Minggu Kerjaya

2012

LAPORAN

PENGENALAN :

Murid kini perlu didedahkan tentang hala tuju dalam kehidupan dan ini membantu membuka minda mereka menentukan kerjaya yang sesuai pada masa akan dating. Persediaan awal murid dari segi kognitif, psikologi dan emosi amat penting untuk mencapai kecemerlangan kerjaya mereka. Semua murid mempunyai cita – cita atau impian yang ingin dicapai pada masa akan datang. Pendedahan tentang kerjaya perlu dipupuk kepada murid dari peringkat sekolah rendah lagi kerana dari peringkat inilah potensi halatuju mereka untuk ke sekolah menengah dapat dikenalpasti. Dorongan dan bimbingan yang berterusan mestilah diberi untuk menaikkan semangat mereka supaya terus berusaha.

RASIONAL :

MATLAMAT :

1. 2. 3.

4.

Memberi pendedahan kepada murid tentang keperluan kerjaya yang terkini. Memupuk semangat terus berusaha dalam mencapai citacita yang mereka idamkan. Memupuk nilai kasih sayang dan sikap hormatmenghormati terhadap guru yang telah mencurahkan ilmu selama ini. Melahirkan murid yang penyayang, berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan demi mencapai kejayaan pada masa akan datang

OBJEKTIF :

1. 2. 3. 4.

Murid diberi pendedahan tentang prospek kerjaya masa kini. Murid menyedari matlamat dan cita-cita mereka serta caracara mencapai cita-cita tersebut. Murid dapat meningkatkan kemahiran sosial ketika aktivitiaktiviti kumpulan dijalankan. Murid dapat mengelakkan diri dari terlibat dengan kegiatan yang tidak berfaedah.

SASARAN : TARIKH: TEMPAT :

Semua pelajar Tahun 6

17 September – 21 September 2012
Dataran Berbumbung

UBK SKHMC

Minggu Kerjaya

2012

JADUAL

Bil 1.

Tarikh

Aktiviti

Personalia    En. Kamil Pn. Pasha Guru mata

17.09.2012 1.Perasmian Minggu Kerjaya oleh Tuan (Isnin) Guru Besar SKHMC. 2.Slot En. Kamil – Pengenalan Kerjaya. 3.Tayangan slide kerjaya

pelajaran Tahun 6   

2.

18.09.2012 1. Pertandingan Melukis Poster “ Sains (Selasa) dan Tekhnologi Menjana Modal Insan” 2. Pertandingan Mencari Perkataan Tersembunyi. 19.09.2012 1.Pertandingan Menulis Esei “Apabila (Rabu) Aku Dewasa” 2.Pertandingan Kuiz Kerjaya

Pn. Pasha En. Kamil Pn. Zabedah

3.

        

Pn. Pasha En. Kamil Pn. Umi Salmah Pn. Zabedah

4.

20.09.2012 1.Pertandingan Menara Kreatif (Team (Khamis) Building)

Pn. Pasha En. Kamil

5.

21.09.2012 1.Pertandingan Rekacipta (Team Building)

Pn. Pasha En. Kamil

UBK SKHMC

Minggu Kerjaya

2012

ANALISIS SWOT Objektif Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Murid diberi pendedahan tentang prospek kerjaya masa kini Memberi penerangan berkaitan situasi dan keadaan semasa berkaitan keperluan tenaga kerja masa kini Murid tidak mempunyai pengalaman dan tidak mampu untuk membayangkan dengan jelas cabaran yang diterangkan Maklumat di papan kenyataan berkaitan kerjaya Murid merasakan mereka tidak mampu untuk mencapai impain dan cita - cita Murid menyedari matlamat dan cita – cita mereka serta cara untuk mencapai cita – cita tersebut Membuat perkaitan aktiviti dan persatuan yang diwajibkan di sekolah dengan keperluan semasa bekerja Murid tidak dapat membuat tafsiran melalui video dan penerangan Sesi bimbingan boleh diberikan bersama guru b&k Murid tidak berminat untuk mendengar maklumat yang disampaikan Murid dapat meningkatkan kemahiran sosial ketika aktiviti – aktiviti kumpulan dijalankan. Tugasan diberikan membenarkan murid untuk berinteraksi sesama sendiri untuk mendapatkan jawapan. Murid berasa malu dan segan untuk berinteraksi dengan murid yang bukan merupakan rakan mereka. Guru membantu murid semasa sesi berjalan Murid mengejek sesama rakan dan membuatkan situasi sosial kanak – kanak tidak sesuai Murid dapat mengelakkan diri dari terlibat dengan kegiatan yang tidak berfaedah. Menerangkan risiko dan akibat jika mereka tidak serius untuk belajar dan akan memperjudikan masa depan mereka sendiri Murid tidak mampu untuk membayangkan kesan dan kesusahan yang bakal mereka hadapi seperti yang diterangkan Guru bimbingan dapat memberikan maklumat dan menjalankan sesi individu Murid terpengaruh dengan rakan dan leka sehingga lalai untuk belajar

Objektif Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Objektif Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

Objektif Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

UBK SKHMC

Minggu Kerjaya

2012

CADANGAN Secara keseluruhan program berjalan baik namun masih ada perkara yang boleh diperbaiki iaitu:  Membuat persembahan video yang lebih banyak agar dapat membantu murid untuk faham

KEHADIRAN Secara keseluruhannya, kehadiran memuaskan disebabkan program diadakan semasa sesi persekolahan.

Laporan disediakan oleh :

..................................... (AHMAD KAMIL BIN SHARUDIN) Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Hj Mahmud Chemor

Disemak dan disahkan oleh :

(MOHAMMAD ROSLI BIN JAAFAR) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Hj Mahmud Chemor

UBK SKHMC

Minggu Kerjaya

2012

Laporan bergambar

UBK SKHMC

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful