MINGGU ANTI DADAH

2012

LAPORAN

PENGENALAN :

Sambutan Minggu Anti Dadah diadakan setiap tahun di sekolah selaras arahan Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Unit Pendidikan Pencegahan Dadah untuk menyokong Sambutan Hari Anti Dadah Peringkat Kebangsaan. Aspek pendidikan dan pencegahan dadah amat penting memandangkan generasi pelapis negara khususnya, kini berdepan dengan ancaman gejala dadah yang sangat serius. Oleh yang demikian kesedaran tentang bahaya bahana dadah di peringkat lebih awal perlu diterapkan dalam lapisan lapisan komuniti masyarakat. Selain itu, menerusi aktiviti-aktiviti yang diatur, murid-murid diharap dapat memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya untuk memberi impak terhadap penglibatan murid-murid secara menyeluruh demi melahirkan modal insan yang berkualiti yang mampu menjadi pemimpin dan menyumbang kepada pembangunan sosial negara sekaligus memberikan kesejahteraan kepada komuniti dan masyarakat. Program ini juga di buat selaras dengan Dasar dan Matlamat Pendidikan Pencegahan Dadah, Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah merealisasikan “Sekolah Bebas Dadah” menjelang tahun 2012.

MATLAMAT :

1.

Murid-murid sedar bahawa dadah akan memudaratkan nyawa dan kesihatan serta membahayakan keselamatan masyarakat. Murid–murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengenai gaya hidup sihat dan mengamalkannya. Untuk memastikan murid-murid mempunyai bahan bagi mempraktikkan gaya hidup sihat. Untuk mendidik murid-murid tentang keburukan dadah seawal peringkat sekolah rendah lagi. Menyemai dan menanam sikap untuk membenci dan menjauhkan diri daripada dadah. Untuk memberi alternatif program sihat tanpa dadah kepada murid-murid.

2.

OBJEKTIF :

1. 2. 3. 4.

SASARAN : TARIKH: TEMPAT :
UBK SKHMC

Semua warga sekolah (semua murid, guru dan kakitangan) 11 Jun 2012 - 15 Jun 2012 Tapak perhimpunan, kantin dan dataran berbumbung SKHMC

MINGGU ANTI DADAH

2012

MASA DAN JADUAL:

Bil 1.

Aktiviti Mesyuarat Jawatankuasa

Tarikh 9 April 12

Guru Penyelaras GPK HEM

Sasaran Semua AJK

2.

Penyediaan brosur / pamplet / baner / bahan penerbitan

15 Mei 2012 hingga 25 Mei 2012 11 Jun 2012

En. Kamil & Zulkefli En Rosli Semua murid semasa perhimpunan

3.

Majlis Pelancaran

4.

Aktiviti sepanjang program: i) ii) Program Cuma 5 minit Pertandingan Mengarang Esei Tayangan video Projek Sudut PPDa Pertandingan Mendiklamsikan Sajak Pertandingan Melukis Poster Tahap 2 Pertandingan Mewarna Tahap 1 11 – 15 Jun 2012 Sepanjang Minggu Anti-dadah 12 Jun 2012 Sepanjang Minggu 13 Jun 2012 14 Jun 2012 Guru Bertugas Pn Puteri Norzila Setiap pagi Tahap 2

iii) iv) v) vi)

En Kamil En Hasnan & Zulkefli Pn Siti Maslina En. Ismail Bujang

Semua murid

Semua warga sekolah Tahap 2

vii)

14 Jun 2012

En. Faris Hamidi & Mohd Firdaus

Tahap 1

5.

Hadiah & Majlis Penutup

15 Jun 2012

Pn. Farida Pasha

Pn Siti Maslina

UBK SKHMC

MINGGU ANTI DADAH

2012

ANALISIS SWOT

OBJEKTIF Murid-murid mempunyai bahan bagi mempraktikka n gaya hidup sihat

KEKUATAN
Pelbagai maklumat dipaparkan di sekitar sekolah sebagai rujukan.

KELEMAHAN
Murid tidak mahu ambil tahu tentang paparan maklumat di papan kenyataan

PELUANG
Murid mempunyai peluang bertanya dengan guru tentang aktiviti riadah yang sesuai.

ANCAMAN
Murid bermasalah untuk mengawal diri terutama ketika beriadah seperti terlebih masa dan cara riadah/sukan yang tidak sesuai.

Murid-murid diberi maklumat tentang keburukan dadah seawal peringkat sekolah rendah lagi

Program ceramah oleh AADK dan tayangan video dijalankan

Murid tidak memberikan sepenuh perhatian semasa program ceramah dan tayangan dijalankan

Sesi soal jawab dijalankan selepas program

Rakan ajak berbual semasa program dijalankan lantas tidak mampu untuk menumpukan perhatian

UBK SKHMC

MINGGU ANTI DADAH

2012

Menyemai dan menanam sikap untuk membenci dan menjauhkan diri daripada dadah

Guru sentiasa mengingatkan murid tentang keburukan penyalahgunaa n najis dadah.

Murid mengetahui penyalahgunaan dadah adalah merbahaya namun tidak mampu membayangkan kesan negatifnya

Unit Bimbingan dan Kaunseling memberika n kelas bimbingan tentang dadah di dalam kelas .

Murid hanya boleh mendengar dan melihat paparan gambar serta poster namun terdapat murid yang lemah penghayatan tidak mampu menyemai perasaan benci dalam diri.

Memberi alternatif program sihat tanpa dadah kepada muridmurid.

Sebaran dan perkongsian maklumat melalui pameran dan ceramah ringkas dibuat

Maklumat tidak lengkap dan menyeluruh disebabkan tempat dan masa yang terhad

Mengajak murid melayari internet untuk dapatan meklumat yang lebih jelas dan meluas berkaitan bahaya najis dadah.

Murid tidak merasakan ada kepentingan untuk mereka memperkembang kan ilmu berkaitan kesan negatif penyalahgunaan najis dadah.

CADANGAN Secara keseluruhan program berjalan baik namun masih ada perkara yang boleh diperbaiki iaitu:   Membuat iklan dengan lebih baik agar semua pelajar mahu terlibat denganh program yang dijalankan. Menawarkan hadiah yang lebih menarik untuk pertandingan yang dijalankan bagi memastikan jumlah penyertaan yang lebih banyak berbanding kali ini yang memperlihatkan hanya orang yang sama menyertai perlbagai pertandingan yang dianjurkan. Membuat ceramah secara berkelompok yang lebih kecil bagi memastikan keberkesanan penyampaian maklumat oleh penceramah kepada murid.

UBK SKHMC

MINGGU ANTI DADAH

2012

KEHADIRAN Secara keseluruhannya, kehadiran boleh dikatakan memuaskan, 94% murid sesi pagi yang terlibat untuk menghadiri program ini telah menghadirinya. Selain itu aktiviti semasa sesi persekolahan turut menyumbang kehadiran yang memberangsangkan.

Laporan disediakan oleh :

..................................... (AHMAD KAMIL BIN SHARUDIN) Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Hj Mahmud Chemor Ipoh

Disemak dan disahkan oleh :

(MOHAMMAD ROSLI BIN JAAFAR) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Hj Mahmud Chemor Ipoh

UBK SKHMC

MINGGU ANTI DADAH

2012

UBK SKHMC

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.