РАДА
ЂУКАНОВИЋ ГОРАН
МАРКОВИЋ АНДРЕА

00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 МИТРОВИЋ МИРОСЛАВ
2 КОЈИЋ ДРАГАНА

01291 РЕФОРМСКА СТРАНКА
1 ТАНАЦКОВИЋ МИЛАДИН
2 ТАНАЦКОВИЋ ГОРДАНА
3 КНЕЖЕВИЋ БОЖИДАР

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 БОЈИЋ БОРИСЛАВ
2 ЛАКИЋ МИЛА
3 ПИКУЛА МИЛАН

ДП ДРАГАН ЧАВИЋ

4 СПАСОЈЕВИЋ НЕДЕЉКО
5 ВУЈИЋ АНИЦА
6 ЛУКИЋ ДРАГИЦА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ЏУВЕЛЕКОВИЋ БОЖО
ЈУГОВИЋ ЈАДРАНКА
МИРКОВИЋ САВО
РАДОВАНОВИЋ БОРИСЛАВ
СЕКУЛИЋ ПЕТРА
ЏУВЕЛЕКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЋИЋ ЗОРАН
СТЕВАНОВИЋ ДАРЈАНА
ДЕСПОТОВИЋ ЂОРЂИЈЕ
СТЕВАНОВИЋ ВАЈО
СТЕВАНОВИЋ МАРА
ВУКОВИЋ ЈОВО
РАДОВАНОВИЋ БРАНКО
ЏУВЕЛЕКОВИЋ РУЖИЦА
САНДО МЛАДЕН
МИТРОВИЋ ПАНТО
ИГЊАТОВИЋ ДЕСАНКА
ПАРАЂЕНОВИЋ ИЛИЈА
МИРОСАВЉЕВИЋ МАРКО
ЈОСИПОВИЋ АНА
МИЈИЋ БРАНИСЛАВ

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 PAVLOVIĆ SLAVKO
2 GAJIĆ GORDANA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ЂУКАНОВИЋ АЛЕКСА
ЈОВАНОВИЋ МАРИЈАНА
ИЛИЋ ДУШАН
РИСТИЋ МИЛИВОЈЕ
ВУКАШИНОВИЋ ЗДРАВКА
ТРИШИЋ ТЕОДОР
РИСТИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНКО
ЈОВИЋ ВУКАШИН
МАРИЋ ЛЕЛА
ЛАЗИЋ МИЛЕНКО
МИХАЈЛОВИЋ МИЛЕ
КНЕЖЕВИЋ МАЈА
МИЋИЋ МИРКО
ЛАЗИЋ БРАНКО
БРАТИЋ ДУШАНКА
МАРИНКОВИЋ ПЕТАР
МАРИНКОВИЋ МИЛАН
РИСТИЋ ВЕСНА
ГАВРИЋ МИХАЈЛО

22
23
24
25

МИЋИЋ МИЛОРАД
САВИЋ ВЕСНА
ЛАЗИЋ ДАРКО
МАРКОВИЋ ДРАГАНА

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ОПСЕНИЦА МИЛАН
ЂУКИЋ БОЈАНА
СТЕВИЋ СТОЈАН
МИЛИНКОВИЋ МИЋО
ЂУКИЋ МАРА
СТЕВАНОВИЋ БОЖИДАР
РАДОВАНОВИЋ ВАИСТИНО
БУНИЈЕВАЦ БОЈАНА
МАРИНКОВИЋ ЗДРАВКО
МАНОЈЛОВИЋ ЂОКО
ГАЈИЋ МИЛЕНА
ЈОВИЧИЋ ВУКАШИН
МИРКОВИЋ СРЕТЕН
ЦВИЈИЋ МИРА
ЛАЗИЋ ПЕТАР
ПЕТРОВИЋ РАДИВОЈЕ
СИМИКИЋ ИВАНКА
ЛАЗАРЕВИЋ МИЉО

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

СТЕВИЋ ЗДРАВКА
ЈОВИЧИЋ МИЛАН
БОГИЋЕВИЋ ЈОВИЦА
ЈОВИЋ ДАЛИБОРКА
ЛАКИЋ САВО
ЈОВИЋ БОЖИДАР
СОЈИЋ БЛАЖЕНКА
ЈОВАНОВИЋ РАДИВОЈЕ
ВОЈНОВИЋ РАЈКО
СИМИКИЋ ЈОВАНКА
ЗАРИЋ РАДЕНКО
РИСТИЋ ПЕТАР
РАДИЋ РАДА
СТОКАНОВИЋ ПАНТЕЛИЈА
ЈЕВТИЋ НИКОЛА
ЧАВИЋ РАДИВОЈКА
ГОРАНЧИЋ ДРАГОМИР
ВАСИЛИЋ НЕНАД
ГАЈИЋ МИЛКА
ЛАКИЋ ГОРАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5

ЗАРИЋ СЛОБОДАН
ДРАГОЊИЋ ЦВЈЕТАНА
ЗЕЈАК ВОЈИН
ЛАЗИЋ МИЛАН
ЈОВИЧИЋ ЦВИЈА

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ЛАЗИЋ ГОРАН
ЦВЕТКОВИЋ ЈУГОСЛАВ
НЕШКОВИЋ ИВАНА
ТОМИЋ САВО
ВУЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
МАРКОВИЋ ТОКИЋ СЛАВИЦА
ЛУЈАНОВИЋ ЧЕДОМИР
МИЛОШЕВИЋ САВО
СПАСОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСА
РАДОВАНОВИЋ МИЛАДИН
МИРКОВИЋ СПАСЕНИЈА
НЕШКОВИЋ ПЕТАР
МИЛОШЕВИЋ ЉУБО
ГАВРИЋ АНКИЦА
ГЛИГОРЕВИЋ ЈОВАН
ДРАГИЋ ГАВРИЛО
СПАСОЈЕВИЋ СУЗАНА
РАДОВАНОВИЋ НАТАША
ГРУЈИЧИЋ МИРОСЛАВ

057 - DRVAR/ДРВАР

057 NAČELNIK/GRADONAČELNIK DRVAR / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ДРВАР

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1 ZRILIC VLATKO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЛУКАЧ СТЕВИЦА

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1 TRNINIĆ STEVO

057 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DRVAR / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДРВАР
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7

ŠOBOT RATKO
ŠEVO SVJETLANA
BOSNIĆ MIRKO
GRUBOR SLOBODANKA
MATIĆ VELJKO
KNEŽEVIĆ DRAGANA
GRBIĆ PREDRAG

8 GRAHOVAC RANKO
9 ZORIĆ VESNA

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BOSNIĆ NIKICA
RUNIĆ JOVANKA
BAJIĆ MILAN
VEBER DARA
ZELJKOVIĆ GOJKO
AĆIĆ TATJANA
KUNJADIĆ VELIMIR
MEDIĆ MILORAD
VUCELJA DARKO
ROKVIĆ VESNA
ŠOBAT NIKOLA
RUJEVIĆ SANJA
GRUJIĆ DARIO
ROKVIĆ BRANISLAVA
GRUBOR BRANKO
ŠEVO RADENKO
MARIĆ PREDRAG
DODIG DRAGANA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

КРНЕТА ВАЊА
МАРКАНОВИЋ МИЛОРАД
ЈАГЛИЦА МИРОСЛАВ
ТРНИНИЋ МИЛЕНА
БЈЕЉАЦ МИЛОВАН
БОСНИЋ БОЈАН
ЋЕЋЕЗ-ЛЕТИЋ НАТАША
ГВОЗДЕНОВИЋ БРАНКО
ЂУМИЋ МИРОСЛАВА
ТАДИЋ ВЕЛИМИР
ПАПАК МИЛОРАД
КУРБАЛИЈА МИРА
АГИЋ МИЛОШ
ШТРБАЦ АЛЕКСАНДАР
ТРНИНИЋ КАРАНФИЛКА
ГРУБОР НИКИЦА
ТРНИНИЋ МИРОСЛАВ
ТОМАЗОВИЋ СЛАВИЦА

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5

MIOČEVIĆ VERICA
PETKOVIĆ DRAGAN
LOVRENOVIĆ JADRANKA
MIOČEVIĆ MIJO
MALBAŠIĆ SANJA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

1 ALEKSIĆ PERICA
2 KNEŽEVIĆ DUŠKA
3 POLIĆ DRAGAN

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DIVKOVIĆ SREČKO
HABEK MARIJA
BOŠNJAK BERISLAV
SUTON BORIS
ANTUNOVIĆ NEVENKA
FRANJIĆ IVAN
MARTINOVIĆ MIROSLAV
KREŠIĆ DRAGICA
BOGELJIĆ JOSIP
DODIK MARIO
JUKIĆ ZRINKA
JORGIĆ ZORAN
BARIŠIĆ DRITA

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

TELEBAK SANJA
VJEŠTICA MILOVAN
TRNINIĆ MARIJANA
ŠAKAN DUŠKO
TOMAZOVIĆ DUŠANKA
MARČETA MILAN
SRDIĆ MILORAD
VUCELJA MILENA
TADIĆ DRAGAN
MAKSIĆ BORISLAV
KREJIĆ MIRJANA
MIHAJLOVIĆ SLAVKO
BAJIĆ BOŽIDAR
BAJIĆ SANJA
VUCELJA STEVAN
MATERIĆ SLAVICA
STOJČIĆ DUŠAN

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

БОДРОЖА МИЛОРАД
РАЂЕНОВИЋ МИЛЕНА
РОДИЋ НЕМАЊА
ДОДИГ МИРОСЛАВ
МИХАЈЛОВИЋ ДУШИЦА
ДРАГАШ НЕМАЊА
ВЈЕШТИЦА МИЛОШ
ЗОРИЋ НАДА
МОРАЧА СТЕВИЦА
ГРУБОР ДУШАН
МИХАЈЛОВИЋ ДУШАНКА
КЕЦМАН ЗОРАН
РАЂЕНОВИЋ РАДЕНКО
КАРАНОВИЋ ВЕСНА

058 - ИСТОЧНИ ДРВАР/ISTOČNI DRVAR

058 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ИСТОЧНИ ДРВАР / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ISTOČNI DRVAR

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЛУКАЧ ДРАГАН

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЈОСИПОВИЋ ЂУРО

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1 IVANKOVIĆ MILKA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 МИХАЈЛОВИЋ МИЛОВАН

058 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ИСТОЧНИ ДРВАР /
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ISTOČNI DRVAR
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 RAĐENOVIĆ ZORAN
2 LISICA ROSA
3 KNEŽEVIĆ SVETOZAR

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7

ШКРБИЋ ВЛАДИМИР
ТУЧИЋ НАДА
МИХАЈЛОВИЋ ДРАШКО
ТОМИЋ НАДА
МАРЧЕТА МИЛОШ
СМИЉАНИЋ БОЈА
СТЕВАНДИЋ ЧЕДОМИР

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ШКРБИЋ МИЛУТИН
2 МАРЧЕТА СТОЈАНКА
3 БОСНИЋ БОБАН

4
5
6
7
8
9
10
11
12

МАРЧЕТА МИЛОШ
СОПИЋ МИРА
СТЕВАНДИЋ ВЕСЕЛИН
МАРЧЕТА МИЛОРАД
МАРЧЕТА БОЖАНА
СТЕВАНДИЋ НЕВЕНКА
КРАЉ ВЛАДИМИР
СТОЈИЧИЋ АНА
КЕЦМАН РАДИСЛАВ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5

РАШЉИЋ БЛАЖЕ
МАРЧЕТА МИЛИЦА
МАРЧЕТА ТОДОР
МАРЧЕТА БОРИСЛАВ
ЈОВИЋ БИЉАНА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5

СТЕВАНДИЋ ЖЕЉКО
СТЕВАНДИЋ ЈОВАНКА
ДАМЈАНОВИЋ КРСТАН
ПЕЋАНАЦ ЈОВО
СТЕВАНДИЋ ВЕСНА

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MARČETA MILE
MARČETA MILANA
BAŠIĆ MARKO
MARČETA ROSA
IVANKOVIĆ MILORAD
JOVIĆ VELIMIR
STEVANDIĆ DANICA
RUŽIČIĆ STANIŠA
IVANKOVIĆ ŽELJKO
VUČKOVIĆ MIRA
MARČETA MIĆO

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

МАРЧЕТА ОГЊЕН
ДРОЊАК ДЕСАНКА
ДОДИГ МИЛАН
МИХАЈЛОВИЋ МИЛАН
МИХАЈЛОВИЋ ДАЈАНА
АГИЋ ДУШКО
БАЈИЋ ЗОРАН
ЈАЊИЋ РАДОЈКА
МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАН
БАЈИЋ КОВИЉКА

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 МАТЕРИЋ ДРАГО

059 - KLJUČ/КЉУЧ

059 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KLJUČ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КЉУЧ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ZUKANOVIĆ NEDŽAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 EGRLIĆ AHMET

01421 SELIMOVIĆ IBRO - NEZAVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 RAMIĆ MUHAMED

059 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KLJUČ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КЉУЧ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

KULENOVIĆ SULEJMAN
MURATAGIĆ ŠEFIKA
KOLJIĆ EMIL
ZUKANOVIĆ IBRAHIM
PUDIĆ MARA
SALIHOVIĆ FADILA
DRAGANOVIĆ EMIRA
IMŠIROVIĆ RAZIJA
KRIVIĆ RASIM
MEDIĆ SAMIR
ŠISTEK AIDINA
BAJREKTAREVIĆ MIRHAD
KULOSMAN SENAD
ALAGIĆ JASMINA
HADŽIĆ SENAD
ZEC ČAZIM
PERVIĆ NERMINA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ŠARIĆ SENAD
JODANOVIĆ RAMO
KUJUNDŽIĆ AZRA
IBRAHIMOVIĆ SUVAD
KANJEŠIĆ OSMAN
FAZLIĆ ELVEDINA
HODŽIĆ ABAZ
SALIHOVIĆ LATIF
HADŽIĆ MERIMA
KONJEVIĆ SULEJMAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

RISOVIĆ ELVIR
ŠULIĆ AZRA
JUKIĆ ANES
HAMEDOVIĆ ADNAN
BALAGIĆ ERMINA
VELIĆ EMINA
GARIBOVIĆ FAHRUDIN
SMAJIĆ ESAD
BOTONJIĆ HASIB
DOMAZET ELVEDIN
SELMAN HALIDA
JAKUPOVIĆ FADIL
JODANOVIĆ ELHAD
DRAGANOVIĆ EMIRA
KARAJLIĆ SALKO
PALISLAMOVIĆ SALIH
DRAGANOVIĆ AIDA
SELMAN MUJAGA
MASLIĆ ĐEVAD
DERVIŠEVIĆ ALMA
ĆEMAL ASMIR
KARAT SUAD
KERANOVIĆ ALMA
BEHAR EMSUD
SUBAŠIĆ MUHAREM
DRAGANOVIĆ SELMA
DELALOVIĆ FERSAD

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ŠEHIĆ EMIR
LJUTIĆ MERSIHA
HASANBEGOVIĆ ENES
BILAJAC ŠAHBAZ
MEŠANOVIĆ DŽANA
BENDER EDIS
OMERADŽIĆ-WINKLER MEHMED
BILAJAC ALMEDINA
BAHTAGIĆ NUSRET
KESEDŽIĆ BEHID
BEŠAR MELIHA
ĆOMIĆ ADAM
PUŠKAR NEDŽAD
KUBURAŠ EDITA
HODŽIĆ MUHAMED

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HUSKIĆ FIKRET
KANANOVIĆ PAŠE
DEDIĆ KEMAL
HADŽIOSMANOVIĆ HUSEIN
BARUČIĆ ŠEHIZA
DEDIĆ RAMIZ
ALIBEGOVIĆ FUAD
HARAMBAŠIĆ SAFIJA
DIZDAREVIĆ BESIM
BRKIĆ LUKA
ALIBEGOVIĆ SAVKA
GARIBOVIĆ SALIH
MUSLIMOVIĆ FAJIK
NUKIĆ ŠEFIKA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DEDIĆ JUNUZ
MUHERINA EMIRA
OMANOVIĆ VAHID
HADŽIĆ ALIJA
HOTIĆ FATIMA
ĆEMAL FAHRUDIN
HADŽIĆ SMAJIL
GARIBOVIĆ SENADA
PAJIĆ RAMIZ
ZUKANOVIĆ MIRZET
HERGIĆ MIRELA
HALILOVIĆ ALE
KARADŽIĆ TEHVID
VELIĆ JASMINA
BEĆIREVIĆ HUSEIN
PUDIĆ HAKIJA
HODŽIĆ BEKIRA
MEDIĆ IRFAN
SUBAŠIĆ MIRSAD
ĆEMAL MEVLINA
TAHIROVIĆ JASMINKO
JAUZOVIĆ ASMIR
BURZIĆ ARNESA
SKOČIĆ SENAD
MEMIŠEVIĆ ESAD
KOLJIĆ ESMA
DEDIĆ ELVIS

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6

HADŽIĆ SAMIR
DEDIĆ RASIMA
CRNALIĆ ADEM
RAMIĆ MERIMA
KRIVIĆ SEJAD
SALIHOVIĆ ASMIR

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

KAPETANOVIĆ MIRANDA
EMINOVIĆ NIHAD
KURTALJEVIĆ ADNAN
BAJRAMOVIĆ ZLATA
KRANTIĆ SALKO
DELIĆ ANEL
BAŠIĆ EMINA
ŠADIĆ MIDHAD
HAŽBIĆ ALMIR
KESEDŽIĆ EMINA
SILAJDŽIJA ADMIR
SADIKOVIĆ SAMIR
IBRAHIMOVIĆ MELITA
KONJEVIĆ MESUD
SREBROVIĆ ENES
BALAGIĆ AMRA
DRAGANOVIĆ TEUFIK
KOLJIĆ SAMIR
ŠTRKONJIĆ FIRDEUSA
SELMAN NIHAD

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HAJDAROVIĆ ESAD
DRAGANOVIĆ MERIMA
ZUKA MEHO
OMANOVIĆ RAMIZ
ŠLJIVAR MUNIRE
ŠLJIVAR FIKRET
HRUSTIĆ DŽANA
DERVIŠEVIĆ ĐEMAL
BOSNIĆ ELKAZ
MALOVČIĆ SABAHETA
RAZIĆ ENIZ
VELIĆ VELID
MERDANOVIĆ FATIMA
HUSIĆ RIFET
IMAMOVIĆ BAKIR

061 - РИБНИК/RIBNIK

061 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК РИБНИК / NAČELNIK/GRADONAČELNIK RIBNIK

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ПРОЛИЋ ДУШАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 САВИЋ ГОРАН

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ТУЧИЋ МИЛЕВА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 БАБИЋ БРАНКО

061 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА РИБНИК / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA RIBNIK
00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ТЕПИЋ ЉУБО
ВРТУНИЋ БИЉАНА
ПРОЛИЋ СТЕВО
СИМИЋ ЉУБАН
МАЛЕШЕВИЋ ЈОВАНКА
ЗЕЛИЋ ЈОВАН
ЈЕРКОВИЋ МИЛЕ
ПЕТРОВИЋ НАТАША
ГАЈИЋ ДРАГО
ТОМИЋ МИЛОРАД
ЦИГАНОВИЋ ГОРДАНА
ЈОКИЋ ЈЕЛЕНКО
СТАНИШИЋ МИЛАН
ВРАЧАР МИЛЕНА
ВАЛАН ЈАДРАНКО
ЧЕКО МАРКО
ЧУТУРА СЛОБОДАНКА
БАЊАЦ ЖЕЉКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЈОВИЧИЋ СТЕВАН
ГАЈИЋ РАДМИЛА
ТЕПИЋ БРАНКО
КАРАЋ НЕБОЈША
САВИЋ ИВАНА
ТОДОРОВИЋ МОМЧИЛО
ЈОКИЋ ЛАЗАР
БЕРИЋ МИЉА
БАРЈАКТАРЕВИЋ ДУШАН
ДАВИДОВИЋ ЗОРИЦА
ГАЛИЋ СВЕТО
БАЊАЦ РАДЕНКО
ЂУКИЋ БОЈАНА
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ЈАЊИЋ ЛАЗАР
РОСИЋ ЈАГОДА
БАВЕЉИЋ СЛАВКО
ТОПАЛОВИЋ МЛАДЕНКО

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8

АМИЏИЋ ЖАРКО
МАЦАНОВИЋ БОЖАНА
АМИЏИЋ СТОЈАН
КУРИЏА ВЛАДИМИР
АМИЏИЋ ДРАГИЦА
ЂУКИЋ СИНИША
ГАРИЋ НЕДЕЉКО
САВАНОВИЋ ОЉА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ВРАЧАР (МИРКО) ДАРКО
ДРАГОВИЋ ЈОВАНКА
КВРГИЋ МИРКО
СТОЈАКОВИЋ НИКОЛА
БАЊАЦ ЈЕЛЕНА
СЛАДОЈЕВИЋ МОМИР
ТОДОРОВИЋ СВЕТО
БАРУЏИЈА СЛАВИЦА
ВРАЧАР (БОЖО) ДАРКО
РУЊИЋ МЛАДЕН
СМИЉАНИЋ ТАЊА
МАРКОВИЋ РАДЕНКО
МИЉАНОВИЋ МИЈАЈИЛО
ВРАЧАР АНЂЕЛКА
ОСТОЈИЋ РАТКО
КЉАЈИЋ НЕДЕЉКО
ИВАНОВИЋ МИЛАНКА
ЂАКОВИЋ ПРЕДРАГ

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

СЛАДОЈЕВИЋ ДУШАН
ДМИТРОВИЋ НАДА
КУЗМАНОВИЋ ЈОВО
БАРЈАКТАРЕВИЋ ДРАГАН
КНЕЖЕВИЋ ЉУБИЦА
ЈОКИЋ ЛАЗАР
МИЧИЋ МИЛУТИН
ЉУБАНИЋ МИЛКА
ПУЦАР ДРАГО
ВУЧКОВИЋ МИЛОРАД
САВАНОВИЋ НАДА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7

ПЕТРОВИЋ МИЛЕ
ЧУТУРА СЛАВИЦА
ЂУКИЋ БРАНКО
КОВАЧЕВИЋ ДРАЖЕНКО
ПЕТРОВИЋ МИЛАНКА
КОЧИЋ ЉУБОМИР
ТАНАСИЋ МИЛЕНКО

8 ВОЈВОДИЋ МИРА
9 БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЈУРИШИЋ ЗОРАН
ТРУБИЋ МИРА
ДМИТРОВИЋ ВИНКО
АНТОНИЋ ЉУБОМИР
АНТОНИЋ ЉИЉАНА
БУВАЧ ЖЕЉКО
САМАРЏИЈА РАДЕ
ТОДОРОВИЋ КОСАНА
ВРТУНИЋ ДАМЈАН
СТОЈАНОВИЋ МАРИНКО
ВРАЧАР ЈАДРАНКА
ВРТУНИЋ ДУШАН
ЈОКИЋ ЖЕЉКО
ТОДОРОВИЋ РАДА
САВИЋ РАНКО
МАЦАНОВИЋ БОЈАНА
КРАЈЦЕР ЗДРАВКО
СИМИЋ НЕВЕНКА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

МАЛЕШ ЖЕЉКО
РОСИЋ ЈЕЛА
ТОДОРОВИЋ МИЛАНКО
ЈАНКОВИЋ НИКОЛА
МАЦАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
АНТОНИЋ СЛОБОДАН
ГАЈИЋ (ЛУКА) НЕЂО
САВАНОВИЋ ТАЊА
ГАЈИЋ (НИКОЛА) НЕЂО
ВРАЧАР БРАНКА
БАЊАЦ МИРКО
ЂУКИЋ СТАНКО
ТУЧИЋ ДАЛИБОРКА
КАРАЋ ДРАГАН
АРАМБАШИЋ ПЕТАР
ЛАНДЕКА МАРИЈА
СИМЕТИЋ ГОРАН
ИВАНОВИЋ ЗОРАН

064 - МРКОЊИЋ ГРАД/MRKONJIĆ GRAD

064 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК МРКОЊИЋ ГРАД / NAČELNIK/GRADONAČELNIK MRKONJIĆ GRAD

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК

1 АНИЧИЋ ДИВНА

01630 КОАЛИЦИЈА - БОЉЕ ЗА МРКОЊИЋ - ПДП - СДС
1 ШИКМАН ПЕТАР

064 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА МРКОЊИЋ ГРАД /
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA MRKONJIĆ GRAD
00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ПОПАДИЋ РАДОМИР
РАЈКОВИЋ СУЗАНА
ГРАБЕЖ ГОЈКО
ЛУКИЋ СЛАВКО
ЉУБОЈА ДРАЖЕНКА
ЈОВАНДИЋ РАДОВАН
ИЛИЧИЋ ДРАГО
МАРЧИЋ ДРАГАНА
ВОЈВОДИЋ ЗОРАН
ЧУЛИЋ МИЛИВОЈ
РАДЛОВИЋ РАДМИЛА
ШУШЊАР ЉУПКО
СЛАДОЈЕВИЋ ДУШАН
НОВАКОВИЋ СУЗАНА
ШАРИЋ ЈОВО
МАРКОВИЋ ДРАЖЕНКО
КОВАЧЕВИЋ МИРЈАНА
ЦВИЈИЋ ЖАРКО
МЕТЛО МИРОСЛАВ
МИТРИЋ СТАНА
КОМЛЕНИЋ ЖЕЛИМИР
ТОМИЋ МИРОСЛАВ
ТОЛОМИР ДЕСАНКА
КАРАЋ ИЛИЈА
ВУЧКОВИЋ БОЈАН
ЛУКАЧ ДРАГИЦА
ЋУСО ЛАЗО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ТЕГЕЛТИЈА ЗОРАН
КАЧАР ЈАСНА
САНТРАЧ ДРАГАН
МАРКАНОВИЋ ЉУБИША
ЕРЕМИЈА АЛЕКСАНДРА
ТОМИЋ КРСТАН
РОЉИЋ БРАНИСЛАВ
МАРЧЕТА БОЖАНА
ЧИГОЈА МИЛИВОЈ
МИЛЕКИЋ МИЛЕНКО
МИЛИЋ СУЗАНА
ЛАЗЕНДИЋ РАТКО
МИТРИЋ ПЕТАР
СРДИЋ МАРИЈАНА
ДАКИЋ ДУШАН

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

БОШКИЋ БОРО
ГАВРИЋ РАДАНА
КОПУЗ МОМИР
ДИМИТРИЋ РАДОВАН
АНТИЋ МИЉКА
ПУЧИЋ МИЛАН
ЧИВЧИЈА БОРИСЛАВ
ЦВИЈИЋ НАТАША
МИЛИЋ ДАМИР
ЋОЋКАЛО ЈОВИЦА
СТОЈИЧИЋ МИРА
МИЛАНОВИЋ ГОРАН

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 КИЋАНОВИЋ ИЛЕ
2 КИЋАНОВИЋ ЈОВАНА
3 ГЛАМОЧАК ДУШКО

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

САМАРЏИЈА МИЛАНКО
ПАЛАЛИЋ МАРА
МИЛАНОВИЋ МИЛОШ
КАРАЋ ЂОРЂО
СОЛДАТ МИЛЕНА
БОШКАН СВЕТКО
ЧУЛИЋ ПЕТАР
ЧИГОЈА ЈЕЛКА
ЛАКИЋ ЧЕДО
СРДИЋ МИРОСЛАВ
КОПУЗ ДРАЖЕНКА
САВИЋ ВЕЉКО
ВАСИЋ ДРАГАН
РОЖА САЊА
ШАЈИН МИЛЕНКО
ДЕДИЋ РУСМИН
ЛАКИЋ ДРАГАНА
ГВЕРО ГОРАН
ЦВИЈИЋ БРАНКО
МИЛАШИНОВИЋ МИЛИЈАНА
ПЕТРОВИЋ МИЛЕ
МИЛИЋ СВЕТО
БЈЕЛАЈАЦ БИЉАНА
ЧУЛИЋ МИЛАН
ПЕТКОВИЋ БРАНКО
МИЛЕТИЋ ДАНИЈЕЛА
МАЛИЏА АНЂЕЛКО

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5

РАДИЋ РАДОМИР
ТОМИЋ МИРЈАНА
БАЈИЋ ТОМИСЛАВ
ЈОТИЋ ЉИЉАНА
ТОМИЋ БРАНИСЛАВ

6 РАДИЋ ДРАГАН

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ЂУКАНОВИЋ ЖЕЉКО
РУДИЋ БОЈАНА
ДАНИЛОВИЋ МИЛЕ
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
ТОМИЋ МИЛАНА
ВОЈВОДИЋ МИЛОРАД
МИЛАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ
БАНЕКА МИЛИЦА
РУДИЋ МИЛЕНКО
БАТИНИЦА МИОДРАГ
ЕРЕМИЈА БОРИСЛАВКА
ЛАКИЋ ПРЕДРАГ
РУДИЋ МИЛОРАД
ЛАЗЕНДИЋ НЕЛА
ЂУЗА ИЛЕ
БАБИЋ ДРАГАН
ЈАРИЋ ЈЕЛЕНА
ЛУКИЋ ВЛАДИМИР
КИЗИЋ БОРО
МИЛИЋ ЉИЉАНА
РОСИЋ СИНИША
БОШКИЋ СЛОБОДАН
БИЛИЋ МИЉА
ИЛИЧИЋ МАРИЦА
КЕРКЕЗ МОМЧИЛО

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

САВАНОВИЋ МИЛЕНКО
СТОЈИЧИЋ СТАНА
ДУЛИЋ ОСТОЈА
ВАСИЋ ВОЈИН
СУКАРА ДРАГИЦА
АЛЕКСИЋ АНДРЕАС
МАЛИЏА ЗДРАВКО
ЧОЛОВИЋ БИЉАНА
ЂАКОВИЋ ВОЈИН
КУРИЏА ПЕТАР
ГВЕРО АНЂЕЛА
ИКИЋ САША
КРИВОКУЋА БОРИСЛАВ
ЈОВИЋ ЗАГОРКА
КАУРИН БЛАШКО
ЈАГУЗОВИЋ ДУШАН
МИЛИЋ СЛАВИЦА
ДАВИЧЕВИЋ МИРОСЛАВ
РАДУМИЛО РАДОМИР
МИЛИЋ ДРАГАНА
ТЕРЗИЈА ЗОРАН
ЧУЛИЋ МИРОСЛАВ
МИЛИЋ ЗОРА
НОВАКОВИЋ МИЛЕНКО
ТЕГЕЛТИЈА БРАНКА
ДАКИЋ ДРАГОМИР

01525 БЛАЖЕВИЋ МИЛОРАД - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ИЛИЋ ДРАГАН
МИЛАНОВИЋ СЊЕЖАНА
ТОДОРОВИЋ ВЛАЈКО
ЈОВИЧИЋ ЈОВО
КАУРИН НЕВЕНКА
ПОПАДИЋ ДУШАН
ШЋЕПАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ШКОНДРИЋ НЕВЕНКА
КОЈИЋ МИЛАН
СТУПАР ДУШАН
ЛАСИЦА БИЉАНА
ЋИРКОВИЋ ЛУКА
ШАВИЈА ДРАГАН
ПОДИНИЋ ДАША
ШПИРИЋ ПЕРО
ЋОЋКАЛО СЛОБОДАН
ЛУКИЋ ЈЕЛЕНА
МИЛИЋ ЗДРАВКО
РАДИЋ УГЉЕША
КРИЛИЋ МИЛАНА
ЈОВАНДИЋ МАРКО
ГРУЈИЋ ЈОВО
ТОШИЋ ДРАЖЕНА
ЛУКАЧ РАДОМИР
РАЈКОВИЋ МИЛОРАД
ВОЂЕВИЋ ДРАГАНА
УБОВИЋ НИКОЛА

065 - JAJCE/ЈАЈЦЕ

065 NAČELNIK/GRADONAČELNIK JAJCE / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЈАЈЦЕ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JOLDIĆ FAHRUDIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HOZAN EDIN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 BURIĆ DARIJO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 KESTEN SAMIR

01253 DRAMAC VESNA - NEOVISNI KANDIDAT

01625 HRVATSKA KOALICIJA ZA JAJCE (HDZ 1990 - HKDU BIH)
1 BILIĆ NIKOLA

065 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA JAJCE / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЈАЈЦЕ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HADŽIOSMANOVIĆ AMGIJAD
ČEHIĆ SENIJA
DURANOVIĆ MIRSAD
ŠTRKALJ VIŠNJA
ARAPOVIĆ NIHAD
HASELJIĆ ADMIR
ZJAJO EMIR
LUKIĆ-LJUBIČIĆ IRENA
JOLDIĆ SUVAD
MAKIĆ REISA
KASUM FIKRET
KUČKOVIĆ SULEJMAN
AJKUNIĆ ENIS
VOJNOVIĆ BLAŽENKA
IMAMOVIĆ MUSTAFA
MAČAK HUSEIN
ŽDRALIĆ MEDINA
SMOLJAN LUKA
VUNIĆ NAJIM
JELICA JELENA
CERIĆ TARIK
KERAN NISVET
NUHANOVIĆ NAĐA
LEHIĆ ELDIN
HADŽIAVDIĆ MARINA
BEGIĆ NEVZUDIN
SPAHIĆ SABINA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MRAKO AMER

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MEŠTROVAC SUVADA
HRNJIĆ NISVET
ČANČAR FIKRET
ŠKILJAN AMRA
HADŽIĆ MERSUDIN
MUKIĆ EDIN
IMAMOVIĆ SENADA
PAČAVAR SADIN
ZEKAN ZIJAD
ŽUŽO ENIDA
EMUŠIĆ HUSEJIN
DURANOVIĆ SENAD
ZEJNILAGIĆ ALENA
TATAREVIĆ SAMIR
KELJALIĆ FIKRET
ŽUŽIĆ NAIMA
DURANOVIĆ NIJAZ
ZULIĆ SEMIN
BAČVIĆ HATIDŽA
HAJDER SABAHUDIN
TURANOVIĆ SENAD
GLAMOČIĆ NASVETA
HALABA BEHRUDIN
NEŠUST ĐEMAL
ČEHIĆ MUAMERA
OSMIĆ ALEM

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BUNGIĆ BRANKO
JAKEŠEVIĆ JULIJA
LADAN IVICA
MARUŠIĆ RANKO
PETROVIĆ KATARINA
LADAN VIKI
BUNGIĆ DRAGAN
MARJANOVIĆ MARJANA
BRTAN TOMISLAV
BUDEŠ IVAN
BUDEŠ SNJEŽANA
JAKEŠEVIĆ ZDRAVKO
RADOVAC STIPO
BARIŠIĆ LJUBICA
RAJIĆ IVAN
JAKIĆ KREŠO
BILANDŽIJA MARIJA
RADOVAC PEJO
KRIŽANAC MIRAN
LADAN JELENA
PEJIĆ SLAVKO
MIKETA FRANJO
PERAK DRAGICA
PETROVIĆ BRANKO
LUKIĆ SLAVKO
GRGIĆ BOŽICA
BILIĆ TONČI

01220 GLAS NEZADOVOLJNIH GRAÐANA BIH - GNG BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MAČAK MUHAMED
HADŽIĆ MUBERA
ŽUŽO ŠEKIB
JOLDIĆ SUVAD
DŽAFER AJLA
MAČAK NIJAZ
HABIB ZULFO
ŠKILJAN MEJREMA
CRNAC RAJIF
VUKOVIĆ ENVER
KRAK IFETA
VRHOVAC MILOŠ
LIZALOVIĆ JASMINA
HEGANOVIĆ RIFET

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

LJUBEZ MIRKO
PERAK BILJANA
VUKELJA VINKO
VOJNOVIĆ IVICA
ZRILE DŽENETA
RAJIĆ JOSIP
LADAN DOBRO
GRGIĆ VESNA
BLIZNAC ZORAN
SERDAR ANTO
ĆOSIĆ ANE
DRAMAC MARKO
BRTAN DAVOR
CVITIĆ VERICA
CRNOJA KRUNO
SERDAR BRANKO
SAMARDŽIĆ ALMA
IVČEVIĆ MILAN
TOKIĆ ANTO
MILJENOVIĆ AZRA
GLAVAŠ PEJO
MILJENOVIĆ JEZDIMIR
IVČEVIĆ SLAVKA
PRNJIĆ PERO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KRPO MENSUR
LEKO EMSADA
MILAK ENES
MEŠTROVAC INDIRA
ZULIĆ NUSRET
NASUP BELKISA
ARAPOVIĆ SUVAD
VREBAC ELVIR
GROMILA IBRO
SMAJLOVIĆ EMIRA

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PIVOLIĆ HAZIM
TATAREVIĆ HEDIJA
KURIĆ SAMEL
KAHRIMAN JASMIN
DURANOVIĆ MUAMER
POPAJA ERZUMAN
DURANOVIĆ INDIRA
ŽILIĆ AIŠA
MULIĆ ALDIN
POTUROVIĆ REZIJA
ČEJVAN ĐENANA
VUKOVIĆ AMIR
KLIKO INDIRA
VUNIĆ ERHAZ
SPAHIĆ ĆAMIL
KUNIĆ RAMIZ
KAPETANOVIĆ MIRSAD

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

RADOVAC JOZO
JAKEŠEVIĆ SLAVICA
BILIĆ VINKO
MARJANOVIĆ MILKO
PETROVIĆ MARINA
MLINAR MIJO
SPAHIĆ DARKO
BAGARIĆ ANĐA
TOKIĆ RADOSLAV
PEJIĆ LUKA
POPLAŠEN LUCIJANA
CVITIĆ MATO
POPLAŠEN ILIJA
TOMAZIĆ ANĐA
BUDEŠ ANTO
KALINIĆ JOSIP
SPAJIĆ JOSIPA
JAJALO GORAN
MARUŠIĆ IVAN
PETROVIĆ ANĐELKA
PAPIĆ IVAN
SERDAR ZDRAVKO
BENDRA JANJA
LADAN SINIŠA
PERAK BRANKO
JURIĆ NEVENKA
BALTIĆ PILE

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8

VARENIKIĆ MIRZA
MUHIĆ EMINA
BILANDŽIJA NIKOLA
DŽAFER SAMIR
MUKIĆ MIRELA
TURUDIĆ IBRO
GLAMOČIĆ SALKO
GANIBEGOVIĆ ESMA

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MEŠINOVIĆ OSMAN
MEŠTROVAC FAHRUDIN
ŽUŽIĆ ČAGALJ LEJLA
MRKONJA MIRNES
GULIĆ SALKO
KELJALIĆ ZLATA
DURANOVIĆ ŠERIF
OSMIĆ ADNAN
JULARDŽIJA ARNELA
ŽDRALIĆ SELVIR
KARAGA ADNAN
PORIČANIN JASMINA
ŠKILJAN MUAMER
KAHRIĆ NAHID
KRAK MELIKA
CRNKIĆ EDVIN
HABIB ALDIN
HALABA AMELA
DURANOVIĆ FIKRET

01625 HRVATSKA KOALICIJA ZA JAJCE (HDZ 1990 - HKDU BIH)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BOŠKOVIĆ JOSIP
LACIĆ VERICA
BARIĆ IVANKA
LOVRIĆ LJUBKO
KULENOVIĆ JOSIPA
BARIŠIĆ IVO
BILIĆ IVICA
PETROVIĆ NIKO
JELIČIĆ IVAN
BRTAN ANTONIO
VRGOČ-FRANJIĆ IRENA
BRTAN MARIO
NIKIĆ JOSIP
VUKOVIĆ ZORICA
BUNGIĆ JURICA
ŠTRKALJ GORAN
IŠTVANIĆ IVA
TEPIĆ MARIJETA
ČAVKA MATIJA
LUČIĆ FRANJO
CRNOJA ZORAN
BLAŽEVIĆ MANDA
ŠTRKALJ MATO
PETROVIĆ MATEA
MATEKALO SLAVKO
BILANDŽIJA BRANKO
SARAF ANĐELKO

066 - ЈЕЗЕРО/JEZERO

066 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЈЕЗЕРО / NAČELNIK/GRADONAČELNIK JEZERO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 РУЖИЧИЋ СНЕЖАНА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 СИМЕТИЋ ЗДРАВКО

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 ШАЈИН ДУШАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЛАКЕТИЋ СЛОБОДАН

066 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЈЕЗЕРО / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA JEZERO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6

ĆOSIĆ SAJMA
ĐUKLA BESIM
OMERINOVIĆ ZIJADA
ĐUKLA VASVIJA
ĆOSIĆ SEVAD
ALIŠA JASMINA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КАЧАР ОСТОЈА
ЈЕРКИЋ ГОСПОВА
РОСИЋ ПЕРО
НИКОЛАШ ЛАЗО
ВОЂЕВИЋ МАРА
МИЛАНОВИЋ МИЛЕ
ЕРАК РАДЕ
МИЛАНОВИЋ ДУШАНКА
АЛЕКСИЋ НЕНАД
КАЧАР МИЛИЈАНА
ЗЕЦ ВЛАДИНКА
КВРГИЋ КОВИЉКА
МИЛАНОВИЋ ЖИВКО
ОМИЋ НЕРМИНА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 САВИЋ МОМИР

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ТУФЕГЏИЋ СУЗАНА
ШАЈИН ДРАГАН
ТРИВУНЧЕВИЋ ГОРАН
МАЛИНОВИЋ САЊА
КУТАЊАЦ МИЛАН
КАЧАР МИЛЕ
ТОМИЋ АЛЕКСАНДРА
КУТАЊАЦ РАДОСЛАВ
МАРИЋ ЂУРО
ЛАКЕТИЋ БОЖАНА
САВИЋ ЗОРАН
ТОМИЋ ГОРАН
ЧИГОЈА МИЛИЈАНА

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

СИМЕТИЋ БОРИСЛАВ
ТОМИЋ БИЉАНА
ЈАНДРИЋ РАДЕ
БУДИША МИЛОРАД
БУДИША ДОБРИЛА
КРНДИЈА МИЛАН
РАМИЋ ЕЛВИР
СИМЕТИЋ СТОЈА
ЗЕЦ СЛОБОДАН

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ТОМИЋ РАДМИЛА
ТОМИЋ НИКО
ДАНИЛОВИЋ РАДЕ
ИВЕТИЋ МИТАР
ЂУКИЋ ЉИЉАНА
ЛАКЕТИЋ МИЛАН
ТОМИЋ ДАЛИБОР
НИКОЛАШ ЈЕЛЕНА
РОСИЋ СРЂАН
ТОМИЋ ОСТОЈА
ТОМИЋ СЛАВИЦА
ЂУКИЋ ЖИВКО
ЛАКЕТИЋ НЕЂО
ЧИГОЈА РАДОЈКА

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RIBIĆ ŠEVAL
ĐUKLA ŠERIFA
MALKOČ FAKIR
OMERINOVIĆ MIRSAD
RIBIĆ MUHAREMA
MALKOČ HARIS
OMIĆ HARIS
ĐUKLA HAMIDA
RIBIĆ RUFAD

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

OMIĆ MEHMED
KESTEN SABINA
ŠUŠKIĆ ENES
HAJDER SULEJMAN
ĐUKLA MELIHA
PLIVAC ALDIN
ŽUŽIĆ MUBERA
ZGONIĆ EKREM
BAJRAMOVIĆ SEDIJA
RIDŽIĆ ARZIJA
KESTEN AHMET
HAJDER HILMO

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

МАЛБАШИЋ ЧЕДО
ЈОВЕТИЋ ЖЕЉКА
ЈОВИШИЋ ВИНКО
ТОМИЋ ЈОВО
ЕРАК НИКОЛИНА
РОСИЋ ЈУГОСЛАВ
ВОЂЕВИЋ ЛУКА
НИКОЛАШ БРАНИСЛАВКА
ТОПИЋ НЕНАД
КАЧАР МИРОСЛАВ
ТОМИЋ РАДМИЛА
ВОЂЕВИЋ ДУШАН
МАЛБАШИЋ МИЛЕНА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

КУТАЊАЦ МИЛЕНА
ГОГИЋ МИЛОРАД
СИМЕТИЋ ЈЕЛЕНА
АЛЕКСИЋ ОСТОЈА
ТОМИЋ НЕЂО
ДАНИЛОВИЋ МОМЧИЛО
САВИЋ ДРАГО
АЛЕКСИЋ СМИЉКА
ЛЕТИЋ ЧЕДО
ЛАЗИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ ТАТЈАНА
СИМЕТИЋ СИМО
ТОМИЋ ЈАСНА

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6

САВИЋ МИЛЕ
ШАЈИН ДРАГАНА
ТОМИЋ ОСТОЈА
МИЛАНОВИЋ ЗОРАН
ДАНИЛОВИЋ ДАНИЈЕЛА
КУТАЊАЦ ГОРАН

7
8
9
10
11
12

СМИЉАНИЋ МЛАДЕН
РОСИЋ БОСИЉКА
САВИЋ МИЛЕНКО
ВОЂЕВИЋ ЈАНКО
САВИЋ РАДА
ЈОВИЋ СТЕВО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ТОМИЋ БИЉАНА
СТРУГАЛОВИЋ ДРАГАН
РАДИЋ ПЕРО
САВИЋ МИЛОВАН
ШАЈИН СЛОБОДАНКА
ДАНИЛОВИЋ ДРАГАН
ТОПИЋ ЈОВО
КВРГИЋ ДЕЈАНА
РОСИЋ ДРАГАН
НИКОЛЧИЋ РАДОВАН
ЛАКЕТИЋ ЉИЉА
ТОМИЋ РАДОСЛАВ
ТОМИЋ ЛЕПА
САВИЋ ДРАГАН

067 - DOBRETIĆI/ДОБРЕТИЋИ

067 NAČELNIK/GRADONAČELNIK DOBRETIĆI / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ДОБРЕТИЋИ

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ĐUKIĆ MARKO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 JURIŠIĆ PETAR

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 IDŽANOVIĆ NEVEN

067 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DOBRETIĆI / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДОБРЕТИЋИ
00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 SIVONJIĆ ANTO
2 FILIPOVIĆ BRANKICA
3 AŠČIĆ ŠIMUN

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JAKOVLJEVIĆ ILIJA
ŽILIĆ ANA
DAVIDOVIĆ TOMO
ILINOVIĆ DRAGO
ČAKARIĆ MANDA
PEJAZIĆ ILIJA
ILINKOVIĆ PEJO
POPLAŠEN ANĐA
DRAŽETIĆ IVO
VARDIĆ ILIJA
GRGIĆ ANICA
ŠĆULIJA PETAR

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5

FILIPOVIĆ MIGUEL
PILIĆ MARA
GAVRANIĆ LJILJANA
PEJAZIĆ MIJO
FILIPOVIĆ MARIJANA

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IDŽANOVIĆ PILE
ĐUKIĆ KLARUŠA
JURIŠIĆ JURO
BOJIĆ IVO
PRŠLJA ANTONIJA
AŠČIĆ PAVO
ČAKARIĆ FRANO
JURIŠIĆ RUŽA
JAKEŠEVIĆ PEJO
PRŠLJA ANTO
KOKALOVIĆ IVUŠA
TOKALIĆ JOZO
ĐUKIĆ PEJO
IDŽANOVIĆ MARTINA
AŠČIĆ BRANKO

01619 HRVATSKA KOALICIJA ZA POUGARJE HSP BIH HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IDŽANOVIĆ MARKO
TOMIĆ GORDANA
SIVONJIĆ STIPO
VARDIĆ PETAR
SIVONJIĆ MANDA
AŠČIĆ ŽELJKO
IDŽANOVIĆ KATA
KOKALOVIĆ IVO
VUK IVANKA
JURIŠIĆ MIJO
DRAŽETIĆ ILIJA
MARIJANOVIĆ BOŽICA
DAVIDOVIĆ ILIJA
AŠČIĆ JOZO
PEJAZIĆ MARINA

16 MATOŠEVIĆ DAMJAN

068 - КНЕЖЕВО/KNEŽEVO

068 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КНЕЖЕВО / NAČELNIK/GRADONAČELNIK KNEŽEVO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ВУКОВИЋ ЧЕДО

01649 КОАЛИЦИЈА-ЗАЈЕДНО ЗА КНЕЖЕВО-СДС-НДС-ДП-ДНС-СРС РС
1 ШКЕЉИЋ БОРЕ

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ПЛАЗИНИЋ АЛЕКСАНДАР

068 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КНЕЖЕВО / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KNEŽEVO
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PORČA ARMINA
MARIĆ SINIŠA
ŠPICA ISMET
BARJAKTAREVIĆ AMRA
ZRILE ANTO
MUŠANOVIĆ ALEM
ĐURANOVIĆ MILADIN
TEINOVIĆ SILVANA
ČORBIĆ OSMAN
IMAMOVIĆ EDIN
MARKOVIĆ NADA
IMAMOVIĆ IRFAN

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ЛУЈИЋ БОЈАН
БОЈИЋ ТАТЈАНА
СОЛАРЕВИЋ ПЕТАР
ГЛАВАШ МИЛОРАД
ЛАКЕТИЋ ДИВНА
ШОДОЛОВИЋ ПЕРО
ШОДОЛОВИЋ СИМЕУН
ВУКОВИЋ ВЕСНА
НИКОДИНОВИЋ ТОМИСЛАВ
СВЈЕТЛАНОВИЋ ПРЕДРАГ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

СТОКАНИЋ ДАНИЈЕЛА
СВЈЕТЛАНОВИЋ ЈУГОСЛАВ
МАРКОВИЋ ТОДОР
СТОКАНИЋ МИЛАДИНКА
ЋЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ГЛАМОЧИЋ РАНКО
ЛАКЕТИЋ НИКОЛИНА
КНЕЖЕВИЋ ДУШАНКА
КОВАЧИЋ СЛОБОДАН
ЦВИШИЋ МИШО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПАЂЕН МИЛЕНКО
КАЛАБИЋ ДИЈАНА
АЛЕКСИЋ ГОРАН
ПОПОВИЋ ДРАГО
СВЈЕТЛАНОВИЋ-БЛАГОЈЕВИЋ БИЉАНА
ВУКОВИЋ МОМИР
БОРОЈЕВИЋ ГОРАН
ГОЈКОВИЋ СУЗАНА
ХРВАЋАНИН ЖИВКО
ЋЕЛИЋ НЕДЕЉКО
МАРЈАНОВИЋ АНЂЕЛИНА
ТУБИЋ БРАНЕ
РАДУЛИЋ СРЕТКО
ЛАКЕТИЋ АЛДИЈАНА
СВЈЕТЛАНОВИЋ МИРКО
ЋЕЛИЋ МАРКО
СОЛАРЕВИЋ ДАНИЈЕЛА
БАЈИЧИЋ ДУШАН
ТЕПИЋ СЛАВОЈКА
ВУКОВИЋ МИЛИВОЈЕ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ГЛАМОЧИЋ МИРЕ
ВУЈИНОВИЋ СЛАЂЕНКА
МАРИЋ СЛАВКО
СЛАВНИЋ НЕДО
ЋЕЛИЋ МАРИНА
БАНОВИЋ БОШКО
ПОПОВИЋ МИЛОШ
ЕРАК ДИЈАНА
ВУКМАН ДРАГАН
ТЕПИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ НАТАША
МАРЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ
СВЈЕТЛАНОВИЋ ГОРДАНА
СВЈЕТЛАНОВИЋ ЛУКА
МИШИЋ ЗДРАВКО
НИКОДИНОВИЋ ДРАГАНА
УДОВИЧИЋ ДУШАН
КНЕЖЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ТЕПИЋ БОСИЉКА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ГЛАМОЧИЋ РАНКО
ЦВИШИЋ ВЕЛИНКА
ВУКОВИЋ БРАТИСЛАВ
СИМИЋ МИЛЕ
МАРКОВИЋ СИЛВАНА
ДРАКУЛИЋ НЕДЕЉКО
ПОПОВИЋ МИЛОЈКО
ФИЛИПОВИЋ ДАНКА
ВУКОВИЋ НЕБОЈША
БАНОВИЋ БОЈАН
ШМУГОВИЋ ДАНИЦА
МАРИЋ РАДОВАН
ЦВИШИЋ ЈОВАН
ТРИВУНОВИЋ СОФИЈА
БЕКИЋ РАДОВАН
РАЉИЋ МИЛАН
ЗЕЉКОВИЋ БИЉАНА
ШОПАЛОВИЋ МИРКО
ЛАКЕТИЋ ДРАГАН
ЛАЗИЋ РАДОВАНКА

00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

МАРИЋ МИЛУТИН
ДУКИЋ ЈЕЛЕНА
БРБОРОВИЋ НЕДЕЉКО
МАРИЋ РАДОЈКО
ДУКИЋ ДАРИЈА
МАРИЋ МИЛЕНКО
ЛУЛИЋ САША
СТОЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ДЕЛИЋ СТАНИМИР
МИШИЋ ЗОРАН
БРБОРОВИЋ ДРАГАНА
БАНОВИЋ РОДОЉУБ
МИЉИЋ ДРАГИША
БУДИЋ НАДА
МАРИЋ МИЛИЈАН

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6

SALKIĆ FATA
MUŠANOVIĆ SEDIN
ĆELEŠ NEZIR
SALKIĆ ENVER
SALKIĆ AIDA
NESLANOVIĆ EDVIN

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1 КУТИЋ СТАНИМИР
2 АЛЕКСИЋ ДИЈАНА
3 ЂУРИЋ РАНКО

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ДУКИЋ ВАСО
БОЈИЋ МАЈА
ШКЕЉИЋ СПАСЕН
КРСТИЋ ЖЕЉКО
КАЛАБИЋ БРАНКИЦА
БУДИЋ СВЕТКО
БАЈИЧИЋ ДУШАН
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРИЦА
ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЧИЧИЋ ВЛАДАН
ЛУЛИЋ ДАНИЈЕЛА
СТОЈАНОВИЋ ДАЛИБОР
БАЈИЋ НЕЂЕЉКО
ЂУРАНОВИЋ ЖЕЉКА
ДУКИЋ ГАВРИЛО
ЧИЧИЋ ДРАГАНА
МИЛИСАВИЋ ТОДЕ

01652 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ЂУРИЋ ГОРАН
МАРКОВИЋ ДАЈАНА
ЧОЛИЋ МИЛАН
КУТИЋ СТОЈАН
ЋЕЛИЋ МИРОНА
БРБОРОВИЋ ЂОРЂО
КРЕЈИЋ ВЕСЕЛКО
ЂУРИЋ ДИЈАНА
БЕКИЋ СЛОБОДАН
БЈЕЛОШЕВИЋ НЕВЕН
ДУКИЋ МИРА
ШОДОЛОВИЋ ЖЕЉКО
ТЕПИЋ ДРАЖАНА
МАЏАР ЖЕЉКА
БАЈИЋ ОСТОЈА
РАЉИЋ САЊА
ЂУРИЋ СОФИЈА
КНЕЖЕВИЋ БОЖИМИР
СУБАШИЋ ГОРАН
ЂУРИЋ АНЂЕЛКО

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

БОРОЈЕВИЋ РАДЕНКО
САВЕЉИЋ МИРЈАНА
БОРОЈЕВИЋ МИЛОВАН
ТЕПИЋ РАНКО
ГЛАМОЧАК ДАНИЈЕЛА
АЛЕКСИЋ СИНИША
БОРОЈЕВИЋ ДРАГОЉУБ
МАРКОВИЋ БОРЈАНА
ЋЕЛИЋ МИЛОРАД
ЋЕТКОВИЋ НОВО
ЦВИШИЋ БОЖАНА
САШИЋ БОБАН
РАЉИЋ ЗОРАН
КОЗИЋ ЂУКА
ЛАЗИЋ ВЛАДО

16
17
18
19
20

БОЈИЋ НЕДЕЉКО
БОЈИЋ НЕВЕНКА
ГРУБАЧ МИЛОВАН
МИТРОВИЋ ДИЈАНА
БОГОЈЕВИЋ СРЕДО

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ГОЈКОВИЋ ПЕТКО
МИШИЋ ДИЈАНА
МАРКОВИЋ МАРКО
МАРКОВИЋ ЉИЉАНА
БАРИШИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВЛОВИЋ ЂОРЂЕ
ТОМАШЕВИЋ ВЕЉКО
ЂЕКАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
МИЛАДИНОВИЋ-ДРАШКОВИЋ ЈЕРИНА
РАЉИЋ МИЛЕНКО
БАНОВИЋ СУЗАНА
МАРИЋ СЊЕЖАН
ГУДУРАШ МИЛЕНА
ДЕСПОТОВИЋ ДЕЈАН
ДУКИЋ РАДОВАН
БРБОРОВИЋ НЕДЕЉКА
НАГРАИСАЛОВИЋ БОРИС
ХРВАЋАНИН ЈЕЛА
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
ЗЛОВАРИЋ СТАНКО

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

БУДИЋ ЂОРЂО
МИЛИСАВИЋ ДАРА
ЋЕЛИЋ МАРИНКО
УДОВИЧИЋ СЛОБОДАН
РАЉИЋ ДРАГАНА
МИЛАНОВИЋ ЛУКА
ТОПАЛОВИЋ СТОЈАН
ГОЈКОВИЋ СЛАЂАНА
ЂУРИЋ РАДИВОЈА
ЂУРАНОВИЋ СЛОБОДАН
МАКАРИЋ СТАНА
ДУКИЋ МИОДРАГ
ШУШИЋ ШЕФИК
БОРОЈЕВИЋ МИРЈАНА
МИШИЋ ДАЛИБОРКА
ЧОРБИЋ АЈША
ХРВАЋАНИН МИЛЕНКО
ЋЕТКОВИЋ НЕДЕЉКО
ВУЧИЋ РАДОЈКО
ЂУРИЋ СВЕТОЗАР

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 САВЕЉИЋ НЕДЕЉКО
2 СВЈЕТЛАНОВИЋ СЛАВЕНА

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ВУКОВИЋ НЕДЕЉКО
БАЈИЧИЋ ВОЈО
СОЛАРЕВИЋ ТАЊА
ВУКОВИЋ ЗДРАВКО
МАРИНКОВИЋ САЊА
КНЕЖЕВИЋ БОРО
КАЛАБИЋ ЉУБОМИР
ТЕПИЋ СИНИША
ГАВРИЋ ДРАГИЦА
ЈОЛИЋ СРЂАН
ВУЧИЋ РАНКО
КРЕЈИЋ АЛЕКСАНДРА
ПОПОВИЋ ДРАГОМИР
МИЛОВАНОВИЋ ПЕРО
ТЕПИЋ СЛАЂА
ВЕРИЋ КРСТАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ВЕЛЕУШИЋ МИЛОРАД
МИЛАНОВИЋ ЗОРИЦА
МАРИЋ РАДОВАН
ЂУКАРИЋ РАДОВАН
ВУЈАНЧЕВИЋ МАРИЈА
КУТИЋ КРЕШО
МАКАРИЋ ВЕЉКО
МАКАРИЋ ИРЕНА
ГЛАМОЧИЋ ГРУЈИЦА
ПРОЛЕ ВАСО
МИЛИСАВИЋ ИВАНА
МИЛИСАВИЋ РАЈКО
БУДИЋ ПЕТКО
МАКАРИЋ ДРАГИЦА
ВУЧИЋ ЉУБИША
КНЕЖЕВИЋ ДУШАН
ПОПОВИЋ МЛАЂЕНКА
МАРИЋ ДАВИД
УДОВИЧИЋ МЛАДЕН
БОГОЈЕВИЋ МИЛКА

070 - КОТОР ВАРОШ/KOTOR VAROŠ

070 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КОТОР ВАРОШ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK KOTOR VAROŠ

01273 HRVATSKA NARODNA ZAJEDNICA 1908
1 ŠUBARA IVANKO

01601 СНСД - ДНС
1 ВУЧАНОВИЋ ДАЛИБОР

01608 SAVEZ SDA - SBIH
1 ČIRKIĆ AHMET

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 МАЛИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ

00877 NAŠA STRANKA
1 TOMIĆ ILIJA

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЂЕКАНОВИЋ НЕДЕЉКО

070 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КОТОР ВАРОШ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KOTOR VAROŠ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8

LOZIĆ RAMO
SALKIĆ TATJANA
LUBENOVIĆ SAMIR
VAROŠIĆ ALIJA
NUŠINOVIĆ SENIJA
TATAR ELVIS
KLJAJIĆ DENIS
ČAUŠEVIĆ RAZIJA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ
РАДИВОЈЕВИЋ МАЈА
ЂЕКАНОВИЋ БОЈАН
ЦВИЈИЋ РАДОВАН
КАЛАМАНДА СЛОБОДАНКА
БУБИЋ НЕБОЈША
ГАЈАНИН ЈУГОСЛАВ
ЂУРИЋ СУЗАНА
МИЈИЋ ДРАГАН
ПАНИЋ ГОРАН
КУДИЋ ВАЊА
МИКИЋ МОМИР
ЂУРЂЕВИЋ ВЛАДАН
ЂУКИЋ НЕВЕНА
ЂЕКАНОВИЋ МИЛЕ
ЈУРИЋ ИГОР
СТОЈАНОВИЋ СЊЕЖАНА
МАРКОВИЋ ДАЛИБОР
КЕЗИЈА САША

20
21
22
23
24
25
26
27

ЈУРИЋ ВОЈКА
РАДИША МОМИР
ТЕПИЋ БРАНИСЛАВ
ЂУКИЋ МАРИНА
ЈОКАНОВИЋ МЛАДЕН
ЈОТАНОВИЋ ЖАРКО
ВРЉАНОВИЋ МИЛИЈАНА
НАРИЋ КАМЕНКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ШУБАРА СЛАЂАНА
ПОПОВИЋ ГОРАН
ТРИФКОВИЋ ЉУБИНКО
БОЖИЧКОВИЋ ЕНИСА
АНТОНИЋ МИОДРАГ
КУШЉИЋ ГОРАН
КНЕЖЕВИЋ БИЉАНА
ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН
ВУЧЕНОВИЋ ГОЈКО
ВУЧАНОВИЋ БОРЈАНА
СТОЈАНОВИЋ ВЕСЕЉКО
МАРКОВИЋ РАЈКО
ЧИЗМИЋ ИНЕС
ТРКУЉА МИЋО
ЂУКИЋ РАДЕНКО
ЖУПЉАНИН СЊЕЖАНА
ПЕЗЕРОВИЋ НЕНАД
КНЕЖЕВИЋ МИЛОРАД
БИБИЋ АНИТА
ТРИФКОВИЋ БРАНЕ
ЂУРИЋ ЗОРАН
ТИЧИЋ БРАНКИЦА
РАЦА САВО
ПОНОРАЦ БРАНКО
КНЕЖЕВИЋ ДРАГИЦА
ВАВАН МИЛАН
РИСТИЋ ГОРАН

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ANTUNOVIĆ TOMO
MARKOVIĆ LUCA
MIŠKIĆ MARJAN
KLJAJIĆ JAKO
MILJANOVIĆ RANKA
BUJDO MANDA
PETROVIĆ PETAR
GRGIĆ ILIJA
STIPIĆ MATO
ANTUNOVIĆ IVANKA
MARČINKOVIĆ IVICA

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПЕЈАКОВИЋ ДЕЈАН

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КУТИЋ ТАЈАНА
ГЛАМОЧАК ДУШКО
ЋУШИЋ БОБАН
БАЈИЋ МИЛЕНА
БОЈИЋ АЛЕКСА
ТЕПИЋ ТИХОМИР
РУЖИЧИЋ ПЕРКА
БОТИЋ КЕМАЛ
ТРАЉИЋ РАНКО
ПЕЈАКОВИЋ ДРАГАНА
ПАНИЋ СЕКУЛА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ТЕПИЋ ВЛАДИСЛАВ
ЂУРИЋ ДАЛИБОРКА
ПИЛИЧИЋ ЖЕЉКО
РИБИЋ РАДИСЛАВ
МУШКИЋ ЕЛЕНА
ЧОЛИЋ АЛЕКСАНДАР
МИТРОВИЋ ЖИВКО
СЦХНЕИДЕР САЊА
ВАСИЋ СЛОБОДАН
ТЕПИЋ ВЛАДАН
СТОЛИЋ НАТАША
ТЕШИЋ ЖЕЉКО

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

БУНИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРУШИЋ СЛАВИЦА
ПАВЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
СТОЈАНОВИЋ РАДИСЛАВ
ПЕЈАКОВИЋ ДИЈАНА
ЖАРИЋ ЈУГОСЛАВ
КНЕЖЕВИЋ ДАНИЈЕЛ
ТЕШАНОВИЋ СВЈЕТЛАНА
МИРКОВИЋ ГОСТИМИР
БУНИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ СЛАВОЈКА
ТОВИЛОВИЋ ГОРАН
ПЕТРУШИЋ ЗОРАН
КУЗМИЋ ДРАГАНА
ЛАГАНИН МИЛОВАН
ПЕТРУШИЋ БРАНКО
ЛУЈИЋ МИЛЕНА
ГЕЛИЋ РАДИВОЈЕ

01273 HRVATSKA NARODNA ZAJEDNICA 1908
1
2
3
4
5
6

VIDOVIĆ STIPO
MARIĆ LUCA
ŠUBARA ILIJA
ŠIMUNOVIĆ VID
KAVEDŽIJA RUŽA
KOVAČIĆ DRAGO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ANDRIČIĆ IVKA
ANUŠIĆ SVETOMIR
ANDRIJEVIĆ PILE
VIDOVIĆ LJUBICA
ČOLIĆ NIKOLA
PETRUŠIĆ PERO
JUKIĆ IVO
KOVAČIĆ KARMELA
ANDRIČIĆ LUCA
ČOLIĆ JOSIP
ŠUBARA JOSIPA
ANDRIČIĆ ZORAN
VIDOVIĆ BOŽIDAR
ŠKROBIĆ JELA
ANDRIJEVIĆ JAKO
ŠIMUNOVIĆ JOSIP
ŠUBARA MARINA
ČOLIĆ MARKO
KAVEDŽIJA JURO

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8

GRGIĆ TOJIN
BARIĆ IVKA
MARKOVIĆ TOMISLAV
GRGIĆ JOSIP
PRERADOVIĆ MIRA
MARIĆ FRANJO
VIDOVIĆ IVAN
MARKOVIĆ LUCA

01608 SAVEZ SDA - SBIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ALAGIĆ SENAD
JAKŠIĆ MEHINA
FIFIĆ REŠAD
KOVAČIĆ ABID
VUNIĆ MUHAREMA
MAJSER MINEL
DUGONJIĆ MIRUDIN
VILIĆ VERNESA
FIFIĆ AMEL
PALIĆ IBRAHIM
FIFIĆ NEZIRA
BOTIĆ ŠEVAL
ŠABANOVIĆ SELVEDIN
MURAN AMELA

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6

ЧУПИЋ РАДЕНКО
КАЛАМАНДА МИРОСЛАВА
ТЕШИЋ МИРОСЛАВ
САКАН ЗДЕНКО
ЕСКИЋ МИЛОРАНКА
МАРКОВИЋ БРАНИСЛАВ

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

БАШИЋ МИЛАН
ПЕЈОВИЋ СЛАВОЈКА
ЧУПИЋ РАДИСЛАВ
БИБИЋ ВЛАДИМИР
БУНИЋ МОМИРКА
ВАСИЉЕВИЋ ЈЕЛЕНКО
КУЗМИЋ БОРИСЛАВ
МОМИЋ САЊА
ТОМИЋ БОШКО
ТЕИНОВИЋ НЕВЕН
ЈОВИЧИЋ СЊЕЖАНА
РАДИЋ ИЛИЈА
КАТАНА МИЛАН
МИРОСАВЉЕВИЋ АНТОНЕЛА
СМИЉИЋ ВЈЕКОСЛАВ
ЈОВИЧИЋ МИОДРАГ
РАДИВОЈЕВИЋ БОРЈАНА
БИБИЋ ЖЕЉКО
ТРИВУНОВИЋ ПЕТАР
ПЕТРУШИЋ ДРАГАНА
ЋОРИЋ СРЂАН

01262 PRIVREDNI NARODNI POKRET BIH
1
2
3
4
5
6

JOKANOVIĆ ALEKSANDAR
BLAGOJEVIĆ MARINELA
STOJANOVIĆ RADISLAV
ĐUKIĆ VIŠNJA
ŠKRBIĆ ALEKSANDAR
BOJIĆ JADRANKO

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ПЕТРУШИЋ СТАМЕНКО
ПЕТРУШИЋ САЊА
КРШИЋ ВОЈИСЛАВ
ЖУПЉАНИН СТАНИСЛАВ
ИЛИЋ ЗДРАВКА
ПЕТРУШИЋ СПОМЕНКО
ЖУПЉАНИН СИНИША
БОЈИЋ МИЛОЈКА
ПЕЛИЧИЋ БОЖО
СТОЛИЋ ЛАЗАР
ПЕТРУШИЋ МИЛЕНА
ТРИВУНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ГАЈАНИН ДАРИО
ПЕТРУШИЋ ДАНА
БОЈИЋ ДЕЈАН
ШУЋУР МОМИР
ПЕТРУШИЋ РАДОЈКА
БОЈИЋ РАДЕНКО
ПАВЛОВИЋ ТОМО
БОЈИЋ МИРЕНА
ИЛИЋ НЕДЕЉКО
ИЛИЋ ОБРАД
ИЛИЋ АНЂА
ДУГОЊИЋ РАДЕНКО
ПЕТРУШИЋ ОБРЕНКА

26 ИЛИЋ ДРАГО

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8

JANJILOVIĆ MIRO
STANIŠLJEVIĆ DUBRAVKA
TEPIĆ DRAGAN
TOMIĆ ANA
MOMIĆ DANIJEL
BAJRAKTAREVIĆ SLOBODANKA
POPOVIĆ ALEKSANDAR
BAJRIĆ ADISA

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ТРИВУНОВИЋ МЛАДЕН
ЛУКИЋ БИЉАНА
ЂУКИЋ СЛАВКО
ЗЕЉКОВИЋ МАРКО
МИКИЋ САНЕЛА
КУЗМИЋ МИЛОРАД
МАЛИЈЕВИЋ ГОРАН
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
КРАГИЋ ДАЛИБОР
КОМЉЕНОВИЋ МОМЧИЛО
КЕРЕЗОВИЋ ДАЛИБОРКА
МОМИЋ СЛАВЕН
ЂЕКАНОВИЋ ВЛАДАН
ОСТИЋ МАРИЈА
САВАНОВИЋ МИЛОРАД
ПУЦАРЕВИЋ ОБРЕНКО
ШУЋУРОВИЋ ДРАГАНА
ВАСИЉЕВИЋ СТОЈАН
ЂЕКАНОВИЋ БОЈАН
ШЕБИЋ БОЖАНА
ДУГОЊИЋ ДЕАН
СМИЉИЋ СВЕТКО
ВРЉАНОВИЋ НЕДА
БОЖИЧКОВИЋ ПЕТКО
ЂУКИЋ РАТКО
КАЛАМАНДА ВОЈКА
КРШИЋ БОРИСЛАВ

074 - ТЕСЛИЋ/TESLIĆ

074 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ТЕСЛИЋ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK TESLIĆ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 КАСАПОВИЋ САВО

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ШКРЕБИЋ НОВО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 МИЛИЧЕВИЋ МИЛАН

074 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ТЕСЛИЋ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA TESLIĆ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DUBRAVAC MEHMED
ČAUŠEVIĆ BOŽANA
HUSEINBAŠIĆ ELMIR
DURMIŠEVIĆ SEAD
BEĆAREVIĆ DRAGANA
GARIĆ DAMIR
JUGO MUNIR
VEJZOVIĆ LJERKA
ALIČKOVIĆ SEMIR
KURTOVIĆ AMIR
ČAUŠEVIĆ HALIDA
OSMIĆ SALDIN
HUSKIĆ-BOŠNJAK MEVLUDIN
JAŠAREVIĆ DIRAJETA
MUJČIĆ AMIR
VITLIĆ ATIF
CIRAJ LIDIJA
KAMENČIĆ JASENKO
GIBIĆ SANIDA
BESEMER FRANJO
DRAGONIĆ JASMIN
REDŽIĆ NASIHA
DŽILIĆ ASIM
KAHRIMANOVIĆ MUJO
ZAHIROVIĆ MUBINA
BEĆAREVIĆ IBRAHIM
LAZIĆ GORAN
BOTIĆ MURISA
MEHINOVIĆ AHMET
OMEROVIĆ NEIRA
OMEROVIĆ MIRZO

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7

МАРКОЧЕВИЋ ПРЕДРАГ
КАЛАМАНДА МАРИЈА
КОВАЉЕСКО МИЛЕНКО
ТОМИЋ ЗОРАН
БЈЕЛАНЧЕВИЋ ЈАСМИНКА
ПАНИЋ ДАЛИБОР
ПЕТКОВИЋ СТОЈАН

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ДУШАНИЋ РОСА
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ЈОВИЧИЋ ДРАГО
СМИЉАНИЋ ИРЕНА
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
ВАСИЋ ДУШАН
ЈОТИЋ САНДРА
СМИЉИЋ МИРКО
КОЛОВИЋ ИВАНА
МАРКОВИЋ ИГОР
ЈОВИЧИЋ СЕВЕР
ВАСИЋ ЖЕЉАНА
ОЛИВЕРОВИЋ СТАНКО
НИКОЛИЋ ДАЛИБОР
НЕДИЋ ЂУРЂЕВКА
ЛАЗИЋ СЛОБОДАН
ЈОВИЋ СЛАЂАН
ПЕТКОВИЋ РАДОЈКА
СТАНОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
КРУШЕВАЦ ЈЕЛЕНА
СТЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЈОВИЧИЋ АЛЕКСАНДРА
ОЧАУШАНИН РАДОМИР
КУЗМАНОВИЋ МИЋО

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ZUKANOVIĆ MUJO
HASIĆ JASMINA
DURMIŠEVIĆ IZUDIN
HUKIĆ ASIM
VUKAS-PILARSKI BAHRA
BILINOVIĆ IBRO
SELIMANOVIĆ REDŽO
RAMIĆ AHMEDINA
IRIŠKIĆ SENAD
ZEKIĆ ALIJA
KURTOVIĆ DŽEVADA
OSMIĆ SULEJMAN
ISIĆ ENVER
MUSTAFIĆ ADVIJA
TOPOVČIĆ RAMO
MUFTIĆ ENES
GIBIĆ FIZA
HASIĆ MUHAMED
ZEKIĆ ĆERIM
GIBIĆ ESADA
BEKRIĆ MERSUDIN
RAŠIĆ EMKO
KLIKO ELMEDINA
DURMIŠEVIĆ FATIMA
ĐOGIĆ MEHO

01241 HSP HERCEG-BOSNE
1 MASATOVIĆ ŠTEFO

00996 ЕКОЛОШКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-ЕДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

БУБИЋ ЈЕЛЕНКО
БАБИЋ ЂИНА
КУСИЋ МИЛОРАД
МАРКОВИЋ ДРАГО
ЦРНОВЧИЋ МАРИНА
ТРИВУНЧЕВИЋ ДРАГАН
КИТИЋ СИНИША
ПОПОВИЋ ВЕСНА
НИКОЛИЋ МИРКО
БУБИЋ МЛАДЕН
КОВАЧЕВИЋ ЗОРА
БОГДАНИЋ ДАНИЈЕЛ
ЈАЊИЋ ЗДРАВКО
ЂУРИЋ СЛАВКА
ТРИВУНОВИЋ МИЋО
ЈАНКОВИЋ МИРОСЛАВ
КУЗМАНОВИЋ ЉУБИЦА
ЛЕКАНОВИЋ ЈОВО
ПЕТРОВИЋ БРАНИСЛАВ
РЕЉИЋ ТОДА
АЛЕКСИЋ МЛАДЕН
ПЕРИШИЋ МИОДРАГ
МИТРОВИЋ СЛАВОЈКА
ГАЧИЋ НОВАК
НИКОЛИЋ МИЋО
ГАВРИЋ НАДА
КОВАНОВИЋ МИРКО
ЛЕТИЋ БОРИВОЈ
ЧУПИЋ ДИЈАНА
ЛАЗИЋ ЖИВАНКА
ШАКАНОВИЋ БОЈАН

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ЂУКИЋ МАРИНКО
КУЗМАНОВИЋ СУЗАНА
ЂЕКАНОВИЋ ИГОР
ПРОДАНОВИЋ МИТАР
ЦРНОВЧИЋ МИЛИЦА
БЈЕЉАРЕВИЋ СРЂАН
БОЖИЋ СТОЈАН
ПЕРАНОВИЋ СРЕТЕНА
ТОПИЋ ЗЛАТКО
ЂУРИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОТАНОВИЋ ЖАНА
ПУЉИЋ РАДОЈКО
ЦРНОВЧИЋ ЗОРАН
НУНИЋ СВЈЕТЛАНА
ТОМИЋ РОБЕРТ
ЗОРАНОВИЋ РАДОМИР
КВРЖИЋ САНДРА
ВУКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ УРОШ
СТОЈАНОВИЋ МИЛАНКА
КЕРИЋ МИЋО
БЈЕЛЧЕВИЋ НЕДЕЉКО

23
24
25
26
27
28
29
30
31

ЈОВИЋ МИРЈАНА
ПРОДИЋ НОВИЦА
СТОКИЋ МИРОСЛАВ
ТОДОРОВИЋ САЊА
БЈЕЛЧЕВИЋ ДАРКО
ПАВЛОВИЋ БОЖО
ДЕВИЋ СЛАВИЦА
ЈОВИЋ ГОРАН
ДЕВИЋ ДРАГАНА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ЛУКИЋ МИОДРАГ
ДУШАНИЋ СВЈЕТЛАНА
БРКИЋ МИЛЕ
РАДОНИЋ ЛУКА
БУБИЋ ИВАНА
ЈЕЛИЋ ДРАГУТИН
ЛАЗИЋ РАДЕ
КУПРЕШАК ДРАГАНА
ДУШАНИЋ МИРОСЛАВ
ПАУРЕВИЋ-ЧУТУРА СПОМЕНКА
ИГЊИЋ БОЖО
РАДИЋ БЛАГОЈЕ
ГЛИГОРЕВИЋ ЖИВАНА
КУСИЋ ДРАГОЈЕ
ПЕРИШИЋ ЖЕЉКО
ПЕЈИЧИЋ РАДА
НИКОЛИЋ ДРАГАН
ЗАРИЋ ЖЕЉКО
КОСИЋ ИВОНА
НИКОЛИЋ ЖИВКО
ТРИВУНОВИЋ МАРКО
БОЖИЋ МАЈА
БУГАРИНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
МАРИНКОВИЋ ЗДРАВКО
РАДИЋ МИЛАДИНКА
МАЛБАШИЋ МИЛОРАД
ВАСИЋ ЗОРАН
ЂЕКАНОВИЋ ДИЈАНА
ПОЗДЕРОВИЋ ДЕЈАН
КУПРЕШАК РАДИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ МИРЈАНА

01322 ГАВРИЋ ЈУЛИЈАНА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6

ČUTURA MARIJAN
MAKSIMČUK LJUBICA
CVITANOVIĆ ŠTEFO
MRŠIĆ JOZO
KATIĆ VANJA
PAUREVIĆ PERO

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5
6

ПАУРЕВИЋ ВЛАДО
ТАБАК АНА
ИЛИЋ АНТО
ТАБАК ИЛИЈА
БУЧИЋ АНА
СТЈЕПАНОВИЋ ЗОРАН

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

БОГДАНИЋ ДРАГАН
ГЛИШИЋ САЊА
ШКРЕБИЋ СЛАВКО
БАЧИЋ МИЛАДИН
ЈОВИЧИЋ-ПРЕДОЈЕВИЋ ЖИВАНА
ДЕЛИЋ СЛАВКО
ЈОВИЧИЋ ДРАГО
ШАЈИНОВИЋ ДРАГАНА
СТОЈАНОВИЋ ПЕРО
СИМЕУНЧЕВИЋ ВЛАДИМИР
ЦИГИЋ САЊА
МРАЗИЋ МИЛОВАН
ФРАЊИЋ ЖЕЉКО
КОЈИЋ-СМИЉАНИЋ МАРИНА
МИЛИНКОВИЋ НЕЂО
ЦВИЈИЋ МИОДРАГ
ДУЈАКОВИЋ РАДА
ТЕШИЋ ТИХОМИР
ИЛИНЧИЋ СТАНИМИРКА
НИКОЛИЋ СИМО
ЈОВИЧИЋ РАДОСЛАВ
ЛУКИЋ ГОРДАНА
СТАНИЋ ДРАГАН
НЕСТОРОВИЋ ДЕЈАН
ВАСИЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА
РАДОЊИЋ ДРАГАН
БРКИЋ-СТАНОЈЕВИЋ ТАМАРА
ДУЈАКОВИЋ РАДИВОЈЕ
МАРКОВИЋ ДАЈАНА
АЛЕКСИЋ ЗОРАН
ВУКОВИЋ ДРАГО

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ВИДОВИЋ МЛАДЕН
БУЛАЈИЋ СУЗАНА
ДУЈАКОВИЋ ДУШКО
ГАЧИЋ ВЕДРАН
АНТЕШЕВИЋ ЖЕЉАНА
САВКОВИЋ МИЛАДИН
ЋЕЛИЋ СЛОБОДАН
АЛЕКСИЋ ГОРДАНА
ПРОДАНОВИЋ ДАНИЕЛ

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6

KATIĆ JOZO
MARTINOVIĆ SUZANA
BRADARIĆ MIRO
MRŠIĆ AUGUSTIN
MRŠIĆ DANICA
MEDOVIĆ GORAN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ZUKANOVIĆ SEJDO
ALIČKOVIĆ LEJLA
HAUŠIĆ HIDAJET
KOPIĆ ADMIR
DRAGONIĆ JASNA
OSMIĆ RASIM
TENIĆ ESMIR
KUJUNDŽIĆ SADIKA
HODŽIĆ ADEL
MULIĆ MEHO
HAUŠIĆ FATIMA
NUMANOVIĆ AMIR
DELIĆ RAMO
KURTOVIĆ ADISA
OSMIĆ REDŽO
HAUŠIĆ SANEL
KAHRIMANOVIĆ MEDINA
HUSKIĆ SAMIR

01379 PRANJIĆ JURO - NEOVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SIVIĆ ALDIN
KOPIĆ EMINA
KURTOVIĆ KEMAL
ZUKANOVIĆ ELVIR
TERZIĆ MERSIHA
KOPIĆ HUSEIN
JUSUFOVIĆ ENIS
GIBIĆ AMELA
KUNIĆ HIDAJET
DŽANANOVIĆ HARIS
TERZIĆ NINA
NUMANOVIĆ NEDŽAD
KAHRIMANOVIĆ MIRALEM
KARABEGOVIĆ ESMA
BEKRIĆ EMIR
KARABEGOVIĆ ERNAD
KURTOVIĆ SAMIRA
KARABEGOVIĆ EMIR
HAMIDOVIĆ MIRZET

20
21
22
23
24

KOPIĆ SABINA
MAHMUTOVIĆ SENID
HAUŠIĆ HIMZO
DELIĆ HANA
SELIMANOVIĆ SELVEDIN

01627 НАПРЕДНА СРПСКА СРПСКА РАДИКАЛНА И СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ГОТОВАЦ МОМЧИЛО
АНТЕШЕВИЋ ДУБРАВКА
ТОДОРОВИЋ МИЛОРАД
ДОЛИЋ НИКО
ЈОВИЧИЋ НЕДЕЉКА
ВАСИЋ РАДЕНКО
ПАНИЋ МИЛОМИРКА
КИТИЋ НЕДИЉКО
АРСЕНИЋ МИЛОРАД
МРАЗИЋ ДАЛИБОРКА
НЕДИЋ СТОЈАН
ПЕТКОВИЋ ТАТЈАНА
ЛИПОВЧИЋ БРАНИСЛАВ
ЂУРКОВИЋ ЉУБОМИР
ПОПОВИЋ САЊА
МАРКОВИЋ ЗОРАН
СТЕВАНОВИЋ РАДА
КАЛЕЗИЋ ЗОРКА
САВИЋ КОНСТАНТИН
КРШИЋ ДУШКО
ТУБИЋ ВЕСНА
РАДИЋ МИЛИВОЈКО
КЉЕЧАНИН СРЕТКО

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 MILADIĆ SINIŠA

01269 РАДНИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЈЕЛАЦ ГОРАН
ЂАЛИЋ СЛАВКА
ТРНИНИЋ МАРКО
ЧОВИЋ НЕЂО
МИКАНОВИЋ САЈА
БАЈРИЋ МУЈО
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГО
ДУШАНИЋ ЖИВАНА
ПОПОВИЋ МЛАДЕН
МАРИНЧИЋ СЛОБОДАНКА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4

ЛЕТИЋ МИРОЉУБ
ЂУКАНОВИЋ ЗАГА
ЈОТАНОВИЋ ЛУКА
БОЖИЋ МИРО

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

МАРИЋ МИЛЕНА
ЂУРИЋ МИЛОВАН
ГАЧИЋ ДАРКО
БИЈЕЛАЦ НАТАША
ГАЧИЋ МИОДРАГ
ГРАНДИЋ ГОРАН
БОГДАНИЋ МИРОСЛАВА
РАДОНИЋ САША
ЈОВИЧИЋ БРАНЕ
МИТРОВИЋ НАДА
ПЕТКОВИЋ ДУШАН
МИЉАНОВИЋ МИОДРАГ
ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА
БУБИЋ МАРКО
ЈОТАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ МИРЈАНА
БИЈЕЛАЦ СЛАВИША
РАДИЋ ГОРАН
ДИМИТРИЋ ЈЕЛА
СПАСОЈЕВИЋ ДАНИЛО
МИЉАНОВИЋ СЛАЂАНКА
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАДИН
СТЈЕПАНОВИЋ ДАЛИБОР
НЕДИЋ САНЕЛА
ВЕСЕЛИНОВИЋ САНДРА
ДОЛИЋ МЛАДЕН
АНТЕШЕВИЋ МИЛЕНКО

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ĐURIĆ SLAVIŠA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ЈОВИЧИЋ ЖАРКО
ЈОВИЋ МИЛИЦА
КРШИЋ МИЛИВОЈЕ
КОЛОБАРИЋ ДРАГАН
РАДОНИЋ СВЈЕТЛАНА
СМИЉАНИЋ НОВИЦА
ЈОТАНОВИЋ ДУШАН
ПАВЛОВИЋ СРЕБРЕНКА
ЂУКАРИЋ СТОЈКО
МАРКОВИЋ ДУШАН
ТОМИЋ ГОРДАНА
ХАЈДАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ДРИНИЋ САША
ЈОТАНОВИЋ ЈАДРАНКА
ЋЕЛИЋ РАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ МОМИР
БОТИЋ РУЖА
ТОМИЋ СРЕДО
МАРКОВИЋ ЖЕЉКО
НИКОЛИЋ ДАНИЈЕЛА
ЛАЗИЋ НЕНАД
ТРИВУНЧЕВИЋ СТОЈКО
КОВАЧЕВИЋ МАРТА
ЂУРИЋ МИРО

25
26
27
28
29
30

МАРКОВИЋ СЛАЂАН
СИВИЋ ДЕЈАНА
ЛАЗИЋ ДАНИЈЕЛ
МАРЈАНОВИЋ ДАЛИБОР
ТРИФУНОВИЋ МИЛАНА
ПОЗДЕРОВИЋ ВОЈКО

01375 ШКРЕБИЋ МИЛАНКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

СТАНКОВИЋ ЂОРЂО
ПАНИЋ АНЂЕЛИЈА
НИКОЛИЋ МИЛУТИН
ХРВАЧИЋ НЕЏАД
РАДИЋ БОЖАНА
МАЛИВОЈЕВИЋ ЗДРАВКО
ЂУРИЋ МИЛЕ
БИЉАНОВИЋ МЕНЗАРЕТА
ЈЕВРОСИМОВИЋ ИГЊО
ПЕТРОВИЋ ЖИВКО
ПАУРЕВИЋ МИЛЕВА
ПАПИЋ СИМО
НУМИЋ ХИМЗО
ДУЈМОВИЋ КАЈА
ДУШАНИЋ ДЕЈАН
СМИЉИЋ МАРИНКО
ПОПОВИЋ ТАТИЈАНА
ГОЈИЋ ПЕТАР
ЛЕТИЋ БОРИСЛАВ
ТРИВУНЧЕВИЋ ЗОРКА
ДОЛИЋ МИЛУТИН
СИВИЋ СЕЛИМ
САВИЋ ВЕЛИНКА
ЦВИЈИЋ МИЛАН
ТОМЦ ЈАНКО
ЧАУШ НАФА
КРШИЋ МИРКО
ДЕЛИЋ РАДЕ
МАХМУТОВИЋ ЈЕЛКА
ДЕВИЋ МИЛУТИН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

СТАНКОВИЋ МИЛОВАН
ЈОРГИЋ БИЉАНА
СТОЈИЧИЋ ДУШАН
БЈЕЛЧЕВИЋ НЕДЕЉКО
БОРИШИЋ БОРКА
СТАНКОВИЋ СТАНКО
ЂУРИЋ БОШКО
НИНКОВИЋ-ГОТОВАЦ СВЕТЛАНА
СМИЉАНИЋ СТОЈАН
БУБИЋ САВО

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

НЕСТЕРОВИЋ МЛАДЕНКА
МИШИЋ ЉУБОМИР
ПУЉИЋ СТОЈАН
СИМАКОВИЋ РУЖА
САВКОВИЋ НИНКО
КОВАЧЕВИЋ ДАВОР
ЈЕЛИЋ СПОМЕНКА
БОЖИЋ СИНИША
ЂУРИЋ РАДОМИР
РАДЕШИЋ МИЛИЦА
КЉЕЧАНИН МИЛАДИН
МАЛИВОЈЕВИЋ ЉУБОМИР
ИГЊИЋ САНДРА
МАЈСТОРОВИЋ НЕВЕН
КУЗМАНОВИЋ ПЕТКО
МАРКОВИЋ ЖЕЉКА
МИШИЋ ДУШКО
ЂУКИЋ БОГДАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ МАЈА
ПАВЛОВИЋ СЛАВКО
ПЕТРОВИЋ ГОРДАНА

075 - ŽEPČE/ЖЕПЧЕ

075 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ŽEPČE / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЖЕПЧЕ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MANDURA IVICA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ŠIŠIĆ EDIN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ZOVKO MATO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 MARIĆ VINKO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 AGIĆ RUSMIR

075 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ŽEPČE / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЖЕПЧЕ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

JAHIĆ FADIL
HAJDAREVIĆ ARMINA
BEČIĆ IZUDIN
MEHIĆ DŽENAN
ČAUŠEVIĆ BESIMA
PRELDŽIĆ SENAD
POPOVIĆ PREDRAG
KREZO RUŽICA
BEGIĆ ELMEDINA
EFENDIĆ ELVIR
PRASKO ADNAN
MUSLIĆ ŠEVALA
BOTIĆ ELVIS
BILJINAC BEKRIJA
TUTNJIĆ SADIKA
HIBOVIĆ ERNAD
MEHIĆ JASMINA
TUTNJIĆ MUHAMED
MUJIĆ IRNES
HRUSTIĆ ELMEDINA
PAŠIĆ ŽANA
MALIĆBEGOVIĆ ADMIR
KAFEDŽIĆ KASEMA
DERLIĆ RAMIZ
TODOROVIĆ BOGDAN
MEHINAGIĆ KEMAL
MEHIĆ SENAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

JUSUFOVIĆ MUHAMED
BADNJAR MIRSADA
PAŠALIĆ ĆAMIL
SINANOVIĆ ASIM
KAMERIĆ EDINA
MALIĆBEGOVIĆ ZIJAH
HADŽIĆ ERNAD
ZVEKIĆ MERSIJA
BADNJAR IBRAHIM
DERLIĆ NIJAZ
MEHIĆ SANRA
HUSKIĆ ĆAZIM
MUJIĆ SANEL
NALIĆ ASIMA
AHMIĆ AMER
HOĐIĆ VAHIDIN
HADŽIĆ LEJLA
MALIĆBEGOVIĆ NERMIN
HIBOVIĆ RASIM
OKANOVIĆ FATA
EFENDIĆ AHMED
EFENDIĆ MUSTAFA
GRAHIĆ EDINA

24
25
26
27

TUTNJIĆ IBRAHIM
HODŽIĆ BENJAMIN
REDŽIĆ AZRA
MEHIĆ AŠIR

01241 HSP HERCEG-BOSNE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ŠIRIĆ IVAN
MARKANOVIĆ LJUBICA
ĐUZEL MARINKO
JUKIĆ OGNJEN
TOMAS SLAVICA
ANTOLOVIĆ TADO
MARKANOVIĆ DRAGO
RADOŠ RUŽICA
ĆOSIĆ JOSIP

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TOMIĆ IVICA
ĆURIĆ GORDANA
SINANOVIĆ MARKO
RADOŠ OLIVER
MARKOVIĆ ANKICA
DŽAMBO MIRKO
TOKIĆ MARINKO
KLARIĆ MARTINA
ŠIRIĆ IVICA
JUKIĆ JOZO
KOVAČEVIĆ MONIKA
KAJIĆ ANDREJ
ŠUMIĆ MIRKO
RADOŠ TANJA
VIDOVIĆ ILIJA
KNEŽEVIĆ STANKO
ADŽIĆ VALENTINA
TADIĆ JOSIP
LOVRIĆ VEDRAN
JUKIĆ-DUNĐER TEREZIJA
SLIŠKOVIĆ JERKO
RADIĆ MATO
MEĐUGORAC MARIJANA
PERKOVIĆ ANTO
PENIĆ IVICA
JUKIĆ ZRINKA
GROZDIĆ SAŠA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7

ANTOLOVIĆ JOSIP
TADIĆ ANA
JOZINOVIĆ ALOJZ
PERVAN NENAD
KARIMOVIĆ DANIJELA
ĆURO IVICA
AGANOVIĆ ALDIN

8
9
10
11
12
13

KNEŽEVIĆ ILIJANA
PAVLOVIĆ PETAR
ANTOLOVIĆ NATALIJA
HODŽIĆ SAKIB
TOMAS ANA
LONČAR NIKICA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

MARKOVIĆ VLADO
BABINJAC FAHRIJA
KESIĆ EMIN
MALIĆBEGOVIĆ ŠAĆIR
BOROVAC MEDIHA
ŠIMIČIĆ DRAGO
SINANOVIĆ NIKOLA
MALIČBEGOVIĆ SADBERA
EFENDIĆ AHMET
KAMERIĆ MEHO
MUJIĆ ŠERIFA
PRELDŽIĆ VELIJA
JOZINOVIĆ STIPO
RADOŠ VIKTORIJA
ŽIVKOVIĆ RAJKO
MAŠIĆ IBRAHIM
DŽINIĆ MUNIBA
LONČAR DRAGO
KREHMIĆ EZIB
KESIĆ DŽEMILA
BAJRIĆ HALID
PETROVIĆ FRANJO
BEŠLAGIĆ JASMINKA
BEČIĆ MUNIB
KIKIĆ ILIJA
IVANDIĆ JELA

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MOSTARAC FRANJO
KATIĆ LJILJANA
RADIĆ IVICA
KRAJINA VINKO
JUKIĆ MARICA
MARIĆ MLADEN
LUPIĆ VITKO
AUGUSTINOVIĆ TINA
ADŽIĆ BRANKO
LUČIĆ JOSIP
LONČAR TANJA
BABIĆ DRAGAN
VIDOVIĆ IVO
TROGRLIĆ LJILJANA
VIDOVIĆ NIKOLA
ĆURIĆ TADO
BLAGOJEVIĆ LJUBICA
KOSIĆ VINKO
MARKANOVIĆ VINKO
MANDURA IRENA

21
22
23
24
25
26
27

ADŽIĆ PETAR
BULAJIĆ ANTON
ĐUREIN MILOŠEVIĆ MARA
JOZINOVIĆ DRAGO
FILIPOVIĆ JELICA
BANDIĆ VIKTOR
MARINOVIĆ DARKO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DERVIŠEVIĆ SAFET
DERLIĆ-GRABUS DŽEMKA
BEĆIROVIĆ NAZIM
DIZDAREVIĆ SENADA
HUSIČIĆ NIJAZ
KARSO MUHIDIN
ŠEHO DERVIŠ
MEHIĆ INDIRA
MEŠELJEVIĆ BAHTIJA
GAZIĆ MUJAGA
MAGLIĆ ALMA
ŠIŠIĆ ZIJAD
BEĆIROVIĆ HAZIM
ČIZMIĆ SELVEDINA
ČOLIĆ HASAN
BIJEDIĆ NIJAZ
KOVAČEVIĆ NERMINA
DŽINIĆ SEMIZ
PRASKO AJDIN
SUNGER MELISA
KARAHODŽIĆ EDIN
MUJIĆ HUSEIN
REDŽIĆ ADMIRA
MEHIĆ BEKRIJA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 VRBIĆ BERNARD

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HUSEINAGIĆ EMINA
HODŽIĆ NEDŽAD
DERLIĆ MIRSAD
BOLIĆ ARMIN
MUJIČIĆ RASMINA
AJAN SENAID
MALIĆBEGOVIĆ AMIR
DERLIĆ SAMRA
HODŽIĆ MUHIDIN
KADIĆ NURAGA
MRAHOROVIĆ ANIDA
BAŠIĆ NEDIM
EFENDIĆ SEMIR
HASIČEVIĆ ELMIRA
KESIĆ SUVAD

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FEJZIĆ ALDIN
BAŠIĆ MAHIRA
ORLIĆ FERID
EFENDIĆ MIRSAD
MEMČIĆ SANIDA
ĐULEPA MALIK
OMERČIĆ NIRMELA
MEHINAGIĆ ZLATA
MALIĆBEGOVIĆ ALMIRA
TUKA ELVEDIN

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1 UDOVIČIĆ PANTO
2 UDOVIČIĆ SRETANKA

01438 HASAGIĆ MUHAREM - NEZAVISNI KANDIDAT

077 - ZAVIDOVIĆI/ЗАВИДОВИЋИ

077 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ZAVIDOVIĆI / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЗАВИДОВИЋИ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MULAHALILOVIĆ ISMET

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 OMERAŠEVIĆ SUAD

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MUJANOVIĆ HAŠIM

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 HRKIĆ RIFET

077 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ZAVIDOVIĆI / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЗАВИДОВИЋИ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DURAKOVIĆ JUSUF
SULJIČIĆ FADILA
PETROVIĆ RADOSAV
ŠIŠIĆ ELMA
BRČIĆ ADNAN
SINANOVIĆ BENJAMIN
OSMIĆ FUHAD
BURKIĆ GORDANA
IMAMOVIĆ NEDŽAD
VUKOVIĆ SENAD
FALJIĆ MELISA
MEMIĆ DAMIR
ORUČ NAHOD
HOTIĆ RASKA
ORDAGIĆ MUSTAFA
ĆEBIĆ NERMIN
MIRIČANAC VANJA
IBRIĆ KASIM
HALILOVIĆ EDHEM
SINANOVIĆ MERIMA
MARUŠIĆ JASMIN
OSMIĆ ETJEN
HRVIĆ ZANA
HASIĆ JASMIN
ZAMBAKOVIĆ NAZIF
BRAJZ TANJA
STARČEVIĆ EMIR
AVDANOVIĆ ELDAR
SOFTIĆ AMIRA
OSMANOVIĆ RAZEM
KADIĆ ELVIRA

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AHMIĆ FARUK
LATIFOVIĆ FATIMA
HALILOVIĆ MIRNES
MUJANOVIĆ ELDIN
DUBRAVAC REMZIJA
ĆATIĆ AMIR
BULJUBAŠIĆ SMAIL
HALILOVIĆ SAMIRA
HASANBAŠIĆ NIHAD
DEMIROVIĆ EKREM
FALJIĆ JASMINA
ĆATIĆ MEMIŠ
TURSIĆ ANELA
AHMIĆ ZIHNIJA
ALIČIĆ RIFET
MUHAREMOVIĆ EDINA
FALJIĆ IBRAHIM
HASIČEVIĆ HASAN
MUJANOVIĆ AZRA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUHIĆ HALID
2 HALILOVIĆ ZEKIRA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AVDIĆ BESIM
OSMIĆ HAKIJA
HADŽIĆ AMIRA
ĆATIĆ HARIS
MUJKIĆ EDIN
BAŠIĆ HATIDŽA
ČAMDŽIĆ MESUD
MEHIĆ AMIR
SINANOVIĆ ADELA
HALILČEVIĆ NERMIN
BEĆIROVIĆ DERVO
ŠIBONJIĆ AMIRA
MUSTAFIĆ SEVAD
JALMANOVIĆ SANEL
ĆATIĆ BADEMA
RUČIĆ SAMIR
BULJUBAŠIĆ SENAD
ĆATIĆ SELMA
ČAMDŽIĆ HAJRUDIN
ĆATIĆ NUSRET
ČAHTAREVIĆ FATIMA
BOŠNJAKOVIĆ HAKIJA
ŠUŠIĆ RAMIZ
JAŠAREVIĆ SADETA
SAĆIĆ DŽEVAD
KESEROVIĆ EDIN
FALJIĆ MIRSADA
PAŠIĆ ASMIR
KAKNJAŠEVIĆ NEJRA

01285 NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PLAKALO SUHBIJA
MUJIĆ SABINA
MUJANOVIĆ ASMER
ĆEHAJIĆ KEMAL
BAJRIĆ ANELA
RIBIĆ ZAHIR
STARČEVIĆ ELVIR
HUSKIĆ ELMA
MUSTIĆ ZEKRIJA
MAHMUTOVIĆ AHMET
MULAHUSIĆ ASMIRA
BEŠLIJA SAMIR
MENZILOVIĆ ALEN
MUJANOVIĆ AMERISA
MAGLIĆ EDIS
HASANČEVIĆ NERMIN
SELIMOVIĆ ALMA
HASIĆ IBRAHIM
HUSANOVIĆ RAMIZ
NURKOVIĆ NERZADA
IMŠIROVIĆ ALIJA
FERHATOVIĆ EMIN
HODŽIĆ ŠEFIKA
ZVEKIĆ DŽEMO

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MUŠIĆ DERVO
MAHOVAC ADISA
ŠIBONJIĆ SAMIR
BULJUBAŠIĆ MERSID
VIKOVIĆ ADILA
HODŽIĆ OMER
BUKVIĆ HARIS
KARAJBIĆ HATIDŽA
KRAJINIĆ RAMIZ
VUKOVIĆ HAKIJA
TURSIĆ JASMINA
BURZIĆ SAMEL
KOVAČEVIĆ EJUB
AVDIĆ FERIDA
BULJUBAŠIĆ NUSRET
HUSKIĆ RAŠID
MEDIĆ EMINA
MUSTIĆ ISMET
MAHOVAC FIJAD
MUJIĆ AMRA
MUŠIĆ MUNIB
HRKIĆ IZUDIN
MUŠIĆ MERIMA
SINANOVIĆ MIRNES
MULASMAJIĆ SUAD
MUKIĆ SELMA
IMAMOVIĆ MUSTAFA
MRKALJEVIĆ ABID
ZAMBAKOVIĆ ELMA

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MUJKIĆ AVDAGA
BEĆIROVIĆ INES
OMERAŠEVIĆ FERID
LATIFOVIĆ RAMIZ
DŽINIĆ MEDIHA
SULEJMANOVIĆ HUSEIN
HASIĆ HAMDO
OMEROVIĆ AMERISA
PAŠIĆ SAMIR
JAŠAREVIĆ MENSUR
LATIFOVIĆ EDITA
HASIĆ SADMIR
SOJKIĆ IBRAHIM
FOJNICA BEGAETA
MUŠIĆ SEFIR
MUJIĆ ENESA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 GRLIĆ NEVENKO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DŽINIĆ EMIR
JUSUPOVIĆ IZUDINA
BOŠNJAKOVIĆ IBRAHIM
HAMZIĆ DŽEMIL
UČUKALO INESA
JAKOVLJEVIĆ ZDENKO
IMAMOVIĆ ISMET
STARČEVIĆ-DURAKOVIĆ SIFETA
GRADINOVIĆ ZIJAD
IKANOVIĆ SENAD
SINANOVIĆ FAHIRA
SALETOVIĆ SAMIR
BAJRAMOVIĆ SAFET
HADŽIĆ BERINA
MUHIĆ FADIL
ĐERZIĆ EDIN
JUSUPOVIĆ SUVADA
RIDŽAL ERMIN
IMAMOVIĆ NISVET
DERLIĆ TAHIRA
HUTINOVIĆ ADMIR
MAHOVAC ESAD
MEHANOVIĆ AMELA
KARAJBIĆ SEMIR
FEJZIĆ ERMIN
BURIĆ ILDA
TERZIĆ KEMAL

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

IBRAHIMPAŠIĆ NEDŽIB
MEHANOVIĆ SABRIJA
MOSTARLIĆ MEHMED
KULJANOVIĆ FAHRO
MARIĆ ANA
SINANOVIĆ ASIM
ZILKIĆ RASIM
KESEROVIĆ MUNEVERA
SINANOVIĆ HASIJA
BEŠIĆ RAMIZ
BURAZEROVIĆ GOSPA
AVDIĆ ZEJNIL
ISIĆ SALIH
ĐERZIĆ SABAHETA
BJELIĆ MEHO
BULJUBAŠIĆ HAMDO
TINJIĆ DANIELA
ŠOGOLJ AHMET
BULJUBAŠIĆ HAKIJA
MEHINAGIĆ ŠEMSA
MOSTARLIĆ ŠAHBAZ
MURATOVIĆ ASIM
LARMA AJIŠA
HRKIĆ SALIH
SOJKIĆ AHMET
DOLEČEK MILKA

27
28
29
30

SKENDEROVIĆ MUHAREM
ŠABANOVIĆ SALIH
HUSKIĆ FATIMA
MAHOVAC MUHAMED

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

MAHMUTOVIĆ NEDŽAD
ŠABANOVIĆ AZRA
SINANOVIĆ ARNES
MUJIĆ RAMIZ
KARAHASANOVIĆ ADNANA
ADROVIĆ DŽEKO
POLIĆ ALMA
ČAHTAREVIĆ ENVER
VIKOVIĆ IDRIZ
MEHIĆ ALDINA
SOFTIĆ AZIZ
ČAHTAREVIĆ MELINA
POLIĆ SAFET
FALJIĆ NISVET
MAČAK AMELA
HOROZOVIĆ RASIM
ŠOGOLJ MIRNESA
SKEJIĆ HAŠIM
OMERAŠEVIĆ JUSO
BIBEROVIĆ ALMA
OSMIĆ SENAD
BERBEROVIĆ IRENA
IMŠIROVIĆ HAJRUDIN
KESEROVIĆ SELMEDIN
MAHOVAC ELVIRA
MUJIĆ EMIR
MUŠIĆ ALMINA
IBRIŠIMOVIĆ MIRSAD
PARIĆ NUSRET
MAHMUTOVIĆ IBRAHIM
FALJIĆ EMIR

00028 DEMOKRATSKA
1
2
3
4
5
6

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

DUBRAVAC ESAD
BOŽIĆ MILENA
PARIĆ ASIM
OMIĆ ŠEMSO
MUŠIĆ AMRA
OKANOVIĆ ESAD

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6

SIVIĆ SUAD
DŽINIĆ SABINA
MURATAGIĆ SEAD
FAZLIĆ NIKOLINKA
MUHAREMOVIĆ RASIM
BEKTIĆ SIFET

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BURIĆ ADNAN
KALABIĆ JASMINA
ĆATIĆ ŠEFIK
ČAMDŽIĆ DŽENANA
HALILOVIĆ FUAD
AVDIČEVIĆ ZAHID
JUPIĆ AMRA
KARAHASANOVIĆ SIFET
HRNJIĆ SANEL
KALABIĆ ELVIR
STARČEVIĆ MELIHA
SIJARIĆ NEDŽAD
MENZILOVIĆ NEVZET
ZUKIĆ MINELA
HOROZOVIĆ ZIJAD
KADRISPAHIĆ MEHMEDALIJA
POLIĆ DINKA
MAHMUTOVIĆ JASMIN
FOJNICA REMZO
BULJUBAŠIĆ AMINA
MEHIĆ EDIS
ŠABIĆ MIRSADA
DŽAFEROVIĆ EMIR
IMAMOVIĆ ARMIN
JAŠAREVIĆ AIDA

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1 ASENTIĆ NENAD
2 ASENTIĆ ILINKA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MEMAGIĆ ISMET
MAHMUTOVIĆ LEJLA
HASIĆ RAGIB
GRADINOVIĆ ŠEMSUDIN
MUSTAFIĆ ALMEDINA
ĆATIĆ GALIB
MAČKOVIĆ ZIJAD
BEĆIROVIĆ MELIHA
MUJAKOVIĆ KAZAFER
HALILČEVIĆ MIRSAD
AHMETOVIĆ EMSADA
SINANOVIĆ FAHIRA

078 - BANOVIĆI/БАНОВИЋИ

078 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BANOVIĆI / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БАНОВИЋИ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 RIBIĆ SEAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BIRPARIĆ BEGO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 SOFTIĆ NIJAZ

078 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BANOVIĆI / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БАНОВИЋИ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

KADIĆ ADNAN
KURTIĆ ŽIVKA
BEBAKOVIĆ ELVIS
MILIĆ ŽELJKO
AHMETOVIĆ MIRZETA
MUJIĆ JASMIN
MUJKIĆ MIRNES
BAKALOVIĆ RAZA
MILKUNIĆ SIFET
BRKIĆ PETAR
TABUDIĆ FIKRETA
SOFTIĆ NUSRET
VIĐEN DENIS
JEDRAŠI SENADA
MEŠIĆ KADRIJA
KUDUMOVIĆ SULJO
AGIĆ SAMIRA
HUSIĆ VAHID
MOSTARLIĆ HAŠIM
ZRNANOVIĆ SELMA
CILOVIĆ AVDIJA
ŽUNIĆ OMER
TERZIĆ AMRA
IKANOVIĆ ATIF

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DELAGIĆ NERMIN
HASKIĆ SANELA
LEVIĆ ŠEVKIJA
RIZVIĆ MUNEVER
HASANOVIĆ MERIMA
GUTIĆ MIRALEM
ŠARIĆ ISMET
BRIGIĆ BELMA
ŠEHIĆ REDŽO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SOFTIĆ MIRNES
LAPANDIĆ ALISA
BRIGIĆ MURIS
BEHRIĆ JASMIN
MUJIĆ ZAMFIRA
IKANOVIĆ SIFET
MAHOVKIĆ RAHMAN
ĆEBIĆ LEJLA
SMAJLOVIĆ AVDO
HASANBEGOVIĆ SAID
PIRIĆ ELZINA
LUGAVIĆ SUAD
LAPANDIĆ ŠEHVAL
DOSTOVIĆ SELMA
HUSIĆ MIDHAT

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 KAMETOVIĆ ALVIN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GOLAĆ HUSO
GOLAĆ ELVISA
SARIĆ MUHAREM
ZRNANOVIĆ ZAHID
KUDUMOVIĆ FADILA
RIZVIĆ MEHO
ORUČEVIĆ EDISA
HODŽIĆ MEHMED
PIRIĆ KASIM
MUJKIĆ REFIK
SALETOVIĆ SENADA
BERBIĆ IBRAHIM
ZEJNIĆ MIRALEM
MOSTARLIĆ ELVIRA
FAJIĆ ŠUKRIJA
POPOVIĆ ČEDO
ZEJNIĆ MERISA
KUDUMOVIĆ MIDHAT
DEMIROVIĆ MUHAMED
HASIĆ DŽEMILA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MUŠANOVIĆ ELVIR
HUSANOVIĆ ZULBIJA
AGIĆ MUHAMED
PIRIĆ HASAN
MAZALOVIĆ MUNEVERA
BEĆIROVIĆ EMRAH
RAHMANOVIĆ OSMAN
BAJRIĆ ALMA
LAPČEVIĆ ERNEST
IMŠIROVIĆ HUSEIN
HADŽIBEGIĆ VELHERMINA

12
13
14
15

ŠEHIĆ MERSUDIN
HODŽIĆ ABDULAH
TERZIĆ IVANA
ĐENADIĆ MIRNES

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8

KURTIĆ DŽEMALUDIN
RAHMANOVIĆ JASNA
TRUMIĆ ASIF
DURGUTOVIĆ AMIR
SOFTIĆ SAMRA
MUŠANOVIĆ ENVER
GUTIĆ AIŠA
KAVAZOVIĆ MUSTAFA

078 NACIONALNE MANJINE BANOVIĆI / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ БАНОВИЋИ

01142 MEHIĆ MEHMED - NEZAVISNI KANDIDAT

079 - ŽIVINICE/ЖИВИНИЦЕ

079 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ŽIVINICE / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЖИВИНИЦЕ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MURATOVIĆ HASAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ALJIĆ ASIM

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 MUJANOVIĆ SEAD

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 TRUMIĆ HUSEIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH

1 RAZIĆ SANEL

079 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ŽIVINICE / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЖИВИНИЦЕ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ZOLETIĆ AMIR
MUMINOVIĆ AMILA
MEŠIĆ OSMAN
ĐULOVIĆ MUHAMED
ZENUNOVIĆ SENIBA
BEŠIROVIĆ MUJO
RAKOVAC MAHIR
ĐAKOVIĆ LIDIJA
MAMIĆ NUSRET
ILJKIĆ ILIJA
MAHMUTOVIĆ MIRNESA
MUSIĆ SALKO
BUTKOVIĆ SEMIR
KOTLICA MAJDA
SMAJIĆ ALEM
NIKIĆ TUNJO
BAJRIĆ ALMEDINA
KAMBEROVIĆ ZAHIR
ALJIĆ ENVER
ALIBAŠIĆ AMRA
KUDIĆ ZIKRET
ALJIĆ RIZAH
MUMIĆ ADELA
MUJAGIĆ NUSMIR
TROKIĆ HUSEIN
MARJANOVIĆ MILANA
SALKOVIĆ MEVLUDIN
HUSOVIĆ EDIN
MANOJLOVIĆ ALEKSANDRA
SALIHOVIĆ ASMIR
BRČANINOVIĆ ZENAIDA
HRNJIĆ JASMINA
ALJIĆ ALEN
ALJIĆ HAJRUDIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DELIĆ ABDULAH
ČAUŠEVIĆ ADVIJA
KLOPIĆ MEHMED
ZUKIĆ MUAMER
HALILOVIĆ HASIBA
JAGODIĆ ALMIR
TALETOVIĆ FEHIM
OMIĆ SAMRA
VEJZOVIĆ FAHRUDIN
FERIZOVIĆ ADEM
HASANOVIĆ ELDINA
MAHMUTBEGOVIĆ HALID
ALIČIĆ ZIJAD

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ČERGIĆ ELMIRA
ĆASUROVIĆ ASIM
TULUMOVIĆ ĆAZIM
SIOČIĆ MIRHA
ŠLJIVIĆ FEHIM
BRČANINOVIĆ ELVIS
UŽIČANIN SABINA
SELIĆ SALIH
ZUKIĆ ABDULAH
KRBULJIĆ AMELA
DELIĆ ELDIN
MEMIĆ AVDO
ADEMOVIĆ ADELA
BEŠIĆ ENVER
HADŽIĆ NEVRES
KALAJEVAC SADINA
BRČANINOVIĆ DENIS
MUŠIĆ ZAHID
PARIĆ MIRNESA
BIJELIĆ MERISA
REDŽIĆ MEHO

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 JUSIĆ AVDO

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MUHIĆ BEGAN
HRUSTEMOVIĆ SNEŽANA
JUSIĆ NAIL
HALILOVIĆ JASMIN
NUKIĆ EMIRA
ALJIĆ SEMIR
KADIRIĆ ASIM
ŠABANOVIĆ AZEMINA
NOĆAJEVIĆ SEAD
MUHIĆ SAID
ČOKIĆ ADELA
MUŠIĆ IBRAHIM
ČIČKUŠIĆ SEAD
GOLETIĆ SANELA
ZAHIROVIĆ NUSRET
MUJANOVIĆ HILMO
ČANIĆ SABIRA
MUJEZINOVIĆ ADIN
OMEROVIĆ DŽEMAL
ĆASUROVIĆ ASMIRA
BIJELIĆ HIMZO
SALIHOVIĆ MIRZA
BUTKOVIĆ ENISA
JAŠAREVIĆ ĆAZIM
ČAUŠEVIĆ JASMIN
ALIBAŠIĆ AIDA
ŠIŠIĆ MIRSAD
FORČAKOVIĆ BRAJKO
EMRULI ALMA
MUSTAFIĆ ENES

31
32
33
34

HODŽIĆ AHMET
ALIĆ ELVISA
SMAJIĆ ALMINA
JAHIĆ SEDIN

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 ADEMOVIĆ ADMIR
2 KONJIĆ NADIRA
3 BEĆIROVIĆ ZAJIM

01405 BEŠLIJA VAHID - NEZAVISNI KANDIDAT

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

CIRGER SAŠA
POZDEREC JADRANKA
MIŠIĆ MLADEN
ŽEPIĆ DENIS
JURIĆ ZDENKA
TADIĆ FRANCO
TOMIĆ ŽELJKO
BABIĆ IRENA
ANTUNOVIĆ RUDOLF
MARIČEVIĆ MIJO
MIŠIĆ BRANKA
JAKIĆ DRAGO
MIJATOVIĆ IVANA
FILIPOVIĆ MIJO
PAVIĆ MARIJA
MIŠIĆ IVICA
ANTUNOVIĆ BILJANA
JURIĆ NENAD
FILIPOVIĆ IVANA
BABIĆ ANTO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BAJRIĆ ELDIS
KAMBEROVIĆ SANELA
MUŠANOVIĆ ZAIM
KAHRIMANOVIĆ SEMIR
ŠLJIVIĆ MIRELA
MAŠIĆ HALID
TURSUNOVIĆ AHMET
BUTKOVIĆ SAFETA
KULIĆ STJEPAN
GLAVINIĆ SENAD
MUJAGIĆ ARNELA
MUMIĆ HAJRUDIN
ĆEJVANOVIĆ ŠEFIK
HODŽIĆ SABINA
PETROVIĆ MILENKO

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HODŽIĆ ALIJA
MANOJLOVIĆ SANDA
KAMENJAKOVIĆ FIKRET
FOČIĆ MUHAMED
PAPRIKIĆ MEDIHA
ĆASUROVIĆ ISMET
SINANOVIĆ MIRSAD
KANJIĆ MIRJANA
ČORBIĆ ENES
BOJAGIĆ MUSTAFA
MALKIĆ ALMIRA
DELIĆ MUSTAFA
HAVKIĆ MIRNES
ORUČEVIĆ MARA
GOLETIĆ EDIS
KADIRIĆ HASAN
HALILČEVIĆ ADELAIDA
TADIĆ ANTO

00866 SUND BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

NUMANOVIĆ HAMDIJA
MAHMUTOVIĆ AZRA
KOZAREVIĆ HAJRUDIN
ŠLJIVIĆ MIRSAD
MAHMUTBEGOVIĆ NERMINA
DURIĆ ABDULKERIM
TRUMIĆ SULEJMAN
AHMETOVIĆ NERMINA
OSMANBEGOVIĆ NURAGA
SARAJLIĆ TEUFIK
BOSANKIĆ SEDINA
KRBULJIĆ MURADIF
MASLIĆ MEŠAN
VRTAGIĆ ADELA
NUKIĆ ASIM
DŽEKIĆ SEFER
HUSIĆ ERNA
UMIHANIĆ SUAD
HALILČEVIĆ AMIR
ALIČIĆ JASMINA
ĆASUROVIĆ ALJO
ZUKIĆ ZUKO
SULJKIĆ ALMA
DŽEKIĆ RAHMAN
NUMANOVIĆ ISMET
IMAMOVIĆ SAMRA
HODŽIĆ NIJAZ
SALIHOVIĆ MIRSAD
AHMETOVIĆ ADVIJA
DELIĆ SALIH
SELIMOVIĆ HAJRUDIN
KULJANINOVIĆ AZRA
KUDIĆ MUHAREM
ĐULIĆ EDISA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GURDA ENES
MUSIĆ ASMIRA
RAHIMIĆ MEHO
BULIĆ RASIM
TULUMOVIĆ AMIRA
POLJIĆ HASAN
ŠUKO SAFET
ARIFAGIĆ JELICA
JAŠAREVIĆ MUSTAFA
FILIPOVIĆ BOŽO
MUMINOVIĆ EMIRA
NURKIĆ MEHO
PEPIĆ FIKRET
BILANOVIĆ KARMELA
BRGULJAŠEVIĆ MUMIN
RAMIĆ SULEJMAN
ĐULOVIĆ JASMINA
JUSIĆ REFIK
NUKIĆ BEĆIR
KOVAČEVIĆ PODGORČEVIĆ DANICA
HALILOVIĆ RIZAH
HAVKIĆ PAŠAN
HAMZIĆ NUSRETA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

TALETOVIĆ SEAD
BRČANINOVIĆ ŠEFIKA
FERHATOVIĆ MEVLUDIN
HASIĆ ESAD
HABIBOVIĆ MIRELA
JAGODIĆ MUAMER
RIZVIĆ BAHRUDIN
ŠLJIVIĆ SELMA
KLAPIĆ EŠEF
ŠARAC KEMAL
HALILOVIĆ SELMA
MULAVDIĆ EKREM
BRČANINOVIĆ FAHIR
HODŽIĆ ELVISA
KLOPIĆ RAIF
ŠARIĆ HAMZALIJA
DŽINIĆ ENISA
KORAJAC MUJO
ZENUNOVIĆ ESED
VEJZOVIĆ EDISA
MUMINOVIĆ HUSEJIN
ZENUNOVIĆ ALDIN
TALETOVIĆ EDINA
KAMENJAKOVIĆ NIHAD
HUSEJNOVIĆ MIRNES
PANDUR INDIRA
ZUKIĆ RIFAT
HALILOVIĆ AMER
SMAJIĆ AZRA
ABIDOVIĆ MIRELA
NUHANOVIĆ ELVIS
ALIBAŠIĆ SEAD

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BRČANINOVIĆ IZUDIN
MUSIĆ ENISA
POLJIĆ SUAD
ŠUVALIĆ HALIL
SALČINOVIĆ AMIRA
ŠEPIĆ SELMIR
GOGIĆ AJIŠA
ŠUVALIĆ ŠAHBAZ
BRČANINOVIĆ NAJIL

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 GRGIĆ MARIJA
2 JURIĆ DAVOR
3 GRGIĆ MARIJANA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ALISPAHIĆ MEHMED
MARKOVINOVIĆ VESNA
KIKIĆ ABID
ŠABANOVIĆ NUSRET
KADRIĆ INDIRA
MAHMUTBEGOVIĆ MUHIDIN
ZENUNOVIĆ ENES
HAMZIĆ DŽEHVA
MUKINOVIĆ MIRZA
TULUMOVIĆ FARUZ
JAGODIĆ BESIMA
ALIĆ SUAD
ŠEHIĆ ŠEVKIJA
IMAMOVIĆ AZRA
HADŽIĆ SAMIR
HALILOVIĆ AHMET
BEGOVIĆ ENESA
KORAJAC MERSUDIN
IDRIZOVIĆ DAMIR
MANDALOVIĆ DŽEVIDA
JUNUZOVIĆ SENAID
MALKIĆ MUAMER
DŽINIĆ ŠAHZIJA
HRVIĆ MENSUD
ZOLETIĆ DAMIR
NIŠIĆ DENISA
ALJIĆ ZIJAD
OMEROVIĆ RIFET
TUHOLJAKOVIĆ AZELMA
POLJIĆ OSMAN
MAHMUTBEGOVIĆ MIRSAD
RIZVIĆ ENIDA
VRTAGIĆ MUHAMED

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TRUMIĆ MUJO
BEŠIROVIĆ ADISA
HAJDARBEGOVIĆ ISMET
MUMINOVIĆ ZIJAD
LONIĆ ENISA
MURATOVIĆ IBRAHIM
KULJIĆ IZET
TULUMOVIĆ AZRA
HAJDARBEGOVIĆ FIKRET
MIŠIĆ ZDENKO
MUMIĆ MIDHETA
ZEHINOVIĆ KADIR
HODŽIĆ MUSTAFA
JAŠAREVIĆ EMINA
JUSIĆ ŠEVKET
BUTKOVIĆ AZEM
HABIBOVIĆ FAHIRA
ŠARIĆ DŽEMAL
ALIČIĆ RAMO
PEŠTALIĆ MERIMA
TALOVIĆ JASMIN
RAKOVAC MUHAMED
BOŠNJAKOVIĆ SANELA
KLOPIĆ TOSUN
KARIĆ AHRET
MUMINHODŽIĆ ALMA
DELIĆ ALJO
SUBAŠIĆ KASIM
IBRAHIMBEGOVIĆ AMRA
MUMINOVIĆ ENVER
BRČANINOVIĆ JASMIN
HASANOVIĆ HALIDA
FORČAKOVIĆ EMIN
SELIMOVIĆ RAZIJA

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MURATBEGOVIĆ MERSUDIN
SALIHOVIĆ RAŠIDA
BEGIĆ MURIS
ČERKEZOVIĆ DINO
MURATOVIĆ RAZIJA
OSMANOVIĆ SAMED
SELIMOVIĆ JASMIN
MUSTAFIĆ SANELA
MEŠTRIĆ ASIM
VOKIĆ SABIT
MUKIĆ DŽENANA
ČAUŠEVIĆ SENAD
MUJČIĆ NEDIM
BEŠIROVIĆ BELKISA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KITIĆ ESAD
MUMIĆ ADNA
ZUKANOVIĆ MIRZO
HALILČEVIĆ ESAD
SULJANOVIĆ AIDA
PEPIĆ MUNIB
DEDIĆ NEZIR
HADŽIĆ EDINA
MUSTAFIĆ SUAD
ČAMDŽIĆ ADEM
BELKIĆ EDITA
RAHIMIĆ ZIRAET
NIŠIĆ ŠEFKET
MEHIDIĆ EMINA
HADŽIĆ BAJRO
KALAJEVAC MIRZET
MEŠIĆ DŽENITA
HURIĆ SIFET
HUSIĆ SEAD
DEDIĆ ENISA
HODŽIĆ ANIS
HADŽIĆ MEHMED
SALIHOVIĆ MINELA
AVDIĆ MIRNES
DELIĆ SABIR
BOŠNJAKOVIĆ ERNA
JAŠAREVIĆ ASMIR
SAKIĆ OMER
HABIBOVIĆ ENIDA
KARIĆ REDŽO
BUTKOVIĆ HANKA
BAJRIĆ MIRELA
AHMETOVIĆ ALIJA
HALILČEVIĆ MEVLUDIN

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SAKIĆ MIRZA
MUŠIĆ MELISA
DŽUZDANOVIĆ ADIS
SULJIĆ SEJDALIJA
MEMAGIĆ JASMINA
BRČANINOVIĆ ELVIS
FERIZOVIĆ ADMIR
SMAILOVIĆ AMIRA
HAMZIĆ SEAD
TRUMIĆ AHMET
PEPIĆ SELMA
BRČANINOVIĆ EDIN
UMIHANIĆ HALIL
RAMIĆ AIDA
REDŽIĆ KEMAL
SELIMOVIĆ EDIN
REHIĆ ALMEDINA
ĆASUROVIĆ EMRAH
JAŠAREVIĆ HAJRUDIN
RAMIĆ SAMRA
SELIMOVIĆ SENAD
KOLČAKOVIĆ ASMIR

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ČAMDŽIĆ SELMA
DŽIZIĆ ELDIS
SALIHOVIĆ IBRAHIM
HUSIĆ ALMEDINA
JAGODIĆ NUSRET
FOČIĆ NEDRET
TRUMIĆ KADA
BRKIĆ ALIJA
DEDIĆ ZIKRIJA
AVDIBAŠIĆ HATIDŽA
MEŠTRIĆ MIREL

01410 ZENUNOVIĆ RIFAT - NEZAVISNI KANDIDAT

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ФИЛИПОВИЋ АНЂЕЛКА

080 - KALESIJA/КАЛЕСИЈА

080 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KALESIJA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КАЛЕСИЈА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HADŽIĆ DŽEVAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 OMEROVIĆ RASIM

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 JAJIČEVIĆ IZET

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 FAZLIĆ SEMIR

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 SELIMOVIĆ MIRSAD

080 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KALESIJA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КАЛЕСИЈА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

OSMANOVIĆ MUHAMED
HUSIĆ SABINA
ŠMIGALOVIĆ SENAD
HASANOVIĆ FUAD
MEŠIĆ MAIDA
BARČIĆ AMIR
HODŽIĆ HUSNIJA
RIZVANOVIĆ LEJLA
IDRIZOVIĆ ENES
KRAJINOVIĆ ALMIR
IMAMOVIĆ JASMINA
TUPKOVIĆ JASMIN
ĆORSULJIĆ HASAN
POŽEGIĆ MAKSIDA
ĐEDOVIĆ HILMO
ALIĆ RAMIZ
MEHMEDOVIĆ RIFA
LJIGIĆ KASIM
BULJKIĆ SELMIR
OMEROVIĆ MERISA
SOFTIĆ GALIB
ČAMDŽIĆ ADMIR
ALIDŽANOVIĆ AMRA
IBRALIĆ MIRSAD
BEGANOVIĆ FATIMA
ŽIVČIĆ NERMIN
BEĆIRBAŠIĆ AMRA
DURAKOVIĆ AMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DŽAFIĆ NEDŽAD
KURTIĆ HASIBA
HUJDUR FETAH
SMAJIĆ FERID
VALJEVAC FAHZETA
ŠMIGALOVIĆ ZIJAD
IMAMOVIĆ HUSNIJA
MUSIĆ SENA
MEŠANOVIĆ MUJO
IMAMOVIĆ SAFET
IMAMOVIĆ SELMA
KULOVIĆ AVDULAH
MEŠIĆ NERMIN
BEĆIĆ NIZAMA
MUJKIĆ MUJO
HALILOVIĆ SAMIR
ŠMIGALOVIĆ DINA
SULJKANOVIĆ EDIN
ĆATIĆ ŠEMSUDIN
SUBAŠIĆ EMINA
SAKIĆ MUHAMED
KAMERIĆ ADNAN

23
24
25
26
27
28

MUSTAFIĆ EDITA
ROČEVIĆ OMER
HAMZIĆ NIHAD
HALILOVIĆ NERMINA
MUSTAFIĆ HASAN
RAMIĆ SUMEJA

01489 HERIĆ NURIF - NEZAVISNI KANDIDAT

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ALIĆ MUHAMED
OMERBEGOVIĆ LEJLA
MUJKIĆ FAHRUDIN
HUSEJNOVIĆ NEDŽAD
KULANIĆ MELIHA
MUJANOVIĆ MIRNES
DŽAFIĆ SANEL
MUSIĆ AMELA
SMAJIĆ MUHAMED
TRGOVČEVIĆ SEJFO
SAKIĆ AIDA
MEŠIĆ MIRNES
FAZLIĆ AHMET
MUJKIĆ ARMINA
SULJKANOVIĆ ALDIN
IMAMOVIĆ KEMAL
ALJUKIĆ MEDIHA
MEŠANOVIĆ ASMIR
BARČIĆ SENAD
HRUSTIĆ ENISA
IMAMOVIĆ IBRAHIM
MEHANOVIĆ HASAN
MEŠIĆ VELIDA
VALJEVAC SENAD
HUJDUR SALKAN
ARIFOVIĆ SENIDA
KURALIĆ MIRNESA
BUKVAR ALMEDIN

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 РАДИЋ ЈОВО

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 RABOLD-POŽEGIĆ EMKA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 BEĆIĆ IBRAHIM
2 NEZIROVAC ALMEDINA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

IMAMOVIĆ SADIK
MUJANOVIĆ EDIS
HUREMOVIĆ SABINA
SEJRANIĆ MEHMED
BEGANOVIĆ BESIM
SMAJLOVIĆ EMINA
HALILOVIĆ AMIR
ATLAGIĆ ALDIN
BEKTIĆ NERMINA
SMAJIĆ EDHEM
ZULFIĆ HALIL
ALIĆ AMELA
IBRALIĆ ALAHIDIN
HALILČEVIĆ HAJRUDIN
SULJKANOVIĆ KADIRA
SULJKANOVIĆ ZIJAD
MEŠIĆ SAFET
SMAJIĆ JASMINA
HERIĆ AHMET
BEŠLIĆ ELDIN
BARUČIĆ ADMIRA
AŠČIĆ DENIS
IMAMOVIĆ MIRNES
KULANIĆ SELMA
BRKIĆ ELVIR

00866 SUND BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

JAJIĆ OMER
SPAHIĆ ALMIRA
JUKANOVIĆ SULEJMAN
IMAMOVIĆ NIJAZ
KADRIĆ AMELA
MEŠIĆ JASMIN
SMAILOVIĆ NURFET
DŽAFIĆ MERSIHA
HODŽIĆ SANEL
IMAMOVIĆ MEHO
JAHIĆ AMELA
IMAMOVIĆ ZIJAD
AŠČIĆ ELVIS
HABIBOVIĆ AMRA
HODŽA ALJO
HUSIĆ ŠEFIK
HERIĆ MERISA
AHMIĆ AHMET
SULJKANOVIĆ ŠAĆIR
DEDIĆ MUNIRA
BULJUGIĆ ELVEDIN
ČAMAVDIĆ NEVRES
BUREK ELMA
HODŽIĆ HALIL
VALJEVAC SABINA

01230 MEVLUDIN IKANOVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ČANIĆ ESAD
ĐEDOVIĆ ALMA
SMAJIĆ ZIJAD
HODŽIĆ ZIKRIJA
SULJKANOVIĆ ENISA
MUJANOVIĆ ENVER
OMERBEGOVIĆ DENIS
HUREMOVIĆ ADISA
OSMANČEVIĆ JASMIN
SOFTIĆ IZET
SOFTIĆ LEJLA
ČAJTINOVIĆ HARIZ
HODŽIĆ HASAN
FERHATBEGOVIĆ EDINA
NUHANOVIĆ ELVIR
HAMZIĆ ŠEVAL
ZULIĆ SABIRA
HALILOVIĆ OMER
IBRALIĆ SAMIR
SARAJLIĆ ALDINA
MUHTAREVIĆ AMIR
BEĆIROVIĆ EDIN
SMAJIĆ ERMINA
HADŽIĆ MUHAREM
BEĆIĆ SENAD
HAMIDOVIĆ MEDINA
MUJANOVIĆ MEHDIN
OMERBEGOVIĆ SELMA

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

VILDIĆ RAŠID
BEĆIROVIĆ SAMRA
MUJDIĆ NEDŽAD
CAKOR HUSO
AHMETOVIĆ EMINA
MAKALIĆ DENIS
ČEKTAVICA MUSTAFA
ŠEHMEHMEDOVIĆ JASMINKA
HASANOVIĆ RAMIZ
ZUKIĆ AZUR
JAVRIĆ MERNISA
ZULIĆ MUAMER
IMAMOVIĆ OMER
HERIĆ MUNEVERA
KAMERIĆ MUMIN
VOKIĆ IBRAHIM
IBRIŠEVIĆ SUADA
JUSIĆ EDIN
ZAHIROVIĆ JASMIN
VILDIĆ MEHDINA
FAZLIĆ MUSTAFA
JUKIĆ VEHID
SEJFULI ADILA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SULJKANOVIĆ FIKRET
HADŽIĆ FATIMA
BUKVAR NERMIN
JUKANOVIĆ MIRNES
BEĆIROVIĆ EDVIJA
GUTIĆ ENVER
HADŽIĆ HALIM
HUSEINOVIĆ AMRA
SAKIĆ EDIS
BEĆIROVIĆ NERMIN
IMAMOVIĆ ZUHRA
ATLAGIĆ ASMIR
DŽAFIĆ RASIM
MUMINOVIĆ AZRA
BARČIĆ SENAID
OMEROVIĆ KASIM
LOKMIĆ LEJLA
DUKIĆ SEMIR
IMAMOVIĆ MEHMED
MUJIĆ SABIRA
HASANOVIĆ ALMEDIN
ROŽNJAKOVIĆ ELVIR
ALAGIĆ HANIJA
AVDIBAŠIĆ ADNAN
BEĆIROVIĆ JASMIN
HODŽIĆ LEJLA
MUJANOVIĆ MIRZA

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 JAKUBOVIĆ MEHMED

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SELIMOVIĆ KASIM
PEJZIĆ MERSIHA
SAKIĆ ELDIN
KADIĆ ENES
HERIĆ MERSIJA
IMAMOVIĆ ZIKRIJA
SMAJIĆ ISMET
HADŽIĆ ALDINA
MUMINOVIĆ MUJAGA
HASANOVIĆ ISMET
OSMANOVIĆ MEHDINA
SOKOLOVIĆ NURIF
SAKIĆ SENAD
IBRIĆ NEDŽIDA
MEHMEDOVIĆ NIJAZ
HASANOVIĆ MEHRUDIN
IMAMOVIĆ SEADA
HUSIĆ HAJRUDIN
BUKVAREVIĆ ASMIR
ALJUKIĆ JASMINA

21
22
23
24
25
26
27

ALIĆ SMAJO
TUBIĆ IBRO
ŠEHIĆ MELIHA
ALIĆ RAMIZ
ĆIVIĆ ALIJA
KURTIĆ IRMA
BABAJIĆ ALVIN

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

SULJKANOVIĆ ABDULAH
ZULIĆ DANIRA
BEŠIĆ ALMIR
MURATBEGOVIĆ ASIM
MANJIĆ SIJA
BARUČIĆ RAMIZ
ALIĆ RIJAD
IDRIZOVIĆ MERIMA
BAJRIĆ DAMIR
PANDUROVIĆ AMEL
MEŠIĆ ŠEJLA
SULJKANOVIĆ SEMIR
HODŽIĆ AMEL
AVDIĆ AMRA
BUKVAR SEDIN
HERIĆ MEHMED
AVDIĆ RUKIJA
KUNIĆ MEHMED
MEŠANOVIĆ MIRNES
DŽAFIĆ IZETA
BEGIĆ NEZIR
BUKVAR NUSRET
MUJDANOVIĆ MIRNESA
ZAHIROVIĆ AZRA
DALJAC SABINA
GUTIĆ SELMA
ZAHIROVIĆ SELVEDINA
VILDIĆ IBRO

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SELIMOVIĆ SEAD
ALIĆ SUVADA
HUSIĆ DAMIR
BOŠNJAKOVIĆ DAMIR
SOFTIĆ SELMA
MEHMEDOVIĆ ASIM
HADŽIĆ ZIJAD
VILDIĆ ADISA
IMAMOVIĆ SELMIR
PJANIĆ ZUHDIJA
EFENDIĆ ARIFA
MUJANOVIĆ ASMIR
OMEROVIĆ SANID
PJANIĆ DENISA
LOKMIĆ ADNAN
SERDAREVIĆ ALIJA
KARAMOVIĆ ELDINA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

HAMZIĆ JUSO
NIŠIĆ ALEN
SAKIĆ MERIMA
BAJRIĆ ALMIR
HODŽIĆ MUHAMED
RIZVIĆ-ČAMDŽIĆ ŠEMSIJA
BEĆIĆ IBRO
BEĆIROVIĆ MEHO
ČAMDŽIĆ SABINA
HATIĆ ALMIR
SMAJIĆ SAMIRA

080 NACIONALNE MANJINE KALESIJA / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КАЛЕСИЈА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 OMEROVIĆ MIRSAD

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 HASANOVIĆ RUSMIR

01370 SULJKANOVIĆ MEHMED - GRUPA OD 40 GRAĐANA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ALIMANOVIĆ MUSTAFA

01281 BAJRAMI FADIL - NEZAVISNI KANDIDAT

081 - ОСМАЦИ/OSMACI

081 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ОСМАЦИ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK OSMACI

01640 ДНС - ПДП
1 ВУКИЋЕВИЋ МИЛАДИН

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1 CAKOR AJDIN

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЗЕЛЕНОВИЋ ДРАГАН

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1 НИКОЛИЋ ЗОРАН

01592 ПОКРЕТ ЗА ОСМАКЕ СНС-НДС
1 БОДИРОГИЋ СЛАВКО

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 БОШКОВИЋ РАЈКО

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ВУКОВИЋ ДРАГАНА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ПЕТРОВИЋ ЉУБО

081 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ОСМАЦИ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA OSMACI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8

MEHANOVIĆ ISMET
LOZANOVIĆ REFIJA
CAKOR SEAD
JUSIĆ AVDIJA
REBIĆ GORDANA
TOSUNBEGOVIĆ RIZAH
CAKOR RAMO
CAKOR DŽEMILA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8

KARIĆ ZAJIM
RAMIĆ MEDIHA
MUSIĆ SEVAD
ALIĆ MIRZET
KARIĆ VILDANA
IMŠIROVIĆ MEHMEDALIJA
SUŠIĆ DŽEVADA
SPAHIĆ SENAID

9
10
11
12
13
14
15
16

ALIĆ ALIJA
RAMIĆ SEID
KOPIĆ ELVIR
LAZIĆ SLAVOJKA
ALIBAŠIĆ ENES
ŠLJIVAK MEDIHA
ALIĆ ŠEVAL
KARIĆ ALMIR

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

РИЂОШИЋ ЗОРАН
МИЛИЧИЋ БИЉАНА
СМИЉАНИЋ ПРЕДРАГ
КЛИСАРИЋ ДРАГАН
КУЛИЋ РАДМИЛА
ЈУРОШЕВИЋ ЂОРЂО
ЗАГОРАЦ РАДОВАН
СМИЉАНИЋ РАДОМИРКА
ЕРИЋ ЉУБИСАВ
ВИДАКОВИЋ МИРА
РИЂОШИЋ СЛАВОЉУБ
ОСТОЈИЋ НЕНАД
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГИЦА
МИЛОВАНОВИЋ МИЛОШ
ДЕЈАНОВИЋ МЛАДЕН
РАКИЋ САЊА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ТОМИЋ ДАЛИБОР
ЛАЗИЋ ГОРДАНА
САРИЋ РАДАН
РЕБИЋ РАДЕНКО
ПАВЛОВИЋ ДАНИЈЕЛА
СИКИМИЋ ЖЕЉКО
ЈАНКОВИЋ ВЕСНА
ПЕЛЕМИШ ЖЕЉКО
МИЛИЧИЋ МИЛАДИН
ДРАГИЧЕВИЋ БИЉАНА
МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИТРИЋ НЕНАД
ЗЕЛЕНОВИЋ РАДМИЛА
ВУКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТЕШИЋ ИРЕНА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8

ПОПОВИЋ МИЛАН
САВИЋ ВЕЛКА
ПРОТИЋ СЛАВИША
СИКИМИЋ ГОРАН
ГАЈИЋ КРИСТИНА
ВАСИЉЕВИЋ ДАРКО
МИЛОШЕВИЋ ЧЕДО
ТОДОРОВИЋ ПЕЛКА

9
10
11
12
13
14
15
16

ЧАБРИЋ МИЛЕНКО
ГАРИЋ МИЛИСАВ
ГУРДЕЉЕВИЋ МИЛИЦА
ЈЕЗДИЋ БРАНИСЛАВ
РИЂОШИЋ ДРАГОСЛАВ
ПОПОВИЋ ДАЛИБОРКА
СТАНКИЋ АЛЕКСАНДАР
МИХАЈЛОВИЋ МАРИЈАНА

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5

ЛАЗИЋ МАРИНКО
ПОПОВИЋ САЊА
ПИСАРЕВИЋ ДРАГАН
НЕЈКОВ СТАНА
ВАСИЉЕВИЋ ДАРА

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ČAUŠEVIĆ LEJLA

01592 ПОКРЕТ ЗА ОСМАКЕ СНС-НДС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

НИКОЛИЋ МИЛАДИН
МИЛОШЕВИЋ МАРИЈАНА
ТАДИЋ ЛУКА
ВУКИЋ БОЖИДАР
ВИДАКОВИЋ ГОРДАНА
БОДИРОГИЋ ВЕЉКО
СМИЉАНИЋ МИЛАН
СТЕВАНОВИЋ МИЛЕНА
МАРИЋ ЗОРАН
МИЛИЧИЋ СИНИША
ПАВЛОВИЋ АНЂА
ТОКАНОВИЋ ЗОРАН
КАЛАЈЏИЋ РАДОСЛАВ
ЈАЊИЋ МИРЈАНА
ЗЕКИЋ БОРИСЛАВ

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 CAKOR DŽEMILA

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

БОДИРОГИЋ СРЕТЕН
АНДРИЋ ЈАДРАНКА
СТЕВАНОВИЋ СТОЈАН
АНДРИЋ СТЕВО
ПЕТРОВИЋ АНКА
СИМИЋ МИРКО
БОДИРОГИЋ ОБРЕН
МИЛИЋ ЗОРКА
КУЛИЋ МИЛОРАД

10
11
12
13
14
15

СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН
ЛАЗИЋ МАРИЈА
ПАНТЕЛИЋ МИЛАН
ЈУРОШЕВИЋ ЗОРАН
МИХАЈЛОВИЋ ВИШЊА
ЂУРИЧИЋ АНЂЕЛКО

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

РЕБИЋ МИЛОВАН
ЕРИЋ ЈЕЛА
СПАСОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ
САВИЋ ДУШАН
ЦРНОГОРЧЕВИЋ СУЗАНА
ПЕТРОВИЋ СЛАВИША
МАРКОВИЋ СРЕТЕН
ТРИПКОВИЋ БОРКА
ПОПОВИЋ РАДЕНКО
ВУКОВИЋ БЛАШКО
МАРИЋ БОСИЉКА
ЛАЛОВИЋ МЛАДЕН
БОДИРОГИЋ МИЛОВАН
ЋИРКОВИЋ АНЂЕЛКА
МИЛИЧИЋ ГОЛУБАН

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

РАДИЋ ПЕТАР
БОШКОВИЋ СНЕЖАНА
ЛАЗАРЕВИЋ СЛАВОЉУБ
РИЂОШИЋ ЛАЗО
ЂУРИЋ МИЛАНА
ВУКАШИНОВИЋ ДУШАН
ЛУКИЋ БРАНО
САВИЋ НАТАША
ЋИРКОВИЋ ДАЛИБОР
БОЈКОВИЋ ВУЈАДИН
ФИЛИПИЋ ИЛИНКА
НЕЈКОВ БРАНИСЛАВ
БОШКОВИЋ НЕДЕЉКО
ЈЕВТИЋ МАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ РИСТО

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 ЋИРКОВИЋ МИОМИР
2 МИЛИЧИЋ ДАНИЦА
3 ВУКИЋЕВИЋ СЛАВКО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4

УРУМОВИЋ СЛАВОЉУБ
КУЛИЋ ДАНКА
ЈАЊИЋ ДРАГИША
ГУРДЕЉЕВИЋ МИЛАН

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЛАЛОВИЋ ЗАГОРКА
ВУКОВИЋ ДРАГАН
ТОКАНОВИЋ ЛУКА
БОДИРОГИЋ ДУШИЦА
СТОЈАНОВИЋ РАДИША
КАЛАЈЏИЋ СРЕТЕН
МИЛОШЕВИЋ МИЛИЈАНА
ФИЛИПОВИЋ ЦВЈЕТОМИР
ЋИРКОВИЋ СРЕТЕН
ЈАЊИЋ ДРАГАНА

082 - SAPNA/САПНА

082 NAČELNIK/GRADONAČELNIK SAPNA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК САПНА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SELIMOVIĆ ADMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MAHMUTOVIĆ ZUDIN

01449 OMEROVIĆ ISMET - NEZAVISNI KANDIDAT

082 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA SAPNA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА САПНА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

HASANOVIĆ AJKA
HAMZIĆ SEID
KAHRIMANOVIĆ ZENUN
HAMIDOVIĆ AJIDA
ALIĆ MEHMED
BRĐAK SENAD
VEJZOVIĆ AMIRA
OMEROVIĆ ISAID
HUREMOVIĆ BILAL
JUKIĆ JASMINKA
MEMIĆ HAZIM
JUKIĆ FADIL
GAZIBEGOVIĆ MELDISA
MUHAREMOVIĆ OMER
TABAKOVIĆ SELVEDIN
BEŠIĆ ADELA
BEŠIĆ REMZUDIN

18
19
20
21
22
23

SALIHOVIĆ MIRSAD
OSMANOVIĆ NUHRETA
SELIMOVIĆ MUHAMED
RAHMANOVIĆ ELVIR
MEMIĆ SELVIRA
HODŽIĆ ERMIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BEĆIROVIĆ RAMO
DELIĆ MIRELA
AHMETOVIĆ FEDAHIJA
SALIHOVIĆ OSMAN
SALIHOVIĆ TIMA
OMEROVIĆ MUHAMED
MUJČINOVIĆ DŽEVAD
KAHRIMANOVIĆ VAHDETA
DROPIĆ IBRAHIM
IBRAŠEVIĆ HUSEJIN
ALIĆ FAHRETA
SALIHOVIĆ ALMIR
GUŠIĆ ILIJAZ
HUREMOVIĆ MERSIHA
SMAJLOVIĆ MUHAMED
MUMINOVIĆ SEJFUDIN
HASANOVIĆ MEDINA
MUSTAFIĆ NIHAD
SELIMOVIĆ SMAJO
AHMETOVIĆ HURIJA
POLJAKOVIĆ FADIL
NUHANOVIĆ SEDIN
NEZIROVIĆ ELVISA

01233 RESUL HUSIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

01595 NEZAVISNA LISTA ZASEOK
1 SALIHOVIĆ HAJRUDIN
2 SALIHOVIĆ REFIK

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 GUŠIĆ MUHAMED
2 ALIĆ VAHIDA
3 MUSIĆ SELMIR

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 РИКИЋ СРЕТЕН

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 JAKUPOVIĆ SALIM
2 GUŠIĆ MIRZETA

01474 SULJIĆ SADIK - NEZAVISNI KANDIDAT

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1 SULJAGIĆ IBRO
2 HAMZIĆ ALMA
3 IBRAHIMOVIĆ OMER

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BRZOVIĆ ŠEVAD
SEFEROVIĆ TIMA
HASANOVIĆ RUSMIR
RAŠIDOVIĆ HASAN
KARIĆ ARDINELA
HODŽIĆ SELMO
REDŽEPOVIĆ MERSUDIN
SALIHOVIĆ VELIDA
JUKIĆ SENAD
GUŠIĆ MIRNES
DELIĆ AIDA
MUHAMEDBEGOVIĆ ZIKRIJA
OMEROVIĆ AHMO
OMEROVIĆ DENISA
OMEROVIĆ DŽEVAD
MEŠIĆ AGAN
NOČIĆ NERMINA
SALIHOVIĆ REDŽO
HALILOVIĆ ISMET
BUDIĆ FATIMA
MUHAREMOVIĆ ALIJA
HAMIDOVIĆ NURAGA
ARIFOVIĆ SEDINA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OMEROVIĆ ADIL
HALILOVIĆ AJDINA
MUHAREMOVIĆ AVDO
AVDIĆ MUNIB
KAHRIMANOVIĆ ZEHRINA
HUREMOVIĆ MEHMED
HUREMOVIĆ NEŠAD
SEFEROVIĆ JASMINA
IBRAHIMOVIĆ IZET
GUŠIĆ JUSUF
HALILOVIĆ ZULIJA

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DEDIĆ RAMIZ
ISLAMOVIĆ ADEL
HAMIDOVIĆ IRMA
MEŠANOVIĆ OSMAN
OMEROVIĆ SINAN
OSMANOVIĆ RAZIJA
DEDIĆ MERSAD
HUREMOVIĆ HRUSTAN
MUJČINOVIĆ ALMEDINA
DELIĆ AJIŠA
AHMETOVIĆ IZUDIN
IBRAHIMOVIĆ JASNA

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HAMIDOVIĆ HUSO
SMAJIĆ RUKIJA
ISLAMOVIĆ HALIL
SALIHOVIĆ NEDIM
MUHAREMOVIĆ NERMINA
HUSIĆ ALMIR
MUJDIĆ MERSAD
JUKIĆ MERSIHA
HAMIDOVIĆ MEHEMED
HAMIDOVIĆ HAJRET
BEĆIROVIĆ MIRSADA
HODŽIĆ HAJRO
RAŠIDOVIĆ HUSEJIN
MURATOVIĆ SAMRA
KAHRIMANOVIĆ IBRAHIM

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SEFEROVIĆ FADIL
MEMIĆ MINELA
OSMIĆ HASMIR
TABAKOVIĆ OMER
SALIHOVIĆ MERIMA
IBRAHIMOVIĆ MEHMED
OMEROVIĆ NEDIM
MEMIĆ MERSIHA
GAZIBEGOVIĆ HUSO
KAHRIMANOVIĆ MERNIS
SEFEROVIĆ FADILA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 GRAHIĆ ALDIN

01598 NEZAVISNA LISTA ISMET OMEROVIĆ
1
2
3
4

KAHRIMANOVIĆ SAFET
HODŽIĆ FATIMA
AHMETOVIĆ ZEHRUDIN
JUNUZOVIĆ ADEM

5
6
7
8

OMEROVIĆ RUSMIN
OMEROVIĆ ENES
SMAJLOVIĆ HAZIM
SEJDIĆ MUJO

083 - ЗВОРНИК/ZVORNIK

083 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЗВОРНИК / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ZVORNIK

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 REDŽIĆ ŠABAN

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 СТЕВАНОВИЋ ЗОРАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ВАСИЋ ДРАГОМИР

083 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЗВОРНИК / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ZVORNIK
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GALJIĆ MENSUR
DŽULBEGOVIĆ MULIJA
ALIĆ DŽEVAD
HRUSTANOVIĆ SALIH
IBRAHIMOVIĆ MUNEVERA
MUSTAFIĆ MIRZA
HAMZIĆ ANER
SULJIĆ INDIRA
MUJKIĆ ENVER
SMAJILOVIĆ SEHADIN
BANJANOVIĆ FADILA
OKANOVIĆ ADEL
BEĆIĆ ADEM
ANTONIĆ ZORKA
DARDAGAN AVDO
ĐULIĆ ADIL
JAŠAREVIĆ ADMIRA
GALJIĆ KASIM
KAHRIMANOVIĆ HAJRUDIN
ŠABIĆ SANELA
BULJUBAŠIĆ SANEL
AHMETOVIĆ SANEL
IBRAHIMOVIĆ SUADA

24
25
26
27
28
29

ZULIĆ HASAN
HADŽIAVDIĆ INDIRA
ZULIĆ SEAD
TUČIĆ VESNA
ŠAHBEGOVIĆ FETIJA
SMAJIĆ ALJO

01371 НИКОЛИЋ ДРАГИЦА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01409 РИСТАНОВИЋ ДАЛИБОР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01459 ТОДОРОВИЋ ДАРКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

МИЛОШЕВИЋ ДРАГО
МАЈСТОРОВИЋ ЈЕЛИЦА
КУЛАШ ГОРАН
МАТИЈАШЕВИЋ ДАНИЈЕЛ
ЖУГИЋ ДРАГАНА
СПАСОЈЕВИЋ СТАНИМИР
ПОПОВИЋ ДРАГО
ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА
ЛУЛЕЏИЈА МЛАДЕН
МАЈСТОРОВИЋ МАРИНКО
ПРОТИЋ БИЉАНА
МИЛОШЕВИЋ БОЈАН
ЗЕКИЋ МАРИНКО
КУЛАШ ГОРИЦА
ПОПОВИЋ СЛОБОДАН
ЛАЗИЋ ЖЕЉКО
НОВАКОВИЋ НАТАЛИЈА
БОГИЋЕВИЋ МИЛОРАД
ПЕРУШИНОВИЋ ДРАЖЕН
РЕГОЈА ТАТЈАНА
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
НИКОЛИЋ МИЛАН
ЗЕКИЋ ВЕДРАНА
МИЛИЋ НОВИЦА
ШАРИЋ-ХАЈДАРЕВИЋ МИРА
НИКОЛИЋ СПОМЕНКА

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 TALOVIĆ HAZIM
2 RIZVANOVIĆ RUŠVETA
3 HUSEJNOVIĆ RASIM

01430 МИЛОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ČIVIĆ NEDIM
ISANOVIĆ HASIJA
MEHMEDOVIĆ MERSAD
MIRALEMOVIĆ ILIJAZ
VELAGIĆ RAMIZA
GOJKIĆ MEVLUDIN
MAHMUTOVIĆ VEHID
AHMETOVIĆ MERISA
SELIMOVIĆ MURADIF
ČIKARIĆ MUHAMED
SALKANOVIĆ AIDA
AVDIĆ NADIL
LUPIĆ MEVLUDIN
MUJIĆ ALDINA
MUJČINOVIĆ SANEL
SPAHIĆ BEAZID
MUJČINOVIĆ MERSIHA
HADŽIĆ HUSEJN
SMAJLOVIĆ RUSMIR
HUSEJINOVIĆ SEDINA
MUJIĆ HUSO
HADŽIĆ ADNAN
OMEROVIĆ MELISA

01510 ЈАНКОВИЋ МЛАДЕНКА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

СТЕВАНОВИЋ СПОМЕНКА
ОБРЕНОВИЋ ЗОРАН
ВИДОВИЋ МИЛАН
ЈОВИЋ МИЛЕ
ИЛИЋ СЛАЂАНА
ЂЕРИЋ ЉУБОМИР
БОГДАНОВИЋ СТЕВО
ЦВИЈЕТИЋ ВЕСНА
ГАЈИЋ БРАНКО
МИЈАТОВИЋ СИНИША
РАЈКОВИЋ ВЕСНА
БОГИЋЕВИЋ СЛАВКО
ЦВЈЕТИНОВИЋ ДАЛИБОРКА
КИКИЋ МИЛАН
РИСТАНОВИЋ МАРКО
МИЛАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
РАДИЋ РАДА
МИЋИЋ ВЛАДО
ЖИВКОВИЋ МИЈАТ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

МИЛИЋ СЛАВИЦА
ПЕЈИЋ БРАНКО
МИТРОВИЋ МИЛЕ
ТРИВУНИЋ ЉУБИЦА
СТЕВАНОВИЋ РАДИНКО
СПАСОЈЕВИЋ МИЛОШ
ПЕРИЋ БИЉАНА
РАДИЋ МЛАДЕН
ЗОЉИЋ ЈАДРАНКО
СТОЈАНОВИЋ ИВАНА
СТОЈАКОВИЋ НИКОЛА
СПАСОЈЕВИЋ ДЕЈАН
БЛАГОЈЕВИЋ МАЈА
ТАНАЦКОВИЋ БОБАН

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 IBRAHIMOVIĆ MUNIB
2 HRUSTANOVIĆ ADELA
3 SELIMOVIĆ RAZIJA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ПРОДАНОВИЋ ЛАЗАР
ПИСИЋ БИЉАНА
МИЛИЋ БОШКО
ДРАГИЧЕВИЋ ДАНИЈЕЛ
БОДИРОГА БОГДАНА
ДРЉЕВИЋ МИЛОРАД
РИЂОШИЋ ДРАГАН
САНДИЋ ЕЛЕНА
МАРКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
РИСТАНОВИЋ СУЗАНА
ПОПОВИЋ ИВАН
ЂОКИЋ МИЛАН
ЈЕРКИЋ РУЖА
РАДОВАНОВИЋ ЗДРАВКО
ПАШАЛИЋ СТЕВО
ИКОНИЋ БУДИМКА
РАДОВИЋ МОМЧИЛО
СТЕВАНОВИЋ БОРИСЛАВ
РАКИЋ МАРИЈА
МЛАЂЕНОВИЋ ИГОР
ПИСИЋ БОБАН
КУРТУМА АЛЕКСАНДРА
ВАСИЉЕВИЋ МИЋО
САВИЋ ЈЕЛИЦА
ВУКОВИЋ ГОРДАН
СИМИЋ АЛЕКСА
ПЕРИЋ САЊА
ТЕЈИЋ ДРАГАН
ВИДАКОВИЋ ДРАГАНА
ЛАЗАРЕВИЋ СТЕВО
САМАРЏИЋ МАРКО
ШИПКА САЊА
ПАНТИЋ ЗДРАВКО
ПАВЛОВИЋ ОГЊЕН

01314 ПЕТКОВИЋ РАДОМИР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01451 СТОЈАНОВИЋ МИЛКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01453 СТЕВАНОВИЋ ОБРЕН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01588 НАПРИЈЕД ЗВОРНИК - СНС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ЛУЈИЋ РАДЕ
ДАВИДОВИЋ-ТОШИЋ ЗОРАНА
МИТРОВИЋ ЈОВАН
ИЛИЋ СИНИША
ДУЛОВИЋ МАРА
ЈОКИЋ ЉУБО
ЦВИЈАНОВИЋ ДРАГАН
КРСТИЋ СНЕЖАНА
ПЕТКОВИЋ ЖЕЉКО
СТЕФАНОВИЋ МИРОЉУБ
ВИДАКОВИЋ НАДА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН
ВИДОВИЋ МИЛКО
ОБРАДОВИЋ СОЊА
ЕРИЋ МИРОСЛАВ
АЋИМОВИЋ ГЛИГОР
ЂОКИЋ ЈЕЛЕНА
ИВАНОВИЋ ДРАГО
ВИДОВИЋ ДРАГАН
ТАНАЦКОВИЋ ВЛАДАНКА
РИСТИЋ ХАЏИ ДУШКО
БОЈИЋ БОБАН
ГАЈИЋ ДАЛИБОРКА
РИСТИЋ ДРАГАН
ЂУРИЋ РАДЕНКО
РИСТИЋ ЗОРИЦА
ТОМИЋ РАТКО
ПЕРИЋ ДАРКО
МИЛОШЕВИЋ БРАНКА
ОБРАДОВИЋ ГОРАН
БИРЧАКОВИЋ СТАНОЈЕ
НИКОЛИЋ СУЗАНА
БАТИЋ МИЛОШ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4

ЧУТУРИЋ ДРАГО
ГАЈИЋ АЛЕКСАНДРА
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ
КОСТИЋ СТЕВО

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ЖУГИЋ ЉУБИНКА
МАРТИНОВИЋ РАДОМИР
ЈОВИЋ БРАНИСЛАВ
МИТРИЋ КОВИЉКА
ДРАГИЋ ВОЈИН
ВЛАЧИЋ ЈОВАН
МАРКОВИЋ МИРА
МОЋЕВИЋ МИЛОРАД
ЖУГИЋ МОМИР
СИМИЋ СЊЕЖАНА
КОРАЋ ЖИВИСЛАВ
КАПОР НЕНАД
СИМИЋ СУЗАНА
ЏИНИЋ ДАРКО
СИМИЋ ЉУБО
МАРТИНОВИЋ ЈЕЛЕНА
КОРАЋ ЈАДРАНКА
ЧУТУРИЋ ГОРДАНА
СИМИЋ ИВАН

01394 САВИЋ РАДИСЛАВ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01258 БАНОВИЋ МИЈО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01299 ГОТОВАЦ ЛАЗАР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

СТЕВАНОВИЋ МИЛОШ
БОГИЋЕВИЋ МИЛИЦА
ПЕТРОВИЋ МИЈАТ
МИЛОШЕВИЋ МАРКО
ТРИВКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ПЕЈИЋ РАЈКО
МИХАЈЛОВИЋ СЛАВИША
КУРЕШЕВИЋ МИРЈАНА
ЛАЗАРЕВИЋ СИНИША
НИШИЋ НИКОЛА
БОШКОВИЋ ДАНКА
СПАСИЋ ДЕЈАН
ИЛИЋ РАДИВОЈЕ
АНДРИЋ ДАРИЈА
СТОЈАНОВИЋ СРЂАН
ОСТОЈИЋ СЛОБОДАН
МАРИЋ ВЕДРАНА
ГРУЈИЋ МИРОСЛАВ
ЦВИЈАНОВИЋ ЗОРАН
ДАМЈАНОВИЋ ТАЊА
МИЛИЋ НЕЂО

22
23
24
25
26
27
28
29
30

ГОРАНЧИЋ СРПКО
БОШКОВИЋ БОЈАНА
КАПОР БРАНИСЛАВ
ЋИРИЋ МИЛЕНКО
СПАСИЋ ОЛИВЕРА
ЛАЗАРЕВИЋ ДАЛИБОР
РАДОШЕВИЋ СТЕФАН
БУЊЕВАЦ НАДА
ОСТОЈИЋ МИЛЕНКО

00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 САВИЋ СРЂАН
2 ВРЉЕШ ЉИЉАНА
3 КУЦУРСКИ НЕНАД

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЛУЧИЋ МИЛАН
ВИДОВИЋ СНЕЖАНА
ЛУКИЋ ЈЕЛЕНКО
БОШКОВИЋ ГОРАН
МИЛИЋ МИРЕЛА
САВИЋ НЕБОЈША
КРСТИЋ МИРОСЛАВ
ТАНАСИЋ МИЛИЦА
ЛАЗАРЕВИЋ АНДРИЈА
СТОЈАНОВИЋ ДАРКО
БОШКОВИЋ ГОРДАНА
ЈЕВТИЋ ДАРКО
МИРИЋ НЕБОЈША
ВАСИЉЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
ПЕРИЋ МИЛАДИН
ТОДОРОВИЋ СИНИША
САМАРЏИЋ БИЉАНА
АСТАРЕВИЋ РАДЕ

01326 ЛУКИЋ ВЛАДАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GALJIĆ DŽEVAD
KARIĆ SELDA
MEHMEDOVIĆ ENVER
ALIĆ AMIRA
FEJZIĆ ŠABAN
MURATOVIĆ HIMZO
JATIĆ ALEMA
TARABIĆ NUSRET
SUŠIĆ AMIR

01507 ТОМИЋ МИЛОШ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 HRNJIĆ AMIR
2 FEJZIĆ ERMINA
3 MEHMEDOVIĆ RIFET

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KADRIĆ VEHID
LOVIĆ EMIRA
SELIMOVIĆ OMER
SELIMOVIĆ MENSUR
DŽUZDANOVIĆ FARZILA
PANDUR NEDIM
FERHATBEGOVIĆ FAHIR
PEZEROVIĆ AMRA
FEJZIĆ RAMO
IBRAHIMOVIĆ AMIR
MUJČINOVIĆ ALMA
HRUSTANOVIĆ ŠABAN
HAMIDOVIĆ ABDULAH
ŠEHMEHMEDOVIĆ ĐEVIDA
ALIĆ SMAJO
HALILOVIĆ ISLAM
HADŽIĆ MIRZETA
HASANOVIĆ ZEMIR
HASANOVIĆ SENAID
OMEROVIĆ SENADA
FEJZIĆ FAHRUDIN

01492 ЛАЗИЋ ДРАГОСЛАВ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 TERZIĆ IGOR
2 NOGIĆ MILANKA
3 NOGIĆ SLAVIŠA

01348 ПАЖИН АЛЕКСАНДАР - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01291 РЕФОРМСКА СТРАНКА
1 РИСТИЋ САША

2
3
4
5
6

ГАВРИЋ МАРИЈА
ЈОКАНОВИЋ ДАРКО
ВУКОТИЋ МИЉАН
ДЕНДИЋ БИЉАНА
СПАСОЈЕВИЋ ДУШАН

00992 НОВАКОВИЋ ДРАШКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 MATIČIĆ DARKO

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8

СТЕВАНОВИЋ МОМЧИЛО
САВИЋ ГОСПА
МЕДИЋ ЉУБОМИР
ЕРИЋ СВЕТОЗАР
ЋЕРАНИЋ МИРЈАНА
ОСТОЈИЋ РАДОМИР
РАДИЋ ВЛАДИМИР
ВУКИЋ СУЗАНА

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

НОВАКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ПАВЛОВИЋ ЖИВКА
СИМИЋ ТОМО
МИЛЕТИЋ БОЈАН
ЈОВАНОВИЋ БРАНКА
ЂУКИЋ ДИКО
ЗЕЉКО ГОРАН
ГРУЈИЋ ДРАГАНА
ШУРБАТ ГОРАН
ФИЛИПОВИЋ САВО
ЕРДЕЛИЋ САЊА
РАДИЋ ДЕЈАН
МИХАЈЛОВИЋ ЗДРАВКО
МИЈАТОВИЋ ДРАГИЦА
ХАЈДУКОВИЋ СТЕВО
ИЛИЋ МИЛЕ
СИМИЋ ДРАГАНА
МИТРОВИЋ НИКО
МИЋИЋ ДОБРИВОЈЕ
МИЛИЋЕВИЋ МАРА
ВУКОВИЋ БРАНИСЛАВ
ИЛИЋ АНДРИЈА
ДРАГИЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
МОЈИЋ МИЛИСАВ
ТРИВКОВИЋ ДЈУРО
ШЕПУР ТИЈАНА

01252 SNAGA EKONOMSKOG POKRETA U BIH
1 GRAHIĆ DEMIR
2 JAŠAREVIĆ JASNA
3 ISLAMOVIĆ HIMZO

01349 РАДИЋ СИНИША - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01454 РАДОВАНОВИЋ СЛАВКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

АЋИМОВИЋ БУДИМИР
БАТИНИЋ АНКИЦА
МИЈАТОВИЋ ВЛАДИМИР
ГАЛИЋ НЕБОЈША
МАШИЋ ЉИЉАНА
СТОЈКИЋ СЛОБОДАН
ТОКАНОВИЋ БРАНО
ШАБИЋ БИЉАНА
ИКОНИЋ ДАЛИБОР
ДИВЉАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОШЕВИЋ МАРИЦА
ЖИВКОВИЋ ЖАРКО
ЛИПОВАЦ СВЕТОЗАР
ЈАШИЋ МИЛАНКА
ЂОКИЋ ЖЕЉКО
ГАЈИЋ ВЕЛОМИР
СТОЈАНОВИЋ ДРАГИЦА
ТАНАЦКОВИЋ НИКОЛА
ЦВЈЕТИНОВИЋ КРСТО
ГОЛУБОВИЋ ДРАГАНА
ЛУКИЋ МИЛЕНКО
ПЕРИЋ ДРАЖЕН
РАДИЋ ЈЕЛИЦА
ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН
СТЕВИЋ НЕЂО
СТЕВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЖУГИЋ СЛАВИША
КУЛИЋ ТИХОМИР
ЈЕВТИЋ-РАДОВИЋ НАДА
МАНОЈЛОВИЋ МИЛАН
ВИДАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ГОЛИЋ БИЉАНА
МИЛИЋ ДАНИЈЕЛ

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 GREBIĆ HASAN
2 UZUNALIĆ ALMA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DELIBAJRIĆ AGAN
MUJIĆ MENSUR
ČIVIĆ SEDINA
TULIĆ ŠABANIJA
SUBAŠIĆ MUJO
RAMIĆ ALMEDINA
ČIRAK ABDULAH
MAJLOVIĆ NASIR
NAKIČEVIĆ SUBHIJA
MUJANOVIĆ MEVLUDIN
BEGANOVIĆ SENID
MAJLOVIĆ IZETA
SULJIĆ MIRNES
NUKIĆ EMRAH
SMAJLOVIĆ ARIFA
DŽAFIĆ MEVLUDIN
OMEROVIĆ SEJDO
OMEROVIĆ MEVLIDA
ČEKTAVICA MURIZ

01380 VASILJEVIĆ ĐORĐE - NEZAVISNI KANDIDAT

01481 РИСТИЋ МАРКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01452 ДЕУРИЋ НЕБОЈША - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01279 МИЛАНОВИЋ МИОДРАГ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ГРУЈИЋ БРАНКО
МАРКОВИЋ МИЛИЈАНА
ВЛАЧИЋ СЛАВИША
ВУКОВИЋ ЗДРАВКО
МИЛОШЕВИЋ СНЕЖАНА
ЈОКИЋ ДУШАН
ЗОЉИЋ ДАНИЛО
СИМИЋ ДРАГАНА
МАКСИМОВИЋ РАДОЈИЦА
ЛУКИЋ БОЈАН
ОГЊЕНОВИЋ-СТЈЕПАНОВИЋ АНЂЕЛКА
ГАЛИЋ ВЕСЕЛКО
МИЋИЋ РАДИВОЈЕ
ТОМИЋ ОЛГИЦА
ПРОДАНОВИЋ ВЛАДАН
ТОМИЋ САША

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

РАДИЋ ВАЛЕНТИНА
ТОМИЋ ДАНИЈЕЛ
АЋИМОВИЋ НОВИЦА
ТЕШИЋ ДРАГАНА
РИСТАНОВИЋ ЗОРАН
ЦВЕТАНОСКИ СТАНКО
СТОЈКИЋ ЉИЉАНА
ОБРАДОВИЋ ЗОРАН
ЦВЈЕТИНОВИЋ ГОРАН
ВУКОВИЋ ВИНКА
РАДОВАНОВИЋ МЛАДЕНКО
ТОЉ БОЈАН
МАНДИЋ РАДА
ЈАЊИЋ ОГЊЕН
РИКИЋ РАДЕНКО
ЦРНОГАЋА МАЈА
СТОЈАНОВИЋ ВЕЛИМИР

01486 САВИЋ ОЗРЕНКА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

084 - BOSANSKO GRAHOVO/БОСАНСКО ГРАХОВО

084 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BOSANSKO GRAHOVO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БОСАНСКО
ГРАХОВО
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МАКИЋ УРОШ

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 POKRAJAC MILAN

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1 САЛИЋ ДРАГАН

084 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BOSANSKO GRAHOVO /
ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БОСАНСКО ГРАХОВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ŠEGRT SAVO
2 SIMIDŽIJA SLAĐANA
3 BILČAR DUŠKO

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1 MARIĆ MILENA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ГЛИГИЋ МИЛОРАД
ЈОВИЋ САЊА
МАРИНЧИЋ ЖЕЉКО
КУПРЕШАНИН ДУШКО
ГАЛИЋ ДРАГАНА
ВУЈАТОВИЋ БРАНКО
ЂУРАН ИЛИЈА
САБЉИЋ БОЈАНА
БЕНИЋ МИЛАН
БИЛБИЈА СИНИША
ШОРМАЗ МИЛИЦА
ЗИВЛАК ЈОВАН
ЂУКЕЛИЋ ДАРКО
КЕСИЋ ДАРА
НЕНАДИЋ СИНИША
ИВАНОВИЋ САЊА

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8

SARIĆ KREŠIMIR
RAJIĆ ANA
GALIOT MIODRAG
BARIĆ ZORAN
SEKIĆ SANELA
GRIZELJ NIKOLA
KARDUM SUZANA
GRIZELJ BOŽO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BAŠIĆ ANA
IVETIĆ RANKO
VIDOVIĆ ILIJA
TADIĆ FINKA
GALIĆ MILAN
ĐURIĆ UROŠ
MANDIĆ ZORICA
IVANOVIĆ NIKICA
BOŠNJAK LAZAR
BAŠIĆ VIŠNJICA
BRKIĆ MILENKO

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4

ПРПА НЕБОЈША
ЈОВИЋ ДАЛИБОРКА
МАРИЋ ВОЈО
ТРКУЉА ДАЛИБОР

5
6
7
8

ВИШЕКРУНА БОЖАНА
АРЕЖИНА ЗДРАВКО
ЈАКШИЋ ПЕРО
ГАЛИЋ ДУШКА

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 ČIVČIJA ZLATAN

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЛУКАЧ СТЕВАН
КУДРА МАРИНА
БИКИЋ ЖАРКО
ЧЕКО НИКОЛА
ВИШЕКРУНА СЛАЂАНА
БАРОШ НИКОЛА
СКАКИЋ СЛОБОДАН
РАДЛОВИЋ ОЛИВЕРА
ЛУКАЧ НИКОЛА

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1
2
3
4
5
6
7

ŠKAPINA DRAGAN
TRIVUNOVIĆ JELKA
BAJIĆ MILORAD
TRKULJA RADENKO
KARAGIĆ SLAVICA
JOVANDIĆ SLAVIŠA
PRIJIĆ DRAGANA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6

ГАЛИЋ ТОДОР
БЕНИЋ ЉИЉА
МИРЧИЋ БОШКО
ЂУРИЋ ДРАГОЉУБ
ГВЕРО СТАНИСЛАВА
СИМИЏИЈА НЕЂЕЉКО

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЂУРАН УРОШ
ШОРМАЗ СЛАВИЦА
БАНИЋ СИМО
ЂУРАН НЕДЈЕЉКО
МИТРОВИЋ СЛАЂАНА
ВУКОБРАТ ГОРАН
ГЛИГИЋ БОРИСЛАВ
ПРПА СТАНА
ЕРЦЕГ СТЕВАН
РАДЛОВИЋ ПЕТАР
АЋАМОВИЋ ДЕВА
ВИШЕКРУНА СЛАВКО

13 ЋАЛИЋ МИРОСЛАВ
14 ТИЦА ДРАГИЊА
15 ГЛИГИЋ МИЛОЈКО

085 - GLAMOČ/ГЛАМОЧ

085 NAČELNIK/GRADONAČELNIK GLAMOČ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ГЛАМОЧ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SALTAGA AMEL

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1 ČULIĆ SLAVKO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МАРКОВИЋ РАДОВАН

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 LAŠTRO IVICA

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1 SUBOŠIĆ VOJKO

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 КОПАЊА ЂУРАЂ

085 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA GLAMOČ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ГЛАМОЧ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5

ERCEG ELVEDINA
SMAJIĆ ENVER
ŠANJTA HIDAJETA
MRĐEN ŽELJKO
GANIĆ SENAID

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ŠANJTA ĐEVAD
KARAHODŽIĆ RAŠIDA
KOVAČEVIĆ ARIF
ŠANJTA ILDA
KOVAČEVIĆ IBRAHIM
KARAHODŽIĆ ELVIR
ŠEREMET IRMA
VIDIMLIĆ JASMIN
RADOVAC JASMIN
HODŽIĆ EDINA
ZELJKOVIĆ SEMIR
LUTVICA SABINA
KRVAVAC ADISA

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1
2
3
4
5

ŽDERO VELIMIR
RADANOVIĆ ZORANKA
BABIĆ RADOVAN
RADUMILO ĐURAĐ
SPREMO LJILJANA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПАРИПОВИЋ ЈОВО
ДУВЊАК ЛАЗАРЕЛА
ШКРБИЋ ПЕТАР
ЛУКАЈИЋ БОРИС
БИКИЋ-ВУЛЕТА БОЈАНА
ТАЛИЈАН ДРАГАН
РАДОЈА БРАНКО
ДУВЊАК РАЈКА
ЈОКИЋ ДУШАН
СУБАШИЋ ЗОРАН
МАЛЕШ СВЈЕТЛАНА
ТРИВУНОВИЋ СИНИША
ПАШТАР СЛОБОДАН
ЂЕРМАН ЈОВАНКА
КЕСИЋ РАТКО
ВРАЊЕШ РУЖИЦА

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DAMJANOVIĆ MARKO
IKIĆ VERA
HAMMER SANDRO
LOVRIĆ IVANA
ĆOSIĆ TOMISLAV
POPOVIĆ ANTONIJA
BATINIĆ DRAGO
KREZO VJEKOSLAV
LAŠTRO KARMELA
MIŠKOVIĆ DAVOR

11
12
13
14
15
16

JOZIĆ JAKO
KOTROMANOVIĆ MARIJANA
PERIĆ MIJO
JOZIĆ IVANA
JURIĆ IVICA
DELJAK PEJO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LUČIĆ ZDRAVKO
LUČIĆ BERNARDA
DELJAK VLADIMIR
RADOJA MILOŠ
ŽULJ ANDREA
DŽIHO MIRSAD
POPOVIĆ LEO
MILOŠEVIĆ MARIJANA
DELJAK IVICA

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ZOLOTA ANTUN
KOVČALIJA ANTONELA
DELJAK ANĐELKO
JOZIĆ IVO
MILOŠEVIĆ ANETA
DELJAK STIPO
ČOVIĆ JAKOV
ŠIMUNOVIĆ DANIJELA
ŽULJ ZDRAVKO
MARJANOVIĆ TONČO
DELJAK ANĐELINA
MARKOTA MIJO

00005 HKDU BIH HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MILOŠEVIĆ ANTO
ĆOSIĆ BRANKICA
JURIĆ IVAN
KELAVA PETAR
ZOLOTA MILA
PERKOVIĆ STJEPAN
MARIĆ NIKICA
ČOBANAC MARIJA
POPOVIĆ ALBERT
DUJIĆ ILIJA
ŠIMUNOVIĆ JULIJA
KLJAJIĆ NENAD
MILOŠEVIĆ IVONA
KOVAČEVIĆ IVICA
ANDRIĆ IVANA
PRSKALO JOSIP

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)

1
2
3
4
5
6

ИВИЋ БОГДАН
ЗУБИЋ ЖЕЉКА
ЦВИЈЕТИЋ РАДОВАН
СУБОШИЋ СТОЈАН
ШОБОТ МИЛОСАВКА
МАЛЕШЕВИЋ МИОДРАГ

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

СРДИЋ НИКОЛА
БИКИЋ ЈЕЛЕНА
РАДОЈА ИЛИЈА
РАДИЋ ПЕРО
КОЗОМАРА МИКА
БИКИЋ ЈОВО
ТРИВУНОВИЋ НЕЂЕЉКО
КАЛАБА МИРЈАНА
КОПАЊА ПРЕДРАГ
ИВИЋ МИЛЕВА
ЈАКИШИЋ МИЛОРАД
ПЕТКОВИЋ НЕМАЊА

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KARAČA EMIRA
DUGANHODŽIĆ DŽEVAD
BAŠIĆ HARIS
HODŽIĆ SABINA
ZELJKOVIĆ RENATO
JAKIRLIĆ MUHAMED
BALAGIĆ ELMA
ZELJKOVIĆ SAMIR
SMAJIĆ ALMEDIN
ISAKOVIĆ ZEJNA

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1
2
3
4
5

PEIĆ LUKA
PETROVIĆ DANIJELA
PERDUH VANJA
LOVRE MARINKO
BABIĆ BORKA

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПАПИЋ СИМО
ЂУКИЋ ГОРДАНА
СРДИЋ МИРКО
ДОМУЗИН РАДЕ
ЦВИЈЕТИЋ СТОЈА
ШТЕТИЋ НЕДЕЉКО
ТОМИЋ ДУШКО
КЛИНАЦ МИЛЕНА
КОЗОМАРА МИЛОШ
ВУЈЧИЋ СИНИША

11
12
13
14
15
16

МРЂЕН БИЉАНА
ПЕРДУХ МАРИНКО
ИВИЋ РАЈКО
МИЉАК МИЛИЈАНА
РАДАНОВИЋ ГОРАН
КРАСИЋ ЈАДРАНКА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6

СТОИСАВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
БОШЊАК МИЛЕНА
БАБИЋ ДЕЈАН
ДУВЊАК СТОЈАН
СТОИСАВЉЕВИЋ ДРАЖЕНА
СТОЈИСАВЉЕВИЋ МИРКО

088 - ШИПОВО/ŠIPOVO

088 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ШИПОВО / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ŠIPOVO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МАЛИНОВИЋ ДУШАН

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЋИРКО МИЛОРАД

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 МЕДИЋ СЛОБОДАН

088 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ШИПОВО / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ŠIPOVO
00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 DADOVIĆ NIHAD
2 MAĆILO JASNA
3 MAĆILO HALID

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ВУЈКОВИЋ ДРАГОЉУБ
2 ИЛИЋ БРАНКА
3 КЕЛЕЧ ЗЛАТКО

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ВУКОМАН УРОШ
КЕЛЕЧ РУЖА
ЈОШИКОВИЋ НЕЂО
ЈАКОВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ШОБИЋ ВЕСНА
ЗЕЉКОВИЋ БОРКО
НИШИЋ ДРАГАН
ПОЛИЋ БОЖАНА
ЈАНДРИЋ МИШО
РАКИТА МИЛОШ
КАУРИН БОЈАНА
АНТИЋ ЈОВО
ДОШЛОВ ЉУБИША
ЈАКШИЋ БРАНКИЦА
МАРКИЋ ВОЈИН
ЂУКИЋ ЈОВАНКА
БАЛАЋ ГРОЗДАНА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

КОВАЧ МИЛАН
ВУЈНИЋ СНЕЖАНА
АНТОНИЋ ЖЕЉКО
ГЛУВИЋ ЗОРАН
ГРОЗДИЋ БРАНКИЦА
ЈЕФТЕНИЋ РАДОМИР
МАЛИНОВИЋ ГРУЈО
ПЕШИЋ БОГДАНА
ПЛАВШИЋ МИЛАН
ПИЉИЋ МИРКО
МАНДИЋ БРАНКА
ЂУКИЋ ДРАГАН
ГАЈИЋ БРАНКО
МУЖДЕКА БОЈАНА
КОЗОМАРА СТОЈАН
РАКИТА МИЛОШ
РОСИЋ ДАНИЈЕЛА
РАКИТА БОРЕ
ПОПАДИЋ БОГДАН
ШУШЊАР БРАНКА

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ТОДОРЧЕВИЋ РАЈКО
ВУЈНИЋ СТАНА
БОШЊАК МИЛЕ
ГРАХОВАЦ МИРОСЛАВ
КУПРЕШАК ГОРДАНА
КАУРИН МИЛЕНКО
ТЕШИЋ ЗОРАН
МАЛИНОВИЋ МИЛЕНА
РАКИТА БОЖО
КАЧАР МИЛАН
ШМАЊА БОЖАНА
МАРКЕЗ ДАНИЈЕЛ
ЂУКИЋ МИЛЕНКО
НЕРАЦ НЕВЕНКА
МИЛИНЧИЋ ВУКОСАВ

16
17
18
19
20

УБИПАРИП ДРАГОМИР
ЈОВИЋ СЛАВИЦА
МАНДИЋ БОРО
МАЛИНОВИЋ ЈОВАНКА
КУПРЕШАК ДУШКО

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ГВОЗДЕНАЦ МИЛОРАД
ГРОЗДИЋ БИЉАНА
МИТРИЋ ТОДОР
МАНДИЋ БОРИСЛАВ
ПРОЛЕ ТАЊА
ГРОЗДИЋ ЂУРО
ШАРИЋ ДРАГАН
ПРОЛЕ ДУШАНКА
ГАЈИЋ БОЖИДАР
АРКУЛА ВИТОМИР
ИВИЋ ЖЕЉКА
КАЧАР СТАНИСЛАВ
НИНИЋ ЗОРАН
ПАСТИР ЉИЉАНА
МАЛИНОВИЋ БОЈАН
ПРОТИЋ СТАНКО
ДОБРАТИЋ СЛОБОДАНКА
ЛУЈИЋ АЛЕКСАНДРА
НИШИЋ САВКО
ГАВУР СТАНКО

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8

ТЕШИЋ РАДЕ
КЕРЛЕЦ ВИДА
КЉАЈИЋ ИЛИЈА
РАКИТА МИРОСЛАВ
ЦУМБО ЈОВАНА
РАКИТА БРАНИСЛАВ
ТЕШИЋ ЂУРО
ИЛИЋ РАДА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

МЕДИЋ СТЕВАН
БЛАЖЕВИЋ СТАНИСЛАВА
ПРОЛЕ БОГДАН
ДУВЊАК ПЕРО
ВРАКЕЉА МИЛИЦА
МАЛИНОВИЋ АНЂЕЛКО
МАКСИМОВИЋ ДУШАН
ШМАЊА АНЂЕЛКА
ПИЉИЋ НИКОЛА
РАКИТА ВЛАДИМИР
КЕЏА КСЕНИЈА
ПЛАВШИЋ ДУШАН
МАКСИМОВИЋ СЛОБОДАН
КАЧАР БРАНКА

15
16
17
18
19
20

ГВОЗДЕНАЦ НЕЂО
ЈЕФТЕНИЋ МИРКО
РАДОШ РАДМИЛА
ПОЊЕВИЋ ДРАГАН
РАКИТА БОЈАНА
МИЛОВАЦ БРАНКО

089 - DONJI VAKUF/ДОЊИ ВАКУФ

089 NAČELNIK/GRADONAČELNIK DONJI VAKUF / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ДОЊИ ВАКУФ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HADŽIĆ DŽEVAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SUŠIĆ HUSO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 PAŠALIĆ ENISA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 ŠVAGO MEHRUDIN

089 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA DONJI VAKUF / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ДОЊИ ВАКУФ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ZRILE TIHOMIR
OPARDIJA AZRA
HADŽIĆ ELDIN
OPARDIJA IRMA
MUSTAFICA AMELA
OMERAGIĆ ENES
TUPARA ISMAIL
POTUROVIĆ ADMIR
ĆEMER AMER
BAŠIMAMOVIĆ NERMIN
HADŽIABDIĆ AMRA
VEREM MUSTAFA
HABIB EDINA
HANIĆ NEŠAD
KOSOVAC EDITA
POTUROVIĆ EDIN

17
18
19
20
21
22

ČALUK KEMAL
GLIŠIĆ JELENA
KERO HARIS
BEŠIR ENVER
SMAJIĆ NEDŽAD
HAZNEDAREVIĆ DŽENANA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TERZIĆ SAMIR
BAŠIĆ RUSMIRA
RATKUŠIĆ JASMINKO
UGARAK ZAKIR
KURIĆ NEJRA
PIČAR NAIM
ĆEPALO BEKIR
KULAŠ AMRA
ŠUTKOVIĆ SAFET
ĐULOVIĆ AZRUDIN
SMAJIĆ ELVEDINA
KULAŠ ADMIR
NEZIĆ SALIM
SULTANOVIĆ ĐENANA
ŠKANDRO ENES
HAJIĆ AJDINA
ČALUK BAHRUDIN
ŽDRALOVIĆ ADIS
KANIŽA AMIRA
OPARDIJA IBRIŠIM
PALALIĆ RASIM
DUJSO EMINA

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 SILAJDŽIJA TAHIR

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BUNGURAČ MAHMUT
MUSIĆ ZINKA
KURIĆ AJDIN
MUSTAFICA ADEMIR
JUSIĆ MEVLIDA
ŠEGO ENES
BEGOVIĆ ELVIN
JUSIĆ ZIJADA
ČIZMO AMEL
MUSTAFICA DELISTA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4

BEGOVIĆ SEAD
MUSTAFICA HEDINA
RUJANAC LATIF
BEŠIR KEMAL

5 SALETA ESMA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

KATKIĆ HATIDŽA
KOVAČEVIĆ ZIKRET
KAHVEDŽIĆ AULIDA
AGIĆ NERMIN
ŠVAGO ALDINA
HABIB NERMIN
SMAJIĆ HUSMIR
ELKAZ FAHIRA
BALIHODŽIĆ REDŽEP
SMAJIĆ ASAF
KULAŠIN SEIDA
RUJANAC MEHMED
BAŠIĆ AMIR
BAŠIĆ SEJADA
PIČAR SABAHUDIN
HABIB SALIM
SMAJLOVIĆ ELMA
IMOČANIN SALIH
ŠVAGO HUSEIN
MAGRDŽIJA ISMIHANA

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MEHDIĆ DŽEVAD
HADŽIĆ SAMIRA
ALKIĆ SENAD
KOVAČ MEHMEDALIJA
KURIĆ NERMINA
HODŽIĆ SUAD
DERVIŠIĆ HALID
KOVAČ EDINA
SMAJIĆ FAHRUDIN
MUKIĆ MIRSAD
DUVNJAK JASMINKA
RAMLJAK OMER
GALEŠIĆ SEJAD
KOVAČ AZRA
SMAJIĆ OMER

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ČEPALO HUSEJIN
RAHMANOVIĆ MIRSADA
ORAHOVČIĆ ASIM
HODŽIĆ MUHAMED
VALJEVAC SANELA
DERVIŠIĆ SELVEDIN
ŠUTKOVIĆ NIHAD
BAJRIĆ ALEMA
KAPETAN DŽEVAD
SMAJIĆ SEDIN
POTUROVIĆ ZINAJDA

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

RUJANAC NASER
MEMIŠ MIRZA
DAJIĆ SELMA
KATKIĆ AMEL
BALIHODŽIĆ ERMIN
NUHEFENDIĆ HAJRIJA
KARAOSMANOVIĆ DŽENAN
ŠVAGO DENIS
GALEŠIĆ AJLA
VRCO SADO
ČEPALO AMELA

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

GEGIĆ SENADA
OPARDIJA SABAHUDIN
SOLE FADIL
OPARDIJA SUARNA
ORLOVIĆ AMIR
BALIHODŽIĆ EDIN
DERVIŠIĆ ADMIRA
SMAJIĆ NERMIN
MELIĆ MUSTAFA
SMAJIĆ ALDIJANA
RUJANAC HARIS
GALEŠIĆ FADIL
OPARDIJA AZRA
TERZIĆ SABAHUDIN
KRKIĆ HASAN
HASANOVIĆ MELIHA
SMAJIĆ MUSTAFA
TUTKUR MUHAMED
MUJKIĆ ENA
ĐULOVIĆ ŠEĆERA
SELMAN ALMIN
SULTANOVIĆ AJDIN

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HADŽIABDIĆ ENES
KOVAČ LEJLA
MUSTAJBEGOVIĆ SEMIR
ĐULOVIĆ ESAD
ŠVAGO ARNESA
DIZDAREVIĆ SALIH
MUSTAFICA ADMIRA
ČAJDO SELMA
MUHELJIĆ SEMIR

089 NACIONALNE MANJINE DONJI VAKUF / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ДОЊИ ВАКУФ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 PEDIĆ ALE

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUHELJIĆ SAFET

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 KUNIĆ AIDA

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ELKAZ SENAD

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 MUHELJIĆ SUADA

091 - TRAVNIK/ТРАВНИК

091 NAČELNIK/GRADONAČELNIK TRAVNIK / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ТРАВНИК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEHMEDBEGOVIĆ-ŽIVANOVIĆ AMRA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HADŽIEMRIĆ ADMIR

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 HARAMBAŠIĆ IVICA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 LOZO NISVET

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 ČURIĆ SAMIR

091 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA TRAVNIK / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ТРАВНИК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SMAILAGIĆ AZRA
GAZIBARIĆ ZORAN
GEGIĆ DENIS
LEKO MIRELA
ARNAUTOVIĆ ADMIR
DUKIĆ SINIŠA
MRKONJA SALIH
PAJIĆ JASMINA
SAŽIĆ KADRO
DAUTOVIĆ ALENA
TORLIĆ BELMA
TICA EMIR
BARIŠIĆ MILKO
ŠABIĆ SALIM
DOBRIĆ ADELA
LEPARA OMER
ŠEĆEROVIĆ DUŠKO
ŠILJAK DINO
JAŠAREVIĆ FAHRUDIN
MELIĆ ERNA
LUKOVIĆ MEHMED
ĐELILBAŠIĆ AMAR
TRBOVIĆ AMELA
FILIPOVIĆ BRANKO
MRKONJA SIFET
ZOLOTA SABINA
NESIMI AMEL
NEVJESTIĆ VERA
DERVIĆ ASIM
ŠAKIĆ DIJANA
KONJALIĆ NERMINA
SIVIĆ RAHIM
VUJINOVIĆ JOVO
ČAJO NERMIN

01609 HRVATSKA LISTA ZA TRAVNIK (HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GUČANIN GORAN
PERIĆ IRENA
INJIĆ MIROSLAV
SMOLJAN NENAD
SUČIĆ NIKOLINA
MARJANOVIĆ MATO
PERIĆ VLADIMIR
BARIŠIĆ TOMISLAVA
GUČANIN-GAZIBARIĆ MIROSLAV
MATOŠEVIĆ BORIS
BAGARIĆ LJUBICA
IŠTVANIĆ ŽIVKO
TAVIĆ IVICA
PELIĆ MIRELA
ŠARIĆ IVICA
EPET MIROSLAV
RAJIĆ SNJEŽANA
STRUKAR ZDRAVKO
JURČEVIĆ IVICA

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

VRANJEŠEVIĆ RENATA
GAŠIĆ ZVONKO
BAŠKARAD ALEN
MATOŠEVIĆ LUCIJA
LAUŠ FRANO
FILIPOVIĆ DRAGAN
RAJIĆ DANIJELA
GREBENAR ZORAN
PERIĆ NIKOLA
DŽALTO MAJA
GAVRANČIĆ SLAVOLJUB
GREBENAR MARTINA
JURIŠIĆ MARINKO
LOZANĆIĆ NEVENKA
SOLOMUN MOMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SALKIĆ ALEN
KAZIJA IRMA
SELMAN KADIR
KARGIĆ MUAMER
JUSUFOVIĆ ENISA
PECO MIRSAD
DOLOVAC SAMER
SKROBO AMELA
HODŽIĆ ALAGA
GORAN HAMED
ZOLOTA ALMA
GANIĆ EMIR
HADŽIĆ REDŽEP
LEKO-FILIPOVIĆ AMELA
ALAGIĆ IBRAHIM
HAFIZADIĆ FARIS
SKROBO EDINA
ADILOVIĆ EMIR
ZAHIROVIĆ SENAD
GRABUS NERMINA
ČOGIĆ ALEN
SPAHIĆ HALIM
MULAIMOVIĆ HALIDA
MELIĆ SIFET
KASUMOVIĆ SEFIR
ĐEDOVIĆ AMELA
OSMANAGIĆ IBRAHIM
OSMANOVIĆ KADIR
SOFTIĆ VAHIDA
MEHIĆ MIRALEM
TAHIROVIĆ HUSO
HODŽIĆ SUADA
ZUPAROVIĆ IBRO

01254 NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
1 SALKICA SULEJMAN
2 HASIĆ AMBERA
3 HALEP ALMIR

01634 HRVATSKA KOALICIJA ZA TRAVNIK (HDZ BIH, HDZ 1990, HSS-NHI)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

GRGANOVIĆ NIKO
LUKIĆ VLATKA
VALJAN DAVOR
KOLENDA IVO
KRIŽANAC ANELA
LOVRINOVIĆ MARIO
RAJIĆ TOMISLAV
VIDOVIĆ MARIJA-SILVA
MATOŠEVIĆ MARINKO
MARKOVIĆ IVO
BELJAN LUCIJA
VUKOVIĆ ZVONKO
GRGANOVIĆ IVAN
MALENICA VERA
BALTIĆ MIJO
MATOŠEVIĆ VALENTIN
PRANJIĆ IRENA
SOLOMUN FRANJO
MATOŠEVIĆ MIROSLAV
MAĐAR-ZEC MIRJANA
NEVISTIĆ VLATKO
GUČANIN-GAZIBARIĆ MARIO
STOJAK DRAGICA
MARTINOVIĆ VINKO
ZLOJO TONI
BILJAKA MIRJANA
ANDRIĆ ŽELJKO
BATINIĆ ZDRAVKO
KOLENDA STJEPANA
BAJO GORAN
BLAŽEVIĆ DANIJEL
SUČIĆ NIKOLINA
SOLOMUN SANDA
BELJAN BORIS

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МИЈАТОВИЋ ДРАГАН

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MULALIĆ MIRALEM
ČOLAK ALMA
KADIĆ MESUD
KONJALIĆ ALMIR
SALKICA ADELA
SKROBO EMIR
PAJIĆ SUADA
MEVIĆ ZAIM
FAZLIĆ MIRZET
SALKICA AMIRA
MALKOĆ EMIR
SKROBO MERSIHA
SMAJLOVIĆ NEVEN

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

GRABUS FAHIRA
ČEMER JASMIN
KOVAČEVIĆ REFIK
PERIĆ ALEKSANDRA
HODŽIĆ EMIR
MAMUKIĆ EMINA
DAUTOVIĆ HAMDO
HODŽIĆ ARMIN
MRKONJA ENES
MAGLIĆ HALID
LUGONJA ENESA
MIKIĆ MUNEVER
ZLATIĆ RAMO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ĆOSIĆ MUHAMED
JAŠAREVIĆ BELMA
ČABRO GABRIJEL
AGANOVIĆ KENAN
SOFTIĆ SELMA
RAMIĆ MEHO
OSMANOVIĆ MEJRIMA
ŠTRAKIĆ DINO
BAJO IVO
SELIMOVIĆ VANEL
GANIĆ STEFANIJA
ZOLOTA EDIN
ČURAK DRAGO
ŠEHIĆ MIRELA
MEMIĆ EDHEM
SAŽIĆ EDIN
DŽAMBAS TAIBA
SURETA VJEKOSLAV
RAMIĆ FAHRUDIN
SELAVA AMILA
HODŽIĆ EMINA
KASUMOVIĆ JASMIN
OSMANOVIĆ MEHMED
JAŠAREVIĆ ČAMIL
LEKO SABIRA
PEŠA DIJANA
HASANOVIĆ SUAD

00005 HKDU BIH HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PALAVRA DANIJEL
ĆURAK BLAŽICA
ČOVIĆ ANTO
GRGANOVIĆ MLADEN
SUČIĆ ARIJANA
ČILIĆ BRUNO
LOVRINOVIĆ ŽIVKO
NAKIĆ MAJA
PALAVRA MIRKO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KANIŽA HARIS
MUJIĆ MERVANA
SULJIĆ HAMID
SEJDIĆ MESUD
ABAZOVIĆ NESIHA
TARAKČIJA SEMIR
LENDO SAUDIN
HADŽIABDIĆ FATIMA
MEKIĆ NEZIR
MRKONJA KASIM
MAMELEDŽIJA AMELA
RUBANOVIĆ ESAD
DAVRAN RAMO
SPAHIĆ ALMA
KASUMOVIĆ AJDIN
TAHIROVIĆ MIRZA
BAŠIĆ ARNELA
HADŽIĆ ZIJAD
HRNJIĆ SAMIR
PROHAN AZRA
MUJKIĆ HASAN
GRABUS DŽEVAD
MUJČIĆ AIDA
OMERDIĆ MUSTAFA
PALIĆ SEFIR
MAMELEDŽIJA ANELA
NUMIĆ ESMIN
HODŽIĆ SAMIR
SILAJDŽIJA AMELA
ČELAM KEMAL
MUJKIĆ HAMID
ŠERO AMIRA
LENDO EMIR

01615 SPU BIH - LDS BIH KOALICIJA ZA TRAVNIK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OTUZBIR HUSEIN
TRAKO JASNA
FILIPOVIĆ MILAN
KARIĆ ĐULAGA
AVDIĆ ĐENITA
RAMIĆ MIRSAD
IBRIŠIMBEGOVIĆ MESUD
ZOLOTA EDINA
ZAHIROVIĆ SAMIR
HUSKIĆ RAMIZ
MAGLIĆ MELINA
ČOSIĆ SULEJMAN
KARAMANLIĆ JASMIN
MUJKIĆ AMNA
GAŠI AVDULAH
BABANOVIĆ MUHAMED
MAGLIĆ FIKRETA
KAVAZOVIĆ SULEJMAN
ŠILJAK MUSTAFA
ČOGIĆ REFIJA

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MEHIĆ ALEN
ZUKIĆ ADIS
ČATIĆ JASMINA
OMERAGIĆ IBRAHIM
DAUTOVIĆ ZEKAID
BOŠNJAK ANĐELKA
KASUMOVIĆ ZAHID
MEMIĆ MIDHET
ŠTAVIČKI RAZIJA
HALILOVIĆ AMMAR
PECO NEVZUDIN
HRNJIĆ AZRA
SEFER JUSUF
REĐEPOVIĆ ŠEĆA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KANAFIJA ELVEDIN
PORČA LEJLA
FAZLIĆ MUSTAFA
DUZEN MIRZA
RIĐIĆ ĐENANA
TARAKČIJA ZIKRET
BAŠIĆ RUSMIR
MALINOVIĆ SANJA
LEKO ADIS
OSMANOVIĆ SALKO
HAMIDOVIĆ MERSIHA
ŠAKIĆ SALIH
LISICA REDŽO
ĐULABIĆ AMINA
HODŽABEGOVIĆ ELVEDIN
MUSLIMOVIĆ IRHAD
LUGONJA AIDA
VRBANJAC KENAN
BRKIĆ EMIR
BEGIĆ ELDINA
JUSUFBAŠIĆ FEAD
HODŽIĆ ELDIN
LANGIĆ LAMIJA
SKROBO ELVIS
HODŽIĆ NERMIN
MEHMEDAGIĆ MUAMERA
JAŠAREVIĆ FERID
HOĐIĆ MIRZA
ŽERIĆ SABAHETA
LOZIĆ HAKIJA
GENGA SABAHUDIN
SPAHIĆ ZEKIJA
HADŽIMUJIĆ ALENA
PINJO SAMIR

093 - ZENICA/ЗЕНИЦА

093 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ZENICA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЗЕНИЦА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HUSEJNAGIĆ MUNIB

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SMAJLOVIĆ HUSEJIN

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1 IMAMOVIĆ ZAIM

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 SARAJLIĆ ISMET

01259 HADŽIAHMETOVIĆ MIRAD - NEZAVISNI KANDIDAT

01277 UZUNOVIĆ FAIK - NEZAVISNI KANDIDAT

093 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ZENICA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЗЕНИЦА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ĆIVIĆ MIRSAD
BEŠLAGIĆ LJILJANA
DILAVER SALIH
HRNKAŠ SLAVICA
ALIJAGIĆ ELVIS
MARIJANOVIĆ ALEN
FETAHAGIĆ KENAN
DŽAFIĆ AMILA
PRASKIĆ ASIM
FIFIĆ KENAN
POJSKIĆ-ČUTURA KANITA
KAPETANOVIĆ ŠEFKIJA
KAVAZ OMER
SULJIĆ-ČAUŠ DELILA
ZOVIĆ MARIO
TUFEKČIĆ VAHDET
BUSULADŽIĆ ENA
KARIĆ IBRAHIM
MEHIĆ MUAMER

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

NADŽAK ELMA
BERBEROVIĆ ZORAN
MUJČINOVIĆ OMER
MUJIČIĆ JASMINA
LIVNJAK MIRSAD
KAHRIMAN NERMIN
FILIPOVIĆ NADEŽDA
BABAJIĆ ALMIR
HODŽIĆ ARNELA
DOGLOD VAHID
MUJIĆ ŠEMSO
BOROJEVIĆ DAJANA
DIZDAR SELVER
BABAHMETOVIĆ ARZUDINA

01582 HDZ KOALICIJA ZA ZENICU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PERIĆ ŽELJKO
KARAĆ BRANKA
POJAVNIK JOSIP
KOLAK ZDENKO
NIKOLIĆ ORJANA
ČUTURIĆ ANTO
JELOVIĆ MARKO
PALAVRA ANITA
JERKOVIĆ IVO
KOKIĆ MARKO
ANIĆ ANITA
BEROŠ HRVOJE
STAPIĆ MIROSLAV
MARIĆ ANA
ČOLIĆ PETAR
ILIČIĆ DAMIR
IVANČIĆ SUZANA
DUJMOVIĆ MATO
TOLIĆ MIROSLAV
ANIĆ ANDREA
KADIĆ-ŠTRBAC JOZEFINA
ČOLOVIĆ DAMJAN
HRGIĆ ANAMARIJA
MIRKOVIĆ ĐURĐICA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

POJSKIĆ BELMA
ČIZMO MIRSAD
AHMETSPAHIĆ NAIDIN
PEHLIĆ IZET
HALILOVIĆ-ČUSTOVIĆ NIDŽARA
PURIĆ ELVIR
SKOMORAC RASIM
SOFIĆ AMNA
BEGANOVIĆ JASMIN
MUSLIĆ AMRA
MANGIĆ ABDULAH
MUJEZINOVIĆ SENAID
PAŠALIĆ AIDA
GULAMIĆ VAHID

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

HUSEINSPAHIĆ HUSNIJA
DIZDAREVIĆ IBRAHIM
SERDAREVIĆ NEJIRA
ČOLOMAN FARUK
BABIĆ IZET
TUFEKČIĆ EMINA
SOFTIĆ ARSLAN
DUVNJAK MIRNES
POJSKIĆ AMRA
ĐULAN SAUDIN
KOVAČ AVDO
SPAHIĆ DŽENITA
BUJAK ADNAN
KARAHASANOVIĆ SELIM
SARAJLIĆ LEJLA
MUJIĆ NERMIN
BILČEVIĆ RASIM
HUSEJNOVIĆ ALMINA
ČOSIĆ EKREM

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ISAK RAMO
SMAKA ZUHRA
TURKOVIĆ SAFET
HAMZIĆ SEMIR
AVDIĆ AMRA
HAMZIĆ DŽEVAD
TRIFKOVIĆ VLADO
MURANOVIĆ SVJETLANA
PURIĆ AMIR
ČOLAKOVIĆ AIDA
FEJZIĆ SALIM
FAZLIĆ ĐEMAL
TELALOVIĆ AMRA
IMAMOVIĆ HASAN
KOZLIĆ AGAN
KELEŠTURA ARMINA
BEGANOVIĆ MURIS
ALIHODŽIĆ MUHEDIN
SEMIĆ MAIDA
HALILOVIĆ SEAD
OKAN MEHMEDALIJA
ČIČAK MUHDINA
HALILOVIĆ MEHO
ADEM ELVIRA
BOŠNJAK HASNIJA
MUHAREMOVIĆ NIJAZ
ORMANOVIĆ MAHIR
BILIĆ AMRA
KARAHMET ADNAN
BABIĆ HARUN
BEGOVIĆ MELISA
ŠABANOVIĆ DŽEVAD
AVDIĆ VAHID

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PATKOVIĆ ŠERIF
EKINOVIĆ LEJLA
ČOLAKOVIĆ MUSTAFA
KADIĆ AZRA
NOVALIĆ KASIM
AJDINOVIĆ MIRSADA
KURGAŠ ESAD
KRIVOKAPA AMIR
BRKIĆ EMINA
FETIĆ MURIS
ŠIŠMAN ISMET
FETIĆ AMRA
BAKUNIĆ EDIN
KELEŠTURA-BERBIĆ EMINA
ARNAUT ZEJNUDIN
BIOGRADLIJA SEMIR
TOPOLJAK BEDRIJA
AJNADŽIĆ ABDULAH
MALJAK AZRA
LUŽIĆ SEDIN
SKOPLJAK EDINA
DELIĆ AVDIJA
KRAJIŠNIK JASMINA
DELIĆ SEMIR
ALIČEHAJIĆ KENAN
NAĐAK SAMRA
ČOSIĆ VEHID
DIZDAREVIĆ NEDŽAD
ČANČAR INDIRA
GRAČIĆ BELMIN
ĆATIBUŠIĆ JASMINA
SPAHIĆ ZULKAID
VALENTIĆ AMILA

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BEČIĆ SAID
HALILOVIĆ MERSIJA
MEMAGIĆ ADNAN
ŠEHIĆ HASAN
FETIĆ NERMINA
ISMIĆ AVDO
TOPČIĆ ALMIR
ABDURAHMANOVIĆ AMNA
HAKANOVIĆ ELVIR
HINDIJA EHLIMANA
KADRIĆ NIHAD
BAJRIĆ ALEN

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7

HADŽIĆ HILMO
ISAKOVIĆ HANA
BOJIĆ EMINA
HAMZIĆ MEHMED
BARUČIJA OSMAN
DRINIĆ OLGICA
NEZIĆ NEZIR

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

AGIĆ AMELA
ŠIKIĆ MLADEN
HODŽIĆ SANELA
GIGOVIĆ JADRAN
AJANOVIĆ FERID
KOVAČ-SPAHIĆ BELMA
AVDIĆ ALMIR
SKENDER ADNAN
STUPAR SUMEDINA
KURBEGOVIĆ KENAN
JONJIĆ MIJO
FEJZIĆ EDIN
MUSLIĆ SUNITA
ČIČAK ŠERIF
DŽINIĆ SADMIR
MURAČEVIĆ NERMANA
IBRAKOVIĆ EDNA
ŠTETA DENI
HALAČ ALMASA
ČUPOVIĆ ARIJANA
KAJIĆ VLADANKA
VRHOVAC MIROSLAV
AJRADINI-ŠILJAK ZLATE
KRIŠTO MILKICA
MEĐIĆ ELMA
TUCAKOVIĆ DUNJA

00866 SUND BIH
1 DRAČO SAMIR

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PORČA HAZIM
KLJAIĆ NADA
KARIĆ RABIJA
TERZIĆ HIŠAM
SAVIĆ ANKA
FETIĆ MUHAMED
JANJUŠIĆ MIRO
BRDAREVIĆ SUADA
STANIĆ PERO
ZUKIĆ SIFET
KRIŠTO ZUFICA
KOVAČEVIĆ STIPO
ŠIŠIĆ DERVIŠ
IMAMOVIĆ VASVIJA
HUSEJNOVIĆ MUJO
BEGIĆ SALIH
BARUČIJA MUBEŠIRA
ČOŠABIĆ SULEJMAN
MARKOVIĆ JOZO
OPANOVIĆ GOSPAVA
ČANČAR IZUDIN
HADŽIAHMETOVIĆ ASIMA
JERKOVIĆ EDBER
JUSUFOVIĆ EMIRA
VRŠKIĆ SEJAD

26
27
28
29
30
31

AGIĆ SUADA
HECO AHMED
BENZIJA NATAŠA
OMERDIĆ FIKRET
SABLJAKOVIĆ NAMKA
PRIMORAC ANKICA

01580 GRAĐANSKA INICIJATIVA ZENICA ZA EU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SALČINOVIĆ RASIM
BEGANOVIĆ AMILA
STAPIĆ ŽELJKO
MEŠKIĆ IBRAHIM
SALČINOVIĆ SEMIN
DERVENČIĆ MIRSAD
BEGOVIĆ OMER
KLICIĆ JOSIP
SPAHIĆ ŠEMSUDIN
SERDAREVIĆ SALIH
ALIĆ SELMA
SALIJI FIKRETA
UZUNOVIĆ ĐANA
ALIĆ FEDŽAD

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NIKOLIĆ NEBOJŠA
STARČEVIĆ ILMIHANA
ČOLAKOVIĆ SULJO
ŠANTIĆ ŽELJKO
ČAJLAKOVIĆ LEJLA
MUJKANOVIĆ AGAN
MULABDIĆ KERIM
MUJBEGOVIĆ LEJLA
GARANOVIĆ MUJO
KOZLIĆ ENIZ
DAULDŽI VESNA
BEGOVIĆ SAFET
HODŽIĆ MUHAMED
ZADIĆ EVELINA
HOĐIĆ ARMIN
MUHAREMOVIĆ NEDŽAD
HAKANOVIĆ ZEKIJA
BAJRAMBAŠIĆ MIRNES
DELIĆ NEZIR
IBRAHIMAGIĆ EMINA
OKAN MUHAREM
IMAMOVIĆ VAHIDIN
IBRAKOVIĆ DŽENANA
HADŽIĆ SAMIR
EMINIĆ NEDŽAD
ARIFAJ ELDINA
SERDAREVIĆ ADMIR
SELIMSPAHIĆ NIHAD
DERVENČIĆ MEDIHA
ALISPAHIĆ SENAD
SKOPLJAK SENEDIN
PIVIĆ MINELA

33 STUPAR ADNAN

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 TRIFKOVIĆ BILJANA
2 DIZDAREVIĆ SABIR
3 ŠAHINBEGOVIĆ NEJRA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 SKELO ANDRIJA
2 STEVIĆ VESNA
3 KRIŠTO RENATO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KELEŠTURA MENSUD
JAHIĆ AIDA
FEJZIĆ EDHEM
MURATOVIĆ FEHIM
PEJIĆ JELENA
BEGANOVIĆ-ISAKOVIĆ SEĐIDA
MIJATOVIĆ MIROLJUB
PLANČIĆ RUKIJA
SINANOVIĆ ADEL
PAŠALIĆ KENAN
MAHIR MERIMA
SPAHIĆ VAHID
FEJZIĆ SEDIN
BEŠIĆ DIANA
TUTMIĆ ŠEFIK
BEGANOVIĆ BESIM
MULALIĆ AIDA
ZAHIROVIĆ ENES
JARIĆ ABID
PULJIĆ DANIJELA
IMAMOVIĆ NURUDIN
DELIĆ NERMINA
PEPIĆ DŽEMAIL
ĆOSIĆ AMER
HADŽIRADONČIĆ EDNA
POJSKIĆ SAMIR
BERBEROVIĆ ARMIN
MEKANIĆ FAHRETA
MURATOVIĆ SENAD
PJANIĆ ADVIJA
DELIĆ SENAID
ĆORIĆ SINDI
JELEČ HAMID

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 ZLOTRG BENJAMIN
2 DELIĆ EMA
3 DOKAZA AMIR

4
5
6
7
8
9
10
11

IMAMOVIĆ NIHADA
ORUĆ HARIS
ŠKALJO KEMAL
PERENDA MURISA
PURIĆ AJDIN
DURIĆ VEDAD
JAGANJAC ENISA
GADŽUN ARNES

01186 NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MEŠIĆ ADNAN
BAŠANOVIĆ AMIRA
KREHIĆ RAMIZ
HASIĆ SEFIJA
VINŠ HARY
REDŽEPOVIĆ ADMIR
HAJDUK ALAN
KAVAZ SAFETA
ARNAUT ĐELAL
NORO MIROSLAV
BURO ALMA
ČAGO MUJO
BAGARIĆ STANKO
PJANIĆ ALTIJANA
TERZIĆ MILOŠ
MILOŠEVIĆ ZLATKO
BEČIĆ MEDIHA
VARUPA EMIR
SKENDER ZIKRET
SIVAC IRMA
BAJRAMOVIĆ MENSUR
BURO ADMIR
HAVIĆ ZUHRA
BEKTAŠ ELIS
BEŠIREVIĆ MURISA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

STAMBOL ŠAĆIR
NEMELJAKOVIĆ BELMA
PAŠALIĆ EDHEM
SAČAK KERIM
KURTIĆ SABIHA
NEMELJAKOVIĆ KENAN
BRDAREVIĆ SEAD
HALILIĆ ENESA
ČARŠIMAMOVIĆ ERKAM
ŠUNJIĆ VINCENC
ALIĆ HAJRIJA
VLAHOVLJAK ENES
MERDŽIĆ ŠAĆIR
ĐORĐIĆ ĐINA
KREHO HASAN
ISAKOVIĆ SAMIR
HADŽIHALILOVIĆ EMINA
VIDOVIĆ BOŽO
TOPIĆ MEHMED

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DELIĆ MIRHA
SALKIĆ ARIF
SKENDER ARIF
VUKADINOVIĆ RUŽA
HASIĆ ASIM
ČAJIĆ REFIK
TELALOVIĆ SABINA
DELIĆ SABAHUDIN
SERDAREVIĆ MIRZA
DELIĆ NEIRA
SAČAK MUSTAFA
AGANOVIĆ MELISA
ISLAMBEGOVIĆ MERIMA
FESTIĆ ERMINA

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DUJMOVIĆ JOSIP
TADIĆ BILJANA
MEHMEDAGIĆ SEAD
JUSUFOVIĆ HISAM
SINANOVIĆ JASNA
PIVIĆ MUHAMED
HERCEGOVAC MUHAMED
ŠARIĆ ZDENA
DJEDOVIĆ SANELA
KURIDŽA SAVAN
BEGAGIĆ MELISA
POJSKIĆ EDIN
RAHMANOVIĆ MIRSAD
HANDANOVIĆ MERIMA
KLIČIĆ BEGAN
PINJIĆ MIRAD
ADILOVIĆ ADNAN

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SIVAC AZIZ
HASIĆ ALMIRA
ŠTETA SAID
KULENOVIĆ ALIJA
TELALOVIĆ NADINA
ZUKO NUSRET
PATKOVIĆ MURIS
KOVAČEVIĆ SELMA
PRELDŽIĆ SEJAD
SARAJLIĆ ZUHDIJA
VRANA ZEHRA
HANDAN ELVEDIN
KOVAČ IZUDIN
HAJDUK EMIRA
ČELIK HARUN
KADIĆ MUAMER
ŠARIĆ ĐENITA
ČIVIĆ SELMA
HRUSTIĆ EMINA
MUMINOVIĆ ADAMIR
LEPIĆ ANGELINA

093 NACIONALNE MANJINE ZENICA / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ЗЕНИЦА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MONTILJO JAKOB

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KNEZ ŽELJKO

01144 MUSIĆ ADIL - NEZAVISNI KANDIDAT

01570 CRNOVIĆ REFIK - NEZAVISNI KANDIDAT

00028 DEMOKRATSKA

NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH

1 VUGDALIĆ SUAD

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ISAKOVIĆ MUNIR

01186 NOVA SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1 HADŽIRAŠIDOVIĆ ELVIR

01566 MUSIĆ ASIM - NEZAVISNI KANDIDAT

01312 MUSIĆ SALKO - NEZAVISNI KANDIDAT

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 MUJČINOVIĆ EDINA

094 - KAKANJ/КАКАЊ

094 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KAKANJ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КАКАЊ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 IMAMOVIĆ NUSRET

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MANDRA NERMIN

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 NEIMARLIJA HARIS

01560 BJELOPOLJAK TAIB - NEZAVISNI KANDIDAT

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 LOZANČIĆ NIKO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 DŽELO RAHMAN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 HADŽIĆ ENVER

094 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KAKANJ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КАКАЊ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MIJOČ ELDIN
HUNČEK-HARAČIĆ VERICA
ŠEHAGIĆ ELVEDIN
ĐONDRAŠ TOMISLAV
SEFEROVIĆ FATA
SILAJDŽIJA SEJFO
TOMIĆ BERISLAV
TERZIĆ MILIJANA
BEGIĆ AHMED
DELIĆ ADEM

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NEIMARLIJA AIDA
ANDRIJEVIĆ IGOR
MEHINAGIĆ KENAN
BILALOVIĆ ZORICA
ZULJI HAMDO
ŠABANOVIĆ SANEL
JERKOVIĆ ADISA
HARAČIĆ ŠAČIR
ČIZMIĆ IDRIZ
KOVAČ HEGANOVIĆ DALILA
ŠLJIVO ISMET
KARZIĆ VERNEST
ĐURIĆ KAROLINA
LUKIĆ ANTON
BJELOPOLJAK AHMED
SMAKA ILDA
JUSUPOVIĆ TARIK
AMIĐIĆ SEDMEDIN
ŠEPER ADMIRA
TUKIĆ AVDO
KARAMUJA SUADA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

VEISPAHIĆ HARIS
HADŽIĆ LEJLA
KOVAČ NUSRET
LOPO MUHAMED
ŠAHMAN HATIĐA
KUKIĆ ELMEDIN
BAJTAREVIĆ MIRNES
LJUBOVIĆ SELMA
ŠIŠIĆ KEMAL
DELIĆ FAIK
KAHVEDŽIĆ ALMA
ČIŠIJA SENAD
BLIZNOVIĆ ASIF
RAJKIĆ DELILA
SELIMOVIĆ AHMET
DIZDAREVIĆ ADISA
ALAJBEGOVIĆ AHMET
HARAČIĆ ALMA
LUŠIJA SAMIR
SMOLO SEDIN
ŠAHMAN SAFET
KOVAČ ELDINA
LIHOVIĆ HUSO
KEVILJ AMINA
BUZA EDIN
BJELOPOLJAK HEDIN
TALIĆ ENISA
KOVAČEVIĆ NEVZET
OMEROVIĆ EMIN
TRAKO ALMA
ŠLJIVO ALDIN

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KUBAT DŽENAN
HASAGIĆ SELVETA
NEIMARLIJA MAHIR
KOVAČ ASMIR
IMAMOVIĆ ELDINA
DELIĆ ELVEDIN
HELJA VAHIDIN
PROVALIĆ ALISA
MUSLIĆ NUSRET
MEHIĆ EMIR
ŠKULJ NEIRA
ALAGIĆ EDIN
HASAGIĆ SAMIR
KOVAČ EMINA
BEGIĆ ALMIR
DEMIR EMIR
HARDAUŠ SANDA
KULOVIĆ FUAD
ZAHIROVIĆ NEZIRA
MUSIĆ VAHIDIN
MIOČ ANISA
BEČIRHODŽIĆ SENAD
ŠKULJ ESAD
DELIBAŠIĆ SAMRA
BEGIĆ HUSO
PILJUG AMRA
KARZIĆ JASMIN
MARUŠIĆ EMSAD
JAŠARSPAHIĆ EDIS
HIDO VEHID
GORALIJA NIHADA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

KATIČIĆ SLAVEN
KOMŠO SANDRA
PETROVIĆ IVICA
RADOŠ MIŠEL
ŠIMIĆ ANITA
KOVAČEVIĆ IVO
JOZINOVIĆ ZORAN
FRANJKOVIĆ IRENA
DUJMOVIĆ DRAGO
ZAKUŠEK ERNEST
STJEPIĆ NATAŠA
BEUS JASENKO
KOCEV BORIS
ANTUNOVIĆ ANELA
MIJAČ MARIN
KOLAKOVIĆ ŽELJKO
PEJANOVIĆ ANA
VUKANČIĆ VANJA
DRENIĆ BOJAN
GAVRAN SVJETLANA
GRGIĆ MATEJ
BOJIĆ DRAGAN
BILELA VIOLETA
IVIĆ VEDRAN
TUNJIĆ MLADEN

26
27
28
29
30
31

ZORETIĆ ALEKSANDRA
KALFIĆ IVO
KOVAČEVIĆ EDVIN
NIKOLIĆ SANDRA
STOJČIĆ ILIJA
ĆORIĆ IVANA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BIOGRADLIJA EDIN
TURSUM LEJLA
SMAKA OMER
ŠOLBIĆ SEAD
GOETZ ASIMA
HUSIĆ HAJRIS
BUZA SUVAD
TOMIĆ GORDANA
BIOGRADLIJA ADNAN
DUSPER JOSIP
BOŽIĆ MIRJANA
BAŠIĆ MUHAMED
HADROVIĆ AMER
RIZVANOVIĆ ASMIRA
ODOBAŠIĆ MIRZET
BEGIĆ ERMIN
PALAVRA AZEMINA
BIOGRADLIJA DINO
ŠLJIVO SAFET
DUSPER EVA
PUŠČUL ALMAS
KUBAT EMIR
BRKIĆ SVJETLANA
ANDRIĆ LUKA
ŠKULJ ADNAN
TOMIĆ ZORICA
KUBAT DŽENAN
MUSIĆ EDIN
SMAKA-ŠEČIĆ MELITA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SALIHBEGOVIĆ AĐUL
TEPIĆ DINKA
GRGIĆ MATO
GLUHIĆ HUSNIJA
MURTIĆ REFIJA
VRDOLJAK IVAN
LJUBOVIĆ OSMAN
PIRIĆ RAZIJA
TURUDIĆ REFIK
ZUDER DRAGO
ŠABIĆ EMINA
MERDIĆ SEJAD
HARAČIĆ BEHAIJA
JUKIĆ BOŽANA
BEGIĆ SALIH
CREPULJA DRAGAN
HRUSTANOVIĆ SENADA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TURUDIĆ TEUFIK
ZAHIROVIĆ FERID
KUKIĆ MUNIRA
BRKIĆ FADIL
KADRIĆ FIKRET
RODIĆ SMILJANA
ČOBO NIJAZ
ROJO BEHAIJA
BERBIĆ AIDA
ZAIMOVIĆ ZAIM
DELIĆ RIFET
NALO MURADA
LEPIĆ EDHEM

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TURSUM MIRSAD
DŽOMBA AMELA
MERDIĆ REŠAD
BUZA FAHRUDIN
ZAIMOVIĆ AZRA
ČIŠIJA ABID
GANIĆ MAGBULA
KADRIĆ HUSEIN
MERDIĆ RIFET
ČIZMIĆ BESIM
PAČARIZ AZRA
DELIĆ ADEM
SILAJDŽIĆ SABAHUDIN
ČEHAJIĆ ADISA
GORALIJA AMIR
MANDŽUKA SINAN
SARAČ MEDINA
HARAČIĆ NEDŽAD
VELIĆ IBRAHIM
OMEROVIĆ BELMA
GANIĆ KASIM
ZAIMOVIĆ ZAHIDA
BAŠIĆ MEVLUDIN
HUSETOVIĆ SAUDIN
ZAIMOVIĆ AMIR
MAŠIĆ AMRA
GADŽUN ADMIR
ALAJBEGOVIĆ ELDINA
BUZA SAID
HADŽIĆ EDHEM

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 KUBAT ENES

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 MUŠANOVIĆ JASMIN
2 HADŽIĆ JASMINA
3 KULOVIĆ SENAD

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

KOBILICA NEDŽIB
OMIČEVIĆ BELMA
ĐINO MENSUD
HERCEGLIJA IBRAHIM
ZAHIROVIĆ HIDAJETA
FRLJAK NEDIM
TICA DINO
RAHMAN-KUREŠEPI DŽENITA
KULOVIĆ ADMIR
MEHANOVIĆ EKREM
SOFTIĆ ARNELA
TRAKO NISVET
KOVAČ ZAJKO
DELIBAŠIĆ NAIDA
HASAGIĆ DŽENAN
BEČIROVIĆ EDHEM
ČURIĆ RABIJA
MERDIĆ ENVER
ŠOLBIĆ MENSUR
OMIĆ SENKA
SIKIRA ZEKERIJAH
ŠIŠIĆ NERMINA
BAŠIĆ DŽENAN
TABAKOVIĆ JASMIN
MUŠANOVIĆ BRANKA
VEISPAHIĆ VEHID
ŠEHIĆ SUVAD
ALAJBEGOVIĆ MAHIRA

01347 AMITOVIĆ ALMIR - NEZAVISNI KANDIDAT

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GOGA MEMNUN
KASAPOVIĆ MIRHA
PILJUG MIRZET
AJDINOVIĆ HASIB
HADŽIĆ SANELA
SMOLO MURIS
KUBAT DERVIŠ
MATIĆ IRNA
ALISPAHIĆ ZEKERIJA
DELIĆ NIHAD
GADŽUN MELVISA
TUKA SENAD
PILJUG RAMIZ
PILJUG AMINA

094 NACIONALNE MANJINE KAKANJ / НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ КАКАЊ

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 SEJDIĆ ABID

01226 MUJO FAFULIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

01156 AHMETOVIĆ ÐEVAD - NEZAVISNI KANDIDAT

01332 RAMIĆ IDRIZ - NEZAVISNI KANDIDAT

01444 RAMIĆ ADISA - DOBRO DOŠLI ROMI

095 - VAREŠ/ВАРЕШ

095 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VAREŠ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВАРЕШ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ŽUTIĆ NIJAZ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KOVAČEVIĆ AVDIJA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ŠURKIĆ BRANO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 LIBRIĆ NERMIN

095 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA VAREŠ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ВАРЕШ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BARKIĆ ZDRAVKO

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MALIĆ GORDANA
KOVAČ TARIK
SULJIĆ ALEN
ROŽAJAC ADISA
FRANJIĆ ZDENKO
KAMENJAŠ MURIZ
SEMUNOVIĆ DIVNA
MATIĆ ŽELJKO
IBRIŠIMOVIĆ SAMIR
AŠČERIJA-ČABRAJIĆ DŽENANA
ERLBEK KRISTIJAN
KNEŽEVIĆ MILAN
ALIHODŽIĆ JASNA
SELAK GORAN
STOVRAG AMRA
GAJIĆ VINKO
FATIĆ ERMIN
PAJT AMINA
LUČIĆ IVAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

KAMENJAŠ KENAN
BEŠIĆ DŽENANA
ISLAMOVIĆ EMIR
ČIZMO ASMIR
MUFTIĆ MAJDA
DŽAFO ZAKIR
LIKIĆ EŠREF
BRKIĆ TAJIBA
HRVAT SALIH
SALKETIĆ JASMIN
MUFTIĆ ELMEDINA
AJANOVIĆ ŠABAN
KOVAČEVIĆ DENIS
RIZVANOVIĆ MERISA
BEGANOVIĆ SIFET
ARNAUTOVIĆ SABAHUDIN
AHMEDOVIĆ NAIDA
JUSIĆ DŽENAN
ĐIDO MERSAD
ALIĆ MEVLA

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 KAMENJAŠ MUSTAFA
2 ŠORMAZ ELVIRA
3 ALIHODŽIĆ NEVRES

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5

MIRČIĆ MARIO
VESNIĆ SENADA
KAPETANOVIĆ RATKO
MAHMUTOVIĆ AZEM
ZUBAČA MIRHA

6
7
8
9

GRGIĆ TOMISLAV
RAKANOVIĆ BLAGOMIR
BOŽIĆ DANIJELA
PAVLIĆ MIJO

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6

IMAMAGIĆ NAJLA
FRANJKOVIĆ VINKO-RATIBOR
FILIPOVIĆ TEREZIJA
ČIKMIŠ ZAHID
STOJIĆ NEDELJKA
BEGIĆ ALIJA

01626 HRVATSKA KOALICIJA ZA VAREŠ - HDZ BIH - HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

MAROŠEVIĆ ZDRAVKO
KUHAR DARIJA
MIRČIĆ MARIO
MALBAŠIĆ JOSIP
DUSPER VJERANA
PAVIĆ MATO
JOSIPOVIĆ NIKOLINA
MIRČIĆ VEDRANA
ČABRAJIĆ HRVOJE
PETKOVIĆ ROMAN
TERZIĆ DAVORKA
MUTIĆ IVO
DIVKOVIĆ LJUBKO
MILETOVIĆ BRANKICA
TROGRLIĆ TOMISLAV
MILETOVIĆ IVAN
FRANJIĆ OLIVERA
ŠIMIĆ NIKOLA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8

FIŠEK MIDHAT
KOPRDŽA EMINA
BERBIĆ VEDAD
HODŽIĆ SIFET
HRŠUMOVIĆ SENIDA
KAMENJAŠ ALDIN
KONDŽIĆ ULFETA
LIKIĆ ADMIR

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7

ANDRIĆ BOŠKO
MILETOVIĆ MARINA
MAROŠEVIĆ MLADEN
MIRČIĆ HRVOJE
SIMIĆ ZRINKA
RAVLIJA RANKO
FRANJKIĆ MIJO

8
9
10
11
12

MILETOVIĆ RANKA
JOZELJIĆ ROMEO
MARIĆ SREĆKO
SPREČKIĆ MARINA
JOZELJIĆ SANEL

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MUFTIĆ SAFETA
CIRIKOVIĆ ALMIR
BRKIĆ MAHIRA
HODŽIĆ MERHANA
KAPETANOVIĆ MUSTAFA
BUKVAREVIĆ BRANKA
MEMIĆ ARNEL
PAJT ALIJA
LIKIĆ MELISA
IBRIŠIMOVIĆ OSMAN
ZUBAČA AZIZ
BALTA MIRNESA
FRANJKIĆ DUŠANKA
ŠIŠIĆ ILHAN
MEMIŠEVIĆ SABAHETA
ZAZAN ASMIR
PAJT EŠREF
GEKO SALKO
IMAMAGIĆ SUADA
PAJT MIRALEM

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5

MUSA AMIR
BRKIĆ ARNELA
ESKIĆ HASAN
ĆUSTA NERMIN
MUSA EMINA

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4

ROŽAJAC ELVIR
ŽIGIĆ ARNELA
ZUBAČA DŽAFER
JELIĆ MARIJANA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ABDULAHOVIĆ ISMET
HERCEGOVAC SELMA
LIKIĆ HIMZO
MAHMUTOVIĆ EKREM
HODŽIĆ ENISA
KEVRIĆ ĐEMO
ROŽAJAC DŽEVAD
ROŽAJAC HAJRIJA
IBRAHIMOVIĆ MUHAMED

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

MUSA BELMINA
HASIĆ AZRA
BEGIĆ HALID
IBRIŠIMOVIĆ IZUDIN
LIKIĆ SABRA
HRŠUMOVIĆ ŠAHBAZ
SADIKOVIĆ ŠEFIK
MUŠANOVIĆ SEJDA
KOPRDŽA DŽEMAL
KEVRIĆ ESAD

096 - OLOVO/ОЛОВО

096 NAČELNIK/GRADONAČELNIK OLOVO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ОЛОВО

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 TRAKIĆ SAFET

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MEMAGIĆ ĐEMAL

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HADŽIABDIĆ ALIJA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 CERIĆ EMIN

096 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA OLOVO / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ОЛОВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KOPIĆ MIRZET
KARAGIĆ JASMINKA
EŠPIĆ MERIS
HALILOVIĆ TAIB
KARAHMETOVIĆ SANELA
BJELIĆ SEAD
HODŽIĆ MIRAD
MUNJIĆ BENISA
ŠEHIĆ UZEIR
HASAKOVIĆ ŠEĆO
ZUKIĆ ERNA
MANDŽO NIHAD

13
14
15
16
17
18

VIŠĆA MENSUR
ČOLAKOVIĆ MEHRUNISA
ŽILIĆ FERID
PAŠIĆ NEDIM
JAMAKOVIĆ KOVILJKA
SELIMOVIĆ SADETA

01217 STRANKA ZA OPĆINU OLOVO - SzOOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KLJAJIĆ KASIM
MUJEZINOVIĆ SAUDINA
KULO SEMIR
DELIĆ JASMIN
BEŠLIJA MELIHA
KIŠIĆ NIHAD
ALISPAHIĆ ZAHID
MAŠIĆ ISMIRA
MUMINOVIĆ JASMIN
MURATOVIĆ DŽENAN
KLJAJIĆ MIRELA
MERDAN EMIR
MAŠIĆ NIHAD
GURDA BIRSENA
MANSO ALMIR
SOKOLAR SUMEJA
HASANOVIĆ AMELA
SALIBAŠIĆ ADMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KUĆANOVIĆ IZUDIN
KUNDAK SAMRA
MAŠIĆ AMIR
MUMINOVIĆ MERSIHA
IBRAHIMOVIĆ RAMIZ
MULIĆ MUSTAFA
MAŠIĆ-PLEĆAN ERMINA
KARIĆ SELVEDIN
PAŠIĆ SEAD
HASANSPAHIĆ SAKIBA
ZUKIĆ SAMIR
KOPIĆ ENEZ
JAMAKOVIĆ HEDIJA
EŠPIĆ IDRIZ
ŠARIĆ MIRSAD
JUSUBAŠIĆ ZEJNA
SIRĆO NAMER
KLADANJČIĆ FERID

01229 DŽELIL ZUKIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OMEROVIĆ SEMIR
ROTIĆ ARNELA
MUSTAJBEGOVIĆ FAZIL
ALISPAHIĆ JUSUF
TURBIĆ ENIDA
DELAHMETOVIĆ SELMIR
ŠEHOVIĆ SELMEDIN
KARIĆ MEDINA
ROTIĆ ALMIR
SELIMOVIĆ IDNINA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

KUĆANIN FIKRET
ALISPAHIĆ SELMA
HADŽIABDIĆ KASIM
SALIBAŠIĆ ALIJA
HRNJIĆ NAMIRA
KAMENJAŠEVIĆ ENES
ČAMDŽIĆ RAMIZ
PAŠALIĆ KADRIJA
DRAMALIJA RAMIZ
DURAKOVIĆ HAZIM
BUBIĆ KADIRA
SIRĆO ISMET
PLEĆAN-BEGOVIĆ KADIRA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ŠABANOVIĆ ENVER
BRKIĆ ENIDA
SIRĆO NUSRET
ŠARIĆ MEHMED
DŽINIĆ FATIMA
IBRAHIMOVIĆ SUAD
PENDIĆ ZORKA
KARAMOVIĆ ADEM
KOPIĆ NIJAZ
DŽAKMIĆ ELMA
PLEČAN MEHMED
HUSUKIĆ SEAD
HODŽIĆ NERMINA
RAPIĆ MUJO
GURDA EDIN
BEŠLIJA BERINA
HADROVIĆ ESAD
ALIKADIĆ KAZAFER

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6

JUSUBAŠIĆ EŠEF
KOLASEVIĆ BELMIRA
ĐOGIĆ DŽEMIR
ČUČUKOVIĆ ZAIM
TANASIĆ ALMIRA
VIŠĆA AHMO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SOKOLAR NEDIM
DRAMALIJA ZIJADA
GURDA KENAN
KUĆANOVIĆ ADIS
SELIMOVIĆ MUŠA
KLEMPIĆ ESAD
ŽUGIĆ VLADAN
BUBIĆ MARA
PAŠALIĆ SENAHID
MUJEZINOVIĆ MEDIN
AVDIBAŠIĆ MERIMA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MEHANOVIĆ MIRALEM
KLIS DŽANA
MAKARETOVIĆ ASMIR
KARAGIĆ VAHID
HELJA MIRSADA
GOLIJAN DRAGAN
CERIĆ SENIB
BUBIĆ ELMA
ČOLAKOVIĆ SULEJMEN
ĐOGIĆ MUJO
MEHANOVIĆ SAMKA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ZUKIĆ FAHIR
BUBIĆ SAMIRA
RIZVANOVIĆ MUSTAFA
HALILOVIĆ SUAD
ZUKIĆ MUBINA
SALAMOVIĆ SELIM
KADRIĆ NURAGA
MUJKIĆ FAHIRA
ŽUNIĆ MIRSADA
GONDŽO HASNIJA
TRAKIĆ LEJLA
MERDAN ADMIR
HOTA ŠEMSUDIN
KARAGIĆ AVDO
KOPIĆ ENES
ROTIĆ ALIJA
DELIMUSTAFIĆ ZEHRID

098 - KLADANJ/КЛАДАЊ

098 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KLADANJ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КЛАДАЊ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 KULUGLIĆ MIRZA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 IMAMOVIĆ FUAD

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 KADRIĆ ARMIN

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ČAVKUNOVIĆ JUSUF

098 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KLADANJ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КЛАДАЊ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SUBAŠIĆ-HADŽIĆ SAMKA
GOGIĆ SENID
PRVULOVIĆ SONJA
HODŽIĆ NEDŽAD
ŠEHIĆ AMER
HADŽIĆ NEDRET
HAMZIĆ ZIJAD
MUSIĆ MELIHA
HALILOVIĆ ŠAHSUDIN
SULJIĆ ADELA
DEDIĆ ASIM
MEŠKOVIĆ SEFER
AHMETOVIĆ EMINA
ČAMDŽIĆ FAHRUDIN
ĐOZIĆ NELA
BLAŽEVIĆ MERIMA
HODŽIĆ EMIR
SELIMBAŠIĆ ALMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ČORBIĆ NIJAZ
ČAUŠEVIĆ DRAGANA
KOVAČEVIĆ DŽIHAD
SALIHOVIĆ HARIZ
ŠEĆEROVIĆ ZIBA
ŠARIĆ MURADIF
GAVRANOVIĆ SAMED
MEZETOVIĆ AMINA
SELIMBAŠIĆ NIJAZ
HAJDAREVIĆ RAMIZ

11
12
13
14
15
16
17
18

GRBIĆ EMINA
ČAUŠEVIĆ MIDHAT
HUSKIĆ ALMIR
KLADANJČIĆ MELIHA
KADRIĆ ALIJA
BUŠEVAC MUJO
ŠARIĆ MERSIHA
MEŠKOVIĆ HAJRUDIN

01521 KUTLOVAC ASIM - NEZAVISNI KANDIDAT

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RUSTEMOVIĆ AVDO
ČAMDŽIĆ ALMA
ČAMDŽIĆ EJUB
SULJIĆ ĐENAN
GOGIĆ NEVZETA
MAZALOVIĆ OSMAN
HAMZIĆ FERID
TABIĆ ZARIFA
MUMANOVIĆ MUSTAFA
HERCEGOVAC NESIB
GAZIBARA HANA
BUŠEVAC RAMO
AHMETSPAHIĆ IBRAHIM
SULJIĆ KUTLOVAC ĐEJNA
ČAMDŽIĆ MUHAMED
SELIMOVIĆ SAMIR
KULJANIN ŠEMSA
GOGIĆ DŽEVAD

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VEJZOVIĆ HARIZ
GOGIĆ ŠEVALA
AHMETSPAHIĆ NURIJA
BEHLULOVIĆ EJUB
NALIĆ FADILA
ABDULAHOVIĆ SADIJA
AHMEĆANOVIĆ SEAD
SELIMBAŠIĆ ZUMRA
SALIHOVIĆ SMAJO
SELIMBAŠIĆ ŠEFKO
HRNJIĆ MUNEZA
HERIĆ HAZEM
HALILOVIĆ OSMO
HAJDAREVIĆ MULA
HUSKIĆ RIFET
MEŠANOVIĆ NURAGA
HAJDAREVIĆ NAĐIJA
AHMETOVIĆ SEJDALIJA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KUPUSOVIĆ NEDŽAD
ŠARIĆ MERIMA
SELIMBAŠIĆ IZUDIN
HODŽIĆ AHMET
BEGIĆ ESMIRA
AVDIĆ ISAJBEG
HALILOVIĆ ZIJAD
JAMAKOVIĆ ZEHRA
VEJZOVIĆ ENVER
SELIMOVIĆ ANEL
MALKANOVIĆ ENISA
AVDIĆ ESAD
BEŠIROVIĆ ESAD
GAZDIĆ ŠAZILA
OMEROVIĆ RAMIZ
HRNJIĆ OSMO
HABIBOVIĆ SENADA
MEŠANOVIĆ IZET

01505 HOTOVIĆ SEAD - NEZAVISNI KANDIDAT

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HAMZIĆ NUSRET
MUSIĆ HEDIJA
KLADANJČIĆ MUHAMED
DURIĆ HATA
VEJZOVIĆ ALMEDIN
MAŠIĆ EDINA
HADŽIKIĆ OSMAN
VEJZOVIĆ AMRA
HAMZIĆ BEĆIR
JAMAKOVIĆ SADIK
HAMZIĆ AMIR
BERKOVIĆ RAMIZ

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

HABIBOVIĆ IRFAN
SALIHOVIĆ LEJLA
ČAMDŽIĆ IZET
KADRIĆ FERID
HERIĆ ELMA
BUŠEVAC ADNAN
BAJIĆ SEAD
TOKALIĆ AIDA
MUJIĆ EDIS
HALILOVIĆ ADNAN
KAMENČIĆ SANELA
HAMZIĆ IBRAHIM
KURTOVIĆ ĐULDINA

14
15
16
17
18

IMAMOVIĆ ASMIR
HODŽIĆ RAMIZ
AVDIBEGOVIĆ ERNADA
SOFTIĆ SAMIRA
HASANSPAHIĆ ASIF

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AVDIĆ REFIK
MUSIĆ FAZILA
MEŠANOVIĆ SANEL
SELIMBAŠIĆ RAMIZ
HABIBOVIĆ JAGODA
SARAJLIĆ IBRAHIM
ČAUŠEVIĆ MIRSAD
HALILOVIĆ AZEMINA
AHMETOVIĆ ESAD
HERIĆ ENES
SELIMOVIĆ ELMA
ČAVKUNOVIĆ AHMET
SOFTIĆ NEZIR
HODŽIĆ ELMIRA
SALIHOVIĆ NERMIN
KULJANIN KADIR
KARABDIĆ ZUMRETA
HAMZIĆ FAHRUDIN

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DOLIĆ EMIR
ČAMINSKI SONJA
AHMETSPAHIĆ NEDŽAD
ŽIVČIĆ ALMA
MAZALOVIĆ AMIR
KARABDIĆ AMRA
ALIKADIĆ JASMIN
BERBEROVIĆ JUSUF
IHTIJAREVIĆ ZLATAN

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HODŽIĆ ZIJAD
ŠARIĆ ŠESINA
JUSUPOVIĆ ZIJO
MAZALOVIĆ MUHAMED
DŽAFERAGIĆ MELIHA
MAŠIĆ ELDIN
BERKOVIĆ IRFAN
HALILAGIĆ ADELA
ŠEČIĆ IBRAHIM
HIDIĆ EDIN
RUSTEMOVIĆ EMIRA
HALILOVIĆ MIRALEM
AHMETSPAHIĆ NIHAD
DELIĆ MUJESIRA
MUHIĆ ZIJAD

16 ČAMDŽIĆ SAJID
17 SMAJIĆ DŽULIJETA
18 SULTANOVIĆ REŠAD

101 - ШЕКОВИЋИ/ŠEKOVIĆI

101 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ШЕКОВИЋИ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ŠEKOVIĆI

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 ЛАЗИЋ РАЈКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 РИСТИЋ МОМИР

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 НИНИЋ БУДИМИР

101 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ШЕКОВИЋИ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ŠEKOVIĆI
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IBRIŠIMOVIĆ TAHIR
HASANOVIĆ SENIDA
ĆIRKOVIĆ ZORAN
ĆIRKOVIĆ SLAVIŠA
FERHATBEGOVIĆ NEVRESA
SIKIMIĆ ŽELJKO
SIKIMIĆ BLAGOJE
VIDAKOVIĆ SMILJA
MAKSIMOVIĆ PAVLE
ŠAROVIĆ JOVAN
MRKAJIĆ IVANKA

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДРАГОВИЋ МИЛАН
МИЛОВАНОВИЋ МАРИЈАНА
ТЕШАНОВИЋ МИТАР
НОВАКОВИЋ МИОДРАГ
БЕЋАРЕВИЋ ДУШИЦА
ПОПОВИЋ СЛАВИША
БУНИЈЕВАЦ ЉУБОМИР
ЖЕПИНИЋ ДАНИЈЕЛА
СТАНИМИРОВИЋ БРАНИСЛАВ

10
11
12
13
14
15
16
17
18

САВИНОВИЋ РАДОСЛАВ
СТАРЧЕВИЋ ЦВИЈЕТА
НИНИЋ ТОМИСЛАВ
СТУПАР МИЛЕНКО
ТОМИЋ НАТАША
ЛАЗИЋ РАТКО
ИВАНОВИЋ ЖИВОРАД
ЛУКИЋ САНДРА
МИЋИЋ ДРАГАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

МИЛОШЕВИЋ ВЕЛИБОР
КАНДИЋ ЈЕЛЕНА
РИСТИЋ РИСТАН
ВАСИЛИЋ ДЕЈАН
ПЕЈАНОВИЋ СВЈЕТЛАНА
ВУКАШИНОВИЋ ЦВИЈЕТИН
ТЕШАНОВИЋ ПЕТАР
МРКАЈИЋ БИЉАНА
ШАРЧЕВИЋ РАДОМИР
ТОДОРОВИЋ БОШКО
ВЛАЧИЋ НЕВЕНКА
МИЛИЋ ДРАГОСЛАВ
ЧОКОРИЛО ДРАГАНА
САВИЋ РАНО
НОВАКОВИЋ ДРАГОЉУБ
КОВАЧЕВИЋ МИРЈАНА
ВЛАЧИЋ ЖЕЉКО
МИТРОВИЋ СВЕТОМИР

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1
2
3
4
5

КИКИЋ НЕДЕЉКО
КИКИЋ РАДИНКА
ЛАЗИЋ МИЛОВАН
ЗЕКИЋ ДРАГАН
БУРЊАКОВИЋ ЖИВОЈКА

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ФИЛИПИЋ МИЛОРАД
2 ВИДАКОВИЋ БИЉАНА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДРАГИЋ ДРАГУТИН
МИЛИЋ БИЉАНА
ЂОРЂИЋ ЉУБИША
КРСТИЋ ВЕЛИБОР
ЂОРЂИЋ МАЈА
МАКСИМОВИЋ ЖЕЉКО
ВЛАЧИЋ ЖАРКО
МИТРОВИЋ БРАНКИЦА
МИЛИЋ ВЕСКО

10
11
12
13
14
15
16
17
18

МИЛИЋ СЛАВОЉУБ
ПЕРЕНДИЋ КАТАРИНА
МАРЈАНОВИЋ ЈОВО
МАРЈАНОВИЋ МЛАДЕН
ГАРИЋ БРАНКА
МИЛИЋ ДРАГАН
ГАРИЋ СРЕТЕН
ГАРИЋ СУЗАНА
ПОПОВИЋ СЛАВИША

01271 СТРАНКА МЛАДИХ ЗА ПРОМЈЕНЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ЛАЗИЋ МИТАР
ВИДОВИЋ МАРА
ВЛАЧИЋ МАРКО
КРЊИЋ ЉУБОМИР
СПРЕЧАКОВИЋ САЊА
ЖЕПИНИЋ МИЛЕ
МАРИЋ РАДИСЛАВ
МИЋИЋ ЈЕЛЕНА
РОСИЋ МИЛИВОЈЕ
НОВЧИЋ МАРКО
ОГЊЕНОВИЋ САЊА
АШЋЕРИЋ РАЈКО

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 IVANOVIĆ DOBRIVOJE

01652 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПЕЈАНОВИЋ ДРАГАН
ДУБАЧКИЋ ВЕСНА
ТОКАНОВИЋ ЗОРАН
СТУПАР СЛОБОДАН
ПЕЈАНОВИЋ СТАНА
МЕКИЋ РИСТО
ЛОЗАНОВИЋ ВЕЛИБОР
ВУКОТИЋ ДРАГОЈАНА
ПЕЈАНОВИЋ РАТКО
ЛОЗАНОВИЋ СЛАВИША
АШЋЕРИЋ ЗРЕЛКА
ЉУБОВИЋ ЖЕЉКО
МЕКИЋ ТОМКА
БАБИЋ ЈЕВТО
ЛОЗАНОВИЋ НЕЂЕЉКО

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6

ЛУЛИЋ СЛОБОДАН
МИТРОВИЋ ЗДРАВКА
ВАСИЋ ПЕРО
ВИДАКОВИЋ СВЕТОЗАР
ВАСИЋ МИТРА
ЧАБРИЋ БУДИМИР

7
8
9
10
11
12

МИЛОВАНОВИЋ ВЛАДАН
МЕЛЕЗОВИЋ МИРЈАНА
КЛИСАРИЋ МИЛЕНКО
СПРЕЧАКОВИЋ ДАЛИБОР
ВЛАЧИЋ ЈЕЛИНА
МАРИЋ ЂОРЂЕ

01518 MILIĆ SINIŠA - NEZAVISNI KANDIDAT

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ГАЛИЋ ДРАГАН
БОБАР БИЉАНА
СТЈЕПАНОВИЋ ДРАГАН
ЈАКШИЋ ЖЕЉКО
ФИЛИПИЋ МИЛИЈАНА
МИМИЋ ДУШАН
ГУЖВИЋ ДРАГО
ЂУРИЋ ИВАНА
ЧВОРИЋ ЖЕЉКО
ШАЊИЋ ВОЈИСЛАВ
ТОДОРОВИЋ БИЉАНА
САВИНОВИЋ ДРАГАН
ЛАЗИЋ МИЉАН
ВЛАЧИЋ СЛАВИЦА
СИКИМИЋ ЖИВОЈИН
ПЛАКАЛОВИЋ МИОДРАГ
МИЛИЋ НЕВЕНКА
ШЕВКУШИЋ НЕБОЈША

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

БУНИЈЕВАЦ МИЛЕ
ПЛАЗАЧИЋ ЈОВАНКА
МАРКОВИЋ БРАНКО
МИЋИЋ БОРИСЛАВ
ЈОВИЧИЋ ДРАГАНА
МИХАЈЛОВИЋ МИЛОШ
ВУКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ЂУРИЋ ЦВИЈА
КНЕЖЕВИЋ МИЛОРАД
СПРЕЧАКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ВАСИЛИЋ ДАЛИБОРКА
ЧЕЛИЋ ВУЈАДИН
ПУРКОВИЋ ЈОВАН
ЗЕКИЋ МИЛИЈАНА
МИТРОВИЋ РАДИСЛАВ
МАРИЋ ДРАГО
ШЕВКУШИЋ ИВАНА
ЛАЗИЋ ВУЈАДИН

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

1
2
3
4
5
6
7
8

КАЗАНОВИЋ ЈЕЗДИМИР
СУШИЋ БИЉАНА
ШЕВКУШИЋ ЗОРАН
РАДОЈЧИЋ РАДИСЛАВ
ЛАЗИЋ РАДИСЛАВКА
КАЗАНОВИЋ МИЉАН
БОБАР СИНИША
ПАВЛОВИЋ ЛЕЛА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

МРКАЈИЋ СЛАВИША
СОКИЋ ЈАСМИНА
СОКИЋ СНЕЖАН
РИСТИЋ ЖЕЉКО
ЧЕЛИЋ ДАНОЈКА
МИЈИЋ СРЂАН
РАДИВОЈЕВИЋ НЕДЕЉКО
КАЛАЈЏИЋ МИЛАНКА
ШИВЧИЋ МИЈОМИР
ЈОВИЧИЋ СИНИША
СЕКУЛА НАДА
ТРИВКОВИЋ СИНИША
СТЈЕПАНОВИЋ САВО
ГУЖВИЋ ИВАНА
ШАРЧЕВИЋ ВЛАДИСЛАВ
РАДОЈЧИЋ АНЂЕЛКО
СТУПАР ДАЛИБОРКА
БОБАР ДРАГИША

103 - ВЛАСЕНИЦА/VLASENICA

103 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВЛАСЕНИЦА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK VLASENICA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 TAINDŽIĆ SULJO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ПОПОВИЋ МЛАДЕН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ТОДОРОВИЋ ДРАГОСЛАВ

103 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ВЛАСЕНИЦА / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA VLASENICA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ТОДОРОВИЋ АЋИМ
ДАНИЛОВИЋ ТОМКА
ТОМИЋ ПЕРО
ЛИЛИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ ВЕСЕЛИНКА
МИРЈАНИЋ СЛОБОДАН
ПАЈИЋ МИКАЈЛО
РАШЕВИЋ ВЕЛА
ПЕРИЋ МЛАДЕН
БЈЕЛОГРЛИЋ ДРАГИША
ПЕРИЋ СТОЈАНКА
СТОЈАНОВИЋ ВЕЛЕМИР
ГОЛИЈАН ОБРАД
МИЋИЋ ДРАГАНА
ПАВЛОВИЋ МЛАДЕН

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ZUBOVIĆ SAKIB
EFENDIĆ AZEMA
GOBELJIĆ ŠEVKO
GAGULIĆ FAHRUDIN
ZEKIĆ ADISA
SARAČEVIĆ MIRZA
DURIĆ MURADIF
KOLJIĆ SAMRA
ČELEBIĆ MUŠAN
TOPALOVIĆ HASAN
KULJANČIĆ HALIMA
MALJIŠEVIĆ ALEN
VEJZOVIĆ SANELA
MALJIŠEVIĆ AMIR

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7

СТОЈИШИЋ ЗОРКА
ПЕЈАНОВИЋ МИЛЕНКО
СТОЈИШИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ЧАЛМИЋ МАРКО
СТОЈИШИЋ СЛАВИЦА
ДЕУРИЋ НИКИЦА

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 VELIĆ ASIM
2 MUŠKIĆ MEVLIDA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ПАЈИЋ ВЕСНА
2 КЉЕШТАН САВО

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

КРАЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
РИСТАНОВИЋ БИЉАНА
ВУКОВИЋ ИВАН
СТОЈИШИЋ ВЕЛИМИР
ТРАМПИЋ ГОРДАНА
ПОЈЖАК ИВАН
СТУПАР СИМО
ПЕТРОВИЋ ЈАГОДА
ЛУКИЋ ЖЕЉКО
МАЈСТОРОВИЋ САВО
НЕЂИЋ ЗАГОРКА
СЛИЈЕПЧЕВИЋ МЛАЂО
КЉЕШТАН БОЈАН
ЂУРИЋ СУЗАНА
ЂУРИЋ ЗОРАН
ГОЛИЈАН ДАВОР
ЂУРИЋ СНЕЖАНА
КРАЉЕВИЋ СТАНИСЛАВ

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ЛОВРЕН ЉУБОМИР
ЛОВРЕН НЕВЕНКА
ДРАШКИЋ ОЗРЕНКО
ПРОДАНОВИЋ СТАНИСЛАВ
СТУПАР ИВАНА
ПАНТИЋ МЛАЂЕН
БРКИЋ ЖИВОЈИН
ВУКИЧЕВИЋ ГОРДАНА
МИЛАНОВИЋ СТОЈАН
ГАВРИЋ БРАНИСЛАВ
ВИДОВИЋ СНЕЖАНА
БАШИЋ ЈЕЗДИМИР
ЛАЗАРЕВИЋ НЕНАД
ГАВРИЋ СЛАЂАНА
НАСТИЋ ЉУБИСАВ
МИРЈАНИЋ БРАНИСЛАВ
МИЛОВАНОВИЋ МАЈА

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ALISPAHIĆ MIRSAD

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 PEJANOVIĆ NEBOJŠA
2 ČUTURIĆ SUZANA

01627 НАПРЕДНА СРПСКА СРПСКА РАДИКАЛНА И СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5

ЛАКИЋ СРЕТО
ПЕТРОВИЋ ДРАГИЦА
МЛАЂЕНОВИЋ ДАЛИБОР
БАЈАГИЋ БОРКО
МАТИЋ ДРАГАНА

6
7
8
9

ЦВЕТКОВИЋ ДРАЖЕН
КРАЈИШНИК ЈОВО
МАТИЋ ЂУРЂИЦА
ГРАДИНАЦ СЛОБОДАН

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 MUJKIĆ ŠEVALA
2 MUJKIĆ MEHO

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

НИКОЛИЋ ДЕЈАН
ДОШИЋ ГОРДАНА
ЧЕЛИКОВИЋ ДРАГАН
СТУПАР ДРАГОМИР
ТРИПУНОВИЋ МАРИЈАНА
ОБРАДОВИЋ ВИДОМИР
ЖЕПИНИЋ РАДОМИР
ГОЛИЈАНИН МИЛЕВА
ТЕШИЋ ЗОРАН
ДАНИЛОВИЋ СЛАВИША
МИЛИЋ НЕВЕНКА
РАЈАК ЛУКА
БАЈАГИЋ МИХАЈЛО
КРАЉЕВИЋ МИЛАДА
МАЈСТОРОВИЋ РАДЕ
РЕБИЋ МИЛЕНКО
ЛАЗИЋ ВЛАДАНКА
МАРИНКОВИЋ ТОША

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ДУРИЋ ГОРАН
ПЕЈАНОВИЋ-НИНИЋ МИЛЕНА
САНДИЋ РАЈО
ШИЉАК ГОРАН
СТАНИМИРОВИЋ МИРЈАНА
РАДИВОЈЕВИЋ МАРКО
МИЈИЋ РАДОМИР
ДУРИЋ ЖЕЉКА
ДАНИЛОВИЋ ВИЋЕНТИЈЕ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ДРАГУТИНОВИЋ ОСТОЈА
МАТИЋ ДАНИЦА
СТЕВАНОВИЋ РАДОМИР
ЛАКИЋ МИЛОШ
СТАНИШИЋ ДРАГИЦА
СТОЈИШИЋ ПЕРО
ЧЕСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ЧАЛМИЋ ГОРДАНА
ГАРИЋ РАДЕ
МИЛИЋ ДАВОР

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

БАЈИЋ ГОРДАНА
НИКОЛИЋ МИРОСЛАВ
ПЕЈАНОВИЋ МИЛАДИН
ЋИРИЋ ДИВНА
КРИВОКУЋА МИЛЕ
МАТИЋ МИЛОШ
ТОМИЋ БОЈАНА
КЉЕШТАН МИЛЕ
ТЕШИЋ ДРАГИША
ТОМИЋ БИЉАНА

104 - БРАТУНАЦ/BRATUNAC

104 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БРАТУНАЦ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK BRATUNAC

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1 МОМЧИЛОВИЋ БОЖО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЈОВАНОВИЋ МИЛАДИН

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1 РАДОВИЋ ДРАГО

01608 SAVEZ SDA - SBIH
1 BEGIĆ REFIK

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 СТОЈАНОВИЋ СНЕЖАНА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 МЛАЂЕНОВИЋ НЕДЕЉКО

104 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БРАТУНАЦ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BRATUNAC
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 OSMANOVIĆ ADIL

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

AVDIĆ SAMIRA
IBRAHIMOVIĆ MEHO
GOLIĆ MUSTAFA
MATIĆ GORDANA
ČOHADAREVIĆ ŠAHIN
DEDIĆ VAHIDIN
HUSIĆ AIDA
IBIŠEVIĆ HAJRUDIN
ČIVIĆ ELDIN
OMEROVIĆ ALMA
ZUKIĆ ALEM
HASANOVIĆ MUHAREM
AVRAMOVIĆ STANOJKA
OMEROVIĆ SULEJMAN
SINANOVIĆ REDŽO
MAŠIĆ MELISA
HASIĆ JASMIN
MERDŽIĆ ENIZ
MEMIŠEVIĆ ŠEVALA
LOLIĆ FEHIM
RAMIĆ ERVIN
DURAKOVIĆ SENADA
MUJIĆ SENAD
MURATOVIĆ SALIH
BEKTIĆ ĐEJLA
JAHIĆ OMER

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ПАВЛОВИЋ ВОЈИН
ПОПОВИЋ МАРИЈА
ЂУРИЋ БРАНО
ЦВИЈЕТИНОВИЋ МАРКО
ШОШКИЋ РАДЕНКА
ЈАЊИЋ ЉУБИША
МАНДИЋ ЉУБОМИР
МИЛАДИНОВИЋ ВЕДРАНА
МЛАЂЕНОВИЋ МИЛАДИН
ЛОНЧАРЕВИЋ ДРАГИША
САВИЋ САЊА
ЂУРКОВИЋ ПРЕДРАГ
ГАВРИЋ СЛАВИША
ЦВИЈЕТИНОВИЋ АНДРИЈАНА
ПАВЛОВИЋ РИСТО
НИКОЛИЋ РАНКО
ПАВЛОВИЋ НАДА
ЈАНКОВИЋ ЖЕЉКО
ЂУРИЋ МИЛАДИН
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАНКА
МИЛОВЧЕВИЋ РАДЕНКО
ЗАРИЋ ДАРКО
ПЕТРОВИЋ СТОЈАНКА
ЗАРИЋ РАДЕ
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАНА
ВИТОР БРАНКО
ДЕРОЊИЋ ЉУБОМИР

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

МИЛАНОВИЋ БОРО
МИЛОВЧЕВИЋ МИЛИЈАНА
ГАВРИЋ БРАНИСЛАВ
ТРНИНИЋ БОЈАН
ЛУКИЋ СНЕЖАНА
МАЈСТОРОВИЋ РАТКО
СТОЈАНОВИЋ МЛАДЕН
ЛАКИЋ МИЛЕНА
ЛОНЧАРЕВИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ ДРАГАН
ИЛИЋ ДРАГАНА
НИКОЛИЋ ЈОВАН
СПАСОЈЕВИЋ РАДИВОЈЕ
БОГИЋ РАДА
ЂУКАНОВИЋ ПАВЛЕ
МИЛАНОВИЋ МИРОСЛАВ
КОЛОВИЋ МИЛАНКА
МИЋИЋ НОВАК
ЛАЗИЋ ЖЕЉКО
ГАВРИЋ МЛАДЕНКА
ЛОНЧАРЕВИЋ ГОРАН
БЛАГОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ
ЦВЈЕТИНОВИЋ СВЕТЛАНА
КИСИН МИЛАН
МИЈАТОВИЋ БРАНКО
ЈАНКОВИЋ ВЕДРАНА
КЉАЈИЋ СЕКУЛА

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 MUMINOVIĆ AZIR
2 SULEJMANOVIĆ ELMA
3 SULEJMANOVIĆ BEGO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ТРИШИЋ БРАНИСЛАВ
ЧУЧИЋ МИЛКИЦА
ГЛИШИЋ ВЛАДАН
МИЋИЋ БРАНИСЛАВ
ЈОВИЧИЋ БИЉАНА
ВУЈИЋ МИЛИЈАН
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ПРОДАНОВИЋ ИВАНА
ВУЛИЋ САВО
МИЧИЋ НАТАША
САВИЋ СЛАВКО
ЛАЗИЋ ЖЕЉКО
МАЛОВИЋ ЖЕЛИМИРКА
ЈЕРКОВИЋ МАЈО
ГВОЗДЕНОВИЋ ТАТОМИР
ПАВЛОВИЋ ЗОРКА
МИЧИЋ МИЉАН
ЗАРИЋ ЗЛАТКО

19
20
21
22
23
24
25
26
27

ЛУКИЋ МИЛКА
МРКАЈИЋ МАРКО
ТРИПИЋ МАРКО
ЛОЈАНИЦА ГОРДАНА
РАДОВИЋ МИЛОМИР
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГО
РЕМЕТИЋ ЈЕЛЕНА
МАРКОВИЋ МИЛИЈА
ЈАНКОВИЋ СЛАВИША

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ЈОВЕТИЋ ДРАГАН
ПАНТЕЛИЋ ДУШИЦА
ДАДИЋ РАТКО
ЂОГАТОВИЋ ДУШАН
КОСАНИЋ СУЗАНА
ПЕТКОВИЋ РАДОВАН
ИВАНОВИЋ БОЈАН
ВУЈАДИНОВИЋ СЊЕЖАНА
ТЕШИЋ ДРАГАН
НЕЖИЋ ИЛИЈА
ЈОВОВИЋ ДУБРАВКА
ВУЧЕТИЋ СРЂАН
БУДИША БОШКО
СТЕВАНОВИЋ ГОРДАНА
ИВАНОВИЋ ЈОВАН
НИКИЋ БРАНКО
КОВАЧЕВИЋ МАРИНА
НЕШКОВИЋ МИЛОШ
ЖИВАНОВИЋ СЛАВИША
ДРАЖИЋ ГОРАНА
ЖИЖА ВЛАДИМИР
ГАЈИЋ ДАНИМИР
ДЕРОЊИЋ ИСИДОРА
ОСТОЈИЋ РИСТО
ЛУКИЋ СТЕФАН
ЂОРЂИЋ ЉИЉАНА
ЛУБУРА МИЛАН

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

РАДОВИЋ РАДЕНКО
МУМОВИЋ ЖЕЉКА
ЕРИЋ СЛАВИША
ПРОДАНОВИЋ МИЛЕНКО
ЈОВАНОВИЋ СНЕЖАНА
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
МРАКИЋ МЛАДЕН
МЛАЂЕНОВИЋ ЈАСМИНКА
СТЕВАНОВИЋ ДРАШКО
ТЕШИЋ МЛАДЕН
ЂУРИЋ МАГДАЛЕНА
ТОМИЋ СТАНКО
МИЛАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ
РАДИЋ СЛАВИЦА
ЛАЗИЋ РАДИВОЈЕ
ГЛИШИЋ ЗЛАТАН

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ВАСИЋ АЛЕКСАНДРА
ВАСИЋ МИЛОМИР
ЖИВКОВИЋ НИКОЛА
МИТРОВИЋ ТАЊА
ПАВЛОВИЋ РОДОЉУБ
СТЕВАНОВИЋ РАДЕ
ТРИЈИЋ НАТАША
ВАСОВИЋ ВЛАДАН
ЂОКАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ОБРЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ГВОЗДЕНОВИЋ ЗОРАН
ГОЈЧИНОВИЋ СЛАВЕНКА
ПЕТРОВИЋ РАДОВАН
ДЕРОЊИЋ ДРАГАН
ЗАРИЋ ВЕРИЦА
ИЛИЋ МИЛАДИН
ПЕРИЋ МИРОСЛАВ
ЦВЕТИНОВИЋ ДРАГАНА
ОБАЧКИЋ ДРАГИША
ИВАНОВИЋ МИЛОРАД
БУНДАЛО ДРАГИЦА
ЖИВКОВИЋ НОВАК
ОСТОЈИЋ ЈАНКО
СТОЈАНОВИЋ ИРЕНА
ЦВЈЕТИНОВИЋ МИЛАН
МАРИЋ СЊЕЖАНА
ГАМБИРОЖА ЗОРАН
ЖИВАНОВИЋ СВЕТЛАНА
ГОГИЋ РИСТО
ДИМИТРИЋ ДУШАН
ЦВЈЕТИНОВИЋ РАДОЈКА
НИКОЛИЋ ДРАГАН
ГАВРАНИЋ ЈЕЛЕНА
МАРКОВИЋ МИРКО
ЛУКИЋ БОРКА
МИЋИЋ МЛАДЕН
БОЖИЋ БОЖО

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 GRUBIŠA DARIO

01608 SAVEZ SDA - SBIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

JUSUPOVIĆ ĆAZIM
RAMIĆ HIBA
MEHMEDOVIĆ SEJAD
KAPIDŽIĆ SAMIR
SALKIĆ AMELA
IKANOVIĆ EDIN
SMAILOVIĆ FEHIM
IBRAHIMOVIĆ AMELA
AVDIĆ SAMIR

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

IBRAHIMOVIĆ ABDURAHMAN
MUMINOVIĆ FADILA
DUBIČIĆ SALIH
GOLIĆ NEDŽAD
AVDIĆ JASMINA
MUHIĆ MIRSAD
MAJSTOROVIĆ MERSUDIN
MUSTAFIĆ AZRA
SELIMOVIĆ KEMO
ZAHIROVIĆ ZAIB
MUMINOVIĆ ADMIRA
OSMANOVIĆ SEAD
MURATOVIĆ ALEN
JAHIĆ HILDA
IBRAHIMOVIĆ MIREL
OMEROVIĆ FAHRUDIN
IBRAHIMOVIĆ EMIRA
OSMANOVIĆ NIJAZ

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

РАНКИЋ СРЂАН
ЂУРИЋ ДРАГАНА
МЛАЂЕНОВИЋ БРАНКО
МИХАЈЛОВИЋ МАРКО
ТОМИЋ ДРАГАНА
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН
ТРИШИЋ ГОРАН
ЕРИЋ СЛАВИЦА
ЗЕЧИЋ ДАРКО
НЕШКОВИЋ РАДОЈКО
ПЕТКОВИЋ СЛАВИЦА
МИЛОВАНОВИЋ МЛАДЕН
ЛУКИЋ РАДЕ
МИЛОШЕВИЋ ВАЛЕНТИНА
ЛУКИЋ МИЛОШ
СТОЈИШИЋ МИЛИНКО
ЂУКИЋ СУЗАНА
ОСТОЈИЋ ВЕЉКО
ТРИФКОВИЋ ЖЕЉКО
ЈОВАНОВИЋ БОЈАНА
ЖИВАНОВИЋ МАРИНКО
ЈОКИЋ СЛАВИША
МИЋИЋ БИЉАНА
ОКАНОВИЋ ДЕЈАН
ГРУЈИЧИЋ МИЛИЦА
ПАВЛОВИЋ ДАЛИБОР
АЛЕМПИЋ САЊА

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5

SULEJMANOVIĆ MEVLUDIN
GRUBIŠA DUŠANKA
OSMANOVIĆ ZAHID
SULJIĆ MUJO
GURDA NISVETA

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ЖИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БОЈИЋ ЈАДРАНКА
МИЋИЋ РАДЕНКО
ИЛИЋ РАЈКО
БОГДАНОВИЋ МИРЈАНА
КУЉАНИН ДУШКО
САВИЋ САША
ПЕТРОВИЋ БОЈАНА
КРАЈИШНИК ДРАГОМИР
МИЛОВЧЕВИЋ МИЛЕ
КОВАЧЕВИЋ МАРИЈАНА
ЧУБРИЛО БРАНИСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ МИРКО
СТЕВИЋ СУЗАНА
СТАНОЈЕВИЋ МИЛОРАД
ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ РАДА
СЕКУЛИЋ ДРАГО
СТОЈАНОВИЋ МИЛОМИР
ТРИШИЋ ГРОЗДАНА
САВЉЕВИЋ ДУШКО
ЦВИЈЕТИЋ СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ ВЕЛИНКА
НОВАКОВИЋ БОЈАН
ЛАЗИЋ БРАНО
ТОДОРОВИЋ ВЕСНА
ЗЕКИЋ АЛЕКСАНДАР

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

БЕАТОВИЋ ПАВЛЕ
ЋИРКОВИЋ ЖАКЛИНА
МИЈАТОВИЋ ПРЕДРАГ
ЖДРАКАНОВИЋ НИКОЛА
МИТРИЋ СТОЈАНКА
ДАНИЛОВИЋ ЉУБИША
СТЈЕПАНОВИЋ МИЛАДИН
ПОПОВАЦ РОСА
СТАНОЈЕВИЋ МИЛЕНКО
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
МАРКОВИЋ ТАЊА
ИВАНОВИЋ ДУШКО
ВАСИЋ МИЛО
ЈОСИЋ-ЈЕЖ ИВАНА
СТОЈАНОВИЋ СЛАВКО
КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН
ВАСИЋ ИВАНА
ПРОДАНОВИЋ ЖИВКО
ГЛИШИЋ ПЕТАР
ЈОВАНОВИЋ ВАСИЛИЈА
РАДОВИЋ МИЛАН
ГРУЈЧИЋ МИЛАДИН
РАДИЋ МИЛИЦА
РИСТАНОВИЋ МИОДРАГ
УБИПАРИПОВИЋ ЈЕЛА
ЋУРГУЗ САВКА

27 ТРИЈИЋ ЉИЉАНА

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ЈОВАНОВИЋ ЛУКА
МАРИНКОВИЋ МИЛКА
ИЛИЋ МИЛАДИН
МИЛОВАНОВИЋ СТОЈАДИН
ЦВЕТИНОВИЋ МИЛЕНА
ВУЈЕВИЋ ЂОРЂО
ПРОДАНОВИЋ ВЛАДАН
ДАНГИЋ ДРАГАНА
ЦВЈЕТИНОВИЋ ПЕРО
МЛАЂЕНОВИЋ РАДОВАН
МИЛИЋ ЖИВАНА
МИЋИЋ РАДОЈЕ
СИЧИЋ СТЕВО
РАДОВАНОВИЋ ГОРДАНА
ЂОКИЋ РАДОМИР
ЈАНКОВИЋ ПРОДАН
СТЕВАНОВИЋ МИЛАНКА
ЖИВАНОВИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ РАТКО
ТАМБУР ЗАГОРКА
МИТРОВИЋ ВЕСЕЛИН
РИСТАНОВИЋ МИЛОРАД
ТУБИЋ РАДЕНКА
ИЛИЋ БРАНО
СИМИЋ ПЕРО
КАТАНИЋ МИЛЕНА
ГЛИГОРЕВИЋ СЛАВКО

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

НИКОЛИЋ ГОРАН
ЖИВКОВИЋ МАРИЈАНА
МРКАЈА СЛАВИША
ЈОВАНИЋ ДУШКО
АВРАМОВИЋ МЛАДЕНКА
ТОМИЋ МИЈАТ
ВУЈОВИЋ БОРИС
МИЛОВАНОВИЋ ОЉА
МАТИЋ ГОЛУБ
ЖИВКОВИЋ МИЛЕНКО
МАРИНКОВИЋ СЊЕЖАНА
ГАВРИЋ РАДО
ОСТОЈИЋ ВОЈИН
ПЕТРИЋ ЖЕЉКА
ЛАЗИЋ РАДОЈЕ
ВАСИЋ ДАРИО
НЕШКОВИЋ МАРИЈАНА
ПОПОВИЋ МЛАДЕН
КАПЕТИНА ДРАГАН
ВУЈАДИНОВИЋ ЉИЉА
СТУПАР ДУШАН
ЛУКИЋ РАЈКО
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛЕНА
ШЕПУР ВЕЛИБОР

25 БОЖИЋ ГОРАН
26 ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
27 ЛУКИЋ БЛАГОЈЕ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ПАНДУРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
ЛУКИЋ НЕБОЈША
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
БАНДУКА ВИДОМИР
ЋИРКОВИЋ МИРЈАНА
МИЛАНОВИЋ РАДЕНКО
БОЈИЋ НЕЂО
СТЕВИЋ МАРИЈАНА
ПЕРИЋ МОМЧИЛО
ЈОКИЋ МИЛАДИН
МАТИЋ МИРЈАНА
ЋИРКОВИЋ МИХАЈЛО
ЗАРИЋ ВИДОЈЕ
МИЛАНОВИЋ СЛАВКА
ТОЉ МЛАДЕН
МИТРОВИЋ МИЛОШ
ЛАЛУШИЋ СЛАВИЦА
МИЛАДИНОВИЋ НЕДЕЉКО
ВИТОР СРЕТКО
ИЛИЋ БОЈАНА
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
РОНЧЕВИЋ БОЖО
БАБИЋ ЈАЊА
ДАВИДОВИЋ МИЛЕНКО
ЖИВКОВИЋ МАРКО
ТРИШИЋ СЛАВИЦА
ЂУКИЋ ДРАГАН

105 - СРЕБРЕНИЦА/SREBRENICA

105 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК СРЕБРЕНИЦА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK SREBRENICA

01324 РАТКОВАЦ РАДОЈИЦА - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01239 ĆAMIL DURAKOVIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

01599 КОАЛИЦИЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ
1 КОЧЕВИЋ ВЕСНА

105 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА СРЕБРЕНИЦА / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA SREBRENICA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MEHOLJIĆ HAKIJA
MUSTAFIĆ VESNA
KULAGLIĆ AMIR
STJEPANOVIĆ KRSTO
HERIĆ MELIHA
GUŠIĆ HAMDIJA
NIKOLIĆ VIDOSAVA
JUGOVIĆ MEVLID
HUSEINOVIĆ HUSEIN
RANKIĆ SLAVKA
SALIHOVIĆ ZULFO
BITINOVIĆ SAFEDIN
HALILOVIĆ IBRIMA
PETROVIĆ LUKA
SEJDIĆ ĐEMAL
ĐOKANOVIĆ JULIJANA
GABELJIĆ SABAHUDIN
SIRUČIĆ NURUDIN
BEGIĆ INDIRA
JANJUŠ JANKO
JOVANOVIĆ SNEŽANA
HALILOVIĆ SAMIR
STEVANOVIĆ NIKOLA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

СТАНОЈЕВИЋ МИЛОРАД
МИЛОШЕВИЋ ЈАДРАНКА
МИЛОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ГЛИГИЋ ГОРАН
ЦВИЈИЋ ТОМИСЛАВКА
НИКОЛИЋ БРАНО
РАНКИЋ ЗДРАВКО
СТАНОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ЈОВАНОВИЋ РАДИВОЈЕ
АНДРИЋ ИВАН
ТУБИЋ ДАНИЦА
МИЛОВАНОВИЋ СТАНИСЛАВ
СТОЈАНЧЕВИЋ АЛЕКСА
МАРКОВИЋ МАРИЈАНА
ВУЈАДИНОВИЋ МЛАДЕН
КОСТИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНОЈЕВИЋ МИЛКА
ПОЉЧИЋ БРАТИСЛАВ
ЂУКИЋ ВАСО
МАКСИМОВИЋ ЉИЉАНА
СТАНОЈЕВИЋ ИВКО
РАНКИЋ КОСТА
МИЛОВАНОВИЋ ВЕСНА

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

СЛИЈЕПЧЕВИЋ МАРКО
ЈОВАНОВИЋ НАДА
ГРУЈИЧИЋ ЗОРАН
ЈАКОВЉЕВИЋ ДРАГОМИР
ГРУЈИЧИЋ СЛАЂАНА
ПЕТРОВИЋ СРЕТЕН
ЈОВАНОВИЋ САВО
ВУЈИЋ ЖЕЉКА
МАКСИМОВИЋ СЛОБОДАН
ЦВЈЕТИНОВИЋ МИРОЉУБ
ЧАНИЋ НАДА
ЦВИЈЕТИЋ ОГЊЕН
РАДИЋ МИЛЕНТИЈЕ
НИКОЛИЋ МИЛЕНИЈА
РИСТИЋ ЦВЕТКО
ГРУЈИЧИЋ МИРОСЛАВ
СИМИЋ БРАНКА
ЈАНКОВИЋ БРАНИМИР
ЈОСИПОВИЋ БЛАГОМИР
СТЈЕПАНОВИЋ БОЈАНА
ГРУЈИЧИЋ СРЂАН
ВУКСИЋ БОЖО
ГЛИГИЋ ДРАГАНА

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ПАВЛОВИЋ РАДОМИР
СТЈЕПАНОВИЋ ЈАДРАНКА
МИЛОВАНОВИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ СЛАВИША
ПОПОВИЋ РАДА
ТРИФУНОВИЋ МИЛОМИР
СИМИЋ ГОЈКО
МАРИНКОВИЋ СНЕЖАНА
ГЛИШИЋ ДРАГИЋ
ГРУЈИЧИЋ МЛАДЕН
ЈАНКОВИЋ РУЖИЦА
МАНДИЋ ЖЕЉКО
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИХАЈЛОВИЋ ИВАНА
МИЛОШЕВИЋ МИЛАН
ЈЕВТИЋ НЕГО
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
МАКСИМОВИЋ МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ БОГДАН
АНДРИЋ ВЕСНА
КАТАНИЋ СРЂАН
ЂУРИЋ ЛАЗО
ЈАКОВЉЕВИЋ СЛАЂАНА
САВИЋ НОВИЦА

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ТОДОРОВИЋ ГОРАН

2 РАКИЋ ГОРИЦА
3 ТОДОРОВИЋ ДРАГАН

00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 ГЛИШИЋ БРАНКА
2 ГЛИГИЋ ВЛАДИМИР
3 САВИЋ НАТАША

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MALKIĆ ABDURAHMAN
HAJDARBEGOVIĆ AIDA
SEJDINOVIĆ ADMIR
MUHAREMOVIĆ FADILA
TIHIĆ DAUT
SALIHOVIĆ AJLA
PURKOVIĆ AVDO
TAHIĆ REDŽIJA
ŠABANOVIĆ NEZIR
HAFIZOVIĆ SIFETA
SMAJIĆ SEMIR
NUKIĆ DIJANA
MEHMEDOVIĆ IBRO
JAKUBOVIĆ SAKIBA
SARAJLIĆ AMIR
NUKIĆ DŽELALUDINA
BEGIĆ AZEM
BEGANOVIĆ ĐEMO
ADEMOVIĆ ARMIN
HANIĆ MAHMUT
GOLUBOVIĆ ARIF
NUKIĆ SADMIR
MEHMEDOVIĆ AMIR
HABIBOVIĆ ZAHID

01608 SAVEZ SDA - SBIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

FEJZIĆ HAMDIJA
SMAJIĆ BEGIJA
OSMANOVIĆ AZIR
HASANOVIĆ SENAHID
EFENDIĆ AMILA
ČAKANOVIĆ SULJO
HUSEJNOVIĆ HAMDIJA
PAŠIĆ NERMINA
DUDIĆ ALMIR
SIRUČIĆ MIRSAD
PAŠALIĆ AMRA
HASANOVIĆ MUJO
OSMANOVIĆ ŠEMSO
HODŽIĆ ZULFA
AHMETOVIĆ JUSUF
EFENDIĆ SADIK
ĐOZIĆ MARIZELA
BEĆIROVIĆ HASAN

19
20
21
22
23
24

ALIĆ SENAHID
AHMETOVIĆ AMIRA
SANDŽIĆ MUAMER
NUKIĆ SALKO
HRUSTIĆ SAMRA
ADEMOVIĆ FERID

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МАРИНКОВИЋ СВЕТОЗАР
БИБИЋ МИЛОЈКА
ЈОВАНОВИЋ БЛАГОЈЕ
НИКОЛИЋ МИЛЕ
МАРКОВИЋ МИЛОЈКА
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
ГРУЈИЧИЋ МИЛОШ
ПЛИСНИЋ МИЛОЈКА
ЂУКИЋ МИЛОРАД
НЕРЕТЉАК СВЕТОЗАР
ЂУКИЋ САЊА
МАРИНКОВИЋ МИЛЕ

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

МАКСИМОВИЋ ЦВИЈЕТИН
ТОДОРОВИЋ СЊЕЖАНА
ЈОВИЧИЋ ЖЕЉКО
СТАНОЈЕВИЋ ДАНИЈЕЛА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВУКАШИН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ВУЈАДИНОВИЋ ГОРДАНА
ИЛИЋ ВИДОЈЕ
ЂОКИЋ МИОДРАГ
ИЛИЋ ВОЈКА
РИСТИЋ РАДЕНКО
ПЕТРОВИЋ МИЛАН
МАКСИМОВИЋ СВЕТЛАНА
ЛАЗАРЕВИЋ МЛАДЕН
МАКСИМОВИЋ БОБАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛЕСА
ЂОКИЋ РАДОМИР

01636 НАПРЕДНА СРЕБРЕНИЦА СНС И ДП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

СИМИЋ НИКОЛА
ЂУКИЋ ЈЕЛЕНА
РАДОВАНОВИЋ РАТКО
МАРЈАНОВИЋ МИЛОРАД
СИМЕУНОВИЋ СЛАВИЦА
ИЛИЋ МЛАДЕН
СИМИЋ НЕНАД
АВРАМОВИЋ СЛАЂАНА
СТАНКОВИЋ ВИДОЈЕ
МАРКОВИЋ МИЈАТ
МИЛИНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
ГРУЈИЧИЋ ДУШАН

13
14
15
16
17

ПЕТКОВИЋ МИЛАН
ИВАНОВИЋ МИЛЕВА
ВУЈАДИНОВИЋ МИЛОЈЕ
ОБРАДОВИЋ МИЛУТИН
СИМИЋ САЊА

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ЈАЊИЋ МИЛЕ
МИЛИНКОВИЋ БОЈАНА
ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ
ТОДИЋ ИВАН
БИБИЋ ЉИЉАНА
ТРИЈИЋ БРАНКО
ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
ЈОВАНОВИЋ ДОБРИСАВ
ТРИФУНОВИЋ МИЛОМИР
СИМИЋ МАРКО
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
МИЈАТОВИЋ РАЈКО
РАДАНОВИЋ РАДЕ
ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ РАЈКО
ЈАЊИЋ МАРИНКО
ПЕТКОВИЋ СЛАЂАНА
ГРУЈИЧИЋ МИЛИЈА
ВУКОСАВЉЕВИЋ БРАТИСЛАВ
ТРИФКОВИЋ ДОБРИЛА
СТЕВАНОВИЋ МИЛОЈЕ
ТРИФУНОВИЋ НИКОЛИНА
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН

01415 РИСТИЋ ДРАГАН - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ЦВЈЕТИНОВИЋ МОМЧИЛО
МИРОВИЋ РЕНАТА
КАТАНИЋ СТАМЕНКО
КАТАНИЋ ДАНЕ
ВАСИЋ СЛАЂАНА
МАРЈАНОВИЋ МИЛИСАВ
БОГДАНОВИЋ ВЛАДАН
СТЕВАНОВИЋ МИЛИЦА
ЈАЊИЋ ДРАГАН
РАКИЋ ГОРАН
ЖИВАНОВИЋ СЛАВИЦА
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН
МИЛИЋ ВЛАДИМИР
БУДИША ВЕРА
МИЛОВАНОВИЋ СЛАЂАН
БИБИЋ МИЛАН
ИЛИЋ СНЕЖАНА
ФИЛИПОВИЋ ДЕЈАН

19
20
21
22
23
24

ВАСИЋ МИЛАН
МАРКОВИЋ ЈЕЛА
СПАЈИЋ ЗОРАН
ПЕЧЕНИЦА МИЛИЈА
МАРЈАНОВИЋ БИЉАНА
ОБРАДОВИЋ МИЛОРАД

105 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ СРЕБРЕНИЦА / NACIONALNE MANJINE SREBRENICA

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 JUKIĆ DIJANA

01154 HAKIĆ MUHAREM - NEZAVISNI KANDIDAT

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1 ВЕСЕЛИНОВИЋ НИКОЛА

01389 МАРКОВИЋ РАДОЈЕ - НАЦИОНАЛНА МАЊИНА ЦРНОГОРАЦ

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 SALIHOVIĆ MUJO

106 - LIVNO/ЛИВНО

106 NAČELNIK/GRADONAČELNIK LIVNO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЛИВНО

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ČELAN LUKA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MATKOVIĆ IVICA

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

1 ERCEG ZDRAVKO

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ROŽIĆ ILIJA

106 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA LIVNO / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЛИВНО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GOLUB NIJAZ
KNEŽEVIĆ DIANA
BALIĆ IBRAHIM
DOLUŠIĆ JOSIP
MILAK HANA
VRDOLJAK ERVIN
KRIŽAN ROBERT
KASALO MIRJANA
KLJUČO ADIN
KULIŠ STIPO
JANDRIĆ ALMIRA
BORKOVIĆ STEVO
DUVNJAK MLADEN
PEKIĆ AMELA
PIVČIĆ SABAHUDIN
DRONJIĆ MIRJANA
OMAZIĆ ROBERT
BALTA IVAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

HADŽIJAHIĆ SEAD
MULIĆ MERIMA
KARAOSMANOVIĆ MIRSAD
BAJREKTAREVIĆ ESAD
JAREBICA AJIŠA
VELIĆ IBRAHIM
ĆUPO SABAHUDIN
DILAVER SUADA
DŽEBO ESAD
JELEČ HARIS
MRŠA HANA
HODŽIĆ HUSEIN
ORMAN FATIMA
MILAK AMEL
ŽUNIĆ JASMIN

01241 HSP HERCEG-BOSNE
1 ČEČURA VELIMIR
2 VIDOVIĆ IVANA
3 MIŠKOVIĆ MARIO

01637 HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BIH - HSP DR.ANTE STARČEVIĆ BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GREBENAR STIPO
KAIĆ-PERVAN INES
TOTO MARIO
VIŠEVIĆ TOMISLAV
FIŠIĆ ANA
MIHALJEVIĆ IVICA
MATAN ANĐELKA
MIHALJEVIĆ JADRANKO
MATIĆ MARIO

01502 ZAGORAC MARKO - NEOVISNI KANDIDAT

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DALIĆ DRAŠKO
BRNIĆ DUBRAVKA
KASALO BOŽIDAR
GRABOVAC SAŠA
MIŠIĆ IVANA
ŠUĆA IVAN
VUKADIN IVICA
LIJOVIĆ GLORIJA
MIHALJEVIĆ MIRKO
ĆENAN DALIBOR
VRDOLJAK MARIJANA
DOLIĆ VESNA
MAGLICA VLADO
KREŠO DRAGA
ĆOSIĆ NIKOLA
POLJARIĆ DENIS
PAVLOVIĆ IVAN
PERKOVIĆ DANIJEL
KELAVA ŠIMA
BRALO MARIJAN
VRDOLJAK NIKO
MIHALJEVIĆ ANAMARIJA
TEKLIĆ NIKOLA
PRAVDIĆ VESNA
ANDABAK JOSIPA
PAVIĆ MATE
JOZIĆ IVAN
PERKOVIĆ IVANA
LIJOVIĆ PERO
MILOLOŽA TONI
HRGA NIKO
VIDOVIĆ DANIJELA
KAIĆ DAMIR
NOVOKMET BRANKO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

VRDOLJAK ANICA
KONTA ZDENKO
SALAPIĆ MARIO
RIMAC NADA
BRKIĆ EDIN
MARINČIĆ ILIJA
GOTOVAC SLAVICA
MATKOVIĆ MLADEN
BREŠIĆ ADRIANA
KONTA JAKOV
POLJARIĆ ZDENKO
KOVAČ ANTONIJA
DRINJAK ANTE
ĆUBELA IVICA
ČULO DIJANA
ĆALETA JOSIP
GELO MARIJAN
KOJUNDŽIJA JOSIP
BANDOV MLADENKA
VUJEVA LUKA
ZRNO NADA
MIKULIĆ RADOSLAV
ĆURIĆ PERO
ŠEREMET BOŠKO
MATKOVIĆ DRAGO
BODULUŠIĆ SNJEŽANA
PAVLINOVIĆ ŽELJOMIR
ĐIKIĆ DANIJELA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PRAVDIĆ BORO
DALIĆ DANICA
MANDIĆ RANKO
HALAPIĆ ARIF
DUVNJAK MIRA
RADETA DRAGO
JOZIĆ SREĆKO
BRALO IVANKA
DALIĆ FRANO
MAMIĆ TOMISLAV
JAHIĆ AMIRA
BRALO ZVONKO
MIHAJLOVSKI ANTE
GVOZDENOVIĆ-ILIJIĆ IVANKA
ŠIŠKO SLAVKO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ŠUKAN TIHOMIR
KRIŠTO IVA
KULIŠ ANTO
ČONDRIĆ GORAN
ŠIŠKO DOMINIKA
PAVIĆ BOŽO
ČEČURA TOMISLAV
PERAICA MARINA
ROGUŠIĆ MARIO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

JOZIĆ DARKO
ILIĆ MARINA
DŽEKO ANTONIO
PAVLINOVIĆ MARIO
BAKOVIĆ IVANA
ĆURAK MIJO
ĆOSIĆ JOZO
ĐURAN KATICA
DAMJANOVIĆ ANTE
SUŠA ZDRAVKO
KOVAČ JOSIPA
KURBAŠA MIRAN
DOLIĆ GORAN
VUKADIN BORKA
PENIĆ IVAN
MILOLOŽA TOMISLAV
CVRLJE KELTINA
VRDOLJAK ANTE
DALIĆ MARIJAN
PETRO LJUBICA
ŠKONDRO ANTE
PAVIĆ MIRKO
ĐAPIĆ ZORKA
PERIŠA IVAN
TIČINOVIĆ MILKA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KAMBER ALE
DŽELADINI ŠEMSIJE
BORIĆ IBRO
CERO AJLANA
VIDIMLIĆ OMAR
VELIĆ ELVIRA
LEMO SAMIR
MILAK RUSMIR
ČOLIĆ SAMIR
ŠERTOVIĆ ILHANA

00518 HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BIH
1
2
3
4
5
6

LIJOVIĆ BRANKO
VRDOLJAK IVANA
VIDOVIĆ VJEKOSLAV
TOMIĆ MIRKO
BARUN SLAVICA
ĆURIĆ MIRAN

01290 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
1
2
3
4
5
6

VRDOLJAK ZORAN
MILOLOŽA ANTEA
BAKOVIĆ JOZO
RIMAC IVICA
MIŠIĆ JANJA
BOLOTIN TOMO

7 ŠARIĆ STIPE
8 ROGUŠIĆ ANĐA

01328 PERKOVIĆ JAKOV - NEOVISNI KANDIDAT

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BRDAR MARTIN
PERVAN MARIJANA
URSA MARKO
KELIĆ STIPO
JURANIĆ ANA
JUKIĆ IVAN
JUKIĆ TADIJA
MIŠKOVIĆ IVANA
OJVAN JOSIP
MATIĆ MARIO
ROBOVIĆ IVANA
KURTOVIĆ IVO
DJAPIĆ VATROSLAV
SUŠA MIRELA
SUČIĆ MIROSLAV
KREZO IVAN
KELAVA DAVORKA
BERIĆ ZDRAVKO
ERANOVIĆ BORO
DADIĆ ANTONIJA
ORLOVIĆ PAVLE
KARAULA RENATO
KUJUNDŽIJA ANTONIJA
KRIŽAN IVAN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LEMO SEAD
DŽEBO ALDINA
JAŠAREVIĆ EDIN
VELAGIĆ FEHIM
KARAČA ENA
BATALOVIĆ RAIF
KLJUČO SINAN
ČITAK AMELA
KURTOVIĆ SABAHUDIN
JANDRIĆ ISMET
BORČILO ELVIRA
MEHIĆ JAKUB

01270 HSS STJEPANA RADIĆA
1
2
3
4

SUČIĆ MISLAV
MIHALJEVIĆ ANAMARIA
SEMREN MATO
SUČIĆ JANJA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SUČIĆ DRAGOŠ
GALEŠIĆ ZVONIMIR
DŽEKO RANKO
MARINČIĆ MAJA
JURANIĆ LJUBAN
POPOVIĆ SLAVKA
VRDOLJAK JAKOV
GREBENAR STIPE
MIŠKOVIĆ ŽIVKA
KRSTANOVIĆ DINKO
TERZIĆ RENATO
ROMIĆ ŽELJKA
ŠEREMET MATKO
KARADŽA ANTE
TOKIĆ TONKA
ČEČURA ZDRAVKO
SUČIĆ GABRIJELA
BABIĆ NIKO
PAVIĆ ZDENKO

107 - KUPRES (FBIH)/КУПРЕС (ФБИХ)

107 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KUPRES (FBIH) / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КУПРЕС (ФБИХ)

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ROMIĆ PERICA

01458 RAŠTEGORAC MILAN - NEOVISNI KANDIDAT

107 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KUPRES (FBIH) / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КУПРЕС (ФБИХ)
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BARIŠIĆ JOZO
ČALUK JASMINKA
HRNJKAŠ FRANO
RAMČIĆ RUŽDIJA
KUMOVIĆ MILICA
KUMOVIĆ MARKO
MEŠAN SELVEDINA
KMETAŠ FADIL
KUMOVIĆ MAJA
MEŠAN HIMZO

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5

UGARAK FIKRET
UGARAK HAVKA
MALANOVIĆ FARID
UGARAK ESET
DRUŠKO MIRSADA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4

ПАВЛИЦА МЛАЂЕН
МАТИЋ МИЛИЦА
ДРАГОЉЕВИЋ МИЛКА
ВАВАН ЛАЗО

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ČIČAK IVICA
ČIČAK KRISTINA
BAGARIĆ TOMISLAV
JEZIDŽIĆ ILIJA
LOZANČIĆ LJUBICA
BAGARIĆ MARIO
IVKOVIĆ MARIJAN
KUNA DANIJELA
LOVRIĆ ZORAN
RADOŠ IVICA
SVALINA MARIJA
MIOČ KAZIMIR
PAPIĆ MIRO
RAIČ ANITA
ĆOSIĆ TOMISLAV
VRGOČ GORAN
KUSIĆ JOSIPA
TURALIJA ANTO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6

MIHALJEVIĆ MARKO
DUVNJAK MIROSLAVA
MIOČ SILVIO
RUDIĆ LJUBO
POPARIĆ SIFETA
RIBO ALEN

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7

ZRNO FILIP
KUŠTRO AFRODITA
ŠIMIĆ TONI
MIHALJEVIĆ BOŠKO
MIŠURA MARIJANA
LOVRIĆ MIRKO
RAŠTEGORAC FRANO

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ZRNO GLORIA
ŠIMIĆ DAMIR
MIOČ NIKO
DUMANČIĆ EMILIJA
IVIĆ DRAGAN
ZRNO LJUPKO
SVALINA ANICA
DUMANČIĆ ILIJA
ŠIMIĆ DARKO
RAŠTEGORAC JULIJA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PILIĆ SAFET
HAJDAREVIĆ AMELA
PILIĆ VESNA
UGARAK MIRNES
JAHIĆ JASMINA
POPARIĆ SALIH
HAJDAREVIĆ MUAMER
MEŠAN SELMA
MEŠAN BAJRO
PILIĆ ADMIR
BEGIĆ MUSTAFA

00518 HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BIH
1
2
3
4
5
6
7

SMOLJO ANTO
LOZANČIĆ BISERA
ČIČAK JANDRE
MIHALJEVIĆ IVANKO
SMOLJO ANA
LOZANČIĆ IVAN
DOLIĆ IRENA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DUMANČIĆ DAVID
DUMANČIĆ BILJANA
IVIĆ MARKO
BATINIĆ MARIJA
MALEŠ PERICA
MRŠO IVANKA
KLIŠANIN ANTE
VILA RENATA
MRŠO IVAN

01247 NEOVISNA LISTA ¨ZA KUPRES¨
1
2
3
4
5
6

ĆURKOVIĆ STIPO
MAGAŠ BLANKA
VILA ILIJA
ZRNO BORISLAV
LOZANČIĆ SUZANA
JONJIĆ MARKO

7
8
9
10
11
12
13
14
15

LOZANČIĆ ANTE
RADOŠ MARIJA
MRŠO DAMIR
BAKOVIĆ ZVONIMIR
LOZANČIĆ RUŽICA
LEDIĆ IVICA
KUŠTRO DARIO
HRNJKAŠ DARIJA
KUŠTRO PERO

108 - КУПРЕС (РС)/KUPRES (RS)

108 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КУПРЕС (РС) / NAČELNIK/GRADONAČELNIK KUPRES (RS)

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МИЛИШИЋ РИСТО

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 МИЛИШИЋ МИЛАН

108 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КУПРЕС (РС) / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KUPRES (RS)
00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ЗУБИЋ МИРЈАНА
МИЈАТОВИЋ АНЂЕЛКО
ПИВАЧ МИЛАН
МИЛИШИЋ ДАНЕ
ПИВАЧ МАРИЦА
КНЕЖИЋ СТОЈАН
ЗУБИЋ НЕБОЈША
КНЕЖИЋ МИРА
КОВАЧИЋ ЛАЗО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ЗУБИЋ ГОРАН
КРНДИЈА СЛОБОДАНКА
ШЕБЕЗ МИРКО
КНЕЖИЋ ДУШАН
МАРИЋ ЉИЉАНА
КНЕЖИЋ СПАСО
КОВАЧИЋ СТОЈАН
МИЛИШИЋ СТАНА
ЗУБИЋ СЛОБОДАН
БОСНИЋ СТОЈА

11 МАТИЋ МАТЕЈ
12 ВУЛЕТА ДРАГАН

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8

КНЕЖИЋ ЦВИТА
МАТИЋ МИЛОШ
МАРИЋ РАДА
МИЛИШИЋ СЛАВКО
МАРИЋ СТАНА
МАРИЋ АНЂЕЛКО
КНЕЖИЋ СТАНА
КНЕЖИЋ ТОМИСЛАВ

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МАТИЋ ЂОРЂЕ
МИЛИШИЋ БОРКА
ЗУБИЋ ЗОРАН
МИЛИШИЋ СПАСО
МИЛИШИЋ СПОМЕНКА
КИСО ОГЊЕН
КИСО АНА
МИЈАТОВИЋ РАДЕ
МИЛИШИЋ МИТАР
МИЛИШИЋ ДИЈАНА
ЗУБИЋ МИТАР
КНЕЖИЋ МИТАР

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

МАРИЋ МОМЧИЛО
КНЕЖИЋ ДИВНА
КУРЕЉУШИЋ ДРАШКО
МИЛИШИЋ МИЛОРАД
МАРИЋ ЈЕЛА
МИЛИШИЋ МАРКО
КУРЕЉУШИЋ ДУШАН
ЧОЛИЋ БИЉАНА
МАРИЋ ВЛАДО
ЗУБИЋ ПЕРО
КНЕЖИЋ РУЖИЦА
МАРИЋ АНЂЕЛКО

109 - BUGOJNO/БУГОЈНО

109 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BUGOJNO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БУГОЈНО

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1 DŽAFEROVIĆ OSMAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 HAJIĆ VILDAN

01323 AJKUNIĆ HASAN - NEZAVISNI KANDIDAT

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 VISKOVIĆ ANTO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 VELIĆ ELMIR

109 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BUGOJNO / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БУГОЈНО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ŠEČIĆ SAMIR
HERCEG JASENKA
LJUBAS NIKI
KOVAČEVIĆ JELENA
TUKAR ELVIS
ČAJDIN IRHANA
AJKUNIĆ ABID
GAVRANOVIĆ MARJAN
KADUNIĆ BESIMA
HADŽIAHMETOVIĆ ENVER
DŽINIĆ MILOVAN
BEČIROVIĆ ALMIR
JAKMIROVIĆ IRENA
KIŠIJA LJILJANA
BAŠIĆ ALIJA
ČUSTO ŠEHERZADA
HRNJICA NIJAZ
GEKO ALMA
KARADŽA ALMIR
SIJAMIJA NERMIN
JUSUFSPAHIĆ EMIN
ŠISTOV DRAGO
JUSUFBAŠIĆ JASMINA
UGARAK SANEL
ALIĆ SAMIR
LJUBUŠKIĆ MAIDA
DURAKOVIĆ ISMET

01272 LISTA ZA BUGOJNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

JUSUFSPAHIĆ RUSMIN
ĆOSIĆ MIHRETA
BUŠATLIĆ ILHAN
GLAVAŠ VLATKO
BOŽIĆ BISERKA
MUFTIĆ EMIR
ĆURIĆ NIHAD
KIŠIJA ELDA
MEHIĆ EDIB
TOPČIĆ SELMIR
MALBAŠIĆ IVONA
DUVNJAK ZIJAD
BASARIĆ AMIR
PANDŽO MERIMA
AVDIĆ SANEL
DURAKOVIĆ VAHID
SALKIĆ MERIMA
ZEČIĆ ASIM
HAZNADAREVIĆ HARIS
KOKIĆ EDINA
ĐELILOVIĆ SALIH
SARAJLIĆ ENES
AJKUNIĆ ZAFIRA
DUNDOVIĆ VIKTOR
ĐULIMAN EDHEM
SEFEROVIĆ FERIDA
CETIN BESIM

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

KARADŽA ASMIR
BEGOVIĆ BERKA
KURBEGOVIĆ ARMIN
GURBETA SALIH
FUKA EDNA
UGARAK MUSTAFA
SMAJLOVIĆ MUJO
BAJRIĆ ŠEFIKA
ŠEČIBOVIĆ AMIR
ŽDRALOVIĆ JAKUB
IMAMOVIĆ-TERZIĆ AIDA
ALAGIĆ SANEL
HAJIĆ VEDAD
HINDIĆ EDINA
HAJDAREVIĆ ADIS
BASARA ENES
HARAČIĆ MELIHA
AL-ZAWAHREH MAHMUD
DEDIĆ HALIL
TUPO VILDANA
ČEHAJIĆ RAŠID
JUSUFBAŠIĆ AJDIN
MEHIĆ EMINA
KARADŽA AMER
ĆURIĆ HAMID
GEKO EDINA

27 IDRIZOVIĆ JASMIN

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BASARA NAIM
SARAJLIĆ AMRA
SOFTIĆ NURUDIN
MELIĆ NERZUDIN
PECO AMILA
ATIĆ ADNAN
BULJINA SEMIR
HAZNEDAREVIĆ SENADA
KERO HALID
MULASMAIĆ OSMAN
JUSUFBAŠIĆ ALENA
OMANOVIĆ SAFET
OSMIĆ EDIN
BAMBUR MEDIHA
MUSLIMOVIĆ AMIR
HOZIĆ MUHAMED
DRPIĆ ELMIRA
ĆOSIĆ KEMAL
HARAČIĆ ELVEDIN
OHRAN HAJRA
MURATSPAHIĆ MUNIB
DŽEVAHIRIĆ MIRZA
ĐULIMAN AMIRA
PALE ADMIR
IDRIZBEGOVIĆ SAFET
BEKTIĆ ĐENITA
KAJMIĆ ARMIN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KUNA GRETA
ZELIĆ MIROSLAV
ANTUNOVIĆ ZDENKO
IVIĆ SANJA
ANTUNOVIĆ ZDRAVKO
RASPUDIĆ MILKA
JURIĆ FRANJO
SUBAŠIĆ MARKO
VUKADIN STJEPAN
VRLJIĆ VESNA
BODRUŽIĆ DAVOR
VRLJIĆ BRANKICA
JURČEVIĆ ILIJA
KOLOVRAT MIROSLAV
BARNJAK OLGA
DUMANČIĆ ANA
BARIŠIĆ DRAGAN
ĐEBRO DRAGO
MIŠURA ADELA
MARKU FILIP
DANKIĆ ANA
BOŠNJAK ZDRAVKO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ŠAPINA DANE
ŠAPINA ANDRIJANA
VULIĆ ZVONKO
VISKOVIĆ MIRKO
MIŠURA IVANA
NEZIROVIĆ ENES
BRKIĆ NIKO
DAUTBEGOVIĆ MAJDA
BULJUBAŠIĆ ARNEL
PALIĆ ADIS
DUVNJAK SLAVOJKA
PRANJIĆ JOSIP
KARAŠIN NERMIN
DELIĆ EDITA
SABITOVIĆ ELVEDIN
HAZNEDAREVIĆ MUSTAFA
PALAČKIĆ AIDA
ŠILJAK BENJAMIN
MUSIĆ ARNEL
LJUBAS RUŽICA
VELIĆ DŽEVAD
ČUSTO SAMIR
ALKIĆ LEJLA
DELJKOVIĆ ADMIR

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VIDOVIĆ LJUBAN
PAVLOVIĆ MARJANA
KASALO LJUPKO
BARNJAK MARIJA
PAVLOVIĆ DARKO
DILBER MIRELA
ĐIKIĆ MIROSLAV
VIDOVIĆ ANA
DUVNJAK BOŠKO
TOPIĆ ANA
UDOVIČIĆ DRAGAN
PAVLOVIĆ MLADEN
LJUBAS ANĐELKA
RUŽA PERO
IŠTUK JADRANKA
FARKAŠ NEVENKA
BARIŠIĆ DRAGO
LJUBAS ANDREA
DŽOLAN TOMA
KASALO SUZANA
ZELIĆ MLADEN
TUSTONJA VESNA
SUBAŠIĆ DRAGAN
GAVRIĆ ZLATKO
BUDIMIR PERO

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

JURČEVIĆ IVAN
JEZIDŽIĆ IVANA
BOJIĆ ZDRAVKO
JURČEVIĆ ŽELJKA
BEKAVAC ZVONKO
GVOZDEN IVICA
LUČIĆ PERO
GRABOVAC ANDREA
JURIČ FRANO
PEJAK ZDRAVKO
JURČEVIĆ NADA
VIDOVIĆ FRANO
MILIČEVIĆ VLATKA
JURČEVIĆ DOMINKO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BUŠATLIJA MIRSAD
PANDŽO AZRA
TUKAR SEJAD
ČUSTO ARMIN
RUSTEMPAŠIĆ TIĐA
MANJGAFIĆ FADIL
BUŠATLIJA DERVIŠ
BEČIROVIĆ ELA
JAŠAREVIĆ NURIJA
ŠABIĆ HUSEIN
ČATIĆ AIDA
NEBIĆ AHMET
KULAŠ SENID
BEGANOVIĆ MERSIJA
ĆATIĆ SUAD
LONČAR NEĐAD
ĐELILOVIĆ AMELA
HUSIĆ JASMIN
GANIĆ MUSTAFA
MANJUŠAK ENISA
MEHIĆ ADNAN
FILAN SENAD
ČEHAJA MERSIHA
BURKO ADNAN

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DRAGUN IVICA
ČULJAK LIDIJA
KRAJINOVIĆ ANTE
ŽIVKO LJUBAN
MIJATOVIĆ BOŽINKA
DRAGUN DARIJO
BRNADA JOSIP
FILIPOVIĆ ZRINKA
BARIŠIĆ SLAVKO
LJUBAS ANTO

11 ŽIVKO SLAVA
12 ČULJAK MARINKO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BILANOVIĆ ĐEMAL
MALKIĆ NEFIJA
IVKOVIĆ MEHRUDIN
HERIĆ SIFET
ČEJVAN ALMA
ABAZOVIĆ ŠEFIK
FAZLIBEGOVIĆ SABAHUDIN
RAMIĆ MUNEVERA
ALIBEGOVIĆ ADIS
HARAČIĆ AMIR
GRBO BENISA
KARADŽA SAMIR
HOZIĆ ADNAN
VEJZAGIĆ VEJZAMELA
UGARAK DINO
TOPČIĆ SENAD
MAHMUTOVIĆ ANITA
SUPUR SAFET
JAŠAREVIĆ REŠAD
ČEHAJA AMELA
VILAJET HUSNIJA
IVKOVIĆ SEAD
HADŽIĆ ALMA
HARAČIĆ ENES
JUSUFSPAHIĆ MEHMED
HADŽIAVDIĆ HRGIĆ AMINA
ČAUŠEVIĆ ADIS

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HARAČIĆ NAMIR
JAREB MAJA
ĆORIĆ IBRAHIM
ŠUMAR ENVER
ČAJDO ELVISA
HOZIĆ AMIR
CRNICA NAHID
MURICA MERIMA
MUSTAFICA SEJDIN
FULAN HUSEIN
HALILOVIĆ MINELA
ŠLJIVO EDIN
KEŠKO EDIN
BAJRIĆ MUBERA
KUNIĆ ANEL
NOVALIĆ MIRZA
DAGOJA HERMINA
FORIĆ ŠEFIK
BULJINA REĐIB
LJUBUNČIĆ FATIMA
FEJZIĆ ARNES
BIJELIĆ ELVISA
GAJIP SUADA

24
25
26
27

ĆELAHMETOVIĆ BELMA
DEDIĆ OMER
JUSUFBAŠIĆ IBRAHIM
HAZNEDAREVIĆ SELMIR

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ŠEČIĆ EKREM
HURIĆ AMRA
ČIZMO MEVLIDA
PIDRO SEJAD
MAROŠ ZAJKO
SADIKOVIĆ NISVETA
ALIBEGOVIĆ SAMIR
MEMIĆ ELVISA
HAJDAREVIĆ NEĐAD
ŠEHIĆ ADNAN
IVKOVIĆ ZAIM
ČAJLAK AMELA
RAMČIĆ NEDŽAD
MURATOVIĆ NUSRET
SADIKOVIĆ SENAJDA

110 - GORNJI VAKUF - USKOPLJE/ГОРЊИ ВАКУФ - УСКОПЉЕ

110 NAČELNIK/GRADONAČELNIK GORNJI VAKUF - USKOPLJE / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГОРЊИ ВАКУФ - УСКОПЉЕ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 GEKIĆ EDIN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 ČAUŠEVIĆ SEAD

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 KRAJINA TVRTKO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 MEŠTROVIĆ IVICA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 GLAMOČAK EDIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 KARALIĆ ADNANA

110 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA GORNJI VAKUF - USKOPLJE /
ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ГОРЊИ ВАКУФ - УСКОПЉЕ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AGIĆ JASMINKA
KARAMUSTAFIĆ NASER
MAŠETIĆ SMAJIL
ŠARIĆ IVICA
ZEČIĆ HALIMA
BLAŽEVIĆ PETAR
MUJIĆ AMEL
ŠEČUNOVIĆ MERIMA
IDRIZOVIĆ EMIR
TOPČIĆ IBRAHIM
ŠABIĆ ADISA
ŠUPČIĆ MESUD
AGIĆ NIHADA
ABAZOVIĆ ILIJAZ
HUNTIĆ SAMIR
ČATIĆ NERMINA
BAJRAKTAREVIĆ ISMIHAN
ŠIŠIĆ EMIR
MUHTAREVIĆ SMILJA
SMAJIĆ ERMIN
KIČIN NEDŽAD
BAKIĆ EDINA
BEGOVIĆ AMIR
PIDRO SENAD
ŠEHIĆ EMINA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

IMAMOVIĆ SAID
MILANOVIĆ HERMINA
HADŽIAHMETOVIĆ DIJAMIN
BRZIKA ALMEDIN
MUSA MELIHA
RAMIĆ ADNAN
DIZDAR SELMAN
GEKO ESADA
ČAJDIN SAUDIN
COKOJA SAUDIN
DŽELIHODŽIĆ SAMIRA
ZEKOTIĆ ISAK
ŠEHIĆ SELMIR
ABAZOVIĆ AMELA
PIDRO MURIS
POKVIĆ AMRA
ZUKIĆ FATIMA
BEKTIĆ SAUDIN
MANJGO RAMIZ

20
21
22
23
24
25

CRNICA MEDIHA
IDRIZOVIĆ DŽEVAD
ČAUŠEVIĆ SMAIL
MUMINOVIĆ MUAMERA
SKEHO NUHRET
BEGOVIĆ ARIF

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HAJDAREVIĆ SADIN
HAĐIABDIĆ MERSA
CRNICA HAJRUDIN
VELE EMIR
ZAHRO MERSIHA
CRNICA KENAN
ABAZOVIĆ EDIN
MEMIĆ SEMIRA
GURIĆ OSMAN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PERIĆ BOŽO
BANDIĆ MAGDALENA
KRAJINA MARINKO
BARNJAK JOSIP
BULJAN LJUBA
HERCEG JOSIP
ZEKO MARIO
BIKIĆ IVANKA
TOKIĆ STIPO
SIČAJA ANTE
BANDIĆ ANĐA
BARNJAK NIKOLA
BLAŽEVIĆ IGOR
PILIĆ RUŽICA
BARIŠIĆ SLAVKO
REZO HRVOJE
BARNJAK IVANA
TIRIĆ NIKOLINA
IKIĆ IVICA
GLAVAŠ LJUBAN
MARTINOVIĆ MARINA
MILIĆ LJUBO
DŽALTO IVO
ŠEKERIJA IVANA
ŽULJEVIĆ IVICA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 FILAN HUSEIN
2 SULEJMANAGIĆ FATIMA
3 POLIĆ HASAN

01607 HRVATSKA KOALICIJA HSP BIH, HSS STJEPANA RADIĆA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ELEZ BERISLAV
TIRIĆ SNJEŽANA
LAGETAR JOSIP
ŠKORO IVICA
NIKOLIĆ LJUBE
ŠEKERIJA JOZO
HERCEG TOMISLAV
JURIČIĆ DAVORKA
JOZIĆ TOMISLAV
BRKIĆ TOMISLAV
BOŠKIĆ BARBARA
MILIĆ DOMINKO
RAJIĆ PETAR
MLAKIĆ ADRIJANA
JURINA BLAŠKO
LIVAJUŠIĆ MARKO
TEČIĆ MARTINA
TRBARA MATO
SIČAJA JOSIPA
BATINIĆ TOMISLAV
ZEKO BILJANA
MILIĆ MARINKO
JURLETA PERICA

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HERCEG LJUBAN
LUKETINA NIKOLINA
BARNJAK MARINKO
BANDIĆ ALOJZ
LJUBOVIĆ MARIJA
KUSTURA JOZO
SIČAJA ANĐA
JERKOVIĆ ZRINKA
JURLETA DRAŽEN
NOVAKOVIĆ MARIN
GADŽA MATEJA
DELAĆ ŽELJKO
BATINIĆ JOSIP
VUKADIN NATAŠA
TRBARA JOSIP
VUKOVIĆ DOMINKO
BATINIĆ JOSIPA
ŠEKERIJA ZDRAVKO
VUKADIN MARINKO
GRABOVAC IVICA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRIJIĆ EDIN
OHRAN MERHILA
OMERAGIĆ SALKO
DUVNJAK MIDHAT
HADŽIĆ EDINA
MILANOVIĆ ADNAN
BAŠINAC AMEL
KURBEGOVIĆ ELMEDINA
BRKIĆ ARIF

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ŠIŠIĆ AHMET
ZEKOTIĆ EMINA
ALIĆ HAJRUDIN
ŠEHIĆ RIFET
OMERAGIĆ ADNANA
GVOZDEN SEFIR
GURIĆ SALIH
JAŠAREVIĆ VERNESA
TOPIĆ EMIR
ŠIJAK NEVZET
PRIJIĆ MIRSADA
AVDIBAŠIĆ ČAZIM
MUJIĆ MEHMED
MUHAREMOVIĆ ADMIRA
KEVRO SELVEDIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

HADŽIJUSUFOVIĆ DIJANA
PIDRO EMIR
DŽELIHODŽIĆ EDIN
TRAPO AMELA
LJUBUNČIĆ BAJRO
ŠEHIĆ SUAD
AGIĆ ISMET
LJUBUNČIĆ MERSIHA
GAVRANOVIĆ DŽAFER
ČALKIĆ ELMIR
AVDIBAŠIĆ EHLIMANA
DŽELMO ADNAN
ZEKOTIĆ KENAN
BUŠATLIĆ EMINA
FILAN RAMIZ
KULENOVIĆ AMER
KADIĆ ALMA
ČAJDIN ADIL
MUMINOVIĆ ISMAIL
BEŠIĆ RAMIZA
HADŽIĆ ESAD
DEMIROVIĆ RASIM
FILIPOVIĆ DUNJA
HAJRIĆ SANEL

111 - NOVI TRAVNIK/НОВИ ТРАВНИК

111 NAČELNIK/GRADONAČELNIK NOVI TRAVNIK / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВИ ТРАВНИК

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BELEGIĆ BESIM

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 LENDO REFIK

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 LOVRINOVIĆ NIKOLA

01286 RADELJAK DRAGO - NEOVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 ZAHIROVIĆ SENAD

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 SILAJDŽIJA MURAT

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 DELIĆ RAMIZ

111 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA NOVI TRAVNIK / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА НОВИ ТРАВНИК
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KOVAČEVIĆ MIRZA
RIZVIĆ DAJANA
BAŠKARAD DARKO
SKOPLJAK ZENUR
KRNJIĆ MERIMA
IBRIĆ SEMIR
BANJAC SLAVKO
DUJMENOVIĆ SANJA
BELEGIĆ VERNES
ŠAHINOVIĆ ALIJA
LJUBUNČIĆ ISMETA
KRNJIĆ SAFET
VELATOVAC JASNA
LENDO ASMIR
PERENDA NERMIN
MEHANOVIĆ SUAD
BRADIĆ MILIJANA
PERENDA ARMIN
HERCEG ŠEFIK
SKOPLJAK EDINA
KUKIĆ NASER
PERENDA ŠEJLA

23 IMAMOVIĆ ADEM
24 ČELEŠ ALMIRA
25 KARAČ NASER

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ZUKIĆ SELVER
HODŽIĆ HANKA
MEHINA ESAD
SILAJDŽIJA SANEL
HODŽIĆ MENHURISA
PERENDA ELVIR
PALALIĆ NIJAZ
SKOPLJAK ELDINA
HASKIĆ MIRSAD
ČAKIĆ MIRNES
ĐAJA MAIDA
PERENDA HASAN
PALALIĆ SAFET
HASKIĆ SEVLETA
ČAKIĆ IZET
BRLJAK MURIS
ŠABIĆ MIRELA
KRNJIĆ NEDŽAD
ČUBRO ZIJAD
JUSIĆ MIRELA
BELEGIĆ HASAN
OMERAGIĆ ZIKRET
KOLONIĆ NAIDA
ĐULIĆ AZIR

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MARIN SLAVKO
NIKOLIĆ-JURIŠIĆ SONJA
ZEKIĆ BOŽO
MATUKA ŽELJO
DŽAMBAS ANĐA
JUKIĆ IVAN
SUBAN ŽELJKO
KOLAR-JURČEVIĆ ANKICA
LEŠIĆ MIRKO
DJAK STIPO
JURIŠIĆ MARA
MARJANOVIĆ DANIJEL
LOZANČIĆ MATO
ČURČIĆ GORDANA
JURIŠIĆ IVO
BARNJAK ANTO
PELC LUCIJA
ČELAM IVICA
KAPETAN TONČO
DŽAMBAS IVANA
VREBAC STIPO
KRIŠTO MARTINA
PINTARIĆ SLAVKO
DUJMUŠIĆ VEDRAN

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BEGIĆ ANITA
LEPIR MUHAMED
ŠKORO ZLATKO
HASKIĆ AIDA
SABELJA IVAN
PRANJGA HIDAJET
GARIĆ MIRELA
SILAJDŽIJA EMIR
MILER ADAM
RAMIĆ SANJA
MILIĆEVIĆ SAŠA
ČAKIĆ EKREM
TERZIĆ SANJA
STANIŠIĆ MILKO
BOŽIĆ ZDENKO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SEKIĆ JOZO
DOVOĐA LJUBA
GABRIĆ IVO
ZLATUNIĆ ANTO
JERKOVIĆ BOŽANA
TOPALOVIĆ DARKO
ADŽAIP DINKO
DJAK ANA
KVASINA KREŠIMIR
SLIŠKOVIĆ STJEPAN
LOZANČIĆ SANJA
DUJMUŠIĆ DARKO
JUKANOVIĆ IGOR
JERKOVIĆ MARINA
DJAK DRAGAN
PAPIĆ FRANO
LOZANČIĆ DRAGANA
GAVRIĆ MIRKO
RADOŠ JULIJANA
KOVAČ NEVENKA
BRKAN GORAN
KIKIĆ BELINDA
SKOPLJAKOVIĆ NIKOLINA
JELUŠIĆ IVO

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DŽAMBAS DRAGO
KVASINA MALINA
VOLIĆ MIROSLAV
MLAKIĆ BONO
DAVIDOVIĆ GORDANA
ZEKIĆ MLADEN
MATEKALO GABRIJELA
KOLAR IVAN
PRANJKOVIĆ BERNARD

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

LOZANČIĆ DRAGICA
DŽAMBAS IVICA
RAJIĆ MLADEN
BLAŽEVIĆ ANITA
FIŠIĆ IVICA
MATUKA DRAGO
SLUGANOVIĆ MARIJA
FIŠIĆ DRAGAN
MILANOVIĆ DRAGAN
MATOVINOVIĆ TATJANA
MIŠKOVIĆ MARIJO
KOLAR DALIBOR
VRHOVAC DRAGANA
FURUNDŽIJA ILIJA
MAMUŠA FRANJO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RAČIĆ MUHAREM
PORIĆ SEDINA
DŽAJA SENAD
GRIZIĆ SMAJL
LENDO ANISA
LEPIR NIHAD
MANDŽUKA MUSTAFA
RAMULJ SABINA
KRNJIĆ NIHAD
SKOPLJAK ARNES
POKVIĆ HATIDŽA
PERENDA SEMIR
PALALIĆ FERID
HODŽIĆ BELMA
ZUKIĆ HARIS
BRLJAK INDIRA
MEHIĆ HUSREF
PEJIĆ MURISA

01613 SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RADAKOVIĆ STANKO
SUBOTIĆ LJERKA
ZAIMOVIĆ MIRALEM
SILAJDŽIJA REFIK
MARINIĆ-KARADŽA LJILJA
BALIHODŽIĆ MIRSAD
KUHTA VJEKOSLAV
BRAKIĆ JASMINA
RAČIĆ ALMIR
KUKIĆ ARMIN
MARKOVIĆ TANJA
HASKIĆ HAZIM
DEDIĆ GALIB
BRNE DRAGANA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DOMINOVIĆ ZDENKO
BELJAN TANJA
SUČIĆ TIHOMIR
ŠTEFNER IVAN
TOPALOVIĆ LUCIJA
BELJAN ZRINO
ROZIĆ IVAN
LOZANČIĆ BILJANA
MARJANOVIĆ VITOMIR
KOLAR GORAN
MAJDANČIĆ MARINA
KAJIĆ MIJO
KEGELJ MIRO
KOLAR GORDANA
MARIJANOVIĆ NIKOLA
KAJIĆ MATO
MAMUŠA SLAVICA
MIERŽVINSKI TONĆI
STANIĆ LJUBIŠA
DOMINOVIĆ SANDRA
SLIPAC ROBERT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DUZAN SENAD
BRLJAK ENISA
TOLJA ESMERIN
ZLOTRG EDIN
PERENDA ERDINA
SMAJIĆ ĐEVAD
SARAJLIĆ EDIN
MUJIĆ ALMA
TODOROVAC EMIR
SMAJIĆ ELMIR
KURIĆ SALIHA
SARAJČIĆ ALIJA
ZEC ALDIN
DUZAN AZRA
TOLJA SANEL
TAHIROVIĆ VEDAD
KUNDIĆ HIDAJETA
OMERAGIĆ SEFIR
ĐUGUM ADIS
TATAR VILDANA
HAJRIĆ EDINA
SALKANOVIĆ SIRAĐ

01270 HSS STJEPANA RADIĆA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ŠIMIĆ MARINKO
IVOŠ SLAĐANA
PETROVIĆ VEDRAN
BAVRKA MATO
DOMINOVIĆ LUCIJA
MLAKIĆ ANTO
STANIĆ MIJO
LASTRIĆ DANIJELA
MEDIĆ BOŽO

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

VIDOVIĆ ŽELIMIR
ZVIRAC ANITA
MLAKIĆ VLADIMIR
BRKAN GORAN
BANOVIĆ DRAŽANA
ZVIRAC MARINKO
TOPIĆ DOMAGOJ
MAROS ANDREA
SLIPAC ZDRAVKO
MARIJANOVIĆ DRAGO
FIŠIĆ NIKOLINA
RIBIĆ JURE
FRANJIĆ DRAGAN
RADELJAK SANDRA
RADMAN FABO
LOZANČIĆ DRAGANA

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ZUKIĆ RAGIB
KARAČ JASMINA
HASKIĆ FADIL
LENDO SULEJMAN
SILAJDŽIJA SABIRA
KARAČ EŠREF
BURAK JAHIJA
MELIĆ INDIRA
ŠAHINOVIĆ IZET

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SKOPLJAK FIKRET
ZJAJO DANIJELA
SPAHIĆ NERMIN
DŽAJA EKREM
BRLJAK EDMIRA
DELIĆ ŠABAN
PETAK SALIH
KASUM ASMIRA
ČAKIĆ SEFIR
KRNJIĆ HAMDIJA
ŠERIFOVIĆ FIKRETA
MANDŽUKA ŠABAN
DEDIĆ EMIR
BEGANOVIĆ BELMA
RAMULJ HASEM
LENDO ASIM
ALISPAHIĆ NIFKETA
MEHANOVIĆ NIHAD
ČORBEG NURIJA
DINČIĆ SANITA
GAZDIĆ SANEL
BEŠLIĆ HAMDO
POLOŽANIN ILHANA

112 - VITEZ/ВИТЕЗ

112 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VITEZ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВИТЕЗ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AKELJIĆ ADVAN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ALILOVIĆ VLADO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 TIBOLD FRANJO

01509 MARJANOVIĆ MATIJA - NEOVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 GRABUS SABIT

112 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA VITEZ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ВИТЕЗ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VARUPA BEĆIR
VREBAC IVANA
LIVANČIĆ BORIS
ŠEHIĆ ADNAN
MUJIČIĆ AMNA
MUJKIĆ SIRAĐ
ĐELILOVIĆ ALEN
BILJUŠ MARICA
VARUPA MURIS
SIVRO MIRNES
BEŠO AIDA
MUSLIMOVIĆ OMER
DRIKIĆ JOSIP
ŠEHIĆ LEJLA
MUŠINOVIĆ ASMER
TERZIĆ ARNES
ALIĆ AIŠA
BRKIĆ ENIJAD
OSMANOVIĆ FEHIM
HRUSTANOVIĆ SEBINA

21
22
23
24
25
26
27

HRUSTIĆ IBRAHIM
GRABUS ARMIN
DŽANIĆ-DŽAFEROVIĆ SELMA
TRKULJA SAŠA
PETAK MIRELA
VARUPA FADIL
DELIĆ JASNA

01257 HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PLAVČIĆ DEJAN
PUĐA NADA
VREBAC DANIJEL
FRANJIĆ IVICA
ŠAFRADIN DANIJELA
GARIĆ LEONARDO
BOTIĆ BORIS
BUHIĆ DRAGICA
JURIĆ ANTO
JUKIĆ ŽARKO
KRIŠTO DRAGANA
SKOPLJAK IVO
PLAVČIĆ IRENA
GARIĆ VLADIMIR
LIVANČIĆ VEDRAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

GRABUS MUHAREM
BABIĆ ALMEDINA
TRAKO MUJO
ALIHODŽA ALKAMI
HOĐIĆ ENISA
HUREM NESAD
JAŠAREVIĆ ĐEVAD
SARAJLIĆ ELVEDINA
SPAHIĆ SEMIR
HASKIĆ SELVEDIN
MEMIĆ SELMA
SIVRO HIDAJET
BEKTAŠ ASIM
SMAILKADIĆ ALIDA
BILIĆ ASIM
VARUPA REĐIB
ZOLOTA ILHANA
SUBAŠIĆ ŠEMSUDIN
HRUSTANOVIĆ DŽEMAIL
GRAHIĆ SELMA
PATKOVIĆ ENES
ĐELILOVIĆ ADMIR
TUCO HAJRIJA
RAMIĆ NERMAN
ŠEHIĆ HARIS
TARAHIJA ĐENANA
MUJEZINOVIĆ ARIF

01425 TARABA VLADO - NEZAVISNI KANDIDAT

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

RAJKOVIĆ FRANJO
MARTIĆ ANKICA
MARJANOVIĆ BORIS
BOŠNJAK-MATIĆ TOMISLAV
KREZIĆ OLGA
LUJIĆ STIPO
GUDELJ PERO
MAROS NEVENKA
KUREVIJA RUDO
BABIĆ MLADEN
PAVLIČ LJILJANA
RAMLJAK BORISLAV
BOŠNJAK-MATIĆ MARIJO
GRABOVAC ANITA
ČERKEZ STANKO
DRMIĆ IVICA
DRMIĆ IVANA
SAJEVIĆ IVAN
MLAKIĆ ALOJZ
RAJIĆ JULIJANA
BLAŽ IVO
KOCAJ ŽELJKO
RAJIĆ DIJANA
BOBAŠ JULIO
ŠANTIĆ LJUBAN
PETROVIĆ LJILJANA
PULJIĆ MIROSLAV

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MARIN DRAGAN
FAFULOVIĆ ALDINA
TRAKO ALMIR
ĐOTLO JOSIP
BILETIĆ BOŽANA
LUJIĆ MARIO
VUJINOVIĆ SLAĐANA
STRUKAR ANTO
FIŠIĆ ANA
ANDRIĆ DAMIR
GALIĆ ANDRIJANA
LJUBIČIĆ BOJAN
PRIPOLJAC ALBIN
TIBOLD MIRANDA
STRUKAR MARKO
JONJIĆ IGOR
PROSJANOVIĆ SAUDIN
GUDALO NATAŠA
BRKAN MARTIN
BILIĆ-VULETA LJILJANA

21
22
23
24
25
26

ŽULJEVIĆ VEDRAN
LIVANČIĆ ANA
KOLAK IVAN
ČERKEZ IVAN
PAVLOVIĆ IVA
GUGIĆ ŽARKO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TOPALOVIĆ ŽELJKO
KAPETANOVIĆ PAMELA
BAŠKARAD JOSIP
PERKOVIĆ BRANKO
MARJANOVIĆ MARIJANA
ŠTRBAC VLADO
ČERKEZ VJEKOSLAV
BLAŽ BILJANA
RADELJIĆ ANTO
MIŠKOVIĆ PAVLE
TOLJUŠIĆ HELENA
ĐOTLO ŽIVKO
IVANKOVIĆ DRAGO
DUMANČIĆ JASNA
VIDOVIĆ IVAN
ŠAFRADIN ILIJA
JURČEVIĆ IVANA
GREBENAR NIKICA
GREBENAR SMILJAN
LEKIĆ KRISTINA
JOSIPOVIĆ IVICA
STRUKAR IVAN
ŠANTIĆ ANA
GARIĆ JURICA
ČEKO JOSIP
SUKNJOV JOSIPA
MATKOVIĆ IVO

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VREBAC VESNA
GREBENAR GORDANA
ŽIGONJIĆ ANTO
BOŠNJAK JOSIP
GREBENAR LUCIJA
TEPIĆ MIRKO
BRNJIĆ RENATA
BOŠNJAK PERO
GREBENAR FRANJO
VREBAC MARINA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4

TRAKO MURIS
HASKIĆ-ĐIDIĆ LEILA
SALKIĆ MUZAFIR
BEKTAŠ NEDIM

5 ČINGIĆ ARNELA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ŠIMUNOVIĆ ANA
BUZUK NEDELJKO
ŽILIĆ DRAGANA
KRALJEVIĆ SLAVEN
BATALIJA GORAN
JABLANOVIĆ MARINA
NUK RATKO
TOMIĆ DRAGAN
IVIĆ DAJANA
JUKIĆ IVAN
PRANJKOVIĆ BRANKO
KRIŽANAC ŽELJKA
BUHA PERO
STOJAK ANTO
PRANJKOVIĆ MARINA
FRLJIĆ IVICA
KRIŽANAC IVAN
MATKOVIĆ DRAGANA
ŠAFRADIN IVAN
BUHA JOSIP
MIŠKOVIĆ-RAJIĆ ANTO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HRUSTIĆ EDINA
SUBAŠIĆ VEDAD
LUKOVIĆ AIDA
HRUSTANOVIĆ HUSEIN
AHMIĆ ALAGA
KARIĆ HAMDIJA
MUJČIĆ ALTIJANA
HUREM ISLAM
TRAKO LEJLA
SMAJIĆ SENEDIN
SALKIĆ ANELA
TIRIĆ LEJLA
SALKIĆ SEFIR
TRAKO AIDA
ZLOTRG ELMEDIN
HASKIĆ SULJO
AHMIĆ DŽENITA
MUJKIĆ ERMINA
VARUPA MUSTAFA
SIVRO AMELA
FAZLIĆ VEDAD
REBIHIĆ ASMER
SARAJLIĆ EDINA
KARIĆ SENAD
PATKOVIĆ ESAD
ZUKAN DŽENANA
TRAKO EMIR

01270 HSS STJEPANA RADIĆA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BOŠNJAK BRANISLAV
ANČIĆ SONJA
MIŠKOVIĆ IVO
GELIĆ DARKO
MATKOVIĆ DIJANA
KURT DRAGAN
ŠAFRADIN IVAN
MIŠKOVIĆ ZDENKA
PETROVIĆ ZDRAVKO
JAKIĆ MIROSLAV
ŠTRBAC ANA
LEKIĆ ZDENKO
MARJANOVIĆ ANTO
STRUKAR MARJANA
JERKIĆ MIRKO
BOŠNJAK DRAGAN
ŠAKIĆ JASNA
MARKOVIĆ STIPO
BUDIMIR JOSIP
RADIĆ MARIJANA
PEŠA ILIJA
KRIŠTO STIPO
VULETA SVJETLANA

113 - BUSOVAČA/БУСОВАЧА

113 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BUSOVAČA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БУСОВАЧА

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MEKIĆ ASIM

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ČAVARA MLADENKO

113 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BUSOVAČA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БУСОВАЧА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6

TALIĆ AHMED
BORKOVIĆ DRAGICA
ŠEČIĆ FARUK
MEŠINOVIĆ ELDINA
RIZVIĆ IRFAN
TANASIĆ MILENKO

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MEHANOVIĆ AMEL
RAJIĆ IVANA
PUGONJA NERMIN
SOLIĆ FAHRUDIN
MILINOVIĆ LIDIJA
LUŠIJA MEMZUDIN
MILEŠIĆ DRAGAN
HALILOVIĆ EMIRA
ŠABANOVIĆ ARMIN
METLIĆ TRIVUN
KOVAČEVIĆ ERNA
MARIĆ NENAD
KOVAČEVIĆ RIFET
LUŠIJA VELIDA
LUŠIJA KASIM
HODŽIĆ ALMA
HRVAČIĆ SENAD
REDŽIĆ SAVILA
PROSJANOVIĆ NAZIF
HODŽIĆ MAIDA
EKMEŠČIĆ SALEM

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ŠEČIĆ HILMIJA
KARIĆ FERIDA
ORMAN NEDŽAD
LUŠIJA VAHIDIN
IMAMOVIĆ ELMIHANA
ŠABANOVIĆ LATIF
MEKIĆ ŠEMSUDIN
SOLIĆ NERMANA
BEŠIĆ SAKIB
PEZIĆ SABAHUDIN
DURAK ILMA
KERMO NASIH
BRKIĆ ARIF
BRKIĆ EDINA
BULJINA SENAD
SREBRENICA ADNAN
BARUČIJA LEJLA
HODŽIĆ HUSREF
KURTODŽA EDIN
OSMANČEVIĆ AMIRA
KARAULA UŠMER
NESLANOVIĆ MAID
SULJIĆ AIDA
BRKIĆ RIFET
SULJIĆ HIKMET
HODŽIĆ SENADA
PROSJANOVIĆ ERVIN

01642 HKDU BIH - HSS
1
2
3
4

KRIŠTO STIPO
MARKOVIĆ MILKA
TOMIČIĆ IVICA
KRIŠTO KRISTINA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

VUJOVIĆ MIODRAG
VUJICA MARINKO
JURIĆ IVAN
TOMIČIĆ PAULINA
PRUSAC NIKOLA
LOVRIĆ ANTO
JEZILDŽIĆ MIRJANA
RAIĆ MARKO
LAŠTRO SPOMENKA
LOVRIĆ MIRKO
BORKOVIĆ GORAN
LAŠTRO DRAGANA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

VELTE EMIL
PLAVČIĆ MIRJANA
PETROVIĆ NIKICA
KOMŠIĆ ANKICA
MRAVAK JOSIP
RELOTA PAVO
MARINIĆ JOSIPA
AKRAP IVICA
SMOLJO DRAGO
KRIŠTO STIPO
LAŠTRO BLAŽENKA
ĆOSIĆ DRAGAN
KRIŽANOVIĆ IVAN
KRIŠTO MAJA
KATAVA SLAVEN
LOVRIĆ DRAGAN
RAIČ OZRENKA
ĆOSIĆ IVAN
VUJICA TANJA
BATISTA SLAVKO
MARIĆ MAGDALENA
ŠANTIĆ MARKO
LAŠTRO ANĐELKA
BAŠIĆ LJUBO
VULETA ZORAN
JOVANOVIĆ MIROSLAV
PETROVIĆ SLAVEN

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MARIĆ ZORAN
PULJIĆ MARTINA
PETROVIĆ ŽELJO
PETROVIĆ IVICA
VULETA MARIJANA
RELOTA BRANISLAV
BAŠIĆ JOSIP
MARIĆ MAGDALENA
ŠAKIĆ ZDRAVKO
ŠUŠNJA VJEKOSLAV
ŠUŠNJA JELENA
KATAVA JEDINKO
KRILIĆ NEDJELJKO

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LUKIN SUZANA
PLAVČIĆ MLADEN
BLAŽEVIĆ BLAŠKO
KRIŠTO HELENA
MARKOVIĆ LJUBO
ARAPOVIĆ IVICA
BLAŽEVIĆ SUZANA
LOVRIĆ IVAN
ŠANTIĆ ANTO
ŠANTIĆ VLATKA
ANDRIJAŠEVIĆ IVAN
BLAŽEVIĆ JOZO
ČOLIĆ BOJANA
MARIĆ VJEKOSLAV

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MEKIĆ AZEM
HODŽIĆ ALMIRA
KOLUH ANHEL
PAŠIĆ ABDULAH
HAJDAREVIĆ NERMINA
MUHIĆ ENVER
HODŽIĆ SAMIR
DURAK FIKRETA
MEKIĆ ALDIN
IMAMOVIĆ FERID
HODŽIĆ AZEMA
HALILOVIĆ SAUDIN
SMAJIĆ HARIS
HODŽIĆ SAMIRA
ALISPAHIĆ FARUK

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PROSJANOVIĆ ZIJAD
HODŽIĆ ENESA
AGOVIĆ EMIR
ALETIĆ ADIS
ALETIĆ ENISA
RIZVIĆ NERMIN
BIOGRADLIJA OSMAN
ARNAUT SADŽIDA
HELEG EMIR
BRKIĆ NERMIN
HAJDAREVIĆ BERINA
KARIĆ MIRSAD
HODŽIĆ AMIR
BRKIĆ EHLIMANA
BIOGRADLIJA AMEL
ARNAUT MIRSAD
FERHATOVIĆ NERMINA
KUTIĆ SENAD
PRIPOLJAC EMIR
JUHIĆ ISMETA
SUNULAHPAŠIĆ ESMIN
JUHIĆ EDIN
KERMO LAMIJA

24 SMOLO SANELA

01612 HRVATSKA KOALICIJA ZA BUSOVAČU (HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

LAŠTRO DRAŽENKA
VRHOVAC ANTO
RELOTA VLADO
MILINOVIĆ DRAGO
RELOTA JASNA
KRIŠTO TOMISLAV
BAGARIĆ DANKO
BILIĆ ANJA
GOLUB OLIVER
VUJICA RANKO
BRKOVIĆ GABRIJELA
LAŠTRO BOJAN
KRIŠTO MARTINA
KATAVA LEON
MILINOVIĆ KATARINA
ČAVARA DAVOR
JURIĆ MARINA
MILINOVIĆ JERKO
VUKADINOVIĆ DRAGO
GOLIĆ LJUBICA
ŠUŠNJA MARIO
RELOTA IVAN
KOKALOVIĆ MIRJANA
PULJIĆ MARINKO

114 - FOJNICA/ФОЈНИЦА

114 NAČELNIK/GRADONAČELNIK FOJNICA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ФОЈНИЦА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MEMIJA EMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MERDŽANIĆ SALKAN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 STANIĆ BRANKO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 HALILOVIĆ KENAN

114 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA FOJNICA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ФОЈНИЦА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

MARKANOVIĆ ANITA
BRATIĆ ISMAR
ZULUM ISMET
ORMAN NIHAD
BIŠČEVIĆ ADELA
KURTA ENES
ŠAKO DAMJAN
KLISURA MAHIRA
FEJZIĆ ADEM
ALETIĆ MIRNES
CVJETKOVIĆ MARIJANA
HASANHODŽIĆ AMER
FIŠER ZDRAVKO
HASANAGIĆ LEJLA
PUBOVIĆ MUSTAFA
RAMLJAK EMIN
SALČINOVIĆ DENISA
MILETIĆ DRAGO
KARAHMET AMEL
BUHARALIJA NASIHA
JUKIĆ IGOR
OMERČEVIĆ ADEM
BILIĆ MARIJANA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SELIMOVIĆ NASIR
SALČINOVIĆ ĐENITA
ZULUM ALMIR
BUREKOVIĆ VAHID
RAMIĆ ANIDA
ALETIĆ SENAD
KLISURA SABAHUDIN
TULUMOVIĆ ENISA
MEŠA RAMIZ
PAŠALIĆ HARUN
AKŠAMOVIĆ MAHIRA
FEJZIĆ SAUDIN
POLUTAN DŽEMAL
KUČUK HAŠA
MEHTIĆ NIHAD
RAMIĆ ADIS
KRŠIĆ AIDA
ZAHIROVIĆ TARIK
BAŠIĆ ENVER
HODŽIĆ MERIMA
KADRIĆ NERMIN
PAŠIĆ NAMIR
MUKAČA DŽENANA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BARBIĆ BOGOMIR
OROZ VANJA
GOLUB BRANKO
GALIĆ DRAGANA
GUJIĆ ZDENKO
KULIŠ VLADO
MAJIĆ DAJANA
PROTUĐER VINKO
KAURINOVIĆ NENADIĆ VIKTORIJA
OKIĆ ZVONKO
GAVRAN JAKOV
KATAVIĆ MARICA
ŠAKO LEON
OROZ IGOR
DANDIĆ SNJEŽANA
TOLO KATARINA
KRAJINA MARKO
BOŠNJAK KATARINA
BILIĆ SLOBODAN
BOŠNJAK MIROSLAV
ŠUŠNJARA MARIJO
ČUTURIĆ ANĐELKO
GRGIĆ DARIO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SALČINOVIĆ SELVER
MAKSUMIĆ MIRSADA
MILETIĆ IGOR
OROZ ROBERT
OROZ MATEA
ORMAN ALMIN
OROZ PETAR
ŠUŠNJARA NIKOLINA
LUČIĆ MIROSLAV
DURIĆ MIRSAD
BUREKOVIĆ SANELA
GRGIĆ MIRO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SUŠIĆ-SIJERČIĆ NADA
BEŠLIĆ MATO
PECIREP PERO
ČUTURIĆ GORDANA
MILIČEVIĆ BRANIMIR
MIJATOVIĆ ILIJA
CVJETKOVIĆ BOSILJKO
ŠUŠNJARA MARLENA
OROZ ZORAN
ABABOVIĆ IVAN
ŠAKO JELENA
GUJIĆ DRAGO
BOŠNJAK ROBERT

14
15
16
17
18

ABABOVIĆ MARIJANA
ŠIMUNIĆ MIHOVIL
PERICA SLAVKO
IVIŠ KATICA
ABABOVIĆ DRAGAN

00366 HSS-NHI
1 KNEŽEVIĆ MATO
2 TUKA MARIJA
3 KRAJINA IVO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DURIĆ DŽEMIL
IMAMOVIĆ ŠEJLA
BUKVIĆ KEMAL
HUSKIĆ NIHAD
MUKAČA ENVERA
SALČINOVIĆ ELVIR
ORMAN SAKIB
MERDŽANIĆ ENVERA
MEHIĆ DŽEVAD
HUSEINBAŠIĆ EDIN
HODŽIĆ ĐENANA
KLISURA EDIN
TIRO SENAD
MEHIĆ DŽENITA
DURAK MUŠAN
KUJOVIĆ ZEMKO
POLUTAN AMELA
HODŽIĆ DŽENIS
ORMAN AMEL
ISLAMOVIĆ AJNA
OMERČEVIĆ HARIS
TUTNJEVIĆ RASIM
MERDŽANIĆ DŽEVADA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SULEJMANOVIĆ EMIR
MEŠANOVIĆ-MEŠA EMIRA
ZULUM MUJO
ALETIĆ ALMIR
OMERBEGOVIĆ MUBINA
ČOHADŽIĆ ADIS
KRŠIĆ IDRIZ
BULJINA ERMINA
OSMANČEVIĆ NERMIN
POLUTAN ELVIN
BUREKOVIĆ MERSIDA
SIKIRIĆ KENAN
HUREM AZIZ
DIZDAREVIĆ BELMA
FEJZIĆ EKREM
PEHLIVAN ENVER

17
18
19
20
21
22
23

HUSAKOVIĆ FATIMA
MEŠANOVIĆ EMIR
ROJO AMRA
BALIĆ HARIS
ORMAN ADNAN
KRŠIĆ AMINA
BEHLIL ARMIN

01633 HRVATSKA KOALICIJA HSS STJEPANA RADIĆA, HSP BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

STANIĆ TIHOMIR
PULJIĆ MILIJANA
ŠIMUNIĆ VIKTOR
OROZ NIVESKA
MARKIJA IVO
KUTLEŠA RANKO
LIJAK ZORAN
KALEM ANA
GLAVOČEVIĆ IVICA
STANIĆ VITO
ŠIMUNIĆ IVANA
GRUBEŠIĆ DAVOR
OKIĆ MARINKO
OROZ RUŽICA
GRUBEŠIĆ NIKOLINA
KNEŽEVIĆ ANĐELKA
OROZ NIKICA
NALETINA ANTO

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5

ŠUMEŽ AZIZ
ČOHADŽIĆ AIDA
TUTNJEVIĆ EMIR
KUČUK SAMRA
ŠUMEŽ MAHIR

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PEHLIVAN SENAD
VARKA BELMA
KURTA SAMIR
PAMIĆ ALMINA
HUZBAŠIĆ DŽENITA
SALIHBEGOVIĆ SADIK
ORMAN SANEL
KARALIJA ENISA
BUREKOVIĆ MURADIF
PAMIĆ NAIL
KARIĆ ALDINA
HUZBAŠIĆ ASMIR
KURTA MIRNESA
SALČINOVIĆ HAJRUDIN
DŽAFIĆ KENAN
BUREKOVIĆ ADIS
HUSKIĆ ZIKRETA

115 - KISELJAK/КИСЕЉАК

115 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KISELJAK / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КИСЕЉАК

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MUŠANOVIĆ ELVEDIN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 MIŠURIĆ-RAMLJAK MLADEN

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 MADŽAR PERO

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 PERIĆ MIJO

115 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KISELJAK / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КИСЕЉАК
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BERIŠA ZAIM
HASIĆ BELMA
STANIŠIĆ RADISLAV
SINANBAŠIĆ SEAD
MATIĆ ANA
JUNUZOVIĆ FAHRUDIN
DURAK ALMIR
DRINJAK ALMA
STANIĆ VLADISLAV
JUNUZOVIĆ NIHAD
BOJO MARJETA
MUSIĆ AHMO
KARALIĆ DŽENAN
HASANAGIĆ AZRA
MEDIĆ SENAD
DŽAFIĆ NEDŽAD
MELEZOVIĆ INDIRA
SAMARDŽIĆ PETAR
EMŠO HARIS
PAJIĆ BELMA
NUHIĆ NEVRES
ĐELIL JASMINA

23 BABAN VLADO
24 HALILOVIĆ ARMIN
25 LATIFOVIĆ AMIRA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TOPALOVIĆ BENIS
IMAMOVIĆ ZILHA
KARIĆ NEDŽAD
JAPAUR ASMER
MUŠANOVIĆ LEJLA
EMŠO MUHAMED
KARO ALIJA
BULUT MIRSADA
DURAK EDIN
KARASALIHOVIĆ AVDO
AHMIĆ DALILA
MUJIĆ ABDULAH
BABALUK NERMIN
EMŠO REJHANA
TURČINOVIĆ OMER
MUJIĆ SEAD
MUJIĆ ADISA
ORUČ SAMIR
TOPALOVIĆ NEĐAD
HAJDAREVIĆ AMINA
SMAJIĆ ELVEDIN
JAHIĆ ANESA
FAZLIHODŽIĆ MIRELA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

BOJO MARLENA
MRNJAVAC MLADEN
UDOVIČIĆ ZVONKO
GRGIĆ MARINKO
VRCIĆ DANKA
BAŠIĆ MIJO
BABIĆ TANJA
KRAJINA STJEPAN
MEDIĆ MIRJANA
KOMŠIĆ IVICA
LULIĆ GORAN
MARIJANOVIĆ STIPO
TOMIČIĆ MARIJA
TOMIĆ MLADEN
BUZUK MIROSLAV
VUJICA JELENA
ŠTEKIĆ DEJAN
BUDIMIR IVANA
BAN ZORAN
FRANKOVIĆ MLADEN
STAPIĆ DARIJA
MARUŠIĆ DOMINKO
KVESIĆ ANTUN
PEKIĆ VIKICA
RAOS IVAN

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ŽILIĆ FADIL
BOBAN TANJA
STANIŠIĆ RAJKO
SELMAN ZAHID
KARIĆ AIDA
KRŠĆO DANIJEL
BARBIĆ SNJEŽANA
GROŠO ESNAF
PALALIJA NERMA
KRŠĆO AUGUSTIN
ĐUKIĆ BORISLAV
EMŠO AVDO
HASANAGIĆ ADNAN
PURIŠEVIĆ NEJRA
LJUBOJE BORIS
BABALUK AZRA
DRMAČ PERO
BARIĆ ŽELJKO
PUŠKAR KRISTINA
NUIĆ ANTO
BABALUK MAHIR
ZLOVIĆ ROBERT
DEVIĆ MIRJANA
PECIREP IVICA

01213 MARKOVIĆ ZVONKO - NEOVISNI KANDIDAT

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FRANKOVIĆ VINKO
ŠAKIĆ MARIJANA
VUJICA VINKO
VUJICA BRANIMIR
MAĐAR DIJANA
KNEŽEVIĆ BOŽANA
MARKOVIĆ JOZO
RAJKOVAČA SNEŽANA
MILARDOVIĆ NIKOLA
MARKANOVIĆ IVANKA
FRANKOVIĆ LJUBO
FRANKOVIĆ NATAŠA
AŽDAJIĆ GABRIJEL
MARKOVIĆ DOBRO
BILAVČIĆ TANJA
DUJMOVIĆ MATO
JELAŠ ENA
PAVIĆ SPOMENKA
MILIŠIĆ PAŠKO
TOMIČIĆ STIPO

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

STANIĆ MIRO
ČONDRIĆ MARICA
ŽULJEVIĆ IVAN
KRISTIĆ FRANJO
VIDOVIĆ ANA
BILIĆ MILO
VIDOVIĆ MATO
PEJAK ANDRIJANA
ILIJAŠEVIĆ MARKO
BARIŠIĆ IVAN
BAREŠIĆ LEA
BILIĆ IVICA
BABAN IVAN
TUKA IRENA
MATIĆ JOSIP
MALENICA FILIP
KNEŽEVIĆ IVANA
LAŠTRO DUŠKO
DUGANDŽIĆ SEKULA
MALENICA ŽELJKA
KAPETANOVIĆ STJEPAN
VUČIĆ VITOMIR
GLAVAŠ ANKICA
TROGRLIĆ ILIJA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

KARASALIHOVIĆ HIKMET
JAPAUR AIDA
ZRNO ADIS
HUREM EŠREF
MUJIĆ AIDA
BAŠIĆ REŠAD
JAHIĆ SEMIR
BEJTIĆ MERHUNISA
BEGANOVIĆ FAHRUDIN
IBRELJIĆ SAMIR
DUHARKIĆ EMINA
DRINIĆ NIJAZ
FAFULOVIĆ BEGAN
ZRNO EDISA
BEHLIL ADIS
MUJIĆ ŠEFIK
HODŽIĆ ALDINA
BEJTIĆ NEDIM
MAŠIN NUSRET
NUHIĆ MINELA
TURČINOVIĆ ELVIR
DRINJAK ARNES
BRKIĆ LEJLA
KARASALIHOVIĆ ENIJAD

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BULJAN VIKTOR
VIDOVIĆ JELENA
HRGOTA ZDRAVKO
BARIŠIĆ MLADEN
GRBAVAC MARA
VUJICA ZORAN
TUKA DAVOR
MANDIĆ RADMILA
ŠKORO ZLATKO
IVANKOVIĆ MARINKO
BATARILO BOŽICA
MARJANOVIĆ PEPICA
BATARILO MARIJAN
BOŠNJAK TANJA
ŠUNJIĆ MARIJO
PRANIĆ ILIJA
VUJICA ANA
MARIJANOVIĆ MARIO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ADROVIĆ HARIS
MELEZOVIĆ MELISA
MERDAN MIDHAT
BAŠIĆ ADNAN
KARALIĆ SELMA
FAZLIHODŽIĆ SEJAD
BEJTIĆ SENAD
BULIĆ AZRA
SOFTIĆ DŽEMAL
PALALIJA DINO
PALALIJA DELILA
DUHARKIĆ AMEL
MUSIĆ VEJSIL
RAHMANOVIĆ ADHA
ČEHAJIĆ IRHAM
DRINJAK ADMIR
HODŽURDA ANIDA
MUSTAJBEGOVIĆ SENAD
KARAHMET DŽENAN
DURAKOVIĆ MUBERA
TOPALOVIĆ ANEL
PAŠIĆ MIRSAD
NUHIĆ MEDINA
SMAJIĆ MULAIM

116 - VISOKO/ВИСОКО

116 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VISOKO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВИСОКО

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH

1 BRKIĆ RAMIZ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BABIĆ AMRA

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1 DLAKIĆ JASMIN

01374 ALIBEGOVIĆ MUNIB - NEZAVISNI KANDIDAT

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 HEĆO VAHID

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 MUŠINBEGOVIĆ KEMAL

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 DERVIŠBEGOVIĆ DŽENANA

116 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA VISOKO / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ВИСОКО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HUSIĆ MUHAMED
FERZANOVIĆ BRANISLAVA
TOMIČIĆ DALIBOR
KLEPO MEHMED
TATAR NEJRA
SALČINOVIĆ FARUK
ŠĆEPANOVIĆ DEJAN
ČABARAVDIĆ ZUHRA
ŠAHINOVIĆ ADI
BURIĆ SEID
ŠABANOVIĆ MINHETA
BABIĆ ENIZ
OMANOVIĆ NAIM
KARALIĆ ALMA
ISMIĆ HUSEIN
ČENGIĆ MAHIR
BABEROVIĆ IRMA
VIŠĆA AVDIJA
ŠAHINOVIĆ ALIJA
OHRAN AMRA

21
22
23
24
25
26
27

SULJIĆ NERMIN
IMAMAGIĆ EMIR
JAMAKOVIĆ RABIJA
SPAHIĆ SABRIJA
BUČUK MIRALEM
ŠEHOVIĆ ELMA
SARAČ ELZA

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7

ĆESOVIĆ MUSTAFA
ZEČEVIĆ BERISA
OMANOVIĆ EDIN
MIMIĆ NEDŽAD
ČESOVIĆ INDIRA
HADŽIMEHMEDAGIĆ AMAR
HERCEGLIJA JASMINA

01596 NEZAVISNA LISTA ZA VISOKO
1
2
3
4
5

ŠAHINOVIĆ NIJAZ
HALILOVIĆ AMEL
HRNJIĆ AMRA
KARAVDIĆ KENAN
FRLJAK ADNAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

OMANOVIĆ MIRZA
KOSO AMILA
SUŠA NUSRET
HADŽIALIĆ ALMIR
SMAILAGIĆ ZIJADA
BEČAR DŽENAN
FEJZIĆ DŽEVAD
MATEŠA BUKVA MIRELA
HANDŽIĆ ZLATKO
OMANOVIĆ DINKA
GANIĆ MIRZA
HALILOVIĆ DŽEMIL
HALILBEGOVIĆ NIDŽARA
HAKANOVIĆ EDIN
IHTIJAREVIĆ FARUK
FEJZIĆ ILHANA
BABEROVIĆ ELVIS
BABIĆ MAHIR
ALIHODŽIĆ NEDŽMINA
HINDIJA ADEM
KARAVDIĆ MAHIR
BEGIĆ ISMETA
RIZVANOVIĆ RASIM
ZUKAN SULEJMEN
HUSIĆ AZRA
MIHALJEVIĆ TAJIB
NEIMARLIJA AMNA

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SUDŽUKA NERMIN
HAJRIĆ EMINA
KOZINA MATO
JAMAKOVIĆ REUF
AVDAGIĆ AMERA
OMANOVIĆ MAHIR
OČUZ MUHAMED
DINAR-MOSTIĆ AMELA
FEJZIĆ ADMIR
BUKIĆ MIRZA
BABIĆ ALMA
HALILOVIĆ ABDULAH
JAMAKOVIĆ AHMET
JAHIĆ AMINA
HALILOVIĆ ŠEFIK
KALJUN EMIR
ZERDO AIDA
DERVIŠEVIĆ ISMET
ŠPIODIĆ ELVIR
AHMIĆ MINELA
BRKOVIĆ ŠEFIK
KRPO ADIS
MULIĆ SELMA
ŠUKRIJA FIKRET
PULIĆ ADMIR
ŠIŠIĆ BESIMA
ŠABANOVIĆ FARUK

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 SMAJLOVIĆ MIRHUNIS

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MOSTIĆ SAKIB
JUNUZOVIĆ MELINA
RIZVAN SENAD
DEBELAC BELMIN
ALIBEGOVIĆ SELMA
SELIMOVIĆ SULEJMAN
HODŽIĆ DŽENAN
BUKVA NADŽA
PAŠIĆ SUAD
SESAR MIRO
OMANOVIĆ EDITA
KUBAT NIJAZ
ŠKRIPIĆ SEAD
BEŠLAGIĆ NAIDA
HABEŠ ELVIR
OHRAN EMIR
HALILOVIĆ BISERKA
IMAMOVIĆ ALIJA
HERCEGLIJA SENAD
ZERDO MEDINA

21
22
23
24
25
26
27

KADIĆ MUHAMED
PREMČESKI ATANAS
OMANOVIĆ MEMSURA
FEJZIĆ MUHAMED
KRPO ELVIS
RIZVAN ALISA
MIHALJEVIĆ EMIR

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ALIBEGOVIĆ MUHAREM
ČABARAVDIĆ SENIJA
MUŠIJA REFIK
ALIJAGIĆ IBRAHIM
HAMZIĆ DŽEMILA
BAJRIĆ ZIHNIJA
BEČIROVIĆ SALIH
ISMIĆ JASMINA
BUKO NIJAZ
SMAJIĆ IBRAHIM
IMAMAGIĆ ZAKIRA
MUŠIĆ MUSTAFA
HAJLOVAC ESAD
MATARADŽIJA BILJANA
ČELEBIĆ HAJRUDIN
HALILOVIĆ HAKIJA
STAMBOL MIRSADA
DŽAFIĆ HASAN
ČUČUK ESAD
VULOVIĆ SLOBODANKA
SMAILAGIĆ SIDIK
ŠABANOVIĆ AHMED
REDŽA ZVJEZDANA
SMAJLOVIĆ NAGIB

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SMAJEVIĆ IZET
DŽONLAGIĆ MIRZETA
HODŽIĆ ASMIR
PURIŠEVIĆ SALIH
SIMIĆ SPOMENKA
BURIĆ EDIN
HASAGIĆ ENVER
AJDIN-DŽAFIĆ MEVLIDA
DEDIĆ ISMET
ODOBAŠIĆ DŽENAN
ČEHAJIĆ EFEDINA
SADIKOVIĆ MUAMER
AJDINOVIĆ TARIK
OČUZ LEJLA
ŠAHINOVIĆ SENAD
DŽAFIĆ MIRSAD
DRAGUNIĆ EDNA
FEJZIĆ ABDULAH
KADRIĆ OSMAN
BUZA ILHANA
TOPALOVIĆ HASAN

22
23
24
25
26
27

DŽAFIĆ ŠEMSUDIN
JAMAKOVIĆ DŽENETA
UZUNALIĆ ELDAR
DŽERIZOVIĆ AMAR
KRIVDIĆ EMINA
PINJO ENIS

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1
2
3
4
5
6

KARAVDIĆ TARIK
SALOŠEVIĆ IRNESA
BEGOVIĆ FARIS
HUSIĆ HARIS
BUZA BELMA
DŽUĐO MAHIR

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 BAJRIĆ LEJLA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BEGIĆ NEVZETA
RAMIĆ VAHID
OMANOVIĆ JASMIN
DEDIĆ DŽENAN
LEMEŠ AZRA
SOKOLOVIĆ ZAHID
ĆOSOVIĆ FARUK
AŠČALIĆ EDINA
BITIĆ ALMIR
PEKIĆ DARIO
VALJEVAC ILMA
HASIĆ EDIN
GANIĆ RUSMIR
MUZAFERIJA SANDRA
AKŠAMOVIĆ ELMIR
KUČUKOVIĆ ALEN
NOVOKMET-HALILOVIĆ DELILA
ALIBEGIĆ DŽENAN
BRKIĆ ALMIR
BEŠLIĆ NEDŽMINA
DURAKOVIĆ DŽEVAD
KUBAT ADNAN
SILAJDŽIJA DIJANA
AHMETOVIĆ HAMZA
DIZDAR EMIR
BULJINA MINELA
ZAHIROVIĆ MUNEVER

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ISMIĆ SALKO
2 KARAMEHIĆ MELINA
3 PIHLJAK HALIM

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

SKOPLJAK SENAD
GANIĆ ĐENANA
OMERBEGOVIĆ ADEM
MUZAFERIJA SABAHUDIN
MALIĆ MIRNA
ALIĆ AMIR
ANTOVIĆ GORAN
TRAKO AZRA
FERHATOVIĆ ADMIR
BRUTUS BESKO
LEČIĆ DŽEJNA
OHRAN NEDIM
HALILOVIĆ AMRA
HEBIB MENSUR
KULIN IRHAD
NURUDINOVIĆ VILDANA
KARDAŠ MEHMED
MUJEZINOVIĆ DŽEVAD
PLANINAC DUŠANKA
FERHATOVIĆ SULEJMAN
HODOVIĆ SENAD

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KURSPAHIĆ MEHMEDALIJA
GANIĆ SELMA
KURSPAHIĆ ADEMA
TAŠAKOVIĆ AKAID
GANIĆ NERMIN
FRLJAK NIJAZ
KARDAŠ NEJRA
ŠABANOVIĆ NIHAD
BUKO MIRSAD
IBRULJ HABIBA
KURSPAHIĆ EMIR
DLAKIĆ NIJAZ
PUŠČUL REFIJA
OMANOVIĆ ADNAN
KADIĆ SAFET
JUSUFOVIĆ AMELA
KARALIĆ HARIS
FAZLIĆ ARMIN
HADŽIOSMANOVIĆ ISMET
KURSPAHIĆ EMINA
PUŠČUL ELMIR

00049 ZAVIČAJNI SOCIJALDEMOKRATI MILE MARČETA
1 BEGIĆ ADNAN

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4

DERVIŠEVIĆ HALIM
ALIBEGIĆ SAFETA
FATIĆ MIRNES
MERDIĆ HUSNIJA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MUHAMEDAGIĆ EMINA
REZAKOVIĆ MIRSAD
PINJAGIĆ FAHRUDIN
KRIJEŠTARAC SAMIRA
HADŽIOSMANOVIĆ ALMIR
HAŠIMOVIĆ AVDO
OSMANBEGOVIĆ ANIDA
ČULOV AMER
ZEKIRI HIMZO
ALIHODŽIĆ BERNA
TRAKO ADNAN
MUHAMEDAGIĆ HIMZO
MEHMEDOVIĆ EMINA
BABIĆ ISMET
BREŠČIĆ MEMSUD
HASANOVIĆ IRMELA
LEMEŠ MUAMER
KURSPAHIĆ ALMIN
LEPIĆ ILDA
KARAVDIĆ AHMED
MUŠINBEGOVIĆ ALMEDIN
KARALIJA DŽENANA
ŠABANOVIĆ ZIJAD

117 - BREZA/БРЕЗА

117 NAČELNIK/GRADONAČELNIK BREZA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК БРЕЗА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 KONAKOVIĆ AMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 DINAREVIĆ JAKUB

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 KULIĆ ARIF

01488 TUZLIĆ HALIL - NEZAVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 MEŠIĆ-BULBULUŠIĆ LEJLA

117 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA BREZA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА БРЕЗА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TROGRLIĆ BRANKA
MAMELA SULEJMAN
KOZLIĆ DALIDA
VRLJIČAK MIRO
SMAILBEGOVIĆ JASMIN
FAKO EKREM
CIGURA AMINA
ŠABIĆ SAMIR
NEVALJALOVIĆ ISMET
ČOSIĆ VENESA
PANDŽA DAMIR
SELIMOVIĆ MAHIRA
ABADŽIJA DŽENAN
MEHMEDAGIĆ ELDIN
ABDUKIĆ MIRELA
AVDUKIĆ MIRZA
VELIĆ ADMIR
ŠKILJO NERMA
KOVAČ MIRSAD
MAMELA VELIDA
DINAR KENAN
KULIĆ FAHRUDIN

01533 NEFIĆ ALIJA - NEZAVISNI KANDIDAT

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KADRIĆ MENSUD
DŽULIMAN MUNEVERA
OMANOVIĆ MUNIB
MURATOVIĆ ŠEFKO
KADRIĆ MIRELA
IMAMOVIĆ EMIR
HAJRO MIDHAT
KRŠA MEVLIDA
ARNAUT FAHRUDIN
BOTIĆ OMER
HERCO MEDINA
NEFIĆ DINO
ŠEHIĆ NEDIM
MUHIĆ AMIRA
DIMITRIJEVIĆ SANEL
GROŠO NEDŽAD
NUKIĆ NEŽDETA
SILAJDŽIĆ BERZAD
ZAIMOVIĆ SAMIR
BEŠIĆ SANELA
NEFIĆ MUGDIM

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BAJRIĆ FETAH
MUŠANOVIĆ RAŠIDA
HODŽIĆ ADMIR
DINAREVIĆ NEZIR
VELIĆ MERSIHA
SILAJDŽIĆ ZIJAH
TURBO AHMED
FRLJAK NEJRA
OMERHODŽIĆ MIRZA
ZELENTUROVIĆ ELDAR
KARIĆ INDIRA
KOVAČ NEDŽAD
BEGIĆ AMIR
FRLJAK LEJLA
SMAILBEGOVIĆ SADIK
KADRIĆ EDIN
LISAKOVIĆ ALMA
ZAHIROVIĆ ĐENAN
SILAJDŽIĆ ZAKIR
KULAGLIĆ ANESA
SMAJIĆ ABDULKADIR
AVDUKIĆ EDŽNAN
MUHIĆ MUJESIRA

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BUREKOVIĆ SAMIR
ALDŽIĆ ZURAFETA
MURATOVIĆ SEAD
ČIVA AHMED
BEGIĆ ZINETA
ZAIMOVIĆ KEMAL
BEGIĆ HARIS
ČOLAN ADNA
ZAIMOVIĆ SEAD
HALILIĆ NAŠID
SJEROTANOVIĆ ADISA
KAPETANOVIĆ HARIS
BAŠIĆ NIJAZ
VELIĆ DŽENANA
ZEČO NIJAZ
BOTIĆ ALMIN
KOVAČ ALMA
KORJENIĆ MERSED
ČIVA SABIR
AVDUKIĆ ESMA
KOVAČEVIĆ NUSRET

01341 ČIZMO MERSAD - NEZAVISNI KANDIDAT

00882 A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

OMERHODŽIĆ REFIK
TELALOVIĆ AZRA
ŠEČERBAJTAREVIĆ SAMID
SALČINOVIĆ MURIS
MUŠIĆ IRMELA
AHMEDSPAHIĆ ENVER
HODŽIĆ ADNAN
PEŠKOVIĆ SELMA
VELIĆ HARIS
TABUČIJA DŽEMKO
MUSTAFIĆ AMRA
BAJRIĆ SENAD
KANER SEMIR
VELIĆ NUĐEJNA
SUBAŠA HASAN

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HALILOVIĆ ADIS
AJDIN LEJLA
KADIĆ EDIN
MUŠIĆ IRHAD
BUNJEVAC ĐAKOVIĆ JADRANKA
MEMIŠEVIĆ FIKRET
TOZO AVDO
MEMIĆ MERISA
HADŽO ERMIN
HALILOVIĆ HARIS
BOTIĆ ELMA
SMAILBEGOVIĆ ADIS
HADŽO AMEL
VRANAC MAHIRA
ŠABANOVIĆ JAKUB
OMERHODŽIĆ ANES
SOKIĆ FATA
LULIĆ ELDIN
KAPLAN AMEL
KAPETANOVIĆ SLAVICA
BILAJAC ASMIR

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SOKIĆ DŽEVAHID
HUSKIĆ AMRA
PANDŽA VINKO
HADŽO MIRALEM
MARIČEVIĆ ELIZABETA
HADŽO MUNIB
HODŽIĆ SUADA
TURBO SABAHUDIN
ŠLJIVO MILKA
ČIVA ARIF
DINAREVIĆ EHLIMANA
VELIĆ SAKIB

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SOLAK ENES
DURMIĆ BERINA
DINAREVIĆ OMER
SJEROTANOVIĆ HUSEIN
GRGIĆ NADA
HRVAT KEMAL
ČEHIĆ NAIDA
HASANI SURI
FIKIĆ ISMET
ŠEHIĆ SALEMA
BEŠIREVIĆ JOVANKA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HASIĆ MUHAMED
SMAILBEGOVIĆ AZEMINA
ĆOSOVIĆ EVELIN
OMANOVIĆ AMINA
KOVAČ MIRZA
ČIVA SIDIK
MUŠIĆ ALMINA
ZAHIROVIĆ ALMIN
ALIĆ ADMIR
SULJAGIĆ EHLIMANA
HASANSPAHIĆ EDHEM
SMAILBEGOVIĆ MALIK
DINAREVIĆ ZINAIDA
SALČINOVIĆ ĐEJLAN
SOLAK NASIR
PAŠIĆ SEJAD
KOVAČEVIĆ DŽENINA
ŠIŠIĆ MEVLUDIN
VELIĆ SANELA
KOVAČ SAMRA
ČOSIĆ SELMA
RIHIĆ ANEL
KARAMUSTAFIĆ SALIH

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AVDIĆ EDIN
HERCO FAIDA
MURATOVIĆ NAMIK
SULJAGIĆ SELVEDIN
MEŠIĆ MIRHA
MUSTAFIĆ ELDIN
JUSIĆ SMAIL
BULBULUŠIĆ AMELA
KULIĆ MUHAMED
DERVIŠEVIĆ ANIS
HRUSTANOVIĆ AMELA
HODOVIĆ AMER
RIZVANOVIĆ AMER
CIGURA AZRA
LEPIĆ JASMIN
TURBO ELKAZ
SILAJDŽIĆ HIKMETA
TABAKOVIĆ MUSTAFA

19 TELALOVIĆ ABID
20 HADŽO ERMA
21 VELIĆ BAJRO

01498 MURATOVIĆ AMIR - NEZAVISNI KANDIDAT

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SIROTANOVIĆ ARIF
DERVIŠEVIĆ ELDINA
BULJETOVIĆ OMER
MUHIĆ ELKAZ
OPAČIN ZAHIDA
BAJRIĆ BELMIN
MUŠIĆ MUAMER
OPERTA AMINA
SOLAK HAMDIJA
BEŠIĆ ELVIS
MAMELA SABINA
HASANSPAHIĆ SAMIR
HASANSPAHIĆ MUFID
KADRIĆ ZERINA
NEVALJALOVIĆ SALKO
ALIĆ ADIS
ČOLAN ZAKIRA
NAHIĆ ALMIR
ČIVA ERMIN
BEČIROVIĆ JASNA
VIDOVIĆ DAVOR
SUŠA TARIK
SOKIĆ ADHA

118 - ILIJAŠ/ИЛИЈАШ

118 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ILIJAŠ / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ИЛИЈАШ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 OSMANOVIĆ MIRSAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 FAZLIĆ AKIF

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1 SUĆESKA EMIL

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 DERVIŠEVIĆ SEDIK

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ZEC-FILIPOVIĆ BOJAN

118 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ILIJAŠ / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ИЛИЈАШ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ŠEHIĆ ADIS
HODŽIĆ VERNESA
HERIĆ SELVER
HAMZIĆ EKREM
ILIĆ-JURETA MARIONETA
PIJADŽER JUSUF
ALIBEGOVIĆ ELVEDIN
BARIŠIĆ DERVA
MIJATOVIĆ TVRTKO
FILIPOVIĆ DAMIR
ĆEBIĆ JELENA
MUMINOVIĆ KERIM
OMIĆ AMRA
ŽERO HAMDO
MEDIĆ ASIM
ŠABIĆ SUNITA
ŽUGA FERID
BULBUL DŽEVAD
HAJDAREVIĆ SENKA
ŠERAK ALAN
IMAMOVIĆ ĐURĐICA
BEKTIĆ SENAD
GOBELJIĆ NEDŽAD
HADŽOVIĆ MEDINA
VASIĆ BOBAN
ŠABANOVIĆ SELMA
ALIĆ RASIM

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TABAK SAMIR
IMŠIROVIĆ ENISA
ĆOSIĆ ALMIR
SILAJDŽIĆ ERZAN
ALIĆ MIRELA
DURIĆ RASIM
NUKIĆ ALMIR
ČELIK HAJRIJA
ŠABANOVIĆ MAHIR

10 BALTA AIDA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

DEVIĆ MAHIR
PUŠINA SELMA
MATORUGA NEDIM
JUSUPOVIĆ NAJIL
ČEHAJIĆ-KULO DŽENITA
SMAJLOVIĆ MEHMED
ŠEHIĆ RASIM
MASNOPITA MUAMERA
ČAMDŽIĆ ZIHRET
DIZDAREVIĆ HALID
MATORUGA NEDŽMIJA
GLJIVA MEHO
DURMIĆ SAUDIN
HASANOVIĆ MEDINA
HASANOVIĆ FAHIR
BEĆIROVIĆ MUSTAFA
KRHAN AIDA
DERVIŠEVIĆ MUAMER
BEKTIĆ MIRZA
SALIHOVIĆ SELMA
GABELJIĆ SAFET
DOVADŽIJA AMAR
HERIĆ MEDIHA
DERVIŠEVIĆ KENAN
IBRAHIMOVIĆ ALMIR
ČUTURA MIRNESA
NAHIĆ SELVER

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ORIĆ MERSED
BEHLULOVIĆ MIRELA
RIZVO EDIB
BEŠLIJA MUKELEFA
MATORUGA ALEN
OSMANOVIĆ EŠEF
MEHMEDOVIĆ ADEM
HALILOVIĆ BELMA
TOPALOVIĆ SELVEDIN
BEČIĆ MUNIB
BEŠLIJA SABINA
HASIĆ ZIJAD
HASANOVIĆ ADEM
HASIĆ ŠEMSIJA
BEĆIROVIĆ DAUT

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4

MEDIĆ SANELA
SUBAŠIĆ AZMIR
HERIĆ RUSMIR
BOGDANOVIĆ DRAGICA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ŠABANOVIĆ ALEN
MEDIĆ ANELA
ALIĆ SELMA
LOJIĆ EDIS
IBRAHIMOVIĆ ADELA
LOKAJ SAUD
MASNOPITA ILDA
MEHMEDOVIĆ DENIS
HASEČIĆ AMINA
FAZLIĆ EHLIMANA
IBRAHIMOVIĆ MEVLIJA
BEŠLIJA NERMIN

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

BEŠLIJA DERVIŠ
OSMANOVIĆ HAJRIDA
BALTA ZEHRID
BUKVA ALIJA
ĐEDOVIĆ AIDA
ZUKANOVIĆ AMEL
BEŠLIJA HAŠIM
MEDIĆ JASNA
MUŠANOVIĆ SEJID
BAJRAMOVIĆ NURUDIN
ŠABANOVIĆ ZINETA
ĆOSIĆ MUSTAFA
ČUTURA FERID
BRADIĆ ABIBA
BEŠLIJA REŠAD
TREBINJAC ADEM
MEDIĆ FERIDA
BEŠLIJA HASIB
IVAZOVIĆ MIRSAD
HRNJIĆ JASMINA
BUZA RASIM
MEDIĆ KENAN
AHMETOVIĆ JASNA
HAKIĆ ENIZ
MUJIĆ ŠAKIR
IVOJEVIĆ SAMIRA

00003 STRANKA ZA SREDNJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MALIŠEVIĆ AIDA
DILBEROVIĆ IZET
BALTA MIRSAD
GLJIVA BESIM
RAMIĆ ADELA
HELJA SAFET
KOJIĆ ZDRAVKO
RAMIĆ IRMA
HERIĆ NERMIN
MANDRA SALKO
BIBIĆ ASIMA
RAMIĆ MALIK
BEŠLIJA AMIR
HASANOVIĆ AMELA

15
16
17
18
19
20
21

BEŠLIJA SEID
HOŽBO ADNAN
HODŽIĆ SELVEDINA
FAZLIĆ AMIR
RAMIĆ SABAHUDIN
KORJENIĆ MELISA
DEVIĆ SEDIN

01007 POLITIČKA ORGANIZACIJA GRAĐANA ¨SNAGA BOSNE¨
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SALIHOVIĆ FAHRUDIN
ALIĆ FERIZA
JUSIĆ ŠEMSO
SINANOVIĆ MEVLUDIN
JUSIĆ SAMRA
MURATOVIĆ KADRIJA
HASANOVIĆ EDHEM
RAMIĆ EMINA
GABELJIĆ HASIB
ADEMOVIĆ ALVIR
ALJIĆ DIJANA
NUKIĆ MUJO
SMAJLOVIĆ MIRZA
BEŠLIJA AMELA
MUJIĆ ASIM
MEHMETI ELVIR
SMAJLOVIĆ-BEGANOVIĆ ADELA
ĆATIĆ FERID
AHMETOVIĆ JUSUF
DURAKOVIĆ SELMA
ALIĆ ADIS
BEGOVIĆ MUHAMED
IBIŠEVIĆ ERNESA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ĐEČEVIĆ AMRA
IBIŠEVIĆ EMIR
KAROVIĆ ĐENANA
MEMIĆ HAJRUDIN
VELIĆ SENAD
HASEČIĆ DINO
HASEČIĆ AVDO
KOSOVAC MEDIHA
KARTAL ADMIR
BUKVA HALID
SOKOLOVIĆ SELVEDINA
HASANOVIĆ GALIB
SALKIĆ TENZILA
PIRIĆ NEDŽAD
MERAJIĆ MUAMERA
TABAKOVIĆ BELMA
PAŠALIĆ MERIS
NEVALJALOVIĆ MERIMA
SMAJIĆ MAHIRA
HALILOVIĆ SEJDALIJA
HASKIĆ HIDAJETA
BORČAK VEDAD

23
24
25
26
27

NEVALJALOVIĆ NEJIRA
BEŠLIJA MALIK
KRYEZI FLAMUR
HADŽAVDIJA MURID
BIČIĆ ADIL

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 HRNIĆ AMGIJAD

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5

BALTA MINELA
BARIĆ FRANJO
BARIĆ VJEKOSLAV
AVDIĆ SANDIN
BEGIĆ FARIZADA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

EFENDIĆ ADEM
MUMINOVIĆ VELIDA
MAŠIĆ NIJAZ
BIBIĆ RAMIZ
KAHRIMAN ARIFA
BRKIĆ BEUDIN
BEŠLIJA AKIF
BEŠLIĆ ĐENANA
KARAMUJIĆ DAMIR
ŠEHIĆ SEAD
ZUKIĆ AZRA
AJDIN ALMIN
HALILOVIĆ NAJIL
MATORUGA ELDINA
ŠEHIĆ SENAD
DERVIŠEVIĆ IFET
SOLAK MELISA
GLJIVA MIHRUDIN
GABELJIĆ MUHAMED
ŠEHIĆ ENISA
HAJDAREVIĆ IMŠIR
MATORUGA ZAHID
SULJAGIĆ NERMINA
BEHLULOVIĆ MEVLUDIN
BEŠLIJA NIHAD
SMAJIĆ NAĐA
KAPO RAMIZ

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5

RASTODER NIJAZ
ŠIRIĆ SAMNA
ĐUKIĆ NEDELJKO
ALJIĆ ALMINA
DŽINDO MEHO

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

BUČUK NIHAD
KOJIĆ JOVANA
MEŠETOVIĆ FEHIM
BEŠLIJA NERMIN
KADRIĆ MIRNESA
GURDA MUAMER
KAHRIMAN ELVEDIN
HASEČIĆ ALISA
NEVALJALOVIĆ OMER
ŠEPIĆ BORO
MUHOVIĆ SANELA
OSMANOVIĆ VEJSIL
KAMBER HUSO
SPAHIĆ ŽELJENA
ČELIK ŠEMSUDIN
MUSIĆ ADNAN
PUSTAHIJA AIDA
STOMORNJAK IZUDIN
CARINA SELVIR
DERVIŠEVIĆ MELISA
AHMEDOVIĆ ADIS
LOLIĆ SELVER

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5

DURAČAK MUHAMED
KAHRIMAN AMNA
KORJENIĆ REŠAD
PAŠALIĆ JASMINA
HASANOVIĆ AIDA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ŠEHIĆ ALMIR
HASANOVIĆ ALDIJANA
DIZDAREVIĆ ENES
BAŠIĆ MENSUR
CVJETKOVIĆ SVJETLANA
AVDAGIĆ ENIZ
GAZIBARA JASMIN
DŽIRLO-MULAHUSEINOVIĆ MIRSADA
HAJDAREVIĆ ISMET
ŽIGA NEDŽAD
HRNIĆ DANIRA
FILIPOVIĆ GORAN
ALIMANOVIĆ RAIF
BEŠIĆ SABINA
TIRIĆ ADMIR
DŽAFO NERMIN
GAZIBARA AMILA
VILIĆ AZIZ
JUSIĆ FIKRET
MAHMUTOVIĆ DAMIRA
LILIĆ AMIR
SULEJMANOVIĆ NEDŽAD
DURIĆ RAMIZA
NERETLJAK AKIF
IBRAHIMOVIĆ MUAMER

26 DUMONJIĆ MELIHA
27 KRKO AMEL

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RIZVO MESUD
OČUZ SANELA
KARAVDIĆ BAJAZID
FAZLIĆ-BEŠLIJA AMRA
BILAL NEDŽAD
MATORUGA SELMA
GLJIVA ELVEDIN
ŠEPUR BORJANA
GLJIVA MUSTAFA
ZUHRIĆ MINELA
HALILOVIĆ FUAD
GLJIVA HAMZA
HELJA IZUDIN

01638 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH I HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PRANJIĆ DRAGAN
LUKIĆ JOZEFINA
MILIĆEVIĆ BRANKO
ILIĆ PETAR
RAMOVIĆ GRANICA
BARIĆ ZORAN
VIDOVIĆ RAFAEL
JURIĆ KATA
PERIĆ JOZO
BARIĆ ANTONIJO
MILIČEVIĆ MIROSLAVA
KRASNIK BRANKO
MATIĆ ILIJA
IVANIĆ GORDANA
KRASNIK ZDENKO
LUKIĆ MARIJAN
PRANJIĆ VESNA
OMEROVIĆ EDI
DRAGIĆ VLADISLAV
IVANIĆ BOŽANA
PRANIĆ SRETO
NOVOSEL SMILJAN
SAKIĆ SABINA
ILIĆ SLAVKO
MIRČIĆ ANA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7

HANDŽIĆ MUHAMED
ŠEHIĆ AMNA
LIČINA MIRZET
KURDIJA JASMIN
MAHMUTOVIĆ SABAHUDINA
MATORUGA ARMIN
ŠPIODIĆ ALMIR

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

DAHALIĆ EDITA
HASEČIĆ SENAD
GURDA ISMET
LOLIĆ NARELA
HUSEJINOVIĆ SAFET
HANDŽIĆ NIJAZ
OMEROVIĆ ELVISA
ZULANOVIĆ HAMO
POROBIĆ ADNAN
RAMIĆ SANELA
RAMIĆ ADMIR
HALILOVIĆ ENIS
ZULANOVIĆ VEZIRA
BOSANAC SAFET

121 - СОКОЛАЦ/SOKOLAC

121 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК СОКОЛАЦ / NAČELNIK/GRADONAČELNIK SOKOLAC

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ТОШИЋ БОЈАН

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 РИСТОВИЋ ВЕЛЕМИР

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 ПЕТРОВИЋ СТОЈАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 БЈЕЛИЦА МИЛОВАН

121 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА СОКОЛАЦ / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA SOKOLAC
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ĐUKIĆ JOVAN
2 ČOBOVIĆ STOJKA
3 BUNJEVAC ALEKSANDAR

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ВУКОЈИЧИЋ ПЕТКО
САВЧИЋ ИВАНА
ЂОКИЋ СЛОБОДАН
САВЧИЋ НЕНАД
МИРЈАНИЋ ЉУБИНКА
АРБИЊА ДРАГАН
БАТОВАЦ МИЛАНКО
ЧАЈЕВИЋ МИРЈАНА
РУДОВИЋ БОЈАН

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5

KONAKOVIĆ EDIN
KORMAN MEDIHA
VRABAC RIFET
MURTIĆ BELMA
VRAŽALICA NERMIN

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ЂЕРИЋ РАДЕ
ЕРИЋ МАЈА
ОБРЕНОВИЋ ГОРАН
МАРКОВИЋ БОЈАНА
БОРОВЧАНИН МИЛОМИР
САМАРЏИЈА СНЕЖАНА
БОРОВЧАНИН ВЛАДИМИР
МАКСИМОВИЋ БИЉАНА
ТОШИЋ ЖЕЉКА
ГОЈКОВИЋ ДРАГОЉУБ
БОРОВЧАНИН ЗОРАН

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

КОВАЧЕВИЋ ДУШАН
ПАЈИЋ ВЕРА
ЧОЛОВИЋ МИРКО
БУЛАЈИЋ РАЈКО
ТОМЧИЋ-БУЛАЈИЋ ТАЊА
ПУШОЊА ДЕСИМИР
БОРОВЧАНИН ДАЛИБОР
ШКИЉЕВИЋ АДРИЈАНА
ЈОВОВИЋ СРЂАН
БОРОВЧАНИН НЕВЕНА
ТОШИЋ РАДОМИР
ВУЧКОВИЋ ПЕТАР
БАШЕВИЋ СЊЕЖАНА
ВИДОЈЕВИЋ ДРАГАН
КОПРИВИЦА БОЈАН
САМАРЏИЋ СНЕЖАНА
ЈАНКОВИЋ НИКОЛА
ЗЕЧЕВИЋ ЖАРКО
БАБИЋ САЊА
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
ЛАКИЋ ПРЕДРАГ
АМОВИЋ СУЗАНА

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 СТОЈИШИЋ ДАЛИБОР
2 РАДОВИЋ КРИСТА
3 МИРКОВИЋ ДРАГО

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9

БОРОВЧАНИН МИЛИНКО
АРБИЊА БОЖИДАРКА
РИСТОВИЋ РАДОМИР
МИТРОВИЋ ДАНИЛО
ЂЕРИЋ СЊЕЖАНА
ЛОПАТИЋ ПРЕДРАГ
ЗОРАНОВИЋ НЕНАД
РАДОВИЋ ВЕСНА
ДРАГИЋ ЧЕДОМИР

00016 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1 СКОКО АЛЕКСАНДАР
2 ПЕРИЋ БИЉАНА

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ЂУРКОВИЋ БРАНИМИР
БЈЕКОВИЋ БОРКА
ЂУРКОВИЋ ЗОРАН
БАШОВИЋ МИЛИЦА
КОПРИВИЦА НЕНАД
ФУШТАР ГОРДАНА
ШАЛИЋ ЈЕРЕМИЈЕ
ПАЈИЋ ДАРКО
ПОДИНИЋ ВЕСНА
БАШОВИЋ МИЛАН
ВОЈИНОВИЋ БРАНКА
МАРКОВИЋ НИКОЛА
ЂУРКОВИЋ МЛАДЕН

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

БАТИНИЋ ПРЕДРАГ
ЗОРАНОВИЋ РАДА
ДЕЛИЋ ДРАГИША
РАДИЋ МИЛИВОЈЕ
ДАНГУБИЋ МИЛИЦА
ОБРЕНОВИЋ МИЛЕ
ДИВЧИЋ МИРОСЛАВ
БАШЕВИЋ СЊЕЖАНА
СТАНИЋ РАДУЛ
ЂЕРИЋ МИЛОМИР
ЗУБАН ЈЕЛЕНА
ЧОРТАН БОЈАН

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ЂЕРИЋ БОШКО
ОБРЕНОВИЋ АДРИЈАНА
ЋАЈИЋ МИЛАН
ВУКОВИЋ ОГЊЕН
ЂУРОВИЋ БОЈАНА
ДРАГАНИЋ НЕДЕЉКО
КЕЗУНОВИЋ МОМИР
КРЕШТАЛИЦА ЈЕЛЕНА
ДОБРИЛОВИЋ НЕНАД
САМАРЏИЈА ВЕСНА

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 TERZIĆ VOJKO
2 STAŠEVIĆ SVETISLAVA
3 TRIFUNOVIĆ VLADIMIR

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЈЕФТИЋ МИЛАДИН
ЛУЧИЋ АНЂА
БОЖИЋ ПЕТАР
БАШЕВИЋ ДРАГУТИН
БОРОВЧАНИН НАДА
ГОЛУБОВИЋ ЖАРКО
ПИЛИНДАВИЋ ЉИЉАНА
ЂУРОВИЋ МИЛОМИР
ГОЛУБОВИЋ СВЈЕТЛАНА
ЗОРАНОВИЋ РАДИВОЈЕ
КАПУРАН МАРИНА
БОЖИЋ ДРАГИЦА
ЛУЧИЋ ЛУКА
ЂЕРИЋ МИЛАНА

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПОДИНИЋ ДЕЛИВОЈЕ
ЈАНКОВИЋ ДАРА
ЂАКОВИЋ МИОДРАГ
ВУЧЕТИЋ МИЉАН
ЕРИЋ БОРКА
ГАШЕВИЋ ЖЕЉКО
ПОДИНИЋ ГОРАН
ЈАКШИЋ НИНОСЛАВА
АРБИЊА ЖЕЉКО
БЕАТОВИЋ ЖЕЉКО
МИРЈАНИЋ МАРИНА
ШУКА ВЕЛИБОР
ПАВЛОВИЋ НЕНАД
КОВАЧЕВИЋ ЈОВАНА
ПИЛИНДАВИЋ ПЕТАР
ПЕРОВИЋ НЕНАД
БОРОВЧАНИН НЕБОЈКА
ДРИНЧИЋ ДРАГОМИР
КОСОРИЋ СЛОБОДАН
БЕАТОВИЋ ЈАЊА

21 ЂЕРИЋ ЖЕЉКО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

САМАРЏИЈА НЕНАД
БИЉИЋ МИЛАДА
ВИТОМИР БРАНЕ
БЈЕЛАКОВИЋ СЊЕЖАНА
ШУПИЋ МИЛОРАД
ДУПЉАНИН МИОДРАГ
ЦВИЈЕТИЋ ДРАГАН
ПАНДУРЕВИЋ МЛАДЕНКА
ЕРИЋ ЉУБОМИР
ДАМЈАНОВИЋ ДУШАН
КРСМАНОВИЋ МИРЈАНА
ВУЧЕТИЋ ДАНКО
БОРОВЧАНИН ДЕЈАН
СОЛДАР ЈОВАНА
КАПОВИЋ САША
КРАВИЋ ВЕДРАНА
ПЕТРИЋ САМОЈКО
ЈЕФТИЋ ИВАНА
ТОМИЋ ДЕЈАН
ВОЈИНОВИЋ ОГЊЕН
МАЧАР БОЈАНА
ЂЕРИЋ НЕБОЈША

121 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ СОКОЛАЦ / NACIONALNE MANJINE SOKOLAC

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МАЛОВИЋ ДРАГИЦА

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1 БАРТУЛА ПРЕДРАГ

01186 НОВА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1 ШЋЕКИЋ ТОМО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ЗЕКИЋ МИЛАДИНКА

123 - ХАН ПИЈЕСАК/HAN PIJESAK

123 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ХАН ПИЈЕСАК / NAČELNIK/GRADONAČELNIK HAN PIJESAK

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ОСТОЈИЋ ВЛАДО

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1 БЈЕЛАНОВИЋ РАДОСАВ

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ШУПИЋ ЉУБИВОЈЕ

123 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ХАН ПИЈЕСАК / OPĆINSKO
VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA HAN PIJESAK
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ČARDAKOVIĆ RAMO
2 LILIĆ ENIDA
3 KREŠTALICA ALIJA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1 ДУГОЊЕВАЦ ТОМО
2 ВИДОВИЋ АНИЦА

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЛАПЧЕВИЋ ДРАГАН
ПОПОВИЋ СЛОБОДАНКА
ГОЛИЈАН ПАВЛЕ
СОКАНОВИЋ НАДА
РУЉИЋ ГОРАН
ПЕЧЕНИЦА ВЛАДО
МАЊАК ЈЕЛЕНА
ДЕУРИЋ ДЕЈАН
ЦВИЈЕТИЋ ДЕЈАН
РАДУЛОВИЋ МИЛИЦА
ГАШЕВИЋ СЛОБОДАН
ВАСКОВИЋ ДАЛИБОР
ЂУРИЋ МИРКА
ЛАПЧЕВИЋ РИСТО
ВРБАРАЦ ТОМИСЛАВКА
МИТРОВИЋ ЂОРЂЕ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ГОЛИЈАН ЈАНКО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЛАЗАРЕВИЋ МИРЈАНА
ПОПОВИЋ ЖЕЉКО
РАДУЛОВИЋ РАЈКА
СИМИЋ ЗОРАН
РАДУЛОВИЋ МИЛОРАД
ЧАПРИЋ НАДА
СИМИЋ ДРАГАН
ВУКОВИЋ ЗОРИЦА
ПАЈИЋ МИТАР
ЂОРОЈЕВИЋ РАДОМИР
ТОДОРОВИЋ АНЂЕЛКА
КРАЈИНА РАДОМИР
ЧОЊИЋ ЂОРЂЕ
ПОПОВИЋ СИЛВАНА
ТОДИЋ ЦВИКО

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8

КОСОРИЋ МИЛЕ
МИТРОВИЋ БИЉАНА
НИНКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЧАПРИЋ БРАНКО
ВУКОВИЋ СТАНА
ГАЛИНАЦ МЛАЂЕН
ТОМОВИЋ МИЛОШ
ТАДИЋ ДУШАНКА

01288 ТЕРЗИЋ РАДЕ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

01408 ГОЛИЈАН МИЛЕ - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

РУБЕЖ ДОБРИСАВ
ТОШИЋ ЈАДРАНКА
САВЧИЋ МИЛУТИН
ЛУЧИЋ ДРАГОМИР
РАДУЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
ПЛАНИНЧИЋ ЗОРАН
ЛУЧИЋ ЗОРАН
ПЕЈАНОВИЋ СЛАВКА
ПУХАЛАЦ БУДИМИР
МИШИЋ РАТКО
ПЛАНИНЧИЋ МИЛЕНА
ДУНДИЋ ОБРАД
САВЧИЋ СЛАВИША
РУБЕЖ СНЕЖАНА

01602 NEZAVISNA LISTA ZA HAN PIJESAK

1 MIROVIĆ SLAVIŠA
2 TERZIĆ LJUBICA
3 PEKIĆ BOJAN

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8

ДОБРИЛОВИЋ СЛАВИША
ПЕЈАНОВИЋ СТАНИЦА
ТОДОРОВИЋ МИХАЈЛО
ПЕЈАНОВИЋ ВУКАШИН
КРСМАН ЉУБИНКА
МАКСИМОВИЋ МИРОСЛАВ
ТОДОРОВИЋ ВЕДРАНА
ГАВРИЛОВИЋ ДРАГАН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ПЕЈАНОВИЋ РАДИША
ГАШЕВИЋ УБАВКА
ГАШЕВИЋ ДУШАН
МИРОВИЋ ЖАРКО
ПЕЈАНОВИЋ САРА
ГОЛИЋ ДЕЈАН
САВЧИЋ ДУШАН
ГОЛИЈАН РАДОЈКА
ПАШИЋ РАДОСАВ
ДЕУРИЋ ДЕЈАН
БЈЕЛАКОВИЋ МИЛЕНА
ВИТОМИР РАДИВОЈЕ
МАКСИМОВИЋ НАДА
БОРОВИНА МИЛАН
ВЛАЧИЋ САВО
МАНДИЋ МИЛЕНА

124 - TOMISLAVGRAD/ТОМИСЛАВГРАД

124 NAČELNIK/GRADONAČELNIK TOMISLAVGRAD / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ТОМИСЛАВГРАД

01639 HDZ - KOALICIJA ZA TOMISLAVGRAD
1 VUKADIN IVAN

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 TABAK IVAN

124 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA TOMISLAVGRAD / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ТОМИСЛАВГРАД

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SLIŠKO JOZO
KRIŽANAC ANĐA
ĐUGUM AVDIJA
SEFEROVIĆ JUSO
NENADIĆ VANJA
ĆURKOVIĆ MILAN
TOMIĆ JOSIP
TALIĆ AMIRA
KOZARIĆ SEMIR
ĆAVAR DINKO
ŠARIĆ ANĐA
TIRO MIHRET

01257 HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LJUBIČIĆ TADIJA
KRIŽIĆ MARIJA
STANIĆ IVAN
ZELENIKA IVAN
RADOŠ ANĐA
GALIR BOŽO
ŠAPINA VESNA
MAMIĆ MILE
JURČEVIĆ LUCIJA
SABLJIĆ ILIJA
SUČIĆ IVICA
KOVAČEVIĆ LJUBICA
LJUBIČIĆ BRANKO
ĆURČIĆ ILIJA
ŠARIĆ ANTE

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HADŽIĆ ZIJAD
ZAHIROVIĆ NERMINA
KAPETANOVIĆ IBRAHIM
ZAHIROVIĆ NASKO
RAMIĆ HARISA
ĐUGUM AHMET
SEFEROVIĆ ESMA
ŠEHIĆ ZIJAD
TIRO BEĆIR
DŽANKOVIĆ MERIMA
DILAVER ĐULKO
KARAHASAN MERIMA
FADŽAN ĐEVAT
HADŽIĆ RAMIZA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 ZRINUŠIĆ MIJO
2 SKOČIBUŠIĆ MILICA
3 KRIŠTO TOMISLAV

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ŠARIĆ MLADEN
JOLIĆ DRAGICA
MIOČ JERKO
ŠTEKO TOMISLAV
BAGARIĆ RUŽICA
ĐIKIĆ ANTE
KUTLEŠA ANTE
KARAČIĆ ILKA
BRAOVAC IVAN
TADIĆ ANTE
MATIĆ IVANKA
KRIŠTO MARIO
MIOČ JOSIP
TAVRA NADA
BAKOVIĆ ANTE
SPAJIĆ MATE
RADOŠ MARINA
KRSTANOVIĆ LUKA
BAGARIĆ ILIJA
DILBER MARIJA
RADOŠ BOŽE
SLIŠKO ILIJA
BATARILO ANITA
BAĆAK MIRKO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5

ŠTEKO RODOLJUB
ĆAVAR IVANA
ZRNO STJEPAN
ĆAVAR MIROSLAV
DODIG MARIJA

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

KELAVA MATE
ŠARAC TEA
BAGARIĆ ROBERT
MAŠIĆ MARIO
MILIĆ MAJA
ANDRIĆ FILIP
JURČEVIĆ IVAN
BAKOVIĆ RUŽA
ZRINUŠIĆ DRAGO
MAŠIĆ MARINA
BAKOVIĆ IVANA
KRAJINA STIPAN
RADOŠ MATE
RUBIĆ KATICA
JURČEVIĆ ANTE
MIOČ FRANO
ŠIŠKO RUŽICA
RADOŠ ANTE
PERKOVIĆ FILIP
ČEVRA JELENA
KOVAČEVIĆ JOSIP
VIŠIĆ STIPE
KRAKAN ANITA

24
25
26
27

BABIĆ JOSIP
JURIČ IVANA
GALIR ANAMARIJA
PERKOVIĆ ANTONIJA

00366 HSS-NHI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MILIĆ IVAN
BOKANOVIĆ RUŽICA
LJUBIČIĆ ANTE
MAMIĆ IVAN
PRLJEVIĆ ZDRAVKA
PRLJEVIĆ ANTONIO
ŽILIĆ IVICA
ŠTEKO JOSIPA
RADOŠ ANTE
ZRNO MILE
MALIĆ JOSIPA
MARINČIĆ MARIO
SIČENICA STIPAN
BULJAN MARIJA
ZRNO STIPO
JURIČ ILIJA
MAŠIĆ MARIJANA
BARIŠIĆ NIKOLA
CRNKOVIĆ MATE
GUDELJ MARINA
ĆOSIĆ IVAN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HADŽIĆ HALIL
JERLAGIĆ MERIMA
BEŠLAGA RAMO
DILAVER ADIS
ĐUGUM FATIMA
MUZAFEROVIĆ HAMZA
DILAVER RAMO
KOZARIĆ ĐULA
BUKVIĆ ABID
VRIČIĆ NUSRETA
BUKVIĆ OSMO
DERVIĆ ZEJNA
MUHIĆ BELMA
DILAVER RAGIB

00518 HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BIH
1
2
3
4
5
6
7
8

RADOŠ ŽELJKO
LANDEKA ANĐELA
LANDEKA MARKO
SLIŠKO IVAN
IVIĆ ANĐELKA
LANDEKA TOMISLAV
MAŠIĆ IVAN
LANDEKA SLAVKA

9 LANDEKA MARIO

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PERIĆ JOSIP
IVANČIĆ MATIJA
PAPIĆ ILIJA
PAŠALIĆ ANTO
TADIĆ MANDA
PERIĆ ANTE
ĆURČIĆ STANKO
ĆERDIĆ ANA
PETROVIĆ DRAGAN
MATIĆ IVICA
RADOŠ ANICA
MAMIĆ ZDRAVKO
KLIŠANIN IVICA
ŠKARO ADRIANA
TATAROVIĆ ILIJA
ŠKARO STJEPAN
IVANČIĆ ANĐELINA
KELAVA IVICA
CRNAC JURE
PRANJIĆ JASNA
STANIĆ MARIO
GALIĆ PERICA
LETO LJUBICA
BUDIMIR MATILDA
KRSTANOVIĆ IVAN
STANIĆ DRAGO
PRKA ZDRAVKO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KORIĆ MUJO
LOKMIĆ IRMA
TIRO VEHID
MUSAGIĆ HASAN
SELIMOVIĆ HAJRA
TIRO MURADIF
NUMIĆ AMIR
SALIHAGIĆ SENADA
RAMIĆ MERSAD
BEGIĆ ZAIM
JARIĆ ELVIRA

125 - PROZOR - RAMA/ПРОЗОР - РАМА

125 NAČELNIK/GRADONAČELNIK PROZOR - RAMA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОЗОР - РАМА

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 BABIĆ IVKA

01585 HSP BIH - HSS S.RADIĆ - HRVATSKA KOALICIJA
1 FOFIĆ IVAN

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1 IVANČEVIĆ JOZO

01616 SDA I BPS - UJEDINJENE PROBOSANSKE SNAGE/KOALICIJA ProBosna
1 MUMINOVIĆ ALMIR

125 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA PROZOR - RAMA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ПРОЗОР - РАМА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MANOV OMER
BAŠINAC AZRA
ZANE DRAGO
BEVAB KASIM
KULAGLIĆ MIRELA
ŠARČEVIĆ FRANJO
SEFER NERDŽAD
BEĆIROVIĆ AMINA
MUNIKOZA MUHAREM
TOMIĆ NIKICA
MANOV AMRA
PETROVIĆ PAVLE
JAŠAREVIĆ MEHMED
HADŽIĆ TEFIKA
MANOV NEĐAD

01177 STRANKA ZA NAROD BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BOBAR MAHIR
GRCIĆ BELMA
COKOJA HIMZO
ŠABIĆ EMIR
PILAV MIRELA
ĐULIĆ MIRZA
GVOZDEN SAMIRA
SULJIĆ SEMIHAD
PILAV MUAMIR
KUKIĆ ALEN
BOBAR MAHIRA
ZEČIĆ SELIM

01241 HSP HERCEG-BOSNE
1 BILOŠ NIKOLINA
2 LONČAR STIPO
3 JELIĆ-BALTA LUKA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TULE DRAGO
FRANJIĆ ANTONIJA
BUDIMIR MARIO
PAVLIČEVIĆ ANTE
BUREČIĆ DANIJELA
NOVAKOVIĆ VINKO
BILIĆ SLAVKO
DREŽNJAK TONKA
ĆALIŠ STIPO
ZADRO MARIN
LOVRIĆ KATA
ZADRIĆ PERO
DŽALTO ANTO
ZELENIKA MARINA
MEŠTROVIĆ JURE
JELIĆ MILE
ŽUTIĆ ANTONIJA
JUKIĆ MARIO
ĆURIĆ IVAN
PRSKALO ADRIJANA
SIČAJA TOMISLAV
BAKETARIĆ DRAGAN
DŽALTO ANA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6

SELIMOVIĆ SABINA
KOVAČEVIĆ ANTE
DEDIĆ ALDIJANA
ČAJDIN ADIL
ZELENIKA GORAN
ŠERO ZIBA

01585 HSP BIH - HSS S.RADIĆ - HRVATSKA KOALICIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KUDIĆ ANA
BAKETARIĆ IVAN
MILIĆEVIĆ TOMO
BELJO MARIJA
KORDIĆ JOZO
PAPAK MARINA
BEŠKER VJEKOSLAV
BOŠNJAK DANIJELA
ŠKARICA STIPO
JOZIĆ ZDRAVKO
BAREŠIĆ IVANA
BRELJAŠ DARKO

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

BRIZAR IVAN
ZADRIĆ MARIJA
BEŠKER LUKA
ŽILIĆ IVKA
JELIĆ ROBERT
BAKETARIĆ DIANA
SIČAJA NIKOLA
TADIĆ TOMA
ULOŽNIK MIRJANA
BARIŠIĆ IVAN

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

FALETAR LUKA
MIŠURA DANIJELA
KOVAČEVIĆ PERO
ĆALIŠ DRAGAN
ANĐELIĆ MARA
ĆURČIĆ STANKO
TOMIĆ ANTE
SPAHIĆ MARIJA
DŽALTO JURE
MARKEŠIĆ ANTE
BEŠKER MARIJA
PAPAK MLADEN
JOZIĆ IVICA
ŠAKOTA MIRJANA
MARIĆ TIHOMIR
KRIŽANAC FRANO
ĆALIŠ ŽELJKA
FALETAR BORIS
PAVLOVIĆ MIJO
ŠARČEVIĆ IVANA
MALEKINUŠIĆ GABRIJEL
MEŠTROVIĆ MARTINA
IVANČEVIĆ BRANKO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ČORBADŽIĆ ZAJKO
HADŽIĆ AMELA
ČORBADŽIĆ MUHAREM
KURIĆ FAHRUDIN
ŠĆUK SANELA
KONJARIĆ AMIR
PALJANIN FUADA
PILAV MUSTAFA
BAJRAMOVIĆ DŽENAID
KMETAŠ ALMIR
IMAMOVIĆ EMINA
HODŽIĆ HAMDIJA
VILA MIRZAD
BEKTAŠ ALMEDINA
BEKRIĆ ĐENAN
GUDIĆ ALMIRA
MEMIĆ RAMIZ
NURKIĆ LEJLA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

HADŽIĆ SALIH
JAŠAREVIĆ ELVEDINA
ŠLJIVO ALEM
BEŠIĆ MEHMED
MARIĆ ADMIRA
JAŠAREVIĆ MUAMER
COKOJA MIRZA
TABAK AIDA
ŠABIĆ ALIJA
BEĆIROVIĆ AMIR
HUJDUR EMINA
POZDER SAMIR
KMETAŠ ADIS
BERIĆ ENESA
PALJANIN ASMIR
HUSREP SABAHUDIN
GRCIĆ SELMA
LULIĆ AMIRA
IMAMOVIĆ KEMAL
ZAJMOVIĆ ŠIDA
HERO MEHMED

01616 SDA I BPS - UJEDINJENE PROBOSANSKE SNAGE/KOALICIJA ProBosna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

GRCIĆ ELVEDIN
KAZIĆ INDIRA
HERO MESUD
KMETAŠ SULJO
SABITOVIĆ REJHANA
SEJFIĆ SALKO
BOBAR AMIR
MANOV IRMA
BAJRAMOVIĆ ZILHAD
ČOLAK KASIM
ČORBADŽIĆ EDINA
ČOLAK ENES
PLECIĆ IBRO
SMAJILOVIĆ LEJLA
KMETAŠ DERVO
HELJIĆ SMAJO
ŠABIĆ AIDA
BEĆIROVIĆ ANEL
SABITOVIĆ AMBERA
PILAV IZA
KUKIĆ IBRAHIM
GRCIĆ HAŠIM
DŽELILOVIĆ ESAD

01463 ĐOGIĆ MIRZA - NEZAVISNI KANDIDAT

01004 STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5

ŠLJIVO HUSEIN
HODŽIĆ AIŠA
HODŽIĆ ATIF
ŠLJIVO SABINA
DELIĆ SALEM

126 - JABLANICA/ЈАБЛАНИЦА

126 NAČELNIK/GRADONAČELNIK JABLANICA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЈАБЛАНИЦА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ČILIĆ SEMIZ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 DEDIĆ SALEM

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 MACIĆ OMER

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 NEZIRIĆ ŠABAN

126 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA JABLANICA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЈАБЛАНИЦА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ŠUKMAN EMIR
ZAHIROVIĆ LEJLA
JURIĆ MIJO
ŠABANOVIĆ DAMIR
IVKOVIĆ AZRA
ZEBIĆ EMIN
BEGIĆ MAID
HALEBIĆ SEDINA
DELIĆ MEHMED
BURIĆ MAID
KESKIN SABINA
DŽINO SENAD
JAMAKOVIĆ DŽENAN

14
15
16
17
18
19
20

ŠUKMAN MIRA
SIHIRLIĆ MIRAN
HONĐO LEJLA
HALILHODŽIĆ AMNA
ŠIRIĆ EDIN
ĐELMO MELISA
VELIĆ MIRZA

01545 GUSIĆ ŠEFIK - NEZAVISNI KANDIDAT

01315 KEVRIĆ NEZIR - NEZAVISNI KANDIDAT

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NEZIRIĆ MUSTAFA
KEVRIĆ LEJLA
ZAHIROVIĆ RAMIZ
SARAJLIĆ SAMIR
DELALIĆ DŽENANA
TELETOVIĆ AJDIN
IDRIZOVIĆ EDIN
ŠEHIĆ DŽENITA
KOVAČIĆ HASAN
KAPIĆ SANJIN
LULIĆ ALDINA
RIZVIĆ HUSEIN
ŠABANOVIĆ ADIS
ČILIĆ INDIRA
KLEPO ZIJAD
ČILIĆ ALMIR
ĐELMO ANESA
ČILIĆ NEDIM
ALIBAŠIĆ ALISA
NEZIRIĆ EDIN

01407 KUKOLJ SAFET - NEZAVISNI KANDIDAT

01477 ČILIĆ IDRIZ - NEZAVISNI KANDIDAT

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 HELBET REFIK

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7

KLEPO FEADIS
BEGOVIĆ IRMA
ARFADŽAN SALKO
NUHIĆ EMIN
DEDIĆ ZEJNA
NEVENOVIĆ ELMIR
KLEPO SANJA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

HAMZA AZRA
BEHREM FADIL
ŠABANOVIĆ RAMADAN
DŽALTO JOZEFINA
KEVRIĆ ADEM
DEDIĆ HASAN
MEŠIĆ ZIJO
ŠIMIĆ BRANKA
LETUKA ALIJA
MASLO ŠEFKIJA
MURVAT JAGODA
BURIĆ ALIJA
JUSIĆ SALIH
PALIĆ KREČINIĆ AJNA
MALOVIĆ MUSTAFA
ŠPUREN JUSUF
MASLO NEZIRA

01446 SALČIN MAHIR - NEZAVISNI KANDIDAT

00945 MESAREVIĆ RUKIJA - NEZAVISNI KANDIDAT

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ŠIRIĆ NIHAD
JUSUPOVIĆ VELIDA
HADŽIOMEROVIĆ AMIR
MEŠIĆ SAFET
MACIĆ-ČILIĆ MERSIHA
BILIĆ ABDULAH
MACIĆ DŽEMAL
PALIĆ AIDA
RIZVIĆ SEAD
KESKIN NIJAZ
ČILIĆ-DELALIĆ NAJRA
KREČINIĆ SALIH
KOVAČ ALMA
HUSIKIĆ HALIL

15
16
17
18

KUBIĆ MUJO
MEHMEDAGIĆ AIDA
BIŠIĆ EDIN
MASLO IGBAL

01221 DŽAFER LETIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BEŠIĆ ASIM
MEŠIĆ MINELA
BEŠIĆ EMRUDIN
IDRIZOVIĆ RASIM
IDRIZOVIĆ TANJA
KLEPO MUSTAFA
ĆOSIĆ ESAD
BISEROVIĆ SEADA
ŠĆUK MEHDIN
HALEBIĆ AMEL
ZAHIROVIĆ ELMA
ARFADŽAN EMIR
DŽINO ASMIR
GUSIĆ AZRA
KESKIN SADO
ŠEHIĆ REANA
ZEREM ADMIR
COKOJA ADIL
ŠUKMAN MELINA
JAPALAK AJDIN

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ČILIĆ IBRAHIM-DUNE
ŽIKO ĐEVADA
NEZIRIĆ SANJIN
MURATOVIĆ EMIRA
KURIĆ VAHIDIN
ČILIĆ ANIDA
ZEREM KENAN
KURT MAJK
NEZIRIĆ AMELA
RAMIĆ MEMSUD
KOVAČIĆ JASMINKA
NEZIRIĆ NEZIR
KARAĐUZ NEJRA
KUKIĆ DŽEVAD
IMAMOVIĆ HARIS
SIHIRLIĆ SEAD
FALAN ELVEDINA
IDRIZOVIĆ ERMIN
DREŽNJAK AZER

01480 ĆOSIĆ ĐEMAL - NEZAVISNI KANDIDAT

01387 DELIJA MEHO- NEZAVISNI KANDIDAT

01624 HDZ-KOALICIJA ZA JABLANICU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MIJIĆ MATE
BILOŠ IVANA
STIPANOVIĆ IVICA
ROTIM SLAVKA
ĆAVAR GORAN
BOŠNJAK IVAN
BRADARIĆ ZORKA
DŽALTO ANTO
DRINOVAC IVAN
MATIĆ GOJKA
TUTIŠ FRANJO
MLIKOTA DRAGO
PERKOVIĆ IVANA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8

ISLAMOVIĆ OZREN
MASLEŠA SENADA
BILIĆ AMAR
ŠEHIĆ ALMIN
KEVRIĆ AIDA
HUSREP SALEM
DREŽNJAK EDIN
TATAR EDINA

01004 STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DELIĆ MEVLIDA
HABIBIJA HIMZO
RAVNJAK ALDINA
DŽINO ARNELA
ZUKIĆ TENAID
NEZIRIĆ ELVEDINA
MEHIĆ ALMIR
KESKIN AJDIN
GOSTEVČIĆ ALDINA

127 - KONJIC/КОЊИЦ

127 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KONJIC / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КОЊИЦ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 LJELJAK MIRSAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 BUBALO EMIR

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 DŽAJIĆ MESUD

01004 STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MACIĆ EVELINA

127 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KONJIC / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КОЊИЦ
01623 HDZ - KOALICIJA ZA KONJIC
1
2
3
4
5
6

ANTIĆ IVAN
PETROVIĆ JANJA
KOZARIĆ ILIJA
KOZARIĆ MARIN
ANĐELIĆ CECILIJA
RAJIĆ MARIO

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

GOLUBIĆ SUAD
JUNUZ EMINA
JURIĆ BOJAN
BANDA ESAD
LAZAREVIĆ ARMINA
HAKALOVIĆ SEJAD
ŠOTO-KOPRDŽA SEJDEFA
ALIĆ EKREM
RAIČ DAMIR
ŠAIN SANDA
HEBIBOVIĆ EMIN
HADŽIZUKIĆ ŽIVANA
ALIHODŽIĆ SAKIB
MAKSUMIĆ SUVAD
TRLIN ALMIRA
LAVIĆ MUAMER
HALILOVIĆ ALIS
GREDA MIRAN
SULTANIĆ RASIM

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TEMIN AMIRA
MILOŠEVIĆ STOJAN
HERO IBRO
ŽIKO MELIHA
ŠUNJIĆ PETAR
KORIĆ AZIZ
MUHIBIĆ SANELA
ČOLAK EDIN
KURTIĆ ISMET
LEPARA AMRA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

TERZIĆ MUJO
ĐAPO NADIRA
BALIĆ SUAD
BRKAN-HRVAČIĆ JASMINKA
LAPO NERMIN
LEPARA DŽENAN
MACIĆ SENO
RIBIĆ JASMINA
MILJEVIĆ AHMO
ĆUKLE MUAMER
MEMIDŽAN IRMA
MUŠINOVIĆ ALMIR
PADALOVIĆ ADIS
MEŠUKIĆ EMIRA
CERO AMER
KURTOVIĆ NIJAZ
HEBIBOVIĆ EMELA
NOVALIĆ ĐEMAIL
MRAVOVIĆ MUHAMED
AJANOVIĆ BELMA
MAKAN NEDIM
HRNJICA NESIB
BISE SAMIRA
BAKALOVIĆ ADIS
JAZVIN IRFAN
SAKIĆ FAHRIJA
MAKSUMIĆ NEDŽAD
KOZIĆ OMER
SULTANIĆ AJLA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 БИБЕРЏИЋ ДРАГОЉУБ
2 ТОПАЛОВИЋ ГОРИЦА
3 ЋЕЋЕЗ СТРАХИЊА

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 KORIĆ ŠEVALA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DŽINO MIRALEM
KULJANIN JELENA
KARLOVIĆ IVAN
ABAZ SUANA
ALIBEGOVIĆ DERVIŠ
ANĐELIĆ JASNA
MRNĐIĆ ZERINA
PEKIĆ MLADEN
FEJZAGIĆ ANES
GAGULA ANITA
JUSUFOVIĆ SAŠA
PAJIĆ DŽENITA
VUJIČEVIĆ DARIJO
MACANOVIĆ NERMIN
TELETOVIĆ EDITA
BOLOBAN NERMIN
SOKOLOVIĆ JASNA
ŠAPINA TIHOMIR
RAGUZA VLADIMIR
SALIĆ ELVINA
VRANJIĆ IVAN
KOZIĆ ŠERIF

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DŽAJIĆ MIRSAD
MEMIĆ MERIMA
MUHIBIĆ HIMZO
PODRUM DŽENADIN
BOLOBAN DŽENITA
TRNKA HIKMET
MACIĆ JASMIN
LJEVO ELVIRA
MAKSUMIĆ ANER
LAPO MUHAMED
TUCAKOVIĆ FADILA
HODŽIĆ ŠABAN
BALIĆ SENID
BOJČIĆ SANELA
HRNJICA ASIM
MUJKIĆ VAHID
LAVIĆ BELMA
ĆOSIĆ SEAD
HALEBIĆ ENES
MILJEVIĆ ZERINA
ŠAHINOVIĆ SMAJO
ĐULIĆ FIKRET
HODŽIĆ ALDIJANA
HALILOVIĆ ISMET
DEMIROVIĆ HIMZO
TELETOVIĆ PAŠA
ŠLJIVO ALMIR
TELETOVIĆ SABAHUDIN
BUBALO AMRA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 VRTIĆ NERMIN

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

INAJETOVIĆ RAMIZA
TINJAK AJDIN
SULTIĆ SULEJMAN
BAKOŠ ILVANA
ISMIĆ HALIL
HALILOVIĆ IBRO
PINTOL AMELA
TUCAKOVIĆ EMIN
BALIĆ NIHAD
FIŠIĆ SANELA
KORIĆ ŠERIF
BOLOBAN ŠEFIK
HAJDAR MERIMA
MAKSUMIĆ EDIN
SULTANIĆ NIHAD
BALAVAC AIDA
GUSKA NIJAZ
BULJINA IBRAHIM
ALAGIĆ ZEJNEBA
ŠLJIVO ADNEL
SARAJLIĆ FERID
BUTUROVIĆ ADELA
MUJALA ADNAN
ŠAHINOVIĆ SABIRA
ŠIŠIĆ ADNAN
POKVIĆ EDIN
HUSEINBEGOVIĆ SANELA
LOJIĆ MUSTAFA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ALIKADIĆ ALMIR
KOZIĆ AMRA
JAHIĆ ADIS
IVANIŠEVIĆ LUKA
BLAŽEVIĆ IRMA
TULIĆ MUHIDIN
JUSUFBEGOVIĆ EMIR
ĆIŠO SUNITA
KATANIĆ RAMIZ
SULTANIĆ DIJANA
ŽIKO ŠEFIK
BOLOBAN EDIS
BUBALO ŽELJKA
USTALIĆ ZLATKO
LANIK SVETLANA
ZVONIĆ MIRANDA
ALEBIĆ ELMIN

01484 MANDŽUKA AMEL - NEZAVISNI KANDIDAT

01487 RUŽIĆ IVICA - NEOVISNI KANDIDAT

01004 STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

BEGLUK MUAMER
GAGULA AIDA
OMEROVIĆ EMIR
TURAK IBRAHIM
AVDIĆ AMELA
ALIBEGOVIĆ ASIM
ARNAUT JASMIN
SIVRIJA AMRA
CERO HIMZO
ARNAUT SEJO
DEMIROVIĆ BELMA
ČILIĆ EMIR
MUŠIĆ BENJAMIN
VELJKOVIĆ SABINA
FIŠIĆ ENVER
ZATEGA MERSIHA
JAZVIN HUSEIN
GABELA LEJLA
JAZVIN MIRALEM
TOPALOVIĆ SABIT
TURKOVIĆ ANEL
MAKSUMIĆ INDIRA
SULTANIĆ VAHID
RIZVIĆ NAIDA
KARIĆ ASMIR
COKOJA ĐENAN

129 - KREŠEVO/КРЕШЕВО

129 NAČELNIK/GRADONAČELNIK KRESEVO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК КРЕШЕВО

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 KULIŠ IVO

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 LAŠTRO ZDENKO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 MILIČEVIĆ ZDRAVKO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990

1 LEPAN STJEPAN

01468 BARIŠIĆ MATO - NEOVISNI KANDIDAT

00844 TROGRLIĆ JOZO - NEOVISNI KANDIDAT

129 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA KRESEVO / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА КРЕШЕВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SELIMOVIĆ ELDIN
BAŠIĆ MERIMA
DRLJO ANTO
BAN MIRJANA
RAMIĆ SENAID
KOŽUL MARIJANA
FAZLIBAŠIĆ SALEM
TOLIĆ TADIJA
IVIČEVIĆ DRAGO
HADŽUGLIJA AIDA
IVIČEVIĆ ANTO
SLOBODA ELVIR
MIŠANOVIĆ KATA
HALILIĆ SENAD
IVIČEVIĆ ZINETA
TROGRLIĆ IVICA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

RAMIĆ EDIN
HANDŽIĆ SABINA
MURAJA ALMIR
BEGANOVIĆ MIRSAD
RAMIĆ AMELA
NERADIN KEMO
RAMIĆ ĐEMO
BEJTIĆ AMINA
LUŠIJA MAHIR
BEGANOVIĆ ĐENAN
HASIĆ AIDA
HASIĆ DŽEVAD
BEJTIĆ ENES
AGIĆ AMINA
HODŽIĆ HARIS
NERADIN AMELA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TOMIĆ NIKICA
STANIĆ IRENA
FILIPOVIĆ IVICA
MARIJANOVIĆ FRANJO
KESIĆ ZDENKA
PULJIĆ ŽELJKO
BAREŠIĆ GORAN
PETRUŠIĆ ANDREA
KOŽUL JOSIP
PAVLOVIĆ DAJANA
TADIĆ JOZO
BILIĆ NENO
MILETIĆ BILJANA
LUKIĆ IVAN
STANIĆ IVAN
LALIĆ TANJA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MALENICA MLADEN
KARLOVIĆ-PERIĆ JOSIPA
KUJUNDŽIĆ STJEPAN
MARIJANOVIĆ ZDRAVKO
ERLBEK JANJA
PERIĆ TIHOMIR
KOŽUL ALEKSANDRA
HODŽIĆ AHMED
ŠIMIĆ BLAŽENKA
MARIĆ ANTO
MILETIĆ IVICA
KVESIĆ STJEPAN
PEJAK MIHAEL
FRANJČEVIĆ ANA
MARIĆ DARIO

00769 HDZ 1990- HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LUKIĆ JADRANKO
ŠIMIĆ VESNA
FRANJIĆ GORAN
TOPIĆ MATO
KRALJEVIĆ MIRJANA
TOMIĆ MATO
ČALAGA JOSIP
ŠITUM DANIELA
MARIĆ IVICA
KRALJEVIĆ KRISTIJAN
BAN MARINA
BAN NIKO
MARIĆ JOSIP
MILETIĆ SNIJEŽANA
BAREŠIĆ NEDJELJKO

00366 HSS-NHI
1 TOMIĆ LJUBO

2 ČELAN BOŽICA
3 IVIČEVIĆ IVO
4 IVIČEVIĆ NADA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6

DRLJO JOZO
TAVRA ANĐELKA
KLJUJIĆ JOSIP
MILIČEVIĆ IVICA
ČELAN DRAGICA
KRALJEVIĆ IGOR

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SNAGIĆ INDIRA
FAZLIBAŠIĆ MEMSO
NERADIN DALILA
AHBABOVIĆ SELVEDIN
FAZLIBAŠIĆ ADMIR
KARDAŠ MAHIRA
BEJTIĆ ĐENITA
SKOPLJAK ELMIR
AHBABOVIĆ ERMINA

130 - HADŽIĆI/ХАЏИЋИ

130 NAČELNIK/GRADONAČELNIK HADŽIĆI / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ХАЏИЋИ

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 DUPOVAC MIRSAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 EJUBOVIĆ HAMDO

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 ŠARIĆ ABID

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 RAMIĆ ALEN

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 HUREM RAMIZ

130 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA HADŽIĆI / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ХАЏИЋИ
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BOLOBAN RIJAD
HASANOVIĆ MELISA
MASLEŠA SUAD
ŠEHOVIĆ VESNA
KORJENIĆ KEMAL
KRALJEVIĆ SPOMENKA
RIZVO ARMIN
TABAK TARIK
HANDŽO DŽEVAD
KORO SEAD
HRVAT NEJRA
ISIĆ MENSAD
KRBEZLIJA MIRNES
TIRO ALMA
SAJNICA ESAD
HUSANOVIĆ ALMIR
HORMAN SUADA
KORIĆ SENAD
KULENOVIĆ DAMIR
UJKAŠEVIĆ DINA
KORO HUSEIN
DUPOVAC RAMIZ
LAGUMDŽIJA AMELA
DURMO ĐULA
HUJIĆ SULJO
ČOVIĆ SEDIK
AVDIĆ EDISA
MEHMEDIĆ ISMET
TOPALOVIĆ AMEL

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LIHOVAC ZAHID
SULEJMANOVIĆ AMELA
BULIĆ MIRSAD
LIHOVAC AMILA
FAZLIĆ AHMED
SLOBODA AMELA
ČIČKO MUHAMED
SMAJILOVIĆ SENAD
GURDA AIDA
BAŠIĆ MAIDA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PROHA ADNAN
MEHMEDIĆ MERIMA
KAZIĆ NIHAD
DŽELILOVIĆ TARIK
HORMAN ISMIĆ BELMA
RAMIĆ ALDIN
ALAĐUZ MAHIR
TOPALOVIĆ ANISA
KATKIĆ ADEM
SAJNICA INEL
FAZLIĆ MELIHA
HORMAN EMIR
SUBAŠIĆ HAZRET
ISIĆ MEDINA
MUJANOVIĆ ADMIR
LIHOVAC HASAN
MRKONJA ELVIRA
ČOVIĆ MUHAMED
ČIČKO ENIS
EJUBOVIĆ ALMA
HORMAN ADNAN
FIŠO SANELA
MUSIĆ DŽEVAD
MASLEŠA ALMIR
MERDŽANOVIĆ SENADA
BUŽO MUAMER
ŠEHIĆ RAMO
ČARDAKOVIĆ MINELA
ČOMOR ADNAN

01254 NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

REDŽEPI SADETA
ČOMOR MUAMER
ŠLJIVO REMZA
ŠAHIĆ SENAID
HUSEINBEGOVIĆ ELMIN
SADIKOVIĆ AISA
HASKIĆ ANEL
GOLUBIĆ AIDA
TUFO MEVLUDIN
SELMANOVIĆ ELMAZ
REDŽEPI ADISA
ŠABIĆ ARMIN
ŠAHIĆ EDIB
TUFO EDVINA
HALILOVIĆ SALIH
DUPOVAC AMINA
HOT ENVER
BAJIĆ ALMA
ČOMOR VAHID
ČOLAK MIRELA
TUFO ZIJADA

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1 MUSIĆ ADIS

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GAČANOVIĆ VEDAD
DŽANKIĆ AJLA
ČOVIĆ RAMIZ
BEČIĆ SEJAD
ĆEDIĆ-ŽIGA BELMA
KUSTURA MUAMER
DERVIŠEVIĆ EMIR
KRBEZLIJA ANELA
ĐELILOVIĆ MAID
ŠEHIĆ DILAVER
MURTIĆ LEJLA
HUJIĆ VAHID
MUSIĆ EDIN
MEDIJA NERMANA
PINDŽO VEJSIL
DUPOVAC ADIS
ŠEHIĆ NAIMA
BEGIĆ AMAR
MEŠANOVIĆ MIRZA
STUPAR IRMA
BEGOVIĆ TARIK
SELIMOVIĆ ALEN
TIRO LEJLA
ŠARIĆ BEJAMIL

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

MEHREMIĆ HUSEIN
KUSMUK MILKA
BULJUGIJA HAKIJA
KALEM ZAJIM
RADAČA EMINA
MUHIBIĆ MEHMED
SMAJIĆ ADIL
MEHMEDIĆ KASEMA
KIKIĆ AVDIJA
JAPALAK MUHAREM
TURČINOVIĆ IFETA
BEGIĆ SUNO
BAJRAKTAREVIĆ VAHID
FATIĆ FIKRETA
ČOMOR ADEM

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9

IBRICA MUJO
DUVNJAK MIRELA
ŠEHIĆ NIHAD
RIZVO DŽENAN
DULIĆ MELIHA
DŽELKO ZIFET
BANDIĆ DURAN
MAKSUMIĆ MEVZETA
BUŽO SAMIR

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BOROVINA FERID
ŠEHIĆ NASIHA
TUFO KEMAL
VATRIĆ ZIJO
ČEKRLIJA VERNESA
ŠARIĆ FIKRET
TABAK ŠAĆIR
LOKVANČIĆ ARNELA
MUJIĆ HAZIM
MUHIBIĆ AHMED
TOPALOVIĆ MELIHA
HUJIĆ MIRZA
OMEROVIĆ ARMINA
SLOBODA IRNES
SADIKOVIĆ HALIL
FIŠO SAMRA
ŠEHIĆ ATIF
MURTIĆ HIKMET
ALISPAHIĆ EDINA
ELEZOVIĆ MUJO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ŠEHIĆ ZLATAN
MUJEZINOVIĆ SANJA
DUPOVAC EDIB
ISIĆ ELDIN
EJUBOVIĆ ELIJANA
ISUFI ARBEN
TIRO EDIN
ŠAKOTA DRAGANA
MURTIĆ SENAD
TUFO ĐEMIL
JAPALAK SEMRA
BUŽO RUSMIN
HRNJIĆ NUH
BAJRIĆ AMRA
KEZO SANIN
KADIĆ ZIJO
KURTANOVIĆ ENITA
AVDIĆ DAMIR
BANDIĆ ADNAN
BANDIĆ MEVLIDA
ČOVIĆ DAMIR
HALVADŽIJA JASMIN
HALVADŽIJA ĐENANA
HASKIĆ ADNAN
SUBAŠIĆ EDHEM
FEJZIĆ JASMINA
SUŠIĆ JASMIN
GOSTO SENAD
KOVAČEVIĆ EMINA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ČIČKO AMILA
2 KARAVDIĆ ADNAN
3 SADIKOVIĆ ELMIR

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CUCA JELENA
RUŽIĆ DARKO
FAZLIĆ MUSTAFA
JAHIĆ MINELA
MERĐANOVIĆ AHMED
BARIMAC LEJLA
MUSIĆ ELVEDINA
PALJANIN FADIL
HUSEINBEGOVIĆ EDIN
FEJZIĆ BELMA
HUJIĆ ZIJAD
HIDIĆ SANIN
KAZIĆ ARNESA
BULJUGIJA VERNES
ŠEHIĆ MERIMA
LOKVANČIĆ JASMIN
VATRIĆ EMINA
HODŽIĆ EDIS
ŠUKIĆ MINELA
KREK ERNEST
BRKIĆ FAHRUDIN
ČIČKO SIDIK

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

GOSTO SALKO
SUŠIĆ AMRA
FIŠO MUHAREM
TABAK NAIDA
KORJENIĆ EDIN
KADIĆ MIRZA
OMEROVIĆ ENES
MEHMEDIĆ ĐENITA
SELIMOVIĆ ADIL
MURTIĆ AMINA
ŠEHIĆ ELMA
HUJIĆ EJUB
OPUTA MIRSAD
BAŠIĆ DALILA
MEŠANOVIĆ EMIR
BEGANOVIĆ HUSEIN
ŠAHIĆ ARMIN
EJUBOVIĆ ESAD
DIVOVIĆ SULJO
BUŽO ARNELA
ČOMOR EDIN
KOČAN TAIP
TIRO EZAMA
HALVADŽIJA OMER
MUSLIĆ RAMIZ
LIGATA MIRELA
HASANOVIĆ FATA
ARNAUT JAKUB
STRUGA ŠEFIK

131 - ILIDŽA/ИЛИЏА

131 NAČELNIK/GRADONAČELNIK ILIDŽA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ИЛИЏА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 SINANOVIĆ MUSTAFA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 MEMIĆ SENAID

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 GODINJAK SENAHID

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 LAKOTA RASIM

01256 NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
1 MAHMUTOVIĆ HUSEIN

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 KEREŠ JASMIR

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 KRESO ENVER

131 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ILIDŽA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ИЛИЏА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VITEŠKIĆ SMILJANA
AVDIĆ SAMIR
ALIJAGIĆ MIRZA
MULAOSMANOVIĆ ZINETA
MRNJAVAC ANTO
LENDO ERMIN
HADROVIĆ SENADIJA
LOKVANČIĆ MAHIR
VITEŠKIĆ FIKRET
SOKOLOVIĆ ANA
HOŠIĆ TARIK

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HABOTA SAMIR
VATRIĆ IRMA
LOKVANČIĆ FADIL
ŽILIĆ SMAIL
DELIĆ NEIRA
ŠARAN MURAT
DOSTIĆ ALEKSANDAR
IMAMOVIĆ MERIMA
BABAN GABRIJEL
ĆENANOVIĆ TARIK
ZAMETICA IZETA
HODŽIĆ ENVER
LONČARIĆ ADEM
PERIŠIĆ MILICA
HEDŽIĆ SENAD
SALČIN MENSUD
DRKIĆ MIRELA
ISAKOVIĆ MUFID

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7

VEG ZOLTAN
JOLDO SUBHIJA
MACIĆ DŽEVADA
OMEROVIĆ MUAMER
KAHVEDŽIĆ ADI
SOFTIĆ ALMA
ŽILIĆ VEDAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PREVLJAK FIKRET
ĆENANOVIĆ AMINA
MUZUR NERMIN
OMEROVIĆ MUHAMED
HEBIBOVIĆ ŠEVALA
KARIĆ MIDHAT
MUHOVIĆ DENIS
STAMBOLIĆ-GROŠO AIDA
ĐUDERIJA OSMAN
KAZAZOVIĆ ELVIR
DŽUHO-MURATAGIĆ IFETA
HUBIJAR ŠEVKO
ČOLO BAJRO
MEHIĆ NERMINA
CVIJETIĆ ADNAN
GUDIĆ HARIS
PAMUK IRMA
BEĆIRAGIĆ ŠEVAL
LOKVANČIĆ SAMIR
JAHIĆ SABIHA
HASEČIĆ ZIJAD
KEČO SEAD
ČAUŠEVIĆ SENADA
HOŠIĆ EDIN
MARIĆ-JAŠAREVIĆ EMIRA
DELIĆ ADIS
BOTULJA NEDIM

28 NIKŠIĆ AMINA
29 TAHIRBEGOVIĆ AMER

01254 NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

SULJANOVIĆ FADIL
KUNOVAC ELVEDINA
TUMBUL RIFAT
BOSNO EDIS
SALIHOVIĆ JASNA
BRULIĆ EDIN
KALTAK NERMIN
ŠUTROVIĆ ELVIRA
BEGANOVIĆ NEDŽAD
ALILOVIĆ SALEM
CURO NERMINA
MEŠANOVIĆ SEAD
MUŠANOVIĆ MUSTAFA
HODŽIĆ ALMA
TURKOVIĆ HARIS
PRLJAČA DINO
ČAMDŽIJA SABRINA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5

ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
АЋИМОВИЋ СТАНА
ЏИНО МИРКО
БЕРЈАН РАДМИЛА
ШТАКА СЛОБОДАН

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ZAMETICA MAIDA
HADŽIAHMETOVIĆ ALMIR
HODŽIĆ AMELA
AGOVIĆ NEDŽIB
BEGOVIĆ EMIR
ŠLJIVO AMELA
FAZLIĆ ADNAN
VATRENJAK ŠABAN
MREHIĆ AMELA
ALIČKOVIĆ SAMRA
DŽUBUR ERMIN
MASLAĆ ELEONORA
VALJEVČIĆ FARUK

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6

ČORBO KEMAL
BREZAR NADA
PRLJAČA SEAD
AGANOVIĆ HAJRUDIN
ROGO AZRA
GOJAK MUNIR

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ZULOVIĆ EDIN
NURKOVIĆ ENISA
ARNAUTOVIĆ SANDIN
TURJAČANIN KENAN
MALIĆ VESNA
BAŠIĆ AMAR
DE-LUCIA FRANCESCO
KREMO EDINA
DEMIĆ AMMAR
HODŽIĆ DŽEVAD
KADIĆ AJLA
PLOSKIĆ ANEL
MEŠIĆ DŽENITA
KAPUR AMRA
ISANOVIĆ SENADA
OSMANBEGOVIĆ MUAMER
ZUKANOVIĆ AMRA
MILINKOVIĆ BORIS
ALIĆ ALEN
MUJEZINOVIĆ ALMEDINA
VIDOVIĆ ERVIN
HASANOVIĆ DŽENAN
ALIBAŠIĆ ENISA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PAMUK ŠEĆO
JANJIĆ RADENKA
RAPA MEHMEDALIJA
DURMIŠEVIĆ ZIJAD
GAFIĆ BAHRIJA
MEMIŠEVIĆ DŽEVAD
MAHMUTOVIĆ VAHID
KADRIĆ HAJRA
MEHMEDSPAHIĆ RAMIZ
MUSIĆ SULEJMAN
MILOVIĆ SONJA
MAHOVIĆ SEAD
HODŽIĆ HAKIJA
MUSIĆ IZETA
KUNDO LATIF
DRNDO ALJO
RAMIĆ MIRELA
DEŠEVAC SAFET
ĆATOVIĆ JUSUF
ATOVIĆ MEDINA
LIGATA ŠEVKO
VIDOVIĆ MIRO
IBRAHIMOVIĆ RAJNA
FAZLIĆ FEHIM
KARIĆ TEUFIK
AGANOVIĆ MIRNESA
HASIĆ HALIL
AVDAGIĆ NIJAZ
ČALDAREVIĆ NERMINA

01618 HDZ BIH, HSS-NHI, KOALICIJA ZA ILIDŽU I STUP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FILIPOVIĆ ŽELJKO
DRMAČ SNEŽANA
STANIĆ DALIBOR
MIJIĆ DRAGAN
LUKIĆ DANIJELA
TOMIĆ IVAN
LUKIĆ DANIJEL
BAJKUŠA MIRJANA
STANIĆ DUBRAVKO
OSTOJIĆ BRUNO
MILER JOSIPA

01287 FEJZIĆ SANELA - NEZAVISNI KANDIDAT

01255 VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

BEGIĆ HALIL
BUNDA SABIHA
BAJROVIĆ ESAD
ĐOZO DŽENAN
DRAKOVAC ANESA
MERDAN REŠAD
ŠURKOVIĆ MEMSUD
BAJRIĆ ĐENANA
HORDI IVAN
KUSTURA SAFET
BEGIĆ EMINA
HADŽIĆ ARMIN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HOŠIĆ MIRSAD
TRNKA MUNEVERA
ALIĆ SULJO
MERZIĆ MUSTAFA
MEMIĆ NERMINA
MILIŠIĆ ALIJA
VATRIĆ EDIN
BEŠOVIĆ NERMINA
ŠEHOVIĆ ESNAR
ŠABOTIĆ MIRSAD
VATRIĆ ALMA
MUHIĆ AMEL
MOČEVIĆ MIROSLAV
BANDIĆ ANESA
DELIĆ MEHDIJA
DURMO SAMIR
MRKULIĆ ADNA
RAMIĆ MUHAMED
HASANOVIĆ FIKRET
RAHIĆ MUZAFERA
SINANOVIĆ SAMIR
BARUČIJA SEAD
DERVIŠEVIĆ AIDA

24
25
26
27
28
29

POPOVAC TARIK
ĆUROVAC NERMIN
DIZDAREVIĆ ZLATIJA
LIHOVAC FARUK
HODŽIĆ MUAMER
LONČARIĆ DŽENITA

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1 SABLJIĆ IGOR

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ŽIGA IBRO

01613 SDU BIH - LDS BIH "DEMOKRATSKI BLOK"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

HOŠIĆ MUJO
VILIĆ MINELA
FOČO EJUB
MIHAJLOVIĆ IVANA
DERVIŠEVIĆ RASIM
PRASKO ENISA
PEKA GORANA
SUŠIĆ JASMINA
BABIĆ NIKOLA
HAMZIĆ ANELA
ALJOVIĆ ALMIR
ĐUKANOVIĆ SEAD
TUTUN MELISA
ĐAPO AIDA
MADEŠKO MEDIHA
BOLOBAN ALVEDIN
JOZIĆ ANKICA
ARIFOVIĆ NERMIN
TAHMAZ KADRIJA
KURTOVIĆ LATIF
BIJEDIĆ AZEMINA
ČIČEKLIĆ DAMIR
AHMIŠ ANES
JELAČIĆ IBRO
OMEROVIĆ SENAID
HRNJIĆ DINO
SULJIĆ HAJRUDIN
ČOMOR AMAR
SOMUN SABRIJA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ŠIMUNOVIĆ JOSIP
2 BEGANOVIĆ-FRANJIĆ SAMRA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MUHAREMOVIĆ ENVER
MILIŠIĆ AJLA
ORUČEVIĆ MIRSAD
MULIĆ SELMA
KOVAČEVIĆ DRAGANA
SINANOVIĆ VEDAD
NALBANTIĆ IHSAN
MUJANOVIĆ-GIBANICA RAZIJA
MIHAJLOVIĆ GORAN
DŽEHOVIĆ SULEJMAN
SPAHIĆ JASMINKA
KRUŠČICA NERMIR
HADROVIĆ FAIK
BEGOVIĆ MIRSADA
MUJKANOVIĆ ALMIR
TIRIĆ HASE
VEJZOVIĆ SUADA
DEMIR MUAMER
PLJAKIĆ-BAHTIJAREVIĆ JASMINA
HRNJIĆ MERISA
JAJAGIĆ DINO
KUBUR SADIJA
TAHMAZ ŠEVALA
JASAVIĆ SADRIJA
AVDIBEGOVIĆ REMZIJA
FOČO SEMIRA
HASIĆ SULEJMAN
SALMAN EDIN
HANIĆ SANELA

01268 SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
1 SIJAMIĆ JASMIN
2 FERHATBEGOVIĆ DANIJELA
3 GUŠIĆ HARIS

01256 NAPREDNA DEMOKRATSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DŽINO AMIR
HADŽIĆ-OSMANOVIĆ AZELMA
DURGUT FUAD
VITEŠKIĆ DŽEVAD
ZULIĆ MEDIHA
GIBANICA ESMIR
IBRAHIMOVIĆ VAHID
HODŽIĆ ILDA
KAPOR GORAN
ŠIŠIĆ SAMIR
MUZUR MINELA
DŽAFO AMIR
BRDAR ADIS
MUSTAJBEGOVIĆ DALIDA
GILIĆ MUAMER
TURKOVIĆ HALKO
MUHOVIĆ ADELA
KAPIDŽIĆ KEMAL
ILIĆ DOMINKO
ČIMPO ALMIRA

21
22
23
24
25
26
27
28
29

KURTEŠ BOJAN
MEDAR ADNAN
PRLJAČA MIRSADA
SINANOVIĆ MIRNES
AHMETOVIĆ SEMINA
PRAZINA MUNIR
BAJRAMOVIĆ ENISA
KOLIĆ BENJAMIN
DEMIR MIRSAD

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

MUHAREMOVIĆ ZAHID
HOŠIĆ HIKMETA
LUČAREVIĆ KERIM
DRECA HASAN
NJEMČEVIĆ ŠEJLA
HAJDAREVIĆ ALIJA
MUHIĆ NAGIB
LINGO ALISA
ŠUVALIJA DŽEVAD
HUREM DŽEVAD
LELO NERMINA
OŽEGOVIĆ MIRSAD
ŠETKIĆ ZAIM
BAKAL AIŠA
MUHAREMOVIĆ FAHRUDIN
ALIĆ IBRAHIM
HATIBOVIĆ INDIRA
OPRAŠIĆ ERDIN
PLEHO AZEM
BULIĆ NABELA
DEMIR EMIN
OMEROVIĆ MIRSAD
KAVAZOVIĆ ILMA
ŠABANIJA MUJO
AJANOVIĆ AHMO
ABAZOVIĆ SELMA
ŠITO NEJRA
SPAHIĆ ADNAN
KUBAT MUHAMED

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VRETO ELVIS
ŽILIĆ NIKOLINA
HODŽIĆ MIRSAD
OMERHODŽIĆ ARNELA
KARIĆ SAUD
JELIĆ MERISA
SINANOVIĆ DAMIR
KRAŠIĆ AIDA
BUJAK ADNAN
RAČIĆ AIDA
AVDIĆ ENES
KARIĆ SELMA
LELETA ELMEDIN
FEJZOVICH EMINNA MIRNA

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BALIĆ SEAD
HODŽIĆ ARNELA
VRETO SENAD
ČOLPA MIRZA
AGANOVIĆ DINO
MAŠIĆ ALMINA
MUJEZINOVIĆ SENAD
MAŠIĆ ANES
DŽANO OZANA
BUNGUR AMAR
ARNAUT MUAMER
KARIĆ DŽENETINA
MULAOSMANOVIĆ SEMIR
HRKALOVIĆ ADIS
BEROVIĆ ELDINA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

MEHOVIĆ MESUD
PILAVAC MERSIHA
ĐEŠEVIĆ ŠEFKET
BANDA NEZIR
KUNDO MINELA
BIBER EMIR
MIŠIĆ JASMIN
KOZIĆ EMA
GRACIĆ SAFET
BOŠNJAK DŽEMAL
RADONČIĆ SABAHETA
KICARA ALIJA
SALIĆ RAIZ
FAZLIĆ HAJRIJA
PAČO SAKIB
HASIĆ FERID
ĆOSOVIĆ ARNELA
ĆEMAN ADIS
TURKOVIĆ ŠEFKET
ALIĆ ANELA
GAZIBARA SANDIN
HODŽIĆ EMIR
VELIĆ RAMIZA
MURATI DŽAVIT
JELEŠKOVIĆ HIMZO
ĆELAHMETOVIĆ SAMRA
ANDELIJA ZIJAD

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA
1 ALOMEROVIĆ KASUM

01310 DURIĆ MEVLUDIN - NEZAVISNI KANDIDAT

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ВУЈИЧИЋ ГОСПАВА

132 - ИСТОЧНА ИЛИЏА/ISTOČNA ILIDŽA

132 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ИСТОЧНА ИЛИЏА / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ISTOČNA ILIDŽA

01648 КОАЛИЦИЈА - ЗАЈЕДНО ЗА ИСТОЧНУ ИЛИЏУ - СДС-ПДП-СРС ВШ
1 КОВАЧ ПРЕДРАГ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 САМАРЏИЈА ЖЕЉКО

132 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ИСТОЧНА ИЛИЏА /
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ISTOČNA ILIDŽA
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 GOVEDARICA RADOSAVA

00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ЗИРОЈЕВИЋ МИЉАН
СТАЈИЋ СНЕЖАНА
САВИЋ ВЛАДИМИР
КРАВЉАЧА АЛЕКСАНДАР
БЈЕЛИЦА НАДА
КЕЊИЋ НЕДЕЉКО
ВУКАЛОВИЋ БРАНКО
БЈЕЛИЦА ВЕРА
МИЈАТОВИЋ ИГОР
МИЈОВИЋ РАДЕ
РАДОЊА НАТАША
ДРАШКИЋ РАЈКО
КАРАН ЈОВО
ЗИРОЈЕВИЋ ЗОРА
ДУРСУН ТАМАРА
РАДОЊА БОРИСЛАВ
СТЕФАНОВИЋ ГОРАН
ЛАЛОВИЋ МИЛАН
КУКРИЧАР ЈОВО
ДРАГОВИЋ ПЕТРА
СЛИЈЕПЧЕВИЋ БОРИС
ПРЖУЉ ЈЕЛЕНА
МАТИЋ ОГЊЕН

24 РАДОВАНОВИЋ ДАЛИБОРКА
25 ЈОВОВИЋ СРЂАН

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ПЕРКОВИЋ СЛАВИША
БОЖОВИЋ БОРЈАНА
ТЕШАНОВИЋ ЛАЗО
ГОЛУБОВИЋ САВО
ЦЕРОВИНА СЛАЂАНА
ШКОБО САША
ВАСКОВИЋ ДРАГАН
РИСТИЋ БИЉАНА
ТУШЕВЉАК НЕВЕН
СЛАДОЈЕ ГАВРО
КУШИЋ СВИЈЕТЛАНА
ВИДАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ДОШЛО САВО
БЈЕЛИЦА НАДА
МИЧИЋ СТРАХИЊА
ПЕРКОВИЋ ТАМАРА
РИСТИЋ ЉУБИША
МОЋЕВИЋ НЕДА
ДОШЛО ЈЕЛЕНА
ПОПОВИЋ МЛАЂЕНКА
КЕРЛЕТА СОЊА
ИКИЋ САША
БЈЕЛИЦА ЖАРКО
КУЛИНА ВАСО

01436 СТАЈИЋ ДУШКО - НЕЗАВИСНИ КАНДИДАТ

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ВУЈИЧИЋ МИРОСЛАВ
МОЧЕВИЋ НЕДА
БЕРЈАН СИНИША
ШЕШЛИЈА НЕБОЈША
АВЛИЈАШ МИЛИЦА
ОРАШАНИН ГОРАН
МИОВЧИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
СИМАНИЋ МИРО
ШЕХОВАЦ ВЕЛЕМИР
РИСТОВИЋ МИЛИЦА
ЧОЛАКОВИЋ ПЕТАР
ДАВИДОВИЋ НИКОЛА
ЋОСОВИЋ НАТАША
ВАСИЋ МИЛАН
ТОДОРОВИЋ МИЛОРАД
МАТИЋ СТОЈАНКА
МЕДИЋ РАНКА
НОВАКОВИЋ НЕНАД
РАДОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА

21
22
23
24
25

ШКРБА ДУШАН
ПЈЕВИЋ БИЉАНА
СКАКАВАЦ ЖИВКО
ЧОБИЋ САНДРА
МИРКОВИЋ РАДЕНКО

00502 НАРОДНА СТРАНКА РАДОМ ЗА БОЉИТАК
1 ЉУБОЈЕВИЋ ДЕЈАН
2 ДЕНДА ЈАДРАНКА
3 ТОПАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР

00561 НАРОДНА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ТРАПАРА ЗОРАН
МАНДИЋ РАНКА
ЈОКИЋ ЗДРАВКО
КЕЊИЋ СРЂАН
ЈОКСИМОВИЋ НЕВЕНКА
ИКИЋ ЗОРАН
КОВАЧЕВИЋ МАРКО
ШЕХОВАЦ СПОМЕНКА
ШЕХОВАЦ ДЕЈАН
ЗЕЉАЈА МИЛИВОЈ
КЕЊИЋ МИРЈАНА
РУНДИЋ МЛАДЕН
ПАПАЗ ДАНИЛО
ЕЛЕЗ НАТАША
СЕНИЋ ДАВОР
БОСИЉЧИЋ ДАРКО
ТРАПАРА ТАЊА
ВУКОВИЋ СИНИША
МИЧИЋ РАДЕ
КАПЕТИНА ИВАНА
ШКРБА ОГЊЕН
ЦРНОГОРАЦ МИЛАН
ЧОЛАКОВИЋ БОЈАНА
САВИЋ ЂОРЂЕ
БАЊАНИН ДАНИЈЕЛА

01181 ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДРАГАН ЧАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

КЕЗУНОВИЋ РАДОМИР
ТАУШАН ТИЈАНА
ИЛИЋ МЛАДЕН
ШКОБО АЛЕКСАНДАР
ЛУЧИЋ АЛЕКСАНДРА
МИТРОВИЋ НЕБОЈША
ШЕХОВАЦ НИКОЛА
РАЈАКОВИЋ КАТАРИНА
ЛУЧИЋ СЛАВИША
МОЧЕВИЋ БОРИС
МИЛИЋ БРАНКИЦА
ШИЈАКОВИЋ ВЕЛИБОР
МИЈАТОВИЋ ДРАГАН
СИКИМА МИЛЕНА

15
16
17
18
19
20
21
22
23

КЕЊИЋ ЂОРЂЕ
ПАЈИЋ БОЈАН
ЛУЧИЋ АНГЕЛИНА
АЛЕКСИЋ ЗОРАН
ГРКОВИЋ ОГЊЕН
КОВАЧ ВАЊА
КЕЗУНОВИЋ МЛАДЕН
БЛАГОЈЕВИЋ ВЕСЕЛИН
ТОХОЉ АНДРЕЈА

00879 ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1
2
3
4
5

ТАНИЋ ВЛАДИМИР
ОЏАКОВИЋ ВЕДРАНА
ЕШПЕК СЛАВИША
СТАРЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
СТАРЧЕВИЋ СРЂАН

01179 САВЕЗ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРПСКУ - (СзДС)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

МОМИРОВИЋ ТАТЈАНА
ПАНЏИЋ БОРО
БЈЕЛИЦА НЕДЕЉКО
СТАНИШИЋ БОРЈАНКА
ЉУБОЈЕ МИЛАН
ПАПАЗ ЖЕЉКО
КНЕЖЕВИЋ ТАЊА
ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН
АЧИМОВИЋ САЊА
ШЕХОВАЦ ИГОР
СИМАНИЋ МИЛЕНА
АЧИМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈЕШИЋ ВЕСНА
ТЕШАНОВИЋ БОРИС

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ЋОСОВИЋ РАДЕ
ПЕТРОВИЋ АЊА
РАДОВАНОВИЋ ВИНКО
ДРАГИЋ БОЈАН
БАДЊАР НАДА
ПАПРИЦА ДАНКО
ПЈЕВИЋ ГЛИША
ЛАЛЕ ЈОВАНА
ЛЕМЕЗ ВИДОЈЕ
ДЕЛИЋ АЛЕКСАНДАР
МОЧЕВИЋ ЦВИЈА
ЕРИЋ ПРЕДРАГ
МАРКОВИЋ БРАНКО
ЛУЧИЋ ГОРАНА
КОРИЦА МАРКО
ЛИПИЋ ГОРАН
СИМИЋ БОЈАНА
ТРАПАРА ДАЛИБОР
ДРАГИЧЕВИЋ НЕМАЊА

20
21
22
23
24
25

МАТИЋ НАТАША
МИЈОВИЋ МИЋО
МАНОЈЛОВИЋ НЕМАЊА
ДОШЛО СПОМЕНКА
ГРГИЋ СРЕТЕН
БАКУЛА ЈОВАНА

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 POPOVIĆ MILAN
2 BILINAC OLGA
3 NIKČEVIĆ RADOMIR

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ТОДОРОВИЋ ГОРАН
ПЈЕВИЋ ДУШИЦА
ТЕШАНОВИЋ СРЕТЕН
БАЊАНИН НЕНАД
МИЧИЋ ДРАГАНА
ВУЈИЧИЋ ДРАГОМИР
ТЕШАНОВИЋ МИОДРАГ
МАЊАК НАДА
МИТРИЋ ВИТОМИР
СКАКАВАЦ ЗДРАВКА
ШОЈА ЈЕЛЕНА
СИМОВИЋ ИГОР
МИЛИЋ РАЈКО
ПЈЕВИЋ СЊЕЖАНА
БАЊАНИН ЗДЕНКО
ВУЈАДИН ПЕРО
МИЧИЋ НЕДЕЉКО
КРАВЉАЧА СЛАВИША
МИЧИЋ ВЕЛЕМИРКА
ШОБО ВЕСНА
ШКОБО ВЕДРАН
ДОШЛО ДРАЖЕНКА
ТОДОРОВИЋ ДРАГАНА
ЛУБУРА ВЛАДИМИР

00279 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

МОЧЕВИЋ РАЈКО
АВЛИЈАШ ЦАНКА
СИМАНИЋ БОЖО
ЛУЧИЋ КОЈО
ГОЛИЈАНИН НАДА
АВЛИЈАШ АЛЕКСА
МАСТИЛО МИЛАДИН
ШЕХОВАЦ ДОСТА
КОКОТ ГЕРАСИМ
КЕЊИЋ СРЕТКО
ЋУРИЋ РАДА
ВАСИЋ СРЕТКО
РАДОЈЕВИЋ РАДОМИР
ЖДРАЛЕ БОРКА

15
16
17
18
19
20
21

МОЧЕВИЋ РАДА
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
БОЖОВИЋ ДУШАН
ЕЛЕЗ МИЛЕВА
КЕЗУНОВИЋ ДРАГО
КАРАБАТАК МИРА
ВИТКОВИЋ ЉУБОМИР

01200 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ДИВЧИЋ СЛАЂАНА
ТАДИЋ ДРАГАН
ШОЈА ДАВОР
МИНИЋ ТАМАРА
ТРАПАРА ЗДРАВКО
МИТРОВИЋ ВЛАДИМИР
ШЕХОВАЦ СТАНКА
РАДУЛОВИЋ ЧЕДОМИР
БУЊЕВАЦ ДРАЖАН
ДРЉАН ЈЕЛЕНА
ПРСТОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
ЧУКОВИЋ МЛАДЕН

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ЛУЧИЋ МИРОСЛАВ
БЕРЈАН ВИНКА
ПОПОВИЋ БОЖИДАР
БОЖОВИЋ МАРИНКО
МОЧЕВИЋ МАРИЈА
АВРАМ ЗОРАН
ВУЈАДИН НЕМАЊА
РЕГОЈЕ ЈАДРАНКА
БАБИЋ ВЕСЕЛИН
ШЕХОВАЦ ГОРАН
ГАВРИЋ ДИЈАНА
ВАСИЋ ВЛАДИМИР
ШИЉЕГОВИЋ ЖЕЉКО
БАДЊАР СЊЕЖАНА
ЧЕЛИК ЂОРЂЕ
ОЏАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ШТАКА МИЛА
БЕРЈАН ДАРКО
БЕЈАТ АЛЕКСАНДАР
ПУШАРА ЈЕЛЕНА
ВАСИЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ШТАКА ДЕЈАН
ЂОГИЋ ЈЕЛЕНА
ГОЛИЈАНИН ДАВОРКА
ТЕШАНОВИЋ ГОРАН

133 - NOVI GRAD SARAJEVO/НОВИ ГРАД САРАЈЕВО

133 NAČELNIK/GRADONAČELNIK NOVI GRAD SARAJEVO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВИ ГРАД
САРАЈЕВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 ŠUMAN ANER

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ALIMANOVIĆ LEJLA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 EFENDIĆ SEMIR

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ČARDŽIĆ ALMA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 KRAVIĆ ZLATKO

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 GOJAK ENIZ

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 HADŽIOMEROVIĆ OMER

00877 NAŠA STRANKA
1 ŠIŠIĆ AJLA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 MUMINOVIĆ DENIS

133 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA NOVI GRAD SARAJEVO /
ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА НОВИ ГРАД САРАЈЕВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 HABUL EDIN
2 VELJKOVIĆ MILENA
3 KAPETANOVIĆ MARIJA

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

HODŽIĆ HASAN
TORLAKOVIĆ DANIJELA
BRAJLOVIĆ JASMIN
ARIF ADNELA
KNEŽEVIĆ DAMIR
DŽIHANIĆ HARIS
BOROVINA MUNEVERA
NIKŠIĆ SALKO
ŠIKALO SEJDO
ĐOGO IVANA
MAJKIĆ VELIBOR
SARAČEVIĆ SANJIN
MUŠINOVIĆ HARIS
JUSUFBEGOVIĆ ADNA
ŠEHOVIĆ SELIM
MUHOVIĆ SELMA
BEĆIRBAŠIĆ RIFET
GRUŠECKI RUDOLF
BIBER BAJRO
AREŽINA KATA
ĐEKIĆ MILISAV
HUSIĆ FUAD
KOLENDA LADINA
VUJOVIĆ GORAN
FAZLIĆ DAMIR
PAPIĆ LJERKA
HADŽIĆ SAMIR
HAJDER MINELA
PRUTINA EDIN
DŽANO MIRSAD
OSMANAGIĆ JASMINKA

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BILALOVIĆ NURIJA
PRŠEŠ ELVIR
BEČEVIĆ-ŠARENKAPA AZRA
ORMAN AMAR
KOŠARAC LJILJANA
MUFTIĆ ILVANA
MEŠIĆ SANIN
DAHIĆ NEJRA
VAREŠANOVIĆ NERMINA
EL-MORDEHA MUHAMED
ĆATO ALMA
ZIMIĆ EDINA
GAVRANOVIĆ ŠUKRIJA
ČAVČIĆ MUJESIRA
BUNGUR DŽEMAL
VAJRAČA-OKANOVIĆ ALMA
ZEC SENAD
SAMARDŽIJA NADA
FERIZ FAHIR
BEVANDA EMINA
BAŠALIJA ZIJO

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

DELALIĆ SABAHUDIN
GABELA EDINA
PAJEVIĆ OMER
GUŠO ADNAN
HALIMANOVIĆ MELIHA
PEŠTEK ENES
OSMANOVIĆ NAZIF
IBRAHIMOVIĆ RASIJA
VUKADIN TONI
RIDERLE BORIS
POPARA SADŽIDA
HEĆO ESAD
DŽANKO NEDŽIB
ŠARIĆ MELIKA
SMJEČANIN JASMIN
MUJKIĆ HUSEIN
FAZLIĆ MEDIHA
HADŽIFEJZOVIĆ KENAN
ČARDAKLIJA SEAD
MUŠANOVIĆ NERMINA
BALTIĆ ESAD
JUNUZ SEAD
VALJEVČIĆ MINELA
AJANOVIĆ ESAD
ĆOSIĆ DŽENIS
GUŠO NERMINA
KASAPOVIĆ SAKIB
ŽIGA ISMET
PEHILJ ELIDA
ČERKEZ BAJRO
HEĆIMOVIĆ EJHAD
SPAHO BELMA
SELIMBEGOVIĆ MIRZA
VRAŽALICA AIDA

01254 NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

KAČAR SAHUDIN
DURGUT ADISA
ĆUŠIĆ TARIK
ZEJNILOVIĆ JASMINA
SULJEVIĆ DAMIR
LUČIĆ MILENA
MISIRA TARIK
HUSEINBEGOVIĆ ĐENITA
MULAVDIĆ EDMIR
HALILOVIĆ NEIRA
TAHMAZ JASMIN
ZEC SELMA
JUSUFOVIĆ ALIJA
ŠAHMANIJA HANKA
HADŽIĆ HARUN
HUBIĆ ALISA
ALIHODŽIĆ ANEL
EMINOVIĆ ADISA
SRNA AMER
ĆESKO MINELA
ĆUBARA KENAN
TAHIROVIĆ NERMA

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KALTAK NIHAD
BAJROVIĆ AMINA
BJELIĆ AZMIR
ZEBA IRMA
BEHLULOVIĆ HARIS
ŠABANOVIĆ SANELA
MEHMEDAGIĆ SENADIN
KARASOFTIĆ IRMA
KUBURIĆ MIDHAD
KURTO MUAMER
ZAMETICA SEAD

01285 NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

IMAMOVIĆ AZRA
PAVICA ALIJA
BALTIĆ-HODŽIĆ SARA
DURMO ŠEFKIJA
PAŠALIĆ RABINA
HASTOR AMIR
RAKIĆ OMAR
RUHOTINA VELDINA
DERVIŠEVIĆ LEV JASMIN
ČEPALO SANIN
ŠTERN ALEKSANDRA
KAZIĆ SAMIRA
HASIM MITE
HASANBEGOVIĆ MUHIDIN
KAHRIMAN AMAR

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЋЕРАНИЋ МИЛАН
2 ЛУЧИЋ ХЕЛГА
3 ЈОВОВИЋ ГОРАН

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLEHO HARIS
MUJKIĆ EDINA
RADELJAŠ ASIM
TINJAK FAHRUDIN
ŠEHOVIĆ ADELA
KUSTURA SEAD
SALKANOVIĆ HASAN
DUDO HASENA
SMAJIĆ IDRIZ
DOLJANČIĆ BAJRO
DURAKOVIĆ AMELA
MUJKOVIĆ EMIR
ČAVČIĆ MUJO
KOVAČ JASNA
LONČAR HARIS
TURŠIĆ IZET
ZEJNILAGIĆ LEJLA
SULJEVIĆ ADIS

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

IMAMOVIĆ ARMIN
SALKIĆ MERSIJA
KULOVIĆ JUSUF
RIBIĆ FARUK
MULAHASANOVIĆ DŽENANA
ĆUBARA ERŠEF
SADIKOVIĆ IBRAHIM
PEZO ELMA
OMERBAŠIĆ SAFIJA
BULJINA MUAMER
KLINO EMIRA
LUJINOVIĆ SELMA

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1
2
3
4
5
6

BAGARA MIROSLAV
ŠTOJS ZDRAVKA
JAGANJAC VANJA
ZEKIĆ SREĆKO
POROBIĆ ANA
ŠIKIĆ ROMAN

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

KAROVIĆ RAMIZ
ŠEHAGIĆ MIRSADA
PEZEROVIĆ ALJO
BILALOVIĆ ESAD
SUBAŠIĆ EDINA
PINEK ŽELJKO
HAMZIĆ JASMIN
DEMIROVIĆ ZIJADA
ČARDŽIĆ ZLATKO
KORDA ELVIR
POPOVIĆ IRMA
KREHO ALMIR
ČAMPARA MIRZA
POTURAK ELDINA
MUSIĆ KENAN
JURKOVIĆ ZORAN
KALAČA ELMA
DŽEVLAN MUHAMED
ČAUŠEVIĆ KENAN
VILIĆ ADELA
ŠALAKA ELVIN
ČOLAKOVIĆ ARMIN
HRUSTEMOVIĆ GASAL ELMA
BRAJANOVIĆ NERMIN
KAROVIĆ NEJRA
MEMIJA AZRA
CERIĆ DŽEMILA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1 DURMIŠEVIĆ LUTVO
2 HAFIZOVIĆ FIKRETA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LAGUMDŽIJA BAHRUDIN
DURAKOVIĆ HUSEIN
KOVAČEVIĆ MIRSADA
SARIĆ DERVIŠ
DŽANANOVIĆ MUJO
BULJUBAŠIĆ ZEJNEBA
KORDIĆ IVAN
JUSIĆ RAMIZ
VELIĆ SLAVICA
RAMIĆ OSMAN
PAŠIĆ MAHMUT
DURAN NAZIFA
SADIKOVIĆ RASIM
ĆELAHMETOVIĆ ABDULAH
BOŠNJAK LJUBICA
DŽAFEROVIĆ ŠUĆRO
MAŠIĆ DERVO
HALILOVIĆ ZIRAFETA
HASANBEGOVIĆ NEZIR
HANDAN MUSTAFA
BAŠIĆ NUSRETA
HOŠO EDHEM
PODRUG SALIH
DERVIŠAGIĆ HIKMETA
AHMESPAHIĆ HRUSTEM
MUSIĆ HAJRO
ČEGAR ŽELJKA
RAMOVIĆ SEAD
BAJRIĆ RAMIZ
ALEČKOVIĆ-HUBANIĆ VAHIDA
ADILOVIĆ IBRAHIM
HASOVIĆ HADŽIRA

01255 VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

KERLA ZIJAD
HATIĆ MELIHA
ČUSTOVIĆ ESAD
PELJTO DEDO
ČORBO MERSIHA
AHMESPAHIĆ DAMIR
BOGDANIĆ AMIR
KURTOVIĆ ARMINA
MAHMUTOVIĆ MUNIB
BEZJAK NINOSLAV
BEŠO AMINA
ZEJNILOVIĆ DENIS
MEKIĆ EDNA
DUDO HARIS
NIŠIĆ GORDANA
FERIZOVIĆ ARNELA
BAŽDAR SENADA
ČUSTOVIĆ SAMRA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 DEDOVIĆ ELMEDIN
2 ĐOZIĆ SUNITA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KADRIĆ ADIS
TUCAKOVIĆ MUSTAFA
ČUTURIĆ MERVANA
KOŠAR JOHAN
HODŽIĆ ARNEL
TABULOV-STRELOV HAJRA
ĆATO MUAMER
FAZLIHODŽIĆ SAET
GREBO-FAZLAGIĆ LEJLA
KLIČIĆ ARIF
ČENGIĆ DŽENAIDA
KRUPIĆ SALIH
TITORIĆ HUSEIN
IMAMOVIĆ MINELA
BUKVIĆ ŽELJKO
HALILAJ FAZLI
ČAMDŽIĆ SANJA
HAKETA AIDA
JEŽ ADIL
SUĆESKA DŽENAN
SALČINOVIĆ AIDA
HADŽIĆ HIDAJET
ĆESIR KENAN
POPOVIĆ MARICA
ISMO DJEMAJLIJA
TRGO RUSMIR
DŽAFO EMIR
ŠORLIJA NERMANA
PUHALO FAHRUDIN
ALIĆ KASIM
AŠČIĆ JASMINA

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1 DERVIŠEVIĆ AMELA
2 RAMIĆ IZET
3 DŽAFIĆ ADNAN

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 OTAJAGIĆ NESIHA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ČUTURA SPOMENKA
2 RIZVANOVIĆ AMIR
3 MAĐAR IVICA

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5

HUSEJNOVIĆ ENES
BABIĆ ANA
HODŽIĆ IDRIZ
CVIKO AZEM
PINDŽO INDIRA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ZORNIĆ HAMZA
ŽIVKOVIĆ DRAGAN
MUSIĆ MEDIHA
UŠTO HAJRUDIN
DIZDAREVIĆ NEDIM
ŠKRABEK VEDRANA
ZEBA ELVIR
IBROVIĆ MIRSAD
ĐULANČIĆ NERMINA
HONJIĆ NARCISA
BEGIĆ KADRIJA
ĆATOVIĆ VAHIDA
ZOLOTA ĐENANA
ADILOVIĆ EDIN
RIZVANOVIĆ AZRA
LUČKIN AMER
GRADAŠČEVIĆ NERMIN
OĆUZ DŽENANA
MARTINOVIĆ MESUD
FIJULJANIN HASIB
MEMIĆ SENIJA
MUTAPČIĆ REDŽO
VRABAC ADIL
REDŽO SELMA
SOBO AMAR
BAJRAKTAREVIĆ SEJO
BANDA SUANITA
SMAJOVIĆ ŠEFIK
SKENDEROVIĆ EDINA

01268 SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

OMERBAŠIĆ ESAD
HAMZIĆ BELMA
DOLIĆ SLAVEN
ĆEHAJA AHMED
DAUTOVIĆ MIRELA
OMERAGIĆ ERMIN
PRUTINA SUVAD
ĆEMO LEJLA
ŠEHOVIĆ AJDIN
LIČINA ADELA
HEĆO ALEM
BUŠEVAC ADNAN
HANIĆ NEIRA
VEJZOVIĆ SAUDIN
BEĆKOVIĆ ELDAR
BOSANKIĆ AMELA
DEMIĆ ELVIR
PELJTO ADNAN

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5

KRAMO MUSTAFA
METAJ MELIHA
JAREBICA DŽEVAD
SIJARIĆ ENES
HADŽOVIĆ AZRA

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DURMIŠEVIĆ SAMIR
DŽANKO ERMIN
MEDOŠEVIĆ ELVEDINA
SPAHIĆ KENAN
ŠAHINOVIĆ ZENAN
ČARKOVIĆ ELMA
MEMIJA MUFID
ZEBA ZAHID
HADŽALIĆ MAIDA
MUSIĆ SENADIN
OVČINA MIRSAD
NOGIĆ ŠEFIKA
ČENGIĆ ISMET
BOŠNJAKOVIĆ KEMAL
DŽANANOVIĆ DŽENITA
KOLJA IBRAHIM
PURIVATRA AMIR
KURTOVIĆ NERMINA
ŠEHOVIĆ PAŠAN
BEĆIREVIĆ ISMET
DŽIHANIĆ FERIDA
PRAŠOVIĆ FAJIK
ZUKANOVIĆ MEMNUN
DELIMUSTAFIĆ AJLA
OTAJAGIĆ AMIR
MASLO FEJZO
AVDILJI VAHIDA
IMAMOVIĆ MUHAMED

01338 DEDIĆ HARIS - NEZAVISNI KANDIDAT

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

JURIĆ DRAGO
TABAKOVIĆ RAMIZA
KARIŠIK SUMER
KOVAČ RADINKA
ĆESKO JAKUF
TOSKIĆ SANDRA
LUNJA NERMIN
SINANOVIĆ EMIR
OSTOJIĆ MAJA
OMERAGIĆ NERMIN
OŽEGOVIĆ ZVONIMIR
STAMBOL DENIZ
HRUSTEMOVIĆ SAMIR
DOMIĆ MINELA
JAMAK ALEM
DACIĆ NAZIF
ŠEHOVIĆ SELMA
TABAK SUAD
BARUČIJA SADINA
HODŽIĆ EMIL
ĆUROVAC ELDIN
MARTIĆ ŽELJKA
HASANOVIĆ MUHAMED

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ŠUPIĆ INDIRA
BRAJLOVIĆ HASAN
HURIĆ FIKRETA
KOVAČEVIĆ EDHEM
ZENUNI ALEN
MEMIĆ ŠEMSUDIN
PREPIĆ MIRELA
MURTIĆ DAMIR
KOSIĆ GORAN
HASKOVIĆ AMELA
HAJLOVAC ŠEFIK

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ĆOSIĆ VERNES
SPAHIĆ ENISA
KLUBIČKA BRANIMIR
POZDER NASIHA
MUJEZIN AMIR
TURKOVIĆ ARIJANA
ŠEHIĆ ISMAIL
KOVAČEVIĆ MILAN
ZULČIĆ DŽEVDET
TOPUZ AMELA
DAKIĆ DAVOR
HADŽIĆ NIHAD
ZUKIĆ-GEKO ZINAIDA
DURGUT NEDŽAD
SARAČEVIĆ DAMIR
ALISPAHIĆ BERINA-INA
JERKOVIĆ DUŠAN
AVDIĆ ALMIR
BIJEDIĆ AMELA
MARKOV BERISLAV
SERDAREVIĆ MERIM
LUKIĆ SONJA
SARVAN SALKO
SULJOVIĆ HAMDO

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

KURTOVIĆ IFETA
OMEROVIĆ RAMIZ
HADŽIMUŠOVIĆ HALIL
PAŠIĆ HASIJA
MURADBAŠIĆ NEVZET
MAHMUTOVIĆ NIHAD
DŽUHO AZRA
ŠALJIĆ JASMIN
BUČAN MERSAT
DERVIŠEVIĆ SADETA
ZORONJIĆ MITHAT
VELEDAR MIRSAD
MUJKIĆ VAHIDA
SULJEVIĆ BEĆIR
LIČINA AMIR
ČOMOR DŽENITA
BEGANOVIĆ BAJRO

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ŠORLIJA MUNIR
KALIĆ ŠEFĆETA
TUCAKOVIĆ SAMIR
BEĆIREVIĆ ALMIR
ČUSTOVIĆ FAHIRA
BAJRAMOVIĆ REDŽEP
ADROVIĆ ADMIR
ZEJNELAGIĆ DJULIZARA
BIČO DŽEVAD
KIJAMET ALIJA
RADULOVIĆ DRAGANA
BORANČIĆ SAMIR
UZUNOVIĆ MIRSAD
ZUKANOVIĆ ALMA
MEĐEDOVIĆ DENISA
GODINJAK ADIL
KULAGLIĆ BELMA

01004 STRANKA PRAVDE I RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4

COKOJA NIHAD
ZUKIĆ MUAMERA
ĆUKLE ELMIR
KOMARICA MUAMERA

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ГРГИЋ ЗДРАВКА

135 - VOGOŠĆA/ВОГОШЋА

135 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VOGOŠĆA / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ВОГОШЋА

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 PIKNJAČ ADMIR

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SMAJIĆ EDIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 CURIĆ TARIK

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS

1 SUBAŠIĆ HAJRO

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MURAČEVIĆ ESET

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 HERIĆ ENES

135 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA VOGOŠĆA / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ВОГОШЋА
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

KASUMOVIĆ JASMIN
IBIŠEVIĆ RADENKA
EFENDIĆ SELVER
PILAV ILIJAZ
SADIKOVIĆ ALDINA
DŽINDO REŠAD
NARGILIĆ NURIF
BRIGA DIJANA
GLJIVA ENO
TOMAS IGOR
KASUMOVIĆ AJLA
ZORNIĆ ISMENA
ŠIŠIĆ FERID
KOMARICA IFETA
KAHRIMAN MIRZET
DEDIĆ MIRZA
ČUTURA SABINA
MUSIĆ REŠID
ZUKO FENDO
PERIĆ NATAŠA
CRVENJAK BAKIR
HUKIĆ ŠABAN
MAGLAJLIJA AMILA
ĆATO FADIL
TRIKIĆ NEMANJA
BOJKO AMINA
RAUNIĆ VEDAD

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HASANOVIĆ MIGDAD
SALČIN SABIHA
KADRISPAHIĆ ELMEDIN
ALIĆ MEVLUDIN
OMERAGIĆ LEJLA
HADŽIĆ NIHAD
DEVIĆ FERID
SKENDEROVIĆ MINKA
SPAHIĆ EDIN

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TRNKA HARIS
BEĆIROVIĆ SEVDA
ALIĆ SMAJO
HASANSPAHIĆ ELDIN
DACIĆ DELILA
DETLIĆ KASIM
ŠOŠIĆ NESIB
ZUKO KENELA
KERLA MUAMER
KULO MUAMER
REDŽIĆ ALISA
HRNJIĆ IBRAHIM
RAMIĆ SEAD
BAŠIĆ SUADA
ŠERAK ADNAN
SOFTIĆ MUHAMED
MUSTAFIĆ BEGAJETA
ŠEJTO ZAIM

01254 NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ABASPAHIĆ RASIM
SELIMOVIĆ AIDA
BULJUBAŠIĆ HARUN
HASOVIĆ ADIS
MAKSIĆ ALMA
JAGANJAC KENAN
KLAČAR ELVIS
DERVIŠEVIĆ INDIRA
TUMBUL ADIS
ĐEDOVIĆ ADMIR
PAJTIĆ MIRELA
SIRČIĆ DŽENAN
MULIĆ ADMIR
EFENDIĆ ALMA
DEVIĆ ZIJAD
OMERBEGOVIĆ FARUK
BEŠLIJA MIRELA
ŠARIĆ AMERA
ŽIGA GANO

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ТОДОРОВИЋ МИРКО
2 ФАРКАШ МИЛЕНКА
3 ЈОВАНОВИЋ ДУШАН

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7

ALIĆ SAMRA
GOGIĆ EDIN
SUŽANJ ALMIRA
DURIĆ ELDIN
KERLA MEVLUDIN
MULAHASANOVIĆ ELVESTA
SAKOVIĆ MIRZA

8
9
10
11
12
13
14

ZUKIĆ IZUDIN
DELIĆ ALMA
SADIKOVIĆ HARIS
SPAHIĆ SANIN
GOGIĆ EDINA
PEZO FERID
JUNUZOVIĆ HILMO

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8

TREBINJAC LEJLA
ŠABANOVIĆ MIRALEM
BAHTANOVIĆ EDINA
HODŽIĆ REŠAD
AHMETSPAHIĆ AMINA
RAMIĆ ARMIN
HUREMOVIĆ INESKA
ZENIČANIN DŽENAN

01255 VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

PERVAN AMEL
SMAJLOVIĆ EMINA
HELJIĆ ELDIN
PLEH AMER
TURULJA ELMA
DŽINDO MUHAMED
RAČIĆ JASMIN
HUSEINOVIĆ AMRA
DERVIŠAGIĆ MURIS
AVDAGIĆ SENAHID
BEĆIRSPAHIĆ ELMEDINA
BRANKOVIĆ NERMIN
KORJENIĆ IZET
ZUKIĆ NEJRA
ZUKO ERNIS
KALIMAN MIRZA
GLAVINIĆ MELIHA
ZUKO SELIM
PALJEVAC EMIN
PERVAN SLAĐANA
HADŽAVDIJA ALENA
DŽAKA MUAMER
ČUTURIĆ ELVIRA
ČERKEZ JASMIN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8

OTAJAGIĆ FERID
ISOVIĆ LEJLA
BEŠLIJA FAHRUDIN
PIKNJAČ AMIR
HAMZA ARMINA
MATIĆ PERO
BRIGA REDŽO
MUJIĆ MATILDA

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LOJO ALEM
AGANOVIĆ ESAD
JANJIĆ HAJRA
ABADŽIJA ZIJAD
ARUKOVIĆ NIHAD
ŠTITKOVAC MELIHA
EHLIĆ MUHIDIN
IMAMOVIĆ ĐENIS
DURAKOVIĆ NERINA
AHMETSPAHIĆ SALIM
MEHIĆ MEHMED
HAJDAREVIĆ JASMINKA
BAJRAMOVIĆ AMAR
KOŽLJAK SANID
HALILOVIĆ SANELA
DERMAKI ENES
DUHANDŽIĆ SEAD
KAJTAZOVIĆ IRMELA
OMANOVIĆ ELVIRA

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1
2
3
4
5
6
7
8

BAJRIĆ ELMA
HALILOVIĆ RAŠID
MEMOVIĆ ANELA
ŠAVIJA BOSILJKA
GLIBIĆ DAMIR
HALILOVIĆ BEHIJA
HADŽIGRAHIĆ FATIMA
SALANOVIĆ NIHAD

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

REDŽO DŽENAN
RAMIĆ ALDINA
ĐEDOVIĆ BEKIR
DELIĆ EDHEM
MUSIĆ ADILA
BIBULJICA ŠEKIB
MUJIĆ ASMIR
JAHIĆ SABAHETA
HAMIDOVIĆ ISMAIL
ŠTITKOVAC NIJAZ
HINDIĆ ARNESA
KURDIJA SAŠA
MEHMEDOVIĆ JUSUF
TELAKOVIĆ NERMINA
DELIĆ ARNES
EFENDIĆ ŠUKRIJA
HELJA FAHRETA
PIKNJAČ MIRSAD
KAJMOVIĆ HUSNIJA
DEMIROVIĆ EMIRA
ĐULOVIĆ ELVEDIN
HALAČ NEĐAD
HADŽIŠEHIĆ EDINA
ZUKIĆ IZET
MUŠANOVIĆ SAFET

26 KOŽAR MELISA
27 PIRIĆ ELMEDIN

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ČAVČIĆ NEZIM
AKŠAMIJA JASMINA
VRAŽALICA ADMIR
MERDAN SANELA
KULENOVIĆ FUAD
SMAJLOVIĆ ASIF
TEFTEDARIJA EMIRA
HODŽIĆ ALDIN
ALIĆ ALDIN
ĆEHOVIĆ ELDIN
SPAHIĆ-ĆOROVIĆ BELMA
MUJKIĆ HUSIDIN
MUJEZINOVIĆ FEHIM
ŠENDEROVIĆ LEJLA
ŽIGIĆ MINEL
POTURAK ERMINA
DŽINDO MIRNESA
HOTIĆ SENAD
KOPIĆ ARNELA
KORJENIĆ MUHAREM
TORLAK MEDINA
ALAGIĆ ADIMIR
DŽINDO VEDRANA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

PIKNJAČ ESAD
EFENDIĆ MAJA
ABASPAHIĆ FUAD
SIVAC MUNIB
ŠUĆUR NADA
HASANOVIĆ VEHBIJA
FERHATOVIĆ HASAN
BAŠOVIĆ AZRA
BISIĆ DINO
BRADIĆ VAHIDA
ĆUTAHIJA HARIS
KOŽLJAK IRMA
ALIĆ SUAD
KUŠMIĆ OMER
HAMZA BEDRUDIN
ADEMOVIĆ REFIK
HASANOVIĆ JASMINA
GLUHOVIĆ ALIJA
SANDŽIĆ MENSURA
BULJUBAŠIĆ MUHAMED
HRNJIĆ SAMIR
BIBIĆ AMRA
BLEKIĆ MEHO
ĐEDOVIĆ ADIS
HASIĆ NERMINA
JERILOVIĆ RUŽA
ŠKORO HAMDIJA

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

KASUMAGIĆ SENADA
ABDIČEVIĆ MALIK
HADŽIĆ JASNA
KAHRIMAN ALEN
PRIBIŠIĆ SAMIRA
ADEMOVIĆ EMIR
TULIĆ MIRSADA
BEŠLIJA KENAN
SIJAMHODŽIĆ ZADA
TULIĆ EDIS
KAHRIMAN SANELA
KUNOŠ HAD
PEKIĆ IMAN-SARA
OKANOVIĆ JASMIN
ČUSTOVIĆ ADNA
FEJZIĆ SUAD
ALIBAŠIĆ EMINA
AŠIĆ MEHO
ALIĆ MIRELA
VUK MEDIN
DŽINIĆ MUAMER
DŽAFEROVIĆ BERINA
BEĆIROVIĆ RIZAH
HASANOVIĆ AMER
HASANOVIĆ JASMINA
ČUTURA MELIS
HUSEJNOVIĆ INDIRA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ŠPILJAK SAMIR
DŽINDO SAMIRA
HALAČ NIHADA
GAJEVIĆ SEAD
CVRK ĆAMIL
BAJROVIĆ SUVAD
SUBAŠIĆ MEHMED
ROVČANIN ALDINA
HASANOVIĆ JASMIN
KUKULJAC FERIZ
HALAĆ JASMINA
KOZIĆ ISMIR
JUŠIĆ ENVER
ŠIŠIĆ NERMINA
ŠABIĆ ANETA
HADŽIFEJZOVIĆ EDIB
KATADŽIĆ MIRSAD
HELAĆ MUAMER
KABILOVIĆ ELDIN
SMAJLOVIĆ EDISA
SINANIJA SEJAD
ČUKOJEVIĆ ENVER
ŠABANOVIĆ MEDIHA
ASOTIĆ IZET
ŽIGIĆ ADNEL

26 ROVČANIN EDINA
27 PLEĆAN HIMZO

136 - CENTAR SARAJEVO/ЦЕНТАР САРАЈЕВО

136 NAČELNIK/GRADONAČELNIK CENTAR SARAJEVO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ЦЕНТАР
САРАЈЕВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 BEČIREVIĆ DŽEVAD

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 GRABOVICA HIDAJETA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SRNA SEAD

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 ZVIZDIĆ HAJRUDIN

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 VIKIĆ DRAGAN

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 BAJRAKTAREVIĆ ADNAN

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 RAPA AVDO

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ČELIK KERIM

00877 NAŠA STRANKA
1 SOMUN-KRUPALIJA LEJLA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 BACKOVIĆ ZAIM

136 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA CENTAR SARAJEVO / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ЦЕНТАР САРАЈЕВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KAMOČAJI IGOR
AGIĆ NOVKA
ISOVIĆ FEĐA
KOVAČEVIĆ SLAVEN
BAJIĆ SELMA
MEKIĆ AMEL
KOJOVIĆ MAJA
STOJANOVIĆ IGOR
GAZIJA JASMIN
VIKIĆ MUSIĆ VEDRANA
HERCEGOVAC-PAŠIĆ VESNA
VRABAC DŽEVAD
KARAMEHMEDOVIĆ ILJAS
MARKOVIĆ NINA
IVIŠIĆ ZVONKO
KURT ALMIR
TESKEREDŽIĆ TEA
HAŠIMBEGOVIĆ JASMINA
ŠOŠIĆ SVJETLANA
HASKOVIĆ SABRO
DRINO BORISLAVA
SALER ZLATAN
DELIĆ-ŠORLIJA ZARFA
ALTARAC ŽELIMIR
MARJANOVIĆ LJEPOJKA
ZEKOVIĆ MIRZA
KRAJNOVIĆ UNA
BEHA SALIHA
SALČIN NEDIM
AVDIBEGOVIĆ SANELA
ŠKAVO NEVENKA
TIHIĆ NIHADA
COCALIĆ MUHAMED
JAHA ARIJANA

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BOGDANOVIĆ SANJA
ŠOŠEVIĆ ŠAĆIR
IBRAHIMAGIĆ VASILIJA
FESTIĆ SULEJMAN
BOLJANIĆ SNEŽANA
HODŽIĆ ELDINA
OMEROVIĆ MENSUR
KOŠTOVIĆ AMINA
BOŽOVIĆ AMRA
HASANOVIĆ RAMADAN

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

AJNADŽIĆ NEDŽAD
HANDŽIĆ INDA
ALIĆ SENAD
MULIĆ MUSTAFA
GREDIĆ AIDA
HERENDA AMER
MUHAREMOVIĆ MEHMED
BULJUGIĆ DŽENISA
MARKOVIĆ SLAVEN
KATICA VELIJA
ČORDALIJA VEDINA
PANIĆ ŽELJKO
ŠIKALO EDIN
BEŠLAGIĆ ELDINA
ĐOZO SEJAD
MUSEMIĆ KEMAL
KHATTAB LEJLA
ĆUREVAC SALKO
AVDAGIĆ KENAN
KALAMUJIĆ VILDANA
BALIĆ AMER
KURTOVIĆ EKREM
BOSNO SENADA
BUČAN HADŽO
KRZIĆ EMIR
KRVAVAC RAZIJA
SILJANOVIĆ NENAD
HASANOVIĆ MUHAMED
KOČO ARIJANA
SARAČ SENAD
OSMANOVIĆ SENADA
HASANOVIĆ HAMDIJA
CVRK MIRSAD

01254 NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

KRAJINA JASMIN
HODŽIĆ AIDA
TABAKOVIĆ MIRZA
MUKLADŽIJA ALEM
SOFTIĆ ZUMRETA
BIBEROVIĆ SAMIR
HALILOVIĆ MEVLUDIN
HRVAT-KADIĆ IZABELA
SERHATLIĆ KENAN
BEHLULOVIĆ ARMIN
ČOLIĆ LEJLA
ĆATOVIĆ HARIS
ISMAILI AMIRE
SEJTARIJA ENISA
HASANOVIĆ ERNEDIN
DOKARA AMAR
LOGO ALMIRA
PATKOVIĆ MEVLUDIN
USTAMUJIĆ NEDŽAD

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

HODŽIĆ SADA
HUREMOVIĆ ALMEDIN
AGIĆ SEAD
TELAKOVIĆ AMILA
FERIZ ALMIR
HASANBEGOVIĆ ELDIN
ĆUROVIĆ LEJLA
TURANOVIĆ SELMA
ZVIZDIĆ EDIN
HODŽIĆ MIRELA
MIROJEVIĆ EDIN
ŠLJIVO AMIR
HASANOVIĆ ALMEDIN

01285 NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

DUDIĆ MUHAMED
MALJA LEJLA
KUČUK OSMAN
ŠAKOVIĆ EDIN
ALAGIĆ DŽENANA
MEŠANOVIĆ JASMINA
GERINA BESALET
HAJRIĆ AMELA
LOTINAC MUSTAFA
LAZAREVIĆ NENAD
AŠČIĆ LEJLA
MUHIĆ BENJAMIN
ČEKRO ENVER
ARSLANAGIĆ AFERDITA
FATKIĆ NERMIN
RAMOVIĆ EDIN
HAMZIĆ MIRNELA
HASKOVIĆ HASIB
ROSIĆ ŽANI
MEŠINOVIĆ FERIDA
BEGOVIĆ ŠABAN
MUHIĆ AMAR
KULIN SALIHA
POGARČIĆ IVA
HODŽIĆ HAMED
AVDIBEGOVIĆ VAHIDA
ALIĆ SEAD
DURIĆ ASIM
PUŠKA ASMIRA

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТАНКОСИЋ СРЂАН
ПУШАРА НЕВЕНКА
СИМЕУНОВИЋ РАНКО
ВУКОВИЋ НАДА
РАЂЕНОВИЋ МИЛЕВА
ЈЕШИЋ ЧИРО
СТАНИШИЋ МАКСИМ
ТАНКОСИЋ ЉУБИЦА
ЈЕШИЋ ЖЕЉКА
МИКИЋ ЉУБИША

11 ЋОРОВИЋ БОЈАН

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DIZDAREVIĆ ARIJEL
MEŠINOVIĆ JASMINKA
TRGO MUAMER
NIKOLIĆ AGIM
BAŠIĆ HEDINA
VOJNIKOVIĆ ASIM
KRILAŠEVIĆ ARMIN
NIKŠIĆ-LEKIĆ FERIHA
KASAPOVIĆ MUHIDIN

00027 HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
1 RILL ANTON

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

RAPA RASIM
ZVIZDIĆ SAVETA
PEJAKOVIĆ JOSIP
SENIĆ-PITA MILKA
JAŠAREVIĆ OSMAN
HALKOVIĆ SELMA
FAZLAGIĆ IRFAN
BALOVIĆ EMINA
DAUTEFENDIĆ NEDŽAD
BILANDŽIĆ ANDREA
RAŽANICA ALIJA
NUAJ LEJLA
ŽILIĆ SEMIN
MILIĆ AMNA
SOLDO MILE
VUJASIN DANIJELA
BILAS SANJA
PEJAKOVIĆ TATJANA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OSTOJIĆ ZORA
SLATO MUJO
DIZDAREVIĆ ŠEVALA
HAJVAZOVIĆ EMINA
GERIN AHMED
ŠABETA RASIM
RAMIĆ ISMETA
ŠARIĆ IBRAHIM
ČENGIĆ MENSUD
ŠIMIĆ VLATKA
LUKAČEVIĆ ABDUSELAM
ANDRIĆ-MUSIĆ VLATKA
HODŽIĆ VAHID
SAHAČIĆ SABINA

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

RADOJEVIĆ BRANKO
DRAGUŠIĆ MAJA
NUAJ PREN
MATKOVIĆ GORDANA
ŠEGO MIRO
BARIŠIĆ PAVA
KORJENIĆ DENIN
TODOROVIĆ LJERKA
HODŽIĆ ĆAMIL
DEMIROVIĆ MUNIRA
HASETA HADŽO
RAKANOVIĆ TATJANA
DILBEROVIĆ LJILJANA
PAMUK OSMAN
GAŠI ENISA
RAGUŽ RUŽA
BRKIĆ BRANIMIR
KALJANAC NEDELJKA
NUHANOVIĆ SANELA
HODŽIĆ MUSTAFA

01255 VIZIONARSKO DEMOKRATSKA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DERVIŠEVIĆ MUNIB
JELEŠ ALDIJANA
HRUSTEMOVIĆ MIRZA
MEKIĆ AMIR
DIZDAREVIĆ ELMA
ČENGIĆ AMIL
JELEŠKOVIĆ ALIJA
ČOLIĆ BELMA
ČENGIĆ MUHIDIN
KATICA VELAGA
TIRO BERINA
LIVNJAK MUGDIM
DURMIŠEVIĆ ELMIR
KADRIĆ ŠEJLA
HONDO MIDHAD
GALIĆ PREDRAG
GUŠIĆ FATIMA
MAKSUMIĆ DŽEVAD
BAJRAMOVIĆ ISMET
BAHTANOVIĆ BERINA
BEGIĆ MUJO
HADŽIOMERAGIĆ BAKIR
ABAZOVIĆ NAIDA
PAVASOVIĆ NEBOJŠA
PANDŽIĆ ELVIN
KAHRIĆ MAIDA
MEHONJIĆ SMAIL
HOŽBO ADMIR
RAMIĆ ERMINA
MUJANOVIĆ MELISA
HASANOVIĆ SUNIJA

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 KERLA SUVAD

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MUJKIĆ AJLA
TUCAKOVIĆ ESO
NUMANOVIĆ AVDIJA
DEDOVIĆ-HALILBEGOVIĆ GJULERA
HASANOVIĆ SEVDALIJA
BRKIĆ MEHMED
ČENGIĆ NEJRA
ABAZA RAMIZ
HRVAT SELIM
SARIĆ EDINA
ŠENDEROVIĆ AMEL
KURTOVIĆ ADEM
SMAJIĆ ZIJADA
KALJANAC SEAD
KUJUNDŽIĆ EMINA
ALIĆ FERID
SMAJIĆ AJDINA
BAJRAKTAREVIĆ RAMIZ
ŠKAMO MURAT
KADRIĆ MUNIRA
PAPIĆ SUAD
DOTLIĆ MILENKO
LETIĆ MUHAMED
GRCIĆ BELMA
KARAMAN BEĆIR
BREKALOVIĆ VASVIJA
PITA HALID
AHMETSPAHIĆ JASMINA
ALIĆ MIRSAD
HASANOVIĆ FARUK
ABDUZAIMOVIĆ-FILIPOVIĆ SADETA
DEDOVIĆ ESAD
TATLIĆ ADISA

00731 EKOLOŠKA STRANKA E5 - ZELENI
1 KURTAGIĆ ERNES
2 HASANAGIĆ ENVERA

00032 DEMOKRATSKA STRANKA INVALIDA BOSNE I HERCEGOVINE
1 SAMOUK ŽANKA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 JURJEVIĆ JAKOV
2 NOVAKOVIĆ ANA
3 BOŠNJAK RUDOLF

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4

JUSKO ISMIR
KARIĆ FARAH SANELA
FAZLAGIĆ HARIS
ŠLJIVO NEDELJKA

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LATIF EDINA
KNEŽEVIĆ ALEKSANDAR
LUKAČEVIĆ RIZAH
BOŠNJAK FADILA
KAPO AMER
BEŠLIJA FERID
HASANBEGOVIĆ-FAZLIJA AIDA
USTAVDIĆ EMIR
FAZLIJA SENAD
TUBIĆ ZIKRETA
ČOLPA ERMIN
MULIĆ NEDŽAD
TUZLIĆ ELMA
ČANČAR AHMED
VRAŽALICA ADNAN
BALIĆ AZRA
OSMANAGIĆ SENAD
ŽELJO SEAD
SINANI AFRODITA
BERKOVAC IZET
KOMARICA MIRSAD
HADŽIHASANOVIĆ MERSIHA
TUZLAK MUGDIM
BOŠNJAK ZVONIMIR
KALUĐEROVIĆ AJŠA
DURAKOVIĆ SEMIR
ŠEBO MIRSAD
RAMOVIĆ FATIMA
MAŠALA ALMIR
BOSOVIĆ KERIMA

01268 SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PETROVIĆ SAŠA
ISMIĆ NADINA
KRALJEVIĆ DAMIR
RAMIĆ TARIK
ŠKAMO SANELA
ŠIŠIĆ AKIR
AL-RAWASHDEH ASEM
SADIKOVIĆ IRMA
KALUĐERČIĆ ALEKSANDAR
HUBIJAR MEHMED
BOGILOVIĆ AMINA
ABINUN BORIS
BAJRAMOVIĆ ŠEFAJETA

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5

MAŠIĆ MERIMA
VRAGO ĐEVAD
MUHAREMOVIĆ EMINA
MUJAKIĆ ANESA
MAŠIĆ REŠAD

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

TURAJLIĆ ALIJA
MAKAREVIĆ MURISA
ČIZMIĆ ELVIR
HADŽIAVDIĆ-IBROVIĆ BELMA
MIROJEVIĆ NURKO
OSMANOVIĆ SABIT
KURIĆ ALMA
MRAHOROVIĆ MUHAMED
PAŠIĆ SAFET
ŠORLIJA MEDINA
LUČIĆ ZORAN
AVDIĆ EMIR
KARAHASANOVIĆ SANELA
KREČO BAKIR
ARSLANAGIĆ MIRZA
IBRIŠIMOVIĆ-ČOLAKOVIĆ NAIDA
DURMIĆ IRFAN
KURIĆ SEAD
MARIĆ SELMA
AVDIĆ DANIRA
IBRAGIĆ EMIR
HADŽIĆ ALMA
MIFTARI HAJRUDIN
BEŠOVIĆ MILICA
HABIBIJA AIDA
MUSTAGRUDIĆ-AVDIĆ FARUK
MIROJEVIĆ MIRSAD
JOKIĆ-PICHIER SNJEŽANA
MIFTARI AIDA
SABLJICA DŽAFER

01223 TAHIR HAMZIĆ - NEZAVISNI KANDIDAT

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

KLJUIĆ STJEPAN
LEKIĆ MELIHA
LAZOVIĆ MIRO
TOPIĆ DŽEVAD
GRGIĆ IVANA
LAGUMDŽIJA NERMIN
BERISALIĆ SALIH
LAČEVIĆ NADA
ČAUŠEVIĆ ADNAN
AVDIĆ ĐEVAD
GRABOVICA FATIMA
AHATOVIĆ NEDŽAD
MAŠIĆ MURIS
VRANIĆ ALMA
MIROJEVIĆ ADNAN
ČENGIĆ NEVENKO
HUBANA-ĐULALIĆ AZRA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LUKAČ NEDIM
ŠOGOLJ MIDHAT
SMAJLAGIĆ ALMA
BEĆIRBEGOVIĆ SEMIN
TOPALOVIĆ ĐEMO
GOLEMAC ELIZABETA
KAZIĆ SAMIR
FILIPOVIĆ IZUDIN
ŽIGA DŽENITA
KREMENJAŠ JASENKA
SEJDIĆ RAMIZ
HAMZIĆ MURIS
NIKŠIĆ TARIK
MEHMEDBEGOVIĆ ANA
GANIBEGOVIĆ RIJAD
LUČKIN SELMA
ŽILIĆ MUJO

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MUSTAFIĆ EDIN
NIKOLIĆ VARJA
FAZLIĆ SAMIR
ZULFIKARPAŠIĆ AMRA
UK NIHAD
ROŽAJAC SUAD
KOSANOVIĆ SLOBODAN
ŠIMPRAGA JASNA
KRSTIĆ PAVLE
RAJIĆ ANTON
SALKETIĆ AIDA
MUMINAGIĆ AIDA
TOPIĆ MIROSLAV
KUSKUNOVIĆ AMELA
AFGAN NAIM
MURTIĆ AIDA
STEFANOVIĆ ALMIR
MEHMEDBAŠIĆ SLOBODAN
POROVIĆ NURKO
ŠKRIJELJ MIRSADA
HASKIĆ FUAD
PITA SUAD
PAUNOVIĆ JELENA
ABADAN ANESA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BUBICA JUSUF
MEKIĆ ELMIRA
SALIHEFENDIĆ RAIB
RUHOTINA MEDINA
DELALIĆ RUŠID
DŽAFEROVIĆ MIRELA
KADIĆ FADIL
GABELA ŠEJLA
ZALJEVIĆ DAVUT
HANDŽIĆ SANJA
HAJDARPAŠIĆ HUSEIN

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

POLJAK DENALDA
ČENGIĆ ARMIN
MALIČEVIĆ NINA
SIRĆO DINO
MUHIĆ BELMA
BACKOVIĆ FARIS
DŽAKA ALMA
BILAJAC AMIR
BEKONJA BOJANA
HADŽIMUHOVIĆ SMAIL
FEJZIĆ ENIDA
MURATOVIĆ ADEL
ŠARENKAPA JASMINA
ĐUZEL JOSIP
ĐEDOVIĆ LEJLA
FILK RIKARDO
MAŠIĆ LAMIJA
BRAJLOVIĆ ABDUL AZIZ
ČUSTOVIĆ ADMELA
VRABAC ADNAN
PODGORICA INES
HADŽIMUSIĆ ADNAN
BILALIĆ BAHRUDIN

01276 KOMUNISTIČKA PARTIJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

LOVRIĆ IRINA
TANOVIĆ ALEN
MIRKOV BOJAN
HASANBEGOVIĆ ALEM
POPOVIĆ EMILI
HORO SAMID
HASKOVIĆ IBRAHIM
BAJIĆ ŽANKA
ALIBEGOVIĆ MAHIR
HALVADŽIJA MERSIHA
MITIĆ ZLATKO
BAŽDAREVIĆ MEDINA
HATIĆ EJLA
DRLJEVIĆ ZLATAN
HAMZIĆ DŽENANA
HAJDAREVIĆ EDIN
ZEKOVIĆ SUADA

137 - STARI GRAD SARAJEVO/СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО

137 NAČELNIK/GRADONAČELNIK STARI GRAD SARAJEVO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК СТАРИ
ГРАД САРАЈЕВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 LULIĆ HARIS

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 MURATOVIĆ IRMA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 SKAKA ABDULAH

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 HRENOVICA EMIR

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1 COKOJA EMIR

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 HADŽIBAJRIĆ IBRAHIM

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1 ALIĆ SAUDIN

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 ŠABANOVIĆ SABAHUDIN

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ZLATAR EMIR

00877 NAŠA STRANKA
1 AGANOVIĆ ARIJANA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 ČELJO ALIJA

137 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA STARI GRAD SARAJEVO /
ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА СТАРИ ГРАД САРАЈЕВО
01540 ŠVRAKIĆ MUHAMED - NEZAVISNI KANDIDAT

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

LJUJIĆ-MIJATOVIĆ TATJANA
ČENGIĆ IRFAN
EMIRHAFIZOVIĆ FARUK
KARAČIĆ AIDA
LER ŽELJKO
KOVAČ HILMO
TANOVIĆ HARIS
TODOROVIĆ LJUBICA
ČENGIĆ HUSEIN
MUZUROVIĆ SUAD
GOLIĆ AMINA
ŠTUKAN MUSTAFA
TORLAK AZRA
GARIBIJA MALIK
BJELAN MAJA
SPAHO EDIN
JAŽIĆ AMELA
HADŽIALIĆ HASAN
HUSIĆ HALIL
SMJEČANIN ĐEVDETA
JUSIĆ ADNAN
MUŠIKIĆ EDHEM
DIZDAR DŽANA
SELMANOVIĆ BESALET
DRAGOLOVČANIN SANEL
NEZIROVIĆ MIRSAD
SALIHODŽIĆ AZRA
HABIBOVIĆ MIRSAD
KATICA AMRA
TURKOVIĆ HANEFIJA
HODŽIĆ AVDO
BUČO SALMIR
LIMOV LIDIJA
DRAPIĆ AMEL

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7

BEGIĆ VASVA
ČUTUNA DŽEVAD
MUSLIĆ FUADA
HAMZIĆ AMIR
ČOMOR AMRA
MURATOVIĆ SAMIR
DIZDAREVIĆ ALDIJANA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1
2
3
4
5
6

AGIĆ SULJO
SOFTIĆ AZRA
AVDIĆ RIZAH
MUJČIĆ ADNAN
DŽUVIĆ SADŽIDA
ĆOSOVIĆ JUSUF

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

OLOVČIĆ AMILA
DŽEMIDŽIĆ ADNAN
BEJDIĆ JELA
ISAKOVIĆ SAMIR
ROVČANIN EMINA
MAŠIĆ IBRAHIM
ZUBČEVIĆ MIRALEM
SILAJDŽIĆ LAMIJA
ZAČIRAGIĆ BAKIR
RAMIĆ MIRZA
MUSTAFIĆ LEJLA
ARNAUTOVIĆ AVDO
ZIMIĆ BELMA
ZAHIRAGIĆ MUNIR
DAUTOVIĆ TARIK
BUROVIĆ ARNELA
ŠAHOVIĆ MURAT
KUMRO AHMED
KOMARICA AMINA
DELJKOVIĆ VEDAD
FERHATOVIĆ NIDAL
MOĆEVIĆ HALIMA
LAZOVIĆ MIRZA
AHMEDBEGOVIĆ MUAMER
JUSIĆ MIRELA
TALJANOVIĆ ESAD
AVDAGIĆ AVDO
SOFTIĆ NEJRA

01254 NOVI POKRET BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

KRUPALIJA NIJAZ
BAŠOVIĆ EDINA
SEJDIĆ ALIJA
PURIŠ ELVEDIN
HUSIĆ INDIRA
GAŠI ARNEL
ČUSTIĆ NAMIK
HASOVIĆ NERMANA
MEMIŠEVIĆ AMINA
TALIĆ BERINA
PITIĆ JASENA
MEHMETOVIĆ ALMEDINA

01285 NEZAVISNA LISTA - ZA MOJ GRAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MEHIČEVIĆ-DODIK AIŠA
HASIĆ KEMAL
UGLJANIN ERNAD
MURATSPAHIĆ FERIDA
DODIK VEDRAN
HONDO MALIK
ZEJNULLAHU DŽEMINA
MISTRIĆ DŽENANA
BOJADŽIĆ NIHAD
TORLAK NANA
ĆATOVIĆ SUAD
JAJETOVIĆ ARVIN

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

BRATIĆ DIJANA
HABIBOVIĆ KEMO
CERIĆ ZLATAN
KOZICA AJLA
HADŽIĆ ARMIN
OMERBEGOVIĆ EDIN
BEŠLIJA ARMINA
ŠEHOVIĆ IRFAN
IMŠIRPAŠIĆ FARUK
BULBUL JASMINA
BAGOJE BRANKO
DIVOVIĆ JASMIN
DUDIĆ ELVISA
SULJAGIĆ FAHRUDIN
SVRAKA HARIS
BILIĆ SELMA
PISKIĆ SENAD
KAJANIJA UZEIR
ŠORLIJA ZUMRA
KOBILJAK FARIS
ŠIŠIĆ ADIS
ARNAUTOVIĆ ALMASA

00036 BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KESTENDŽIĆ KENAN
BAJRICA LEJLA
DERVOVIĆ ESMER
IMAMOVIĆ EMIR
MUJKOVIĆ ŠEJLA
HODŽIĆ KENAN
HAMZIĆ SENADIN
GRBO MELINDA
ŠABETA SAHUDIN
MUZUR AMELA
SARAJLIĆ AMIR
TRNKA ANESA
MULALIĆ EMIR
ŠEHOVIĆ ADNAN
DŽIDO MIRJANA
ĐONO EDIN
LEKIĆ JELENA
POTURIĆ MIRELA
MUSLIĆ EDIB
GRCIĆ LEJLA
HAMZIĆ SEAD
DŽANANOVIĆ MEDIHA
PLEHO SANELA
POTOGIJA SAMIR
KRŠO SAMRA
HODŽIĆ AMIR
KESTENDŽIĆ KEMAL
TRNKA SEHIJA
DROBAC MIRNA
HASANOVIĆ AIDA
SARAČEVIĆ ADIS
BALAŠ FEHIMA
MERDANIĆ AJIŠA

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

TRHULJ EMINA
GLAVAŠ OMAR
MERIĆ ERVINA
RIBIĆ SELMA
AHMETOVIĆ NEDIM
PAŠIĆ VERNESA
KOMAR SNJEŽANA
BIĆO NEDŽAD
SMAJLOVIĆ INDIRA
SULEJMANI EDINA
HAJDAREVIĆ ALEN
MIRKOVIĆ ANDREA
HRAPOVIĆ MARIJETA
TRHULJ NEDŽAD
BULGURDŽIĆ LAMIJA

00513 STRANKA PENZIONERA - UMIROVLJENIKA BOSNE I HERCEGOVINE SP-U BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

KARIĆ SUADA
NUHIĆ MUHAMED
ZORIĆ VERA
HAJDAREVIĆ ASIJA
EFENDIĆ HAMID
ABLAKOVIĆ MARIJA
ŠAĆIRAGIĆ RABIJA
ALAGIĆ MAHMUT
ISOVIĆ NAFIJA
BRKIĆ LEJLA
TURČINOVIĆ KEMAL
KREŠEVLJAKOVIĆ FETANETA
BEZDROB RAIFA
ŠAĆIRAGIĆ AHMED
JAZVIN HAVA
ADILOVIĆ INDIRA
BUREK IZET
SARIĆ AIDA
KULO AZEMINA
FETAHAGIĆ TARIK
KILALIĆ SADETA
PEŠTEK ZEHRA
PURIŠ EMIN
RIZVAN AZRA
BEGANOVIĆ JASMINA
EMINIĆ OMER
ČORBADŽIĆ ZINETA
ŠTABEK BEDRIJA
MEMIŠEVIĆ RIAD
ČENGIĆ ENVERA
NOVO DŽAVIDA
BJELAK IZET
FETIĆ AMRA
ZAHIRAGIĆ AJDIN

00004 STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

GOJER GRADIMIR
COKOJA SABINA
ČOLIĆ MENSUD
TALIĆ ADNAN
REDŽOVIĆ-HALILOVIĆ AMELA
ŠETIĆ REMZIJA
ŠABANIJA NERMIN
KURTAGIĆ DIKA
MAŠIĆ AHMET
ARNAUTOVIĆ HILMIJA
IKANOVIĆ AMELA
NAMETAK MUHAMED
TURKOVIĆ HASAN
HODŽIĆ AIDA
MUCIĆ FAHRUDIN
SPAHIĆ FEHIM
PANTELIĆ IVANA
DEMIROVIĆ DINO
ŠEHOVIĆ ABID
RESIĆ ENISA
LAČEVIĆ MUSTAFA
JAKUBOVIĆ EDIM
JAŽIĆ AMINA
ČORALIĆ TAHIR
TAHIROVIĆ ESAD
JUSIĆ MUKADESA
ĆOSO NEDŽAD
HADŽIHASANOVIĆ AIDA
DORFER ALAN
MUSTAFI AJRIZ
SIJERČIĆ SELMA
HUKELIĆ RABIJA
NALIĆ HARIS
MAHOVIĆ DALILA

00734 HSP BIH - HRVATSKA STRANKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
1 TUCAKOVIĆ MIRA
2 RAHIĆ BEĆIR

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HODŽIĆ ALIJA
SEMENDRIĆ AMRA
OSMANAGIĆ AMER
SMAJIĆ HAJRUDIN
RAKONJAC BRANISLAVA
ŠLAKI HIKMET
HODŽIĆ SALIH
ATAGIĆ LIDIJA
MUSLIM ELVIR
HADŽIHALILOVIĆ FIKRET
MUSIĆ DŽEHVA
ŠKALJIĆ SEID

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KAROVIĆ SENAD
ŽUBI VIRDŽINA
HUSIĆ ELMIR
KUČUK FAHRUDIN
JAŠAREVIĆ ALMA
PEKMEZ MENSUD
MUHIĆ SAMIR
RESULOVIĆ-UKIĆ EMINA
MORALIĆ ELVEDIN
DŽABIJA ADIS
BANDIĆ SENA
PARLA JASMIN
CIKOTIĆ SAMIR
ALIĆ MINELA
MILIĆ MUAMER
KAROVIĆ ADMIR
KARADŽA ELMA
BEŠIREVIĆ ARMIN
MUJOVIĆ NUMAN
BAŠIĆ ŠEJLA
VARAKI MENSUR

01268 SES - STRANKA ZA EVROPSKO SARAJEVO
1
2
3
4
5
6
7

BUNJO MIDHAT
DEMIROVIĆ SENADA
KARIŠIK IFET
PECAR NERMIN
MUJANOVIĆ-DURMIŠEVIĆ ANELA
SINANOVIĆ ALIJA
BUNJO JASMINA

00455 LDS - LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

BILIĆ ABID
FERHATOVIĆ SNJEŽANA
HAJDAROVIĆ MIRSAD
OMEROVIĆ ESAD
HONDO IRMA
ALIĆ ADNA
ĆUTAHIJA MUSTAFA
AHATOVIĆ MEHMED
BEGIĆ ALIJA
ĆUREVAC SUADA
ŠETA NEIRA
ZOLJ ZAIM
ARNAUTOVIĆ EDIN
BEHLULOVIĆ ADIS
VRAŽALICA SABRINA
ŠETA HAZIM
POPARA SAMIR
GORUŠANOVIĆ SELMA
BEGIĆ FARUK
PINJO ALMIR
FILIPOVIĆ SEJDA
GORUŠANOVIĆ ADNAN
NUHIĆ NERMIN
JAŠAREVIĆ AMIR

25
26
27
28
29
30
31
32

OMEROVIĆ ZIJAD
DŽAKMIĆ AIDA
POPARA AMAR
ČESIR ISMAR
MEŠANOVIĆ RAZIJA
AGIĆ AMER
RADAČA NUSRET
MEMIĆ MIRELA

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

KARIĆ SEID
HAJDAREVIĆ SUVADA
KAPA KERIM
KAKNJO HASAN
ČELIK AMINA
PEŠTEK ALIJA
PAŠANOVIĆ MUHIDIN
ZAČIRAGIĆ LAMIJA
IMAMOVIĆ ADI
JANJAC ADNAN
GOLO AMELA
KARAĐUZOVIĆ HARIS
KAPETANOVIĆ HALID
GUŠTER ANESA
DURAK ALMEDIN
GOLO MIRZA
MAREVAC JASMINA
RAMIĆ SAFET
FRLJ MUFID
KARIĆ FATIMA
OSMANAGIĆ BERIN
ČUSTOVIĆ MIA
DŽAFIĆ NEDIM
HALILOVIĆ MAHMUD

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HRVO HARIS
AVDIĆ AMELA
HASEČIĆ HAJRUDIN
ALIĆ VAHID
MUHAREMOVIĆ SANELA
MIROJEVIĆ MENSUR
ČENGIĆ ALEN
AŽDAJIĆ JASMINA
ALIKADIĆ ARMIN
DEAK MIRJANA
MAŠIĆ ARMIS
NOKTO ISMIR
DELIBAŠIĆ SENADA
DŽAFERAGIĆ EMIR
DERVIŠAGIĆ HARIS
BOROZAN MERIMA
KURAHOVIĆ SENAD
ČAGALJ-KASALO ADELINA
PITIĆ SEAD
ĆEHAJIĆ AMIR

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

TABIĆ RIADA
KASALO ALMIR
ČOLPA NIHAD
KORDIĆ MELISA
HIROŠ NEDIM
DRAČE NAZA
ULAK FIKRET
VUKOVIĆ DANILO
MILADIN SEMINA
TELALAGIĆ HAMZA
ČAGALJ ADMIR
HODŽIĆ SANELA
TIMKOV NENAD
TORLAK SADIK

00877 NAŠA STRANKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

GREBO VEDRAN
KOLČAKOVIĆ MERSIHA
HANDŽIĆ VIBOR
DOBRAČA AIDA
MUJEZINOVIĆ EDIN
ČENGIĆ MAJDA
KARAHMET HARIS
MUJANOVIĆ MERIMA
BRANKOVIĆ ELMEDIN
KUPUSOVIĆ ADLA
LJUHAR ZLATAN
ALAJBEGOVIĆ MAJA
HADŽIBEGIĆ KEMAL
TUZLAK NEJLA
MARINKOVIĆ BORIS
BAROŠ JASMINKA
IVIĆ DARKO
HADŽIOSMANOVIĆ VESNA
LER BORIS
HAVERIĆ SANJA
BAROŠ IGOR
MEŠIĆ MEHMED
HAFIZOVIĆ ALIJA
HRUSTEMOVIĆ NIHAD

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

BJELAK NERMIN
TUNOVIĆ ISMETA
ĆESIR ALEM
IBRULJ EDIN
MISIRLIĆ AMELA
MUSIĆ RUŽDIJA
ĆATOVIĆ ARMIN
VEJSILOVIĆ EMINA
KALJANAC EKREM
OMERHODŽIĆ MUZAFER
LOKMIĆ INGA
DŽAFO EROL
KARIĆ SEDAT
KURAHOVIĆ SAMRA

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ROVČANIN HARIS
POZDER MAHIR
TIKVEŠA DŽENANA
KARAMEHMEDOVIĆ ADNAN
BAŠIĆ MESUD
ABDURAHMANOVIĆ AZRA
MUJEZIN IZET
TURČILO ELVIR
KRIŠĆO AIDA
ĆURT EDIN
PECIKOZA HALIL
BAJRAMOVIĆ MINELA
MRZIĆ KENAN
HABEŠ EMIR
KASAPOVIĆ ELMANA
MALIČEVIĆ AMIR
TELAKOVIĆ ENES
FERHATOVIĆ AHMEDINA
GEŽO OMER
BOGUĆANIN ALMIRA

01400 SMAJLOVIĆ-HERIĆ ENISA - NEZAVISNI KANDIDAT

138 - ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД/ISTOČNI STARI GRAD

138 НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД / NAČELNIK/GRADONAČELNIK ISTOČNI
STARI GRAD
00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 МАЛЕТИЋ БОРО

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1 ГАШАНОВИЋ БОЈО

138 ОПШТИНСКО ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА ИСТОЧНИ СТАРИ ГРАД /
OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA ISTOČNI STARI GRAD
00732 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
1
2
3
4
5
6
7

ДЕРИКОЊА ДРАГОЉУБ
КОСМАЈАЦ СНЕЖАНА
ПАЛАМАР МИЛАНКО
ТАДИЋ НЕБОЈША
ПАЈИЋ БОЖИЦА
ЦИНЦАР ДРАГИША
ЛОПАТИЋ ОГЊЕН

8
9
10
11
12
13
14

ПЕТРИЧЕВИЋ МИРЈАНА
ЧЕКО ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ВАСО
БЕКРИЋ ЉИЉАНА
ПАЈИЋ ПЕТКО
ПЕТРИЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
БУЧЕВАЦ ЉИЉАНА

00461 ДНС-ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ
1
2
3
4
5
6
7
8

ДОШЛО-ПАЛАМАР ДАНИЈЕЛА
ПАЛАМАР ДРАГОМИР
ПАЛАМАР НАДА
ЛУЧИЋ ДРАЖЕН
ГОЛИЈАНИН БОЈАНА
КОШАРАЦ ЊЕГОШ
ЂОРДА ДРАГАНА
ВУЛИНА ЖЕЉКО

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ОБРАДОВИЋ БУТКО
ДРАГАШ ДУБРАВКА
ЋОСИЋ ПЕТКО
ЦИНЦАР РАДОМИР
ТАДИЋ ЗОРИЦА
ЂУРИЋ НЕНАД
ПЕТРИЧЕВИЋ НЕБОЈША
ОБРАДОВИЋ НИНА
ЛИЗДЕК МИЛОРАД
ПЕТРОНИЋ СЛОБОДАН
БЛАГОЈЕВИЋ ЖЕЉКА
ВИШЊИЋ СРЕТО
ЋОСИЋ АНЂЕЛА
РАЈИЋ ГОЈКО

00440 ПДП- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЈОВИЧИЋ СЊЕЖАНА
МАЛЕТИЋ РАНКО
ЛАЛОВИЋ ДОБРОСАВ
ТАДИЋ СПОМЕНКА
ГАВРИЛОВИЋ БОЈАН
РАДОЊА СРПКО
ПЕЈОВИЋ НЕДЕЉКА
ПАНТИЋ МЛАЂЕН
БАБИЋ ВЕЛИМИР
ЈОВИЧИЋ ЈЕЛЕНА
РАДОВИЋ САША
ТАДИЋ СЊЕЖАНА
ОБРАДОВИЋ ДАРКО
ЛУЧИЋ ГОРАН

00074 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА

1
2
3
4

ЈОВИЧИЋ ВЕСНА
САНДА БОЈАН
АВРАМОВИЋ СИНИША
ЛАКИЋ ЈЕЛЕНА

00018 СДС-СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

САНДА СТЕВАН
КОСМАЈАЦ ТАТЈАНА
ЦИНЦАР СИНИША
ПЛАКАЛОВИЋ ЊЕГОШ
МАЛЕТИЋ БИЉАНА
БАЛТА ЧЕДО
ГАШАНОВИЋ МИЛЕНКО
ДРАШКОВИЋ ДЕСАНКА
САНТРАЧ ГОРАН
РАДОВИЋ СРЂАН
СИМОВИЋ ДРАГИЊА
ГЕЛО МАРКО
КОСМАЈАЦ МИЛАН
ДЕРИКОЊА БОЈАНА

139 - NOVO SARAJEVO/НОВО САРАЈЕВО

139 NAČELNIK/GRADONAČELNIK NOVO SARAJEVO / НАЧЕЛНИК/ГРАДОНАЧЕЛНИК НОВО САРАЈЕВО

00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1 MUHAREMOVIĆ DŽELALUDIN

00020 GRAÐANSKA DEMOKRATSKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE
1 SMAJIĆ MELISA

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 KOLDŽO NEDŽAD

00515 САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД - МИЛОРАД ДОДИК
1 ЧАВАРКАПА МИЛИВОЈЕ

00502 NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
1 DŽANANOVIĆ MEHO

01182 SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
1 HULUSIĆ MIRZA

00520 BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS
1 ČELIK BAHRIJA

00730 SDU BIH-SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE
1 ĆEŠKO SALIH

00877 NAŠA STRANKA
1 ĆUDIĆ SABINA

00001 BPS-SEFER HALILOVIĆ
1 HALILOVIĆ SEMIR

139 OPĆINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPĆINE/SKUPŠTINA GRADA NOVO SARAJEVO / ОПШТИНСКО
ВИЈЕЋЕ/СКУПШТИНА ОПШТИНЕ/СКУПШТИНА ГРАДА НОВО САРАЈЕВО
00008 SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ŽIVANOVIĆ MIROSLAV
TALOVIĆ ARIJANA
OPERHAL LJILJANA
SIMIĆ NEBOJŠA
DURAN ENA
MISITA JELENA
TOPLAN SANJA
ABDAGIĆ MIRSAD
TERZIMEHIĆ LEMANA
BEGOVIĆ NEVEN
SKOK-HADŽOVIĆ FATIMA
MIRJANIĆ DUŠKO
GRUJIČIĆ MARKO
OMANOVIĆ SENAD
BUTIGAN PERO
ĆATOVIĆ NERMIN
SADIKOVIĆ AMILA
KASAMOVIĆ SAMRA
SOFIĆ AMELA
DIZDAREVIĆ ANIDA
VRETA IGOR
KUNTO RAMO
RADAN DEJANA
KARADŽIĆ ELMA
KILIBARDA DANIJEL
TAFRO IRIS
ĆELOVIĆ RAHMO

28
29
30
31
32
33
34

DUGALIĆ SILVANA
ČOMAGA MIRSAD