P. 1
Prodhimi i Frutave

Prodhimi i Frutave

|Views: 1,959|Likes:
Published by POM AL
Ky material është një përshkrim i sintetizuar dhe i standardizuar për speciet drufrutore të kultivuara në Shqipëri. Për komente, shkruani në pomologjia@gmail.com
Ky material është një përshkrim i sintetizuar dhe i standardizuar për speciet drufrutore të kultivuara në Shqipëri. Për komente, shkruani në pomologjia@gmail.com

More info:

Published by: POM AL on Nov 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $29.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/28/2013

$29.99

USD

Sections

 • 1.1 Zgjedhja e vendmbjelljes
 • 1.2 Kultivarët dhe pjalmimi
 • 1.3 Formësimi dhe krasitja
 • 1.4 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 1.5 Rregullimi i prodhimit
 • 1.6 Vjelja dhe trajtimi
 • 2.1 Kultivarët dhe pjalmëzuesit
 • 2.2 Formësimi dhe krasitja
 • 2.3 Vjelja dhe trajtimi
 • 3.1 Kultivarët dhe pjalmimi
 • 3.2 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 3.3 Formësimi dhe krasitja
 • 3.4 Vjelja dhe trajtimi
 • 4.1 Kultivarët dhe pjalmimi
 • 4.2 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 4.3 Formësimi dhe krasitja
 • 4.4 Vjelja dhe trajtimi
 • 5.1 Kultivarët
 • 5.2 Nënshartesat dhe sistemet e kultivimit
 • 5.3 Pjalmimi, frytëzimi e rrallimi
 • 5.4 Sistemet e formësimit
 • 5.5 Vjelja dhe ruajtja
 • 5.6 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 5.7 Prodhimi organik
 • 6.1 Hyrje
 • 6.2 Kultivarët dhe pjalmimi
 • 6.3 Rrallimi
 • 6.4 Nënshartesat
 • 6.5 Formësimi
 • 6.6 Ruajtja
 • 8.1 Mushmolla verore (Eriobotrya japonica)
 • 8.2 Mushmolla dimërore (Mespilus germanica)
 • 9.1 Kultivarët
 • 9.2 Shtimi
 • 9.3 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 10.1 Menaxhimi i dëmtuesve
 • 11.1 Shtimi
 • 11.2 Kultivarët
 • 11.3 Vjelja dhe përpunimi
 • 12.1 Kultivarët
 • 13.1 Materiali bimor
 • 13.2 Krasitja dhe formësimi
 • 13.4 Vjelja dhe proceset e pas- vjeljes
 • 14.1 Taksonomia e përgjithshme e agrumeve
 • 14.2 Poliembrionia
 • 14.3 Zgjedhja e materialit bimor
 • 14.4 Nënshartesat
 • 14.5.1 Frytëzimi dhe vjelja
 • 14.5.2 Teknologjia e kultivimit
 • 14.5.3 Kultivarët
 • 14.6.1 Materiali bimor
 • 14.6.2 Vjelja dhe kujdesi
 • 14.6.3 Krasitja e degëzave frutore anësore
 • 14.7 Mandarina
 • 15.1 Kushtet e kultivimit dhe fenologjia e bimës
 • 15.2 Krasitja e fikut
 • 15.3 Vjelja dhe tharja e frytit
 • 16.1 Rrudhësia e frytit
 • 16.2 Kultivarët e hurmës dhe grupet e rrudhësisë
 • 16.3 Pjalmimi
 • 16.4 Heqja e rrudhësisë
 • 16.5 Parazitët kryesorë
 • 16.6 Metodat e vjeljes
 • 16.7 Ruajtja dhe përpunimi
 • 18.1Shtimi
 • 18.2 Formësimi, krasitja dhe ngarkesa e prodhimit
 • 19.1 Kërkesat klimatike
 • 19.2 Tokat dhe plehrat
 • 19.3 Nevojat për ujë
 • 19.4 Nënshartesat
 • 19.6 Vjelja
 • 19.7 Kultivarët
 • 19.8 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 20.1Kultivarët e aktinides
 • 20.2 Shumimi dhe ngritja e pemë- tores
 • 20.3 Pjalmimi dhe frytëzimi
 • 20.4 Faktorët që ndikojnë mbi lulëzimin dhe prodhimtarinë
 • 20.6 Vjelja dhe ruajtja
 • 21.1 Përzgjedhja e materialit mbjelljes dhe shumimi
 • 21.2 Vjelja dhe ruajtja e feihojave
 • 21.3 Frytëzimi
 • 22.1Kultivarët dhe përmirësimi gjenetik
 • 22.2 Toka dhe sistemet e mbjelljes
 • 22.3 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 23.1 Kultivarët dhe përmirësimi gjenetik
 • 23.2 Lidhja e frutave
 • 23.3 Sistemet e mbjelljes
 • 23.4 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 23.5 Cilësia e lëngut, periudha e vjeljes
 • 23.6 Rrushi i serezit i kuq dhe i bardhë
 • 23.7 Rrushi i frëngut
 • 24.1 Shumimi
 • 24.2 Kultivarët
 • 24.4 Kontrolli i rritjes
 • 24.5 Sëmundjet dhe dëmtuesit
 • 25.1 Shumimi
 • 25.2 Përmirësimi gjenetik
 • 25.3 Vjelja, trajtimi dhe fiziologjia
 • 25.4 Sistemet e kultivimit

Specia e kajsisë që vërehet më së shumti në tregtinë ndërkombëtare, Prunus armeniaca, është vendase e Kinës dhe Azisë qendrore dhe perëndimore. Sidoqoftë, pasi mbërriti në rajonin e Mesdheut afro 100 p.e.s., ka evoluar në tregun e freskët dhe atë të përpunuar të gjithë botës perëndimore. Regjistrimet sugjerojnë se në Evropën veriore ka mbërritur përpara 1500 p.e.s. Anglezët e quajtën ‘abricock’ ose ‘apricock’ (ndoshta nga latinishtja praecoquus, që do të thotë fryt me pjekje të hershme). Në këto zona është kultivuar ngjitur me mure të kundrejtuara nga jugu ose në serra por, pas shekujsh seleksionimi dhe përmirësimi, nuk gjejmë kajsi me interes tregtar të përshtatura mirë për klimat e freskëta bregdetare.

I. KAJSIA

©POM AL

Për të ilustruar potencialin e kajsisë duhet të marrim në konsideratë rolin aktual në pjesë të Kinës. Në pllajën lymore masive të Kinës veriore, një prej vendbanimeve të origjinës së kajsisë, kultivarë të përshtatur me vendin, mbillen në faqe kodrash të pjerrëta, me pemëtore/pyje të rritura të përbëra nga kultivarë të ndryshëm. Qëllimi është të kontrollohet erozioni i tokës dhe njëkohësisht: (i) të sigurohen fruta për konsum të freskët, tharje, për- Figura 1.1 Tipologjia e pemës së kajsisë pemë jetëgjatë, e fuqishme, me rritje të shpejtë, mjaft e degëpunim dhe ushqim për blegtorinë; (ii) thelpinj për zuar, me kurorë të rrumbullakosur e të gjerë Tabela 1.1 Aspekte botanike, anatomike dhe fiziologjike Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Kajsi Prunus armeniaca

Pemë 4 – 5 m e lartë, kurorë me diametër bazal 4 – 5 m, e rrumbullakët dhe shkurrore (Figura 1.1) Seksualiteti Dyseksore (Hermafrodite) Kryesisht vetëpjellore por me disa përjashtime të rëndësishme. Specie Pjalmimi entomofile (pjalmi bartet nga insektet) Formohen në anë të lastarëve 1-vjeçar ose në degëzat e shkurtra (Figura 1.2) të degëve më të vjetra. Në lastarët anësorë, dy sytha lulorë, çdonjëri me një lule, vendosen zakonisht në të dy anët e sythit Sythat lulorë vegjetativ. Në degëzat shumë të shkurtra (shpore) grupohen së bashku një numër i madh sythash lulorë. Lulet kanë pesë petla, pesë nënpetla, thekë të shumtë dhe një gjethe karpelore të vetme (Fig. 1.5) Periudha e çeljes së sythave Të parët çelin sythat lulorë. Sythat vegjetativë hapen disa ditë më vonë Periudha e lulëzimit Fillimi i pranverës Shumica e kultivarëve piqen në fillim ose në mesin e verës, në varësi të Periudha e pjekjes së frutave gjerësisë gjeografike Bërthokël me lakore rritje sigmoide të dyfishtë. Bërthama forcohet në Rritja e frytit dhe lastarëve stadin e dytë të rritjes dhe nuk bashkëlidhet me tulin (me tul të çlirët) Madhësia dhe forma e pemës

Prunus mume sin. Prunus ansu (kajsia japoneze)

1

KAJSIA

(a) degëz e përzier njëvjeçare; (b) degëz njëvjeçare që del nga një degëz dyvjeçare; (c) degëz shumëvjeçare me shpore; (d) degëz e hollë; (e) degëz e shkurtër

Figura 1.2 Degëzat frutore të kajsisë

Figura 1.3 Lastarët dhe sythat e kajsisë

Tabela 1.2 Kërkesat klimatike, gjeografike, pedologjike dhe hidrike Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Qëndrueshmëria ndaj dimrit Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes 2

konsum të freskët ose për prodhimin e vajit për kozmetikë dhe produkte të tjera ushqimore për shëndetin; dhe (iii) bërthama dhe dru për ngrohje. Prodhimi botëror është rritur me afro 3.0 Mt/ vit. Turqia, me një mesatare prej 528.000 ton/ vit, ka qenë udhëheqës botëror në vitet e fundit, së bashku me Pakistanin, Iranin, Spanjën, Italinë, Francën, Marokun dhe SHBA, si vende të tjera me prodhimtari të lartë të kajsisë. Janë 63 vende që kanë raportuar prodhim të kajsive, por thuajse gjysma e prodhimit botëror vjen nga vende pranë Detit Mesdhe. Kajsitë kultivohen më me sukses aty

(majtas) sytha kajsie; (djathtas) lastar vegjetativ

ku verërat janë të ngrohta dhe të thata dhe kalimi nga dimri në pranverë është karakteristikë e klimave kontinentale. Temperaturat e ngrohta që në fillim të pranverës shkaktojnë çarje të sythave dhe ndjeshmëri të lartë ndaj ngricave pranverore. Disa përmirësues gjenetik të pemëve frutore janë të mendimit se larmia gjenetike e madhe e kajsive vendase të Kinës, Azisë veriore-qendrore dhe në vende si Irani, Turqia dhe Siria, do të kontribuojë eventualisht në krijimin e kultivarëve tregtarë të përshtatshëm për një diapazon më të gjerë kli-

Fryt i klimës së butë. Kajsitë janë shumë kërkuese, parapëlqejnë klimë mesdhetare ose kontinentale Problem për shkak të lulëzimit të hershëm. Temperatura -4°C dëmton sythat e fryrë, -2°C dëmton lulet dhe -1°C frutëzat Sythat lulorë plotësisht të përgjumur përballojnë deri -25°C. Sythat vegjetativë dhe druri deri -35°C Për të marrë prodhim për treg kërkon lagështi të përshtatshme gjatë sezonit të rritjes Nënshartesave të pjeshkës dhe kajsisë u mungon toleranca ndaj përmbytjeve Mesatare në të mirë Kajsitë shkojnë mirë në zona të thata, veçanërisht me pak reshje gjatë lulëzimit dhe gjatë maturimit. Shiu pranë periudhës së vjeljes mund të shkaktojë humbje të rënda për shkak të plasaritjes së frytit dhe kalbëzimeve. Mesatare Duke qenë se lulëzimi është i hershëm, vendmbjelljet pa ngrica janë veçanërisht të pëlqyera Parapëlqen toka të mira e të thella. Duhen shmangur tokat e lagështa Mjaft kërkuese për lëndë ushqyese; azoti konsiderohet shumë i rëndësishëm për nxitjen e një prodhimi të lartë

gjendrat tipike të bërthamorëve Figura 1. Zgjedhja e një vendmbjellje të pjerrët me kullim ajri të mirë do të zvogëlojë rrezikun e dëmtimit nga ngrica (Tabela 1.1 Zgjedhja e vendmbjelljes 3 . prodhimi për treg i kajsive është i lokalizuar kryesisht në zonat klimatike ku rreziku i ngricave nuk është i lartë. thata e të nxehta e zvogëlojnë prekjen nga sëmundjet. Përgjithësisht. Ky grup mendohet se e ka origjinën nga pak hyrje në Evropë nga Armenia dhe vende të tjera të Lindjes së Mesme gjatë 2000 viteve të kaluara. shije të mirë. një prej pesë grupeve eko-fiziologjike të pranuara brenda P.2). Kësisoj. rajonet me prodhimtari të rëndësishme mbështeten zakonisht në një numër të vogël kultivarësh të përshtatur me vendin.4 Tipare të gjetheve të kajsisë Shumica e kultivarëve të kajsisë konsiderohen si të ndjeshëm ndaj mjedisit të tyre.3) apo mënyra të ndryshme të përdorimit. Në kodrat me kundrejtim verior apo në vendmbjellje pranë një trupi ujor të madh. disa produkte të përpunuara janë të lidhura me një kultivar të caktuar.2) është shpesh faktori më përcaktues se cili do të jetë kultivari që do të zgjidhet për kultivim. në gjerësi gjeografike të larta. Sidoqoftë. përzgjedhja e vendmbjelljes është me rëndësi të veçantë për të shmangur dëmtimin nga ngrica. dhëmbëzimi i buzëve të llapës së gjethes. Kultivarët për treg të freskët duhet të kenë pamje të mirë. madhë-si fryti mesatare deri në të madhe.5 Lulja e kajsisë 1. kërkon më pak të ftohtë pranverizues (temperatura pranëngrirëse) se sa pjeshka. zhvillimi i sythit në pranverë vonohet. por parapëlqimet lidhen gjithashtu me tolerancën ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve të pranishëm në rajone të ndryshme (Tabela 1. Në Megjithëse kajsitë mund të tolerojnë temperatura dimri mjaft të ulëta. Mungesa e njësive pranverizuese mund të përbëjë kufizim në gjerësi gjeografike të ulëta. Ajo që e mbështet këtë mendim është fakti se thuajse të gjithë kultivarët aktualë me rëndësi i përkasin ‘grupit Evropian’. Për më tepër. armeniaca. (nga e majta në të djathtë) gjethe e rritur e kajsisë. Pak kultivarë janë të përshtatur njëlloj për shitje si produkt i freskët dhe për përpunim. dhe ku verërat e Figura 1. tolerancë të mjaftueshme ndaj kalbëzimit të kafenjtë dhe të jenë në gjendje të ruajnë cilësinë pas trajtimit.©POM AL mash. ruajtjes dhe tregtimit. Këto rajone i hasim në të gjithë kontinentet dhe në një diapazon të gjerë gjerësish gjeografike. Përshtatja klimatike (Tabela 1.

kërkohet krasitje e përvitshme. vetëm pak prej tyre janë të rëndësishëm në më shumë se një shtet apo rajon. Me këto kultivarë. Ashtu si shumica e specieve të gjerësive gjeografike të larta.KAJSIA këto raste. duke qenë se kajsia prodhon në degëza njëvjeçare por edhe në degëzat e shkurtra të degëve më të vjetra. por shpesh dëmtohen nga ngricat e fundit të dimrit në gjerësi gjeografike mesatare.4 Sëmundjet dhe dëmtuesit 4 . rregulluar formën e saj dhe mirëmbajtur një prodhimtari dhe cilësi frutash. Figura 1. si për shembull ‘Tilton’ janë një shembull i mirë i prirjes drejt lulëzimit të këmbyer. prishja e përgjumjes së sythave ndodh nga mesi i dimrit. Për të kontrolluar madhësinë e pemës. Pjalmimi i kajsisë nuk përbën ndonjë problem pasi shumica e kultivarëve janë vetëpjellorë. Gjithsesi.2 Kultivarët dhe pjalmimi Kajsitë formësohen shpesh që t’i ngjasojnë pemëve të pjeshkës me qendër të hapur (kupore). pak prej kultivarëve të kajsisë të përshtatshëm për përpunim janë të përshtatshëm për shitje në treg të 1. Shumë kultivarë janë të qëndrueshëm ndaj të ftohtit kur kultivohen në gjerësi gjeografike të larta. Kjo tregon se kultivarët e kajsisë janë shumë të ndjeshëm ndaj vendmbjelljes dhe të lidhur ngushtë me kërkesat e tregut. Sidoqoftë. Sidoqoftë. duke iu nënshtruar ngricave pranverore. Prodhimi kërkon 100 – 120 ditë për t’u maturuar. krasitja vjetore ndryshon nga ajo e pjeshkave. Si prodhimi ashtu edhe cilësia është më e mirë në vendet me verë të nxehtë e të thatë.2). Kjo mund të shmanget nëpërmjet të ushqyerit të mirë. Përpara se dikush të mbjellë një kultivar të caktuar. Vuan nga rrëzimi i sythave pas dimrave të ngrohtë. Pema e rritur ka katër deri në gjashtë degë skeletore dhe degë gjysmë-skeletore.3 Formësimi dhe krasitja Disa kultivarë. shumë pak prej kultivarëve të Italisë gjenden në Francë. Për shembull. 1. Megjithëse ka me qindra kultivarë të rëndësishëm kajsie. krasitjes për të inkurajuar vegjetacionin e ri dhe nëpërmjet krasitjes duke rralluar frutat shumë herët gjatë sezonit të rritjes. të mjaftueshme për të arritur një kurorë të plotë. duhet të këshillohet. një kultivar i rëndësishëm në Zelandën e Re. për të cilin duhet të merren masa për mbjelljen e kultivarit pjalmëzues dhe insekteve pjalmuese.2). Lëkura e kajsive dëmtohet lehtë nga sëmundjet dhe dëmtuesit. të tilla si ‘Sundrop’. e më pas fryhen dhe çkaliten shumë herët në gjerësi gjeografike mesatare dhe lulëzojnë shumë herët. mund të merren rendimente të mira edhe në toka më të rënda e më të lagëta (Tabela 1. një masë e konsiderueshme e rregullimit të prodhimit (rrallimit) mund të realizohet duke shkurtuar degëzat njëvjeçare. qoftë edhe një popullatë e vogël insektesh do të rezultojë në frytëzim të mirë. sidomos kur mesi i dimrit është i ngrohtë. Pak prej kultivarëve për tregun e freskët konsiderohen të përshtatshëm për transportin në distanca të gjata e anasjelltas. Pikëlat ose njollat në sipërfaqen e 1. por duke bërë kujdes në zgjedhjen e nënshartesës. ka edhe përjashtime të rëndësishme.6 Fryt kajsie i pamaturuar freskët. mund të kultivohet në lartësi të mëdha. Kajsitë parapëlqejnë toka lymore në mesatare ose ranore në mesatare me thellësi dhe kullim të mirë (Tabela 1.

Kalbëzimi i frutave (Monilinia spp.Zakonisht. Gjatë rrallimit hiqen frutat më të vegjël Menaxhimi i dysheme. Gjethbiruesja Patogjenët kryesorë bërthamore (Stigmina carpophila = Wilsonomyces carpophilus) është një sëmundje serioze në shumicën e zonave të prodhimit. kanceri bakterial (Xanthomonas campestris pv. Shumica e nënshartesave kultivohen me farë Zakonisht përdoren farëfiliza kajsie dhe pjeshke. Rrallimi bëhet me dorë Rrallimi përpara forcimit të bërthamës deri në dy fruta në shpore dhe në një fryt me hapësirë afro 8 cm në një degëz njëvjeçare.3 Aspekte agroteknike Shumimi Shartohet me syth në fund të verës. Më pak në zonat me probleme të rënda sëmundjesh zakonshme Vjelje me dorë. Në rastet kur problem përbën kanceri bakterial (Pseudomonas syringae pv. breshkëzat dhe afidet (disa specie) ©POM AL 5 . morsprunorum) krasitja bëhet në fillim të verës Rrallimi i luleve me tharës të tillë si tiosulfati i amoniakut është premtues por mund të jetë i rrezikshëm në zonat me ngrica. Frutat ruhen 1 – 2 javë nëse vilen kur ngjyra e gjelbër është Metoda e vjeljes zbehur e ka marrë ngjyrë kashte të zbehtë. Ruajtja në Atmosferë të Kontrolluar nuk ka qenë e suksesshme Kanceri bakterial (Pseudomonas syringae) mund të jetë një problem kryesor në pranverat e lagështa dhe është i njëjti patogjen që shkakton kancerin bakterial. Shija është më e mirë nëse vilen të maturuara në pemë Ruhet në 0 deri – 1°C për 1 – 2 javë. Dëmtues në zona e sezone të caktuara janë: Dëmtuesit kryesorë tenja e pjeshkës (Anarsia lineatella). por në zonat që preken nga ndriçimi i argjendtë (Chondrostereum purpureum) ose gomoza (BotryoFormësimi dhe sphaeria spp. pruni). Sëmundjet e mëposhtme janë të rëndësishme në rajone të veçanta: Leucostoma cincta. këpushat e zakonshme (disa specie). kajsitë kanë relativisht pak dëmtues insektë dhe këpusha. pemëtoret mbahen me bar midis rreshtave dhe me herbicide ose së së pemëtores prashitje nën pemë Periudha e vjeljes së Në vitin 2 ose 3 parë Periudha deri në Në vitin e 5 – 6 prodhimin e plotë Në vitin 2: 5 t/ha Rendimentet e Në vitin 4: 10t/ha pritshme Në vitin 6: 20t/ha por varet shumë nga kultivari Jeta produktive e 25 – 40 vjet. Shpesh mbillen në katrorë 5 – 6 m.) krasiten ose pas prodhimit ose me prerje minimale në dimër. ndërsa për toka të rënda Nënshartesa ose të lagështa rekomandohen kumbullat mirabolanë Largesat (hapësirat. krasitja të cilat duhet të izolohen. dhe lija (plum pox virus) Krahasuar me shumë lloje të tjera drufrutore. Krasitja ka për qëllim nxitjen e rritjes vjetore.) gjatë vjeljes (ashtu edhe në periudhën e lulëzimit) mund të përbëjë një problem madhor.3). gjethepërdredhëset (disa specie të tenja tortricid).Tabela 1. por popullore janë hapësirat katrore dhe distancat) sistemet 'gardh' Pemët përshtaten mirë me formën kupore ose me qendër të hapur (shih 1. Ftohja përpara dhe gjatë transportit e Ruajtja zgjat jetëgjatësinë gjatë tregtimit. syringae ose Pseudomonas syringae pv.

Për t’i mbajtur këto probleme nën kontroll kërkohet spërkatje e kujdesshme. Çdo rajon prodhimi në botë ka gamën e tij të parazitëve të kajsisë. Kjo mund të shkaktohet nga prekja prej këpushës së kuqe të pemëve frutore. Mungesa e kontrollit të këtyre infeksioneve në periudhën e lulëzimit do të çojë në humbje serioze më vonë gjatë sezonit. duhet të rrallojmë me dorë në fillim të sezonit të rritjes. Figura 1. ku një përpjesë e lulëzimit hiqet nëpërmjet kimi.8 Pamja e frytit në vjelje 6 Shumica e kultivarëve të kajsisë kanë prodhimtari të lartë.Figura 1.3). Pemëtari duhet t’i drejtohet specialistëve vendorë për materiale dhe procedura për të kontrolluar këta dëmtues. dëmtuesi kryesor është morri i gjelbër i pjeshkës. Gjethepërdredhësit dhe krimbat e frutave prekin shumë specie drufrutore dhe mund të përbëjnë problem në fi-llim të sezonit të rritjes.10 Fara (bërthama) e kajsisë kateve tharëse ose me dorë. Në shumë rajone.9 Pamja e tulit të frytit për shumicën e pemëve frutore.KAJSIA frytit e zvogëlojnë ndjeshëm vlerën e prodhimit. Shumë prej këtyre dëmtuesve prekin edhe pjeshkën dhe bërthamorë të tjerë. biruesi i degëve dhe njollosjes bakteriale (Tabela 1. duke formuar simptoma të kalbëzimit të luleve dhe kancer të degëve. Hiri mund të shkaktojë shenja në fruta. Ky patogjen e prek pemën edhe në kohën e lulëzimit.7 Pamja e frytit të pjekur në pemë Figura 1.5 Rregullimi i prodhimit . Kalbëzimi i kafenjtë gjatë vjeljes shkakton humbje të rënda të frutave në shumë rajone. Shpesh rrallimi fillon gjatë periudhës së lulëzimit. Këpusha e kuqe e pemëve frutore mund të përbëjë një problem Figura 1. Biruesi i degëve i pjeshkës dhe biruesi i degëzave janë dëmtues lepidopterë si të kajsisë ashtu edhe të pjeshkës. e në qoftë se duam të plotësojmë kërkesat e tregut për madhësi dhe cilësi fryti. Më rëndom. brenda 1.

6 Vjelja dhe trajtimi 30 – 45 ditë nga lulëzimi. vilen me dorë dhe nëpërmjet vjeljes duar-duar. së bashku me madhësinë dhe formën e frytit (mbushjen). Ato ndahen përgjysmë dhe u hiqet bërthama. Kajsitë për treg të freskët. Ngjyra e tulit dhe ngjyra bazë e lëkurës janë udhëzues të rëndësishëm për maturimin për vjelje. qoftë me dorë apo me makineri. e në disa rajone. në diell. ©POM AL Kajsitë për tharje vilen shumë më të pjekura se sa ato për tregun e freskët. vilen nëpërmjet shkundjes së pemës. të cilat vendosen në rafte në hije ku digjet squfur për 6 – 7 orë për të ruajtur frytin dhe ngjyrën e tij. kjo zbatohet rrallë. Tavat vendosen më pas në dyshemenë e strukturave plastike për 3 – 5 ditë ose në klimë të nxehtë. 1. bëhet rrallim me dorë i frutëzave.Kajsitë formojnë një cilësi të shkëlqyer kur lihen të piqen në pemë. por edhe ato për konserva. frutat vilen në stadet e hershme të pjekjes. por për arsye praktike. Kajsitë mund të mbahen në ruajtje të ftohtë (0°C) për 2 – 3 javë me qëllim që të mundësohet tregtimi dhe përpunimi. 7 . Gjysmat hapen në tava.

KAJSIA 8 .

.

shihje rënAktualisht. Sythat lulorë janë të ndarë Sythat lulorë dhe përmbajnë tre ose më shumë lule. Menjëherë më pas. cerasus formon një pemë më të vogël e më shkurrore. në Shtetin e Uashingtonit. rne mendohet se janë ‘racat’ e përmendura në lite. Lidhja e frutave mund të jetë Pjalmimi problematike dhe kontribuon në rendimente të ulëta.rajonet e botës. tar (fundi 2005). nëse lihet e lirë. anatomike dhe fiziologjike të qershisë Emërtimi i zakonshëm Qershi. Qershia është rrënjë.në Veriperëndimin e Paqësorit apo në SHBA. SHBA.Trajtimi i mëposhtëm është i përqendruar kryeTabela 2. gati për t’u djegur. cerasus (vishnja) është kryesisht vetëpjellore por me përjashtime të rëndësishme. me një rritje prej afro 54%. i formuar në një vile në një bisht lulor të gjatë. ‘Kentish’ (‘Amarenat’) e ‘Morelo’ (dy raca të qershNë Shqipëri gjen përhapje më të mirë në zonën isë dhe vishnjës. zakonisht me një formë rritje të varur. cerasus). njihen më shumë se 100 specie dhe dom pirgje të mëdha pemësh molle të shkulura me të paktën 1500 kultivarë qershish. shumë kultivarë të rëndë.000 ha në mbi 162. P. QERSHIA Në atë kohë. pema është natyrshëm më e hapur. Qershia Megjithatë. Vishnjat priren të piqen më vonë se sa qershitë Fryti është bërthokël. këto vendase në një formë apo një tjetër në të gjithë blloqe u mbollën me qershi dhe zgjerimi ka vazhvendet e zonës së butë të hemisferës veriore.Zgjerimi më i madh ka ndodhur në Azi (më pak në raturën e hershme angleze si ‘Mazzard’ ose ‘Geans’ Lindjen e Mesme). e dhe ‘Bigarreaux’ (qershitë moderne. e madje edhe sot. Të rike. II. Sipas të njëjtit burim.dhënat e FAO tregojnë se sipërfaqja me qershi është rritur nga 115. Degëzat individuale degëzojnë më pak se sa Madhësia dhe forma e pemës bërthamorët e tjerë dhe zakonisht. Seksualiteti Dyseksore (Hermafrodite) P. Formohen në pjesën anësore dhe kulmore të lastarëve njëvjeçarë dhe në shporet e degëzave më të vjetra.©POM AL reve të mollës më pak fitimprurëse në vitet 1990. kultivarët komercialë e kanë origjinën nga Kaukazi. ndërmjet Detit të Zi dhe Detit Kaspik. P. por duar edhe sot.1 Karakteristikat botanike. kryesisht përpara mesit të verës por kulPeriudha e pjekjes së frutave tivarët e rinj të vonë kanë një sezon të zgjatur. P. vishnjë Prunus avium Emrat botanikë Prunus cerasus Emri botanik i specieve të Prunus mahaleb (mëzhdrava) Prunus fruticosa (qershia e tokës) lidhura dhe të dobishme Prunus tomentosa (qershia Nanking) Pemë shkurrore. kjo prirje nuk është kufizuar vetëm gjendet e regjistruar që në shkrimet e para histo. Krasitja vjetore nevojitet për t’i mbajtur pemët në një madhësi të menaxhueshme. Lulet kanë pesë nënpetla. pesë petla. Rritja e frytit dhe lastarëve Paraqet një lakore rritje sigmoide të dyfishtë ndërsa endokarpi forcohet gjatë stadit II 1 . një gjethe karpelore dhe thekë të shumtë Periudha e çeljes së sythave Pas kajsive por shpesh përpara kumbullave dhe pjeshkave Periudha e lulëzimit Lulet hapen pakëz përpara daljes së gjetheve Më i hershmi i bërthamorëve.000 heksishëm zbulohen si farëfiliza rastësorë. qendrore dhe verilindore. P. plantacione të mëdha qershie filluan t’i zënë vendin pemëto. Në Veriperëndim të Paqësorit. sipërfaqja Pararendësit e shumicës së kultivarëve më të e vjelë është rritur në dekadën e fundit në të gjithë rëndësishëm të qershive në hortikulturën mode. avium) dhe ndjekur nga Amerika e Veriut 48%. me përjashtim të Evropës Lindore. qershia mund të rritet deri 20 m ose më shumë. avium (qershia) është më së shumti vetështerpë dhe zgjedhja e pjalmëzuesve është e rëndësishme. jugore.

1 Forma e pemës së qershisë Qershia 2 strukturë peme më e vogël se qershia. (h) degëz disa-vjeçare me buqeta lulore. Madhësia dhe cilësia e frytit bien ndjeshëm me moshimin e shporeve dhe degët anësore kryesore e humbasin fuqinë e rritjes. e ndryshme nga kjo e fundit. në një vend apo 2. të dobëta. tik. me degëza të holla. Sfidë kryesore është edhe dërgimi i frytit në treg në gjendje të mirë. edhe për faktin se janë një prej frutave të parë që • Ka sëmundje dhe dëmtues që kontrollohen me piqen.min e argjendtë. formon skelet në formë konike Figura 2. me degë të pjerrëta. por zakonisht. po bëhet gjithnjë e më e qartë se kësaj praktike i duhet kushtuar më shumë vëmendje.mënyrë të konsiderueshme. Megjithëse krasitja është konsideruar një operacion shumë i rëndësishëm në prodhimin e qershisë. Vjelja duhet të realizohet në një periudhë të shkurtër kohore. mund të arrijë zhvillim të madh. nxjerr shumë këmbëza. Problem përbën edhe madhësia e pemës.3 Degëzat frutore të qershisë dhe vishnjës (a) degëz e përzier njëvjeçare.1.1 Kultivarët dhe pjalmëzuesit pemë me pak këmbëza. (i) degëz disa-vjeçare me degëza të shkurtra .2). vështirësi. (d) degëz e hollë. pjesërisht të frytit. trung i drejtë. QERSHITË Janë me qindra kultivarë të rëndësishëm të qershisë. moti i lagët • Kostot e krahut të punës janë të larta dhe vjelja gjatë lulëzimit mund të zvogëlojë frytifikimin në me dorë është e lodhshme. trungu ka pak degëzim. • Shiu gjatë ose pranë vjeljes shkakton plasaritje • Janë veçanërisht tërheqëse për zogjtë. 2.2 Forma e pemës së vishnjës Vishnja Figura 2. QERSHIA sisht tek qershia (më pak vishnja) (Tabela 2. horizontale ose të varura Figura 2. Shumë kultivarë janë vetështerpë. i drejtë. siç është kanceri bakterial dhe ndriçi• Pjalmimi dhe frytëzimi mund të jetë problema.

Shkojnë mirë në toka të ekuilibruara të thella e të pasura. indet e ksilemës deri afro -35°C. gjeografike. frutëzat. përshtatshmëria për transport në distanca të gjata dhe atribute të cilësisë së frytit 3 .5 Lastarë vegjetativ të qershisë (majtas) dhe vishnjës Tabela 2. Shiu gjatë lulëzimit zvogëlon lidhjen e frutave Toleranca ndaj lagështisë dhe rrit prekjen nga sëmundjet. Zakonisht. Nënshartesa ‘Mazzard’ ka Nevojat për tokë tolerancë mesatare ndaj tokave të lagëta dhe shkon dobët në toka të lehta. qoftë për cilësinë e tyre të frytit ashtu edhe për faktin se nuk mund të konkurrohen nga rajonet e ngrohta të prodhimit të qershive. Kostoja kryesore e stresit ujor është zvogëlimi i frytit Toleranca ndaj thatësirës Mesatare.©POM AL rajon të caktuar. qershitë e hershme japin të ardhurat më të larta për njësi. Kërkesat për ujë Nevojat për ujë të dy specieve janë të ngjashme me ato të pemëve frutore gjetherënëse të tjera.4 Sythat e qershisë (majtas) dhe vishnjës Figura 2. Kili dhe Zelanda e Re eksportojnë fruta në hemisferën veriore gjatë festave të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. në gjerësitë gjeografike të ulëta mbizotërojnë kultivarët me pjekje të hershme. popullariteti i qershisë ‘Bing’ në Amerikën e Veriut). -3°C. Ekzistojnë gjithashtu edhe forca të rëndësishme të tregut. Australia. Vlera të krahasueshme për vishnjën janë -35 dhe -40°C Për të patur një madhësi fryti dhe prodhim vjetor të madh është e rëndësishme të shmanget stresi i rëndë i tahatësirës.sh. Nuk shkon mirë në zonat e ngrohta. mbizotërojnë dy ose tre kultivarë. kjo ka arsye të forta. të lagështa apo në Kërkesat për temperaturë zonat me dimra të ngrohtë. shpesh të lidhura me parapëlqimet historike të konsumatorëve (p. shpesh. Strategjia e kundërt përdoret në Kanadanë perëndimore dhe Norvegji. pedologjike dhe hidrike të qershisë Fryt i klimës së butë por deri diku tolerant ndaj një diapazoni të gjerë temperaturash. Shiu gjatë ose pak përpara maturimit shkakton çarje të qershisë Toleranca ndaj erës Mesatare Kërkesa edafike Parapëlqehen toka të sheshta Më të veçantat nga të gjithë pemët frutore bërthamore. Qershitë kërkojnë më shumë pranverizim se sa pjeshkat. Në këtë rast merren në konsideratë periudha e pjekjes.2 Kërkesat klimatike. ndërsa vishnjat më shumë se qershitë Toleranca ndaj ngricave Sythi i fryrë dhe lulëzimi. Figura 2. Duke qenë se. nënshartesat mëzhdravë shkojnë më mirë në toka të lehta dhe të kulluara mirë Kërkesat për ushqyes Kërkon të ushqyer të mirë dhe reagon ndaj plehërimit azotik ku parapëlqehen kultivarët me pjekje të vonuar. -2°C Sythat lulorë plotësosht të aklimatizuar të qershisë përballojnë temQëndrueshmëria ndaj dimrit peratura deri në -30°C. Ndoshta më e madhe për qershinë E dobët tek qershia. edhe pse frutat maturohen në mesin e verës.

dhëmbëzimi i buzëve të llapës së gjethes.6 Tipare të gjetheve të kajsisë Qershia QERSHIA (nga e majta në të djathtë) gjethe e rritur e kajsisë. ambalazhuesve dhe tregtuesve me përvojë në një vend apo rajon të caktuar. tipi 'visciola'. dhëmbëzimi i buzëve të llapës së gjethes. Kësisoj. nuk mund Figura 2. është më e rëndësishme të kuptohet se kultivari i zgjedhur për t’u mbjellë duhet të ketë një avantazh të qartë në treg. qershitë me tul të verdhë janë pëlqyer tradicionalisht nga konsumatorët japonezë. gjendrat tipike të bërthamorëve VISHNJA (nga e majta në të djathtë) gjethe e rritur e qershisë.QERSHIA Figura 2. Disa kultivarë me fruta shumë tërheqës. Ky lloj informacion merret më mirë prej prodhuesve. në prodhimin dhe tregtimin e qershisë ekzistojnë probleme serioze që janë të lidhura qartazi me kultivarin. edhe pse mund të renditej një listë e gjerë kultivarësh.7b Lulja e vishnjës . tipi 'amarena' Vishnja të përshtatshme për tregun e destinacionit. majtas. Pavarësisht kësaj. djathtas. Për shembull.7a Lulja e qershisë 4 Figura 2. gjendrat tipike të bërthamorëve. të mëdhenj dhe cilësor.

Shumë kultivarë konsiderohen si shumë të ndjeshëm ndaj plasaritjes prej shiut dhe sëmundjeve të tjera të tilla si kalbëzimi i kafenjtë (Monilinia fructicola). është e rëndësishme të kuptojmë se farëfiliza rastësor.m.©POM AL Figura 2. Kultivarë të tjerë janë të ndjeshëm ndaj çrregullimeve të frytit që shfaqen pas vjeljes dhe transportit.pjalmëzojnë me sukses të gjithë qershitë e tjera. hershmërinë. duhet të presim ende që kultivarët e qershisë tërheqës për tregun të kenë rezistencë të mirë në fushë ndaj sëmundjeve e dëmtuesve të ndryshëm.th. shumica e kultivarëve modernë midis kultivarëve vetështerpë (dhe të tillë kultie kanë origjinën nga programet e përmirësimit varë mbizotërojnë ende) jo të gjithë kombinimet gjenetik.). Disa kultivarë të rinj konsiderohen si shumë më pak të prirur ndaj plasaritjes së frytit ndërsa të tjerë duken veçanërisht të përshtatshëm për transport në tregje të largëta. çështja e pjalmimit të qershisë është bërë më pak problematike. Madhësia dhe cilësia e përmirësuar e janë të pajtueshme. Këto kultivarë Ndërkohë që të gjithë kultivarët e qershisë të rëndë. Pemëtari duhet të mbjellë një frytit janë objektivat kryesorë për zgjedhjen e një kultivar të njohur për të prodhuar pjalm që është i kultivari të ri. njollosja e gjetheve të qershisë (Blumeriella iaapii) ose kanceri bakterial (Pseudomonas spp. por ka patur gjithashtu edhe përparime të rëndësishme në prodhimtarinë e pemës. kultivarë që nuk kanë nevojë për pjalmim të kryqëzuar). garancinë e prodhimit (nëpërmjet kultivarëve vetëpjellorë) dhe duke zgjatur sezonin e tregtimit me kultivarë të vonë.8 Fruta qershie (majtas) dhe vishnje të pamaturuar. prerje tërthore e tyre (poshtë) të kultivohen me fitim për shkak të lidhjes së dobët të frutave dhe prodhimtarisë së ulët. Me futjen në treg të kultivarëve vetëpjellorë (d. 5 . sishëm në treg në 50 – 100 vitet e fundit kanë qenë Sidoqoftë. Për fat të keq.

jitet vetëm nëse vihet re një rënie në prodhimtari tivarëve përdoren për përdorimin prodhimin e një ose madhësinë e frytit. Sidoqoftë. krasitja e tepërt e vonon frytëzimin. avium (qershisë) një ekuilibër ndërmjet frytëzimit dhe rritjes. i përdorur në Danimarkë për prodhimin Periudha e krasitjes është shumë e rëndësishme e lëngut të frutave dhe verës) ndërsa të tjerë. Ky kultivar i vjetër francez nënshartesa që kontrollojnë madhësinë e pemës. ‘Dritaret’ që e një game të gjerë produktesh. me largesë 6 m ose më shumë nga njëra-tjetra. e kultivarëve të vishnjës në Evropë është tejet komplekse. pa krasitje. ka rezultuar si i përshtatshëm për vjelje të mekanizuar dhe heqjen e mekanizuar të bërthamës. Shporet mbeten prodhuese për grupit të kultivarëve të klasifikuar si ‘Morello’ me shumë vite dhe heqja e degëve më të vjetra nevolëng të kuq në të kuqe të errët. duke gaEvropë mund të hasen vishnja që favorizojnë duk. Kësisoj. radhë mund të çojë në zvogëlim të fuqisë së rritjes. krasitja dimërore priret ta fuqizojë pemën dhe mund të shpjegojë madhësinë më të madhe të frytit në rajonet ku kjo praktikë mbi2. Në disa që ‘Montmorency’ të ndryshojë.sh. Sidoqoftë. Njëkohësisht do të kishim sasi të tepërt të drurit ‘të verbër’ (pa sytha) dhe shumë degë me kënd lidhje të dobët. krasitja verore për disa sezone me disa klone të vishnjës hungareze shumë cilësore. me sa më pak krasitje.rantuar kështu që pema të mos mbingarkohet me shëm njërën apo tjetrën specie prindërore. cerasus e ka prejardhjen nga Pasi është formuar skeleti. Mbizotërimi i majës është mjaft i fortë tek qershia. VISHNJAT Vishnjat shfaqin shumë më pak mbizotërim të majës se sa qershia dhe. siç në zonat që preken nga kanceri bakterial ose inështë ‘Schattenmorelle’. do të formonin një pemë shkurrore me një formë rritje lotuese.jëra shkurtohet çdo viti për të inkurajuar zhvilnizuar drejt prodhimit me efikasitet të këtij fryti limin e shporeve dhe degëzimeve dytësore. panorama imi i degëve.me udhëheqës qendror. mund të kenë sukses pemëtoret VISHNJAT I gjithë prodhimi i vishnjës në 'gardh' me udhëheqës qendror ose me udhëheqës Amerikën e Veriut mbështetet në një kultivar të qendror të modifikuar.shkurtohet pas mbjelljes. fuqishëm. QERSHITË Pemët e qershisë që kanë hyrë në prodhim priren të prodhojnë sytha lulorë pranë bazës së lastarëve të rinj (zakonisht. ka pak gjasa rritur kështu zonën frytëzuese potenciale. Shporet formohen në degë më të vjetra. kësisoj. veçanërisht nëse përdoren vetëm. Heqja e frytit është veçanërisht e vështirë kur degët janë të gjata e të varura. kradhe Prunus fruticosa (qershia e tokës) dhe nëpër sitja duhet të zvogëlohet në minimum. Shu. prandaj pemë të tilla nuk janë ideale për sistemin e vjeljes me shkundje dhe kapje. produkti shumë të veçantë (p. duke për përdorim në mbushjen e tortave. udhëheqësi i një fidani të rena’ me lëng të kthjellët dhe shije të dallueshme. mundësisht me degëza të parakohshme.2 Formësimi dhe krasitja zotëron. Mendohet se P. prerjet e majave nevojiten shpesh për të stimuluar degëzimin anësor si dhe për të kontrolluar lartësinë e pemës. Depërtimi i dobët i dritës çon në cilësi fryti të dobët. kultivohen për prodhimin feksionet e ndriçimit të argjendtë. duke qenë se shme përzgjidhen dhjetë degë anësore dhe çdone gjithë industria e Amerikës së Veriut është orga. raste. ‘Pandy’. për të marrë formën e dëshiruar të pemës. me distancues ose një sistem trine. Një QERSHIA pajtueshëm me kultivarin kryesor. mund të përdoret pozicionNëse krahasojmë me situatën në SHBA. Për Për të krijuar strukturën frytifikuese të një peme më tepër. është e mirënjohur për konsumatorët amerikano. prerjet e majave të degëzave njëvjeçare nuk heqin shumë sytha lulorë. ‘Montmorency’. Shembuj të mirë janë Megjithatë. ‘Stevnsbar’ dhe ‘Kelleris’. me që-llim që të krijohet një hapësirë e mjaftueshme 6 . katër deri pesë nyjat e poshtme) dhe sytha vegjetativë në drejtim të majës.degëzime dhe që vjelësit t’u afrohen me lehtësi mica e vishnjave me rëndësi në Evropë i përkasin të gjithë pjesëve. Nga ana tjetër.për një pemë që ka prirje përhapëse (me qendër të hapur). Tradicionalisht. Gjatë 3 viteve të ardhveriorë të tortave me qershi. qershitë mbillen në katrorë. frytit për konsum të freskët. Pak prej kultivar. Një formë peme më e përshtatshme për vjeljen e mekanizuar dhe prodhimin e frutave cilësor është forma me udhëheqës qendror të modifikuar. Kësisoj. Disa prej këtyre kul. me qëllim që të ruhet hibridizimi natyror ndërmjet P. ‘Montmorency’.konsiderohen si më të mira për të shmangur këto ëve të vishnjave kanë fryt me madhësi e ëmbëlsi sëmundje janë ato pak përpara ose pas çeljes së të mjaftueshme si dhe qëndrueshmëri në ruajtje të sythave apo gjatë periudhës së rritjes së verës. një vishnjë e tipit ‘Ama.

breshkëza e kumbullës (Eulecanium corni). Mëzhdrava përdoret më rrallë dhe mund të japë pemë më të vogla. Kaseta polietileni të puthitura mund ta zgjasin më shumë jetëgjaRuajtja tësinë në ruajtje. krimbi i sythave Dëmtuesit kryesorë (Argyrestia ephipella). Nga barishtet e padëshirueshme janë kryesisht ato dikotiledone dhe graminore.Tabela 2. është e papajtueshme me disa kultivarë.3 Aspekte agroteknike nga kultivimi i qershisë Shumimi Nënshartesa Largesat (hapësirat. krimbi i frutave (Recurvaria nanella). pas formimit të skeletit të dëshiruar. breshkëza (Comstockaspis perniciosus). kalbëzimi i rrënjëve Patogjenët kryesorë (Armillaria mellea dhe Rosellinia necatrix). drungrënësi i vogël i pemëve (Scolytus rugulosus). njollosja e gjetheve të qershisë (Blumeriella japi = Phloeosporella = Cylindrosporium padi). Tashmë në treg ka në dispozicion nënshartesa xhuxhëzuese të qershisë Hapësira ndërmjet rreshtave për qershitë është shpesh 5 – 6 m.). kalbëzimi i frutave (Monilia laxa). Hapësira ndërmjet rreshtave mund të jetë minimumi 3 m. Më e shkurtër në zona kur mbizotërojnë sëmundje të tilla si kancezakonshme ri bakterial ose viruse të transmetuara nëpërmjet pjalmit Vjelja nëpërmjet shkundjes dhe mbledhjes bëhet rëndom me vishnjat por qerMetoda e vjeljes shitë vilen me dorë me gjithë bishta Qershia: Rekomandohet largimi i shpejtë i nxehtësisë fushore. Ripërtërimi periodik i degëve ndihmon për të mbajtur një madhësi fryti të madhe. kërkohet pak krasitje e hollësishme. Vishnjat kërkojnë më pak hapësirë Zakonisht. miza e qershisë (Rhagoletis cerasi). flutura e vogël dimërore (Operophthera brumata). distancat) Formësimi dhe krasitja Rrallimi Menaxhimi i dyshemesë së pemëtores Periudha e vjeljes së parë Periudha deri në prodhimin e plotë Rendimentet e pritshme Kryesisht shartohet me kalem ose syth mbi nënshartesa farore ose vegjetative Seleksionimet ‘Mazzard’ të qershisë janë më të zakonshme dhe përgjithësisht përdoren në kushte të favorshme. 7 . Është rritur interesi për paketimin në atmosferë të kontrolluar. Ruhen deri në 3 javë në 0°C. vyshkja kërpudhore (Verticillium dahliae). me rëndësi janë morri i zi i qershisë (Myzus cerasi). në varësi të nënshartesës si dhe strategjisë së krasitjes dhe formësimit. kalbëzimi i qafës (Phytophthora spp. pruni). Vishnja: përpunimi duhet bërë menjëherë pas vjeljes Nga sëmundjet kërpudhore. breshkëza e bardhë e manit (Pseudaulacaspis pentagona). akripsi (Archips rosanus). edhe pse më tolerante ndaj thatësirës. brumbulli i zi i pjeshkës (Capnodis tenebrionis). Nga dëmtuesit. duke trajtuar me herbicide nën kurorat e pemës Në vitin 3 – 4 Në vitin 7 – 10 ©POM AL Viti 4: 2t/ha Viti 6: 5 t/ha Viti 8: 10t/ha Jeta produktive e 25 – 35 vjet. Sistemet e trinave të tilla si trina Tatura dhe sistemet me udhëheqës qendror me dendësi të lartë po bëhen gjithnjë e më popullore I pamundur por gjithsesi jo plotësisht i dobishëm Pemëtoret mbahen zakonisht me bar. përmendim: gjethbiruesja (Stigmina carpophila = Coryneum beijerinckii = Wilsonomyces carpophilus). Nga sëmundjet bakteriale më me rëndësi është kanceri bakterial (Xanthomonas campestris pv. Ruajtja në atmosferë të kontrolluar është përdorur me 3-10% O2 dhe 10 – 12% CO2. kultivohet në formë kupore (me qendër të hapur).

kohë gjatë së cilës është e rëndësishme të ruhet mbizotërimi i udhëheqësit qendror. edhe pse kjo marrëdhënie nuk është veçanërisht e fortë. QERSHITË Qershitë nuk piqen pas vjeljes. mund të hiqet udhëheqësi qendror. ndonjëherë vilen mekanikisht. ato vetëm plaken. fryrja) përdoret në kanalet e marketingut për të gjykuar kushtin e frytit. e deri në kuti të cilat mund të li- Figura 2. Këto degë përzgjidhen gjatë 2 – 3 viteve të para në pemëtore.10 Pamja e frytit në vjelje Për vjeljen përdoren një larmi kontejnerësh. e ndoshta një ose dy prej degëve skeletore që hijezojnë pjesët e brendshme dhe të poshtme të pemës.QERSHIA Figura 2. Qershitë për përpunim vilen kur maturohen plotësisht. pa bishta. që nga koshat e vegjël me një grremç që mund të varen në pemë. Me rritjen e pemës dhe hyrjen në prodhim të plotë. Qershitë për treg të freskët (e ato të përdorura për përpunim – prodhimin e qershive ‘Maraschino’ ose qershive të akullit) vilen me bishta edhe para se të formohet ngjyrimi i plotë i pjekjes. Kësisoj.3 Vjelja dhe trajtimi Gjatë gjithë jetës së pemës kërkohet krasitje e hollësishme e pemës për të parandaluar drurin ‘e verbër’ dhe për të garantuar që të ketë rritje të re me fuqi të mjaftueshme për të ofruar një furnizim të mjaftueshëm të sythave lulorë. Spërkatjet para-vjeljes janë një kërkesë e rëndomtë për prodhimin e qershive cilësore. 8 2. ato vilen kur maturimi i frytit (shpesh i gjykuar nga ngjyra sipërfaqësore) përputhet me kërkesat e tregut.11 Pamja e tulit të frytit të vishnjës (majtas) dhe qershisë . Kjo kërkon heqjen e degëve anësore nën majë që përbëjnë rrezik për tejrritjen e udhëheqësit. Interesant është fakti se gjendja e bishtit (ngjyra. Frutat që shkojnë për konservim. Figura 2.9 Pamja e frytit të pjekur në pemë të qershisë (majtas) dhe vishnjës pemë e tillë ka gjashtë deri tetë degë skeletore që dalin prej trungut qendror. ngrirje ose për prodhimin e lëngut dhe reçelit.

sipas parapëlqimit të tregut. Në varësi të cilësisë së frytit në pemë. Zakonisht. përveç standardizimit. Largimi i shpejtë i nxehtësisë fushore dhe vazhdimësia e ruajtjes së ftohtë konsiderohen të domosdoshëm nëse duam që të zgjasim jetëgjatësinë në ruajtje ose në raftet e tregut. prerja e vileve dhe kategorizimi sipas madhësisë. janë operacione të rëndësishme.12a Bërthama (fara) e qershisë dhen me rripa në shpatullat e vjelësve. standardizimi mund të bëhet gjatë vjeljes së frytit dhe vendosjes në kuti (paketim fushor) ose bëhet më vonë në një ambient paketimi. Qershitë paketohen në arka të vogla druri ose kartoni. Figura 2. Në shumicën e ambienteve tregtare të paketimit.12b Bërthama (fara) e vishnjës 9 . Pozicionimi me dorë i frytit (faqosja) po bëhet gjithnjë e më i rrallë.©POM AL Figura 2. por për linja të posaçme kërkohet paketim i posaçëm. fryti paketohet i përzier në kuti.

QERSHIA 10 .

.

Parapëlqehet të ketë mot të thatë gjatë kohës së lulëzimit Prodhohen në anët e lastarëve njëvjeçarë. ndoshta duke mbërritur në Iranin e sotëm përpara 100 p.Nektarinat janë pjeshka pa push (me qime të imëta). gjysmë të shqitur ose të ngjitur pas tulit Kultivarët më të hershëm piqen në mesin e verës. karakteristikat e tulit të verdhë e atij të bardhë aromatik janë të përcaktuara nga një çift i vetëm gjenesh mbizotërues/i mbizotëruar. anatomike dhe fiziologjike të pjeshkave e nektarinave Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Madhësia dhe forma e pemës Seksualiteti Pjalmimi Pjeshkë dhe nektarinë Prunus persica Pemë e rrumbullakët shkurrore 4 – 6 m e lartë. Lulet kanë pesë nënpetla. thekë të shumtë dhe është pa bisht Fillimi i pranverës – 3 javë përpara mollëve Sythat e parë që hapen janë sythat lulorë. III. të lëngshëm (shkrirës) Një tjetër karakteristikë me rëndësi të madhe kur piqen plotësisht.1 Forma e pemës së pjeshkës bërthamë të ngjitur ose të shqitur). siç është ndjeshmëria e shtuar ndaj dëmtuesve. Megjithatë. Bërthama forcohet gjatë fazës së fundit të rritjes së frytit (stadi II). Pjeshkat kanë një lëkurë të pushëzuar ndërsa nektarinat një lëkurë të lëmuar. shumica e pjeshkave dhe nektarinave për tregun e freskët klasifikohen si me bërthamë të shqitur dhe priren të kenë më tepër tul të butë. (për më shumë informacion. Ngjyra e tulit është e bardhë ose e verdhë. Disa pjeshkë me bërthamë për tregtinë është shkalla e ngjitjes apo shqitja të shqitur përpunohen gjithashtu për mbushje e bërthamës nga tuli gjatë pjekjes së frytit (me tortash dhe produktesh të tjera.1 Karakteristikat botanike.e. është përmendur në poemat e shekullit 10 p. edhe kur piqen. Zakonisht..30 vjet. pjeshka e ka origjinën nga Kina dhe jo Persia. Njihen gjithashtu pjeshka me tul të kuq. PJESHKA DHE NEKTARINA ©POM AL Figura 3. Pjeshkat janë me bërthamë të shqitur. Në Kinë.s. Frutat e pjeshkës janë bërthokël që shfaqin një lakore rritje sigmoidale të dyfishtë. me diametër 3 – 5 m Dyseksore (Hermafrodite) Të gjithë kultivarët janë vetëpjellorë dhe entomofilë dhe anemofilë. me jetëgjatësi 20 . fuqia e rritjes ndryshon shumë sipas formave Sythat lulorë Periudha e çeljes së sythave Periudha e lulëzimit Rritja e frytit dhe lastarëve Periudha e pjekjes së frutave 27 . Shumica e pjeshkave më të rëndësishme për përpunim i përkasin tipit me bërthamë të ngjitur dhe kanë tul të fortë. Zakonisht. Tabela 3. lexo "Origjina dhe Perhapja e Pjeshkave" në www. ndërkohë që njihen edhe kultivarë me tul të kuq. sythat vegjetativë çelin disa ditë më vonë Zakonisht kemi frytëzim të tepërt. që kërkon rrallim të kujdesshëm më dorë. Nga ana tjetër. Edhe në këtë rast. një karakteristikë e përcaktuar nga një gjen i vetëm i mbizotëruar (recesiv) por i shoqëruar me trajta të tjera. është kultivuar në Lindjen e Mesme përpara se të hyjë në Evropë.com/ pomologjia). një gjethe karpelore të vetme. dy sytha lulorë rrethojnë një syth vegjetativ. kultivarët me tul të bardhë janë njohur dhe vlerësuar prej kohësh. me rëndësi për prodhuesin komercial. pesë petla. Pavarësisht emërtimit botanik të saj (Prunus persica).e. vendosja e koshereve konsiderohet e panevojshme. Shumica e pjeshkave dhe nektarinave kanë tul të verdhë megjithatë. më të vonët në fillim të vjeshtës pemë me rritje të shpejtë.s. që e fillon fazën prodhuese që në vitin e dytë ose të tretë.scribd.

Australi dhe Afrikën e Jugut. Kina është prodhuesi më i madh me mjaft shkëputje.PJESHKA & NEKTARINA Figura 3. Spanja. copa apo përzierje frutash në shije dhe kuti janë kryesisht kultivarë me bërthamë të ngjitur dhe tul të fortë. Franca dhe Greqia janë vendet prodhuese kryesore në Evropë. (për më shumë informacion.7 Mt dhe SHBA e treta (1.3 Mt). Vjetari Statistikor i MBUMK jep të dhëna të përditësuara për prodhimin dhe shpërndarjen e pjeshkës në Shqipëri. Nëse marrim vendet prodhuese individualisht. Edhe pse janë mbi 70 vende që raportojnë statistika të prodhimit vjetor. (f) nyjë me sytha drunor . Japonia dhe Koreja prodhojnë bashkërisht 30%. (g) nyjë me sytha lulor dhe drunor. Afrika e Jugut dhe Australia janë prodhues të rëndësishëm të hemisferës jugore. lexo "Origjina dhe Perhapja e Pjeshkave" në www.com/pomologjia). (b) degëz njëvjeçare që del gjerësisht nga rritja në tregtinë ndërkombëtare e nga një degëz dyvjeçare. rritja e prodhimit në vitet e fundit shpjegohet (a) degëz e përzier njëvjeçare. Greqi. Italia vjen e dyta me 1. Pjeshkat e kultivuara për përpunim në gjysma.3 Degëzat frutore të pjeshkës fakt. spikasin dy rajone: vendet e pellgut të Mesdheut prodhojnë afro 40% të prodhimit gjithsej. pjeshkave dhe nektarinave për tregun e freskët.scribd.2 Tipologjitë e kurorës së pjeshkës sipas kultivarit Prodhimi botëror i pjeshkave dhe nektarinave (statistikat e FAO-s nuk i ndajnë) luhatet në afro 17 Mt. shumica e industrisë i është përkushtuar prodhimit për tregun e freskët. (d) degëz e hollë. ku prodhimi botëror vërtitet në 8 Mt. Në këtë rritje kanë kontribuar ndjeshëm kultivarët e përmirësuar që zgjasin sezonin dhe janë të përshtatur posaçërisht me rajone dhe kanale marketingu të caktuara. Këto fruta vilen mekanikisht dhe po në mënyrë të mekanizuar qërohen dhe u hiqet 28 Ndërkohë që pjeshkat janë një produkt i përpunuar me mjaft rëndësi në Kaliforni. Në Figura 3. Në Shqipëri pjeshka shkon mirë në Ultësirën Perëndimore. ndërsa Kina. Kili.

Shmangen tokat e rënda argjilore Kërkesat për ushqyes Përdorimet gjethore të mikroelementeve janë një agroteknikë e rëndomtë.3°C lulet dhe . si edhe fakti që pjeshkat dhe nektarinat kanë një jetëgjatësi peme relatives të shkurtër.000 ton prodhohet nga 100 kultivarë nektarinash.2 Kërkesat klimatike. Zvogëlimi i ujitjes pas vjeljes mund të ndihmojë në kontrollin e fuqisë së rritjes Toleranca ndaj thatësirës Mesatare Toleranca ndaj tokave të Nuk duhen zgjedhur zonat pa kullim të mirë. nënshartesat e pjeshkës lagëta nuk e tolerojnë përmbytjen Toleranca ndaj lagështisë Kanceri dhe kalbëzimi i kafenjtë shkaktojnë probleme serioze në rajonet e lagështa. kur piqen plotësisht. dy sytha lulor në anë dhe një syth drunor në qendër Tabela 3. Pjeshkat për tharje ose ngrirje janë kultivarë me bërthamë të shqitur që vilen kur janë pjekur por gjithsesi të forta për të maksimizuar përmbajtjen e sheqerit. Në Kaliforni.1 Kultivarët dhe pjalmimi 29 . priren të plasariten nëse ka reshje të rënda pranë kohës së vjeljes – shiko shënimet për qershinë Toleranca ndaj erës Mesatare Kërkesa edafike Parapëlqehen toka të sheshta ose kodra të buta. thuajse gjithnjë kanë tul të butë e të lëngshëm.bërthama me pajisje mjaft efikase. sythat plotësisht të përgjumur përballojnë afro -20°C dhe lëvorja deri -25°C Nevojat për ujë Kërkojnë furnizim të bollshëm me ujë. Asnjë prej këtyre kultivarëve nuk ishte pop- ©POM AL rëve) dhe. djathtas. . pedologjike dhe hidrike të pjeshkave e nektarinave Kërkesat për temperaturë Një fryt i zonës së butë por që rritet më kënaqshëm dhe jep cilësi fryti më të mirë në rajonet me verëra të ngrohta Toleranca ndaj ngricave Mund të përbëjë problem për shkak të lulëzimit të hershëm: . veçanërisht në rritjen përfundimtare të frytit (stadi III). 3. ka çuar në një ripërtëritje të vazhdueshme të panoramës së kultivarëve të pjeshkave e nektarinave. Kodrat me diell e shpejtojnë lulëzimin dhe pjekjen e frutave. Kalifornia dhe vende të tjera me një klimë mesdhetare vjelin fruta gjatë një periudhe prej më shumë se 4 muaj dhe livrojnë fruta të freskëta në treg gjatë të paktën 5 muajve.4°C do të dëmtojnë sythat e çelur. pemët në faqet e hijezuara janë më pak të pritura ndaj ngricave pranverore Nevojat për tokë Parapëlqen toka të lehta. Të paturit në dispozicion të materialit të ri bimor.1°C frutëzat Qëndrueshmëria ndaj dimrit Edhe pse pjeshkat janë ndër bërthamorët më pak të qëndrueshëm ndaj të ftohtit. Për të marrë fruta me madhësi të mirë dhe rritje të përshtatshme të lastarëve anësor. prodhimi vjetor prej 225. për shembull. të kulluara mirë. Pjeshkat dhe nektarinat që kultivohen për konsum të freskët klasifikohen si me bërthamë të shqitur (edhe pse ka mjaft ndryshime ndërmjet kultiva- Figura 3. Nektarinat.4 Sythat e pjeshkës. në veçanti. fuqia e rritjes së pemës duhet mbajtur nën kontroll Ka shumë programe të përmirësimit gjenetik të pjeshkave e nektarinave në mbarë botën për tregun e freskët. Me një diapazon kultivarësh që kanë data pjekjesh të ndryshme. gjeografike. me kusht që të ruhet lagështia e duhur. Ato vilen kur janë ende të forta por duke u siguruar që do të piqen shpejt sapo të hiqen nga ruajtja në të ftohtë. e kësisoj çdo vit futen në treg kultivarë të rinj.

Kjo ka ardhur edhe nga progresi i kufizuar në brendësimin e rezistencës ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve tek kultivarët e pjeshkave dhe nektarinave me përhapje të gjerë. ‘Golden Queen’ në Australi. hirit dhe kalbëzimit të kafenjtë. të rrumbullakëta që nuk çahen. nuk është zbuluar ende një rezistencë me spektër të gjerë. Shembuj janë ‘Halford’ në Kaliforni. 30 Shumica e kultivarëve të rinj të pjeshkave dhe nek- tarinave kanë rezultuar si të përshtatshëm për një diapazon gjeografik dhe klimatik relativisht të ngushtë dhe kjo shpjegon përdorimin e një numri të madh kultivarësh në mbarë botën.PJESHKA & NEKTARINA Figura 3. Rezulton që kultivarët ekzistues konsiderohen shumë të pëlqyeshëm. Kjo lejon transportin e një produkti tepër uniform gjatë disa muajve. ndërkohë që është arritur një rezistencë ndaj njollosjes bakteriale të pjeshkës (Xanthomonas campestris pv. pruni) tek disa kultivarë pjeshke. ngjyrë tërheqëse tuli si dhe bërthama të vogla. Më pak vëmendje i është kushtuar përmirësimit gjenetik të pjeshkave të reja për përpunim. Një panoramë të ngjashme hasim edhe gjetkë. Për shembull. Edhe pse janë raportuar ndryshime të rëndësishme në ndjeshmërinë ndaj gjethepërdredhëses së pjeshkës. Pjesa dërrmuese e programeve më të fundit të përmirësimit gjenetik janë përqendruar në kultivarët për tregun e freskët. duke përmirësuar thellësisht në dekadat e fundit prodhimtarinë. Në çdo vend që ka një industri të rëndësishme të përpunimit të pjeshkave mbizotërojnë një ose dy kultivarë. Kjo tregon se sa e rëndësishme është që prodhuesit të jenë të përditësuar me këtë skenë kultivarësh që ndryshon me shpejtësi.5 Karakteristika të lastarit vegjetativ të pjeshkës (majtas). Pjeshka ideale për konserva duhet të jetë një pemë shumë prodhimtare me teksturë të fortë. Është e kuptueshme që kjo industri është mjaft e interesuar për rezistencën ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve. pamjen e frytit dhe përshtatshmërinë për trajtim dhe transport. gjethes së rritur (qendër) dhe buzëve të gjethes (dajthas) si dhe gjendrat tipike të bërthamorëve (poshtë) ullor 30 vjet më parë. Teknologjia e vjeljes së mekanizuar kërkon një popullatë uniforme të frytit të maturuar në një ditë të caktuar. ku kultivarët individualë dallojnë pakëz. . për shkak të shtameve të shumta të kësaj sëmundje. të imët dhe me tul pa kafëzime. deri më sot nuk kemi kultivarë plotësisht rezistentë. Tashmë ka në dispozicion familje kultivarësh. me përjashtim të periudhës së pjekjes.

Shpesh këshillo. jo të gjitha pannosa dhe Podosphaera tridactyla).të pastra nga sëmundjet dhe eliminimi i pemëve të het një fumigim para mbjelljes.6a Lulje këmbanore Sëmundjet virusale ose të ngjashme me ato virusale zvogëlojnë prodhimtarinë e pemës dhe cilësinë e frytit dhe disa mund shkaktojnë madje tharjen e pemës. Gjethepërdredhësja 3. pruni).3 Formësimi dhe krasitja dhe fitoftora si dhe kalbëzimi i qafës. kanceri bakterial (Pseudomonas syringae) kalbëzimi armilaria 3. Një sëmundje e ngjashme në ko. jë si gjethnajën ashtu edhe frytin. shtimi i kolonive të bletëve nuk kërkohet zakonisht për të marrë një prodhim të plotë. më së shumti tuara nga kërpudha Monilinia spp. Për fat të mirë.6b Lule trëndafilore 31 . veçanërisht problematik me nektarinën. gjetheve dhe frutave për. Hiri është janë të pranishme në të gjithë rajonet prodhuese.2 Sëmundjet dhe dëmtuesit janë mozaiku i verdhë i sythit (yellow bud mosaic). 3.sporium carpophilum) dhe hiri (Sphaerotheca kave dhe nektarinave. Këto sëmundje vektorizohen nga disa pjesë të botës. pemët e pjeshkës janë vetëpjellore dhe mund të mbillen në blloqe të plotë (të papërzier). Edhe pse ato zakonisht pjalmohen nga insektet. Sëmundje të Në prodhimin botëror të pjeshkës në mbarë botën rëndësishme të luleve.3 dhe Fig. Disa prej këtyre sëmundjeve shkaktojnë tharjen e pemës. e pjeshkës (Taphrina deformans). Gjethbiruesja bërthamore (Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus) mund të dëmtojë frytin dhe thajë degët dhe sythat.më të ngushta po bëhen gjithnjë e më popullore hën e lulëzimit. Sëmundjet e konshëm në disa rajone.dhe formave të pemës.e pemës është 20 vjet ose më shumë. Përveç shumë dëmtuesve të përmendur në Ta.njolla unazore e bërthamorëve (Prunus ringspot) belën 3. Viruset më të rëndësishme të pjeshkës 3. Ato transmetojnë sëmundje një diapazon organizmash dhe biologjia e tyre virusale serioze.. Ky patogjen gjejmë pemë në formë kupore në hapësira 7 x 7m. Shembuj të mirë janë ndriçimi i argjendtë (Chondrostereum purpureum). Figura 3. është i vështirë të kontrollohet.Kur është i njohur fakti se sëmundje të tilla si Me përjashtime shumë të rralla.3. megjithëse relatives e lehtë për t’u kontrolluar. Përdorimi i nën.2). tjera të pjeshkës përfshijnë njollosjes bakteriale të pjeshkës (X.infektuara janë mënyrat kryesore për të shmangur shartesave rezistente ndaj nematodave është i za. mbjelljet 'gardh' me hapësira shumë klimë të lagësht.dhe kontrolluar sëmundjet virusale. zvogëlojnë efikasitetin e rrënjës mund të jetë shumë komplekse.hasim një larmi të madhe të sistemeve të mbjelljes fshijnë kalbëzimin e luleve në pranverë dhe kal. Kur jetëgjatësia e pritshme bëzimin e kafenjtë gjatë rritjes. që të dy të shkak.©POM AL Figura 3. nematodat parazitare bimore mund të dhe gjethepërdredhësja e verdhë e pjeshkës (peach përbëjnë një problem shumë të rëndësishëm në yellow leaf roll). Blerja e fidanëve dhe e dobësojnë në tërësi pemën. mund të dëmto. veçanërisht në Megjithatë. shkaktohet nga në rastin e pemëve me udhëheqës qendror (Tabela organizmi i kancerit bakterial. campestris pv. kalbëzimi i luleve. kroma (CladoKa shumë sëmundje të rëndësishme të pjesh.

menaxhimi i pemës duhet të garantojë që degëzat e reja frutëzuese prodhohen çdo vit përgjatë tërë gjatësisë së degëve skeletore. përcaktohet me kujdes afati kohor për të minimizuar hyrjen e sëmundjes. Për këtë. që mbërrin tek konsumatori në kushte të mira janë më se të vlefshme për këtë specie.4 Vjelja dhe trajtimi Përpjesa e prodhimit gjithsej të pjeshkave dhe nektarinave që shkon në tregje të largëta është gjithnjë në rritje. Për të shmangur situ. Në këto situata. ose (ii) duke lënë më shumë lastarë por duke shkurtuar çdonjërin deri në gjysmën e gjatësisë fillestare. 3. të gjithë shqetësimet lidhur me prodhimin e një produkti me cilësi të lartë. Ekzis- Figura 3. atat kur pemët zmadhohen gjithnjë e më shumë dhe japin prodhim vetëm në skajet e kurorës. Shumica e komenteve të bëra lidhur me trajtimin dhe tregtimin e qershive janë të vlefshme edhe për pjeshkat dhe nektarinat për tregun e freskët. Figura 3. dendësitë e mbjelljes janë më të larta dhe formësohen për të inkurajuar prodhimin e hershëm. bëhet një krasitje minimale dhe kur nevojitet absolutisht. të paraqitur edhe në prerje tërthore (djathtas) tojnë dy qasje kryesore: (i) zvogëlimin në minimum të numrit të lastarëve njëvjeçarë që nevojiten për prodhim të plotë. Në këtë rast krasitja bëhet një mjet i rëndësishëm për pozicionimin e frutave përgjatë këtyre degëve kryesore dhe për zvogëlimin e masës së kërkuar të rrallimit. Është e rëndësishme të kuptojmë që pjeshkat prodhojnë në degëzat e reja.9 Pamja e frytit në vjelje .PJESHKA & NEKTARINA kanceri bakterial ose ndriçimi i argjendtë shkurtojnë jetën e pritshme të jetës. pa dëmtime.7 Fruta pjeshke të pamaturuar.8 Pamja e frytit të pjekur në pemë 32 Figura 3. shpesh lulëzojnë dendur dhe frytëzojnë prodhim shumë të madh që duhet të rrallohet me dorë. Çdonjëra nga këto qasje ka avantazhe dhe disavantazhe.

Nga ana tjetër. ‘Nemaguard’) janë rezistente ndaj nematodave. distancat) Formësimi dhe krasitja Rrallimi Menaxhimi i dyshemesë së pemëtores Periudha e vjeljes së parë Periudha deri në Në vitin 4 – 6.2 për mbjelljet e afërta. Vjelja e mekanizuar është e mundur dhe e pranueshme për pjeshkat për konserva Ruajtja Zvogëlimi i temperaturës së frytit pas vjeljes do të ndihmojë në transportin dhe paketimin.Vjelja e kujdesshme. Disa linja farore (p. në të kundërt në vitin 2 . Megjithatë.0 m nga njëritjetri dhe të formësuar me udhëheqës qendror. të tjerat mund të përçojnë një kontroll mbi fuqinë e rritjes së pemës Tradicionalisht. Teknika më popullore është mbjellja në largesa prej afro 2 – 3 m në rreshta me largësi 4.3 ©POM AL tohen pa shkaktuar shtypje (mavijosje) dhe do të prisheshin përpara se të mbërrijnë tek konsumatori. shpesh pakëz i ngritur. Megjithatë. Rrallimi i hershëm maksimizon madhësinë e frytit Sistemi më i përhapur për menaxhimin e dyshemesë së pemëtores janë hapësirat ndërmjet rreshtave të mbajtura me bar ndërsa rreshti i pemëve i pastër nga barërat e padëshirueshme. është shumë e rëndësishme. krasitja bëhet pas vjeljes por përpara rrëzimit të gjetheve. Kjo praktikë kombinohet me përdorimin e një specie tokëmbuluese njëvjeçare Në vitin 1 . mbillen në katrorë prej 6 m. Aktualisht mbillen shumë më afër në gardh – shih më poshtë Pemët priren natyrshëm drejt formës shkurrore dhe përshtaten mirë me sistemet me qendër të hapur. por burimi i farës konsiderohet i rëndësishëm për sa i takon pajtueshmërisë së shartimit dhe qëndrueshmërisë ndaj të ftohtit. Kur pemët preken nga ndriçimi i argjendtë dhe kanceri bakterial. Lastarët njëvjeçarë rrallohen. Vjelësit duhet të jenë të mirëtrajnuar dhe të veshin dorashka. Ruajtja në atmosferë të kontrolluar me 1% O2 dhe 5% CO2 e zgjat jetëgjatësinë në ruajtje Metoda më e zakonshme është shartimi me syth. e shpesh shkurtohen përpara çeljes së sythave dhe hiqen pas prodhimit. mund të formohen pemë me udhëheqës qendror dhe të mirëmbahen në mbjellje gardh. në stadin e duhur të maturimit të frytit. Është arritur një sukses i caktuar me shtimin me copa por kjo praktikë nuk përdoret rëndom Më të përdorshmit janë farëfilizat e pjeshkës. Shpesh konsiderohet e dëshirueshme krasitja verore për të ekspozuar frytin ndaj dritës së drejtpërdrejt të diellit dhe heqja e thithakëve Rrallimi i luleve dhe frutave kryhet më së shumti me dorë dhe shpesh është operacioni më i kushtueshëm në prodhimin e pjeshkave. në disa raste prashitja në pranverë e hapësirave ndërmjet rreshtave për të brendësuar mbetjet e krasitjeve dhe ‘mumjet’ e kalbëzimit të kafenjtë konsiderohet një agroteknikë e domosdoshme për pemëtoren. Frutat e pjekur plotësisht nuk mund të trajShumimi Nënshartesa Tabela 3. është e mundur ruajtja në të ftohtë në 0°C për deri në 5 javë. frutat tejet të papjekur nuk do të kenë ngjyrë të mirë.sh.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të pjeshkave dhe nektarinave Largesat (hapësirat. Operacionet e përvitshme të krasitjes kanë për synim të inkurajojnë zhvillimin e lastarëve të rinj përgjatë gjithë gjatësisë së degëve skeletore. nuk do të arrijnë të formo- 33 .5 – 5. më herët kur mbjelljet janë më të dendura prodhimin e plotë Rendimentet e Viti 4: 2t/ha pritshme Viti 6: 5 t/ha Viti 8: 10t/ha Jeta produktive e 10 – 20 vjet në varësi të ndjeshmërisë ndaj sëmundjeve endemike zakonshme Metoda e vjeljes Vjelje me dorë për tregun e freskët.

morri përdredhës i gjetheve (Myzus varians). kalbëzimi i frutave (Monilia cinerea = Monilia laxa). Ndër sëmundjet kryesore kërpudhore të pjeshkave dhe nektarinave janë gjethpërdredhsja (Taphrina deformans). Ky çrregullim duket më i përhapur tek kultivarët e vonë. të bardhë e rrallëherë të kuqe të tulit 34 Kategorizimi sipas kërkesat e tregut ndodh zakonisht në një ambjent paketimi duke përdorur pajisje për trajtimin e frutave të butë. Thrips major. morri i gjelbër miellor (Hyalopterus amygdali). Dëmtuesit kryesorë të qershisë janë speciet e ndryshme të afideve (morrave) si morri i gjelbër i pjeshkës (Myzus persicae). tenja e lindjes (Cydia molesta). i quajtur ndonjëherë si ‘pambukëzim’. morri i zi i pjeshkës (Brachycaudus schwartzi). persicae). Rrallëherë këshillohet ruajtja në të ftohtë e pjeshkave për më shumë se 3 javë. këpusha e kuqe (Panonychus ulmi).3 Aspekte agroteknike të kultivimit të pjeshkave dhe nektarinave Patogjenët kryesorë Dëmtuesit kryesorë jnë cilësi të mirë të brendshme kur piqen. breshkëza e bardhë (Pseudaulacaspis pentagona). Të tjerë dëmtues janë disa lloje tripsesh (Taeniothrips meridionalis. këpusha e zakonshme (Tetranychus urticae) dhe miza mesdhetare (Ceratitis capitata) Frutat duhet të ftohen paraprakisht sa më shpejt Qasja e duhur është vjelja në stadin e maturimit pas vjeljes dhe të ruhen në lagështi të lartë dhe që përputhet me planin e marketingut: fruta të temperatura pak mbi temperaturën e ngrirjes pjekur por të fortë për tregjet vendore në largësi deri sa të mbërrijë tek konsumatori.).PJESHKA & NEKTARINA Tabela 3. pruni). një zhvillim të mjaftueshëm të ngjyrës bazë (sfondit) të verdhë (ose të bardhë) ndërsa tuli sapo të ketë filluar të zbutet. Temperatura të shkurtër. ndriçimi i argjendtë (Chondrostereum purpureum). Sidoeksportit në largësi shumë të madhe duhet të kenë qoftë. Gjatë kategorizimit kemi shumë dëmtime . kalbëzimi i qafës (Phytophthora spp. vyshkja kërpudhore (Verticillium dahliae) Ndër sëmundjet kryesore bakteriale janë kanceri bakterial (Xanthomonas campestris pv. Figura 3. pak ditë më herët nëse synohen tregje e ulët është garancia më e mirë kundër sëmundmë të largët. ekzistojnë disa kultivarë që zhvillojnë një çrregullim klasik nga i ftohti pranëngrirës.10 Pjeshkat kanë më së shumti ngjyrë të verdhë. gjethbiruesja bërthamore (Stigmina carpophila = Wilsonomyces carpophilus). Frankiniella occidentalis). nëse mbahet për shumë kohë në temperatura ndërmjet 2 dhe 10°C. kalbëzimi i rrënjëve (Armillaria mellea dhe Rosellinia nexatrix). hiri i pjeshkës (Sphaeroteca pannosa var. Edhe frutat e destinuara për tregjet e jeve dhe çrregullimeve të tjera të pasvjeljes. nekroza e degëve të pjeshkës (Phomopsis amygdali = Fusicoccum amygdali). tenja e pjeshkës (Anarsia lineatella). prandaj të vjela në këtë gjendje këto fruta do të zvogëlonin shumë prodhimtarinë pasi pesha e frytit rritet shpejt në ditët që i paraprijnë vjeljes.

35 .©POM AL Figura 3.11 Bërthama (fara) e pjeshkës. me larminë e formave (djathtas) të indit (mavijosje).

PJESHKA & NEKTARINA 36 .

.

Sythat lulorë të kumbullës evropiane përmbajnë një deri tre lule. salicina në Kinë (shih më poshtë) dhe prania në rritje e tyre si një artikull me vlerë të lartë në tregtinë ndërkombëtare.Në hortikulturën komerciale. një gjethe karpelore të vetme dhe thekë të shumtë Shumica e kumbullave japoneze lulëzojnë në fillim të pranverës. Kumbulla japoneze është sjellë në Perëndim nga Japonia por ka të ngjarë që origjina të jetë në Kinë.7 Mt çdonjëra.1 Karakteristikat botanike. lulëzojnë 1 – 2 javë më vonë Sythat lulorë çelin të parët. Në shumicën e kumbullave japoneze bërthama është e ngjitur ngushtë me tulin. Prunus cerasifera. Duhet marrë me kujdes periudha e lulëzimit të pjalmëzuesve dhe është e domosdoshme pajtueshmëria e kryqëzuar e tyre. veçanërisht P. domestica. kumbulla japoneze dy deri pesë lule në bishta lulorë të gjatë. Sythat lulorë dhe vegjetativë janë të ndarë. pesë petla. ©POM AL madhe të prodhimit botëror të kumbullave. Kërkon verëra të ngrohta dhe nuk kultivohet në pjesët e ftohta të Evropës. Aktualisht. me një lakore rritje sigmoide të dyfishtë. me afro 4. Shpesh nektari ka përmbajtje sheqeri të ulët dhe lulet e tjera mund të konkurrojnë lehtë kumbullat për tërheqjen e bletëve Prodhohen si në lastarët njëvjeçarë dhe në shporet e degëve më të vjetra. Evropës dhe Azisë.7 Mt. salicina). KUMBULLA Kumbulla evropiane është kultivuar në Evropë për të paktën 2000 vjet por nuk ka as edhe një specie të egër pararendëse – mendohet se P. sugjeron se aktualisht ato janë po aq të rëndësishme në tregtinë ndërkombëtare sa edhe kumbullat evropiane. Rëndësia thelbësore e kumbullave P. është më e rëndësishme si nënshartesë. janë të athëta dhe përdoren vetëm për torta dhe reçele. ekzistojnë dy specie të rëndësishme të kumbullës: ato të klasifikuara si kumbulla evropiane (P. i ndjekur nga SHBA dhe Serbia me afro 0. IV. përfshijnë kumbullat evropiane. Kumbullat mirabolanë ose kumbullat qershimbajtëse. Lulet kanë pesë nënpetla. Tabela 4. me diametër 4 – 5 m Dyseksore (Hermafrodite) Shumë kumbulla kërkojnë pjalmim të kryqëzuar për të kërkuar këshillim përpara mbjelljes. pemë shkurrore 4 – 8 m e lartë. numri i vendeve që raportojnë statistika për prodhimin e kumbullave është 78. Tuli është i verdhë në të kuqe të errët në të dy speciet E ndryshueshme. disa janë ndër frutat më të hershëm që shihen në çdo sezon Statistikat e Kombeve të Bashkuara (FAO) tregojnë se prodhimi botëror i kumbullave (të gjithë speciet bashkë) është rritur dhe aktualisht vërtitet në 9. Bërthama forcohet gjatë fazës së qetësisë së rritjes së frytit. Kina është prodhuesi më i madh. Kumbulla evropiane është e shqitur nga tuli. por vetëm pak prej tyre kanë fituar një rëndësi komerciale. P. sythat gjethorë disa ditë më vonë Bërthokël. domestica është një hibrid kompleks. Kumbullat 'damson' dhe 'bullasis' (janë lënë emërtimet në gjuhë të huaj pasi nuk e kemi bërë këtë ndarje në shqip). Rritja e frytit dhe lastarëve Periudha e pjekjes së frutave 37 . domestica) dhe kumbullat aziatike ose japoneze (ose kino-japoneze) (P. anatomike dhe fiziologjike të kumbullave evropiane e japoneze Pjalmimi Sythat lulorë Periudha e çeljes së sythave Periudha e lulëzimit Kumbulla Prunus salicina (kumbulla japoneze) Prunus domestica (kumbulla evropiane) Prunus domestica insititia (damsons) Prunus cerasifera (kumbulla mirabolanë ose qershimbajtëse) E fuqishme.8 Mt. aty ku edhe gjejmë përpjesën më të Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Madhësia dhe forma e pemës Seksualiteti Ekzistojnë shumë specie të tjera të kumbullave që janë vendase të Amerikës. domestica nënspecie insititia. të tjerat.

që e fillon fazën prodhuese që në vitin e dytë ose të tretë.KUMBULLA Figura 4.1 Kultivarët dhe pjalmimi dhësish të frytit dhe cilësish të brendshme. Për më tepër.15 milion pemë në prodhim.1 Forma e pemës së kumbullës japoneze (majtas) dhe evropiane Në Shqipëri. të tilla si plumkot (P. jug-perëndimore dhe qendrore. fuqia e rritjes ndryshon shumë sipas formave Si kumbullat evropiane ashtu edhe japoneze shfaqin një diapazon të gjerë formash. veçanërisht në ato vende ku konsumatorët janë gjithnjë e më të interesuar në fruta dhe produkte frutore që përmbajnë risi. ma- 4. (c) degëz disa-vjeçare me buqeta. kumbullat evropiane shkojnë më mirë në zonën veriore dhe qendrore të vendit. (d) degëz e hollë. Nëse këtu shtojmë kultivarët jo shumë të përhapur në kultivim që rrjedhin nga disa specie të kumbullave amerikane. kryqëzimet ndërllojore.30 vjet. armeniaca). kumbullat kino-japoneze shkojnë më mirë në zonën jugore. ngjyrash.2 Degëzat frutore të kumbullave japoneze (majtas) dhe evropiane . Nga 1. (h) degëz disa-vjeçare me degëza të shkurtra buketore Figura 4. është e qartë se kumbullat janë më të larmishmet e të gjithë pemëve frutore bërthamore. me jetëgjatësi 20 . merret afro 26000 ton. mund të shtohen në 38 (a) degëz e përzier njëvjeçare. Ka të ngjarë që kjo larmi të shfrytëzohet në mënyrë të dobishme. pemë me rritje të shpejtë. (b) degëz njëvjeçare që del nga një degëz dyvjeçare. salicina x P.

-2 deri -3°C në lulëzim. zakonisht shumti për fruta të konservuara të rrumbullakëta. kumbullat evropiane rriten në vende e rajone më të freskëta. të kulluara mirë. Kumbullat japoneze janë më pak tolerante ndaj tokave të tilla.numër dhe në rëndësinë tregtare. me cilësi të dhe evropiane lartë për ngrënie dhe komposto. reçel dhe prevede janë: ©POM AL Tabela 4. tokat e ekuilibruara. shpesh ato përballojnë më pak dëm se sa kumbullat japoneze Qëndrueshmëria ndaj dimrit Kultivarët ndryshojnë gjerësisht por në përgjithësi kumbullat japoneze janë të ngjashme në qëndrueshmëri me pjeshkat ndërsa kumbullat evropiane renditen me vishnjat Nevojat për ujë Të sigurohet lagështia e duhur. Kumbullat evropiane janë më tolerante ndaj ‘lalagëta gies së këmbëve’ se sa bërthamorët Toleranca ndaj lagështisë Kultivohet si në vendet me klimë shkretëtinore dhe të lagështa por sëmundjet dhe problemet me lidhjen e frutave janë më pak të rënda në rajone më të thata Toleranca ndaj erës Mesatare Kërkesa edafike Parapëlqehen toka të sheshta Nevojat për tokë Kumbullat evropiane mund të tolerojnë toka argjilore më të rënda se sa shumica e pemëve frutore. ‘D’Agen’ ose kumbulla franceze) por edhe disa kultivarë të P. të ëmbla dhe me ngjyrë të verdhë në të gjelbër • Kumbulla blu ose të kuqe. të rrum‘Victoria’ është kultivari i kumbullës më i bullakta.2 Kërkesat klimatike.3 Sythat e kumbullës japoneze (majtas) • Kumbulla të tipit Greengage. e të thella. me tul dhe lëkurë me ngjyrë të përhapur në Evropën veriore. të tipit Lombard ose Viktoria. Figura 4. veçanërisht gjatë stadit përfundimtar të rritjes Toleranca ndaj thatësirës Mesatare Toleranca ndaj tokave të Mesatare deri e mirë. Duke qenë se shumica e kumbullave evropiane lulëzojnë më vonë se pjeshkat. pedologjike dhe hidrike të kumbullave Kërkesat për temperaturë Në përgjithësi. janë më të mirat për të dy tipat Kërkesat për ushqyes Kërkon më pak azot se sa drufrutorët e tjerë por cilësia dhe prodhimtaria e frutave përmirësohet nga të ushqyerit e mirë. • Kumbulla të verdhë të tipit vezë. Pavarësisht kësaj. ‘President’ verdhë ose të kuqe. Klasa të tjera të kumbullave evropiane që përdoren për konsum të freskët ose për përpunim në komposto. të përdorura më së 39 . Kumbullat për tharje janë kryesisht të kultivuara në zona me temperaturë të ngrohtë të ngjashme me Kaliforninë dhe Francën jugore Toleranca ndaj ngricave Dëmtohet nga temperatura -4 deri -5°C gjatë fryrjes së sythave. Kumbullat e purpurta me formë vezake që përdoren për tharje. domestica quhen 'prunes' edhe pse rrallëherë e arrijnë përmbajtjen e sheqerit të nevojshme për tharjen e duhur pa hequr bërthamën (përkufizimi i pranuar përgjithësisht për një 'prune').sh. por ka edhe përjashtime. të mëdha dhe vezake. konservim ose për prodhimin e pijeve quhen 'prunes' (p. 'Prune' italiane është një shembull i mirë. gjeografike. dhe 0°C në stadin e frutëzave.

me kalimin e viteve. Megjithatë. Disa kultivarë janë vetëfrytëzues ndërsa të tjerë kërkojnë një pjalmëzues deri diku specifik. P. Megjithatë. Fidanishtet duhet të jenë në gjendje të japin hollësi të tilla për kultivarët që shesin. me ngjyrë të kuqe të shndritshme dhe tul të verdhë. vendi i saj ka nisur të zihet nga një koleksion kultivarësh për të zgjatur sezonin e transportit të frutave të freskëta në tregje të largëta. është prej shumë kohësh e parapëlqyera e industrisë së Kalifornisë. ‘Friar’ është një kultivar me këtë lloj pamje. një kumbull rrumbullake. kumbullat janë strehues të një numri të madh sëmundjesh të rrezikshme. duke lejuar vazhdirajone të ngrohta. Një sërë kultivarësh të rinj konsiderohen me pak Dëmtuesit e kumbullës janë shpesh edhe dëmpranverizim dhe janë të përshtatshme për rajone tues të bërthamorëve të tjerë. me dimra të ngrohtë. disa prej 4. kërkesat pranverizuese mund min e industrisë evropiane të kumbullës. edhe kjo sëmundje është më Duke qenë se blloqet me kumbulla po mbillen në pak serioze për disa kultivarë. Kur pjalmimi i kryqëzuar është i domosdoshëm për të marrë një prodhim të plotë.4 Karakteristika të lastarit vegjetativ të lulet e kumbullës. mund të jetë e nevojshme të mbillen rreshta të këmbyer me kultivarë të çiftuar. kultivarët janë përzgjedhur për të patur rezistencë ndaj një ose më shumë prej këtyre sëmundjeve dhe. Bletët nuk tërhiqen shumë nga Figura 4. Siç tregohet nga informacioni i dhënë në Tabelën 4.3. Virusi i lisë (sëmundja e sharkës) është një faktor kufizues i rëndësishëm në prodhimin e kumbullave në Evropë dhe orvatje të konsiderueshme janë bërë për të parandaluar lëvizjen e tij në rajone të tjera të botës. e krijuar në fillim të viteve 1900 nga Luther Burbank. Shumë kultivarë kanë formë zemre me një fund kupe me majë. salicina. Kërkesat për pjalmim për pemët e kumbullës ndryshojnë dhe shpesh janë mjaft të ndërlikuara.2 Sëmundjet dhe dëmtuesit Figura 4. Megjithatë. Për fat të mirë. të përbëjnë një kriter përzgjedhës të rëndësishëm. lulëzimit të kumbullës.KUMBULLA Me rëndësi është gjithashtu sigurimi i pjalmuesve të përshtatshëm. Disa prej tyre janë më të sheshta dhe marrin ngjyrë të kuqe në të zezë kur piqen.5 Karakteristika të gjethes së kumbullës japoneze (majtas) dhe kumbullës evropiane 40 . Kumbullat japoneze. ‘Santa Rosa’. janë edhe më të larmishme në ngjyrë dhe formë. Gjatë planifikimit të një pemëtoreje me kumbulla është me vend të merren masa që të mos ketë është më popullor në Amerikën e Veriut. burime lulesh konkurruese në afërsi gjatë kohës së Ato përdoren vetëm për konsum të freskët. kështu që mund të nevojitet një kumbullës japoneze (majtas) dhe kumbullës evronumër i madh kosheresh (tre deri katër për hekpiane tar). ndërsa të tjerat janë rrumbullake apo madje të shtypura. këto ndryshime pasqyrohen në kultivarët e kultivuar në çdo rajon.

përdorimin e agjentëve të kontrollit biologjik dhe opsioneve të tjera ‘të buta’ ndaj dëmtuesve të tjerë. kumbullat nuk janë kultivuar me sukses në mbjellje intensive me udhëheqës qendror. Për shembull.©POM AL Figura 4. të tilla si ato të përdorura për pjeshkat dhe nek- tyre shkaktojnë një dëm më të madh në disa rajone të botës në krahasim me të tjerë. Është e domosdoshme që prodhuesit të jenë plotësisht të ndërgjegjshëm për mundësitë e kontrollit të dëmtuesve që janë në dispozicion.6b Lule të kumbullës evropiane 4. Strategjitë moderne të kontrollit fokusohen në monitorimin e dëmtuesve dhe kur është e nevojshme.7 Fruta kumbulle japoneze (majtas) dhe evropiane të pamaturuar 41 .6a Lule të kumbullës japoneze Aktualisht. krimbi prerës i agrumeve (Xylomyges curialis) shkakton dëmtime serioze të kumbullës japoneze në Kaliforni por nuk përmendet si një dëmtues i kumbullës në pjesë të tjera të botës. Figura 4.3 Formësimi dhe krasitja Figura 4.

Dëmtues të rëndësishëm të kumbullave janë breshkëza e Kalifornisë (Comstockaspis perniciosa). H.KUMBULLA Tabela 4. cerasifera (mirabolana) ose nënshartesa vegjetative Marianna 2624 (një hibrid qershi . Disa specie amerikano-veriore të Prunus të përdorura nga fidanishtet për të zvogëluar madhësinë e pemës për shitje për kopshtari Mbillen në kuadrate. disa mund të Ruajtja ruhen për 2 – 4 javë në 0°C. breshkëza e kumbullës (Eulecanium corni). Disa kultivarë të P. tripset (Thrips major.4 së parë Periudha deri në Në vitin 7 – 9 prodhimin e plotë Viti 3: 3 t/ha Rendimentet e Viti 6: 9 t/ha pritshme Viti 9: 18t/ha Jeta produktive e 25 . zakonisht në 6 m. salicina mund të përshtaten ndaj sistemeve me trina të tilla si trina Tatura. fructigena) dhe ndryshku (Tranzschelia pruni-spinokryesore sae). minut).35 vjet. Më e shkurtër kur sëmundje si kanceri bakterial ose ndriçimi i arzakonshme gjendtë përbëjnë problem Vilet me dorë për tregun e freskët. Prandaj. deformimi i kokrrave të kumbullave (Taphrina pruni). morri i vogël i kumbullës (Hyalopterus pruni). M. më të rëndësishmet janë gjethebiruesja (Coryneum beijerincki).) dhe këpusha e kuqe (Panonychus ulmi) Shartim me syth mbi farëfiliza të P. krimbi i kryesorë kumbullës (Cydia funebrana). grerëzat e kumbullës (Hoplocampa flava. kumbullat japoneze shartohen shpesh me syth mbi farëfiliza pjeshke Shih më lart.3 Aspekte agroteknike të kultivmit të kumbullave evropiane dhe japoneze Shumimi Nënshartesa Largesat (hapësirat. Sëmundja virusale më e rëndë është lija ose sharka e shkaktuar nga Plum Pox Virus (PPV). etj.kumbull). Shkundësit mekanikë përdoren shpesh për Metoda e vjeljes kumbullat për tharje Pjesa më e madhe shitet në tregun vendor si produkt i freskët. morri i kumbullës Dëmtuesit (Brachycaudus helychrisi). distancat) Formësimi dhe krasitja Rrallimi 42 tarinat. kalbëzimi i Sëmundjet frutave (Monilinia laxa. Ruajtja në atmosferë të kontrolluar është përdorur me 2% 02 dhe 2 – 8% CO2 Nga sëmundjet kërpudhore. vazhdon të rekomandohet mbjellja me qendër të hapur (kupore). veçanërisht me kultivarë të kumbullës japoneze me një formë rritje shumë të përpjetë Shpesh kultivohen në formë kupore. Mund të zhvillohen këmbëza ose thithakë shumë të fortë që duhet të hiqen çdo vit Disa kumbulla vuajnë më shumë nga mungesa e frytëzimit se sa frytëzimi i tepërt ndërsa të tjerat kërkojnë rrallim për të arritur madhësinë e duhur dhe prodhimin e këmbyer Kultivohen në pemëtore me bar dhe ku bari dhe barishtet e këqija nën pemë kontrollohen nëpërmjet herbicideve . Kur synohet të mbillen në toka të kulluara mirë. Sistemi i mbjelljes me largesa më të ngushta mund të përdoret me kusht që të kontrollohet fuqia e rritjes së pemës dhe mbjelljet gardh po bëhen më popullore. Menaxhimi i dyshemesë së pemëtores Periudha e vjeljes Në vitin 3 . Krasitja e hollësishme dhe e gjerë konsiderohet më pak e rëndësishme se sa për bërthamorët e tjerë.

Rekomandimet për pjeshkat dhe nektarinat janë të vlefshme edhe për kumbullat. prandaj kërkohet çdo vit krasitja e rëndë (një e treta deri në gjysmë) e degëzave të reja. veçanërisht për kumbulla me cilësi shumë të lartë për eksport.shkundës pemësh vilen vetëm 'prunes' franceze shëm. 'Prune' italiane.9 Pamja e frytit të kumbullës japoneze (majtas) dhe evropiane të pjekur në pemë 43 . Disavantazhi i kësaj medote është se ndonjëherë ka shtuar prekjen nga ndriçimi i Kumbullat japoneze ruhen shpesh në 0°C për deri në 5 javë ndërkohë që kalojnë nëpërmjet kanalet e marketingut. duke lejuar hyrjen e sporeve përmes plagëve të vogla ku ndodh fërkimi. ka të ngjarë që niveli i krasitjes është i ulët. Kumbullat japoneze frytëzojnë në anësore njëvjeçare.8 Fruta kumbulle japoneze (majtas) dhe evropiane të pamaturuara në prerje tërthore Për kumbullën përdoret metoda bazë e kultivimit të formës kupore. përdoret ndonjëherë një trinë me dy deri tre tela për mbështetje. për shembull. Kumbullat për tregun e freskët vilen me dorë. për tharje. duar – duar.4 Vjelja dhe trajtimi Pemët e kultivarëve të kumbullës japoneze janë disi të dobëta. Kumbullat evropiane janë më pak tolerante ndaj ruajtjes afatgjatë. 4. argjendtë.©POM AL Figura 4. Figura 4. nuk duhet të ruhen më shumë se 2 – 3 javë. Kumbullat evropiane e formojnë shumicën e prodhimit të tyre në shpore anësore 5 – 10 cm të gjatë dhe ripërtëritja e degëve që i bartin këto shpore rekomandohet çdo 5 – 6 vjet. Disa pemëtarë po marrin në konsideratë kultivimin e një diapazoni të gjerë kultivarësh në të tilla trina. Me Nëse nevojitet rrallim i rëndë në sezonit e ardh. e për këto.

10 Pamja e frytit të kumbullës japoneze (majtas) dhe kumbullës evropiane në vjelje Figura 4.12 Bërthama (fara) e kumbullës japoneze (majtas) dhe evropiane 44 .11 Prerje tërthore e kumbullës japoneze (majtas) dhe evropiane Figura 4.KUMBULLA Figura 4.

.

Malus prunifolia Pemë me lartësi ndërmjet 1.e. 5 petla. nit (Dormex®). 1 – 2 javë pas shumicës së bërthamorëve Periudha e lulëzimit Pranverë E ndryshme sipas kultivarit. Pemët pjalmëzuese nuk duhet të jenë më shumë se dy rreshta larg kultivarit që do të pjalmohet nga insektet Formohen në majat e lastarëve ose në shpore të formuar në degëza 2-vjeçare ose më të vjetra. Kina prodhon mbi një të tretën e prodhimit botëror të Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Tabela 5. Malus x floribunda. Si emërtim jnë mjaftueshëm pranverizimin dimëror. në gjerëtivuar e ka prejardhjen nga hibride komplekse të si gjeografike prej 35 – 55°.freskëta ose të ngrohta të klimës së butë. Lulja qendrore është shpesh më e madhe dhe më e hershme e për këtë emërtohet lulja mbret. arealet më të përFryti i mollës i ka shoqëruar qysh herët qytetëri. në rajonin e Kaukazit. mbushjet e tortave apo edhe produkte të tjera.©POM AL mollëve. Në Shqipëri. mund të frytëzojnë edhe sythat anësorë në degëza njëvjeçare. p. Rajonet botanik (shkencor) i mollës së zakonshme përdo. Diametri bazal 1 – 4. Malus robusta. Irani.5 dhe 7 m në varësi të nënshartesës. Jetëgjatësia e mollëve pas vjeljes mund të zgjatet nëpërmjet ruajtjes në të ftohtë dhe në kushtet e atmosferës së kontro- 47 . mirë të Evropës (përfshi Shqipërinë).sh. Malus micromalus. Rritja e lastarëve ndodh nga një syth kulmor ose anësor. Përgjithësisht pas bërthamorëve por përPeriudha e pjekjes së frutave para hardhisë ose aktinides Rritja e frytit ndjek një lakore rritje sigmoidale teke. Aktualisht. por kultivimi i mollës në Greqi afro 600 p. por mbetje të mollëve janë është zgjeruar edhe në Ultësirën Perëndimore për gjetur në gërmime të banorëve parahistorikë të të shfrytëzuar avantazhet e hershmërisë dhe afërsisë me tregjet bujqësore të qyteteve kryesore. luhatet nga forma me kurorë të rrumbullakosur në piramidale. 5 pistila dhe afro 20 thekë Periudha e çeljes së sythave Fillimi i pranverës. Polonia dhe Italia.1 Karakteristikat botanike. cianimidi i hidrogjemestica Borkh. Prodhimi botëror vërtitet në 60 milion ton gjatë periudhës 2000 – 2007. me pesë Sythat lulorë deri tetë lule dhe një numër të ngjashëm gjethesh.5 m Seksualiteti Dyseksore (Hermafrodite) Disa kultivarë janë pjesërisht vetëpllenues. Hipoteza më e pranuar është se molla e kul. Shqipëria prodhon afro Mollët e egra (mollçinkat) i gjejmë në një pjesë të 55000 ton mollë në vit. Kazakistan) dhe Në përgjithësi mollët kultivohen në kushtet të Kinë. Rritja e re e shporit lulëzues Rritja e frytit dhe lastarëve vazhdon nëpërmjet një degëze torbeste në sqetullën e një prej gjetheve bazale të shporit Shumica e mollëve konsumohen të freskëta. SHBA. ka të ngjarë që të jetë kultivuar rça) dhe verilindore (Dibra). Turqia. Sythat janë të përzier. ku prodhuesit kryesorë janë Kina. Në disa kultivarë. si pasojë e mbjelljeve në shkallë të gjerë V. MOLLA në vitet 1980 dhe 1990. në Azinë e Mesme (p.zgjeruar nëpërmjet përdorimit të kultivarëve me vestris. por pjalmimi i kryqëzuar Pjalmimi e përmirëson frytëzimin. Mollët janë fryti më i rëndësishëm në botë pas portokalleve. Në Madhësia dhe forma e pemës kushte natyrore. liqeneve në Italinë e Veriut dhe Zvicër. anatomike dhe fiziologjike të mollës Mollë Malus domestica Malus baccata. Malus domestica ose Malus syl.kërkesa të pakta pranverizuese dhe kimikateve që prishin përgjumjen. edhe pse në disa zona destinacioni kryesor i prodhimit është lëngu i mollës dhe sidri. megjithëse më i përdoruri është Malus do.shtatshme për mollën janë zona juglindore (Komet perëndimore. ku mund të plotësodisa specieve të egra të gjinisë Malus. bananeve dhe rrushit.s. Lulet përmbajnë 5 nënpetla.sh.e përshtatshme për kultivimin e mollëve janë ret Malus pumila.

(l) shpor më 1968 por është mbjellë gjerësisht në Evropën frytëzues.sh. (n) degëz torbeste . Pemëtarët në mbarë botën janë në kërkim të kultivarëve të rinj me vlerë të lartë dhe seleksionimet e përmirësuara në një Figura 5. Në këtë tabelë nuk paraqitet ndonjë kultivar i hershëm sepse shumica e tyre nuk ruhen mirë. me jetëgjatësi 20 . ‘Jonagold’ është nxjerrë në Shtetin e Nju Jorkut (e) degëz e përzier me syth frytëzues në majë. 60% e prodhimit të mollëve në SHBA vinte nga katër kultivarë (‘Delicious’. thuajse 60% e prodhimit të mollëve në SHBA vinte nga dy kultivarë (‘Delicious’ dhe ‘Golden Delicious’). për shembull. që e fillon fazën prodhuese që në vitin e dytë ose të tretë.Edhe pse pothuajse të gjithë kultivarët e rinj janë mi kinez mbizotërohet masivisht nga cv. prodhimi komercial (për treg) është luhatet nga 90 (‘Beauty of Bath’) në 230 ditë (‘Sunpërqendruar në një numër të vogël kultivarësh downer’. në Tabelën 5. Në Zelandën e Re.2 jepet një listë e kultivarëve më të rëndësishëm të mollës. Aftësia për t’u ruajtur gjatë e disa kultivarëve veriperëndimore në vitet 1980.MOLLA pemë me rritje të shpejtë. ‘Cripps Red’). (a) degëz vegjetative. fuqia e rritjes ndryshon shumë sipas formave Figura 5. shijes dhe jetëgjatësisë në ruajtje. sin. ‘Royal Gala’ dhe ‘Fuji’ përbënin vetëm 17% të prodhimit të vjelë më 1988 por në vitin 1995 përbënin 65% të prodhimit gjithsej. zgjedhja e kultivarëve të hershëm është 5. ‘Delicious’ (19%). Kohëzgjatja e sezonit Edhe pse në botë ekzistojnë mijëra kultivarë molle të rritjes (nga lulëzimi në pjekjen e frytit) mund të të përshkruar.1 Forma e pemës së mollës dhe tipologjitë e kurorës së mollës sipas kultivarit 48 lluar. Në të mbrojtur me patentë.30 vjet. që pranohen gjerësisht për shkak të teksturës. kultivarët mbizotërues janë paguhen zotëruesit të patentës nëpërmjet fidani‘Golden Delicious’ (19%). ‘Braeburn’. e për këtë arsye. Shumë rajone të prodhimit të mollës në botë po përjetojnë një zëvendësim të shpejtë të kultivarëve të vjetër. ‘Golden Delicious’. të ardhurat e së cilës i pjesën tjetër të botës. p. furnizojnë mollë gjatë të 12 muajve të vitit. ‘Royal Gala’ (14%). ‘Fuji’ (7%) dhe ‘Granny Smith’ (7%). Prodhi. molle.1 Kultivarët e orientuar shumë nga tregu. Qarkullimi i kultika bërë që disa zona të botës të jenë në gjendje të varëve është i vazhdueshëm.3 Degëzat frutore të mollës vend adoptohen me entuziazëm edhe gjetkë. (b) degëza frytëzuese me sytha të përzier. Më 1993/4. ‘Fuji’. ‘Gala’ dhe ‘Fuji’). Më 2005/6. (c) degëz njëvjeçare që del nga një degëz dyvjeçare.

është e rëndësishme të përzgjidhen sytha drunorë (vegjetativë) nga pemë të rritura. për disa kultivarë janë forma popullore të tipit ‘shpor’ (spur).Figura 5. Kësisoj. vlen të theksohet se. p. të cilat e shprehin qartë sjelljen rritëse të dëshiruar. ‘Fuji’ dhe ‘Gala’ që kanë ngjyrë fryti të mahnitshme. edhe pse ndryshkja sipërfaqësore është karakteristikë e kultivarit. Këto janë forma të kultivarëve të zakonshëm të mollës. ka mjaft forma të ‘Jonagold’. ‘Kultivarët Klub’ vijnë si përpjekje për të kontrolluar si sasinë ashtu edhe cilësinë e prodhimit duke çuar në ruajtjen e çmimeve të larta të qëndrueshme për këta kultivuar të çmuar (premium). Megjithëse shumica e kultivarëve të rëndomtë të mollës që kultivohen sot kanë fruta lëkurë-lëmuar të gjelbër. me ndërnyja të shkurtra dhe me një prirje për të formuar shpore në vend të degëve anësore të gjata e të forta. Në SHBA. Për shumë kultivarë me fryt të kuq ose të kuqe me rremba. ‘Pink Lady’. FORMAT E PËRMIRËSUARA Pemëtarët e shkencëtarët janë vazhdimisht në kërkim të formave më të mira të kultivarëve ekzistues. ka një interes për forma me intensitet ose motiv ngjyre të përmirësuar. ‘Jazz’ dhe klonit ‘Kiku®’ e cv. p. Për shembull. është esenciale që të sigurohemi që sythat vegjetativë (drunorë) të vijnë nga pemë Figura 5. Interesi për tipat shpor ka lindur vonë. ‘Tentation®’. Duke qenë se format e tipit shpor mund të rikthehen në formën (sjelljen) e rritjes standard. ‘Fuji’. ndërkohë që kultivarët e tipit jo-shpor mbi nënshartesa xhuxhëzuese mbilleshin gjerësisht në SHBA. format e kuqe mund të rikthehen në ngjyrën fillestare.4 Sythat e mollës ©POM AL shtes së licencuar.sh. si për kultivimin ashtu edhe për çdo pemë (fidan të shitur). të kuq ose me shirita të kuq. Megjithatë. ‘Boskoop’ në Holandë. ekziston një prirje në rritje drejt ‘kultivarëve klub’. kultivarët me ndryshk ose pjesërisht me ndryshk zënë ende vend në disa tregje. prania e ndryshkjes në lëkurën e mollës çon në kategorizimin e produktit në nivel më të ulët cilësie. Ngjashëm me sjelljen e tipit shpor. Shumë prej këtyre kultivarëve shoqërohen me të drejtë autori.5 Lastarë vegjetativë të mollës 49 .sh.

e kuqe. Kultivar me prodhimtari të lartë. ‘Delicious’ nuk është e përshtatshme për zonat e lagështa. hirit dhe kafëzimit të hidhur.sh. E prirur ndaj zemrës së ujshme dhe ndryshkjes Mollë plotësisht e gjelbër nga Austrialia. Ka edhe strains të kuqe Mollë japoneze. ndërsa ‘Cox’s Orange Pippin' ka shije më të mirë dhe teksturë më të mirë në klimat e freskëta bregdetare. Fryt mesatar në të madh. I ndjeshëm ndaj hirit. Mund të mavijoset lehtë gjatë vjeljes dhe trajtimit pas vjeljes pavarësisht nga tekstura shumë e fortë. Shumë forma janë të i cili nuk është tërheqës krahasuar me to. me kurorë. Red’ është e dobët veçanërisht të vlerësuar në Amerikën dhe ‘Red Chief’ është e Veriut dhe janë më të lehtë për t’u shumë e dobët prodhuar në zona me vjeshtë të ftohtë. p. dyngjyrësh. Pema i nënshtrohet prodhimit të këmbyer. I fuqishme.sh. triploid. I ndjeshëm ndaj ndryshkut (fiziologjik) në disa zona dhe ndryshkut unazor (virus) ‘Braeburn’ ‘Fuji’ ‘Granny Smith’ ‘Cripps Pink’ (Pink Lady®) E vonë Shumë e vonë Mesatarisht e fuqishme E fuqishme që i ruajnë ende karakteristikat e përmirësuara. Evropë dhe Amerikën e Veriut. ‘Oregon gjatë. Kultivar nga Zelanda e Re me madhësi fryti të madhe dhe ekuilibër të mirë sheqer/ acid. janë përzgjedhur një sërë klonesh që janë më pak të ndjeshme ndaj këtij çrregullimi. Kafëzimi i tulit mund të përbëjë problem . e ëmbël. të klimës së ngrohtë dhe GJENDJA VIRUSALE E MATERIALIT BIMOR Ak- Shumë e vonë E fuqishme Kultivar me sezon të gjatë.2 Kultivarët më kryesorë të mollës ‘Royal Gala’ Emri E mesme në të hershme Periudha e maturimit Fuqia e rritjes së pemës Mesatarisht e fuqishme E dobët Cilësi e mirë. me madhësi të vogël në mesatare. Përpara PARAPËLQIMET RAJONALE Është e rëndë. 50 nuk mund të rriten me sukses në zonat me klimë të ftohtë apo në rajonet me cikël të shkurtër rritje. dyngjyrëshe. veçanërisht për ‘Royal Gala’. Shteti Washington E fuqishme E dobët Kultivar me fruta të mëdha. për shkak të ndjeshmërisë së mykjes së zemrës dhe kancerit evropian. p. Në Evropë ka shumë variacione të kuqe. e përshtatje për ngrënie e gatim. ‘Golden Delicious’. ‘Granny Smith’ dhe ‘Fuji’ janë kryesisht mollë me cikël (vjetor) të gjatë rritje.MOLLA Tabela 5. Fruta të ndjeshëm ndaj përzhitjes (scald) në ruajtje nëse vilen shumë herët dhe tree pit nëse nuk spërkaten me nitrat kalciumi. me blush rozë tërheqëse. fryt i kuq i shndritshëm. e madhe.se të zgjidhet një përzierje kultivarësh pemëtari sishme të kujtojmë se jo të gjithë mollët shkojnë duhet të këshillohet me specialistë ose pemëtarë mirë në të gjithë zonat e kultivimit. popullore në Kinë. Me kultivarët që kanë lëkurë të lëmuar e që kanë prirje drejt ndryshkjes. me cilësi të mirë fryti. Për shembull. Kultivar me rendiment të lartë nga Zelanda e Re Komente ‘Golden Delicious’ ‘Red Delicious’ ‘Jonagold’ E mesme në të vonë E mesme në të vonë E mesme në të vonë E vonë Strains të ‘Red Delicious’ kanë zëvendësuar tërësisht ‘Delicious’ standard. me përvojë të zonës. me pak aciditet.

• • • 5. Për më tepër. Për këtë arsye. treg vendor ose eksport. ashtu 51 . fuqinë e parashikueshme. kultivarët e zgjedhur paguhen mirë por njëkohësisht duhet parë edhe prirja e tashme dhe e ardhshme e çmimeve dhe mbjelljeve. Zgjedhja e kultivarit mund të ndryshojë sipas tregut të parapëlqyer.6 Karakteristika të gjethes tualisht. prandaj është e rëndësishme që të: • Njihet tregu i synuar. shitje në fermë.sh. e kësisoj kërkesës për krah pune dhe rrezikut financiar.2 Nënshartesat dhe sistemet e kultivimit Përzgjidhen format më të mira. Në veçanti. Pemët mbi nënshartesa vegjetative kanë shumë përparësi ndaj pemëve mbi nënshartesa farore. • Shpërndahet risku. por duhet mbajtur parasysh sa vazhdimisht dalin në treg nënshartesa të reja. hershmërinë dhe rezistencën ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve të tokës. ZGJEDHJA E KULTIVARIT Rëndësia e zgjedhjes së kultivarit të duhur për prodhimin komercial të suksesshëm është jashtëzakonisht e rëndësishme. ato do të duhet të mbillen akoma më larg ose të shartohen mbi nënshartesa më xhuxhëzuese. Pemët e prodhuara nga një fidanishte profesionale e mirë që tregton fidanë frutorë që do të rezultojnë superiorë nga ata të prodhuar vetë. Kërkohet këshillë kur bëhet përzgjedhje. aktualisht. Pemëtari duhet të sigurohet që. Pemëtarët duhet të familjarizohen me format e reja të kultivarit standard të cilat janë në dispozicion dhe të mbjellë më të mirin. Nënshartesat vegjetative të mollës të përmendura në Tabelën 5. Kjo mund të bëjë ndryshimin ndërmjet suksesit dhe dështimit ekonomik. Pemë të tilla japin rendimente më të larta ose cilësi më të mirë fryti por ato gjithashtu priren të jenë më të fuqishme. Këto përfshijnë uniformitetin. Zgjidhet një fidanishte e besueshme.©POM AL Figura 5. për pjesën dërrmuese të kultivarëve kryesorë mund të gjenden fidanë të pastër nga viruse të njohura (FPV).4 janë të mirënjohura për fidanishtet tregtare. duhet shfrytëzuar njohja paraprake e pemërritësve të zonës lidhur me përshtatshmërinë e kultivarit apo klonet për atë zonë. Një diapazon kultivarësh mundëson shtrirjen e sezonit të vjeljes. p.

në Poloni (me parashtesën P) dhe më rishtazi nga një program përmirësimi gjenetik në Universitetin Cornell (seria Cornell Geneva. shije e ngjyrë më të mirë në klimë më të ftohtë. gjeografike. Pemët në rajonet ku dimrat janë të butë.5 – 6. p. Kjo mund të hiqet në disa rajone kur pemët e mollës rriten në lartësinë 3 m ose më shumë.27. Kryqëzimet Phytophthora dhe morrit të përgjakshëm të mollës e mëvonshme prodhuar seritë Merton dhe Malling dhe tolerante ndaj temperaturave të ulëta të dimMerton. Nënshartesa të rëndësishme molle kanë rezultuar nga programet e përmirësimit gjenetik në Rusi (seria Budagovsky.sh.26. të rënda përveç rasteve kur struktura dhe kullimi mund të përmirësohet Diapazoni më i mirë i pH është 5. 4. që zakonisht kanë parashtesë B). Objektivat e projanë seria Malling (me parashtesën M) dhe Malling gramit të përmirësimit gjenetik të nënshartesave Merton (parashtesë MM). të tjera. Disa kultivarë. Pemëtoret e reja përftojnë nga brezat mbrojtës në vendmbjelljet me erë. Jo të gjithë nënshartesat e mollës që mund të gjejmë në literaturë janë të disponueshme nga tërë fidanishtet.MOLLA Tabela 5. përjetojnë lulëzim të vonuar e të zgjatur.9. Sëmundje të tilla si kroma dhe kanceri Nectria përkeqësohen në kushtet e lagështisë së lartë. M. Seria origjinale Malling të mollës në Cornell ka qenë prodhimi i nënsharteështë mbledhur nëpër Evropë dhe janë klasifikuar save xhuxhëzuese rezistente ndaj zjarrit bakterial. Pasi janë bërë korrigjimet e duhura të mangësive të tokës. për të transmetuar rezistencën ndaj mor. Ekzistojnë disa shtesa të serive Mallin që nuk janë rezistente ndaj morrit të përgjakshëm të mollës. por në disa rrethana. shkojnë mirë në zonat më të ngrohta. varet nga nënshartesa Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes si me kultivarët e rinj.5.3 Kërkesat klimatike. Shmangen toka argjilore të lagështa. veçanërisht me M. Përmirësimi gjenetik i nënshartesave ka vazh- Mesatare Mesatare. të tillë si ‘Granny Smith’. 52 rit të përgjakshëm të mollës. Dëmtimi nga ngricat e dimrit mund të ndodhë në temperatura nën -20°C.0 është i pranueshëm.rit. siç është ‘Red Delicious’ dhe ‘Cox’s Orange Pippin’ kanë formë. M. në East Mallin në 16 tipa të ndryshme. kur mund të vetëmbështeten Toleron një diapazon të gjerë të tipave të tokës. i cili inkurajon rritjen e tepërt vegjetative dhe zvogëlon cilësinë në ruajtje dhe ngjyrën e kultivarëve të kuq ose pjesërisht të kuq. Në rajonet e thata ka nevojë për furnizim të përshtatshëm me ujë Mesatare.5 – 8. Sythat vegjetativë dhe druri deri -35°C Mungesa e ujit i ul rendimentet por ujitja ose shiu i tepërt mund të shkaktojnë rënie të aftësisë për t’u ruajtur. ekzistojnë forma të reja të nënshartesave ekzistuese. pedologjike dhe hidrike të mollës Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Qëndrueshmëria ndaj dimrit Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj erës Kërkon dimra të ftohtë. Për rajonet e ngrohta (nëntropikale) ka një gamë kultivarësh të përshtatshëm që kanë pak kërkesa pranverizuese Lulet dhe frutat e rinj dëmtohen ose thahen nga temperaturat nën -2°C pas hapjes së tufave lulore Sythat lulorë plotësisht të përgjumur përballojnë deri -25°C. zakonisht me paraNënshartesat e mollës që njihen më gjerësisht shtesën CG apo më rishtazi G). Duhet krijuar një regjim i mirë të ushqyeri por të shmanget plehërimi i tepërt me azot. procedohet në plehërimin me qëllim plotësimin e sasive të elementëve të shfrytëzuara . të cilat mund të jenë të mbrojtura nga të drejtat e autorit apo nga marrëveshje për shtim të kufizuar. Kjo është veçanërisht e vlefshme për nënshartesat më të reja.

9 përdoren zakonisht largesat 1 – 1. hiri.©POM AL nuk përbën ndonjë problem me rëndësi.9. për sidër) Ruhen mirë në mjediset e ruajtjes së ftohtë dhe të kontrolluar. Shumë prej sistemeve intensive që janë eksperimentuar për herë të parë në Evropë po përhapen në pjesë të tjera të botës ku nënshartesat xhuxhëzuese nuk vuajnë nga i dëmtimit prej të ftohtit Rrallim me dorë kur frutëzat kanë një diametër prej afro 2 cm.7 Standarde . 10 vjet – 60-70 t/ha Deri në 40 vjet. Intensive: 3 vjet – 20 t/ha. Shumimi Nënshartesa Largesat (hapësirat.27. se sa të shartohet drejtpërdrejt në nënshartesa që vijnë nga kultura indore Përdoret një gamë shumë e gjerë nënshartesash. fidanët mbillen 4. 8 vjet – 60-70 t/ha Gjysmë-intensive: 4 vjet – 10 t/ha. Mark. B9.sh.793 Të mëdha – MM.106. edhe pse pemëtoret shpesh zëvendësohen me kultivarë më fitimprurës shumë më përpara kësaj periudhe Vjelja me dorë në kosha/arka të mëdha.5 – 5.4 Aspekte agroteknike të kultivimit të mollës Shartohet me syth ose kalem në një gamë nënshartesash. prej katër rreshtash të gjerë. ku pjalmimi dhe pllenimi mund 5. gjysmë-intensiv me hapësirat e mësipërme haset më rëndom në rajonet me klimë të ngrohtë. Vjelja e mekanizuar është e vlefshme vetëm për përpunim (p. Shtimi i shpejtë i nënshartesave nëpërmjet kulturës indore ka qenë i suksesshëm. M. megjithëse kjo teknikë duhet të përdoret përpara krijimit të përpajnishteve të reja. 5 vjet – 40 t/ha.3 m ndërmjet pemëve.5 x 3 – 3. Në të tilla kushte. M. krimbi i mollës. në të cilat ka një prirje mbillen kultivarë pjalmëzues të posaçëm.8 – 4. nënshartesës dhe vendmbjelljes. por ekziston një ndryshueshmëri e madhe ndërmjet kultivarëve duar në East Malling dhe tashmë nënshartesat e reja nga ky institucion kanë parashtesën AR.5 m Sistemi me udhëheqës qendror.3 Pjalmimi. 2. shtohen në përpajnishte ose më rrallë duke përdorur copa drunore. përdoren gjithashtu kimikate. Robusta 5 Për pemëtoret gjysmë-intensive.Northern Spy. të cilat nga ana e tyre. blloqe me një kultivar të vetëm. mund të menaxhohen në shumicën e sistemeve intensive ose gjysmë-intensive. 6 vjet – 30t/ha. Në zonat e ftohta. Kultipër të mbjellë një diapazon kultivarësh dhe ku varët pjalmëzues duhet të kenë një pjalm të paklima në përgjithësi është e favorshme. distancat) Formësimi dhe krasitja Rrallimi Menaxhimi i dyshemesë së pemëtores Periudha e vjeljes së parë Periudha deri në prodhimin e plotë Rendimentet e pritshme Jeta produktive e zakonshme Metoda e vjeljes Ruajtja Patogjenët e dëmKroma e mollës. Në mbjelljet intensive mbi M. kryesisht carbaryl dhe NAA Kryesisht përdoret spërkatja me herbicide në rreshta nën pemë dhe kositje e barit në hapësirat ndërmjet rreshtave Intensive: viti 1 ose 2 Gjysmë-intensive: viti 2 ose 3 Intensive: viti 5 deri 8 Gjysmë-intensive: viti 8 – 10 Shumë e varur nga kombinimi kultivar/nënshartesë dhe vendmbjellja por më poshtë janë dhënë disa orientime.0 m ndërmjet rreshtave. frytëzimi jtueshëm dhe periudhë lulëzimi të mbivendosur Tabela 5. në varësi të fuqisë së mbishartesës.26 Gjysmë-xhuxhëzuese – MM. M. këpusha e kuqe e pemëve frutore tuesit kryesor 53 . Disa prej tyre janë: Shumë xhuxhëzuese – M.25. P22 Xhuxhëzuese – M. frytëzimi e rrallimi të paraqesë probleme. shpesh brenda rreshtave Në rajonet me pemëtari. M.115.

duke siguruar kështu lëndë ushqyese të ekuilibruar e në nivelin e duhur.8 Fruta molle të pamaturuar. përveç mbjelljes së kultivarëve pjalmëzues. uji dhe ushqyesit duhen siguruar në nivel optimal. Ka një sërë metodash për të përmirësuar rezultatin financiar. ‘Golden Delicious’. Niveli është i vështirë të përshkruhet paraprakisht për çdo Madhësia e frytit është me rëndësi parësore dhe vendmbjellje të re. rregulluar masën e prodhimit dhe shpërndarjen nëpërmjet rrallimit të luleve ose frutëzave. edhe pas krasitjeve të rënda. ‘Gala’ dhe ‘Braeburn’ kanë pjalm të mirë dhe janë pjalmëzues shumë efikasë për kultivarët e tjerë. Metodat dhe kimikatesh që përdoren për këtë qëllim. të tilla si ‘Gravenstein’ dhe ‘Jonagold’. Mollët triploide. pemërritësi duhet të synojë të arrijë paketimin sjellja prodhuese e tij. Figura 5. duhet të vendosen dy koshere për hektarë. janë pjalmëzues popullorë në disa rajone. kanë një kërkesë absolute për pjalmim të kryqëzuar. duke shmangur konkurrimin nga bimët e padëshirueshme dhe bimësia tjetër dhe duke siguruar ujë të mjaftueshëm për të shmangur stresin nga lagështia. sepse varet shumë nga kultivari. duke qenë se heqja e bimëve të padëshirueshme është një praktikë e zakonshme. Figura 5.MOLLA Figura 5. ato nuk kanë vlerë si pjalmëzues për kultivarët e tjerë. Për më tepër. Duhet e përdorura për të arritur këtë përfshijnë krasitje për të ripërtërirë vazhdimisht degëzat frytëzuese. ndërsa instrumenti kritik shtesë për të menaxhuar madhësinë e frytit është rrallimi. pasi pjalmi i tyre ka aftësi jetike shumë të ulët. Kultivarët që kanë përjetuar probleme të pjalmimit.7a Lulja mbret me kultivarin kryesor. mjedisi i kultivimit dhe obmaksimal të madhësive të parapëlqyera të frytit jektivi i madhësisë së frytit. Kultivarë mollçinkash zbukuruese që lulëzojnë çdo vit dhe dendur.7b Lule trëndafilore Në të vërtetë. të paraqitur edhe në prerje tërthore (djathtas) 54 .

në minimumi 1.nga rajoni në rajon. Janë të shumta çrregullimet që ndodhin me mollët e ruajtura dhe të cilat kufizojnë potencialin e tyre për ruajtje afatgjatë. duke bërë ndryshime në menaxhimin e pemës pasi Ndjeshmëria ndaj kultivimit të këmbyer luhatet pemëtarët reagojnë ndaj nevojave për efikasitet shumë ndërmjet kultivarëve. ‘James Grieve’ tregon më të lartë dhe synojnë të përshtatin sistemet me pak prirje ndaj prodhimit të këmbyer.5 ofron informacion lidhur me temperaturat dhe atmosferën e duhur për mollët në atmosferë normale dhe ruajtja në atmosferë të kon5. kështu që është e rëndësishme pozicion. Tabela 5.4 Sistemet e formësimit trolluar.9 Pamja e frytit të pjekur në pemë Figura 5.10 Pamja e frytit në vjelje Sistemi me udhëheqës qendror mund të përshtatet sipas madhësisë së pemës dhe dendësisë së mbjelljes të dëshiruar.kultivarët e rinj. në formë kupore.e të përshtatshëm të pemëtores. krasiten e vilen më lehtë. Këtu nuk mund t’i përmen- 55 . dhe sisteme të ndryshme të detyruara (me perëndimore përfitojnë nga nivele oksigjeni deri mbështetës. Disa prej tyre janë sistemi me udhëheqës që të konsultoheni me ekspertët lokalë. mollët ‘McIntosh’ të kultivuara në Kanadanë tensiv. Vini re se këto kushte ndryshojnë mjaft Për mollën ka një sërë sistemesh formësimi në dis.5%. ku një prodhim i madh në njërin vit (viti po) ndiqet nga Edhe pemëtoret intensive moderne po evoluojnë prodhimi i ulët në vitin e ardhshëm (viti jo). trina). por hyjnë në prodhim më herët dhe pemët spërkaten. varet vetëm nga zgjedhja e sistemit por gjithashtu nga mjeshtëria e pemëtarit për menaxhimin e mirë Një arsye e mëtejshme për rrallimin është zvogë.©POM AL mbajtur parasysh që disa kultivarë janë pjesërisht me madhësinë e pemës dhe dendësinë e mbjelljes vetërrallues dhe kërkojnë më pak ndërhyrje. Kësisoj. të tilla si trinat Y dhe V.5 Vjelja dhe ruajtja mollë. limi i riskut të prodhimit të këmbyer. Rrallimi kimik zvogëlon shtrirjen e prodhimit të këmbyer në këto 5. Siste. tivarë të tillë si ‘Fuji’ dhe ‘Honeycrisp’ shfaq prirje të forta ndaj prodhimit të këmbyer. Një ditë vonesë mund të shkaktojë disa ditë zvogëlim nga jetëgjatësia efikase e ruajtjes. nëse ky i fundit është më i ulët se 2. ekziston një debat ende i ndezur lidhur Është me vlerë të përmendim se faktori kryesor për ruajtjen e suksesshme në të ftohtë është shpejtësia me të cilën prodhimi zhvendoset nga parcela për në dhomën e ftohtë. Përfitueshmëria nuk kultivar i tillë është ‘Granny Smith’. Ato të kultivuara në Ontario vuambjella në dendësi shumë të vogla.bull. të kontrolluar (AK). gjysmë-intensiv. Një që është më e përshtatshme. ndërsa kul. pasi nevojitet kohë për të rritur strukturën mbi të cilën do të mbartet prodhimi i ardhshëm. Figura 5. Sistemet intensive janë më të shtrenjta për t’u ngritur. udhëheqës qendror in. Pemët më të mëdha në hapësira më të mëdha ngrihen më lirë por hyjnë në prodhim më vonë. tashmë hasen jnë nga dëmtimi prej nivelit të ulët të oksigjenit rrallë në pemëtoret e reja komerciale.5% në ruajtjen me atmosferë të met me shumë udhëheqës. Për shemqendror.

5 0. Kafëzimi është i lidhur me mangësi të lokalizuara të elementit kalcium (Ca) që është tepër i palëvizshëm.9 muaj 4 – 5 muaj AK 6 – 8 muaj 4 – 5 muaj AK 5 – 9 muaj 4 – 5 muaj AK 6 – 8 muaj 3 muaj AK 6 – 8 muaj Temperatura e kontrolluar (°C) 0.7 – 2 1–2 2–3 1–2 1–2 1–2 ‘Golden Delicious’ ‘Red Delicious’ ‘Braeburn’ ‘Fuji’ ‘Jonagold’ ‘Royal Gala’ Atmosfera e Kontrolluar (AK) 2 2 2 2 1 2 2 1 Dyoksidi i karbonit (%) ‘Granny Smith’ ‘Cripps Pink’ dim të gjitha. Është më i zakonshëm tek frutat e vjela përpara se fryti Figura 5.5 0. Kafëzimi është më i rëndë tek mollët e mëdha në pemë me prodhim të vogël.5 0.5 0. Shkaku i ndezjes së zemrës është i panjohur por me sa duket ka lidhje me praninë 56 NDEZJA E ZEMRËS Ky çrregullim ndikon tulin e zonës së zemrës (qendrore) ndërmjet karpeleve dhe më vonë shtrihet në tërë mollën.5 0.11 Pamje e tulit të mollës .5 Temperaturat e ruajtjes dhe atmosfera e kontrolluar për mollët Kultivari Periudha e ruajtjes 3 muaj AK 4 – 6 muaj 3 – 4 muaj AK 5 – 9 muaj 3 – 4 muaj AK 5 – 9 muaj 4 – 5 muaj AK 5. Në përgjithësi. Kafëzimi ndodh më rëndom tek ‘Cox’s Orange Pippin’ por mund të ndodh në shumicë e kultivarëve të tjerë.MOLLA Tabela 5.5 0. Nëse kafëzimi formohet ndërkohë që mollët janë ende në pemë quhet ‘kalbëzimi në pemë’.5 0. por disa prej më të rëndësishmeve janë përshkruar më poshtë.5 Oksigjeni (%) 1.5 0. të kafenjta ose gjelbëreme në të kafenjta. kryesisht nën lëkurë në fundin e kupës së frytit dhe mund të dallohen përmes lëkurës si gropëzime rrethore. KAFËZIMI I HIDHUR Njolla të kafenjta e të vogla shfaqen në tul.5 0. por mund të mos jetë i dukshëm deri pas një farë periudhe në ruajtje të ftohtë.5 0. në pemët e reja ose në pemë që kanë rritje të fuqishme vegjetative të vonë.5 0. kafëzimi përbën një problem më serioz në kushtet e thata e të nxehta.5 0. të maturohet. Mund të zvogëlohet duke bërë disa spërkatje me nitrat kalciumi ose klorur kalciumi gjatë sezonit të rritjes dhe shpëlarjet e pas-vjeljes që përmbajnë kripë kalciumi (zakonisht klorur kalciumi).5 0.5 0.5 0.5 – 2 1–2 0. ku ‘Braeburn’ dhe ‘Granny Smith’ janë më të ndjeshmit.

©POM AL e farërave. Eventualisht. duke nën të zakonisht nuk preket. ‘Granny Smith’ dhe ‘Red Delicious’ janë shumë të ndjeshëm. duke shënjestruar gri e gjelbër ose thuajse e zezë. Më vonë. Zhytjet janë më të suksesshme se sa mbështjellje e vajosura. të njëjtat sëmundje e të dallueshme nga njëra-tjetra. për mjedisin e pemëtores. shpimi tivarëve do të formojnë një degradim të brend. Studenti do të njihet hollësisht në një brendshëm është i lidhur me plakjen.6 Sëmundjet dhe dëmtuesit ndjeshmërinë ndaj degradimit dhe mollët e mëdha janë veçanërisht të prirura për këtë çrregullim. degradimi i brendshëm dhe ndezja mund të ndikojnë prodhimin e mollëve në mbarë e zemrës nuk janë të dallueshme deri sa të zhvil. Për të zvogëluar përzhitjen e ‘Granny Smith’ janë përdorur më parë mbështjelljet e vajosura por tani mund të përdoret difenilamina (DPA) mbi mbështjellat ose duke i bërë zhytje pas vjeljes si dhe etoksikuina (‘Stop-scald’) që mund të përdoret si zhytje. Ruajtja në temperaturë të ulët. Djegia priret të bëhet më serioze tek frutat me vjelje të hershme. janë shumë të ndjeshëm. siç është ‘Red Delicious’.sh. shumica e kul. imit më të mirë të dëmtuesve. një prirje e qartë në mund të përkeqësohet nga përqendrimet e larta të të gjithë rajonet me pemëtari është zvogëlimi i përdorimit të pesticideve të konsideruara me rrezik CO2 gjatë ruajtjes së ftohtë. vjelja e frutave të tejpjekur apo plehërimi azotik i tepërt e rrisin degradimin e brendshëm.nënshartesave. jashtë ndërsa degradimi i brendshëm ka drejtim të kundërt. Nëse farërat shkatërrohen nëpërmjet më e theksuar nga vjelja e hershme dhe lagështia e rrezatimit. Me disa përjashtime. metodë kontrolli nuk është e suksesshme nga ÇRREGULLIMET KËRPUDHORE Këto mund të pikëpamja komerciale) shihen në sipërfaqen e frytit.formohen nga trajtimi i pakujdesshëm.nga kërcejtë. Kjo realizohet nëpërmjet monitorprekura pas heqjes nga ruajtja bëhet e kafenjtë.12 Bërthama (farëra) të mollës 57 . por në stadet e para ato janë mjaft tyre. Vonimi midis periudhës së vjeljes dhe asaj të ruajtjes e rrit 5.botën. Sipërfaqja mund me kujdes periudhat e infektimit të sëmundjeve të të bëhet pakëz e gropëzuar ose e rrudhur por tuli veçanta apo vendosjen e vezëve ose çeljen. pasi një pjesë e mirë e për të zvogëluar kalbëzimin e hidhur ndihmojnë tyre përmenden edhe në lidhje me rezistencën e gjithashtu për të zvogëluar degradimin e brend. këtij çrregullimi është miellëzimi dhe ngjyrimi Shpesh kërpudhat pushtojnë indet e frutave që i kafenjtë i tulit. fryti bëhet i butë. thekson problemet e vrojtuara në ruajtje. ‘Golden Delicious’ dhe ‘Braeburn’. FISHKJA Sigurisht që kjo mund të ndodhë në çdo mollë. janë kontrolli i pamjaftueshëm e sëmundjeve fushore i shumë rezistente. ma. Megjithëse në shumë kultivarë degradimi i tivimit. p. megjithëse jo në mbështjella letre. por midis kultivarëve. ndezja e zemrës nuk zhvillohet.zhvillojnë çrregullimet fiziologjike të përmendura vijoset lehtë dhe ka një pamje të zbehtë e si të më lart ose vatrat e dëmtuara të lëkurës që mbushura me ujë. Higjiena e dobët e pemëtores dhe shëm. tek të tjerë modul të veçantë. frutat me përmbajtje të lartë azoti. edhe pse disa. për përdoruesit dhe DJEGIA SIPËRFAQËSORE Lëkura e mollëve të konsumatorët. të cilat bëhen të buta tek sa zhvillohen. zakonisht si njolla DEGRADIMI I BRENDSHËM Simptoma e parë e gri – kafe. zgjedhjen e vendmbjelljes së kulshëm. panoramë të përmbledhur të sëmundjeve e dëmSpërkatjet me kalcium ose zhytjet e përdorura tuesve që prekin mollën. Degradimi është ndoshta çrregullimi Përshkrimi i mëposhtëm ka për qëllim të japë një më serioz që kufizon ruajtjen afatgjatë të mollëve. Ndezja e zemrës dëmtues janë të rëndësishëm për kultivimin e zhvillohet nga qendra dhe përparon në drejtim dardhëve (trajtohet në kapitullin e ardhshëm). etj. Fishkja bëhet Figura 5. Ekziston një armatë sëmundjesh e dëmtuesish që Përgjithësisht. Megjithatë. frutat e ekspozuara ndaj temperaturave të ngrohta para vjeljes dhe dhomat e ruajtjes me lagështi relative të lartë. Më poshtë janë përshkruar vetëm pak prej lohen mirë. (Kjo ulët gjatë ruajtjes.

Kontrolli me kushtet e lagështa përreth tokës. Morri ose kalemave. tajitin pikëza të llumit bakterial. Zgjedhja e nënprej disa këpushave të zakonshme që mund të shartesave mund të zvogëlojë humbjet e pemës. që shtrihen shpesh lastarët e rinj në rritje të mollës. Përdorimi i ZJARRI BAKTERIAL (ERWINIA AMYLOVORA) nënshartesave rezistente. por ato mund t’i përcjellin rezis. Duke qenë se koha për infektim llës.parandalojnë hyrjen e saj. Simptomat ajrore grabitqare (Typhlodromas spp. ato mund të çojnë THORA SPP. ndjeshme ndaj kësaj sëmundje.) dhe kimikateve janë nxjerrja e dobët e gjetheve në pranverë. Indet e sëmura mund të duken si të përcëbreshkëzat. dhe në kushte këtyre insekteve mund të rriten shumë shpejt. Në gjethe. duke rezultuar . gjelbra të vogla. Infeksionet në fruta qinë e rritjes vegjetative.tuar. pak të ndjeshme se sa MM. nënpetlat dhe frutat. Sëmundja dimëron në gjethet e infektuara dhe frutat INSEKTET LEPIDOPTERË Një sërë tenjash i ven. ajo mund të shkakKËPUSHA E KUQE E PEMËVE FRUTORE tojë humbje serioze tek mollët. thithin përmbajtjen e qelizave nga gjethet e mollës. Lezionet në gjethet e dosen e drenave fushore dhe mbjelljen e pemëve reja dhe frutat paraqiten si njolla të kafenjta ose të në vendmbjellje të ngritura.suar rëndë rritjen e lastarëve. sëmundja fillon si njolla INSEKTET HEMIPTERË Afidet (morrat) prekin të vogla të bardha sporesh dhe miceli. ka e Jugut.) Kjo është një sëmundje e rëndënë ngjyrimin e bronztë të gjethnajës dhe rrëzim sishme që përhapet nga toka.menaxhuese për zvogëlimin e sëmundjes përfshima e mollës është një sëmundje që prek gjethet. Hemipterë të tjerë limfë-thithës që shkak.MOLLA përdorur kimikate me rrezik të zvogëluar e duke u mbështetur gjithnjë e më shumë në strategjitë e kontrollit biologjik.shpejtësi poshtë. HIRI I MOLLËS (PODOSPHAERA LEUCOTRICHA) duke i bërë frutat të pavlerë për shitje. e që mund të rezultotë parakohshëm të gjethes. Karakteristikë e morrit mund të çojnë në ndryshkje të frytit. në brendësi të indeve drunore të tojnë dëmtim të rëndë përfshijnë mealybug dhe pemës. Për shembull. duke bërë që vemjet ose larvat që dalin prej është e lidhur me temperaturën dhe lagështinë e tyre të shkaktojnë dëm duke u ushqyer me frytin. duke u për të mbuluar tërë llapën gjethore. Vendet që nuk e kanë këtë sëmunRosy leaf curling i mollës (Dysaphis plantaginea) dje tani kanë rregullore karantinore të rrepta që mund të rezultojë në rritje të shkurtër dhe të për. gjethet e frutat e mo.të botës. duke rezultuar në një pamje të lacaruar KALBËZIMI I QAFËS SË RRËNJËS (PHYTOPHtë gjethes. siç janë seritë Malling Kjo sëmundje bakteriale nga Amerika e Veriut Merton dhe Merton. Sëmundja të përgjakshëm të mollës (Eriosoma lanigerum) dimëron në pemë në sythat e infektuar. p. duke shkaktuar dëme serioze të pemëve dhe ulur Megjithëse dardhët evropiane janë zakonisht më të kate-gorinë e cilësisë së frytit. Australazia dhe Afri.106. Kjo është vetëm një gjethe të vogla të verdhëreme. lezionet bëhen të kafenjta dhe tapore.në dyshemenë e pemëtores dhe askosporet çlirodosin vezët e tyre në lulet. morri i përgjakshëm mund të migrojë poshtë në sistemin rrënjor të pemës. Në raste serioze. Është e shoqëruar vit.9 dhe Mark janë më prekin pemët e mollës e dardhës përreth botës.lulet dhe lastarët e rinj në rritje dhe përhapet me muar. shpesh nëpërmjet pemëve të infektuara tencë edhe pjesës mbitokësore të pemës. me kur është e pashmangshme. Trajtime të tjera KROMA E MOLLËS (VENTURIA INAEQUALlS) Kro.hen në pranverë. të bardhë. Kroma e mollës përbën një problem serioz në zonat që kanë mot të lagësht e të ftohtë gjatë pranverës. mund të parandalojë tipin e është përhapur në shumë rajone me frutikulturë fundit të dëmit. Nëse nuk kontrollohet. gjethes. lulet dhe frutat e mollës. hapen në pranverë duke nxjerrë lastarë të infekNë disa vende të botës. jnë shmangien e tokave me kullim të dobët. ku e para del nga vezët dimëruese. Sëmundja mund të prekë dredhur të lastarëve të rinj si dhe fruta të defor. Ka disa brezni në jë në tharjen e pemëve të mollës. duke dobëushqyer me limfën e floemës dhe zvogëluar fu. veçanërisht aktual mbështetet në masë të gjerë tek këpushat gjatë vjeshtës dhe pranverës. spërkatjet mund të shënjestrohen në periKrimbi i mollës (Laspeyresia pomonella) është një udhat e infektimit. 58 në humbje të konsiderueshme komerciale. popullatat e lluara (nga kjo vjen edhe emërtimi).sh. nënshartesat M. Kushtet e ngrohta e (PANONYCHUS ULMl) Këto janë këpusha që të lagështa favorizojnë zhvillimin e sëmundjes. Ky organizëm mund të infektojë gjethet. prej më seriozeve pasi larva bën një strofull brenda frytit për t’u ushqyer me zemrën dhe farërat. të lagështa. të cilët është mbulimi me fije dyllore të bardha e ngjitëse. venlastarët. Kur frutat e infektuara rriten.

furnizimi me potas dhe azot përbën sfidë për tokat më pak pjellore. në disa raste për periudha kohore shumë më të gjata. Ushqimi mineral në sistemin e prodhimit organik është më i lehtë në toka pjellore.SËMUNDJE SPECIFIKE TË RIMBJELLJES SË MOLLËS Kjo sëmundje shfaqet kur mollët rimbillen në një parcelë ku kanë qenë kultivuar më parë mollët ose dardhët. është e nevojshme të komentojmë edhe një herë lidhur me viruset dhe mykoplazmat. Nuk ka dyshim se përhapja e kultivarëve rezistentë ndaj sëmundjeve. Shpesh. veçanërisht në rastin e rralluesve të luleve dhe frutëzave. Në disa raste. jo-organik. fidanishtet e pemëve frutore përdorin tokë të virgjër për çdo lloj drufrutor për të shmangur sëmundje rimbjellje specifike të mollës. mulçet ose bishtajoret. në disa raste për pak vitet e para. me prejardhje nga Bacillus thuringiensis. ©POM AL ponent kryesor i shumë sistemeve të prodhimit konvencional. Prodhimi organik vuan nga mungesa e një diapazoni të gjerë të agrokimikateve në dispozicion të pemëtarit. Përgjegjës për këtë sëmundje dyshohen se janë sëmundje të ndryshme të tokës dhe nematodat. ose duke e kontrolluar nëpërmjet fumigimit para mbjelljes me një biocid me spektër të gjerë. Ky problem mund të shmanget duke përdorur parcela toke ku nuk janë kultivuar mollë apo dardhë në vitet e fundit. Ekziston një kërkesë në rritje për mollë dhe dardhë që kultivohen me etiketën e certifikimit organik. çdo vend ka një ose më shumë standarde të certifikuara për prodhimin organik. të tillë si kloropicrina. kështu që rrallimi me dorë shndërrohet në koston më të madhe të prodhimit organik. kështu që për çdo 10 t/ha fruta nevojiten 12 kg/ha potas dhe kjo përbën një humbje neto nga pemëtorja. do ta bëjë shumë më të thjeshtë kontrollin e sëmundjeve në sistemin e prodhimit organik. Kontrolli i dëmtuesve mbështetet në spërkatjet me BT. kontrolli i sëmundjeve mbështetet kryesisht në spërkatjet e squfur dhe bakër dhe është përgjithësisht më i lehtë në kushtet e klimës me verë të thatë krahasuar me zonat me pranvera të lagështa. ky problem mund të trajtohet duke përdorur komposto vazosh në gropën e mbjelljes.7 Prodhimi organik 59 . Në kushtet e prodhimit organik. Azoti mund të furnizohet në sistemin organik nga kompostot. edhe pse është gjithashtu një kom- 5. pasi nuk ka një standard të zbatueshëm botërisht. Zakonisht. Përdorimi i kalemave për shtim të certifikuara si të pastra nga viruset është mënyra më e mirë për të shmangur këto sëmundje. Së fundi. të cilat mund të vënë në dispozicion të bimës një sasi pothuajse të mjaftueshme ushqyesish për pemën. të integruar të pemëve frutore (IFP). Biokontroli është një komponent kryesor i prodhimit organik. Duhet të kujtojmë që frutat e mollës kanë përmbajtje të lartë potasi. Pemët e mbjella rishtazi rriten shumë dobët. Disa janë të njohur për ndikimin negativ mbi prodhimtarinë e mollës dhe cilësinë e frytit. Kultivimi i mollëve dhe dardhëve në kushtet e prodhimit organik ka ndikim mbi dy drejtime kryesore të menaxhimit. kontrolli i sëmundjeve e dëmtuesve dhe të ushqyerit. për dëmtuesit lepidopterë dhe pyrethrum dhe vaj për insektet limfë-thithës. por organizmi(at) shkaktar nuk janë të njohur me siguri. të shoqëruar me pleh me përmbajtje të lartë fosfori dhe ujitje të kombinuar me plehërim menjëherë më pas. e që kanë teksturë të mirë dhe potencial në ruajtje. Shpesh.

MOLLA 60 .

.

Lastarët e rinj dalin nga sythat vegjetativë fundorë ose anësorë. Disa prej tyre janë variacione të kultivarëve ekzistues.7 milion ton nga t’u ngrënë vazhdon të përbëjë një kufizim për po2000 deri 2007. prandaj është shumë e rëndësishme zgjedhja e pjalmëzuesve. Rritja e shporeve vazhdon nëpërmjet degëzave torbeste në sqetullat e një ose më shumë prej gjetheve fundore të shporeve Sythat lulorë Periudha e çeljes së sythave Periudha e lulëzimit Periudha e pjekjes së frutave Rritja e frytit dhe lastarëve 61 .të kafenjta.1 Karakteristikat botanike. Pyrus bretschneideri në Kinë) e tejkalon prodhimin e dardhëve evropiane). veçanërisht në në prodhim të plotë dhe. ‘Williams’ Bon Chretien’. Pavarësisht faktit që një disa. SHBA dhe Spanja (në nivel botëror. Shu. Dardhët janë përpjekur gjithnjë të jenë kushë. komposto). sin. me pesë deri tetë lule dhe po aq gjethe. edhe pse rinj të dobët për mollët. Problemi i lidhur me parapara 1800. është shumë e vështirë t’i paraqitësh në Dardha (evropiane) e ka prejardhjen nga Pyrus mënyrë tërheqëse për konsumatorin në shkallën e communis. pullaritetin e dardhëve në disa pjesë të botës. pyrifolia në Japoni dhe pjesën jugore të Kinës dhe Koresë.©POM AL dardhë e mirë. 5 – 8 m e lartë dhe diametri i bazës 3 . butë të Evropës dhe Azisë perëndimore. dardhët hyjnë vonë nga Evropa mbi 100 vjet më parë.1 Hyrje torike. e maturuar sa duhet është shumë e VI. Në përgjithësi. përveç Evropës. p. frytëzues janë sythat anësorë të lastarëve njëvjeçarë. në disa raste. patur një përdorim të gjerë të nënshartesave xhu‘Bartlett’.2 Kultivarët dhe pjalmimi mica e dardhëve kërkojnë një periudhë ruajtje në Edhe pse shumica e dardhëve janë të gjelbra ose të ftohtë me qëllim që të formojnë teksturën kara.sh. ‘Red Clapp’s Favourite’. siç është ‘Cascade’. në treg mund të gjenden disa kultivarë kteristike që shkrihet në gojë dhe plot lëng. zakonisht pas bërthamorëve dhe përpara mollëve Pakëz para mollëve. 5 petla.6. Romakët njihnin 39 kultivarë dhe ka qenë Zvogëlimi i prodhimit të dardhëve. Ajo është përzgjedhur e përmirësuar që në epokat parahis. 5 pistila dhe afro 20 thekë Pranverë. Sythat janë të përzier. Lulet përmbajnë 5 nënpetla. me lëkurë të kuqe. një specie vendase e zonave me klimë të duhur të maturimit. anatomike dhe fiziologjike të dardhës Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Madhësia dhe forma e pemës Seksualiteti Pjalmimi Dardhë (evropiane) Pyrus communis Pyrus amygdaliformis dhe Pyrus pyraster mund të përdoren si nënshartesa të dardhës Përgjithësisht më e madhe se molla. Prodhimi botëror i dardhës ka qenë qitjen për konsumatorin të një fryti të gatshëm për thuajse i qëndrueshëm përreth 7. Amerikës së Jugut. ku prodhuesit kryesorë janë Italia.6. Në kushte natyrore ka formë cilindrike ose piramide Dyseksore (Hermafrodite) Përgjithësisht vetështerpë.5 m. ka çuar në një rënie të përgjithshme të shumë prej kultivarëve që më parë kanë Shumë prej kultivarëve aktualë e kanë origjinën qenë popullorë. dardha aziatike ose Nashi (P. është kultivuar në Angli përzgjidhin këtë problem. veçanërisht bletët Formohen në majat e lastarëve ose në shpore të formuara në degëza 2-vjeçare ose më të vjetra. E pjalmuar nga insektet. DARDHA shijshme. përveç gjithnjë fryti i parapëlqyer në Itali.‘Crimson Gem Comice’ dhe ‘Red Bartlett’. nuk ka Francë dhe Belgjikë. pas shumicës së bërthamorëve Diapazon i ngjashëm me mollën Rritja e frytit ka një lakore rritje sigmoidale të vetme. janë kultivarë të mirëfilltë Tabela 6. kultivari kryesor për përpunim (konxhëzuese sistemeve intensive të menaxhimit që ta serva.

nënshartesat e ftoit ofrojnë hershmëri të përmirësuar. me diametër kurore mbi 10 m. Niveli i rrallimit parashikohet me vështirësi. (m) shpor i përbërë. (h) syth i përzier. dardhët janë kultivuar tradicionalisht mbi nënshartesa farore të cilat nxisin rritjen e fuqishme. (i) degëz e shkurtër.DARDHA pemë që arrijnë 10-15 m. p. dardhët e kuqe priren të jenë më pak të fuqishme se sa tipat e gjelbër dhe mavijosjet në fryt duken më qatë në sfondin e kuq. Për shembull. (l) shpor frutor. ‘Flamingo’ dhe ‘Rosemarie’. dardhët ‘Bartlett’ të kultivuara në lartësi të mëdha nuk i plotësojnë standardet e tregut deri sa prodhimi të ulet ndjeshëm. ‘Florelle’ dhe dy seleksionime të nxjerra në treg nga Afrika e Jugut. (b) degëz frutore me sytha të përzier. (e) degëz me syth frutor në majë.3 Rrallimi – 8 m ose më shumë. Për arsye ende të panjohura. Ka gjithashtu dardhë me një tis të kuq. (n) degëz torbeste Figura 6. pemët eventualisht arrijnë lartësinë 6 62 Ndërkohë që disa dardhë nuk kërkojnë rrallim. 6.2 Degëzat frutore të dardhës . (g) syth vegjetativ. Megjithatë. Mund të duhen 10 vite për të marrë prodhim të plotë. të tjerat kërkojnë një vëmendje të veçantë ndaj kësaj agroteknike.1 Forma e pemës së dardhës me lëkurë të kuqe.sh. Kjo traditë është zhvilluar për shkak se nënshartesave vegjetative të ftoit (Cydonia oblonga) në Evropë u mungon qëndrueshmëria në klima jo-bregdetare. Jashtë Evropës. por mbështetur në përvoja të kufizuara dhe në vrojtimet në Japoni. sugjerohet që për pemë të mbjella 2 x 5 m duhet të lihen afro 250 fruta për çdo pemë.4 Nënshartesat (a) degëz vegjetative. papajtueshmëria e shartimit përbën problem tek 6. rritje të bujshme të lastarëve kulmorë dhe prirje drejt formës së përpjetë Figura 6. Sidoqoftë. krahasuar me nënshartesa farore të Pyrus.

Për. ‘Comice’ ‘WBC’.Tabela 6. Fryti shënjohet lehtë në pemë dhe gjatë trajtimit. Jetëgjatësia e shkurtër në ruajtje ia kufizon vlerën si produkt i freskët por cilësi fryti shumë e mirë Madhësi mesatare. ‘WBC’ ‘WBC’. me ndryshkje të plotë. Bosc’. Bosc’.4 Lastarë vegjetativë të dardhës 63 . ‘CF’. ‘WBC’ Pjalmëzuesi i përshtatshëm Shumë e hershme – e dobishme vetëm për tregtim brenda vendit Dardha kryesore për përpunim si komposto.2 Kultivarët dhe pjalmëzuesit e dardhës të renditura sipas periudhës së pjekjes ‘Clapps Favourite’ (CF) ‘Williams’ Bon Chretien’ (WBC). Bosc’.kapërcejë këtë problem por e rrit koston e fidanit. e kultivuar gjerësisht në Evropë Kultivar me prodhimtari të lartë por në zonat e ftohta fryti mund të jetë jo i njëtrajtshëm ose me nyja. me cilësi të mirë. ‘Conference’. Frytëzon në rrugë partenokarpike nëse temperaturat janë aq të larta sa nevojitet gjatë lulëzimit ‘WBC’. Bosc) ‘Doyenne du Comice’ Kultivari ©POM AL shumë kultivarë dardhe të shartuar mbi ftua.Bosc’. ‘Taylor’s Gold’. Ruhet mirë Komente ‘B. ‘B. ‘CF’ Dardhë e gjatë. ‘B.3 Sythat e dardhës Figura 6. me rritje të ngathët Shije e shkëlqyer por kultivohet me vështirësi. e quajtur edhe ‘Bartlett’ ‘Conference’ ‘Packham’s Triumph’ (PT) ‘Beurre Bosc’ (B. Pemë disi e dobët. ‘B.vari të pajtueshëm siç është ‘Beurre Hardy’ mund ta dorimi i një ndërmjetësi (ndërshartese) të një kulti. Ka një variacion me ndryshkje të plotë. pjesërisht e ndryshkur me potencial ruajtje të mirë. ‘PT’. Bosc’ ‘B. e cila piqet pak më vonë se prindi i tij Figura 6.

0. zvogëlojnë cilësinë në ruajtje dhe ndonjëherë zvogëlojnë diferencimin e sythave lulorë Figura 6.DARDHA Tabela 6. mund të kultivohen në një diapazon nga 4. Janë më pak tolerante kur shartohen mbi ftua. me përjashtim të kultivarëve që mavijosen lehtë. Duhet krijuar regjim të ushqyeri të mirë por të shmanget përdorimi i tepërt i plehrave azotikë. gjeografike. p.5 deri 8. pedologjike dhe hidrike të dardhës Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Kërkon dimër të ftohtë por gjithsesi kur moti është shumë i ftohtë kemi dëmtim nga ngrica. 6. Lulëzimi i zgjatur mund të përbëjë problem në zonat që kanë pak të ftohtë pranverizues Lulet dhe frutat e rinj dëmtohen ose thahen nga temperaturat nën -2°C pas hapjes së viles (buqetës lulore) (Fig.sh. por.3 Kërkesat klimatike.5 Karakteristika të gjethes 64 . në disa rrethana. ‘Comice’. duhen shmangur xhepat e ngricës ose toka të akulluara Tolerojnë një diapazon të gjerë tipa tokash nëse mbillen mbi farëfiliza.5.6) Ruajtja e nivelit të duhur të lagështisë në tokë Dardhët mbi farëfiliza dardhe i tolerojnë tokat e lagështa.5 – 6. Dardhët mbi ftua kërkojnë toka të kulluara mirë Mesatare Mesatare Mesatare dhe të ngjashme me mollët. e në këto raste parapëlqejnë toka jo-gëlqerore Diapazoni më i mirë i pH është 5. ‘Cascade’ Parapëlqehen tokë të sheshtë. të cilët inkurajojnë rritje të tepërt vegjetative.

Ka një shtim të interesit të pemëtarëve në Amerikën e Veriut e të Jugut për një seri nënshartesash vegjetative që janë rezistuese ndaj zjarrit bakterial dhe tharjes së dardhës që e kanë prejardhjen nga kryqëzime ndërmjet ‘Old Home’ dhe ‘Farmingdale’ (OHxF). Disa prej këtyre kloneve mund të ofrojnë një shkallë të moderuar të kontrollit mbi fuqinë e rritjes dhe një pemë të hershme dhe prodhimtare. Dardhët mbi nënshartesa farore shkojnë mirë me kurorën Lincoln. edhe pse brenda germoplazmës së Pyrus ekziston trajta e xhuxhëzimit. kështu që mbështetja 6. e tregtuar si Pyrodwarf.6 Lule dardhe Për fat të keq.©POM AL Figura 6. Vlen të përmendet fakti i kultivimit të disa kultivarëve të dardhës me kurorë trinë. të paraqitur edhe në prerje tërthore (djathtas) 65 .5 Formësimi Figura 6. të tilla si mini-Tatura. nga kjo seri. Një nënshartesë dardhe kandidate nga Evropa.7 Fruta dardhe të pamaturuar. Kurora të tjera trinë përfshijnë kurorat me prerje të tërthore në formë V. Seria BP nga Afrika e Jugut (veçanërisht BP 1 dhe BP 3) janë mbjellë gjerësisht në këtë vend por nuk janë përdorur gjerësisht gjetkë. më premtuese konsiderohet OHxF 87. Gjermani. Është xuxhëzuese dhe prodhimtare por nuk ka rezultuar po aq xhuxhë- zuese sa pemët e shartuara mbi ftoin QC. xhuxhëzimit dhe hershmërisë që i ofrojnë nënshartesat e ftoit. një metodë formësimi shumë e ngjashme me pjergullën japoneze. gjë e cila zvogëlon shenjimin e lëkurës që përbën problem në rajonet me erë. ka rezultuar nga një kryqëzim midis ‘Old Home’ x ‘Bonne Louise Jersey’ i bërë në Geisenheim. Dardhët për eksport duhet të jenë të paraqitura mirë dhe me cilësinë më të lartë. deri më sot nuk janë arritur nivele të krahasueshme të lehtësisë së shtimit.

Duke përdorur pemë farore.5°C. shpesh 40 – 80 vjet.6 Ruajtja . krimbi i mollës. Figura 6. vetëm dardhët me fruta të vegjël. Tek dardhët ka një zakonshme qarkullim shumë më të ngadaltë të kultivarëve se sa mollët Vjelja me dorë në kosha/arka të mëdha.0 m. Për pemët pa mbështetës.0 m. janë të përshtatshme largesa prej 1. rekomandohen largesa prej 2 – 2.9 Pamja e frytit të pjekur në pemë 66 Dardhët mund të ruhen në +0.5 m. veçasitja nërisht kur janë mbi ftua. siç është ‘W. Më së shumti zbatohet krasitja ripërtëritëse Rrallimi kimik është më pak efikas se sa me mollët dhe përdoret rrallë. këpusha e kuqe e pemëve frutore tuesit kryesorë e siguruar nga këto metoda do të ndihmojë për të arritur këtë rezultat. Vjelja e mekanizuar është e vlefshme Metoda e vjeljes vetëm për përpunim (p. Në përgjithësi. për sidër) Ruhen mirë në mjediset e ruajtjes së ftohtë dhe të kontrolluar. përdoret gjerësisht forma me udhëheqës qendror.5 – 4. mund të jetë me sukses mbjellja edhe në largesa 3.0 x 4. por jetëgjatësia në ruajtje mund të zgjatet duke i ruajtur në – 0. pemëtoret mbahen me bar midis rreshtave dhe me spërkatje herbimesë së pemëtores cide nën pemë Periudha e vjeljes së Nënshartesat farore: në vitin 5 – 6 parë Nënshartesë ftoi: në vitin 3 – 4 Periudha deri në Nënshartesa farore: në vitin 10+ prodhimin e plotë Nënshartesë ftoi: në vitin 6 – 8 Nënshartesat farore: Rendimentet e Viti 5 – 8t/ha pritshme Viti 7 – 20t/ha Viti 10 – 50-80t/ha Jeta produktive e Dardhët shpesh janë shumë jetëgjata. Format me udhëheqës qendror mbi farëfiliza në 5 – 6 m x 3 – 4 m ose mbi ftua distancat) 4–5mx2–4m Formësimi dhe kra.Zakonisht.5 – 5.5°C.5 x 5 – 5. Nelis’ kërkojnë rrallim Menaxhimi i dyshe.E kultivuar ende si pemë me qendër të hapur ose si udhëheqës qendror. RralRrallimi limi me dorë zbatohet kur kërkohet një madhësi e mirë. edhe pse në sistemet më intensive të menaxhimit të pemëve. Për dardhët mbi nënshartesa ftoi. hiri. por ekziston një Ruajtja ndryshueshmëri e madhe ndërmjet kultivarëve Patogjenët dhe dëmKroma e mollës.DARDHA Tabela 6. 6.sh.4 Aspekte agroteknike të kultivimit të dardhës Shumimi Shartohet me syth në fund të verës mbi farëfiliza dardhe ose nënshartesa ftoi (e shtuar në përpajnishte) ose nënshartesa vegjetative të Pyrus të shtuara me copa Nënshartesa Zakonisht farëfiliza të ‘Williams’ Bon Chretien’ ose nënshartesa vegjetative ftoi Largesat (hapësirat.5 – 2.

10 Pamja e frytit në vjelje Figura 6.©POM AL Figura 6.11 Pamje e tulit të dardhës Figura 6.12 Bërthama (farëra) të dardhës 67 .

DARDHA 68 .

.

etj. formohen lule të spikatura rozë ose të bardha. Agjenti pjalmues kryesor janë bletët. Në rastin ideal. në kulmet e lastarëve gjethorë. megjithëse ekzistojnë edhe seleksionime që janë vetëfrutëzuese. gjatë fundit të vjeshtës.2 Degëzat frutore të ftoit e dardhës ose me madhësi të ngjashme apo ndosh(a) degëz vegjetative. që mbulojnë lëkurën e frytit. Rrallimi i frutave e përmirëson madhësinë e tyre.VII. Fryti përdoret për reçel. pa gjemba. prevede. e për këtë arsye përdoret si nënshartesë me shkurrore. Është e lidhur ngushtë me mollën dhe dardhën dhe mund të përdoret si nënshartesë për disa kultivarë Figura 7. Me maturimin e frytit. (f) degëz e përzier me sytha të përzier në majë. (o) brirët e ta më të madhe se një dardhë tipike. ky push do të zvogëlohet ose mund të fshihet dhe fryti ndryshon ngjyrë në të verdhë. Fryti është i fortë. FTOI (Cydonia oblonga) ©POM AL Ftoi ka një lidhje historike me Greqinë e Lashtë dhe Romën dhe ende vazhdon të ketë prodhim komercial në Evropën Lindore dhe Azinë e Vogël. Fryti i pamaturuar i ri është i gjelbër (Fig. rustike dhe jetëgjatë. shumë të dendura. lulet duhet të pjalmohen nëpërmjet pjalmimit të kryqëzuar. Shumica e frutave kanë formën Figura 7. me kurorë të rrumbullakët. e sistem qëllim frenimin e fuqisë së rritjes së mbisharterrënjor deri diku sipërfaqësor save të dardhës të shartuara mbi të. edhe kur është i ngjyrosur plotësisht dhe kërmillit 69 va frutash të tjera. Ftoi nuk rritet në atë lartësi që rritet darpemë me zhvillim mesatar. Mund të jetë aromatik dhe copa të vogla të tij mund të përdoren për të aromatizuar konser- Ftoi është specia e vetme e gjinisë Cydonia. veçanërisht në Turqi.6) me një push gri në të bardhë. Në pranverë. Figura 7. (b) degëz frutore me sytha të përzier. me formë dha. 7.1 Forma e pemës së ftoit dardhe.3 Sythat e ftoit .

Seleksione kultivarësh përfshijnë ‘Angers’. ‘Champion’. ‘Lusitanica’) dhe ‘Vrajna’ (sin. Fabraea maculata dhe Sclerotinia cydoniae. ‘Pineapple’. Bima mund të shtohet me përpajna.5 Lulet e ftoit Përveç sëmundjeve tipike të farorëve. ‘Smyrna’. Fryti është përgjithësisht i athët dhe përdoret kryesisht i gatuar dhe përpunuar. me këmbëza ose mund të shartohet mbi farëfiliza ftoi apo edhe nënshartesa vegjetative. bimët e ftoit mund të jenë strehues alternativë për zja- Figura 7. ‘Orange’. ‘Bereczcki’).FTOI Figura 7.4 Tipare të lastarit vegjetativ të ftoit dhe veçori të gjethes ka një tul me aromë të fortë. Në disa rajone. ‘Meeches Prolific’. ftonjtë preken edhe nga dy njollosje gjethore.6 Fruta të pamaturuar të ftoit. të paraqitur edhe në prerje tërthore 70 . Ftoi rritet në mjedise dhe kushte të ngjashme me ato të dardhës dhe mollës. copa të drunjëzuara. ‘Morava Portugal’ (sin. Figura 7.

8 Fruta të vjela Figura 7. Erwinia prandaj mbjellja e tyre nuk inkurajohet.9 Pamje e tulit të frytit 71 .7 Fruta të maturuar në pemë Figura 7.rrin bakterial.10 Farëra ftoi Figura 7. ©POM AL Figura 7.

FTOI 72 .

.

.

5 m. (d) degëz që ka frytëzuar me sytha të përzier poshtë. Japonia ka gjithashtu Mushmolla verore ose nespola është një pemë kultivarët ‘Mogi’ dhe ‘Nakasakiwase’. e gjatë 3 . përfshi Shqipërinë. pemën mushmollës verore e gjejmë në Kinë. më të zgjeruara në anë se sa në lartësi. me kurorë të rrumbullakët. tërheqëse.3 Sythat e mushmollës dimërore (majtas) dhe mushmollës verore 73 . nënfamiljes kultivarë (ose seleksionime) vetëm në Provincën Pomoideae. Zhejiang.bimë zbukuruese. me lartësi Sipërfaqja në prodhim me mushmollë verore në deri në 6 m. nga të cilat mushmolla verore.Megjithëse mushmolla verore mund të kultivohet cie frutore me rëndësi.VIII.1 Forma e pemës dhe tipologjitë e kurorës së mushmollës dimërore (majtas) dhe verore (b) degëz e përzier. pakëz spiral mushmolla verore . veçanërisht në Spanjë dhe Turqi. (c) degëz njëvjeçare që del nga një degëz dyvjeçare. Gjinia Eriobotrya ka afro 15 species. e lartë 5 . MUSHMOLLAT Kultivarët e mushmollës verore janë të shumtë.gjethembajtëse. me një të gjelbra dhe me shkëlqim. trungu është i përdredhur. me pamje ornamentale. Prodhimi komercial spanjoll përfshin përdorimin e ‘Algerie’. është spe. (f) degëz e shkurtër me syth të përzier në fund Figura 8. ©POM AL mushmolla dimërore . mesatarisht e degëzuar. me kurorë të çrregullt dhe të dendur. Kinë përllogaritet në afro 120. Kultivimin komercial të vetëm në pak vende si specie drufrutore.2 Degëzat frutore të mushmollës dimërore Figura 8. Taivan dhe e gjejmë në shumë vende.000 t.8 m. (e) degëz me syth frutor kulmor. rustike. Kina ka 83 gjethembajtëse e familjes Rosaceae. Ka lastarë të rinj dhe gjethe të mëdha. me trup të përdredhur. ‘Magdal’.1 Mushmolla verore (Eriobotrya japonica) prodhim vjetor prej 400. Eriobotrya japonica. Figura 8. felted në anën e posht- 8. si Japoni dhe ka ngjallur gjithashtu interes në rajo. ‘Golden Nugget’ (nga SHBA) dhe ‘Tanaka’ (nga Japonia). Mushmolla verore ka një pemë nin e Mesdheut.pemë e vogël.000 ha. Është vendase e Kinës juglindore.

ajo bëhet më pak e pushosur dhe ngjyra ndryshon nga e gjelbër dhe krem në të verdhë dhe portokalli.5 Karakteristika të gjethes së mushmollës dimërore (majtas) dhe mushmollës verore 74 . Në një vile mund të Figura 8. pasi ndodh gjatë vjeshtës dhe dimrit. 8. Madhësia e frytit ndryshon. Periudha e lulëzimit është pak e pazakontë për llojet drufrutore. Fryti është i butë dhe mavijoset lehtë kur piqet plotëLulet gjenden në vile me një kërcell të fortë ose sisht.MUSHMOLLAT Figura 8. pasi mbërrin përpara shumicës së pemëve frutore. Pemët janë vetëfrytëzuese. Fryti piqen në fund të pranverës dhe verës së ardhshme. gjenden nga tre deri në dhjetë lule (Fig. Fryti i mushmollës verore ka një pozicion të volitshëm në treg.1). Me zhvillimin e mushmollës verore. megjithëse ka raportime se pjalmimi i kryqëzuar mund të përmirësojë frytëzimin. fryti i përralluar kallinj lulor që dalin si rritje e re nga pikat fundore të lastarëve të përgjumur.4 Lastarë vegjetativë të mushmollës dimërore (majtas) dhe mushmollës verore me.

©POM AL Figura 8. Pema mund të krasitet për të formuar një pemë pa kërcej me degë skeletore të forta. Ujitja deficitare e kontrolluar është përdorur për të menaxhuar fuqinë e bimës. si molla.7b Fryt mushmolle verore i pamaturuar 75 . Fryti mund të ruhet në temperatura në 5°C pas vjeljes. Rrallimi i frutave mund të ndihmojë në përmirësimin e madhësisë së frytit dhe në disa vende. Rrallimi kimik me 60 ppm NAA në fund të lulëzimit të plotë. Krasitja kryhet pak përpara rritjes së bujshme vjeshtore. me shije të ngjashme me mollën e freskët. Fryti i mushmollës verore mund të jetë disi i thartë. që ndodhen në lartësi afro 1 m. janë provuar trajtime të ndryshme për të përmirësuar ruajtjen dhe zvogëluar dëmtimin nga i ftohti pranëngrirës. Sugjerohet kushtëzimi me temperatura të ulëta në 5°C për 6 ditë pasi lehtëson ruajtjen në 0°C për afro 50 ditë. me ngjyrim dhe formë të mirë.6b Lulja e mushmollës verore henj. Figura 8. të ëmbël. afatin kohor të stadeve fenologjike dhe gjendjen e frytit.6a Lulja e mushmollës dimërore mund të jetë 35 mm i gjatë. Fryti përmban një ose më shumë farëra të mëdha. Vlerat e lëndëve të ngurta të tretshme luhaten nga 8 deri 19% në kultivarë dhe kushte të ndryshme. Testet e konsumatorëve tregojnë një parapëlqim të përgjithshëm ndaj frutave të mëd- Figura 8. Zvogëlimi i raportit ndërmjet farës dhe vëllimit të tulit dhe rritja e madhësisë së përgjithshme të frytit e bën atë edhe më tërheqës. Mushmollat verore parapëlqejnë toka të ngjashme me ato të të afërmve. rrallon deri në 4 fruta për çdo vile.7a Fryt mushmolle dimërore i pamaturuar Figura 8. rrallimi me dorë i frutave dhe luleve janë një agroteknikë tradicionale. por ekziston mundësia e dëmtimit nga i ftohti pranëngrirës.

mushmolla dimërore është shartuar mbi ftua (Cydonia spp. i konservuar ose taegus spp. Mushmolla dimërore i përket familjes Rosaceae Sidoqoftë.). Pemët janë të vogla dhe prodhojnë fruta që ngjasojnë me mollë të vogla me lëkurë të trashë (me të cilat janë gjithashtu gjenetikisht të lidhura).2 Mushmolla dimërore (Mespilus he të unazuar ku gjenden mbetjet e nënpetlave lulore.fryti mund të konsumohet i gjallë. pasi është i fortë dhe shumë i athët.9 Fruta mushmolle dimërore (majtas) dhe mushmolle verore të maturuara në pemë 76 . Fryti nuk mund të konsumohet i porsavjelë germanica) në vjeshtë. si pemë frutore (më së shumti konsiderohen si bimë mjekësore dhe lulet apo frutat e tyre vilen në natyrë). me një të hapur të mad8. edhe pse nuk kemi ende një agroteknikë të përgjithësuar për këtë. Kultivarë të caktuar mund të shartohen mbi një sërë nënshartesash. të cilat nuk kultivohen për prodhim në formë xheli. për shembull. (Cra. Ka pajtueshmëri shartimi me bimë të Figura 8. Mushmolla dimërore është vendase e Azisë jugperëndimore dhe ndoshta Evropës juglindore. dhe është e lidhur më nga afër me murrizat. të pamaturuar. Puna kërkimore në Poloni sugjeron gjithashtu një përhapje në Evropën verilindore. pasi pak javësh në ruajtje dhe zbutjes. tjera të familjes Rosaceae.8 Fruta mushmolle dimërore (majtas) dhe mushmolle verore.).MUSHMOLLAT Figura 8. Mushmolla verore mund të shtohet gjithashtu me farë. lastarët anësore nën vilet frutore mund të rrallohen dhe të hiqen kërcejtë frutore të tharë. të paraqitur në prerje tërthore Pas vjeljes.

10 Fruta mushmolle dimërore (majtas) dhe mushmolle verore të vjela Figura 8.11 Pamje e tulit të mushmollës dimërore (majtas) dhe mushmollës verore Figura 8.©POM AL Figura 8.12 Farërat e mushmollës dimërore (majtas) dhe mushmollës verore 77 .

MUSHMOLLAT 78 .

.

një përpjesë e konsiderueshme e prodhimit të SHBA shkon për eksport. Kina është prodhuesi më i madh. Kili (23 Mt në 2008) dhe Argjentina (10 Mt në 2008) janë prodhuesit më të mëdhenj në hemisferën e jugut. pasi konsumi i tyre në sasi të moderuara e ul kolesterolin lipoproteinik me dendësi të ulët (LDL) me afro 16%. në Sythat lulorë pjesën anësore. të lastarëve të sezonit të mëparshëm. Sythat me lule femërore janë të përzier dhe prodhojnë në pjesën kulmore. megjithëse kjo ndryshon sipas kultivarit Periudha e pjekjes së frutave Vjeshtë Rritja e frytit dhe lastarëve Si zhgualli i jashtëm ashtu edhe arra kanë një lakore rritje sigmoidale 79 . ndërsa në disa kultivarë të rinj. me kurorë të përhapur. Megjithëse prodhimi gjithsej i SHBA është më i vogël se i Kinës. Irani dhe Ukrahina janë gjithashtu prodhues të mëdhenj të arrave. Mendohet se ndikimi vjen nga kombinimi i fibrës (10%). Juglans cinerea (arra gjalpore) Pemë e madhe. Një tjetër prodhues i madh është SHBA.1 Forma e pemës së arrës Tabela 9. Turqia. 20 – 30 m e gjatë.1 Karakteristikat botanike. gjetherënëse. me 290 Mt në 2008. ku Kalifornia prodhon afro 98% të prodhimit amerikan. lulëzimi i Periudha e lulëzimit plotë i luleve femërore ndodh përgjithësisht 15 – 18 ditë më vonë. gjithashtu të sezonit të mëparshëm të rritjes. Juglans hindsii (arra Emri botanik i specieve të e zezë amerikano-perëndimore). edhe pse tek Seksualiteti disa ndodh e kundërta. Juglans allantifolia var. Madhësia dhe forma e pemës jo veçanërisht e dendur Monoike dhe me shfaqje të dikogamisë. ARRA ©POM AL Prodhimi i arrës është i përhapur në hemisferën e veriut. Ky nivel i ulur ka rezultuar i mjaftueshëm për të zvogëluar rastisjet e infarkteve dhe. është mirë të zgjidhen kultivarë ku mbivendoset lulëzimi mashkullor dhe femëror Pjalmimi Pjalmim nëpërmjet erës Lëvarët mashkullore zhvillohen në sytha të thjeshtë. Lulet formohen në pjesën kulmore të lastarëve pranverorë që e kanë origjinë nga sythi Pranverë. Pjalmi i lëvarëve (gathëve) derdhet zakonisht përpara se të hapen lulet femërore. anatomike dhe fiziologjike të arrës Emërtimi i zakonshëm Arra (angleze ose perse) Emrat botanikë Juglans regia Juglans nigra (arra e zezë amerikano-lindore). proteinave cilësore (14%) dhe nivelit veçanërisht të lartë të yndyrave Figura 9. cordiformis lidhura dhe të dobishme (arrëzemra). me një rritje prodhimi nga 246 Mt në 1998 në 503 Mt në 2008 (afro 49% rritje). Interesi për dobitë shëndetësore të arrës ka qenë i konsiderueshëm. në anë. Është një prej pemëve gjetherënëse më të vona në nxjerrjen Periudha e çeljes së sythave e gjetheve Zakonisht pjalmi çlirohet 10 – 12 ditë pas çeljes së sythit.IX. Për të garantuar pjalmim të mirë.

rendiment më të lartë dhe një shije më të fortë arre se sa ‘Chandler’.2 Shtimi Figura 9.1 Kultivarët LDL. me shije më të fortë (‘Vina’). Për disa linja më të hershme. ndërsa ‘Sunland’ dhe ‘Chandler’ më të përhapurit në mbjelljet e reja. Në përkatësisht trigliceridet e gjakut dhe kolesterolin kushtet e Kalifornisë. ‘Franquette’ dhe ‘Harrley’ janë kultivarët më prodhues. përfshirë këtu edhe gjithnjë i suksesshëm. këto farëfiliza arrijnë 3 – 4 m rritje në një sezon. ‘Serr’. Ekzistojnë të tjerë kultivarë specialitetesh prodhojnë sa më poshtë: arra shumë të mëdha por kanë më pak se 20% thelpinj (‘Wilson’s Wonder’). të cilat ulin shartohen mbi nënshartesa farore ‘Paradox’. që e formojnë prodhimin në pjesën e jashtme të kurorës dhe japin më shumë fruta në pemët e reja. p. Figura 9. Në Kaliforni. Më pas. ose arra më të errëta.2 Sythat e arrës Shartimi ofron metodën më të mirë por nuk është shumë të pangopura (70%).ARRA 9. 9. Në Evropë dhe ishBashkimin Sovjetik apo edhe pjesë të tjera të Azisë kemi kultivarë vendorë. Në Kaliforni. ‘Tulare’ është një kultivar që sapo është nxjerrë në treg në SHBA.3 Lastarë vegjetativë të arrës dhe karakteristika të gjethes 80 . lihen për 1 – 2 javë dhe më pas priten Shumica e kultivarëve të rinj janë tepër prodhues. arra të purpurta (G1239). me një vëmesë (cipë) pakëz më të errët. u vu re se vuanin nga rrëzimi i parakohshëm i frutave dhe humbja e shijes.sh. arrat angleze acidet yndyrore omega-3 dhe omega-6. priten në 45 cm lartësi në pranverë. edhe pse në disa vite kishin rendimente më të larta arrash cilësore.

8.2 Kërkesat klimatike.4a Lule femërore e arrës Figura 9.Tabela 9. Arrat reagojnë ndaj kalciumit dhe përdorimi i gëlqeres është i dobishëm për të ruajtur një pH mbi 5. Në kushtet e ekspozimit të zgjatur në toka të lagështa shtohet ndjeshmëria ndaj kalbëzimit kërpudhor rrënjor Mesatare Nuk e pëlqen motin e ftohtë e të lagësht në pranverë. e cila mund të jetë një sëmundje serioze në zonat me klimë të lagësht Nëse ekspozohet ndaj erërave të vazhdueshme rritet dhe prodhon shumë më ngadalë. Në zonat me klimë të ftohtë nevojiten kultivarë me pjekje të hershme. Gjithashtu është e ndjeshme ndaj thyerjes së degëve. Ujitja deficitare e kontrolluar (rasti kur përdoret një stres ujor i butë gjatë mesit të sezonit pas lulëzimit por përpara se bima të ketë një kërkesë të fortë për karbohidrate për mbushjen e arrës) mund të përmirësojë lulëzimin dhe prodhimin e arrave dhe të zvogëlojë rritjen vegjetative Moti i lagësht gjatë vjeljes shkakton ngjyrosjen e gujadës dhe thelpinjve. mund të dëmtojnë lulet si edhe lastarët e rinj dhe pemët e reja Kërkohen të paktën 760 mm shi ndërkohë që ujitja i shërben mjaft pemëve në zonat e thata. Kjo e predisponon pemën ndaj kancerit bakterial. nën -1°C. Temperaturat shumë të larta (>38°C) mund të dëmtojnë lëvoren dhe zhguallin dhe japin thelpinj me cilësi të dobët Ngricat e vona pranverore.4b Lulja mashkullore e arrës 81 . gjeografike. pedologjike dhe hidrike të arrës Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Rritet në vendet me klimë të freskët në të ngrohtë. Pemët mund të dëmtohen nga niveli i lartë i ujit nëntokësor dhe kërkojnë kullim deri në të paktën 3 m. Kësisoj. Sugjerohet i njëjti regjim plehërimi si ai i pemëve frutore gjetherënëse i ndjekur nga një analizë gjethore e rregullt që përdoret për të monitoruar nivelet e ushqyesve ©POM AL Figura 9. mbrojtja është thelbësore për të patur rritje të mirë gjatë viteve të stabilizimit Parapëlqen tokë të sheshtë Përvoja në Kaliforni tregon se arrat kanë leverdi ekonomike vetëm nëse kultivohen në toka të thella dhe pjellore Ka nevoja mesatare për azot dhe potas dhe sasi të vogla fosfori.

shartimi në tavolinë është normë. ndërkohë që bëhen të rëndësishme temperaturat Janë hulumtuar edhe teknika të tjera inteligjente pas shartimit. Farërat por forca dhe shëndeti i mbishartesës dhe nën- Figura 9. Farërat japin dy tipa farëfilizash: hibridin. Farëfilizat ‘Paradox’ janë hibride ndërmjet J. regia. të dobëta. dhe J. shartimi në fushë është i vështirë. bimët largohen nga temperatura e ngrohtë dhe vendosen në një serrë të freskët. hindsii dhe J. Optimumi është 26 – 28°C. hindsii që rriten në një zonë ku pranë kanë pemët e J. Lidhja e shartimit dhe maja e mbishartesës duhet të vulosen me kujdes me dyllë shartimi.5 Fruta arre të pamaturuar. i cili është më i dobët dhe ka gjethëza më të vogla. regia. Që të dy mund të përdoren por parapëlqehet ‘Paradox’. Nëse kushtet që nxisin rritje të tillë nuk do të krijohen. shartohen me çarje të dyfishtë dhe vendosen në një kornizë të nxehtë ose serrë xhami në temperaturën e duhur për 2 – 3 javë. pas një sezoni rritje. të paraqitur edhe në prerje tërthore (djathtas) përsëri dhe shartohen me mbishartesa të forta duke përdorur metodën me çarje të dyfishtë.6 Pamja e frytit të pjekur në pemë 82 Figura 9.7 Pamja e frytit në vjelje . Në dimër. Farërat përzgjidhen nga pemët J. Kur është zhvilluar kallusi. Ato mbillen në pranverë. i cili është më i fuqishëm dhe ka gjethëza më të mëdha. e quajtur ‘Paradox’. mund të kultivohen në vazo ose qese. duke vendosur një qese ose myshk sfagNëse kemi nënshartesa dhe mbishartesa më num mbi lidhjen e shartimit. hindsii.ARRA Figura 9. ato priten. Ruajtja e një atmosfere të lagësht gjatë kallusimit. për shembull.

i cili indukton tumore në copat e degëve.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të arrës shartesë dhe/ose temperaturat e duhura duket se vendosura në ruajtje në të ftohtë. në varësi të kultivarit dhe dendësisë së mbjelljes prodhimin e plotë Mbështetur në kultivarë dhe toka të mira dhe e mbjellë fillimisht në dyfishin e numrit të bimëve sipas largesës: Rendimentet e në vitin 4: 1 t/ha pritshme në vitin 8: 4 t/ha në vitin 12: 5 t/ha Jeta produktive e 50 – 100 vjet zakonshme Vilet me dorë shpejt pasi arrat kanë rënë nga pema. hindsii quhen ‘Paradox’ (tolerantë ndaj nematodave të lezioneve Nënshartesa por më të ndjeshëm ndaj kancerit të pemëve frutore) dhe konsiderohet si një nënshartesë superiore. Shartimi është janë faktorë të rëndësishëm që përcaktojnë sukse. Hibridet ndërmjet J. hindsii ose J. nga të cilat rrënjët formohen më lehtë Mund të përdoren farëfiliza të J. Minjtë janë problem me arrat e rëna në tokë ose në depo ©POM AL 83 . më të ngjeshur dhe rekomandohen kuadrate 9 m. Zhguajt hiqen sa më shpejt Metoda e vjeljes që të jetë e mundur. Pemëtoret mund të mbillen distancat) me një dendësi të dyfishtë ose katërfishtë dhe më pas pemët rrallohen Formësimi dhe kra.kryer me sukses nga fillimi i dimrit deri në fillim sin. regia. duhet të përdoret shartimi në tavolinë dhe temShumimi peraturat duhet të mbahen në nivelin 26 – 28°C për 2 – 3 javë. Xanthomonas juglandis. Parcela duhet të jetë e niveluar dhe e pa mbuluar mesë së pemëtores me bar ose të bar të prerë shumë shkurt Periudha e vjeljes së Me pemë të mira.Fillimisht krasiten dhe formësohen me udhëheqës qendror por më vonë nuk sitja kërkohet shumë krasitje Rrallimi Nuk kërkohet Në Kaliforni. Sëmundja e vijës së zezë mund të jetë problem kur si nënshartesë përdoret arra e zezë Më parë mbilleshin në kuadrate 12 – 18 m.Tabela 9. ndërsa me kultivarë apo farëfiliza të dobët. Kultivarët e rinj të Kalifornisë janë Largesat (hapësirat.të pranverës. veçanërisht në kushte të lagështa. e mbrojtur nga dëmtuesit Kanceri bakterial. shartimi mund të kryhet në fushë të hapur duke përdorur mbishartesa të përgjumura. Mekanikisht. Kalemat (copat e drunjëzuara) duhet të mbli. pemët mund të shkunden dhe arrat mblidhen në kontejnerë të përshtatshëm Kur zhguajt janë hequr dhe fryti është i thatë. në parë vitin 8 – 10 Periudha deri në Në vitin e 10 – 20. breshkëzat dhe tuesit kryesorë miza e zhguallit. Patogjenët dhe dëmProbleme të tjera më pak të rënda janë tenja. Punimet e fundit kanë treguar se potenciali rrënjëzues mund të nxitet duke përdorur Agrobacterium. të zhytura në rërë të lagur ose të Zakonisht me shartim me kalem. ku Menaxhimi i dyshepërdoret vjelja e mekanizuar. të ajrosur. krimbi. në shumicë e rasteve arrat rriten në kushte kultivimi të pastra. në vitin 4 – 5. Në rastin e materialit të dobët mbishartesë dhe nënshartesë. morrat. J. ndonjëherë me shartim me syth me dritare. regia dhe J. nigra. mbahet në kuti ose arka në një Ruajtja depo të thatë. Në vendet me klimë të ngrohtë. dhen në fillim të dimrit dhe të ruhen jashtë në një vend të freskët.

3 Sëmundjet dhe dëmtuesit Sëmundja e vijës së zezë (blackline disease) mund të shkaktojë ngordhjen e qelizave ndërm- Figura 9. Sëmundja e vijës së zezë mbizotëron në pemët me nënshartesë arrë të zezë.8 Pamje e frytit të arrës Kanceri bakterial (Xanthomonas juglandis) përbën problem veçanërisht në zonat e lagështa të kultivimit dhe mund të jetë kufizues për prodhimin në zona më të thata. 9. Figura 9. edhe pas 7 – 10 ditësh. përshi edhe Paradox. Nuk zhvillohet kur si nënshartesë përdoret J. Edhe tenja mund të shkaktojë probleme por zakonisht nuk kërkon ndërhyrje.ARRA jet mbishartesës dhe nënshartesës dhe shpesh shfaqet 10 ose më shumë vite pas mbjelljes së pemëve në pemëtore. prandaj nuk rekomandohet importimi i materialit nga vende të tjera për të cilat dihet se virusi është i pranishëm. regia. Përzierja e Bordosë (Lëng bordolez) apo përzierje të tjera që përmbajnë bakër e që mund të zvogëlojnë infeksionin duhet të përdoren sapo të shfaqen shenjat e para të çeljes së sythave dhe në mot të lagësht.. Kjo shkaktohet nga një virus (virusi gjethepërdredhëse i qershisë) i cili nuk është i pranishëm në të gjithë vendet. Kalbëzimi i rrënjëve dhe i qafës së rrënjës (Phytopthora spp.9 Farëra (fruta) të arrës 84 . Armillaria mellea) dhe kanceri i thellë i lëvores (Erwinia rubrifaciens) mund të shkaktojnë probleme sporadike.

.

1 Karakteristikat botanike. nivelit të lartë të yndyrave teke të pangopurave (70 – 75%) dhe niveleve mesatare të yndyrnave shumë të panFigura 10. Prodhimi mjaft efikas në Amerikën e Veriut (>70% të eksporteve botërore) po shkakton një konkurrencë shumë të ashpër me vendet e tjera prodhuese në botë. Të rrumbullakëta dhe shkurMadhësia dhe forma e pemës rore Seksualiteti Dyseksore Lulet janë zakonisht vetështerpë. ato janë pa bisht Shumë i hershëm. Turqi) dhe zonën e hemisferës jugore (Australi.10m lartësi. ku disa (‘Independence’) është në dispozicion për t’u nxjerrë në treg në Kaliforni Sjellë frytëzuese është e ngjashme me atë të pjeshkave – sythat lulorë rrethojnë një syth vegjetativ në lastarin e sezonit të mëparshëm. Rritja e frytit dhe lastarëve Endokarpi ose gujada. Lulet Sythat lulorë formohen gjithashtu në shpore të formuara në degëza më të vjetra. Ky i fundit nuk mund të çahet me dorë 85 .1 Forma e pemës së bajames gopura (15 – 18%). ose (iii) ‘gujadëfortë’.07 Mt (2007). me luhatje nga fundi i dimrit deri në fillim të pranPeriudha e çeljes së sythave verës. por është më e rrallë në rajone më të buta e më të lagëta. Ka mjaft Pjalmimi kërkim shkencor për kultivarë vetëpjellorë. me bazë 3 – 4 m. Ato kanë gjithashtu nivele të Pemë me lartësi 6 . Prodhimi botëror është afro 2. tuli (perikarpi) nuk rritet në stadin III por thahet dhe çahet gjatë pjekjes për të ekspozuar endokarpin. Bajamet po fitojnë popullaritet si element i një dietë të shëndetshme për shkak të nivelit të ulët të yndyrave të ngopura (8%). sythat lulorë çelin përpara sythave drunorë Periudha e pjekjes së frutave Vjeshtë Ndryshe nga bërthamorët e tjerë. anatomike dhe fiziologjike të bajames Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Bajame Prunus amygdalus Pemë 4 – 6 m të larta. Marok). ‘gujadëbutë’. Lulet kanë pesë nënpetla. përmes Lindjes së Mesme (Iran. pesë petla. në Afrikën Veriore (Tunizi. me sistem rrënjor larta të a-tokoferolit (vitamina E).X. Përzgjedhja e kujdesshme e pjalmëzuesve është thelbësore. jetëgjatë. kurorë të gjerë dhe arkitekturë të varur Tabela 10. ku SHBA (51 % të prodhimit të përgjithshëm botëror). mund të jetë (i) i thërrmueshëm dhe i butë. që luhatet nga boshtor. Afrikë e Jugut). Spanja (10%) dhe Italia (5%) janë prodhuesit kryesorë. në varësi të kultivarit Periudha e lulëzimit Shih më lart. (ii) mesatarisht i butë.1). Kultivohet kryesisht në Evropën e jugut (Spanjë dhe Itali) dhe Kaliforni. një gjethe karpelore të vetme dhe thekë të shumta. ‘gujadëletër’. Pjalmohen nëpërmjet insekteve. BAJAMJA ©POM AL Bajamja e ka origjinën në rajonet e nxehta e të thata të Azisë perëndimore dhe është bartur nga njerëzit e parë në zonat përreth Mesdheut e më pas në Amerikën e Veriut (Tabela 10.

e cila prodhon imitim 40mg/100g vaj deri në 400mg/100g vaj në kulti. Si rezultat. duke shkaktuar probleme dytësore. ‘Nonpareil’. prodhimi në Kaliforni nga një sipërfaqe prej 190. Bacillus thuringiensis. i kultivuar në Kaliforni. Një tjetër kultivar kryesor në Kaliforni është ‘Mission’ (Texas). Si rezultat i kësaj. Dëmtues të tjerë janë grerëzat. aktualisht kemi një përdorim të konsiderueshëm të menaxhimit të integruar të dëmtuesve (MID) në pemëtoret me bajame në Kaliforni. Dështimi jo-infektues i sythave (crazy top) është një çrregullim fiziologjik që rritet me kalimin e ko- Figura 10. Kjo mikotoksinë është si helmuese ashtu edhe karcinogjene për njerëzit.2 t/ha të frutave me gujadë. kalbëzimi i kafenjtë.000 ha (1998) në 248.4 Tipare të gjethes së bajames varin ‘Supernova’.Figura 10. afro një e peta e prodhimit të Kalifornisë.3 Lastarë vegjetativë të bajames 86 . Kimikatet e përdorura për të kontrolluar këto dëmtues kanë prishur predacionin natyror të këpushave dhe insekteve të tjera. Sidoqoftë. vemjet gjethepërdredhëse dhe biruese. në Spanjë është Për shkak të përdorimit të kultivarëve me gujadë të hollë (‘letër’). duke përdorur ‘pesticide të buta’. mund të ketë nevoja për spërkatje me fungicide në afërsi të lulëzimit për sëmundjet kërpudhore.0 dhe 4.BAJAMJA zhvilluar një industri shtesë. këpushat grabitqare dhe parazitët natyrorë. futjen e grerëzave grabitqare. Figura 10. pastërtia dhe metoda të tjera menaxhuese.1 Menaxhimi i dëmtuesve lënde druri nga gujadat e bajames. good blanching dhe karakteristika të ‘gujadës letër’. kroma. të gjithë kanë poor crackouts (p. duke dhënë mbi 70% crackout (raporti i peshës së thelpinjve ndaj peshës gjithsej të thelpinjve me gjithë gujadë). Megjithatë.sh. në toka të thata. Evropa ka mjaft kultivarë rajonalë dhe lokalë.000 ha. Ka disa përparësi: një shije të butë. Kjo është plotësuar nga sistemet e prodhimit organik e të integruar që integrojnë të gjithë elementët e sistemit bujqësor (plehrat.). Dëmi i shkaktuar prej këtyre dëmtuesve i mundëson kërpudhave Aspergillus spp. Spanja megjithëse ka 650. ‘Marcona’ (27%) dhe ‘Tuono’ (35%) dhe priren të rrite në blloqe të mëdha. duke rezultuar në ndotje nga aflatoksinat e shumë bajameve të dëmtuara. Shfaq prodhim të këmbyer dhe si rezultat i kësaj. me 50 – 60% crackout dhe aromë më të fortë.2 Sythat e bajames 10. industria e bajameve në Kaliforni vuan prej dëmeve të mëdha nga navel orange worm (Amyelois transitella) dhe peach twig borer (Anarsia lineatella.000 ha (2007) është luhatur ndërmjet 2. bimët tokëmbuluese. Si rezultat. të infektojnë farërat. vjelja e menjëhershme. të ndjeshme ndaj insekteve. Të dy këto kultivarë janë kultivuar që prej fillimit të viteve 1900.3 t bajame me gujadë për hektar me afro 30% thelpinj. antraknoza dhe hiri. përfaqëson 40 – 45% të prodhimit kalifornian. prodhon afro 0. që është problem edhe në Evropë). etj. ku përshihet shoshimi (shot hole).

faqet e kodrave mund të jenë të dobishme për kontrollin e ngricave Tolerante ndaj tokave të varfra (veçanërisht me nënshartesa kumbulle) por shkon më mirë në toka pjellore. Figura 10. gjeografike. reagon ndaj azotit. veçanërisht në zonat që kanë nën 500 mm shi në vit. Më tolerante ndaj thatësirës se sa bërthamorët e tjerë Nuk shkon në klimë të lagësht.6 Fruta bajame të pamaturuar. Sythat me ngjyrim rozë mund të tolerojnë – 4 deri – 6°C. – 2°C shkakton dëmtim Shpesh kultivohet në zona të thata por prodhon shumë më mirë në kushte ujitje. të thella dhe të lehta Figura 10. të paraqitur edhe në prerje tërthore 87 . për shkak të lulëzimit shumë të hershëm.Tabela 10. pedologjike dhe hidrike të bajames Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj ujit Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Rritet kryesisht në zonat me klimë të ngrohtë në të nxehtë e të thatë Një problem serioz. Sugjerohet regjimi i plehërimit për bërthamorët hës dhe shkakton mungesën e frytëzimit. Në lulëzim të plotë.2 Kërkesat klimatike.5 Lulja e bajames ©POM AL Ashtu si shumica e bërthamorëve. veçanërisht gjatë lulëzimit dhe pranë vjeljes Mesatare deri e mirë Mesatare Në rajonet e ftohta.

më shpejt kur largesat janë më të ngushta parë Periudha deri në Në vitin 7 – 9. ndërmjet dhe përgjatë rreshtave. antraknozës dhe hirit. Pemët me largesa të ngushta mund të prodhojnë 2 t/ha në vitin 4 Jeta produktive e 15 – 25 vjet zakonshme Metoda e vjeljes Me dorë ose me makineri (shkundje e më pas thithen me vakum) Hiqen farërat nga perikarpi sa më shpejt që të jetë e mundur dhe ruhen në një Ruajtja vend të ftohtë e të thatë Ndriçimi i argjendtë mund të jetë serioz.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të bajames Shumimi Shartohet me syth.8 t/ha në 8 vite. Nënshartesat përdoren për mbrojtje kundër kancerit të dëmtuesit kryesorë pemëve frutore. kalbëzimit të qafës. kumbulle (‘Marianna 2624’. edhe pse jo në atë nivel sa tek pjeshkat pasi përdoret më pak krasitje e imtësishme. Kumbulla është më pak e fuqishme dhe mund të jetë e papajtueshme si dhe të prodhojë thithakë por i reziston përmbytjes.5 m pasi. Pjeshka është pakëz më rezistente ndaj sëmundjeve por deri diku më e Nënshartesa ndjeshme ndaj thatësirës se sa bajamja. për t’iu afruar gjatë spërkatjes. verticiliumit. kalbëzimit. Pas stabilizimit të kurorës. krasitja kufizohet për të mbajtur një pemë të krasitja hapur. kromës. Kalbëzimi i kafenjtë mund të Patogjenët dhe shkaktojë probleme. më shpejt kur largesat janë më të ngushta prodhimin e plotë Prodhimi i bajameve me gujadë në largesa 7 x 7 m: Në vitin 3: 1 kg/rrënjë Rendimentet e Në vitin 5: 2 kg/rrënjë pritshme Në vitin 8: 9 kg/rrënjë. Aktualisht rekomandohen hapësira Largesat (hapësirat. ‘Lovell’). Krasitja duhet kryer mundësisht përpara rrëzimit të gjetheve Rrallimi Nuk kërkohet Barishte/bishtajore ose bar ndërmjet rreshtave por spërkaten poshtë pemës Menaxhimi i dyshedhe përgjatë rreshtave me herbicide. oak root. kancerit të luleve.5 m. fitoftorës. më të ngushta. Të gjitha kanë rezistencë ndaj nematodave Fillimisht mbillej në kuadrate me 6 – 7.BAJAMJA Tabela 10. bajamet kanë një jetëgdistancat) jatësi më të kufizuar Kultivohet në formë kupore dhe vitet e fundit edhe si pemë me udhëheqës qenFormësimi dhe dror. 2 x 4. shoshimit. mund të kultivohet edhe nga copat Përdoren nënshartesa të seleksionuara pjeshke (‘Nemaguard’. Periudha e vjeljes së Në vitin 3 – 4. Mund të përdoret edhe kontroll i plotë i mesë së pemëtores barishteve të padëshirueshme. 88 . kalbëzimit të kafenjtë. nematodave dhe kërpushës së rrënjëve të dushkut (Armillaria mellea). Kjo është e barasvlershme me 1. phytopthora. kanceri i pemëve frutore dhe verticillium. ashtu si edhe pjeshka. ‘Myr 029C’) dhe hibride bajame/pjeshkë (‘Titan’).

7 Pamja e frytit të pjekur në pemë Figura 10.8 Pamja e frytit në vjelje Figura 10.9 Farëra të bajames 89 .©POM AL Figura 10.

BAJAMJA

90

XI. GËSHTENJA

©POM AL

Janë afro 12 specie të gështenjës që e kanë origjinën nga një areal i gjerë i zonës së butë veriore (Tabela 11.1). Gështenjat amerikane, evropiane, japoneze dhe kineze janë kultivuar të gjitha për ushqim që prej kohëve të lashta, e në disa zona, kanë qenë një ushqim bazë i dietës. Në dallim nga shumica e arrorëve të tjerë, të cilët kanë nivel të lartë proteinash dhe të ulët karbohidratesh, lagështi të lartë (45%), nivel të lartë karbohidratesh (50%), yndyrë të pakët (1 %) dhe nivele mesatare proteinash (4%), i bëjnë ato më të përshtatshme për këtë qëllim. Në Evropën jugore shpesh prej gështenjave prodhohet miell pa gluten; në Japoni ato përdoren shumë në gatim dhe pjekje. Kudo gjetkë piqen ose përdoren për gatimin e cordon bleu. Prodhimi botëror i gështenjave në 2007 ishte 1.26 Mt nga 366.000 ha. Prej tyre, 82% rritet në Azi dhe 7% në Evropë. Kina, Koreja, Japonia (Castanea mollissima, Castanea crenata) dhe Turqia, Italia, Bolivia, Spanja

Figura 11.1 Forma e pemës së gështenjës

Pemë madhëshore, jetëgjatë, që rritet deri në 30 m lartësi. Kurorë e gjerë, nga konike në vezake, e përhapur, me shumë lastarë, disi të mëdhenj.

Tabela 11.1 Karakteristikat botanike, anatomike dhe fiziologjike të gështenjës Emërtimi i zakonshëm Gështenjë Emrat botanikë Castanea spp. Castanea sativa (e emërtuar gështenja ‘evropiane’, ‘spanjolle’ ose ‘italiane’) Emri botanik i specieve të Castanea crenata (gështenja japoneze) Castanea mollissima (gështenja lidhura dhe të dobishme kineze) Castanea dentata (gështenja amerikane) Të gjitha specie hibridizohen lirisht ndërmjet tyre dhe në shumë mbjellje komerciale përdoren hibride E gjatë, e përhapur, 20 – 30 m (C. sativa, C. dentata) ose me lartësi meMadhësia dhe forma e pemës satare, 10 – 20 m (C. crenata, C. mollissima), e përhapur, gjetherënëse, me diametër 20 – 25 m Seksualiteti Monoike Shumica duket se janë vetëpjellore, edhe pse ekziston edhe vetështerPjalmimi pësia. Pjalmohet nëpërmjet erës dhe insekteve Sythat janë të përzier dhe prodhohen anësisht në rritjen e sezonit të mëparshëm. Ato çelin për të formuar lastarë me lëvarë mashkullore, të Sythat lulorë cilat hapen të parat, që ndodhen në bazë dhe lëvarë mashkullore dhe femërore, që dalin pak më lart në lastar Periudha e çeljes së sythave Pranverë Periudha e lulëzimit Fundi i pranverës Periudha e pjekjes së frutave Vjeshtë C. sativa ka dy forma: ‘Marronet’ zakonisht kanë një gështenjë të vetme në një zhguall gjembor, i cili është më i madh, më aromatik dhe më i ëmbël se sa ‘Chataignes’, të cilat më të rëndomta midis farëfilizave. Rritja e frytit dhe lastarëve Këto të fundit kanë dy ose tre gështenja në një zhguall. Madhësia dhe aroma relative e specieve të tjera: C. crenata – e madhe me pak aromë; C. molissima – madhësi mesatare, me cipë që hiqet lehtë dhe e ëmbël; C. dentata – e vogël, më e ëmbla midis specieve

89

GËSHTENJA

Papajtueshmëria e shartimit është një problem madhor në shumë zona ku përdoren hibride ndërllojore për të krijuar gështenja të përmirësuara. Kjo papajtueshmëri rezulton në tharjen e mbishartesës ose tërë pemës, shpesh edhe 6 – 10 vjet pas mbjelljes. Me sa duket ekzistojnë kombinime të posaçme nënshartesë – mbishartesë që çojnë në një përpjesë më të madhe të tharjeve të pemëve si dhe për të shmangur këtë problem kërkohet përputhja me kujdes e burimit të mbishartesës me atë të nënshartesës farore (duke njohur prindërit amësor dhe atëror). Ndërkohë që rrënjëzimi i copave dhe kultura indore e gështenjës është e mundur, kosto e tyre dhe mungesa e garancisë e kanë zbehur përdorimin e tyre.

11.1 Shtimi

dhe Portugalia (Castanea sativa) janë prodhuesit kryesorë. Një prodhim i kufizuar, me synim tregun e freskët, ka nisur edhe në hemisferën jugore, në Peru, Bolivi, Australi dhe Zelandën e Re.

Figura 11.2 Sythat e gështenjës

Figura 11.3 Lastarë vegjetativë të gështenjës 90

Jeta e pemës është e shkurtër kur rritet në toka të rënda ose në toka me nëntokë të papërshkueshme Prodhon më mirë në toka që janë pjellore. Shih shënimet për arrat ©POM AL Figura 11. rritet mirë në toka të thella e të kulluara mirë. Biokontrolli mund të jetë i mundur deri diku duke përdorur Trichoderma dhe menaxhuar ngjeshjen e tokës dhe përmbajtjen e lëndës organike në tokë E mjaftueshme deri e mirë E dobët kur pemët janë të reja por përmirësohet gjatë maturimit.4 Tipare të gjethes së gështenjës 91 . pedologjike dhe hidrike të gështenjës Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Rritet në një diapazon të gjerë klimash të buta. madhësia e frytit (e kësisoj vlera) dhe prodhimtaritë bien menjëherë në mungesë të lagështisë Mesatare deri e dobët për pemët me degë të përpjeta.2 Kërkesat klimatike. Toleron tokat e dobëta por në këtë rast jep prodhim të pakët. e hollake Përdoren toka të sheshta ose kodra të buta por jo xhepa ngrice Për shkak të rrënjëve të thella. I nxehti i thatë gjatë lulëzimit mund të zvogëlojë pjalmimin dhe rendimentet Mund të dëmtohet nga ngricat prej – 4 deri -6°C në pranverë Kërkon furnizim të bollshëm me ujë për të dhënë prodhim të mirë Mesatare por shumë e ndjeshme ndaj Phytophthora cinnamomi (sëmundja e bojës) në toka të përmbytura. Reagon mirë ndaj rritjes së pjellorisë. Sidoqoftë. Nuk i pëlqen tokat gëlqerore. gjeografike.Tabela 11.

përfshi edhe rezistencën ndaj kancerit bakterial 11. Kësisoj.3 Vjelja dhe përpunimi Figura 11. ku edhe kanceri bakterial është importuar kaq larg.GËSHTENJA Figura 11.m. të ëmbla dhe me prodhimtari të lartë. Meqënëse janë më të vështira për t’u vjelë me dorë. ka ende shumë mbjellje farëfilizash në Kinën veriore. të paraqitur edhe në prerje tërthore 92 . Frutat e maturuar rrëzohen me ose pa shtratin e tyre gjembor (zhguallin). C.2 Kultivarët kanë çuar në daljen në treg të seleksionimeve të reja të gështenjave ‘Marron’ që qërohen lehtë. asnjë prej linjave elitë aziatike të importuara në Australi ose Zelandën e Re. Gështenja shfaq dukurinë e ‘ksenisë’. d. Në mbarë botën përdoret qërimi me flakë. gështenjat kanë edhe një lëndë druri të shkëlqyer.6 Fruta gështenje të pamaturuar. Orvatjet për përmirësimin gjenetik në mbarë botën. gështenjat në zhguall vilen më lehtë me makineri dhe kjo ka zvogëluar përqindjen e degradimit cilësor prej qëndrimit në tokë deri në vjelje.5 Lulet e femërore (majtas) dhe mashkullore (djathtas) të gështenjës Veç frytit shumë të mirë. kanë shkuar më mirë se sa seleksionimet vendore.th. si edhe pyje ‘natyrore’ të shartuara mbi to në Evropë. Aftësia për t’u qëruar lehtë e gështenjave e për- 11. me qëllim që të merren gështenja që t’u hiqet lëkura por edhe cipa e brendshme. Kultivarët janë përgjithësisht të lokalizuar në përdorimin e tyre dhe shpesh prodhojnë mirë vetëm në arealin e tyre të kufizuar. Për shembull. mollissima priret të qërohet më lehtë se sa speciet e tjera. që është përgjithësisht e hidhur. avull de dorë. që pjalmi i mashkullit ndikon fort mbi cilësinë e frytit dhe kësisoj duhet të bëhen përzgjedhje të mira të kombinimit të pemëve.

nuk i dëmRuajtja ton frutat dhe përmirëson ruajtjen. por ngarkesa e tepër mund të zvogëlojë madhësinë e frytit Menaxhimi i dyshe. po aq sa kalbëzimi fomopsis i frutave. në varësi të distancave të mbjelljes prodhimin e plotë Rendimentet e Pemëtoret intensive. deri në 3 m. e rrisin rendimentin e viteve distancat) të para Formësimi dhe Në vitet e para krijohet forma me udhëheqës qendror. Mund të përdoret i ashtuquajturi nurse seed grafting (ku mbishartesa vendoset mbi farën e cila shërben si nënshartesë). Phytopthora mund të jetë Patogjenët dhe dëmproblem. të spërmesë së pemëtores katura kundra tyre ose me bar të prerë shkurt Periudha e vjeljes së Në vitin 3 – 5 në janë kultivarë të përmirësuar parë Periudha deri në Në vitin e 10 – 15. Mbjellja shumë më afër.7 Pamja e frytit të pjekur në pemë Figura 11. ndjekur nga rrallimi i pemëve ose lëvizja e pemës. Mund të mbliMetoda e vjeljes dhet ose të thithet me makinë vakumi Gështenjat e freskëta mund të ruhen për 12 ose më shumë javë në 0-1°C. e Largesat (hapësirat.Tabela 11.8 Pamja e frytit në vjelje 93 . Një orë në banjë me ujë të ngrohtë në 68°C pas vjeljes e frenon mykun. turigjati i gështenjës. të menaxhuara mirë. në të kundërt kërkohet krasitja pak krasitje Rrallimi Nuk kërkohet. Mund të ruhen për 12 muaj në 4 – 5°C nëse thahen deri në 10% lagështi Sëmundja kryesore është kanceri i gështenjës. pritshme Gjithësesi. Përpara se të ruhen duhen tharë plotësisht. Probleme të tjera janë grerëza tuesit kryesorë gungore.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të gështenjës Nuk është shumë e vështirë për t’u shtuar dhe mund të shartohet me çarje të dyfishtë mbi farëfiliza në pranverë ose të shartohet me syth në verë duke Shumimi përdorur kalema mbishartese të fjetur. djegia nga dieli dhe disa birues të kërcellit ©POM AL Figura 11. 5 t/ha është një rendiment i kënaqshëm Jeta produktive e Ndoshta 100 vjet ose më shumë nëse nuk sëmuret zakonshme Vilet me dorë nga toka pas rënies së natyrshme ose shkundjes. Shtohet me copa por me vështirësi Nënshartesa Përdoren farëfiliza të species që do të shtohet Mbillet zakonisht në largesa 12 x 12 m. mund të arrijnë deri në 8 t/ha.Ka të ngjarë të shkojë më mirë në pemëtore me mbajtura pa barishte.

9 Farëra (fruta) të gështenjës mirëson ndjeshëm tregtimin e tyre. 94 .GËSHTENJA Figura 11.

.

anatomike dhe fiziologjike të lajthisë Emërtimi i zakonshëm Lajthi Corylus avellana. në fund të dimrit. afro 70% rritet në Turqi. NxjePeriudha e çeljes së sythave rrja e gjetheve ndodh në fillim të pranverës Periudha e pjekjes së frutave Fillimi deri në mesin e vjeshtës Pas pjalmimit. me diametër 4 – 5 m. ndërsa lulet femërore hapen nga mesi i dimrit deri në pranverë. Sipërfaqja është rritur ngadalë në këto 12 vitet e fundit.1). që nxjerr shumë këmbëza nga qafa Tabela 12. Shumica e formave komerciale janë ndoshta hibride të Corylus avellana dhe Corylus maxima. colurna. kanë prirje për të nxjerrë këmbëza (thithakë rrënjor) Seksualiteti Monoike dhe dikogame. LAJTHIA Ekzistojnë afro 15 specie të Corylus të shpërndara në mbarë pjesët me klimë të butë të hemisferës veriore (Tabela 12.6 – 1. Prodhues të tjerë përfshijnë IraFigura lajthisë nin. Problem Shkurre 12. ndërsa Oregon. nga mesatarisht 0. të cilat bashkëlidhen me frytin 95 . frutat mund të rrëzohen kur maturohen. megjithëse rendimentet kanë qenë relativisht të ulëta. lulet mashkullore zakonisht hapen të parat Pjalmohet nëpërmjet erës. Kultivarët pjalmëzues duhet të përzgjidhen në mënyrë që të mbivendosen me lulet femërore të kultivarëve të dëshiruar.9 deri 1. nga 310.1 Forma e pemës-sëm. zhvillimi i frytit është shumë i ngadaltë. Lulet femërore mbeten pritëse për disa javë por pjalmi Pjalmimi mashkullor ka jetëgjatësi të shkurtër. Pemëtarët në Oregon përdorin metoda prodhimi shumë më të përparuara dhe marrin prodhimtari mesatar rajonale prej 1. në SHBA. kur rendiment.2 – 3.1 Karakteristika botanike.8 t/ ha gjatë kësaj periudhe. me përjashtim të C. maxima ka fruta më të gjatë të mbështjellë nga zhgualli. periudha e lulëzimit midis kultivarëve mund të ndryshojë Sythat me lule mashkullore dhe femërore janë të ndara.2t/ha) dhe të ardhurave të pakta. e cila është shumë më e gjatë. Gjeorgjinë. jo plotësisht të mbështjellë nga zhgualli. me lartësi 4 5 madhor është prodhimi i këmbyer. të thjeshta dhe Sythat lulorë dalin anësisht në rritjen e sezonit të mëparshëm Sythat mashkullorë dhe femërore çelin më herët (shih më lart). Rritja e frytit dhe lastarëve C. Në nivel rajonal.000 ha.çrregullt. Kinën dhe Azerbajxhanin. Një zhvillim më i shpejtë ndodh në mesin deri fundin e pranverës. me kurorë të gjerë e të e përpjetë. Italia (15% e furnizimit botëror) vjen e dyta.000 ha në 434.XII. Shumë kultivarë janë hibride midis Emrat botanikë këtyre dhe specieve të tjera Emri botanik i specieve të Corylus americana (lajthia amerikane) Corylus colurna (lajthia turke) lidhura dhe të dobishme Pemë gjetherënëse. Lëvarët mashkullore e derdhin pjalmin në fillim të dimrit. 4 – 5 m e gjatë. të gjithë Madhësia dhe forma e pemës speciet.8 t/ha. C. ©POM AL Nga i gjithë prodhimi botëror (816 Mt në 2007). Prodhimi në Spanjë është në rënie (3% e prodhimit botëror) për shkak të rendimenteve të ulëta (0. Corylus maxima. avellana ka fruta të rrumbullakët. prodhon afro 5% të ofertës botërore.

kanë po zëvendësohen me kultivarë rezistentë sitje. Disa kulLajthia nuk është një pemë frutore që kultivohet tivarë evropianë për përpunim në përmasa tregme vështirësi por kërkon inputet e duhura për të tie të vogël kultivohen gjerësisht (‘Negret’. aq sa nevojitet për të mos e lënë pemën të ndaj EFB (Eastern Filbert Blight). ‘Casina’).3 Lastarë vegjetativë të lajthisë . kërkohet pak kra. Këto Lajthitë janë të pasura me yndyra teke të ngopura rreshta duhet të jenë në këndet e djathta të erës (afro 80% e vajit) dhe me nivele të pakta të yn.di Giffoni’. Pemëtarët në dhe evropianë (‘Hall’s Giant’). rezistencë që është më mirë ta formësojnë bimën si pemë se ndaj sëmundjeve. Ato kanë përmbajtje të lartë 12. për shkak të aftësisë për të mbajtur ngjitur zhguallin dhe për(12%). ‘Tondo marrë rendimente të larta. ‘Ennis’). Kultivarët ameripema ka marrë formë kupore. shtatshmërisë vetëm për vjelje me dorë. Linja të tjera të kultivuara të integruar të dëmtuesve për lajthitë me qëllim gjerësisht janë pjalmëzuesit amerikanë (‘Butler’) zvogëlimin e inputeve të jashtme. dyrave të ngopura (5%) dhe yndyrave shumë të pangopura (15%). ashtu si edhe disa kultivarë sisë i Oregon-it dhe Universiteti Shtetëror i Ore.amerikanë për tregtinë e lajthive me gjithë gujadë gonit kanë zhvilluar një strategji të menaxhimit (‘Barcelona’. por ka kultivarë disa rajone të botës po kultivojnë me sukses këtë vendor të shumtë dhe programe përmirësimi gjespecie në sistemin organik. et në zonat kryesore të prodhimit janë luhatur me një faktor prej tre ndërmjet sezoneve. Figura 12. Departamenti i Bujqë. madhësi.2 Sythat e lajthisë 96 bëhet shumë e dendur për depërtimin e spërkatjes ose dritës në kurorë.1 Kultivarët në vitaminën E (56 mg/100g tek kultivari ‘Whiteheart’ në Zelandën e Re). Pasi (crackout) dhe aftësia qëruese.mbizotëruese gjatë mesit deri fundit të dimrit.LAJTHIA Figura 12. proteinë (16%) dhe fibra Kultivarët turk përdoren nga pak kudo. raportin thelpi-gujadë sa të lejojnë zhvillimin e kërcejve të shumtë. Një në nëntë pemë ose një rresht në katër duhet të jetë me pjalmëzues. Kultivuesit këshillohen netik që përzgjedhin për prodhimtari.

P. pedologjike dhe hidrike të lajthisë Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Rritet në një diapazon të gjerë klimash të buta.©POM AL Figura 12. të cilën e parapëlqen në krahasim me tokat ranore Kërkon toka pjellore me pH afërsisht 6. Rekomandimet për plehëra për pemët frutore gjetherënëse janë orientuese 97 . Gjithashtu është tolerante ndaj argjilës. Shpesh rekomandohet analiza gjethore e rregullt (çdo 2 – 3 vjet) për borin. gjeografike. Mangësia e borit është shpesh problem në tokat me pjellori të pakët.2 Kërkesat klimatike.5°C E qëndrueshme por për të marrë rendimente të mira kërkon furnizim të bollshëm me ujë Mesatare në e mirë Kërkesat për ushqyes E mirë E dobët për rritjen por mbijeton mirë E ndjeshme ndaj erës. I nxehti i thatë gjatë lulëzimit mund të zvogëlojë pjalmimin dhe rendimentet E mirë. Kërkohen përdorime të rregullta të plehrave N.4 Tipare të gjethes së lajthisë Tabela 12. K. rritet dhe frytëzon më mirë në kushte të mbrojtura Në toka të sheshta ose kodra të buta Rrënjëzimi i cekët nënkupton se rritet më mirë në toka të cekëta. Lulet tolerojnë deri në .

të paraqitur edhe në prerje tërthore Figura 12.5 Lulet femërore (majtas) dhe mashkullore (djathtas) të lajthisë Figura 12.LAJTHIA Figura 12.8 Pamja e frytit në vjelje .7 Pamja e frytit të pjekur në pemë 98 Figura 12.6 Fruta bajame të pamaturuar.

të thatë dhe me qarkullim të Ruajtja mirë të ajrit ©POM AL Problemi më kryesor i lajthisë është hundëgjati i lajthisë që shpon gujadën. e cila shkakton ënjtjen dhe rrëzimin e sythave në Patogjenët dhe dëmpranverë rezulton problemi më kryesor.5 t/ha është i pranueshëm Jeta produktive e 40 vjet ose më shumë zakonshme Vilen me dorë nga pema (Turqi) ose nga toka apo mblidhen në mënyrë të meMetoda e vjeljes kanizuar nga toka (SHBA) ose me vakum (Itali) Ndahet nga zhgualli dhe ruhet në depo të ftohtë. colurna mund të ketë probleme papajtueshmërie. që nuk nxjerrin këmbëza (shih më poshtë). Copat nuk rriten gjithnjë me lehtësi por rrënjëzojnë më mirë nëse merren nga këmbëzat. avelNënshartesa lana ose C. Këpusha e madhe e sythit.6 x Largesat (hapësirat. Mbjellja më afër (3. Nëse përdoren farëfiliza të C. më gjatë kur kemi farëfiliza prodhimin e plotë Në vitin 5: 2 kg/rrënjë Rendimentet e Në vitin 8: 4 kg/rrënjë pritshme Rendimenti prej 3. por është më mirë që dalja e këmbëzave të kufizohet dhe të rritet me një trung të Formësimi dhe vetëm.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të lajthisë Mund të rritet në përpajna vertikale ose horizontale.5 m.4 m) e ndjekur nga rrallimi i mëvonshëm i pemëve tashmë përdoret rëndom distancat) për të marrë të ardhura më herët Mund të lejohet të nxjerrë këmbëza dhe të rritet si një shkurre e madhe. Në SHBA po bëhet i rëndomtë mikroshtimi Përgjithësisht me vetërrënjëzim por ka edhe përdorim të farëfilizave të C. Mund të Menaxhimi i dyshe. më gjatë kur kemi farëfiliza parë Periudha deri në Në vitin 10 – 12. Rrahja për të larguar mbeturinat bimore përdoret përpara dhe pas vjeljes Periudha e vjeljes së Në vitin 4 – 5. Tjetër problem është kanceri bakterial tuesit kryesorë (Xanthomonas spp.Tabela 12. 2. Tradicionalisht është kultivuar në largesa 4. Rezultate më të mira merren nëse lidhja e shartimit mbahet e ngrohtë (21°C). veçanërisht nëse parashikojmë mesë së pemëtores mbledhjen e mekanizuar nga toka. 99 . Krahëbardha dhe morrat shkaktojnë probleme me raste. e të krasitet në mënyrë të modekrasitja ruar për të lejuar depërtimin e pranueshëm të dritës. përdoret shartimi mbi nënshartesa farore ose vegjetative. me qendër të hapur. në formë kupore. Për shtim Shumimi të shpejtë. maxima apo ‘Dundee’ ose ‘Newburg’ që nuk nxjerrin këmbëza.5 x 4.). qarkullimin e ajrit dhe inkurajimin e rritjes së degëzave të reja frutore Rrallimi Nuk kërkohet Përdoren herbicide nën pemë dhe bar i shkurtër ndërmjet rreshtave.konsiderohet edhe shfarosja e plotë e barërave.

9 Farëra (fruta) të lajthisë 100 .LAJTHIA Figura 12.

.

kërkohet Sythat lulorë pranverizimi dimëror. Olea europaea. si vaji kryesor i përdorur.Tabela 13. Gjethet. do shme të vajit në dietën e njerëzve kanë nxjerrë të kishte një zvogëlim të përkeqësimeve të rënda 101 . anatomike dhe fiziologjike të ullirit Emërtimi i zakonshëm Ulli Emrat botanikë Olea europaea Emri botanik i specieve të Olea europaea ssp. rëndësishme në rajonin e Mesdheut për disa mi. afro 7 – 8 javë pas lulëzimit. Pjesa dërrmuese e luleve në lulesë (kranth) janë të papërsosura dhe funksionale mashkulSeksualiteti lore ose thekore. Emërtimi ‘dietë mesdhetare’ i ushqim dhe vaj me shumë vlerë. 15 – 20 lule dalin në sqetullat e gjetheve të lastarëve të rritur në sezonin e mëparshëm Gjethembajtëse me episode rritje vegjetative. Mund të rritet deri në 15 m lartësi dhe 10 m gjerësi. Rritja e fuqishme e vezores është e nevojshme për Rritja e frytit dhe lastarëve frytëzim të suksesshëm. Një episod ndodh afro 6 Periudha e çeljes së sythave – 8 javë përpara lulëzimit dhe prodhon rritje sezonale të re. dalin në çifte. ka qenë një pemë frutore e të mbrojë kundra sëmundjeve kardiovaskulare. Rrëzimi i frutave ndodh në 6 javët e para kur vezoret nuk janë pllenuar ose nuk janë konkurruese për asimilate. kultivari dhe përdorimi i synuar. por e tjerë ushqimor dhe praktikat e gatimit të Meszonat ndërmjet bregut të Sirisë dhe Izraelit deri në dheut. ULLIRI Shumë studime kanë treguar se vaji i ullirit mund Ulliri. Formësimi i pemës.1 Karakteristika botanike. Zona në të cilën e referohet një diete që mbështetet në vajin e ullirit ka origjinën dhe ku është vënë në kultivim (zbutur. jon kanë sugjeruar se nëse do të adoptohej dieta Rivlerësimet e fundit të vlerës së formave të ndry. Për zhvillimin optimal dhe daljen e luleve. duke u siguruar qytetërimeve të lashta dyrave shtazore. Bima zhvillon një rrënjë të gjatë boshtore me Madhësia dhe forma e pemës një sistem rrënjor fibroz të cekët.Kretës dhe Greqisë bregdetare. me një sipërfaqe të sipërme të gjelbër dhe sipërfaqe të poshtme të bardhëreme në të gjelbër Lule të përsosura dhe të papërsosura në çdo lulesë. Periudha e pjekjes së frutave ndërmjet Tetorit dhe Dhjetorit Zhvillimi i një ovule të pllenuar çon në rritjen e vezores në 6 javët e para pas lulëzimit. Studimet për shëndetin e njerëzve dhe jetëgjatësinë e tyre në këtë rarik të gjatë me popullin e Izraelit dhe Palestinës. Disa kultivarë frytëzojnë më mirë kur kanë kultiPjalmimi varë të tjerë pranë Lulëzimi ndikohet nga trajtimet dhe kushtet e vitit të mëparshëm. Rritja e frytit ka një lakore rritje sigmoidale të dyfishtë ©POM AL përsëri në pah vlerën e ullirit dhe vajit të ullirit. XIII. por kryesisht Periudha e lulëzimit ndërmjet Majit dhe Qershorit Periudha e saktë varet nga klima. 4 – 5 cm të gjata. duke sugjeruar se induktimi lulor ndodh në sezonin e mëparshëm. Degëzimi është i dendur. Lastarët (degëzat) më të vjetra nuk kanë lulesa Pjalmohet nga era. Ulliri ka një shoqërim histo. jetë zona e origjinës.dhe stili i jetesës i këtij rajoni nga vendet e tjera. Kjo dietë e gjejmë të shprehur në nivelin veri dhe perëndim të Irakut ka më shumë gjasa të më të lartë në rajonet bregdetare të Italisë jugore. së bashku me përbërësit domestikuar) ulliri ka qenë objekt i debateve. oleaster lidhura dhe të dobishme Olea africana Pemë gjethembajtëse. Lulëzimi ndodh në lastarët e sezonit të mëparshëm.ndryshe nga veprimi i shkaktuar prej shumë ynjëvjeçarë. dendësia e bimëve dhe mosha ndikojnë mbi madhësinë e pemës. Episodet e mëtejshme gjatë sezonit priren të prodhojnë rritje anësorë të lastarëve Periudha e saktë përcaktohet nga klima dhe kultivari.

13.2 Sythat e ullirit 102 Figura 13. Turqinë dhe Tunizinë.1 Forma e pemës së ullirit Ekzistojnë më shumë se 1000 kultivarë ulliri.1 Materiali bimor Figura 13. Meksikë dhe Australi prodhojnë ullinj pak a shumë në të njëjtin nivel. Ullinjtë kultivohen në gjerësitë gjeografike ndërmjet 30 dhe 45° veri ose jug. Megjithatë. me mbi 3000 sinonime. megjithëse ky përgjithësim nuk merr në konsideratë ndikimin e lartësisë mbi nivelin e detit apo të masave detare dhe kontinentale mbi klimën (Tabela 13. të tilla si problemet kardiovaskulare dhe diabeti i tipit 2. Argjentinë. Portugalinë. Greqinë. Vende si SHBA.2). Spanjën. Shumë prej këtyre kultivarëve vijnë nga Italia dhe Spanja. si Amerika Veriore e Jugore dhe Oqeania. Shumë prej kultivarëve që aktualisht kultivohen në zona të tjera kanë Ullinjtë përdoren për tavolinë dhe për prodhimin e vajit.ULLIRI shëndetësore të lidhura me vdekshmërinë e hershme. Vendet mesdhetare që janë prodhues me peshë të ullirit të tavolinës dhe vajit përfshijnë Italinë.3 Lastarë vegjetativë të ulliri . prodhimi është përhapur edhe në vende të tjera të botës. Figura 13.

Tokat mund të ndryshojnë shumë nga pjelloria e ulët deri në të lartë. ‘Sourani’ dhe ‘Chemlali’. ‘Ascolano’. pedologjike dhe hidrike të ullirit Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Ulliri kërkon verë të ngrohtë/nxehtë të gjatë por edhe pranverizim dimëror.5°C Ka një ndryshueshmëri në tolerancën e kultivarëve ndaj ngrirjes dhe dëmtimit prej saj. Aftësia rrënjëzuese e copave ndryshon sipas kultivarëve. ‘Leccino’.5 Diapazoni i gjerë i tokave të përdorura i bëjnë të vështira rekomandimet e sakta. megjithëse tokat me pjellori të lartë kanë më shumë gjasa të japin rendimentet më të mira. përdoren kryesisht ‘Manzanillo’. ndërsa afro 100 apo më shumë kultivarë të tjerë kanë përdorim të dyfishtë.5 dhe 15. si për tavolinë ashtu edhe për vaj. Dëmtimi i frutave të gjelbër ndodh në –2. ‘Domat’. Midis këtyre kultivarëve. ‘Conservolea’. gjeografike. Nga ekspozimi në temperatura nën – 9°C mund të dëmtohen gjethet. ‘Frantoio’ dhe ‘Barouni’. ‘Sevillano’ dhe ‘Ascolano’. Aklimatizimi dimëror mund të ndryshojë tolerancën ndaj kushteve ngrirëse. Kultivarët më kryesorë janë 'Kalinjot' (për vaj) dhe 'Kokërrmadhi i Beratit (për tavolinë). katër kultivarët më të përhapur në industrinë e ullirit në Kaliforni janë ‘Manzanillo’. Disa kultivarë/forma janë përzgjedhur si të përshtatshme për nënshartesa. ‘Souri’. ‘Hojiblanca’.5°C Disa zona prodhimi kanë reshje prej 200 mm në vit por reshjet vjetore duhet të jetë së paku 500 mm. Ullinjtë i tolerojnë tokat e kripura dhe një pH deri 8. ‘Zitoun’. Bimët e formuara nga copat janë bimë vegjetative (klonale). Shumë ullishtarë përdorin analizën e tokës dhe analizën gjethore për të përcaktuar nevojën. ‘Gemlik’. Nevoja për ujë është më kritike gjatë lulëzimit dhe lidhjes së frutave dhe më vonë për madhësinë e frytit Nuk është tolerant Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Tolerancë e dobët nëse kushtet çojnë në toka të lagështa E dobët për rritjen por mbijeton mirë Zakonisht tolerant por erërat e nxehta tharëse dhe frytëzimi i hershëm do të ndikojë negativisht prodhimtarinë Historikisht. Rrënjëzimi i copave ndihmohet nëpërmjet auksinës acid indol-3-butirik (IBA) dhe vendosen në kushtet e mjegullimit. FAO sugjeron nevoja vjetore prej 200 – 275 kg N/ha. Edhe Shqipëria ka një germoplazmë të pasur ulliri. ‘Picholine’. Informacion më të plotë për llojet e kultivarëve dhe karakteristikat e tyre gjenden në mjaft botime si dhe në Studimin Kombëtar të Ullirit (MBUMK). Më të njohurit midis tyre janë ‘Picual’. ullinjtë janë mbjellë shpesh në faqe kodrash dhe toka të pjerrëta por toka e sheshtë është e përshtatshme Duhet mbjellë në toka të kulluara mirë. ‘Calamato’. Disa ullinj shtohen nëpërmjet copave të gjelbra ose gjysmë të drunjëzuara. 160 – 210 kg K/ha dhe 55 – 75 kg P/ha 103 .origjinë mesdhetare.2 Kërkesat klimatike. ‘Mission’. ‘Merhavia’. ‘Koroneiki’. Disa përllogaritje sugjerojnë një kërkesë minimale prej 2000 m3/ ha/vit. ‘Leccino’. për tavolinë. Kur kultivari i dëshiruar rrënjëzon më vështirësi nga copat. Ekzistojnë mbi 100 kultivarë të përdorur vetëm për ullinj tavoline. Zhvillimi i sythit lulor në dimër dhe në fillim të pranverës duket se kërkon luhatje ndërmjet temperaturave të ditës e të natës ndërmjet 1. ‘Cornicaba’. Mbi 800 kultivarë janë kryesisht për prodhim vaji. ‘Sevilla no’. Shumë zona prodhimtare kanë temperatura mesatare mujore prej 20 – 25°C. për shembull. të shtrirë gjatë gjithë Ultësirës Perëndimore por të ©POM AL përqendruar më shumë në pjesën jugore dhe qendrore të saj. ‘Kadesh’. mund të shartohet me syth ose me kalem mbi farëfiliza ose bimë të rritura nga copat. Tabela 13. ‘Frantoio’.

numri i pemëve do jetë deri në 100 pemë/ha në kuadrate 10 m2. krasiten për të mirëmbajtur një kurorë të përbërë kryesisht nga lastarë të sezonit të mëparshëm. . Hapësirat e gjera janë konsideruar të nevojshme për të arritur rritjen dhe ruajtur prodhimtarinë ku si ushqyesit ashtu edhe uji janë shpesh të kufizuar. lastarët lulëzues më prodhimtar janë ato që kanë gjatësi 10 – 30 cm. hyrjen e hershme në prodhim dhe arritjen e shpejtë të prodhimit të plotë. Kjo mund të arrihet me pemë me trung të vetëm. Pemët lihen të zhvillohen me krasitje minimale me përjashtim të heqjes së këmbëzave dhe thithakëve që mund të konkurrojnë udhëheqësin qendror. Hiqen gjithashtu degët e ulëta që pengojnë operacionet e pemëtoreve. Sa më e kufizuar krasitja në vitet e para aq më i mirë është stabilizimi. Ulliri lulëzon në lastarë njëvjeçarë. 13.ULLIRI Figura 13. Një qasje ka qenë mbjellja më intensive e pemëve. Rritja anësore lejohet të zhvillohet. në një terren të thatë. të rritura plotësisht. duke u përdredhur me drejtim jashtë nga trungu kryesor. me udhëheqës qendror (të quajtura ndonjëherë pemë monokonike). kodrinor dhe me shkëmbinj të ‘derdhur’ nëpër të. Për të minimizuar kostot e prodhimit është hulumtuar përdorimi i krasitjes së mekanizuar dhe krasitjes në vite të këmbyera. Disa ullishte të rritura me pemë të rritura plotësisht mund të kulloten nga bagëtia në vendet ku klima mundëson rritjen e bimëve tokëmbuluese. Pemët e mëdha. me tre deri pesë trungje dhe degë skeletore të mëdha.4 Tipare të gjethes së ullirit Pamja tradicionale e një ullishte është ajo ku pemët kanë të mbjella me mjaft hapësirë ndërmjet tyre. Objektivi duhet të jetë prodhimi i një kurore gjethore piramidale pa frenuar rritjen. Këto sisteme synojnë zhvillimin e hershëm të kurorës së pemës. Pasi është zënë hapësira në dispozicion. Në këto rrethana.2 Krasitja dhe formësimi priren të lulëzojnë pak ose aspak. 104 Hapësirat e gjera janë të pashmangshme kur pemët lihen të zhvillohen në madhësinë e plotë të tyre me një kurorë të madhe të përhapur. Si lastarët e shkurtër ashtu edhe ato të gjatë e të fuqishëm Trysnia e konkurrencës i ka shtyrë ullishtarët të kërkojnë efikasitet në prodhim. krasitja duhet të synojë ripërtërijë rritjen anësore dhe të ruajë porozitetin e kurorës për interceptimin e dritës.

Patogjenët dhe dëm. Krasitja Formësimi dhe duhet të garantojë depërtim të mirë të dritës ndërkohë që eliminohet degëza krasitja të thara. Prodhimtaria ekonomike zakonshme mund të përftohet nga ullishtat 80 – 100 vjeçare Frutat mund të vilen me dorë ose makineri.Tabela 13.5 m ndërmjet rreshtave distancat) dhe 1.5 m ndërmjet bimëve por ende nuk është vërtetuar që mbjelljet tejet intensive kanë leverdi shumë më të madhe Sistemet e formësimit që përputhen me dendësitë e mbjelljes ndahen në dy kategori: forma kupore për mbjelljet me dendësi të vogël dhe konfigurimet me udhëheqës qendror (monokonike) për mbjelljet me dendësi të lartë. Mund të merren copa të drunjëzuara dhe të gjelbra. bimëve. Nëse Menaxhimi i dyshebimët tokëmbuluese kanë gjasa të inkurajojnë kushtet e ftohta e të lagëta të mesë së ullishtes tokës. Janë provuar mbjelljet hedgerow me largesë 3. Spërkatjet për rrallim dhe/ose NAA duhet të kryhen sa më herët që të jetë e mundshme dhe mundëRrallimi sisht brenda 8 javësh nga periudha e lulëzimit. Puna me nënshartesat sugjeron se në rastet së dëshirojmë të bëjmë mbjellje intensive. pemët mund të prodhojnë dy sezone parë pas mbjelljes Periudha deri në Pemët mund të hyjnë në prodhimin e plotë 6 vjet pas mbjelljes prodhimin e plotë Në vitin 2: 1ton/ha Në vitin 3: 5 ton/ha Në vitin 6: 10 t/ha Rendimentet e Ullinjtë janë të ndjeshëm ndaj prodhimit të këmbyer dhe mund të prodhojnë pritshme deri në 20 t/ha në vitin ‘prodhues’ Jeta produktive e Pemët prodhuese mund të jenë shumë jetëgjata. Më rëndom hasim largesa prej 6 m ndërmjet rreshtave dhe 4 m ndërmjet Largesat (hapësirat. Sëmundjet kryesore janë verticiloza dhe syri i palloit (Cycloconium oleaginum) ©POM AL 105 . Disa kultivarë mund të rriten mbi Nënshartesa rrënjët e tyre. me dendësi të lartë. copat e gjelbra duhet të rrënjëzohen në kushtet e mjegullimit dhe përdoriShumimi mi i hormoneve rrënjëzuese ndihmon shumë. Si nënshartesë mund të përdoren edhe farëfilizat. të sëmura dhe penguese. Disa kultivarë rrënjëzojnë me vështirësi. tenjën e ullirit (Prays oleae). Frytëzimi i shumtë do të induktojë prodhim të këmbyer dhe frutat do të jenë të vegjël si dhe mund të mos maturohen sa duhet në rastin e pemëve të mbingarkuara Ullishtat mund të mbahen pa barishte dhe bimë të padëshirueshme.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të ullirit Fidanët nga fara nuk janë gjenetikisht të njëjtë me bimën mëmë por mund të përdoren si nënshartesa. Çdo vit duhet të garantojmë një rritje të re të mjaftueshme për të siguruar frytëzimin në sezonin e ardhshëm (shih seksualitetin) Frytëzimi i shumtë do të kërkojnë rrallim të frutave. si nënshartesa mund të përzgjidhen disa bimë me fuqi rritje të ulët dhe rritje të ngjeshur të bimës Largesa të gjera (të përshtatshme për tokat jopjellore) mund të jenë 10 x 10 m. Ullinjtë për tavolinë mund të dëmMetoda e vjeljes tohen nëse trajtohen pa kujdes ose të shkunden në tokë të fortë Frutat përpunohen dhe kësisoj frutat ose produktet e frutave mund të jenë Ruajtja jetëgjatë. Mund të praktikohet shartimi me kalem dhe me syth si dhe mund të përdoret për të shartuar lehtë copat e rrënjëzuara me kultivarin e kërkuar Në disa zona prodhimi janë përzgjedhur disa nënshartesa vegjetative. duhet të eliminohen Periudha e vjeljes së Duke hamendësuar krasitjen minimale. Frutat për prodhim vaji mund të mbahen deri në 45 ditë në 5°C Dëmtuesit përfshijnë mizën e ullirit (Dacus oleae).breshkëzën e zezë (Saissettia oleae) dhe mizën e frytit të ullirit (Bactrocera tuesit kryesorë oleae).

Forca e kërkuar për të shkëputur një ulli nga pema (forca shkulëse e frytit) mund të matet dhe të përdoret si një tregues për maturimin e ullirit duke përcaktuar kështu se kur duhet të fillojë vjelja. Përbërje të tjera janë përdorur për rrallimin e frutave. përfshi pjalmëzimin me pjalm të ruajtur. në degëza njëvjeçare janë në gjendje të japin lulesa dhe çdo lulesë përmban ndërmjet 15 dhe 20 lule të vogla.4 Vjelja dhe proceset e pasvjeljes Figura 13. Midis kultivarëve më të rëndësishëm të njohur që është pjesërisht ose plotësisht vetëpjellor është ‘Manzanillo’. të bardhëreme në të gjelbër. Në të vërtetë. duke marrë në konsideratë që shumë lule në lulesë janë të papërsosura e kësisoj të paafta për të zhvilluar një fryt. frytëzimi është shumë i pakët për të marrë një prodhim të mirë. NAA (afro 150 ppm përdoren 12 – 18 ditë pas lulëzimit) është përdorur në Kaliforni për shumë vite.5 m. ndikojnë negativisht rritjen e gypit të pjalmit që kërkohet për pllenim efikas. duhet të krijohet mundësia që makineritë të mund të afrohen pranë pemëve. Në disa raste. Kjo ndodh më shpesh kur kultivarët kërkojnë pjalmim të kryqëzuar dhe kur kushtet mjedisore. Rrjetat shpërndahen përreth pemëve edhe kur vjelja bëhet me makineri. Janë hulumtuar trajtime të ndryshme për përmirësimin e lidhjes së frutave.000 lule. Sythat sqetullorë. pemët e rritura mund të kenë më shumë se 500. përfshi urenë (6% dhe 20 ditë pas lulëzimit). Energjia për shkundje që duhet të përcillet trungut duhet të jetë veçanërisht e lartë me qëllim që të shkëputet një fryt me peshë të vogël si ai i ullirit. Është sugjeruar se. formësimit dhe vjeljes të adoptuara për praktikat e sistemit intensiv të përdorur.5 x 3. përdorimin e kimikateve si benziladenina gjatë lulëzimit dhe heqjes së rritjes kulmore gjatë lulëzimit. 13. Disa sisteme 'gardh' (hedge) kanë përdorur një numër (popullatë) më të madhe. Numri i luleve që prodhohet nga një pemë ulliri është i konsiderueshëm. pjalmimi dhe frytëzimi induktimit të prodhimit të këmbyer (periodik) nga prodhimi i lartë. lidhja e frytit katërfishohet. Agjentët kimikë për rrallim janë përdorur komercialisht. Rrëzimi natyror pas lulëzimit mund të jetë shumë i madh dhe ndodh brenda një periudhe prej 4 – 45 ditë pas lulëzimit. Synimi i rrallimit të frutave është përmirësimi i madhësisë dhe cilësisë së frytit dhe shmangia e Ulliri vilet me dorë ose me makineri. në çdo nyjë.4 Lulet e ullirit 106 . Përzgjedhja e kultivarëve duhet të fokusohet në gjetjen e kultivarëve që janë të përshtatur më së miri me metodat e krasitjes. rrallimi me dorë nuk është një opsion tërheqës për shkak se periudha e rrallimit me qëllim që ky të jetë efikas është shumë e shkurtër (brenda 4 – 6 javësh pas lulëzimit) dhe për shkak të kostove të larta. Fryti mund të hiqet nëpërmjet krehjes me krehër nëpër gjethnajë ose duke i goditur ato me thupër. Në këtë rast. nivelet e frytëzimit të një fryti për çdo lulesë nuk konsiderohen detyrimisht të ulëta dhe trajtimet me rrallim frutash mund të kërkohen për të përshtatur numrin e frutave më të vogël se sa kjo. disa edhe me hapësira minimale prej 1.ULLIRI Dendësia e mbjelljes për pemët monokonike me hapësirë 6 m ndërmjet rreshtave dhe 4 m ndërmjet pemëve është 420 pemë/ha. Vjelja me dorë e çdo fryti mund të konsiderohet shumë e kushtueshme dhe për këtë përdoren shumë mjete të tjera manuale.3 Lulëzimi. 13. Vjelja me makineri konsiston në shkundjen e trungut ose degëve kryesore. Një studim tregon se kur ky kultivar është mbjellë i përzier me ‘Sevillano’. duke bërë që frutat të bien në rrjeta. Për të prodhuar fruta që konsiderohen të nevojshme për një prodhim të plotë kërkohet vetëm një përpjesë e vogël e luleve. në veçanti temperatura. vetëm 1.2% e tërë popullatës së lules duhet të përfshihen të sigurojnë një prodhim komercial të mirë.

në të kundër. Përdorimi i shenjave pamore të tilla si ngjyra e ullirit. Ullinjtë për tavolinë ose për vaj që kanë një ngjyrë të zezë natyrore vilen të fundit. Kampione frutash mund të vlerësohen për përmbajtjen e vajit. ullinj të çngjyrosur. 2. është një problem që vihet re shpesh kur fryti nuk përpunohet menjëherë. Fryti i vjelë me makineri që do të trajtohet për përdorim në tavolinë duhet të fillojë procesin e përgatitjes brenda disa orëve nga vjelja. Figura 13.7 Pamja e frytit të vjelë 107 . d. qofshin këto ullinj të gjelbër. Ullinjtë e gjelbër për tavolinë vilen të parët. Përpunimi i ullinjve për përdorim në tavolinë konsiston në heqjen e një pjese apo tërë hidhësisë natyrore të frytit.5 Fruta ulliri të pamaturuar. të paraqitur edhe në prerje tërthore Etefoni mund të përdoret për të nxitur shkëputjen e frutave të ullirit (2000 ppm gjatë pjekjes) por duhet bërë kujdes sepse në të njëjtë kohë mund të kemi rrëzim të tepër të gjetheve. Kur kjo ndodh. përmbajtja e vajit në lidhje me humbjen e aciditetit. përfshi ngjyrën e jashtme të frytit si edhe ngjyrën e tulit. cilësia mund të komprometohet rëndë.6 Pamja e frytit të pjekur në pemë Figura 13. Ka disa metoda për përcaktimin e kohës së vjeljes. lenticelet bëhen më pak të dukshme ndërkohë që fryti maturohet dhe piqet. i cili paraqitet si njolla të kafenjta në fryt. Vjelja me makineri mund të realizojë vjeljen e deri 80% të frutave. Mavijosja (dëmtimi). mund të marrim shumë produkte të ullirit për tavolinë. ullinj me ngjyrë të zezë natyrore apo ullinj që nxihen pas oksidimit në një terren alkalin.©POM AL Figura 13. Ullinjtë për tavolinë vilen kur kanë arritur pjekjen e mjaftueshme me qëllim që të merret prodhimi i dëshiruar.th. Periudha e vjeljes varet nga prodhimi i synuar. qoftë si përqindje e peshës së freskët ose të thatë ashtu edhe përbërjes. 1.m. që nga fryti i plotë (ndonjëherë me bërthamë të hequr dhe i mbushur) e deri në brumin e ullirit.

edhe pse ullinjtë që kanë ngjyrë të zezë natyrore nuk ka Figura 13.ullinjtë janë në shëllirë ato i nënshtrohet fermentimin e maturimit për vjelje. për të përshk. të përgjithshme të përpunimit.timit. afati kohor i etapave të përpunimit mund udha e vjeljes është vjeshta. por ullishtarët. Kategorizimi fillon me për të hequr një pjesë të hidhësisë. . ekzistojnë disa tregues për përcak. temperaturat bien. me gjithë deri në kategorinë 7. Soda kaustike lihet të depërtojë datit të lëngët lëbardhë kur shtypet dhe se sa lehtë thuajse deri në bërthamë.më lart është ajo e prodhimit të ullinjve të zinj ‘Kaltet nga të gjelbër në të zinj natyrorë. vjelja mund të përcaktohet produktit përfundimtar të kërkuar dhe kushteve edhe nga rreziku i ngricave. Mund të matet forca shkulëse e frytit. Zero pikë nënkupton ullinjtë që kanë ‘lëkurë pas në uthull vere përpara se të zhyten në vaj ulliri. bluhen përpara shtypjes (presimit). periudhë në të cilën të ndryshojë sipas kultivarit. Ullinjtë. u hiqet bërthama dhe mbushen) dhe që koha më e mirë për vjelje është kur parashiko. het madhësia më e madhe.embull. Soda kaustike largon përbërësin e hidhësisë së ullirit. Pas fermentimit ato mund të përpunohen nërisht ato të ullirit të tavolinës. Një Prodhimi i vajit të ullirit kërkon një presë dhe fryti ulliri mund t’i duhen 6 javë për të kaluar nga shumica e presave të ullinjëve janë ose makinkategoria CI e barabartë me 1 (e verdhë e gjelbër) eri hidraulike ose centrifugale. Shëllira është një dhe kur përdridhet. përpunimi i ullinjve të tavolinës ka të bëjë me një trajtim me sodë kaustike (finjë) (1. Së fundi.paketohen.9 Bërthama (farëra) të ullirit Si parim i përgjithshëm. të gjelbër gëlqere’. ndërsa shtatë ullinjtë që kanë ‘lëkurë të zezë dhe tul tërësisht të ngjyrosur ‘.lamata’ sipas stilit grek. ato zhyten më zero. veça. Përpunimi i frytit mund ta bëjë atë të zi.sh. mund të vendosin më tej (p. duke qenë se peri. 108 vilen kur CI = 1. nën.6% hidroksid natriumi). Fryti mund të vlerësohet për praninë e eksu. Ndërkohë që Në praktikë. Një teknikë përpunimi deri diku e ndryshme me atë të përshkruar Duke qenë se diapazoni i ullinjve të tavolinës luha. Ky produkt përpunohet ruar ullinjtë është konceptuar një indeks i ngjyrës duke i shpëlarë në ujë ose shëllirë ullinjtë e zinj së lëkurës dhe tulit (CI). Frutat që do të përpunohen si ullinj të zinj mund të vilen përpara se të kenë ndryshuar ngjyrë në masë të konsiderueshme. Kjo për shkak se çmimi që paguhet për frytin përcaktohet kryesisht sipas Kjo teknikë përpunimi ka edhe variante. tretësirë me 5 – 6% klorur natriumi. gjendjes së frytit.sa ullinjtë e zinj.ULLIRI Figura 13.8 Pamje e tulit të ullirit nevojë të trajtohet. Ullinjtë e gjelbër kanë më shumë hidhësi se 4. Ullinjtë e gjelbër të tavolinës bërthamë. oleuropei3.3 – 2. Për shmadhësisë ose peshës. një glukosid. e më pas ullinjtë shpëlashkëputet bërthama nga tuli kur pritet tërthorazi hen (numri i shpëlarjeve dhe kohëzgjatja e tyre ndryshon) dhe më pas kripen.

©POM AL 109 . Nëse temperatura në të cilën ndodh procesi i presimit nuk është më e lartë se temperatura e dhomës. aroma dhe veçoritë organoleptike të vajit nuk ndikohen nga metoda e ekstraktimit. Lëngu i presuar lihet pezull dhe vaji dekantohet nga maja e lëngut. ndërsa vaji emërtohet vaj i virgjër. që ka të bëjë me përdorimin e vaskave prej çeliku i pandryshkshëm është e rëndësishme. Vaji me cilësi të lartë duhet të ketë një përmbajte aciditeti të ulët (më pak se 1%) dhe të mos ketë të meta në shije. pastërtia. Në këto kushte. atëherë ullinjtë janë të presuar në të ftohtë. shtresohet në presë dhe ushtrohet trysni. Nëse duam të garantojmë cilësinë e vajit. Nëse përdoret presë hidraulike.Bluarja prish qelizat vajore. brumi përhapet në tapete najloni.

ULLIRI 110 .

.

Prania e pemëve të egra të agrumeve në Papeda dhe Eucitrus. qoftë nëpërmjet përmirësimit gjenetik të vetëdijshëm. Përdorimi dhe kultivimi i tyre në Kinë është praktike.agrumeve janë të pasigurta. limoni dhe qitron në Haiti në ud. Gjinia Citrus është ndarë në dy nëngjini. dhe libri i parë kinez të frutave ‘të rinj’ në diapazonin ekzistues. sidoqoftë.1. grupimi hëtimin e tij të dytë (1493). të tilla si nërënxa dhe limoni. Tabela 14. mendohet se i kanë sjellë agrumet. agrumesh. njihet për origjinën e vonë të tij. të sjellë nga tregtarët arabë. maxima dhe Citrus të qitros në pellgun mesdhetar. hibrideve dhe të harasë. mutaagrumet në Amerikën e Jugut. Si rrjedhojë. Nëngjini Eucitrus përmban pellgun e lumit Zambezi mund të shërbejë si fakt të gjithë speciet që prodhojnë fruta të ngrënshëm. Si rezultat. kjo nënkupton një vazhdim të shtimit regjistruar që në 2200 p. grejpfryti. të cilët Një specie e rëndësishme e agrumeve.Origjina dhe prindërit e shumë seleksionimeve të tuar portokallin. Bimë të tjera sinensis (portokalli). Portokalli i ëmbël mund të ketë mbërritur në Lindjen e Mesme gjatë periudhës së Kryqëzatave (1099 – 1291).©POM AL Speciet e agrumeve hibridizohen lirisht: janë XIV. nga Azia në Lindjen e Mesme Është përshkruar në Inditë Perëndimore rreth dhe Palestinë. Nga pikëpamja dore. Hamendësohet se e ka prejardhjen si mutaalet e tyre për Gostinë e Faltores. hibridizimit dhe seleksionimit ashtu edhe nëpërPërhapja e mëvonshme e agrumeve të kultivuara mjet hibridizimit rastësor ose mutacionit. ‘West Indian’) ‘Eureka’.1 Taksonomia e përgjithshme e rues parapëlqejnë ta datojnë ardhjen në Evropë agrumeve rreth viteve 1480. AGRUMET përshkruar si hibride ndërllojore ashtu edhe ato Agrumet janë vendase të zonave tropikale. në jug të Sa. Citrus medica.14. që ka patur një ardhje më të hershme. nën.ka probleme të konsiderueshme.e. ‘Lisbon’ ‘Etrog’ ‘Marsh’ ‘Clementine’ ‘Okitsu’ ‘Valencia’ ‘Seminole’ 111 .Disa prej specieve të agrumeve. Amerikën e Veriut cioni dhe poliploidia brenda specieve të agrumeve. Kontakti romak cion sythor rastësor i Citrus maxima (pumelo) ose me Palestinën çoi në përhapjen e vazhdueshme si hibrid rastësor ndërmjet C. ndoqën rrugën e qitros. dhe në Karaibe.s. taksonomia e agrumeve tropikale dhe zonave të musonit të Azisë juglin.1 Emërimi botanik dhe i zakonshëm i disa specieve e të afërmve të Citrus Emërimi botanik Citrus aurantifolia Citrus aurantium Citrus limon Citrus maxima Citrus medica Citrus x paradisi Citrus reticulata Citrus unshiu Citrus sinensis Citrus x tangelo Poncirus trifoliata Emërtimi i zakonshëm Limeta Nërënxa Limoni Pumelo Qitro Grejpfryti Mandarina Mandarina satsuma Portokalli Tanxhelo Portokalli trigjethësh Kultivarë shembull(j) ‘Mexican’ (sin. Thuhet se Kolombi e ka transpor. Hebrenjtë e përdorën qitron në ritu1750. Kolonët holandezë i dhe klasifikimi i kultivarëve të agrumeve ka qenë kultivuan agrumet në Kepin e Shpresës së Mirë pas i vështirë. tregti përgjatë bregut lindor të Afrikës deri në Sofala përpara stabilizimit të evropianëve në Kepin e Shpresës së Mirë. duke filluar me Citrus x paradisi.brendallojore. Ekzistojnë shumë seleksionime kultivarësh të daEksploratorët evropianë dhe kolonizimi i përhapën llueshëm që e kanë origjinën nga hibridizimi. të cilët bënin afërme të agrumeve janë renditur në Tabelën 14. për agrumet daton në 1178. i detyrohet më shumë tregtarëve arabë. vitit 1652. qitron. shumë shk.

2 Sythat e agrumeve 112 .1 Forma e pemës së agrumeve Figura 14.AGRUMET Figura 14.

Për rritjen e suksesshme të një agrumishteje. duke ofruar embrionin seksual dhe farëfilizat që rezultojnë mund të identifikohen dhe të eliminohen. mandarina ‘Clementine’ dhe pumelo.3 Lastarë vegjetativë të agrumeve Tabela 14.2 Toleranca ndaj kushteve të verës së freskët dhe dimrit të ftohtë të disa llojeve dhe nën shartesave të Citrus Më tolerantet Dimër i ftohtë Portokalli trigjethësh Mandarina Tanxhelo Portokalli Limoni ‘Meyer’ Limoni Limeta Grejpfryti Verë e freskët Portokalli trigjethësh Limoni Mandarina Limoni ‘Meyer’ Tanxhelo Grejpfryti i Zelandës së Re Portokalli Limeta Grejpfryti Farëfilizat e ndryshëm të agrumeve mund të përdoren për nënshartesa.2). kanë një kompozim gjenetik identik me bimën mëmë.Shumë specie agrumesh shfaqin gjendjen e embrionisë së shumëfishtë brenda një fare të vetme. Kërkesat për temperaturë të agrumeve që mund të rriten në kushtet e klimës së freskët mund të shihen nga dy pozicione: toleranca 14. Figura 14. ashtu sikurse edhe të afërm të tjerë të agrumeve që nuk përdoren rëndom 14. këto embrione dhe bimët që mund të prodhohen prej tyre.4 Nënshartesat Më të ndjeshmet 113 . kemi thuajse 100% siguri që kemi marrë një popullatë klonale. 14. duhet të përdorë material bimor i cili është i shëndetshëm dhe zgjidhet për t’iu përshtatur kushteve të rritjes që do të përjetohen. ashtu si me çdo pemëtore. Disa bimë që nuk prodhojnë rëndom farëra poliembrionike janë limoni ‘Meyer’. e nëse eliminojmë bimët anormale dhe të pafuqishme. Embrionet e tjera formohen në indin nukleomik dhe quhen embrione nukleomike.3 Zgjedhja e materialit bimor ndaj të ftohtit të dimrit dhe toleranca ndaj kushteve të verës së freskët (Tabela 14. mund të shfrytëzohet performanca e rrënjës e kloneve të caktuara. Indi nukleomik ka origjinë tërësish amësore e për këtë arsye. Njëkohësisht duhet të merren në konsideratë kërkesat e tregut. Vetëm një prej këtyre embrioneve ka rezultuar nga shkrirja e gameve seksuale. Në këtë mënyrë. Kjo çon në mundësinë e prodhimit të popullatave klonale nga fara. Rritja e lastarëve nukleomikë në shtretërit e farërave priren të jenë uniformë.2 Poliembrionia ©POM AL Prodhimi i popullatave klonale nga farëfilizat kufizohen zakonisht në prodhimin e nënshartesave për të shartuar mbi to mbishartesat.

4 Tipare të gjetheve të agrumeve. portokalli (majtas) dhe limoni 114 .AGRUMET Figura 14.

pemë e madhe Fuqi e kufizuar.Mirë Citranxhi Troyer 115 . më e pakët se pema standarde Mirë Limoni athët Dobët Portokalli Disi Nërënxa Disi Mandarina Cleopatra Mirë si lloje prodhuese. një ndikim të përgjithshëm xhuxhëzues mbi rritjen e pemës dhe prodhimit të frutave me cilësi të mirë. është ndoshta vendase e Kinës qendrore dhe Indisë verilindore dhe ka mbërritur në pellgun e Mesdheut pak kohë pas limonit. Kjo veçori pasqyron natyrën e saj gjetherënëse. nënshartesat e limonit të athët kanë tolerancë të dobët ndaj të ftohtit. Sidoqoftë. madhësi peme standarde Rritje fillestare e ngadaltë.5 Portokalli Qëndrueshmëria dimërore Fuqia rritjes dhe madhësia e pemës E hershme. sinensis. madhësi peme standarde Fuqi e kufizuar. përMirë. E rozis. C. Portokalli trigjethësh ofron edhe atribute të tjera.Tabela 14. 14. Parapëlqen Mirë. Prodhimtaria cilësi e cilësi fryti e dhe cilësia cilësi e lartë.3. rritje e fuqishme Disi . të mira. Marrja në konsideratë e nënshartesës që duhet përdorur për Portokalli. Farërat janë transpor- ©POM AL ndonjë kultivar agrumesh të përzgjedhur duhet të merret në konsideratë një diapazon të atributeve të njohura ose veçorive të cilëndo nënshartese të marrë në konsideratë. Disa prej nënshartesave të përdorura më rëndom dhe veçoritë e njohura të tyre paraqiten në Tabelën 14. madhësi peme standarde Standarde në të madhe. për shembull portokalli trigjethësh. Anasjelltas. Poncirus trifoliata. e dhe ekzodhe psotristecën. të mira. Kemi një diapazon të gjerë të nënshartesave të përmendura në literaturën botërore. të mira. rendimente Rendimente Rendimente Rendimente Rendimente Rendimente të larta. e tristecën. frutat priren të kenë cilësi të dobët. të mira.3 Karakteristikat e nënshartesave më të përdorshme të agrumeve (Citrus) Trigjethëshi Fuqi e kufizuar. për shembull. kërkojnë tipa toke të lehtë dhe japin një pemë të madhe e të fuqishme. shkon Toleranca ndaj jashto toka të Mirë Mirë Mirë më mirë në tokave të rënda tokat shumë ekuilibruara toka ranore gëlqerore dhe të kulluara mirë Toleranca ndaj sëmundjeve Mirë Dobët Dobët Mirë Dobët Mirë rrënjore Toleron Toleron Toleron tristecën ekzokortis Toleron Toleron Toleron tristecën. me nivele prodhimtarie shumë të mirë. lartë fryti. e Toleranca ndaj tristecën ndjeshme kortis. tepër ndjeshme ndjeshme viruseve dhe ekzondaj ekzondjeshme e ndjeshme ndaj ekzondaj ekzokortis kortis ndaj psorondaj kortis kortis zës tristecës Shumë e fuqishme. ndoshta nga shekulli i 15të. fruta pakëz fruta pakëz cilësi e mirë. fruta fryt i madh të vegjël të vegjël fryt i madh por pakëz i të mëdhenj vogël Disi. Portokalli trigjethësh nuk prodhon fruta komercialisht të ngrënshëm por bima ofron tolerancë të mirë ndaj të ftohtit kur përdoret si nënshartesë. të larta. dobët. fuqi e kufizuar. përfshi tolerancën ndaj tokave relativisht të rënda.

të tillë si ‘Valencia’. p. Sidoqoftë. sezoni i vjeljes Portokalli përdoret si fryt për konsum të freskët. për shembull. Disa forma të ndryshme. Prodhimi i luleve mund të ndodhë gjatë një pjese të mirë të vitit në Prodhuesit kryesor janë Brazili. rritja e bujshme pranverore sika.AGRUMET Tabela 14.5.4 Karakteristika botanike. Pemë e vogël.1 Frytëzimi dhe vjelja Kultivarët kategorizohen në grupe sipas sezonit të vjeljes. të hershme. Lëngu mund të ekstraktohet dhe tregtohet në Zakonisht. me konserva. Duke përdorur kultivarë të ndryshëm. jnë në mënyrë partenokarpike. lulëzimi i bujshëm kryePeriudha e lulëzimit sor në pranverë – fillimi i verës Periudha e pjekjes së frutave Mesi i dimrit deri në fundin e verës.rritje të re. Pjalmimi i kryqëzuar dhe vetëpjalmimi është i mundshëm. siç është ‘Washington navel’. Disa kultivarë nuk prodhojnë pjalm të gjallë dhe mund të Pjalmimi zhvillojnë fruta partenokarpikë pa farë. 14.5 Lulet e agrumeve. Amerikës së Jugut dhe Amerikës Qendrore dhe Veriore. SHBA dhe Mek. kërthizorët. të mesme dhe të vonë.1 tuar nga Kolombi në Haiti (1493) dhe bima përhapet më pas përmes Indive Perëndimore. kanë një numër të vogël farërash Diferencimi i sythave ndodh në mesin e verës. i përqendruar dhe i tharë. në mungesë të pjalmimit të kryqëzuar. mund të zgjatet deri në një periudhë 6-mujore. i kultivarë. portokalli (majtas) dhe limoni 116 . Disa kultivarë. diferencimi lulor ndodh Sythat lulorë përpara rritjes së bujshme në fund të pranverës Gjethembajtëse. ZaPeriudha e çeljes së sythave konisht ka të paktën dy rritje të bujshme çdo vit Mund të vazhdojë për një periudhë të zgjatur. anatomike dhe fiziologjike të portokallit Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Portokalli Citrus sinensis Shih Tabelën 14. kështu që nuk kemi periudhë të tillë çelje sythi. lidhja e fryti nuk përbën problem. gjethembajtëse deri në 10 m. ku në agrumishte mbahen ndërmjet 3 dhe 1 m Seksualiteti Zakonisht dyseksore Zakonisht nga insektet. në varësi të kultivarit Rritja e frytit dhe lastarëve Lakore rritje sigmoidale Madhësia dhe forma e pemës Figura 14. është periudha e lulëzimit më e zakonshme. frytëzongrirë.sh.

E papërshtatshme për tropikët me lagështi të lartë. Përdorimi ndahet në dy të tretat dhe një e treta në dimër dhe fundi i verës përkatësisht. Pas vjeljes. Shumica rriten në gjerësi gjeografike 23. Shkulja ose ‘vjelja me thyerje’ është e pranueshme nëse fryti mund të hiqet pa dëmtuar pemën. Fryti mund të pritet me gërshërë ose të shkulet nga pema. duhet bërë kujdes që lëkura të mos dëmtohet ose gërryhet dhe mund të vishen dorashka.0° Në kushtet e rritjes joaktive mund të tolerojë – 5°C (me kalitje në muajt e dimrit). duke qenë se ekspozimi i vazhdueshëm i tokës së lagësht zbraz si nivelet e lagështisë në tokë dhe lëndën organike. pasi cilësia e lëkurës ulet dhe rritet prekja nga sëmundjet Luhatet sipas nënshartesave por përgjithësisht e mirë E mirë. bimët tokëmbuluese dhe mbjelljet me bar të përhershme mund të përdoren në rastet kur mund të ruajmë nivelet e lagështisë. 14. Frutat kategorizohen sipas madhësisë dhe frutat që nuk plotësojnë standardin kategorizohen ulët ose eliminohen.25 kg Gjatë vjeljes. parapëlqehen tokat e sheshta Parapëlqen toka të lehta e të kulluara mirë.45 kg dhe K – 0.5°C.2 Teknologjia e kultivimit Frutat me cilësinë më të mirë prodhohen në zonat me verë të nxehtë e të thatë. Në fryt duhet të lihet një sumbull e kërcellit. Kontrolli i sëmundjeve dhe dëmtuesve kërkon një përzgjedhje të kujdesshme të materialit bimor përpara mbjelljes. është e mundur që të shkurtohen lastarët fryt-bartës deri në lastarin anësor më të afërt e më të ri. Zgjedhja e nënshartesës mund të zgjasë diapazonin e tokës: parapëlqehet diapazon pH 5 .5 Kërkesat klimatike. ku ka ujitje në dispozicion për të garantuar rritjen dhe zhvillimin e frytit. Bimët duhet të jenë të pastra nga viruset dhe mykoplazmat. bimësia tjetër duhet të hiqet. Në këto kushte.Tabela 14. E mirë – kultivohet që nga zonat e lagështa të Brazilit dhe Floridas në Kaliforninë dhe Australinë Mesdhetare. Ruajtja afatshkurtër mund të realizohet në kushtet të ajrosura dhe të freskëta (nën 15°C). Vektorët e sëmundjeve duhet të kontrollohen në pemëtore pas mbjelljes së pemëve.40 kg. deficitet ujore mund të jenë të rënda dhe përdorimi i ujitjes duhet të marrë në konsideratë kërkesën shtesë nga bimësia konkurruese ndërmjet pemëve. pedologjike dhe hidrike të portokallit Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Rritja mund të ndodhë ndërmjet 13 dhe 40°C. 117 . nëse kjo hiqet. Plehërimi i gjelbër. frutat lahen dhe mund të dyllosen gjithashtu. Rekomandimi i përgjithshëm për një pemë të rritur është: N – 0. Fidanët duhet të vijnë nga fidanishtet të pastra nga patogjenë që përhapen në tokë. Nëse frutat vilen duke i prerë me gërshërë. duke hequr sumbullën ose gërvishtur lëkurën e frytit. Në kushtet e rritjes aktive. këshillohen breza mbrojtës për zonat e rrahura nga era Përdoren kodrat dhe grykat për kullimin e ajrit dhe në rajonet e freskëta faqet me kundrejtim ekuatorial. fuqisë së rritjes dhe tokës.5 – 40. gjeografike. I ndjeshëm ndaj përmbytjes ©POM AL Kërkesat për ushqyes Pjekja e frytit nuk ndodh pasi fryti është vjelë. 0°C shkakton dëm të rëndë Kërkohen reshje të shpërndara mirë prej afro 850 mm E dobët – shih tolerancën ndaj lagështisë. ngjyra e lëkurës mund të ndryshojë nga e gjelbër e çelur në portokalli.8 Analiza gjethore po përdoret gjithnjë e më shumë për përcaktimin e nevojave minerale. P – 0. në të kundërt.5. Prashitja e rregullt mund të mos jetë një metodë e kënaqshme për kontrollin e barishteve të padëshirueshme dhe barërave. Muajt verorë duhet të kenë temperatura mesatare mbi 15. fryti priret më shumë të kalbëzohet. Në të kundërt. Shpesh kaq është e mjaftueshme si krasitje për pemët e rritura. Kërkesa për azot është e lartë. Doza përcaktohet sipas moshës së pemës. Ruajtja për disa muaj mund të realizohet në 3 – 8°C me lagështi 85 – 90% LR. Megjithatë.

Ndarja e sumbullës nga fryti nxit kalbëzimin Në kushte temperature të freskët dhe ventilimit mund të ruhen për 3 – 10 javë. shpesh 8 – 12 sezone pas mbjelljes prodhimin e plotë Rendimentet e Në vitin 3 – 4: 2. • Kërthizor. Zona të veçanta kultivimi kanë sëmundje të veçanta • Rrumbullak (i) ‘Hamlin’ – prodhimtari e lartë. Sëmundje të Patogjenët dhe rëndësishme virusale janë tristeca dhe ekzokortis. çimkat.3 m distancat) ndërmjet bimëve Pema ka prirje natyrore për të marrë një formë rrumbullake. kalbëzimi i kafenjtë dhe kalbëzimi i qafës. Ndonjëherë përdoret krasitje e mekanizuar e tipit gardh (hedging) Rrallimi Zakonisht nuk praktikohet Zakonisht sipërfaqja mbahet e zhveshur dhe e pastër (me herbicide ose kultiMenaxhimi i dyshe. është e mundur përdorimi mesë së agrumishtet i plehërimit të gjelbër dhe bimëve tokëmbuluese. i vonë (fundi i dimrit – pranverë). Në rastet kur këto janë të dëmtuesit kryesorë pranishme. Në vitet e para. Nënshartesat farore mund të jetë gjenetikisht identike nëse përdoren farëfiliza nukleomikë Nënshartesa Të ndryshme. Disa kultivarë. (ii) ‘Valencia’ – prodhimtari mesatare në të lartë. I përshtatet klimës mesdhetare. shih Tabelën 14.5.AGRUMET Tabela 14. Nëse lagështia e tokës është e përshtatshme. tripset.sh. mesme. nuk shkon mirë në zonat me temperatura të larta. breshkëzat. Trajtohet me kujdes (dorashka). midis të cilëve janë: Si rregull përdoret shartimi me syth dhe shartimi me kalem i mbishartesave të Shumimi përzgjedhura mbi nënshartesa farore. hershmëri (vjeshtë – mesi i dimrit). gjethepërdredhësit. Gjatë vjeljes. ‘Sanguinello’. me pjekje të • Të pigmentuar.6 Aspekte agroteknike të kultivimit të portokallit 14. me cilësi të shkëlqyer.5 – 5 t/ha pritshme Në vitin 8 – 12: 20 – 40 t/ha Jeta produktive e 20 – 30 vjet zakonshme Vilen me dorë pas kampionimit dhe testimit për përmbajtjen e sheqerit. 118 .3 Kultivarët Kultivarët janë të shumtë. veçanërisht gjatë natës. Përdoret pak ose aspak krasitje e pemëve prodhuese por hiqen degët e vjetra dhe thithakët.4). zgjedhja e nënshartesës është e rëndësishme (shih Tabelën 14. por përvoja e kohëve të fundit sugjeron Largesat (hapësirat. p. ‘Washington navel’ – prodhimtari më e ulët se ‘Valencia’. Ka mjaft klone të përmirësuara. Metoda e vjeljes Vilet me këputje nga pema ose pritet me gërshërë pranë sumbullës së kërcellit. cilësi e dobët. i përdorur kryesisht për lëng.vator). krasitet për të formuar skeletin. ‘Tardocco’. ‘Moro’. Krasitje më e rëndë mund të kërkohet për të mbajtur pemën në madhësinë e caktuara. Baza e pemës duhet të mbahet e pastër Periudha e vjeljes së Rendimente të vogla në sezonin e tretë parë Periudha deri në Luhatet sipas klimës dhe nënshartesës. Ruajtja Etileni mund të përdoret për të ç’gjelbëruar frytin Sëmundje dhe dëmtues kryesorë janë morri i zi.3 Tradicionalisht në kuadrate 3 – 5 m. Ato kërkojnë klimë mesdhetare. degëzat frutore Formësimi dhe krasitja mund të shkurtohen deri në degëzat e reja anësore. mbjelljen në largesa më të ngushta brenda rreshtit deri në minimumi 1.

sinensis dhe C. anatomike dhe fiziologjike të limonit Pjesa dërrmuese e nënshartesave të rekomanduara për limonët (dhe frutat e tjerë acidë) nuk përfshijnë portokallin trigjethësh (P. trifoliata). Pemë e vogël.14. kanë prodhim të vazhdueshëm gjatë shumicës së sezoneve. Është i lidhur ngushtë me qitron. edhe pse disa prej këtyre limonëve nuk janë limonë të vërtetë. • Grupi ‘Verna’. Limoni është kultivuar në Evropë që nga koha e eksplorimeve evropianë në Amerikën e Jugut. Klima më e mirë për kultivimin e limonit duket se është ajo e thatë me vera të nxehta. Meksika. Prodhimi botëror i limonëve dhe limetave është afro 20% e portokalleve.1 119 . verë e vjeshtë. por zakonisht me lartësi 3 Madhësia dhe forma e pemës – 7 m. gjithashtu popullor në Kaliforni dhe Australi. ZaPeriudha e çeljes së sythave konisht ka të paktën dy rritje të bujshme çdo vit Periudha e lulëzimit Mund të vazhdojë gjithë vitin por sezoni kryesor është pranvera Mund të vilet gjatë gjithë vitit ndërkohë që fryti maturohet. Këto periudha janë të gjata dhe periudha është më pak e sinkronizuar se sa tek agrumet e tjera. Për shembull. Frutat partenokarpikë mund të formohen edhe nëse pjalmimi nuk çon në pllenimin e vezës Sythat lulorë Shih portokallin Gjethembajtëse. të tillë si ‘Lisbon’ dhe ‘Eureka’. të kultivuar në Spanjë. India dhe Argjentina janë prodhuesit më të mëdhenj. gjethembajtëse.8). Shumë shpejt u çua në Inditë Perëndimore (Kolombi më 1493) dhe Amerikën e Jugut. Limoni është njohur dhe tregtuar nga arabët në shekullin e 10të. kështu që nuk kemi periudhë të tillë çelje sythi. Megjithëse limonët janë tolerantë ndaj verërave të freskëta. ato janë shumë të ndjeshëm ndaj luhatjeve të skajshme dhe të befta të temperaturës. limeta dhe qitro vendosen përgjithësisht në një grup të quajtur si fruta agrumesh të athët.1 Materiali bimor Ekzistojnë shumë kultivarë limoni të emërtuar. limoni ‘Meyer’ është një hibrid. Ka tre episode rritje të bujshme në vit: Rritja e frytit dhe lastarëve në pranverë. ndoshta ndërmjet C. pjalmimi i kryqëzuar dhe vetëpjalmimi Pjalmimi janë efikas. E ka origjinën në Azinë juglindore dhe në veçanti në rajonin himalajan lindor të indisë dhe gjithashtu Burmës (Mianmarit). ka dy kultivarë kryesor – ‘Lisbon’ dhe më pak toleranti ndaj ngricës ‘Eureka’. ©POM AL 14.7 Karakteristika botanike. Shih Tabelën 14. deri në 10 m. Vendet e tjera të renditur si prodhues kryesor të limonëve dhe limetave përfshijnë Brazilin. Vjelja kryhet kryesisht në dimër dhe pranverë. Kinën. Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Limoni Citrus limon Tabela 14. ka një sezon kryesor në fund të dimrit deri në mesin e verës dhe një më të vogël në dimër .6. Kalitja e indit bimor nuk induktohet lehtë dhe ky është ndoshta shkaku i mungesës së tolerancës ndaj kushteve të skajshme (Tabela 14. Ka tre grupe kultivarësh: • Grupi ‘Femminello’. Degët janë gjembore dhe të fuqishme. Spanjën. Cilësia e frytit është gjithashtu e ulët.6 Limoni Limoni. limon. Limoni ‘Meyer’ është mjaft i njohur sepse është më i përshtatur në rajone më të ftohta se sa kultivarët standard të limonit. i kultivuar kryesisht në Itali. Limonët shartohen zakonisht me syth mbi nënshartesa portokalli. me një rritje më të hershme krahasuar me speciet e tjera të agrumeve Seksualiteti Dyseksore Zakonisht nëpërmjet insekteve.pranverë. Limoni përdoret veçanërisht për lëngjet dhe përgatitjet e ushqimit dhe nuk shitet në vëllime të mëdha si fryt i freskët. Sezoni Periudha e pjekjes së frutave kryesor i prodhimit: dimër – pranverë Nuk kemi çelje sythash tipike. Kjo nënshartesë zakonisht nuk rekomandohet për shkak të potencialit për ndërveprimin nënshartesë – mbishartesë nëse ka ndonjë virus latent qoftë tek portokalli trigjethësh ashtu edhe limoni. SHBA dhe Turqinë. • Grupi ‘Sicilian’.

Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Tabela 14. gjeografike. veçanërisht në zona të ngrohta Ndryshon sipas nënshartesës por përgjithësisht e mirë. Limonët janë më tolerantë krahasuar me portokallet ndaj temperaturave të freskëta të verës. cilësia e frytit ulet. Fryti do të ‘kurohet’ gjithashtu kur mbahet për një periudhë të shkurtër në një vend të ajrosur mirë me temperaturë të freskët të njëtrajtshme. Vendmbjelljet e mbrojtura nga erërat e ftohta dhe mbizotëruese janë të dëshirueshme në disa rajone Zgjedhja e nënshartesës do të ndikojë mbi diapazonin e tokave. Thatësira shkakton rrëzimin e gjethes dhe fryti dhe jep fruta të vegël Jo e keqe. Gjatë kurimit.4. pedologjike dhe hidrike të limonit Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes 120 Shih Tabelën 14.6 Fruta agrumesh të pamaturuar.8 Kërkesat klimatike. trashësia e lëkurës zvogëlohet dhe përqindja e lëngut rritet.6. Limonët kanë një kërkesë K më të lartë se sa agrumet e tjera. me përjashtim të limonit ‘Meyer’ janë një prej agrumeve më pak tolerante ndaj ngricave Nevojiten reshje të shpërndara mirë në diapazonin 800 – 950 mm E dobët: i ndjeshëm ndaj përmbytjes Cilësia e frytit bie dhe cilësia e lëngut ulet me rritjen e niveleve të ujit Jo e mirë. Nuk pëlqen kushtet e lagështa.AGRUMET Figura 14. druri mund të jetë i brishtë dhe ka gjasa të dëmtohet në kushtet e erës së fortë Përdoren kodrat dhe grykat për kullimin e ajrit dhe në rajonet e freskëta faqet me kundrejtim ekuatorial. të paraqitur edhe në prerje tërthore 14. Prekja nga sëmundjet rritet. Nuk toleron klimat tropikale Limonët.5. Parapëlqehet një tokë me thellësi 1 m.2 Vjelja dhe kujdesi Maturimi në agrumet acide është ndonjëherë i vështirë për t’u përcaktuar nga pikëpamja pamore dhe mund të kampionohen fruta 6 cm diametër apo më të madh për të matur përmbajtjen e lëngut dhe acidit. e ajrosur dhe me kullim të pranueshëm Shih Tabelën 14. Cilësia e frytit mund të zvogëlohet me përdorimet e azotit .

spërkatjen dhe ajrimin e lehtë Rrallimi E pazakontë Mekanizimi i dyshe. ato bëhen më pak të lëngshme dhe palca nën lëkurë rritet në trashësi. por mund dhe mund të kombinohet me heqjen e degëve të të ketë lulëzim në lastarët e rinj anësor që do të brendshme.plehërimi.6) Ruajtja Shih Tabelën 14. Kjo lejon afrimin tek trungu dhe tave mund të kombinohet me shkurtimin e lasta. Prandaj. 121 . Tradicionalisht me hapësira të gjera deri në kuadrate 7. Trajtimi bëhet me dorashka.3 Krasitja e degëzave frutore anësore Pema e limonit prodhon fruta në degëzat anësore përreth ‘fundit’ të pemës. mund të vilen përpara ngjyrimit të plotë për t’i dhënë kohë transportit.6.9 Aspekte agroteknike të kultivimit të limonit Shumimi Pesha e frytit në anësore priret gjithashtu të rezultojë në përkuljen e degëve dhe varjen poshtë të tyre. sore më të afërt e më të re. tani shpesh largedistancat) sat reduktohen në 1. Ndonjëherë praktikohet Formësimi dhe krasitja krasitja e mekanizuar si gardhim (hedging) dhe prerja e majave për t’i mbajtur pemët në madhësinë e kërkuar.Shih Tabelën 14. nëse frutat lihen në pemë për shumë kohë pasi është arritur maturimi.6. Në këto last. Sidoqoftë.6.0 m ndërmjet bimëve Shih Tabelën 14. Prerja nga poshtë praktikohet për të hequr degët fundet e ulëta. Tabela 14. po kështu edhe limoni i athët (citronela) Largesat (hapësirat.zona nën kurorën e pemës.dit’ nga poshtë.Anasjelltas.një procedurë e përdorur për të shkurtuar degët arë. Limonët janë shumë të ndjeshëm ndaj sëmundjeve specifike dëmtuesit kryesorë të agrumeve. nuk ka zhvillim lulor të mëtejshëm. ‘Villa Franca’ dhe ‘Genoa’. Prerja nga poshtë është të gjata të cilat kanë origjinë të afërt. me synim hapjen dhe ngritjen e ‘fundalin prapa frytit në maturim. Të përshtatshëm janë portokalli dhe nërënxa.6. Degët mund të mbivendosen me njëra-tjetrën 14. Sipërfaqja e pastër e tokës mund të ndihmojë në zvogëlimin mesë së agrumishtes e rrezikut të ngricave Periudha e vjeljes së Rendimente të vogla fillojnë në sezonin e tretë parë Periudha deri në Ndryshon sipas klimës dhe nënshartesës. Fryti vilet gjithashtu në të njëjtën kohë duke e prerë bishtin e frytit dhe duke Mbishartesat e përzgjedhura shartohen me syth ose kalem mbi nënshartesa farore Portokalli trigjethësh nuk është i pranueshëm për ‘Eureka’. p.5 m. Për eksport. duke lejuar kositjen. duke shkurtuar kështu lastarët ekzistues.3 – 3.sh. vjelja e fru. Prodhimi i plotë: 8 – 12 vjet pas prodhimin e plotë mbjelljes Rendimentet e Në vitin 3 – 4: 5 – 10 t/ha pritshme Në vitin 8 – 12: 50 – 70 t/ha Jeta produktive e 20 vjet zakonshme Limonët duhet të vilen kur është zhvilluar ngjyra e verdhë e plotë. Gërshërët e krasitjes përdoren për të mojë në shërbimet agroteknike të tilla si ujitja dhe shkurtuar anësoret frytëzuese deri në rritjen anë. ka gjasa që krasitja e rregullt për të mbajtur një skelet të pastër do të ishte shumë e kushtueshme. por ‘Lisbon’ dhe ‘Meyer’ mund të jetë e kënaqshme në këtë nënNënshartesa shartesë.6 Patogjenët dhe Shih Tabelën 14. Mund Metoda e vjeljes të bëhet testimi i përmbajtjes së acidit por edhe brenda një peme mund të kemi nivele shumë të ndryshueshme. Pemët priren të japin lastarë të gjatë që varen dhe koklaviten me peshën e frytit. Pritet me gërshërë nga pemët (shih Tabelën 14. verrukoza ©POM AL lënë pjesën e ‘sumbullës’ të bishtit bashkëlidhur me frytin. gjë e cila mund të ndihrëve anësorë.

grupi i mandarinave të agrumeve është mjaft i larmishëm (Tabela 14. gjethembajtëse.10). është përhapur si në drejtim perëndimore ashtu edhe lindor. Me ndryshueshmëri në formën e pemës dhe pamjen e saj. Citrus reticulata (mandarina) Shih portokallin: vini re gjithashtu hibridet natyrore C. anatomike dhe fiziologjike të mandarinës 122 Mandarinë.sh. Zhvillimi i mëtejshëm i kësaj kulture ka ndodhur në disa zona gjeografike. nuk ka një bazë botanike për të diferencuar tanxherinat prej mandarinave. Seleksionime të kuqërremta të portokallit mandarinë me origjinë mesdhetare emërtohen dhe tregtohen si tanxherina. tanxherinë. Diapazoni i gjerë i kultivarëve. të tilla si ‘Temple’ por edhe hibride të krijuara nga njeriu të tilla si tanxhelot ‘Seminole’ dhe ‘RobFigura 14.4 Periudha e çeljes së sythave Dy rritje të bujshme në vit Periudha e lulëzimit Kryesisht në pranverë Kryesisht në dimër. Megjithatë. kjo periudhë mund të zgjatet duke mbjellë një Periudha e pjekjes së frutave diapazon të përshtatshëm tipash Lakore rritje sigmoidale. mandarinave dhe hibrideve. reticulata x C. Ekzistojnë hibride ndërllojore natyrore me tipare dhe shije të ngjashme me mandarinën. Ngjyra e lëkurës mund të ketë një nuancë më të kuqërremtë. duhet të inkurajohet pjalmimi i kryqëzuar. Shterpësia mashkullore ndodh në disa kultivarë dhe. Disa janë natyrshëm pa farë Sythat lulorë Shih Tabelën 14. aktualisht. megjithëse forma mund të jetë më e shtypur dhe zakonisht ka madhësi më të vogël. veçanërisht në Kinë dhe Japoni. p. disa autoritete e emërtojnë grupin e mandarinave satsuma Citrus unshiu.6 Pamja e frytit të pjekur në pemë inson’. satsuma. 14. tanxhelo Citrus unshiu (satsuma). Frutat pa farë mund të prodhohen pas rritjes së ovulës së dobët ose Pjalmimi shterpë dhe pas dështimit të pllenimit nga pjalmi i papajtueshëm. që tregon rrugët historike të transportit për në Evropën veriore. Tabela 14.7 Mandarina AGRUMET frutash. Portokallet mandarinë konsumohen përgjithësisht të freskëta ose në sallata Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Përshkrimet botanike më të shumta të mandarinave i japin kulturës emërtimin Citrus reticulata. Ky emërtim nënkupton një variant të dallueshëm të mandarinave të zhvilluar në Orient. mundëson një zgjedhje për t’iu përshtatur kushteve kli- . sinensis ‘Temple’. Ndonjëherë ka Madhësia dhe forma e pemës degë gjembore. për këtë. Mandarinat janë më të vogla dhe kanë një Rritja e frytit dhe lastarëve lëkurë që hiqet me më pak lehtësi se sa tek satsumat Mandarinat janë të kultivuara gjerësisht në rajonet e freskëta e të ngrohta nëntropikale dhe madje në zonat e ngrohta mesdhetare. reticulata x C. Mandarinat janë në gjendje të hibridizohen me mandarina të tjera dhe gjithashtu me specie të tjera të Citrus. Kësisoj. maxima ‘Tanxhelo’ Pemë e vogël. Shumë autorë pranojnë se ka dy ndarje kryesore brenda grupit të mandarinave. Mandarina e zakonshme e ka origjinën nga India verilindore dhe si pemë frutore. me lartësi nga 2 – 8 m. Si rezultat. mandarinat e zakonshme dhe mandarinat satsuma. Emërtimi tanxherinë vjen nga Tanxheri. Marok. C.Fryti i ngjason portokallit.10 Karakteristika botanike. mandarinat kanë rritje më të përpjetë se sa satsumat Seksualiteti Zakonisht dyseksore Mund të ndodhë si vetëpjalmimi ashtu edhe pjalmimi i kryqëzuar.

Aktualisht. reticulata. Prodhimi i përgjithshëm botëror vërtitet në 26Mt dhe është dyfishuar në 40 vitet e fundit. Grupi i mandarinave satsuma është më tolerant se sa frutat mandarinë/tanxhelo Shih Tabelën 14.8 Pamje e tulit të agrumeve 123 . pedologjike dhe hidrike të mandarinës Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Ndoshta e ndërmjetme ndërmjet limonit dhe portokallit për sa i përket reagimit ndaj temperaturave të freskëta të verës. Brazilin. Shkon mirë në zonat mesdhetare. emërtimi tanxhelo përdoret zakonisht për hibridet e ngjashme me mandarinat dhe për të gjetur emra të tjerë për hibride me tipare që janë më të ngjashme Figura 14. Emërtimi tanxhelo është kompozuar për të përshkruar hibridet ndërmjet këtyre dy prindërve.5 Shih Tabelën 14. me aromë dhe shije të dallueshme. Disa kultivarë mandarinash janë veçanërisht tolerantë ndaj të ftohtit dhe në gjendje të zhvillojnë qëndrueshmëri ndaj të ftohtit. Kina është prodhuesi më i madh i mandarinave. Tipari tërheqës i disa mandarinave është lëkura e çlirët e tyre. gjeografike. Bimët e tanxhelos kanë fruta me ngjyrë. pak farëra dhe jep prodhim të lartë.5 Shih Tabelën 14.Tabela 14. Cilësia dhe ëmbëlsia e frytit përmirësohen nga verërat e ngrohta Më tolerante se sa limoni dhe portokalli. që mundëson qërimin e lehtë. mandarinat e zakonshme janë më të vogla me lëkurë që hiqet më lehtë. Në krahasim me satsumat.5 E dobët Shih Tabelën 14. Turqinë dhe Italinë. Këto emërtohen zakonisht me emërtimin botanik C. 14. ‘Clementine’ është mandarina më e përhapur.5 Shih Tabelën 14.5 Shih Tabelën 14.5 ©POM AL matike të ndryshme.7.1 Materiali bimor • Mandarinat e zakonshme. Japoninë. Figura 14. megjithëse madhësia e vogël mund të përbëjë problem. Frutat janë shpesh të vegjël me segmente të vogla. ka aromë të mirë.11 Kërkesat klimatike. aromatikë. Fryti mund të jetë pa farë. megjithëse disa lloje të përfshira në këtë grup janë më saktë hibride. Hibridizimi i përsëritur me këto dy prindër ka prodhuar një gamë tiparesh të kombinuara. Vendet e tjera me prodhim të konsiderueshëm përfshijnë Spanjën.7 Pamja e frytit të vjelë me pumelon. Seleksionet e Hibridizimi sintetik i parë ndërmjet pumelos dhe mandarinës është bërë nga Webber dhe Swingle në 1897. në varësi të kultivarit.5 Shih Tabelën 14.

nënshartesës dhe klimës. ‘Temple’ dhe ‘Murcott’ janë hibride natyrorë të mandarinës dhe portokallit (këtij kryqëzimi jepet emri i përgjithshëm tanxhor). reticulata dhe C.AGRUMET Tabela 14. • Shumë prej hibrideve të mandarinave kanë kërkesa të veçanta për pjalmim të kryqëzuar dhe kultivuesit duhet të kërkojnë pjalmëzues të përshtatshëm për atë lokalitet. në veçanërisht hershmëria. në varësi të kultivarit.6. Zakonisht ruhet më pak në krahasim me portokallin Patogjenët dhe Shih Tabelën 14. • Satsuma. • Tanxhelot.6 Ruajtja Shih Tabelën 14. i cili shkon mirë në kushte të lagështa e të nxehta. agrume të tjera.4: 2. Figura 14. Mbjellja në kuadrate distancat) prej 5 m po i lë vendin mbjelljes në hapësira më të afërta brenda rreshtit Formësimi dhe Shih Tabelën 14.6 Ndryshojnë. maxima dhe disa kultivarë. ku është agrumi më i përhapur. Ka shumë seleksionime brenda satsumës dhe këto janë bërë për të patur cilësi më të mirë dhe sezon vjelje të zgjeruar. Fryti është më i afërt me mandarinën e zakonshme. Me më pak rëndësi është kultivari ‘Darcy’.12 Aspekte agroteknike të kultivimit të mandarinës Shumimi Nënshartesa klementinës kanë larmi të frytit dhe periudhës së pjekjes.6. Ky është një kryqëzim ndërmjet tanxhelosë dhe klementinës. Krahasuar me Largesat (hapësirat. mesë së agrumishtes Periudha e vjeljes së Rendimente të vogla fillojnë në sezonin e tretë parë Periudha deri në Prodhimtaria i afrohet maksimumit rreth vitit të 12 prodhimin e plotë Rendimentet e Në vitin 3 . Këto janë hibride të krijuara prej njerëzve të C. dëmtuesit kryesorë e Veriut. • ‘Robinson’. janë të zakonshëm dhe popullorë në Amerikën Shih Tabelën 14. të tillë si ‘Orlando’ dhe ‘Minneola’.9 Farëra të agrumeve 124 .5 – 5 t/ha pritshme Në vitin 8 – 12: 7.6.6. krasitja Mund të jetë e nevojshme për të shmangur madhësinë e vogël të frutave dhe/ Rrallimi ose të shmanget prodhimi i këmbyer Menaxhimi dysheShih Tabelën 14. shumë mandarina kanë pemë të vogla.5 – 15 t/ha Jeta produktive e 20 vjet zakonshme Metoda e vjeljes Shih Tabelën 14.6 Shih Tabelën 14. Ato piqen pas mesit të dimrit dhe seleksionimet brenda hibrideve ‘Temple’ dhe ‘Murcott’ janë pro-dhuar veçanërisht për karakteristikat e përmirësuara të mirëmbajtjes së pemëve. • Hibridet e mandarinave. Ato kultivohen në Florida dhe Afrikën e Jugut. Është agrumi më rezistent ndaj të ftohtit dhe shkon mirë në rajonet nëntropikale më të freskëta. cilësia është e shkëlqyer dhe pjesa më e madhe e tyre piqen në fillim të dimrit. Shumica e zhvillimit të satsumës ka ndodhur në Japoni.

.

©POM AL Fiqtë kultivohen gjithashtu në një zonë që shtrihet XV. Fryti ka një frymëkëmbim klimaterik me afrimin e pjekjes dhe zbutjes së frytit 125 . Fiku ka një histori që përfshin disa shoqërime feTabela 15. Është një prej pemëve frutore vendet e Lindjes së Mesme. ka dy seri sythash lulorë – sythat lulorë të profiqve dimërojnë dhe bëhen të dukshme në fillim të pranverës. Lateksi qumështor loton nga indet e prera ose të plagosura Organi i njohur si ‘fryti’ i fikut është një tip lulesa posaçërisht i përshtatur. Egjipti dhe Irani dhe Australia kanë një prodhim të kufizuar. Prodhimi pranveror (proPeriudha e lulëzimit fiqtë në Mars – Prill Prodhimi kryesor piqet nga Gushti në Tetor. FIKU në drejtim lindor nga Ballkani dhe Turqia në Iran Fiku i kultivuar i zakonshëm e ka origjinën nga dhe Indi. Portugalia. Misionarët spadhe të Epokës së Bronxit në pellgun e Mesdheut. Pjekja e prodhimit të parë ose profiqtë ndodh më herët (shih tekstin) Lakore rritje sigmoidale e dyfishtë. Italia. Fiqtë kultivohen në Afrikën e Veriut dhe Azia perëndimore. Në hemisferën jugore. anatomike dhe fiziologjike të fikut Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Fiku Ficus carica Ficus sycomorus – fiku sikomor Ficus religiosa – fiku i shenjtë Ficus racemosa – fiku vile Ficus microcarpa – baniani kinez Emri botanik i specieve të Ficus elastica – bima e gomës indiane lidhura dhe të dobishme Ficus benghalensis – baniani Indian Ficus benjamina – fiku lotues. Argjentina prodhuesit kryesorë janë Turqia. Ekzistojnë kombinime të ndryshme të pranisë dhe paraqitjes së luleve Shih tekstin. ku jugore të SHBA.1). Jo të gjithë fiqtë kërkojnë pjalmim për të rritur strukturën ‘fryt’. Ka lëvore të gjelbër të lëmuar. Gjethet janë 12 – 25 cm të gjata Madhësia dhe forma e pemës dhe me lobe. Frutat e papjalmuar janë fruta ‘partenokarpikë’ Shih tekstin. Fryti reagon ndaj etilenit në stadin Rritja e frytit dhe lastarëve e fundit të maturimit. fiku i Beniaminit Morus spp. njollë e kanë çuar fikun e ngrënshëm në Kaliforni Pjesën më të madhe të prodhimit botëror e gjejmë dhe aktualisht fiqtë kultivohen në zonat e thata ende në pellgun e Mesdheut dhe përreth tij. Zakonisht. me fakte për kultivimin dhe përdoriar kushtet e reshjeve të ulëta dhe thatësirës duke min e tij në disa vatra neolotike. (Tabela 15. Lulet mashkuSeksualiteti llore dhe femërore mund të gjenden brenda sinkonium. neolitike të vona e bërë pemën një aktiv me vlerë. Spanja dhe Greqia janë prodhues historik evropian të rëndësishëm. Lulet e Sythat lulorë prodhimit bazë prodhohen nga sqetullat e gjethes së lastarëve të rritur në sezonin në vazhdim Periudha e çeljes së sythave Rritja rifillon në pranverë (Shkurt – Mars) Prodhimi veror (mamoni): Maj – Qershor. Rritet në lartësi 6 – 10 m. mund të hyjnë në sinkonium për të pjalmuar lulet dhe vendosur vezët Pjalmimi e tyre. Struktura në formë urne emërtohet sikonium. – mani Artocarpus altilis – fryti bukë Artocarpus heterophyllus – fryti xhek Pemë gjetherënëse ose pjesërisht gjethembajtëse. Etefoni mund të shpejtojë Periudha e pjekjes së frutave pjekjen.1 Karakteristika botanike. Grerëzat (në veçanti grerëza e fikut Blastophaga psenes). ku aftësia për të tolerumë të lashta.

126 Numri i specieve (afro 750) dhe gama e formës së bimës në gjininë Ficus është e madhe (Tabela 14. ndonjëherë një eksudat shumë i bollshëm. Fiku kacavjerrës (Ficus pumila) është një bimë kacavjerrëse me gjethe të vogla e të forta që formojnë një tapet të dendur gjethnaje mbi shkëmbinj ose muret e kopshteve.1 Forma e pemës së fikut Ka një të hapur (ostiolë) brenda strukturës dhe një mjet për kalimin për në lulet e brendshme.2). Figura 15. Shumë bimë të gjinisë së Ficus janë gjinodioike (kanë dy forma seksuale). tjetra. Adami dhe Eva. Fiku është një prej dy pemëve të shenjta të Islamit. me shumë lule të vogla të kompozuara në sipërfaqen e brendshme të ‘frytit’. ka disa tipare botanike dalluese. Struktura njihet me emërtimin botanik sikonium. gjerësia e kurorë luhatet nga 3 . Struktura që e njohim si ‘fryti’ i fikut është një lloj lulese posaçërisht e përshtatur (një kompozim lulesh të shumta). Hinduizëm dhe Jainizëm.2 Sythat e fikut . njëra e emërtuar kaprifik dhe ka një lule thekore (mashkullore) dhe lule pistilore (femërore) me shtyllëz të shkurtër. Është përmendur në Bibël (Gjeneza 3:7).FIKU ka një diapazon të gjerë bimësh. Buda Supreme.10 m) sepse përshtatet shumë ndaj mjedisit. Gjatë analizimit. Ficus elastica (pema e gomës) dhe fiku lotues ose shqiponja (Ficus benjamina) përdoren si bimë shtëpiake në rajonet me klimë të butë. Lulet e vërteta botanike të fikut nuk janë të dukshme deri struktura e fikut çahet.8 m. speciet e Ficus kanë një limfë të bardhë në të verdhëreme (lateks). shumë specie të tjera janë gjethembajtëse nëntropikale dhe tropikale. Bimë me madhësi mjaft të ndryshme (4 . që luhaten në madhësi dhe formë nga pemë të mëdha. fiku. Në veçanti. Në formën e egër (kaprifiku) qëndron si shkurre. Plagosja e indeve çon zakonisht në daljen jashtë të lateksit. ku çifti i parë. Është pikërisht përmes kësaj të hapure që grerëzat e vo- tare. Ndërkohë që fiku i zakonshëm është një pemë gjetherënëse e klimës së butë. ndonjëherë me rrënjë sipërfaqësore e deri në pemë të vogla. bart vetëm lule pistilore me shtyllëz të gjatë. u mbuluan me gjethe fiku. Pavarësisht se gjinia Ficus Figura 15. Pemët e fikut kanë një prani shumë të rëndësishme në Budizëm. Siddhartha Gautama. shkurre dhe bimë kacavjerrëse. mendohet se e ka gjetur ndriçimin ndërkohë që meditonte nën një pemë fiku të shenjtë (Ficus religiosa). struktura është një shtrat lulor i ndërlikuar dhe thuajse i mbyllur. Bimët mund të kenë dy struktura lulebartëse.

Disa kopshtarë e kultivojnë fikun në konduke treguar përshtatjen ndaj mjediseve vendore. Një ngricë prej me emërtimet e tyre. Plehrat me përmbajtje të lartë azoti nxisin rritje gjethore e cila mund të zvogëlojë zhvillimin e sythave lulorë. ‘Bruns. seleksionimet – 5 deri – 10°C mund të thajë pemën deri rrëzë me mund të jenë shumë të lokalizuar në shpërndarje. pjalmojnë lulet dhe vendosin vezët e tyre. Një plehërim i përgjithshëm vjetor prej 25 – 60 njësi azot (N).2 Kërkesat klimatike. Parapëlqen tokat që kanë një pH ndërmjet 6 – 7.Shtator) Jo tolerant – thyhen lastarët dhe degët Parapëlqen faqet të ekspozuara nga dielli me mbrojtje nga era dhe rrezik të ulët të ngricave pranverore Duhet të ketë kullim të lirë. tejnerë dhe kur është në gjendjen e përgjumjes. ‘Calimyrna’ është fenologjia e bimës kultivari kryesor i tipit Smyrna në Kaliforni. verëra të thata) me temperatura mesatare mujore prej afro 20 – 25°C ndërmjet Majit dhe Tetorit Tolerant ndaj temperaturave ngrirëse (deri në -15°C kur është në gjendje qetësie) por i ndjeshëm ndaj ngricave pas rritja ka filluar Rritet kënaqshëm në vendndodhje me një shumë reshjesh prej 500 – 550 mm Nuk toleron reshjet e tepërta. 127 . E përshtatur pak ndaj tokave me kushte të pakta kullimi 40 – 45% lagështi për periudhën e tharjes (Korrik . Jo të gjithë fiqtë duhet të pjalmohen në këtë mënyrë me qëllim që të rritet struktura e ngrënshme ‘fryt’. Ekzistojnë disa kultivarë të mirënjohur të pranverizuese deri në 300 h nën 7°C.Tabela 15. Plehrat azotike për mbështetjen e rritjes së lastarëve mund të shpërndahen disa herë. ujitjes. gjeografike. Një tip fiku që formon fruta partenokarpik është fiku Ekziston mendimi se fiku ka një kërkesë të shkurtër Adriatik. ekzistojnë tri tipa fiqsh prodhues: mund të mbillen në kuadrate 5 – 8 m dhe frytëzimi ato që japin prodhim pa pjalmim. grupi që frytëzon nëpërmjet të dy mekanizmave (fiku ‘San Peoro’). Rrënjëzimi mund të jetë i shtrirë dhe nxitës i fuqisë vegjetative. pedologjike dhe hidrike të fikut Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes gla. Toleron alkalinitetin Ekziston mendimi se pemët nuk kanë nevojë për pllenim çdo vit. Bimët mund të kultivohen në kontejnerë të mëdhenj ku mund të kemi disa kufizime rrënjore. tokës. Fiqtë partenokarpikë janë ndoshta tipi më i kultivuar i fikut.ngrica të vogla kur është pa gjethe dhe sythi i fjetur wick’. Përballon fikut Adriatik përfshi këtu: ‘Brown Turkey’.mund të fillojë pas afro 3 vjetësh. ‘Mission’ dhe ‘Adriatik i Bardhë’. duhet të shmanget plehërimi gjatë fundit të sezonit dhe vonon kalitjen për dimrin. Në disa raste. Fiqtë kanë aftësi për t’u përshtatur por sidoqoftë janë të përshtatur më mirë me klimën e tipit mesdhetar (dimra të lagësht. ‘Kadota’. 20 – 50 njësi fosfat (P2O5) dhe 50 – 100 njësi potasi (K2O) për hektar.1 Kushtet e kultivimit dhe grerëza është agjenti pjalmues. ato që kërkoj. është shumë më pak tolerant ndaj të ftohtit se sa Shumë vende që prodhojnë fiq kanë seleksionimet shumica e frutave të klimës së butë. i kushteve agronomike dhe agroekonomike. tokën. të marra gjatë sezonit të përgjumjes. Këto fruta të papjalmuar janë ‘partenokarpik’. Grupi i fiqve Smyrna prodhojnë fiq ku 15. fuqisë së rritjes dhe prodhimtarisë. Rritja e frytit mund të përfitojë nga plehrat potasike. të njohura si grerëzat e fikut. në varësi të klimës. Bimët Në praktikë. në pjalmim (fiku Smyrna) dhe së fundi. mund të jetë i kënaqshëm ©POM AL Bima shtohet me copa 20 cm nga degëza 1 – 3 vjeçare.

Disa sisteme kultivimi nuk e ruajnë strukturën dimërore të pemës dhe prodhimin breba por në vend të kësaj e rrisin çdo vit fikun nga toka në pranverë.2 Krasitja e fikut Fiku mund të japë dy prodhime në një vit. Uji dhe plehëruesit mund të përdoren për të nxitur rritjen e re të lastarëve. çdo largim i profiqve të pamaturuar. profiqtë shkatërrohet shpesh nga ngricat pranverore. duke e krasitur atë rrafsh me tokën me afrimin e dimrit. Sidoqoftë. Për disa pemëtarë. Thatësira e skajshme shkakton rrëzim të frutave. në varësi të vendmbjelljes dhe kultivarit të përzgjedhur. Në hemisferën jugore. Në zonat e ftohta të kultivimit.5. Ky prodhim piqet në fund të verës dhe zakonisht prodhon fruta me cilësi të mirë. Kushtet mjedisore ideale për prodhimin e fikut janë klima e ngrohtë e gjysmë e thatë nëpërmjet ujitjes. Prodhimi i dytë ose kryesor prodhohet nga lulet e dala në sqetullor e lastarëve të rritur në sezonin në vazhdim. Bima e rifillon rritjen aktive në pranverë. Në klimë të ftohtë. Nëse profiqtë kanë një farë vlerë për pemëtarin. Degët me rritje nga brenda. pH duhet të jetë ndërmjet 6. Fiku ka tolerancë të mirë ndaj kripës dhe thatësirës.FIKU Figura 15. duke krasitur rëndë pemën nga fundi i verës e më . 128 Në klimë të ftohtë. 15. Krasitja duhet të përfshijë shkurtimin e degëve të gjata në gjatësinë e dëshiruar. Heqja e këmbëzave mund të nevojitet edhe me sistemet e tjera të kultivimit të fikut. thithakët dhe degët e kryqëzuara duhet të hiqen. me synim kufizimin e rritjes vegjetative të hershme dhe nxitjes së rritjes së frytit. ky fryt është i vogël dhe nuk rritet duke dhënë një fryt të lëngshëm me shije të mirë. këto fruta mund të piqen në Nëntor – Janar. profiqtë kanë zakonisht cilësi të dobët.3 Lastarë vegjetativë të fikut lëvizin bimën në ambiente të mbuluara dhe i mbajnë në gjendje të thatë deri sa përgjumja të ketë kaluar. Zonat me reshje të larta kanë probleme me plasaritjen e frutave. atëherë ai mund të heqë sythat fundore gjatë çeljes së sythave në pranverë. Ujitja mund të jetë e nevojshme për të nxitur dhe mirëmbajtur rritjen vegjetative. Krasitja mund të ndihmojë në prodhimin e bimëve me një skelet të fortë dhe zgjedhjes së lastarëve më të fuqishëm. Krasitja duhet të përdoret për të ruajtur një ekuilibër ndërmjet degëzave të reja dhe të vjetra dhe të sigurojë strukturën e duhur të pemës të përshtatshme për vjelje. Zakonisht. kjo arrihet duke përdorur sisteme formësimi me qendër të hapur (kupore). fiku mund të formësohet kundruall një muri që rrihet nga dielli si espalier dhe rritjet e këmbëzave nga baza e pemës hiqen. Rritja dhe zhvillimi i mirë i frytit nxitet nga një periudhë shoqëruese prej disa muajsh të ngrohtë e të thatë. i quajtur profiqtë.0 dhe 6. prodhohet nga sythat lulorë të diferencuar në fundin e verës së mëparshme. Për të nxitur rritjen e re mund të bëhet një krasitje pranverore përzgjedhëse nëpërmjet përzgjedhjes së lastarëve. Ato duken si lule dhe fruta të rinj pranë fundit të lastarëve dimërues në pranverën e hershme. E përshtatshme është klima mesdhetare. veçanërisht nëse lagështia e tokës në pranverë është e ulët. nevojitet kujdes për të mos tejekspozuar skeletin kryesor të pemës dhe krijimit të një situate ku mund të ndodhë djegia e diellit. Fiqtë nuk janë shumë kërkues për kushtet e tokës dhe kërkojnë një thellësi e kullim të mjaftueshëm. Kontrolli i dendësisë së degëve për të lejuar depërtimin e dritës do të inkurajojë frytëzim më të mirë dhe menaxhim më të lehtë. Këshillohet mbrojtja nga era pasi degët thyen lehtë. Prodhimi i parë. rrjedhimisht.

4 Tipare të gjethes së fikut Figura 15. Sipas disa sistemeve të rritjes.©POM AL Figura 15. Krasitja pranverore synon të krasisë me përzgjedhje për të inkurajuar rritjen e re të lastarëve të fortë dhe për të larguar lastarët e tharë. Kujdes duhet bërë për të mbrojtur bimët gjatë dimrit nga ngricat e skajshme që thajnë pemët e krasitura. të sëmurë dhe me fuqi rritje të pakët. nuk konsiderohet një humbje e prodhimit potencial.5 Lulet femërore (majtas) dhe mashkullore të fikut tej. pemët e fikut mund të krasiten në pranverë. Krasitja e rëndë pranverore inkurajon rritjen e fuqishme pranverore dhe favorizon prodhimin e frutave me madhësi më të madhe në fundin e verës. degëzat me fruta duhet të hiqen. Nëse profiqtë janë të pranishëm por konsiderohen pa vlerë. 129 .

Pemëtarët mund të zgjedhin: (i) pemë me sistem formësimi me qendër të hapur (kupore). Krasitja bëhet me përzgjedhje për të inkurajuar rritjen e lastarëve të rinj të fortë dhe largimin e lastarëve të tharë. Duhet bërë kujdes për të mbrojtur pemët e krasitura në fund të verës nga dëmtimi i dimrit. të sëmurë. (ii) sisteme rritje të përsëritur ku pemët krasiten Formësimi dhe në nivelin rrafsh me tokën dhe lastarët e rritur përsëri për çdo sezon rritje.minimizohen. Dendësitë Largesat (hapësirat. Krasitja rrënjore praktikohet në disa situata ku rritja e fuqishme vegjetative nxitet në dëm të lulëzimit dhe frytëzimit. Krasitja pranverore mund të inkurajojë rritjen pranverore të fuqishme dhe fruta më të mëdhenj. veçanërisht në kushte të thata frigoriferike Sëmundjet rrënjore përfshijnë Rosellinia necatrix dhe Armillaria mellea.Botrytis cinerea dhe Alternaria spp. Në literaturë përmendet mikroshtimi i majave kulmore. Shartimi mbi nënshartesat e pemëve ekzistuese mund të arrihet nëpërmjet shtimit me syth me cefël dhe dritare si dhe me shartim me çarje Zakonisht nuk përdoren por mund të jenë të dobishme kur janë të pranishme Nënshartesa nematodat apo problemet e tjera të tokave Largesë 5 – 6 m ndërmjet rreshtave duhet të jetë e mjaftueshme. Problem mund të jenë breshkëzat dhe nematodat gungore e parazituese. Përpajna horizontale ose vertikale është e mundshme. Patogjenët dhe dëm. Unazimi është përdorur gjithashtu për ndikuar mbi ekuilibrin ndërmjet lulëzimit dhe rritjes vegjetative Rrallimi Zakonisht nuk praktikohet Shqetësimi minimal i tokës për të mos shqetësuar rrënjët dhe potencialisht duke nxitur nxjerrjen e këmbëzave. Degët e gjata shkurtohen në gjatësinë e dëshiruar. Bimët tokëmbuluese mund të ndihmojnë në zvogëlimin e fuqisë së rritjes Periudha e vjeljes së Disa fruta prodhohen në sezonin e dytë të rritjes parë Periudha deri në Pemët mund të arrijnë prodhimtarinë e plotë komerciale në afro 5 vjet prodhimin e plotë Rendimentet e Mund të merren rendimente nga 6 deri 15 t/ha pritshme Jeta produktive e Pemëtoret me fiq qëndrojnë në prodhim për 15 – 20 vjet. Krasitja për prodhimin e pemëve me dendësi të ulët degësh dhe depërtimin e mirë të dritës në kurorë. Krasitja mund të praktikohet në fund të verës dhe/ose në fillim të pranverës. të dëmtuar dhe me fuqi rritje të pakët.5 – 4 metra Krasitja bëhet për të ruajtur një ekuilibër ndërmjet degëzave të rejave dhe të vjetra. krasitja ose (iii) formësim espalier kundrejt një muri. brenda rreshtit varet nga regjimet e krasitjes dhe formësimit dhe mund të jetë distancat) shumë e luhatur në diapazon midis 0. . tuesit kryesorë Dëmtuesit e fikut. Ruhet në frigorifer në temperatura nga 0 – 4°C. Lëvizja e tokës në faqet të pjerrëta duhet të Menaxhimi i dyshe. Fiqtë shtohen më së shumti me copa të drunjëzuara (deShumimi gëza me moshë 2 deri 3 vjeçare).3 Aspekte agroteknike të kultivimit të fikut 130 Pemët e fikut mund të shtohen nga fara.FIKU Tabela 15. mund të ndikojnë si gjethnajën dhe frytin. Jetëgjatësia në raft nuk mund të kalojë 8 ditë. miza mesdhetare (Ceratitis capitata) dhe Lonchaea aristella. Tokat e zhveshura mund të ndihmojnë në rritjen e prodhimtarisë mesë së pemëtores në rajonet e thata. Toka e zhveshur ndihmon gjithashtu mbledhjen e mekanizuar të frutave të rënë. edhe pse pemët zakonshme mund të jetojnë më gjatë Metoda e vjeljes Frutat për tavolinë duhet të priten ose të përdridhen dhe kapen nga pema Fryti i freskët ka një jetëgjatësi të shkurtër në ruajtje. Frutat e Ruajtja tharë (duke përdorur teknologji diellore ose me ajër të nxehtë) mund të mbahen për disa muaj.

15. ku mund të mblidhet me mbledhës mekanikë. të paraqitur edhe në prerje tërthore Lëkura e fikut është e hollë dhe e butë dhe fillon të ndryshojë ngjyrë tek sa piqet. e lënë frytin të bjerë në tokë. Prandaj. e mundësisht me dorashka. Disa sisteme të prodhimit të fikut e lejojnë frytin të thahet pjesërisht në pemë përpara se të vilet.8 Pamja e frytit në vjelje 131 .3 Vjelja dhe tharja e frytit Figura 15. Shumica e fiqve që synohet për konsum të freskët nuk mund të shkëputen lirisht nga dega. Dorashkat zvogëlojnë gjithashtu ekspozimin ndaj çdo lateksi irritues. e më pas. Figura 15. Fryti i freskët duhet të trajtohet me shumë kujdes kur vilet me dorë.6 Fruta fiku të pamaturuar. fryti duhet të pritet ose përdridhet e të vilet nga pema.©POM AL Fiku duhet të lihet të piqet plotësisht përpara vjeljes.7 Pamja e frytit të pjekur në pemë Figura 15. dëmtimi i frytit nga zogjtë mund ta bëjë mbrojtjen e frutave të domosdoshme gjatë pjekjes së frytit. Sidoqoftë.

Shembuj të ndryshueshmërisë në ngjyrën e frytit Figura 15. ‘Genoa’ (‘Genoa i Bardhë’) ka një lëkurë të butë me ngjyrë të gjelbëreme në të verdhë dhe një tul i brendshëm i gjelbëremë në të bardhë pranë lëkurës dhe kryesisht qelibar me të kuq në qendër. mund të ketë disa farëra. i cili. Shumë fiq kanë përmbajtje të lartë sheqeri (22 – 26% TSS) dhe thahen në diell ose dehidratorë.10 Farëra të fikut janë fiku ‘Mission’. Muri i frytit tulor mund të jetë i bardhëremë. ka ngjyrë të errët të purpurt në të zezë. lëkura mund të ndryshojë nga e gjelbër në të kafenjtë e të purpurt dhe brendia e frytit duhet të jetë e ëmbël dhe e butë. Fiku i freskët nuk ruhet mirë. Nëse prodhimi është i pjalmuar. i verdhë i zbehtë ose qelibar.FIKU Fryti i vjelë duhet të vendoset në tava me një shtresë. ‘Brown Turkey’ mund të jetë i ndryshueshëm por duhet të ketë një lëkurë me ngjyrë bronxi të lehtë dhe tul rozë ose qelibar i lehtë. Figura 15. I tërë fryti duhet të jetë i lëngshëm dhe i ëmbël kur hiqet. Sulfurimi mund të kërkohet për të parandaluar kal- 132 . me tul të kuq. Në varësi të kultivarit. Fiqtë e tharë mund të ruhen për 6 – 8 muaj. Adriatik (‘Adriatik i Bardhë’) është i gjelbër në të verdhëremë. Nëse është i papjekur do të jetë ngjitës me lateks. Farërat mund të ndryshojnë nga të mëdha në të imëta dhe numri i tyre luhatet nga 30 deri 1600 për çdo fryt. të kuqe ose të purpurt. Fryti duhet të thahet për 1 ose 2 ditë për të nxjerrë jashtë çdo lateks ndërkohë që dërgohet në një qendër për trajtimin e frutave për kategorizimin. paketimin dhe përpunimin. kur piqet.9 Pamje e tulit të fikut bëzimin gjatë tharjes. ndërkohë që kultivarët e tjerë mund të kenë ngjyra të brendshme rozë. Ato duhet të frigoriferohen për të zgjatur jetëgjatësinë në raft të tyre.

.

mund të hyjnë në sinkonium për të pjalmuar lulet dhe vendosur vezët Pjalmimi e tyre. e cila përfshin abanozit të drunjëzuar. Diospyros kaki. i përket familjes Ebenaceae. Madhësia dhe forma e pemës e rrumbullakët dhe shkurrore Pemët e shumicës së kultivarëve komercialë janë dioikë dhe bartin lule femërore.1 Forma e pemës së hurmës Tabela 16. veçanërisht për ngjyrimin vjeshtor të gjetheve. Kore dhe Japoni. jurma mund të japë fruta partenokarpikë. Fryti mund të konsumohet i freskët ose mund të thahet. Hurma. Fryti është veçanërisht i vlerësuar në Kinë. hurmën amerikane dhe Diospyros lotus. trungu i drejtë. disa janë dyseksore dhe këto përdoren shpesh si pjalmëzues. që ndonjëherë arrin përmasa të mëdha (mbi 10 m) tek kultivarët e fuqishëm. hurma e fukarait ose hurma palmë. kaki. Një pjesë e mirë e ndryshueshmërisë në materialin bimor përdoret për prodhimin e hurmave në Japoni dhe që përgjithësisht ruhet edhe në ditët moderne. HURMA ©POM AL Pemë jetëgjatë. vendase e Sri Lankës dhe Azisë juglindore (Tabela 16. Bimë të tjera të lidhura përfshijnë Diospyros virginiana. Diospyros ebenum. Jo të gjithë fiqtë kërkojnë pjalmim për të rritur strukturën ‘fryt’. Pemët gjetherënëse vlerësohen gjithashtu për bukurinë e tyre.Hurma. përpara çeljes së sythave dhe lulëzimit Periudha e lulëzimit Fundi i pranverës. vjeshtë Rritja e frytit dhe lastarëve Ka lakore rritje sigmoidale të dyfishtë 133 . e quajtur ndryshe kaki (në gjuhën japoneze). Ekzistojnë afro 200 specie në gjininë Diospyros. fillimi i verës Periudha e pjekjes së frutave Fundi i verës. të përzier me llak natyror për të mbrojtur objekte druri. Figura 16. por këto frutat priren të jenë më të vogla Shih tekstin.1). Frutat e papjalmuar janë fruta ‘partenokarpikë’ Hurmat lulëzojnë anash dhe prodhojnë në degëzat e prodhuara në Sythat lulorë sezonin në vazhdim. kaki Diospyros kaki Diospyros lotus Diospyros virginiana Pemë gjetherënëse. Artizanët japonezë e kanë përdorur lëngun e hurmave rrudhëse. me madhësi 6 m ose më shumë nëse nuk krasitet.1 Karakteristika botanike. ka një traditë të gjatë përdorimi në Orient. anatomike dhe fiziologjike të hurmës Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Hurmë. Grerëzat (në veçanti grerëza e fikut Blastophaga psenes). Seksualiteti Në mungesë të pjalmimit. Specia e fundit mund të përdoret si nënshartesë për D. Hurma e ka origjinën në Kinë por është kultivuar për shumë kohë në Kore dhe Japoni. kurora është piramidale rruzullore. format frytëzuese jo rrudhëse (rrudhësia trajtohet XVI. shi zi (në gjuhën kineze) ose hurma orientale. Sythat që përmbajnë lastarë lulorë fillojnë zhvillimin herët gjatë sezonit. Fryti dhe pjesë të bimës janë përdorur për mijëvjeçarë në mjekësinë tradicionale kineze.

izave me taninë ndaj qelizave të frytit është e tillë . Një shpjegim për këtë ndikim është se taninat e tretshme lidhen me proteinat pështymore dhe mukopolisakaridet. shmanget ndikimi i taninave të tretshme i tharjes së gojës. Italia.3 Lastarë vegjetativë të hurmës Hurma mund të ketë qeliza që përmbajnë një taninë të tretshme në tulin e frytit. përmes koagulimit. Japonia dhe Koreja. në hemisferën veriore kanë siguruar një furnizim të vazhdueshëm për konsumatorët në zonat tradicionale të konsumit. konsumi me tjetër etni po rritet gjithnjë e më shumë. me plantacione në zona të tilla si Kalifornia.2 Sythat e hurmës më poshtë) e kanë origjinën në Japoni.3 Mt në 2007. por masa e përgjithshme e qelbotëror përllogaritet në 3. kur frutat lihen të zbuten duke i ekspozuar në temperatura të ulëta dhe ngrirëse dimërore. duke çliruar tanina të tretshme. vendet me prodhim komercial të konsiFrutat që konsiderohen si ‘jorrudhëse’ në vjelje derueshëm përfshijnë Spanjën. Efekti i taninës në gojë është ndjesia e tharjes së saj. qelizat taninëmbajtëse prishen. mund të kenë disa qeliza taninike.HURMA Figura 16. 16. ndjesinë e thatësisë. Zbërthimi i qelizave me taninë dhe zvogëlimi i taninave të tretshme në fryt mund të ndodhë po kështu natyrshëm. Kjo është baza për shumë prej trajtimeve për heqjen e rrudhësisë që bëhen për ta bërë jorrudhës frytin e vjelë si ‘rrudhës’. Turqinë. Kur fryti konsumohet. të tilla si Australia dhe Zelanda e Re.1 Rrudhësia e frytit 134 Hurma rritet në zona me verë të ngrohtë dhe ku gjatë dimrit sigurohet pranverizimi i mjaftueshëm për të kapërcyer një periudhë të shkurtër përgjumje. me prani të taniBrazilin. Ky veprim e pengon pështymën nga veshja dhe lubrifikimi i indeve gojore e kësisoj. Izraelin. Shumica e konsumit të hurmës ndodh në vendet aziatike. Izraeli. për shembull. Prodhimi komercial ka filluar në zona jashtë Orientit në 100 vitet e ardhshme. Koreja dhe Japonia janë të familjarizuar me hurmën. Vendet kryesore prodhuese vazhdojnë të jenë Kina. Eksportet nga vendet e hemisferës jugore. Prodhimi nës së tretshme. Figura 16. Australia dhe Zelanda e Re. Jashtë Orientit. Ndërkohë që banorët me origjinë etnike nga Kina. për shembull. Hapja e Japonisë me perëndimin përfshin regjistrimin e kthimit të Kapitenit të Parë Perri në SHBA nga Japonia më 1885 me pemë hurme. Nëse tanina në qelizat e tulit të frytit bëhet e patretshme. Australinë dhe Zelandën e Re.

Tabela 16. pasi rritja e pemës do të ishte e papërshtatshme dhe prekja e frytit do ta zvogëlonte seriozisht vlerën e saj Parapëlqehet tokë e sheshtë. gjeografike. pedologjike dhe hidrike të hurmës Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Ekzistojnë dy tipa hurmash: rrudhëse dhe jorrudhëse.4 Tipare të gjethes së hurmës 135 .2 Kërkesat klimatike. Tipat rrudhës rriten në shumicën e zonave ku kultivohen pemët frutore ku kultivohet edhe hardhia. faqet e kodrave të rrahura nga dielli mund të përdoren në zona margjinale Pema shkon më mirë kur mbillet në toka të thella me pjellori mesatare ose të mirë Shih tekstin Figura 16. hurmat kërkojnë mbrojtje të mirë. Tipat jorrudhës kërkojnë kushte disi më të ngrohta Rritja e re në pranverë është e brishtë ndaj ngricës dhe ngricat e hershme mund të shkaktojnë dëmtimin e frytit Pemët nuk duhet të lihen të thahen gjatë sezonit të rritjes Rritet në zonat e lagështa në Japoni por toka nuk duhet të përmbytet ©POM AL E mirë Mund t’i mbijetojë mirë thatësirës por prodhimi do të jetë i kufizuar dhe cilësia e dobët Në zonat me erë.

kemi një emërtimit të saktë të kultivarëve. bimë të cilët kanë tipare të ndryshme kur janë Temperaturat gjatë rritjes dhe zhvillimit të frytit përzgjedhur mutacione sythore. Etileni nxit zbutjen e frytit. për shembull. Pjalmues-variant. Shkalla e rrudhësisë mund të lidhet me modele të ndryshme në zhvillimin qelizor dhe indor të frytit dhe gjithashtu ndikimi i pranisë së farërave në rritjen dhe zhvillimin e frytit. Pjalmues – konstant. jo-rrudhës (PVNA). Frutat variant-pjalmues me farëra kanë një tul portokalli – të kuq – të kafenjtë përreth farërave. Pjalmues-variant.3. Kultivarët e hurmës ndahen në grupe mbi bazën e nivelit të rrudhësis së frytit të pranishme në vjelje.duket se ndikojnë shkallën e rrudhësisë në këtë suese gjenetike e re. Frutat pa fara kanë tul me një ngjyrë të ndryshme (tul i zbehtë) përreth vatrës ku gjendet fara.3%. Prania e ulët e zhvillimit të taninave në qelirat e reja të identifikimit nëpërmjet ADN mund të zë nënkupton se ka një hollim të përmbajtjes së përdoren për të verifikuar profilet gjenetike dhe taninës në tulin e frytit në vjelje. Frutat rru-dhës mund të bëhen jorrudhës nëse lihen të zbuten dhe të tejpiqen. 2. nishme. lit e gjejmë vetëm përreth farërave që janë të pra. veçanërisht kur kultivarët janë fu. JORRUDHËS Këto hurma jorrudhëse kanë të njëjtën ngjyrë tuli qoftë kur zhvillohen me ose pa farëra.2 Kultivarët e hurmës dhe grupet e rrudhësisë Në fruta me vetëm një farë.koagulim të taninave nga fundi i sezonit të rritjes. Baza për Për fat të keqe disa kultivarë të emërtuar janë praninë e pakët ose mos-ndjesimin e rrudhësish keqemërtuar. veçanërisht duke përdorur grup. Së dyti. GRUPI 1. rrudhës (PVA). ndikohet gjendja e tulit përreth çdo fare që gjendet në tulin e frytit. Tek frutat variant-pjalmues. Shumica e përshkrimeve të hurmave rendisin katër tipa hurme: 1. gjendjen e errët të tu. tur në zona të reja dhe. Sidoqoftë.shpjegohet me ndikimin e dy proceseve. me perspektivën e zgjerimit të gamës së tipareve të hurmave dhe kultivarëve të hurmës. Frutat nga vendmbjellje me temperatura të teknologjinë e mikroshtimit. Procedu. janë sjellë është vrojtuar që pas stadeve të para të zhvillimit në Evropë dhe Amerikë nga vendet aziatike. sionimet e sythave mund të prodhojnë ndonjëherë gjë e cila mund të shkaktohet nga oksidimi natyror. Kërkimet sugjerojnë se kur përmbajtja e taninave të tretshme (STC) është nën 0. për embryo rescue për kryqëzime të veçanta dhe rritjes së bimëve nga indet kimerike. Puna përmirë. Së pari. Veç kësaj. Pjalmues-konstant. transportuar dhe mund të ruhen edhe për pak ditë.HURMA që ndikimi i taninave në gojë mund të jetë minimal kur fryti konsumohet. selek. PCNA – PJALMUES KONSTANT.qelizë. Kjo të frytit ka relativisht pak zhvillim të taninave në ka krijuar disa probleme me prodhuesit. Figura 16. frutat e butë janë të vështirë për t’u trajtuar.5 Lulet femërore (majtas) dhe mashkullore të hurmës 136 . jo-rrudhës (PCNA). rrudhës (PCA). ka hapur mundësinë lartave verore kanë një mungesë thuajse të plotë të 16.4. rrudhësia nuk do të ndjehej dhe fryti do të konsiderohej si jorrudhës.

Disa japonezë parapëlqejnë teksia dhe aftësia për t’u ruajtur është më e ulët se ajo sturën e kultivarëve rrudhës – jorru-dhës. pas së cilës transportohen me vështirësi. PCA – PJALMUES KONSTANT. Megjithatë. Mund të jetë e nevojshme që të përfshihet një pjalmëzues për çdo ‘Luotiantianshi’. e që piqet ndoshta në mesin e Marsit. kultivari më premtues është ‘Nishimura Wase’. Disa prej kultivarë të njohur me origjinë japoneze në Grupin 1 konsiderohen se janë: GRUPI 4. Cilësia e frytit ‘Fuyu’ konsiderohet e është e mundur mbjellja me dendësi më të madhe. ‘Hiratanenashi’ piqet në e hurmave të vona. RRUDHËS Me pjekje të hershme. komercial. Kultivuesit e peratura verore të freskëta mund të kenë rrudhësi kanë përsosur procesin e heqjes së rrudhësish për të kontrolluar gjendjen e frytit dhe lejuar trajtimin të ndjeshme. • ‘Ichikikei Jiro’ Një shembull i njohur i këtij grupi është kultivari • ‘Maekawa Jiro’ japonez ‘Hiratanenashi’. Cilë. si për shumicën e kultivarënë Kinë dhe në veçanti një seleksionim i emërtuar ve. PVA – PJALMUES VARIANT. frutat pa farë janë rrudhës dhe tuli ka ngjyrë të çelur.dhe ato brenda Bashkimit Evropian. PVNA – PJALMIM VARIANT. 2 javë më vonë dhësinë. JO-RRUDHËS Shumë kultivarë hurme janë të aftë të prodhojnë disa fruta pa farë (partenokarpik). ato janë ‘Tonepër të siguruar lidhjen e frutave dhe rritjen e wase’ dhe ‘Sugitawase’. Tuli përreth farës do të jetë me ngjyrë të kuqërremtë të errët në të kafenjtë por tuli është relativisht i fortë.6 Fruta hurme të pamaturuar 137 . Përveç pak kultivarëve.3 Pjalmimi është i përshtatshëm.shumë e lartë. • ‘Matsumoto Wase Fuyu’ – shumë i ngjashëm me ‘Fuyu’ por pakëz më i hershëm. Seleksionimi mund t’i përshtatet disa situatave ku ‘Fuyu’ nuk 16. i përzgjedhur nga kultivuesit në Spanjë. fundi i vjeshtës • ‘Fuyu’ – kultivari më i rëndësishëm botëror dhe shme por madhësi më të vogël që nënkupton se japonez. • ‘Jiro’ – një kultivar kryesor japonez por që po shumica e kultivarëve të hurmave përfitojnë nga zëvendësohet nga ‘Maekawa Jiro’. Dy variacione sythore (mutantë) me pjekje më të Rendimentet e ‘Fuyu’ janë përgjithësisht të mira hershme të këtij kultivari janë nxjerrë së fundi në por frytit duhet t’i sigurohet pjalmimi i duhur treg dhe vlejnë të vihen në provë. fillimi i vjeshtës Këto fruta mbeten rrudhës ose të hidhur deri sa • ‘Izu’ zbuten. si në pjalmues-variant ‘Nashimura Wase’. Në grupin PVNA. është bërë popullor me kultivuesit spanjollë dhe shitet si në tregjet vendore Figura 16. qoftë për të zvogëluar rru• ‘Suraga’ – fryt me cilësi të lartë. ‘Atago’ dhe ‘Yokono’. siç është ‘Hiratanenashi’. edhe pse të mbetur. ose për të zvogëluar rrëzimin e frutave dhe rritjen Raportet e fundit kanë identifikuar frytin PCNA e madhësisë së frytit. fryti është jo-rrudhës. të njëjtën periudhës si ‘Fuyu’. kërkon klimë të butë. Kultivarë PCA të tjerë janë ‘Hachiya’. RRUDHËS Kultivari ‘Rojo Brillante’. pjalmimi dhe pllenimi. GRUPI 2. kur ka pjalmim dhe pllenim të mjaftueshëm. Në këtë grup. që është një hurmë e hershme. që çon në prodhimin e një serie të plotë farërash. ndërkohë që ato nga rajonet me tem.©POM AL rrudhësisë. se ‘Fuyu’. por veçanërisht ‘Fuyu’. GRUPI 3. mirë dhe me potencial ruajtje të pranueshëm. tyre. Një formë e quajtur ‘Compact Hiratanenashi’ ka karakteristika të ngjaMe pjekje të mesme dhe të vonë. Ato duhet të trajtohen për të hequr rrudhësinë. të cilëve u është hequr rrudhësia. edhe kur piqet. Nuk ka nevojë të pjalmoTë gjitha janë pemë të dobëta dhe mund të mbillen het për të dhënë prodhim të mirë dhe cilësia është më afër në rresht se sa largesa e zakonshme.

Gama e dëmtuesve dhe sëmundjeve do të ndryshojë sipas rajonit ku kultivohet. tat mund të trajtohen në pemë ose në kuti/kontej- Patogjenët dhe dëm. për 2 2 fundi i pranverës deri në verë. Në rajone të ndryshme mojnë gjithashtu. përzgjidhet në disa raste D.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të hurmës Shartohet me syth në fund të verës mbi nënshartesa të përshtatshme. Fru. Në metodat e përdorura mund të rekomanduar janë: ‘Zenjimaru’. Ekspozimi ndaj mjedi. e më pas kategorizohen dhe paketohen në kuti kartoni. 12 h. Duke përdorur nënshartesa të Nënshartesa kultivarit korean me fuqi të ulët rritje ‘Shakokushi’ për të zvogëluar madhësinë e pemës dhe rritjen e hershmërisë ka dhënë rezultate të suksesshmë në Japoni Hapësirat e zakonshme në Japoni është 6 m x 6 m.është mjaft e vështirë. ushqimi i ekuilibruar dhe unazimi ndih. Hurmat nuk e pëlqejnë shqetësimin e rrënjëve. mbillen në dyfishin e numrit në rresht në 3 m e më vonë rrallohen kur degët distancat) fillojnë të gërshetohen. Pjalmëzues të nerë pas vjeljes. kaki përdoren për shumicën e hurmave.4 Heqja e rrudhësisë përpara se të jenë plotësisht të maturuar. Metodat kryedhe ‘Omiyawase’. TRAJTIMI ME ALKOOL PAS VJELJES Frutat vilen 16. një e një rripi lëvoreje 4 mm i gjerë përreth trungut prej të cilëve është vendosja e frutave në enë të të pemës. Në disa zona të ftohta të Japonisë. ‘Akagaki’. Është raportuar i suksesshëm shtimi me copa të gjelbra dhe të drunjëzuara në shtretër të nxehtë Farëfilizat e D. Prodhimi i këmbyer është problem madhor dhe rrallimi Rrallimi i hershëm i frutave apo madje rrallimi i luleve me dorë të përdoret në vitin prodhues për të nxitur diferencimin lulor për sezonin në vijim Periudha e vjeljes së Tre vjet në kushte të mira parë Periudha deri në Ndoshta në vitin 7 – 10 prodhimin e plotë Në vitin e 3: 2 t/ha Rendimentet e Në vitin 6: 10 t/ha pritshme Në vitin 9: 20 t/ha Metoda e vjeljes Shih tekstin nëntë pemë të kultivarit të mbjellë. krasitja e mirë për të lejuar depërtimin e TRAJTIMI ME DYOKSID KARBONI Kjo metodë dritës. duhet të bëhet kujdes i madh gjatë Shumimi trapiantimit. Kutia mbyllet dhe frutat formojnë bazën për shumicën e protokolleve. lotus.duan 3 – 4 ditë për t’u bërë jorrudhës. sore janë si vijon: Edhe pse rrëzimi i frytit zvogëlohet nga pjalmimi i mirë. Unazimi ka të bëjë me heqjen japoneze jepen rekomandime të ndryshme. Më Për heqjen e rrudhësisë së hurmave janë hartuar pas.HURMA Tabela 16. Disa kultivarë mund të mbillen në largesa më të vogla në mënyrë të përhershme Formësimi dhe Shih tekstin krasitja Frutat duhet të rrallohen për të lejuar frutat e mbetur që të zhvillohen në madhësinë e plotë. tuesit kryesorë Shih tekstin për komente të përgjithshme 138 . megjithëse pemët mund të Largesat (hapësirat. ‘Gailey’ përfshihen edhe menaxhimi i temperaturës mbizotëruese dhe kompozimit të gaztë.sën e sipërme të frutave (180 ml/5kg) dhe një fletë seve të ngopura me dyoksid karboni ose me alkool kartoni vendoset mbi të. Kjo bëhet gjatë periudhës së lulëzimit: mbyllura me 90 – 96% CO dhe 3% 0 në 22°C. 35% etanol (alkool etilik) spërkatet mbi shtreshumë protokolle specifike.

më pas Cephalosporium. trina Y ose Tatura ose një pjergull sitavan. Në Japoni. vyshkja trajtimi i hurmave me CO2 është më i miri. Qeset lihen në vend për 3 ditë. frutat e ku një hapësirë ose zgavër shfaqet poshtë kupës. 10 x 14.8 Fruta hurme partenokarpikë Problemet me sëmundjet dhe dëmtuesit ndryshojnë sipas rajonit të kultivimit. megjithëse përdoren gjithashtu pemë me udhëheqës qendror. Është shumë e rëndësishme të krijohet një skelet i fortë degësh në vitet e para. çimkat.).03 mm trashësi.©POM AL Figura 16. Ngjyra e tulit me këtë trajtim shndërrohet i kafenjtë por kjo nuk konsiderohet si një disavantazh. Një sërë problemesh fiziologjike alkooli në pemë ndërsa ruajtja në alkool pas vjeljes mund të jenë të rëndësishme: rrëzimi i frutave. trajtuar me alkool thuhet se kanë cilësi më të mirë. Megjithatë. Krasitja e rëndë nuk është e nevojshme por depërtimi i mirë i dritës duhet të inkurajohet. biruesit dhe lakuriqtë e natës që hanë frutat. Qeset më pas priten përgjysmë për të tharë alkoolin dhe lihen në vend për të dalluar frutat e trajtuar. Duhet të kujtojmë se fryti i trajtuar nuk ruhet po aq organizma gjethenjollosës si cerkospora. Frutat e mbajtura fort kanë më pak gjasa të dëmtohen nga fërkimi prej erërave. Midis organizmave që shkaktojnë sëmundje janë kanceri i pemëve frutore (Agrobacterium tumefaciens). nuk ofron jetëgjatësi në ruajtje. kalbëzimirë sa frutat e patrajtuara. Strukturat që janë të lehta për t’u rrethuar Figura 16.prodhimin e pakët dhe frutat me madhësi mbi norpore janë më të përhapua. duke qenë se kjo ndihmon në zhvillimin lulor. Problemet me thyerjen e degëve dhe fërkimin nga era mund të kapërcehen duke përdorur struktura mbështetëse të përhershme të tilla si kurora Lincoln. pemët me qendër të hapur ose ku. duke qenë se druri priret të jetë i brishtë dhe thyhet lehtë në kushtet e ngarkesës së rëndë. Figura 16. dhe që stimulohet nga përdorimet e larta të azotit. këpushat. Nga trajtimet e dhëna. antraknoza (Colletotrichum spp.7 Fruta hurme të pllenuar TRAJTIMI ME ALKOOL NË PEMË Fruta individualë të kultivarit ‘Hiratenenashi’ në stadin fillestar të ngjyrimit mbështillen në qese polietileni (0.).5 Parazitët kryesorë me rrjeta kundra zogjve janë të volitshme. mi i bardhë rrënjor (Dematophora spp.9 Pamja e frytit të pjekur në pemë 16. 139 . lidhjen e frytit dhe rritjen e frutave me cilësi dhe ngjyrim të mirë.5 cm) që përmbajnë afro 1ml alkool etilik 40%. Dëmtuesit e renditur më poshtë janë ato që pritet të shkaktojnë probleme: breshkëza (të ndryshme). Frutat e trajtuar lihen në pemë deri sa të maturohen. Këndet e degëve bigë të ngushta duhet të shmangen.

Zogjtë përbëjnë një problem serioz dhe shumë plantacione duhet të rrethohen me rrjeta kundra zogjve.10 Farëra të hurmës . frutat e hurmës janë tharë dhe kanë shërbyer si një burim sheqeri i rëndësishëm në dietat lindore. antioksiduesve.10 Pamja e frytit në vjelje Frutat vilen kur kanë arritur një ngjyrë të thellë të verdhë në të kuqe por që janë ende të fortë. Frutat jo-rrudhës duhet të peshojnë 200 g por tipat rrudhës janë shpesh pakëz më të vegjël (160 – 180 g). reçele dhe xhelatina. Çdo blanë në fryt duhet minimizuar.6 Metodat e vjeljes mën (nuk duhet premtuar me rrallimin e tepërt) si dhe temperaturat e larta vjeshtore. në 0°C. Vjelja ndodh zakonisht dy deri tre herë gjatë një periudhë mbi 1 muaj për kultivarët kryesorë. 0. ‘Fuyu’ jorrudhës ruhet në 5°C e mund të ruhen deri në 5 muaj nëse frutat vulosen individualisht në qese polietileni. Në 16.7 Ruajtja dhe përpunimi Figura 16. përfshi dëmtimin nga spërkatje. Hurmat mund të përdoren për të prodhuar lëkurë. përmbajtja e lëndëve të ngurta të tretshme duhet të jetë minimalisht 15%.9 Pamje e tulit të hurmës 140 Figura 16.06 mm të trasha. shpesh dy herë (ashtu si limonat):një herë për t’i hequr nga pema. Hurmat rrudhëse ruhen për 4 muaj ose më gjatë në – 1 deri 0°C. këtu ndihmon edhe largimi i barërave të padëshirueshme. Figura 16. Historikisht. fibrave mund të përdoret për të nxitur konsumin e hurmës. Është e rëndësishme të shmanget fërkimi me degët apo çdo shkak potencial për blanat në fryt. Lëkura e vrarë mund të nxihet dhe ta bëjë pamjen e tij jo-tërheqëse. Ndërgjegjësimi mjekësor për përmbajtjen e vitaminave. Frutat priten me gërshërë.HURMA vjelje. Lagështia e lartë dhe nivelet e larta të azotit dhe potasit mund t’i theksojnë problemet e blanave në lëkurë. e herën e dytë për të shkurtuar copën e kërcellit deri 1 – 2 mm. Hurmat janë përdorur në produkte të pjekura dhe si aromatizues për produktet e bulmetit dhe këto të fundit të ngrira. mineraleve. Pemët duhet të krasiten për t’i hapur ato me qëllim zvogëlimin e lagështisë. 16.

.

me degë të hapura. Prodhimi i mirë koklinike mbi përdorimin e ekstrakteve të frytit dhe mercial duhet të arrihet pas 5 – 6 vjetësh. Ka të Lulet mund të jenë të vetmuara ose në vile deri në ngjarë që origjinën ta ketë në Azinë Qendrore nga pesë syresh. Shega den zakonisht në shpore të shkurtra ose anësisht është kultivuar për një kohë të gjatë në Lindjen e në degëza me moshë mbi njëvjeçare. Pjesë e mund të formësohet me një trung të vetëm ose disa brendshme e frytit ka mure membranore. lulëzimi ndodh në fund të Irani dhe Turkmenistani në Indinë veriore. SHEGA (Punica granatum) bazale. Lulet e shegës pjalmohen nga insektet. Shumë seleksionime janë vetëfrytëzudohet se kultura e shegës nisi në epokën neolitike. Bima zakonisht rritet si një shkurre deri në 4 m Shumica e frutave komercialë luhaten në gjerësi lartësi.5 Mt dhe katër prodhuesit më të mëdhenj kenë lule të dyfishta dhe të lacaruara. por ka edhe forma xhuxhe. është shumë e dallueshme në vendet me klimë të Të krijohet përshtypja e një topi të rrumbullakët ngrohtë dhe India ka ato që mund të emërtohen me një kurorë pikash në majë. që krisyresh. lëngut që tregojnë se vonon disa forma të kancerit. Kina dhe SHBA. gjethet e jojnë dhomëzime me pjesën e ngrënshme të frytit. Shkurre ose pemë deri 5 m e lartë. edhe pse kjo formë nuk dhe kurorëzohen nga mbetjet e kupës së lules. Arkitektura e kurorës luhatet nga e përpjetë në e varur Figura 17. India. ese. Lulet gjentë shegëve janë Irani. Kultivarët zbukurues mund të afro 1.pranverës.nga 60 deri 100 cm. Lëkura (zhgualli) kultivarë gjethembajtës të seleksionuar. Zakonisht. Fryti ka formë të rrumbullakët siderohet si gjetherënëse.©POM AL ngushta dhe bima priret ndaj daljes së këmbëzave XVII. megjithëse pjalmimi i kryqëzuar e përmirëson me vlerësimin e bimës për frutat e saj dhe dobitë frytëzimin. Men.1 Forma e pemës së shegës 141 . të këmbyera. Bima mund të ketë ngjyrë të verdhë ose të kuqe. Lulet kanë zakonisht një ngjyrim të kuq të Prodhimi botëror vjetor i shegëve llogaritet në ndezur zbukurues. lastarët janë kryesisht gjemborë. që në disa raste janë gjembore. Rritja mbarëbotërore e Bimët lulëzojnë brenda 3 vjetësh nga mbjellja por kërkesës për shegë mendohet se vjen nga provat ndoshta edhe në vitin e parë. Mesme dhe rajonet mesdhetare dhe është regjistruar në Kopshtet e Varura të Babilonisë. Shkurrja kon. nxjerr shumë këmbëza. Shumë e degëzuar. mjekësore të perceptuara.

HURMA

Figura 17.2 Sythat e shegës

Figura 17.3 Lastarë vegjetativë të shegës

Figura 17.4 Tipare të gjethes së shegës 142

Figura 17.5 Lulja e shegës

Shegët rrënjëzojnë lehtë nga copat. Shtimi është një tul i ëmbël, i lëngshëm rozë rrethon çdo farë. i mundur gjithashtu duke përdorur këmbëza dhe Kjo trastë tulngjashëm quhet cipë. Fryti maturo- përpajna horizontale. Në mbarë botën ka shumë het afro 7 muaj pas lulëzimit. Në Izrael, kultivari kultivarë. Kultivari ‘Wonderful’ përdoret në SHBA ‘Wonderful’ vilet kur lëndët e ngurta të tretshme dhe Izrael. Në Spanjë kemi ‘Mollar de Elche’, në arrijnë 15%, ndërkohë që maturimi në Kaliforni Indi ‘Bagua’ dhe në Turqi ‘Hicanzar’. pranohen kur aciditeti i titrueshëm (AT) është 1.8% dhe përbërjen e ngurta të tretshme prej 17% ose më shumë. Frutat përgjithësisht priten e nuk tërhiqen nga pema. Fryti nuk është klimaterik dhe nuk piqet pas vjeljes, por zbutet me humbjen graduale të lagështisë. Frutat mund të përdoren për konsumin e frutave të freskët ose ekstraktimin e lëngut. Kultivarët me farëra të buta janë më të mirë për konsumin e frutave të freskëta. Ruajtja në paketim në atmosferë të modifikuar (qese të mikroshpuara) në 6°C mund t’i japë frutave një jetë pas vjeljes prej 16 javë. Anasjelltas, frutat mund të ruhen nga 0 deri 2°C, në 80 – 85% LR për 7 muaj.

©POM AL Shega prodhon më mirë klimat me dimra të freskët dhe verë të thatë, të ngrohtë e të gjatë. Mund të përballojë temperatura të ulëta deri në – 12°C. Shkurrja është tolerante ndaj tokave të varfra dhe të thata, edhe pse kushtet më të përshtatshme të tokës do të sigurojnë një prodhim më të mirë. Bimët janë gjithashtu në gjendje të tolerojnë kushtet e kultivimit me kripëzim. Përdorimi i ujitjes me pika ka mundësuar mbjelljen në rajone gjysmë të thata dhe kontroll mbi rritjen dhe afatin e prodhimit nëpërmjet manipulimit të stresit ujor dhe lehtësimit të tij. Stresi nga thatësira duhet të shmanget gjatë lulëzimit pasi në të kundërt do të ndikohet lidhja frytit. Bimët kërkojnë toka të lagështa për stabilizimin fillestar të tyre.

Figura 17.6 Fruta shege të pamaturuar, të paraqitur edhe në prerje tërthore 143

HURMA

Figura 17.7 Pamja e frytit të pjekur në pemë

Figura 17.8 Pamja e frytit në vjelje

Figura 17.9 Pamje e tulit të hurmës 144

Figura 17.10 Farëra të shegës

Familja Rhamnaceae përfshin gjininë Ziziphus. e cila ka fro 170 specie vendase të zonave tropikale dhe nëntropikale. Pemët e moshuara zakonMadhësia dhe forma e pemës isht janë më pak gjembore. Dy specie janë të njohura për prodhimin e një fryti të ngrënshëm: hidja e zakonshme ose hurma kineze. Ajo ka një fryt me madhësi midis qershisë dhe kumbullës. Ziziphus sativa Emri botanik i specieve të Hidja indiane ose ber (Ziziphus mauritiana). NorPjalmimi mat e pllenimit mund të jenë të ulëta. Pjalmimi i kryqëzuar përmirëson frytëzimin. Agjentët pjalmues janë kryesisht bletët dhe grerëzat. Fryti mund të lihet të piqet dhe të humbasë lagështi. me prejardhje nga hidja e athët dhe është e shpërndarë kryesisht në zonat e buta të Kinës. ka patur mbi Tabela 18. Ziziphus jujuba (e quajtur Zao ose Hongzao në gjuhën kineze) dhe hidja indiane.1 Forma e pemës së hides e fundit të shekullit të 20të. XVIII. Ziziphus lidhura dhe të dobishme acidojujuba Pemë ose shkurre e vogël gjetherënëse. Ekzistojnë të paktën 14 specie të gjinisë Ziziphus në Kinë.10 m e lartë. Hidja e athët. Prodhimi i hides kineze në Kinë është rritur me shpejtësi në pjesën Figura 18. Mund të shfaqen të Sythat lulorë vetmuar ose në cima deri në 10 për tufë. Hidja indiane (e quajtur rëndom ber) është gjethembajtëse dhe e shpërndarë kryesisht në zonat tropikale dhe nëntropikale. përfshi hiden e thartë ose hiden e thartë Ziziphus acidojujuba. me lastarë të rinj gjemborë. Shpesh përqindja e frytëzimit është e ulët. duke u shndërruar në të kuqe të errët ose të zezë.1 Karakteristika botanike. HIDJA ©POM AL Hidja kineze ka një histori të gjatë prej mbi 7000 vjet. Periudha e çeljes së sythave Prill Periudha e lulëzimit Maj . Më 2003. Hidja kineze është një pemë gjetherënëse. Ziziphus vulgaris. degë të varura. Dali në sqetullat e lastarëve të sezonit në vazhdim. Ziziphus mauritiana. Kina është një prej qendrave të origjinës dhe shpërndarjes së Ziziphus. Zakonisht 5 .Tetor Lakore sigmoidale e dyfishtë. Ziziphus jujube.Qershor Periudha e pjekjes së frutave Fundi i Gushtit . i cili mund të bëhet shumë i ëmbël. e duke marrë pamjen e një hurme. anatomike dhe fiziologjike të hides Emërtimi i zakonshëm Hide Ziziphus jujuba Emri shkruhet ndonjëherë Zizyphus jujube. rritja pezullohet gjatë forcimit të Rritja e frytit dhe lastarëve bërthamës 145 . Emrat botanikë Sinonimet përfshijnë Ziziphus zizyphus. Priret të prodhojë këmbëza nga rrënjët sipërfaqësore Seksualiteti Dyseksore (hermafrodite) Aftësia jetike e pjalmit shpesh është e dobët dhe efikase për periudha të shkurtra.

Maturimi kërkon edhe 40 – 60 ditë të tjera pas forcimit të bërthamës.5 – 4cm.2 Sythat e hides 1. Bima është mjaft tolerante ndaj një diapazoni të gjerë kushtesh të lagështisë. Lulet dalin në sqetullat e gjethes së lastarëve të sezonit në vazhdim. Rrëzimi i frutave menjëherë pas dhe gjatë zhvillimit të frytit mund të zvogëlojë rendimentet. Këto zona përjetojnë dimra të freskët dhe verëra të nxehta. . Sistemi rrënjor zë një sipërfaqe dhe vëllim të madh. megjithëse lule të veçanta lulëzojnë gjatë një periudhe kohore të shkurtër dhe mund të kenë modele të dallueshme të hapjes gjatë ditës. Për shembull. Rrënjët në zonën sipërfaqësore priren të nxjerrin këmbëza.000 ha në prodhim dhe afro 1. edhe me klonet vetëpjellore. Periudha e lulëzimit të pemës mund të zgjasë për afro 3 javë. zakonisht 15 cm të gjata. disa të rrumbullakët. janë përgjithësisht të holla dhe mund të varen nga pesha e frytit. përfshi thatësirën e rëndë. por krahasuar me pemët frutore. të zgjatur dhe vezakë. Disa seleksionime kanë gjemba.3 Lastarë vegjetativë të hides 146 Pema e Ziziphus jujuba është e vogël dhe ka gjethe të vogla të shkëlqyeshme.5 Mt hide të freskët të prodhuar. por çarja e frytit mund të jetë problematike dhe të shkaktojë humbje në prodhimin e tregtueshëm (Tabela 18. ato që kanë një formë të ngjashme pjepri të gjatë. por mjaft i rrallë. Kinezët kanë afro 700 kultivarë të hides kineze. Fryti është bërthokël dhe forcimi i bërthamës fillon zakonisht 40 – 50 ditë pas lulëzimit. Provincat kryesore prodhuese janë ato me klimë të butë të thatë dhe gjysmë të thatë në veri të Kinës. pema mund të përballojë temperatura dimërore deri në – 30°C. Ato mund të kenë një ose më shumë lule.5 deri 6 cm e gjatë ndërsa diametri 1. është vërejtur që disa kultivarë hapen pasdreke ndërsa të tjerët në mëngjes. Pjalmimi i kryqëzuar është i këshillueshëm. Lastarët e rinj priren të shkojnë në drejtim zigzag. Hidja kineze mund të ketë lulëzim të bollshëm dhe lidhje frutash të pamjaftueshme. ndërsa të tjerët me forma të spikatura e të pazakonta. për shembull.2). zakonisht të çiftuara. Degëzat frutore. Frutat e papllenuar dhe frutat me zhvillim embrional të dobët rrëzohen lehtë. të vendosura tufë në një degë të shkurtër. ndërsa të tjera janë pa gjemba. Kultivarët mund të kenë fruta me forma të ndryshme.HIDJA Figura 18. Edhe madhësia e frytit ndryshon nga 1. Zakonisht. Në gjendje përgjumje. Figura 18. pema i nxjerr gjethet vonë dhe më pas e shmang dëmtimin nga ngricat.000.

Azoti nxit rritjen e lastarëve. pedologjike dhe hidrike të hides Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Frytëzon në zona me temperatura mesatare vjetore ndërmjet 5.3 kg potas ©POM AL Kërkesat për ushqyes Figura 18.5 dhe 22°C. arrin të mbijetojë dhe prodhojë edhe në zona ku niveli vjetor i reshjeve është 200 mm E mirë Shkon mirë në pozicione me ekspozim të mirë ndaj dritës Toleron një gamë të gjerë tokash (përbërje dhe thellësi). gjatë çeljes së sythave dhe fazës së rritjes së shpejtë të frutave. 1 kg fosfat dhe 1.5 kg N2.2 Kërkesat klimatike. Dalja e gjetheve dhe e luleve vonon . Temperaturat verore duhet të jenë në diapazonin 18 .Tabela 18. gjeografike.4 Tipare të gjethes së hides 147 . Kërkon të paktë 100 ditë pa ngrica. 100 kg fruta kërkojnë zëvendësimin e afro 1. përfshi tokat lehtësisht alkaline Rendimentet merren edhe në kushtet e kultivimit pa plehërim por përmirësohen kur plehërat përdoren pas vjeljes.zakonisht për shmangien e ngricave Toleron një diapazon të gjerë reshjesh por është e përshtatur më shumë për rajonet me pak reshje E dobët Priret drejt plasaritjes së frytit kur lagështia është e lartë dhe bien reshje gjatë maturimit të frytit Shumë e mirë.35°C.

‘Zanhuangdazao’ dhe ‘Huizao’ janë renditur si kultivarë shumë-përdorimesh. Më i rëndomtë është përdorimi i rrënjëve dhe thithakëve fundorë.5 Lulja e hides Seleksionimi i kultivarëve superiorë dhe të përshtatur është një proces që vazhdon në Kinë dhe që ka nevojë ende për t’u adresuar në pjesë të tjera të botës. ‘Muzao’ dhe ‘Bianhesuan’ si kultivarë kryesorë për prodhimin e frutave të tharë.1Shtimi Seleksionime mbishartesash superiore mund të shartohen mbi farëfiliza për t’u trapiantuar në pemëtore. ‘Pozao’ (‘Fupingdazao’). Zakonisht është i suksesshëm shartimi me çarje ose çarje të dyfishtë. Rrënjëzimi i përpajnave horizontale. me një përqindje mesatare suksesi. Në pranverë. ‘Sherwood’ dhe ‘So’. Farëfilizat duhet të shartohen me kultivarë të përzgjedhur për të garantuar frytëzimin e besueshëm. Koha më e mirë për shartimin është kur ka ndodhur çelja e sythave. farërat e trajtuara mund të mbillen në rreshtat e fidanishtes 10 – 15 cm larg nga njëri-tjetri. ‘Silverhill’). Rekomandohet që shartimet të mbështillen ose dyllosen pas shartimit dhe deri sa të ketë shenja të formimit të lidhjes së shartimit. ‘Yuanlingzao’. Figura 18. Bimët kultivohen me këmbëza ose nga fara.HIDJA Këtu përfshihen ‘Jinsxiaozao’.6 Fruta hide të pamaturuar të paraqitur edhe në prerje tërthore 148 . qoftë për shtimin e bimëve ashtu edhe për qëllime si embryo rescue dhe transformimi gjenetik. Lista e kultivarëve amerikanë përshin ‘Li’. Shartimi duhet të jetë i mundur 1 vit më vonë. Nënshartesat që përdoren më rëndom janë farëfilizat e hides ose të hides së athët (Z. Bimët e reja trapiantohen në pemëtore afërsisht në kohën e çeljes së sythave. acidojujuba). Bimët e reja duhet të mbrohen nga kushtet e thata dhe me erë. ‘Lang’. ‘Changhongzao’. ‘Tigertooth’ (sin. deri sa ato të stabilizohen. Figura 18. zakonisht 1 vit pas shartimit. Mbishartesat nga degëza zgjatuese 1 deri 2 vjeçare mund të merren nga druri i përgjumur dhe i mbajtur në frigoriferë deri sa nënshartesat të jenë gati afro 1 ose 2 muaj më vonë. kanë punuar me material bimor in vitro. Heqja e bërthamës dhe mbjellja e thelpinjve (pas shtratifikimit) garantojnë zakonisht farëfilizat e rinj që dalin të jenë më të fuqishëm. Bërthamat e maturuara dhe thelpinjtë shtratifikohen përpara mbirjes. Kërkuesit kinezë. në veçanti. copave të drunjëzuara dhe copave të buta kanë rezultuar 18.

etj. gardh dhe aks. përfshi format që mund të emër.2 Formësimi. Shartimi me çarje është më i përhapuri. Disa pemëtore në Kinë e mbjellin hiden të distancat) përzier me specie të tjera Pemët formësohen në 2 – 5 vitet e para që të krijohen kurora me qendër të Formësimi dhe hapur (kupore). me hapësira të mira në të gjithë dre- hët e fundit. trinat Y) dhe futja e sistemeve të mbjelljes intensive ka kërkuar përdorimin e formave kordon.3 ditë në kushtje ambjenti. krasitja Pemët e rritura krasiten për të lejuar një depërtim të mirë drite dhe depërtim në kurorë. 149 . fitoplazmat dhe antraknoza që prek si frytin ashtu edhe tuesit kryesorë gjethet Në Kinë mund të gjejmë disa konfigurime të ndryshme të pemëve. espalier.Pemëtarët synojnë të kenë pemë me gjashtë deri tohen si udhëheqës qendror dhe të tjera që mund tetë degë kryesore në një lartësi prej jo më shumë të emërtohen me qendër të hapur ose kupore. Periudha e shartimit përkon përafërsisht me periudhën e çeljes së sythit. Hidja e athët përdoren si nënshartesa Largesat tradicionale prej 4 – 5 m ndërmjet pemëve në rresht. espalier.300 ppm. me dendësi të lartë. Prodhimi mund të vilet edhe me shkundëse pemësh. 5 . Mbishartesat merren nga degëza zgjatuese 1 – 2 vjeçare Nënshartesa Përdoren këmbëza ose farëfiliza. Farëfilizat mund të shartohen.Tabela 18. Farërat duhet të shtresëzohen përpara mbjelljes (3 – 4 muaj në 2 -5°C). vjelja bëhet me dorë. Janë hartuar protokolle të kulturës indore. Largesa ndërmjet rreshtave varet nga agroteknika. ngritja e trinave (për shembull. deri 50 vjet.7 ditë përpara vjeljes) mund të ndihmojë në rrëzimin e frutave Metoda e vjeljes Frutat mund të vilen gjatë maturimit të bardhë (të përdorura për konfeksionim). me udhëheqës qendror. maturimit kërcitës (për përdorim tavoline) dhe plotësisht të pjekur (për tharje) Fryti i freskët ka një jetëgjatësi të shkurtër në ruajtje 2 .5 – 3 m largesë në rresht. Këmbëzat përdoren rëndom për bimë mbi rrënjët e tyre ose për shartim. Mund të krasitet në fund të dimrit ose verë Rrallimi Zakonisht nuk praktikohet Menaxhimi i dysheTë shmanget shqetësimi i tokës dhe nxitja e nxjerrjes së këmbëzave. mesë së pemëtores Periudha e vjeljes së Gjethja e parë pas mbjelljes parë Periudha deri në Gjethja e pestë prodhimin e plotë Rendimentet e Deri në 300 kg/pemë/vit pritshme Jeta produktive e Pemë jetëgjatë. zakonshme Për të garantuar cilësinë e mirë të frytit. pemët mbillen 0. krasitja dhe ngarkesa e prodhimit Patogjenët dhe dëm. Trajtimi me etefon (200 . Ruajtja e ftohtë në 1°C në qese polietileni mund të realizojë një ruajtje Ruajtja deri në 100 ditë. Shumimi Nënshartesat shartohen kur kanë arritur madhësi të mjaftueshme (afro 1 vit). Ko.Kryesisht tenja e frytit. shtyllë. Frutat plotësisht të pjekur thahen deri në një përmbajtje lagështie prej 25% ©POM AL 18. Në pemëtoret Largesat (hapësirat.se 3 – 5 m.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të hides Mund të shumohet me copa të gjelbra.

të sëmura. Zakonisht. degëve të varura dhe degëve tejet të gjata. kërkohet krasitje vjetore. Figura 18. Për të përftuar mugullimin e dëshiruar të sythave kryesorë anësorë. Njëkohësisht kryhet edhe shkurtimi i degëve të vjetra.7 Pamja e frytit të pjekur në pemë Figura 18. Krasitja dimërore ka të bëjë kryesisht me heqjen e degëzave që nuk janë në gjendje të prodhojnë fruta me madhësi dhe cilësi të kënaqshme. përfshi degëzat e dobëta. Krasitja verore mund të zvogëlojë fuqinë e rritjes. Krasitja verore ka të bëjë me heqjen e sythave pa vlerë ose të mugulluar ngërthyer me njëri-tjetrin dhe lastarëve të rinj. lastarët dytësorë të poshtëm prerjes cunguese duhet të hiqen. Ka për qëllim të ekspozojë degët ndaj nivelit më të lartë të dritës.8 Pamja e frytit në vjelje Degët bartëse të hides kineze kërkojnë ekspozim të mirë ndaj dritës. Figura 18.10 Farëra të hides jtimet.9 Pamje e tulit të hides 150 . të dëmtuara nga dëmtuesit dhe të gërshetuara. dy gërshërë mugullo’ i hides. duke ndihmuar në përmirësimin e lidhjes së frytit. Në mjediset ku dimrat janë të ashpër është më mirë që krasitja gjatë sezonit të fjetur të lihet deri në fundin e dimrit ose fillimin e pranverës për të mbrojtur lastarët dhe pemët e reja nga dëmtimi prej temperaturave të ulëta.HIDJA Figura 18. Krasitja mund të kryhet si në sezonin e fjetjes ashtu edhe atë të rritjes. Ky është i ashtuquajturi ‘një gërshërë freno. sepse sythi kryesor anësor nuk mugullon lastarë të rinj pa stimulim të fortë.

.

1 Karakteristika botanike. dhe mbi het rrushi për verë. nëse temperatura tharje dhe për verë. ndoshta me mbizotërojnë kultivarët për verë të hapur tavoline. një prej frutave më të kultivuar në botë.– 20°C. sythi dimërues përbëhet nga tri Sythat lulorë sytha të mbështjellë nga luspa të përbashkëta. origjinë nga rajoni i Maleve të Kaukazit ndërmjet mbi 1500°C gradë ditore mund të piqen kultivarë Detit të Zi dhe Detit Kaspik. në një kohë me mollën Periudha e lulëzimit 7 .7 muaj pas çeljes së sythave. të tjera për nënshartesa dhe një numër i kunuk mund të kultivojnë rrush për shkak të dëmfizuar (shpesh si hibride ndërllojore) si rrush për timit nga dimrit. pincim (precakton se cilët lloje rrushi mund të kultivohen me rje majash) veror shtesë e ndoshta cilësi lëngu më Tabela 19. pasi pjello19. nga 950 deri 1500°C gradë ditore Hardhia evropiane. pritet të Rrushi. ketë dëmtim nga ngrirja pasi klima të tilla shpesh gjendet rëndom në zonat klimatike të buta e të përjetojnë temperatura që zbresin deri në – 15 apo ngrohta dhe nuk përshtatet mirë me zonat nën. Ekzistojnë disa specie të hardhisë që janë tavolinë (konsum të freskët) dhe për tharje. Dy sythat e tjerë zakonisht qëndrojnë të fjetur Periudha e çeljes së sythave Zakonisht më vonë se bërthamorët. mbizotërojnë kultivarët për freskët. zakonisht në vjeshtë Lakore rritje sigmoide e dyfishtë. anatomike dhe fiziologjike të hardhisë Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Hardhi. të gjerë tokash.Kjo çon në probleme me sëmundjet. tropikale dhe tropikale. grumbullimi i nxehtësisë për. shumë specie amerikane janë Seksualiteti monoike Pjalmi bartet nga era dhe nuk nevojiten insektet.2 Tokat dhe plehrat Indonezia merren dy deri katër prodhime rrushi Hardhia është shumë tolerante ndaj një diapazoni për tharje në vit. Sythi kryesor. disa përdoren për Disa zona që kanë nxehtësi vere të përshtatshme lëngje. rrush Vitis vinifera (hardhia evropiane) Vitis labrusca Vitis aestivalis Emri botanik i specieve të Vitis vulpina lidhura dhe të dobishme Vitis rupestris Vitis riparia Vitis berlandieri Madhësia dhe forma e pemës Një bimë kacavjerrëse me rritje të fuqishme nëse lihet e pakontrolluar Vinifera është dyseksore (hermafrodite). Në një masë të gjerë. ekzistojnë teknika të veçanta menaxhimi të cilat mund të përdoren dhe në vende të nxehta si Tailanda dhe 19. mesatare e muajit më të ftohtë është 0°C. Megjithatë. edhe pse ajo nuk e pëlqen motin e lagësht dhe të ftohtë.1 Kërkesat klimatike ria e lartë e tokës nxit rritjen vegjetative të tepërt. vendase të Amerikës së Veriut. qendror rritet zakonisht në pranverë dhe prodhon një lastar me dy lulesa anësore.për tavolinë dhe për verëra likernash. RRUSHI I TAVOLINËS dhe varët që mund të piqen sa duhet nën 700 – 900°C RRUSHI PËR LËNGJE gradë ditore. Në përgjithësi. kushtet e ngrohta e të Pjalmimi thata përmirësojnë pjalmimin dhe frytëzimin Hardhia ka një syth i shumëfishtë që prodhohen anësisht në sharmendat e sezonit të mëparshëm.©POM AL sukses në një rajon të caktuar. Rrushi i kultivuar për lëng shkon më mirë në toka më pak pjellore. Në fakt. Vitis vinifera.9 javë më vonë Periudha e pjekjes së frutave 5 . Të paktë janë kultiXIX. për tharje dhe për konsum të 1950°C gradë ditore. Nga kjo specie prodho. Ndryshimi i ngjyrës ndodh zakonisht Rritja e frytit dhe lastarëve në fillim të episodit përfundimtar të rritjes (stadi III) 151 .

1 Forma e pemës së hardhisë Figura 19.HARDHIA Figura 19.3 Lastarë vegjetativë të hardhisë .2 Sythat e hardhisë 152 Figura 19.

2 Kërkesat klimatike. parapëlqehen tokat e lehta dhe ato me pjellori të ulët pasi lehtëzojnë mirëmbajtjen e kurorës Plehërimi organik i konsiderueshëm. veçanërisht në është mbjellë në toka të thella Mesatare në e mirë nëse kultivohet në trina Gjatë qetësisë (përgjumjes) duron -20°C. veçanërisht me azot. sidomos në zonat e lagështa të kultivimit Figura 19. gjeografike. gjatë lulëzimit dhe frytëzimit -0. në klimë të lagësht kërkohen trajtime për kontrollin e sëmundjes Shpatet e rrahura nga dielli përdoren shpesh në zonat e ftohta për të nxitur grumbullimin e nxehtësisë dhe zvogëlimin e ngricave Tolerante ndaj shumë tipa tokash. Përgjithësisht. me kusht që të jenë të thella e të kulluara mirë. mesatare në dimër E mirë. shkakton probleme të fuqisë së rritjes.Tabela 19.5°C E ulët. pedologjike dhe hidrike të hardhisë Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes ©POM AL Kërkon klimë të butë e të ngrohtë. zakonisht 900 ose më shumë gradë ditore rritëse ose më shumë (temperatura bazë 10°C) Ka sistem rrënjor të thellë dhe nevoja mesatare për ujë E ulët në verë. gjatë fazës së hershme të çeljes së sythave -1°C.4 Tipare të gjethes së hardhisë 153 .

Sidoqoftë. Në kushte të caktuara. sasia e rrushit që gjithë përgjithësimet. ka shumë përjashtime dhe mbërrin në impiantin e përpunimit për lëng me shumë zona me nivel të ulët reshjesh nuk mund të maturim optimal është më e madhe. Rrushi i pjekur ka një përqindje sheqeri ndërmjet 16 dhe 24% dhe nivele aciditeti nga 0. parapëlqehet pasi ndihmon në menaxhimin e fuqduke qenë se operacioni i vjeljes mund të përfunisë së rritjes së hardhisë. Vitis riparia dhe Vitis berlandieri.HARDHIA Afati i vjeljes së rrushit është shumë kritik. Kjo zvogëlon ndjeshëm tar ujor tek hardhia është një gjendje që shpesh kostot e krahut të punës për vjelje. Nëse vilet shumë herët. ujitja mund të induktojë Rrushi i shitur për prodhim lëngu mund të vilet rritje vegjetative të tepërt.5 Lulja e hardhisë rrushit garanton që rrushi të përmbajë një nivel të lartë dhe ekuilibrin e duhur të përbërësve aromatë ulët. kultivarit dhe destinacionit të përdormbijetojë në kushte shumë të thata dhe në disa imit (për tavolinë nga 13 .15. nëse vilet shumë vonë. ashtu si me të dojë në një kohë më të shkurtër. me masë. është shumë e rëndësishme të kërkohet këshillim vendor për nënshartesën më të përshtatshme për zonën e kultivimit në fjalë. Prodhimi i lëngut cilësor përcaktohet duke për- Ka shumë seleksionime të cilat kanë si prindër Vitis rupestris. prodhojnë rrush pa ujitje. stresi mesanë mënyrë të mekanizuar. duhen përdorur tikë dhe shijues. Plehrat. Lëngu nga rrushi i vjelë jashtë diapazonit mbi cilësinë e frytit dhe lëngut të prodhuar prej optimal të sheqerit dhe aciditetit mund të kërkojë tij. rrushi është shumë i athët.6 Vjelja Figura 19. 19. Duke qenë se parapëlqimet vendore dhe nevojat janë kaq të ndryshme. korrigjime. mund të përmbajë athtësi të pamjaftueshme apo të bjerë rendimenti për shkak të dëmtimit nga zogjtë ose kalbëzimit të veshulëve. Nivelet më të përshtatshme ndryshojnë siRrënjët e thella të hardhisë i mundësojnë asaj të pas rajonit. kjo mund të jetë e saktë.6 deri 19. Kësisoj. pasi.5% sheqer kohës së raste mendohet madje se ujitja ndikon negativisht vjeljes). veçanërisht azoti.3 Nevojat për ujë 1%. ashtu si për plehrat. Zgjedhja e datës më të përshtatshme për vjeljen e Figura 19.6 Fruta hardhie të pamaturuar të paraqitur edhe në prerje tërthore 154 . Për më tepër.4 Nënshartesat 19.

p. rupestris. tek molla. ©POM AL dorur kultivarët më të mirë për klimën.7 deri 3. Ka shumë sisteme formësimi por pjergulla është forma më e parapëlqyer për Formësimi dhe rrushin e tavolinës. përdoren copa: zakonisht copa drunore. V. Për të ndihmuar tharjen dhe për t’i dhënë një ngjyrim të çelur të veçantë frytit.20 t/ha Jeta produktive e Deri në 40 . thuajse të gjitha të krijuara nga kombinimet e V. hershmëri nga pikëpamja e hershmërisë së pjekjes së frutave. klima dhe krasitja destinacioni i produktit (për lëng ose për tavolinë). Shih Tekstin. të kombinuar me agroteknikën e specializuar.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të hardhisë Kur nematodat dhe filoksera nuk përbëjnë problem.6 muaj në 1°C. Përgjithësisht. zogjtë por edhe çrregullimet fiziologjike. sëmundjet dhe zgjedhja e tregut mund t'ia shkurtojë jetën zakonshme Metoda e vjeljes Vjelje me dorë për rrushin e tavolinës. Rrushtë e thatë (stafidhet) vilen dhe trajtohen në disa mënyra. Për rrushin e tavolinës të kultivuar në serra kërkohet rrallim i imët dhe më i Rrallimi moderuar për rrushin e tavolinës të kultivuar në fushë të hapur Zakonisht vreshti mbahet i pastruar nga barishtet. kontroll të madhësisë deri në një farë mase. Variacionet varen nga tradita dhe parapëlqimi. berlandieri. qoftë drejtpërdrejt në diell ose në skara. për lëngje i mekanizuar Veshulët mund të ruhen në të ftohtë për 3 .15 t/ha Në vitin 4: 10 .60 vjet. sëmundjet kërpudhore dhe tuesit kryesorë bakteriale. varësisht nga toka. Periudha e vjeljes së Sezoni i 2të ose i 3të pas mbjelljes parë Periudha deri në Tre deri katër sezone prodhimin e plotë Ndryshojnë sipas kultivarit dhe zonës. largesat ndërmjet rreshtave luhaten nga 2. acide dhe alkaline dhe mangësive të ndryshme të elementëve ushqyes. bimët vendosen 1 deri 2 m larg njëra-tjetrës. nënshartesa distancat) dhe klima. Shumimi Anasjelltas.0 m.sh. dis akultivues sot përdorin trajtime me herbicide mesë së vreshtit midis bimëve dhe midis rreshtave. edhe shumë më pak se sa. ndërsa Largesat (hapësirat. etj. Ato mund të përcjellin të gjithë ose disa prej karakteristikave të mëposhtme: rezistencë ndaj filokserës dhe/ose nematodave. Rendimentet e Në vitin e 2: 4 t/ha pritshme Në vitin 3: 8 . Nënshartesat tolerancë ndaj thatësirës. përcaktimin e pjekjes optimale. Ato mund të vilen me dorë dhe të thahen. bimët e formuara nga copat përdoren përgjithësisht kur nematodat dhe filoksera nuk janë të pranishme. përpara tharjes rrushi mund të trajtohet me emulsione vaji alkalin. riparia dhe V. shartim në fushë ose në tavolinë (shartim me kalem) mbi nënshartesa rezistente Ka shumë seleksionime. tokave të lagështa. Vjelja me makineri shkakton shumë dëmtime për frutat që të mund të thahen drejtpërdrejt në diell ose në skara. në këto raste vjelja e mekanizuar mund të 155 . Shpesh përdoren herbicide Menaxhimi i dyshendërmjet bimëve në rreshta. nematodat.Tabela 19. Këshillimi me specialistë vendorë është mënyra më e mirë për zgjedhjen e nënshartesës. Pavarësisht gjithë këtyre avantazheve.Problemet shkaktohen nga insektet. ose copa barishtore (të gjelbra) për shumim të shpejtë. Ndonjëherë përdoRuajtja ret fumigimi me dyoksid squfuri Patogjenët dhe dëm.

7 Kultivarët përdoret për të krasitur sharmendat me veshulë ende të bashkëlidhur me to dhe duke i varur mbi hardhi për t’u tharë. Zante Currant.Figura 19. nematodat. Mungesa e farërave janë një përparësi. Kërkesat janë pamja e bukur. zë 90 % të strukturës. trajtimi me hormonin bimor acid giberelik mund t’i bëjnë rrushtë pa farë. breshkëzat. së bashku me teksturën dhe shijen e mirë.8 Sëmundjet dhe dëmtuesit Figura 19. 156 19. Muskatelet). e ka prejardhjen kryesisht nga Vitis labrusca.7 Pamja e frytit të pjekur në hardhi Rrushi për lëng Veçanërisht në SHBA. Figura 19. Ky kultivar.9 Pamje e tulit të hardhisë cat Gordo Blanco (Muskatet. me një madhësi të pranueshme.8 Pamja e frytit në vjelje Rrushi për tharje (stafidhe) Janë kultivarë të V. këpushat. vinifera dhe përfshijnë Sulltana (sinonime: Sulltanina. Concord. 19. rrushi për lëng përbën një sektor të rëndësishëm dhe domethënës. hiri. dhe sëmundje virusale të ndryshme. por shpesh madhësia e tyre është shumë e vogël. etj. madhësia e kokrrave dhe lëkura e hollë. Një kultivar i vetëm. së bashku me të tjerë si Niagara dhe Iona. tenjat.10 Farëra të hardhisë . Korinthi i Zi). Rrushi për tavolinë Rrushi për tavolinë (konsum të freskët) prodhohet në mënyrë ekonomike në vendet me klimë të ngrohtë në të nxe-htë. ku të dy janë pa farë ndërsa kultivarët me farëra si Mus.HARDHIA Figura 19. të tilla si Sultana. Vrugu. filoksera. Rrushtë për tharje kërkojnë kushte të ngrohta (mbi 1950°C gradë ditore) për prodhim ekonomik. Thompson's Seedless) dhe Currants (sinonime: Zante.

.

e cila ka një fryt më të 20. Ky kultivar është parë rrushi i frëngut kinez. nga Wanganui. Farërat e pri International. deKultivarët e përdorur aktualisht e kanë origjinën liciosa. pak përpara mollëve dhe hardhisë. anatomike dhe fiziologjike të aktinides Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Aktinidia. Actinidia chinensis është e përhapur gjerësisht në Kinë zuar në Zelandën e Re më 1958. jang-tao (Kinë) Actinidia deliciosa Bimë kacavjerrëse gjetherënëse. Actinidia deliciosa.. Fryrja e sythave nis afro Periudha e çeljes së sythave 10 ditë para çeljes së tyre Periudha e lulëzimit Fundi i pranverës Nga vjeshta deri në mesin e dimrit.s. Kili. aktinidia ose kiwi.1). si për shembull. deliciosa u morën nga Kina për kohëve të fundit. emërtimi i të cilëve është standarditë Actinidia arguta si fryt që në vitet 770 e. rrushi i frëngut kinez. Më 1924.1Kultivarët e aktinides vogël pa mbulesën e qimeve që është tipike e A. filluan të frytëzojnë më 1910 dhe pasardhësit e kësaj hyrje janë baza e kultivarëve Përparimet në përmirësimin gjenetik që nga vitet të rinj të Zelandës së Re. disa prej të cilave janë përdorur për ushqim. Gjethe të mëdha në formë zemre deri në 20 cm Seksualiteti Dioike (bimë mashkullore dhe femërore të ndara) Pjalmi bartet nga insektet. tashmë përbën 20% të prodhimarra nga Kina u çuan në Zelandën e Re më 1906. Kili. pasi bërë kultivari kryesor i tregtisë botërore dhe kultivohet kryesisht në Itali. Rekomandohet vendosja e deri në 8 koshere bletësh/ha duke filluar që në momentin kur kanë lulëzuar 15% Pjalmimi e bimëve femërore. të kultivuar nga Alexander Allison merciale në Itali.9 % dhe po kështu kanë aromë shumë të mirë. kiwi ka lakore rritje sigmoidale të dyfishtë. Hayward Wright nga Auckland kulXX. Greqi.sh. arrin deri në 9 m Madhësia dhe forma e pemës gjatësi ose lartësi. Me mbështetje. duke përdorur 1980 kanë nxjerrë një sërë kultivarësh të testuar Tabela 20.1 Karakteristika botanike. Actinidia chinensis 157 . AKTINIDJA (KIWI) tivoi afro 40 farëfiliza dhe zgjodhi njërin prej tyre. Janë regjistruar afro 36 specie. Gjinia Actinidia varin e parë komercial në botë.©POM AL këtë material. Një kultivar i Ekzemplarë të A. p. Zelandën e Re. Francë. Actinidia arguta. Frutat piqen mirë nëse pas vjeljes përmbajtja e lëndëve të ngurta të tretshme e tejkalon vlerën 6. kiwi. Periudha e pjekjes së frutave Frutat ruhen më mirë nëse vilen kur përmbajtja e lëndëve të ngurta të tretshme është 7 . Regjistrimet kineze i referohen përdorimit nga farëfiliza. Bimët mashkullore shpërndahen sipas raportit mashkull : femër nga 1:3 në 1:8 Lulet gjenden në një deri gjashtë nyjat e para të lastarëve të rritur gjatë sezonit në vazhdim prej sythave anësorë në sharmendat e vitit Sythat lulorë të mëparshëm. Ndodhin Rritja e frytit dhe lastarëve gjithashtu disa episode rritje të vogla shtesë dhe është raportuar një lakore rritje sigmoidale e trefishtë Actinidia arguta. Japoni dhe Kore. SHBA. ‘Zespri Gold’.riemërtuar ‘Hayward’ dhe u shndërruar në kultigina Jangce në Kinë (Tabela 20. Kinë.2%. e quajtur më të cilin e quajti ‘Wright’s Giant’. Japoni dhe Kore. mit të Zelandës së Re dhe mbillet në shkallë koKëto farëfiliza. e ka origjinën nga Lu. përgjithësisht nuk konsumohet i freskët. Për përcaktimin e pjekjes mund të përdoret edhe lënda e thatë e frytit Në tërësi. hijezimi i tepërt nga gjethet dhe sqetullat e pakëson lulëzimin Pranverë. Kushtet në sezonin e mëparshëm ndikojnë aftësinë e bimës për të diferencuar lule. Actinidia kolomikta. ka orgjinë aziatike. në pronësinë e Zesnë Britani nga Robert Fortune më 1847. ‘Hayward’ është dhe është lloji kryesor i vjelë dhe përpunuar.

2 Sythat e aktinides 158 Figura 20.AKTINIDJA Figura 20.3 Lastarë vegjetativë të aktinides .1 Forma e pemës së aktinides Figura 20.

lastarët e rinj thyhen dhe dëmtohen kur ka erë. 200-300 kg K/ha. Pranverizimi dimëror (600 – 1100 h nën 7°C) është i nevojshëm për zhvillimin e mirë lulor dhe çeljen e sythave Rritja e re në pranverë dëmtohet në – 2°C. Toleron reshje të larta nëse kullimi është i mirë E mirë Tolerancë e dobët. Plehu shpërndahet njëtrajtshëm përreth pemës. Zakonisht. edhe frutat mund të pësojnë vraga Parapëlqen shumë kodrat e ngrohta me kullim të mirë të ajrit dhe mbrojtje nga era në zonat më të freskëta Kërkon toka të thella e të kulluara mirë. Kapaciteti ujëmbajtës i mirë është i dëshirueshëm për rritjen verore të lastarëve dhe frutave Aktualisht përdoren doza të larta plehërimi. Kërkesat për ujitje përllogariten në 5litra/m2 Nuk e toleron lagien e këmbëve. në pranverë dhe 1/3 e N në fillim të verës. pH i kënaqshëm është 6 ©POM AL Figura 20. 30-60 kg P/ ha. gjeografike. Synohet të nxitet fuqia e rritjes dhe mbulimi i shpejtë i kurorës. bimët e rritura furnizohen me 170-220 kg N/ha.4 Tipare të gjethes së aktinides 159 . Tani analiza gjethore për përmbajtjen e elementëve ushqyes po kthehet në praktikë të rëndomtë. Mund të pësojë rënie të prodhimit E dobët. pedologjike dhe hidrike të aktinides Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Kërkon një periudhë pa ngrica prej 8 – 9 muajsh. Degëzat dëmtohen në –8°C Janë raportuar norma të larta të transpirimit të gjetheve.Tabela 20. Është shumë e rëndësishme të ketë mbrojtje të mirë në vendmbjelljet e rrahura nga era.2 Kërkesat klimatike.

gjysmë-të drunjëzuara dhe copa rrënjore. Copat e gjelbra merren nga mesi i verës deri në mesin e vjeshtës. Tipa A.AKTINIDJA Figura 20.2 Shumimi dhe ngritja e pemëtores Bima e aktinides vazhdon të rritet mirë në vjeshtë. Nga copat formohen bimë më të vogla me sistem rrënjor më xhufkor. Copat mund të jenë të gjelbra (barishtore). ku çelja e sythave dhe lulëzimi ndodhin 4 – 5 javë më herët. me nxjerrjen në 1999 të një kultivari të ri me tul të verdhë të artë në tregjet botërore. Që nga viti 2005.5 Lulja e aktinides nga kërkuesit dhe kultivuesit në një sërë vendesh. afro 20 kultivarë të rinj chinensis dhe deliciosa janë testuar nga kultivues komercialë në vendet kryesore prodhuese të aktinides. i emërtuar ‘Zespri Gold’. është i mbrojtur nga e drejta e autorit. Fryti ka shije të ëmbël. ngjashëm me rrushin e tavolinës dhe me disa manorë. Aktinidja shumohet me copa dhe shartim. Ka gjithashtu prova eksperimentale me nënshartesa për të përmirësuar lulëzimin dhe prodhimtarinë. Bima është më nëntropikale se sa ‘Hayward’. chinensis po përzgjidhen dhe përmirësohen nga përmirësuesit e bimëve në shumicën e vendeve ku kultivohet aktinidia. me lëkurë të gjelbër që konsumohet i tëri dhe ka jetëgjatësi të shkurtër në raft. arguta prodhohen në disa vende. ndryshe nga shumica e tipave deliciosa.6 Fruta aktinide të pamaturuar të paraqitur edhe në prerje tërthore 160 . 20. të cilat e ndërpresin rritjen në fund të verës. duke përjashtuar majat shumë të Figura 20. Ky kultivar. Zelanda e Re është vendi kryesor në krijimin e formave të reja të chinensis. Ky lloj ka një fryt të vogël. vilet në 12°Brix dhe kur piqet arrin 18 – 20°Brix. Një sasi e vogël e formave të A.

5°C për 6 muaj.17%. tripsat. Krahët e përhershëm mbështeten në lartësinë 1. trinës dhe pjergullës. Kjo e fundit luhatet nga 12 . chinensis ruhet në 1. Ndonjëherë.9% lëndë të ngurta të tretshme. krimi i gungave rrënjore. Patogjenët dhe dëm.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të aktinides Farëfilizat rriten dhe përgatiten për shartim. Pseudomonas virdiflava. p.Vemjet gjethepërdredhëse.sh. krasitja anësoret në krahët e përkohshëm krasiten në verë për të kontrolluar fuqinë e rritjes së gjetheve dhe hijezimin Mund të kërkohet për të ndihmuar në arritjen e madhësisë së fryti dhe zvogëlimin e prirjes për prodhim të këmbyer si dhe shmangien e frutëzave anormalë Rrallimi që prodhojnë fruta të deformuar. ©POM AL 161 . Janë raNënshartesa portuar gjithashtu kultivarë dhe farëfiliza të tjerë Ndryshon sipas kultivarit. në vend të herbicideve përdoren kositëse me krah mesë së pemëtores lëkundës Periudha e vjeljes së ‘Hayward’ 2 – 4 vjet pas mbjelljes. deri në 3 m. 0°C dhe 90% lagështi relative i ruajnë frutat për afro 9 muaj. chinensis. megjithëse më së shumti është 14 . Mund të përdoren copat me gjethe si dhe copa rrënjësh. zakonshme Vjelje me dorë. deliciosa. Largesat tradiLargesat (hapësirat. deliciosa ka jetëgjatësinë më të madhe në ruajtje dhe në raft se çdo specie drufrutore kryesore.20%. kalbëzimi rrënjor fitoftora. Për përcaktimin e shkallës së maturimit maten lëndët e ngurta të tretshme (mbi 6. Disa agjentë marketingu paguajnë bonuse të përshMetoda e vjeljes kallëzuara mbështetur në lëndën e thatë. Frutat cilësorë që ruhen më mirë kanë 7 .2%). midis rreshtave Menaxhimi i dyshelihet bar.sh. Krahët frytëzues të përkohshëm ripërtëriFormësimi dhe hen çdo 2 – 4 vjet por mund të lihen më gjatë në disa sisteme pjergullash. Sclerotinia. distancat) Ekziston një prirje e përgjithshme për hapësira më të ngushta. Studimet tregojnë se rrallimi menjëherë pas rrëzimit të petlave ka ndikimin më të mirë Përdoren herbicide për të mbajtur pastër rreshtat e pemëve. Farërat mbillen në mesin deri fundin e pranverës. shartimi me çarje dhe çarje të dyfishtë dhe shartimi nën lëvore (shih tekstin) Si nënshartesë janë përdorur kryesisht farëfilizat e kultivarit ‘Bruno’. 'Hayward' Në vitin 3: 6 t/ha Në vitin 5: 20 t/ha Rendimentet e Në vitin 8: 30 t/ha pritshme Tipat A. nënshartesës.Tabela 20. mbi 50 vjet. llojet chinensis Gold 4 prodhimin e plotë 5 vjet Tipat A. Nuk duhet ruajtur Ruajtja me fruta që çlirojnë etilen p. Kultivari 'Gold' i A. Shumimi Përdoret shartimi me syth në formë T. më herët nëse mbillet më dendur. cionale kanë qenë 5 m ndërmjet rreshtave dhe 5.5 – 8 m ndërmjet bimëve.sh. 'Zespri Gold' Në vitin 3: 20 t/ha Në vitin 5: 30 t/ha Në vitin 8: 45 t/ha Jeta produktive e E ngjashme me hardhinë. llojet chinensis 1 – 2 vjet parë Periudha deri në 'Hayward' 7 – 9 vjet. Kultivari 'Hayward' i A.8 – 2 m. molla. për të përmirësuar rendimentet Formësohet në një trinë me shtyllë T ose pjergull. Shumë e ndjeshme ndaj gazit etilen. botrituesit kryesorë tis. breshkëzat. p.

Trapiantimi në fushë të hapur kryhet zakonisht në pranverë. Më vonë ato vendosen në një serrë të ftohtë (pa ngrohje) ose në një hijezues përpara se të nxirren jashtë në fushë. myshk hequr tulin e frytit me gjithë farëra dhe më pas ose tallash i lagur) ose në një qese polietileni të puduke e lëngëzuar atë me një përzierës. Në copat 10 . Si shartimi me çarje ashtu edhe me në një mjedis me spërkatje dhe ngrohje nga poshtë çarje të dyfishtë janë të zakonshëm. për rigjenerimin e lastarëve nga copat rrënjore është periudha dimër/pranverë. Farërat mund të zhyten në acid giberelik (deri në 5000 ppm për 20 h). ato shkëputen nga copat rrënjore të lim të pranverës. me diametër 4 cm. Lastarët vendosen mit të fidanit. Edhe copat gjysmë të drunjëzuara mund të merren gjatë mesit të verës deri në fillim të vjeshtës. Tuli mund të lahet përmes një site (shoshe) dhe farërat lihen për t’u tharë. Pjesa dërrmuese e Copat rrënjore merren nga rrënjët që luhaten nga pemëtarëve i selitin farëfilizat njëvjeçarë në pemë10 – 30 mm diametër. prodhimtare me afërsi të provuar dhe tipare të Shtratifikimi i farërave realizohet zakonisht duke mira. . Zakonisht bimët rriten për 1 vit përpara se të transferohen në parcelë apo të shartohen. Rrënjëzimi ndodh afro 3 – 4 javë më vonë dhe bimët duhet të zhvendosen në një mjedis të mbrojtur për të vazhduar rritjen. Copat trajtohen me hormon rrënjëzues dhe më pas vendosen në kushte mjedisi me spërkatje. farërat duhet të veçohen të padëmtuara. Farërat e ekstraktuara duhet të ruhen në qeska polietileni në 4 – 5°C për 2 – 3 javë (shtratifikim) përpara se të mbillen. duke u orvatur t’i zgjacm të gjata.sh.25°C. Copat (kalemat) e mbishartesës duhet të zgjidhen nga bimë prej 21 .15 cm të gjata lihen dy gjethe por llapat e tyre priten përgjysmë për të zvogëluar lagështinë e larguar.AKTINIDJA Figura 20. të cilat më pas hidhen. Ato ruhen në një vend të freskët (p. në pranverën e ardhshme mund të trapiantohen në fidanishte. ato vendosen horizontalisht në tava sin farëfilizat sa më lart në raport me trinën. Kjo nxit mbirjen dhe mund të zëvendësojë shtratifikimin dhe trajtimin me luhatje të temperaturës. teprohet me shpejtësinë e përzierësit dhe kohëzg- jatjen e përzierjes. e ndjekur nga një luhatje temperature nga 10 deri – 2°C gjatë mbirjes. Ngrohja nga poshtë nuk kërkohet. menjëherë qëllim që të shartohet mbi to mbishartesa në një poshtë sipërfaqes së tokës. Pasi që lastarët Shartimi. Copat priten menjëherë poshtë sythit dhe trajtohen me hormon rrënjëzues përpara vendosjes në njësitë e shumimit me spërkatje dhe ngrohje nga poshtë në 20 . të cilat priten në copa 5 – 10 tore edhe për një vit tjetër. e cila pritet përgjysmë.25°C për të prodhuar rrënjë të reja. Figura 20. i cili kryhet nga fundi i dimrit deri në filjanë formuar. Periudha më e mirë lartësi sa më të madhe të kërcellit. që ndodhen mbi gjethe.8 Pamja e frytit në vjelje 162 Farëfilizat e rinj trapiantohen në kaseta farëfilizash ose epruveta sapo të kenë arritur madhësinë e mjaftueshme. Copat duhet të jenë 15 – 25 cm të gjata dhe të gjithë gjethet duhet të hiqen me përjashtim të gjethes kulmore. është mënyra kryesore e prodhivjetra.7 Pamja e frytit të pjekur në bimë buta të lastarëve. me me një terren me kullim të lirshëm. Nëse nuk thitur në frigorifer në afro 4 – 5°C.

Një fryt me madhësi të mirë i Hayward përmban afro 1150 farëra. Figura 20. praktika kryesore në pjalmimin e aktinides. Së pari. Kloni mashkullor Matua me lulëzim të hershëm po zëvendësohet me lloje mashkullorë të përmirësuar. që kanë nivele të larta riprodhimi dhe ushqi. Kjo mi me sheqer. thatë në fryt. Bletët. Prodhuesit e pjalmit në Zelandën e Re aktualisht eksportojnë pjalm në shumë vende. si Japonia. me qëllim përmirësimin e tërfilit mund të zvogëlojnë nivelet e pjalmimit të madhësisë. kullorë që lulëzojnë në të njëjtën kohë si bimët femërore. 80 – 90% e pjalmit mashkullor çlirohet që në ditën e hapjes së lules. që kërkojnë depozitimin e afro 12000 – 15000 kokrriza pjalmi të gjalla në sipërfaqen e Kultivarët A.3 Pjalmimi dhe frytëzimi Kultivarët e rinj chinensis gold shumohen duke shartuar bimë Hayward të rritura me anë të shartimit me çarje në trung. Bletët mjaltëse e zakonshme është pjalmimi me dorë. Në shumë konfirmojnë se janë insektet ato që mbajnë peshën vende të tjera. burimet e Re qysh prej 1995. ©POM AL Lulja femërore është pritëse e pjalmit për 7 – 9 ditë nga hapja e saj. Bimët mashkullore duhet të jenë të shpërndara kryesisht Itali. chinensis kanë tipat e tyre mashkrezës. kultivarët e aktinides që kultivohen aktualisht janë dioikë dhe pjalmi duhet të transferohet nga një bimë mashkullore tek një bimë tjetër femërore. të vendosura në koshere të pozicionuara Ka një sërë teknikash për përdorimin e pjalmit me mirë. do të ushqehen në lulet e aktinides.10 Farëra të aktinides 163 . pjesa dërrmuese e kultivarëve mashkullorë të kultivuar komercialisht prodhojnë një numër të madh lulesh. Në mot të ngrohtë.9 Pamje e tulit të aktinides Figura 20. Pemëtarët që mbështeten tek bletët për pjalmim do të duhet të testojnë disa lloje në një pemëtore të re për të gjetur se cili kultivar ofron mbulimin më të mirë në lulëzim me Hayward. 20. Meshkujt kryesorë të përdorur sot janë Chieftain dhe M56. që hapen njëra pas tjetrës gjatë 2 – 3 javëve. teknikë ka gjetur një pranim të gjerë në Zelandën Ashtu si tek shumica e drufrutorëve. janë insekti kryesor i përdorur komercialisht.dorë dhe makineri për realizimin e pjalmimit. duke përdorur pjalm shtesë konkurruese të nektarit nga lulet e agrumeve apo së bashku me bletët. Në zonat me klimë të ngrohtë siç është jugu i Italisë. Përdorimi i një mirë në parcelë. Pjesa dërrmuese e kërkimeve shkencore që mbështeten tek bletët për pjalmim. era mund të luajë një rol kyç në pjalmimin e Zelanda e Re. Japoni dhe Kore. që në vetvete varet nga transferimi i pjalmit të mjaftueshëm e të përshtatshëm në lulen femërore. Një lule mashkullore e vetme prodhon pjalm të gjallë për 2 – 3 ditë pas hapjes. Kina dhe Koreja.Ka dy arsye për shqetësimin e veçantë për pjalmimin e aktinides. madhësia e frytit është e bashkëlidhur me numrin e farërave. formës dhe përmbajtjes së lëndës së aktinides. Pjesa dërrmuese e pemëtoreve spërkatje të lagët që përmban pjalm në pezulli moderne kanë një raport 1:5 deri 1:6 midis bimëve ka rezultuar me vlerë në sezonet kur moti gjatë mashkullore dhe femërore. Sidoqoftë. Së dyti. Kili dhe Franca janë vendet kryesore aktinides.

5°C për kultivarët chinensis Mungesa e pranverizimit (temperaturave pranëngrirëse) dimëror çon në çelje të vonuar të sythave dhe një numër më të vogël lulesh për lastar.5 deri 0°C për kultivarët deliciosa dhe + 0. Një unazim veror në mesin e Shkurtit përdoret për rritjen e lëndës së thatë dhe për të realizuar një vjelje më të hershme. Frutat kategorizohen sipas peshës dhe inspektohen me vëmendje. të tillë si era e tepërt. shumë kultivues përdorin unazimin e trungut për të përmirësuar prodhimtarinë dhe cilësinë e frytit. Edhe pse frutat janë kultivuar në zona me vetëm 500 njësi pranverizuese Richardson (= numri i orëve nën 7°C). Aktinidia vilet me dorë. Aktinidia mund të kultivohet vetëm në ato zona ku nuk ka ngrica gjatë fillimit të pranverës apo fillimit të vjeshtës. Përdorimi i spërkatjeve për çeljen e sythave. Faktorët klimatikë. duke lënë bishtin të bashkëlidhur në 20. Çdo fryt me blana apo formë të papërshtatshme ndahet në një kategori më të ulët sipas standardeve të shoqërisë apo industrisë. Frutat paketohen në një larmi paketimesh.5 deri 1. Frutat e plagosur mund t’i nënshtrohen një pjekje tejet të shpejtë. veçanërisht atyre faktorëve që ndikojnë çeljen e sythave dhe numrin e luleve. Në Zelandën e Re. Diferencimi lulor ndodh në periudhën e mesit deri fundit të verës dhe ky diferencim favorizohet nga nivelet e larta të rrezatimit diellor dhe shëndetit e të ushqyerit e mirë të bimëve. Operacioni i unazimit kryhet 4 javë nga frytëzimi. duhet gjithsesi të trajtohet me delikatesë.20. Zhvillimi i luleve brenda sythave ndodh në fund të periudhës së qetësisë dhe fillim të periudhës së çeljes së sythave. Ato mund të ruhen mirë në atmosferë të kontrolluar në 5% CO2 dhe 2% O2. frutat vilen dhe mbahen në trasta që më pas shkarkohen në arka të mëdha. shumica e studiuesve janë të mendimit se aktinidia kërkon 700 – 800 njësi pranverizuese për një masë të përshtatshme çelje sythash dhe lulesh. Menaxhimi i duhur i krasitjes dimërore dhe verore është instrumenti kryesor i pemëtarit për të garantuar nivelet e duhura të ndriçimit brenda kurorës për të maksimizuar vëllimin aktual si dhe për ta përgatitur bimën për lulëzimin gjatë sezonit të ardhshëm. Prodhimtaria është kulmimi i shumë ndodhive dhe proceseve. kryhet rëndom në shumicën e zonave të kultivimit të aktinides në mbarë botën për të garantuar një çelje sythash të përshtatshme pas një dimri të butë dhe për të ndihmuar mbivendosjen e lulëzimit femëror dhe mashkullor. të ngjashme me ato të mollës. Zakonisht.4 Faktorët që ndikojnë mbi lulëzimin dhe prodhimtarinë AKTINIDJA pjalmimit është shumë i lagët. sharmendë. por disa pemëtarë e realizojnë vjeljen me dy duar duke lënë frutat më të vegjël në fund për të inkurajuar rritjen e mëtejshme të tyre. Fryti mund të shkëputet në bazën e tij. Edhe pse fryti është deri diku i fortë. që mbajnë deri në 300 kg. Vjelja mund të bëhet me një kalim të vetëm. siç është cianimidi i hidrogjenit. Më i përdorshmi është paketimi 10 kg dhe kasetat njështresore që mbajnë nga 3 deri 4 kg. Aktinidia ka tre kërkesa kryesore për ruajtjen e kënaqshme: • • • lagështi relative prej 95% mungesë etileni diapazon temperaturash prej – 0. moti i thatë dhe tejet i lagësht gjatë lulëzimit mund të zvogëlojnë ndjeshëm prodhimtarinë.6 Vjelja dhe ruajtja 164 . gjë që përmirëson madhësinë e frytit.

.

Kultivohet në një sipërfaqe të kufizuar në Kaliforni. e zier ose e konservuar apo e përdorur për prevede dhe lëngje frutash. Një fryt i lidhur me të. d. Në Shqipëri e gjejmë në oborre shtëpish të vjetra veçanërisht në jug të vendit si bimë zbukuruese. episode rritje të bujshme gjatë pranverës Periudha e lulëzimit Fundi i pranverës.Figura 21. më vonë se shumica e drufrutorëve Piqet 20 – 26 javë pas lulëzimit. ©POM AL sheqerka dhe konfeksione të tjera si dhe për prodhimin e lëngut të frytit dhe pijeve alkoolike. kur pritet. ndoshta me origjinë nga Brazili jugor në një lartësi prej 1000 m mbi nivelin e detit. ka një tul si krem të ngrënshëm dhe çerdhet janë të mbushura me një palcë xhelatinoze të tejdukshme. është më i rëndësishëm në nivel ndërkombëtar. Lule sqetullore të spikatura që dalin të vetmuara. ku shumë specie janë vendase të Australisë.m. fillimi i verës. Fryti i pjekur i feihosë. Uruguai dhe Zelandën e Re. frutat janë përdorur për përgatesa mjekuese. Nëse është i tejpjekur. tul ngjyrë kremi me palcë xhelatinoze Seksualiteti Lule dyseksore por në disa klone kemi vetështerpësi Pjalmimi Pjalmi bartet nga insektet dhe zogjtë Sythat lulorë formohen në sqetullat e gjetheve në bazën e lastarëve Sythat lulorë të sezonit në vazhdim. Tabela 21. 4 – 7 cm i gjatë. e cila gjendet gjerësisht në zonat nëntropikale dhe tropikale. Feijoa sellowiana) I përket familjes Myrtaceae. Sipas një studimi për përdorimin e feihosë në Brazilin ju. Interes për feihonë si fryt i rrallë në disa vende. përfshi vende të ish-Bashkimit Sovjetik. Gjethet 3 – 7 cm të gjata. tuli dhe pjesa palcore ka shenja kafëzimi. Bima Feihoja është vendase e Amerikës së Jugut.th. gjethembajtëse. e përzier në sallatë me fruta të tjera. e gjatë 2 – 5 m. Nëse nuk është i pjekur. me lëkurë të gjelbër. Fryti është vezak. pjesa e sipërme e llapës e gjelbër e errët ndërsa ajo e Madhësia dhe forma e pemës poshtme e bardhë dhe me pushëzim.1 Karakteristika botanike. Kjo familje përfshin edhe lidhura dhe të dobishme eukaliptin Pemë e vogël ose shkurre. Pema ka Periudha e pjekjes së frutave fruta me shkallë pjekje të ndryshme Rritja e frytit dhe lastarëve Nuk ka informacion në literaturë 165 . Japoni. Emri botanik i specieve të Psidium cattleianum dhe Myrciaria cauliflora. Feihoja mund të konsumohet e freskët. e cila përfshin Psidium guajava (guava). Kinë dhe Australi. Që të dy bëjnë pjesë në familjen Myrtaceae. Ato lulëzojnë në pranverën dhe verën e vitit të ardhshëm Periudha e çeljes së sythave Gjethembajtëse. në fillim të dimrit.1). anatomike dhe fiziologjike të feihosë Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Feihoja Acca sellowiana (sin. pjesa xhelatinoze është gjysmë e bardhë/ gjysmë e tejdukshme. guava (Psidium guajava). FEHIOJA Janë të pakta vendet që kanë zona kultivimi komercial të feihojave (Acca sellowiana) (Table 21.XXI.1 Forma e pemës së feihosë gor.

FEIHOJA

Figura 21.2 Sythat e feihosë

kanë treguar se përdorimi i copave të gjelbra, të marra në kohën e duhur, mund të jetë më i sukFeihoja ka vlerë edhe si bimë zbukuruese. Faqja e sesshëm. poshtme e llapës së gjethes dhe lastarët me ngjyrë të Ekzistojnë disa seleksionime të emërtuara që kanë bardhë bëjnë kontrast me ngjyrën e gjelbër të errët një diapazon tiparesh të frytit dhe pemës. Për fat të faqes së sipërme të gjethes; edhe lulet e kuqe janë të keq, për disa kohë në të kaluarën, disa bimë janë tërheqëse. Bima është përdorur gjithashtu si gardh i emërtuar gabimisht. Për pasojë, disa seleksionime të emërtuara kohë më parë mund të mos kenë tigjallë që i qëndron erës. paret uniforme tipike të seleksionimeve të emërtuara. Kultivuesit duhet të marrin masa që të testo21.1 Përzgjedhja e materialit het prejardhja e materialit mbjellës dhe emërtimi i vërtetë i tij. përdoret gjithashtu për dru zjarri, vegla, shtylla dhe punime artistike. Farëfilizat nuk i ruajnë karakteristikat e bimës mëmë. Për të përftuar fruta me karakteristika të dëshirueshme kërkohet ose shartimi i farëfilizave me seleksionime superiore ose përdorimi i copave të rrënjëzuara të marra nga bimë mëmë superiore. Rekomandohet shartimi anglez i nënshartesave farore pasi të kenë arritur trashësinë e lapsit. Formimi i lidhjes së shartimit mund të ndihmohet nëse bimët mbahen në një mjedis të ngrohtë (25°C) me spërkatje/mjegullim. Rrënjëzimi i copave drunore ka rezultuar i vështirë dhe kërkimet

Figura 21.3 Lastarë vegjetativë të feihosë

mbjelljes dhe shumimi

Përzgjedhja e kultivarëve është bërë për përshtatshmëri vendore, madhësi dhe formë fryti, cilësi të brendshme të frytit, fortësinë e tij, rezistencën ndaj mavijosje, ruajtjen e cilësisë, vetëpërputhshmërinë, prodhimtarinë e rregullit dhe periudhën e vjeljes. Nënkuptohet që bimët e seleksionuara për prodhimin e, le të themi konservave të frutave, mund të mos japin fruta që janë të përshtatshëm për konsum të freskët. Në disa vende janë licencuar seleksionime të emërtuara, përfshi Australinë, SHBA dhe Zelandën e Re.

166

Tabela 21.2 Kërkesat klimatike, gjeografike, pedologjike dhe hidrike të feihosë Kërkesat për temperaturë

Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë

Kërkesat për ushqyes

Megjithëse shpesh konsiderohet një fry nëntropikal, feihoja i toleron ngricat dimërore. Sidoqoftë, prodhimi më i lartë dhe frutat e mëdhenj i gjejmë në rajonet e ngrohta të klimës së butë dhe klimën nëntropikale Mund të mbijetojë në temperatura të ulëta deri -11°C. Pema është relativisht tolerante ndaj ngricave. Ngricat e fundit të vjeshtës mund të ndikojnë mbi cilësinë e brendshme të frutave Parapëlqehet ujitja gjatë muajve të thatë kur frutat janë në pemë Rritet në vende me sezone shirash. Ka të dhëna që nëse kullimi është i mirë, mund të tolerojë deri në 125 mm shi në muaj E mirë Bima ka karakteristika të tolerancës ndaj thatësirës. Megjithatë, në kushte thatësire mund të rrëzojë fruta dhe gjethe Era shkakton mavijosje të frutave dhe shënjimin e tyre. Druri i brishtë mund të thyhet. Parapëlqehet mbrojtja e bimëve nga era Parapëlqen toka të sheshta Kultivohet në një diapazon të gjerë tokash me kusht që kullimi të jetë i përshtatshëm. Për të ruajtur një nivel të kënaqshëm të lagështisë së tokës dhe prodhimin e frutave me madhësi të mirë, parapëlqehen tokat lymore ndaj atyre ranore Përdorimi i plehrave bëhet në dy duar, në fund të dimrit dhe gjatë lulëzimit. Përmbajtja gjithsej e ushqyesve (për ha): pemët e reja 25-30 kg N; 40 kg P; 20 kg K; pemët e rritura: 120 kg N, 80 kg P, 100 kg K. Këto doza duhet të zvogëlohen nëse analizat e rregullta të tokës tregojnë tepricë të ndonjërit prej elementëve

©POM AL

Figura 21.4 Tipare të gjethes së feihosë 167

FEIHOJA

Figura 21.5 Lulja e feihosë

Pjekja e frutave mund të kërkojnë nga 5 deri 7 muaj nga lulëzimi për të arritur maturimin dhe pjekjen, në varësi të temperaturave sezonale. Tradicionalisht, feihojat janë vjelë pas rrëzimit në tokë. Pavarësisht kësaj, më e mira është të vilen në pemë. Me afrimin e pjekjes kemi vetëm një ndryshim të vogël në ngjyrën e frytit. Përgjithësisht, ndryshimi i ngjyrës konsiderohet si shumë i lehtë për të qenë një tregues i vjeljes për përdorim si udhëzues për vjeljen. Metoda e përdorur aktualisht për përcaktimin e maturimit është përdorimi i një force minimale për shkëputjen e frytit. Nëse është u pjekur, fryti duhet të shkëputet. Janë provuar rrjeta për mbledhjen e frutave të pjekur që rrëzohen por ato janë të kushtueshme dhe e bëjnë të vështirë lëvizjen në pemëtore. Gjithashtu kërkohet inspektimi i rrjetës çdo 1 ose 2 ditë. Frutat piqen përgjatë disa javëve.

21.2 Vjelja dhe ruajtja e feihojave

lia; Edenvale Supreme, Nazemetz dhe Trask janë kultivarë të emërtuar të regjistruar në Kaliforni. Mammoth dhe Triumph janë seleksionime të vjetra në Zelandën e Re. Pemëtarët dhe shkencëtarët në Zelandën e Re kanë vazhduar përzgjedhjen e kultivarëve të rinj për të plotësuar ose zëvendësuar kultivarë më të vjetër. Apollo dhe Gemini janë përzgjedhur në vitet 1980; më vonë kanë hyrë në treg Unique, Opal Star, Pounamu, Kakapo dhe Wiki Tu. Seleksionime të reja janë Kakariki, Kaiteri dhe Anatoki. Është sugjeruar që kultivarët ekzistues vijnë nga një bazë gjenetike e ngushtë. Kjo nënkupton se lind nevoja për ruajtjen e fondit gjenetik të materialit bimorë vendas në Amerikën e Jugut.

168

Fryti i maturuar mund të ruhet në temperatura ndërmjet 0 dhe 4°C për 4 – 7 javë, shto këtu edhe një javë tjetër për ruajtjen në tezgë në temperCoolidge dhe Choiceana kanë origjinë nga Austra- aturën e dhomës – kohëzgjatja e ruajtjes varet Figura 21.6 Fruta feihoje të pamaturuar të paraqi- shumë nga kultivari. Ruajtja në atmosferë të kontur edhe në prerje tërthore

Normalisht, frutat e pjekur në pemë kanë cilësinë më të mirë në ngrënie, megjithatë fryti mund të piqet edhe pasi është vjelë. Fryti zbutet dhe vazhdon zhvillimi i brendshëm. Një fryt i pjekur i këputur duhet të ketë një tul si krem dhe çerdhet të kenë një palcë xhelatinoze të tejdukshme. Raporti i pjesës së tejdukshme të frytit me sipërfaqen kryq-tërthore të përgjithshme mund të përdoret si tregues për pjekjen e frytit. Kërkimet për veçoritë akustike të frytit të feihojave mund të çojnë në një metodë jo-shkatërruese për matjen e cilësisë së brendshme të frytit.

Tabela 20.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të feihosë

Farërat mund të mbillen në kuti ose shtretër të fidanishteve. Copat me tre nyja gjysmë të drunjëzuara merren në vjeshtë dhe mund të vihen për të rrënjëzuar Shumimi në shtretër me spërkatje dhe ngrohtësi nga poshtë 21°C. Trajtohen me IBA 2200 ppm. Përdoret terren që kullon lirisht. Gjithashtu mund të përdoret dhe shtimi me përpajna Farëfilizat mund të përdoren si nënshartesa të kloneve mbishartesë. Shartim Nënshartesa anglez mbi nënshartesa njëvjeçare. Nuk janë seleksionuar nënshartesa superiore Largesat (hapësirat, 2 – 4 m ndërmjet bimëve, në varësi të sistemit të mbjelljes në formë gardhi distancat) apo me pemë individuale. 4 - 5 m ndërmjet rreshtave Hiqen thithakët dhe degët e ulëta (veçanërisht nga bimët e shartuara). Krasitja Formësimi dhe mund të përdoret për të kufizuar përhapjen e pemës, lejuar depërtimin e mirë krasitja të spërkatjeve dhe parandaluar lartësinë e kurorës dhe gjatësinë e panevojshme të lastarëve. Megjithatë, krasitja duhet të jetë minimale Rrallimi Zakonisht nuk praktikohet Rrënjëzimi i cekët nënkupton që duhet shmangur prashitja e thellë e tokës; Menaxhimi i dyshe- mund të përdoret mbulimi me bar ndërmjet rrënjëve. Shmangia e bimëve mesë së pemëtores të padëshirueshme në zonat rreth pemëve mund të bëhet me herbicide ose mulçërim Periudha e vjeljes së 2 – 4 vjet pas mbjelljes parë Periudha deri në 10 vjet prodhimin e plotë Rendimentet e Viti 2 – 4: 4 - 5 t/ha pritshme Viti 10: 20 - 25 t/ha Jeta produktive e Ndoshta 30 - 40 vjet zakonshme Shpesh vilen pas rrëzimit natyror por këto fruta nuk janë të pëlqyeshëm. Më mirë do të ishte të shpejtohej vjelja dhe të bëhej drejtpërdrejt nga pema. Kur Metoda e vjeljes janë të pjekur, frutat shkëputen lehtë. Kemi një farë ndryshimi të ngjyrës në të gjelbër të çelur dhe frutat zbuten pak Ruajtja Ruhet në 0°C për 4 – 5 javë Patogjenët dhe dëmBreshkëza dyllore kineze, vemjet gjethepërdredhëse tuesit kryesorë

©POM AL

trolluar ka treguar se e zgjat jetëgjatësinë në rua- të kultivarit vetëpjellor Apollo kanë treguar një jtje me disa javë. përmirësim të frytëzimit, cilësisë së frutave dhe numrit të farërave. Ekzistojnë gjithashtu fakte për vetështerpësi të disa kultivarëve në disa rrethana. 21.3 Frytëzimi Kultivarët Apollo dhe Unique njihen si vetëpjelFrytëzimi (lidhja e frutave) tek feihoja mund të lorë. Megjithatë, këshillohet pjalmimi i kryqëzuar. jetë e ndryshueshme. Faktorët që konsiderohen si përgjegjës në lidhjen e dobët të frutave përfshijnë papërputhshmërinë e pjalmit dhe mungesën e agjentëve pjalmues efikas. Disa shkencëtarë sugjerojnë se për feihonë zogjtë shërbejnë si agjentë pjalmues. Megjithatë ka gjasa që edhe insektet të jenë të përfshirë. Provat me pjalmimin me dorë (pjalm nga Gemini, Triumph ose Mammoth)

169

10 Farëra të feihosë .8 Pamja e frytit në vjelje Figura 21.7 Pamja e frytit të pjekur në bimë Figura 21.9 Pamje e tulit të feihosë 170 Figura 21.FEIHOJA Figura 21.

.

Polonia. Suedia dhe Japonia.000 ha. Speciet të tjera boronicash të kultivuara përfshi. vitis-idaea (thrashegra rrushlidhura dhe të dobishme mjedër) V. ronicës së gjatë është në SHBA lindore më 1765. ardhur pas zbulimit të vlerave të mëdha shëndeme kërcej zvarritës. Madhësia e frytit është e lidhur me numrin e farërave ©POM AL boronicën e kuqe amerikane. ksikë.Prodhimi rritet me të paktën 25% çdo dekadë dhe ica shkurreulët). Serbi. Zakonisht ka lartësi 1 – 4 m dhe gjerësi 2 m Seksualiteti Dyseksore Megjithëse është pjesërisht vetëpjellore. e cila është gjithashtu një shkurre gjethembajtëse. nës është në rritje.1 Karakteristika botanike. së që janë antikancerogjenë) duke bërë që të kryesobashku me thrashegrën e ligatinave ose boronicën jnë tashmë kategorinë e të ashtuquajturve "super e qenit (V. me lastarë të përpjetë. etj. Të tjerë prodhues të boronicave janë Australazia. Vaccinium angustifolium (boron. SHBA dhe Mejnë Vaccinium atrococcum dhe Vaccinium australe. shumë prej të cilave në të kundërt do të kishin qenë djerrë. Bosnjë. veçanërisht Kilit dhe ArgjentiVaccinium vacillans. Vaccinium macrocarpon. Emri botanik i specieve të V. vitis-idaea). 171 . ku boronicat kultivohen në toka acide. Të tjera specie janë boronica (sin.bollshme burimesh natyrore të thrashegrës rrushbosum (2 – 3 m). mërsinë. Kultivimi komercial të boronicës gjejmë në Shqipëri.tashmë ka arritur në mbi 100. Regjistrimi më i mërsinë (V. Për shembull. veçanërisht kur kultivarët nuk mbillen në blloqe Sythat lulorë Prodhon fruta nga sythat e formuar në rritjen e sezonit të mëparshëm Periudha e çeljes së sythave Fillimi i pranverës Luhatet shumë nga pranvera deri në fillim të verës. V. Në fund mund të përmendim edhe edhe në Kosovë. oxycoccus. Spanja. uliginosum) janë tre speciet që gjenden fruits". Shumë prej tyre kanë rëndësi të madhe ekonomike. dhe thrashegra rrush-mjedër Vaccinium vitis-idaea. Hollanda. Franca. V.Amerika e Veriut. e kultivuar gjerësisht pranë të dy brigjeve të SHBA.tësore të boronicës (përmbajtja e antioksiduesve tane në Evropë dhe Skandinavi. thrashegra Gjermania. Kjo shtysë masive për kultivimin e boronicës ka një shkurre e vogël (15 – 30 cm). thrashegra komerciale në Amerikën e Veriut. Këto dy specie. në varësi të kultivaPeriudha e lulëzimit rit dhe rajonit të kultivimit Periudha e pjekjes së frutave Nga fillimi i verës deri në fillim të vjeshtës Lakore rritje sigmoidale e dyfishtë. përfshi Kanadanë. myrtillus) dhe thrashegrën e ligatinave hershëm i boronicës shkurrelartë apo thjeshtë bo. Tabela 22. pjesë të Evropës Lindore dhe Skandinavisë kanë sasi të Boronica shkurrelartë veriore. gjethembajtëse. me madhësi shumë të ndryshme. Vaccinium corym.XXII. anatomike dhe fiziologjike të boronicës Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Boronicat shkurrelarta Vaccinium corymbosum Vaccinium angustifolium (shkurreulëta) V. macrocarpon (boronica e kuqe amerikane) Shkurre shumëvjeçare. Vaccinium myrtilloides. qershia e tokës) Vaccinium myrtillus. myrtillus (thrashegra mërsinë). Prodhimi i ronicat e tokave të thata. në të ashtuquajturat ‘ligatinat e boronicave të kuqe’. Është e vështirë të përcaktohen me saktësi shifrat e prodhimit botëror për shkak të shtrirjes masive të vjeljes në natyrë (spontane). prodhimtaria rritet ndjeshëm Pjalmimi nga pjalmimi i kryqëzuar. Fryti mund të rritet me 25% në Rritja e frytit dhe lastarëve vëllim pasi ka marrë ngjyrë blu. është specia më e zakonshme mjedër (V. që e gjejmë në mënyrë spon. veçanërisht në Amerikë e Veriut. mbizotërojnë tregun botëror të boronicave. Vaccinium hirsutum dhe Amerikës së Jugut. ashei (boronica sylepuri). dhe bo. BORONICAT Gjinia Vaccinium (Thrashegra) përmban mbi 100 specie shkurresh dhe pemësh të vogla gjetherënëse dhe gjethembajtëse. HibridizoMadhësia dhe forma e pemës het lirisht me boronicën shkurreulët. Vaccinium ashei.(Vaccinium uliginosum).

BORONICA Figura 22.1 Forma e shkurres së boronicës Figura 22.2 Sythat e boronicës 172 Figura 22.3 Lastarë vegjetativë të boronicës .

35 – 0.65.Tabela 22. mundësisht torfike. Ca: 0. Objektivat e përmirësimit janë nxjerrë në treg. në Amerikën e Veriut janë krijuar shumë hibride Një prej problemeve më të vështira në industrinë e të reja.2 Kërkesat klimatike. pjekje Është sugjeruar që mbjellja e blloqeve të mëdha e hershme. P: 0. Një pano. me përmbajtje të lartë trofike ose lënde organike tjetër Parapëlqen ndriçim diellor të plotë. Përgjithësisht është një bimë me sistem rrënjor sipërfaqësor Nuk shkon në toka të lagështa e me pak ajrim.0) janë të domosdoshme. gjenetike brenda gjinisë Vaccinium është i gjerë rendimentet luhaten nga 8 deri 10 t/ha. 22. fortësi dhe dregëz të vogël nicës sylepur. Në mbjelljet e boronicave por me sukses në kryqëzimin prapavajtës. Fondi shkurrelarta që ndodhen në Amerikën e Veriut. Rrënjët e boronicës nuk mund të depërtojnë në toka të ngjeshura Reagon ndaj azotit por nuk duhet tepruar me sasitë (shih tekstin). Rrallëherë prodhimi mund të shkatërrohet nga ngricat dhe zakonisht nuk kërkohen masa mbrojtëse për ngricat Përgjithësisht kërkohet ujitje. Boronica shkurreulët është më tolerante ndaj kushteve të ftohta se sa ajo shkurrelartë ndërsa boronica sylepur është më tolerante ndaj klimës së ngrohtë Ngricat e vona pranverore zvogëlojnë prodhimtarinë. Tokat ranore brenda diapazonit të rekomanduar të pH janë të përshtatshme me kusht që të ruhen nivelet e larta të lagështisë së tokës. Në kushte lagështie ajrore sëmundjet kërpudhore bëhen mjaft shqetësuese Nuk toleron kushtet e përmbytjes ose thatësirës Në zonat e rrahura nga era.40. pedologjike dhe hidrike të boronicës Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes dhe ka ofruar një diapazon të gjerë të materialeve për përmirësuesit gjenetik të boronicës. Për të minimizuar rrezikun e ngricave. F1 është veriore.80 dhe Mg: 0.0-5.sëmundjeve dhe dëmtuesve. rendimente të larkomerciale krijon probleme pjalmimi.40 – 0. K: 0. Rrënjët xhufkore të imëta parapëlqejnë toka të lagështa. qendrore dhe jugore (duke iu referuar pentaploid me pjellori pjalmi relativisht të ulët hemisferës veriore). të ftohtit.10. me ose pa kërkesa pranverizuese. Shtimi i lëndës organike voluminoze siç është tallashi është i dobishëm. brezat mbrojtës (erëpritës) janë të domosdoshëm Në zonat pak të mbrojtura mund të humbasë shkëlqimi blu i çelur i frutave.ta dhe cilësi e lartë frutash si dhe rezistencë ndaj ramë e ngjashme po ndodh me mbjelljet e boro. Parapëlqehen toka të sheshta.12 – 0. e mesme dhe e vonë. gjeografike. Si rezulto. Kjo pavarësisht peformancës gjenetik përfshijnë: brendësimi i tolerancës ndaj së mirë në kërkimet shkencore në shkallë të vogël. Për shumë vite ka patur interes për të kombinuar dy fondet gjenetike elitë të shkurrelartës (tet.12 – 0.Boronicat shkurrelarta klasifikohen në tipat raploide) dhe sylepurit (hekzaploide). Përqendrimet standarde (%) për analizën gjethore janë: N: 1. Cilësia e lartë e frytit kërkon aromë të mirë. por që të gjithë kërkojnë testim në kushte boronicës është se shumë prej kultivarëve në treg kultivimi komercial në mjediset e kultivimit të nuk kanë patur performancë të qëndrueshme pasi vendeve të ndryshme.1Kultivarët dhe përmirësimi gjenetik Mund të kultivohet në shumicën e rajoneve me klimë të butë megjithëse në ato të ngrohta mund të mos plotësohen nevojat pranverizuese.25 ©POM AL 173 .80 – 2. të thatë. duken shmangur zonat kur nuk ka qarkullim të ajrit Tokat acide (pH 4.

Kushtet e përshtatshme të kultivimit janë Arkansasi. O’Neal është e përshtatshme për vjeljen e mekanizuar dhe gjithashtu reagon mirë ndaj krasitjes së mekanizuar (shkurtimit të bimëve nga lart).2 Toka dhe sistemet e mbjelljes nën 7°C. nga 400 deri 800 h nën 7°C. Kërkon 400 – 700 h pranverizim Megjithëse habitati natyror për shumicën e specieve të gjinisë Vaccinium janë tokat torfike moçalore me pjellori të ulët dhe pH të ulët shumë 22. Elliot. Boronica veriore toleron temperaturat nën – 20°C dhe shkon mirë në zonat me 800 – 1000 h pranverizim vjetor nën 7°C. Francë. Hollandë. Gjermani. Mbjelljet e këtyre kultivarëve i gjejmë në SHBA (Miçigan.4 Tipare të gjethes së boronicës Mbjellja e boronicave të tipit jugor por rritet me shpejtësi në Florida dhe Meksikë. Nju Xhersi). ashei Reade) kultivohet në SHBA juglindore. Shembuj të kultivarëve janë Ocklockonee.5 Lulja e boronicës . Alapaha dhe Tifblue.BORONICA Figura 22. Australi dhe Zelandë e Re. Spanjë dhe vende të tjera evropiane dhe në Kili. Boronicat e zonave qendrore kanë një diapazon të gjerë kërkesash pranverizuese. Kultivarë me rëndësi janë Legacy. Ozarkblue dhe Reveille. Kultivarët tipikë janë Duke (ndoshta kultivari më i përhapur në botë). Reka dhe Brigitta. 174 Boronica sylepur (V. së bashku me Bluecrisp dhe Star. O’Neal dhe Misty janë kultivarët më të pëlqyer. Kanada. Bluecrop. Figura 22. Karolina e Veriut dhe pjesë të Paqësorit Veriperëndimor.

tokat torfike kanë mangësi magnezi prandaj plehërimi bazë duhet të përmbajë afro 20 Në tokat minerale. Mungesa e azotit zvogëlon Boronicat e kultivuara në toka trofike shpesh mbillen në shtretër të ngritur. duhet përdorur sin shumë thithjen e azotit dhe fosforit dhe mund kufiri i sipërm i dozës së sugjeruar. Kërkesat më të larta për azot janë gjatë fazës së pjekjes. lidhjen e frutave. Largesat e rekomanduara janë 0.©POM AL ndjeshëm numrin e luleve. Mangësia e hekurit induktodorimit të mulçeve organike të tilla si tallashi ose het me gjasë nga pH i lartë. kanë një prodhim të lartë të boronicës në toka minerale.shopës) për rritjen dhe prodhimtarinë e boronicës juar ose ruajtur aciditetin në tokë. për të parandaluar përmbytjen pas shirave ose ujitjes. Parapëlqehet që azoti të përdoret në forma të ndryshme nga nitrati. Përdorimet e plehrave duhet të mbështeten në analizën e tokës dhe gjetheve. duhet të përdoret një sasi shtesë prej 20 kg N/ha në verë. Rezulton se kërpudhave mikorizore rrikanë përmbajtje të lartë argjilore. megjithatë. e cila pritet përgjysmë. Plehërimi azotik duhet të jetë i përvitshëm në diapazonin 30 – 40 kg/ha. për tokat të zbërthejnë azoti organik të tokës në një formë të përdorshme për boronicat. Co. vende të tjera me zona të kufizuara trofike kanë patur sukses me prodhimin e boronicës në substrate të tjera. Sistemet e mbjelljeve për kultivarët e boronicave shkurrelarta dhe sylepuri ndryshojnë shumë. në varësi të tipit të tokës dhe moshës së shkurreve. Edhe copat gjysmë të drunjëzuara mund të merren sugjerojnë se infektimi me mikoriza i rrënjëve gjatë mesit të verës deri në fillim të vjeshtës. Për tokat që minerale.pranishme natyrshëm në tokat torfike të lagëshljes. duhet të mjaftojnë si plehërim bazë 10 – 20 kg P/ha dhe 20-30 kg K/ha. e veçanërisht Gjermania dhe Hollanda. Në Evropë.6 Fruta boronice të pamaturuar të paraqitur edhe në prerje tërthore 175 . Hapësirat më të ngushta brenda rresh- Figura 22. nuk kërkohet.është veçanërisht i dobishëm në toka me pH më të pat duhet të jenë 15 – 25 cm të gjata dhe të gjithë lartë dhe mund të rrisë rendimentet me afro 20%. Për shkurret e rritura. Copat trajtohen rolin e saktë të mikorizave erikoide në thithjen dhe me hormon rrënjëzues dhe më pas vendosen në metabolizmin e ushqyesve dhe ndërveprimin e kushte mjedisi me spërkatje.2 m brenda rreshtit dhe 2.5 – 3. Rëndësia e kërpudhave mikorizore erikoide (të Përdorimi i sulfatit të amonit ndihmon për të kri. Kërkimet shkencore ranore.5 në 5. me anë të plehur të pulave dhe kafshëve të tjera. kufiri i poshtëm. Ndonjëherë. Këto kërpudha janë të edhe përdorimi i squfurit në tokë përpara mbjel.kg/ha sulfat magnezi. Kjo nuk është e nevojshme në tokat e lehta dhe me kullim të lirë. madhësinë e frytit dhe prodhimtarinë.9 – 1. fuqisë së rritjes së kultivarit dhe nëse blloku do të vilet me makineri.0 m ndërmjet rreshtave. pH mund të ulet nëpërmjet për. Ngrohja nga poshtë tyre me sëmundjet rrënjore që përhapen nga toka. Efikas është është demonstruar qartë. gjethet duhet të hiqen me përjashtim të gjethes Nevojiten kërkime të mëtejshme për të përcaktuar kulmore. Në tokat minerale. njëherazi ose e ndarë në disa duar. Për të zvogëluar pH nga 6. aktualisht parapëlqehen mbjelljet e dendura. në varësi të tipit të tokës.5 nevojiten ta (por jo të gjitha) dhe jo në shumicën e tokave afro 100 – 250kg squfur për hektar. 25 – 50 cm të lartë.

30 vjet. luhatet midis shkurrelartës dhe sylepurit (rendimente pak më të larta) Viti 4: 1. Hiqet rritjet e holla dhe Formësimi dhe krasitet për të ekuilibruar rritjen dhe prodhimin. Kalbëzimi rrënjor Phytophthora ndodh në toka të ngjeshura dhe të valëzuara Zakonisht shumohet me copa të marra në dimër. Mulçet e tallashit ose lëvores janë të dobishme Periudha e vjeljes së Disa fruta në bimë 3-vjeçare por kërkesa parësore është formimi i një shkurre parë të fortë Periudha deri në 6 – 7 vjet prodhimin e plotë Viti 3: 0. Copat njëvjeçare janë më pak të kushtueshme por pemëtarët parapëlqejnë materialin mbjellës 2-vjeçar.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të boronicës Shumimi së kaçubës për një rendiment të lartë që në vitet e para nënkupton se agroteknika e përshtatshme kërkohet që në vitet e para.0 m ndërmjet rreshtave. Ka një Ruajtja jetëgjatësi në ruajtje më të madhe se frutat e tjerë manorë Përgjithësisht. 0. Kjo rrit të ardhurat në vitet e para dhe maksimizon përfitimet e rrethimit me rrjetë kundra zogjve që është i kushtueshëm.9 – 1.5 – 3. 176 tit. Nëse nuk përdoret mulçërim. Patogjenët dhe dëm. Mund të shumohet edhe me copa të gjelbra në mjedis me spërkatje. kalbëzimi i frytit. 2.ndryshkja dhe gjethepërdredhëse mund të kërkojnë masa kontrolli. Kalbëzimi i kërcellit Botrytis. Frutat vazhdojnë të zmadhohen 3 – 6 ditë pasi kanë marrë ngjyrë blu. Nuk përdoren .2 m ndërmjet bimëve distancat) Lulet dalin në majat e rritjes së sezonit të mëparshëm. formojnë gardhe dhe bimët e rritura mund të kenë nevojë për rrallim. Mund të ruhen në kuti kartoni ose shporta për 10 – 14 ditë në 1 – 2°C.0 t/ha Viti 6: 7. Për vjeljen Metoda e vjeljes e frutave për konsum të freskët është e rëndësishme vjelja selektive. fryti mumie. pas disa vitesh. sëmundjet dhe dëmtuesit nuk përbëjnë probleme serioze.5 t/ha Rendimentet e pritshme Viti 5: 3. Mund të përdoren aparate shkundëse që mbahen në dorë. zakonisht përdoren herbicide Rëndësia e stabilizimit të shpejtë të madhësisë për kontrollin e bimëve të padëshirueshme midis rreshtave.25 t/ha. me një mesatare prej afro 2500/ha. Nënshartesa Largesat (hapësirat. Zbatohet mbajtja me bar e pemëtores dhe përdorimi i herbicideve kundra mesë së pemëtores bimëve të padëshirueshme përgjatë rreshtave kur lagështia e tokës është e përshtatshme. Për kontrollin e bimëve të padëshirueshme dhe përmirësimin e ruajtjes së lagështisë në tokë disa kultivues shtrojnë mulçe plastike pas mbjelljes.0 t/ha Rendimentet e shkurreultës: 2 t/ha Jeta produktive e 20 . Zogjtë janë tuesit kryesorë problemi më serioz dhe kërkohen rrjeta.het. kanceri i kërcellit. Dendësia e bimëve luhatet nga 1600 deri 4500 kaçube/ha.BORONICA Tabela 22. Të hiqen degë të vjetra sa krasitja herë që të jetë e mundur Rrallimi Nuk kërkohet Boronicat kanë sistem rrënjor shumë të cekët dhe kultivimi duhet të minimizoMenaxhimi i dyshe. veçanërisht në rastin e parcelave të vogla. zakonshme Frutat për konsum të freskët me tisin e dëshirueshëm vilen ende me dorë por në SHBA është e rëndomtë vjelja me makineri (40%) për përpunim.

©POM AL Figura 22. përfshijnë antraknozën ose frytin mumie (Monilinia vaccinii-corymbosi). Janë nxjerrë në treg një sërë kultivarësh rezistues.8 Pamja e frytit në vjelje 22. Sëmundja e xhuxhëzimit të boronicës është një mykoplazmë. Deri tani nuk është zbuluar ndonjë rezistencë e trashëgueshme prandaj kontrolli është përqendruar në karkalecin hundëmajë që shërben si vektor. përfshi Reveille dhe Bladen. Shtame të reja të kalbëzimit të kërcellit shfaqen sapo dalin kultivarë ‘rezistues’. veçanërisht në parcela të vogla. Sëmundje të tjera me rëndësi Figura 22.7 Pamja e frytit të pjekur në bimë Kalbëzimi i kërcellit (Botryosphaeria dothidea) është kthyer në një sëmundje serioze si të boronicave shkurrelarta ashtu edhe atyre sylepuri në pjesë të Amerikës së Veriut. Figura 22. Ndryshku shkakton dëme në gjethe në zonat e ngrohta.3 Sëmundjet dhe dëmtuesit Kanceri i kërcellit (Botryosphaeria corticis) infekton rëndë kultivarët e hershëm të boronicës shkurrelartë. Kalbëzimi i rrënjëve (Phytophthora cactorum) haset më së shumti në tokat me kullim të dobët. si Weymouth dhe kultivarët sylepuri si Tifblue dhe Climax. kalbëzimin e degëve dhe kalbëzimin e frytit (Phomopsis vaccinii) si dhe botritis (Botrytis cinerea).10 Farëra të boronicës 177 . Për prodhimin e frutave shumë cilësorë për konsum të freskët. është i domosdoshëm kontrolli i zogjve nëpërmjet rrjetave.9 Pamje e tulit të boronicës Figura 22.

BORONICA 178 .

.

.

Përmirësuesit gjenetik të ribëzave kanë kryqëzuar kultivarë të përzgjedhur të R. Zelanda e Re. megjithëse ndonjëherë gabimisht emërtohen Ribes rubrum. me origjinë kryesisht nga rajonet e ftohta dhe të buta të hemisferës veriore. një hibrid natyror ndërmjet rrush serezit të zi dhe rrushit të frëngut rritet spontanisht në Amerikën e Veriut. Britania. një shkurre gjetherënëse gjembore dhe vendase e rajoneve malore të Evropës dhe Afrikës së Veriut është gjithashtu pjesëtar i kësaj gjinie. Rrushi i frëngut i kultivuar.1 Karakteristika botanike. me luhatje sipas klimës Rritja e frytit dhe lastarëve Lakore rritje sigmoidale e dyfishtë 179 . duke prodhuar një gamë të gjerë karakteristikash tek pasardhësit. Sytha të përzier që dalin në anë të lastarëve të sezonit të mëparshëm. Të tjerë prodhues të rëndësishëm janë Rusia. Figura 23. Rrush serezi i kuq dhe i bardhë janë po ashtu vendas të Evropës dhe përgjithësisht konsiderohen si Ribes sativum. RRUSH SEREZI DHE RRUSHI I FRËNGUT (RIBËZAT) Kultivarët e rrush serezit të zi të kultivuara për treg aktualisht e kanë prejardhjen nga prindi i egër (spontan) Ribes nigrum. grossularia. Rekomandohet përdorimi i koshereve të bletëve. Gjinia Ribes ka afro 150 specie shkurresh gjetherënëse dhe gjethembajtëse. Polonia është prodhuesi më i madh i ribëzave në botë dhe prodhon 70% të gjithë prodhimit të BE.1). Worcesterberry. pjalmimi i kryqëzuar e përmirëson Pjalmimi frytëzimin. Çdo syth prodhon një vile Sythat lulorë me fruta. por në mot të keq. anatomike dhe fiziologjike të rrushit të serezit të zi Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Madhësia dhe forma e pemës Seksualiteti Rrush serezit i zi Ribes nigrum Ribes grossularia (rrushi i frëngut). Një shembull është jostaberry. Shumica e frutave dalin në degëzat e reja të rrush serezit të zi. ©POM AL Prodhimi i rrush serezit të zi/kuq përbën ndoshta mbi 70 % të prodhimit gjithsej të ribëzave. Kultivarët e R. rubrum kultivohen për frutat e tyre në Skandinavi dhe janë të njohur si rrushi i serezit të kuq verior. Ribes sativum (rrush serezi i kuq dhe rrush serezi i bardhë) Shkurre deri 2 m lartësi dhe gjerësi Dyseksore Vetëpllenuese. Ribes grossularia. Danimarka dhe Gjermania. Disa shpore frutore në degëzat më të vjetra. që rritet nga Evropa deri në Himalaja (Tabela 23.1 Forma e shkurres së rrush serezit Tabela 23. ndërsa tek rrush serezi i kuq dhe i bardhë në degë më të vjetra Periudha e çeljes së sythave Fillimi i pranverës Periudha e lulëzimit Pranverë Periudha e pjekjes së frutave Mesi i verës. nigrum me R. me një fryti rrush serezi të zi me madhësinë e rrushit të frëngut në një shkurre gjembore me gjethe të ngjashme me rrushin e frëngut.XXIII.

3 Sistemet e mbjelljes . disa kultivarë frytëzojnë më mirë kur kemi pjalmim të kryqëzuar. Ben Hope dhe Ben Gairn. Ruben. në Rusi. Nivelet që i tejkalojnë 300mg/100ml lëng janë të pranueshme. për një frytëzim të mirë. Një vëmendje e veçantë i kushtet niveleve të acidit askorbik (vitamina C).3 Lastarë vegjetativë të rrush serezit Një prej kultivarëve kryesorë të përdorur në Poloni dhe vende të tjera prodhuese ka qenë Ojebyu. Zakonisht. Otelo dhe Vebus. Çdo vend ka me sa duke kultivarët e tij të parapëlqyer.2 Sythi i rrush serezit 23. Titania ka qenë i parapëlqyeri në Gjermani dhe Republikën Çeke për vjelje të mekanizuar edhe pse mund të jetë shumë i fuqishëm. rekomandohen katër deri pesë koshere bletësh. në Skoci. Black Dawn dhe Ben Tirran si dhe Ben Hope.2 Lidhja e frutave 180 Sistemet e mbjelljes për rrush serezit të zi kanë ndryshuar rrënjësisht me përdorimin e vjeljes së mekanizuar. Murchison dhe Blackadder janë dy kultivarë të licencuar kohët e fundit.1 Kultivarët dhe përmirësimi gjenetik Vendet kryesore prodhuese të rrush serezit të zi kanë programe përmirësimi gjenetik në vazhdim. Tisel. Ndër kultivarët e rinj të rrush serezi të zi në Poloni përmendim Tiben. Kërkesat për përmirësim gjenetik synojnë në 1320 – 2380 njësi pranverizuese (një njëri pranverizuese = 1 h më pas se 7°C). Zusha dhe Zagadka. Nga hapësirat katrore me largësi afro 2 x 2 m. Ben Tran. Për ribëzat.RRUSHTË E SEREZIT DHE TË FRËNGUT Figura 23. pranverizimi dimëror është i rëndësishëm. 23. Megjithëse kanë vetëpjellori natyrore. Figura 23. Gjithashtu e rëndësishme është rezistenca ndaj sëmundjeve tek kultivarët e rinj. por kjo kërkesë ndryshon sipas sezonit. të projektuara për vjelje me dorë dhe kul- 23. në Zelandën e Re. në Angli. Ores dhe Tines. Përpjekje duhen bërë për të eliminuar burimet alternative të nektarit gjatë periudhës së pjalmimit. në Republikën Çeke. Murchison është një kultivar rezistues ndaj kërpudhave gungore ndërsa Blackadder ka kërkesa të pakta pranverizuese dhe shije shumë të mirë. Nuk ka një skemë mbjellje të rekomanduara por kur frytëzimi përbën problem. këshillohet këmbimi i kultivarëve në intervale nga katër deri gjashtë rreshta.

veçanërisht kur përpara se të zhyten copat në tokë. shtrohet një mulç plastik i zi. Këpusha prodhimi i degëzave frutore të mjaftueshme në gungore është gjithashtu përgjegjëse për mbuvitet e para. gjeografike. mund të zvogëlojë rëndë prodhimtarinë dhe konsiderohet sëmundja më e rëndësishme në Evropë. prodhimi i kaçubave ripërtërihet duke i shkurtuar në afro 10 cm nga niveli i tokës.5. duke bërë që baza e bimës të jetë e ngush. Rrallëherë përdoren masa të posaçme për kontrollin e ngricave Zakonisht ujitja është e domosdoshme Toleron toka më të rënda krahasuar me shumicën e drufrutorëve por kullimi i dobët ndikon negativisht Në kushtet e lagështisë së lartë. Mbjellja e dendur inkurajon rritjen e fatjen e sythave. pjellore. Përhapet nëpërmjet këpushës gungore të rrushit të serezit të zi. Sythat e përpjetë. pedologjike dhe hidrike të rrushit të serezit të zi Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Klimë e butë. Rritja dhe frytëzimi në sezonin e ardhshëm ndikohen rëndë nga thatësira Rritja dhe prodhimi ndikohen nga era. Ky mulç e ruan lagështinë e tokës dhe frenon rritjen e bimëve të padëshirueshme. prerje të tilla të rënda është mirë të kryhen gjatë sezonit të rritjes.0 – 6. së bashku Faktori kryesor në vendimin për mbjelljen është me eliminimin e kaçubave të infektuara. e njohuri si “sythi i madh”. Kjo e fundit mund të mos jetë e nevojshme në rast se gjatë kohë së mbjelljes shtrohen tubat e ujitjes dhe kur bimët e padëshirueshme nuk përbëjnë problem. Më tolerante se sa speciet e gjinisë Rubus spp.©POM AL Tabela 23. në varësi të makinerisë së përdorur. po kështu edhe njollosja gjethore Uji është i domosdoshëm për stabilizimin e copave in situ dhe për zhvillimin e duhur të frytit. Për të minimizuar sëmundjen e ndriçimit të argjendtë.infektuar nuk arrijnë të prodhojnë gjethe dhe lule. Copa me gjatësi 20 – 30 cm mbillen in situ me afro dy të treta e copave poshtë sipërfaqes së tokës. Një pjerrësi e lehtë ndihmon që qarkullimin e ajit dhe zovëlimin e rrezikut nga ngricat Toleron një diapazon të gjerë tokash nëse ka ujitje dhe kullim të përshtatshëm.5 deri -1°C. Copat zhyten drejtpërdrejt përmes plastikës. Kërkesat për ushqyes tivim në të dy drejtime. Kërkesa të larta pranverizuese për të prishur përgjumjen Gjatë përgjumjes toleron -20°C. në fenofazën e sythit -2 deri -3°C ndërsa lulja dhe frutëzat -0. pa barishte shumëvjeçare të padëshirueshme. Cecidophyopsis ribis dhe kërkohet një program spërkatje rutinë për të kontrolluar këpushën. një sëmundje virusale që shkakton shterpësinë e luleve. Reversion. aktualisht bimët vendosen në hapësirë 40 cm larg njëri – tjetrit dhe afro 3 – 4 m ndërmjet rreshtave. Nivelet e larta të azotit nxisin rritjen. 181 .5 Rekomandimet tipike mbështeten në një përllogaritje prej 5 kg N/t fruta për hektar. Pas 5 ose 6 viteve. 5 kg K/ton/ha dhe 3 kg P/ton/ha. mjedra) Toka e valëzuar mund të shkaktojë probleme gjatë vjeljes së mekanizuar. Parapëlqen toka të thella. Plastika shtrohet me makineri në tokë të përgatitur mirë. Ky sistem mundëson zvogëlimin e krahut të punës me pak ose aspak krasitje. të si dhe duke garantuar që të minimizohet firoja 23. Stereum purpureum.2 Kërkesat klimatike. Ndonjëherë përdorimi i plehut azoti shpërndahet gjatë sezonit të rritjes. (manaferra. Për diferencimin e sythit lulor kërkohen ditë të shkurtra. shtohen problemet me sëmundjet (Botrytis).4 Sëmundjet dhe dëmtuesit e frutave të rrëzuara midis pllakave mbledhëse me vjeljen e mekanizuar. jo nën 5. Përqindja e zënies i kalon 90%. Disa plantacione me rrush serezi të zi janë ngritur drejtpërdrejt në livadhe duke bërë spërkatje në rripa me herbicide dhe shtrimit të plastikës mbi zonën e spërkatur. me pH 6. Ky është sistemi i kultivimit afatshkurtër. menjëherë pas përfundimit të vjeljes.

nuk është për t’u habitur që është bërë një punë e konsiderueshme analitike për të përcaktuar faktorët që ndikojnë përmbajtjen e vitaminës C. 23. çimka miellore. kultivari. Drepanopeziza ribis. Megjithëse mund të zvogëlojë rendimentin duke dëmtuar sythat në pikën e hyrjes dhe nëpërmjet dobësimit të degëve që shkaktojnë thyerjen. Tetranychus urticae. Periudha e vjeljes.5 Lulja rrushit të serezit . periudha e vjeljes 182 Rrushi i serezit i zi ka një prej niveleve më të larta të acidit askorbik (vitamina C) midis frutave. Cronartium ribicola dhe hiri.RRUSHTË E SEREZIT DHE TË FRËNGUT Figura 23. Sphaerotheca mors-uvae. toka. plehrat dhe shërbime të tjera agroteknike kanë një ndikim të ndjeshëm mbi përmbajtjen biokimike të frytit. këpusha e zakonshme.5 Cilësia e lëngut. ndikimi më domethënës është ndikimi mbi rritjen dhe rrënjëzimin e copave që përdoren si material shumimi. Otiorhynchus sulcatus. Të tjerë dëmtues janë morri i rrushit të serezit.4 Tipare të gjethes së rrushit të serezit Larvat e Synanthedon tipuliformis. ezit të zi dhe produkteve të tjera të përpunuara nga ky fryt. hapin tunele përgjatë qendrës palcore të lastarëve të rinj. ndryshkun e pishës së bardhë. Sëmundjet përfshijnë njollosjen gjethore (ose antraknozën). Pseudococcus obscurus dhe turigjati i rrënjëve. Për shkak të vlerës ushqyese të lëngut të rrushit të ser- Figura 23. klima. Hyperomyzus lactucae.

10 Farëra të rrushit të serezit 183 .7 Pamja e frytit të pjekur në bimë Figura 23.9 Pamje e tulit të rrushit të serezit Figura 23.8 Pamja e frytit në vjelje Figura 23.©POM AL Figura 23.6 Fruta rrushi serezi të pamaturuar të paraqitur edhe në prerje tërthore Figura 23.

Ruajtja Shitjet e freskëta janë të papërfillshme. këpushat. jetëgjatësia nënprodhim mund të arrijë 15 – zakonshme 20 vjet Metoda e vjeljes Përdoret vjelje e mekanizuar. Hapësirat e ngushta ndërmjet kaçubave në rresht po kthehen në normë edhe për rrushin e serezit të kuq dhe të bardhë. edhe pse jo aq dendur sa për rrushin e . Kjo do të thotë se. Meqenëse madhësia e frytit rritet me shpejtësi në 7 – 10 ditët e fundit përpara vjeljes optimale. 2.RRUSHTË E SEREZIT DHE TË FRËNGUT Tabela 23.gjithnjë e më shumë aty ku kemi ujitje të përshtatshme.5 – 1 m.2 t/ha Rendimentet e Viti 3: 2 . duhet bërë vetëm në 5 – 10 cm thellësi për shkak të sistemit rrënjor xhufkor të cekët. të lidhura me sezonin dhe kultivarët (vlerat 300mg/100g konsiderohen të pranueshme). 184 23. Metodat moderne është mbjellja in situ (në vendin e përhershëm) në dimër me copa 20 – 45 cm të gjata Nuk nevojiten Nga ana tjetër. Mbjellja e copave përmes polietilenit të zi ndihmon në kontrollin e bimëve të padëshirueshme dhe ruajtjen e lagështisë Periudha e vjeljes së 15 – 18 muaj pas mbjelljes me copa parë Periudha deri në 4 – 5 vjet prodhimin e plotë Viti 2: 0. tek rrushi i serezit i bardhë duhet të ruhen degëzat e vjetra. Testet për nivelet e acidit askorbik kanë treguar luhatje nga 100 deri 400mg/100g.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të rrushit të serezit të zi Shumimi Nënshartesa Largesat (hapësirat. tuesit kryesorë Zakonisht me copa drunore. Ato përdoren për përzierje në prevede dhe përzien me lëngje frutash të tjera si pije dhe ushqime të shëndetshme. njollosja gjethore. përmbajtja e sheqerit. Forma e rritjes e R. Përdoren herbicide për mesë së pemëtores kontrollin e bimëve të padëshirueshme përgjatë rreshtave në breza 0. për të marrë prodhim të lartë. Kartat e ngjyrave janë po kështu të vështira për t’u përdorur me saktësi në përcaktimin e periudhës optimale të vjeljes. etj. Zakonisht të ngrira. vlerësohet me vështirësi me anë të refraktometrave fushorë.6 Rrushi i serezit i kuq dhe i bardhë Megjithëse rrushtë e serezit të kuq dhe të bardhë janë më pak të njohur se sa rrushi i serezit i zi. Për fat të keq. Ndryshimi më domethënës konsiston në faktin se frytëzon në shporet e degëzave 2-vjeçare dhe më të vjetra ndërkohë që rrushi i serezit i zi frytëzon kryesisht në degëza njëvjeçare. Mbulimi me bar ndërmjet rreshtave po përhapet Menaxhimi i dyshe. monitorimi i kujdesshëm i rritjes së frytit mund të jetë metoda më e dobishme për garantimin e periudhës optimale të vjeljes. Patogjenët dhe dëmMorrat. 15 – 30 cm ndërmjet bimëve distancat) Formësimi dhe Rritja e trashë dhe e dendur rrallohet duke ruajtur lastarët njëvjeçarë krasitja Rrallimi Nuk nevojitet Nëse prashitet.5 . sativum është më zvarritëse se sa ajo e rrushit të serezit të zi. botritis. turigjati i rrënjëve.5 t/ha pritshme Viti 4: 4 .8 t/ha Jeta produktive e Në varësi të teknikës së krasitjes. shoqëritë përpunuese i kushtojnë më shumë vëmendje treguesve të cilësisë së lëngut siç është ngjyra dhe përmbajtja e sheqerit. e matur në nivelin °Brix. ato janë fruta të mirënjohur në disa pjesë të Evropës.5 m ndërmjet rreshtave.

fillim të verës. White Dutch dhe Olin. Figura 23.5 – 1 m. në disa vende është adoptuar një strukturë mbështetëse e lehtë për të mundësuar formësimin në një sistem espalier ose gardh. Rrushi i frëngut është më pak popullor në kultivi- 23. Për të mundësuar një vjelje dyanëshe efikase. një kultivar i kohëve të fundit.11 Forma e shkurres së rrushit të frëngut Tabela 23. anatomike dhe fiziologjike të rrushit të frëngut Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme Rrush frëngu Ribes grossularia Ribes nigrum (rrush serezi i zi) Ribes sativum (rrush serezi i kuq dhe rrush serezi i bardhë) Shkurre drunore deri 1 m lartësi. me rreshta të baraslarguar 2. Hapësirat brenda rreshtave janë zakonisht 0.7 Rrushi i frëngut ©POM AL Dy kultivarët e rrushit të serezit të kuq të kultivuar gjerësisht janë Red Dutch dhe Random.4 Karakteristika botanike. Për qëllime gatimi mund të Periudha e pjekjes së frutave vilet i papjekur Rritja e frytit dhe lastarëve Lakore rritje sigmoidale e dyfishtë 185 .serezit të zi. në varësi të metodës së formësimit.5 m nga njëri – tjetri. janë rrushtë e serezit të bardhë më të pëlqyer.th.m. d. me degëzim të përpjetë dhe shpesh Madhësia dhe forma e pemës me gjemba Seksualiteti Dyseksore Vetëpjellore por frytëzon më mirë kur ka pjalmim të kryqëzuar në Pjalmimi kushtet e motit të keq gjatë lulëzimit Sytha të përzier që dalin anash degëzave të sezonit të mëparshëm dhe Sythat lulorë në shporet e degëzave më të vjetra Periudha e çeljes së sythave Fillimi i pranverës Periudha e lulëzimit 4 – 6 javë pas çeljes së sythave 8 javë pas lulëzimit.

12 Tipare të sythit (majtas lart).RRUSHTË E SEREZIT DHE TË FRËNGUT Figura 23. lastarit (djathtas lart) dhe gjethes së rrushit të frëngut 186 .

Rrushi i frëngut ka kërkesa të larta për potas min komercial të pemëve frutore se sa rrushi i serezit të zi. të cilat shkaktojnë thyerje.©POM AL Tabela 23. e njëjtë me rrush serezin e zi Nuk ndikohet shumë nga lagështia e lartë. Kërkesa botërore për rrush frëngu është më e ulët se sa për fruta të tjerë manorë.4). Rrushi i frëngut ka një jetëgjatësi në ruajtje më të madhe se sa frutat e tjerë manorë dhe transportohet mirë. Mbjelljet më të dendura kanë mundësuar një vjelje të mekanizuar më të saktë me deri në 85% vjelje për kultivarë të tillë si White Smith dhe Lady Delaware. mbrojtja nga ngricat përdoret rrallë dhe humbjet e konsiderueshme në prodhim për shkak të tyre nuk janë të zakonta Mesatare – shih ‘Toleranca ndaj thatësirës’ Më tolerante ndaj ujit të tepërt se sa mjedrat. Dëmtimi i frytit shkaktohet nga fërkimi i frutave me gjembat Nuk ka kërkesa specifike. pedologjike dhe hidrike të rrushit të frëngut Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Klimë të butë. Diapazoni i pH optimal është 6. Sidoqoftë. Zhvillimi i sythi lulor dhe rritja ndikohen nga periudhat e thata Tolerante. Shërbimet agroteknike dhe kontrolli i sëmundjeve dhe dëmtuesve të rrushit të frëngut janë të ngjashme me ato të rrushit të serezit të zi. Megjithatë. përveç rritjeve të reja. ndoshta për shkak të natyrës gjembore të tij. Toleron një diapazon të gjerë tokash.5 E ngjashme me rrush serezin e zi.5 Kërkesat klimatike. Frutat manorë të tjerë parapëlqehen për rreçelna. Orvatjet për të modernizuar kultivimin komercial të rrushit të frëngut janë përqendruar në mbjellje e dendura në rresht (30 – 40 cm) dhe formimin e shkurreve nga një këmbë 15 – 30 cm e lartë (shih më poshtë) për t’i mbajtur degët të mos prekin në tokë dhe për të lehtësuar vjeljen e mekanizuar. Një tjetër metodë e provuar përdor pajtueshmërinë e ndërsjellë të specieve Ribes. Torta me rrush frëngu është një ëmbëlsirë e mirë-njohur dhe popullore e shekullit të 20të ndërkohë që sot më popullore janë ëmbëlsirat me luleshtrydhe e mjedra të freskëta dhe krem. Pjekja e hershme e frutave shmang periudhën kryesore të thatësirës verore. ku ruhen të gjithë sythat përveç tre ose katër të majës. Është ndër frutat e parë që piqen në pranverë (Tabela 23.0 – 6. Ribes sanguineum. Për të prodhuar shkurren ‘me këmbë’ është e nevojshme përdorimi i copave drunore 30 – 40 cm të gjata. në disa vende përbën problem Sphaerotheca morsuvae. prevede dhe lëngje frutash. 187 . Në disa vende evropiane është krijuar një sistem formësimi erashkë i modifikuar ose espalier me shtylla mbështetëse dhe tela. duke shartuar kultivarë të rrushit të frëngut si Farmers Glory mbi nënshartesat e ribëzave bulëzuese më të zakonshme. Në kushtet e reshjeve të tepërta gjatë pjekjes mund të ketë plasaritje të frytit Mesatarisht e mirë. të ngjashme me rrush serezin e zi Lulëzimi i hershëm shkakton ndjeshmëri ndaj ngricave të vona. gjeografike. White Smith është kultivari kryesor i kultivuar në Poloni.

RRUSHTË E SEREZIT DHE TË FRËNGUT Tabela 23.6 Aspekte agroteknike të kultivimit të rrushit të frëngut Shumimi

Nënshartesa Largesat (hapësirat, 2.5 – 3 m ndërmjet rreshtave, 0.5 – 2 m ndërmjet bimëve distancat) Krasitet për të eliminuar drurin e vjetër dhe të dobët dhe për të inkurajuar Formësimi dhe rritjen e re. Tek kultivarët me habitus të varur, për të shmangur kontaktin e krasitja degëzave frutore me tokën, krasitet me sytha në drejtim të përpjetë Rrallimi Nuk nevojitet Ka rrënjëzim sipërfaqësor. Duhet shmangur prashitja e thellë. Mbulimi me barishte/ Menaxhimi i dyshetërfil është i shpeshtë, kur ka ujitje të përshtatshme dhe duke kontrolluar bimët e mesë së pemëtores padëshirueshme në rreshta me anë të herbicideve Periudha e vjeljes së Në vitin e dytë pas mbjelljes me copa parë Periudha deri në Në vitin 3 – 4 prodhimin e plotë Viti 2: 2.5 t/ha Rendimentet e Viti 3: 5 t/ha pritshme Viti 4: 8 t/ha Jeta produktive e 15 – 20 vjet zakonshme Vazhdon të mbizotërojë vjelja me dorë. Me formën e përpjetë, gardh, mund të përdoren shkundësit mekanikë por gjatë shkundjes, gjembat mund t’i shpojnë Metoda e vjeljes frutat. Zakonisht vilen në gjendje ‘e gjelbër’ dhe nuk lihet të piqet që të marrë një ngjyrim të verdhë ose të kuq të lëkurës Mund të ngrihet por nëse temperaturat ulen me shpejtësi mund të pësojë çarje. Ruajtja Në temperaturë dhome mund të ruhet për afro 2 javë. Kryesisht shitet i freskët Botrytis spp., antraknoza, njollosja gjethore. Ndriçimi i argjendtë dhe vertiPatogjenët dhe dëmciloza mund të shkaktojë tharje të bimëve. Këpushat, breshkëzat dhe morrat tuesit kryesorë shkaktojnë shqetësime me raste

Me copa drunore. Formimi i rrënjëve mund të jetë më i ngadaltë se sa tek rrush serezi i zi, veçanërisht nëse për prodhimin gjysmë – standard përdoren copa të gjata. Rrënjëzon më mirë nëse mbi nivelin e tokës lihen dy ose tre sytha Nuk nevojiten

188

©POM AL

Figura 23.13 Lulja e rrushit të frëngut

Figura 23.16 Fruta të pjekura në bimë

Figura 23.14 Fruta rrushi frëngu të pamaturuar

Figura 23.17 Pamje e tulit të rrushit të frëngut

Figura 23.15 Fruta të pamaturuar të paraqitur në prerje tërthore

Figura 23.18 Farëra të rrushit të frëngut 189

RRUSHTË E SEREZIT DHE TË FRËNGUT

190

.

një nga Figura 24. Mjedra evropiane është Rubus idaeus.1 Karakteristika botanike. nëngjinia Idaeobatus dallojnë nga mana- ©POM AL ferrat.XXIV. Tre Rritja e frytit dhe lastarëve stade rritje (sigmoidale e dyfishtë) 191 . Ka një interes në rritje për kultivarët që frytëzojnë në vjeshtë Madhësia dhe forma e pemës në primokane. për faktin se fryti i maturuar i mjedrës ndahen nga dalëza (gunga). nëngjinia Eubatus. anatomike dhe fiziologjike të mjedrës Emërtimi i zakonshëm Mjedra Emrat botanikë Rubus idaeus Janë mbi 400 numri i specieve të Rubus të përshkruar. MJEDRA DHE MANAFERRAT Gjinia Rubus përfshin mjedrat dhe manaferrat. Sythat në primokane formojnë lastarë frutore në degëzimet anësore pranverën e ardhshme Periudha e çeljes së sythave 3 – 4 javë pas çeljes së sythave Periudha e pjekjes së frutave 8 javë pas lulëzimit Fruta të përbërë që konsistojnë në një kompozim bërthoklash.5 – 3 m. por shumë tipa të kultivuar janë krijuar nga Rubus lidhura dhe të dobishme occidentalis (mjedra e zezë).1 Forma e shkurres së mjedrës (majtas) dhe manaferrës Tabela 24. Mjedrat. Rubus strigosus (mjedra amerikanoveriore) dhe Rubus neglectus (mjedra e purpurt) Shermenda dyvjeçare: primokane në vitin e parë. Rubus idaeus është Emri botanik i specieve të mjedra evropiane. Gjerësia e bimëve varet nga sa do të lihen të zhvillohen primokanet nga sythat adventivë rrënjorë Seksualiteti Dyseksore Pjalmimi Bletët ndihmojnë në prodhimin e një frytëzimi të lartë të bërthoklave Diferencimi lulor ndodh në fund të verës – fillim të vjeshtës në vitin e Sythat lulorë mëparshëm. florikane në vitin e dytë. Lartësia 1. disa alpine dhe arktike por shumica në rajonet e klimës së butë.

‘primokanet’ e përpjeta të prodhuara në shumë gjemba se sa shumica e kultivarëve të mjevitin e parë të rritjes dhe degëzat frytëzuese anë.2 Karakteristika botanike.1). që tash. rritja e frytit dhe lastarëve Zakonisht 4 – 6 javë pas çeljes së sythave. Ashtu si mjedrat. më quhen ‘florikane’. Boysenberry dhe youngberry kanë 49 kromozome.2). anatomike dhe fiziologjike të manaferrës Emërtimi i zakonshëm Frutat e kultivuar të njohur rëndom si manaferra zakonisht ndryshojnë nga mjedrat për faktin se kanë kërcej zvarritës dhe jo të përpjetë (Tabela 24. me fryt me ngjyrë të kuqe të çelur e ndonjëherë të bardhë e të verdhë. Fuqia e rritjes luhatet ndërmjet hibrideve por mund të prodhojë shermenda deri në 4 m gjatësi. Në rastin e boysenberry dhe loganberry prindërit nuk janë qartësisht të njohur. manaferrat kanë më dyvjeçarë. Vendet kryesore prodhuese të mjedrës janë Rusia.gjetherënëse. Mund të jenë të përpjetë ose gjysmë të Madhësia dhe forma e pemës përpjetë (disa manaferra) ose zvarritës (boysenberry and youngberry). Zakonisht shermendat janë gjembore por janë seleksionuar hibride pa gjemba që tashmë janë në prodhim (p.sh. i cili është 3 . florikane në vitin e dytë. tayberry Nëngjinia Eubatus është një seri speciesh dhe hibridësh shumë heterogjene që luhaten nga diploidë në dodekaploidë. marionberry. kanë ofruar shumë prej materialit gjenetik për krijimin e shumë prej kultivarëve amerikan të mjedrës. sythat lulorë. me fryt të zi ose të verdhë dhe Rubus strigosus. Tabela 24. frikën se mund të humbasin praninë e gjembave.drës.MJEDRA DHE MANAFERRA mbi 400 speciet e gjinisë që hasen në shumicën e vendeve evropiane dhe kontinentin amerikanoverior (Tabela 24. Këto kulnë primokanet e sezonit në vazhdim. Periudha e lulëzimit mund të zgjatet sipas pozicionit të lules në tufë (strugë) dhe në shermende. Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme 192 Shermenda dyvjeçare: primokane në vitin e parë. Periudha e lulëzimit Youngberry është 7 – 10 ditë më i hershëm se sa boysenberry. boysenberry dhe youngberry pa gjemba) Seksualiteti. Shumica e Rubus spp. loganberry. Kultivarët që tivarë janë gjenetikisht pa gjemba. por bimët ndryshojnë nga ato pa gjemba në sore të prodhuara prej tyre në vitin e dytë. blackberry. zakonisht me kërcej dyvjeçarë. Ashmercial është një shkurre gjetherënëse me kërcej tu siç kuptohet nga emërtimi. dewberry. periudha e çeljes së Të ngjashme me mjedrën sythave. ato janë shumëvjeçare Mjedra me më shumë rëndësi në prodhimin ko. Dy speciet e afërta Rubus occidentalis. për shkak të frytëzojnë në primokane po marrin gjithnjë e më një gjeni të mbizotëruar dhe mund të shtohen pa shumë rëndësi në zgjatjen e sezonit të frytëzimit. pjalmimi. Polonia dhe vendet të Ballkanit.bimë me shumë gjemba. janë hibride. Potenciali për mekanizim më të madh të prodhimit Në disa raste. Numri i kromozomeve është në shumëfisha të shtatës. youngberry. Kultivarë të mëvonshëm janë rezultat i programeve të përmirësimit gjenetik me hibridizime të kontrolluara por që shpesh kanë përdorur hibridët ekzistues Rubus idaeus gjenetik të pemëve frutore. boysenberry.4 ditë më i hershëm se sa marionberry Periudha e pjekjes së frutave Mesi i verës dhe më tej . auroraberry. ka edhe mjedra Dy kultivarët fillestarë të manaferrës pa gjemba vjeshtore (që prodhojnë në vjeshtë) që frytëzojnë kanë qenë Smoothstem dhe Thornfree. olallieberry. si për shembull manafervazhdim të këtyre kultivarëve nga përmirësuesit Manaferra. mungesa e gjembave është rezultat të mjedrave vjeshtore është një avantazh i rëndëi një kimere prandaj bimët e shtuara nga rrënjët sishëm dhe është shtysa për përmirësimin në mund të kenë gjemba. manaferrat Smoothstem dhe Thornfree. Sidoqoftë.

me fruta të zinj. ehta e të thata mund të zvogëlojnë frytëzimin dhe 193 . së bashku me mjedrën. Manaferrat lulëzojnë më vonë se sa mjedrat dhe nuk para preken nga ngricat ndërsa erërat e nxMë popullore ka qenë boysenberry. një formë me fruta të mëdhenj që haset rëndom në mënyrë spontane buzë rrugëve. Hibridizimi është shumë i zakonshëm brenda specieve të ndryshme të gjinisë Rubus prandaj origjina e saktë e shumë formave të kultivuara është e paqartë. Manaferra gjethembajtëse është manaferra Austin Mayes. The olallieberry aktualisht është më kryesore e kultivuar në Uashington dhe Oregon të popullori midis hibrideve në Kaliforni ndërsa marSHBA. Speciet e kultivuara të Rubus janë vetëpjellore por mund të jenë të vegjël dhe të keqformuar nëse nuk frytëzojnë të gjitha. Seleksionime të tjera hidhe Youngberry. Natyra gjetherënëse e manaferrave mund të ndry.ionberry në Oregon. Manaferra amerikane. Rubus laciniatus.2 Sythi i mjedrës (majtas) dhe i manaferrës Fryti i specieve të Rubus përbëhet nga një sërë frutash bërthokëlor me një farë që mbulojnë një shtrat në formë konike ose dalëz. manaferrat gjethe-prera ose manaferrat gjethemajdanoz si dhe Rubus schlechtendalii. që të dy nga programet e përmirësimit gjenetik me hibridizime të kontrolluara. Për shdjen fillestare. Ka të ngjarë që shumë prej manaferrave të kultivuara ta kenë origjinën nga manaferrat e Anglisë dhe Skociës. të athët por të lëngshëm. Tipat gjethembajtës shpesh kanë shermen. da që zgjasin për më shumë se 2 vjet. duke prodhuar degëzime anësore çdo vit. Shtimi nëpërmjet kulturës indore bride në kultivim përfshijnë youngberry dhe marimund të përdoret por mund të kemi kthim në gjen. ka të ngjarë të jetë një prej prindërve të loganberry me fruta të kuq. Thornless Loganberry të mëdhenj e të ëmbël. Gjithashtu të njohura komercialisht janë manaferra e kaltër. Një frytëzim akoma më i lartë tek mjedrat dhe manaferrat arrihet duke vendosur dy koshere bletësh për hektar në fillim të periudhës së lulëzimit. me fruta të zinj. Rubus caesius dhe Rubus canadensis. Figura 24.embull.©POM AL rat Thornless Evergreen. Manaferrat vilen së bashku me shtratin ndërsa mjedrat shkëputen prej tij gjatë vjeljes. Rubus ursinus vitifolius. youngberry ka si prindër Phenomenal dhe shojë.onberry.

MJEDRA DHE MANAFERRA Figura 24.3 (lart) Lastarë vegjetativë të mjedrës (djathtas) dhe manaferrës. (poshtë) Tipare të gjethes së mjedrës 194 .

Një metodë alternative është përdorimi i copave rrënjore.1 Shumimi që blloku mëmë të jetë i pastër dhe të njihet historiku i tij. Disa manaferra. siç janë boysenberry dhe young- Figura 24.4 Tipare të gjethes së manaferrës prodhimtarinë e të gjithë specieve Rubus. kërkohet 24. parapëlqehet që fidanët të blihen nga fidanishtet që janë të certifikuara për shtretërit e pastër të fidanishteve dhe që nuk përdoren për marrjen e prodhimit. Zakonisht. Këto thithakë formohen nga sythat adventivë në rrënjë.©POM AL Figura 24.5 Lulja e mjedrës (djathtas) dhe manaferrës (majtas) 195 . Mjedrat shumohen zakonisht duke ngritur thithakët nga bimët e rritura. Duke qenë se viruset mund të jenë një problem serioz.

6 Fruta mjedre të pamaturuar të paraqitur edhe në prerje tërthore 196 . Era ndikon mbi rritjen e primokaneve Nuk kanë ndikim përveç rastit nëse pengojnë vjeljen e mekanizuar. por sidoqoftë me kullim të mirë. Një tjetër mënyrë për të marrë bimë të rrënjëzuara është shkaktimi i një plage në një nyjë të kërcellit. e thellë.75. Nuk shkon mirë në klimë nëntropikale dhe tropikale. Kjo metodë shumimi është e parapëlqyer. Degëzimet anësore frytëzuese mund të thyhen.50.3 Kërkesat klimatike.6 – 2. rrënjëzojnë lirisht kur maja e rritjes prek tokën. K: 1. me përmbajtje të lartë humusi dhe me kapaciteti ujëmbajtës së mirë. pedologjike dhe hidrike të rrushit të mjedrës Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes berry.4.3 Përqendrimet standarde optimale për analizat gjethore (%): N: 2. Sëmundjet kërpudhore në shermenda janë shqetësuese në rajonet me lagështi ajrore të lartë Prodhimi zvogëlohet nga erërat e nxehta e të thata gjatë pjekjes së frutave. duhet bërë kujdes për të përzgjedhur bimë për shumim gjatë sezonit të Figura 24. Në këto raste rekomandohen pjerrësi <10° Toka ideale duhet të jetë e ranore – e ekuilibruar. Nuk para ndodh të kemi humbje të plotë të prodhimit dhe mbrojtja ndaj ngricave nuk është e zakonshme Kërkon furnizim të rregullt me ujë gjatë sezonit të rritjes Rrënjët janë të ndjeshme ndaj ajrimit të pamjaftueshëm të tokës. Përdorimi i plehrave duhet të mbështetet në përllogaritjen e ushqyesve që largohen me prodhimin e vjelë. Parapëlqehen toka lehtësisht acide.30. 3kg K dhe 3kg P për çdo ton prodhim het pakëz me dhé.MJEDRA DHE MANAFERRA Tabela 24. Duhen shmangur tokat me kullim të dobët Tokat e thata e kufizojnë zhvillimin e primokaneve dhe ndikojnë mbi madhësinë e frytit Preket nga infeksioni i Botrytis gjatë pjekjes së frutave. afërsisht 5kg N. ngulet ky segment i kërcellit në tokë dhe mbulo- Bimë e klimës së butë me kërkesa për pranverizim.8 – 6. Pavarësisht metodës. Përballon deri -20°C në dimër nëse druri është i kalitur por mund të dëmtohet nga ngricat gjatë lulëzimit dhe fenofazës së frutëzave nga temperatura nën -2°C.5 dhe Mg: 0. Copat me dy nyja të marra në fillim të vjeshtës do të japin gjithashtu fidanë të mirë për mbjellje në fushë në pranverën e ardhshme. gjeografike. ph 5. P: 0. Ca: 0.

gjeografike. Parapëlqen toka me kapacitet ujëmbajtës të mirë pranë nivelin të kapacitetit fushor Shumë e ndjeshme ndaj erës dhe nuk mund të kultivohet me sukses pa brezat mbrojtës të përshtatshëm Nuk përbëjnë ndonjë problem. Në kushtet e lagëshisë së lartë ajrore. Pjerrësitë e ekspozuara ndaj erërave tharëse duhet të shmangen Toka ideale duhet të jetë lymore – e ekuilibruar. Lulëzon më vonë se sa mjedra dhe zakonisht nuk dëmtohet nga ngricat në fenofazën e lulëzimit. boysenberry Gjatë përgjumjes mund të përballojë temperatura -20°C. ndërkohë që në fushë gjeShumica e punës kërkimore me mjedrat në botë jmë shumë variante të ndryshme. pH 5. e thellë dhe me një kapacitet ujëmbajtës të lartë.4 Kërkesat klimatike. përveç rasteve të përdorimit të makinerive. është orientuar në drejtim të përmirësimit gjenKultura indore po bëhet gjithnjë e më shumë etik për përmirësimin e prodhimtarisë dhe cilëmetoda e parapëlqyer ku është problematik rubus sisë së frutave. p.7 Fruta manaferre të pamaturuar të paraqitur edhe në prerje tërthore 197 .©POM AL Tabela 24. përzgjedhjes për rezistencën ndaj Frutat janë shumë të ndjeshëm ndaj Botrytis gjatë pjekjes. Parapëlqehen toka lehtësisht acide. Nuk e toleron thatësirën ose periudhat e zgjatura me lagështi të ulët. megjithëse disa kultivarë mund të prodhojnë mirë në rajone nëntropikale. vrugu mund ta shfarosë tërësisht bimën. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për boysen24.6. I përballon edhe toka më të rënda krahasuar me mjedrën por duhen shmangur nëntoka e papërshkueshme.2 Kultivarët berry dhe youngberry. të mira të pastra nga viruset dhe sëmundje të tjera.8 . pedologjike dhe hidrike të rrushit të manaferrës Kërkesat për temperaturë Ka nevoja pranverizuese. Zakonisht rritet mirë në një klimë të butë.sh. Lastarët e rinj janë të ndjeshëm ndaj ngricave Ujitja është e nevojshme Nuk toleron përmbytjen e tokës Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes frytëzimit për të garantuar që do përdoren forma bushy dwarf virus (RBDV).3 Të njëjta me mjedrën Figura 24.

0 m ndërmjet rreshtave. 20 shermende për çdo metër rresht pas krasitjes Pas frytëzimit. RMV. Për format gardh (hedgerow) 2. RBDF. Botrytis cinerea Patogjenët dhe dëm.5 – 3. Zakonisht Menaxhimi i dysheaplikohet mbulimi me bar/tërfil ndërmjet rreshtave dhe kontrolli i bimëve të mesë së pemëtores padëshirueshme nëpërmjet herbicideve në bazën e shermendeve Periudha e vjeljes së Sezoni i dytë parë Periudha deri në Sezoni i 3° dhe 4° prodhimin e plotë Rendimentet e Sezoni 2: 2t/ha Sezoni 3: 6 – 12 t/ha Sezoni 4: 7. Duhet shmangur prashitja më thellë se 10 cm. Përdorimi i copave rrënjore ofron mundësinë për të siguruar më shumë Shumimi fidanë. zakonisht Ruajtja i ngrijnë në blloqe ose IQF (individually quick frozen – ngrirje e shpejtë individuale). Akoma më shpejt mund të sigurohen kultivarë të rinj nëpërmjet kulturës indore Nënshartesa Nuk nevojiten Largesat (hapësirat. ndriçimi argjendtë. Rrallimi Nuk nevojitet Ka rrënjë të cekëta. morrat. Probleme mund të shkaktojë tuesit kryesorë njollosja e shermendeve. Për ruajtje afatgjatë. florikanët hiqen dhe rrallohen primokanët e tepërt.MJEDRA DHE MANAFERRA Tabela 24.prek frutat gjatë pjekjes në kushte të lagështa. gjethepërdredhësit. Mjedrat për reçelra mund të ruhen në tretësira me dyoksid squfuri Kontrolli i rregullt i tenjës së sythave është i domosdoshëm.8 Pamja e frytit të mjedrës së pjekur në bimë dhe frytit në vjelje 198 . këpushat dhe nematodat rrënjore Figura 24. Metoda alternative janë përshtaturpër krasitja vjeljen e mekanizuar dhe kultivarët vjeshtorë.5 – 15 t/ha pritshme Jeta produktive e 10 – 15 vjet zakonshme Vjelja me dorë është e ngadaltë dhe e kushtueshme. Nevojitet mbështetje me shtylla dhe tela. në varësi të padistancat) jisjes. Vjelja e mekanizuar po Metoda e vjeljes përdoret gjithnjë e më shumë kryesisht për frutat që përpunohen Frutat e freskëta ruhen për disa ditë në 0 – 1°C. vyshkja e shermendeve. Zakonisht Formësimi dhe formësohen si gardh me gjerësi 40 cm.5 Aspekte agroteknike të kultivimit të mjedrës Zakonisht shtohet duke ngritur thithakët rrënjorë në një fidanishte shermendesh.

krasitja Më e mira do të ishte të liheshin deri në mesin e dimrit.6 Aspekte agroteknike të kultivimit të manaferrës Shumimi ©POM AL Nënshartesa Largesat (hapësirat. njollosja e shermendeve.9 Pamja e frytit të manaferrës së pjekur në bimë dhe frytit në vjelje 199 . ElimiFormësimi dhe nohen primokanet e padëshiruara dhe të dobëta përpara formësimit në gardh. kur shermendet janë më pak të brishta. Thithakët rrënjorë dhe copat e rrënjëve mund të përdoren për rritje të shpejtë. Ruajtja Si për mjedrat Patogjenët dhe dëm. këpusha e zakonshme e pemëve frutore. Mbulimi me bar/tërfil midis rreshtave mund të shkaktojë Menaxhimi i dysheprobleme të ngërthimit me primokanet. 2 – 3 m ndërmjet rreshtave.Vrugu. Hiqen shermendet frytëzuese në nivelin e tokës pas vjeljes. Parapëlqehet mbajtja pa kultivuar e mesë së pemëtores dyshemesë së parcelës duke përdorur herbicide në tërë sipërfaqen Periudha e vjeljes së Sezoni i dytë parë Periudha deri në Sezoni i 3° dhe 4° prodhimin e plotë Rendimentet e Sezoni 2: 1 – 2t/ha Sezoni 3: 5 – 8 t/ha Sezoni 4: 8 – 25 t/ha pritshme Jeta produktive e 15 – 20 vjet zakonshme Frutat për konsum të freskët vilen me dorë. nematodat gjethore Zakonisht nëpërmjet copave të kërcejve ose përpajnimit. Vjelja e mekanizuar përdoret për Metoda e vjeljes frutat që shkojnë për përpunim.Tabela 24. Botrytis. Forma espalier ose erashkë dhe ‘litar’. tenja e sythtuesit kryesorë ave të mjedrës. kalbëzimi i shermendee. 1 – 2 m ndërmjet bimëve distancat) Formësohet në gardhe me shtylla e tela 2 m të lartë. Rrallimi Nuk nevojitet Ashtu si për mjedrat. Gjithashtu shtohet nëpërmjet kulturës indore Nuk nevojiten Figura 24.

Shumica e kultivarëve të rinj janë përmirësuar rritja e primokanëve nis në fillim të pranverës dhe për rezistencën ndaj raspberry bushy dwarf virus një problem mund të jetë rritja e tepërt vegjetative (RBDV).11 Farëra të mjedrës . Biruesi i Në blloqet komerciale të mjedrës dhe manaferrës.3 Prodhimi vjeshtor Mjedrat që frytëzojnë në primokanë janë ato që pse gama e dëmtuesve ndryshon sipas rajonit. kalbëzimin rrënjor (Phytophthora spp. Paria fragariae. Kultivarët përfshij.4 Kontrolli i rritjes kanë frytëzuar gjatë verës dhe lënies së primokanëve për frytëzim në verën e ardhshme. në vend që të hiqen vetëm shermendat që ushqehet në fryt. Glen Ample është i mirënjohur për prodhimin në tunele në Evropë ndërsa Polka dhe Polona janë të përshtatshme për kushtet e kultivimit me verë të shkurtër në Skandinavi dhe Evropën Qendrore. Kjo është veçanërisht e vlefshme kur dhe afidin Amphorophora agathonica që është ve. Talisman është një kultivar popullor. Caroline. vonë. standard dhe që frytëzon në florikane. Kultivarët e përmirësuar për vjelje të mekanizuar përfshijnë Coho. i cili mund të përdoret deri në javën e parë Autumn Britten janë kultivarë që frytëzojnë në pri. edhe 24.5 Sëmundjet dhe dëmtuesit Figura 24. e gjithë rritja vjetore mund të krasitet pranë nivelit të tokës gjatë dimrit.10 Pamje e tulit të mjedrës 200 Figura 24.vjelja bëhet e mekanizuar sepse rritja e tepër pengon puthitjen e pllakave që të puthiten ngjitur në ktor i virusit të mozaikut të mjedrës (RMV). 24. Infrytëzojnë kryesisht në fund të sezonit të rritjes në sekte dëmtues të rëndësishëm janë krimbi rrënjor vazhdim por kultivohen në mënyrë të ngjashme me i luleshtrydhes. dimërimi i sëmundjeve që dimërojnë në shermendë shkakton më pak shqetësim. Ndryshimi kryesor luleshtrydhes.doren ende dhe drejtohen në bazën e bimës për të sur të kenë një interes tregtar. për të siguruar drurin frytëzues për sezonin e arNova është kultivari kryesor në Kaliforni që frytë. Euschistus conspersus. Mjedrat që prodhojnë në vjeshtë kërkojnë një program spërkatje për kontrollin e sëmundjeve dhe dëmtuesve të ngjashëm me atë të bimëve që frytëzojnë në verë. të përshtatshme për zgjatjen e sezonit në vjeshtë.djegur rritjen e re në fillim të sezonit të rritjes. Kimikate si Reglone (dikuat) përMjedrat e zeza (ndryshe nga ato të kuqe) kanë ni. Të gjithë speciet Rubus në kultivimin komercial kërkojnë një program të rregullt spërkatje. Më në Mauger.MJEDRA DHE MANAFERRA sëmundjeve dhe dëmtuesve dhe për plotësimin e kërkesave frytëzuese verore ose vjeshtore dhe për ndryshoret klimatike siç janë dimrat e ashpër. megjithëse në rastin e parë. së bashku me Chilliwack. Një tjetër kimikat i përdorur për eliminizon në primokane për shkak të prodhimit shumë min e thithakëve rrënjorë është etili i karfentratë hershëm pranveror. Cascade Delight dhe Octavia.të Qershorit. primokanet që dalin sërish lejohen të rriten Mac Black. mokane në Amerikën e Veriut dhe Evropë. Autumn Bliss dhe zonit. Malahot dhe Qualicum. Jewell dhe kultivarin me pjekje të vonë. Brachyrhinus ovatus dhe çimka që është se. 24. fundin e bimës.dhshëm.) deri në vjelje. turigjati rrënjor i mjedrat që frytëzojnë në verë.

13 Farëra të manaferrës 201 . duke i bërë gjethet ngjyrë bronzi dhe zvogëlojnë aftësinë e tyre për të fotosintetizuar. miza e mjedrës. Ancylis comptana fragariae. Këpusha Phyllocoptes gracilis.12 Pamje e tulit të manaferrës Figura 24... Monophadnoides geniculatus dhe gjethepërdredhëse i luleshtrydhes. i cili përhapet ndërmjet pjalmit dhe farës virusi i mozaikut të mjedrës (zhvillimi i rezistencës ndaj afideve vektorë) mutacione somatike që shkaktojnë fruta të thërrmueshëm Një shqetësim për përmirësuesit gjenetik është krijimi i rezistencës ndaj sëmundjeve dhe dëm- Figura 24. Bembecia marginata. Dëmtues të manaferrave janë edhe nematodat që ushqehen në gjethe dhe rrënjë. e shkaktuar nga një infeksion kërpudhor i rrënjëve dhe kërcejve dhe kanceri i pemëve frutore i shkaktuar nga Agrobacterium tumefaciens. një sërë virusesh të tilla si raspberry mosaic virus dhe rubus bushy dwarf virus dhe kalbëzimet rrënjore të shkaktuara nga kërpudhat Phytophthora spp. mund të zvogëlojë prodhimin e parcelave të manaferrave. biruesi i qafës së rrënjës së mjedrës.. kalbëzimi rrënjor Phytophthora nematodat që shkaktojnë lezione rrënjore si Pratylenchus penetrans raspberry bushy dwarf virus. Sëmundje të rëndësishme të manaferrave përfshijnë kalbëzimin e frutave Botrytis spp. Ato që kanë patur më shumë vëmendje janë: • • • • • • kalbëzimi i frutave Botrytis spp. dëmton frutat e disa kultivarëve të Rubus spp. Këpushat shtohen në gjethe gjatë periudhave të thata e të nxehta.shermendës së mjedrës. ©POM AL tuesve të ndryshëm. Oberea bimaculata. janë dëmtues të tjerë të frutave të specieve të Rubus në shumë vende. Verticiloza.

MJEDRA DHE MANAFERRA 202 .

.

chiloensis si dhe hibridet e breznisë së parë ndërmjet këtyre specieve. një nënspecie nga rrafshnaltat e larta të pjesës perëndimore të Amerikës së Veriut janë përdorur si prindër për të prodhuar kultivarët e sotëm modern ditë-asnjanës Figura 25. Periudha e lulëzimit veçanërisht në tunelet prej polietileni. në plan të parë). chiloensis me fryt të bardhë. (DN) ‘me gjelbërim të përhershëm’ dhe japin më shumë se një prodhim në vit Periudha e çeljes së sythave Shenjat e para të rritjes ndodhin 2 – 3 javë përpara lulëzimit Në zonat e ngrohta. në rreshtin e mesit) dhe F. moschata (hekzaploide. lulëzimi mund të ndodhë në fillim të pranverës. Frutat në pozicionin parësor janë më të mëdhenj Emërtimi i zakonshëm Emrat botanikë Emri botanik i specieve të lidhura dhe të dobishme 203 .1 Karakteristika botanike. Në zona më të ftohta. Fragaria virginiana.2 Parcele me bime luleshtrydhe në lulëzim.XXV. LULESHTRYDHJA Luleshtrydhja e zakonshme e kopshtit ka një histori interesante. 20 – 40 cm e gjerë. lulëzimi ndodh gjatë mesit të pranverës Periudha e pjekjes së frutave 6 javë pas lulëzimit. F. F. me fryt të vogël aromatik dhe Fragaria chiloensis nga bregu perëndimor i Amerikës së Veriut dhe Jugut. virginiana. në pranverë. Shkruhet se një peshkatar francez mori me vete pesë bimë të F. u seleksionua ‘Fraisier-ananos’ ose luleshtrydhja ananas që më vonë u emërtua Fragaria x ananassa. virginiana glauca. në rreshtin e tretë) Tabela 25. ©POM AL Figura 25. Nga farërat e përftuara nga pjalmimi i kryqëzuar ndërmjet këtyre specieve. dytësor ose tretësor. x ananassa (oktoploide. Prindërit fillestarë përfshijnë Fragaria virginiana nga pjesa lindor e Amerikës së Veriut. i kultivuar ende në disa zona të Kilit Shumica e kultivarëve modernë të luleshtrydheve me fruta të mëdhenj që kultivohen aktualisht e kanë prejardhjen nga F. virginiana dhe F.1 (majtas) Fragaria vesca (diploide) e quajtur ndryshe luleshtrydhja e pyllit. KërMadhësia dhe forma e pemës celli kryesor është i shkurtër dhe quhet qafë. (DN). vesca Luleshtrydhja është e veçantë midis frutave të (diploide. Prodhon kërcej zvarritës deri në afro 1. Madhësia gjatë pjekjes varet nëse pozicioni në tufën Rritja e frytit dhe lastarëve (strugën) lulore është parësor. Shumë kultivarë të rinj janë ditë – asnjanës. anatomike dhe fiziologjike të luleshtrydhes Luleshtrydhe Fragaria x ananassa Fragaria vesca (luleshtrydhe e alpeve). chiloensis nga Kili për në Francë në një udhëtim 6-mujor dhe eventualisht i mbolli ato ndërmjet bimëve të F. F. (djathtas) Aksesion i F. por varet nga zona dhe temperatura Sigmoidale. me fryt të madh. Fragaria moschata Shumëvjeçare barishtore 15 – 20 cm e lartë. Mund të kërkojë ditë të shkurtra (SO) për të nxitur lulëzimin – këto luleshtrySythat lulorë dhe lulëzojnë vetëm një herë.5 m gjatësi në shtretërit e shumimit Seksualiteti Dyseksore Pjalmimi Vetëpjellore por këshillohet përdorimi i bletëve Formohen brenda sythave sqetullorë në qafën e bimës.

Këto janë.3 Struktura e bimës së luleshtrydhes 204 dhe aktualisht është afro 3. Midis llojeve frutore është ajo që hyn më herët në prodhim nga koha e mbjelljes dhe është fryti më i hershëm në treg në pranverë. Prodhimi botëror i luleshtrydheve është rritur Krijimi i kultivarëve ditëasnjanjës është shtysa jashtëzakonisht në pjesën e fundit të shekullit 20 kryesore për prirjen e kultivimit drejt klimës së klimës së butë të kultivuar komercialisht. shkurre dhe ato me kacavjerrëse (Tabela 25.8 Mt. SHBA. kërkon një kultivim të ndryshëm nga pemët frutore pemë. Pesë vende prodhojnë afro 70 % të prodhimit botëror.3). sipas rëndësisë. Japoni.LULESHTRYDHJA Figura 25. . Duke qenë një bimë barishtore. Itali dhe Poloni. në afro 306 000 t/vit. Spanja e ka trefishuar prodhimin në dekadën e fundit. Zgjerimi ka ndodhur kryesisht në zona me dimra të butë dhe afro 50 % e prodhimit botëror vjen nga këto rajone. Spanjë. Rusi.

Lulet dhe frutat dëmtohen nga – 1 deri – 3°C. Stoloni është një degë kacavjerrëse e prodhuar nga sqetulla e gjethes në qafë.25 – 0. brezat mbrojtës (erëpritës) janë të domosdoshëm Pjerrësi graduale të kundrejtuara nga dielli janë të nevojshme për prodhim të hershëm Duhen shmangur tokat e rënda dhe pa kullim të mirë si dhe tokat gurishtore të lehta. shumica e kultivimit nuk është e mbrojtur nga ngricat Zakonisht kërkohet ujitje.7 – 1. për t’i përdorur në shtretërit e shumimit.35 K: 1. Shumë e ndjeshme në stadin e pjekjes ndaj Botrytis në kushte lagështie E dobët. Praktika e marrjes së kërcejve zvarritës nuk rekomandohet pasi shumica e shkaqeve për dobësimin e bimëve në zonat e frytëzimit janë viruset yellow edge dhe crinkle dhe 25. duke formuar nismëtare rrënjore aty ku nyja prek tokën.Tabela 25.sh. Viruset e luleshtrydheve përhapen nga afidet. Veçanërisht e ndjeshme ndaj Phytophthora fragariae në kushte përmbytje. gjeografike. shumica e vendeve zbatojnë një skemë certifikimi sipas së cilës fidanishtet marrin bimë ‘mëmë’ të indeksuara si të pastra nga viruset. pedologjike dhe hidrike të luleshtrydhes Kërkesat për temperaturë Toleranca ndaj ngricave Nevojat për ujë Toleranca ndaj tokave të lagështa Toleranca ndaj lagështisë Toleranca ndaj thatësirës Toleranca ndaj erës Kërkesa edafike Nevojat për tokë Kërkesat për ushqyes Kultivohen në një diapazon të gjerë temperaturash në mbarë botën por kërkon një periudhë të ftohti për të prishur përgjumjen.40. Stresi ujor ndikon mbi madhësinë dhe cilësinë e frutave Nuk toleron kullimin e dobët. Bimë zvarritëse prodhohen në çdo nyjë të njëpasnjëshme në stolon.5 P: 0. Temperaturat e larta (30°C) mund të shkaktojnë dëmtim të frytit. Parapëlqen toka lymore – e ekuilibruar e shkrifët me një kapacitet ujëmbajtës të mirë Përqendrimet optimale standarde (%) për analizat gjethore: N: 2.25 – 0. kërkon toka me kapacitet ujëmbajtës të mirë ose ujitje të mirë për të ruajtur nivelet e rritjes dhe garantuar madhësinë e duhur të frytit Në zonat e rrahura nga era. dozat mund të përgjysmohen ©POM AL Shumimi vegjetativ nëpërmjet kërcejve zvarritës ose ‘stoloneve’ është metoda e zakonshme e shumimit.5 Mg: 0. Shpesh rritet në tunele plastike për t’iu shmangur temperaturave të ulëta pranverore.1 Shumimi ngrohtë. megjithëse kërkimi shkencor sugjeron se bimët e formuara nga kultura indore mund të 205 . Pavarësisht kësaj. Dozat e përdorimit kg/ha për përdorim vjetor: N: 50 – 100 P: 20 – 50 K: 80 – 100 Në rastin e plehërimit të lëngshëm. KCI). Mikroshumimi ose ‘kultura indore’ po merr një vëmendje gjithnjë e më të madhe në vendet kryesore prodhuese. këto mund të transmetohen në zonat e reja frytëzuese duke marrë kërcej zvarritës nga bimët e infektuara.2 Kërkesat klimatike. Përzgjedhja e kultivarëve për t’iu përshtatur temperaturave dhe kohëzgjatja ditore është e rëndësishme Përballon -15°C deri -20°C kur është e përgjumur. Aktualisht.6 – 3. nuk duhen përdorur format kloride (p.0 – 2.0 Ca: 0.

mikroshumimi duhet të ndiqet nga shumimi në fushë të hapur.5 Stolonet 206 . Po kështu. Një sërë vendesh.2 Përmirësimi gjenetik mos japin rendiment po aq të larta në sezonin e parë sa bimët nga kërcejtë zvarritës. fortësia e tij. Mikroshumimi është veçanërisht i rëndësishëm për shumëfishimin në masë dhe shpërndarjen e shpejtë të kultivarëve të rinj. i cili ka fituar një miratim universal është Comarosa. të përshtatshëm për klimën e butë dhe me pak kërkesa pranverizuese. Konkurrimi ndërmjet bimëve është bërë një tjetër objektiv i rëndësishëm i punës përmirësues gjenetike. ka rezultuar një ndikim negativ mbi stabilitetin e gjenotipit për një numër të madh nënkulturash.LULESHTRYDHJA Figura 25. lartë në tezgë (shelf life) dhe rezistenca ndaj sëmundjeve. Pas kësaj. pastrimin e fidanëve nga sëmundjet virusale dhe për ruajtje e transport në mbarë botën. me pjekje të hershme. duke e bërë të vështirë përmbledhjen e kultivarëve kryesorë në prodhimin mbarëbotëror. kanë rregulla që kufizojnë numrin e nënkulturave. Shumë theks i është vënë krijimit të kultivarë të ditës së shkurtër. prodhimtaria e lartë. Shumë vende evropiane Figura 25. jetëgjatësia e 25. Një prej kultivarëve të ditës së shkurtër të Universitetit të Kalifornisë.4 Tipare të gjethes së luleshtrydhes Objektivat tradicionalë të përmirësimit gjenetik të luleshtrydhes janë rritja e madhësisë së frytit. për shembull Italia. duke u përqendruar si në rritjen vegjetative ashtu edhe parametrat riprodhues. Konsumatorët kërkojnë një ngjyrë fryti të ndezur dhe jo shumë të errët. Të gjithë vendet kryesore prodhuese të luleshtrydheve kanë programe përmirësimi gjenetik.

vjelë luleshtrydhe.3 Vjelja.atmosferë të kontrolluar). ©POM AL Figura 25. Tudla humbja e shijes dhe shija e athët mund të vijë nga dhe Dorselect. (shumë e vonë). tophthora spp. Chandler përdoret ende gjerësisht Ftohja e shpejtë pas vjeljes është mënyra më e në SHBA. mirë për të ruajtur cilësinë e frytit. mbetet i favorizuar. Pavarësisht (i seleksionuar nga Allstar. Megjithëse orvatjet për vjeljen e mekanizuar të luleshtrydhes kanë qenë të shuma. Flamenco. SHBA) dhe New Earli. një periudhë e shkurtër në ruajtje CA (conglow (i seleksionuar nga Earliglow.5 Lulja e luleshtrydhes edhe vjelja nga vetë konsumatori (‘U – pick’ ose përdorin ende kultivarin Elsanta. shumica e prodhimit vilet me dorë. megjithëse një dheve: sistemi me shtrat tapet (matted bed systjetër kultivar me prodhim të vazhdueshëm. Të zakonshme janë Figura 25. mund të ndihmojë në ruajtjen (me pjekje të mesme). por favorizon gjithashtu Newstar ruajtja në atmosferë të kontrolluar. Kosto e vjeljes me dorë është zvogëluar duke krijuar kultivarë me fruta të mëdhenj. Kina ka kultivarët e saj në Toyonaka. trajtimi dhe fiziologjia e pasvjeljes Kultivarët ditëasnjanës që kanë rezultuar nga Universiteti i Kalifornisë përfshijnë Aromas dhe Diamante. SHBA). Vikat (e vonë) dhe Pandora e cilësisë gjatë transportit.4 Sistemet e kultivimit vazhdueshëm.6 Frutëza të lidhur 207 .est. Familjarët ndjejnë kënaqësi siderohet i përshtatshëm për prodhimin organik. ku Aquedilla është një ta zvogëlonte normën e frymëkëmbimit të frytit. e cila prodhon një pjesë Ekzistojnë tre metoda për kultivimin e luleshtrytë madhe të prodhimit në vjeshtë. por nga pikëpamja e pranimit publik. Britania ka nxjerrë një luleshtrydhe me prodhim të 25.‘Pick – your – own’). Ky kultivar kon. Itali e Britani si dhe vende të tjera. që varë të favorizuar në Poloni përfshijnë Comarosa nuk i tejkalon 3 ditë. kufiri prej afro 60 g është arritur. kur ‘argëtohen’ duke udhëtuar në zona rurale dhe pavarësisht faktit se është i ndjeshëm ndaj Phy. Megjithëse Në Spanjë. Kulti. kultivarë popullorë të ditës së shkurtër zvogëlimi i niveleve të oksigjenit dhe etilenit do janë Medina dhe Merina. Ever- 25. risi.kësaj.trolled atmosphere .

7 Pamja e frytit në rritje 208 SHTRAT TAPET Ky sistem përdoret zakonisht kur bimët kultivohet për më shumë se një sezon (2 – 4 vjet) dhe në rajonet me dimra të ashpër. 1 vit. mesë së pemëtores Ndërmjet rreshtave përdoret mulçërim me kashtë. dhe Colletotrichum spp. Varet nga rajoni: në zonat e ngrohta. Në varësi të jetëgjatësisë në shtrat dhe faktorëve të tjerë distancat) Është e nevojshme të kufizohet rritja e kërcejve zvarritës në zonën e frytëzimit Formësimi dhe duke i eliminuar me dorë ose me herbicid siç është dikuati.3 Aspekte agroteknike të kultivimit të boronicës Shumimi Nënshartesa Largesat (hapësirat.LULESHTRYDHJA Tabela 22. Prishet shpejt nëse nuk largohet Ruajtja menjëherë nxehtësia fushore pas vjeljes. Shtimi me meristema po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm për prodhimin e shpejtë të fidanëve Nuk nevojiten tem). pa kupë për përpunim. duke përdorur më shumë bimë për hektar se sa sistemi ‘shtrat tapet’ (deri . Numri i bimëve arrin në 25 000 – 50 000/ha. në rreshta ose në shtretër dhe kërcejtë zvarritës lihen të zhvillohen dhe të rrënjëzojnë për të formuar qafa frutëzuese për sezonin e dytë e më vonë. Nuk duhet të ketë bimë të padëshirueshme shumëvjeçare Periudha e vjeljes së Në varësi të klimës. Shih Tekstin. Sëmundjet të frutave dhe gjetheve të tilla tuesit kryesorë Botrytis spp.8 – 1 m. Fruta të pastër nga botritis ruhen për 7 – 10 ditë në 1 – 2°C Sëmundjet rrënjore si Phytophthora spp. përdoret vjelje e mekanizuar për përpunim Fryt me një normë frymëkëmbimi të lartë.Shtretërit mund të mbulohen me plastikë të zezë të shtruar me makineri. Figura 25. janë objekt i Patogjenët dhe dëmpërmirësimit gjenetik për rezistencë. prodhimi më i lartë merret në vitin e dytë prodhimin e plotë Rendimentet e Rendimentet komerciale prej 50 ton/ha janë marrë në kushte optimale ndërsa pritshme si rendiment mesatar mund të konsiderohet 30 ton/ha Jeta produktive e Tre vjet. Menaxhimi i dyshe. në zonat më të freskëta deri zakonshme në 4 vjet Me dorë së bashku me kupën për konsum të freskët. ku mund të ndodhë dëmtimi i qafës. shkaktojnë shqetësim Duke ndarë kërcejtë zvarritës të rrënjëzuar në rrugë adventive (mitake) nga bimët mëmë. Heqja e gjetheve të krasitja vjetra gjatë dimrit këshillohet kur bimët do të mbahen edhe për një sezon Rrallimi Nuk kërkohet Zakonisht kultivohet në shtretër 10 – 15 cm të lartë në qendra 0. dhe Verticillium spp. Në Metoda e vjeljes disa zona të SHBA. 3 – 6 muaj pas mbjelljes parë Periudha deri në Në vendet me klimë të freskët. SHTRAT I NGRITUR Ky sistem përdoret rëndom për prodhimin vjetor. kontrolli i kërcejve zvarritës bëhet një problem më i madh me dendësi bimore fillestare më të larta. sistemi me shtrat të ngritur (hill system) dhe kultura e qeskës (bag culture). Megjithëse numri më i madh fillestar i bimëve do të rrisë rendimentet në sezonin e parë dhe të dytë.

metoda më e pranueshme është kultura në ‘qese’ duke përdorur torfën si terren ushqyes. Sistemi kërkon një kapital të lartë dhe zakonisht përdoret nën tunele plastike ose kultivim në serrë. përmes së cilit zhyten bimët. Në varësi të klimës dhe tregut të synuar. i përbërë nga shtrati i lules në të cilin janë hërimit të lëngshëm. si metil bromidi dhe kloropikrina. Rreshtat ose shtretërit zakonisht ngrihen dhe mbulohen me polietilen të zi. Qeskat përmbajnë Figura 22. janë hequr nga përdorimi. Dendësitë e bimëve luhaten vendosur akenet (farërat). ku ushqyesit furnizohen nëpërmjet plei rremë.9 Pamja e frytit në vjelje 209 . mbjellja mund të bëhet gjatë verës (bimët ruhen në të ftohtë) ose dimër (bimët të sapo-shkulura).në 120 000 bimë/ha). Fryti zakonisht 8 – 12 litra përzierje 80 % torfë dhe 20 i ngrënshëm i luleshtrydhes është faktikisht një fryt % perlit.8 Fryti dhe farërat e luleshtrydhes. Metoda ‘me shtrat të ngritur’ mund të përdoret në fushë të hapur ose nën tunele. Ndërkohë që janë përdoret hidroponia dhe teknika e filmit ushqyes. ku alternativat ndaj kultivimit in situ janë bërë të nevojshme pasi sterilizuesit e tokës. Figura 25. ©POM AL KULTIVIMI NË QESKË Kjo metodë është e zakonshme në Evropën veriore. Metodat e mbrojtjes në tunel përdoren gjerësisht në Evropë dhe Japoni por rrallëherë në Amerikë.

duke përdorur bimë të ruajtura në të ftohtë ose të sapo-shkulura sipas kohës së vitit. 210 . Mund të merret më shumë se një prodhim në vit në një cikël 3 – deri 5-mujor.LULESHTRYDHJA nga 12 dhe 16 bimë për metër katror. kur bimët qëndrojnë më vete (metoda e zakonshme) ose pezullojnë.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->