5335-12_STYL domu a bytu 5-2012

RELAX

Oddych v objatí tepla a prírody
Štedrovečerné tradície
d
e
c
e
m
b
e
r

2
0
1
2
0
5
8
5
8
8
0
0
1
4
2
8
4
5
7
ZDRAVÉ BÝVANIE
A TEPLO DOMOVA
INTERVIEW
Kristína
december
2012
www.styldomuabytu.sk
INTERIÉR
Kúpeľňa, kuchyňa 
– inšpirácie a trendy
Osvetlenie domu a bytu
Trendy vo vykurovaní
Nízkoenergetický dom
Ekologické
a zdravé bývanie
1,33 € / ročník XVI .
Príloha
VIZITKÁR
FIRIEM
Dvakrát toľko výnimočnosti.
Veľakrát menej spotreby
Práčka s automatickým dávkovaním i-Dos
a sušička so samočistiacim kondenzátorom
Viac informácií na www.komunal- energy.sk
alebo na linke ß
Q
Program je určený pre zamestnancov spoločností a organizácií odoberajúcich elektrinu alebo plyn od spoločnosti
Komunal Energy, s.r.o.
Q
Zamestnancom týchto partnerov ponúka spoločnosť Komunal Energy, s.r.o. veľmi výhodné podmienky, ktoré môžu
byť prezentované ako beneft poskytnutý zamestnávateľom
Q
Vďaka nízkym cenám spoločnosti Komunal Energy, s.r.o. ušetrilo množstvo friem i domácností nemalé fnančné čiastky
za dodávku elektriny a plynu
Q
V spolupráci so spoločnosťou Komunal Energy, s.r.o. získava frma a jej zamestnanci percentuálne úspory a ďalšie
množstvo výhod a bonusov
Výhody pre firmy a organizácie:
Q
Pozitívne oslovenie zamestnancov s výhodnou ponukou
Q
Zaistení úspor pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
Q
Budovanie imidžu frmy starajúcej sa o svojich zamestnancov
Q
Zľava na dodávku energií pri odbere viac zamestnancov od spoločnosti Komunal Energy, s.r.o.
Štandardná ponuka:
Q
Úspora na dodávke elektrické energie a zemného plynu
Q
Nezáväzný výpočet úspory
Q
Žiadne aktivačné či deaktivačné poplatky
Q
Spoločnosť Komunal Energy, s.r.o. zaistí všetky náležitosti zmeny dodávateľa za klientov
Q
Prehľadná fakturácia
Q
Zákaznícky portál s prehľadnými informáciami o odbere
Špeciálna ponuka programov
BENEFIT ZAMESTNANCI:
Q
Výhodnejšie ceny elektriny a plynu pre zamestnancov spolupracujúcich friem
Q
Garancia ceny
Q
Technická asistencia s plnením až 400 Eur zadarmo
Q
Poukážka na nákup v obchodnom reťazci TESCO v hodnote až 20 Eur
Program BENEFIT ZAMESTNANCI
Viac informácií na www.komunal- energy.sk
alebo na linke ß
Spoločnosť Komunal Energy, s.r.o. ponúka svojim zákazníkom výhodnú technickú asistenciu – asistenčné služby poskytujúce
nepretržitú pomoc v prípade náhlych závad a havárií.
V prípade, že v priestoroch frmy, organizácie či bytového družstva dôjde k technickej závade či havárii, je prostredníctvom
linky technickej asistencie zaistené odstránenie príčiny. Asistenčná linka Komunal Energy, s.r.o. je v prevádzke 24 hodín
denne 7 dní v týždni.
Poistné udalosti, na ktoré sa technická asistencia vzťahuje:
Q
Technická havária (porucha technického zariadenia)
Q
Zablokovanie dverí (z dôvodu straty či zlomeného kľúča, poškodenie vložky zámku alebo z dôvodu zabuchnutia kľúča)
Technická asistencia zahrňuje zaistenie a príchod remeselníka, práce pozostávajúce v zistení príčiny havárie vedúce k jej
odstráneniu, drobný materiál použitý na opravu.
Plnenie Technickej asistencie je až do výšky 220 Eur na jednu udalosť. Celkový poskytovaný ročný limit je 800 Eur.
POISTNÉ PLNENIE
Technická asistencia – limity poistného plnenia
Územná platnosť SR
Celkový ročný limit poistného plnenia 800 €
Technická havária
príjazd dodávateľa služieb na miesto havárie ÁNO
zásah špecialistu – inštalatéra
zásah špecialistu – elektrikára
zásah špecialistu – kúrenára 200 €
zásah špecialistu – plynára
zásah špecialistu – sklenára
čistenie kanalizácií
použitý drobný materiál 20 €
Zámočnícke služby
príjazd dodávateľa služieb na miesto havárie ÁNO
otvorenie hlavných vchodových dverí 80 €
použitý drobný materiál 20 €
Technická asistencia je realizovaná prostredníctvom zmluvného partnera - poisťovne AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Technická asistencia
editorial
Vianoce.
Sviatky pokoja a radosti. Najdlhšie
voľno celého roka, ak teda nepočítame
letnú dovolenku, na ktorú sa niektorí
z nás ani nedostanú.
Na druhej strane – výzdoba už od
novembra, z veselých vianočných pes-
ničiek sa stanú neustálym púšťaním
dookola odrhovačky, v obchodoch sa
musíme predierať masami ľudí, zúfalo
snažiacimi sa vymyslieť zas nejaký
originálny darček na poslednú chvíľu
a naša vianočná nálada nastolená poma-
ly začiatkom novembra s blížiacimi sa
Vianocami upadá.
Rozmýšľali ste niekedy nad tým aké
by to bolo mať začiatkom decembra
všetky darčeky kúpené, domov celý
generálne vyupratovaný a vy sa pekne
po práci zatvoríte doma, pustíte si neja-
kú dobrú hudbu, alebo príjemný film,
uvaríte si horúcu čokoládu, alebo varené
vínko a užívate si ten správny vianočný
pokoj…
Znie to lákavo, že? Ale čo by to bolo
za darčeky ak by neboli vybojované
na poli obchoďáku s poltuctom protiv-
níkov, ktorí si tiež myslia, že je to ten
pravý prezent pre konkrétneho člena
rodiny? Možno aj tento spôsob prípravy
na Vianoce má niečo do seba, hoci by
sme to asi v živote nepripustili a neustá-
le na to frfleme.
Ak patríte do prvej, podľa môjho
názoru miznúcej skupiny ľudí, či druhej,
stresujúcej sa až do posledného okam-
žiku, pokúsime sa Vám navodiť aspoň
chvíľkový pocit, že sa môžete zaoberať
niečím iným ako Vianocami.
Trendy, trendy, trendy. Tie pre Vás
pravidelne objavujeme. Tak ako sa
menia tie v obliekaní, nezaostávajú ani
tie v bývaní. Tentoraz sme sa špeciali-
zovali na efektívne zdravé vykurovanie,
kuchyne a kúpeľne a nezabudli sme ani
na osvetlenie. Okrem toho sme stihli
vyspovedať aj nádejnú slovenskú spe-
váčku Kristínu.
Zaujali sme Vás?
Tak si teda dajte takú desaťminútovú
pauzu v lovení vianočných darčekov
a pusťte sa do čítania.
Veselé predvianočné obdobie
Vám želá
Vaša redakcia
editorial
interiér
interiér
Osvetlenie
Svietidlo – netradičný dizajnový kúsok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Žiarivku za žiarivku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Keď tmavé a pochmúrne priestory zaplaví denné svetlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Kuchyňa
Chyby kuchynských liniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Vinotéka, …ako na to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
www.styldomuabytu.sk
Trendy, inšpirácie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Originálny darček pre každú príležitosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Štýlový doplnok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kúpeľňa – inšpirácie a trendy
Kúpeľ v rytme Charlestonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Slasti a strasti panelákových kúpeľní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Koncepcia kúpeľní pre domácnosti i hotely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Kvalita ukrytá pod povrchom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Predstenové inštalačné systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Zima bez baktérií, alebo stop plesniam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Načo si dávať pozor pri výbere škárovacej malty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Podlahy, podlahové krytiny
Teplá, zvukotesná a vodotesná podlaha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Koberce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5
š t ý l d o mu a b y t u
obsah
Zdravé bývanie a teplo domova
Vizitková príloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
t
é
m
a
d
e
c
e
m
b
e
r

2
0
1
2
Sen na ostrove Guadeloupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Zimná záhrada – relaxujte v objatí prírody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Vianoce klopú na dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Strechy, strešné krytiny
Cementobetónové strešné krytiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Oceľová strešná krytina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Rekonštrukcie striech rodinných domov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zelená strecha roku 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
relax, exteriér
relax, exteriér
Inšpirácie a trendy
Zdravé bývanie a teplo domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Teplo domova
Vykurovanie v zornom uhle úspornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ako ušetriť na vykurovaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kompaktná kozubová stavebnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Oceľové kotly na tuhé palivá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Podpora zvyšovania energetickej efektívnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Diaľkový monitoring technológií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Výhody temperovaných plôch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Slnečné kolektory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tepelné čerpadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Inteligentné podlahové vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Pohodlné a kvalitné riešenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Zdravé, ekologické a nízkoenergetické bývanie
Ekologické bývanie v nízkoenergetických domoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Z výstavby priateľstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Stavebná konštrukcia nízkoenergetických budov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Okná, okenné systémy
Doprajte si teplo a atmosféru domova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Okná pre pasívne a nízkoenergetické domy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Kristína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
zdravé bývanie a teplo domova


Zima je obdobím krátkych dní a dlhých večerov,
vhodný to čas na pokojný relax a snívanie,
keď v domácej pohode vyhriateho domu či bytu
si môžeme naplno užívať pekné a zdravé bývanie.
Až o 75 % nižšie náklady na prípravu teplej vody a významné zníženie
celoročných nákladov na kúrenie možno dosiahnuť so solárnymi systémami.
Keďže ich obstarávacia cena je pomerne vysoká, investícia do slnečnej energie
mnohých ľudí odrádza. Obnoviteľné zdroje energie však nie sú ľahostajné
značke Vaillant. Hoci štát v súčasnosti dotácie na kúpu solárnych systémov
pozastavil, Vaillant ich aj naďalej poskytuje. A to do konca roka 2012.
Dotácie na solárne systémy sa
poskytujú okamžite, a to bez dlhého
čakania a bez žiadosti. Stačí, ak si
zákazník do konca roka zaobstará
ktorúkoľvek solárnu zostavu značky
Vaillant a automaticky na ňu získa dotá-
ciu v príslušnej výške. Na každý plochý
solárny kolektor sa vzťahuje dotácia
200 eur, na každý trubicový kolektor
sa poskytuje dotácia vo výške 400 eur,“
hovorí Jarmila Klátilová, marketingová
manažérka Vaillant Group Slovakia, s.
r. o. Ak si napríklad zákazník zakúpi
Solárnu zostavu 3 s piatimi trubicovými
kolektormi, prináleží mu dotácia vo
výške až 2 000 eur.
Solárne zostavy pre každého
Optimálnu prípravu teplej vody rieši
beztlakový solárny systém auroSTEP plus
so špeciálne vyvinutým serpentínovým
plochým kolektorom, ktorý pracuje
na princípe „drain-back“. S „drain-back“
systémom sa možno vyhnúť problé-
mom s prehrievaním systému počas
stagnačnej doby, protimrazovou ochra-
nou kolektorov a tiež plneniu systému
solárnou kvapalinou, ktorou je zostava
naplnená už priamo vo výrobe. „K eko-
logickej a zároveň cenovo výhodnej
príprave teplej vody slúžia Solárna
zostava 1 s dvomi plochými kolektormi
alebo Solárna zostava 2 s dvomi váku-
ovými trubicovými kolektormi. O ohrev
teplej vody sa stará bivalentný solárny
zásobník s objemom 300 l. Ani tí najná-
ročnejší zákazníci s väčšou spotrebou
teplej vody sa tak nemusia obávať jej
rýchleho minutia,“ dopĺňa J. Klátilová.
Dotáciu poskytuje značka Vaillant aj
na Solárnu zostavu 3, ktorú tvoria váku-
ové trubicové alebo ploché kolektory
a trivalentný akumulačný zásobník.
Okrem ohrevu teplej vody účinne slúži
aj na podporu vykurovania domácnosti.
Solárne zostavy Vaillant sa vyznačujú
štýlovým dizajnom, a preto harmonicky
zapadnú do akéhokoľvek interiéru.
Silvia Neuročná
Foto: Vaillant
Vaillant poskytuje dotácie na solárne systémy
www.vaillant.sk
zdravé bývanie a teplo domova
trendy, inšpiracie, trh
12
š t ý l d o mu a b y t u
www.primalex.sk
veň i povrchovú ochranu. Je ideálna aj
pre renovácie náterov.
Primalex jednovrstvová farba 2v1 sa
predáva v deviatich odtieňoch. K dispo-
zícii je v 0,75 a 2,5 l baleniach, pričom
aplikácia farby sa odporúča v dvoch až
troch vrstvách.
Zuzana Janove
Foto: Primalex
v interiéri aj exteriéri. Zábradlia, rebríky,
zárubne dverí, či
ploty si vyžadujú
použitie tvrdšej
a mechanicky
odolnejšej farby.
Bez základová
farba 2v1 im navyše
poskytne vysokú
antikoróznu a záro-
Precízna príprava podkladu, použitie
základnej antikoróznej farby a následný
náter vhodnou krycou farbou. Klasický
a náročný postup, ktorý dokáže mno-
hých odradiť. Nová syntetická farba
Primalex poskytuje komfort spojenia
antikorózneho základu a vrchnej kry-
cej farby do jedného náteru.
Farba je určená pre povrchy ako
železo, oceľ, liatina a hliník, rovnako
Natieranie oceľových zábradlí, železných plotov či zárubní dverí je opäť o niečo
jednoduchšie. Uľahčí vám ho novinka od spoločnosti Primalex – Jednovrstvová farba
2v1, ktorá v sebe kombinuje základnú aj vrchnú farbu. Táto tvrdá a mechanicky
odolná farba je zárukou, že aj náročné povrchy budú chránené – dokonale.
Jednovrstvová farba 2v1,
jednoduchý a spoľahlivý náter pre náročné povrchy
zdravé bývanie a teplo domova
trendy, inšpiracie, trh
13
š t ý l d o mu a b y t u
Hasiči majú v posledných týždňoch
plné ruky práce. Počet požiarov počas
tohtoročnej vykurovacej sezóny je čoraz
vyšší. Oheň sa postaral už o nejedno
nešťastie. Spôsobil značné škody
na majetku, niektorým rodinám vzal
dokonca strechu nad hlavou. Za väčšinou
požiarov však nestojí príroda, ale ľudská
nezodpovednosť. Nezodpovednosť pri
výbere materiálu – kozubovej vložky,
dymovodu alebo komína.
Informácie o vyhorených domoch
v dôsledku zlého stavu spalinovej
cesty sa každým dňom množia. „Veľmi
ma prekvapuje, akí sú ľudia k údržbe
svojich komínov a spotrebičov nezod-
povední. Väčšina z nich chápe, že v aute
treba pravidelne meniť olej, inak môže
dôjsť k poškodeniu motora. Z nezná-
mej príčiny však nechápu, že rovnako
aj komín a dymovod treba pravidelne
udržiavať a čistiť,“ zdôrazňuje Daniel
Hlaváčik, súdny znalec a zakladateľ
firmy na čistenie komínov.
Zavolajte kominára
Príčin vzniku požiarov je niekoľko.
Za najčastejšiu z nich považuje pán
Hlaváčik snahu domácich kutilov
o samostatnú stavbu komína, pričom
netušia, aké normy a vyhlášky treba pri
tom dodržať. Pod nešťastia spôsobené
ohňom sa však podpisujú aj nečistené
komíny či zle napojené vykurovacie
spotrebiče na tuhé palivo. Nekvalitný
komín je rizikovým telesom rodinného
domu. Pri spaľovaní tuhého paliva
totiž unikajú do komína spálené zvyšky
v podobe sadzí, ktoré sa usádzajú
na stenách komína a môžu kedykoľvek
začať horieť. Stačí nános sadzí v hrúbke
3 milimetre a riziko vznietenia sa
výrazne zvyšuje. Akéhokoľvek nebezpe-
čenstva sa možno vyvarovať pravidel-
nými prehliadkami komína odbornou
firmou. Podľa zákona totiž za tech-
nický stav komína zodpovedá vlastník
objektu. Komíny pripojené na kozuby
alebo spotrebiče na tuhé palivo
s tepelným výkonom do 50 kW treba
kontrolovať 3-krát do roka. „Uvedomelí
majitelia dávajú komín pravidelne čistiť
a kontrolovať kominárovi, čím sa nielen
vyvarujú nepríjemností, ale aj prípadnej
poistnej udalosti. Ľudia si však myslia,
že čistenie komína zvládnu aj sami.
Z osobnej skúsenosti viem, že mnohí
z nich sa popálili a na nečistený komín
doplatili,“ dopĺňa D. Hlaváčik. Dlhým
váhaním sa možno ľahko pripraviť
o strechu nad hlavou. Cena za čistenie
komína sa totiž s cenou vyhoreného
domu či ľudského života nedá porovnať.
Dodržiavanie vzdialenosti
komína od horľavých látok
Spúšťačom požiaru býva okrem
nečistených komínov aj nedodržanie
vzdialeností horľavých látok a konštruk-
cií od plášťa komína alebo palivového
spotrebiča. Minimálne vzdialenosti dre-
vených konštrukcií od povrchu komí-
nového plášťa a od prieduchu komína
určuje výrobca komínového telesa.
„Podľa vyhlášky ministerstva vnútra
č. 401/2007 Z. z. musí byť vzdialenosť
telesa komína od drevených konštruk-
cií minimálne 50 mm. Priestor medzi
komínom a horľavou plochou musí
byť trvale dobre odvetrávaný,“ zdôraz-
ňuje Maroš Plško, technický riaditeľ
spoločnosti Schiedel Slovensko, s. r. o.
Rovnako aj podlahy z horľavých mate-
riálov pod čistiacimi otvormi treba chrá-
niť nehorľavými materiálmi. Každé nové
komínové teleso musí schváliť a spustiť
do prevádzky revízny technik komínov
a vykonať preskúšanie komína.
Moderné komíny sú odolnejšie
Moderné komínové systémy s kva-
litnou vložkou dokážu proti deštrukč-
ným účinkom spalín bojovať. „Kvalitná
šamotová rúra dokáže odolať tep-
lotným šokom a teplotám, ktoré sú
blízke teplotám pri vyhorení sadzí. Má
dlhšiu životnosť a možno ju využívať
pri kúrení plynnými, kvapalnými, ale aj
tuhými palivami.“ hovorí Maroš Plško,
technický riaditeľ spoločnosti Schiedel
Slovensko, s. r. o. Moderné komínové
systémy sa oproti klasickým muro-
vaným komínom vyznačujú aj väčšou
tesnosťou proti vlhkosti a ich tesné
konštrukčné riešenie zároveň bráni
úniku energií a eliminuje tepelné
mosty. Pri obstarávaní komína je preto
potrebné hľadieť nielen na náklady, ale
predovšetkým na schopnosti komína.
Overené skúškami, nielen deklarované
dodávateľom – predajcom.
Silvia Neuročná
Foto: Key Communications, Schiedel
Alarmujúci počet požiarov
zdravé bývanie a teplo domova
trendy, inšpiracie, trh
14
š t ý l d o mu a b y t u
Predstavte si základovú dosku,
ktorá spĺňa tieto požiadavky:
ô zabráni tvoreniu tepelných mostov
a tým tvoreniu plesní či vlhnutiu
v stenách
ô zabezpečí aby teplo ostalo v stavbe
a neunikalo cez základové pásy
ô znemožní prístup pôdnej vlhkosti,
aby sa k vašej stavbe dostala
ô teplo zo slnečných lúčov dotýkajú-
cich sa podlahy vám akumuluje a udr-
žuje v interiéri
ô v prípade drevostavby vám v letných
mesiacoch pomáha pri prehrievaní
ô je odolná voči toxickému plynu
radónu, ktorý v prípade prenikaniu
do stavby môže spôsobiť zdravotné
problémy
ô dokáže dobre preniesť akékoľvek
zaťaženie stavby do pôdy
ô vďaka nej pri vrchnej stavbe odpadne
niekoľko procesov a tak vám šetrí čas
a investície
ô je ohľaduplná k prírode
To všetko je možné so systémom
zakladania na sklopenovom granu-
láte – Technopor.
Takéto základy nerobia len sta-
bilný a pevný podklad pre stavbu, ale
majú v sebe ukrytú schopnosť stavbu
výborne izolovať od chladu, vlhkosti
a radónu. Preto môžeme hovoriť
o technologicky najefektívnejšom
spôsobe založenia stavby a výraznom
urýchlení výstavby.
Vďaka tomuto spôsobu založenia
stavby vám na vrchnej stavbe odpadne
www.ecozaklady.sk
niekoľko etáp, čo vám ušetrí financie
a čas. Tento spôsob je vhodný pre zalo-
ženie akejkoľvek stavby na akýchkoľvek
miestach a v akomkoľvek teréne.
ECO ZÁKLADY
Inteligentne riešené základy pre vašu stavbu
1.) Pôda 2.) Geotextília 3.) Technopor – sklopenový granulát 4.) Drenáž
5.) Betónová základová doska 6.) Izolácia sokla 7.) Stena 8.) Vonkajšia izolácia steny
9.) Kročajová izolácia 10. ) Podlahový systém
S
L
O
V
E
N
S
K
Ý

V
Ý
H
R
A
D
N
Ý
 
D
O
V
O
Z
C
A

P
R
E
zdravé bývanie a teplo domova
trendy, inšpiracie, trh
15
š t ý l d o mu a b y t u
www.penove-sklo.com
Penové sklo TECHNOPOR
Spoľahlivý a ekologický tepelnoizolačný
stavebný materiál odvetrávajúci zemský radón
Sklo + vzduch = sklopenový granulát
Evolúcia v oblasti izolačných hmôt
Sklopenový granulát TECHNOpor®
je vysoko tepelne izolačný, záťaž pohl-
cujúci štrk vyrobený zo starého recyk-
lovaného skla. Ide o tepelnoizolačný
stavebný prvok najčastejšie aplikovaný
pod základové dosky. Spája veľké
množstvo pozitívnych stavebných vlast-
ností, ktorých kombináciou sa nemôže
pochváliť ani jedna dosiaľ známa
stavebnoizolačná hmota. Sklopenový
granulát TECHNOpor spája fyzikálne
vlastnosti skla a vzduchu. Patrí k naj-
ekologickejším izolačným hmotám
a elektrický prúd na výrobu pochádza
z vodných elektrární. Vyrába sa podľa
noriem ISO 9001 a 14001.
Sklopenový granulát TECHNOpor® je
ideálny pod základovú dosku pre níz-
koenergetické a pasívne domy a dôle-
žitým prvkom pre znižovanie nákladov
na energie. Je to vysoko zaťažiteľný sta-
vebný materiál, ktorý môže byť účinne
použitý aj v rámci ťažkého pozemného
staviteľstva napr. v rámci viacpodlaž-
ných obytných a priemyselných budov.
Je veľmi účinne použiteľný na sanačné
práce a rekonštrukcie podláh v starých
domoch a chalupách. Na odvetranie
a vysušovanie starých sakrálnych stavieb
a pamiatkových priestorov. Vhodný je
tiež pri stavbách športových objektov,
na ploché strechy a nesmieme zabudnúť
ani na stavby ciest.
Penové sklo je stavebná
hmota:
ô vysoko tepelnoizolačná (hodnota
Lambda vo voľne sypanom stave je
0,06 a v zhutnenom 0,09)
ô mrazuvzdorná, ktorú je možné zabu-
dovať priamo bez dodatočných zate-
pľovacích systémov
ô zhutniteľná a z tohoto dôvodu
je možné ju priamo zabudovávať
na pohlcovanie záťaže 50 t/m
2
ô ľahká (približne 170 kg/m
3
) čím
odľahčuje základovú pôdu (pri mok-
rých pôdach zlepšuje vztlak)
ô s uzavretými pórmi (neviaže žiadnu
vodu a izoluje aj za vlhka aj za sucha)
ô voľne sypaná aj zhutnená poskytu-
júcu ideálny násypový základ pre
drenáž
ô nehorľavá v triede A1 (v prípade
požiaru neuvoľňuje žiadne škodlivé
plyny ani pary)
ô ako 100% recyklovaný ekologický
výrobok zo starého skla anorganic-
kého pôvodu
ô odolná voči kyselinám, zásadám,
plesniam, baktériám, roztočom, chro-
bákom aj hlodavcom
ô trvalo odolná voči starnutiu (počas
svojej životnosti je to stavebná
hmota neprchavá, ktorá nestráca vyš-
šie spomínané vlastnosti)
ô v porovnaní s konkurenčnými mate-
riálmi dosahuje výrazne lepšiu
únosnosť, čiže dokáže spoľahlivejšie
preniesť záťaž a má tiež lepšie tepel-
noizolačné vlastnosti
Spoločnosť TECHNOpor, ktorej
domovským mestom je Krems an der
Donau v Rakúsku, si dala za cieľ ohlásiť
vďaka tomuto vynikajúcemu výrobku
úplne novú epochu v oblasti izolačných
hmôt. Je považovaná za priekopníka
v oblasti ďalšieho rozvoja tejto ino-
vatívnej izolačnej hmoty – sklopeno-
vého granulátu.
Vtáka poznáš po perí, dom
po škridle
Kvalitu strechy a strešnej krytiny rozpozná
na prvý pohľad každý. Stačí ak sa zameria-
te na vlastnosť, ktorú výrobcovia označujú
ako stálofarebnosť. Zdravý rozum hovorí,
že ak je krytina stálofarebná, nemala by
svoj odtieň a intenzitu farby nikdy zme-
niť. Ako je potom možné, že na niektorých
strechách so „stálofarebnou“ krytinou sa
po čase objavujú škvrny a bledé miesta?
Takto sa správajú predovšetkým betónové
a plechové krytiny, ktorých farebná úprava
vzniká nanášaním vrstvy farby alebo plastu
na povrch, prípadne primiešaním farebných
pigmentov do betónovej zmesi. Povrchová
vrstva síce vytvorí požadovanú farbu, ale
kedže sama nie je stabilná a navyše nie je
dostatočne previazaná s materiálom krytiny,
časom „oprší“ a farba vybledne.
Pálená škridla ponúka prvotriednu fareb-
nú stálosť všetkých odtieňov a povrchových
úprav počas celej svojej minimálne 80-roč-
nej životnosti. Tradične tehlovo zafarbená
škridla má nemennú prírodnú farbu pálenej
hliny, pretože je vyrobená zo suroviny, ktorá
sa stabilizovala počas obdobia asi 4 miliárd
rokov. Konečný a trvalý odtieň tzv. prírodnej
červene je určený obsahom oxidu železa v
surovine a teplotou pri výpale. Hladší povrch
a širšiu farebnú škálu ponúka engobovanie
a glazúrovanie. Pri týchto povrchových úpra-
vách sa pred výpalom, podľa požadovaného
konečného odtieňu krytiny, nanáša na vysu-
šenú škridlu zmes ílu a oxidov kovov. Pri gla-
zúrovaní aj oxid kremíka, ktorý vytvorí lesklú
sklovitú vrstvu. Počas výpalu sa engoba a gla-
zúra neoddeliteľne zatavia do škridly a vytvo-
ria konečný farebný odtieň, ktorý je odolný
proti všetkým nástrahám počasia a okolitého
prostredia (usadzovanie prachu, špiny, sadzí,
machov a vtáčieho trusu). Rozdiel medzi po-
vrchovými úpravami je ten, že engoba je mat-
ná, až pololesklá a glazúra je lesklá. Tmavé
fľaky a škvrny, ktoré môžete nájsť na niekto-
rých starších pálených škridlách, spôsobuje
zväčša hrdza splavená dažďom z neudržiava-
ných a hrdzavejúcich prestupov (hromozvo-
dy, antény, oplechovanie). Tento problém
jednoducho odstránite volbou vhodného
príslušenstva z ušlachtilých kovov, ktoré štan-
dardne ponúkajú výrobcovia pálenej krytiny.
Aké sú ďaľšie výhody
pálenej krytiny?
Jedinečnou vlastnosťou keramiky je odol-
nosť voči kyslým a zásaditým látkam
obsiahnutých v atmosfére. Agresívne látky
prítomné v ovzduší nenarúšajú povrch ani
štruktúru a nemajú vplyv ani na jej farebný
odtieň. Pálená škridla je samozrejme oh-
ňovzdorná a nehorľavá.
Ďaľším kritériom trvácnosti pálenej krytiny
je jej schopnosť odolávať teplotným zme-
nám, t.j. mrazuvzdornosť.
Mineralogickým a granulometrickým zlože-
ním ílu a jeho technologickým spracovaním
vytvárame keramickú väzbu škridly s riade-
nou orientáciou zŕn, a najvhodnejším polo-
merom pórov (medián pórov) keramického
črepu, ktoré spolu určujú mrazuvzdornosť
a teda životnosť pálenej krytiny bez ohľadu
na jej nasiakavosť. I s väčšou nasiakavos-
ťou je keramický črep mrazuvzdorný.
Pórovitý keramický črep aktívne dýcha,
prepúšťa vodnú paru, ľahko sa vysúša
a pritom je nepresiakavý.
Keramická krytina tiež sprostredkúva pocit
tepla, príjemnej klímy a zdravotnej nezá-
vadnosti. Tento pocit nie je založený len na
vzťahu človeka k prírodnému materiálu - hli-
ne, ale má aj reálny základ vo fyzikálnych
hodnotách spomínaného materiálu.
V zime sa dobre udrží teplo v podstrešnom
priestore, v lete naopak pálená krytina
chráni objekt pred prehriatím.
Počas životnosti pálenej krytiny je možné
škridly viacnásobne použiť, a tak majú
znovupredajnú hodnotu.
Človek má kabát, strecha krytinu
Rozdiel je v tom, že strecha si svoj kabát ne-
mení tak často ako človek a navyše údržba
menej kvalitnej strechy je drahá. A tak tre-
ba nájsť odolný materiál s dlhou zárukou a
ešte dlhšou životnosťou, ktorý vydrží všetky
vonkajšie agresívne vplyvy počasia. Poviete
si, nič ľahšie. Na Slovensku je dostatok vý-
robcov, ktorí ponúkajú množstvo dobrých
riešení pre šikmé strechy. Ale je to naozaj
tak? Nie sú mnohé informácie len reklam-
ným ťahom? Veď každý vták si svoje perie
chváli! Tak ako potom zistiť, ktorý materiál
je najvhodnejší?
Kde sa skrýva pravda
Ku koncovému zákazníkovi sa často dosta-
nú nepresné, ba až skreslené informácie či
už o pálenej ako i o iných krytinách. Deje
sa tak i napriek nariadeniam zo Zákona
634/1992 Zb o ochrane spotrebiteľa, kto-
rý prikazuje hovoriť o výrobkoch pravdivo
a úplne. V praxi sa potom stretávame s in-
vestormi, ktorí si svoju novú strechu nevybe-
rajú na základe predností a kvality tej ktorej
strešnej krytiny, ale na základe zavádzajúcej
reklamy. Reklamy, do ktorej niektorí výrob-
covia investujú nemalé finančné prostriedky
získané z rozdielu medzi nadsadenou cenou
výrobkov a veľmi nízkymi výrobnými náklad-
mi. Zorientovať sa v reklamnej sieti nekom-
pletných prípadne zavádzajúcich údajov je
veľmi ťažké, navyše ak sú mnohí odborníci
(pokrývači, projektanti) finančne motivovaní
odporúčať hlavne betónovú krytinu.
Pýtajte sa, pýtajte sa, pýtajte sa
Ako si teda vytvoriť kompletný obraz? Zá-
kladným pravidlom pri výbere kvalitnej stre-
chy je pýtať sa a získavať informácie. Pýtaj-
te sa na vlastnosti krytiny, na jej životnosť
a hlavne na životnosť povrchových úprav, na
ich odolnosť voči poveternostným a chemic-
kým vplyvom, na údržbu, na hospodárnosť
i na to, aké získate záruky a na čo sa spomí-
nané záruky vzťahujú.
Preverujte! Asi aj vy súhlasíte s tým, že la-
boratórne testy nestačia. Keď vám niekto
povie, že škridla vydrží 100 rokov, nech vám
ukáže, ako taká škridla vyzerá. Keď tvrdia,
že škridla nezmení svoj odtieň alebo farbu,
nechajte si ukázať aspoň 15-ročnú strechu,
či je tomu naozaj tak.
V Tondachu sme presvedčení, že pálená
škridla je ideálnym materiálom pre šikmú
strechu. Keramika je 100%-ne prírodný ma-
teriál odskúšaný tisícročiami. V praxi sa stre-
távame so škridlami starými niekoľko stovák
rokov, ktoré ešte stále plnia svoju funkciu
a stále majú krásnu farbu. Preto je kera-
mická strešná krytina celosvetovo najobľú-
benejším materiálom pre riešenie šikmých
striech vo všetkých nadmorských výškach.
Dobrá strecha, na ktorú
si nemusíte požičať
Technologická a energetická náročnosť vý-
roby keramickej krytiny donedávna radila
tento produkt medzi „cenovo nedostupné“
Po dobudovaní nových automatizovaných
velkokapacitných výrobných liniek to už ale
neplatí. Tondach v súčastnosti ponúka nie-
koľko modelov v cenovej kategórii betóno-
vých či dokonca plechových krytín. Ak k tým-
to cenám prirátate budúce náklady potrebné
na údržbu betónovej či plechovej strechy, je
bezúdržbová keramická krytina najracionál-
nejším riešením pre každú šikmú strechu.
„Chystáme sa stavať dom a rozhodujeme sa aj o streche. Preto chodíme po okolí a všímame si farby
a druhy strešnej krytiny. Chcem si vybrať strechu, ktorá dlho vydrží, ale aj zostane po celý čas pekná.
Prekvapil nás totiž rozličný vzhlad striech. Niektoré sú dokonca fľakaté, ošarpané, farba vyblednutá a to
napriek tomu, že dom vyzerá byť zachovalý. Ako máme našu budúcu strechu ochrániť pred podobným
osudom? Aký materiál si máme vybrať, aby farba zostala stále rovnaká?“
Keď škridlu, tak pálenú!
prierez povrchu engobovanej
(farebnej) keramickej škridly
HLBOKO ZATAVENÁ
VRSTVA ENGOBY
VIDITEĸNÁ þASŗ ENGOBY, GLAZÚRY
KERAMICKÝ
þREP
www.tondach. sk
nová
povrchová
úprava škridiel
nová
povrchová
úprava škridiel
www.tondach.sk
zdravé bývanie a teplo domova
trendy, inšpirácie, trh
18
š t ý l d o mu a b y t u
Montovanie nových
priečok a stropov je
udalosť, ktorá dlhodobo
ovplyvní estetiku
vašich priestorov. Či
už ide o domáce alebo
pracovné prostredie,
úroveň realizácie
ovplyvňuje to, ako sa
v priestoroch cítite
vy, a aj to, ako pôsobia
na ostatných. Preto je
veľmi dôležité, aby ste
pri montovaní využili
kvalitné materiály.
Rigips vám teraz ponúka
sadrokartónovú dosku
4PROfesional, ktorá
nastavuje nový štandard
kvality v oblasti
sadrokartónovej
výstavby.
4PROfesional je viditeľne lepšia
doska, ktorá zjednodušuje proces mon-
tovania a zároveň zlepšuje estetiku
priečok a stropov. Kľúčom k jej úspechu
je jedinečná technológia sploštených
hrán, z ktorej vyplýva hneď niekoľko
výhod.
V prvom rade, sploštené PRO hrany
vám umožnia dosiahnuť dokonalú
rovnosť povrchu v oblastiach spojov
medzi doskami. Bežné sadrokartónové
dosky obyčajne vyžadujú nános tmelu,
ktorý vyčnieva nad spojmi a tie sú
často viditeľné najmä v osvetlených
priestoroch. Pomocou sploštených hrán
na doskách 4PROfesional sa tomuto
dá vyhnúť – tmel vyplní iba priestor
po úroveň dosky a rovnosť celého
povrchu tým nebude narušená. Rozdiel
vidieť okamžite.
Najcitlivejšie na viditeľnosť nerov-
ností sú priečky a stropy v dobre
presvetlených interiéroch, kde záleží
na estetike priestoru. Pokiaľ zvažujete
montáž priečok alebo stropov v obyt-
ných priestoroch, nákupných centrách,
športových objektoch, školách, a pod.,
rozhodne vám odporúčame využiť
dosky 4PROfesional.
Sploštené PRO hrany tiež zdvojnáso-
bujú pevnosť spojov a predchádzajú ich
predčasnému prasknutiu. Laboratórne
testy ukázali, že spoje dosiek
4PROfesional vydržia tlak až 560 N/m,
zatiaľ čo bežná zrezaná hrana praská už
pri sile 266 N/m. Dosky 4PROfesional
tak zaručujú maximálnu pevnosť
a dlhodobú životnosť spojov.
Samotné montovanie je rýchlejšie
a efektívnejšie s doskami 4PROfesional.
Na bežných sadrokartónových doskách
s kolmými hranami musia byť okraje
najskôr ručne zrezané do tvaru V, čo
môže aj skúseným pracovníkom zabrať
veľa času. Pri použití 4PROfesional sa
dá tento krok preskočiť, čo vám usporí
až 20 % času z celého montovania.
Čas dokončenia sa dá ešte skrátiť pou-
žitím samolepiacej výstužnej pásky.
Táto páska je kompatibilná s doskami
4PROfesional, ale nedá sa použiť pri
štandardných zrezaných hranách.
V neposlednom rade, dosky
4PROfesional šetria materiál. Množstvo
tmelu potrebné na zatmelenie spojov
je vyššie pri bežných sadrokartónových
doskách ako pri doskách so špeciálnymi
PRO hranami. Jednoduchosť zatmelenia
týchto hrán znamená, že sa montáž dá
spraviť rýchlejšie a čistejšie.
Aby ste predišli chybnej inštalácii
dosiek 4PROfesional, nezabudnite
na systémový prístup, lebo iba tak
vám garantujeme kvalitný výsledok.
Konštrukcie sú testované a bezpečné
len s použitím značkových Rigips
prvkov (dosky, RigiProfily, tmely,
príslušenstvo). Nechajte si poradiť
od odborníkov spoločnosti Rigips.
Obchodno-technickí poradcovia sú vám
plne k dispozícii vo všetkých krajských
mestách na Slovensku.
Dúfame, že pri výbere materiálov
na svoju prestavbu urobíte tú správnu
voľbu a využijete všetky výhody, ktoré
vám systém 4PROfesional ponúka.
Rigips 4PROfesional
www.rigips.sk
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
20
š t ý l d o mu a b y t u
S rastúcimi nákladmi na energie využívané pri
vykurovaní hlavne rodinných domov, častejšie
sú vždy dopyty, aj úvahy v tom zmysle, ktoré
kúrenie je nákladovo úspornejšie. Často nie je
na to jednoznačná odpoveď. Každý pochopiteľne
chce vykurovať menej nákladovo, a tak sa domáha
pravdy o úspornom vykurovaní. Najčastejšie ide
o to dozvedieť sa, ktoré vykurovanie je z hľadiska
úspornosti efektívnejšie medzi dvoma klasickými
energetickými zdrojmi, čiže pri porovnaní
elektrického a plynového vykurovania.
„Pri pohľade na celkové náklady
dochádza často k určitému pochy-
beniu,“ zmieňuje sa k uvedenej téme
popredný oslovený český odborník
a poradca Ing. Rodan Michlík. Čiastka za
spotrebu elektrickej energie u jednot-
livých rodinných domov sa v podstate
príliš nelíši. Zobrazuje sa v nej jednak
počet členov domácnosti a súčasne
používanie rôznych počtov elektrických
spotrebičov. Nezohľadňuje sa v nej ale
skutočnosť, že menej ako 50 % domov
vykurovaných plynom nepoužíva na
varenie svoj zdroj tepla, teda plyn,
ale elektrický sporák. Plynovú trúbu
na pečenie nepoužíva prakticky nikto.
Pri klasickom plynovom vykurovaní
sú výdaje za kúrenie, pri porovnaní
s plynovým podlahovým vykurovaním,
evidentne vyššie. To dokazuje úspor-
nosť podlahového vykurovania, pretože
ide o veľkoplošný zdroj nízkotepel-
ného sálavého tepla. Pre dosiahnutie
tepelného komfortu, porovnateľného
napr. s radiátorovým vykurovaním,
postačí výkon kúrenia o 2 až 3 stupne
nižší. Navyše podlahovým vykurovaním
dosiahneme súčasne vhodnejšie rozlo-
ženie teploty v miestnosti a následne
obmedzenie prúdenia vzduchu.
Vykonali sme prieskum efektívnosti
vykurovania podľa jednotlivých zdrojov
a použitých vykurovacích zariadení
oslovením niekoľkých majiteľov vybra-
ných rodinných domov. Výsledky testo-
vania nám potvrdili až prekvapivo nízke
celkové prevádzkové náklady pri plne
elektrifikovaných domoch, ktoré boli
vykurované podlahovým vykurovaním.
Na nízkych nákladoch sa podieľa jednak
úspornosť podlahového vykurovania
a tiež absencia pravidelných záručných
a pozáručných revízií plynových kotlov,
ktoré sú často spojené s potrebou
výmeny radiátorov, apod. Elektrické
podlahové vykurovanie oproti tomu
pracuje v podstate bez nárokov na
údržbu. Vďaka dokonalej regulácii
elektrického zdroja je možné pomocou
inteligentných termostatov nasta-
viť jednu požadovanú a konštantnú
teplotu. Regulátory so vstavanými
mikroprocesormi si potom samy určia,
kedy majú vykurovací systém zapnúť,
aby bola dosiahnutá požadovaná
teplota v nastavenom čase, teda pri
optimálnych a najekonomickejších pre-
vádzkových podmienkach. Celý systém
podlahového vykurovania má životnosť
podlahy, do ktorej bol inštalovaný.
Vykurovanie
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
21
š t ý l d o mu a b y t u
v zornom uhle úspornosti
Investičné a celkové náklady
na vykurovanie
Obstarávacie náklady majú nemalú
úlohu pri rozhodovaní pre konkrétny
druh vykurovania. Ceny jednotlivých
spôsobov vykurovania potvrdzujú
obecné pravidlo, že elektrické vykuro-
vanie vychádza bezkonkurenčne ako
najlacnejšie. Druhým najlacnejším je
tzv. klasické vykurovanie, čiže vykuro-
vanie plynom v kombinácii s radiátormi.
Najväčšie finančné zaťaženie pre inves-
tora predstavuje podlahové vykurova-
nie plynové.
„Pri porovnaní investičných a pre-
vádzkových nákladov plynového
vykurovania radiátormi s plynovým
podlahovým vykurovaním je zrejmé,
že k vyrovnaniu nákladov dochádza
približne po 5 rokoch prevádzky,“ tvrdí
opäť špecializovaný poradca Ing. Rodan
Michlík. „To znamená, že vyššie obsta-
rávacie investičné náklady pri podlaho-
vom plynovom vykurovaní budú kom-
penzované pri porovnaní s plynovým
radiátorovým spôsobom za päť rokov
používania. Od tejto chvíle budú cel-
kové náklady jasne hovoriť v prospech
plynového podlahového vykurovania.
V prípade elektrického vykurovania sú
dosahované najpriaznivejšie výsledky
v oboch prípadoch, čiže ako v čase
investičného obstarávania, tak počas
jeho prevádzkovania.“
Je teda zrejmé, že elektrické podla-
hové vykurovanie je plne porovnateľné
s plynovým, a dokonca pri posudzovaní
celkových nákladov na spotrebu ener-
gie v danom objekte, je v pomere ceny
a kvality, či komfortu pre konečného
užívateľa priaznivejšie ako iný druh
energie. Dôvodom priaznivých výsled-
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
22
š t ý l d o mu a b y t u
kov plne elektrifikovaných domov
je na prvom mieste inštalácia veľmi
úsporného vykurovacieho systému
a prakticky najdokonalejšia regulácia,
čo môže umocniť nízka sadzba elektric-
kej energie pre používanie ostatných
elektrických spotrebičov.
Rúrkové podlahové
vykurovanie
Systémy rúrkového podlahového
vykurovania fungujú na základe nízkych
teplôt povrchu podlahy. Za ideálne
sa považuje vykurovanie s takým ver-
tikálnym rozlíšením teplôt po celej
ploche miestností, keď v oblasti hlavy
stojaceho človeka je teplota vzduchu
približne o 2–4 °C nižšia ako pri jeho
nohách. Na rozdiel od konvekčného
spôsobu vykurovania je vytvorená
rovnomernosť povrchových teplôt
v horizontálnom smere. Povrchová
teplota vykurovanej plochy musí byť
pomerne nízka (pri stropnom vykuro-
vaní 40–45 °C, pri stenovom 55–60 °C,
pri podlahovom 25–30 °C).
„Z dôvodu vysokého podielu ener-
getického sálania rúrkového podlaho-
vého vykurovania sa pocit komfortu
dostaví pri výrazne nižších teplotách
v miestnosti,“ objasňuje slovenský
špecializovaný poradca v odbore
Pavol Blcha. „V miestnostiach preto
možno znížiť teplotu o 1 až 2 °C, čo
umožní ročnú úsporu energie 10 až
19 %. Táto hodnota úspornosti sa
zvyšuje v miestnostiach s vysokými
stropmi až na 25 %. Napriek tomu, že
nízkoteplotné podlahové vykurovanie
je z hľadiska investičnej náročnosti
vyššie o 20 až 30 %, je progresívnym
spôsobom vykurovania s reálnou
cenovou návratnosťou. Na základe
vysokého tepelného výkonu pri nižších
teplotách na prívode sa dá podlahové
vykurovanie, o. i. ideálne kombinovať
s plynovými kotlami, tepelnými čer-
padlami alebo slnečnými kolektormi.
V miestnostiach dochádza k minimál-
nej cirkulácii prachu a jeho emitácii.
Preto nízkoteplotné podlahové vyku-
rovanie privítajú alergici. Prednosťou
podlahového vykurovania je tiež jeho
životnosť. Pri prevádzkovej teplote
70 °C a tlaku 5,2 bar má životnosť až
56 rokov. Keďže pri podlahovom vyku-
rovaní teplota nepresiahne 45 °C a tlak
3 bar, jeho životnosť sa niekoľkoná-
sobne zvyšuje. Jedným z hlavných kri-
térií životnosti je kvalita vykurovacej
rúrky, ktorá je zabetónovaná v poteri.“
Pri tepelno-technickom výpočte pod-
lahového vykurovania je nevyhnutné
zohľadniť odpor pri vedení tepla pod-
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
23
š t ý l d o mu a b y t u
nezávislých štúdií sú náklady na pre-
vádzku vykurovania elektrickým pod-
lahovým kúrením a vodným vyrovnané
pri používaní kúrenia 12 hodín denne.
Pri menšom časovom využití je výhod-
nejšie elektrické podlahové vykurova-
nie, pri vyššom čase práce vykurovanie
ako 12 hodín denne je ekonomickejšie
podlahové kúrenie vodné.
Mgr. Jaroslav Bartl
Foto: Duratherm, Devi, Kovotherm,
Slovenská energetika, Eco Prom, Sapho
lahovou krytinou, nezávisle od druhu
a štruktúry, vykazovať maximálnu
hodnotu R = 015 m2 K/W. Podlahové
krytiny z drevených parkiet sú pre
podlahové vykurovanie rovnocenne
použiteľné. Treba však počítať s tvor-
bou škár. Minerálne podlahové krytiny,
napríklad kameň alebo keramické
podlahové krytiny, sú pre podlahové
vykurovanie najvhodnejšie. Podlahy
z plastov sú v zásade tiež vhodné.
Odporúča sa však lepenie plastových
podlahových krytín. Textilné podlahové
krytiny (koberec) by sa mali za účelom
dosiahnutia lepšieho prestupu tepla
vždy lepiť. Hrúbka koberca by nemala
presiahnuť 10 mm. Kobercové krytiny
by mali mať na zadnej strane označenie
„vhodné pre podlahové vykurovanie“.
Základom vhodných vykurovacích
podlahových systémov sú plastové
rúrky, ktoré sa zalejú do základnej
betónovej dosky. Najdôležitejším fakto-
rom je pritom kvalita rúrok. Špičkové
moderné materiály majú vysokú odol-
nosť proti tlaku a teplote, absolútnu
odolnosť proti korózii a účinne tlmia
hluk v rozvodoch. Materiály bežne
vyskytujúce sa na trhu dokážu zaručiť
dlhú životnosť. Špičkou v materiáloch
je polybutén, má vysokú odolnosť
a na stenách rúrok sa z neho neusá-
dzajú nečistoty.
Podlahové kúrenie možno v zásade
rozdeliť na elektrické, v ktorom ohrev
zabezpečuje elektrický drôt, a vodné.
V posledných rokoch sa trend jasne
prikláňa v prospech vodovodných sys-
témov napojených na plynový kotol.
Dôvod je jednoduchý; v celej Európe je
zemný plyn lacnejší ako elektrina. Podľa
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
24
š t ý l d o mu a b y t u
Doby nízkych cien
energií sú už dávno
zabudnutou minulosťou.
Dnes musí každá rodina
veľmi dobre zvažovať,
ako minimalizovať
spotrebu energie
v domácnosti. Dobrou
správou je, že v oblasti
vykurovania a ohrevu
vody sa stále dá nájsť
zaujímavá úspora.
tepla z vodnej pary, ktorá sa nachádza
v spalinách, Je to veľmi šikovné, pretože
využívate teplo, ktoré by inak „uletelo“
komínom. Wolf prináša kondenzačnú
techniku vo viacerých typoch podľa
želania zákazníka. Do rodinných domov
sú vhodné závesné kondenzačné kotly
CGB, veľmi komfortné sú stacionárne
kondenzačné centrály s integrovaným
vrstvovým zásobníkom teplej vody CGS
alebo kompaktné závesné kondenzačné
centrály CGW, ktoré sú vhodné aj
do interiéru. Napriek malým rozmerom
dokáže CGW pohodlne pokryť potreby
vykurovania a ohrevu vodu pre celú
rodinu.
Treťou možnosťou zníženia nákladov
ponúka moderná a komfortná regulácia,
ktorá je štandardnou súčasťou konden-
začných kotlov Wolf. Oproti starým
plynovým kotlom, kde celá regulácia
pozostávala iba z prepínača Zapnuté/
Vypnuté, je v kotloch Wolf ekviter-
mická regulácia, ktorú riadi univerzálny
ovládací modul BM. Ekvitermická regu-
lácia plynulo mení výkon vykurovania
podľa vonkajšej teploty a zabezpečuje
maximálne úspornú prevádzku presne
podľa aktuálneho počasia pri trvalej
teplotnej pohode v interiéri.
Štvrtou možnosťou je kombinácia
kondenzačného kotla Wolf s nízko-
teplotným vykurovaním. Ideálny sys-
tém, ktorý maximálne využije možnosti
kondenzačného kotla, je podlahové
alebo stenové vykurovanie s rúrkami
gabotherm® hetta. Tajomstvo sa skrýva
vo veľmi nízkej teplote vykurovacej
vody, ktorá vstupuje do systému.
Nízkoteplotné systémy gabotherm
Ako ušetriť
na vykurovaní?
Prečo šetriť?
Žijeme v dobe, ktorú poznačuje
neustále zdražovanie prakticky všet-
kého, potravinami začínajúc a ener-
giami končiac. Celkovú situáciu navyše
zhoršuje ekonomická neistota a obavy
z budúcnosti. Rodiny musia eliminovať
všetky zbytočné výdavky a v prípade,
že sa rozhodnú pre riešenie bývania,
už dopredu musia podrobne zvažovať
nielen okamžité náklady na výstavbu
alebo rekonštrukciu, ale aj dlhodobé
prevádzkové náklady, ktoré sa budú
významnou mierou podieľať na ich
mesačných výdavkoch.
Ako ušetriť na vykurovaní?
Je viacero možnosti, ako znížiť
potrebu energie v domácnosti. Pokiaľ
však nechcete ísť do drastických opat-
rení ako je zmena návykov (menej časté
sprchovanie, vykurovanie na nižšiu tep-
lotu, minimálne vetranie a pod.), mali
by ste uvažovať nad úpravou vykurova-
cieho systému.
Prvou možnosťou sú úpravy vedúce
k minimalizácii energetických strát
v domácnosti. Nová výstavba má
výhodu v tom, že úsporné technológie
boli uplatnené už pri výstavbe. Staršie
domácnosti toto šťastie nemali. Preto
je dobré uvažovať nad zateplením
budovy a nad výmenou starých okien
za nové kvalitnejšie.
Druhou možnosťou je optimalizovať
zdroj vykurovania v domácnosti. Pokiaľ
máte nainštalovaný starý nekonden-
začný kotol s prietokovým ohrevom
vody, vymeňte ho. Kondenzačný kotol
značky Wolf CGB napríklad so zásob-
níkovým ohrievačom vody CSW vám
dokáže poskytnúť komfortnejšie
služby za výrazne lepších podmienok.
Kondenzačné kotly Wolf vedia získať
až 20 % tepla navyše oproti nekon-
denzačnému kotlu vďaka využitiu
Závesný kondenzačný kotol Wolf CGB.
www.kkh.sk
pracujú pri mrazivých dňoch s teplotou vykurovacej vody
okolo 45 °C, pričom voda vracajúca sa späť do kotla má
teplotu pod 40 °C, vďaka čomu kotol výborne kondenzuje.
Podlahové vykurovanie s rúrkami gabotherm® hetta však
znamená nielen úsporu. Teplo pri tomto type vykurovania
prichádza „od nôh“, čo je nielen príjemné ale aj zdravé.
Podlahové vykurovanie navyše nevíri prach a je vhodné pre
alergikov.
Piatou možnosťou je riadené vetranie s rekuperáciou
tepla. Najväčšie úniky tepla nastávajú pri vetraní. Ak v zime
otvoríte okno, teplo, ktoré ste prácne vyrobili, jednoducho
unikne, aj keď ste inštalovali drahé úsporné okná osadené
hoci aj trojitým sklom. V ponuke značky Wolf je vetracia
a rekuperačná jednotka CWL, ktorá okrem toho, že zabez-
pečí celoročné vetranie bez hluku a prachu z ulice a sieťok
proti hmyzu na oknách, dokáže využiť až 95 % tepla z odvá-
dzaného vzduchu.
Šiestu možnosť ponúka využitie solárneho systému.
Napriek všeobecnému názoru, že solár v zime nefunguje,
počas slnečných zimných dní dokáže vhodne zvolený sys-
tém efektívne ohrievať pitnú vodu. Značka Wolf ponúka
solárne zostavy s kolektormi TopSon, ktoré spolu so solár-
nym ohrievačom vody SEM zabezpečia maximálne využitie
slnečného svitu aj v zime a ešte viac znížia náklady na vyku-
rovanie a ohrev vody.
Značka Wolf ponúka široké možnosti, ako ušetriť.
Samozrejme, každá z nich vyžaduje vstupné náklady. Viac
ako inde tu platí známe „Skúpy dvakrát kúpi“. Pokiaľ
budete investovať do systémov značky Wolf, vašou
odmenou budú nízke prevádzkové náklady, nemecká kva-
lita a spoľahlivosť a hlavne vaša dlhoročná spokojnosť.
Exkluzívne
miniceny
bez obmedzení!
Akciové ceny zostáv Wolf
a gabotherm® v platnosti
až do 31. decembra 2012
G
arantujem
e cenu
do konca roka!
K K H spol. s r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
tel.: 02/4820 0802, e-mail: kkh@kkh.sk, www.kkh.sk
Viac informácií na www.kkh.sk/predajna-akcia-2012
alebo u veľkoobchodných partnerov spoločnosti K K H.
Stacionárna kondenzačná centrála Wolf CGS.
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
26
š t ý l d o mu a b y t u
Pre tohtoročnú sezónu pripravila firma HAAS + SOHN Rukov novú kozubovú
stavebnicu. Kompaktný model „Adonis“ je naozajstný majster v úspore miesta
a hodí sa výborne aj do menších obývacích priestorov. Kozubová zostava si
Vás získa vďaka modernému, priamočiaremu dizajnu, smaltovaným dvierkam,
možnosti individuálneho vyfarbenia a inovatívnej vykurovacej technike.
a má dlhú životnosť jednotlivých
dielov. Adonis, vybavený spaľovacou
komorou patentovanou technológiou
„Clean Technology“, pracuje čisto, efek-
tívne a úsporne so stupňom účinnosti
minimálne 82 %. Kozub s externým
prívodom vzduchu sa obzvlášť dobre
hodí do nízkoenergetických domov.
Ku kozubovej stavebnici je možné kúpiť
aj box na drevo.
Model: ADONIS
Miery v cm: 151/145/75 (v/š/h)
Dodanie aj vo variante so zásobníkom
na drevo
Prevádzka nezávislá na izbovom vzdu-
chu (externý prívod vzduchu)
Stupeň účinnosti: 82 %
Spaľovacia komora pre drevené kláty
až do 45 cm dĺžky
Nová, kompaktná kozubová stavebnica
ADONIS
Kontakt
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: +420/412 332 353
fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz/sk
ADONIS – kozubová
stavebnica nezávislá
na vzduchu v miestnosti
vo formáte „Flatscreen“
(„ploché steny“)
Moderný, priamočiary design a kom-
paktné miery – to všetko vystihuje
„Adonis“. 151 cm vysoká kozubová
stavebnica v „plochom“ formáte sa
hodí do každého obývacieho priestoru.
Teplo kumulujúci odľahčený betón sa
u Adonisa dodáva bezfarebný a ponúka
tak čo najväčší priestor pre osobný
vkus – Kozub môže byť natretý akou-
koľvek farbou, ktorá sa najlepšie hodí
k zariadeniu a štýlu bývania každého
zákazníka. Adonis pritom boduje
kvalitnými smaltovanými dvierkami
Kozubovej vložky, ktoré zvýrazňujú
príjemný pohľad na praskajúci oheň.
Postarala sa o to osvedčená smaltova-
cia technológia firmy HAAS + SOHN
pre perfektný lesk, jednoduché čis-
tenie, je odolná i proti poškriabaniu,
Krbová kamna AVOLA
Krbová kamna ARCTIC 12 s výměníkem
DESIGN (+) INOVACE (+) KVALITA
www.haassohn-rukov.cz/sk
HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, ČR
tel.: +420/412 332 353
fax: +420/412 332 345
e-mail: odbyt@haassohn.com
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
28
š t ý l d o mu a b y t u
S nadchádzajúcim obdobím sa ponúka otázka, kedy je tá najvhodnejšia doba
prejsť na nový modernejší spôsob vykurovania. Taký, ktorý by naplnil predstavy
o automatickom, cenovo dostupnom kúrení.
Predstavujeme vám niektoré z našich noviniek.
Oceľové kotly na tuhé palivá
H 4EKO sú určené pre spaľovanie dreva
a hnedého uhlia pri ručnom prikladaní
alebo drevných peliet o priemere
6–8 mm v automatickom režime.
Výkonový rozsah pri oceľových kot-
loch H 4EKO je od 12 do 50 kW pri
ručnom prikladaní a 2–24 kW v auto-
matickej prevádzke.
Kotly sú vybavené vstavanou chla-
diacou slučkou a možno ich použiť
v systémoch so samotiažným i núteným
obehom vykurovacej vody.
Palivo: drevo, hnedé uhlie
Výkon: 16,5–20 kW
Prednosti kotlov H4EKO:
Ekologická prevádzka – najvyššia
emisná trieda tri
Unikátny predohrev primárneho
a sekundárneho vzduchu
Hrúbka plechu kotla 5 mm
Záruka 5 rokov na kotlové teleso
Veľká násypná šachta
Veľmi jednoduchá obsluha a údržba
Veľký prikladací otvor kotla
Moderný a elegantný vzhľad
Liatinové posuvné rošty
Regulátor ťahu zaisťujúci automa-
tickú reguláciu výkonu
Zabudovaná chladiaca slučka
Spoľahlivé regulačné a zabezpečova-
cie prvky
Závitové príruby pre ľahkú montáž
kotla
Možnosť použitia peletového horáka
pre automatickú prevádzku kotla
Oceľové kotly
H 4EKO
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
29
š t ý l d o mu a b y t u
Ekologické kotly na pelety radu
BLACK STAR sú určené pre spaľovanie
drevných peliet s priemerom 6–8 mm.
Automatickú a ekologickú prevádzku
kotlov BLACK STAR spolu s minimál-
nymi nárokmi na obsluhu radí kotly
BLACK STAR medzi najlepšie peletové
kotly na trhu. Výkonová rada 2–40 kW
uspokojí požiadavky na vykurovanie
menších i stredných objektov.
Kotly rady BLACK STAR dosahujú
účinnosť až 93 % a medzi ich prednosti
patria malé rozmery a nízka hmotnosť.
Palivo: drevené pelety s priemerom
6 až 8 mm
Výkon: 2–40 kW
Automatické zapaľovanie
Nízka spotreba elektrickej energie
Malé rozmery a hmotnosť kotla
Výber z výkonových radov 10 kW,
20 kW, 30 kW, 40 kW
Prednosti peletových kotlov
BLACK STAR
Účinnosť až 93 %
Plne automatická prevádzka
Kompaktná násypka – malé nároky
na priestor
Moderný dizajn
Úsporný a ekologický charakter vyku-
rovania
Jednoduchá údržba a čistenie kotla
Ovládanie pomocou PC
Možnosť umiestniť horák z ľavej
alebo pravej strany kotla
Antikorový horák
Peletové kotly
BLACK STAR KOMPAKT
Výrobca ČR:
OPOP, spol. s r. o.
Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420/571 675 589
E-mail: sales@opop.cz
Obchodné zastúpenie SR:
OPOP Slovakia, s. r. o.
Teplárenská 17, 971 01 Prievidza
Tel.: +421/465/426 347
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz
30
š t ý l d o mu a b y t u
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
Neinvestičný fond EkoFond, ktorý zriadil SPP, poskytuje už 5 rokov, nenávratné
finančné prostriedky na rôzne projekty nepodnikateľských subjektov, ktorých
cieľom je zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, zvyšovanie energetickej
efektívnosti a ochrana životného prostredia.
Grantové programy
EkoFondu
príklad konkrétnej podpory
zvyšovania energetickej
efektívnosti na Slovensku
Rovnako ako samotný krok zriade-
nia neinvestičného fondu a jeho finan-
covania je ojedinelým a neštandardným
krokom v rámci celého podnikateľs-
kého prostredia na Slovensku, tak aj
aktivity fondu sa realizujú inovatívnym,
na Slovensku netradičným spôsobom.
Grantové schémy majú štandardi-
zované procesy výberu, administrácie
a monitoringu žiadostí. Trojstupňový
rozhodovací mechanizmus je zadefi-
novaný tak, aby sa predišlo subjektív-
nemu hodnoteniu žiadostí. Podmienky
získania finančného príspevku vrátane
kritérií hodnotenia sú zverejnené
na www.ekofond.sk. Rovnako sú zverej-
ňované aj výsledky hodnotenia. V rámci
grantových schém okrem finančných
príspevkov poskytujeme metodickú
a odbornú podporu žiadateľom pri
tvorbe projektov a formou posúdenia
projektov v procese ich hodnotenia im
poskytujeme spätnú väzbu, dôležitú
pre správne nastavenie a korektnú rea-
lizáciu projektov.
EkoFond si počas obdobia svojej
existencie vytvoril špecifické know-
how v oblasti grantových progra-
mov – kde je samotnými žiadateľmi
uvádzaná nízka úroveň administratív-
nych nárokov súvisiacich so spraco-
vaním projektov a žiadostí a zároveň
postup a spôsob hodnotenia projektov
a poskytovania finančných príspevkov
v grantoch zabezpečuje podporu len
obsahovo dobrých projektov a dosaho-
vanie skutočných, verifikovaných úspor
energie.
Grantové programy EkoFondu
Program 01 – Kogenerácia a trigene-
rácia na báze zemného plynu – podpora
projektov zameraných na implementá-
ciu progresívnych technológií kombino-
vanej výroby elektrickej energie, tepla
a chladu na báze zemného plynu.
Doteraz boli podporené dva pro-
jekty – projekt STU BA – kogene-
račná jednotka v účelovom zariadení
Gabčíkovo a projekt inštalácie kogene-
račných jednotiek v budove plavárne
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
3 x vi ac ú SPPor
Z í sk aj t e spo l u až 7 300 eur
n a n ák up aut a n a st l aŸen ý zemn ý pl yn CNG
v par t n er sk o m pr oj ek t e
KÚPTE SI TERAZ NOVÉ AUTO NA A ZÍ SKAJTE:
skvelú zľavu pri kúpe nového auta priamo od predajcu až do 5 300 eur
grantový príspevok od EkoFondu 2000 eur
úsporu nákladov na palivo počas celého obdobia jazdenia až 40 %
Partneri projektu SPP a EkoFondu:
Ponuka platí pre fyzické osoby – domácnosti. Termíny uzávierok na predklada-
nie žiadostí sú vždy k 15. dňu v mesiaci. Grantový príspevok sa poskytne
prvým 50 záujemcom.
Viac informácií o partnerskom projekte nájdete na www.ekofond.sk a www.spp.sk,
na webstránkach partnerov projektu a na ich predajných miestach.
EkoFond zároveň poskytuje podobné grantové príspevky na CNG autá
aj pre právnické osoby. Viac na www.ekofond.sk.
mestskej časti Košice v celkovej hod-
note vyše 180 tisíc eur.
Program 02 – Zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov – podpora pro-
jektov na zlepšovanie energetických
vlastností budov prostredníctvom
zateplenia obvodových stien, výmeny
okien a vyregulovania tepelnej sústavy.
V rámci tejto schémy sme celkovo
za obdobie 2008–2012 zaregistrovali
494 žiadostí a podporili 129 projektov
v celkovej hodnote 4,7 mil. eur. Medzi
podporenými projektmi sa nachádzajú
projekty zatepľovania a výmeny okien
budov materských, základných aj stred-
ných škôl či obecných úradov a obec-
ných budov.
Program 03 – Podpora inštalá-
cie plynových tepelných čerpadiel
(PTČ) – je novinkou v portfóliu
fondu a plynule nadväzuje na doteraz
EkoFondom poskytovanú podporu
na inštaláciu inovatívnych technológií
na báze zemného plynu. Na podporu
približne dvadsiatich PTČ vyčlenil
EkoFond v tomto programe sumu
400 000 eur. Cieľom programu je
podporiť čo najrozsiahlejšiu inštaláciu
PTČ, ktoré sú ekologickejším riešením
vykurovania a chladenia budov s níz-
kymi prevádzkovými nákladmi a zvýšiť
informovanosť verejnosti o tejto tech-
nológii a jej ekonomických a ekologic-
kých výhodách.
Program 04 – Zavádzanie nových
progresívnych technológií na báze
zemného plynu – podpora projektov
zameraných na aplikovaný výskum
a vývoj progresívnych technológií
na báze zemného plynu a na pod-
poru pilotných projektov ich imple-
mentácie. V programe bolo zatiaľ
podporených 7 projektov v celkovej
hodnote 617 000 eur. Medzi úspešne
zrealizované projekty patrí napríklad
pilotná inštalácia plynového tepelného
čerpadla na Slovensku – v historickej
budove radnice v Trnave alebo vývoj
monitorovacieho systému na sledova-
nie statickej bezpečnosti a únavového
poškodenia plynových potrubných sys-
témov, a to v súčasnom stave prepravy
prevádzkovania, pri plánovanom zvý-
šení kompresných pomerov, resp. pri
zavádzaní nových technológií dopravy
a využitia plynu, ktorý zrealizovala
STU Bratislava a v tomto období je už
využívaný na kompresorovej stanici
vo Veľkých Kapušanoch.
Program 05 – Podpora rozvoja
využitia alternatívneho motorového
paliva CNG (stlačený zemný plyn)
v slovenskej doprave – podpora aktivít
zameraných na zvýšenie využitia CNG
na pohon vozidiel v celkovej výške
259 541 eur. Podporované sú nepodnika-
teľské právnické osoby – obce, stredné
školy, občianske združenia a neziskové
organizácie a od roku 2011 sú podpo-
rované aj fyzické osoby, nepodnikatelia.
Doteraz bol podporený nákup 51 vozi-
diel s pohonom na CNG.
Termíny uzávierok predkladania pro-
jektov ako aj podmienky poskytovania
finančných prostriedkov sú zverejnené
na www.ekofond.sk.
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
32
š t ý l d o mu a b y t u
Majiteľ konvektora sa tak môže
popýšiť nielen krásnym, do každého
interiéru vynikajúco vhodným nezvy-
čajným vykurovacím panelom, ale aj
tým, že vďaka digitálnemu ovládaniu
a vynikajúcej účinnosti panelu ADAX
NEO dostáva zaručene jednu z najeko-
nomickejších alternatív medzi dnešnými
vykurovacími panelmi.
Na svoju prevádzku využíva tradič-
ných 230 V sieťového napätia. Vo vyku-
rovacom paneli je špeciálna kovová
vykurovacia vložka, ktorá nežeraví
vlákno pri vysokých teplotách, vďaka
čomu je spotreba elektrického napätia
nižšia približne o tretinu oproti vyku-
rovacím systémom používajúcim žera-
viacu špirálu.
Zabudovaný digitálny termostat
priebežne kontroluje teplotu vo vyku-
rovanej miestnosti, čím je zaručená
efektívna spotreba energie. Voliteľne
môžete nastaviť dvojakú teplotu (kom-
fortnú a úspornú), tieto parametre
môžete meniť v akýchkoľvek fázach
dňa, čím môžete ušetriť hoci aj 25 %
energie.
Sú použiteľné všade tam, kde je
k dispozícii elektrické napätie. Sú odpo-
rúčané do bytov, domov, obchodných
priestorov a chát. Svojim dizajnom ich
možno prirovnať k plochým radiátorom,
ale v oveľa modernejšom a tenšom
prevedení. Najväčšou výhodou systému
je, že nie je potrebná pomoc odborníka
pri montáži, jednoducho sa konvek-
tory priskrutkujú na stenu a zapoja sa
do elektrickej zásuvky. Pri vybudovaní
vášho vykurovacieho systému ušetríte
značnú časť investícií.
Rozmery panelov
Konvektory ADAX NEO sa vyrábajú
s jednotnou výškou panelov 37 cm, ale
v prípade, že nie je vyhovujúca 37 cm
výška, je možné si ich objednať s výš-
kou 20 cm vo vyhotoveniach 600 W,
800 W, 1 000 W a 1200 W. Panely
s výškou 20 cm sú odporúčané pre
použitie pod parapet. Hrúbka panelov
je len 200 mm a po namontovaní na
stenu odstávajú od steny len 9 cm.
Nastavenie teploty
Ovládacie prvky – tlačidlá sa
nachádzajú na boku konvektora.
Prostredníctvom tlačidiel si môžete
nastaviť komfortnú a úspornú tem-
perovaciu teplotu, čas a dni v týždni.
Na čele panelu v pravom hornom rohu
sa nachádza digitálny zobrazovač nasta-
vených hodnôt.
ADAX NEO predstavuje najnovší vývoj vo svete elektrických konvektorov.
Technický a estetický obsah odzrkadľuje vysokú úroveň škandinávskej
precíznosti, na základe ktorej vznikol originálny produkt z rúk svetoznámych
návrhárov od HAREUDE-DESIGNMILLU. Dôkazom čoho je aj výhra ceny Nórskych
dizajnérov (Norks Designard) v roku 2008.
Vykurovacia technika ADAX NEO!
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
33
š t ý l d o mu a b y t u
ADAX NEO elektrické konvektory sú k dispozícii v následovných štyroch fareb-
ných verziách: biela, strieborná, červená, čierna
Prečo sa rozhodnúť pre
vykurovacie panely ADAX NEO?
A Lebo všade tam, kde je k dispozícii
elektrické napätie, je možné vybudo-
vať kúrenie za jeden deň!
A Lebo sa nemusíte obávať stále sa
zvyšujúcich nákladov za plyn!
A Lebo kúrenie pomocou panelov je
čisté, bezpečné, spoľahlivé a jedno-
ducho sa obsluhuje!
A Lebo vaše staré kúrenie si môžete
sami jednoducho s minimálnymi
nákladmi vymeniť!
A Lebo si dokážete vybudovať vykuro-
vanie nie len vo vašom byte, ale aj
v špecifických podmienkach na cha-
lupe, či chate!
A Lebo nepotrebujete toľko finan-
čných prostriedkov, oproti cene
za ústredné kúrenie získate výborné
riešenie za tretinu nákladov!
A Lebo nepotrebujú pravidelný servis
a zvláštnu údržbu!
Na čo máme dávať pozor pri
inštalácii?
Dbajte na to, aby panely neboli
pripojené do elektrickej siete a neboli
pod elektrickým napätím, zapojte ich
až po nainštalovaní a po prečítaní si
návodu na použitie.
Ako ich upevniť na stenu?
Najjednoduchšie spôsoby:
A Do steny z tehál: 8 mm „hmoždinky“
+ skrutky
A Do steny z betónu: 6 mm „hmož-
dinky“ + skrutky
A Sadro-kartónová stena: „hmoždinky“
do sadro-kartónu + skrutky
A Drevené steny: skrutky do dreva
3,5 × 50 mm.
TYPY PANELOV ADAX NEO
konvektory s výškou 37 cm
Typ výkon dĺžka prúdová záťaž
W mm A
NP 04 KDT 400 474 1,7
NP 06 KDT 600 589 2,0
NP 08 KDT 800 704 3,5
NP 10 KDT 1 000 762 4,3
NP 12 KDT 1 200 934 5,2
NP 14 KDT 1 400 1 049 6,0
NP 20 KDT 2 000 1 394 8,5
TYPY PANELOV ADAX NEO
konvektory s výškou 20 cm
Typ výkon dĺžka prúdová záťaž
W mm A
NL 06 KDT 600 870 2,0
NL 08 KDT 800 1 050 3,5
NL 10 KDT 1 000 1 280 4,3
NL 12 KDT 1 200 1 450 5,2
INTER AUDIO, s. r. o.
predajňa-showroom
MiACool store
Špitálska 2905 (budova Origo)
945 01 Komárno
Mobil: +421/905/884 677,
915/654 110
E-mail: info@adaxneo.sk
www.adaxneo.sk
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
34
š t ý l d o mu a b y t u
Každý bytový dom, ktorý obsahuje zdroj tepla,
teda najčastejšie plynovú kotolňu alebo tepelné
čerpadlo, vyžaduje pravidelnú kontrolu a servis.
Bežná prax je, že systém dochádza pravidelne
kontrolovať zaškolený sused, ktorý v prípade
poruchy volá servisnú firmu. V mnohých
prípadoch si ale družstvá, alebo SVJ spríjemňujú
život: ich kotolne sú monitorované na diaľku,
takže servisná organizácia sa o poruche dozvie
skôr, než sa výpadok stačí prejaviť na komforte
obyvateľa – alebo dokonca než vplyvom poruchy
vzniknú ďalšie škody. Pozrime sa, ako taký systém
pre diaľkový monitoring vyzerá.
Čo je pri technológii
V kotolni alebo strojovni je roz-
vádzač, ktorý obsahuje regulátory
(taktiež procesné stanice, podstanice),
ktoré snímajú signály zo snímačov
a ďalších vstupov a spracujú ich v regu-
lačných algoritmoch. Tu sa odohráva
napr. sledovanie hladín, dopúšťanie,
regulácia odčerpávania kondenzátu,
ekvitermná regulácia, riadenie kotlov
atď. Výstupnými signálmi sú riadené
tzv. akčné členy, teda čerpadlá, ventily,
klapky, ktoré potom technologický
proces ovplyvňujú. Ďalej sa pomocou
displeja a klávesnice alebo ovláda-
čov nastavujú vnútorné premenné
systému – požadované hodnoty, ekvi-
termné krivky, alarmové medze, časové
programy atď.
Podstanice môžu byť už z výroby
pevne naprogramované pre nejakú
regulačnú úlohu a nastavujú sa u nich
len parametre. V tomto prípade je
treba presne dodržať odporučené
zapojenie a technologické schémy, inak
regulácia nemusí fungovať správne.
V prípadoch, ktoré nemožno štan-
dardnými aplikáciami pokryť (a to je
vďaka kreativite projektantov prevažná
väčšina inštalácii), sa nasadzuje voľne
programovateľná regulácia (direct digi-
tal control, DDC, niekedy tiež program-
mable logic control, PLC). Tu je tvorba
sofwaru plne v kompetencii technika,
ktorý zariadenie programuje a uvádza
do prevádzky.
Pre diaľkový monitoring je ale
potrebné sprístupniť namerané
a vypočítané hodnoty nejakej vyššej
úrovni – na dispečing. Tam sa žiadne
automatické riadenie neodohráva,
hoci aj tu, na centrále, môžu byť v nie-
ktorých prípadoch riadiace algoritmy
použité – napríklad pri regulácii tlaku
v sieti diaľkového vykurovania.
Prevádzkový dispečing
Na dispečingu sa väčšinou tak-
tiež zhromažďujú historické dáta,
teda merané hodnoty vzorkované
v čase, napríklad každých 5 minút.
Zaznamenávajú sa i alarmy a udalosti,
ku ktorým v systéme dochádza. Tieto
záznamy sú dôležité, jednak pre rýchlu
diagnostiku a odstraňovanie porúch
a riešenie bezpečnostných situácii,
jednak pre dlhodobú optimalizáciu sys-
tému, ktorá by mala viesť k úsporám
energie a predĺžení životnosti kompo-
nentov.
Pomocou riadiacej stanice (a teda
prehľadu o technológiách a ich porov-
návanie) by mal prevádzkovateľ mimo
iného dosahovať úspory energie.
Navzdory marketingovým textom
v letákoch dodávateľa systému však
bohužiaľ platí, že akokoľvek dobre
vybavená stanica s trojrozmernou ani-
movanou grafikou atď. je len nástrojom
v rukách dispečera alebo energetika
a jedine v prípade, že je správne použí-
vaná, môže priniesť správny efekt. Pri
optimalizácii chodu budovy totiž vždy
hľadáme kompromis medzi komfortom
a výškou nákladov, a zatiaľ megajouly
alebo eurá sú objektívnymi jednotkami,
mieru komfortu používateľa alebo
prevádzkovateľ hodnotí sám. Družstvo
alebo SVJ obvykle vyžaduje spoľahlivú
dodávku TUV a behom vykurovacej
sezóny vhodne nastavenej vykurovacej
krivky – pri zásahoch do vykurovacieho
systému alebo stavebných úpravách
(izolácia) by mal projektant prepočítať
tepelné straty a podľa toho zmeniť
parametre regulácie, vrátane prípad-
ného hydronického vyváženia systému.
Komunikácia
Medzi podstanicami a dispečingom
je samozrejme komunikačná linka, po
ktorej sa dáta prenášajú. Skôr sa využí-
valo telefónne spojenie, dnes už prak-
ticky len GSM alebo Internet. Použitá
technológia závisí na miestnych pod-
mienkach, použitom systéme, želaniam
investora a požiadavkách na rýchlosť
a spoľahlivosť prenosu. Výhodou je, ak
má objekt centrálne sieťové rozvody,
potom nebýva problém inštalovať ďal-
šiu zásuvku a využiť stávajúcu konek-
tivitu. Pri pripojení s GSM modemom
je nutné skontrolovať, či je v kotolni
signál (miestnosť býva v suteréne).
Veľmi dôležitým bodom je nastavenie
siete tak, aby dispečing mohol navia-
zať s kotolňou spojenie. To zariaďuje
poskytovateľ pripojenia. Pokiaľ nie
je možné poskytnúť verejnú pevnú
IP adresu alebo aspoň namapovať
niektoré porty, musíme zvoliť systém,
ktorý sám dokáže vytvoriť spojenie
na dispečing alebo na tzv. komuni-
kačný proxy server, ktorý slúži ako
prepojovací článok medzi kotolňou
a dispečingom. Kotolňa potom nadvä-
zuje iba odchádzajúce spojenie, takže
bezpečnosť siete z vonkajšku nie je
ohrozená – nie je nutné povoľovať
spojenie z Internetu dovnútra miestnej
siete. Pre spojenie je použitý protokol
http na TCP porte 80, takže komuni-
kátor sa z hľadiska firewallu tvári ako
bežný počítač, prezerajúci si webové
stránky. Na servery sú potom dáta
vyhodnocované a pri splnení daných
podmienok (nízky tlak, teplota mimo
medze, zopnutý alarmový kontakt
atď.) je vyslaná SMS správa alebo
e-mail vopred definovaným príjemcom.
Spoľahlivosť je tu zaručená pravidelnou
kontrolou spojenia: pokiaľ sa komuni-
kátor nehlási po dlhšiu než definovanú
Diaľkový monitoring technológií cez internet
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
35
š t ý l d o mu a b y t u
dobu, je tiež vyslané alarmové hlásenie.
Týmto spôsobom sa dodávateľ môže
dozvedieť o možných komplikáciách
skôr, než jeho zákazníci. Niekedy sa
využívajú aj siete VPN – vybrať vhodný
spôsob komunikácie pomôže dodávateľ
riešení, ktorý najlepšie vie, čo jeho sys-
tém dokáže alebo nedokáže.
Zákaznícky prístup
Často je ale požadované, aby k tech-
nológii mali prístup okrem servisnej
firmy aj obyvatelia domu – jednak pre
informáciu, že je všetko v poriadku, jed-
nak aj pre možnosť sledovať spotreby
a podľa toho upraviť svoje chovanie
alebo požiadať o zmenu nastavení
systému. Tento prístup prebieha cez
webový prehliadač, a to buď na webový
server dispečingu, alebo priamo
do komunikačnej jednotky v kotolni cez
vnútornú sieť domu. Samozrejme je
možné nastaviť aj prístup zvonku, takže
ktokoľvek si môže teda z dovolenky
skontrolovať, či už mu doma začala
vykurovacia sezóna alebo či letná
odstávka teplej vody skončila podľa
plánu.
Používanie štandardných technológií,
medzi ne webový prístup patrí, prináša
pre projektovanie a inštaláciu značné
zjednodušenie, na druhú stranu ale
zvyšuje bezpečnostné riziká – aj toto je
treba mať na pamäti a dodávateľ musí
byť schopný tieto aspekty zhodnotiť
a navrhnúť primerané riešenie, ktoré
zaistí rozumnú mieru zabezpečenia.
Hardware a software
Ako teda taká procesná stanica
vyzerá? Môže sa jednať o rôzne prí-
pady:
° Regulácia kotolne alebo TČ už vyššie
popísané schopnosti má, alebo je
možné doplniť pridaním komunikač-
nej karty či podobného rozhrania.
Problém môže nastať na dispečingu,
ktorý musí spravovať viacej objektov,
ktoré nie sú vždy vybavené regulá-
ciou od jedného výrobcu.
° Regulácia komunikáciu po sieti
neumožňuje. Potom je niekedy
možné použiť podstanicu naprogra-
movanú ako komunikačný prevodník,
teda zariadenie, ktoré vyčíta dáta
z regulátora a vysiela ich na sieti
a zároveň môže slúžiť aj ako webový
server. Prevodník predstavuje rádovo
nižšie náklady, než výmena regulácie.
Zároveň s ochranou investícii je výho-
dou to, že regulátory rôznych výrob-
cov sa na dispečingu „tvária“ rovnako,
pretože prevodník ich dáta prevedie
na jednotný komunikačný protokol.
° U jednoduchších zariadení alebo
tam, kde regulácia neumožní komu-
nikovať, sa s prevodníkom použijú
vstupné moduly pre meranie teplôt,
tlakov a zber havarijných a prevádz-
kových signálov. Jestvujúce zariade-
nie sa tak „obloží“ komunikatívnym
systémom, ktorý len paralelne odpo-
číta dôležité veličiny a prevádza ich
na webový server alebo na dispečing.
° Pri rekonštrukcii kotolne sa do pod-
stanice vytvorí regulačný sofware,
ktorý jednak riadi kotolňu, jednak
zaisťuje prenos dát na dispečing.
Podstanica je doplnená príslušným
počtom vstupných a výstupných
modulov a plne preberá funkcie
pôvodného regulátora.
Technicky pokročilé stanice obsa-
hujú rozhranie pre integráciu ďalších
systémov. Jedná sa obvykle o sériovú
linku, na ktorú je napojená zbernica
s meračmi tepla a vody (M-Bus) alebo
ďalší technologický celok (chladenie,
regulácia kotle, klimatizačný systém
VRV, osvetlenie, spotreby energií, bez-
pečnostná centrála…) buď pomocou
niektorého štandardného protokolu
(Modbus, BACnet) alebo firemným
protokolom (napríklad Buderus, Saia,
Landis & Gyr a ďalší). Výhodou takého
riešenia je zjednotenie hodnôt z via-
cerých systémov na jednu riadiacu
stanicu – spoločné ovládanie, záznam
hodnôt a prenos na dispečing, niekedy
sa dáta z integrovaného systému pou-
žívajú aj pre optimalizáciu výroby tepla,
chladu atď. Výsledkom je vyššia infor-
movanosť užívateľov, lepšie podmienky
pre servis zariadení a úspory energií.
Ing. Jan Vidim
Domat Control System, s. r. o.
Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel.: 02/2064 8965
E-mail: jan.vidim@domat.cz
www.domat.sk
Schéma komunikácie pomocou proxy
serveru.
Procesná stanica – regulátor – s webovým serverom.
Webové rozhranie pre zákazníkov siete
výmenníkových staníc v Čelákoviciach.
Uponor bezdrôtový termostat T-75 s displejom
Termostat zobrazuje izbovú a nastavenú teplotu. Nastavenie teploty sa
vykonáva pomocou tlačidiel „+/-„ na prednej časti termostatu. Snímač
zachytáva teplotu vzduchu v miestnosti, vyžarovanie tepla povrchov okolo a
iných zdrojov tepla a chladu.
DEM komponenty regulácie – ideálne prispôsobiteľné, ľahko ovládateľné
Vyššia efektivita, viac komfortu, menej nákladov:
Revolučná individuálna izbová regulácia
s Dynamic Energy Managementom (DEM)
Efektívny a jednoduchý energetický management pomocou inteligentnej regulácie
– BlueComfort™ od Uponor
Veľa výhod, vysoký komfort
- ^z do 12/ potenciğlu setrenia enerqie vĭaka vyssej
efektivite
- Nie je potrebnħ uanuğlne hydraulickħ vyrequlovanie
(nepotrebujete pouzīvat rozdelovaĦe s prietokouerui ! )
- Lepsia distribķcia tepla
- Presnejsia a rĺchlejsia requlğcia. az do 25/ rĺchlejsī
reakĦnĺ Ħas v porovnanī s ostatnĺui requlğciaui
- Jednoduchğ obsluha a instalğcia
- Zueny vo vykurovacīch okruhoch (ich velkostiach)
bez potreby prepoĦtu sķ uoznħ (nepotrebujete
poĦītat prednastavenia na jednotlivĺch okruhoch)
- Prīpadnğ zuena podlahy (napr. dlazba na parkety)
neuğ vplyv na systħu
- Jednoduchħ vyriesenie prīpadnĺch problħuov -
zaslanie SMS sprğvy pri poruche
- Moznost SMS kouunikğcie
vĺraznħ vĺhody Uponor LLM
S 8lueCouíort" oslovujeue vsetkĺch. ktorī dbajķ o prostredie v ktorou zijķ a zğroveİ si chcķ uzīvat kouíort a ekonouickħ vĺhody. ZnaĦka 8lueCouíort"
oznaĦuje vsetky nase produkty a systħuy. ktorħ koubinujķ vysoko enerqeticky-eíektīvne technolıqie s íunkciaui ktorħ poskytnķ prospech a klud na dusi.
Prğve preto. 8lueCouíort" je nasa odpoveĭ na neustğle zvysujķce sa ceny. zvysujķce sa povedouie obyvatelov o ekolıqii a vĢĦsiu potrebu pre lepsie zivotnħ
prostredie.
Uz dnes podlahovħ vykurovanie a chladenie od spoloĦnosti Uponor je podstatne viac eíektīvnejsie ako klasickħ konvenĦnħ vykurovacie a chladiace systħuy. S
revoluĦnou LLM technolıqiou teraz ponķkaue jedineĦnķ inovğciu pre vsetkĺch. ktorī chcķ usetrit este viac s ich sğlavĺu vykurovanīu a sğlavĺu chladenīu
- az do 12/ nğkladov za enerqiu.
v porovnanī s konvenĦnĺui rğdiovĺui izbovĺui requlğciaui. hydraulickħ vyrequlovanie podlahovħho vykurovania v rozdelovaĦi uz viac nie je potrebnħ.
Systħu dokğze preuietnut dynauiku jednotlivĺch okruhov do celkovħho sprğvania sa systħuu. Ħīu sa usetrī spouīnanĺch 12/ enerqie. priĦou sa este
vylepsī kouíort. Ukreu toho. novğ requlğcia ponķka unozstvo novĺch íunkciī. vĺsledkou je unikğtna inovğcia. ktorej vĺhody uozu vyuzit uzīvatelia douov.
instalatħri. projektanti pri riesenī requlğcie v novostavbğch. alebo pri rekonstrukciğch.
1o najlepsie zo vsetkħho: v porovnanī s inĺui druhui renovğcie. ako napr. zateplenie budov. celkovğ rekonstrukcia. alebo solğrny vykurovacī systħu.
investīcia do Uponor individuğlnej rğdiovej requlğcie s Lynauic Lnerqy Manaqeuentou vykazuje az trojnğsobne rĺchlejsiu nğvratnost!
Uponor CubP. orqanizaĦnğ zlozka
vajnorskğ 105
831 04 8ratislava
1: +421-2-32 111 300 l: +421-2-32 111 301
w: www.uponor.sk L: inío-slovakia©uponor.sk
Funkcìa automatìckeho vyregu|ovanìa
· Az do 12° potenc|a|u setren|a energ|e vdaka vvssej elekt|v|te
· N|e je potrebne manua|ne hvdrau||cke vvregu|ovan|e
· Pvch|a a jednoducha |nsta|ac|a
· Kva||tnejs|a regu|ac|a |zbovej tep|otv
· vvss| komlort
Komtortne nastavenìe
· Pvch|ejs| reakcnv cas
· Zabran| och|aden|u tepe|nvch p|òch kvò||
a|ternat|vnvm zdrojom tep|a v m|estnost|
· Setr| energ|u pr| opatovnom vvkurovan|
Dìagnostìka systemu
· Mon|toruje vvkon vvkurovan|a/ch|aden|a v svsteme
· Automat|ckv h|as| prekrocen|e/pok|es tep|otv
· Jednoducha detekc|a prob|emu - chvbove h|asen|e
Funkcìa kontro|y mìestnostì
· Jednoducha kontro|a lunkc|e kazdeho
|zboveho termostatu
· Jednoducha akt|vac|a lunkc|e kontro|v
m|estnost| na |nterlace.
Na pozìadanìe tunkcìa bypassu mìestnostì
· Moznost pouz|t jednu m|estnost ako bvpass
· Opt|ma||zac|a c|nnost| svstemov ktore pozaduju m|n|ma|nv
pr|etok, napr. tepe|ne cerpad|a - t.j. zabezpecen|e sta|eho
pr|etoku
$M$ modu|
· Komponent na poz|adan|e
· Mon|toruje aktua|nu s|tuac|u v relerencnej
m|estnost|
· Akt|vac|a a deakt|vac|a ut|moveho rez|mu cez SMS
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
38
š t ý l d o mu a b y t u
Podlahové vykurovanie v novostavbách je na prosto bežnou záležitosťou.
Ale i v starších nehnuteľnostiach sa dodatočne inštaluje stále častejšie.
Pri rozhodovaní o tom, či starší dom podlahovým vykurovaním vybaviť,
hrajú dôležitú úlohu dva dôvody. Za prvé: výrazne nižšia teplota na prívode
u plošného vykurovania, a tým značné úspory energie. Za druhé: sálavé teplo
vytvárajúce útulnú, príjemnú klímu. I pri renováciách sa dá podlahové alebo
stenové vykurovanie inštalovať bez problémov. Ale práve medzi tými, ktorí
o renovácií uvažujú, panuje voči tomuto „novému“ spôsobu vykurovania ešte
veľká neistota. V nasledujúcom približujeme iba niekoľko výhod, ktoré tento
spôsob vykurovania ponúkajú.
Väčší komfort bývania
Obzvlášť v kúpeľni, ale i v miestnos-
tiach so studenými kamennými podla-
hami alebo dlažbou je príjemné chodiť
naboso, pokiaľ sú dobre temperované.
To je výhoda, ktorú ocenia nielen ženy!
Rovnomerné temperovanie
Každý to pozná, vykurovanie beží na
maximum, v jednom kúte miestnosti je
strašne horúco, v inom stále chladno.
Alebo: nohy sú studené, napriek tomu
máte pocit, že je vlastne príliš teplo.
Vinu nesie nedostatočná horizontálna
a vertikálna distribúcia tepla. Moderné
systémy plošného vykurovania, ako sú
systémy Fonterra spoločnosti Viega,
vykurujú podlahu a prípadne steny
alebo stropy rovnomerne a s podstatne
nižšou konvekciou vzduchu. Výsledkom
je ideálny teplotný profil v celej miest-
nosti.
Väčšia voľnosť pri rozvrhovaní
zariadení, a to i vo veľmi
malých miestnostiach.
Predovšetkým v malých priestoroch
a v miestnostiach so skosenými stre-
chami nás neobmedzujú vykurovacie
telesá, nakoľko môžeme pri zariaďovaní
interiéru popustiť uzdu svojej fantázie.
Taktiež pri plánovaní kúpeľne a kuchyne
bývajú vykurovacie telesá na stenách
často obmedzením. Systémy podlaho-
vého vykurovania, ako sú systémy
Fonterra spoločnosti Viega, temperujú
miestnosť, bez toho aby ste ju videli,
a to tak, že teplo prenášajú rovno-
merne podlahami, stropmi a stenami.
Výsledkom je dostatok miesta pre
nábytok a ešte viac možností pre indi-
viduálne zariadenie priestoru. A okrem
toho to platí v zásade i u podlahového
vykurovania, že máte voľný výber
podlahových krytín.
Menej alergenov cirkulujúcich
vo vzduchu
Alergici vedia, že čím menej vzduchu
napr. vykurovacie telesá zvíria, tým
menej alergenov vo vzduchu cirkuluje.
Tým majú menšie obtiaže. A pretože
by sa ľudia s alergiou na peľ a prach
v domácnosti mali pokiaľ možno vzdať
kobercov, ponúka podlahové vyku-
rovanie i bez kobercov útulné teplo
namiesto studenej podlahy.
Minimalizácia tvorby plesní
V studených kútoch alebo v oken-
ných špaletách dochádza vplyvom
tepelných mostov k rýchlej tvorbe
plesní. U zdravého človeka môžu ich
spóry, ktoré sa uvoľňujú, vyvolávať
alergie. U alergikov navyše zhoršujú prí-
znaky. Vykurovaním veľkých plôch, ako
napr. podlahy, je možné znížiť teplotné
rozdiely v miestnosti. Aktívne sa tak
predchádza tvorbe plesní.
Ekonomickosť
Klasické vykurovacie telesá vyžadujú
teplotu na vstupe 70 °C. Vodu, ktorá
sa dostáva do vykurovacieho systému,
je tak nutné ohriať minimálne na 70 °C.
V porovnaní s tým pracuje podlahové
vykurovanie pri rovnakom komforte
bývania s teplotami prívodu iba 35 °C.
Dá sa tak ušetriť až 20 % primárnej
energie. U podlahového vykurovania
z pravidla stačí nižšia teplota miest-
nosti k dosiahnutiu optimálneho pocitu
tepelnej pohody. Zníženie teploty
v miestnosti o 2 °C (napr. na 20 °C
namiesto 22 °C) pritom navyše znamená
úsporu energie cca 10 až 12 % za rok.
Lepšia klíma v miestnosti
Väčšina ľudí sa cíti príjemne pri
teplote v miestnosti od 20 do 22 °C.
Prekvapivé je ale to, že optimálny pocit
pohodlia sa u plošného vykurovania
dostavuje už pri teplote, ktorá je v prie-
Výhody temperovaných plôch
39
š t ý l d o mu a b y t u
mere o 2 °C nižšia. Je to spôsobené sála-
vým teplom, výrazne menším pohybom
vzduchu a optimálnym rozvrstvením
teplôt. U podlahového vykurovania sa
teplo prenáša rovnomerne cez celú
plochu podlahy. Teplo sa rozvrstvuje
rovnomerne. Nedochádza k prehrieva-
niu v blízkosti vykurovacích telies ani
ku vzniku studených plôch. Teplotný
rozdiel vo výške hlavy a nôh je výrazne
nižší.
Systémy sálavého plošného vykuro-
vania umožňujú rovnomerné horizon-
tálne a vertikálne vyžarovanie tepla
do miestnosti. Rozdiely teplôt vo výške
hlavy a nôh, medzi vonkajšou a vnútor-
nou stenou sú pritom tak nízke, že ju
takmer nepostrehnete. Výsledkom je
príjemné a útulné teplo.
Komfortné riešenie: pri plošnom
vykurovaní sa teplo v miestnosti roz-
ptyľuje rovnomerne. Sálavé teplo, ktoré
človek vníma ako omnoho príjemnejšie
než teplo vyžarované vykurovacími
Viega s.r.o.
J. Korty 12
CZ-710 00 Slezská Ostrava
Tel.: +420 595 054 933
Fax: +420 595 054 162
info@viega.cz
www.viega.cz
telesami, navyše umožňuje navoliť
nižšiu teplotu v miestnosti. To prináša
úsporu energií.
V kúpeľni možno pri renovácii väčši-
nou postupovať veľmi rýchlo. Pomocou
systému Fonterra Reno spoločnosti
Viega k temperovaniu plôch možno
modernizáciu previesť jednoduchšie,
čisto a pritom rýchlo.
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
40
š t ý l d o mu a b y t u
Najväčší slovenský
výrobca slnečných
kolektorov spoločnosť
THERMO/SOLAR
zo Žiaru nad Hronom
ponúka na prípravu
teplej vody cenovo
a výkonovo
optimalizované
solárne zostavy
s dvomi kolektormi
a s 200-litrovým
zásobníkom, bez montáže
za cca 2 400 €. Tieto sú
určené pre rodinný dom
s 2–3 osobami. Pre väčšie
4–5-členné rodiny sú
vhodné solárne zostavy
s tromi kolektormi
a 300-litrovým
zásobníkom, bez montáže
v cene cca 3 000 €.
Takéto solárne zostavy
ušetria majiteľovi
cca 60 až 70 % z ročnej
spotreby energie
na prípravu teplej vody.
Pri solárnej podpore vykurovania je
už nevyhnutné zhotoviť projekt, ktorý
zohľadní tepelné straty budovy a typ
vykurovacieho systému. Ak sú v budove
vysoké straty tepla, tak solárna pod-
pora vykurovania nie je ekonomicky
výhodná a budovu treba najskôr zatep-
liť. Efektívnosť solárnej podpory vyku-
rovania výrazne zvýšia nízkoteplotné
vykurovacie systémy (podlahové, ste-
nové). Pre kolektory ideálny je ohrev
bazéna v ktorom sa zúžitkujú letné
prebytky solárneho tepla a zároveň sa
spríjemní a predĺži kúpacia sezóna.
Investovať do úspor energií je jeden
z najlepších a najistejších spôsobov
zhodnotenia peňazí. Dôležitá je však
kvalita, hlavne dlhovekosť solárneho
zariadenia.
Dlhá životnosť solárneho systému je
základným predpokladom jeho ekono-
mickej efektívnosti. Spočítali sme, že
ak solárny systém so 6 m
2
slnečných
kolektorov ušetrí svojmu majiteľovi
v porovnaní s elektrickým bojlerom
v prvom roku využívania 300 EUR, tak
pri 3% ročnom raste cien energií ušetrí
jeho majiteľ za 30 rokov využívania
na nákladoch za energie 14 013 EUR
a v prípade 5% rastu až 20 113 EUR.
Pri cene okolo 3 000 EUR za kom-
pletný solárny systém (bez montáže)
sa svojmu majiteľovi niekoľkonásobne
vráti a to aj bez štátnej dotácie. Iba
málo výrobcov slnečných kolektorov
na svete sa však môže preukázať
v praxi overenou 30-ročnou životnos-
ťou svojich výrobkov.
Slnečné kolektory
sa oplatia aj bez dotácie
THERMO/SOLAR Žiar, s. r. o.
Na vartičke 14
965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/601 60 80-84
E-mail: obchod@thermosolar.sk
www.thermosolar.sk
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
Tepelné čerpadlá Zubadan sa v praxi osvedčili
výbornými prevádzkovými vlastnosťami,
spoľahlivosťou a vysokým vykurovacím výkonom
aj pri veľmi nízkych teplotách. Celkovo je
na Slovensku v prevádzke viac ako 400 tepelných
čerpadiel Zubadan. Jednotky Zubadan sa inštalujú
nielen v rodinných domoch, ale aj v občianskej
výstavbe a priemyselných objektoch.
Tepelné čerpadlá Zubadan
potvrdzujú svoje výnimočné prevádzkové vlastnosti
Pri inštalácii v rodinných domoch sa
vonkajšie jednotky Zubadan zapájajú v sys-
téme vzduch – voda s použitím vnútorného
modulu Ecodan. Vnútorný modul obsahuje
všetky potrebné komponenty pre vykurova-
nie vrátane vstavaného antikorového zásob-
níka teplej vody. Z praktického hľadiska
nie je teda potrebný žiadny ďalší priestor
pre technológiu. Veľa rodinných domov sa
vďaka takémuto spôsobu vykurovania stalo
nezávislými od fosílnych palív a dosahuje
veľmi nízke prevádzkové náklady. Napr. v RD
pri Brezne klesli po inštalácií TČ Zubadan
prevádzkové náklady na 1/3 pôvodných
nákladov. Hlavným predpokladom úspory je
nízkoteplotný systém s podlahovým vyku-
rovaním.
V komerčnej sfére sa tepelné čerpadlá
Zubadan v zapojení vzduch-vzduch tešia
čoraz väčšej popularite a to hlavne pri rie-
šení vykurovania a chladenia nebytových
priestorov jedným zariadením. V takomto
prípade sa jednotky Zubadan zapájajú
s príslušnou klimatizačnou jednotkou. Pre
mnoho administratívnych budov je takýto
systém jediným zdrojom vykurovania a chla-
denia. Typickým príkladom takejto inštalácie
je administratívna budova v Poprade, kde
zariadenia spoľahlivo pracovali aj pod -25 °C.
Ročné prevádzkové náklady pre celoročné
vykurovanie a intenzívne chladenie vzhľa-
dom k veľkému preskleniu a ploche podla-
žia vo výmere cca 300 m2, predstavovali
približne 1 000 €. Veľmi rýchlu návratnosť
dosahujú tep. čerpadlá tam, kde bol ako
pôvodný zdroj používaný elektrokotol.
V kostole v Považskej Bystrici takto klesli
náklady za elektrinu o viac ako 2/3. Ďalšie
inštalácie takýchto systémov sú napríklad
v Dunajskej Strede , Komárne, Košiciach.
Po rokoch prevádzky sa potvrdili nízke
prevádzkové náklady a vysoký komfort pre-
vádzky takýchto systémov.
Takýto systém vykurovania je prevádz-
kovo veľmi efektívny a dynamický, vzhľadom
k tomu, že ide o teplovzdušné vykurovanie
a chladenie. Prevádzkovateľ ocení tieto
výhody hlavne pri prerušovanej prevádzke
a opätovnej požiadavke na dosiahnutie
požadovanej teploty v priestore. Tieto sys-
témy sú obzvlášť vhodné pre budovy ako
fitnescentrá, sklady, športové haly, kostoly,
autoservisy atď.
Z
u
b
a
d
a
n
 

 
S
y
s
t
é
m

p
r
e

v
y
k
u
r
o
v
a
n
i
e

a
 
c
h
l
a
d
e
n
i
e

v
a
š
i
c
h

p
r
i
e
s
t
o
r
o
v
BKB Centrum
BKB-Centrum, 930 12 Ohrady 254/19
Tel: 031-5585 307, Fax: 031-5585 307, Mobil: 0908 814 811
E-Mail: kocsis@bkb.sk, info@bkb.sk
www: www.bkb.sk
K
Ú
R
E
N
I
E
P
L
Y
N
V
O
D
A
R
E
V
Í
Z
I
E
PREDAJ A MONTÁ
vykurovacia technika
solárna technika
rozvody vody
kanalizácia
plynofikácia
zdravotechnika
zavlaovacia technika
podlahové kúrenie
stenové kúrenie
REVÍZIA
plynové zariadenia
prípojky
plynofikácia budov
SERVIS
plynové kotly
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie
44
š t ý l d o mu a b y t u
Podlahové káblové vykurovanie Raychem šíri teplo od podlahy. Preto môžeme
mať v izbe o cca 2–3 °C nižšiu teplotu pri zachovaní príjemného komfortu.
Táto nižšia teplota nám prinesie o cca. 15 % nižšie prevádzkové náklady
v porovnaní s inými vykurovacími systémami.
Systém je regulovaný inteligentnými
termostatmi, ktoré zabezpečujú teplo
vtedy keď ho presne potrebujete a keď
je nastavená v týždennom programe.
Úžitky pre klienta
ì Úspora energií…
ì Príjemný pocit tepla…
ì Bez údržbový systém…
ì Elegantný a moderný dizajn…
ì Bezpečný a spoľahlivý systém…
ì Jednoduché nastavenie ovládania…
ì Komplexný systém od renomovanej spo-
ločnosti…
Teplá dlažba do kúpeľni, kuchýň…
Nie je nič príjemnejšie ako stupiť bosou
nohou na príjemne teplú dlažbu v domove,
alebo v hotely. To zabezpečí extrémne
tenká vykurovacia rohož s elektronickým
a programovateľným termostatom – systém
Raychem.
Úžitky pre klienta
ì Hrejivé prebudenie…
ì Neviditeľný komfort…
ì Zvyšujeme životnú úroveň za min. inves-
tíciu…
ì Netreba utierať dlažbu po kúpaní, vyschne
sama…
ì Je vhodná pre každú novú, alebo renovo-
vanú kúpeľňu v dome, alebo v hoteli…
ì Komplexný systém od renomovanej spo-
ločnosti…
Ochrana vjazdov do garáží, schodov
a chodníkov systémom Raychem
Systém Raychem stráži bezpečnosť von-
kajších plôch plne automaticky 24 hodín
denne v priebehu celého roku. Už pri
dopade prvej vločky snehu systém rozpozná
nebezpečenstvo a začína plochy chrániť.
Úžitky pre klienta
ì Predchádza úrazom…
ì Bezúdržbový systém…
ì Nízke prevádzkové náklady…
ì Moderný systém hodný 21. storočia…
ì Bezpečné plochy bez ľadu a snehu…
ì Bezprácny systém, všetko sa riadi auto-
maticky…
ì Komplexný systém od renomovanej spo-
ločnosti…
Ochrana odkvapov pred snehom
a nebezpečnými cencúľmi
Komplexný systém Raychem s elektrickým
vykurovacím káblom predstavuje v zimných
podmienkach spoľahlivú ochranu pred
poškodením ľadom a snehom.
Umožňuje hladký odtok vody a roztápa-
júceho sa snehu a ľadu. Súčasne zamedzuje
vzniku nebezpečných ľadových cencúľov
a previsov. Chráni strešné krytiny, odkvapy
a odtokové trubky pred zhromažďovaním
snehu a pôsobeniu zamŕzajúcej vody.
Úžitky pre klienta
ì Chránime budovy a ľudí…
ì Systém nevyžaduje žiadnu údržbu…
ì Nízku spotrebu zabezpečuje automatická
regulácia…
ì Udržuje voľné cesty pre roztápajúci sa
sneh a ľad…
ì Nehrozí nebezpečenstvo zaplnenie odkva-
pov ľadom a vznik cencúľov…
ì Komplexný systém od renomovanej spo-
ločnosti…
Ochrana potrubia pred zamrznutím
Voda potečie i v mínusových teplo-
tách – domy, kancelárie, fabriky. Chránime
potrubie pred poškodením a tým predchá-
dzame opravám.
Úžitky pre klienta
ì Úsporná prevádzka…
ì Jednoduchá a rýchla inštalácia…
ì Spoľahlivosť preverená dlhoročnou pra-
xou…
ì Možnosť inštalácie vo vnútri aj na vonkaj-
šej strane trubky …
ì Samoregulačné káble v mnohých prípa-
doch nevyžadujú termostat …
ì Komplexný systém od renomovanej spo-
ločnosti…
Udržiavanie teplej vody v potrubí
domov a panelákových stúpačkách,…
Teplá voda v kohútiku vodovodu zvyšuje
komfort bývania a navyše šetrí prevádzkové
náklady v porovnaní s cirkuláciou vody
sekundárnym rozvodom pomocou čerpadla.
Inteligentné podlahové vykurovanie
a ochranné systémy Raychem
Bratislava: 0948/520 173 
Záhorie: 0948/393 521 
Západoslovenský kraj: 0948/521 397 
Stredoslovenský kraj: 0948/ 521 395 
Východoslovenský kraj: 0948/521 394
www.RaychemPodlahoveKurenie.sk
STACHEMA Bratislava, a. s.
900 41 Rovinka 411
tel.: +421/2/45 98 55 00-2 | fax: +421/2/45 98 53 19
e-mail: sbv@stachema.sk
Zvyšovaním nákladov na
energie mnahí z nás h|adajĎ
|acnejĄie zdraje vykuravania.
Jednau z maĜnastí náhrady je
vykuravanie drevam, briketami
a pe|etkami, pauĜitím krbavĘch
kach|í, sparákav a krbavĘch
v|aĜiek.
VŢ ºŊĐaº(cº|| je (a |(|u c|(c.º|Ė r(cŘº|.c (c/||Đ(Ŕc| d(u|c.
aŢ .]|c|c.e(ĥ Đ| uŘ |ac||ĥ. ºpc(Ć|c.. |c||c. a|e|c |(|c.Ŕc| |ac||ĥ cd
(e(crc.a(Ŕc| .Ŕ(c|cc.. ||c(Ė dcºa|ujŊ ŊĐ|((cºņ .]ºc|c ce/ /O º
aŢ/|cŘe(|e ºpa|ĥ( .]|c.uje red/|(Ć(cd(Ŕr (c(rĆr. Oĸ|eŘ||Ė je ujaº(|ņ
º| cĐa|Ć.a(|a (a d|/aj( |(|e||c(Ė rcde|] rajŊ p(|e/c( (a c|eIJì. .eį|cºņ
.]|u(c.a(Ė|c p(|eº|c(u aŢ ce(u. )e dĸ|eŘ||Ė. a|] º|e .]|(a(Ŕ d(u|
ºpc|(e||Đa |upc.a|| .Ţ p(edaj(| ºŢ cd|c((e /da|(Ŕr pe(ºc(Ć|cr. ||c(Ŕ
.Ćr pc(adĥ aŢ.|e pc(Ŋ|(uņ ºpc|(e||Đ pcdįa .aŃ|c| p(edº|Ć.. pcŘ|ada.|e|
aŢ |a|. a|] ºpĮIJa| pa(are|(e da(Ė|c p(|eº|c(u. |de |ude pcuŘĥ.a(Ŕ.
)ed(cu /Ţ|(ad|Đ(Ŕc| ºpc|cĐ(cº|ĥ /ac|e(ajŊc|c| ºa uŘ .|ac a|c 2O (c|c.
p(edajcr |Ŕc||c .Ŕ(c||c. je aj ºpc|cĐ(cºņ ||\E|US /c ă|||(]. VŃe||]
u.ede(Ė ºpc|(e||Đe º| rĸŘe|e /a|Ŋp|ņ p(|arc .ŢĐa(cra(|e|cc| ||\E|US
.Ţ ă|||(e. RuŘcr|e(|u. B(a||º|a.e a|e|c T(e(Đĥ(e. ||eŘ .Ţ |(a(c||ºc.Ŕc|
p(e.Ćd/|ac| .ŢP(|e.|d/|. PŊc|c.e a |a(||(e. A| (erĆ|e pc(u|e Ř|ad(e
/Ţ|Ŕc||c r|eº|. c|(Ćņ|e ºa (a Ńpec|a||/c.a(Ė c|c|cd] ºc Ře|e/|a(º|.cr
a dcrĆc|r| pc|(e|ar|. ||c(Ė /Ćºc|uje .eį|cc|c|cd ||\E|US
a|e|c p(cº|(ed(ĥc|.cr e|e||(c(|c|Ė|c c|c|cdu WWW.||(e|uº.º|.
Pod|a öoho vyberáme?
PotreboĘ vĘkoo
\ee/|º|uje u(|.e(/Ć|(e p(a.|d|c p(e .ŔpcĐe| .Ŕ|c(u /a(|ade(|a (a
.]|u(c.a(|e. VŔ|c( /Ć.|ºĥ cd p|cc|] p(|eº|c(u aŢje|c /a|ep|e(|a.
\ap(ĥ||ad jed(a |w| ºa (c.(Ć 8oO |ca|/|. Đc /(are(Ć p(||||Ř(e
5OŢw/Ţr
3
.
Prík|ad: Pri miestnasti 150m
3
, /10x6x2,5m/ bude p|atiĈ 150m x 50
w= 7500w a|eba 7,5kw. ha vyhriatie danej miestnasti sĎ patrebné
kach|e svĘkanam 7 ŋ 8kw. ¥ĘhrevnasĈ ŋ je uva|nené tep|a vzniknuté
spá|ením 1 kg pa|iva. 0ím väcĄia hustata pa|iva, tĘm d|hĄie harí. Preta
je ideá|ne pa|iva tvrdé dreva /dub, buk/
8eg0|ác|a kach|í
Pr|mároy vzd0ch - pcd (cŃ|cr. je|c c|.c(e(|e je pc|(e|(Ė p(|
pcd|u(c.a(ĥ (a p(ĥº|up ./duc|u. pc 8 r|(Ŋ|ac| pc (c/|c(e(ĥ je rcŘ(Ė
|c u/a.(|eņ.
$ek0odároy vzd0ch - |de dc º||e( c|(|º|a aŢ º|ŊŘ| |Ţ dcpĆ|e(|u
(eºpĆ|e(Ŕc| p|](c. - ruºĥ |]ņ c|.c(e(Ŕ. a|] ºpaįc.acĥ p(cceº
p(e||e|a| dc |c(ca.
Terc|á|oy vzd0ch - º|ŊŘ| p(e pc|]| ./duc|u /Ţ.(Ŋ|c((ej º|(a(] º||a
(a d.|e(|ac| c|(|º|a.
0dpc(ŊĐa ºa. a|] |c| c|.c(e(Ŕ.
A|] ºpc|(e||Đ dc|(e |u(cc.a| aŢºpĮIJa| pcŘadc.a(Ė pa(are|(e je (u|(Ė.
• p(a.|de|(e Đ|º||ņ º||c.
• p(a.|de|(e Đ|º||ņ |crĥ(.
• p(a.|de|(e Đ|º||ņ (cŃ|.
• dcd(Ř|a.aņ pc|](] /Ţ(Ć.cdu (a c|º|u|u.
• .]|u(c.aņ p(edpĥºa(Ŕr pa||.cr /ºuc|Ŕr/.
10 dobrĘch rád
• |upuj|e .Ŕ(c|c|. ||c(Ŕ ºa .Ćr pĆĐ| aŢ je|c uŘ|||c.Ė .|aº|(cº||
ºpĮIJajŊ .aŃe p(edº|a.].
• A| .Ćr (|eĐc (|e je /(c/ur||eį(Ė.pc(aē|e ºa - p(edĥde|e º||ara(|u.
• PcuŘĥ.aj|e |e( ºuc|Ė pa||.c. pa||.c ºŢc|ºa|cr .cd] |(e.]ºuŃe(Ėì
u|e(Ć (a .Ŕ|c(e .ĆŃ|c /a(|ade(|a.
• Za(|ade(|e / |ac||e.ºpc(Ć|.|(|c.Ć .|cŘ|a / ud(Řuj|e .Ţ Đ|º|c|e
aŢŊd(Ř|e .e(uj|e /(aĐ(Ŋ pc/c((cºņ.
• |crĥ(. ||c(Ŕ je |Ţ /a(|ade(|u p(|pcje(Ŕ ruºĥ |]ņ .Řd] p(|e|eŘ(e
.cį(Ŕ. p(e c|(|u|Ćc|u ./duc|u 'O0BR\ TAH' aŢp(a.|de|(e (e.ĥ/c.a(Ŕ.
• Za|ep|||e º.cj p(ĥ|]|c| (eºp. .]|u(c.a(Ŕ p(|eº|c(. p(e|cŘe .Ńe||]
Ŋdaje aŢ |ec|(|c|Ė pcdr|e(|] p|a||a p(e (c(rcu u/a|.c(e(Ŕ
p(|eº|c(.
• P(ed |(Ń|a|Ćc|cu º| p(eĐĥ|aj|e dĸ||ad(e (Ć.cd (a c|º|u|u
aŢ|(Ń|a|Ćc|u. |(Ń|a|Ćc|u /a(|ade(|a /.e(|e cd|c((ĥ|c.|.
• ZĆpa||] aŢ|(Ė p(cº|(|ed|] ºŊ.|º|ace ºŢpcd|u(c.a(ĥr Đ| u.Ćd/a(ĥr
/a(|ade(ĥ dc c|cdu (epa|(|a dc (Ŋ| deņcr şşş
• PcuŘĥ.aj|e p(ĥº|uŃe(º|.c aŢ dcp|(|] (a ra(|pu|Ćc|u - uįa|Đĥ|e º|
p(Ćcu aŢº|(ĆŃ|||e ./|įad .]|u(c.a(Ŕc| p(|eº|c(c..
• A| (|eĐc (eºpĮIJa .aŃe p(edº|a.] - p(ĥē|e. pc(adĥre .Ćr. (Ćjdere
(aj|epŃ|e (|eŃe(|e p(c||Ėru.
¯ P(epcĐe| je c(|e(|aĐ(Ŕ. (a Ń|a(da(d(Ŕ (e/a|ep|e(Ŕ (cd|((Ŕ dcr ºŢ18O r
2
c|]|(ej p|cc|].
Ako oaj|acoejĄ|e kĎr|Ĉ ? *
0r0h pa||va
0r|eotaöoá roöoá
spotreba
8oöoé oák|ady oa
kĎreo|e
£|ektr|oa - ak0m0|aöoé apr|amo
vĘhrevoé
..º `o´´´ ·.' !'´´ `´´´ E
P|yo ..º `´´´ º
3
!`´´ !4´´ E
0h||e ..º ¯ º o |. o´´ !´´´ E
£|ektr|oa - tepe|oé öerpad|o ..º ¯´´´ ·.' '´´ o´´ E
0revo ..º !´ º
3
4´´o´´ E
...ako j e dobr e v t eple...
ZZZNLQHNXVVN
zdravé bývanie a teplo domova
vykurovanie – komíny
Keďže montáž komínového systému by mala byť v súčasnosti i budúcnosti
samozrejmosťou, firma STADREKO – výrobca zámkovej dlažby,
šalovacích tvárnic a stropných systémov – ponúka stavebníkom
najlacnejší komínový systém.
Firma STADREKO vznikla v roku
1991, kedy začala s výrobou škvarobe-
tónových tvárnic. V roku 2003 sa firma
transformovala na STADREKO, s. r. o.,
a premiestnila sa do nových priesto-
rov, kde začala vyrábať aj šalovacie
debniace tvárnice. Vzhľadom na dopyt
aj po iných betónových výrobkoch sa
v roku 2008 vo firme rozšíril výrobný
sortiment o zámkovú dlažbu rôznych
tvarov a následne aj o certifikované
komínové systémy so šamotovými vlož-
kami rôznych priemerov.
V súčasnosti vyrába aj montovaný
železobetónový stropný systém, ktorý
pozostáva zo stropných nosníkov
a betónových stropných vložiek.
Komínový systém STADREKO zaru-
čuje bezpečné odvádzanie spalín, ktoré
vznikajú pri horení. Hlavnou funkciou
komína je vytvoriť optimálny ťah pre
horenie a odvedenie dymových splodín
z budovy. Hladké steny šamotových
tvaroviek spĺňajú tieto požiadavky, čiže
podporujú a vytvárajú výborný ťah
komína. Má dokonalé tepelnoizolačné
vlastnosti, výborné odvetranie izolácie,
vysokú kvalitu šamotových vložiek,
ktorá zaručuje odolnosť proti vlhkosti,
korózii a vyhoreniu.
Firma STADREKO ponúka komíny
v rôznych vyhotoveniach s priemerom
160, 180, 200 mm, ktoré uspokoja
zákazníka technickými parametrami,
kvalitou, jednoduchou výstavbou
a výbornou cenou. Komínovým sys-
témom STADREKO možno vykurovať
akýmkoľvek typom paliva – pevným,
kvapalným, plynným.
V ponuke sú celé zostavy komínov
rôznych výšok, jednokomínové aj
dvojkomínové, ktoré sa dajú ľubo-
voľne skombinovať. Zostava sa skladá
z komínových tvárnic, šamotových
vložiek, pripojenia sopúcha v uhloch
90 ° (ku kotlu na pevné palivo) alebo
45 ° (ku kozubovej vložke), tvarovky
na čistenie plechových dvierok, lepidla
na šamot, krycej betónovej dosky,
antikorového kónusu so strieškou
a izolácie perlit alebo minerálnej vaty.
Ponuka obsahuje aj nadstrešné okrasné
segmenty, ktoré svojim vzhľadom imi-
tujú tehlu. Montáž komína je rýchla
a jednoduchá.
Pri kúpe ľubovoľnej zostavy komí-
nového systému firma STADREKO
zabezpečí dopravu po celom Slovensku.
V porovnaní s inými komínovými sys-
témami ponúka veľmi zaujímavé ceny,
čo určite poteší hlavne malých staveb-
níkov.
Pohodlné a kvalitné riešenie
za dobrú cenu
ponúka certifikovaný komínový systém
Chcete žiť v zdravom prostredí
a v spokojnosti?
www.STADREKO.SK
Komínový systém STADREKO
je vhodný pre všetky druhy paliva
– pevné, kvapalné a plynné
q dokonalé tepelnoizolačné vlastnosti
q výborné odvetrania izolácie
q vysoká kvalita šamotových
vložiek
q vhodný pre všetky druhy palív
q rýchla a úsporná montáž
q dobrá cena
q doprava na miesto určenia
Kontakt: tel.: 0908/111 696, 043/538 13 07, e-mail: stradreko@stadreko.sk, www.stadreko.sk
komín 8 m
priem. 200
492 €
komín 8 m
priem. 160
446 €
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
48
š t ý l d o mu a b y t u
Stavať ekologicky je
najmä v súčasnosti,
keď sa čoraz častejšie
zvyšujú ceny všetkých
druhov energie, naozaj
trendy. Bez ohľadu na
to, zaberajú v ostatných
rokoch významné
miesto v architektúre
rodinných domov
ekologické, či
nízkoenergetické domy,
ktoré prinášajú nielen
úsporu energie, ale
aj „nové“ netradičné
materiály, ako napr.
hlina, drevo, slama,
tehly z nepálenej
hliny, či recyklované,
resp. materiály
z obnoviteľných zdrojov.
Ich využívanie, plus
šetrenie energiou
a ochrana životného
prostredia sú
aktuálnymi trendmi,
ktoré už dnes smerujú
k ekologickému bývaniu
budúcnosti.
výrobu elektrickej energie aj
iné zariadenia, ako je kotol, t. j.
zariadenie, ktorého zdrojom
je okolité prostredie – slnko,
voda, zem a vzduch. Základom
NED je využívanie energií aj
iným spôsobom, ako je kla-
sické vykurovanie, a ich súčas-
ťou zvyknú byť napr. tepelné
čerpadlo na vykurovanie,
solárne panely na ohrev vody,
tepelnoizolačné trojsklá, foto-
voltaické články na výrobu
elektriny atď. Výstavba týchto
domov sa preto tiež zvykne oriento-
vať podľa svetových strán, aby sa čo
najvhodnejšie využili tepelné zisky
zo slnečných lúčov a zamedzilo sa
stratám zo severnej strany. Táto orien-
tácia nie je podmienkou, ale predo-
všetkým výhodou, k tomu treba prirá-
tať umiestnenie domu aj s ohľadom na
miestnu klímu, terén a vegetáciu, ale
tiež využitie slnečnej energie pomocou
pasívnych solárnych prvkov a systé-
mov, ako sú veľké južne orientované
okná, zimné záhrady, stenové systémy,
premenlivá proti slnečná ochrana
bývanie
v nízkoenergetických
domoch
Ekologické
Nízkoenergetický
dom (NED) sa pre-
zentuje optimálnym
obytným komfortom,
kvalitou stavebných
konštrukcií, energe-
tickou a finančnou
úspornosťou a ochra-
nou životného pros-
tredia. To znamená,
že umiestnením
na pozemku, pou-
žitými materiálmi,
spôsobom výstavby
a vykurovacím systé-
mom sa minimalizujú
prevádzkové náklady,
ako aj nepriaznivý
vplyv na životné
prostredie. NED vyu-
žíva na výrobu tepla,
ohrev vody, príp.
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
49
š t ý l d o mu a b y t u
a letná tepelná ochrana proti prehrie-
vaniu domu. Podľa odborníkov je NED
úsporným domom, ktorý má ročnú
spotrebu tepla na vykurovanie pod
50 kWh na meter štvorcový, napr. pri
rozlohe 100 m
2
to ročne predstavuje
maximálne 5 tisíc kWh. Takú nízku
spotrebu energie je
možné dosiah-
nuť už kvalit-
ným návrhom
budovy, ktorá
musí byť
dobre tepelne
izolovaná,
počnúc ste-
nami, strechou
a podlahami
a končiac oknami
s minimálnou
priepustnosťou.
Pre porovnanie,
priemerný rodinný
dom spotrebuje
za rok asi 20 tisíc
kWh energie, ktorá je
potrebná na pokrytie elek-
triny a tepla. Investícia do stavby NED
je však asi o 15 % vyššia ako do kla-
sického domu. Hoci NED šetrí energiu
a náklady na vykurovanie, nešetrí
na pohodlí obyvateľov. Vzhľadom
na dobrú izoláciu sú steny všetkých
priestorov rovnako teplé, čo podstatne
prispieva k vysokej úrovni komfortu
bývania. Rovnako neobťažuje vysuše-
ným vzduchom a horúcimi vykurova-
cími telesami, veľmi dôle-
žitými prvkami NED
sú totiž izolácie
a vetranie.
Použitím kva-
litnej izolácie
je možné eli-
minovať vplyv
tzv. tepelných
mostov, kadiaľ
obvykle uniká
z domu teplo
a vznikajú zbytočné
tepelné straty. Ide
najmä o prechody
medzi oknom a ste-
nou, dverami a stenou,
strechou a stenou,
napojenie prahov, para-
petov a pod. Aby sa znížili
tepelné straty treba tiež zaistiť
maximálnu vzduchotesnosť domu,
ale aj správne vetranie. Vetrať otvo-
reným oknom je ale nehospodárne,
kvôli zbytočne unikajúcemu teplu.
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
50
š t ý l d o mu a b y t u
Riešením je využitie tzv. rekuperačnej
jednotky, spojením 2 v 1, teda vetrania
a vykurovania. Vetranie s rekuperáciou
tepla ovplyvňuje predovšetkým dobrú
kvalitu vnútorného ovzdušia a úsporu
energie. V NED sa tak najmenej 75 %
z odpadového vzduchu získa späť cez
výmenník tepla. Rekuperácia je vlastne
možnosť ako mať v dome vždy čerstvý
vzduch a pritom najmenšiu stratu
energií, pričom jej princíp je v odo-
vzdávaní tepla jednoduchou výmenou
medzi odpadovým a privádzaným
vzduchom tak, že sa nezmiešajú.
To znamená, že prívod a odvádzanie
vzduchu má samostatné potrubie,
ktoré prechádza cez doskový výmenník
tepla, prípadne sa využíva systém rúra
v rúre. Potrubie je možné viesť v zemi,
čím sa systém stáva ešte viac efektív-
nejší. Pre nízkoenergetické domy sú
tiež samozrejmosťou vysoko účinné
a šetriace spotrebiče, ako chladnička,
mraznička, sporák, práčka a svietidlá,
ako aj šetrenie energie pomocou cen-
trálneho vypínača energie, napr. pri
odchode z domu. Vypínač je nainštalo-
vaný tak, že nechá v chode iba chlad-
ničku s mrazničkou a tepelné čerpadlo,
potrebné na ohrev vody a vykurovanie,
príp. iné zariadenia.
Pasívne bývanie
Stačí si predstaviť tie najväčšie nároky
na pohodu bývania, teda príjemnú tep-
lotu v zime i v lete, žiadne teplotné roz-
diely medzi stenami a ovzduším, stály
pocit čerstvého vzduchu, ale bez prie-
vanu a ako čerešničku na torte peknú
kôpku peňazí za ušetrené vykurovanie
v zime a nepotrebné ochladzovanie
v lete. Táto predstava je vlastne realitou
v podobe vylepšených nízkoenergetic-
kých, teda pasívnych domov. Po celý rok
zabezpečujú príjemné vnútorné prostre-
die, bez použitia klasického vykurova-
cieho systému a oproti bežným domom
spotrebujú o 85 až 90 percent menej
energie (na vykurovanie za rok na 1 m
2

obytnej plochy spotrebujú 15 kWh).
Vďaka vzduchotesnému obalu domu,
bez tepelných mostov a neustáleho
vetrania zostávajú suché a bez neporu-
šenej konštrukcie. Názov „pasívny dom“
vychádza z princípu využívania pasívnych
tepelných ziskov v dome. Ide o externé
zisky zo slnečného žiarenia, ktoré
prechádzajú cez okná a interné zisky
z tepla, ktoré vyžarujú obyvatelia domu
a spotrebiče. Pasívny dom má veľmi
kvalitné tepelné izolácie, a tak tieto
zisky neunikajú von a väčšinou postačia
na zabezpečenie vnútornej teploty po
vykurovacej sezóne. Hlavným princípom
pasívneho domu je optimalizácia zák-
ladných prvkov, akými sú tvar budovy,
orientácia na svetové strany, obvodové
steny, výplne otvorov, ventilačný sys-
tém. Optimalizáciu týchto prvkov je
možné dosiahnuť stav, keď pasívny dom
nepotrebuje konvenčný vykurovací sys-
tém. Ďalším princípom je minimalizova-
nie tepelných strát, ktoré sa prestupom
dajú redukovať kvalitnejšou izoláciou
obvodových stien a výplňou otvorov
a straty ventiláciou zasa pomocou vzdu-
chotesného uzatvorenia budovy. Na kva-
V architektúre sa opäť začal používať tradičný materiál drevo, vyznačujúci sa výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami.
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
51
š t ý l d o mu a b y t u
litu vnútorného prostredia však má
zásadný vplyv čerstvý vzduch. Na distri-
búciu čerstvého vzduchu a tepla sa pou-
žíva vnútorné vetranie s inštalovanou
jednotkou pre spätné získavanie tepla
z odpadového vzduchu (rekuperáciou)
a inštalovaným prídavným zariadením na
ohrev čerstvého vzduchu v období veľmi
nízkych vonkajších teplôt. Na vykúrenie
miestnosti s plochou 20 m
2
si potom
pasívny dom vystačí s príkonom 200 W,
ktorý zodpovedá dvom 100 W žiarov-
kám.
Moderné a ekologické
materiály
V architektúre sa opäť začal použí-
vať tradičný materiál drevo, či už ide
o drevené fasády, interiérové prvky,
vonkajšie terasy alebo nosnú konštruk-
ciu stavieb a je hlavným stavebným
materiálom pri nízkoenergetických,
resp. pasívnych domoch a drevostav-
bách. Drevostavby sú NED s výbor-
nými tepelnoizolačnými vlastnosťami,
na vykurovanie ktorých sa spotrebuje
až o 30 % menej energie ako pri
vykurovaní klasického murovaného
domu. Drevo je skvelý tepelný izolant,
v lete v dome udržiava chlad a v zime
zasa teplo, reguluje vlhkosť, tzn. že
„dýcha“. Steny vlhkosť buď absorbujú,
alebo naopak uvoľňujú, v závislosti
na okolitých podmienkach. Drevo sa
tiež nenabíja statickou elektrinou,
a tak sa v miestnostiach nevíri prach,
všeobecne vytvára útulnú, zdravú
atmosféru bývania a zároveň človeka
posúva k návratu k prírode. V súčas-
nosti začína drevu robiť „spoločnosť“
aj ďalší prírodný materiál – hlina, ako
ekologický, zdravotne neškodný a ľahko
dostupný prírodný materiál. Hlinené
domy, s hrubými múrmi pôsobia harmo-
nicky upokojujúco, postavené z nepá-
lených hlinených tehál, pričom by hlina
mala ideálne obsahovať 20 % ílu, 45 %
piesku a zvyšok jemnejší štrk a prach.
Vzhľadom na to, že nepálená tehla má
menšiu pevnosť ako pálená, vhodná
je skôr ako výplňové murivo, napr.
pri drevostavbách. Nepálená hlina má
vysokú životnosť (aj 100 rokov), ktorá
sa úmerne predlžuje i vzhľadom na
nové, veľmi kvalitné stavebné materiály.
Pri nepálených tehlách je energetická
náročnosť výrazne nižšia ako pri klasic-
kých stavebných materiáloch, pretože
pri stavbe z nich sa spotrebuje 25 až
40-krát menej energie. Moderné ekolo-
gické stavebné materiály teda vznikajú
z prírodných surovín a takou techno-
lógiou výroby, ktorá je ohľaduplná
k životnému prostrediu. Patrí k nim aj
biely pórobetón, často využívaný práve
na stavbu nízkoenergetických domov,
v ktorých prispieva k tvorbe optimálnej
vnútornej mikroklímy. Pórobetón pri-
rodzene reguluje vlhkosť vzduchu tým,
že čiastočne absorbuje veľmi vysokú
vlhkosť v interiéri a zároveň ju uvoľňuje
späť do vysušeného vzduchu. Pritom
na stenách nedochádza ku kondenzácii
vodnej pary, ktorá je zvyčajne základom
tvorenia plesní. Biely pórobetón je
ekologický stavebný materiál z prírod-
ných surovín. Vápenec, kremičitý piesok
a voda sa v presných formách pre-
miešavajú s minimálnym množstvom
(okolo 1 promile) hliníkového prášku,
zásluhou ktorého sa v zmesi chemic-
kou reakciou vytvoria miniatúrne póry,
ktoré sa naplnia vzduchom, čím póro-
betón nadobúda svoje charakteristické
vlastnosti.
Ekologicky aj v interiéri
Hlina ako ekologický stavebný mate-
riál sa dá šikovne využiť aj pri úprave
interiéru, napr. na omietky, pokiaľ sa
vyrobí z ílovej hliny, s primiešaním
piesku a pridaním slamy či konope.
Samotnou hlinou by sme asi ťažko
dokázali omietať steny, pretože pri
schnutí dostáva trhliny a odpadáva
zo steny. Preto sa do zmesi pridáva
piesok s funkciou plniva a slama, resp.
konope zasa akejsi armovacej mriežky
proti vzniku trhlín v omietke. V níz-
koenergetických domoch sú väčšinou
vnútorné priečky vymurované z nepá-
lených tehál a omietnuté hlinenými
omietkami, ktoré sa tieňujú tzv. kazeí-
novými farbami, vyznačujúce sa dobrou
priepustnosťou vodných pár. Medzi naj-
obľúbenejšie interiérové materiály patrí
nesporne drevo, najmä tzv. termodrevo
sa už dlhodobo osvedčuje na vnútorné
obklady stien a stropov, na podlahy
i nábytok. Ide o drevo, ktoré prešlo
veľmi ekologickou a jednoduchou
zošľachťovacou úpravou, teda špeciál-
nym procesom tepelného spracovania
dreva, založeným na princípe využitia
pary a tepla. Podstatné je u neho
zlepšenie tepelnoizolačných vlastností,
zvýšená trvanlivosť a odolnosť, napr.
voči hnilobe a vode. Tepelne upravené
drevo má ušľachtilý vzhľad s hreji-
vými farebnými odtieňmi od okrovej
po hnedú, pričom platí, že čím vyššia
teplota, tým tmavšie drevo.
Ekomateriály a dizajn
nábytku
Široké uplatnenie v modernom inte-
riéri dnes nachádzajú také ekologické
materiály ako umelý kameň, sklo, sklo-
Umelý kameň je ekologický a vyznačuje sa vysokou pevnosťou a odolnosťou voči
mechanickému poškodeniu.
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
52
š t ý l d o mu a b y t u
napr. imitáciu granitu. V interiéri sa
tieto dosky využívajú ako konštrukčný
prvok v množstve architektonických
kompozícií. Dekorakryl zasa pred-
stavuje modernú alternatívu skla pri
výrobe nábytku, ktorý vyzerá štýlovo
a priam jedinečne. Ide o ekologicky
čistý materiál, ktorý neškodí zdra-
viu, a preto sa používa v obytných
priestoroch, kde vytvára komfortné
prostredie pre prácu i oddych.
Dekorakryl je číra alebo translu-
centná doska s matným, či lesklým
povrchom, ktorý býva jednovrstvový
zhotovený liatím, alebo viacvrstvový
vyrobený lisovaním a medzi jednotli-
vými vrstvami sú v akrylovom spojive
dekoratívne výplne, napr. kamienky či
rastliny. Vyrába sa v rôznych farbách,
rozmeroch i hrúbkach. Dekorakrylát,
špeciálny syntetický materiál z akry-
látových živíc, má oproti obyčajnému
sklu niekoľko výhod – je ľahší, pevnejší
a odolný voči teplotným výkyvom.
V interiérovom dizajne sa využíva
najmä na obklad stien, priečok, stĺpov,
stropov, na dizajnovú úpravu schodísk,
dverí, sprchovacích kútov, barových
pultov a veľmi štýlovo pôsobí aj na
nábytku.
Ekologický prístup sa začína uplat-
ňovať takmer všade, a inak tomu nie je
ani v nábytkárstve, preto sa odporúča
kryštalické dosky, alebo zmesi dreva
a PVC, resp. živice. Umelý kameň
sa okrem iného vyznačuje vysokou
pevnosťou, odolnosťou voči mecha-
nickému poškodeniu, je umývateľný
a prepúšťa paru. Výrobky z tohto
ekologického materiálu imitujú akýkoľ-
vek prírodný materiál reliéfnym vyho-
tovením a štruktúrou. V interiéri sa
využíva pri členení veľkých priestorov,
na kozuby a obklady stien i stropov.
Sklo sa zaraďuje medzi recyklovateľný
odpad a riadenou tepelnou expozí-
ciou počas tzv. sintrácie sa sklenená
drvina mení na kompaktný materiál.
Na výrobu sklokryštalických dosiek
sa používa sklo a piesok s definovaným
zložením a štruktúrou. Dosky sa dajú
aj kolorovať a kombináciami fareb-
ných komponentov možno vytvoriť
Ratanový nábytok
má elegantný dizajn a vhodne zapadne
do ľubovoľného priestoru.
Bambus je úplne ekologický materiál,
vyznačujúci sa materiálovou tvrdosťou
a vysokou odolnosťou.
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
53
š t ý l d o mu a b y t u
rôzna, napr. kartónové police udržia
rovnakú nosnosť ako drevený nábytok.
Na stoličke, či taburetke sa sedí nielen
pohodlne, ale aj bez rizika, lebo udržia
hmotnosť až do 150 kg. Samozrejme,
že to závisí od technologického
postupu pri výrobe toho ktorého kusu
sedacieho nábytku. Nábytok z kartónu
je ľahký, trvalý a vysoko variabilný,
čo mu zaručuje uplatnenie v každej
domácnosti, kde zmýšľajú ekologicky.
Mgr. Gabriela Sekerková
Foto: KKH, Drevodom Rajec, Kährs,
Evergreen, Lama, archív redakcie
voliť nábytok vyrobený zo starého,
alebo recyklovaného či prírodného
materiálu, napr. ratanu a bambusu.
Ratanový nábytok patrí v súčasnosti
k tým obľúbenejším variantom pri
zariaďovaní interiéru, ktorý môžeme
vďaka elegantnému dizajnu umiestniť
prakticky do všetkých miestností bytu
i domu. Vhodne zapadne do minima-
listicky, ale aj klasicky ladeného obyt-
ného priestoru, či už vo forme solitéru
alebo nábytkovej zostavy a dokáže
obohatiť obývaciu izbu, spálňu či zimnú
záhradu. Sedacie súpravy, kde je rata-
nový výplet kombinovaný s prírodnou
kožou, mohutne pôsobiace pohovky
alebo ratanom opletené stojaté lampy
sa už na pohľad zaraďujú do luxusu
s najvyššou kvalitou. Bambus je fantas-
tický ekologický materiál a na rozdiel
od pružného a ohybného ratanu, však
veľmi tvrdý, a teda aj menej ohybný.
Jedno však majú spoločné, ratanový
i bambusový nábytok vnáša do domác-
nosti závan prírody, harmónie i exotiky.
Podobne ako ratan, aj bambus sa dobre
kombinuje s inými druhmi nábytku
a vďaka vysokej odolnosti voči vlhkosti
vzduchu je vhodným nábytkom aj
do zimnej záhrady, kúpeľne či kuchyne.
Bambusové sedačky, kreslá, postele,
skrine, stoly, stoličky, či lavice však
prežijú nie jednu generáciu majiteľov,
a pritom sa nezničia. Zo štiepaného
bambusu sa napr. zhotovujú i výplne
do paravánov, tienidlá na lampy, rolety
na okná, žalúzie, rohože na obklady
stien, ale aj množstvo rôznych bytových
doplnkov. Bambusový nábytok sa zara-
ďuje do kategórie tzv. zeleného nábytku
práve preto, že sa pri jeho výrobe pou-
žívajú čisto prírodné materiály. Apropo,
bambus nie je drevina, hoci sa dizajnom
podobá na drevo, ale rastlina, rýchlo
dorastajúca až do 40m výšky, a preto
patrí k obnoviteľným zdrojom. Aj filo-
zofia nábytku z masívneho dreva sa
zakladá na ekológii. Moderný nábytok
z masívu má dve základné podoby, buď
jednoduché tvary v minimalistickom
duchu, alebo klasický dizajn s povr-
chovou úpravou imitujúci tak trendové
materiály a vzory. Výhodou masívneho
dreva je okrem ekologického charakteru
i zdravotná neškodnosť a vysoká kva-
lita. Nábytok z masívu pôsobí vkusne
a dizajnovo, má vynikajúce absorpčné
schopnosti, v miestnosti pomáha
udržať správnu vlhkosť a na dreve sa
neusadzujú baktérie ani prach. Masívne
drevo je jeden z najpevnejších materiá-
lov, vyznačujúci sa výbornou kvalitou
a dlhou životnosťou.
Inteligentnou, zdravou, originálnou
a ekologickou alternatívou je kartó-
nový nábytok. Keďže sa technológia
výroby stále posúva dopredu, je výni-
močný tým, že 70 % materiálu na jeho
výrobu je recyklovaných a zároveň
sa po vyrobení nábytku zaručuje jeho
99% recyklovateľnosť. Kartónový
nábytok je novým ekologickým prí-
nosom pre zdravý spôsob života a je
plne funkčný ako hociktorý iný druh
nábytku. Technológia jeho výroby
spočíva v lepení kartónového papiera,
pričom lepením viac vrstiev vzniká
pevná konštrukcia určitej hrúbky, ktorá
musí spĺňať určitú normu. Z kartónu
sa takto vyrábajú stoličky, jedálenské,
konferenčné i pracovné stoly, kreslá,
policové systémy, pohovky, skladacie
postele, vitríny, skrinky, taburetky
a pod. Pritom kartónový nábytok nie
je žiadne „béčko“, pretože znesie až
prekvapujúcu záťaž. Nosnosť je však
Nábytok z masívneho dreva môže byť
vyhotovený v minimalistickom duchu
alebo v klasickom dizajne.
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
54
š t ý l d o mu a b y t u
Ako jedna z prvých zaviedla
do svojho štandardu termovízne
meranie stavieb a meranie vzduchovej
neprievzdušnosti tzv. blower-door test,
aby dokázala ešte lepšie vyladiť zložité
detaily stavby a preukázať klientom
kvalitu vykonaného diela.
K uspokojeniu potrieb koncového
zákazníka ponúka firma Ecomodula
typové projekty nízkoenergetických
rodinných domov, a vie postaviť aj indi-
viduálne projekty v nízkoenergetickom
i pasívnom štandarde. Rodinné domy
pasívneho štandardu firma postavila
napríklad vo Francúzsku, vo Švajčiarsku,
ale aj v Južných Čechách.
Veľmi žiadaným variantom bývania
je nízkoenergetický rodinný dom, kto-
rého výstavba trvá päť až šesť týždňov
od prevzatia základov. Tu je možné
vyberať zo širokej škály typových
projektov rodinných domov. Zároveň
je možné zvoliť si mieru dokončenia,
od hrubej stavby cez dom na dokon-
čenie až po dom na kľúč podľa priania
a finančných možností investora.
V neposlednom rade je možné si vybrať
medzi difúzne-otvorenou alebo difúzne-
uzatvorenou skladbou stien a zvoliť
si systém vykurovania.
Ak hľadáte variabilitu a zároveň kva-
litu, môže byť pre vás riešením katalóg
prednastavených možností v podobe
rodinného domu POP.
Ide o nízkoenergetický dom z difúzne
otvorených veľkoplošných panelov.
Sendvičové panely sa vyrobia priemy-
selne na výrobnej linke, čím sa dosiahne
vysokej presnosti a kvality. Ide teda
oprincíp priemyselnej, počítačom ria-
denej štandardizácia, ktorá umožňuje
riešiť požiadavky každého investora.
Na stavenisku sú panely montované tak,
že dom je pod strechou už do druhého
dňa od začatia stavby.
Investor môže vyberať z neuveri-
teľného množstva prednastavených
možností, napríklad pokiaľ ide o veľkosť
domu, sklon strechy, farby fasád alebo
palubkového obloženia, variant okien
a okeníc, farebných dekorov interiéro-
vých prvkov alebo vnútorných dispozí-
cií. Je tiež možné začať bývať na prízemí
dokončenom na kľúč a vybavenie
poschodia ukončeného hrubou stav-
bou odložiť až na neskôr. Dom je tiež
možné prispôsobiť potrebám starších
alebo menej pohyblivých osôb.
Na prízemí sa nachádza kuchyňa,
veľká obývacia izba s jedálňou, spálňa,
kúpeľňa, WC a technická miestnosť.
Na poschodí môžu byť až 4 izby
a druhá kúpeľňa s WC.
Súčasťou domu je tepelné čerpadlo
značky Rotex/Daikin, rekuperačná jed-
notka značky Zehnder, systém chytrej
domácnosti značky Insight Home a hi-
tech príprava. Medzi doplnky domu
patrí terasa, zimná záhrada, garáž,
záhradná šopa. Spotrebou menej ako
50 kWh/m2/rok sú domy POP takmer
na jednej štvrtine energetickej nároč-
nosti u podobne veľkých stavieb.
Aby boli domy od Ecomoduly čo naje-
konomickejšie, sú vybavené systémom
inHome od spoločnosti Insight Home,
ktorý riadi vykurovanie a rekuperáciu,
osvetlenie, tienenie, meranie energe-
tickej bilancie, zabezpečovací systém
a vzdialený prístup. inHome na základe
správania obyvateľov a meteorologic-
kých podmienok nastavuje optimálne
režimy vykurovania, chladenia, tienenia
a rekuperácie. Obyvatelia môžu ovládať
Firma Ecomodula pôsobí na českom a slovenskom
trhu s drevostavbami už 12 rokov a tým sa radí
k najstarším a najskúsenejším firmám v odbore.
Spoločnosť Ecomodula s. r. o.
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
55
š t ý l d o mu a b y t u
svoj dom z chytrých telefónov, tabletov
alebo osobných počítačov nielen doma,
ale aj odkiaľkoľvek, kde sú pripojení
k internetu. Všetko je založené nain-
teligentnom rozvádzači, ktorý dodáva
spoločnosť SUP-TECHNIK, spol. s r. o.
Ten obsahuje riadiacu jednotku, spí-
nacie a meracie aktory, stmievače
a binárne vstupy, ktoré dodáva spoloč-
nosť Teco, a. s. Ďalej obsahuje zabezpe-
čovací systém Paradox, aktívne prvky
počítačovej siete a WiFi access point.
Rodinné domy Ecomodula sú vhodné
aj pre rezidenčné projekty. Stačí si zvo-
liť vhodné typy domov a ich vybavenie
tak, aby celok zodpovedal danej loka-
lite a zámerom investora.
Ecomodula postavila tiež mnoho
väčších komerčných, nebytových
a občianskych projektov v Čechách,
vo Francúzsku a v Karibiku. Hotely,
rekreačné strediská, súkromné ordi-
nácie, kancelárie pre menšie firmy,
opláštenie výrobných hál, to všetko
patrí do galérie realizovaných pro-
jektov. Za realizáciu materskej škôlky
v Mariánskych Lázniach získala pre-
stížne ocenenie Drevená stavba SR
roka 2011.
Ecomodula s. r. o.
Za Pazdernou 1498
397 01 Písek
Česká republika
Kontaktné centrum ČR:
Tel.: +420 728 717 389
+420 775 223 046
E-mail: obchod@ecomodula.com
www.ecomodula.com
Váš partner pre bytové, komerčné i občianske projekty
Variant domu POP s balkónmi na oboch
stranách a sklonom strechy 40 °
s presahom tak, aby sa hodil
do horského prostredia.
Savojsko
Pasívny dom s ročnou spotrebou menej
ako 15 kWh/m2 za rok.
Pre porovnanie: bežný rodinný dom
stavaný v 90. rokoch 20. storočia má
spotrebu okolo 200 kWh/m
2
za rok
a novostavby stavané podľa platnej
legislatívy by mali mať spotrebu
do 150 kWh/m
2
za rok.
Dom má celkovú úžitkovú plochu 234 m
2
,
vnútorné dispozície: 7 + 1. Príslušenstvo:
terasa, zastrešenie pergoly, pred okenné
rolety, centrálny vysávač, vstavané
skrine, podpivničenie.
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
56
š t ý l d o mu a b y t u
Môže uzavrieť priateľstvo, na celý život, staviteľ
s realizátorom počas Výstavby jedného domu? Áno,
ak sa stavia takým spôsobom, ktorý nezničí Nervy
zúčastnených. Rýchlosť, presnosť, flexibilita. Toto
sú parametre, Ktoré inšpirovali aj juraja droppu
na výstavbu domu s ľahkou Konštrukciou, ktorú
vám teraz predstavíme.
spôsobov výstavby vybral hotový dom
Energy Friend Home.
Pri výbere zavážilo aj to, aby bola
výstavba rýchla, flexibilná, otvorená
k novým technológiám, aby sa zaobe-
rala osadzovaním alternatívneho kúre-
nia ako aj užitím obnoviteľnej energie.
Taktiež, aby samotná výrobná technika
dbala na ochranu životného prostredia
a jej zabudovanie na stavbe bolo bez
dlhodobého používania ťažkej staveb-
nej mechanizácie.
Spýtali sme sa pána Juraja Droppu,
prečo si vybral túto technológiu a ako
je spokojný so „svojím“ súčasným
„životným priestorom“ na slovenskom
stavebnom trhu.
Ako príde človek, ktorému je blízka
ochrana životného prostredia, k roz-
Staviteľ Juraj Droppa je už desať-
ročia aktívnym účastníkom dobro-
voľných organizácií venujúcich sa
ochrane životného prostredia. Aj preto
si spomedzi energeticky úsporných
hodnutiu, opustiac stáročné stavbár-
ske tradície, kúpiť si budovu s ľahkou
konštrukciou?
Človek, vedomý si ochrany životného
prostredia, plánuje na prevádzkových
nákladoch, produkcii CO
2
šetriť. Vie,
že cena energie stúpa, preto sa pokúsi
o výstavbu takého domu, ktorého
prevádzka je čo najmenej finančne
náročná. Ďalej je dôležité aj to, že
výroba energie je vždy spojená s pro-
dukciou škodlivých látok. Energia
najviac šetrná v životnému prostrediu
je tá, ktorú ani netreba vyrobiť. Stavba
nech je taká, že svojou izoláciou, pou-
žitím čo najmenšej energie vie v lete
aj v zime zabezpečiť vhodnú klímu.
Technológia Energy Friend Home toto
spĺňa. Je úsporná na prevádzke, ale aj
stavebnom procese.
Z výstavby priateľstvo
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
57
š t ý l d o mu a b y t u
Aké je ďalšie hľadisko, ktoré by ste
vyzdvihli pri výstavbe budovy s ľah-
kou konštrukciou?
Investor musí preskúmať aj pred-
nosti zvolenej technológie výstavby,
vzťahujúcej sa na jeho stavbu. Ak mám
malý pozemok, nemôžem naň umiest-
niť pôdorysom rozľahlý dom. Klasická
budova z tehál alebo betónu má široké
vonkajšie steny. U budov s ľahkou kon-
štrukciou je vnútorný priestor značne
väčší tým, že steny nezaberajú priestor,
pretože statika aj tepelné izolácie sa
dopĺňajú. V podstate, realizácia tej
istej stavby má väčší vnútorný obytný
priestor.
Už sa naskytá len otázka, prečo ste
sa rozhodli a zvolili si technológiu
domu s oceľovou konštrukciou?
Vôbec nie jedno, či rýchlo postavený
dom má drevenú alebo oceľovú kon-
štrukciu. V prípade drevenej konštruk-
cie je evidentné, že sa dom postaví
dôsledkom výrubu stromov, čo pri
bezohľadnom hospodárení v lesoch
poškodzuje životné prostredie. Drevo
Parametre tepelnej izolácie hoto-
vých domov Energy Friends Home
sú na vysokej úrovni, energetické
zaradenie budov je A+, ktoré sú
prevádzkovateľné s minimálnou
peňažnou investíciou. Nad rámec
toho, že svoje domy ponúkame
s výnimočnými technickými para-
metrami, je možné do nich zabudo-
vať najmodernejšie tepelnoizolačné
materiály a technologické pros-
triedky ako rekuperátor, geoter-
mické tepelné čerpadlo alebo mon-
táž slnečnej batérie a kolektorov.
má svoju osobitnú životnosť, môžu ho
napadnúť škodcovia, treba ho ošetrovať
chemikáliami, ochraňovať pred ohňom.
Znova sa zaťažuje životné prostredie
aj vo vnútri domu. Pre oceľový nosný
skelet domu platí, že v prípade hoto-
vého domu sa pohľadom nedá posúdiť,
či jeho nosná konštrukcia je drevená
alebo oceľová, prípadne je z tehál alebo
betónu.
Samozrejme, rýchlosť je tiež jed-
ným z faktorov pri výstavbe. Ako
toto vidíte z pohľadu dodávateľskej
stavebnej firmy?
To, že si postavíme svoj vlastný dom,
je jednou z našich najväčších životných
výziev. Vôbec nie je jedno, za aký čas
bude dom postavený. Stavba spô-
sobuje stres. Ak sa dom dá postaviť
za dva–tri mesiace, človek to ľahšie
znesie. Hovoríme o čase jedného roč-
ného obdobia, čo sú 3–4 mesiace. Dá
sa stavať rýchlo, cieľavedome a múdro
a pretože má minimum mokrých pro-
cesov, nie je toľko závislý od ročného
obdobia.
Aj váš dom bol postavený za jedno
ročné obdobie?
Áno, dom bol postavený práve
za jedno ročné obdobie. Začali sme ho
stavať 1. mája a koncom leta sme sa
mohli aj nasťahovať.
Posledná otázka: Ako ste spo-
kojný so stavbou? Ako ste spokojný
s výsledkom?
Keby som nebol spokojný, teraz by
som tu nestál. Veľmi rád poviem a uká-
žem každému, že touto cestou vieme
spraviť niečo aj pre naše životné pro-
stredie a popritom môžeme žiť v tech-
nicky dobre zabezpečenej, spoľahlivo
fungujúcej budove.
Veka Plast, s. r. o.
EnergyFriendHome
Slovenské zastúpenie:
www.vekaplast.sk
Maďarské zastúpenie:
www.kp.hu
Mobil:+421/948/009 446
+421/905/617 093
+36/20 4444 424
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
58
š t ý l d o mu a b y t u
Pri zrode stavebného systému ATA BAUSYSTEM
®
stála myšlienka ponúknuť
investorom také riešenie tepelnotechnickej kvality obalu stavby, aby ich
prevádzkové naklady na vykurovanie boli minimálne.
Známe stavebné systémy sa „trápia“
s rôznymi kritickým detailmi a rieše-
niami, ako sú tepelné mosty, nedos-
tatočná paropriepustnosť, problémy
s unikaním difúznej vody do tepelných
izolácii, ale aj napr. s veľkým množ-
stvom tzv. zabudovanej vody v stavbe,
ktorá sa veľmi dlho (až 2–3 roky)
vyvetráva z konštrukcií. Patrí sem tak-
tiež dlhý čas realizácie prác.
Všetky tieto neduhy odstraňuje kon-
štrukčný systém ATA BAUSYSTEM®,
ktorého základ tvorí konštrukcia
z pozinkovaného plechu – tzv. C
a U profily 150/45 m. Tieto sa zaskrut-
kujú do skeletu, ktorý je statický posú-
dený a vytvorí kostru domu. Do kostry
domu patrí aj nosná konštrukcia stro-
pov z I a profilov U – 200/45 s nosnos-
ťou až 300 kg/m
2
. Zmontovaný skelet
je pripevnený do konštrukcie základovej
dosky oceľovými kotvami každých
25 cm, a tak je dom dokonale upevnený.
Priestorová tuhosť skeletu domu je
riešená zavetrením tzv. ondrejskými
krížmi v každej stene a priečke domu,
keďže aj tieto sú súčasťou skeletu.
Dverné otvory a okenné otvory majú
po obvode dvojité „stojky“, a tak sú
dostatočne tuhé, aby nedochádzalo
k deformáciám.
Po zmontovaní skeletu sa tento
zo strany interiéru oplášti doskami
STYRCON 120 mm a zo strany exte-
riéru STYRCON 150 mm. Materiál
STYRCON je vlastne tepelná izolácia,
ktorá sa vyrába na Slovensku. Priestor
medzi doskami sa zaleje termobe-
tónom – tepelnou izoláciou hrúbky
150 mm, pretože takto široká medzera,
ktorú tvorí stojka C profilu. Konštrukcia
obvodového plášťa je teda tvorená
tepelnou izoláciou hrubou 420 mm bez
tepelných mostov, lebo aj strop je vypl-
nený termobetónom, vrchná nosná časť
stropu je z oceľovej sieťoviny a rozná-
šacieho betónu hrúbky cca 5 cm.
Konštrukcia krovu je taktiež riešená
systémom C a U profilov, kde sa tiež
použije opláštenie z vnútornej strany
doskami STYRCON 80 mm, zo strany
exteriéru STYRCON v hrúbke 50 mm.
Hrúbka THEROBETON-om vyplnenej
konštrukcie je 200 mm, t.j. celková
hrúbka hotovej krovovej konštrukcie
je 330 mm. Plocha strechy sa vyplní
termobetónom a následná skladba hyd-
roizolácie (fólie, latovanie, škridla…) je
vždy individuálne riešená podľa želania
zákazníka a typu škridly.
Stavebná konštrukcia nízkoenergetických budov
zdravé bývanie a teplo domova
nízkoenergetické alternatívy
59
š t ý l d o mu a b y t u
Povrchová úprava oplášťovacích
dosiek je presne taká, ako sa používa
pri zatepľovacích systémoch, stavebné
lepidlo, výstužná sieťka a znova vrstva
staveného lepidla. Konečná povrchová
úprava stien z interiéru môže byť obkla-
dom, omietkou s rôznou štruktúrou
alebo aj sadrovými stierkami.
Zo strany exteriéru je to možné štan-
dardnými tenkovrstvými difúzne otvo-
renými omietkami, ako sa používajú pri
zatepľovacích systémoch.
Inštalácie vody, elektriny, slaboprúdu,
napr. antény káblovky či prípojky inter-
netu sa musia realizovať pred konečnou
povrchovou úpravou v drážkach vnú-
torného opláštenia, ktoré sa vyplnia
tepelnoizolačnou penou. Nehorľavosť
stavby je ďalšou výhodou tohto sys-
tému výstavby RD.
Zavesenie obrazov, skriniek, kuchyn-
skej linky… je riešené štandardnou
vrtuľovou rozperkou (hmoždinkou)
alebo za pomoci chemickej kotvy.
Referenčná stavba tohto systému
na Slovensku bola postavená za
4 mesiace (rodina sa po tomto čase
do domu sťahovala), a tak aj rýchlosť
výstavby je ďalším benefitom, ktorý zís-
kate. Najväčším je však vysoká tepelno-
izolačná kvalita steny U = 0,142W/m
2
K.
Ďalej sem patria nízke náklady
na vykurovanie. V referenčnom dome
to predstavovalo 20 €/mesiac, nízke
náklady na vykurovanie sú aj dôvodu
dokonale izolovanej základovej dosky
30 cm termobetónu. Dokonale tepelne
zaizolovaný dom sa určite oplatí.
Čo je však nezanedbateľné, je aj cena
domu. V tomto smere je konštrukčný
systém – ATA BAUSYSTEM® porov-
nateľný s klasickými technológiami
výstavby.
Skladba stropu:
1. Povrchový materiál (dlažba, parketa)
2. Estrich poter
3. Sieť na rozloženie záťaže
4. Liaty polystyrén-betón
5. Konštrukcia z 15 cm hrubej pozinkovanej
ocele
6. Polystyrén-betón v tabuľkách
ATA Bau, s. r. o.
Mobil: 0948/464 564
E-mail: atabau@atabau.sk
www.atabau.sk
Styrcon, s. r. o.
Hlavná 71, 951 73 Jelenec
Mobil: 0905/540 855, 0905/714 980,
E-mail: styrcon@styrcon.sk
www.styrcon.sk
zdravé bývanie a teplo domova
okná, okenné systémy
60
š t ý l d o mu a b y t u
Spoločnosť Noves okná, a. s., v spolupráci s hlavným dodávateľom plastového
profilového systému Aluplast zaradila do výroby nový profil
z radu energeticky úsporných okenných konštrukcií.
IDEAL 8000 Classic je profilový sys-
tém s hĺbkou 85 mm, inovovaný – kla-
sický dizajn rámu a krídla, tri vyme-
niteľné tesnenia, možnosť zasklenia
izolačným trojsklom s plastovým diš-
tančným rámikom, súčiniteľ prechodu
tepla U
f
 = 1,0 W/(m
2
.K). Celková hĺbka
a 6-komorový profil so stredovým
tesnením zaisťujú optimálnu tepelnú
ochranu a upokojujúce ticho. Eleganciu
a exkluzivitu okna zaručuje hliníkové
opláštenie tzv. klip vo farbách RAL.
Hliníková výroba na vzostupe
Spoločnosť Noves okná, a. s., má
výnimočné postavenie medzi slovens-
kými TOP firmami na výrobu hliníko-
vých konštrukcií. Divízia hliníkových
konštrukcií pracuje na významných
projektoch nadregionálnej úrovne,
ktoré svojim architektonickým, kon-
štrukčným a funkčným riešením patria
medzi skvosty novodobej výstavby
na Slovensku.
Desiatky stavieb, na ktoré naša firma
dodáva hliníkové okná, dvere, zostavy
zasklených stien, fasádne konštrukcie
atď. posúvajú firmu Noves okná, a. s.,
medzi firmy s rozvinutou výrobou hli-
níkových konštrukcií. Stavebný boom
ostatných rokov v spojitosti s novodo-
bou architektúrou spôsobil enormný
dopyt po voľných výrobných kapacitách
spracovateľov hliníkových stavebných
systémov. Pre zvýšenie výrobných
kapacít sme v roku 2010 postavili
novú výrobnú halu, ktorá spĺňa všetky
kritéria najmodernejšieho pracoviska
s využitím progresívnych parametrov
na všetkých stupňoch výrobného
procesu. Celkovo táto investícia stála
280 tisíc EUR. Dôvodom investície
bol rapídny vzostup záujmu klientov
o prémiové okná a dvere značky Noves
a následný nárast objemu výroby
hliníkových konštrukcií. Tie v súčas-
nosti produkujeme pre celý holding
Hasau GROUP. Inovácie zaznamenal aj
strojový park budúcej výroby, kam pri-
budli strojné zariadenia svetoznámych
značiek. Dnes sa môžeme pochváliť
realizáciou vysoko nákladových pro-
jektov, ako je výstavba výučbových
priestorov Žilinskej Univerzity, dos-
tavba budovy Východoslovenského
ústavu srdcovocievnych chorôb v areáli
FNLP v Košiciach, obytný areál Titus pri
Železnej studienke v Bratislave, rekon-
štrukcia Bratislavského hradu, dostavba
liečebného komplexu Hviezdoslav
na Štrbskom Plese. Z aktivít v ostat-
nom čase stoja za zmienku práce
na Polyfunkčom objekte Mníšek pod
Brdy pri Prahe, PO Excalibur Znojmo,
rekonštrukcia VUB P. Bystrica, rekon-
štrukcia nemocnica Stará Ľubovňa,
VÝVOJ Martin, Nemocnica Martin,
Knižnica Martin, Polyfunkčný objekt
PBPEHAES Prešov.
Snahou Spoločnosti Noves je podie-
ľať sa na komplexných inovatívnych
riešeniach, ktoré znamenajú pre našu
firmu výzvu a možnosť dokázať kvality
produktu i ľudského potenciálu.
Doprajte si teplo a atmosféru domova
s novým profi lom Ideal 8000
NOVES okná, a. s.
Radlinského 24
052 01 Spišská Nová Ves
Infolinka: 0800 111 712
E-mail: offi ce@noves.sk
www.noves.sk
û inovačný systém odvádzania vody
z konštrukcie
û rovnaký druh izolačnej vložky
v okennom krídle a okennom ráme
û široký sortiment použiteľného kovania
û náter konštrukcie: tretej generácie
najkvalitnejšou práškovou farbou
û imitácia drevených štruktúr
û všetky nátery (vrátane prímorských
oblastí) majú záruku 15 rokov a sú
Qualicoat certifikované
û moderný a elegantný dizajn finálneho
výrobku so špičkovými tepelno-izolač-
nými vlastnosťami
NOVÝ PROFILOVÝ SYSTÉM PRE OKNÁ A DVERE STAR
PRINÁŠAME
SVETLO
PRÉMIOVÉ OKNÁ A DVERE
www.noves.sk
Úsporné Uw = 0,83 W/m
2
K
s izolačným 3-sklom a rámčekom
SWISSPACER
Bezpečné a stabilné
Biele aj farebné
Elegantné a komfortné
zdravé bývanie a teplo domova
okná, okenné systémy
62
š t ý l d o mu a b y t u
Súčasné trendy vo výstavbe domov sú charakterizované požiadavkami na nízku
spotrebu energií. Preto sa do pozornosti dostávajú nízkoenergetické a pasívne
stavby, ktoré majú nízku alebo extrémne nízku spotrebu tepla. Aby boli straty
energie čo najnižšie, samozrejme pri zachovaní príjemnej tepelnej pohody, je
potrebné stratám tepla čo najúčinnejšie brániť.
Čisté línie plastového profilu
Eforte
Okrem silnej vrstvy tepelnej izolácie
obvodových stien a strešnej konštrukcie
sú dôležitou súčasťou nízkoenergetických
domov a pasívnych stavieb okenné a dve-
rové výplne, ktoré výrazne znižujú tepelné
straty. Keďže spoločnosť Hesta, s. r. o.,
Prešov patrí k popredným výrobcom okien,
neustále sleduje moderné trendy v staveb-
níctve a architektúre. Snaží sa prichádzať na
trh s výrobkami, ktorých všetky komponenty
musia spĺňať najnáročnejšie energetické
požiadavky.
V roku 2011 Hesta na trh s plastovými
oknami priniesla okno Eforte, ktoré vo svojej
triede predstavuje špičku. Výnimočnosť pro-
filu je daná jeho vývojom. Nemeckí inžinieri
zo spoločnosti Inoutic ho vyvíjali viac ako
2 roky, aby dosiahli ideálny pomer úžitko-
vých vlastností a výsledného U
f
(súčiniteľ
prechodu tepla rámu). Nasadenie pri vývoji
profilu plastového okna Eforte umožnilo
bez prídavných izolačných prvkov dosiahnuť
skvelý výsledok – U

= 0,95 W/m
2
K. Je to
dané jeho konštrukciou, zmesou a umiest-
nením komory pre oceľové výstuhy. Len
vďaka týmto parametrom má plastový profil
so štandardnou oceľovou výstuhou taký
priaznivý U
f
.
Ak do tohto plastového okna použijeme
trojsklo s U

= 0,6 W/m
2
K (súčiniteľ pre-
chodu tepla skla), čo je pre trojsklo štan-
dard, dosiahneme výsledné U

= 0,8 W/m
2
K
(súčiniteľ prechodu tepla okna). Aby sme
takýto súčiniteľ mohli dosiahnuť, podmien-
kou je pri izolačnom trojskle použiť teplý
dištančný rámik. Je potrebné si uvedomiť, že
sklo tvorí viac ako 80 % plochy plastového
okna a preto tepelno-izolačné vlastnosti skla
sú nanajvýš dôležité.
Štandardný dištančný rámik z hliníka má
vo vzťahu k parametrom trojskla nevhodné
izolačné vlastnosti. Preto sa k nemu použí-
vajú teplé dištančné rámiky, ktoré sú kom-
bináciou plastu a antikora, alebo sú tvorené
kompozitným materiálom. Plastový teplý
rámik eliminuje zvýšenú tepelnú vodivosť na
okraji skla a tým znižuje riziko rosenia okien
na okrajoch skiel.
Okrem dištančného rámika je ďalším fak-
torom ovplyvňujúcim vlastnosti plastových
okien solárny faktor g. Ten hovorí o tom,
koľko tepelnej energie prepúšťa sklo do inte-
riéru. V prípade pasívnych domov musíme
hovoriť o tepelných ziskoch zo slnka, ktoré
nám umožňujú veľké presklené plochy.
Je dôležité dodržať podmienku, aby sklo
malo čo najvyššiu hodnotu g. Štandardné
trojsklo má g približne 0,5, avšak existujú aj
špeciálne trojsklá, kde g = 0,6. Práve tieto
trojsklá so zvýšeným g sú najvhodnejšie pre
použitie do pasívnych domov.
Eforte nastavuje nové vyššie limity pre
energeticky účinné profilové systémy. Má
šesť komôr, nové prídavné tesnenie v zask-
lievacej polodrážke a tri celoobvodové
tesnenia pre maximálnu tepelnú izoláciu. Pri
stavebnej hĺbke 84 mm a nízkej pohľadovej
výške 120 mm pôsobí čisto a harmonicky
jednoducho.
Hliníkový systém Star na veľké
presklené plochy
Systém Eforte umožňuje vyrábať ako
plastové okno, tak aj dvere v pasívnom
štandarde. Existuje však rozmerový limit.
Z plastu je možné vyrobiť veľké množstvo
kombinácií – farebných, rozmerových, kon-
štrukčných. No pri súčasnom stave archi-
tektúry, ktorý vyžaduje rozsiahle presklené
plochy a veľké rozmery stavebných otvorov,
nie je možné plastové výrobky použiť všade.
Preto Hesta pre pasívne a nízkoenerge-
tické domy ponúka hliníkové okná a dvere.
Hliník umožňuje vyrábať okenné a dve-
rové konštrukcie veľkých rozmerov, čo je
v súlade s potrebami súčasnej architektúry.
Hliníkový systém určený pre nízkoenerge-
tické a pasívne domy, ktorý Hesta zaradila
do výroby v tomto roku je profilový systém
Star z Aliplastu.
Hesta vyrába plastové a hliníkové okná
pre pasívne a nízkoenergetické domy
Vysoko izolačný profil Star so stavebnou
hĺbkou 90 mm má jednoduchý a ľahký
moderný technický dizajn. Systém obsahuje
špeciálne vložky do profilov, ktoré zlepšujú
tepelno-izolačné vlastnosti a nastavili hod-
notu U
f
už od 0,6 W/m
2
K. Prerušený tepelný
most z hľadiska zlepšenia vlastností má
špeciálnu konštrukciu a je prerušovaný via-
cerými komorami. Niektoré komory sú vypl-
nené izolačnými vložkami a pod sklom je
špeciálna izolácia, ktorá zabraňuje prechodu
tepla. Profil obsahuje množstvo prvkov,
ktoré v súbore umožňujú dosiahnuť vyššie
tepelno-izolačné vlastnosti pre pasívny dom.
Kombinácia plastu a hliníka
Hliníkové a plastové okná a dvere z Hesty
je možné kombinovať. Majú jednoduché
dizajny, ktoré na jednej budove budú tvoriť
architektonický celok. Veľmi dôležitá je
okolnosť, že Hesta je vybavená vlastnou
laminovacou linkou, ktorá garantuje spoľah-
livú aplikáciu rovnako farebných dekorov
na hliníkové aj plastové výrobky. Môžeme
teda povedať, že súčasný výrobný program
Hesty je nastavený tak, aby spĺňal tri hlavné
výhody – okná a dvere pre pasívne domy,
ich kombinácia v hliníkovom aj plastovom
vyhotovení a možnosť polaminovania v jed-
nej farbe.
E
f
o
r
t
e
N
a
j
ú
s
p
o
r
n
e
j
š
i
e


o
k
n
on
a

t
r
h
u
Komplexná škála produktov
podľa ekonomických
a energetických
požiadaviek zákazníka
OKNÁ a dvere
66
š t ý l d o mu a b y t u
Švédska firma na výrobu cementobetónových
strešných krytín Benders z mestečka Endsvära je
predstaviteľkou úspešného rodinného podniku.
História vzniku firmy siaha až
do roku 1960, keď pán Karl-Erik Bender
zakúpil niekoľko strojov na výrobu
„betónovej škridly“ a s niekoľkými spo-
lupracovníkmi ju začal vyrábať. Boli to
prvé skromné začiatky dnešného úspeš-
ného koncernu.
Aj dnes môžeme nájsť Bendersovcov
v mieste ich rodiska, kde stoja súčasné
výrobné haly. Pán Karl-Erik Bender je
dnes predsedom predstavenstva, jeho
syn Ove konateľom a zároveň riadite-
ľom koncernu. V centre obchodného
záujmu spoločnosti je nielen územie
Švédska, ale aj Európy, a tak keď v roku
1993 mali možnosť zakúpiť výrobné
priestory v Nemecku, rozhodli sa
expandovať s výrobkom aj do Európy.
V roku 1993 bola založená ich
samostatná nemecká dcérska spoloč-
nosť Benders Dachstein GmbH, ktorá
sa spočiatku venovala len produkcii
strešných krytín. Vývoj však ukázal,
že v obchode sa tvorí väčší zisk, a tak
postupom času začala aj nemecká časť
firmy úspešne obchodovať v segmente
strešných krytín. Výsledkom neustále
rastúceho dopytu bolo, že spoločnosť
otvorila v máji roku 1998 nové haly
na výrobu nových tvarov betónových
strešných krytín. Uvedenie betónových
škridiel na trh sa ukázalo ako rozhodu-
júci krok v histórii spoločnosti Benders
Nemecko, ktorý len umocnil jej posta-
venie na trhu.
Strešné krytiny distribuované fir-
mou Benders Dachstein GmbH majú
príslušné certifikáty, ktoré požadujú
stavebné zákony SRN a podliehajú
predpísaným nemeckým obchodným
kritériám.
Spoločnosť Benders umožňuje výber
zo štyroch foriem strešných krytín:
Benders Palema S, Mecklenburger,
Typ S a Carisma.
Uvedené krytiny sa líšia nielen dizaj-
nom, ale aj farebne a aj so svojou povr-
chovou úpravou. Všetky strešné krytiny
Benders sú hĺbkovo prefarbené
príslušným odtieňom už od základ-
ného materiálu. Na každý povrch je
následne nanesená špeciálne vyvinutá
farba (Benderit), ktorá zabezpečí nielen
farebnú stálosť krytiny, ale zvýši aj jej
životnosť. Farebné vyhotovenie Candor
sa vyznačuje vysoko lesklou povrcho-
vou vrstvou. Candor predstavuje zvlášť
odolnú farbu s vylepšenou konzisten-
ciou. Strešná krytina Briliant je upra-
vovaná pomocou lisovaných kovových
pigmentov, ktoré jej zaisťujú nielen
zvláštnu farebnosť pri dopade svetla,
ale aj zvýšenú odolnosť, a tým jedi-
nečnosť medzi betónovými krytinami
na trhu. Sortiment produktov obsahuje
aj jednotlivé príslušenstvá: hrebenáč,
krajová krytina, protisnehová zábrana,
odvetrávacia a prestupová škridla.
Ďalšie údaje o uvedených výrob-
koch sú dostupné na našej domovskej
stránke www.benders.se, kde nájdete
celý produktový program, podrobné
zobrazenie a opis dostupnosti organi-
zácie nielen v Nemecku, ale aj v sused-
ných krajinách.
Centrá pre dodávanie je možné
nájsť pri priamej odbočke na diaľ-
nici smerom Berlin – Rostock, ako
aj Stettin – Lübeck. Sídlo závodu sa
nachádza v meste Kritzkow/Laage,
ktoré je zároveň aj centrom pre dodá-
vanie tovaru na nemecký, baltický,
východoeurópsky a stredoeurópsky trh.
Ďalšie externé sklady sú v Strausbergu
pri Berlíne, v Mutzschen pri Leipzigu,
v Lünnen pri Essene, v Havixbeck
pri Münsteri a v Kutenholze pri
Stade/Hamburg, ktoré podporujú
rozšírené závody s logistikou hneď
na mieste. Aj naše slovenské zastúpe-
nie spolupracuje s týmito logistickými
centrami. Priama spolupráca umožňuje
nekomplikované a rýchle vybavenie
objednávok.
WK-STAV
predáva krytiny Benders
Distribútor
pre Slovenskú republiku:
WK-stav, spol. s r. o.
E-mail: wkstav@wkstav.sk
www.strechybenders.sk
www.wkstav.sk
Dist ribút or pre Slovenskú republiku:
WK-st av, s. r. o., Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galant a
t el./ f ax: 031/701 27 16, e-mail: wkst av@wkst av.sk w w w.bender s.sk
www.ruukkistrechy.sk
68
š t ý l d o mu a b y t u
zdravé bývanie a teplo domova
strechy, strešné krytiny
Súčasná ponuka strešných
krytín na slovenskom
trhu je naozaj bohatá, či
už sa to týka materiálov,
technológií, cenových
relácií a pod. Zákazník,
ktorý sa rozhoduje pre
kúpu strešnej krytiny
na nový dom alebo ho
čaká výmena starej
krytiny na staršom
objekte, to dnes naozaj
nemá ľahké.
Samozrejme, cenová úroveň týchto
materiálov je veľmi nízka, a preto pre
mnohých zákazníkov naozaj lákavá. Boli
však zaznamenané desiatky prípadov,
kedy tento lacný materiál pod vplyvom
ÚV žiarenia po krátkej dobe nerovno-
merne a extrémne vybledol, v horších
prípadoch sa začala lakoplastová
vrstva dokonca odlupovať. Nehovoriac
o problémoch pri montáži, kedy zámky
pri týchto lacných strešných krytinách
nezapadajú do seba tak ako by mali,
čo má v konečnom dôsledku veľmi
negatívny dopad aj na optickú stránku
namontovanej strechy.
Úplnou samozrejmosťou v ponuke
spoločnosti Ruukki je aj bohatá a široká
škála príslušenstva a doplnkov, bez
ktorých sa vlastne strešná krytina nedá
aplikovať. Všetky plechové doplnky
a príslušenstvo je vyrobené z rovna-
kého materiálu ako samotná krytina.
V prípadoch, kedy je tvar strechy veľmi
atypický a ponúkané príslušenstvo nie
je možné použiť, spoločnosť Ruukki
ponúka v takýchto prípadoch tabuľový
plech, samozrejme opäť z rovnakého
materiálu a rovnakej kvality ako
strešné profily, z ktorého je potom
možné aj priamo na stavbe vyrobiť
potrebný prvok. Tabuľové plechy
s lakoplastovou povrchovou úpravou
sa často používajú na výrobu rôznych
doplnkov aj k iným strešným krytinám,
či už betónovým, alebo páleným.
Samozrejmosťou v ponuke spoloč-
nosti Ruukki je aj kompletný odkvapový
systém, ktorý sa vyrába práve v už
spomínanej najkvalitnejšej povrchovej
úprave, Pural. Rovnako ako strešné kry-
sa rozhoduje pre kúpu oceľovej streš-
nej krytiny, tá najdôležitejšia. Na slo-
venskom trhu sa v posledných rokoch
totiž objavilo množstvo výrobcov alebo
dovozcov lacných oceľových strešných
krytín ktoré sa na prvý pohľad takmer
vôbec neodlišujú od kvalitných streš-
ných krytín spoločnosti Ruukki. Ale je
to naozaj len na prvý pohľad. Kvalita
oceľového jadra plechu, hrúbka vrstvy
zinku, hrúbka povrchovej úpravy, sú
nielen pre laika, ale bez špeciálnych
meracích prístrojov aj pre odborníka
veľmi ťažko definovateľné a preto
medzi verejnosťou, najmä tou laickou,
panuje názor, „veď plech ako plech…“
tiny, aj odkvapový systém je vyrábaný
v niekoľkých farebných prevedeniach,
ktoré boli zvolené po niekoľkoročnom
sledovaní záujmu zo strany zákazníkov.
To však neznamená, že tým sa záujem
spoločnosti o spokojnosť zákazníka
končí. O pravom opaku svedčí aj sku-
točnosť, že prednedávnom bola farebná
škála strešných krytín, doplnkov a odk-
vapového systému doplnená na základe
záujmu spotrebiteľov o ďalšie farebné
odtiene: čokoládovo hnedá, baklažá-
nová a vínovo červená.
Spoločnosť sa rovnako snaží upútať
pozornosť zákazníkov aj rozširovaním
produktovej rady svojich výrobkov.
Práve takéto riešenie ponúka pre
záujemcov o kúpu strešnej krytiny
fínska spoločnosť Ruukki, ktorá je
na Slovensku od roku 1998. Je už
všeobecne známe, že táto spoločnosť
vstúpila na slovenský trh pod značkou
Rannila. Po niekoľkých rokoch však
došlo k zjednoteniu názvu všetkých
značiek, ktoré patrili pod koncern
Rautaruukki vo Fínsku, preto samoz-
rejme aj spoločnosť Rannila zmenila
svoj názov a od roku 2005 pôsobí
na Slovensku pod značkou Ruukki
Slovakia.
Spoločnosť Ruukki je výrobcom oce-
ľových strešných krytín s lakoplastovou
povrchovou úpravou.
Oceľová strešná krytina sa vyznačuje
naozaj nízkou hmotnosťou v porovnaní
s betónovými alebo pálenými škridlami
a rovnako na rozdiel od týchto streš-
ných krytín má nulovú nasiakavosť
vlhkosti. Vyrába sa na mieru, presne
podľa projektu strechy, resp. podľa
požiadaviek zákazníka. Veľmi dôležitá
je povrchová úprava plechu. Túto môže
tvoriť lesklý polyester, mierne matný
Purex, alebo najkvalitnejšia povrchová
úprava Pural, v matnom prevedení.
Spoločnosť Ruukki sa môže pochváliť
tým, že ako jediný výrobca oceľových
strešných krytín vlastní na výrobu povr-
chovej úpravy Pural matt patent, čo ju
kvalitatívne výrazne odlišuje od všet-
kých iných výrobcov podobných streš-
ných krytín. Táto povrchová úprava má
hrúbku až 50 mikrónov a spoločnosť
na ňu poskytuje až 50-ročnú záruku
na prehrdzavenie a 20-ročnú záruku
na farebnú stálosť. Práve táto skutoč-
nosť by mala byť pre zákazníka, ktorý
Pred niekoľkými mesiacmi zaradila do
svojho výrobného programu malofor-
mátovú krytinu pod názvom Finnera,
ktorej výhodou je okrem zaujímavého
vzhľadu aj ľahká manipulácia a prevoz
(krytinu je možné na stavbu prepraviť
aj v batožinovom priestore osobného
motorového vozidla).
Začiatkom roku 2011 prišla spoloč-
nosť Ruukki na trh s úplnou novinkou
a predstavila verejnosti celkom nový
tvar strešnej krytiny, ktorý aj napriek
tomu, že má svoj pôvod na chladnom
fínskom severe, vyvoláva svojim tva-
rom predstavu slnečného stredomor-
ského regiónu. Nová krytina, ktorá má
netradičný vzhľad, nesie aj rovnako
na slovenské pomery netradičný názov.
Výrobca ju pomenoval ADAMANTE.
Bude sa vyrábať v tej najkvalitnejšej
povrchovej úprave, Pural matný. Aj
cena nového výrobku bude pre záu-
jemcov príjemným prekvapením, nap-
riek jej naozaj exkluzívnemu vzhľadu
a vysokokvalitnej povrchovej úprave, je
na slovenské pomery naozaj prijateľná
a preto dostupná širokému okruhu
zákazníkov.
Oceľová strešná krytina Ruukki – chladný sever prináša
pocit stredomorských lúčov…
Nová strešná krytina
RUUKKI FINNERA
TM
www.ruukkistrechy.sk
Nový inovatívny dizajn
Spoločnosť Ruukki má vo svojej ponuke nový model, ktorý
na slovenskom trhu z hľadiska dizajnu nemá konkurenciu.
Je to modulárna strešná krytina Ruukki Finnera. Revolučný ohyb
prednej hrany maximalizuje odolnosť voči poveternostným vplyvom
a vytvára úžasne celistvý povrch strechy, aj keď´ sa jedná o modulárny
strešný systém. Strecha je zložená z maloformátových šablón.
Ohnutie prednej hrany vytvára nádherné ukončenie strechy, dokonca
aj pri použití menšieho formátu plechu. To znamená, že získate
najvyššiu kvalitu v rámci balíka, pripraveného už na sklade.
Viac informácií na www.ruukkistrechy.sk
e-mail: ruukki.slovakia@ruukki.com
Bezplatné poradenstvo
Poradca pre strechy: 0800 11 66 55
A na telefónnych číslach
Západ SR: 0905 286 791
Stred SR: 0907 970 026
Východ SR: 0907 922 527
Ruukki Express Prievidza:
Priemyselná 12, 971 01 Prievidza
Tel.: 0915 291 242, 0915 291 241
peter.suba@ruukkiexpress.com
Ruukki Express Vlčkovce
919 23 Vlčkovce 413, (4km od Trnavy)
Tel.: 0917 164 621, 0917 164 622
milan.benkovic@ruukkiexpress.com
zdravé bývanie a teplo domova
strechy, strešné krytiny
70
š t ý l d o mu a b y t u
Okrem toho sa spoločnosť
Europartner Consulting, s. r. o.,
zaoberá obchodnou a realitnou činnos-
ťou. Europartner Consulting, s. r. o.,
zabezpečuje predaj projektovej doku-
mentácie rodinných domov, stavebnými
rekonštrukciami a opravami vidieckych
domov na trvalé bývanie alebo na
rekreačné účely. V tejto oblasti bola
nadviazaná zmluvná spolupráca s reno-
movaným výrobcom asfaltových šind-
lov: ICOPAL, a. s., Štúrovo.
striech rodinných domov
Rekonštrukcie
striech rodinných domov
Spoločnosť Europartner Consulting, s. r. o., ktorá sa zaoberá realizáciou
pozemných stavieb, je zameraná na stavbu rodinných domov z databázy
projekčnej kancelárie „Archipelag“, tiež odstraňovaním systémových
porúch panelových bytových domov a zatepľovaním systémom EDISON.
(www.europartnerconsulting.sk).
zdravé bývanie a teplo domova
strechy, strešné krytiny
71
š t ý l d o mu a b y t u
suroviny pri výrobe, poskytuje záruku
kvality na materiál v trvaní 10 rokov.
Spoločnosť Europartner Consulting,
s. r. o., zase garantuje montáž iba
s vyškolenými pracovníkmi.
Jednou z viacerých veľkých výhod
je aj možnosť pokládky novej krytiny
ICOPAL 3D na pôvodnú krytinu. Krytina
ICOPAL 3D je teda ideálna na rekon-
štrukcie striech starších domov. Nová
strecha bude „tichá“, teda účinne tlmí
bubnovania dažďa.
Krytinu ICOPAL 3D možno použiť
na šikmých strechách so sklonom od 12
do 85 stupňov.
Montáž je jednoduchá a rýchla.
Spoločnosť Europartner Consulting,
s. r. o., zabezpečí záujemcom zamera-
nie, vypracovanie kvalifikovanej cenovej
ponuky, poradenstvo technické aj finan-
čné zdarma.
Vlastnosť Jednotka Hodnota
Hrúbka mm 4,2 ± 5 %
Hmotnosť, informatívna kg/m
2
5,0
Šírka pozdĺžneho okraja mm 100
Maximálna sila ťahu, pozdĺžne/priečne N/5 cm 1 100/1 100 (± 200)
Ťažnosť, pozdĺžne/priečne % ≥ 4,0/4,0
Ohybnosť pri nízkych teplotách, max. ° C - 15
Odolnosť proti tečeniu pri zvýš. teplotách, min. ° C + 100
Vodotesnosť pri 10 kPa/24 h _ vyhovuje
Reakcia na namáhanie vonkajším ohňom _ B
ROOF
(t1)
Reakcia na oheň _ trieda E
Teplota spracovateľnosti ° C ≥ +5 ≤ +30
Dĺžka a šírka kotúča m 10 × 1
Počet kotúčov na palete kus 16
Plocha na palete m
2
160
Hmotnosť kotúča, informatívna kg/kotúč 50
Europartner Consulting, s. r. o.
Podjavorinskej 83, P. O. Box 114
984 01 Lučenec
Tel.: 0915/214 767, 0948/415 157
E-mail:
europartnerconsultingsro@gmail.com
www.europartnerconsulting.sk
Veľké očakávania sú vo využívaní
asfaltovej krytiny ICOPAL 3D, ktorá
sa už úspešne využíva na pokrýva-
nie šikmých striech. Ide o unikátnu,
ľahkú, hydroizolačnú strešnú krytinu
s veľmi zaujímavými prednosťami. Táto
krytina sa vyrába v rôznych fareb-
ných odtieňoch, je posypaná zrnitým
posypom z vrchnej strany a to tak,
že vytvára priestorový dojem rôz-
nych typov krytín. Výrobca vzhľadom
na vysokokvalitné vstupné zabudované
Technické parametre
zdravé bývanie a teplo domova
strechy, strešné krytiny
72
š t ý l d o mu a b y t u
REKLAMNÍ PREZENTACE
V roce 2008 bylo nutné v lázních Griesbach
důkladně opravit poškozenou střechu
lázeňského domu. Také střešní terasa spo-
jená s bistrem prosakovala. Tým projektantů
a realizátorů využil této příležitosti a z nut-
nosti udělal přednost. Proměnil nevzhlednou
a nefunkční střechu v zelenou oázu, do níž
se vchází přímo z lázeňské kavárny.
Při budování zelené střechy kombinovali
projektanti a realizátoři 3 systémy firmy
Optigreen – systém „Naturdach“ (přírodní
střecha) „Gartendach“ (střešní zahrada)“
a „Verkehrsdach“ (provozní střecha). Střešní
zahradu vyprojektovali tak, aby vysoká stav-
ba nebyla příliš zatížena. Na střešní zahradě
lázeňského domu jsou použity vícevrstvé
konstrukce s využitím plastových drenáží
Optigreen typ FKD 40, filtrační textilie
Optigreen typ 105, extenzivního substrá-
tu (typ E) a intenzivního substrát (typ i).
Na konstrukci typu „provozní střecha“ jsou
využity nopové drenážní panely FKD 10
a odpovídající vrstvy štěrku, do kterých je
osazena dlažba, dřevěná mola a zabudová-
ny vodní prvky.
Dnes na zahradě lázeňského domu v Gries-
bachu rozkvétají trvalky, hlavně tam ovšem
voní levandule. Přenosné lehké dělící stěny
obrůstají pnoucí dřeviny, ve třech jezírkách
vytvořených ze skleněných vláken odráží
zčeřená vodní hladina oblohu, která se
zdá tak blízko! Cestičky z dřevěných roštů
a vroubené dřevěnými obklady spojují
vtipně rozmístěná a drobným štěrkem
vysypaná odpočívadla s lavičkami, lehátky
a slunečníky. V těchto zákoutích odpočívají
ve volných chvílích lázeňští hosté, kteří si
střešní zahradu zamilovali.
OÁZA PLNÁ POHODY NA VÍŤĚZNÉ ZELENÉ STŘEŠE ROKU 2012
Účastníci výročního setkání členů odborného sdružení „Ozelenění budov“ (FBB-Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung) vyhlásili letos v únoru 2012 na svém shromáždění střešní zahradu v lázních
Griesbachu za “Zelenou střechu roku 2012.“ Investorem rekonstrukce střešní plochy o rozloze 1200 m
2
,
které se dostalo pocty stát se „Zelenou střechou roku 2012“, byly Lázně Griesbach.Zelenou střechu
vyprojektovalo studio G + 2S Landschaftsarchitekten - Garnhartner + Schober + Spörl z Deggendorfu
a architektonické studio Helmuta Witzlingera z Vilshofenu. Projekt realizovala firma Roth Garten-und
Landschaftsbau z Fürstenzellu.
LÁZNĚ BAD GRIESBACH
zdravé bývanie a teplo domova
strechy, strešné krytiny
73
š t ý l d o mu a b y t u
Rozhodnutí využít nutnou opravu vadné
střechy k vybudování střešní zahrady se
lázním vyplácí:
t Střešní zahrada chrání konstrukci střechy
budovy před přehřátím a extrémními
povětrnostními jevy, jako jsou na příklad
vichřice či krupobití.
t Zeleň na střešní zahradě ochlazuje a zvlh-
čuje vzduch, a také zabraňuje víření pole-
tavého prachu v ovzduší.
t Zelenou střechu doporučují i vodohospo-
dáři, protože současné počasí přináší změ-
nu srážkových poměrů a čím dál častější
jsou silné přívalové deště. Zelené střecha
je schopna částečně zadržet a akumulovat
dešťovou vodu a zpomalit odtok přeby-
tečné vody. Ve chvíli, kdy dešťová voda
odtéká z mnoha zpevněných povrchů
současně, je jakékoli zpomalení odtoku
a s tím spojené odlehčení kanalizační
sítě vítané.
Lázně Griesbach dnes tedy nabízejí hostům
nové klidné a půvabné místo, kde uprostřed
zeleně v tichu a v relativním soukromí mo-
hou návštěvníci lázní přímo v jejich středu
odpočívat, meditovat, snít. To všechno přece
patří k pocitu blaha a je neocenitelným
zdrojem dobré nálady. A ta přece také léčí.
Fachvereinigung
Bauwerksbegrünung e.V. (FBB)
Kanalstraße 2, 66130 Saarbrücken
info@fbb.de
www.fbb.de
zdravé bývanie a teplo domova
izolácie, izolačné systémy
74
š t ý l d o mu a b y t u
Prírodné izolačné materiály už nie sú slovenským
stavebníkom neznáme. Celulóza, konope,
drevovlákno, ovčia vlna a podobné materiály
ponúkajú možnosť použiť skutočne prírodný
stavebný materiál.
Poznáte izoláciu Thermofloc?
Celulózová izolácia Thermofloc patrí
medzi tzv. “fúkané” izolačné materiály,
inštaluje sa pomocou špeciálnych stro-
jov do pripravených konštrukcií striech,
stropov, podláh a stien. Vďaka svojim
vynikajúcim izolačným vlastnostiam
a v spojení s dokonalou technikou spra-
covania predstavuje Thermofloc sku-
točne inteligentnú voľbu zateplenia.
Použitie izolácie Thermofloc
Pri moderných nízkoenergetických
a pasívnych stavbách sa používa
Thermofloc ako tepelná a zvuková
izolácia striech, stropov a fasád resp.
stien drevostavieb. Pri tepelnej sanácii
starších objektov je najčastejšie dopl-
nenie izolácie v trámových stropoch,
dvojplášťových strechách a zatepľovaní
fasád.
Nová izolácia Thermofloc je 100%
bez boritanov
Výrobca izolácie Thermofloc neus-
tále pracuje na vylepšovaní vlastností
svojich výrobkov. V súvislosti s novým
európskym nariadením o obmedzení
predaja výrobkov obsahujúcich soli
bóru, platným od 1. 6. 2012, vyvinul
a certifikoval novú, podstatne vylep-
šenú izoláciu.
Nová celulózová izolácia Thermofloc
je 100% bez boritanov, vyrobená
z triedeného novinového papiera
a patentovanej zmesi minerálnych
solí. Vďaka novej technológii výroby
celulózového vlákna má tepelná izo-
lácia Thermofloc výborné parametre
požiarnej odolnosti a v porovnaní
s podobnými izoláciami najnižšiu hod-
notu zosadavosti a tým aj nižšiu spot-
rebu materiálu.
Tepelno izolačné parametre:
ñ súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,039
ñ merná tepelná kapacita
c = 1,95 kJ/kg.K
ñ nízky difúzny odpor μ = 1–2
ñ trieda horľavosti B-s2, d0
ñ schopnosť regulácie a redistribúcie
vlhkosti
ñ odolnosť voči plesniam a hubám
ñ európsky atest ETA 05/0186
ñ koeficient odporu prúdenia
r = 6,1 kPa s/m
2
Fúkaná celulózová izolácia
Thermofloc je kvalitné a ekologické rie-
šenie pre zateplenie nízkoenergetických
a pasívnych domov, izolácie striech,
stropov a stien. Používa sa v 25 európ-
skych krajinách.
Certifikované aplikačné firmy
THERMOFLOC:
Bratislava, Detva, Gabčíkovo,
Holí č, Košice, Lučenec, Nitra,
Považská Bystrica, Ružomberok,
Trenčí n, Poprad, Liptovsky Mikulá š,
Moldava nad Bodvou.
Viac informácií zí skate
na www.thermofloc.eu
THERMOFLOC, s. r. o., Hydiná rska 4/7,
949 01 Nitra, tel.: 0915/412 231,
e-mail: info@thermofloc.eu
Vyššia kvalita
medzi prírodnými izolačnými
materiálmi – nová celulózová
izolácia Thermofloc je
100% bez boritanov!
zdravé bývanie a teplo domova
izolácie, izolačné systémy
76
š t ý l d o mu a b y t u
Jedným z materiálov pre kompletné zateplenie
domu, ktorý sa vďaka svojím nesporným výhodám
v poslednej dobe čím ďalej viac dostáva
do povedomia architektov, projektantov,
developerov i drobných investorov a stavebníkov, je
striekaná penová izolácia. Jej výhodou je,
že sa dostane prakticky všade. Eliminuje tak
tepelné mosty a vytvára súvislú izolačnú
a ochrannú vrstvu.
Striekané penové izolácie sú niekoľkoz-
ložkové peny aplikované špeciálnou techno-
lógiou do stavebných konštrukcii za účelom
zabránenia prestupu tepla či chladu do izo-
lovaného objektu stavebnej konštrukcie.
Tieto izolácie podstatne zlepšujú kvalitu
vnútorného prostredia a zvyšujú štandard
bývania. Dokonalo odhlučňujú izolované
priestory a bránia preniku škodlivín z von-
kajšieho prostredia. Striekané penové izo-
lácie dokážu dokonalo a bezkonkurenčne
nahradiť stávajúce a známe izolačné mate-
riály z vaty, papieru alebo polystyrénu.
Striekané PUR izolácie a ochranné nátery
chytro, lacnejšie a hlavne dokonale nahra-
dzujú i stávajúce známe strešné vrstvy,
akými sú spádové polystyrény a asfaltové
pásy či fólie. Vytvárajú monolitický celok
a tým zároveň eliminujú vznik tepelných
mostov v spojoch a tiež časté zatekanie
do strešnej konštrukcie.
Nie je pena ako pena
Aj v tomto prípade platí, že nie je strie-
kaná izolácia ako striekaná izolácia. Kvalita
sa pozná už pred samotnou aplikáciou – je
to podobné ako pri výbere auta. Zaujímajte
sa, od akého výrobcu pochádza, či je tento
výrobca známy, koľko desaťročí sa zaoberá
vývojom, výrobou zmesí, z ktorých sa
aplikuje samotná izolácia. Je tiež dobré
vedieť, kde všade a s akým efektom sa
už konkrétna izolácia od konkrétnej che-
mičky aplikovala, aké záruky vám výrobca
garantuje a či je vôbec schopný záväzkom
vyplývajúcich zo záruky dodržať. Ďalším
kritériom, podľa ktorého sa kvalitný výrobca
tiež pozná, je skutočnosť, koľko druhov
pien a ochranných nástrekov aplikátorom
dodáva. Je to veľmi dôležité, pretože – i keď
vám niektoré aplikačné firmy budú tvrdiť
niečo iné, faktom je, že nie každou penou sa
dá izolovať všetko.
Pre každý prípad sa musí vybrať správny
druh penovej izolácie. Niektoré firmy, ako
napríklad Honter www.honter.eu, disponujú
viacerými druhmi pien, preto dokážu prak-
ticky uspokojiť každého stavebníka od zákla-
dov až po komín. Ponúkajú napríklad hyd-
roizoláciu používanú proti vode a zemnej
vlhkosti, ďalej zvislú alebo vodorovnú izolá-
ciu. Niektoré peny zatepľujú a odhlučňujú,
iné sa dajú aplikovať do podkrovia a iné
na vonkajšie steny domov a úplne iné zase
na strechy ako celý dokonalý strešný sys-
tém i s ochranným nástrekom, atď.
Vyžadujte certifikáty a testy
Skutočne kvalitné peny sa poznajú tiež
podľa dokumentov, podľa platných certi-
fikátov, atestov a výsledkov funkčnosti.
V neposlednom rade tiež podľa toho, či
sú certifikáty a atesty napísané v našom
jazyku. Nezriedka sa môžete stretnúť s prí-
padom, keď niektoré firmy klamú a spolie-
hajú sa na neznalosť zákazníka – deklarujú
v cudzom jazyku certifikáty úplne od nie-
čoho iného. Neoddeliteľnou podmienkou
kvalitného fungovania penovej izolácie
je kvalitná práca ľudí, ktorí ju aplikujú.
Odporúčame preto využívať certifikované
firmy, odporúčané a preškolené priamo
výrobcom zmesi.
Čo to je Foam-Lok?
Foam-Lok™ od spoločnosti LaPolla
je polotuhá netoxická izolačná hmota
v podobe peny, nanášaná striekaním špeciál-
nou technológiou, ktorá plní funkciu vzdu-
chovej izolácie, zaisťuje odolnosť proti vetru
a utesnenie dutín v stenách a stropoch.
Skladá sa z miliónov drobných komôrok,
ktoré sú vyplnené vzduchom a zaručujú
trvalú a nemennú ochranu pred prenikaním
vzduchu alebo atmosférickej vlhkosti. Vďaka
tomu neprenikne do interiéru cez steny stu-
dený vzduch, ale ani horúci a vlhký vzduch
v letných mesiacoch. Tak isto sa zohriaty
vzduch z interiéru nedostane do stien, kde
by mohol začať kondenzovať. Foam-Lok™
neobsahuje žiadne materiály a látky uvoľňu-
júce škodlivé plyny (na rozdiel od lacnejších
kópií, ktoré sa u nás tiež predávajú a apli-
kujú). Dodáva sa v štyroch variantoch podľa
druhu použitia, môže mať buď uzatvorenú
(Foam-Lok™ 2000, 2800), alebo otvorenú
(Foam-Lok™ 500) štruktúru buniek.
Uzatvorená štruktúra buniek
Uzatvorená štruktúra penovej izolácie sa
skladá z miliónov miniatúrnych uzatvore-
ných buniek, ktoré tvoria vysoko efektívnu
tepelnú, vzduchovú a zvukovú bariéru, majú
vynikajúcu odolnosť voči vode a chemickým
látkam. Ďalšou nespornou výhodou uzat-
vorenej štruktúry je jej tuhosť a pevnosť.
Uzatvorenú štruktúru má napr. striekaná
penová izolácia Foam-Lok™ 2000 s výbor-
nou hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti
0,0206 W/mK. Hmotnosť je približne
41 kg/m
3
, Strešný systém Foam-Lok™ 2800
s hmotnosťou 45,8 kg/m
3
.
Otvorená štruktúra buniek
Otvorená štruktúra peny má menšiu
hustotu, vďaka tomu je menšia spotreba
a preto je to lacnejší variant. Je vynikajúcou
voľbou do suchého prostredia a tam, kde
nie je kladený dôraz na malú hrúbku izolá-
cie. Malá objemová hmotnosť menej zaťa-
žuje konštrukciu. Striekaná penová izolácia
Foam-Lok™ 500 s otvorenou štruktúrou
buniek váži 8,41 kg/m
3
, súčiniteľ tepelnej
vodivosti je 0,0346 W/mK. Ďalšou význam-
nou charakteristikou sú jej vynikajúce zvu-
kovoizolačné vlastnosti.
Pozor na zloženie
Dôvodov, prečo pátrať z čoho je izo-
lačná pena vyrobená, je mnoho. Niektoré
peny môžu ešte používať akoby nadúvadla
škodlivé freóny. Ďalej môžu obsahovať kar-
cinogénne látky alebo látky vysoko horľavé,
ktoré nespĺňajú stavebné normy. Z tohto
dôvodu je preto tak dôležité pýtať sa na prí-
slušné certifikáty a osvedčenia.
Výhody penovej striekanej
izolácie Foam-Lok™
Penová izolácia eliminuje tepelné
mosty a vytvára súvislú ochrannú vrstvu,
Foam-Lok™ vytvorí penový zámok a bráni
tak prúdeniu vzduchu a tým i ochladzo-
vaniu či ohrievaniu stavebnej konštrukcie.
Striekaná penová izolácia sa vyrába v rôz-
nych variantoch o rozdielnych fyzikálnych
vlastnostiach. Foam-Lok™ www.honter.eu
zaizoluje i zložité stavebné konštrukcie
a dokonalo priľne k podkladu. Jej najväčšou
výhodou sú trvalo nemenné tepelné izo-
lačné parametre po celú životnosť objektu.
Šetrí až 70 % nákladov na vykurovanie či
klimatizáciu stavieb.
Investícia, ktorá sa nielen zaplatí i trvalo zarába peniaze
AKRYLÁTOVÝ OCHRANNÝ NÁTĚR
STŘÍ KANÁ I ZOLACE
Každá stavba sa môže stať nízkoenergetickým domom
Nízkoenergetický dom je stavba, kde je teplotný komfort dosiahnutý zároveň s nízkymi pre-
vádzkovými nákladmi. Každá stavba, či už nová alebo rekonštruovaná sa môže stať nízkoenerge-
tickým domom.
Základné princípy
Stavba, ktorá sp ňa kritériá nízkoenergetického domu je typická nasledovnými parametrami:
Ñ veľmi dobre izolovaná obálka budovy,
Ñ maximálne využitie slnečných ziskov a vnútorných ziskov tepla,
Ñ veľmi dobrá úroveň vzduchovej prievzdušnosti konštrukcie
Ñ vzduchotesnosti n50 < 1/hod.
Ñ veľmi kvalitné vnútorné ovzdušie, ktoré poskytuje riadené vetranie s účinnou rekuperáciou.
Kritérium nízkoenergetického domu je splnené, ak:
Celková merná ročná potreba tepla je nižšia ako 50 kWh/m
2
/rok úžitkovej plochy.
EGAL, a. s.
M. Rázusa 13 | 984 01 Lučenec | tel.: +421 47 43 331 23
fax: +421 47 45 131 91 | mobil: +421 905 915 931
e-mail: egal@egal.sk | www.egal.sk
Ako riešiť techniku v nízkoenergetickom dome
Je viac možností ako riešiť techniku v nízkoenergetickom dome.
Dôležité je uvedomiť si, že znižovanie prevádzkových nákladov je
možné okrem hlavných princípov, tiež vhodným výberom technic-
kých zariadení v dome. Veľmi výhodným riešením je tepelné čer-
padlo ako zdroj tepla. Kvalitné tepelné čerpadlo zhodnotí vstupnú
elektrickú energiu približne 5-násobne. Na samotnú efektívnosť
riešenia s tepelným čerpadlom má vplyv najmä vstupná teplota
zdroja primárneho okruhu a výstupná teplota do vykurovacieho
okruhu. Ďalej je veľmi dôležité výkonové číslo tepelného čerpadla
a vyspelosť riadiacej jednotky (viac informácií nájdete v sekcii
Tepelné čerpadlá). Vetranie s rekuperáciou tepla, je ďalším
riešením pri znižovaní nákladov, kvalitná vetracia jednotka pracuje
s účinnosťou rekuperácie min. 80 %. Zároveň zabezpečí, že je
v dome vždy kvalitný čerstvý vzduch. Pri určitých riešeniach, keď
je tepelná strata v dome menej ako 4 kW, môže byť vetrací systém
s teplovzdušným vykurovaním jediným vykurovacím systémom
(viac informácií nájdete v sekcii Vetracie jednotky).
Stavba
Nízkoenergetický dom je možné postaviť z každého bežne použí-
vaného konštrukčného materiálu. Dôležité je dodržať špecifické
požiadavky a vysokú kvalitu výstavby.
zdravé bývanie a teplo domova
fasády, fasádne systémy
78
š t ý l d o mu a b y t u
Vláknocement je ideálny stavebný materiál slúžiaci
ako ochranný vonkajší plášť budov. Vynález
vláknocementu pochádza z roku 1900 od českého
rodáka z Olomouca Ludwika Hatscheka. Suroviny
priateľské k životnému prostrediu ako cement, mletý
vápenec, voda, vzduch a vlákna, cementovú zmes
stabilizujú a vďaka ich kombinácie vzniká nehorľavý stavebný materiál vhodný
pre každý typ budovy akejkoľvek výšky.
Vláknocement spája stavebno-tech-
nické vlastnosti, ako sú pevnosť, stálosť
alebo odolnosť voči poveternostným
vplyvom, s ľahkou spracovateľnos-
ťou, hospodárnosťou a ekologickou
bezpečnosťou. Odoláva mrazu, teplu,
vlhku, ohňu, korózii, hnilobe a rozkladu.
Udržuje si tvarovú stálosť a prírodný
vzhľad. Má nekonečné možnosti vyu-
žitia, je variabilný – na výber je široká
škála farieb, možnosť vytvárania vzorov
a obrazcov na fasáde i ľubovoľného
pravouhlého formátovania.
Vďaka týmto funkčným vlastnostiam
si vláknocement nachádza stále väčšiu
popularitu medzi architektmi, projek-
tantmi a v neposlednej rade i u konco-
vého spotrebiteľa.
Vláknocementové fasádne
dosky Eternit
Okrem tradičných systémov povr-
chových úprav fasád ponúkame pri
stavbe a rekonštrukcii domu ďalšiu
možnosť – vláknocementové fasádne
dosky. Dodávajú stavbe nový, moderný
vzhľad a ich variabilita sa rovnako tak
dobre môže využiť aj pri rekonštruk-
cii budov so súčasným zachovaním
pôvodného vzhľadu. Výsledná fasáda
je v každom prípade veľmi odolná
a chráni stavbu na dlhú dobu. Dosky
sa dajú použiť aj ako obklady soklov,
Vláknocement
prírodný materiál v systéme prevetrávaných fasád
®
na podhľady, výplne balkónov a tiež
v interiéri. Samotná doska môže mať
prírodnú farbu materiálu, ktorá sa
následne vo výrobe povrchovo farebne
ošetruje alebo je prefarbená v samot-
nej hmote dosky. Fasádne dosky môžu
tvoriť samostatnú fasádu obvodového
plášťa budovy bez tepelnej izolácie
alebo v kombinácii s minerálnou izolá-
ciou kotvenou do obvodového muriva.
Vláknocementové fasádne dosky je
možné kotviť na rámové profily z hli-
níka, pozinkovaného plechu, antikoru
ale aj dreva.
Medzi novou a pôvodnou fasádou,
prípadne medzi fasádnymi doskami
a tepelnou izoláciou sa vytvorí vzdu-
chová medzera – takúto fasádu nazý-
vame prevetrávanou.
Výhody systému
prevetrávaných fasád
Medzi výhody prevetrávaných systé-
mov patrí:
ô najvyššia účinnosť z hľadiska odvá-
dzania skondenzovanej vodnej
pary – odvetrávaná vzduchová
medzera odvádza prípadnú vlhkosť
a zachováva tak uvažovanú hodnotu
tepelného odporu tepelnej izolácie,
ô znižovanie vlhkosti muriva pomocou
vzduchovej medzery,
ô zvyšuje akustickú nepriezvučnosť
obvodovej konštrukcie, najmä v kom-
binácii so vzduchovou medzerou
a minerálnou vlnou (a pochopiteľne
pri použití zodpovedajúcich okien)
môže výrazne znížiť hlukovú záťaž
vo interiéri objektu,
ô použiteľnosť i vo vlhkých prevádzkach,
ô obklad ako povrchová úprava má
dlhú životnosť,
ô systém je možné montovať v každom
ročnom období,
ô v prípade potreby je možná jedno-
duchá demontáž a výmena poškode-
ného prvku,
ô dodatočné opravy na budove (napr.
výmena okien) sa môžu vykonať bez
poškodenia fasády (obklad sa demon-
tuje a po vykonaní úprav sa opäť
namontuje),
ô jedná sa o bezúdržbovú fasádu,
v súčasnosti už aj s možnosťou
ochrany proti antigraffi ti (Pictura,
Natura PRO z produkcie Eternit AG),
ô pomerne nízka plošná hmotnosť.
Vláknocementové fasádne
dosky ETERNIT® predstavujú
5 typov veľkoformátových dosiek
(3 100 mm × 1 250 mm) v širokej škále
farieb, čím poskytujú takmer neobme-
dzené možnosti pri riešení modernej
fasády pre rôzne typy multifunkčných
budov a rodinných domov.
Jedinečnou doskou, je fasádna doska
NATURA PRO. Je to tvrdá vláknoce-
mentová doska (EN 12467) prefar-
bená v celom priereze, s akrylátovým
povrchom vytvoreným pri výrobe
samotnej dosky aplikáciou špeciál-
nej fólie za horúca. Táto technológia
výroby umožňuje dať fasádnej doske až
zdravé bývanie a teplo domova
fasády, fasádne systémy
37 farebných odtieňov bez toho, aby sa
potlačila prirodzená a esteticky cenná
štruktúra vláknocementu. Vláknocement
sa tak „nehrá na iné materiály“, ale aj pri
voľbe farebného odtieňa korešpondujú-
ceho s konceptom stavby si zachováva
svoju podstatu. Veľmi cennou devízou
dosky NATURA PRO je možnosť povr-
chovej úpravy proti graffi ti.
Obdobnou fasádnou doskou je
ETER-COLOR, ktorý je prefarbený
v celom priereze v 8 farebných vyho-
toveniach. Technológiou brúsenia
povrchu sa štruktúra vláknocementu
ešte zvýrazňuje, čím fasádna doska
ETER-COLOR dokáže reflektovať
na jednotlivé fázy dňa, získame tým
jedinečný efekt tzv. „živej“ fasády.
Tri typy dosiek (Pictura, Textura,
Operal) sú povrchovo upravené akrylá-
tovou glazúrou vytvrdzovanou UV žia-
rením. Častou aplikáciou dosiek Textura
je ich využitie na balkónové dosky, a to
vďaka certifikátu na tzv. mäkký a tvrdý
prieraz.
Moderné technológie riešenia pre-
vetrávaných fasád umožňujú zásadným
spôsobom meniť architektonický výraz
novostavieb ale aj rekonštrukcií star-
ších budov. Prispievajú k estetickému
formovaniu našich miest a obcí, zvyšujú
životnosť a morálnu hodnotu budov
Vo všeobecnosti platí, že vďaka
vlastnostiam vláknocementu sa v kon-
štrukcii prevetrávaných fasádnych
systémov – najmä vzduchovej medzere
zabezpečujúcej neustálu cirkuláciu
vzduchu, je životnosť takýchto fasád
bez narušenia ich estetickej a funkčnej
hodnoty niekoľko desiatok rokov.
EBM Co., s. r. o.,
Ing. David Hahn a Ing. Martin Fabian
www.ebmco.sk
a výrazne znižujú prevádzkové náklady
realizovaných stavieb. Podstatným
prvkom týchto prevetrávaných fasád sú
kvalitné a esteticky príťažlivé fasádne
dosky.
Spoločnosť EBM Co., s. r. o., je 100%
člen belgického koncernu ETEX Group,
ktorý patrí k európskym lídrom vo
vývoji a výrobe fasádnych dosiek nielen
na báze vláknocementu ale i pálenej
keramiky.
PRAKTICKÁ ESTETIKA
ODVETRANÝCH FASÁD
EBM Co., s.r .o., Št úr ova 155, SK-949 01 Ni t r a, www.ebmco.sk
ker ami cké obkl ady CREATON TONALITY®
a vl áknocement ové dosky ETERNIT
zdravé bývanie a teplo domova
fasády, fasádne systémy
80
š t ý l d o mu a b y t u
Hovorí sa, že fasáda
dá stavbe rodinného
domu tvár, a tak jej
farebnosti, ale aj
spracovaniu a výberu
materiálu, z ktorého
ju vytvoríme, musíme
venovať patričnú
pozornosť. Fasáda je
extrémne namáhaná
klimatickými zmenami
(slnko, mráz, dážď…),
takže jej zloženie
a materiály, z ktorých
ju vyhotovujeme, musia
dlhodobo odolávať
zmenám počasia.
Na slovenský trh priniesla
firma STUCCO Construction
zo Spišskej Starej Vsi dve novinky pre
vonkajšie povrchové úpravy fasád. Ide
o materiál z produkcie francúzskej
spoločnosti Parexlanko, a. s., ktorá patrí
k najväčším svetovým výrobcom fasád-
nych produktov.
Konečná povrchová úprava fasád
stavieb sa realizuje dvoma spôsobmi.
Prvým je vyhotovenie vonkajších mine-
rálnych omietok štandardnými techno-
lógiami omietania a druhým je použitie
kontaktných zatepľovacích systémov,
na ktoré sa nanesie tenká vrstva povr-
chovej úpravy (akryl, silikát, silikón).
Predstavujeme omietky
Parexlanko
zdravé bývanie a teplo domova
fasády, fasádne systémy
81
š t ý l d o mu a b y t u
Medzi klasické omietkové systémy
patrí systém Monrex GF, ktorý je
možné použiť pri všetkých technoló-
giách murovania z tvárnicových blokov.
Podmienkou je však rovinnosť povrchov
a, samozrejme, použitie správnej muro-
vacej technológie odporučenej výrob-
com tvárnic. Omietací systém sa nanáša
na povrch bez tzv. prednástreku a jeho
dvojvrstvové spracovanie v konečnej
hrúbke cca 15 mm umožňuje vytvorenie
rôznych štruktúr vzhľadu. Možno si
spomeniete aj na starý brizolit, ktorý sa
robil hladený aj škrabaný. Presne toto
umožňuje konečná povrchová úprava
Monorex GF, a to až v štyroch ukončo-
vacích dizajnových výrazoch. Hladený
špongiou, jemne škrabaný až po ťažké
štruktúrované povrchy napodobujúce
historické rustikálne omietky.
Vysoká paropriepustnosť je zaru-
čená používaním surovín, z ktorých sa
omietka nanášaná ručne aj strojovo
skladá. Omietka je farbená vo svojej
štruktúre až v 48 odtieňoch. Strojné
nanášanie omietky je veľmi efektívne,
pretože sa dá za jednu smenu vykonať
veľké množstvo práce, pretože hladenie
vrstiev omietok je veľmi príjemné vďaka
použitým prísadám, ktoré zlepšujú
spracovateľnosť.
Systém, ktorý sa používa na tepel-
noizolačné dosky, ako sú polystyrén,
minerálna vlna a pod., prezentujeme
pod názvom EHI GF. Je to minerálna
omietka, ktorá sa nanáša strojovo, a to
na lepiacu zmes nanesením na zate-
pľovacie dosky, ktorá je tiež od firmy
Parexlanko. Hrúbka omietky musí byť
vyrobená z minerálov na cementovej
báze, čím dosahuje vysokú životnosť
a stálosť farebnosti odtieňov.
Výhody EHI GF omietky voči
syntetickej omietke (akryl,
silikát, silikón, minerál):
ö je nanášaná hrubšia vrstva, čím dosa-
huje lepší
ö efekt krytia nerovnosti podkladu
ö pevnejšia a odolnejšia voči poškode-
niu
ö štyri možné dizajnové zakončenia
ö vysoká difúzia (paropriepustnosť)
ö rýchle opracovanie systému, strojové
nanášanie
ö lepší vzhľad a elegantné odtiene
farebnosti
Praktické skúsenosti s vyššie spomí-
nanými výrobkami má firma overené
aj TSÚS a firma STUCCO Construction
drží oprávnenie – licenciu na zhotovo-
vanie vonkajších zatepľovacích systé-
mov.
Obnovte si svoje bývanie úsporne
a za prijateľné ceny. Ponúkame riešenia
pre každý typ budovy od paneláku
po rodinný dom.
STUCCO Construction, s. r. o.
Štúrova 234/139
061 01 Spišská Stará Ves
mobil: +421/910/940 461
www.stucco-construction.sk
zdravé bývanie a teplo domova
ekologické alternatívy
82
š t ý l d o mu a b y t u
Keď prší, vy šetríte
tzv. “potravinárska“ drahá pitná voda.
Využívaním a používaním dažďovej vody
môžeme znížiť jej spotrebu viac ako 50 %.
Odborne zachytená a uskladnená dažďová
voda je vyhovujúca napr. na splachovanie
WC, pranie, upratovanie, umývanie áut,
polievanie záhrady…
Zavedením systému stoky a miestnym
uskladnením dažďovej vody sa rieši aj
problém jej odvedenia pri veľkých leja-
koch, pretože kanály odpadových vôd nie
sú zaťažené.
Zavedenie systému a využívanie daž-
ďovej vody prináša osoh a úspory nie len
pre „malých“ používateľov – jednotlivcov,
ale je to zaujímavý projekt aj pre mestá
a obce.
Kvalitná dažďová voda
Výsledky výskumov a aj skúsenosti
z praxe dokazujú, že pri vyhovujúcich pod-
mienkach uskladnenia, kvalita dažďovej
vody spĺňa požadované kritéria. Je krištá-
Užitočný systém
Dažďová voda odvedená, prefiltro-
vaná a uskladnená v zásobníku sa dá
výborne využívať nielen v domácnosti ale
v každom prostredí, kde nie je potrebná
ľovo čistá bez pachu, karbonátov a je to
tzv. mäkká voda.
Ochrana životného prostredia
a hospodárnosť
Takto získaná mäkká voda nevyžaduje
používanie práškov na zmäkčovanie a cel-
kové zníženie množstva čistiacich pros-
triedkov a práškov.
Riešenia pre budúcnosť
Systém zvedenia a uskladnenia daž-
ďovej vody HYDRO-KING je kompletný
uzavretý stavebný systém, inštalácia kto-
rého vám zabezpečí komfortné používanie
a využívanie dažďovej vody kdekoľvek.
Filter
Do filtra je dažďová voda odvedená
zo strechy mechanickou cestou. Potom
je potrebné ju prečistiť pre bežné použí-
vanie pomocou filtra (typy HK WFF100,
HK WFF150, HK WFF300 sú adhézne,
ako zabezpečiť vždy
dostatok vody a súčasne
ušetriť?
odpoveď je jednoduchá
a logická – schopnosť
a možnosť využívať
dažďovú vodu. mať
dažďovú vodu znamená
hospodáriť rozumne,
čo môžeme dosiahnuť
prostredníctvom
technológie a systému
hydro-king.
1. Filter dažďovej vody
2. Prívod na zavedenie pitnej vody
3. Cisterna – zásobník dažďovej vody
4. Regulátor prípojky (mierni prítok vody)
5. Sifón regulujúci pretekanie vody
6. Prípojka do kanálu
7. Čerpadlo čistej vody s plavákom
8. Špeciálne čerpadlo na zvyšovanie tlaku
dažďovej vody
9. HYDRO-MAT sústava
zdravé bývanie a teplo domova
ekologické alternatívy
83
š t ý l d o mu a b y t u
vírivé filtre a HK-SZ300 je typ sitkového
filtra). Filtre sa montujú predovšetkým
do podlažia, ale je možné ich umiestniť aj
do tzv. technického priestoru. Vodorovne
vedená dažďová voda sa sústredí a vedie
cez potrubie, kde sa pred príchodom
do cisterny (zásobovača) prefiltruje.
Nehrdzavejúca oceľová konštrukcia
filtračného zariadenie je vyhotovená
s 0,28mm priepustnosťou. Tým sa zaru-
čuje prečistenie vody pre použitie nie len
na splachovanie WC, ale aj pre potreby
upratovania a pranie v práčke. Pre menej
náročné používanie prefiltrovanej dažďo-
vej vody je možné používať filter s prie-
pustnosťou 0,44 mm. Filtračný domček,
poklop, kolesový uzáver a 50 cm zvýšená
súčiastka sa vyrába s polypropylénu. Sada
filtrov HK WFF je jediná na trhu, ktorá je
schopná (len) so 4% stratou vody auto-
maticky prefiltrovať zo strechy odtekajúcu
dažďovú vodu – 96 % prefiltrovanej vody
odvádza do zásobníka cisterny. Poklop je
špeciálne vyvinutý na 30t záťaž, pri dodr-
žaní predpisov (DIN 1072, SLW30).
Cisterna na skladovanie
HYDRO-KING®-om vyvinuté cisterny
slúžia na uskladnenie dažďovej vody.
Vyrábajú sa z PP platní zváraním,
vyhovujúcim ohnutím a potrebnou
pevnosťou. Zabudovávajú sa do zeme
na železobetónový základ. Zabezpečené
sú proti záplavám a podľa miestnych
podmienok upevnené násypom – hrá-
dzou. Prítok – regulátor prípojky – sifó-
nom zabezpečuje mierny prietok vody
do odtoku. Vyhotovujú sa podľa potreby
110, alebo 125 otvorom. Poklop je ume-
lohmotný, pochôdzny, 2× istený, telesko-
picky nastaviteľný. Cisterna je ľahko pre-
nosná (max. 180 kg) s dlhou životnosťou.
NINFASUB – ponorné čerpadlo
Je súčasť systému. Jeho úlohou je,
uskladnenú dažďovú vodu po filtrácií, pre-
nášať z cisterny na zásobovanie domác-
nosti, prípadne zabezpečiť jej potrebu pri
dome a v záhrade.
Pozostáva z nasávacieho a bočného
pripojenia jedným vnútorným závitom
a nasávacou jednotkou namontovanou
v zóne čistej vody (motor jednofá-
zový 230V P1 = 1,0 kW, 4,1 A spotreba
elektriny). Má vmontované chrániče
motorových závitov proti prehrievaniu
a 20m elektrickým káblom.
HYDRO-MAT
®
komplex
Podľa potreby zabezpečujú dolievanie
zásoby pitnej vody v prípade dlhšieho
obdobia bez zrážok, kedy môže hladina
vody klesnúť na minimum. Vtedy otvorí
sieťový magnetický ventil a doplní chý-
bajúcu minimálnu hladinu vody. Spĺňa
normu DIN 1989, ktorá zabezpečuje
oddelenie hladiny dažďovej vody od pit-
nej. Ak cíti podtlak, automaticky zapína
čerpadlo a následne po zastavení prúdu
sa vypína.

Merač hladiny vody
Hydrostatickou hladinovou sondou
meria v cisterne aktuálnu hladinu vody
a prepínačom prenáša a signalizuje na tla-
komer, ktorý ručičkou ukáže na percentu-
álnej škále stupeň vodnej hladiny.
Cena „obyčajnej“ pitnej vody sa
neustále zvyšuje. A nie je to spôsobené
iba cenotvorbou vodárenských spo-
ločnosti, ktoré nám fakturujú vodné
a stočné, ale svoj podiel na neustále zvy-
šujúcej cene vody má aj jej nedostatok.
Niektoré obce a dokonca aj mestá tento
problém už dôverne poznajú.
Hydrotrading, s. r. o.
Priečna 1535/35, 924 01 Galanta
tel./fax: 00421 31 780 80 98
mobil 00 421 903 215 649
e-mail: info-sk@hydroking.eu
www.hydroking.eu
AKCIA!
ZA PRAVÉ RUČNE VYRÁBANÉ TEHLOVÉ PÁSIKY
TERAZ NAJNIŽŠIA CENA
tel. č .: 0905 512 682 • sídlo firmy: Kalnická cesta 1/822
934 01 Levice • www.fajansa.sk • e-mail: fajansa@stonline.sk
FAJANSA
výroba keramiky, umelého kameňa a tehlových pásikov
interiér


Koniec roka sa nesie v znamení zimy a sviatkov pokoja a mieru
a ako každý rok, opäť nastáva vhodný čas,
doma, v kruhu rodiny alebo dobrých priateľov,
preciťovať naplno pozitívnu energiu, čo sála z nášho interiéru.
pôvodný rad
pôvodný rad
nové prvky
nový prvok
LE BON rozšírila kolekciu kúpelňového nábytku LIGHT a SPACES
interiér
trendy, inšpirácie, trh
86
š t ý l d o mu a b y t u
Našťastie aj tento typ podláh slávi
svoj návrat v podobe „recyklovaného“
gaštanu značky Quick–Step Perspective
Wide. Jeho typickú farbu a útulný
vzhľad je veľmi ťažké prehliadnuť.
25-ročnú záruku, patent proti poškria-
baniu a zámok Uniclic, ktorý uľahčí
akúkoľvek montáž. Zadovážte si aj vy
podlahy, ktoré odrážajú váš životný štýl
a postoje.
Najmä ak ide o naozaj dizajnové a pre-
pracované lamely. Ak ste vždy túžili
po nových podlahách, ktoré na prvý
pohľad vyzerajú ako dedičstvo po
prarodičoch, nemusíte už ďalej hľa-
dať. Značka Quick–Step totiž skĺbila
moderné technológie a záruky kvality
do jedinečných povrchov a la vintage.
Praskliny, diery po červotočoch alebo
klincoch sa stanú vašou dennou súčas-
ťou a zároveň dodávajú doskám vysokú
autenticitu. Povedali by ste, že priam
na nerozoznanie od originálu. Dosky
odrážajúce atmosféru starých a masív-
nych lakovaných podláh sú pre skutoč-
ných milovníkov jedinečnej štruktúry
a hĺbky dreva. Aj napriek svojmu vin-
tage vzhľadu majú podlahy Quick–Step
Marcela Danišová
Foto: Quick-Step
Gaštan v staronovom šate
www.quick-step.com
Gaštan patril v minulosti k veľmi vyhľadávanému typu dreva najmä pre jeho
tvárnosť, stabilitu a tvrdosť. Veľmi originálne kusy takýchto podláh si môžete
všimnúť v starších vidieckych domoch alebo starých priemyselne–umeleckých
ateliéroch.
„Řady LIGHT a SPACES jsme rozšířili
o nové prvky především z toho důvodu,
abychom dali našim zákazníkům šanci vybrat
si přesně takový nábytek, jaký jim vyhovuje.
S tím souvisí i sjednocení povrchových pro-
vedení u těchto řad, díky kterému se mož-
nost kombinací nábytku značně rozšiřuje,“
hovorí o inováciách kolekcií LIGHT a SPACES
René Novák, majiteľ spoločnosti Le bon.
Eva Moravcová, Foto: Le bon
L
i
g
h
t
S
p
a
c
e
s
spoločnosť Le bon doplnila rady LIGHT a SPACES o nové prvky. U prvej z nich
pribudne stôl pre umývadlo na dosku a policový systém so zásuvkou pre
kúpeľňové doplnky, u druhej skriňa s posuvnými dvierkami, tiež pre umývadlo
položené na doske. Naviac sú obe rady dostupné v totožných povrchových
vyhotoveniach a preto je možné ich prvky ľubovoľne kombinovať.
www.lebon.cz
trendy, inšpirácie, trh
87
š t ý l d o mu a b y t u
Medzi päť najlepších patrí aj návrh „Contentment“
Jany Krčmárovej z Akadémie výtvarných umení a dizajnu
v Bratislave, ktorý obsadil 4. miesto
V minulom roku súťaž tiež vyhral český zástupca, a to
Václav Mlynář z VŠUP v Prahe so svojím návrhom „YGO“.
www.Heimtextil.messefrankfurt.com
Tereza Zelenková
foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Jean-Luc Valentin,
Happy Materials
Magdaléna Vojteková
sa stala víťazkou
študentskej súťaže
„Young Contract
Creations Award
2012: Upholstery“.
Heimtextil je najväčší
a najvýznamnejší
medzinárodný veľtrh
bytového textilu
a textilu pre verejný
sektor. Je meradlom
kvality textilného
dizajnu a trendov
textilného priemyslu
v celej šírke tohto
odboru.
Súčasťou sprievodného programu medzinárodného textil-
ného veľtrhu Heimtextil vo Frankfurte nad Mohanom je už
tradične študentská súťaž „Young Contract Creations Award
2012: Upholstery“. Tohtoročný 5. ročník súťaže s mottom
„odpočinok“ bol zameraný na návrh multifunkčného čalú-
neného nábytku určeného na odpočinok v obytných, ale aj
verejných priestoroch.
V konkurencii 60 návrhov z 13 vysokých škôl vyhodnotila
odborná porota ako najlepší návrh Magdalény Vojtekovej
z pražskej VŠUP s návrhom „Relax and Swing“.
Porota ocenila predovšetkým univerzálnosť, ktorú sedačka
Relax and Swing poskytuje. Je možné na nej sedieť či ležať,
navyše môže byť vďaka integrovaným karabínam zavesená
voľne do priestoru a byť používaná ako hojdačka. Tým sa
skvele hodí napríklad pre moderné kúpele alebo hotelové
lobby. Otvory v slučkách ponúkajú praktický úložný priestor.
Aj 3. miesto obsadila študentka z Českej republiky, a to
Iveta Havelková z Univerzity Hradec Králové so svojím návr-
hom „Span“.
Vo Span videla porota skvelý komunikačný typ nábytku pre
dvoch, teda predovšetkým pre páry. Usporiadaním do pol kruhu
s dvanástimi vankúšmi je Span ideálny na použitie napríklad
v kúpeľoch. Porotcovia ocenili aj štyri praktické úložné vrecká.
Heimtextil 2012
Mgdaléna Vojteková
Span
Contentment
Relax and Swing
interiér
trendy, inšpirácie, trh
88
š t ý l d o mu a b y t u
Rezbárstvo je umelecká činnosť, ktorá
využíva drevo na to, aby zachytila
výjavy zo života, krásu historických
pamiatok, či metaforicky znázornila
podstatu pre človeka životne
dôležitých javov. V rezbárstve sa snúbi
krásna jednoduchosť dreva, ktoré bolo
na Slovensku odjakživa najobľúbenejším
materiálom na umelecké stvárňovanie,
s jeho prirodzenou rôznorodosťou.
Výrobky z dreva dodávajú miestnostiam
pocit tepla a útulnosti a pôsobia
v súlade s ostatným vybavením Vášho
domova.
Vianoce sa blížia a vy zase neviete, čo kúpiť
Zdá sa vám, že zo sveta sa vytratila originalita
Nechcete kupovať ďalší výtvor pásovej výroby
Chcete, aby boli vaše darčeky osobné a jedinečné ?
Darček, ktorý je zároveň jedinečný
originál, poteší každého a určite ho
obdarovaný ocení viac ako tovar
z obchodu. Vyštudovaný umelecký rez-
bár, pre ktorého sa štúdium stalo koníč-
kom, vám môže ozvláštniť akékoľvek
sviatky a vhodne zakomponované rez-
bárske výrobky určite jedinečným spô-
sobom zvýraznia atmosféru každého
interiéru domu, chalupy či bytu. Venuje
sa výrobe reliéfov, dekorácií, plastík
s prírodnými motívmi, či osobitým zná-
zorneniam na praktických predmetoch
do domácnosti. Okrem vlastných motí-
vov autora je aj osobitá možnosť expe-
rimentovania so zhmotnením Vašich
predstáv a ideí. Tak, aby sa konečný
produkt stal vaším obľúbeným a jedi-
nečným interiérovým prvkom.

Richard Marušin
E-mail: rmarusin@gmail.com
Tel.: 0905 685 257
www.sosnerezby.webnode.sk
Originálny hodnotný darček
pre každú príležitosť
TRIBYT, s. r. o.
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina
GPS: 49°12'46.29"N,
18°44'26.51"E
tel./fax: +421/41/72 32 551
mobil: 0908/931 936
e-mail: tribyt@tribyt.sk
www.tribyt.sk
Otváracie hodiny:
Po–Pia: 9.00 – 18.00
So: 9.00 – 12.00
Vyhotovenie:
dyha / masív buk alebo dub
buk prírodný
buk na čerešňu
buk na orech
dub prírodný
dub na koňak
dub na wenge
dub na orech
ARENA
K
u
p
ó
n

n
a

z
ľ
a
v
u

1
0

%

o
d

1
.

1
0
.

d
o

3
0
.

1
2
.

2
0
1
2
interiér
spálňa
V októbri zaznelo naposledy: „Vítame Vás v novom ASKU!“
Vďaka vysokému nasadeniu všetkých z tímu spoločnosti ASKO
sa podarilo zrekonštruovať a otvoriť v novom podľa nového štýlu
a konceptu v období 10-tich mesiacov všetkých 17 predajní na
Slovensku aj v Čechách.
Od tohto termínu slávia všetky predajne v rámci veľkej marketingovej kampane na
Slovensku aj v  Čechách spoločne so svojimi zákazníkmi a  prinášajú stále ďalšie
a ďalšie zľavy a zaujímavé ponuky pre všetkých svojich zákazníkov.
A ako sa ASKO zmenilo? A prečo vôbec?
„Zväčšujeme a rozširujeme ponuku módnych aj klasických sedacích súprav, spální,
obývacích izieb. Novotou je, že sme zaradili aj veľkú ponuku detských izieb pre
malých, ale aj väčších školákov. Oddelenie bytových doplnkov, svietidiel aj kobercov
sa rozrastá o nové trendy pre všetkých,“ približuje novinky marketingová riaditeľka
Lenka Dominiková. Predajne ASKO nábytok sa výrazne zmodernizovali a ponúkajú
širší a kvalitnejší sortiment, než na aký boli zákazníci zvyknutí. „Ide o radikálne zme-
ny, kedy po prestavbách zostali len rovnaké názvy predajní a ich umiestnenie, všetko
je súčasťou novej firemnej politiky, ponúkať zákazníkom prehľadnejšie obchodné
priestory a  atraktívnejší sortiment, naviac sa nám darí skracovať dodacie termíny
a  znásobovať skladové zásoby niektorých výrobkov“ doplňuje Dominiková. Pres-
tavby súviseli so zmenou majiteľov siete. Od polovice roku 2011 spoločnosť ASKO
nábytok získala nemecká podniková skupina Porta.
Ale pre lepšiu predstavu, len malý report k prestavbám ako takým.
V rámci prestavieb ASKO nábytok predajní sa spotrebovalo:
Záťažových kobercov = ca. 74.500 m² = ca. 1.250 roliek, pre lepšiu
predstavu, plocha rovnaká ako
9 futbalových ihrísk vedľa seba
Lepidlá pre koberce = ca. 29.770 kg = ca. 29 ¾ ton
Sadrokartónových = ca. 21.600 ks = 56.200 m², pokiaľ by sme ich
vyskladali vedľa seba, tak by
vytvorili stenu dlhú ca.46 km
Tapety = ca. 12.150 roliek = ca. 60.750 m²
Farby = 4.800 kg = ca. 19.200 m²
Dekoračných kníh = 44.200 ks
NOVÉ
17 na jeden ťah –
ZVLÁDLI SME TO!
Široký výber
šírok, dekorov a materiálov
Možnosť objednania
elektrospotrebičov a drezov
vvvvvrrrrráááááttttttaaaaannnnnneeeee zzzzzzááááárrrrrruuuuukkkkkyyyyyy
ZZZaaapppooojjjeeennniiieee ppprrrííípppooojjjoookkk
el el el elek ek k ek ektr tr tr tros os os oos spo po po po p tr tr ttr treb eb eb eb eb e ič ič ič ič ičov ov ov ov ov o aaaa vvvvod od od od odyyyyy
333DDD pppllláááánnnooovvvaaannniiieee
kkkkkuuuuuucccccchhhhhhýýýýýýňňňňňň
OTVORENÉ 7 DNÍ V TÝŽDNI
www.asko.sk
3D PLÁNOVANIE KUCHÝŇ MODERNÝ DESIGN PONUKA PRE VŠETKÝCH
Príďte si naplánovať svoju novú kuchyňu s našimi predajcami, radi vám pripravíme 3D nákres vašej novej kuchyne e
dosiek na priečky
MAKING ROOMS
NÁPADY PRE KAŽDÝ PRIESTOR
viac informácií na www.arte-m.de alebo www.asko.sk
NAVŠTÍVTE NÁS NA NAŠICH PREDAJNIACH
Od 26.11. do 9.12. získate zľavu 30 % na všetok sortiment
Arte M
Objednajte si
náš katalóg na
www.asko.sk
OC Galéria Bratislavská 5, 949 01 Nitra | NC Tesco Belá 6469, Trenčianska Turná, 913 21 Trenčín | Shopping Palace Zlaté Piesky Cesta na Senec II. 17072/2B,
821 04 Bratislava NC Prievidza Nedožerská cesta III. 1282/3, 971 01 Prievidza | NC Bigbox Svitská cesta 3, 058 01 Poprad | OC Cassovia Alejová 4/A (Pri Prachárni),
040 11 Košice | Family Center P. Hostinského 4869/7, 979 01 Rimavská Sobota
30%
ZIMNÝŠPECIÁL
interiér
kúpeľňa
92
š t ý l d o mu a b y t u
Súčasný minimalistický
trend vo vybavení
kúpeľní naplňuje
predstavy o funkčnom
i esteticky čistom
priestore, zároveň však
dnešní zákazníci hľadajú
pre svoju kúpeľňu
niečo zvláštneho
a neobvyklého.
Kúpeľ
v rytme
Charlestonu
Ak nám to rozmery kúpeľne dovolia,
tým pravým vyzdvihnutím pre ňu bude
solitérna vaňa, a to nielen originálnym
tvarom, ale aj farbou.
Nemusí sa jednať iba o designovo
strohú, až funkcionalisticky porostú
vaňu, ktorá bude nasledovať ostatné
vybavenie kúpeľne. Tvarovo jednoduchý
nábytok jasne oživí vaňa organických,
rozhýbaných, až netradičných línií.
Však tiež jej meno je Charleston, názov
prepožičaný od legendárneho tanca
dvadsiatych rokov minulého storočia,
kedy celý svet s nadšením tancoval a
radoval sa z nového života. Jej výrobca,
firma Polysan naviac pripravila pre
svojich zákazníkov novú lahôdku
v podobe originálneho farebného
prevedenia – elegantná kombinácia
bielej a čiernej, ktorej neodolá žiaden
milovník klasiky.
Charleston každého zaujme na prvý
pohľad – svojou výraznou líniou
horného okraja vane, celkovým,
príjemne oblým tvarom a velkorysými
proporciami neomylne láka k ponoreniu
sa do horúceho kúpeľa. Jej objemný
vnútorný priestor poskytuje mnoho
miesta pre luxusný kúpeľ. Ako soliterná
vaňa potrebuje pre svoje vyznenie
dostatočný odstup od ostaného
vybavenia kúpeľne, o to viac,
rozhodneme sa zvoliť neštandardné
farebné prevedenie. Vaňu Charleston
poskytuje jej výrobca nielen v klasickej
bielej, ale tiež vo farbe červenej,
mahagón a bahama, a to po celej
ploche vane alebo iba na jej vonkajšej
strane. Pre všetky farebné varianty
je možné zvoliť osadenie podstavcov,
tvarov nohy v bielej, chrómovej alebo
bronzovej farbe.
Pre dokonalý celok je potrebné
zvoliť k Charlestonu tú pravú vaňovú
batériu – výrobca odporúča batériu
Antea, ktorá svojimi klasickými tvarmi
kohútikov a ovládacích ventilov
nenechá nikoho na pochybách.
Tiež jej farebným prevedením
zladíte vodovodné batérie s celou
vaňou – Antea je v ponuke v prevedení
chróm, kombinácia chróm/zlato alebo
bronz, ktorý pôsobí ozajstným dojmom
platiny. Charleston s batériou Antea
vytvorí skvelý pár, ktorý vašu kúpeľňu
rozhýbe v elegantnom rytme retro
štýlu s trochou nostalgie.
interiér
kúpeľňa
93
š t ý l d o mu a b y t u
93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 993 93 93 93 993 93 93 933 93 3 93 93 3 93 93 33 93 3 93 93 3333
š t š t š t š t š t šš t š t š ttt š t šš t š t š tt š t š t šš t š ttttttttt š t š ýý l ý l ýý l ý l ý l ý l ý l ý l ý l ý l ý l ý l l ý l ý l ý l ýýý l ýý l l ýý l ýýýýý l ýý l ýý l ý lll ýýýýý dddddddddddddddddddddddd o m ooo m o m o m o m o m o m o m o m o m m oo m o m m o m oooo uuuuuuuuuuuuuuu aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bb y b y b y b y b y b y b y b y b y b y b y bb y b y b y bbb y yyyyyy b yyyyyyyyyy t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u t u tt u t u t uuuuuuuuu tt uuu tt uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Každá kúpeľňa je originál, kto chce však ísť ešte
ďalej, môže svou kúpeľňu vyzdobiť naozaj osobitým
detailom, ktorý nenájde u žiadneho príbuzného či
kamaráta.
S horúcou novinkou prichádza
na trh spoločnosť Sapho Hydro & Air:
elektronické ovládanie hydromasáž-
neho systému bez tlačidiel S – TOUCH,
jeho design si môžete vymyslieť sami.
Neoslovujú vás výrobcom navrhnuté
symboly na ovládacom paneli? Zdajú
sa vám príliš univerzálne, nudné
a neosobné? Potom svoj kreatívny
návrh jednoducho vytlačte na akúkoľ-
vek samolepiacu fóliu, a to na bežnej
domácej laserovej tlačiarni. A keď vás
v budúcnosti vzhľad omrzí, nič vám
nebráni vytlačiť si nové symboly. Tiež
umiestnenie ovládacieho panelu si
môžete zvoliť ľubovoľne kdekoľvek
na ploche hydromasážnej vane.
Systém beztlačítkového ovládania
domácej hydromasáže S – TOUCH
spočívá v kombinácií samolepiacej
fólie s vyobrazenými tlačítkami na vani
a snímačom, ktorý je umiestnený úplne
mimo priestor kúpania, teda zvonku
akrylátovej vane, svoje miesto môže
nájsť tiež inde, napríklad pod obklado-
vými dlaždicami. Vďaka bezdrôtovému
systému odpadá pri inštalácii snímača
nutnosť vŕtať glazúru vane. Snímač je
diaľkovo ovládaný priložením prstu
k niektorému zo symbolov, ľudská
ruka tak vôbec nepríde do styku
so samotnými elektronickými prvkami,
ovládanie je preto absolútne bezpečné.
Tiež samotné snímače sú mimo rizika
nebezpečia, či už mechanického poško-
denia či zničenia spôsobeného vodou.
Určite oceníte i bezproblémovú a ľahkú
údržbu – vďaka tomu, že ovládanie
vo vani sa skladá zo samolepiacej fólie,
hrubej iba 0,3 mm, môžete k nej pri
upratovaní pristupovať úplne rovnako
ako k povrchu celej akrylátovej vane.
Beztlačidlové ovládanie S – TOUCH
vám tak spríjemní každú chvíľku strá-
venú v kúpeľni.
Cena (včítane DPH) za beztlačid-
lové ovládanie S-Touch v kombinácii
so systémom: • Whirlpool cca 1 366 €,
• Airpool cca 1 366 €, • Combipool cca
2 007 €.
Miroslav Šlechta
Foto: Sapho Hydro & Air
Info: www.hydromasaze.cz
Trendy
a trh
Doprajte hydromasáži
svoj osobitný výraz
Strasti a slasti panelákových kúpeľní
Malá paneláková kúpeľňa je bežnou realitou sídlisk a na rekonštrukciu čaká celá rada z nich.
Podľa architekta a dizajnéra Michala Janků vnímajú Slováci kúpeľňu stále ako úžitkový priestor
a „skladisko“ vecí na upratovanie a nie ako obytnú časť bytu. Navyše, keď už sa rozhodnú pre
zmenu , volia rovnaké priestorové riešenia.
Pri pomyslení na panelákovú kúpeľňu si mnoho ľudí predstaví
malý priestor, do ktorého sa s ťažkosťami vojde aj to základné, čo
majiteľ bytu potrebuje. Napriek tomu, že to tak na prvý pohľad
nevyzerá, poskytujú tieto priestory nemalé možnosti a je možné
v nich uskutočniť radu zmien. Spoločne s architektom a dizajné-
rom Michalom Janků sme poodhalili najčastejšie rozhodnutia,
pred ktorými majitelia bytov stoja pri rekonštrukcii a zariaďovaní
panelákovej kúpeľne.
Kúpeľňa a samostatné wc
Ľudia sa často domnievajú, že spojenie kúpeľne s toaletou prine-
sie viac miesta. To je síce pravda, ale stráca tým dve steny, inak
povedané jednu priečku, na ktorú je možné umiestniť skrinky
a vytvoriť ďalšie úložné priestory, upozorňuje Michal Janků. Na
miestnosť s toaletou často zabúdame a neuvedomujeme si jej
skutočné možnosti. Naopak ju založíme metlou, vedrom alebo
ďalšími pomôckami na upratovanie a z toalety sa stáva skladisko.
Z tohto dôvodu je wc všeobecne vnímané ako najhoršie miesto
v byte. Vysoké skrinky môžu priestor doplniť a poskytnúť ďalšie
možnosti, kam v byte umiestniť kúpeľňové drobnosti. Prepoje-
nie miestností je najviac nepraktické vo chvíli, keď v byte býva
početnejšia rodina. Ranné zástupy pred jednou miestnosťou nás
presvedčia o tom, že spojenie nie je šťastným riešením.
Kedy naopak wc s kúpeľňou prepojiť?
„K prepojeniu sa prikláňam v prípade, že do miestnosti venovanej
toalete nie je možné umiestniť umývadielko. Tým totiž stráca samo-
statná miestnosť svoj zmysel,“ uvádza Michal Janků.
Do malých miestností je dôležité vybrať správny typ a veľko-
sť wc. Podľa architekta preferujú Slováci kvôli jednoduchej
údržbe závesné typy wc, ktoré predstavujú trendové a čisté
vybavenie. Nádržka na splachovanie je umiestnená v stene za
ním a k ich upevneniu sa využívajú značkové predstenové sys-
témy, u ktorých je zaručená dostatočná pevnosť bez veľkých
nárokov na nosnosť steny. „Vo voľbe závesných wc sa Slováci líšia
od USA a Ruska, kde dávajú prednosť plne kapotovaným toale-
tám,“ doplňuje architekt.
Umývadlá, zrkadlá a osvetlenie
„Rohové umývadlá neprinášajú úsporu miesta, ako si mnoho ľudí
myslí, naopak obmedzujú prístup, neposkytnú odkladaciu plochu
a zabránia prípadnému umiestneniu skrinky. Omnoho lepšou voľ-
bou sú asymetrické umývadlá,“ uvádza Michal Janků. Asymetrické
umývadlá ľahko zapadnú aj do najmenšej kúpeľne a pritom po-
skytnú dostatok odkladacej plochy vďaka netradične umiestne-
nej vodovodnej batérii. Ľahko pod nich umiestnite skrinku, čím
vytvoríte ďalšie miesto na čistiace prostriedky alebo kúpeľňové
potreby.
Prvýkrát v histórii
prichádza Jika
s plne kapotovaným
wc v sérii Tigo.
Toaleta s úsporným
splachovaním
a nádržkou 3 / 4,5 l
disponuje ďalšou
plastovou vnútornou
nádržkou proti
zaroseniu a kondenzácii
vlhkosti.
Umývadlá série Tigo s hĺbkou 37 cm poskytnú vďaka
asymetrickému tvaru dostatok odkladacieho aj umývacieho
priestoru.
Strasti a slasti panelákových kúpeľní
Malá paneláková kúpeľňa je bežnou realitou sídlisk a na rekonštrukciu čaká celá rada z nich. Malá paneláková kúpeľňa je bežnou realitou sídlisk a na rekonštrukciu čaká celá rada z nich.
Podľa architekta a dizajnéra Michala Janků vnímajú Slováci kúpeľňu stále ako úžitkový priestor Podľa architekta a dizajnéra Michala Janků vnímajú Slováci kúpeľňu stále ako úžitkový priestor
a „skladisko“ vecí na upratovanie a nie ako obytnú časť bytu. Navyše, keď už sa rozhodnú pre a „skladisko“ vecí na upratovanie a nie ako obytnú časť bytu. Navyše, keď už sa rozhodnú pre
zmenu , volia rovnaké priestorové riešenia. zmenu , volia rovnaké priestorové riešenia.
Pri pomyslení na panelákovú kúpeľňu si mnoho ľudí predstaví
malý priestor, do ktorého sa s ťažkosťami vojde aj to základné, čo
majiteľ bytu potrebuje. Napriek tomu, že to tak na prvý pohľad
nevyzerá, poskytujú tieto priestory nemalé možnosti a je možné
v nich uskutočniť radu zmien. Spoločne s architektom a dizajné-
rom Michalom Janků sme poodhalili najčastejšie rozhodnutia,
pred ktorými majitelia bytov stoja pri rekonštrukcii a zariaďovaní
panelákovej kúpeľne.
Kúpeľňa a samostatné wc Kúpeľňa a samostatné wc
Ľudia sa často domnievajú, že spojenie kúpeľne s toaletou prine-
sie viac miesta. To je síce pravda, ale stráca tým dve steny, inak
povedané jednu priečku, na ktorú je možné umiestniť skrinky
a vytvoriť ďalšie úložné priestory, upozorňuje Michal Janků. Na
miestnosť s toaletou často zabúdame a neuvedomujeme si jej
skutočné možnosti. Naopak ju založíme metlou, vedrom alebo
ďalšími pomôckami na upratovanie a z toalety sa stáva skladisko.
Z tohto dôvodu je wc všeobecne vnímané ako najhoršie miesto
v byte. Vysoké skrinky môžu priestor doplniť a poskytnúť ďalšie
možnosti, kam v byte umiestniť kúpeľňové drobnosti. Prepoje-
nie miestností je najviac nepraktické vo chvíli, keď v byte býva
početnejšia rodina. Ranné zástupy pred jednou miestnosťou nás
presvedčia o tom, že spojenie nie je šťastným riešením.
Kedy naopak wc s kúpeľňou prepojiť? Kedy naopak wc s kúpeľňou prepojiť?
„K prepojeniu sa prikláňam v prípade, že do miestnosti venovanej
toalete nie je možné umiestniť umývadielko. Tým totiž stráca samo-
statná miestnosť svoj zmysel,“ uvádza Michal Janků.
Do malých miestností je dôležité vybrať správny typ a veľko-
sť wc. Podľa architekta preferujú Slováci kvôli jednoduchej
údržbe závesné typy wc, ktoré predstavujú trendové a čisté
vybavenie. Nádržka na splachovanie je umiestnená v stene za
ním a k ich upevneniu sa využívajú značkové predstenové sys-
témy, u ktorých je zaručená dostatočná pevnosť bez veľkých
nárokov na nosnosť steny. „Vo voľbe závesných wc sa Slováci líšia
od USA a Ruska, kde dávajú prednosť plne kapotovaným toale-
tám,“ doplňuje architekt. “
Umývadlá, zrkadlá a osvetlenie Umývadlá, zrkadlá a osvetlenie
„Rohové umývadlá neprinášajú úsporu miesta, ako si mnoho ľudí
myslí, naopak obmedzujú prístup, neposkytnú odkladaciu plochu
a zabránia prípadnému umiestneniu skrinky. Omnoho lepšou voľ-
bou sú asymetrické umývadlá,“ uvádza Michal Janků. Asymetrické
umývadlá ľahko zapadnú aj do najmenšej kúpeľne a pritom po-
skytnú dostatok odkladacej plochy vďaka netradične umiestne-
nej vodovodnej batérii. Ľahko pod nich umiestnite skrinku, čím
vytvoríte ďalšie miesto na čistiace prostriedky alebo kúpeľňové
potreby.
Prvýkrát v histórii
prichádza Jika
s plne kapotovaným
wc v sérii Tigo.
Toaleta s úsporným
splachovaním
a nádržkou 3 / 4,5 l
disponuje ďalšou
plastovou vnútornou
nádržkou proti
zaroseniu a kondenzácii
vlhkosti.
Umývadlá série Tigo s hĺbkou 37 cm poskytnú vďaka
asymetrickému tvaru dostatok odkladacieho aj umývacieho
priestoru.
interiér
kúpeľňa
www.jika.sk
veľkoobchod + maloobchod:
Vajnorská 134/A, Bratislava, tel.: 02/494 91 611, 02/494 91 617
kúpeľňové štúdio:
Zelinárska 4, Bratislava, tel./fax: 02/555 68 676–96
maloobchod:
Jurigovo nám. 7, Bratislava – Karlova Ves, tel./fax: 02/654 27 862
e-mail: dea@dea.sk | www.dea.sk
interiér
kúpeľňa
96
š t ý l d o mu a b y t u
Palace od firmy Laufen je vo všet-
kých smeroch klasické umývadlo poža-
dované zo strany hotelov a návrhárov
kúpeľní, ktorí oceňujú čisté dizajnové
krivky a možnosť zákazkovej úpravy
rozmerov. Návrhár Andreas Dimitriadis
(štúdio Platinumdesign) zo Stuttgartu
teraz posunul dizajnový jazyk Palace
ešte o kus ďalej. Z nového dizajnu
kolekcie Palace vyžaruje presnosť a čis-
tota – a teda i jednoduchá modernosť.
Ako vysvetľuje Andreas Dimitriadis:
„Palace oslovuje užívateľa po stránke
emócií i funkčnosti, pretože vďaka
svojim jemným uhladeným povrchom,
dostatku odkladacích priestorov
a nenáročnej údržbe je zhmotnením
prívetivosti pre používateľov.“
Praktickým i optickým vrcholom
tejto kolekcie sú veľkoryso poňaté
umývadlá. Ponúkajú sa v štyroch šír-
kach – pri dvoch najväčších verziách
i ako dvojumývadlá. Pri všetkých
verziách zaujme rozmerná misa orga-
nicky vytvarovaná v hranatom bloku
keramiky, ktorý úplne hladko nadvä-
zuje na priestrannú poličku. Umývadlá
možno rozmerovo upraviť priamo
u výrobcu, pričom orezanie je možné
dokonca i v diagonálnom smere – to
je ideálne riešenie pre dizajnové hote-
lové i súkromné kúpeľne – a tam, kde
si staviteľ či architekt praje zachovať
autentický vzhľad keramiky. Pred
vypaľovaním keramiky pri výrobe je
možné hrany rezu opatriť keramickým
krytom tak, aby nebolo vidieť žiadne
spoje – táto technická inovácia opäť
potvrdzuje dokonalé remeselné pre-
vedenie švajčiarskeho špecialistu na
kúpeľne Laufen. Pozornosť púta široký
pás z pochrómovaného kovu (prvok
na prianie), ktorý slúži ako držiak
na ručník a opticky reflektuje krivky
použité na čelnej partii umývadla. Na
prianie možno umývadlá vybaviť i zabu-
dovaným dávkovačom tekutého mydla.
Laufen rozšíril svoju kolekciu Palace
i o tri jednoduché umývadlá a jedno
umývadielko, aby ešte posunul hra-
nice možností pri návrhu súkromných
kúpeľní. Rozlišujúcim rysom je opäť
PALACE,
PREMYSLENÁ
Kolekcia PALACE firmy
Laufen spája nadčasový
dizajn s maximálnou
funkčnosťou – návrhár
Andreas Dimitriadis
(štúdio Platinumdesign)
prepracoval základnú
koncepciu klasického
umývadla Palace
a aplikoval na nej
moderný dizajnový jazyk,
zatiaľ čo Laufen doplnil
ďalšie umývadlá, klozety,
bidety, nábytok, batérie
a príslušenstvo. Nové
veľké umývadlo z kolekcie
Palace získalo prestížne
ocenenie za vynikajúci
dizajn Red Dot Award 2011.
interiér
kúpeľňa
97
š t ý l d o mu a b y t u
hladký prechod medzi misou a povr-
chom štvorcového prvku, čoby nostal-
gický motív pripomínajúci umývadlá
skôr bežne používané v mnohých
domácnostiach. Keďže sú umývadlá
naklonené smerom dozadu, získavajú
máličko éterický vzhľad, skoro ako
by sa vznášali pred samotnou stenou.
Pokiaľ by ste ich zastavali do nábytku,
viditeľný by zostal iba úzky elegantný
prúžok keramiky. Umývadlá sa na pria-
nie dodávajú s celým alebo polovičným
stojanom a chrómovým držiakom na
ručník. Na prianie sa ponúkajú i umý-
vadlá bez prepadového otvoru.
Kúpeľňový rad dopĺňa závesný klo-
zet s úsporným splachovaním 4,5/3 l,
závesný bidet a stojací kombi klozet,
stojací klozet a stojací bidet. Nový
dizajnový jazyk je tu opäť vyjadrený
v podobe jemne zakrivených mís.
Povrchy keramiky sú štýlové, jemné
a súčasne zbavené akýchkoľvek otvo-
KONCEPCIA KÚPEĽNÍ
PRE DOMÁCNOSTI
I HOTELY
rov, ostrých hrán či spojov, ktoré by
priťahovali nečistoty, pretože všetky
inštalačné prvky sú skryté. K hygienic-
kej čistote klozetu prispieva i uzavretý
vnútorný okraj.
V dokonalej harmónii s radom Palace
je kolekcia nábytku Case navrhnutá
v nadčasovom minimalistickom dizajne,
ktorý opäť vzišiel z pera Andreasa
Dimitriadisa. Nábytok sa štandardne
ponúka v bielom vyhotovení, prípadne
v dekore vápenného nebo antracito-
vého duba. Za príplatok je k dispozícii
38 ďalších farieb. V ponuke sú i vzhľa-
dovo zladené zrkadlá so zabudovaným
osvetlením.
Laufen vyvinul nové keramické
poličky určené predovšetkým pre
hotelové kúpeľne. Dodávajú sa v rov-
nakých rozmeroch ako veľké umývadlá
a umožňujú ľahkú montáž i orezanie
na požadovaný rozmer. Poličky štíhleho
a elegantného vzhľadu ponúkajú veľa
odkladacieho priestoru pod umývad-
lom a vyznačujú sa veľmi jednoduchou
údržbou.
Rad Palace možno rovnako kombi-
novať s kolekciou batérií Curveprime.
Batérie, ktoré rovnako navrhol dizajnér
Andreas Dimitriadis, svojimi štýlovo
tvarovanými vývodmi optimálne ladí
s keramickými prvkami. Vyberať je
možné z troch typov umývadlových
batérií: nadčasovo elegantnej pákovej
zmiešavacej batérie, batérie ovláda-
nej dvoma pákami alebo moderného
závesného modelu s akcentom na
architektúru. Všetky tri verzie sa na
prianie ponúkajú i v prevedení s otvo-
reným prúdom vody. Vysoko kvalitnú
kolekciu batérií završujú vzhľadovo
zladené sprchové a vaňové zmiešava-
cie batérie s termostatickou funkciou
na úsporu vody.
Batéria Curveprime
Zmiešavacia umývadlová batéria
Vyberať je možné z troch typov umý-
vadlových batérií: nadčasovo elegantnej
pákovej zmiešavacej batérie, batérie
ovládanej dvoma pákami alebo moder-
ného závesného modelu s akcentom
na architektúru. Všetky tri verzie sa na
prianie ponúkajú i v prevedení s otvore-
ným tokom vody.
Sprchové a vaňové zmiešavacie
batérie
Kolekciu dopĺňajú sprchové a vaňové
zmiešavacie batérie v kompatibilnom
dizajne. Používa sa tu dômyselná ter-
mostatická technológia, ktorá môže
ušetriť až 40 percent vody. Zároveň
chráni pred oparením, zvlášť u detí.
Inteligentná technológia znamená
pohodlné a nekonečne jemné nastave-
nie teploty a rýchlosti prietoku vody.
Kvôli bezpečnosti je limit nastavený
na 38 °C. Nastavenie vyššej teploty
alebo prietoku vody je možné iba vtedy,
keď užívateľ vedome stlačí tlačidlo.
Nábytok Case
V dokonalej harmónii s radom Palace
je kolekcia nábytku Case navrhnutá
v nadčasovom minimalistickom dizajne,
ktorý Andreas Dimitriadis opäť posunul
o kus ďalej.
Kolekcia Case zahŕňa skrinky pod
umývadlo s dvierkami alebo zásuvkami,
rovnako tak ako stredné a vysoké
skrinky. Nábytok sa štandardne ponúka
v bielom prevedení, prípadne v dekore
vápenného alebo antracitového duba.
Za príplatok je k dispozícii 38 ďalších
farieb. V ponuke sú i vzhľadovo zladené
zrkadlá so zabudovaným osvetlením.

Životný štýl/dizajn
Palace je klasickou reedíciou
z portfólia výrobcu Laufen. Návrhár
interiér
kúpeľňa
98
š t ý l d o mu a b y t u
Andreas Dimitriadis (štúdio
Platinumdesign) prepracoval základnú
koncepciu existujúcej keramiky Palace
a aplikoval na ňu moderný dizaj-
nový jazyk. Základom je pravouhlý
pult – majestátny keramický prvok
navonok vystupujúci ako neoddeliteľná
súčasť architektúry – a ako protiváha
umývadlová misa veľkorysých rozme-
rov hladko vymodelovaná z masív-
neho pultu. Výsledkom je nesmierne
jemné, takmer filigránské usporiadanie.
Z hladkých prechodov sa tu stáva cha-
rakteristický prvok: nech už sa poze-
ráme na prechod medzi uhladeným
pásom ubiehajúcim pozdĺž prednej
hrany umývadla a cez misu, alebo pre-
chod medzi misou a povrchom štvor-
cového prvku, sťaby nostalgický motív
pripomínajúci umývadla skôr bežne
používané v mnohých domácnostiach.
Pozornosť upúta i široký pás z pochró-
movaného kovu (prvok na prianie),
ktorý slúži ako držiak na ručník opticky
odrážajúci jemné krivky použité pri
umývadle. Nové veľké umývadlo
z kolekcie Palace získalo prestížne
ocenenie za vynikajúci dizajn RED DOT
AWARD 2011.
Povrchová úprava LCC
(Laufen Clean Coat)
Zvlášť v kúpeľniach citlivo vnímame
nevzhľadné šmuhy, krúžky od špiny
či usadený vodný kameň, ktorý spo-
ľahlivo odpudí každého hosťa. Pokiaľ
nečistoty vyžadujú pravidelnú pozor-
nosť pracovníkov pri upratovaní,
ich odstraňovanie môže byť i dosť
nákladné. Keďže kúpeľňová keramika
v závislosti na spôsobe používania
podlieha rôznemu stupňu opotrebenia,
Laufen v rámci náročného výskumu
vyvinul povrchovú úpravu LCC (Laufen
Clean Coat). LCC sa veľmi dômyselným
spôsobom nanáša na keramiku a potom
sa natavuje pri redukčnom pálení pri
teplote 1 200 °C, aby bola zaistená opti-
málna povrchová ochrana pred opotre-
bením. Vďaka špecifickým vlastnostiam
prírodného minerálu dochádza k zata-
veniu i tých najmenších pórov kera-
mickej glazúry. Povrch LCC vykazuje
hrubosť výrazne pod 0,01 μm. Táto
pokroková povrchová úprava keramiky
je teda bezmála dvakrát hladšia než
bežný povrch. Na výnimočne hladkom
povrchu nemajú častice nečistôt, vodný
kameň, mastnota ani baktérie prakticky
žiadnu šancu a možno ich jednoducho
zmyť prúdom vody. To je dobrá správa
i pre prírodu, pretože pri upratovaní
je možné používať omnoho menej
čistiacich prostriedkov. Vďaka hydrofilo-
vým vlastnostiam LCC je tiež zaistené
omnoho lepšie rozptýlenie čistiaceho
prostriedku, a teda jeho vyššia účinnosť.
Výnimočne tvrdému a trvanlivému
povrchu nemôžu škodiť dokonca ani
veľmi agresívne čistidla. Vypaľovaná
glazúra LCC odoláva prakticky všetkým
chemickým látkam. Ďalšou výhodou
povrchovej úpravy LCC je schopnosť
uchovať si prirodzenú krásu a doko-
nalú belosť keramiky po mnoho
rokov – vyzerá stále svieža a žiarivá.
LCC je preto zárukou trvalej hodnoty
i v prípade kúpeľňovej keramiky vysta-
venej veľmi intenzívnemu používaniu.
Nové veľké umývadlo z kolekcie Palace získalo prestížne
ocenenie za vynikajúci dizajn Red Dot Award 2011…


HEART MADE.
HAND FI NI SHED.
KúpeĐne LAUFEN sú preslávené švajþiarskou precíznosĢou a vysokou kvalitou vyhotovenia.
V kombinácii s výrazným citom pre detail prinášajú do našich životov výnimoþné kolekcie:
LAUFEN palace, dizajn platinumdesign
interiér
kúpeľňa
100
š t ý l d o mu a b y t u
súčasná ponuka
obkladov a dlažieb
je naozaj pestrá.
dizajnéri aj v tejto
oblasti finálnej úpravy
povrchov v interiéri
a exteriéri urobili
kus práce a doviedli
ju k estetickým
výšinám. pod všetkou
dizajnérskou
krásou však treba
vidieť aj technickú
a technologickú
dokonalosť. bez
kvalitných produktov
a technológií aj tým
najkrajším povrchom
hrozí strata kvality.
investíciu do krásnej
a kvalitnej dlažby či
obkladu by preto mal
sprevádzať správny
výber produktov
na prípravu podkladu,
lepenie obkladov
a dlažby a následné
škárovanie.
Pod dlažbou aj pod obkladom
Produkty pre realizáciu obkladov
a dlažieb sú podstatným momentom
kvality finálnych úprav povrchov.
Nevyhnutným predpokladom pre ich
kladenie a, samozrejme, pre perfektný
výsledok je pevný, nosný a dosta-
točne rovný podklad, ktorý dosiah-
neme použitím vyrovnávacích stierok.
Podlahy a steny, ktoré sú vystavené
priamej odstrekujúcej vode, musia
byť zároveň aj bezpečne odizolované.
Vysokokvalitné obklady a dlažby nespo-
četných farieb, vzorov, rozmerov či
materiálov nekladú kreativite nijaké hra-
nice. Dôležité je však vybrať si správny
typ lepiacej malty tak, aby bola garan-
tovaná stálosť a krása na veľa rokov. Pri
lepení keramických obkladov a dlažieb
majú profesionálne lepiace malty nielen
garantovať pevnosť, flexibilitu a priľna-
vosť, ale majú byť súčasťou systémo-
vého riešenia, ktoré dlhodobo zaručuje
dokonalosť výsledku.
Škárovanie v trendových
farbách
Obzvlášť dôležitú funkciu pri obkla-
daní má škárovanie. Predstavuje spojo-
vací článok a zároveň významný prvok
stvárnenia obkladu, ktorý súčasne
ponúka ochranu a istotu.
Správnou kombináciou
obkladu a škárovacích
hmôt v trendových
farbách môžeme
vytvoriť naj-
rôznejšie
priestorové
pôsobenie
obkladu. S pruž-
nou, vodoodpudivou
a antibakteriálnou
škárovacou zmesou zabezpečíme obkla-
daným plochám krásu a istotu na veľa
rokov. Optimálny doplnok k škárovacej
hmote predstavuje trvalo elastický sili-
kónový tmel, ktorý je určený na uzavre-
tie dilatačných a spojovacích škár rôz-
nych materiálov v miestach so stálym
mechanickým zaťažením.
Baumit Baumacol
je systém osvedče-
ných, vysoko kvalit-
ných produktov, ktorý
prináša estetické, bez-
pečné a jednoducho reali-
zovateľné riešenie pre každú
kúpeľňu, balkón či terasu.
Realizácia obkladov a dlažieb
je teraz hračka, nezáleží na
tom, či staviate nový dom alebo
rekonštruujete byt. Rozhodnite sa pre
originál Baumit systém.
KVALITA UKRYTÁ
pod povrchom
Náš tip:
Perfektný výsledok a istota trvácnosti.
Baumacol PremiumFuge je pružná, vodoodpudivá a antibakteriálna suchá šká-
rovacia zmes, ktorá ponúka spoľahlivé a dlhodobé riešenie pre váš interiér aj exte-
riér. Je jednoducho a rýchlo spracovateľná, v praktickom 2- a 5-kg balení. Na výber
máte 24 nových farebných odtieňov, ktoré ladia ku každému obkladu.
oooobbbbbkkkkkkllllllaaaaaaddddddyyyyyy aaaaaa ddddddlllllllaaaaaažžžžžžbbbbbbyyyyyy
Myšlienky s budúcnosťou.
Systém pre
obklady a dlažby
Baumacol
Baumacol
Baumacol PremiumFuge – perfektný výsledok a istota trvácnosti
Pružná, vodeodpudivá a antibakteriálna suchá škárovacia zmes Baumacol PremiumFuge
ponúka spoľahlivé a dlhodobé riešenie pre váš interiér aj exteriér. Jednoduché a rýchle spracovanie,
24 nových farebných odtieňov, ktoré ladia ku každému keramickému obkladu.
Praktické balenie v 2 a 5 kg vedrách.
Baumit Baumacol – systémové riešenie v osvedčenej Baumit kvalite.
Večná čistota
Baumit Info-linka:
02/59 30 33 33, 041/507 66 51
interiér
kúpeľňa
102
š t ý l d o mu a b y t u
Nedostatok priestoru trápi
nejedného majiteľa panelového
bytu. S úspornejším usporiadaním
kúpeľní a WC si ľahko poradia
predstenové inštalačné systémy
od tradičného českého výrobcu
sanitárnej techniky – firmy ALCAPLAST. Tieto nosné
kovové konštrukcie slúžia na uchytenie závesných
WC, umývadiel, bidetov a pisoárov, čím šikovne
vyrieši problém aj s veľmi malým priestorom a plnia
zároveň aj funkciu estetickú.
Predstenové inštalačné systémy
odfirmy ALCAPLAST sa vyrábajú
v niekoľkých verziách „šitých na mieru“
do každého typu kúpeľne či WC. Majú
vysokú úžitkovú hodnotu, prepraco-
vaný dizajn, nadštandardný komfort
používania a v neposlednom rade vyni-
kajú jednoduchosťou pri inštalácii.
Elegantné riešenie pre
sadrokartónové priečky
Konštrukcia rámu Sádromodul
A 101/1200 o nízkej hmotnosti zabez-
pečuje ukotvenie k samostatnej sad-
rokartónovej priečke či nosnej stene
suchou inštaláciou. Vďaka vhodne
zvoleným použitým profilom nosného
rámu je zaručená dostatočná tuhosť
a pevnosť konštrukcie (EN 400 kg)
a nie je treba žiadnych ďalších vystužu-
júcich ani kotviacich prvkov.
Domová inštalácia už nie je
prekážkou
V prípade inštalácie rámu v mieste
bytového jadra je najlepším riešením
Jádromodul A 102/1200, ktorý je
špeciálnou modifikáciou Sádromodulu
A101 určenou práve pre ukotvenie pred
odpady, vodovodné rúrky a pod. Aj táto
konštrukcia je samonosná a nepotre-
buje teda žiadne ďalšie prídavné kotve-
nie či vystuženie.
Aj pre neštandardné priestory
máme riešenie
Ak nastane situácia, kedy nie je
možné zabudovať v kúpeľni či na
WC štandardný predstenový inšta-
lačný systém, je elegantným riešením
Sádromodul Slim v kombinácii s kry-
tom Slimbox z umelého mramoru. Táto
konštrukcia vyžaduje iba minimálnu
stavebnú prípravu, je tu možnosť využi-
tia existujúceho pripojenia na odpad
a zostávajú zachované všetky výhody
závesného WC.
Neoddeliteľnou súčasťou predsteno-
vého inštalačného systému je ovládacie
tlačidlo, ktoré je zároveň krytom pre
prístup do nádržky. Firma ALCAPLAST
ponúka pestrú škálu dizajnových WC
tlačidiel v rôznych povrchových vyhoto-
veniach do rôzne riešených priestorov.
Tlačidlá sú farebne stále a dlhodobo
odolné voči čistiacim prostriedkom.
Výhody predstenových
inštalačných systémov
od firmy ALCAPLAST
ï Nádržka z jedného kusu z pružného
materiálu je odolná proti zmenám
teploty a zaručuje dlhú životnosť.
ï Inštaláciu konštrukcie zvládne bez
problémov jedna osoba.
ï Perfektné armatúry zaisťujú dlho-
dobú funkčnosť aj pri usadeninách
vodného kameňa.
ï Široký výber dizajnových WC tla-
čidiel, ktoré plnia navyše funkciu
prístupu do nádržky bez potreby
demontáže konštrukcie.
ï Kryt servisného otvoru pre muro-
vanie je možno ľubovoľne orezať
ku stene, po dobu montáže zabra-
ňuje padaniu nečistôt do nádržky.
ï Polystyrénová výplň medzi konštruk-
ciou a nádržkou zabraňuje roseniu
a plní funkciu zvukovej izolácie.
Predstenové inštalačné systémy
od firmy ALCAPLAST
www.alcaplast.sk
www.alcaplast.sk
Vo svojom živle!
Podlahové žľaby a znížené
podlahové žľaby
Výhody podlahových
žľabov Alca
ƒ vysoký prietok vody (60 l/min)
ƒ dokonale čistiteľný sifón
ƒ nízka stavebná výška (55 mm)
ƒ 25 rokov záruka
ƒ komplexná ponuka
technického riešenia
ƒ riešenie na mieru do 30 dní
25
R
O
K
O
V

R
U
K
A
5
,
5
c
m
1
0
c
m 7
c
m
8
,
5
c
m

3
c
m
APZ APZ Low
ZNÍŽENÉ PODLAHOVÉ ŽĽABY APZ LOW S NÍZKOU
STAVEBNOU VÝŠKOU
Zabudovaním podlahového žľabu do sprchového kúta dosiahnete harmonické
priestorové a výškové usporiadanie Vašej kúpeľne s dôrazom na bezbariérový
prechod z mokrej do suchej časti.
Podlahové žľaby ALCA sú prispôsobené najvyšším nárokom na zabudovanie.
Ponúkaná minimálna stavebná výška žľabov ALCA je od 55 mm do 85 mm. Výška
55 mm je vhodná pre rekonštrukcie domov, kde je úzky profl betónovej vrstvy
podlahy. Výška 85 mm je vhodná pre novostavby, v ktorých sa už pri projektovaní
kúpeľne počíta so zabudovaním žľabu.
interiér
kúpeľňa
104
š t ý l d o mu a b y t u
Ak chceme žiť v zdravom prostredí aj v zime,
je potrebné skontrolovať, či doma na stenách,
v kúpeľni alebo na rôznych predmetoch nemáme
plesne! Práve vdychovanie spór plesní môže nám
a našim deťom spôsobiť mnoho nepríjemných
zdravotných problémov. Kde sa vyskytujú a ako sa
ich zbavíme?
A
ko nám môžu uškodiť?
Zatiaľ čo väčšina organizmov
k svojmu životu potrebuje svetlo,
plesne nie. Dokonca ani kyslík. Dôležitá
je pre nich ale vlhkosť. Ideálne je také
prostredie, kde sa teplota pohybuje
medzi 18 až 28 °C s pH 5–7. Ale nielen
v takých podmienkach dokáže v prie-
behu 5dní z jednej spóry vzniknúť ďal-
šia miliarda nových spór.
Čo majú najradšej?
Plesne sú schopné rásť na všetkých
materiáloch. Rozmnožujú a rozširujú
sa výtrusmi, tzv. spórami. Tieto sa
vzduchom dokážu prenášať na veľké
vzdialenosti a ich vdychovanie často
u citlivejších jedincov vyvoláva prie-
duškovú astmu alebo alergickú nád-
chu. Okrem toho plesne taktiež do
ovzdušia uvoľňujú prchavé látky (napr.
ketóny, aldehydy, estery a pod.), ktoré
môžu spôsobiť bolesť hlavy, dráždiť
oči a poškodiť sliznicu dýchacích ciest.
Nie zriedka sa tiež objavuje podrážde-
nie pokožky. Vdychovanie prchavých
látok a spór z plesní je veľmi nebez-
pečné i pre tehotné ženy, pretože sa
negatívne môže podpísať na vývine
plodu.
V bytoch a domoch sa plesne najčas-
tejšie vyskytujú na stenách, tapetách,
podlahových krytinách, na dlaždiciach
či v spárach medzi nimi, výnimkou nie
je ani nábytok. Na povrchu vnútorných
stien sa plesne spočiatku prejavujú ako
stmavnuté a zavlhnuté miesta, v koneč-
nej fáze môžu byť až čierne. Okrem
toho môžu mať plesne podobu taktiež
rôznych farebných porastov – napr.
biele, zelené, žlté, tmavo modré alebo
sivé až čierne.
Výskyt plesní je dôsledkom zvýšenej
vlhkosti vzduchu v byte/dome alebo
môže byť prejavom rôznych staveb-
ných „závad“ (napr. zatekanie dažďovej
vody, nevhodne zateplený objekt).
Ďalším dôvodom môže byť havária
(napr. prasknuté vodné potrubie, vyto-
pení susedia a pod.)
Najčastejším zdrojom zvýšeného
výskytu vlhkosti v byte/dome je ale
sám človek a jeho chovanie. Varenie,
pranie a sušenie bielizne, sprchovanie
sa – to všetko sú činnosti pri ktorých
vzniká vodná para. Pokiaľ v daných
priestoroch nedochádza k dostatočnej
cirkulácii vzduchu, vodná para sa na
stenách, podlahe alebo nábytku zrazí
a vsiakne sa. A práve tak vzniká „živná“
pôda pre plesne. Dôležité je preto
v byte/dome dostatočne vetrať a udr-
žovať teplotu aspoň 20 °C. Miestnosti
bez okien (napr. komora) a vstavané
skrine do stien je dobré zabezpečiť
vetracím systémom. V prípade kuchyne
a kúpeľne by to mala byť samozrej-
mosť. Pokiaľ je príčinou výskytu plesní
v byte/dome nejaká zo stavebných
bez baktérií,
ZIMA
interiér
kúpeľňa
105
š t ý l d o mu a b y t u
alebo stop
plesniam!!!
závad, je nutné odstrániť nielen pleseň
ale čo najskôr práve danú stavebnú
závadu, inak sa opakovanému výskytu
plesne v byte/dome nevyhnete.
Ako vyriešiť?
V prípade, že sa vo vašom byte/
dome pleseň objavila „len“ v dôsledku
vyššej koncentrácie vlhkosti vo vzdu-
chu a nezasahuje veľké miesto, môžete
ju odstrániť svojpomocne – napr. bez-
STACHEMA Bratislava, a. s.
900 41 Rovinka 411
tel.: +421/2/45 98 55 00-2
fax: +421/2/45 98 53 19
e-mail: sbv@stachema.sk
www.stachema.sk
ako napadnuté plochy tak celý priestor.
Miestnosť necháme 24 hodín uzavretú
a až potom vetráme. Postup opaku-
jeme za 2–3 mesiace podľa toho, ako
máme v miestnosti vhodné podmienky
pre opätovný rasť plesní.
Ako výskytu plesní
v domácnosti predchádzať?
1) dôležitá je cirkulácia vzduchu v byte/
dome, ktorá prispieva k rýchlejšiemu
prirodzenému vysušovaniu priestoru.
Vetráme preto často a dostatočne
intenzívne. Miestnosti bez okien
aspoň zabezpečíme vetracím systé-
mom,
2) taktiež dodržujeme správnu teplotu
v byte/dome. Pokiaľ sú priestory
málo vetrané a naviac málo vykuro-
vané, sú priamo vhodným miestom
pre plesne,
3) v miestnostiach dbáme i na udržo-
vanie ideálnej vlhkosti. Rozhodne
by nemala presiahnuť 60 %. Vlhkosť
vzduchu v byte/dome by sa mala
pohybovať medzi 30–50 %.
4) predchádzať plesniam sa dá taktiež
pravidelným a dôkladným upratova-
ním a častým vyhadzovaním odpad-
kového koša. Pravidelne tiež odmra-
zujeme, umývame a dezinfikujeme
chladničku a mrazničku,
5) pri rodinných domoch by sme mali
pravidelne kontrolovať stav strešnej
krytiny (kôli zatekaniu dažďovej
vody), funkčnosť odkvapu a dažďo-
vých zvodov,
6) dôležitá je i pravidelná kontrola
rozvodov a kanalizácie. Zabudnúť
by sme určite nemali ani na kontrolu
ústredného vykurovania (kvôli úniku
vlhkosti v oblasti kohútika),
7) nábytok neumiestňujeme úplne
ku stenám, ale cca aspoň 5 cm od
nich. Tým je umožnené, aby okolo
nich prúdil vzduch,
8) ďalšie opatrenia predstavujú rôzne
preventívne prípravky, ktoré sa pri-
dávajú do náterových hmôt, farieb
a pod. Vhodný je napr. Fungisan
Super, ktorý sa pridáva do vodou
riediteľných maliarskych nátero-
vých hmôt a iných minerálnych
stavebných materiálov. Aplikovať
ich možno ako v bytových tak
i nebytových priestoroch. Účinnou
ochranou pred plesňami zaisťuje
i v miestnostiach s extrémnymi
chlórovým protiplesňovým prípravkom
Fungispray Super. Jeho obrovskou
výhodou je, že nezapácha, nebieli
postriekané tkaniny či farebné plochy
a nezpôsobuje alergické reakcie ako
prípravky obsahujúce chlór. Naviac
je schválený pre použitie i v potravi-
nárskych prevádzkach. Účinne pôsobí
nielen v interiéri, ale tiež v exteri-
éri – možno ho použiť teda aj na rôzne
porézne stavebné materiály ako sú
steny, omietky, betón, drevo, strechy
z eternitu a pod.
Prvým krokom pre likvidáciu plesní
v interiéry a exteriéry je prevedenie
náteru alebo nástreku napadnutého
materiálu vysoko účinným prostried-
kom Fungispray Super. Takto preve-
denou dezinfekciou usmrtíme plesne.
Pleseň sa pred aplikáciou neodstraňuje,
aby sa nerozptýlili do okolia zdraviu
škodlivé výtrusy. Dezinfekcia miest
napadnutých plesňami sa vykonáva
za mokra. Po použití prípravku a čase
pôsobenia cca 60 minút nasleduje
mechanická očista napadnutého
miesta. Tu vykonávame jedine za mokra
pomocou vlhkej tkaniny nasiaknutej
dezinfekčným prípravkom, aby sme
nerozprašovali a nevdychovali nebez-
pečné mikroskopické čiastočky plesní.
Mechanické čistenie musíme uskutočniť
do maximálnej hĺbky. Pri silnom napad-
nutí plesňou je nutné postup opako-
vať. Pokiaľ sú napadnuté rozsiahlejšie
priestory (obytné miestnosti, pivnice,
sklady a pod.), celú miestnosť vystrie-
kame tak, aby jemný aerosol presiakol
podmienkami – ako napr. vývarovne,
práčovne atď.
9) na chalupu vám postačí i lacnejší
variant Fungispray, ktorý je zalo-
žený na báze aktívneho chlóru a má
i bieliace účinky. Silne zaplesnené
plochy odstráni rovnakých spôso-
bom ako jeho bezchlórový „brat“
a vy môžete po aplikácii jednoducho
zabuchnúť dvere a kedykoľvek odísť.
Tip pre vás:
Fungispray Super, Fungispray
a Fungisan dostanete zakúpiť
vo všetkých pobočkách firmy
STACHEMA Bratislava, a. s., a taktiež
všetky dostupné informácie nájdete
i na www.stachema.sk
Funkčnosť a farebnosť pre všetky vaše požiadavky
Škárovacie malty Mapei: najlepší výber do akéhokoľvek prostredia. Kompletný produktový rad
cementových a epoxidových škárovacích mált na výplň škár v interiéri aj v exteriéri. Vhodné pri
škárovaní všetkých obkladových prvkov z keramiky, kameňa i mozaiky.
Farebné škárova
cie malty Mapei
www.mapei.sk
interiér
kúpeľňa
108
š t ý l d o mu a b y t u
Keramické obkladové prvky a sklenená mozaika sú najobľúbenejšími
povrchovými úpravami v našich domovoch. Vidieť ich skoro v každej modernej
kúpeľni, sprchovacom kúte alebo v bazéne. Vďaka svojim vlastnostiam,
rôznym formátom, farebnosti a estetickému prevedeniu sa vynímajú aj
na zástenách pri kuchynských linkách a na pracovných doskách. Všetky
tieto priestory sú vysoko namáhané vodou a vlhkosťou. V prvom rade sú
však náročné na hygienické požiadavky a čistotu. Bez kvalitne vyplnených
škár medzi obkladovými prvkami nikdy nedosiahnete absolútnu spokojnosť
s celkovým výsledkom.
Atraktívny metalický v súčasnosti
zaznamenáva architektonický boom.
Ideálne dopĺňa sklenenú mozaiku či
obklad a dlažbu s kovovým vzhľadom.
Kombinácia skla a polotransparentnej
výplne škáry vytvára dokonalý, nad-
časový vzhľad kúpeľne, sprchovacieho
kúta, kuchyne, či dokonca bazénu.
Použitie tohto výrobku umožňuje aj
prienik svetla z podkladu, pretože sa
používa aj pri lepení a polotranspa-
rentná farba tejto vlastnosti napomáha.
Cementové škárovacie malty
Hlavnou výhodou cementových šká-
rovacích mált je jednoduchšie spracova-
nie, ktoré isto zvládne každý obkladač.
Vďaka technológii DropEffect
®
, škáro-
vacia malta Ultracolor Plus dosahuje
najnižšiu nasiakavosť spomedzi ostat-
ných na trhu dostupných výrobkov
vhodných na tento účel. Výrazne znižuje
pohlcovanie povrchovej vody a zaručuje
tak najlepšiu odolnosť výslednej škáry
proti tvorbe plesní a znečisteniu. Ako
jediná obsahuje technológiu BioBlock
®
,
ktorá zabraňuje tvorbe a bujneniu
rôznych druhov plesní vo vlhkom pro-
stredí. Ďalšími výhodami pri aplikácií
týchto výrobkov sú veľmi krátky čas
čakania pred finálnym dočistením obkla-
dových prvkov a urýchlenie času uvede-
nia priestoru do plnej prevádzky.
Vďaka širokej škále odtieňov škárova-
cích mált od spoločnosti Mapei môžete
zvýrazniť výnimočnosť vzhľadu kera-
mického obkladu, dlažby i sklenenej
mozaiky v kúpeľni, sprchovacom kúte,
saune alebo v bazéne. Nenechajte si
jedinečnú atmosféru pokaziť výberom
nevhodnej škárovacej malty.
Pre viac užitočných informácií kon-
taktujte technický servis Mapei alebo
navštívte stránky
Na čo si dávať pozor pri výbere škárovacej malty?
Kvalitné vyplnenie škár medzi nale-
penými obkladovými prvkami je nevy-
hnutné nielen z dekoračného, ale najmä
z funkčného hľadiska. O voľbe vhodnej
škárovacej malty by preto nemal
rozhodovať len farebný odtieň. Veď,
kto by už len chcel mať vo vlastnej
domácnosti škáry znečistené nepríjem-
nými čiernymi plesňami? Nikto z nás
by sa tiež určite nechcel tešiť z farby
škáry vysnívaného odtieňu iba prvé dni.
Pohľad na takto nedotiahnuté detaily
pokazí dojem aj z tej najmodernejšej
a najprepracovanejšej kúpeľne. No a pri
predstave finančných prostriedkoch
investovaných do realizácie obkladov
sa nedokonalé škáry javia ako ozajstná
nočná mora.
Pozornosť preto treba venovať najmä
výberu vhodnej škárovacej malty. Dôraz
treba klásť najmä na vlastnosti, akými
sú napríklad zvýšená vodoodolnosť,
znížená nasiakavosť, odolnosť proti
zachytávaniu nečistôt a stálofarebnosť.
Určite ich oceníte.
Spoločnosť Mapei odporúča na výplň
pevných škár v priestoroch s vlhkou
prevádzkou používať malty na báze
reaktívnych živíc (epoxidové) alebo
malty s obsahom špeciálnych hydraulic-
kých spojív. Oba druhy spĺňajú spomí-
nané vlastnosti. Každá z nich má svoje
prednosti.
Epoxidové škárovacie malty
Epoxidovú škárovaciu maltu
Kerapoxy ocení aj ten najnáročnejší
investor. Práce pri škárovaní musí
v tomto prípade realizovať iba skúsený
pracovník. Vďaka inovovanej receptúre
a odporučenému náradiu sa výrazným
spôsobom zlepšila spracovateľnosť
materiálu, a preto jeho aplikáciu hravo
zvládne každý zručný majster.
Ak je práca pri škárovaní prevedená
precízne, budete so škárami vyplne-
nými Kerapoxy jednoznačne spokojní.
Po vytvrdnutí je povrch škárovacej
hmoty hladký a nenasiakavý, vďaka
čomu spĺňa prísne požiadavky na vodo-
odolnosť, hygienu a stálofarebnosť.
Škáry sú odolné aj proti agresívnym che-
mickým vplyvom. Majú výrazne menší
sklon ku špineniu sa či vzniku plesní.
Vzhľadom na veľmi jednoduchú údržbu
je Kerapoxy veľmi vhodná na aplikáciu
do exponovaných miest, v ktorých
dochádza k znečisteniu, napríklad v blíz-
kosti topánkovníkov, zádverí, vstupoch
do bytov, okolo mydelniček a umývadiel
v kúpeľniach a v blízkosti pracovných
a varných plôch v kuchyniach. Pridanú
hodnotu takýchto škár ocenia aj maji-
telia štvornohých miláčikov, ktorí si
nevedia predstaviť pobyt doma bez nich.
Prípadné „nehody“ vzniknuté na podlahe
možno bez problémov čistiť a vďaka
nulovej nasiakavosti a chemickej odol-
nosti nevzniká ani nepríjemný zápach.
Kerapoxy design
Ak túžite po atraktívnom a luxus-
nom vzhľade, určite vás zaujme šká-
rovacia hmota Kerapoxy design
(15 farieb) s prímesou farebných glit-
terov MapeGlitter
®
(zlatá, strieborná
a na objednávku ďalších 22 farieb).
interiér
inšpirácie a trendy
110
š t ý l d o mu a b y t u
Bezdotykové spotrebiče
sa v celom svete
stávajú bežnou
súčasťou domácností,
kancelárií, reštaurácií.
Prvou lastovičkou
na Slovensku sú výrobky
značky Helpmation.
Bezdotykové koše sú
praktickým pomocníkom
v domácnosti alebo
na pracovisku, ale
zároveň plnia aj funkciu
štýlového bytového
doplnku s nadčasovým
dizajnom. Vyrobené sú
z kvalitných antikoro
materiálov, v niekoľkých
veľkostiach, tvaroch
a objemoch.
Praktické malé bezdotykové
koše do kúpeľne či na toaletu,
ale aj pre kanceláriu
a kuchyňu.
Najviac baktérií sa v domácnosti
vyskytuje práve na toalete či v kúpeľni.
Bezdotykové koše ponúkajú efektívny
spôsob ako znížiť výskyt baktérií či už
doma alebo v kancelárii. Spotrebiče
využívajú infračervené senzory, ktoré
zabezpečujú bezdotykový chod pro-
duktu. Kôš automaticky otvorí poklop
pre vhodenie odpadu a vy sa nemusíte
koša dotýkať rukou. Stačí sa priblížiť
na vzdialenosť 20 cm od snímača
s akýmkoľvek odpadom a poklop sa
automaticky otvorí. Zatvorenie koša
vďaka patentovanému Helpmation
senzoru je taktiež automatické, a tak
na Vašich rukách neostane žiadna
baktéria. Vrecko na odpad je diskrétne
ukryté vo vnútri koša.
Bezdotykový kôš ozdobí každú
miestnosť.
Vďaka modernému dizajnu, špičkovej
nerezovej oceli a čiernemu ABS plastu
sa koše stávajú doplnkom každej miest-
nosti. Koše Helpmation sú ponúkané
v objemoch od 5 litrov až do 80 litrov,
vrátane dvojkomorového koša na trie-
dený odpad.
Nízka spotreba a možnosť
použitia adaptéra.
Bezdotykové koše Helpmation vďaka
patentovanému mikročipu vydržia
pracovať nepretržite až šesť mesiacov.
V košoch sú použité batérie typu AA,
C, D podľa veľkosti koša. Pri vybraných
modeloch je možné kôš napájať pomo-
cou adaptéra.
Výhody bezdotykových košov
Helpmation:
1. 100% bezdotyková prevádzka pomo-
cou senzora.
2. Zníženie výskytu baktérií vďaka bez-
dotykovému otváraniu.
3. Výrobky sú z prvotriednej nehrdza-
vejúcej ocele a poklop z kvalitného
ABS plastu alebo antikoru. Odolná
konštrukcia zaručí ľahké čistenie
a ochranu pred koróziou.
4. Nízka spotreba energie a patento-
vaný mikročip.
5. Silent System – tichý chod.
6. Poistný kruh na uchytenie vrecka
na odpad skrytý vo vnútri koša.
Vyskúšajte náš nový bezdotykový
kôš a už nebudete chcieť iný!
Štýlový doplnok
alebo odpadkový kôš?
Oboje!
Bezdotyková domácnosť
menej baktérií,
viac pohodlia
TERE, s. r. o.
Staromlynská 55
821 06 Bratislava
Tel.: 02/455 266 01
Mobil: 0917/225 441
www.tere.sk
CleanMate QQ-2
CleanMate QQ-2LT
160€
240€
200€
24 2400€
UV dezinfekcia
Robotické vysávače CleanMate využívajú UV dezinfekčnú
lampu na ničenie roztočov a baktérií na podlahe.
Malá výška
Iba 9 cm plochý dizajn robotického vysávača CleanMate
umožní upratovanie všade pod nábytkom.
Plánovač upratovania
Týždenný plánovač upratovania. CleanMate QQ-2LT môže
pracovať každý deň v iný čas.
Rýchle nabíjanie
Robotické vysávače CleanMate sa veľmi rýchlo nabíjajú.
Nabíjanie batérie trvá len 3 hodiny.
Priestor pre vôňu
Vysávače CleanMate majú priestor pre umiestnenie tuhej
vône, ktorá pri upratovaní príjemne prevonia miestnosť.
Jednoduché a účinné upratovanie Vašich podláh
9 cm
3 h.
TERE s.r.o. (výhradný dovozca pre Slovensko)
Mobil: 0917 225 441
E-mail: tere@tere.sk
www.tere.sk
Staromlynská 55
821 06 Bratislava
Tel.: 02/455 266 01
CleanMate QQ-1
3-fázový systém upratovania (vysáva, zametá a
dezinfkuje)
po skončení práce sa automaticky napojí
do nabíjacej základne
patentovaný upratovací systém zaistí dokonalé
upratanie bežných podláh v domácnostiach
zabudované senzory zabránia pádu zo schodov
možnosť využitia týždenného plánovania upratovania
3-fázový systém upratovania (vysáva, zametá a
dezinfkuje)
po skončení práce sa automaticky napojí
do nabíjacej základne
patentovaný upratovací systém zaistí dokonalé
upratanie bežných podláh v domácnostiach
zabudované senzory zabránia pádu zo schodov
3-fázový systém upratovania (vysáva, zametá a
dezinfkuje)
patentovaný upratovací systém zaistí dokonalé
upratanie bežných podláh v domácnostiach
zabudované senzory zabránia pádu zo schodov
2
Q-1 1
-22
2LT
nia
Po
h
o
dlie
a k
omfo
rt
na WC
p
re v
aše d
eti a
cel
ú ro
din
u!
Rodinná WC doska
Toaletný tréner s integrovaným
detským sedátkom slúži celej rodine
Už žiadny stres a trauma z kakania pre vaše deti!
Rodičia pozor! Pomôcka pre vykonávanie
detskej hygieny!
Robustná WC doska je vďaka thermoplastu
duroplast extrémne odolná voči poškodeniu!
Nemecká známka kvality TÜV
Info: 0948/880 680
e-mail: mamitnsro@gmail.com
WC doska je
hygienickejšia
vďaka
bezpórovitému
povrchu!
zľava
10 %

platí do
31. 12. 2012
interiér
inšpirácie a trendy
112
š t ý l d o mu a b y t u
Kľučka INNER s vloženou listelou Kľučka BLADE – lesklý chróm
Kľučka BLOCK s plochou hranatou rozetou,
antikoro
Kľučka MOMI – matný chróm
Kľučka VISION FL s plochou guľatou
rozetou
Kľučka LEAF – lesklý chróm
Spoločnosť TWIN pripravuje už 20 rokov ucelenú ponuku kovania pre
všetky typy interiérov od bytu, či rodinného domu až po namáhané interiéry
v kancelárskych a priemyslových prevádzkach.
Dokonalý súlad interiéru s dverami
zaisťujú kľučky s plochými rozetami,
ktoré prakticky splývajú s povrchom
dverí. Individualitu interiéru je možné
tvoriť použitím plochej, hranatej, tak
i guľatej rozety. Každopádne tieto
kľučky doplňujú moderné i klasické
interiéry. Pozornosť vyžaduje napr.
kovanie BLOCK s plochou hranatou
rozetou alebo kľučka VISION FL s plo-
chou guľatou rozetou.
V súvislosti s vybavením moderného
dizajnu interiéru musíme spomenúť
dizajnový rad QUATRO LINE, ktorá
vyvoláva v každom mnoho predstav
a fantázie. Rozličné tvary kľučiek
na hranatých rozetách napomáhajú
k vytvoreniu skutočne moderného
interiéru. K novinkám tejto rady, ktorá
spoločnosť TWIN predstavila na staveb-
nom veľtrhu IBF 2012, patria tvarové
skvosty BLADE, MOMI a tiež LEAF.
Tento fakt podtrhuje skutočnosť,
že široká sortimentná ponuka značky
TWIN umožňuje vybrať si do inte-
riéru kovanie, ktoré bude lahodiť oku
v každom jeho detaile. Do niektorých
druhov kovania dokonca sa dajú vkla-
dať materiály, ktoré sú použité buď
na samotných dverách alebo v ich bez-
prostrednej blízkosti. Príkladom môže
byť kovanie INNER, ktoré po vložení
listely tvorí efektný celok s okolitým
materiálom.
Úžasne v interiéri pôsobia rovnaké
tvary kľučiek začnúc vstupnými dve-
rami, cez dvere vnútorné, okenné
kľučky a ďalšie doplnky. Sortiment
kovania TWIN tak poskytuje zákaz-
níkom takmer neobmedzené mož-
nosti kombinácii jednotlivých prvkov.
Vhodným výberom kovania pôsobí
potom interiér ako harmonický a pri-
tom originálny celok.
Kovaním značky TWIN si ľudia
a firmy dotvárajú svoj interiér. Značka
TWIN ponúka kompletný sortiment
dverného a okenného kovania vrátane
súvisiacich produktov. Ako sú naprík-
lad kovania na sklo, dverné zatvárače,
závesy a zadlabacie zámky, mecha-
nizmus pre inovatívne obojstranné
otváranie dverí ERGON a veľa ďalších
doplnkov k dverám a oknám.
Vďaka šírke svojej ponuky je spoloč-
nosť TWIN špecialistom pre dodávky
kvalitného dverného a okenného
kovania a to po stránke perfektného
fungovania, tak i po stránke skvelého
a nadčasového dizajnu.
Pôvodná funkcia kľučky, ktorá bola
spájaná s hladkým ovládaním dvier, je
dnes stále viac považovaná za dizajnový
prvok. Stáva sa doslova „šperkom“
dvier, ktorý podtrhuje celkový štýl
interiéru.
20 rokov splnených želaní
so značkou TWIN
So značkou TWIN prichádza atypické a nadštandardné riešenie na mieru…
Tak vyberajte dominanty dvier so spoločnosťou TWIN a nechajte sa inšpirovať
širokou ponukou na www.twinkovania.sk a www.lacnekovania.sk!
interiér
inšpirácie a trendy
114
š t ý l d o mu a b y t u
interiér
inšpirácie a trendy
Synchropór od luxusného dreva nerozoznáte
Synchropór – moderný luxus inšpirovaný prírodou
Inšpirujte sa trendovým luxusom z kolekcie TREND INSPIRATION
+ Predajňa Nitra
Cintorínska 13
Telefón: +421/911/225 544
E-mail: nitra@interiorplus.sk
+ Predajňa Hlohovec
ulica SNP 12 (vo Dvore)
Telefón: +421/911/880 554
E-mail: hlohovec@interiorplus.sk
Synchropór je novinkou medzi HPL povrchmi na slovenskom trhu. Svojou hlbokou štruktúrou oklame aj
oko znalca, pretože dokonale kopíruje textúru a od povrchu prírodného dreva je na nerozoznanie. Vášmu
interiéru dodá punc luxusu a nezameniteľnú autentickosť masívu či dyhy. Doprajte si novinku, ktorá splní
aj tie najnáročnejšie požiadavky.
+ Predajňa Zlaté Moravce
A. Hlinku 26
Telefón: +421/910/225 531
E-mail: zm@interiorplus.sk
+ Predajňa Vráble
Sídlisko Lúky 1318
Telefón: +421/911/880 553
E-mail: vrable@interiorplus.sk
+ Predajňa Levice
I. Krasku 8
Telefón: +421/911/225 531
E-mail: levice@interiorplus.sk
Z
á
r
u
k
a
5
ro
k
o
v
www.interiorplus.sk
Teraz zákaznícke karty s výraznými zľavami pre členov www.tempo-kondela.sk www.tempo-kondela.sk
alebo navštívte sieť maloobchodných predajní Tempo-Kondela
e
-sh
o
p
:
e
-sh
o
p
:
Váš obľúbený
Váš obľúbený
NÁBYTOK
27
€149
n
o
v
i
n
k
a
!
MICADO
CLBK 11 CLBK 15 CLBK 13 CLBK 16
CALIBRA komody
interiér
podlahy, podlahové krytiny
118
š t ý l d o mu a b y t u
Quick-Step je už dlho
dôležitou inovatívnou
značkou určujúcou
trend. Po laminátových
podlahách a parketách
prichádza špecialista
na podlahy znovu
s dokonalými
podlahovými radami
vrchných podlahových
dosiek: Livyn.
Prečo je Quick-Step Livyn
jedinečným riešením?
Vinylové podlahy s maximálnou
odolnosťou proti poškrabaniu sú
100% vodotesné! Kúpeľne a kuchyne
s dreveným vzhľadom? S podlahami
Quick-Step Livyn žiadny problém.
Vďaka elegantnému formátu dosiek,
unikátnym dekorom, vhodným povr-
chovým štruktúram a inovatívnemu
spracovaniu hrán sa dizajn dreva opti-
málne presadí.
Nové podlahy Quick-Step vytvárajú
teplú atmosféru a priamo vyzývajú
k tomu, aby ste po nich chodili bosí.
Vďaka tomu, že pohlcujú hluk, si okrem
toho môžete užívat svoju novú podlahu
úplne v pokoji.
Výsledkom je kolekcia komfortných
podláh na špičkovej úrovni s premys-
leným a vyváženým farebným riešením
Teplá, zvukotesná
a vodotesná podlaha?
interiér
podlahy, podlahové krytiny
119
š t ý l d o mu a b y t u
v jednotlivých dizajnoch, štruktúrou
zdôrazňujúcou charakter dosiek a dráž-
kami zvýrazňujúcimi formát dosiek
a posilňujúcimi požadovaný vzhľad
dreveného dekoru. Podlahy sa vyrábajú
v širokej škále 15 dizajnov, z ktorých si
každý môže vybrať podľa svojej chuti,
farebnosti a dreva.
Prečo podlahu Quick-Step
Livyn?
û Odolná proti oderu a maximálne
odolná proti opotrebovaniu. Táto
podlaha vydrží i nárazy.
û 100% vode odolná. Livyn je rada
vyrobená z plastu, a je preto 100%
vodeodolná. Podlahy Livyn sú vhodné
i pre kúpeľne a kuchyne.
û Pohodlná. Výrobky Livyn dávajú pocit
nielen pohodlnej a teplej podlahy,
ale sú príjemné i na chôdzu bosými
nohami!
û Zvukotesná. Pri kontakte s podlahou
pri chôdzi vás neobťažujú nepríjemné
zvuky. To poskytuje komfort tichej
chôdze po podlahe.
û Odpudzuje prach a nečistoty, je
antibakteriálna a vyžaduje nená-
ročnú údržbu. Podlaha Livyn má
celkom uzavretý povrch a je opatrená
PU fóliou, ktorá neprepúšťa nečistoty
a škvrny. Káva, ovocné šťavy alebo
marmeláda: to všetko sa dá zotrieť
a nezanecháva stopy. Na údržbu
podlahy môžete používať našu sadu
produktov určených pre údržbu nami
ponúkaných podláh, ktorých použitie
je veľmi jednoduché. Sadu tvorí držiak
mopu s nastaviteľnou rúčkou, pracia
utierka z mikrovlákna a čistiaci pros-
triedok Quick-Step Clean.
û Podlaha Livyn je dobrým vodičom
tepla, a preto je ideálna pre podla-
hové kúrenie alebo chladenie.
û 100% zhodné riešenie. Pre každú
podlahu Livyn má Quick-Step lišty
s vhodnou štruktúrou dreva. Rovnako
farba a stupeň lesklosti líšt sú celkom
zladené s podlahovými dielmi. Lišty
Livyn sú rovnako ako podlahové diely
vodeodolné a majú ochrannú vrstvu
proti poškrabaniu.
û Vynikajúce riešenie pre renováciu.
Podlahy Livyn sú tenké, majú hrúbku
2–4 mm a sú taktiež poddajné, takže
ich môžete bez problémov nainštalo-
vať na existujúcu podlahu s hladkou
podlahovou krytinou. Tak ušetríte
veľa času, prachu a práce s odstraňo-
vaním starej podlahy.
To je Quick-Step Livyn!
www.quick-step.com
interiér
podlahy, podlahové krytiny
120
š t ý l d o mu a b y t u
Kazak Exklusiv z Pakistanu: cca. 180 × 120 cm, krková a ramenová vlna, 100% prírodné
farby. Cena predtým 3 319 €, cena teraz 829 €.
Viac info: www.globalkoberce.sk
Kaschmir Ghom Exklusiv z Indie: cca. 240 × 170 cm, hodváb na bavlne.
Cena predtým 7 199 €, cena teraz 1 799 €.
Viac info: www.globalkoberce.sk
Pri prenájme, či kúpe bytu alebo
domu, hľadáme miesto, kde sa budeme
cítiť príjemne a pohodlne. Samotný byt
alebo dom, nám ale tento pocit nemusí
priniesť. Popri výbere správnej lokality,
dostupnosti, priestorového rozmiest-
nenia, vybavenia a pod., je štýlové
a vkusné zariadenie interiéru rovnako
dôležitým faktorom, vďaka ktorému sa
vo svojom vysnívanom domove cítime
ako v oáze pokoja.
Dolaďovaniu detailov v interiérI
treba venovať veľkú pozornosť, ide
predsa o náš komfort, pohodlie a pocit
domova. Nápadov ako sa pohrať
s priestorom a doplnkami máme
mnoho, no pri skrášľovaní interiéru
platí zlaté porekadlo „menej je viac“,
dvojnásobne. Ak sa takpovediac odtrh-
neme z reťaze, vytvoríme si namiesto
oázy pokoja, len výstavu navzájom
neladiacich gýčov.
Pri výbere podláh, nábytku, farieb
použitých pri maľovaní stien a pod.,
musíme dbať na vzájomnú harmóniu
a farebnú zladenosť, čo môže predsta-
vovať poriadne veľký problém.
Ideálnym riešením ako farebne pre-
pojiť a taktiež zladiť jednotlivé prvky
Snahou každého z nás pri zariaďovaní bytu, či domu je vytvoriť miesto
v našom živote, kde sa budeme cítiť príjemne, uvolnene, oddýchneme si
a načerpáme nové sily. Postupne hľadáme a dopĺňame veci, ktoré nám prinášajú
radosť a vytúžený pocit domova. Hľadáme maličkosti, ale aj kúsky, ktoré
nás vystihujú a odrážajú náš vkus. Štýlový, ručne viazaný koberec, či už
v orientálnom alebo modernom vzore dokáže náš interiér zútulniť a spestriť,
no zároveň niečo prezradiť aj o našej osobnosti.
interiér
podlahy, podlahové krytiny
121
š t ý l d o mu a b y t u
Hereke Exklusiv z Číny: cca. 350 × 250 cm, hodváb na hodvábe, jednouzlíková väzba. Cena
predtým: 16 019 €, cena teraz 3 989 €
Viac info: www.globalkoberce.sk
Nepal Original z Nepálu: cca. 200 × 140 cm, vlna na bavlne.
Cena predtým 1 539 €, cena teraz 379 €.
Viac info: www.globalkoberce.sk
Loribaft Royal: cca. 160 × 90 cm,
vysokohorská krková vlna na bavlne.
Cena predtým 2 579 €, cena teraz 639 €.
Viac info: www.globalkoberce.sk
KOBERCE GLOBAL, s. r. o.
Vajnorská 127/E, 831 03 Bratislava
Tel.: 02/44 45 30 25
E-mail: info@globalkoberce.sk
www.globalkoberce.sk
ponuke vzorov a farieb, môže byť pre
vás jediným limitom vaša fantázia.
My sme pre vás takéto miesto našli.
V novootvorenej predajni spo-
ločnosti KOBERCE GLOBAL
na Vajnorskej č. 127/E v Bratislave náj-
dete široký výber dizajnových, moder-
ných a orientálnych ručne viazaných
interiéru a vdýchnuť nášmu príbytku
originálny štýl je vhodne zvolený kobe-
rec. Jemnejšou farebnosťou a vzorom,
môžme nábytok a priestor vkusne dopl-
niť a doladiť. Výraznejšie farebné kom-
binácie a bohatší vzor nechá vyniknúť
koberec, ktorý sa v priestore
stane dominantnejším
a vyplní nám prázdne
miesto. Pri
dostatočne
širokej
kobercov vyrábaných z vlny a hodvábu.
Koberce sú dovážané priamo z krajín
ich pôvodu, ako napr. Irán, Pakistan,
Afganistan, India, Nepál a pod., čo zaru-
čuje kvalitu a jedinečnosť ručnej práce
každého koberca.
Predajňa spoločnosti
KOBERCE GLOBAL je otvorená
druhý mesiac a svoje
koberce pre-
dáva za veľmi
prijateľné
uvádzacie ceny. Dlhoročné skúsenosti
s predajom exkluzívnych orientálnych
kobercov, prinášajú zákazníkom kom-
fort v podobe príjemného prostredia
a atmosféry, ako aj profesionálneho
poradenstva pri výbere a nákupe
zo širokého množstva ručne viazaných
kobercov. Za zmienku stojí určite aj roz-
voz kobercov v rámci celého Slovenska
zadarmo a možnosť zapožičať si
koberce na skúšku domov, kde máte
najlepšiu možnosť posúdiť, ktorí z origi-
nálnych kúskov je pre vás ten pravý.
Predajňu môžete navštíviť počas
otváracích hodín, ktoré sú prispô-
sobené pre maximálne pohodlie
zákazníkov, a to: v pondelok–sobota
od 10.00–18.00, nedeľa a sviatky
10.00–16.00.
Aj do vašej domácnosti môže teraz zavítať špičkový dizajn.
Inovatívny vzhľad svietidiel Philips ocenili odborníci prestížnymi
cenami iF Product Design Award a red dot Design Award. Získali
taktiež cenu Design Plus v rámci Light + Building 2012, ktorá
oceňuje produkty kombinujúce inovatívny dizajn, energetickú
účinnosť a trvalo udržateľné riešenia.
Svietidlo – netradičný dizajnový kúsok
interiér – osvetlenie
trendy, inšpirácie, trh
122
š t ý l d o mu a b y t u
LirioBalanza
Séria stojacích i stolových svietidiel
Balanza zaujme výberom materiálov,
modernými tvarmi a proporciami, ktoré
predstavujú novú variáciu na klasické
svietidlá. Archeotypové tienidlo lámp
Balanza je odpoveďou dvadsiateho
prvého storočia na tradičný štýl. Šikmo
montované kovové tienidlo lampy
leží navrchu štíhleho jednofarebného
stojanu, čím vytvára pútavý dizajn aj
pri zachovaní vynikajúcich svetelných
vlastností. Matné farby dodávajú jedno-
duchému kovu hĺbku. Všetky technické
detaily sú ukryté vo vnútri svietidla, čo
ešte umocňuje minimalistický dizajn.
Tento rad svietidiel získal prestížne
zlaté ocenenie iF Gold Award i ocene-
nie reddot.
LirioCielo
Závesné svietidlo Cielo prekvapí
nielen svojou kreativitou, ale aj sofisti-
kovanosťou. Zatiaľ, čo na prvý pohľad
sa môže zdať, že ide o tradičné kovové
lampy, pri bližšom pohľade zistíte, že
vnútro závesného svietidla je prázdne.
Zdá sa, že v ňom chýba žiarovka. Tá je
nahradená LED diódami ukrytými po
obvode tienidla. Pevná vonkajšia forma
kontrastuje so špičkovými technoló-
giami vo vnútornej časti svietidla. To je
lemované integrovanými LED diódami,
ktoré dodávajú svetlo celej štruktúre.
Spojenie nadčasového dizajnu s najmo-
dernejšími technológiami tak vytvára
elegantný a prekvapujúci prvok miest-
nosti. Bez LED technológie by takýto
efekt nebol možný. Aj vďaka tejto tech-
nológii získalo závesné svietidlo Cielo
ocenenie Design Plus v rámci Light +
Building 2012.
LirioTrelome
Svietidlo Trelome je stelesnením
prémiového LED osvetlenia. Je ideál-
nym doplnkom kuchyne alebo jedálne.
Tenké svietidlo Trelome, ktorého názov
znamená v taliančine „tri vrchy“, je
tvorené troma pohyblivými pologuľami
spustenými zo stropného závesu, ktorý
sa jednoducho montuje aj nastavuje.
S otočnými pologuľami svietidla sa dá
narábať ako s reflektormi. Vďaka nim
si kvalitne osvetlíte všetky potrebné
spotrebiče, pracovnú plochu alebo
veľký jedálenský stôl. Špeciálna
optika vytvára presne umiestený
prúd svetla, ktorý zabraňuje oslneniu.
Svietidlo Trelome bolo aj vďaka high-
end úspore energie a originálnemu
závesnému dizajnu ocenené cenou
IF Product Design Award.
LirioNickKnack
Čo môžete spraviť s jednoduchou
rovnou líniou? Získať maximum s mini-
mom nákladov a zdrojov! Svietidlo
NickKnack tvorí jednoduchá priama
línia, ktorá sa dá ohýbať a poskytuje tak
mnoho zábavných možností. Nastaviť
sa dá až do 16-tich rôznych polôh
a môže tak slúžiť na priame i nepriame
osvetlenie. Minimalistický dizajn sa hodí
predovšetkým do moderných interiérov
a vďaka veselým farbám osvieži každú
miestnosť.
redakcia Štýl
Foto: Philips
Spoločnosť Osram má v ponuke moderné a jednoduché riešenie pre
každého – prvú LED náhradu za 75 W žiarovku – OSRAM LED SUPERSTAR
CLASSIC A 320°.
Nariadenie Európskej únie
o postupnom vyraďovaní energeticky
neúsporných žiaroviek je v plnom
prúde. Tento rok vyradenie čaká pos-
lednú skupinu klasických žiaroviek.
Táto významná zmena na trhu sve-
telných zdrojov sa dotýka každého
spotrebiteľa a môže byť do istej miery
mätúca.
„Zmena na trhu svetelných zdro-
jov predstavuje pre spotrebiteľov
príležitosť urobiť si jasno v ponú-
kaných alternatívach a zame-
rať sa na skutočne moderné
a efektívne riešenia“, vysvetľuje
Tomáš Balko, aplikačný inžinier
spoločnosti Osram.
„OSRAM LED SUPERSTAR
CLASSIC A 320° predstavuje
modernú, efektívnu a navyše
vysoko úspornú náhradu
za klasickú 75 W žiarovku.
Naša SUPERSTAR dosa-
huje totiž až 80% úsporu
energie pri životnosti až
30 rokov. Zákazník by si mal uvedomiť,
že vyššie obstarávacie náklady pri kúpe
svetelného zdroja sa mu vrátia v kvalite
produktu a jeho dlhoročnej životnosti.
Ľudovo povedané: raz zainvestujete
a máte 30 rokov pokoj“, vysvetľuje
Tomáš Balko. Samozrejmosťou je
atraktívna teplá biela farba svetla,
ktorá je stmievateľná
na väčšine stmievačov.
SUPERSTAR už
samotným tva-
rom pripomína
klasické žiarovky,
takže ani svojím
dizajnom vôbec
nemätie zákazníka.
Táto LEDka prináša
100% svetlo bez one-
skorenia.
Zákazník hľadá jednoduché
riešenie, ktoré spĺňa tieto požia-
davky:
ë okamžité svetlo ako pri klasickej
žiarovke
ë len toľko svetla ako z klasickej žia-
rovky
ë len tak príjemné svetlo ako z klasic-
kej žiarovky
ë možnosť stmievania ako pri klasickej
žiarovke
ë šetrenie výdavkov na elektrickú
energiu do rodinného rozpočtu.
„OSRAM LED SUPERSTAR CLASSIC
A 320° spĺňa všetky uvedené požia-
davky a keďže svojimi parametrami
hravo nahrádza 40, 60 a aj 75-wattovú
klasickú žiarovku, predstavuje pre zákaz-
níka komplexné, efektívne a dlhodobé
riešenie“, dodáva Tomáš Balko.
Odporúčaná maloobchodná cena
OSRAM LED SUPERSTAR CLASSIC
A 320° je cca 49 €.
Mgr. Petra Stoláriková
Foto: Osram
Urobte si v ponuke náhrad za klasické žiarovky jasno!
www.osram.sk
interiér – osvetlenie
trendy, inšpirácie, trh
123
š t ý l d o mu a b y t u
Spoločnosť Schneider Electric prichádza na slovenský trh s úplnou novinkou,
vypínačmi radu M-Elegance v drevenom vyhotovení. Vylepšenie radu M-Elegance sa
dotklo aj srdca vypínačov, teda strojčeka vo vnútri zariadenia. Drevené vyhotovenie
spolu s novým strojčekom robí z vypínača skutočný klenot vašej steny.
Nová podoba sortimentu
M-Elegance je reakciou na požiadavku
architektov dotiahnuť vzhľad interiérov
do tých najmenších detailov a priniesť
jednoduchosť, jemnosť a atraktivitu
aj do segmentu vypínačov. Drevený
M-Elegance povznáša vypínač na dôle-
žitý prvok interiérového dizajnu
a do interiéru prináša dotyk prírody.
Drevo má za úlohu vytvárať v inte-
riéri pocit tepla, istoty a bezpečia.
Práve tak pôsobí aj nový rad vypínačov
M-Elegance, ktorý pritom spĺňa tie najp-
rísnejšie požiadavky na kvalitu použi-
tého materiálu. Dostupné sú štyri variá-
cie, pričom ani jednej nechýba drevená
kresba či prirodzený vzhľad. Vybrať
si môžete zo svetlej bukovej, tmavej
višňovej, či tmavej orechovej varianty.
Zaujímavosťou je variant cudzokrajného
dreva wenge.
Rad M-Elegance sa od bežných vypí-
načov odlišuje nielen použitými mate-
riálmi, ale aj vylepšeným strojčekom.
Po mnohých rokoch prešli strojčeky
výraznou zmenou, ktorú ocenia najmä
inštalatéri. Tým sa zrýchli a zjednoduší
ich práca, pričom bude bezpečnejšia ako
doposiaľ. Rámiky M-Elegance, samoz-
rejme, nie sú len pre bežné vypínače
alebo zásuvky. V ponuke nájdete viac
než 175 funkcií ako stmievače, detektory
pohybu alebo termostaty.
Peter Blažečka
Foto: Schneider Electric
Dotknite sa prírody
www.schneider-electric.com
SVÍTIDLA
'¦¯¦¦'¦¦\/
\¦¦¦\¦'
¦¦|¦`¯¦\/
¦|¯\/
¯\¦¯¦¦¦¦ ¯¦¦¦
¦|¯\¦ ¦¦|¦`
¦|¦C|¦
·¦. -'JJ
·.J s'J.-¦
¦-..'· s·´-' ·.J´- -¦- .J .J¦-·
J·. JJ.J·¦ J.J'J .J .··.- ·¦·¦ s·|.-'
.J.··· ·¦·.¦ ·JJ'·JJ .J JJ.J·¦ s·|.-'
.J.·J´ s-·|s
JsJ¦ .sJ.
¦J'~J. s.J' s J ¯·|··s· . c]/ .. ¦J ¯ ÷/.. '/' ]/ .] ¦ ÷/.. '/' ]/ .]] C¯¦ ÷/.. c.c /.. / ¦ ¦J'~J´¦J'~J. ¦J'~J.
S NÁMI SE VŽDY ROZSVÍ TÍ TE!
interiér
osvetlenie
Opäť to máme jednoduchšie.
Pri výmene starých žiariviek za nové
môžeme využiť možnosť spätného odberu,
ktorú nám ponúka novelizovaná podoba zákona.
Predajcovi, od ktorého si kupujeme
nový svetelný zdroj, môžeme odovzdať
starú žiarivku, a on sa postará
o jej ekologickú likvidáciu.
Táto služba je bezplatná.
V súčasnosti je platná novela
Zákona o odpadoch, na základe kto-
rej sú predajcovia svetelných zdrojov
povinní zabezpečiť ich spätný odber.
Znamená to možnosť vrátiť starú
nefunkčnú žiarivku pri kúpe novej. Túto
možnosť môže využívať každý občan.
Platí pri tom pravidlo – kus za kus.
Starý výrobok musíme do predajne
priniesť kompletný. V prípade, že
výrobok kompletný nebude, predajca
alebo distribútor môže odmietnuť jeho
prevzatie.
Separovaný zber a ekologická lik-
vidácia osvetľovacích zariadení nie je
samoúčelnou aktivitou, ale procesom,
do ktorého sa postupne zapája väčšina
krajín sveta. Je to naša šanca pozitívne
ovplyvniť prostredie v ktorom žijeme,
mieru zaťaženia prírody a ovzdušia.
Kvalitu nášho života môžeme už
v blízkej budúcnosti ovplyvniť pre-
dovšetkým vlastným zodpovedným
konaním.
Viac informácií ako aj zoznam zber-
ných miest a miest spätného odberu
nájdete na stránke www.ekolamp.sk.
POCET
ZBERNÝCH MIEST
STÁLE RASTIE
Žiarivky avýbojky, ktoré používate vo svojich
domovoch ana pracoviskách, obsahujú nebezpecˇ né látky.
Ak ich odhodíte do bežného – komunálneho - odpadu,
poškodzujete svoje (naše spolocˇ né) životné prostredie.
Máte však aj inú možnost’.
Separovaným zberom žiariviek
chránite životné prostredie
viac informácií nájdete na
www.ekolamp.sk
POSVIETME SI NA EKOLÓGIU
Žiarivku za žiarivku
Tel./fax: +420 481 622 566
Tel./fax: +420 481 622 632
www.elitebohemia.cz
e-mail: obchod@elitebohemia.cz
ELITE BOHEMIA, 513 01 SEMILY
Czech Republic, Europe
Exclusive
Bohemian Chandeliers
interiér
osvetlenie
128
š t ý l d o mu a b y t u
Originálne svetlovody tento rok oslávili už 21 rokov svojej existencie
v rodinných a komerčných stavbách po celom svete.
Aj na Slovensku sa tieto výrobky stali populárnymi, a čoraz častejšie
sa začleňujú do nových, ale aj existujúcich stavieb.
Ich prínosy pre používateľa sú
zrejmé. Zákazníci oceňujú možnosť
realizácie zmeny interiéru prostredníc-
tvom denného svetla, iní sa zameriavajú
na dosiahnutie dostatočného denného
svetla pre zrakovú a psychickú pohodu.
V dôsledku neustáleho zvyšovania
energetických nákladov, množstvo
používateľov svetlovodov kladne
hodnotí úsporu nákladov, získanú
zámenou umelého osvetlenia za denné.
Znižovanie energetických nákladov je
spojené aj so znižovaním emisií CO
2

v ovzduší, a teda neustály boj tohto
storočia o zlepšenie globálnych pod-
mienok pre život na zemi.
Pre dizajn
Prvotnou myšlienkou pri tvorbe
originálneho svetlovodu je naplnenie
požiadaviek zákazníka na tvorbu interi-
érového dizajnu. Rozohrať hru denného
svetla v miestnostiach, ktoré sa nachá-
dzajú v strede stavby, je bez vedenia
denného svetla nemožné.
Keď tmavé a pochmúrne
priestory zaplaví denné svetlo
interiér
osvetlenie
129
š t ý l d o mu a b y t u
Aj pre tieto prípady naši inovátori
vyvinuli materiál Spectralight® Infinity
s najdokonalejším vedením denného
svetla. Dosiahnuť dostatočne účinné
vedenie denného svetla vo zvislej, aj
vodorovnej polohe na dlhé vzdialenosti
(až 40 metrov) bolo možné, až po zdo-
konalení výsledkov 21-ročnej práce
vo vývoji a výrobe našich produktov.
Nie náhodou tento odrazový materiál
nenájdete v inom odvetví výroby a prie-
myslu.
Ako vplýva na zákazníka slnkom
zaplavená kuchyňa, ako vynikne den-
ným svetlom presvetlené schodisko, to
zisťujeme po každej inštalácii svetlo-
vodov. Tmavé a pochmúrne priestory,
zrelé na prestavbu, po presvetlení
denným svetlom ožívajú a ich používa-
telia otvárajú novú dimenziu priestoru
vo svojom interiéri.
Tvoriť dizajn interiéru bez význam-
ného podielu denného osvetlenia zna-
mená neodkryť skutočné tvary a hod-
noty tohto priestoru.
Pre zdravý životný štýl
Zdravie človeka výrazne ovplyv-
ňuje jeho psychiku a stanovuje
cesty jeho ďalšieho vývoja. Denné
osvetlenie je významným faktorom
vplývajúcim na zdravie človeka.
Pri dennom osvetlení nehovoríme
iba o dostatočných luxoch na prácu,
či čítanie, ale musíme sa zamyslieť
aj nad dostatočným nabudením den-
ným svetlom. Interiérové priestory,
ktoré sú ovplyvňované prirodzeným
osvetlením, s meniacou sa intenzitou
a kvalitou denného svetla, sú nielen
prirodzené pre oko človeka, ale aj pre
jeho duševnú pohodu.
Interiér domácnosti, pre človeka
žijúceho zdravým životným štýlom, nie
je iba nocľahárňou, ale aj miestom pre
život.
Pre plnohodnotné naplnenie
vašich aktivít
Svetlovody privádzajú dostatok
denného svetla pre všetky oddy-
chové a športové aktivity v rodinných
domoch. Napĺňajú denným svetlom
knižnicu, posilňovňu, ale aj detskú izbu.
Spríjemňujú prácu v kuchyni a dodá-
vajú eleganciu jedálenskému priestoru.
Dodávajú pocit a vôňu domova všade
tam, kde je to potrebné.
Pre ďalšie generácie
Čo pri kúpe originálneho svetlo-
vodu robíme pre ďalšie generácie?
Poukazujeme našim deťom na cestu
ako rozumne sporiť, ako znižovať CO
2

v ovzduší priamym znižovaním spo-
treby elektrickej energie.
Pre inováciu
Originálne svetlovody už pred
dvadsiatimi rokmi boli označené
za pokrokové výrobky s vysokým prí-
nosom pre dizajn a zdravie človeka.
Dnes po celosvetových skúsenostiach
s privádzaním denného svetla týmito
zariadeniami môžeme povedať, že prí-
nos našich vývojárov a technikov pre
technický pokrok je nezanedbateľný.
Naše inovatívne výrobky ovplyvňujú
myslenie odbornej aj laickej verejnosti
a poukazujú na správnu cestu v oblasti
denného presvetlenia.

Pre úsporu
Pri návrhu originálneho svetlovodu
sa nezabudlo ani na jeho ekonomickú
stránku. Model návratnosti takejto
investície musí zahŕňať zohľadnenie
priamych energetických úspor pri
využití denného osvetlenia. Ďalšími
úsporami takýchto riešení sú vo využití
výborných tepelno-izolačných vlast-
ností svetlovodov a v neposlednom
rade výrazný prínos pre kvalitu vyko-
návanej práce, alebo už spomínaných
oddychových aktivít.
Sola System Slovakia, s. r. o.
Borekova 34
821 06 Bratislava
Infolinka: 0903/200 555
www.solatube.sk
interiér
kuchyňa
130
š t ý l d o mu a b y t u
Ak ste si mysleli, že
obehnutím niekoľkých
kuchynských štúdií
a porovnaním
získaných informácii
dôjdete k jasnému
víťazovi – ideálnej
kuchynskej linke, potom
ste na omyle! Niektoré
chyby nemáte šancu sami
odhaliť… pomôžeme vám!
Aby z tešenia sa na
novú kuchyňu nakoniec
nebol smútok, pripravili
sme pre vás spolu
s odborníkmi z oblasti
nábytkárstva prehľad
najzásadnejších chýb
kuchynských liniek,
vlastne nábytku
všeobecne.
lepší celkový vzhľad – masívny štýl.
Bude zaistená väčšia pevnosť vo vzťahu
k pántom a ďalšiemu kovaniu.
2. Sila nábytkových dvierok – aj
hrúbka dvierok, ktoré sú vystavené stá-
lej námahe a čulému pohybu, by mala
byť 18 mm, opäť je možné stretnúť sa
aj s 16 mm. Vyššia hrúbka umožňuje
tiež voliť zo širšieho spektra frézova-
nia – ako do plochy dvierok, tak i čo sa
týka hrán.
3. Spojenie skriniek zostavy – vedeli
ste, že kvalitu kuchynskej linky spoz-
Dvanásť rád pre výber
kuchyne – vieme na čo si dať
pozor!
1. Nedostatočná sila korpusu – štan-
dardná hrúbka korpusu je u českých
dodávateľov 18 mm. Stretnúť sa však
môžeme aj s iba 16mm hrúbkou. Prečo
voliť silnejší variant? Kuchyňa bude mať
náte podľa spojenia skriniek za pomoci
spojovacích skrutiek? Ak objavíte
iba skrutky, choďte s čistým sve-
domím o kuchynské štúdio ďalej…
Spojovacie skrutky sú estetické, pevné
a hlavne – pri demontáži a opätovnom
zostavení kuchyne neponičíte korpus!
4. Montáž jedenkrát nane-
čisto – vráťte kuchynskú linku, ak vám
domov príde v jednom veľkom
balíku – nezmontovaná. Profesionálny
výrobca kuchýň vami totiž vašu objed-
nanú linku najprv zložia vo svojej
prevádzke tzv. nanečisto, aby odstránil
Chyby kuchynských liniek,
ktoré sami neodhalíte!
Spojenie korpusu nábytkarskou skrutkou.
interiér
kuchyňa
131
š t ý l d o mu a b y t u
prípadné chyby, a až potom ju príde
inštalovať k vám domov. Kuchyne dodá-
vané v demontovanom stave zvyšujú
riziko problému s montážou i časovú
náročnosť. Samozrejme všetko vo váš
neprospech a za vaše peniaze.
5. Pravé uhly – znie to ako samozrej-
mosť, ale nie je! Po montáži kuchynskej
linky musia byť všetky uhly kolmé
a spoje rovné, bez presahov. To je
známka kvalitného spracovania. Objavili
ste škáry a nerovnosti – okamžite linku
reklamujte!
6. Presklené dvierka so silikóno-
vým tesnením – a nikdy zaistenie
pomocou háčikov! Sklo je vo dvierkach
štandardne zasúvané do polodrážky
a potom utesnené proti vypadnu-
tiu pomocou silikónového tesnenia.
Variant, kedy sklo vo dvierkach držia
spomínané háčiky, neberte! Sklenená
výplň takto uchytená sa často uvoľňuje,
sklo zvučí a dochádza aj k usadzovaniu
nečistôt a mastnoty do týchto medzier.
7. Počet povrchových úprav – kva-
litný výrobca vám ponúkne až takmer
sto dekorov, niekde sa vás budú snažiť
uhranúť obyčajnou desiatkou… Ak vám
dajú v štúdiu na výber tiež z dekorov
zadných strán dvierok, už ho neopúš-
ťajte, to totiž skutočne dokáže uspoko-
jiť každý vkus a dizajnovú požiadavku.
8. Voľba smeru rokov úpravy
povrchov – sa týka najmä drevode-
korov. Nebojte sa hovoriť do smeru
rokov dreva – vodorovne alebo
zvisle, na nábytkových plochách. Tam,
kde kuchyňu vedia robiť, vám výjdu
v ústrety… v opačnom prípade sa totiž
môžete dočkať nepríjemného prekvape-
nia, kedy vám pol dvierok príde s deko-
rom vo zvislom a pol vo vodorovnom
smere.
9. Možnosť kombinovať – zabehaní
výrobcovia, ktorí majú s produkciou
kuchynských liniek skúsenosti a dlho-
ročnú prax, vám umožnia a poradia
s kombináciou dekorov dreva, lesku,
matu, farby v rámci jednej kuchynskej
linky. Nebude to pre nich absolútne
žiadny problém.
10. V cene linky štandardne je:
príprava, spracovanie, materiál, práce
a samozrejme montáž vyrobenej linky.
Vezmite nohy na plecia, ak vám niekde
ponúknu v základe iba korpus s dvier-
kami, ale bez pracovnej dosky, kovania,
montáže! Cena je v týchto prípadoch
lákavá, avšak zahŕňa iba minimum
z kuchynskej linky, všetko ďalšie si
prikupujete! Verte, že cena sa potom
vyšplhá veľmi, veľmi vysoko.
11. Atypické rozmery bez pri-
rážky – pretože nie je každý priestor
podľa pravítka a nedisponuje rovna-
kými rozmermi, sú atypické miery
kuchynskej linky úplnou bežnosťou.
Príplatky za individuálne miery nábytku
do kuchyne? Poobzerajte sa radšej
inde, tam, kde vám všetko urobia bez
príplatku.
12. Zameranie kuchyne – keď sa
rozhodnete investovať do kuchynskej
linky, musí o vás byť dobre postarané!
A to od výberu, po montáž a hlavne
spomínaný krok – zameranie priestoru
a zistenie potrebných rozmerov pre
objednanie linky. Nenechajte sa o túto
službu ochudobniť! Príprava návrhu
od bytového dizajnéra je u kvalitných
interiérových štúdií už samozrejmosťou.
Našich dvanásť rád pre výber kuchyn-
skej linky je možné pohodlne aplikovať
aj na akýkoľvek iný nábytok.
Skúste si tieto rady zapamätať pre
váš ďalší alebo práve plánovaný nákup,
napríklad práve novej kuchyne.
Martina Rychetská v spolupráci
so spoločnosťou Trachea
Foto: Trachea
Spojenie korpusu obyčajnou skrutkou.
Nesprávne uchytenie skla plastovými úchytmi. Správne uchytenie skla silikónovou lištou v polodrážke.
Porovnajte našu ponuku s konkurenciou!
„... ale čo robiť,
keď kvalitné kuchyne
sú teraz také lacné!
A navyše Oresi teraz
vracia ešte viac peňazí.“
Ďalšie viac na www.oresi.sk
Kuchyňa Samoa akciová cena od 253 € za bm (s DPH).
52x
12x
interiér
kuchyňa
134
š t ý l d o mu a b y t u
Ak sa radi pochválite jednoduchým, ale krásnym a moderným predmetom, ktorý
rozžiari každú kuchyňu, určite neprehliadnite nový produkt spoločnosti
SodaStream. Tá sa spojila so svetoznámym dizajnérom Yvesom Béharom,
aby pre ňu navrhol novú produktovú líniu Source.
Prístroje charakterizujú elegantné
krivky a jednoduché ovládanie.
Yves Béhar skúmal každú jednotlivú
časť systému SodaStream, a tak sa mu
podarilo skombinovať funkčnosť s nad-
časovou eleganciou a vytvoriť prístroj,
ktorý poteší priaznivcov čistých moder-
ných línií.
Monolitický tvar SodaStream Source
vyniká nielen efektívnosťou, ale pre-
dovšetkým neobvyklým vyhotovením.
Text a foto: SodaStream
Info:
www.sodastream.sk
www.facebook.com/
SodaStream.Slovakia
SodaStream Source
elegantný domáci systém
na výrobu sódy
Moderný vzhľad prístroja oživí vašu
kuchyňu a stane sa jej neoddeliteľným
doplnkom. Pre ideálne začlenenie
do priestoru si môžete zvoliť bielu,
čiernu, modrú alebo červenú farbu.
Súčasťou je aj elegantná fľaša, ktorú
umiestnite veľmi jednoducho: stačí ju
iba zasunúť do výrobníka. Štýlovo pod-
svietený LED displej vám ukáže proces
a intenzitu sýtenia pripravovaného
nápoja.
Vďaka prístroju si každý člen domác-
nosti vychutná svieži perlivý nápoj prip-
ravený za niekoľko minút z pitnej vody
z vodovodu. Ušetríte aj za nákup, pre-
tože jediná fľaša SodaStream pohodlne
zvládne tri roky opakovaného použí-
vania a vy tak nemusíte kúpiť približne
2 000 plastových fliaš. Zároveň sa celá
vaša rodina bude správať ekologicky.
w
w
w
.
s
o
d
a
s
t
r
e
a
m
.
s
k
SodaStream Source – inšpirovaný
jednoduchosťou a krásou dizajnu.
Novinky
SPOLOČNOSŤ TESCOMA VYDÁVA - PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV DVADSIATYCH NARODENÍN
- UNIKÁTNU KOLEKCIU PRODUKTOV V ELITNEJ LÍNII PRESIDENT.
Prekvapivé detaily v hlavnej úlohe
Nastaviteľná univerzálna
škrabka PRESIDENT
„Pre pravákov aj ľavákov!“
Univerzálna škrabka s nastaviteľnou hrúb-
kou šupky je vynikajúca na čistenie všet-
kých obyčajných druhov zeleniny a ovocia.
Umožňuje čistenie zeleniny smerom
k sebe aj od seba, pretože je obojstranná
-vhodná pre pravákov aj ľavákov. Vyrobená
je z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele
a odolného plastu. POZOR! Nevhodná na
umývanie v umývačke riadu.
Lis na cesnak PRESIDENT s čistítkom
„Lisovanie sme doviedli k dokonalosti!“
Lis na cesnak PRESIDENT je vynikajúcim pomocníkom
vďaka ľahkému lisovaniu cesnaku a aj jednoduchému
a rýchlemu vyčisteniu lisu. Je masívny a dostatočne odolný,
pretože je vyrobený z odolnej zliatiny ušľachtilých kovov. Sú-
časťou lisu na cesnak PRESIDENT je špeciálne dvojdielne
čistítko, ktoré je uložené v rukoväti lisu. Lis je vhodný aj do
umývačky riadu.
Nastaviteľný krájač
na syr PRESIDENT
„Plátkuje na milimeter presne!“
Krájač na syr PRESIDENT je vynika-
júcim pomocníkom v domácnosti.
Optimálne môžete nastaviť hrúbku
plátku (od 1 – 4 mm) všetkých
obvyklých druhov tvrdých syrov.
Vyrobený je z prvotriednej nehrdza-
vejúcej ocele a odolného plastu.
Krájač na syr je navyše vybavený
unikátnym valčekom, ktorý úplne
odstraňuje lepenie syra na krájač.
POZOR! Nevhodný na umývanie
v umývačke riadu.
Otvárací vykrajovač jablčných jadrovníkov PRESIDENT
„Zbavte sa jadrovníkov bez dotyku!“
Vykrajovač jablčných jadrovníkov PRESIDENT je nenahraditeľný vďaka
ľahkému vykrajovaniu jadrovníkov z jabĺk a veľkých hrušiek. Vykrajovač má
masívnu rukoväť, ktorá je základom pre jeho komfortné použitie. Vykrajo-
vač netlačí do ruky ani pri odstraňovaní jadrovníkov z extra veľkých alebo
tvrdších plodov. Vhodný do umývačky riadu.
TOP produkty PRESIDENT
od spolocnosti Tescoma
10_2012 62
interiér
kuchyňa
136
š t ý l d o mu a b y t u
Otvárač na víno
a korunkové uzávery PRESIDENT
„Zvíťazí nad každou fľašou!“
Otvárač PRESIDENT na víno a korunkové
uzávery je vynikajúci na ľahké otváranie
všetkých obvyklých typov vínových fliaš.
Vybavený je kvalitnou dostatočne dlhou
vývrtkou, vďaka ktorej ľahko otvoríte aj
luxusné vína s veľmi dlhými korkami.
Otvárač je vyrobený z odolnej zliatiny
ušľachtilých kovov. POZOR! Nevhodné
na umývanie v umývačke riadu.
Servírovací príbor/kliešte na šalát PRESIDENT
„Premiešajte a servírujte!“
Servírovací príbor/kliešte sú vynikajúce na prípravu šalátov a ich podáva-
nie. Pri premiešavaní používajte obidva nerezové diely príboru samos-
tatne. Pri servírovaní ich spojte pružnou koncovkou a používajte ako
kliešte. Servírovací príbor je vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele
a odolného pružného plastu. Vhodný do umývačky riadu.
Nerezové mydlo PRESIDENT
„Nedráždi pokožku a napriek tomu zbaví pachu!“
Nerezové mydlo PRESIDENT rýchlo a účinne neutralizuje
pach, ktorý priľne na ruky pri spracovaní surového mäsa,
rýb, cesnaku, cibule, aromatických syrov. Nerezové mydlo je
vyrobené z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele. Odkladacia
miska je z odolného plastu. Vhodné do umývačky riadu..
Elektrický mlynček na
korenie/soľ PRESIDENT
„Vôni čerstvo mletého
korenia neodoláte!“
Elektrický mlynček na korenie a aj
soľ PRESIDENT je vynikajúci na
prípravu čerstvo mletého korenia
priamo pri stolovaní, ale aj pri
varení. Vyrobený je z kvalitnej
nehrdzavejúcej ocele a odolného
plastu, s výkonným motorom, s pr-
votriednym keramickým mlecím
mechanizmom, na ktorom môžete
nastaviť hrúbku mletia. Oceníte aj
praktické viečko na zachytávanie
zvyškov korenia.
Multifunkčné strúhadlo
PRESIDENT X-sharp
„Bezpochyby najlepšie
strúhadlo na trhu!“
Strúhadlo PRESIDENT X-sharp je
špičkové strúhadlo vynikajúce na
strúhanie všetkých obvyklých druhov
zeleniny, ovocia, tvrdých syrov, ore-
chov, čokolády, citrusovej kôry apod.
Čepele strúhadla sú mimoriadne ostré
a vysoko odolné, vyrobené špeciálnou
technológiou z prvotriednej nehr-
dzavejúcej ocele. Masívna rukoväť je
vybavená protišmykovým povrchom.
Vhodné do umývačky riadu.
Odkôstkovač olív/čerešní PRESIDENT
„Malé, stredné a veľké kôstky?
Zvládne všetky!“
Odkôstkovač olív/čerešní PRESIDENT
je vynikajúci na ľahké odkôstkovanie
malých a veľkých olív, čerešní, višní
- všetkých obvyklých veľkostí. Doplnený
je uzatváracou poistkou pre bezpečné
a úsporné skladovanie. Odkôstkovač je
vyrobený z odolnej zliatiny ušľachtilých
kovov a z prvotriedneho odolného plastu.
Vhodný do umývačky riadu.
63 domabyt.sk
Vi ac i nf ormáci í náj det e na www. t escoma. sk.
interiér
kuchyňa
137
š t ý l d o mu a b y t u
interiér
kuchyňa
138
š t ý l d o mu a b y t u ý l d o mu a b y t u
Súčasná doba kladie stále väčšiu záťaž na psychiku
človeka, slovo stres sa stalo súčasťou života.
Aj preto je dôležité vedieť správne „vypnúť“
a poskytnúť tak organizmu priestor na regeneráciu.
A posedenie s priateľmi pri poháriku dobrého vína
takúto možnosť skvele ponúka...
Klimatizované vínotéky patria medzi
najlacnejšie a aj najbežnejšie vínotéky,
i keď to zďaleka nemusí byť pravidlo.
Celá chladiaca skriňa sa v tomto prí-
pade nastavuje na jednu teplotu, ale
chladenie prebieha väčšinou z jedného
bodu a podľa toho sa potom pohybuje
teplota v jednotlivých častiach. Pokiaľ
je teda vínotéka chladená zdola, je v nej
najteplejšie hore a naopak. Na druhej
strane sú ale klimatizované vínotéky
zvlášť vhodné pre dlhodobú archivá-
ciu vína, pretože fľaše sa podchladia
a potom temperujú až pred samotným
podávaním. Červené a biele víno sa tak
chladí pri rovnakej teplote rovnako ako
v pivniciach.
Výhody a nevýhody:
+ pohotovosť – víno je pripravené
okamžite na pitie,
+ dá sa v nej uchovávať niekoľko dru-
hov vín,
+ vína sa v nej dajú pri správnej tep-
lote aj dlhodobo archivovať,
- krátkodobo sa v nich dá uskladňovať
len jeden druh vína.
V temperovaných vínotékach sú vína
pripravené na okamžitú konzumáciu.
Ak ide o rôzne druhy, je temperovaná
vínotéka ideálne riešenie. V jednotli-
vých zónach má totiž rôzne teploty,
v horných okolo sedemnásť stupňov
pre červené víno, uprostred sedem až
deväť pre biele a dole štyri až päť pre
šumivé vína. Jednotlivé vínotéky na líšia
počtom zón.
Výhody a nevýhody:
+ hodia sa predovšetkým na dlhodobé
archivovanie vína, keď nemáte piv-
nicu,
- bývajú drahšie ako klimatizované.
Jednokomorové vínotéky majú
podobne ako chladničky len jeden kom-
presor. V praxi to znamená, že v nich
môžeme nastaviť len jednu teplotu,
pretože majú jedinú skriňu. Aj v nich sa
dajú chladiť rôzne druhy vín, ale potom
musíte sledovať, či sú temperované
alebo klimatizované a podľa toho fľaše
v boxe rozložiť. Špeciálnym druhom, za
ktorý zaplatíte o niečo vyššie čiastky
a zaraďujú sa už medzi profesionálne
spotrebiče, sú viaczónové vínotéky. Tie
síce majú tiež len jednu skriňu, ale sú
skonštruované tak, že v každej polici sa
dá zvlášť nastaviť optimálna teplota.
Dvojkomorové vínotéky sa hodia do
domácnosti, kde sa často chladí viac
druhov vína, pretože napríklad niektorí
členovia rodiny majú radšej červené
a iní biele a spolu si zase radi dajú tro-
chu šampanského. Takéto vitríny majú
dve alebo viac oddelených skríň, zosta-
vených buď nad sebou, alebo vedľa
seba (ako pri amerických chladničkách)
a dva kompresory. Vďaka ním sa tep-
lota v každej časti nastavuje osobitne.
Kúpou vínotéky sa vaše nové dlho-
dobé dobrodružstvo s vínom len začína,
ale aby ste si ho užili, dávajte pozor na
nasledujúce. Vždy sledujte hlučnosť
vínotéky, pokúste sa vidieť ju niekde
v chode. Čím nižšia hlučnosť, tým
lepšie. Skúste aspoň porovnať počet
decibelov s chladničkou, aby ste mali
reálnu predstavu. Ďalším dôležitým
bodom sú vibrácie. Pokiaľ totiž vínotéka
vibruje, prebúdza to vo víne nežiaduce
biochemické procesy, ktoré ho za chvíľu
úplne znehodnotia. Väčšina vínoték
má preto antivibračný systém, ktorý
tento problém vyriešil. Ak budete mať
vínotéku v izbe, opýtajte sa na možnosť
vypnúť osvetlenie, prípadne LED diódu,
aby ste ju po dvoch dňoch nemuseli
prelepovať čiernou lepiacou páskou.
Potom už stačí len sledovať vína a ich
dozrievanie.
Eva Siminská
Foto: archív redakcie
Vínotéka…
ako na to

Kuchynské drezy, batérie,
odsávače pár, systémy triedenia
odpadu a vstavané
spotrebiče.
www.franke.sk
Vstavaná rúra a plynová varná doska rady Crystal White,
odsávač pár rady Maris.
Tukové vankúšiky, obezita,
redukčná diéta, diabetes,
vysoký krvný tlak, infarkt,
vysoký cholesterol,
zhubný nádor...
VWìPLWRYìUD]PLĀDVWR
Ste závislí na cukre!
Často sa stretávam s ľuďmi, kto-
rí na informácie o škodlivosti
cukru reagujú podráždene a
nedôverčivo. Nejesť cukor sa im
zdá neprirodzené a hlúpe.
Opak je však pravdou!
Ľudstvo predsa žilo bez cukru de-
saťtisíce rokov. Kryštálový cukor
človek pozná cca 200 rokov, pričom
najväčší rozmach nastal v posledných
100 rokoch. Len za posledných 30 ro-
kov sa sortiment sladkostí, cestovín,
pečiva a výživových doplnkov mno-
honásobne rozšíril. Toho, čoho bolo
najmenej, je dnes najviac a sú to záro-
veň najpredávanejšie potraviny!
Čo myslíte prečo?
Prečo sa práve z týchto
potravín
PREDÁVA NAJVIAC?
Väčšina z vás vie, že cukor je jed. A pred-
sa ho v nadbytočnom množstve konzu-
mujete. Verte, je to preto, že po týchto
potravinách idete ako hmyz po svet-
le. A toto sa volá závislosť! Máte
nesprávne stravovacie návyky a
životný štýl, čoho dôsledkom
sú civilizačné choroby ako
infarkt, mozgová mŕtvica,
diabetes, kardiovaskulár-
ne ochorenia, lipidové
ochorenia a rakovina, na
ktoré sa denne umiera vo
veľmi veľkom počte.
Týmto chorobám sa dá predísť veľmi
ľahko. Aj keď to pre niekoho môže byť
veľmi ťažké, pretože závislosť, ako aj
propagácia komerčných potravín, sú
príliš silné.
Ing. Ivan Gallo
(výkonný riaditeľ Norbi Update)
Ing. Ivan Gallo
N
Á
M
N
A
V
A
Š
O
M

Z
D
R
A
V
Í
Z
Á
L
E
Ž
Í
!
člo čl
rrkt,
STAČÍ LEN
ŽIVOTNÝ ŠTÝL!
Celá flozofa našej spoločnosti má
jediný cieľ – otvoriť ľuďom oči a aj ta-
kýmto spôsobom „dvihnúť varovný
prst“ a prinútiť väčšinu z vás k zamys-
leniu.
Všetky uvedené choroby sú takmer
bez výnimiek sprevádzané nespráv-
nymi stravovacími návykmi a nedo-
statkom pohybu. Zaráža vás to? Roz-
mýšľate nad tým?
Hľadáte riešenie?
A viete vôbec,
čo hľadáte?
Na svete neexistuje taká strava, ktorá
by spaľovala tuky alebo alkalizovala
organizmus. Všetky diéty
sú zalo- žené na
o b me - dzovaní a
h l a do - vaní.
Pravda je len je-
di ná: „ s c hud-
n e te len od
toho, čo
nezjete!“
E x i s t u -
je však
Toto je to, čo hľadáte.
Toto je to,
čo potrebujete!
POTRAVINÁRSKE
VÝROBKY
PRE ZDRAVÝ
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Sieť predajní na
PODNIKAJTE PPPPPPPPOOOOOOOODDDDDDDDDNNNNNNNNNNIIIIIIIIIKKKKKKKKKKAAAAAAAAAAJJJJJJJJTTTTTTTEEEEEEEEE
O V ZDRAVOM VVVVVVVVV ZZZZZZZZDDDDDDDRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAVVVVVVVVVOOOOOOOOMMMMMMMMMM
ŽIVOTNOM ŠTÝLE! ŽŽŽŽŽŽŽŽIIIIIIIVVVVVVVVVOOOOOOOTTTTTTTNNNNNNNNNNOOOOOOOOMMMMMMMMMMŠŠŠŠŠŠŠŠTTTTTTTÝÝÝÝÝÝÝÝLLLLLLLEEEEEEEEE!!!!!!!
Ú
Č
I
N
K
Y
O
V
E
R
E
N
É
spaľo
ganizmus. Všetky
zalo- žené
b me - dzovan
l a do - vaní.
Pravda je len
di ná: „ s c h
n e te le
toho
nezj
E x
je
PPPPO
Otvorte si aj vy predajňu
Norbi Update!
Bližšie info na franchise@update.sk
taká strava, pri ktorej sa nemusíte
obmedzovať, od ktorej budete na-
sýtení a nebudete musieť neustále
uspokojovať svoj nekonečný, umelo
generovaný hlad. Taká strava, ktorá
podporuje metabolizmus telesného
tuku, ktorá vás zbaví neodolateľné-
ho pocitu po maškrtení, ktorá menej
prekysľuje vaše telo, a to všetko tak,
že vám zabezpečí všetky výživové
hodnoty a potreby vášho organiz-
mu. Jednoducho budete jesť dobré
a chutné jedlá, a to len preto, aby
ste si uspokojili energetické potreby
a nie preto, aby ste uhasili nekoneč-
ný hlad. Ešte asi nepoznáte rozdiel?!
Jeme preto, aby sme žili, nežijeme
preto, aby sme jedli!
Toto všetko dokážu Norbi Upda-
te potraviny so zníženým obsahom
sacharidov, bez pridaného cukru a s
vyšším obsahom bielkovín a vlákni-
ny! Je to jednoducho neuveriteľné.
Vyše 75% úmrtí je spôsobených nesprávnymi stravovacími ná-
vykmi a nedostatočným pohybom – infarkt, mozgová poráž-
ka, diabetes – cukrovka II. typu, kôrnatenie ciev, vysoký krvný
tlak, vysoká hladina cholesterolu, rakovina a všetky ostatné
pridružené choroby.
interiér
spálňa
143
š t ý l d o mu a b y t u
Ponuka spálňového nábytku na slovenskom trhu prudko prevyšuje dopyt. Ako si
správne vybrať z tejto záplavy? Na túto otázku sme sa snažili nájsť odpoveď.
Ak by sme sa riadili iba reklamou, nemuselo by to dopadnúť dobre. Aj keď podľa
reklamných mágov „reklama predáva“. A predá aj to, čo by si za iných okolností
nenašlo upotrebenie.
Testovali sme slovenských výrobcov nábytku
Postele-spalne.sk prešli testom na výbornú
V tomto článku sme sa zame-
rali na test postelí a spálňového
nábytku firmy Wood Service Group.
Našli sme ich na webovej stránke
www.postele-spalne.sk. Tento sloven-
ský výrobca postelí a spální je na trhu
od roku 2002. Za toto obdobie získali
tisíce spokojných zákazníkov. V ponuke
majú postele a spálňový nábytok
zo sériovej výroby s veľmi dobrými
cenami. Našou otázkou bolo, či prejdú
aj testom kvality.
Prvou časťou testu bolo zhodnotenie
predajného servisu. Odbornosť per-
sonálu bola výborná. Predajkyňa nám
vedela s prehľadom zodpovedať všetky
naše otázky a aj poradiť. Pôdorys našej
spálne preniesla do počítača a vytvorila
3D návrh.
Skúmali sme materiál, z ktorého
sú postele a ostatný nábytok vyro-
bené. Materiál DTD (laminovaná
drevotrieska) vo viacerých dekóroch
pochádza od rakúskych a slovenských
výrobcov. Hrúbkou materiálu 38 mm sa
tieto postele radia do kategórie vyššej
triedy s veľkou úžitkovou hodnotou.
Tomuto faktu prispieva aj vysoká hus-
tota materiálu. Tento je na slovenskom
trhu nadštandardom.
Na všetkých nábytkoch a posteliach
je štandardne použitá kvalitná 2 mm
ABS hrana. Jej úlohou je chrániť hrany
nábytku.
Technicky dobre riešené spoje postelí
aj ostatných nábytkov zaručujú pevnosť
a ľahkú skladateľnosť aj pre menej
zručných ľudí.
Každý výrobca kvalitu svojich
výrobkov potvrdzuje dĺžkou záruky.
Preto ďalšia naša otázka bola, akú
záruku ponúka firma Wood Service
Group? Príjemným prekvapením bola
6-ročná záruka na všetky nábytky z ich
dielne. Spoločnosť dokonca vlastní
aj certifikáty kvality ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, ISO 18001:2007.
Ďalšou časťou testu bol dovoz,
montáž a ostatné služby. Aby sme
mohli tieto body zhodnotiť, objednali
sme si kompletnú spálňu, teda posteľ,
komodu, nočné stolíky a vstavanú
skriňu. Splnili aj našu požiadavku, aby
bola vstavaná skriňa na mieru v rovna-
kom dekóre.
Montážnici jednotlivé kusy vynosili
k nám na siedme poschodie. Montáž
prebehla veľmi dobre. V priebehu
doobedia boli všetky kusy kompletne
Zľava 10%
na katalógový nábytok
firmy Wood Service Group
zmontované a stáli na svojom mieste.
Chlapci po sebe upratali a odišli.
K celkovému dobrému dojmu
z nákupu v predajni Wood Service
Group prispela okrem ostatných služieb
aj možnosť nákupu na splátky cez splát-
kové spoločnosti Quatro a Cetelem.
Na záver si zhodnotíme celkový
dojem. Firma Wood Service Group
uspela v našom teste na výbornú.
Vyhoveli všetkým našim požiadavkám.
Splnili očakávanú kvalitu. Ich plusom je
tiež možnosť výroby spálňového, ale aj
iného nábytku na mieru. Tohto výrobcu
vám vrelo odporúčame.
Predajne nájdete v:
OC Laugaricio, Trenčín, 0917/805 957,
laugaricio@woodservice.sk
Hrušové 906, Bzince pod Javorinou,
032/779 38 27,
predajna@woodservice.sk
ATRIUM – dom nábytku, Einsteinova ul. 9,
Bratislava, 0917/117 437,
atrium@woodservice.sk
www.postele-spalne.sk,
www.woodservice.sk
¡
Detská izba, jednolôžko 3-zásuvka, 319 €.
Spálňa Lenka, posteľ Lenka
bez úložného priestoru, 389 €.
k
u
p
ó
n
interiér
schody, schodištia
146
š t ý l d o mu a b y t u
Schody s betónovým
základom, či už
v starých alebo
nových domoch, tvoria
najpevnejší základ
rokmi overený a najviac
používaný. No aj pevný
základ môže byť často
problémový. Pri našich
realizáciách obkladov
na takýto betónový
monolit sa veľakrát
stretávame hlavne
u starších domoch
s nerovnomernou výškou
stupníc. U novostavieb
je to prevažne prvý
stupeň nízky a posledný
vysoký. Za takéto chyby
môžu zlé prepočty výšok,
ale najčastejšie sa to
prejaví u dodatočného
navýšenia poterov
z dôvodu podlahového
vykurovania, ktoré bolo
opomenuté pri vytváraní
betónového základu.
Tieto nedostatky musíme
eliminovať pri realizácii
obkladu.
Naša spoločnosť k dnešnému dňu
ponúka dva druhy obkladov. Sú to
obklady s povrchom prírodnej dyhy
z našich a cudzokrajných drevín. Táto
výroba je chránená európskym paten-
tom a ocenená na tohtoročnom veľtrhu
Nábytok a Bývanie v Nitre. Druhou
možnosťou sú obklady s povrchom HPL
laminátu (vysokotlaký laminát). Jadro
obkladov tvorí konštrukčná doska MDF,
ktorá je tvarovo stála. Práve preto sú
naše obklady vhodné do novostavieb.
Ich výhodu je, že nepracujú ani pri zme-
nách vo vykurovacom období. Preto
môžeme vyrobiť podesty (odpočívadlá)
z jedného kusa bez toho aby sa na ňom
prejavila tvarová nestálosť, ako je to
napríklad u plného masívu či škárovke
z lepeného dreva. Kvalitu výrobku
potvrdili skúšky kvality v skúšobni
Lignotesting, a. s., Bratislava.
Ako sa rozhodnúť pre daný
typ obkladu.
V dnešnej dobe prevažne rozhoduje
cena. Výroba obkladov z prírodnej dyhy
je náročnejšia na spracovanie a cenu
navyšujú aj kvalitné povrchové úpravy.
Pokiaľ sa dokážeme pri rozhodovaní
preniesť cez cenu malo by nám byť
Obklady
na schody
– betónový
základ
jasné čo očakávame od daného scho-
diska. Ak nedáte dopustiť na prírodné
drevo a vo svojom dome máte drevené
okná, podlahy a dvere, vaše rozhodnu-
Povrch prírodná dýha – americký orech.
Povrch HPL (vysokotlakový laminát).
interiér
schody, schodištia
tie je jednoznačné. Obklady na schody
budú s povrchom dreveným. Výhodou
je teplejší povrch ako u HPL povrchovej
úprave. Nevýhodou je drahšia údržba.
Obklady z dreva, makasaru, palisandra,
teaku či našich drevín: orecha, čerešne
či kráľovskej dreviny dubu, budú ozdo-
bou vášho domu po dlhé roky.
Obklady s povrchom HPL sú vernou
imitáciou dreva a ponúkajú aj množstvo
výhod. Prvou je už spomenutá cena.
Tvrdosť je vyššia ako u povrchových
úpravách z prírodného dreva, čo ocenia
najmä majitelia domácich miláčikov.
Povrchy sú odolné proti chemickým
nečistotám a vode. Oproti drevu sú
svetlostále. Pokiaľ máte v byte pláva-
júce podlahy z laminátu, tak obklady
s povrchom HPL sú vhodné práve pre
vaše schodisko.
Každý človek je jedinečný, iný. Želám
vám, aby ste boli v rámci vašich mož-
ností pri výbere obkladu na schody
kreatívny a slobodný.
Emil Láska – konateľ spoločnosti
Miseco, s. r. o.
Čo je dyha?
Dyha sa získava porezom alebo
krájaním z najlepších a najzdravších
kusoch kmeňa. Mnohé vzácne dreviny
sú predávané na dražbách. O cene
rozhoduje druh dreviny, farba a kresba
dreva. Takéto dražby sa konajú aj
na Slovensku. Pred časom bol takto
vydražený kmeň Javora očkového. Cena:
5 000 € za kmeň. Tento bol porezaný
na dyhu, ktorá bola určená na výrobu
dreveného obkladu interiéru lietadla.
Dyha je to
najlepšie
z dreva.
Miseco, s. r. o.
059 37 Štôla 142
Slovenská republika
Tel.: +421/905/902 544
E-mail: miseco@miseco.sk
www.miseco.sk
Výroba obkladových dielcov
na schody z našich a cudzokrajných
drevín. Slovenský výrobok chránený
európskym patentom.
Výrobok ocenený cenou veľtrhu:
Nábytok a bývanie Nitra 2012
Miseco, s. r. o.
Tel.: +421/0905/902 544
E-mail: miseco@miseco.sk
www.miseco.sk
Povrch HPL (vysokotlakový laminát).
interiér
schody, schodištia
148
š t ý l d o mu a b y t u
HNEVÁTE SA NA VAŠE
SCHODY?
Máme riešenia!
Vhodné aj pre paneláky
aj rodinné domy!
Sú efektívnym a dostupným rieše-
ním pre architektonické bariéry. Riešia
problém lepšej mobility pre seniorov,
vozíčkárov, mamy s kočíkmi, či menej
mobilných ľudí.
Z našich produktov:
Ç Schodiskové výťahy a sedačky
Ç Šikmé schodiskové plošiny
Ç Zvislé výťahové plošiny (aj poloka-
bíny bez ohradenia dráhy)
Ç Schodolezy
Ç Zdviháky: pojazdné, nástenné, bazé-
nové, stropné systémy
Ç Rôzne pomôcky
Naša spoločnosť funguje na slo-
venskom trhu už 15 rokov. Dodávame
kvalitné zariadenia, ktoré oceňujú už
tisícky klientov po celom Slovensku.
Zabezpečujeme celú dodávku od bez-
platného zamerania, poradenstva pri
výbere vhodného zdvíhacieho zariade-
nia, ponuky, dodávky, montáže, záruč-
ného aj pozáručného servisu.
Poradíme vám, ako získať príspevok
až do 95 % z ceny, do výšky až 11 617,88 EUR
Inštalácie našich zariadení môžete
vidieť aj na úradoch, školách, bankách
aj rôznych domovoch a centrách.
Máme vlastných konštrukté-
rov, zariadenia môžeme vyrábať aj
na mieru pre atypické miesta inštalá-
cie, či podľa vašich požiadaviek.
Využite naše bezplatné zamerania,
poradenstvo a vyhotovenia ponúk.
Zdvíhacie zariadenia a pomôcky
pre imobilné osoby
SPIG, s. r. o.
Študentská 12
960 01 Zvolen
tel.: 045/5330 300, 5400 388
e-mail: spig@spig.sk
www.spig.sk
www.vytahyaplosiny.sk
Zvislá plošina s ohradením. Pojazdný zdvihák. Schodolez Climber.
Sedačka HomeGlide.
relax, exteriér


Koniec roka a Vianoce ponúkajú pohody a dobrého jedla čas,
naopak zima či dážď nepraje naším snahám vonku byť,
ale pokiaľ na jar nechceme mať neprimerane väčší pás,
šport, bazén alebo sauna sú vhodná voľba ako telo či ego vyladiť.
relax, exteriér
inšpirácie a trendy
150
š t ý l d o mu a b y t u
Majitelia vily s názvom
„Paradise“, ktorá sa
nachádza na brehu
Karibského mora
v blízkosti mesta
Saint-François, mysleli
na budúcich nájomníkov
milujúcich krásne veci
a materiály a vytvorili
pre nich naozaj luxusné
ubytovanie…
Štyri izby s vlastnými kúpeľňami,
priestranná obývacia izba, nádherná
kuchyňa s výhľadom na lagúnu, jedáleň,
ale aj bazén, ktorý je od lagúny vzdia-
lený iba 5 m, všetko (nábytok, sprchy,
stoly, atď.) bolo navrhnuté a vyrobené
z DuPont™ Corian® s cieľom dosiahnuť
maximálny komfort a prestížny dizajn…
Tento materiál pokrýva dokonca
i schodisko vedúce do prvého poscho-
dia a to sa vďaka nemu veľmi ľahko
udržuje čisté. Pre docielenie vizuálnej
jednoty priestoru kuchyne a obývacej
izby, ktoré sú navzájom prepojené,
bola z tohto materiálu vyrobená tiež
pracovná doska, drez aj všetky dvere
vstavaných skríň a zásuviek. V kúpeľ-
niach je z DuPont™ Corian® zhotovená
sprchová vanička, steny sprchy, rovnako
ako umývadlo a kúpeľňový nábytok.
Pripravení pozrieť sa na ostrov Guadeloupe?…
Sen na prenájom na ostrove Guadeloupe
relax, exteriér
inšpirácie a trendy
151
š t ý l d o mu a b y t u
Nielen krása a čistý vzhľad, ale aj
praktické dôvody boli rozhodujúce
pre použitie DuPont™ Corian®. Sú nimi
predovšetkým jeho stálosť, odolnosť
a nenáročnosť na údržbu.
Naozajstný majstrovský kúsok pred-
stavuje bazén, ktorý je prvým svojho
druhu. Vzhľadom na minimálne zmeny
teplôt nie je jeho používanie v priebehu
ročných období nijako obmedzené.
Spoločnosť ACM, certifikovaný spra-
covateľ DuPont™ Corian®, navyše mate-
riál pre tieto účely testovala a hľadala
adekvátne riešenie realizácie. Všetko
príslušenstvo bazéna bolo upravené
tak, aby bola zaistená jeho bezchybná
funkčnosť.
DuPont
Foto: www.villa-lagon-guadeloupe.com
www.dupont.com
www.villa-lagon-guadeloupe.com
Kúpele Bojnice, a. s., 972 01 Bojnice, Slovenská republika,
tel: +421/46/51 16 363–2, fax: +421/46/54 30 026,
e-mail: info@kupele-bojnice.sk, www.kupele-bojnice.sk
ponúkame:
› Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
› Redukčno-ozdravné pobyty
› Ambulantnú liečbu
› Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
› Komplexnú balneoterapiu s využitím termálnej vody
a klasických procedúr
› Wellness
Liečebné
procedúry
balneoterapia: kúpanie v 3 hypertermálnych,
3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch, vodoliečba
v podvodných masážnych vaniach, v perličkách,
v uhličitých vaniach, Whirlpool vaniach a vírivých
kúpeľoch, hydrokineziterapia a škótske streky.
liečebná telesná výchova: individuálna a skupinová
rehabilitácia, mechanoterapia
reflexná liečba: masáže (klasické, reflexné, vibračné,
podvodné), manipulačná liečba, akupunktúra
teploliečba: parafangové, parafínové a rašelinové zábaly
a obklady, solux, diatermia
elektroliečba: všetky v súčasnosti používané typy
svetloliečba: solux, polarizované svetlo, solárium
Kyslíková terapia
Kúpele Bojnice, a. s.
Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová
a vápnikovo-horčíková termálna voda s teplotou 28–52 °C, ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového
ústrojenstva, nervového systému, obličiek a močových ciest, ženských chorôb a chorôb z povolania.
relax, exteriér
zimná záhrada
154
š t ý l d o mu a b y t u
Relaxovanie v prírode
pozitívne vplýva
na vaše zdravie, duševný
stav, zmierňuje stres
a upokojuje. No čo s tým,
keď leto je nenávratne
preč a exteriérové
teploty sa pomaly, ale
isto približujú k nule?
V takomto prípade je
ideálne vychutnať
si tajomstvá zimnej
záhrady, ktorá môže
byť zaskleným salónom,
magickou domácou
záhradou alebo
slnečnou jedálňou
„pod holým nebom”.
Jej výhodou je nielen
rozšírenie úžitkovej
plochy vášho domu, ale
i presvetlenie interiéru.
Niet pochýb, že to má
pozitívny vplyv na
vašu náladu a stane
sa obľúbeným miestom
vášho odpočinku, odkiaľ
môžete pozorovať krásy
okolitej prírody, užívať
si ticho a pokoj prírody,
pozorovať svetelné
krásy dňa i noci alebo
zmeny ročného obdobia.
Konštrukčné riešenie
Počas projektovania zimnej záhrady
je potrebné začať výberom jej tvaru,
vhodného umiestnenia a materiálov,
z akých bude vyrobená. Musí byť
adekvátne utesnená, teplá a vetraná.
Jednou z najdôležitejších otázok počas
navrhovania zimnej záhrady je dôsledná
príprava jej konštrukcie.
„Zimná záhrada musí byť skonštru-
ovaná z vysokokvalitných materiálov
ako napríklad hliník, ktorý je odolný
proti nepriaznivému vplyvu pove-
ternostných podmienok ako vietor,
sneh alebo silné dažde. Bočné prvky
montované medzi stĺpmi môžu byť
vyhotovené v ľubovoľnom systéme,
rovnako z plastu, ako aj hliníka. Pri
zimnej záhrade sú dôležité nielen
dokonale vypracované konštrukčné
riešenia, ale aj dokonalý výzor, preto
naši konštruktéri kladú veľký dôraz
Zimná záhrada
relax, exteriér
zimná záhrada
155
š t ý l d o mu a b y t u
relaxujte v objatí prírody
na vypracovanie detailov,“ uviedol
Peter Grocký, obchodný manažér spo-
ločnosti Oknoplast.
Sklené plochy
Výber vhodných skiel je pri stavbe
zimnej záhrady obzvlášť dôležitý.
Nielenže musia zaisťovať primeranú
tepelnú izoláciu rovnako v lete, ako aj
v zime, ale musia spĺňať bezpečnostné
podmienky a zároveň musia byť odolné
voči vysokému zaťaženiu – napríklad aj
náporu snehu.
„Naším zákazníkom odporúčame
využiť izolačné sklá s bezpečnostným
sklom a s koeficientmi prestupu tepla,
slnečnej energie a svetla prispôsobe-
nými ich individuálnym nárokom. Je
dôležité pripomenúť, že vhodným výbe-
rom skiel prispejeme k udržaniu tepla
v miestnosti po celý rok a v lete zabrá-
nime jej nadmernému prehrievaniu“.
Návratnosť investícií
Správne navrhnutá a skonštruovaná
zimná záhrada plní úlohu miestnosti,
v ktorej sa zhromažďuje teplo pre
celý dom a môže prispieť k zníženiu
spotreby energie. Navyše, investované
prostriedky následne majú návratnosť
aj po dlhšom čase. Nie je to len zásluha
vysokej kvality zasklenia, ale najmä
patentovaných hliníkových profilov
s primeranou tepelnou izoláciou.
„Zimné záhrady môžu byť vyrábané
v širokej palete farebných odtieňov
alebo renolitových fólií imitujú-
cich drevo. Konštrukcie v ponuke
Oknoplast vznikajú na báze systémov
umožňujúcich vytváranie rôznorodých
štruktúr a majú možnosť spájania
s okennými a dverovými systémami
z ponuky spoločnosti. Vyznačujú sa
jednoduchosťou montáže a používa-
nia, ako aj širokým rozsahom uplatne-
nia. Plánovanie rekonštrukcie sa stane
zábavou a hrou, ktorú absolvujete
s úsmevom na tvári,“.
Peter Grocký
Foto: Oknoplast
relax, exteriér
vianočné sviatky
156
š t ý l d o mu a b y t u
V stredoveku boli
vianočné sviatky
oslavou návratu Slnka,
pretože sa po zimnom
slnovrate 21. decembra
opäť predlžuje
dĺžka dňa.
Kresťanská cirkev však
tieto oslavy označila
za pohanské, v 4. storočí
ich nahradila oslavou
narodenia Pána
a odvtedy sa Vianoce
považujú za kresťanský
sviatok. V súčasnosti
slávia Vianoce nielen
kresťania, ale aj ľudia
nevyznávajúci nijaké
náboženstvo a stali sa
tak skôr rodinným ako
náboženským sviatkom,
nesúci sa v znamení
pokoja, pohody,
spolupatričnosti členov
rodiny a slávnostnej
atmosféry.
kapustnica, údená klobása, makové
opekance sladené medom, pečené
oblátky, orechy, zemiaky s kapustou,
strukoviny a domáca pálenka varená
s cukrom, vanilkou, klinčekom, ško-
ricou a citrónovou kôrou. Na stole
musela horieť lojová sviečka a ležať
chlieb i minca, aby bolo v dome všet-
kého dostatok. Predvianočné obdobie
sa začínalo už koncom novembra,
po Kataríne, odkedy nastal adventný
pôst, trvajúci štyri týždne až do Vianoc.
Počas neho boli zakázané spoločné
zábavy, svadby a nesmelo sa ani tan-
covať. Prvým zimným sviatkom bol
6. decembra Mikuláš, ktorý chodil
po dedine a deťom rozdával orechy,
jablká a neposlušným zasa cesnak,
čierne uhlie, či zemiak. Na deň Lucie
13. decembra sa v minulosti dievčatá
zahaľovali do bielych posteľných pla-
chiet a s husacím krídlom chodili z prí-
bytkov vyháňať zlých duchov. Počas
štedrej večere bolo zvykom priečne
prerezať jabĺčko a vyčítať z neho osud
Magické tradície a zvyky
Na Slovensku predstavujú Vianoce
výnimočné sviatky a ich oslava sa
ešte i dnes spája s mnohými tradí-
ciami a zvykmi, ale ako sa hovorí, iný
kraj – iný mrav. Všeobecne sú však
slovenské zvyky veľmi staré. Pri štedrej
večeri muselo byť, napr. pri slávnostne
pripravenom stole miesto pre náhod-
ného pocestného, nesmela chýbať
Vianoce klopú na dvere
relax, exteriér
vianočné sviatky
157
š t ý l d o mu a b y t u
s tradíciami i novými trendmi
rodiny. Ak bola v strede hviezda z jad-
rovníka zdravá a zreteľná, mohli sa
všetci tešiť na výborný a zdravý rok,
červivá však predpovedala chorobu,
nešťastie a smútok. Lúskali sa aj ore-
chy, ktorých zdravé jadrá symbolizovali
pevné zdravie, a čierne, zoschnuté
boli predzvesťou nejakej choroby.
S Vianocami sa spája i med, ktorý sa
dával do koláčov, na stôl pri štedrej
večeri a natieral sa na oblátku, čo
pretrvalo dodnes. Štedrovečerná hos-
tina sa vždy začínala prípitkom vínom,
pálenkou či domácim vajcovým likérom,
dnes ich už niekde nahrádza šampan-
ské. Potom sa podával chlieb alebo
vianočka s cesnakom, pretože sa verilo,
že jedenie cesnaku zabezpečí rodine
zdravie po celý budúci rok. Dnes chlieb
nahradili oblátky s medom a cesnakom.
Potom sa, podobne ako v minulosti,
podáva kapustnica, v niektorých rodi-
nách varila a ešte varí šošovicová, fazu-
ľová i hrachová polievka. Najčastejším
hlavným chodom je vyprážaný kapor
a zemiakový šalát. Samozrejme, že
menu sa v regiónoch mení nielen podľa
tradícií ale aj chutí.
Trendy dekorácie
Aké sú tohtoročné vianočné trendy,
in farby a v akom štýle sa budú pre-
zentovať Vianoce 2012? Tak na to sa
snažil dať odpoveď už koncom januára
frankfurtský veľtrh dizajnu, na ktorom
sa dostali na svetlo sveta aj najnov-
šie trendy vianočných dekorácií pre
tento rok. Predovšetkým sa budú niesť
v duchu snehovej nádielky, tzn., že
„snehom“ budú pokryté aj stromček či
adventné vence. Okrem motívu trblieta-
vého umelého snehu sa bude objavovať
aj efekt zmrznutých kvapiek vody najmä
na sklenených ozdobách, vetvičkách
stromčekov, vianočných vencoch a ďal-
ších dekoráciách. Vianočné dekorácie
na stromček a vianočný stôl sa znovu
vracajú ku klasickým tvarom, akými sú
napr. gule, hviezdy, anjeli, ale i prírodné
motívy – vetvičky, lístky, kvety. V jed-
noduchosti je krása, čím sa riadi i toh-
toročný vianočný štýl „čistá nevinnosť“,
pretože je veľmi svetlý, jemný, krehký,
bez zbytočných príkras. Veľmi výrazným
prvkom je hra svetla a pastelových
farieb, podčiarknutá sklom, ale aj por-
celánom či keramikou. Nejde o výrazný
štýl, lebo typickými farbami sú prírodná
biela, mentolovo zelená, pastelová zele-
nomodrá a sivá.
V protiklade je velvet štýl, predsta-
vujúci dokonalý luxus. Napriek tomu ide
o veľmi elegantný štýl, kde sa stretne
tmavofialová s indigovou, príp.
námorníckou modrou, gaštanovo
hnedou, dymovo sivou a grafi-
tovou čerňou. Do tretice je
možné dať prednosť čoko-
ládovým vianočným sviat-
kom, pretože symboli-
zujú príjemné
teplo, útul-
nosť a vôňu
domova.
Čokoládové
Vianoce pri-
nášajú farby
páleného zlata, tmavočer-
venej s jemným tehlovým
nádychom, bronz, čokolá-
dovú hnedú či okrovú. Ani
tu nebudú chýbať kovové
prvky, prírodné drevo
(s kôrou i bez) a rôzne tex-
túry.
Ako zabaliť darček
Vianočný darček by mal
zaujať nielen obsahom, ale
aj obalom. Preto sa nemožno
uspokojiť len s bežným balia-
cim papierom, stužkou a menovkou.
Základom pekne zabaleného vianoč-
ného darčeka je prekvapujúco jednofa-
rebný baliaci papier, na ktorom vyniknú
nápadné stuhy a mašle. Okrem bež-
ného balenia darčekov môžete vyskúšať
škatuľky rôznych veľkostí, ktoré stačí
ozdobiť drobnými ozdôbkami. Pomerne
zložité býva balenie darčekov neob-
vyklých tvarov a nie vždy sa ich podarí
zabaliť tak, aby sa neprezradil ešte
pred rozbalením. Preto takýto darček
netreba nasilu schovávať, len ho jemne
ozdobiť. Ak náhodou nestihnete
darček kúpiť a chcete darovať
peniaze, bankovky skryte do
novej peňaženky alebo
medzi listy zaujíma-
vej knihy. Zabalené
darčeky
ozdobte
rôznymi
doplnkami
ako sú
vetvičky
smreka či
borovice, ško-
rica, zvončeky,
suché kvety,
usušené plátky
pomaranča alebo
grepu, snehové vločky
alebo figúrky anjelikov,
ktoré sú v tomto roku
in. Ak by vám došli
nápady, darček vložte
do vianočnej darčekovej
tašky a previažte širokou
jednofarebnou stuhou.
Hit Vianoc
Popri nových farbách sú hitom tohto-
ročných Vianoc i nové typy vianočných
stromčekov v tvare ihlanu, vyrobené
z čečiny alebo prútia a obalené látkou,
na ktorú stačí pripevniť malé ozdoby
a svetelnú reťaz. Nechajte sa teda inšpi-
rovať a prežite veselé Vianoce.
Gabriela Sekerková
Foto: Lavender, archív redakcie
ýý p
tný štýl, kde sa strrrret et et tne ne ne ne
indigovou, príp.
modrou, gaštanov ov ovo oo
vo sivou a graaafififi---
Do Do Do tttre re r tice je
ddno no no n sť sť sť čččok ok oko-
čným sviat-
ymboli-
, tm tm tmmav av avočer-
m tehlový vý vý výmmm
nz, čokollllá- á- á- á-
ok ok ok oo ro ro ro rovú. An AA i
bbbať ať ať kkkkovové
é dddr dd evo
a rôzne tex-
ť darček
rček by mal
bsahom, ale
to sa nemožno
bežn nnným ýýý balia-
stužko ko ko kouuuu a me me me mennno nn vkouuuu. .
pp ý
nettr t eba nna n silu sssschovávať, len h
oz ooo do do do obi bb ť. ťť AAAkk k náhodou nestih
darček kk kkkúpiť a chcete dar
peni niaz aa e,, bban n ankovky s
no no nove ve v j jj pe pe pe p ňa ňa ňažen
mmedz dzi listyy y z
vej kn kn kn k ih ih hy. yy ZZZa
darč
ozd
rôz
d
a
v
sm mmrek
bbbo b rovvv
ri ri i ri rica ca ca, zzzz
su uch chééé
usuš uš uš šen een e é ppp
pppo p maranč nč nč nčaaaa al al alee
gggr g epu, ssssne eeehové
alebo fifififigúrky a
ktoré sú sú sú sú vv tttom om om oo t
in. Akk bbbby yyy vá vá vá vám mm m dddd
nápa padddy d , da da da darčček ekk v
do do do ddo vvvvvia ia ia iiano no no oočn čnej ej dddar ar ar
ta ta ta tašk šk kyy yy y a preev e ia ažt žt žt žt ž eee
je je eddn dd of fffar ar a eb eb b e no oouu u st st
Hit Vianoc
Po opr pr pr riii i nnový ýých farbách sú hito
relax, exteriér
interview
158
š t ý l d o mu a b y t u
Kristínkine prvé hudobné úspechy
sa spájajú s vydaním prvého singlu
v roku 2007 – Som Tvoja. V novembri
2008 vyšiel jej prvý debutový album
„Ešte váham“. Prezentovala Slovensko
aj na súťaži EUROVISION SONG
CONTEST 2010 v Oslo. Pri príležitosti
konania MS v ľadovom hokeji 2011
na Slovensku naspievala oficiálnu
pieseň šampionátu Life is a Game.
V umeleckej dráhe je výhodou, ktorá
posúva umelca ku vrcholom, keď
má za sebou kvalitný tím – tandem
pri tvorbe textov, Kamil Peteraj
a Martin Kavulič, ktorý dokáže
Kristínke „ušiť“ piesne na mieru,
a nepochybne dobrú kapelu.
S Kristínkou Pelákovou,
Marianom Kavuličom
a starším bratom hudobníkom
Martinom Kavuličom sme si dohodli
stretnutie v prekrásnom Mošovskom
kaštieli. Bol postavený v 18. storočí
šľachtickou rodinou Révaiovcov
v rokokovo-klasicistickom slohu,
prešiel rekonštrukciami až po dnešnú
podobu s bezbariérovým prístupom.
Dvere nám otvoril sám pán riaditeľ
Patrick Bagoňa a ochotne nás
previedol priestormi svadobne
vyzdobeného kaštieľa, kde si
Kristínka pred fotografom,
pánom M. Doricom, aj zapózovala.
Po zaujímavom stretnutí a debate sme
odchádzali a rozlúčili sa krátko pred
polnocou. A tu sme si pripravili aj náš
rozhovor a tak poďme
na „malú spoveď“.
V roku 2006 Kristínka úspešne ukončila hudobno dra-
matický odbor na konzervatóriu v Košiciach a prvá otázka
padla na túto tému. 
Vyštudovala som herectvo, no zatiaľ som si zahrala
len v školských hrách ako Snehulienka a sedem trpaslí-
kov, kde som hrala líšku. Potom som si zahrala monológ
Anny Kareninovej a v maturitnom a nadstavbovom ročníku
matku aj opitú ženu. Takže, bola to celkom „sranda“. Mala
som výborného profesora Róberta Sudika a rada by som sa
opäť k herectvu vrátila, pretože mi to aj tak trošku chýba
a bavilo ma to. Je to veľmi pekná a tvorivá práca.
Kristínka koncertuje po celom bývalom Československu
na festivaloch a hudobných akciách. To sú úspechy nielen
u slovenských, ale aj českých fanúšikov, čím ich doká-
žete tak nadchnúť?
Ja mám obrovskú radosť, že sa mi podarilo preraziť okrem
Slovenska, aj v Čechách a určite za to môžu moje piesne,
ktoré sa ľuďom páčia. Momentálne vystupujem viac v Českej
republike ako doma. A práve sa chystám v Českej republike
na svoje prvé turné, no a po novom roku by som chcela reali-
zovať koncerty aj tu na Slovensku.
V roku 2009 účasť v rebríčku IFPI – najhrávanejšie
piesne, dokonca ste sa udomácnili aj u našich susedov
na hudobných staniciach, bol to príjemný pocit?
Áno, moje skladby sa dostali medzi ľudí naozaj prirodzenou
cestou. Najviac skladba Horehronie, ktorá bola v českom IFPI
neuveriteľných viac ako 100 týždňov. Zdá sa, že táto pesnička
je úspešnejšia v Čechách ako na Slovensku.
Kristína
relax, exteriér
interview
159
š t ý l d o mu a b y t u
úspešná mladá speváčka
V novom klipe „Viem, lebo viem“
vás divák vidí, ako sa vozíte v limuzíne
Waldemara Matušku, čo je vlastne
obsahom klipu?
Je to príbeh dievčaťa, ktoré zažilo
už viackrát sklamanie v láske. Teraz
je zo všetkých trápení vyliečená, chce
byť single a užívať si slobodu. Chalan,
s ktorým trávi leto, sa jej páči a cíti
sa pri ňom dobre. Ale nepripustí si ho
k telu, pretože cíti, že by sa opäť skla-
mala. A preto s ním zostáva len ako
kamarátka.
Vybrali ste si za partnerov – spo-
lutvorcov, profesionálov z Českej
republiky Tomáša Kasalu a Michala
Navrátila…
Je to tím mladých talentovaných ľudí,
majú za sebou úspešné klipy, ktoré sa
mi veľmi páčia. Na základe nich som ich
oslovila. Spolupráca bola veľmi dobrá
a klip sa vydaril.
Máte nový, v poradí tretí
album, vidieť pri vás samé osobnosti,
napríklad pri krste nového albumu
v júli… sám pán hitmaker Vašo Patejdl
si zašiel do Prahy, kde sa krstilo
nové CD, …a prečo práve v Prahe?
Rozmýšľala som, že koho by som
chcela a Vaša Patejdla ja považujem
za hitmakera, výborného, citlivého
speváka a veľmi dobrého človeka. Som
veľmi rada, že prijal moje pozvanie,
pretože je veľmi zaneprázdnený. Bolo
to naozaj skvelé. Krst sa konal v Prahe,
pretože ho organizoval Český univerzal
a pri krste mi odovzdali zlatú platňu
za predaj albumu „V sieti ťa mám“.
Kde ste ho nahrávali?
Točilo sa v Prahe dva dni, z toho
jeden v Tišiciach pri jazere a druhý deň
na súkromnom letisku.
Váš letný reggae hit pochádza
z nového albumu, „Viem, lebo viem“.
Autorský tandem Martin Kavulič
a Kamil Peteraj vám ušili skladby
na mieru. Ako sa vám spolupracuje
s tvorcami textov…
Výborne. Je to môj tím, ktorý si
vážim.
Pracovať na novom CD určite nie
je práca na jeden mesiac… za aké
obdobie sa vám ho podarilo pripraviť
a nahrať? Je to nakoniec tímová práca,
ako ju hodnotíte…
Album som nahrávala rok. Bola to
pekná a aj náročná práca. Pesničky sme
mali urobené a už sme sa len dohodli,
ktoré pôjdu na album a začalo sa
na nich pracovať.
Už sú myšlienky aj pre ďalší nový?
Skôr nové nápady. Mám teraz cel-
kom tvorivé obdobie. Skôr chcem nové
rila. S jednou chlapčenskou skupi-
nou nastrihala a poslala e-mailom
video. Čím sa tí „fanúšikovia“ nedo-
kážu zavďačiť…, bolo to zaujímavé
video?
Ide o veľmi populárnu kapelu One
Direction, mladá chlapčenská kapela
a nejaký ich fanúšik im spravil video-
klip na ich pesničku a ich zábery spojil
so zábermi môjho videoklipu Pri Oltári.
Nevedela som o tom dokiaľ mi nepos-
lala moja fanynka toto video na môj
facebook. Potešilo ma to.
Kristínka chcela byť herečkou, ako
sa na to dívate spätne?
piesne a potom sa uvidí, kedy vydáme
ďalší album, či albumová doba dovtedy
potrvá.
Speváčka roka v Českej repub-
like – udelenie ceny od stanice TV
Óčko…
Bol to pre mňa obrovský zážitok,
keď som si išla preberať prvýkrát
cenu za speváčku roka a ešte v Českej
republike. Je to hlavne vďaka mojim
piesňam, ktoré majú v Čechách naozaj
úspech.
Dočítal som sa z vašej stránky
viac zaujímavých informácií:
„na kolekcii fotografií vyzerá ako
z doby šesťdesiatych rokov,“ „retro
look jej pristane“ „akoby vypadla
z dávnej doby“… priťahuje vás táto
móda?
Ja som sa bavila na sebe, keď som sa
videla v týchto retro šatách, ale s fot-
kami som veľmi spokojná a mám na to
výborné ohlasy. Táto móda nedominuje
v mojom šatníku, ale má určite svoje
čaro.
Príjemné prekvapenie od jednej
fanúšičky, ako ste sa sama vyjad-
Ako som už spomínala, rada by som
sa k tomu vrátila. Mám sen zahrať si
v nejakej peknej rozprávke alebo v dob-
rom filme.
Životný štýl je aj o stravovaní…,
vyjadrili ste sa v jednom časopise
„mám radosť, keď sa zdravo stravu-
jem“. Čo nesmie chýbať vo vašom
stravovacom režime?
Pitný režim, ten je pre mňa dôležitý.
Snažím sa zdravo stravovať, no občas
si dám aj ja niečo nezdravé, ale len
zriedka.
Je pravda, že ste svoje 25. narodeniny
oslávili heslom „Športom k zdraviu“?
relax, exteriér
interview
160
š t ý l d o mu a b y t u
Áno. Oslávila som ich s rodinou
na chate na Domaši, kde som si skočila
aj na vodný bicykel.
Ku ktorému zo športov najviac
in klinujete…
Najlepšie mi ide behanie , a rada
pozerám na hokej a krasokorčuľovanie.
Keby ste mohli vyraziť k moru, kam
by ste sa chceli pozrieť? 
Páčia sa mi Maledivy a Thajsko.
Kto alebo čo vám zaručene zdvihne
náladu?
Dobrá pesnička, moji fanúšikovia, náš
psík. Keď mám voľný čas, tak ho využí-
vam na oddych, na varenie, na stretnu-
tie s priateľmi a rodinou, na wellness
alebo čítanie dobrej knihy.
Ako by ste charakterizovali samú seba?
To by o mne mal povedať niekto iný, ale skúsim to. Viem, že
som citlivá, na niektoré veci až príliš. Okrem toho som trpezlivá,
učenlivá. Som zasnívaná, vášnivá, usmievavá a neustále spievam.
Chcete raz mať veľkú rodinu?
Túžim po vlastnej rodine a môže byť aj väčšia. Len nech sme
zdraví.
Na Kristínku som sa pri osobnom stretnutí pripravil aj trošku
ináč, skúsil som ju otestovať otázkami „zo sveta Kristíniných
pesničiek“ bez premýšľania s okamžitou odpoveďou.
Je jablko vaše obľúbené ovocie?
Áno, patrí medzi moje obľúbené ovocie.
A ktoré jedlo je vaše najobľúbenejšie?
Momentálne losos na bylinkovom masle so zeleninovým
šalátom.
Naozaj sú najkrajšie stromy na Horehroní?
Samozrejme. Keď to Kamil Peteraj tak pekne napísal, tak by
to tak malo byť.
Považujete svoj život za hru?
Občas prežívam situácie, ktoré mi hru pripomínajú.
O čom najradšej snívate?
O samých pekných veciach.
Kedy najčastejšie váhate?
Keď si ráno vyberám, čo si oblečiem.
Aká je vaša najsilnejšia zbraň, ako „chytiť“ muža do siete?
Pohľad do očí a úsmev.
Z nahrávania úspešného klipu „Viem, lebo viem.“
relax, exteriér
interview
161
š t ý l d o mu a b y t u
Cyril Bahurinský
Foto: Marián Kavulič, Zdeněk Šmida,
Patrik Ratajský, Ľubo Špirko
Kontakt: www.kristinamusic.sk,
www.facebook.com/kristinapelakova
Váš song pre ťažké chvíle?
Pieseň „Ai seu te pego“ od Michaela
Tela. Je to energická bomba.
Kedy budete stáť pri oltári?
Dúfam, že čoskoro!
Rýchlo test dopadol na jedna!
Sme časopis, ktorý je o moder-
nom bývaní, nedá mi nepoložiť vám
aj k tejto téme pár otázok. Ako si
predstavujete ideálny dom, či radšej
byt?
V súčasnosti je pre nás ideálne
bývanie v byte. Som rada, že som
dostala takú možnosť a spolu s mojou
rodinou môžeme bývať v byte, ktorý
je pre nás postačujúci. Ale ako väč-
šina, aj ja snívam o tom, že po skon-
čení kariéry si spolu s manželom
postavíme dom, ktorý bude spĺňať
všetky naše sny…
Ktorú farbu uprednostňujete a je
pre vás aj upokojujúca?
Farby rada striedam, ale najviac ma
ukľudňuje zelená farba alebo farba prí-
rodného dreva.
Aký máte postoj, respektíve
reálne využívate výdobytky domá-
ceho relaxu, sauna – fitness, bazén,
vírivka… a ako ešte relaxujete?
Doprajete si napríklad po koncertnej
šnúre masáž?
Zbožňujem masáže a sauny. Väčšinou
si po náročnom víkende doprajem
klasickú masáž alebo reflexnú masáž
chodidiel. Teraz v zime začnem navšte-
vovať aj sauny. Už sa na to teším.
Čo pre vás znamená kuchyňa? Rada
varíte, resp. čo najradšej? „Potrpíte
si“ na elektrospotrebiče? Ktorý z nich
používate najčastejšie a prečo…
Kuchyňa je pre mňa miestom, kde
relaxujem. Veľmi rada varím pre svoju
rodinu a priateľov. Najobľúbenejšie
jedlá sú boršč a jedlá z rýb. Najčastejšie
pripravujem jedlá v parnej rúre, pretože
potom sú chutné a zdravé.
Máte, alebo plánujete mať záhradu?
Oslovuje vás práca na záhradnom
dizajne, alebo skôr záhradu vnímate
ako miesto na príjemné grilovanie
s priateľmi…
Záhradu teraz nemáme, keďže
bývame v byte. Je to však jeden
z mojich snov a je to miesto, kde rada
budem tráviť svoj voľný čas. Mám svoje
predstavy, ktoré sa budem snažiť v nej
zrealizovať a to aj dizajnovo. Bude to
miesto, kde sa rada budem stretávať
so svojimi blízkymi, ale aj miesto, ktoré
mi prinesie relax a radosť.
Srdečne pozdravujem čitateľov
Štýlu domu a bytu a želám príjemné
bývanie a pohodu v súkromí.
Vaša Kristína Vaša KK
IMPRESUM
ROČNÍK XVI.
december 2012
Zdravé bývanie a teplo domova
Vydavateľ
Národná 18, 010 01 Žilina
Riaditeľ projektu
Ing. Jozef Marušin • e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
Daniela Slotová • e-mail: styl@kj.sk
Mgr. Richard Mokrý • Ing. arch. Jana Fitzová
PhDr. Doc. Ing. Pavol Barnay
Na čísle spolupracovali
Cyril Bahurinský • Mgr. Jaroslav Bartl
Peter Blažečka • Marcela Danišová
Zuzana Janove • Diana Marušinová
Richard Marušin • Eva Moravcová
Silvia Neúročná • Martina Rychetská
Gabriela Sekerková • Eva Siminská
Mgr. Petra Stoláriková • Miroslav Šlechta
Tereza Zelenková
Jazyková korektúra
Bc. Daniela Urcová
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18 • 010 01 Žilina
tel.: 041/562 66 84 • fax: 041/562 38 51
e-mail: styl@kj.sk
Vedúci inzercie: 0901/705 313
Bratislava: 0902/818 088
Nitra: 0907/818 078
Žilina: 0907/877 828
Sadzba, retuš, scan
Bôrická 103, 010 01 Žilina
tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
www.reklamnyservis.sk
Tlač
GEORG
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Rozširuje
Mediaprint Kapa, čerpacie stanice PHM
a lokálni distribútori
Adresa pre zasielanie korešpondencie
Redakcia ŠTÝL • KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Národná 18, 010 01 Žilina
www.kj.sk
ISSN 1335–8901
Registračné číslo EV 3341/09
Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy totožné
so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Redakcia nezodpovedá
za obsah inzercie. Ne vy žia da né rukopisy a obrazový materiál nevraciame.
Ko pírova nie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek čas ti
časopisu sa povoľuje vý hrad ne s písomným súhlasom vydavateľa.
foto na obálke: Haas & Sohn

Podhľadové svietidlá
LED reflektory
LED žiarovky
stavby – realizácia… • interiér • TZB
S
T
A
V
B
YR
E
A
L
I
Z
Á
C
I
A
,

M
A
T
E
R
I
Á
L
Y

S
T
A
V
B
Y


/

I
N
T
E
R
I
É
R
I
N
T
E
R
I
É
R

/

T
Z
B
• Katalógové projekty rodinných domov spoločnosti ARCHIPELAG,
s. r. o. – výhradné zastúpenie pre Slovensko
• Poradenská činnosť
• Komplexná inžinierska činnosť
• Stavebno-obchodná spoločnosť Archipelag
• Komplexná obnova a zatepľovanie bytových domov materiálmi
systému EDISON
Názov firmy: EUROPARTNER CONSULTING,
s. r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
Adresa: Podjavorinskej 83
P. O. Box 114
984 01 Lučenec
Mobil: 0915/214 767, 0948/415 157
E-mail: europartnerconsultingsro@gmail.com
Internet: www.europartnerconsulting.sk
• Ochrana dreva
• Bazénová chémia
• Protiplesňové prípravky
• Dezinfekčné a čistiace prípravky
• Farby, omietkoviny a špeciálne nátery
Názov firmy: STACHEMA Bratislava, a. s.
Adresa: Rovinka 411
900 41 Rovinka
Tel.: 02/45 98 55 00-2
Fax: 02/45 98 53 19
Mobil: 0905/470 178
E-mail: sbv@stachema.sk
Internet: www.stachema.sk
• Obchodná a stavebná činnosť
• Zatepľovacie a fasádne práce PAREXLANKO
• Omietanie
• Sanačné práce
• Profesionálne bezplatné poradenstvo
Názov firmy: STUCCO CONSTRUCTION,
s. r. o.
Adresa: Štúrova 234/139
061 01 Spišská Stará Ves
Tel.: 052/41 81 136
Fax: 052/41 81 137
Mobil: 0910/940 461, 0915/880 650
E-mail: stucco@stucco-construction.sk
Internet: www.stucco-construction.sk
• Výroba pálenej krytiny, 33-ročná záruka
• Široká ponuka rezaných a ťahaných škridiel rôznych druhov pre
šikmé strechy
Názov firmy: TONDACH SLOVENSKO,
s. r. o.
Adresa: Železničná 53
900 31 Stupava
Tel./fax: 02/62 25 06 25
Internet: www.tondach.sk
• Kolektívny systém zabezpečujúci zber a nakladanie
s elektroodpadom zo svetelných zdrojov a svietidiel
Názov firmy: EKOLAMP Slovakia
Združenie výrobcov
a distribútorov svetelnej
techniky
Adresa: Turecká ul. 37
940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/644 54 45 - 8
Fax: 035/644 82 12
E-mail: ekolamp@ekolamp.sk
Internet: www.ekolamp.sk
• Meranie a regulácia
• Riadenie a monitorovanie FVE
Názov firmy: DOMAT CONTROL
SYSTEM, s. r. o.
Adresa: Údernícka 11
851 01 Bratislava
Tel.: 02/20 64 89 65
E-mail: kristina.vytrisalova@domat.sk
Internet: www.domat.sk
• Výroba a predaj kozubových pecí,
kozubových pecí s výmenníkom, kozubových vložiek
a stavebníc
Názov firmy: HAAS+SOHN RUKOV,
s. r. o.
Adresa: SNP 474
408 01 Rumburk
Tel.: +420/412 332 353
Fax: +420/412 332 345
E-mail: odbyt@haassohn.com
Internet: www.haassohn-rukov.cz
• Elektrické vykurovacie panely ADAX NEO z Nórska
Názov firmy: INTER AUDIO, s. r. o.
Adresa: Nádvorie Európy 3672/38
945 01 Komárno
Fax: 02/45 52 40 36
Tel. offi ce: 0915/654 110
Mobil: 0905/884 677
E-mail: info@interaudio.sk,
info@adaxneo.sk
Internet: www.adaxneo.sk
www.interaudio.sk
TZB • služby • relax, exteriér
T
Z
B
S
L
U
Ž
B
Y
• Predaj kotlov na tuhé palivá – drevo, uhlie
• Predaj automatických kotlov na pelety WOODY
• Predaj doplnkového sortimentu – kachle na drevo, na uhlie;
kúpeľňový ohrievač vody LK-100, Z100
Obchodné zastúpenie SR
Názov firmy: OPOP Slovakia, s. r. o.
Adresa: Teplárenská 17
971 01 Prievidza
Tel.: 046/542 63 47
Fax: 046/542 63 47
Mobil: 0903/452 566
E-mail: opopsk@tn.psg.sk
Internet: www.opop.cz
Výrobca ČR
Názov firmy: OPOP, spol. s r. o.
Adresa: Zašovská 750
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420/571 675 589
E-mail: sales@opop.cz
• Najväčšia komerčná univerzálna poisťovňa na Slovensku
Názov firmy: Allianz – Slovenská
poisťovňa, a. s.
Adresa: Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Modrý tel.: 0850 122 222
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
Internet: www.allianzsp.sk
Bajzova 11, 010 01 Žilina
Tel.: 041 – 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 – 763 26 77
Mob.: 0905 427 402
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
www.kniharstvogeorg.sk
■ predtlačová príprava CTP do formátu B1
■ tlač do formátu B1
■ plnofarebné časopisy
■ leporelá, brožúry, prospekty, kalendáre
■ slovníky, zloženky, hospod. tlačoviny
■ mäkké a tuhé väzby V1 – V9
■ exkluzívna väzba, ručné šitie
■ vario špirála
■ vysekávanie, dierovanie, znášanie
■ lakovanie, laminovanie
• Zabezpečenie dodávky elektriny a plynu pre koncových
zákazníkov typu domácnosť a firmy
• Energetické poradenstvo
• Zákaznícky servis
Názov firmy: KOMUNAL ENERGY, s. r. o.
Adresa: M. R. Štefánika 3570/129
010 01 Žilina
Slovak Republik
Tel.: +421/41/562 84 00, 516 67 16
Fax: +421/41/541 08 89
Zákaznícka
linka: 0850 122 333
E-mail: komunal.energy@komunal-energy.sk
Internet: www.komunal-energy.sk
NAJEKONOMICKEJŠIE KOMÍNY
NA SLOVENSKU
Zložené komíny
• so šamotovými vložkami na odvod
spalín z pevných, kvapalných
a plynných palív
• s antikorovými vložkami na odvod
spalín z kondenzačných kotlov
(„turbokotlov“)
Letecká 37 (letisko), 052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/442 27 19, 446 82 68, 442 82 87
e-mail: qatro@stonline.sk, www.qatro.sk
• výroba a vývoj potrubných systémov
• domové a priemyselné podlahové vykurovanie
• rozvody vody a vykurovania
• stropné chladenia
Názov firmy: UPONOR GmbH
organizačná zložka
Adresa: Vajnorská 105
831 04 Bratislava
Tel.: 02/3211 1300, 1, 2
Fax: 02/3211 1301
E-mail: info-slovakia@uponor.com
Internet: www.uponor.sk
...odteraz aj v MARTINE!
Sučany, Ružom
berok
J
i
l
e
m
n
i
c
k
e
h
o

u
l
i
c
a
KINEKUS
(bývala BILLA)
Vrútky, Žilina
Uvedené ceny sú koncové vrátane 20% DPH a sú garantované
...ºº º·..- . |.º' . º-º.º.. ..-º.- .-.-º.- `´!`
º'-.. .. ...-.º.º º·'º.....' ºº.. 'RVWXSQRVĈWRYDUX
P÷ĜHE\ĈQDREMHGQÀYNX '...|- ..º·. º.. ººň
.'.º|º.. .'ºº·|- /º |'º...- .'... .-.º.º -.....-.º
• posuvný rošt ohniska
• letná alebo zimná prevádzka
• vysoký výkon
• mohutná konštrukcia
NAHRADÍ KOTOL AJ SPORÁK!
SPORÁK S VÝMENNÍKOM TEPLA ALFA TERM 20
výkon: 5-8 kW + výmenník 10-17 kW, rozmery: 85 x 90 x
60Űom, dymovod: o 145 mm, zadnş, boěnş a hornş, hmotnoső:
170 kg, pa||vo: drevo, uh||e, rozmer ohn|ska: 26/45 x 27 x 41
om, ŕě|nnoső: 74 %, prİs|uŎenstvo: p|eoh h|bokş, sma|tovanş,
rošt,letná zimná prevádzka
1.199,-
SPORÁK TREND
vşkon: 7,5 kW, rozmery: 86 x 89 x 42 om,
dymovod: o 120 mm, boěnş, hmotnoső: 96 kg,
pa||vo: drevo, ŕě|nnoső: 60 %, prİs|uŎenstvo:
p|eoh do rŕry na peěen|e, s pok|opom, presk|enġ
dvierka ohniska
389,-
KACHLE FIKOTERM
výkon: 5 kW,
rozmery: 88,5 x 28,5 x
32Űom, dymovod: o 120 om,
zadnş, hmotnoső:58 kg,
palivo: drevo, uhlie,
rozmer ohniska: 56 x 18 x
23Űom, ŕě|nnoső: 78 %
139,-
KRBOVÉ KACHLE
STAR
výkon: 6 kW, rozmery:
80x41x34 om, dymovod:
o 150 mm, vrohnş, pa||vo:
drevo, hmotnoső: 48 kg
189,-
• s poklopom
• presklená rúra s teplomerom
SPORÁK R- 46 DE LUXE
výkon: 5 kW, rozmery: 85 x 92 x 57
om, dymovod: o 120 mm, boěnş,
hmotnoső: 105 kg, pa||vo: drevo,
rozmer ohn|ska: 21 x 17 x 40 om,
ŕě|nnoső: 74 %
359,-
KRBOVÉ KACHLE ELITA
vşkon: 6 kW, rozmery: 87x46x44
om, dymovod: o 120 mm, vrohnş,
pa||vo: drevo, hmotnoső: 80 kg, otoěnş
roŎt ohn|ska, s varnou p|atĽou pre
moţnoső prİpravy jedđ|
259,-
KRBOVÉ NÁRADIE
KLASIK
4 ks + stojan,komb|nđo|a
kov - nerez, lopatka,
met||ěka, kutđě, k||eŎte,
výška 65 cm
19,
99
NOŠA
p|eohovđ, rozmer 50x40x60 om,
na drevo, dekor tepaný
33,-
KOTLINA SMALTOVANÁ 60 L
výkon: 5 kW, priemer 500 mm,
dymovod o 120Űmm, vrđtane 60 | kot|a
- s pokrievkou, palivo: drevo, slovenský
výrobok
169,-
kA8¡Å0 k0MÍß0¥¥
drôtený, rúrkový, priemer, závit M12
Ø 60 mm, na závit M12 za 1,60 eur
Ø 150 mm, na závit M12 za 2,70 eur
Ø 160 mm, na závit M12 za 2,59 eur
Ø 180 mm, na závit M12 za 2,99 eur
od 1,
60
7,
90
DVIERKA NA KOMÍN
p|eohovġ, zđk|adnş nđter
farbou, otváranie na skrutku,
36 x 20 cm
od 6,
30
ßA0$¡A¥£0 ßA kA8¡Å0
KOMĥNOVŔDRĸTENŔTOĐENŔ
dĹţka 3 m za 6,30 EÜR
dĹţka 5 m za 8,70 EÜR
dĹţka 7 m za 10,99 EÜR
ŠNÚRA TESNIACA
na sporđky, kaoh|e, nehorĺavş
mater|đ|, b|e|a, dĹţka 2 m
6x6mm za 2,70 eur
8x8mm za 3,49 eur
10x10mm za 3,99 eur
od 2,
70
289,-
0ß8I£¥A0 ¥00¥ EURO
pr|emer va|oa: 32 om, objem:
65 ||trov, dymovod: o110Űmm,
hmotnoső: 36 kg, vşŎka
130cm, palivo: drevo, sprcha
a batġr|a v oene, sma|tovanş
plech, šamot
FÓLIA REFLEXNÁ
šírka 70cm, hrúbka 2 mm za
radiátor, úspora energie
1,
13
/ bm
¥¥$Å¥A0 F0F0LA
ELEKTRICKÝ
s hadicou, výkon 1200W,
v|aoŕěe|ovş - aj na hrubġ
neě|stoty - d|e|Ľa, stavba,
moţnoső dokŕpen|a
nđhradnġho f|traěnġho vreoka
a f|tra
47,-
18,-
¥¥$Å¥A0 F0F0LA
vysđvaě popo|a s had|oou, p|eoh, vşŎka
29 om, o 28 om, na sat|e popo|a z kaoh|İ
pomooou bytovġho a|ebo |nġho e|ektr|okġho
vysđvaěa, tento mode| vysđvaěa popo|a
nepotrebuje sđěkyŬ
RADIÁTOR OLEJOVÝ
Plynulá regulácia zvyšovania
a zn|ţovan|a tep|oty. Tr|
stupne vyhrievania pomocou
nastav|teĺnġho vşkonu - 750 W,
1250 W,2000 W, 9 rebier
49,
99
ĥaremarket IILIßA
Kamenná 4, 041 / 777 77 77
za@kinekus.sk
ĥaremarket ¡8£ß0Íß
Soblahovská 3161, areál COOP Jednoty
032/ 640 12 95, tn@kinekus.sk
ĥaremarket 80I0M8£80k
Bystrická cesta 2159
044 / 435 39 10, rk@kinekus.sk
ĥaremarket 88A¡I$LA¥A PETRĺAlKA
Fedinova 14, 02 / 638 11 447
ba@kinekus.sk
kinekus F8I£¥I0IA, frauchisova predajća
háoreĻuá 11 ivedla JU8T PlAYì
pd@kinekus.sk, 046 / 54 14 412
kinekus F00ß0¥, frauchisova predajća
0kruĻuá 174G/74. pri C8 8lovuaft
info.pu@kinekus.sk, 042/ 471 03 03 - 5
kinekus MA8¡Iß, frauchisova predajća
Jilemuického ulica io]valá Billaì
veduci.mt@kinekus.sk, 0907 999 600
+0£8FA0IA
STANICA PHM
+0£8FA0IA
STANICA PHM
32,
99
KRBOVÉ NÁRADIE
HADES
4 d|e|ne + stojan, na
nerezovom stojane so
sklenenou podstavou
18x18 cm, výška 65 cm
bordó
ě|erne
ZOHREJTE SA LACNEJŠIE
www.kinekus.sk

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful