Free Complementry Copy

Today Sponsored Link
http://BurmeseCommunity.net
SF Burmese Community

MoeMaKa Burmese News Daily Newsletter – 21th NOV 2012 – http://MoeMaKa.Com

တလတာေဖ့စ္ဘြတ္က ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့တဲ့ RFA
ျမန္မာစာမ်က္ႏွာျပန္လာျပီ ...................................... 1
အေရွ ႔ေရာင္နီ ရည္ေမွ်ာ္လွမ္းၾကစို႔ - ဇာဝါရီ ................ 3
ေသဆံုးသြားတဲ့ ႏွင္းဆီတပြင့္အေပၚ…
ျပတ္ေရြ႕ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ … ေဆာင္း - ကမာပုလဲ
ႏု၀
ိ င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ ............................................. 4
မရပ္မနား ေပးဆပ္မႈ - ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း ရန္ကုန)္ ႏု၀
ိ င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂.................................. 5
တိုင္းရင္းသားမိ႔ု မ်က္ရည္ကိုသုတ္ေပးမလား တုတ္နဲ႔ပဲ

တလတာေဖ့စ္ဘြတ္က ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့တဲ့ RFA ျမန္မာစာမ်က္ႏွာျပန္လာျပီ
မိုးမခအေထာက္ေတာ္ ၁၄၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂
လြန္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ခန္႔က RFA Burmese

ရိုက္မလား by Coral Arakan News Agency on Sunday,

Facebook Page အင္တာနက္မွ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ျပီး ယခုု ႏို၀င္ဘာ

18 November 2012 at 13:58 ·............................. 7

လဆန္းတြင္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ပရိသတ္၏

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး
သပိတ္စခန္းျမင္ကြင္း ............................................ 9
အယ္ဘနီက ဆရာေတာ္ဦးဣသရိယ
သာသနာ့ေျမထူေထာင္ဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ ............................ 10
ကာတြန္း ကြန္ပ်ဴတာေအာင္ေဇာ္ - ခုမွလာတဲ့ ေငြဧည့္သည္
.................................................................... 11

ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ဌာနတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အရႈပ္အေထြးမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ဟု
(အတည္မျပဳႏိုင္ေသးသည့္)သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ျပီးေနာက္
တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ အဆိုပါ RFA Facebook Page
ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
RFA ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚက ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည့္အေၾကာင္းကို
ယခင္လဆန္းက ျမန္မာျပည္အေျခစိုက္ Yangon Press International
ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ သတင္းတပုုဒ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထိုသို႔

အဓိပတိလမ္းကေျခရာမ်ား - ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား) ....... 11

သတင္းမ်ားထြက္ေပၚအျပီး ဌာနရွိ ျမန္မာသတင္း၀န္ထမ္းအခ်ဳိ႔ကို

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ

ဌာနတြင္း ဖြဲ႔စည္းပုုံျပင္ဆင္မႈအရဟုု အေၾကာင္းျပ ထုုတ္ခဲ့သည္ဟု

အဒူယာဒက္ဂ်္ - သန္းဝင္းလႈိင္ ႏု၀
ိ င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ...... 12

ၾကားသိရသည္။

အလုုပ္မွ ထုုတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ

ယခုုျပန္လည္ေပၚထြက္လာေသာ RFA Burmese Facebook
တြင္ ယခင္အတိုင္း မူလ၀က္ဆိုက္မွ တင္ဆက္မႈမ်ားအျပင္

1

|

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

သတင္းတိုႏွင့္ ဓာတ္ပုံအတိုအထြာတင္ဆက္မႈမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္
တေျပးညီ တင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ RFA Burmese
ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ သတင္းလုုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ရန္
ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းလည္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

(သတင္းဓာတ္ပုံ - ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္သတင္းမ်ား
တင္ဆက္မႈအတြက္၂၀၀၈ခုုႏွစ္က ေရႊတံဆိပ္ဆုရခဲ့သည္ RFA
၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား၊ အဆိုပါသတင္းဌာန၏ လက္ရွိအၾကီးအကဲ
ေရႊတံဆိပ္ဆုႏွင့္အတူ ေတ႔ြရစဥ္။ RFA သတင္းစာမ်က္ႏွာမွ ရယူသည္)

ထို႔အျပင္RFA ၀ါရွင္တန္ရံုးမွ အသက္ ၆၀အရြယ္ အိမ္ေထာင္သည္
အမ်ဳိးသား အယ္ဒီတာတဦးက အသက္ ၄၀ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္ရွိ
၀န္ထမ္းအမ်ဳိးသမီးႏွစ္ဦးႏွင့္ လိင္မႈဆိုင္ရာအရႈပ္ေတာ္ပုံ ေပၚေပါက္
ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႒ာနတြင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု အမည္မေဖၚသူ
၀န္ထမ္းက ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ RFA ၀န္ထမ္းမ်ား အမွတ္တရ
တြဲရိုက္ထားသည့္ ဓါတ္ပုံကို RFA Facebook တြင္ေဖၚျပခဲ့ရာ
၄င္းဓါတ္ပုံေအာက္တြင္ လိင္မႈအရႈပ္ေတာ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္သူမ်ားအား

Yangon Press International ၏ သတင္းေကာ္ပီကို ျပန္လည္

ေ၀ဖန္ေလွာင္ေျပာင္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား

ကူးယူတင္ျပလိုက္သည္။ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

ေရးသားၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေ၀ဖန္မွတ္ခ်က္မ်ား

RFA ျမန္မာ႒ာန ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာ ပိတ္သိမ္း
by Yangon Press International on Monday, 8 October 2012 at
02:02 ·

ေဖၚျပထားသည္ကို ရက္အတန္ၾကာ ေတြ႔ရၿပီးသည့္ေနာက္ RFA
Facebook စာမ်က္ႏွာ ရုတ္တရက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။
RFA ပရိသတ္မ်ား ဆက္သြယ္ရန္ ေပးထားသည့္ burmese@rfa.org

ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၂၊ YPI
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခစိုက္ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ

အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ YPI ဆက္သြယ္ေမးျမန္းေသာ္လည္းေမးလ္
လိပ္စာမွားယြင္းသည္ဟုသာ အေၾကာင္းျပန္လာသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

RFA ျမန္မာ႒ာန၏ Facebook စာမ်က္ႏွာကို မၾကာေသးမီက

အမည္မေဖၚလိုသည့္ RFA ၀န္ထမ္းတဦးက YPI သို႔

ပိတ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေျပာၾကားရာတြင္ RFA ျမန္မာဌာနကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလိုသည့္

ပံုမွန္ၾကည့္ရႈသူ ပရိတ္သတ္ Fan အေရအတြက္ ၁၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္
ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာကို မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္
ပိတ္သိမ္းလိုက္သည္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသာ္လည္း
မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းက RFA သတင္း႒ာနတြင္း လိင္မႈကိစၥ
ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေ၀ဘန္ခ်က္မ်ားကို
ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ေရးသားၾကမႈႏွင့္
ဆက္စပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းသတင္း႒ာနမွ အမည္မေဖၚလိုသည့္
၀န္ထမ္းတဦးက YPI သို႔ေျပာသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿပီးခဲ့သည့္လကုန္ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အတြင္း
RFAရုံးခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္
႒ာနမႉးေဒၚၿငိမ္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ရုပ္သံအင္တာဗ်ဴး
ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ အင္တာဗ်ဴးကို RFA Facebook တြင္
ေဖၚျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္သံုးစြဲသူမ်ားက ေဒၚၿငိမ္းေရႊ၏
ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္သည့္ ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား
ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

2

အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလအကုန္ပိုင္းတြင္ RFA ၀န္ထမ္း
၄ဦးအား အလုပ္မွထုတ္ပစ္မည္ဟုဆိုသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ RFA
ျမန္မာဌာနရုံးခြဲကို ဖြင့္လွစ္ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္၍ ၀ါရွင္တန္ရုံးခ်ဳပ္တြင္
၀န္ထမ္းအမ်ားအျပားမလိုေတာ့ပဲ ဌာနကို
ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဌာနမႉးအပါအဝင္
အထက္အရာရွိမ်ားက RFA ၀န္ထမ္းမ်ားအားရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း သို႔ရာတြင္
႒ာနတြင္း အရႈပ္ေတာ္ပံုကိစၥကို ျမန္မာ႒ာန၏အထက္သို႔
တုိင္ၾကားသည္ဟု မသကၤာသူမ်ားအား အေၾကာင္းျပျဖဳတ္ထုတ္လိုသည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သူ႔အေနျဖင့္ ယူဆေၾကာင္း ေျပာသည္။
RFA “လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံ”သတင္း႒ာန၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္မရွိသည့္ အာရွတိုက္ရွိ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံမ်ား
ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရဒီယို ရုပ္သံမွတဆင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္လႊင့္ေပးရန္
ျဖစ္ကာ ဒီမိုကေရစီ အရ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ရရွိၿပီးသည့္ေနာက္တြင္
ဖ်က္သိမ္းသည့္ သာဓကမ်ား ရွိခဲ့သည္။

တလတာေဖ့စ္ဘြတ္က ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့တဲ့ RFA ျမန္မာစာမ်က္ႏွာျပန္လာျပီ |
SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207,

ျမန္မာမိသားစုဝင္တခ်ဳိ ႔က မိမိတုိ႔ သားသမီးေလးေတြ ျမန္မာစာ
သင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾကၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔
ျမန္မာျပည္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေတြမွာ ျမန္မာစာသင္ၾကားခဲ့တဲ့
ျမန္မာစာကထိက၊ စာေရးဆရာမ ေဒၚေမၿငိမ္းရဲ ႔ ကူညီပံ့ပိုးမႈနဲ႔
ျမန္မာစာသင္တန္းေလးတခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အေစာပိုင္းမွာ ကနဦး
စဥ္းစားေဆြးေႏြးၾကသူမ်ားရဲ ႔ သားသမီး ဆယ္ေယာက္၊
ဆယ့္ငါးေယာက္ေလာက္သာ တက္ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့ၾကတာ
ၿပီးခဲ့သည့္လက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
ခရီးစဥ္အတြင္း RFA ျမန္မာပိုင္း ႒ာနသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္စဥ္
(ဓါတ္ပံု RFA)

အေရွ ႔ေရာင္နီ ရည္ေမွ်ာ္လွမ္းၾကစိ႔ု - ဇာဝါရီ
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂

ျမန္မာစာေက်ာင္း ဖြင့္တယ္ဆိုတဲ့အသံၾကားတာနဲ႔ သားသမီးလက္စြဲၿပီး
မိသားစုေတြတဖြဲဖြဲ ေရာက္လာၾကတာ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ
ေက်ာင္းသားဦးေရ (၃၀) ေလာက္ ရွိလာခဲ့တယ္။
ျမန္မာစာသင္တန္း ဖြင့္ခ်ိန္ကစၿပီး လုပ္အားေပးလာၾကတဲ့
ဆရာမေဒၚေမၿငိမ္း၊ ဆရာမေအးသိဂၤ ီေက်ာ္ တို႔နဲ႔ ခေလးအေယာက္
(၃၀) ေက်ာ္ကို သင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တာနဲ႔ လုပ္အားေပးၾကဖို႔
အထက္တန္း၊ တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေတြ တက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္ဖြား
ျမန္မာလူငယ္ကေလးမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ ျမန္မာ့အသိုင္းအဝိုင္း၊
အေရးကိစၥကို ပါဝင္ကူညီခ်င္ၾကတဲ့ လူငယ္ေလးေတြ
ခ်က္ခ်င္းေရာက္ရွိလာၿပီး စာသင္ၾကားေရးကို အားျဖည့္ၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႔
မိဘ၊ ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း၊ တက္ႂကြလူငယ္ေလးေတြရဲ ႔
ကူညီပ့ံပိုးမႈ၊ ဆရာ/မမ်ား၏ အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အခုဆုိရင္
ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသာ (၅၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့
ျမန္မာစာေက်ာင္းကေလး တေက်ာင္းအျဖစ္ တည္ရွိလာခဲ့တယ္။
ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းရဲ ႔ ေက်ာင္းကေလးကို
ဦးေဆာင္တာဝန္ယူေနတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးေဒၚေမၿငိမ္းက

ဘာလုိလိုနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ ႔ဘက္ျခမ္း

ဆရာႀကီးမင္းသုဝဏ္ သီးကံုးခဲ့တဲ့ သေျပညိဳ ကဗ်ာအတိုင္း “သေျပညိဳ

မယ္ရီလန္းျပည္နယ္မွာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း

ေရႊဘိုပန္းရယ္နဲ႔ လွမ္းၾကစို႔ေလး” ဆိုသလို ေကာင္းေသာအတိတ္၊

တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာစာေက်ာင္းကေလး တည္ရွိခဲ့တာ (၁)

မဂၤလာနိမိတ္နဲ႔အညီ ေက်ာင္းကေလးကို သေျပညိဳလို႔

ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီ။ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ေခၚ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲကို

အမည္သမုတ္လိုက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း

ဒုတိယအႀကိမ္ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္၊ စေနေန႔မွာ

တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာစာေက်ာင္းကေလးကို အေမအုိရဲ ႔

လုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းသူ၊

သေျပညိဳလို႔လည္း တခ်ဳိ ႔က ခ်စ္စႏိုးေခၚၾကတယ္။ (တကယ္ေတာ့

ေက်ာင္းသားေလးေတြက သူတုိ႔ကို စာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆရာ၊

ဆရာမႀကီးက အၿမဲတမ္းလန္း ေနၿပီး မအိုေသးပါဘူး။

ဆရာမမ်ားကို တရိုတေသ ဂါရဝျပဳၾကတယ္။ ကာလတိုအတြင္း စာ၊

အိမ္ေရွ ႔ျဖတ္သြားရင္ ထမင္းေခၚေကၽြးေအာင္ - စကားခ်ပ္။)

စကား တုိးတက္လာၾကတဲ့ သားသမီးငယ္မ်ားက ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို
သူတုိ႔မ်က္စိေအာက္မွာ ရိုရိုေသေသကန္ေတာ့ၾကတာကို မိဘမ်ားက

သင္ၾကားေရးကို အခ်ိန္ျပည့္ ဆရာ (၂) ေယာက္၊ ဆရာမ (၁၀)

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရြင္၊ ၾကည္ၾကည္ႏူးႏူး အားေပးၾကတယ္။

ေယာက္နဲ႔ အတန္း (၅) တန္းခြဲၿပီး သင္ၾကားေနၾကတယ္။ ဒီႏွစ္
စာသင္ႏွစ္မွာ အငယ္ဆံုးကေလး (၅) ႏွစ္ကေန အႀကီးဆံုး (၂၆)

ဒီေက်ာင္းကေလး သေႏၶတည္လာတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး

ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းသား (၅၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္သင္ၾကားေနၾကတယ္။

သာေရးနာေရး အေရးေပါင္းစံု လုပ္ၾကတဲ့ တက္ႂကြတဲ့

က်ယ္ဝန္းတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ေနရာ မရွိေသးလို႔ ျမန္မာမိသားစုအမ်ားစု

3

အေရွ ႔ေရာင္နီ ရည္ေမွ်ာ္လွမ္းၾကစို႔ - ဇာဝါရီ |
0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-

ေနထိုင္တဲ့ Rockville ၿမိဳ ႔မွာရွိတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းရဲ ႔

ျမန္မာစာေက်ာင္းသြားဖို႔၊ ျမန္မာစာ သင္ဖုိ႔ကို မတြန္႔ဆုတ္ၾကေတာ့ဘူး။

ခန္းမႀကီးတခုကို မိသားစုမ်ားထည့္ဝင္တဲ့ ေက်ာင္းလခ (ေက်ာင္းသား ၁

အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ထက္ ဆယ္ႏွစ္ဝန္းက်င္ေလာက္သာႀကီးတဲ့

ေယာက္၊ တလ ၃၀ ေဒၚလာ) နဲ႔ ငွားရမ္းၿပီး စာသင္ခန္းဖြဲ႔

လုပ္အားေပး ဆရာ၊ ဆရာမေလးေတြကို ခ်စ္ခင္ေလးစား၊

သင္ၾကားေနရတယ္။ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း ေန႔လယ္ ၂း၃၀ ကေန

အားက်လာၾကၿပီး ဆရာ၊ ဆရာမေလးေတြကလည္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊

ညေန ၅း၃၀ အထိ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ သင္ခန္းစာမ်ားခြဲၿပီး

ၾကင္ၾကင္နာနာနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ ႔ ညီ၊ ညီမေလးေတြ ျမန္မာစာ

သင္ၾကားေပးတယ္။ ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းတီးၿပီး ဆရာ၊

တက္ေျမာက္ေရးကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားလုပ္ၾကတာေၾကာင့္

ဆရာမမ်ားကို မဂၤလာပါ ႏႈတ္ဆက္ၿပီးတာနဲ႔ ကမာၻမေၾက

စာသင္ေက်ာင္းကေလးက အမ်ားႀကီး တုိးတက္လာခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို သံၿပိဳင္သီဆုိၾကတယ္။
ဘာလိုပဲျဖစ္ျဖစ္ တႏွစ္တာအခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ တည္ရွိလာခဲ့တဲ့ ဒီ
စာသင္ၾကားပိ႔ခ
ု ်ေရးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ထုတ္ေဝတဲ့

ေက်ာင္းကေလးက အစစအရာရာ မျပည့္စံု လိုအပ္ေနေသးေပမဲ့

မူလတန္းသင္ရိုးညႊန္းတမ္း ဖတ္စာအုပ္ကို အဓိကထား

သေျပညိဳ ေရႊဘိုပန္းရယ္လို ရာသီေလာကဓံေတြနဲ႔ ဆုံေသာ္လည္း

အသံုးျပဳသင္ၾကားေပမဲ့ တျခား သင္ၾကားေထာက္ကူျပဳ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား

အၿမဲတမ္း အားသစ္ေလာင္း ရွင္သန္ေနၿပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာ

- ရုပ္ပံုကားခ်ပ္၊ ပေဟ႒ိ ဥာဏ္စမ္းပုစာၦ၊ ဘာသာျပန္၊ စကားေျပာ၊

ျမန္မာမိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း၊ မိဘ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအားလံုး

အေမးအေျဖ၊ အုပ္စုလိုက္ စာေရး၊ စာဖတ္ၿပိဳင္ပြဲ စတာေတြ ျပင္ဆင္ၿပီး

စုေပါင္းအားစိုက္၊ အားေပးကူညီ၊ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားနဲ႔ အားလံုး တူေပ်ာ္ေပ်ာ္၊

ကေလးမ်ား စိတ္ဝင္စား၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ သင္ၾကားပို႔ခ်သလို။

အေရွ ႔ေရာင္နီ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဆက္လွမ္းၾကမွာ အမွန္ေသခ်ာ

တခ်ိန္တည္းမွာ ကြန္ျပဴတာ ပရိုဂ်က္တာျပစက္ အသံုးျပဳၿပီးေတာ့လည္း

ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာမ်ားကို ျပသၿပီး သင္ၾကားပို႔ခ်တယ္။
ေက်ာင္းသူ/သားေတြအေနနဲ႔ သူတ႔ို ပံုမွန္တက္ေနတဲ့
ေန႔ေက်ာင္းေတြမွာလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အျပန္အလွန္
ေမးဆိုေျဖႏိုင္သလို ျမန္မာစာေက်ာင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသူ/သားေတြနဲ႔
ဆရာ၊ ဆရာမေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေမးျမန္းေျပာဆိုခြင့္မ်ား

ေသဆံုးသြားတဲ့ ႏွင္းဆီတပြင့္အေပၚ… ျပတ္ေရြ႕ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ …
ေဆာင္း - ကမာပုလဲ
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂

ရွိၾကတယ္။ ေက်ာင္း ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ၊ ဘ႑ာေရး၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး၊
အစားအေသာက္မ်ားကိုေတာ့ မိဘမ်ားက တာဝန္ခြဲေဝ၊ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး
ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္ၾကတယ္။ တစ္လတစ္ႀကိမ္ မိဘ-ဆရာ
အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အေျခအေန၊
ေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ဆံုးျဖတ္ၾကတယ္။
ဒီနယ္ေျမမွာေမြး ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၾကတဲ့ ခေလးမ်ားအဖုိ႔ သူတ႔ုိ
မိခင္ဘာသာစကားက အေမရိကန္-အဂၤလိပ္စကားျဖစ္လာၿပီး မိရိုဖလား
ျမန္မာစာ၊ စကားက ဒုတိယဘာသာစကားျဖစ္ကာ တက္ေျမာက္ဖ႔ို
အလြန္ခက္ခဲၾကေပမဲ့ သူတုိ႔ ရင္ထဲေသြးထဲမွာ သူတုိ႔ရဲ ႔
မိဘဘုိးဘြားစကားကို သိခ်င္ၾက၊ ေျပာခ်င္ဆိုခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အရိပ္ျပတာနဲ ့ အေကာင္ျမင္ ဆိုသလို နည္းနည္းသင္ေပးတာနဲ႔
အခ်ိန္တိုခဏအတြင္း သူတို႔ အမ်ားႀကီး သိနားလည္းလာၾကတယ္။
တႏွစ္အတြင္းမွာ တခ်ဳိ ႔ သူငယ္တန္းဖတ္စာအုပ္ သင္ရိုးကုန္ၿပီး
ေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္လာၾကတယ္။ စကားေတြလည္း အမ်ားႀကီး
နားလည္း၊ ေျပာဆိုလာၾကတယ္။ သူတ႔အ
ုိ သိုင္းအဝုိင္းမွာ
ျမန္မာသူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ဆိုတာ သိလာၾကၿပီး

4

ေျမသင္းရနံ႔ကေလးမွတဆင့္
ရင္ထဲ အေတြးေငြ႕ေငြ႕ေတြနဲ႔ လႈိက္လႈိက္ခုန္
ျပန္ခ်ိန္တန္လို႔ မျပန္ႏုိင္ေသးတဲ့ မိုးကုိ
စိမ္းစိမ္းကားကား ဧည့္ခံထားရတယ္ …။
လာေနက် နံနက္ခင္းေတြမွာ
မင့္ကိုယ္စား ႏွင္းဆီအနက္ကေလး ထိုးစိုက္ေပးထားမယ္

ေသဆံုးသြားတဲ့ ႏွင္းဆီတပြင့္အေပၚ… ျပတ္ေရြ႕ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ … ေဆာင္း - ကမာပုလဲ
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

မင့္ကတိစကားေတြ နာက်င္အက်ဥ္းက်ေနမစိုးလို႔

သူ႔ေလွ … နစ္ခဲ့ၿပီလို႔ …။

သူ႕… ဆူးခက္ခၽြန္ခၽြန္ေတြကို အနာခံ သပ္ေပးထားမယ္
သူ႔ကို စကားမေျပာခိုင္းဘူး

က်ေနာ္ ေႏြးမယ္ထင္ၿပီး ဒီ၀တ္႐ံုရဲ႕ အေငြ႕ကို လႈံခဲ့ပါတယ္

သူေျပာေျပာေနက် အတိတ္ကအေၾကာင္းေတြ

ပုလဲလို … ႏို႔ႏွစ္လို … ေဖြးေဖြးလႈပ္ေနတဲ့ အေရာင္

သူ႔ အမွတ္ရမႈ၀တ္မႈန္ေတြမွာ စြန္းေပမေနေစရဘူး

စြန္းထင္းလြယ္မွန္း က်ေနာ္မသိခဲ့

မင္း ေနရထိုင္ရ ခက္ေနမွာစုိးလို႔ပါ

ထာ၀ရလို႔ မွားယြင္းျမတ္ႏုိးမိခဲ့

စိတ္ခ် လက္ခ် ႀကိဳက္သလို စီရင္ႏုိင္ပါတယ္ …။

ခု … သူ … အိမ္ဦးခန္းထဲ အက်အနထိုင္
အနမ္းတခု … ေနာက္အနမ္းတခု … ေနာက္လာဦးမယ့္ အနမ္းမ်ား

ခန္းဆီးစမွာ အစိမ္း

မာတာဟာရီရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းက ေသျခင္းတရားတို႔ ရွင္သန္ေနဆဲ အနမ္းမ်ား

ျပတင္းကလွမ္းျမင္ရတဲ့ ႐ႈခင္းဟာ အစိမ္း

တေျဖာက္ ေျဖာက္ နဲ႔

မင္းရဲ႕ ကိုယ္သင္းရနံ႔ဟာ အစိမ္း

“မေလး လက္ခတ္သံ” မ်ားလား

မင့္ဆီက ပြင့္အန္က်လာမယ့္ စကားသံေတြဟာ အစိမ္း

အေႏြးအကၤ်ီစစ္စစ္တထည္ ရက္လို႔ေနတာမ်ားလား

ဒုိ႔ႏွစ္ဦး ေ၀းကြာခဲ့တဲ့ အလြမ္းေတြဟာလည္း စိမ္းခဲ့တယ္ …။

သူ႔ အမည္နာမက “မရဏ” ျဖစ္တယ္
က်ေနာ့္ ဆံႏြယ္မွာ တြဲခိုေနတာ သူ႔မ်က္ရည္စမ်ား

အလိုရွိရာကို သက္ျပင္းမွ်င္းမွ်င္းကေလးနဲ႔ တံခါးေခါက္လိုက္ပါ

တကယ္က … ဒီဇာတ္လမ္းဟာ တင္ဆက္ေနက် အလြမ္းမ်ဳိးပဲ

အလိုလို ေရာက္ရွိလာမယ့္ အလိုက္သင့္က်ဳိးႏြံမႈမ်ားရဲ႕ တာ၀န္ေက်မႈမ်ား

ျဖစ္သင့္တယ္ ။

သံသယ မျဖစ္လိုက္ပါနဲ႔
ထင္ေယာင္ထင္မွားနဲ႔ မ်က္လႊာပင့္မၾကည့္လိုက္ပါနဲ႕
အိပ္မက္ကုိ ဘယ္လို ေရေမႊးအေကာင္းစားမ်ဳိးနဲ႔ မက္ခ်င္ပါသလဲ
စိတ္ကူးစိတ္သန္းကို ဘယ္လို ရတနာ ေျခနင္းမ်ဳိးနဲ႔ ျဖတ္သန္းခ်င္ပါသလဲ

မရပ္မနား ေပးဆပ္မႈ - ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္)
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂

ဆူဆူညံညံအသံေတြ မၾကားခ်င္ဘူး … ဟုတ္စ … ။
မင့္ အလိုမက်တဲ့ အရပ္မွာ ေႏြဦးကို ၀ွက္ထားေပးပါမယ္
မင့္ထက္လွမယ့္ ပန္းပြင့္ကေလးေတြ အသက္ရွင္မလာေစဖို႔ …
ကမၻာႀကီးဟာ မင့္စိတ္တိုင္းက် ျဖစ္ဖို႔ … သူ အသက္ရွင္ေနတာပဲ
ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္သင့္တယ္ …။
ငွက္ကေလးတေကာင္ရဲ႕ မ်က္၀န္းမွာ ေကာင္းကင္ကို ၀ွက္မထားဘူး
လိပ္ျပာကေလးရဲ႕ ေတာင္ပံမွာ ေတာေခ်ာက္သံေတြ မရွိေစရဘူး
ျမင္းက်ားေတြရဲ႕ လည္ဆံေမႊးမွာ ျမဘယက္ေတြ ဆင္ယင္မထားဘူး
၀ံပုေလြေတြရဲ႕ ညေတြမွာ နာက်င္မႈေတြအတြက္ ခုိနားရာ မရွိခဲ့ပါဘူး
ငါ့ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမွာေတာ့ မင့္မာနေတြရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္ေတြသာ
ေနသားက်ခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္ …။
မင္းက ျမစ္တစင္းလို စီးဆင္းသြားခဲ့တယ္
ငါကေတာ့ တံတားအုိကေလး တစင္းလို ယိုင္နဲ႔ က်န္ရစ္တယ္
ကမ္းကပ္လာတဲ့ အမႈိက္စကေလးေတြဟာ ငါ့ျမတ္ႏုိးမႈ ဆႏၵအေသေတြ
လမ္းမွာ ေတာေမွာက္ေနတဲ့ ကူးတို႔ဆရာကို ေတြ႕ရင္ေျပာလိုက္ပါ …

5

မရပ္မနား ေပးဆပ္မႈ - ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုန္)
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ

အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ မျဖစ္မေန ေဆးဝါးကုသရန္လိုအပ္၍

ျပည္ၿမိဳ႕အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ား

လွဴဒါန္းထားသည့္ပစၥည္း (အသစ္) အခ်ိဳ႕မွာ - ေဆး႐ံု သံုးကုတင္ - ၆

ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားအား ၁၅.၁၁.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕

လံုး (အသံုးျပဳၿပီး၍ ျပန္လည္လွဴဒါန္းထားေသာ

အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုး ခန္းမေဆာင္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အသစ္နီးပါးေကာင္းမြန္သည့္ကုတင္မ်ား)၊ အေရးေပၚ႒ာနသံုးကုတင္

အခမ္းအနားတြင္ ေဆး႐ံုအုပ္ ႀကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားမွ

(ICU) - ၂ လံုး၊ Wheel Chair - ၂ လံုး၊ ECG Three Channel စက္သစ္

ေဆး႐ံုတြင္းတြင္ လွဴဒါန္းေပးအပ္ထားသည့္ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ား

- ၂ လံုး၊ ႏွလံုးႏႈိးစက္သစ္ - ၁ လံုး၊ Diathermy ေသြးတိတ္စက္သစ္ - ၁

အသံုးျပဳထားမႈအား လိုက္လံ႐ွင္းလင္းျပသခဲ့သည္။

လံုး၊ Baby Incuvator စက္သစ္ - ၁ လံုး၊ Baby Wammer စက္သစ္ -

ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ံုႀကီးမွ

၁ လံုး၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ Air Sep စက္သစ္ - ၂ လံုး၊ ခၽြဲစုတ္စက္သစ္ - ၂

ေဆး႐ံုအုပ္ ေဒါက္တာတင့္႐ႊန္းမွ လွဴဒါန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

လံုး၊ Operation Table စက္သစ္ - ၁ လံုး၊ Nebulizer ခၽြဲေပ်ာ္စက္သစ္ -

“အထူးဝမ္းသာ ပီတိျဖစ္မိ၍ ေျပာရမည့္ စကားလံုးမ်ား

၂ လံုး စုစုေပါင္း ၁၇၃ သိန္း တန္ဖိုးအား လွဴဒါန္းေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေမ့ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ေတြ႔ဆံုပြဲသည္

ထို႔ေနာက္ မိုးေမတၱာပရဟိတလူငယ္ ေသြးလွဴ႐ွင္မ်ားအဖြဲ႔(ျပည္)အား

ပရဟိတသူရဲေကာင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရလို႔ မေမ့ႏိုင္တဲ့

လူနာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းပြဲႏွင့္

ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆး႐ံု၏အားနည္ခ်က္၊

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္) တိုးခ်ဲ႕အေဆာင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား

အားသာခ်က္မ်ားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံုအား ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီၚ

ယင္းေန႔ နံနက္ (၁၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ၿမိဳ႕

ကုတင္ (၂ဝဝ)ဆံ့ ေဆး႐ံုတည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္

ရတနာမာန္ေအာင္ေက်ာင္းဝင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္း

စံကိုက္ေဆး႐ံုအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရေၾကာင္း၊ စံကိုက္ေဆး႐ံုျဖစ္ေအာင္

အနားတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အတြင္းေရးမွဴး

ႀကိဳးစားခဲ့ရေၾကာင္း စသျဖင့္ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံုႀကီးအား

ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေ႐ႊဇီးကြက္မွ အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး

ရထားတြဲပမာ ဥပမာတင္စား၍ ေဆး႐ံုအုပ္ႀကီးသည္

သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္) တိုးခ်ဲ႕အေဆာင္

ရထားေခါင္းတြဲႀကီးျဖစ္ၿပီး အထူးကုဆရာဝန္မ်ားသည္ Upper တြဲ၊

မတည္အလွဴ႐ွင္ျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ေမာင္ခင္မွ လွဴဒါန္းရျခင္းအား

အငယ္ဆရာဝန္မ်ားသည္ ကိုရီးယားတြဲ၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ားသည္

႐ွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္

႐ိုး႐ိုးတြဲ၊ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကုန္တြဲ၊ လုပ္သက္ရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္

ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးမွ ဟာဂ်ီဦးခင္ေမာင္၊

အေရးႀကီးသျဖင့္ ဂတ္ဗိုလ္တြဲ မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဒါေၾကာင့္

ဟာဂ်ီဦးဝင္းေမာင္တို႔မွ လူနာတင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လွဴဒါန္းရျခင္းအား

ယခုလွဴဒါန္းထားေသာ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္းမ်ားကို အားလံုးတက္ညီ

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆက္လက္ၿပီး သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း(ျပည္)

လက္ညီ မခိုမကပ္လုပ္ကိုင္ ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”

တာဝန္ခံ ေဒါက္တာ ထြန္းႏိုင္မွ လွဴဒါန္းမႈမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား

ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ နာေရး

ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ဥကၠ႒

ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူမွ “အစိုးရဝန္ထမ္းသည္

ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေ႐ႊဇီးကြက္တိဳ႔မွ

ျပည္သူ႔ဝန္ကို ထမ္း႐ြက္ေနရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူေတြရဲ႕

ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း လႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေငြေၾကးတို႔ႏွင့္ လစာယူထားသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဆရာဝန္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ

ဤသို႔ မရပ္မနား လုပ္ေဆာင္မႈ၊ ေပးဆပ္မႈ၊ လွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္

သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမ်ားအတြက္လည္း အမ်ား အက်ိဳးအတြက္

အမ်ားျပည္သူတို႔ လွဴဒါန္းထား ေသာ အလွဴေငြမ်ားမွ

ေစတနာႏွင့္ လာေရာက္ကုသေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္

အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳး႐ွိေစမည့္

ယခုလိုလွဴဒါန္းမႈသည္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွတဆင့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္

အမ်ားျပည္သူတို႔ လွဴဒါန္းထားေသာ အလွဴေငြမ်ားထဲမွ အမ်ားျပည္သူတို႔

အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကဗၺည္းတင္ခဲ့ပါသည္။

အတြက္ ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳး႐ွိေစမည့္က်န္းမာေရးက႑အား
ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ အမ်ားျပည္သူအတြက္
အမ်ားျပည္သူေကာင္းမႈ ဟူ၍ကဗၺည္းတင္ခဲ့ပါေၾကာင္း”
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ျပည္ၿမိဳ႕

6

တိုင္းရင္းသားမိ႔ု မ်က္ရည္ကိုသုတ္ေပးမလား တုတ္နဲ႔ပဲ ရိုက္မလား
by Coral Arakan News Agency on Sunday, 18 November 2012 at 13:58 |
320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX

၂။ ၊ ၁၈၇၂-ခုႏွစ္ ကတည္းက ရခိုင္မွာ မူဆလင္ ေျခာက္ေသာင္း
နီးကပါးရွိခဲ့ဖူးတယ္ လို႔ စကားဦးသန္းတယ္၊
၃။ သူက ‘ျပည္သူ’လို႔ လြဲမွားစြာ ေခၚေ၀ၚလိုက္တဲ့ လူေျခာက္သိန္းဟာ
ဒုကၡသည္ ျဖစ္ေနၾကရရွာတယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ယူအန္ေအဂ်င္စီေတြက
အေၾကာင္းရွာ ေကၽြးေမြး ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ ဘဂၤါလီ ေတြရဲ႕ စာရင္းကို
ထုတ္ျပတယ္၊
တိုင္းရင္းသားမိ႔ု မ်က္ရည္ကိုသုတ္ေပးမလား တုတ္န႔ပ
ဲ ဲ ရိုက္မလား

၄။ သာမန္ျပည္သူေတြ က ဘာမွ ပဋိပကၡမျဖစ္ခ်င္ေပမယ့္ လူတခ်ိဳ႕က

by Coral Arakan News Agency on Sunday, 18 November 2012

အလကား ေနရင္း ေႏွာင့္ေနၾကတဲ့အတြက္

at 13:58 ·

အခ်င္းမ်ားေနၾကရတဲ့သေဘာ ရွိေနတဲ့ပမာ ဆိုတယ္၊

By han maung thein (ဟန္ေမာင္သိန္း)
စစ္ေတြ ၊ ၁၉ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ editoral ]
ဒီမ်က္ေမွာက္သံုးသပ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသား

၅။ ရခိုင္ျပည္သူေတြအဖို႔ ဘာမွ အက်ိဳးမခံစားရတဲ့ ေက်ာက္ျဖဴလို
ပေရာဂ်က္ ေတြကို လက္ညွိဳးထိုးျပၿပီး မင္းတို႔သာရန္မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္
မုန္႔ ေကာင္းေကာင္း စားရေတာ့မွာ ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာတယ္၊

ရခိုင္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရးပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့

၆။ ႏိုင္ငံတကာစံနဲ႔ မညီရင္ ကမၻာ့အလယ္မွာ မ်က္ႏွာပ်က္စရာ

ဂ်ာနယ္လစ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ကို

ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ လို႔ ခ်ခင္းျပတယ္။

သစၥာခံလ်က္ တင္ျပပါတယ္။
ဆရာေတာ္ႀကီးေတြ၊ မူဆလင္ဘာသာ၀င္ ဦးစီးဦးရြက္ျပဳၾကသူေတြနဲ႔
သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏို၀င္ဘာ (၁၆)ရက္ေန႔မွာ
ေျပာၾကဆိုၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ Coral Arakan ဟာ မိမိတို႔ ပရိတ္သတ္ကို
အရွိအတိုင္း အျမင္အတိုင္း တင္ျပဖို႔ တာ၀န္ ရွိလာတယ္။ ရာဇမာန္ရွ
ခံရမွာကို ဂ်ာနယ္လစ္တို႔ ေတြးမပူသင့္ပါဘူး။
(၁) ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ေခတ္သစ္တစ္ခုဆီ သိႀကီးစြာနဲ႔
ဦးေဆာင္ေခၚသြားေနရတဲ့ ႏိုင္ငံ့ အႀကီးအကဲ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔
သမၼတဦးသိန္းစိန္ စကားေျပာသြားတယ္လ႔ို ကၽြန္ေတာ္တို႔
သံုးသပ္ပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဘဂၤါလီဆူပူမႈျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ဆရာေတာ္တို႔ကို ‘ရွင္းလင္း ေလွ်ာက္ထား’ ရာမွာ သမၼတႀကီးဟာ . . .
၁။ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ပဋိပကၡေတြဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုကို
အရင္းခံၿပီးသကာလ ျဖစ္လာရတာလို႔ မွတ္ခ်က္ေပးတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္
ေနာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာရရင္၊ အဲသည္ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို
ဥပေဒအတိုင္း စီရင္တာကို လက္သင့္မခံဘဲ ေဒါသအေလ်ာက္
ျပစ္မႈေတြထပ္ဆင့္ က်ဳးလြန္ၾကရာက ျဖစ္ရတာလိ႔ု ဆိုတယ္၊

၇။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္သူေတြကို အျမင္က်ယ္ၾကဖို႔ လိုတယ္ဆိုၿပီး
ဆံုးမတယ္၊
၈။ ေနာက္ဆံုးမွာ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားပဲ ‘တန္းတူရည္တူ
၀ိုင္း၀န္းပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾက ပါရန္’ ဆိုၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္တယ္။
(၂) ႏိုင္ငံေရးသိပ္နားလည္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာကို ေျပာတဲ့
ဆရာေတာ္တစ္ပါး နဲ႔ လူရည္လည္
မူဆလင္စီးပြားေရးသမားတစ္ေယာက္တို႔ အပါအ၀င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား က သူ႔အပိုင္းနဲ႔သူ ေျပာသြား
ၾကတယ္။ ဥပေဒအတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူႏိုင္မယ္ဆိုရင္
ၿငိမ္၀ပ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ မိန္႔ၾကားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း
မိန္႔ၾကားၾကတယ္။
(၃) တစ္ေက်ာ့ျပန္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မၿငိမ္မသက္ထပ္ျဖစ္ရင္
အင္အားကို သံုးၿပီး ၿငိမ္ေစမယ္လို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕မင္းလုပ္သူက
ေျပာခ်င္ေနတဲ့စကားကို မင္းျဖစ္သူရဲ႕ ကိုယ္စား ေျပာေပးၾကသလားလို႔
ကၽြန္ေတာ္ေတြးမိတယ္။ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ လံုၿခံဳေရးေတြကို ဘာမွ
ရန္မူတိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳပါဘဲ ေရအလယ္က ေလွထဲထိုင္ေနသူေတြကို
ေသနတ္နဲ႔ ေမႊ႕ရမ္းတိုက္ခိုက္တာခံရလို႔ ေသသြားၾကပါတယ္

7

တိုင္းရင္းသားမိ႔ု မ်က္ရည္ကိုသုတ္ေပးမလား တုတ္နဲ႔ပဲ ရိုက္မလား
by Coral Arakan News Agency on Sunday, 18 November 2012 at 13:58 |
320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX

ဆိုၾကသူေတြ ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ေတြထဲကို က်ည္ဆံေတြဟာ
ေလွေဘာင္သစ္သားေဖာက္ၿပီး ၀င္သြားပံုကို ျမင္ေယာင္ေနမိတယ္။
(၄) သမၼတႀကီးေျပာသြားမွ်ေတြကို လိုက္လံေခ်ပဖို႔ဆိုရင္ စာမ်က္ႏွာေတြ
အမ်ားႀကီး သံုးစြဲရမွာမို႔ အဲသည္အလုပ္ကို ခဏ အသာထားၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာတဲ့ စကားေတြကို
ႏိႈင္းယွဥ္လို႔ရေအာင္တင္ျပပါ့မယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အိႏၵိယခရီးစဥ္အတြင္းမွာ

၁၉၄၂-ခုႏွစ္မွာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္က

လက္နက္သိမ္းလို႔လက္နက္အပ္လိုက္ရတဲ့ ရခိုင္လူမ်ိဳး သံုးေသာင္းနဲ႔
တစ္သိန္းအၾကားတို႔ လက္နက္ကိုင္ဘဂၤါလီေတြရဲ႕
သတ္ျဖတ္မႈခံခဲ့ရတာကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိရင္၊

တစ္ဖက္က လွ်ံက်လာေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားလူဦးေရကို

ရခိုင္ေဒသမွာပဲ ပိတ္ေလွာင္ထားၿပီး မင္းတို႔ကြာ ဟာမိုနီျဖစ္ေအာင္ေနပါ
ဆိုၿပီး ဆရာလုပ္တာကို မခံခ်ိမခံသာနဲ႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားက
ခံစားေနရတာကို ရပါတယ္ကြာ ငါတို႔ထိန္းႏိုင္သားပဲလို႔ ထင္ေနရင္၊

ျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဘဂၤါလီပဋိပကၡေတြရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းခံအျဖစ္

ဘဂၤါလာေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ဘက္ကေနခိုး၀င္မႈေတြရွိေနတာကို

ရာဇ၀တ္မႈကို အေၾကင္းျပဳၿပီး အျပန္အလွန္

ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒီဘဂၤါလီ ျပႆနာဟာ

ေဆာ္ၾကတာမွ်သာျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ေနရင္၊

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းရဲ႕ ျပႆနာမဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရဲ႕
ျပႆနာလည္းျဖစ္တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာက ေျဖရွင္းေပးရမယ့္
ျပႆနာျဖစ္တယ္လ႔ို ေဒၚစု ေျပာခဲ့တယ္။ စာဖတ္သူမ်ားသာ
ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါကုန္။
(၅) ရခိုင္ကေန ဗမာျပည္မကို ၀င္တဲ့ ေတာင္ၾကားလမ္းသံုးေပါက္ရွိရာ
ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕၊ အမ္းၿမိဳ႕နဲ႕ ဂြၿမိဳ႕နယ္တ႔မ
ို ွာ မူဆလင္ေတြမရွိေစျခင္းဟာ
ေခတ္အဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ဒါကို(ဒီလို မရွိေစခြင့္ကို)
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့လို႔ပဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုတဲ့သူေတြက ဆိုၾကတယ္။ အခုေတာင္မွ
ဘဂၤါလီေတြကို ဂြၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖမ္းမိရင္ ရခိုင္ေျမာက္ဘက္ ဘူးသီးေတာင္၊
ေမာင္ေတာဘက္ကို ျပန္ျပန္ေခၚလာတာကို ေတြ႕ေနရတယ္။
ဘဂၤါလီေတြကို ဗမာျပည္ဘက္ကို သြားခြင့္မေပးဘဲ ရခိုင္ျပည္ဘက္မွာပဲ
စုစုထားၿပီးေတာ့မွ၊ ေဒသခံရခိုင္ေတြကို မင္းတို႔ေတြ ကုလားေတြနဲ႔
တည့္ေအာင္ေန၊ မတည္႔ရင္ ဥပေဒအတိုင္း ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္မယ္
(တစ္နည္း၊ ပစ္သတ္တန္ပစ္သတ္မယ္) ဆိုတာက ဘယ္လိုပဲ စဥ္းစား
ၾကည့္ၾကည့္ လံုး၀မတရားပါဘူး။

အခုျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ပဋိပကၡေတြဟာ တစ္ခုတည္းေသာ

မင္းတို႔အခ်င္းခ်င္း တည့္လိုက္ၾက ပါလားကြာ ဆိုရံုမွ်နဲ႔

တည့္သြားၾကမယ္ လိ႔ထ
ု င္ေနရင္၊


ယူအန္ေအဂ်င္စီ ေတြ ေျပာသမွ်ကို လက္ခံေနရင္၊
ႏိုင္ငံတကာမွာ လိုအပ္တာထက္ မ်က္ႏွာပန္းလွတာကို

လိုခ်င္ေနရင္၊

အေနာက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း မိန္းမတို႔အိျႏၵေရ

ေရႊေပးလို႔မရ ဆိုတဲ့ထံုးနဲ႔အညီ မဆက္ဆံႏိုင္ပဲ အေမွ်ာ္စိုက္လြန္းေနရင္၊ .
...............
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြ ေသြးေခ်ာင္းစီးၾကရတဲ့ေန႔ရက္ေတြကို
ေရာက္လာေကာင္း ေရာက္လာႏိုင္တယ္။
ပဋိပကၡေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕
က်ည္ဆန္ေတြေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသားေတြ
နစ္နာသြားႏိုင္တယ္။ နစ္နာမႈဟာ အလြန္မ်ားသြားတာလည္း
ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
(၈) ဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားက ျပႆနာကိုခ်ည္းပဲေျပာေနၿပီး၊ ေျဖရွင္းပံုကို
ရွာတဲ့နည္းနဲ႔ ေကာ ခင္ဗ်ား မခ်ဥ္းကပ္ဘူးလားလို႔
ေမးေကာင္းေမးႏိုင္ပါတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္ေျပာသြားတဲ့ အထဲမွာ

(၆) ဘဂၤါလီေတြကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးဖို႔

အေျဖရွာတဲ့နည္းလမ္းနဲ႕ခ်ဥ္္းကပ္တာကို ခ်ဥ္းကပ္လိုစိတ္ရွိတာကို

စကားဦးမ်ားသန္းခ်င္ေနသလား။ ရပါတယ္။ ေပးလိုက္ပါ။ ဒါေပမဲ့

ေတြ႕ပါလိမ့္မယ္။ ဒီျပႆနာကို ဘယ္လိုပဲအေျဖရွာရွာ ၊

သူတို႔ကို (ဗမာျပည္ဘက္ကို) ခရီးသြားခြင့္ေပးပါ။ က်န္တဲ့တိုင္းနဲ႔

ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္္းႏိုင္မယ့္

ျပည္နယ္ ဆယ့သ
္ ံုးခုမွာ မွ်ေ၀ခြဲျခမ္းေနရာခ်ထားၿပီး

အေျဖရွာပံုရွာနည္းမွာ အေျခခံ သေဘာတရားက ဘာလဲဆိုေတာ့၊

ေဒသခံလူ႕အသိုက္အ၀န္း နဲ႔ တစ္သားတည္းျဖစ္သြားေအာင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ႏိုင္ငံသားေတြကို ခိုး၀င္က်ဳးေက်ာ္

ေပါင္းစပ္စိမ့္၀င္ေစျခင္း (assimilation) ျဖစ္စဥ္ကို ျဖတ္သန္း ခိုင္းၾကပါ။

နယ္ေျမလုသူမ်ားနဲ႔ တန္းတူထား ေျဖရွင္းေပးလို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုတာပါပဲ။

ဒါကလည္း အေျဖတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
(၅) ဘဂၤလာေဒ့ရွ္ရဲ႕ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကို မသိရွိရင္ သတိမမူမိရင္
နားမလည္ရင္၊ (ျပီးေတာ့)

8

(၉) တန္းတူထားေျဖရွင္းလိုက္ရင္ ခဏယာယီ
ေျပလည္သြားေကာင္းသြားႏိုင္တယ္။
(၁၀) ဒါေပမဲ့ ခဏဆိုတဲ့ ကာလကို ေက်ာ္လြန္သြားတဲ့အခါ . . . ။

တိုင္းရင္းသားမိ႔ု မ်က္ရည္ကိုသုတ္ေပးမလား တုတ္နဲ႔ပဲ ရိုက္မလား
by Coral Arakan News Agency on Sunday, 18 November 2012 at 13:58 |
320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX

(ဟန္ေမာင္သိန္း ေရးသားသည္)

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး
သပိတ္စခန္းျမင္ကြင္း
ဓာတ္ပုံသတင္း၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂
၂၀၁၂ ႏွစ္ဆန္းကတည္းက ေဒသခံမ်ား၏ အတိုက္အခံမ်ား၊
ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ၊ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း၊
စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံရြာခရိုင္၊ ဆားလင္းၾကီးျမိဳ႔နယ္၊ ေတာင္ ၃၃ လုံးရွိရာ
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း လုံးရပ္ဆိုင္းေရး
သပိတ္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည့္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ကယ္တင္ေရး
ေကာ္မီတီႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတို႔က ႏို၀င္ဘာ လဆန္းမွ စတင္ျပီး

ယခု ႏို၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀ ရက္ ျမင္ကြင္းမ်ားကို
ထိုလက္ပံေတာင္းေတာင္ကယ္တင္ေရး ေကာ္မီတီ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ
တင္ဆက္ထားသည္။

သပိတ္တားျခင္း၊ သပိတ္စခန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းတို႔
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

9

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း ဖ်က္သိမ္းေရး သပိတ္စခန္းျမင္ကြင္း |
SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207,

အယ္ဘနီက ဆရာေတာ္ဦးဣသရိယ သာသနာ့ေျမထူေထာင္ဖ႔ို ႏႈိးေဆာ္
မိုးမခရြာေဆာ္ၾကီး၊ ႏိ၀
ု င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂
အယ္ဘနီ၊ ရစၥလီယာနယ္၊ ဓမၼ၀ါဒီေအာင္ေျမ
မဂၤလာေက်ာင္းတိုက္ မိုးကုုတ္ဆရာေတာ္ ဦးဣသရိယ က
၎သီတင္းသုံးေနထိုင္ရာ အယ္ဘနီအရပ္တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ရွိသည့္
ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံတခုကို ၀ယ္ယူျပီး
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းႏွင့္ ကြန္ျမဴနီတီလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။
နယူးေယာက္ျပည္နယ္၊ အယ္ဘနီျမိဳ႔နယ္သည္ ျမန္မာျပည္က
ေျပာင္းေရႊ႔အေျခခ်ေနထိုင္သူ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား မိသားစုမ်ား စုေ၀းရာ
အရပ္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာမိသားစု ဦးေရ ၃ ေထာင္ခန္႔ ရွိမည္ဟု
ခန္႔မွန္းသည္။ ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္က အဆိုပါျမိဳ႔နယ္တြင္
ဓမၼ၀ါဒီေအာင္ေျမမဂၤလာေက်ာင္းကို ထူေထာင္ျပီး
သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

(ေက်ာင္း ၂ ၏ ပုံ)
မူလက ခရစ္ယာန္ခ်ပ္ေက်ာင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ကြန္ျမဴနီတီတို႔
စုေ၀းရန္၊ နားခိုရန္ သင့္ေတာ္ျခင္း၊ အနည္းငယ္
ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ျခင္း၊
ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ
ဘာသာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္
ျမန္မာဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအျဖစ္ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။
ေစတနာရွင္မ်ား ဆရာေတာ္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံမ်ားမွာ အဆိုပါေဒသရွိ ေရာင္းခ်ရန္
ရွိေသာ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံျမင္ကြင္း ျဖစ္သည္။
142 Green st Albany, NY
nawarat2004@yahoo.com
phone: (646) 284 - 2763
(ေက်ာင္း ၁ ၏ ပုံ)

10

အယ္ဘနီက ဆရာေတာ္ဦးဣသရိယ သာသနာ့ေျမထူေထာင္ဖို႔ ႏႈိးေဆာ္ |
FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN

ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကဘူးတယ္…..
ရာဇူးဆိုတာက
တစ္ခါေရာက္ဘူးၾကရင္
ႏွလံုးသားကိုထိ
ၾကည့္ၾကည့္လြမ္းရတဲ့
အဓိပတိလမ္းမက
လြမ္းရေ၀ဒနာေတြလား
အဓိပတိလမ္းမရဲ႕
တမ္းတေျခရာေတြလား
ရင္မွာစြဲသြားရမယ္။
ေဒါင္းသမဂၢကို
အေႀကာင္းမရမကရွာလို႔
ရာဇ၀င္အရိုင္းမွာ
သမိုင္းမိုက္အသက္သြင္း
ဒိုင္းနမိုက္နဲ႔ရွင္းဖို႔
အဲဒီတစ္ရွဥ္း
ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးနဲ႔ ဗိုလ္ေန၀င္း
ဒင္းတို႔
ဒင္းတို႔ေပါ႔
ကာတြန္း ကြန္ပ်ဴတာေအာင္ေဇာ္ - ခုမွလာတဲ့ ေငြဧည့္သည္
ႏို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂

ငိုခ်င္းအတိနဲ႔
အဓိပတိလည္းမခ်ိ
သစ္ပုတ္ပင္လည္း သက္ေသရိွခဲ့တယ္။
ရွစ္ဆယ္႔ရွစ္အေျပာင္း
ကံမေကာင္း
အေႀကာင္းမလွခဲ႔ေပမဲ႔
ေဒါင္းမအမိဟာ
အဓိပတိရဲ ႔ ရင္ေသြး
ကိုေအာင္ဆန္းကိုေမြးခဲ့တယ္
ကိုႏုကိုေမြးခဲ့တယ္
ကိုမင္းကိုႏိုင္ကိုေမြးခဲ့တယ္

အဓိပတိလမ္းကေျခရာမ်ား - ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား)
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂

ကိုမိုးသီးကိုေမြးခဲ႔တယ္
အဓိပတိရဲ ႔ေခြၽး
အဓိပတိရဲ ႔ေသြးေတြနဲ႔
ျမန္မာ့သမိုင္းကိုေမြးခဲ့တယ္။

ရာဇူးကမဟုုတ္ေပမဲ့
အဲဒီလမ္းမေပၚမွာ

ႏွစ္ေထာင့္ဆယ္႔ႏွစ္

တစ္ခါတုုန္းက

ျပည္သစ္တည္ဖို႔

11

ကာတြန္း ကြန္ပ်ဴတာေအာင္ေဇာ္ - ခုမွလာတဲ့ ေငြဧည့္သည္ |
CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO,

ခ်ီေလတဲ့ခ်ီေလ

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ -

အိုဘားမားလာေခ်ျပီ

သန္းဝင္းလႈိင္

ညီအစ္ကိုမသိတသိ

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂

အဓိပတိလမ္းမလည္း
အိပ္မက္ကႏိးုထလာျပီပဲ
သစ္ပုတ္ပင္ေရ မင္းလည္းပါတယ္
ဂ်ပ္ဆင္ေရ မင္းလည္းပါကြယ္
ရင္ေသြးအသစ္ေတြေမြးၾကမယ္
သမိုင္းအသစ္ေရးထား
မတားႀကနဲ႔ေတာ႔ကြယ္။
ရာဇူးကမဟုုတ္ေပမဲ့
အဲဒီလမ္းမေပၚမွာ
တစ္ခါတုုန္းက
ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကဘူးတယ္…..

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔သည္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္

ရာဇူးဆိုတာက

ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္္၏ (၈၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ျဖစ္သည္။

တစ္ခါေရာက္ဘူးၾကရင္

ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္၏ ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေမြးေန႔အႀကိဳ

ႏွလံုးသားကိုထိ

ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္

ၾကည့္ၾကည့္လြမ္းရတဲ႔

ႏွစ္ပတ္လည္ေတာ္၀င္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ထုတ္ျပန္၍ အက်ဥ္းသား

အဓိပတိလမ္းမက

(၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ကုိ လႊတ္ေပးရန္လည္း

လြမ္းရေ၀ဒနာေတြလား

အစီအစဥ္ရွိသည္ဟုသိရွိရသည္။

အဓိပတိလမ္းမရဲ ႔
တမ္းတေျခရာေတြလား
ရင္မွာစြဲသြားရမယ္…….
အဓိပတိလမ္းမရယ္
လမ္းဆက္ေလွ်ာက္စို႔ကြယ္။ ။
(ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ မူလအတိုင္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါေစ။)

လက္ရွိထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ၁၇၈၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍္
ထုိင္းႏုိင္ငံကုိစုိးစံခဲ့ေသာ ခ်က္ကရီ မင္းဆက္ ( Chakri Dynasty )
မင္းဆက္၏ နဝမေျမာက္ဘုရင္မင္းျမတ္ ျဖစ္သည္။သုိ႔ေသာ္ ၁၉၃၂ ဇြန္
၂၄ တြင္ ေသြးေျမမက်ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္
သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္မွ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္သုိ႔
ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ရသည္။

12

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ - သန္းဝင္းလႈိင္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္သည္ ေဆာင္းကုလားမင္းသား မဟီဒုိး(
Prince Mahidol of Songkla )ႏွင့္ မင္းသမီး ဆုိင္ဝန္ ( The Princess
Sangwan Songkla )တု႔၏
ိ သားေတာ္ျဖစ္သည္။ ခမည္းေတာ္
မဟီဒုိးသည္ မဟာခ်ဴလာေလာင္ကြန္မင္း၏

သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး

ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေခတ္သစ္ ေဆးသိပၼံဖခင္ႀကီး ဟူ၍ ေခၚတြင္ခဲ့သည္။
ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္ကုိ ၁၉၂၇

ခုႏွစ္၊

ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ
မတ္ဆာခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ကိန္းဗရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္၏ ခမည္းေတာ္သည္ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စု ဟားဗက္တကၠသုိလ္၌ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္
ေဆးသိပၼံကုိ သင္ၾကားလ်က္ရွိေန ခ်ိန္ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္သည္
ထုိင္းႏုိင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႏွင့္ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ
ေလာ့ဆိန္းၿမိဳ႕တြင္ဥပေဒ၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈသိပံၸဘာသာရပ္မ်ားကုိ
ပညာသင္ၾကားခဲ့သည္။

● ျပည္သူၾကားမွာ အမွန္ရွာခဲ့ေသာမင္း
ထုိင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာသည္ ေရႊနန္းျပႆဒ္မ်ားေပၚတြင္ အၿငိမ့္စားဇိမ္ခံ၍
ေနႏုိင္သူျဖစ္သည္။ ပံုျပင္ဆန္ေသာ နန္းျပႆဒ္မ်ားကုိ သူပုိင္ ဆုိင္
သည္။ ထီးတရာပဏၰာခရပါေသာ စာဆုိႏွင့္ညီေအာင္ လည္း
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိင္းဘုရင္ ဘူမိေဘာသည္
ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ဥေသွ်ာင္အေခါင္ အထြတ္အဖ်ား
ဘုရင္တစ္ပါးပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူအၾကားသုိ႔ဝင္၍
အမွန္တရားကုိ ရွာေဖြသူ ျဖစ္သည္။

ေနာင္ေတာ္ဘုရင္ အာနႏၷာမဟီဒုိး နတ္ရြာစံေသာအခါ
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္သည္ ေနာင္ေတာ္၏ အရုိက္အရာကုိ
၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ဆက္ခံေတာ္မူ၍ ယေန႔တုိင္
ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ စုိးစံေတာ္မူလ်က္ရွိသည္။ ● ေတာ္ဝင္လက္ထပ္သဘင္
ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္သည္၁၉၅၀ျပည့္ႏွစ္၊ဧၿပီလ(၂၈)ရက္ေန႔တြ

သုိ႔ေသာ္ ဘူမိေဘာသည္ကား
သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္မဟုတ္။“အင္နာခင္ႏွင့္ ယုိးဒယားဘုရင္”
ဝတၴဳထဲကလုိ ေဒါသမာန္မာနႀကီးမား၍ အာဏာစက္ျပင္းျပလွေသာသူ၏
ဘုိးေတာ္ဘုရင္ႀကီးလုိ မဟုတ္ေခ်။

င္ထုိင္းသံအမတ္ႀကီး ခ်န္ဒရာပူရိဆူနတ္၏ သမီးေတာ္ျဖစ္သူ သီရိေခတ္(
Sirikit Kitiyakara ) မင္းသမီးႏွင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ထိမ္းျမႇားခဲ့၍
ၾကင္ယာေတာ္အား (Queen Somdej Pranang Chao )မိဖုရားဘြ႔ဲ
ေပးသနား ေတာ္မူခဲ့သည္။သီရိေခတ္ကုိ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံတြင္
ပညာသင္ၾကားစဥ္ ေတြ႔ျမင္ေမတၲာမွ်ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။သီရိေခတ္သည္
ႏုပ်ိဳစဥ္အခါက ကမၻာတစ္ခြင္ အေခ်ာအလွဆံုးအမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္ တစ္
ေယာက္အပါအဝင္အျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္။ လက္ထပ္ၿပီး
၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္မွာပင္ ရာဇဘိ ေသက အခမ္းအနားကုိ ႀကီးက်ယ္စြာ
ဆင္ယင္က်င္းပၿပီး ဘိသိက္ခံခဲ့သည္။
ဘူမိေဘာသည္ ငယ္စဥ္ကတည္းက အရွက္အေၾကာက္ႀကီးသူျဖစ္သည္။
စိတ္ေကာင္း ႏွလံုး ေကာင္းရွိသည္။ အမူအရာခက္ထန္ ေမာက္ၾကြားမႈ
ကင္းသည္။ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔သည္။ မည္သူ႔ကုိ မဆုိ
ကူညီရုိင္းပင္းလိုေသာ လူမႈဝန္ထမ္းစိတ္အျပည့္ရွိသည္။
သည္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ပင္ ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္ ၾကငွန္းလည္းခံေသာ
ဘဝမွေန၍ ေျမႀကီးေပၚသို႔ ဆင္းကာ ဗိ်ဳင္းေတာႏွင့္ရႊံ႕ႏြံ ေျခအစံုပင္ကၽြံေစ

13

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ - သန္းဝင္းလႈိင္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

ဦးေတာ့ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအက်ိဳးရွိမည့္အလုပ္မွန္လွ်င္

ျပည္သူအက်ိဳးသယ္ပုိးတဲ့ေနရာမွာ

အားမာန္အျပည့္ႏွင့္ တစုိက္မတ္မတ္ အမွ်င္မျပတ္သယ္ပုိးခဲ့သည္။

တစ္တပ္တစ္အားပါ၀င္ကူညီသင့္တယ္လုိ႔ ဘုရင္ မင္းျမတ္က မိန္႔ေတာ္
မူခဲ့တယ္”ဟု မိဖုရားသီရိေခတ္ ကဆုိသည္။
ယေန႔ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အာရွတြင္ ထြန္းသစ္စ စက္မႈႏုိင္ငံဘဝသို႔
ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း လယ္ယာလုပ္ငန္း
သည္သာ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ေက်ာရိုးျဖစ္သည္ဟု ဘူမိေဘာက
လက္ခံထားသည္။
ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားႏွင့္ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား ၊နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္
ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ လူမႈျပႆနာမ်ား ရွိေနသမွ် တုိင္းျပည္မ
တည္ၿငိမ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဘုရင္က ေကာင္းေကာင္းသိသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သ႔ူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဘူမိေဘာဘုရင္က

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ တာတမံတည္ေဆာက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္

“ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေဆးဝါး”ဟု တင္စားခ့ဲသည္။ “ျပည္သူတုိ႔အတြက္

ျခင္ေပါ၍ဗြက္ထူေသာ ဗ်ိဳက္ေတာသုိ႔ပင္ ကုိယ္တုိင္၀င္၍ တုိင္းတာသူ၊

ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္”ဆုိသည္မွာလည္း ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏

ကုိယ္လက္မေကာင္းသူမ်ားကုိပင္လွ်င္ အၾကင္နာတရားႏွင့္ အားေပး

လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္

ႏွစ္သိမ့္စကားေျပာၾကားသူ၊ ေတာင္ေပၚေနဆင္းရဲသားမ်ားအား

ေဆာင္ပုဒ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဘူမိေဘာ၏ေဆးဝါး အညႊန္းက ရုိးစင္း

ဘိန္းအစား အျခားေငြရသီးႏွံမ်ားျဖင့္ အစားထုိးစုိက္ပ်ိဳးရန္

လြန္းေသာ္လည္း အလုပ္ျဖစ္သည္။ ထိေရာက္သည္။ သုိ႔ကလုိ

ကုိယ္တုိင္လုိက္လံစည္းရံုးသူ၊ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔

ျပည္သူအက်ိဳးကုိ ေန႔မအားညမအား ေဆာင္ရြက္ေပး

စပါးအထြက္မ်ားေစဖုိ႔အတြက္ လယ္ကြင္းမ်ားအတြင္း တကယ္ဆင္း၍

လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္

ပညာေပးရင္း စည္းရံုးသူ၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ အသိခ်င္း

ထုိင္းႏုိင္ငံတုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးအထိမ္းအမွတ္ျဖ

ဖလွယ္သူျဖစ္သည္။

င့္ ရပ္တည္ႏုိင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘူမိေဘာ တုိင္းခန္းလွည့္လည္ရာ၌ သူ႔ေနာက္ပါးတြင္

ယခုအခါ ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ နန္းသက္မွာ (၆၆)ႏွစ္တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အစုိးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ ေရးအင္ဂ်င္နီယာမ်ားလည္း ပါသည္။

ဘူမိေဘာ၏ နန္းသက္ တေလွ်ာက္ ႏုိင္ငံေရးကေမာက္ကမ ျဖစ္မႈမ်ား

အထူးကုဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ သြားဆရာဝန္ေတြလည္းပါသည္။

အေတာမသတ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ဆရာဝန္မ်ားက ေဒသခံေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူတုိ႔အား
အခမဲ့ေဆးဝါးကုသေပးၾကသည္။ မိဖုရားသီရိေခတ္ ကလည္း

စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းပုိက္ယူမႈ

ေသွ်ာင္ေနာက္ဆံထံုးပါဆုိသလုိ ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္ ႏွင့္အတူ လုိက္

(၂၂)ႀကိမ္၊ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲမႈ (၁၁) ႀကိမ္ႏွင့္

ပါ၍ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေန ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားအား

ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမႈမ်ား(၃၆)ႀကိမ္တုိ႔ကုိ ႀကံဳေတြ႔

အေႏြးထည္မ်ားႏွင့္ၿခံဳေစာင္မ်ားကုိ လက္ေဆာင္ ေပးသည္။

ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည္။

“က်မတုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပမွာရွိတဲ့ဘုရင္စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတဲ့

ဘူမိေဘာသည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ကန္႔သတ္ခံထားရေသာ

ႏုိင္ငံေတြလုိ မခ်မ္းသာ ပါဘူး။ဘုရင္စနစ္ အရွည္တည္တံ႔ဖို႔ဆုိတာ

စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္တစ္ပါးသာ ျဖစ္ သည္။ သူက ၁၉၈၂ ခု၊ ဧၿပီလထုတ္

တုိင္းျပည္ရဲ႕အခြန္ေကာက္ေတြနဲ႔ အေထာက္အကူျပဳရပါ တယ္။

လီဒါးစ္(Leaders)မဂၢဇင္းႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ “စည္းမ်ဥ္းခံဘုရင္တစ္ပါး

က်မတုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ေတာ့ တုိင္းျပည္နဲ႔အစုိးရအေပၚ

အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္ႏွင့္အညီ ေအာင္ျမင္စြာစြမ္းေဆာင္ႏုိင္လွ်င္

ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမျဖစ္ ေစဖုိ႔ က်မတုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။.

ႏုိင္ငံ၏သေကၤတျဖစ္လာၿပီး ၊ ႏိုင္ငံ၏စိတ္ထားလည္း ေပၚလြင္လာမည္။
သုိ႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္လာကာ ျပည္သူတုိ႔ႏွင့္

14

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ - သန္းဝင္းလႈိင္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

တစ္သားတည္းရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံ၏ဝိညာဥ္လည္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္”
ဟုဆုိသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစ အနာဂါတ္ ထုိင္းႏိုင္ငံေရးသည္

ထုိ႔ေၾကာင့္ သူကား ျပည္သူခ်စ္ေသာ ဘုရင္ျဖစ္သည္။

ေတာ္ဝင္မိသားစု၊တပ္မေတာ္အဓိကႀကီးစုိးေန ေသာ ထုိင္းနုိင္ငံေရးစနစ္

သူ၏ ကုိယ္ရည္ကိုယ္ေသြးစြမ္းပကားက ႀကီးမားလွသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လက္ရွိအစုိးရသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းကုိ
မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္အေပၚ

သူ၏ တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္

မူတည္ေနေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္လက္ခ္ရွင္နာဝထရာသာ

ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျဖစ္ေစမႈကုိ အမ်ားဆံုး ေရွာင္ေသာ္လည္း

ေခါင္းေဆာင္ေသာ လက္ရွိအစုိးရကိုလည္းေကာင္း၊တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ

ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။သူ၏

အေပၚ ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈက် ဆင္းေနသျဖင့္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္အား

အရွိန္အဝါက ျပည္သူမ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္းထိန္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲမွ ဖယ္ရွား ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးသည္

ထုိင္းစစ္တပ္ကလည္း အစုိးရေတြ တစ္ဖဲြ႔ၿပီးတစ္ ဖြဲ႔သာ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။

ေအာင္ျမင္မႈမရႏို္င္ဟု ႏုိင္ငံေရး ေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားက ယူဆခဲ့

ဘုရင္ဘူမိေဘာကုိေတာ့

ၾကသည္။

သစၥာရွိၾကသည္။ေလးစားၾကသည္။ျမတ္ႏုိးၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားက
ရုိေသေလးစားေသာ္လည္း ထုိင္းဘုရင္သည္ အေနမွန္သည္။
အာဏာရယူေရး ကိစၥ မ်ားတြင္ မည္သည့္ဘက္မွ မပါဝင္ဘဲ
သိကၡာသမာဓိ ႏွင့္သာေနသည္။ ေက်ာသားရင္သား မခဲြျခားဘဲ
တရားနည္းလမ္းက်စြာ ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူ၏အေျပာအဆုိ
အဆံုးအမ ႏွင့္အဆံုးအျဖတ္ ကုိ တစ္ျပည္လံုးက နာခံၾကသည္။
မည္သူေတြ ျပဳတ္က်၍ မည္သူေတြဘဲအာဏာရရ အားလံုးကေတာ့
သူ႔အေပၚသစၥာရွိ၍ ရုိေသ ေလးစားၾကသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္အထိ အစုိးရအဖြဲ႔မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေပါင္း (၃၆)ဦး၊၊ႏုိင္ငံေရး အာဏာ
ေျပာင္းလဲဆက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ထုိင္းဘုရင္သည္ ျပည္သူခ်စ္ေသာ
မင္းတစ္ပါးအျဖစ္ ယေန႔ တုိင္စုိးစံေနသည္။ သူသည္
နန္းသက္အရွည္ဆံုးမင္းတစ္ပါး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္
ဒီမုိကေရစီ အျပည့္အဝေပၚထြန္းေရးသုိ႔ဦးတည္ေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိမူ လုိလားႏွစ္သက္သူ အျဖစ္ ထင္ရွားေပသည္။
သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိအာဏာရပါတီျဖစ္သည့္
ေဖ့အ္ထုိင္းပါတီသည္ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ျခင္းမရွိေသာ
ဘုရင္စနစ္ဖ်က္ သိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ အတုိက္အခံ
ပါတီမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ရေပသည္။ အတုိက္အခံပါ
တီမ်ားက အေျခခံ ဥပေဒ အပုိဒ္(၆၈) အရ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကုိ
ႏုိင္ငံဥေသွ်ာင္အျဖစ္မွ ဖယ္ရွားေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကာကြယ္
သြားမည္ဟု ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။မည္သည့္ပါတီမွ ထုိင္းအေျခခံဥပေဒကို
အလံုးစံုျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္မရွိ ေသာ္လည္း
လက္ရွိထုိင္းအစုိးရေဆာင္ရြက္ေနေသာ
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားကိုမူ
ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္မႈရွိသည္ဟု အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ခံုရံုးက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ဇူလုိင္လတြင္ ၾကားနာဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

15

ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကမူ “ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ
ထာဝစဥ္ရွိေနေစဖုိ႔အတြက္ က်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္
က႑ေတြရွိေနတယ္လုိ႔ပဲ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ
အင္အားစုခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေနေစဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။
ထုိင္းႏုိင္ငံမွာျပည္သူအားလံုး အခက္အခဲေတြ ၊စိန္ေခၚမႈေတြ ႀကံဳေတြ႔
ေနရေသာ္လည္း ညီညႊတ္မႈရွိရင္
ဘာမွဆုိးဆုိးရြားရြားျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး”ဟူ၍ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ က
ဆုိသည္။
ဘုရင္ဘူမိေဘာ၏ ပုဂၢိဳေရးအာဏာသည္
သူ၏နန္းသက္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ ၾကာေလခုိင္ၿမဲ ေလျဖစ္သည္။
ထုိင္းႏုိင္ငံသမုိင္းတေလွ်ာက္တြင္ နန္းသက္္အရွည္ဆံုးမင္းတစ္ပါးအျဖစ္

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ - သန္းဝင္းလႈိင္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

မွတ္တမ္းဝင္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။သူသည္ နဝမေျမာက္ ရာမဘုရင္ဘဲြ႔ကုိပါ

သည္ သိပၸံ၊ရာဇဝင္သမုိင္း၊ ပန္းခ်ီအႏုပညာတုိ႔ကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသည္။

ျပည္သူတုိ႔၏ဆႏၵႏွင့္အညီ ခံယူခဲ့သည္။ သူသည္

ထုိင္းမဟာဂီတကုိလည္း ကၽြမ္းက်င္စြာသီဆုိတီးမႈတ္ႏုိင္ သူလည္း ျဖစ္

မိမိတုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအက်ိဳးကုိ အလုပ္ႏွင့္လက္အဆက္မျပတ္

သည္။

တရစပ္သယ္ပုိးေနေသာ္ လည္း တစ္ဖက္ကလည္း မိမိဝါသနာပါရာကုိ
အားလပ္ခ်ိန္တုိင္း၌ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူသည္ ထုိင္း၊အဂၤလိပ္၊ျပင္သစ္

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔သည္

၊ဂ်ာမန္ အပါအဝင္ ဘာသာစကား (၅)ခုကုိ သြက္လက္စြာ

ေရကုိျခား၍ၾကားမထင္သကဲ့သုိ႔ ခဲြျခားမရေအာင္ပင္

ေျပာဆုိႏုိင္သူျဖစ္ သည္။ ပန္းခ်ီႏွင့္ဓါတ္ပံုရုိက္ျခင္းကုိ ဝါသနာထံုၿပီး ဂ်ာဇ္

သေဘာၾကည္ျဖဴခ်စ္ခင္ေလး စားေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးမ်ားကုိ

ေတးဂီတကုိ ငယ္စဥ္ကတည္းက ဝါသနာထံုခဲ့ သည္။သီခ်င္းပုဒ္ေရေပါင္း

မည္သူကမွျဖတ္ ေတာက္၍ မရႏုိင္ေအာင္

(၅၀)ခန္႔ ေရးသားခဲ့သည္။သူသည္ ပထမတန္းစား၀င္ ဓါတ္ပံုဆရာလည္း

ခုိင္ၿမဲတည္တံ့လ်က္ရွိေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက

ျဖစ္သည္။ ခရီးထြက္တုိင္း သူ႔လည္ပင္းတြင္ (Nikon) ကင္မရာတစ္လံုးကုိ

ထုိင္းဘုရင္အား “ဆြမ္ဒက္ဖ်ာ ပတၲရာမဟာရာဇာ” ဟူေသာ ဘဲြ႔ထူးကုိ

အၿမဲတမ္းလြယ္လ်က္ေတြ႔ ၾကရသည္။

ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။ ယင္းဘဲြ႔၏အဓိပၸာယ္မွာ ျပည္သူအားလံုးက
ျမတ္ႏုိးေလးစားရပါေသာဘုရင္ႀကီး (The Great Beloved King) ဟူ၍

သူသည္ ေလွေလွာ္ရြက္တုိက္ အားကစားဘက္၌လည္း

အနက္ရေပသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ထုိင္းျပည္သူတစ္ရပ္လံုး

ခ်န္ပီယံတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ က က်င္းပခဲ့သည့္

ျမတ္ႏုိးခ်စ္ခင္ အစဥ္ေလးစားၾကည္ညိဳေသာဘုရင္တစ္ပါးအျဖစ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရြက္လြင့္ၿပိဳင္ပဲြ၌

ကမၺည္းတင္ေနမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေလေတာ့ သည္။

ေရႊတံဆိပ္ ဆြတ္ခူးရရွိကာ ႏုိင္ငံဂုဏ္ကုိ ဂုဏ္ေဆာင္ခဲ့သည္။သူသည္
အခ်ိန္ကုိ အလဟ သမထား၊ ရသမွ်အခ်ိန္အတြင္း စာေရးစာဖတ္သည္။
သူႏွစ္သက္သည့္ စာအုပ္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း ထုိင္းဘာသာသိ႔ု ျပန္ဆုိ၍

● မွတ္ခ်က္
ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္၏ (၈၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး

ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္။

ဘုရင္ဘူမိေဘာအဒူယာဒက္ဂ်္ ႏွင့္ မိဖုရား သီရိေခတ္တုိ႔တြင္
သမီးေတာ္(၃)ပါးႏွင့္ သားေတာ္ တစ္ပါးထြန္းကားခဲ့သည္။သားေတာ္မွာ
လက္ရွိထုိင္းႏုိင္ငံ၏အိမ္ေရွ႕မင္းသား မဟာဗာဂ်ီရာေလာင္ကြန္ ျဖစ္ၿပီး
ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဒန္ထရြန္း
ဘုရင့္စစ္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဂ်က္တုိက္
ေလယာဥ္မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏုိင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။.
ယခုအခါတြင္ ထုိင္းဘုရင့္ေလတပ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းရြက္လ်က္ရွိသည္။ သမီးေတာ္ မဟာခ်က္ကရီ
သီရိဒံုသည္ လူခ်စ္လူခင္အမ်ားဆံုးေသာ သမီးေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည္။
ထုိင္းတကၠသုိလ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္အသီးသီးမွ
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘဲြ႔(၁၁)ဘြဲ႔ကုိ ရရွိထားသူျဖစ္သည္။ သီရိဒံုမင္းသမီး

16

ျပည္သူခ်စ္ေသာ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ဘူမိေဘာ အဒူယာဒက္ဂ်္ - သန္းဝင္းလႈိင္
ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၂ |

CONTACT – MOEMAKA, PO BOX 320-207, SAN FRANCISCO, CA 94132-0207USA – TEL (510) 854-6501

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful