You are on page 1of 19
2007 Nr. 111 2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.
2007 Nr. 111
2007 M. KOVO 5
KOVO 9 D.

CYNIC KNOWS THE PRICE OF EVERYTHING, AND THE VALUE OF NOTHING2007 Nr. 111 2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D. OSCAR WILDE AKCIJ INDEKSAI   Indeksas

OSCAR WILDE

AKCIJ

INDEKSAIAKCIJ

 

Indeksas

 

Pokytis

 

OMXV ir BALTIX Index

savait

OMXV ir BALTIX Index savait m nuo metai
m nuo

m nuo

metai

795

       

745

695

645

595

745 695 645 595

Dow Jones

     

Composite

2,40%

-1,60%

13,19%

TOPIX

2,12%

 

1,67%

5,46%

545

     

495

445

395

345

Hang Seng

2,53%

-7,42%

22,53%

SHSE-SZSE300

 

5,56%

12,91%

170,23%

BSE Sensex 300

 

4,90%

-11,30%

22,63%

3/9/2006

9/8/2006

3/9/2007

Russian RTS

4,35%

-5,72%

33,20%

OMXV BALTIX

OMXV

BALTIX

 

FTSE 350

3,80%

-3,38%

20,96%

 

TURINYS

tona

tona

tona
 

3

"DFDS Lisco" pirmauja Lietuvoje pagal laiv Gubernija ketina delistinguotis

met

"DFDS Lisco" pirmauja Lietuvoje pagal laiv Gubernija ketina delistinguotis met apyvarta padid jo 14,5 proc.

apyvarta padid jo 14,5 proc.

 

3

4

m nesi g rim
m nesi
g
rim

alies alkoholini

eksportuotoja, ver iasi

alaus rink

m nesi g rim alies alkoholini eksportuotoja, ver iasi alaus rink
 

4

iemet siekia 49.6 mln. Lt

 

4

padidinti 54 proc., platins 50 mln. Lt vert s PrVA emisij

padidinti 54 proc., platins 50 mln. Lt vert s PrVA emisij 4

4

Roki kio s rio dviej i Alita did iausia Sanito pardavimai Snoras tikisi peln
Roki kio s
rio
dviej
i
Alita
did iausia
Sanito pardavimai
Snoras tikisi peln
i Alita did iausia Sanito pardavimai Snoras tikisi peln visiems akcininkams, mok s simbolinius dividendus kio
i Alita did iausia Sanito pardavimai Snoras tikisi peln visiems akcininkams, mok s simbolinius dividendus kio

visiems akcininkams, mok s simbolinius dividendus

kio bankas leis 20 mln. Lt emisij

Utenos trikota as laukia naujo akcininko

 

5

5

Slovakijos

kis augo 9,6 proc.

5

Serbijos AIK Banka u dirbo 60 proc. daugiau
Serbijos AIK Banka u dirbo 60 proc. daugiau

Serbijos AIK Banka u dirbo 60 proc. daugiau

 

6

Ericsson Nikola Tesla 2006 m. paskutin ketvirt grynasis pelnas sumajo 44 proc.   7

jo 44 proc.

jo 44 proc.

 

7

Zentiva u kariauja Europ

Zentiva u kariauja Europ  7

 

7

Egis neteks 4,2 mlrd. HUF d l valstyb s suvar ym

Egis neteks 4,2 mlrd. HUF d l valstyb s suvar ym  8

Egis neteks 4,2 mlrd. HUF d l valstyb s suvar ym
 

8

planuoja listinguoti Bulgarijos bir oje jo valdom Synergon Holding Grand Hotel Plovdiv

planuoja listinguoti Bulgarijos bir oje jo valdomSynergon Holding Grand Hotel Plovdiv

Synergon Holding

planuoja listinguoti Bulgarijos bir oje jo valdom Synergon Holding Grand Hotel Plovdiv

Grand Hotel Plovdiv

planuoja listinguoti Bulgarijos bir oje jo valdom Synergon Holding Grand Hotel Plovdiv
 

8

Eurohold Bulgariarinkoje esantis laisv

Eurohold Bulgaria rinkoje esantis laisv
Eurohold Bulgaria rinkoje esantis laisv

rinkoje esantis laisv

akcij skai ius padid jo iki 25 proc.

akcij

akcij skai ius padid jo iki 25 proc.

skai ius padid jo iki 25 proc.

 

8

KGHM dividendpajamingumas sieks 8-16 proc.

KGHM dividend pajamingumas sieks 8-16 proc.

pajamingumas sieks 8-16 proc.

 

9

E&P KazMunaiGassigijo Kazgermunai

sigijo Kazgermunai

 

10

I V ketvirt pelno gavo daugiau d l perdirbimo gamyklPetrom nuostolio kritimo

Petrom

I V ketvirt pelno gavo daugiau d l perdirbimo gamykl Petrom nuostolio kritimo
I V ketvirt pelno gavo daugiau d l perdirbimo gamykl Petrom nuostolio kritimo
I V ketvirt pelno gavo daugiau d l perdirbimo gamykl Petrom nuostolio kritimo

nuostolio kritimo

 

10

veiklos prognoz sArtman

Artman

veiklos prognoz s Artman
veiklos prognoz s Artman
 

10

Tallinna Kaubamaja kurs kosmetinipriemoni parduotuvi tinkl   11

Tallinna Kaubamaja kurs kosmetini

priemoni

priemoni parduotuvi tinkl

parduotuvi

priemoni parduotuvi tinkl

tinkl

priemoni parduotuvi tinkl
 

11

Cersanit2006 m. apyvarta pakilo 16,3 proc.

Cersanit 2006 m. apyvarta pakilo 16,3 proc.

2006 m. apyvarta pakilo 16,3 proc.

 

11

Nuviliantys Opoczno

OrcoNuviliantys Opoczno Ventspils nafta krova padid jo 58 proc. pastat Budape te 2006 m. rezultatai sigijo

Ventspils nafta krova padid jo 58 proc.Nuviliantys Opoczno Orco pastat Budape te 2006 m. rezultatai sigijo ofis

pastat
pastat

Budape te

2006 m. rezultatai

Nuviliantys Opoczno Orco Ventspils nafta krova padid jo 58 proc. pastat Budape te 2006 m. rezultatai

sigijo ofis

11

12

12

Orbis S.A.20 proc. smuko grynasis Albena pelnas vie bu i sektoriaus 2006 m. I V ketvir

20 proc. smuko grynasis Albena pelnas

vie bu i

sektoriaus 2006 m. I V ketvir io pajamos vienam kambariui padid jo 21 proc. 13

13

smuko grynasis Albena pelnas vie bu i sektoriaus 2006 m. I V ketvir io pajamos vienam
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

CRE RINK

CRE RINK KOMENTARAS

KOMENTARAS

efo Bernank s parei kimai, nei kit Balt j R m veik j
efo Bernank s parei
kimai, nei kit
Balt j
R m
veik j

Po stipri sukr tim bir os pagaliau atsigauna ir ketvirtadien atrodo viso pasaulio investuotojai pagaliau pasijuto tvirtai stovintys ant em s. vairi ali finans analitikai, kalb dami apie kriz pasaulio bir ose suk lusius giluminius procesus, prisilaiko 2 nuomoni : vieni tvirtina, kad investuotojus g sdina galima JAV ekonomikos recesija, ir dabar dar ne laikas prad ti pirkti akcijas, kiti teigia, kad spekuliaciniai fondai, prisiskolin pigi japoni k jen traukiasi i besivystan i rink ir perka saugias amerikieti kas obligacijas, kurios nuo 2006 m. gruod io m n. dabar yra labiausiai pabrangusios. Iki iol bir spekuliant mylimiausia valiuta buvo Japonijos jena, kadangi bazin pal kan norma ioje alyje siekia vos 0,5%. Merrill Lynch analitik teigimu, spekuliant , prisiskolinusi pigios valiutos b gimas i akcij rink netur t pastarosioms pridaryti ilgalaik s alos. Paprastai tokiomis operacijomis u siima hedging tipo fondai, j valdoma aktyv dalis pasaulyje sudaro apie 1,5 trilijono USD. Atrodyt , kad tai daug, ta iau vis kit r i fond valdoma aktyv vert siekia 100 trilijon USD. Taip kad spekuliatyv s fondai n ra tokie stipr s, kad gal t ilgam laikui paveikti bir rezultatus. Galb t didesn nerim kelia JAV ekonomikos b kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed

kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip
kl , i tikr j tai investuotoj nenuramino nei dabartinio Fed u tikrinimai, A. Greenspanas kaip

u tikrinimai, A. Greenspanas kaip buvo taip ir liko

did iausiu autoritetu, o jo od iai investuotojams visame pasaulyje rei kia daugiau nei vis kit autoritet pasisakymai. Daugumoje m s regiono bir savait prasid jo raudonai : indeksai va iavo emyn, savoti k rekord pasiek Rusijos bir os indeksas RTS 3,24%, ir nors nuo antradienio ioje bir oje prasid jo kilimas, vis d lto jis n ra toks didelis, kad indeksas sugr t prarastas pozicijas. Var uvos bir oje ketvirtadien indeksas WIG20 tiesiog ov auk tyn +3,62%, ta iau ios bir os analitikai pataria b ti atsargiems staigus augimas esant tokiai ma ai apyvartai rei kia, kad didieji investuotojai dar negr o rink . Bene geriausiai per visus iuos sukr timus laik si did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik

did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o
did iausia Balkanuose Serbijos bir a, indeksas BELEX15 tik antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o

antradien buvo emiau nukrit s 1,02%, o per vis savait , skaitant ir penktadien , pakilo +4,36%. Netgi vasario 28 d. kai visose pasaulio bir ose prasid jo gri tis, ios bir os indeksas nukito vos 0,21%. Besivystan i rink indeksas MSCI Emerging Markets per paskutines 3 prekybos sesijas pakilo + 4,6%, o tai tur t suteikti investuotojams daugiau optimizmo.

4,6%, o tai tur t suteikti investuotojams daugiau optimizmo. PREKYBA CENTRIN JE RINKOJE Oficialusis prekybos s
4,6%, o tai tur t suteikti investuotojams daugiau optimizmo. PREKYBA CENTRIN JE RINKOJE Oficialusis prekybos s
4,6%, o tai tur t suteikti investuotojams daugiau optimizmo. PREKYBA CENTRIN JE RINKOJE Oficialusis prekybos s
4,6%, o tai tur t suteikti investuotojams daugiau optimizmo. PREKYBA CENTRIN JE RINKOJE Oficialusis prekybos s
PREKYBA CENTRIN JE RINKOJE

PREKYBA CENTRIN JE RINKOJE

investuotojams daugiau optimizmo. PREKYBA CENTRIN JE RINKOJE Oficialusis prekybos s ra as   Kapitalizacija,

Oficialusis prekybos s ra as

 

Kapitalizacija,

 

Pokytis

Savait s

Savait s

Sandori skai ius per

Sandori skai ius per savait

savait

mln. Lt

Kaina, Lt

5 dienos

metai

apyvarta,

t
t

kst. Lt

Apranga

 

566,44

16,05

6,64%

184,48%

6075

785

Panev

io statybos trestas

io statybos trestas

245,09

14,99

-2,03%

15,75%

3503

307

Pieno

vaig d

Pieno vaig d s 281,87 5,20 0,39% 17,12% 701 38

s

281,87

5,20

0,39%

17,12%

701

38

Roki kio s

ris

280,03

59,00

0,84%

-13,24%

2449

52

iauli bankas   439,43 4,03 -1,47% 9,51% 13006 499

iauli

iauli bankas

bankas

 

439,43

4,03

-1,47%

9,51%

13006

499

Sanitas

 

501,43

16,12

1,51%

22,59%

233

52

Snaig

Snaig
 

274,01

11,50

4,55%

-23,23%

145

13

TEO LT

 

2159,52

2,65

0,38%

5,16%

40527

2

017

kio bankas   781,05 4,42 2,55% 141,53% 15829 2 055

kio bankas

 

781,05

4,42

2,55%

141,53%

15829

2

055

Utenos trikota as

136,86

6,90

-5,48%

-1,43%

3

1

Vilniaus baldai

 

69,95

18,00

0,00%

-45,45%

0

0

2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

"DFDS Lisco" pirmauja Lietuvoje pagal laiv tona Gubernija ketina delistinguotis
"DFDS Lisco"
pirmauja Lietuvoje
pagal laiv
tona
Gubernija
ketina
delistinguotis
pagal laiv tona Gubernija ketina delistinguotis Einamasis prekybos s ra as   Kapitalizacija,  

Einamasis prekybos s ra as

 

Kapitalizacija,

 

Pokytis

Savait s

Savait s

Sandori skai ius per

Sandori skai ius per savait

savait

mln. Lt

Kaina, Lt.

5 dienos

metai

apyvarta,

t
t

kst. Lt

Alita

209,41

4,12

7,57%

42,07%

433

106

Anyk

i
i

vynas

 

55,46

1,13

-1,74%

41,25%

150

82

Alytaus tekstil

Alytaus tekstil
 

5,15

0,10

-9,09%

-50,00%

66

55

Dvar ioni

keramika

 

27,24

2,75

1,85%

-7,72%

539

80

Grigi k

s
s
 

199,78

5,00

0,81%

35,14%

303

22

Gubernija

 

23,31

1,07

-14,40%

-30,97%

0

2

Invalda

 

598,61

13,30

2,23%

3,91%

991

245

Klaip dos baldai

Klaip dos baldai

 

33,48

4,10

-1,20%

-31,78%

36

21

KJK

269,88

21,30

1,43%

-13,06%

57

13

Klaip dos nafta

Klaip dos nafta

 

352,26

1,03

-2,83%

10,75%

269

90

Kauno energija

 

77,96

4,11

2,49%

-1,44%

16

3

Kauno tiekimas

 

13,24

1,30

9,24%

0,00%

9

12

DFDS Lisco

 

232,78

0,70

0,00%

12,90%

26

16

Lietuvos dujos

 

1735,55

3,70

-2,63%

11,11%

819

56

Lietuvos elektrin

Lietuvos elektrin 634,23 4,35 0,00% 27,94% 6 4

634,23

4,35

0,00%

27,94%

6

4

Lietuvos energija

 

2378,83

3,45

-0,29%

77,84%

603

108

Lifosa

 

578,07

27,50

1,85%

-23,63%

428

107

Lietuvos j r

laivininkyst

laivininkyst

Lietuvos j r laivininkyst 122,55 0,61 1,67% 15,09% 471 85

122,55

0,61

1,67%

15,09%

471

85

LLK

159,80

1,46

5,04%

-24,35%

44

29

Linas

 

6,01

0,25

-3,85%

-67,53%

9

9

DnB NORD bankas

 

1274,05

470,00

8,05%

28,77%

42

15

Pramprojektas

 

14,93

5,00

0,00%

-32,25%

11

6

Ryt

skirstomieji tinklai

skirstomieji tinklai

 

1802,20

3,66

-0,81%

57,76%

109

9

Snoras

 

531,32

5,02

-3,46%

-21,07%

609

179

Snoras

 

27,20

13,60

-15,00%

-

1373

319

Stumbras

 

320,66

8,08

-0,49%

-15,83%

655

118

Vilniaus degtin

Vilniaus degtin
 

108,86

4,46

16,75%

60,43%

101

32

Vilky ki

Vilky ki pienin

pienin

Vilky ki pienin
 

52,38

5,60

-3,11%

-

3

5

Vilniaus vingis

 

56,02

6,14

3,54%

85,50%

42

8

VST

1543,34

415,10

-3,47%

3,78%

3058

34

emaitijos pienas

emaitijos pienas

 

120,94

25,00

4,17%

33,05%

28

12

LIETUVOS KOTIRUOJAMOS MON S SAVAIT S VYKI AP VALGA

LIETUVOS KOTIRUOJAMOS MON S

SAVAIT S VYKI AP VALGA
SAVAIT S VYKI
AP VALGA
12 LIETUVOS KOTIRUOJAMOS MON S SAVAIT S VYKI AP VALGA LBS1L.LH: Vienintel s Lietuvoje kelt bendrov
12 LIETUVOS KOTIRUOJAMOS MON S SAVAIT S VYKI AP VALGA LBS1L.LH: Vienintel s Lietuvoje kelt bendrov

LBS1L.LH: Vienintel s Lietuvoje kelt bendrov s "DFDS Lisco", valdomos Danijos grup s DFDS , valdom laiv tona as pernai smuktel jo 10 proc. iki 136 900 ton . Kompanija praeitais metais sigijo du naujus laivus, iuo metu bendrov turi 13 laiv . Tuo tarpu valstyb s kontroliuojamos trampini laiv bendrov s "Lietuvos j r laivininkyst " laiv tona as per metus smuktel jo 5,4 proc. iki 134 700 ton , o laiv skai ius suma jo nuo 19 iki 18. Visgi DFDS Lisco i liko pirmaujanti tokio pob d io kompanija Lietuvoje. Be to, Klaip dos kelt bendrov "DFDS Lisco" iemet v l ketina nemok ti dividend akcininkams. Metinis akcinink susirinkimas bus su auktas baland io 12 dien , kada ir bus apsvarstytas is si lymas. Kompanija dividend nemoka nuo tada, kai jos savininke tapo Danijos grup DFDS . Pagal preliminarius duomenis bendrov pernai u dirbo 34,5 mln. Lt (10 mln. EUR) neaudituoto konsoliduoto grynojo pelno 33 proc. daugiau nei 2005 finansiniais metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR).

metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR). GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios
metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR). GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios
metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR). GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios
metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR). GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios
metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR). GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios
metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR). GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios
metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR). GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios
metais, kai pelnas buvo 23 mln. Lt (7 mln. EUR). GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios

GUB1L.LH: iauli alaus darykla "Gubernija", kurios kontrolinis akcij paketas priklauso su kitais mon s akcininkais konfliktuojan iam dienra io "Respublika" leid jui Vitui Tomkui, ketina delistinguotis i Vilniaus vertybini popieri bir os. D l mon s akcij i braukimo i bir os Einamojo prekybos s ra o numatoma apsispr sti baland io 6 dien vyksian iame akcinink susirinkime. Bendrov s teigimu, toks pasi lymas teikiamas d l ma o bir oje cirkuliuojan i akcij skai ius. Pernai bendra mon s akcij apyvarta bir oje siek tik 5,1 mln. Lt. "Gubernijos" statinis kapitalas yra 21,8 mln. Lt, V.Tomkui ir su juo susijusiai bendrovei "Respublikos" spaustuv sausio 17 d. kartu priklaus 45,1 proc. alaus daryklos statinio kapitalo. Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis

Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
Jei "Gubernijos" akcinink susirinkime b t pritarta mon s delistingavimui, tur s b ti skelbiamas oficialusis
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

pasi lymas, kurio metu mon s akcijas gal s parduoti delistingavimui nepritar akcininkai. "Gubernijos" teigimu, oficialiojo pasi lymo metu u vieno lito nominalios vert s akcij ketinama mok ti po 1,11 Lt - vidutin svertin akcij rinkos kaina per pastaruosius e is m nesius. "Gubernija" pernai, neaudituotais duomenimis, patyr 3,7 mln. Lt nuostoli - 9,8 proc. ma iau nei 2005 metais, kai mon s nuostoliai siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt.

siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
siek 4 mln. Lt. Bendrov s EBITDA pernai siek 3,6 mln. Lt. Roki kio s rio
Roki kio s rio dviej i met m tak
Roki kio s
rio
dviej
i
met
m
tak

RSU1L.LH: Vienos did iausi Lietuvos pieno perdirbimo bendrovi "Roki kio s ris" grup per du i met

bendrovi "Roki kio s ris" grup per du i met 40,7 mln. Lt apyvart j s
bendrovi "Roki kio s ris" grup per du i met 40,7 mln. Lt apyvart j s

40,7 mln. Lt apyvart

j s ri
j
s
ri

- 14,5 proc. didesn

pardavimai.

mln. Lt apyvart j s ri - 14,5 proc. didesn pardavimai. nei tuo pa iu metu
mln. Lt apyvart j s ri - 14,5 proc. didesn pardavimai. nei tuo pa iu metu

nei tuo pa iu metu pernai. Anot valdybos

m nesi apyvarta padid jo 14,5 proc.

nesius pasiek

pirmininko, pajamos atitinka planuotas, padid jo tiek pardavimai vietos rinkoje, tiek eksportas, o did iausi

tiek pardavimai vietos rinkoje, tiek eksportas, o did iausi apyvartos augimui padar gtel Pernai "Roki kio

apyvartos augimui padar

gtel

tiek eksportas, o did iausi apyvartos augimui padar gtel Pernai "Roki kio s rio" grup s

Pernai "Roki kio s rio" grup s grynasis pelnas smuko 38 proc. nuo 21 mln. Lt iki 13,1 mln. Lt,o apyvarta

smuko 38 proc. nuo 21 mln. Lt iki 13,1 mln. Lt,o apyvarta oktel jo 9,4 proc.

oktel jo 9,4 proc. iki 517,6 mln. Lt.

mln. Lt,o apyvarta oktel jo 9,4 proc. iki 517,6 mln. Lt. iemet grup s grynasis pelnas
mln. Lt,o apyvarta oktel jo 9,4 proc. iki 517,6 mln. Lt. iemet grup s grynasis pelnas

iemet grup s grynasis pelnas tur t

proc. iki 517,6 mln. Lt. iemet grup s grynasis pelnas tur t i augti beveik dukart

i augti beveik dukart iki 25,6

mln. Lt, o pardavimus planuojama padidinti 16,1 proc. iki 610 mln. Lt.

ALT1L.LH: Lietuvos putojan io vyno rinkos lyder

mln. Lt. ALT1L.LH: Lietuvos putojan io vyno rinkos lyder "Alita", kontroliuojanti "Anyk i vyn ",

"Alita", kontroliuojanti "Anykmln. Lt. ALT1L.LH: Lietuvos putojan io vyno rinkos lyder i vyn ", perka Ukmerg s alaus

i
i

vyn ", perka

kontroliuojanti "Anyk i vyn ", perka Ukmerg s alaus darykl "Vilkmerg s alus". Per kelis
kontroliuojanti "Anyk i vyn ", perka Ukmerg s alaus darykl "Vilkmerg s alus". Per kelis
kontroliuojanti "Anyk i vyn ", perka Ukmerg s alaus darykl "Vilkmerg s alus". Per kelis
kontroliuojanti "Anyk i vyn ", perka Ukmerg s alaus darykl "Vilkmerg s alus". Per kelis

Ukmerg s alaus darykl "Vilkmerg s alus". Per kelis artimiausius m nesius ketina sigyti 100 proc. didmenin s prekybos mon s "Daivalda", kuriai priklauso alaus darykla, akcij . B simo sandorio suma neskelbiama. Anot

darykla, akcij . B simo sandorio suma neskelbiama. Anot "Alitos" vadovo, iuo metu "Vilkmerg s alaus"
darykla, akcij . B simo sandorio suma neskelbiama. Anot "Alitos" vadovo, iuo metu "Vilkmerg s alaus"
darykla, akcij . B simo sandorio suma neskelbiama. Anot "Alitos" vadovo, iuo metu "Vilkmerg s alaus"

"Alitos" vadovo, iuo metu "Vilkmerg s alaus" gamybos apimtys yra optimalios ir per mus mon

s alaus" gamybos apimtys yra optimalios ir per mus mon neplanuojama tam skirti daug investicij ir

neplanuojama tam skirti daug investicij ir drasti kai didinti gamybos. "Daivalda", priklausanti fiziniams asmenims, per metus pasiekia apie 20 mln. Lt apyvart . Tuo tarpu "Vilkmerg s alus" per metus i verda apie 5 mln. litr alaus. alaus rink ketinanti engti mon pernai eksportavo 2,2 mln. litr g rim - 39,8 proc. daugiau negu u pernai ir tapo did iausia alies alkoholini g rim eksportuotoja. Lietuvos maisto pramon s asociacijos duomenimis, "Stumbras" pernai eksportavo 1,8 mln. litr , o "Vilniaus degtin " - 95,7 t kst. litr pagamint g rim . Nors Alita did iausias augimo viltis sieja su eksportu, naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir

naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir
naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir
naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir
naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir
naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir
naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir
naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir
naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir
naujasis sigijimas atskleid ia mon s planus pl stis ir vietin je rinkoje. SAN1L.LH: Seniausios ir

vietin je rinkoje.

SAN1L.LH: Seniausios ir did iausios farmacijos mon s Lietuvoje Sanitas grup i met sausio-vasario m
SAN1L.LH: Seniausios ir did iausios farmacijos mon s Lietuvoje Sanitas grup i met sausio-vasario
m
nesiais vykd pardavim u 49,6 mln. Lt. Tai yra 4,5 karto daugiau nei pernai atitinkamu laikotarpiu, kada
Sanitas
dar nebuvo
sigij
s
Jelfos . Grupei priklausan i
Slovakijos
Hoechst-Biotika
ir Lenkijos
Jelfa

vaist gamykl pardavimai sudaro atitinkamai 12 ir 76 proc. Daugiausiai, 57 proc., produkcijos parduota

12 ir 76 proc. Daugiausiai, 57 proc., produkcijos parduota Lenkijoje. Taigi Sanito pozicijos Lenkijoje stipr ja
12 ir 76 proc. Daugiausiai, 57 proc., produkcijos parduota Lenkijoje. Taigi Sanito pozicijos Lenkijoje stipr ja
12 ir 76 proc. Daugiausiai, 57 proc., produkcijos parduota Lenkijoje. Taigi Sanito pozicijos Lenkijoje stipr ja

Lenkijoje. Taigi Sanito pozicijos Lenkijoje stipr ja ir bendrov

Taigi Sanito pozicijos Lenkijoje stipr ja ir bendrov met . Grup taip pat paskelb nekei ianti

met . Grup taip pat paskelb nekei ianti savo ilgalaiki pakoreguoti po pernyk io 10,8 mln. Lt nuostolio.

ilgalaiki pakoreguoti po pernyk io 10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit
ilgalaiki pakoreguoti po pernyk io 10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit
ilgalaiki pakoreguoti po pernyk io 10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit
ilgalaiki pakoreguoti po pernyk io 10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit
ilgalaiki pakoreguoti po pernyk io 10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit
ilgalaiki pakoreguoti po pernyk io 10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit
ilgalaiki pakoreguoti po pernyk io 10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit

pama u atsigauna po nes kming

io 10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit prognozi , o 2007

praeit

10,8 mln. Lt nuostolio. pama u atsigauna po nes kming praeit prognozi , o 2007 m.

prognozi , o 2007 m. planuojami rezultatai buvo

Sanito prognoz s 2007-2010 metams (mln. Lt)  
Sanito prognoz s 2007-2010 metams (mln. Lt)

Sanito prognoz s 2007-2010 metams (mln. Lt)

Sanito prognoz s 2007-2010 metams (mln. Lt)
 
 

Straipsnis

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m.

 
 

Pardavimai

340,5

454,4

512,0

602,1

 

EBITDA

77,1

120,5

146,6

185,3

 

Grynasis pelnas

21,3

54,4

78,8

112,6

Sanitas turi ai ki strategij : did jan ios gamybos apimtys, pardavim ir reklamos ka

Sanitas

Sanitas turi ai ki strategij : did jan ios gamybos apimtys, pardavim ir reklamos ka t

turi

Sanitas turi ai ki strategij : did jan ios gamybos apimtys, pardavim ir reklamos ka t

ai ki

strategij : did jan ios gamybos apimtys, pardavim

turi ai ki strategij : did jan ios gamybos apimtys, pardavim ir reklamos ka t optimizavimas,

ir reklamos ka t

: did jan ios gamybos apimtys, pardavim ir reklamos ka t optimizavimas, tiekimo sinergija, nauj produkt

optimizavimas,

tiekimo sinergija, nauj produkt pristatymas (vien 2007 m. planuojama apie 40). S kminga i met prad ia byloja apie krypting jim tikslo link.

nauj produkt pristatymas (vien 2007 m. planuojama apie 40). S kminga i met prad ia byloja
nauj produkt pristatymas (vien 2007 m. planuojama apie 40). S kminga i met prad ia byloja
S kminga i met prad ia byloja apie krypting jim tikslo link. SRS1L.LH: Penktas pagal valdom

SRS1L.LH: Penktas pagal valdom turt Lietuvos bankas "Snoras" iemet planuoja u dirbti 80 mln. Lt, t.y. 54 proc. daugiau nei pernai. Banko turt tikimasi padidinti tre daliu iki 5,7 mlrd. Lt. Snoro vidutinis turto

padidinti tre daliu iki 5,7 mlrd. Lt. Snoro vidutinis turto pelningumas tur t gtelti nuo pernyk
padidinti tre daliu iki 5,7 mlrd. Lt. Snoro vidutinis turto pelningumas tur t gtelti nuo pernyk
padidinti tre daliu iki 5,7 mlrd. Lt. Snoro vidutinis turto pelningumas tur t gtelti nuo pernyk

pelningumas tur t gtelti nuo pernyk i 1,4 proc. iki 1,6 proc. Planuojama, kad paskolos augs 82,2 proc. iki 2,1 mlrd. Lt, ind liai ir akredityvai 30,9 proc. iki 3,9 mlrd. Lt. Pernai banko turtas kilo 28 proc. iki 4,2 mlrd. Lt, grup s turtas 45 proc. iki 6,5 mlrd. Lt; banko grynasis pelnas 28 proc. iki 51,86 mln. Lt, grup s 44 proc. iki 65,3 mln. Lt.

proc. iki 51,86 mln. Lt, grup s 44 proc. iki 65,3 mln. Lt. iemet akcinink susirinkime
proc. iki 51,86 mln. Lt, grup s 44 proc. iki 65,3 mln. Lt. iemet akcinink susirinkime
proc. iki 51,86 mln. Lt, grup s 44 proc. iki 65,3 mln. Lt. iemet akcinink susirinkime

iemet akcinink susirinkime bus si loma pritarti banko statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln.

statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b
statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b
statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b
statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b
statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b
statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b
statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b
statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b
statinio kapitalo didinimui, vie ai i platinant 50 mln. Lt tai labai palankus kapitalo didinimo b

Lt

tai labai palankus kapitalo didinimo b das, nes senieji paprast j akcij savininkai nepraranda bals , o pritrauktos l os gali b ti traukiamos banko pirmo lygio kapital . Tai ne itin palanki inia anks iau leist 2 mln. privilegijuot akcij tur tojams, galb t spekuliavusiems d l nemokam akcij dalyb , kai statinis kapitalas b t didinamas i emisij pried . Dabar jau atsiras daugiau pretendent iuos priedus. Dar savait s prad ioje pirmosios emisijos akcij dividendinis pajamingumas buvo 6,3 proc., savait s pabaigoje jis jau kilstel jo iki 7,4 proc.

nominalios vert s privilegijuot akcij be balso teis s su 10 proc. nekaupiamuoju dividendu emisij . Bankui

Alita did iausia alies alkoholini g rim eksportuotoja, ver iasi alaus rink
Alita
did iausia
alies alkoholini
g
rim
eksportuotoja,
ver iasi
alaus
rink

Sanito pardavimai iemet siekia 49.6 mln. Ltalkoholini g rim eksportuotoja, ver iasi alaus rink Snoras tikisi peln padidinti 54 proc., platins 50

alaus rink Sanito pardavimai iemet siekia 49.6 mln. Lt Snoras tikisi peln padidinti 54 proc., platins

Snoras tikisi peln padidinti 54 proc., platins 50 mln. Lt vert s PrVA emisij

Sanito pardavimai iemet siekia 49.6 mln. Lt Snoras tikisi peln padidinti 54 proc., platins 50 mln.
Sanito pardavimai iemet siekia 49.6 mln. Lt Snoras tikisi peln padidinti 54 proc., platins 50 mln.
Sanito pardavimai iemet siekia 49.6 mln. Lt Snoras tikisi peln padidinti 54 proc., platins 50 mln.
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D. kio bankas leis 20 mln. Lt emisij visiems akcininkams,

kio bankas leis 20 mln. Lt emisij visiems akcininkams, mok s simbolinius dividendus

Lt emisij visiems akcininkams, mok s simbolinius dividendus Utenos trikota as laukia naujo akcininko Slovakijos kis
Lt emisij visiems akcininkams, mok s simbolinius dividendus Utenos trikota as laukia naujo akcininko Slovakijos kis
Utenos trikota as laukia
Utenos
trikota as
laukia

naujo akcininko

dividendus Utenos trikota as laukia naujo akcininko Slovakijos kis augo 9,6 proc. Beje, VPK jau patvirtino

Slovakijos kis augo 9,6 proc.

Beje, VPK jau patvirtino privalomo oficialiojo nekonkurencinio pasi lymo kain

Penktadien banko kapitalizacija buvo 965 mln. Lt. Met ma esnis.

banko kapitalizacija buvo 965 mln. Lt. Met ma esnis. pabaigos P/E tur t 4,72 Lt u
banko kapitalizacija buvo 965 mln. Lt. Met ma esnis. pabaigos P/E tur t 4,72 Lt u

pabaigos P/E tur t

4,72 Lt u

akcij

mln. Lt. Met ma esnis. pabaigos P/E tur t 4,72 Lt u akcij . sudaryti 12,

. sudaryti 12, o grup s dydis

dar

UKB1L.LH: Audituotais duomenimis kio bankas pernai u dirbo 47,383 mln. Lt grynojo pelno, arba 2,4 kartus daugiau nei 2005 m., grup s pelnas sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai

sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,
sudar 43,485 mln., t.y. 2,2 karto daugiau. Paskelbti dyd iai truput skiriasi nuo neaudituot rezultat ,

truput skiriasi nuo neaudituot rezultat , pagal kuriuos bankas tur jo gauti 42,5 mln. Lt, o grup 45,8 mln.

Lt grynojo pelno.

Planuojama, kad 2007 m. kio bankas u dirbs 61 mln. Lt grynojo pelno, arba 29 proc. daugiau nei pernai. Metiniame prane ime teigiama, kad turtas 2007 m. pabaigoje sieks 4,2 mlrd. Lt ir paaugs tokiu pa iu tempu kaip pernai, t.y. 39 proc. Tokiu atveju vidutinis banko turtas pelningumas suma t nuo buvusi 1,8 proc. iki 1,7 proc. Kita vertus, nuosavo kapitalo pelningum galima i laikyti tokio paties lygio arba didesn , jei b t padidintas ne itin auk tas dabartinis skolos svertas (D/E = 8). Kovo 22 d. aukiamame akcinink susirinkime si loma leisti 20 mln. Lt nominalios vert s akcij emisij ir akcij skai i padidinti 11 proc. 2006 m. viduryje banko atstovai kalb jo apie nauj 25-30 proc. statinio kapitalo dyd io emisij , kuri pavasar tur jo b ti skirta vienam finansiniam investuotojui. Paai k jo, jog, su juo nesusitarus, naujos akcijos bus si lomos visiems akcininkams. Galutin emisijos kain , j platinimo ir apmok jimo tvark nustatys banko valdyba. Tikslin emisija, pasak banko atstov , tur t b ti leid iama

Tikslin emisija, pasak banko atstov , tur t b ti leid iama v liau. kio bankas
v liau. kio bankas si lo akcininkams dividendais i mok ti 1,767 mln. Lt, arba
v
liau.
kio bankas si lo akcininkams dividendais i mok ti 1,767 mln. Lt, arba 4 proc. pra jusi met grup s pelno.
Tai sudarys simbolinius 1 ct akcijai, dividendinis pajamingumas 0,2 proc.
Penktadien banko kapitalizacija buvo 781 mln. Lt, taigi istorinis P/BV = 2,9, P/E = 18.
UTR1L.LH: urnalo Versus duomenimis, dar iemet Utenos trikota as gali atitekti naujiems savininkams.
Pasak mon s atstov , besidomin i bendrove yra nema ai. Kov , atpirkimo sandoriu perleidusi dal akcij ,
SBA vald 45 proc. statinio kapitalo. Galima sandorio suma vardijamos kelios de imtys milijon eur .
Penktadien mon s kapitalizacija buvo 137 mln. Lt.
Tuo tarpu pasigirdo naujien apie prie metus Utenos trikota o savo pagrindiniam akcininkui SBA parduotos
Utenos trikota o prekybos likim . Pastaroji mon parduodavo Utenos trikota o gaminius. Tuomet sandorio
suma siek 9 t kst. Lt. Utenos trikota o prekybos apyvarta 2005 m. buvo 21,3 mln. Lt (2004 m. pajamos
21,2 mln. Lt), patirta 0,9 mln. Lt nuostoli (2004 m. nuostolis 4,3 mln. Lt).
iuo metu
mon pervadinta Effigy . Apie planus pl sti ma menin s drabu i prekybos versl skelbian ios
bendrov s valdybai vadovauja SBA vadovas ir akcininkas A.Martinkevi ius, joje taip pat dirba Utenos
trikota o vadov R.Sajien bei J.Vaitkuvien .
Effigy naudos pranc z Market Value drabu i bei aksesuar prek s enkl ir parduotuvi koncepcij . Per
trejus metus tinklo Lietuvoje ir kitose Ryt rinkose pl tr ketina investuoti apie 50 mln. Lt. iemet ketinama
atidaryti 13 parduotuvi Lietuvoje ir 6 parduotuves Ukrainoje. Palyginimui, Lietuvoje Apranga turi 47
parduotuves, Baltika Group met pabaigoje vald 22 parduotuves.

MAKROEKONOMIKA

SLOVAKIJA

met pabaigoje vald 22 parduotuves. MAKROEKONOMIKA SLOVAKIJA Per paskutin j pra jusi met ketvirt Slovakijos ekonomikos

Per paskutin j pra jusi met ketvirt Slovakijos ekonomikos pl tra buvo tre ia grei iausia ES ir siek 9,6 proc. Did i j dalimi itin spart augim l m padid jusios eksporto ir tiesiogini investicij i u sienio apimtys, kuriantis tokioms mon ms kaip PSA Peugeot Citroen. Per pra jusius visus metus alies kio augimas siek 9,5 proc. alies augimo tempas yra l tesnis tik u Estijos ir Latvijos.

Per pra jusius visus metus alies kio augimas siek 9,5 proc. alies augimo tempas yra l
Per pra jusius visus metus alies kio augimas siek 9,5 proc. alies augimo tempas yra l
Per pra jusius visus metus alies kio augimas siek 9,5 proc. alies augimo tempas yra l
Per pra jusius visus metus alies kio augimas siek 9,5 proc. alies augimo tempas yra l
Per pra jusius visus metus alies kio augimas siek 9,5 proc. alies augimo tempas yra l
Per pra jusius visus metus alies kio augimas siek 9,5 proc. alies augimo tempas yra l
Per pra jusius visus metus alies kio augimas siek 9,5 proc. alies augimo tempas yra l
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

Serbijos AI K Banka u dirbo 60
Serbijos
AI K
Banka
u dirbo 60

proc. daugiau

SEKTORI

SEKTORI AP VALGA

AP VALGA

ALKOHOLIS IR TABAKAS

 

Kapitalizacija,

Paskutin

  Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis

Valiuta

Pokytis

mln.

kaina

5 dienos

metai

Adris grupa

4807,90

499,99

HRK

+6,38%

+49,72%

Baltika

276,69

46,00

EUR

+0,00%

+17,53%

Bulgartabac holding

 

35,46

BGN

+3,29%

+29,78%

Efes Breweries International

 

28,15

USD

-5,22%

-21,96%

Latvijas balzams

32,31

4,31

LVL

-2,27%

-3,56%

Philip Morris CR

30142,85

10981,00

CZK

+0,40%

-29,84%

Polmos Bialystok

1197,14

100,60

PLN

+0,50%

+29,68%

Saku

126,88

15,86

EUR

+4,89%

+69,09%

Slavutich

790,77

4,00

UAH

-

-48,05%

BANK

BANK SEKTORIUS

SEKTORIUS

 

Kapitalizacija,

Paskutin

  Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Bank BPH

27021,76

941,00

PLN

+3,41%

+18,90%

Bank PEKAO

40534,34

243,00

PLN

+4,92%

+29,82%

PKO Bank Polski

44820,00

44,82

PLN

-0,62%

+31,69%

Komercni Bank

136645,95

3595,00

CZK

+8,06%

+14,57%

OTP

2296000,00

8200,00

HUF

+0,49%

+11,91%

AIK Banka

 

8996,00

CSD

+22,36%

+175,36%

Komercijalna banka

 

95000,00

CSD

+2,03%

-

Bank of Georgia

729,93

30,00

USD

+9,89%

-

Zagreba ka banka

30188,52

10504,01

HRK

-1,83%

+107,69%

banka 30188,52 10504,01 HRK -1,83% +107,69% AIKB.SG: Pernai Serbijos AIK Banka gryn j peln padidino 60
banka 30188,52 10504,01 HRK -1,83% +107,69% AIKB.SG: Pernai Serbijos AIK Banka gryn j peln padidino 60

AIKB.SG: Pernai Serbijos AIK Banka gryn j peln padidino 60 proc. iki 3,86 mlrd. RSD (48 mln. EUR). Grynosios pal kan pajamos augo 46 proc. iki 2,87 mlrd. RSD, grynosios komisini pajamos - 19 proc. iki 832 mln. RSD. Beveik ketvirtis grynojo pelno gauta i paties banko parduot akcij (angl. treasury shares), sudarusi beveik 7 proc. statinio kapitalo. Ruden Graikijos Agricultural bank nusipirko penktadal AIK Banka paprast j ir privilegijuot akcij . Augant paskol portfeliui, paskol atid jim padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie

padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos
padaryta u 14,5 mlrd. RSD, t.y. tre daliu daugiau nei prie metus. Kaip ir kitose Serbijos

metus. Kaip ir kitose Serbijos finans institucijose, did ioji atid jim dalis buvo susigr inta per kit veiklos pajam eilut , kuri pernai buvo lygi 15,2 mlrd. RSD.

veiklos pajam eilut , kuri pernai buvo lygi 15,2 mlrd. RSD. AIK Banka turtas pernai padid
veiklos pajam eilut , kuri pernai buvo lygi 15,2 mlrd. RSD. AIK Banka turtas pernai padid
veiklos pajam eilut , kuri pernai buvo lygi 15,2 mlrd. RSD. AIK Banka turtas pernai padid

AIK Banka

turtas pernai padid jo 73 proc. iki 38,3 mlrd. RSD (479 mln. EUR). Vienuolikto pagal dyd

iki 38,3 mlrd. RSD (479 mln. EUR). Vienuolikto pagal dyd Serbijos banko u imama rinkos dalis
iki 38,3 mlrd. RSD (479 mln. EUR). Vienuolikto pagal dyd Serbijos banko u imama rinkos dalis
iki 38,3 mlrd. RSD (479 mln. EUR). Vienuolikto pagal dyd Serbijos banko u imama rinkos dalis

Serbijos banko u imama rinkos dalis - apie 3 proc. Per 2006 m. paskol i duota pusantro karto daugiau, o j suma laikotarpio pabaigoje buvo 24,1 mlrd. RSD. Ind liai kilo 71 proc. iki 13 mlrd. RSD. Nuosavas kapitalas per metus i augo 42 proc. iki 16,9 mlrd. RSD. Banko skolos ir nuosavo kapitalo santykis i liko steb tinai ma as tik 1,3, kai Serbijos vidurkis yra apie 5, CRE - prastas 15 lygis. Tuo tarpu pelningumo rodikliai teb ra sp dingi: vidutinis nuosavyb s pelningumas ROAE - 27 proc., vidutinis turto pelningumas ROAA - 13 proc.,

- 27 proc., vidutinis turto pelningumas ROAA - 13 proc., eliminavus vienkartin peln ie dyd iai
- 27 proc., vidutinis turto pelningumas ROAA - 13 proc., eliminavus vienkartin peln ie dyd iai
- 27 proc., vidutinis turto pelningumas ROAA - 13 proc., eliminavus vienkartin peln ie dyd iai

eliminavus vienkartin peln ie dyd iai atitinkamai siekia 20 proc. ir 9 proc. Penktadien banko kapitalizacija, su privilegijuotomis akcijomis, buvo 58,7 mlrd. RSD (734 mln. EUR).

20 proc. ir 9 proc. Penktadien banko kapitalizacija, su privilegijuotomis akcijomis, buvo 58,7 mlrd. RSD (734
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D. Ericsson Nikola Tesla 2006 m. paskutin ketvirt grynasis pelnas

Ericsson Nikola Tesla 2006 m. paskutin ketvirt grynasis pelnas suma jo 44 proc.

2006 m. paskutin ketvirt grynasis pelnas suma jo 44 proc. Zentiva u kariauja Europ CHEMIJA  
2006 m. paskutin ketvirt grynasis pelnas suma jo 44 proc. Zentiva u kariauja Europ CHEMIJA  
2006 m. paskutin ketvirt grynasis pelnas suma jo 44 proc. Zentiva u kariauja Europ CHEMIJA  
Zentiva u kariauja Europ
Zentiva
u kariauja Europ

CHEMIJA

   

Kapitalizacija,

Paskutin

    Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Amstel Vredestein

306,10

4,70

USD

+0,02%

-0,47%

Ciech

2412,20

86,15

PLN

+0,06%

+0,88%

Orgachim

85,69

170,35

BGN

+1,85%

-24,77%

Valmieras Stikla Skiedra

25,06

2,18

LVL

+13,57%

+119,99%

ELEKTRA IR PATARNAVIMAI

   

Kapitalizacija,

Paskutin

    Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

CEZ

521264,12

880,20

CZK

+2,71%

+13,53%

Emasz

58499,00

19180,00

HUF

+0,01%

+0,45%

Tallinna Vesi

315,20

15,76

EUR

+4,58%

+20,14%

UES

46992,81

1,15

USD

+0,44%

+70,61%

Transelectrica

3481,66

47,50

RON

+0,03%

-

ELEKTRONIKA

 
   

Kapitalizacija,

Paskutin

    Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Gorenje

363,80

29,82

EUR

-0,40%

+33,39%

Harju Elekter

63,00

3,75

EUR

+1,08%

-1,38%

Ericsson Nikola Tesla

3788,40

2870,00

HRK

-1,03%

+34,04%

SAF Tehnika

26,73

9,00

LVL

-6,25%

-11,62%

Kitron

778,33

4,5

NOK

+0,00%

+33,14%

Kitron 778,33 4,5 NOK +0,00% +33,14% ERNTRA.CZ: Did iausia Kroatijos ir Balkan regiono
Kitron 778,33 4,5 NOK +0,00% +33,14% ERNTRA.CZ: Did iausia Kroatijos ir Balkan regiono

ERNTRA.CZ: Did iausia Kroatijos ir Balkan regiono telekomunikacin s elektronikos gamintoja Ericsson Nikola Tesla paskelb 2006 m. rezultatus: pardavimai siek 1709 mln. HRK (232 mln. EUR), pelnas 233 mln. HRK (32 mln. EUR) , EBITDA buvo 272 mln. HRK (37 mln. EUR), kas yra atitinkamai 1 proc. ir 1 proc. ma iau, bei 1 proc. daugiau nei pernai tuo pa iu metu. 2006 m. paskutinio ketvir io rezultatai: pardavimai siek 437 mln. HRK, pelnas 70,5 mln. HRK, EBITDA buvo 47 mln. HRK, kas yra atitinkamai 27 proc., 44 proc. ir 59 proc. ma iau nei pernai tuo pa iu metu. 2006 m. paskutin ketvirt grynasis pelningumas suma jo 5 poc. punktais iki 16 proc., o EBITDA mar a suma jo 8

jo 5 poc. punktais iki 16 proc., o EBITDA mar a suma jo 8 poc. punktais
jo 5 poc. punktais iki 16 proc., o EBITDA mar a suma jo 8 poc. punktais
jo 5 poc. punktais iki 16 proc., o EBITDA mar a suma jo 8 poc. punktais
jo 5 poc. punktais iki 16 proc., o EBITDA mar a suma jo 8 poc. punktais

poc. punktais iki 11 proc. Mar suma jim l m projektus ir i laidos darbuotoj kvalifikacijai kelti.

l m projektus ir i laidos darbuotoj kvalifikacijai kelti. stipri konkurencija rinkoje, mon s investicijos strateginius
l m projektus ir i laidos darbuotoj kvalifikacijai kelti. stipri konkurencija rinkoje, mon s investicijos strateginius
l m projektus ir i laidos darbuotoj kvalifikacijai kelti. stipri konkurencija rinkoje, mon s investicijos strateginius
l m projektus ir i laidos darbuotoj kvalifikacijai kelti. stipri konkurencija rinkoje, mon s investicijos strateginius
l m projektus ir i laidos darbuotoj kvalifikacijai kelti. stipri konkurencija rinkoje, mon s investicijos strateginius

stipri konkurencija rinkoje, mon s investicijos strateginius

FARMACIJA

 
   

Kapitalizacija,

Paskutin

    Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Egis

181803,10

23350,00

HUF

-3,31%

-19,55%

Gedeon Richter

669146,94

35910,00

HUF

-4,11%

-8,83%

Grindeks

76,20

7,95

LVL

-0,50%

+27,99%

Krka

3005,92

848,41

EUR

+2,04%

+70,79%

Pliva

14126,44

801,00

HRK

-0,50%

+81,61%

Polska Grupa Farmac.

762,62

71,50

PLN

-11,73%

+11,61%

Zentiva

571236,57

1370,00

RON

+12,57%

+13,65%

Zentiva 571236,57 1370,00 RON +12,57% +13,65% ZEN.CP: Nyderlanduose registruota, bet savo veikl

ZEN.CP: Nyderlanduose registruota, bet savo veikl daugiausia vykdanti ekijoje, Slovakijoje ir Rumunijoje, farmacijos kompanija Zentiva prane sigijusi 75 proc. Turkijos holdingo Eczac ba farmacijos padalinio. Pirkinys kainavo 460 mln. EUR, tam buvo paimta 5 met paskola. Likusius 25 proc. Zentiva gal s i pirkti per

padalinio. Pirkinys kainavo 460 mln. EUR, tam buvo paimta 5 met paskola. Likusius 25 proc. Zentiva
padalinio. Pirkinys kainavo 460 mln. EUR, tam buvo paimta 5 met paskola. Likusius 25 proc. Zentiva
padalinio. Pirkinys kainavo 460 mln. EUR, tam buvo paimta 5 met paskola. Likusius 25 proc. Zentiva
padalinio. Pirkinys kainavo 460 mln. EUR, tam buvo paimta 5 met paskola. Likusius 25 proc. Zentiva
padalinio. Pirkinys kainavo 460 mln. EUR, tam buvo paimta 5 met paskola. Likusius 25 proc. Zentiva
padalinio. Pirkinys kainavo 460 mln. EUR, tam buvo paimta 5 met paskola. Likusius 25 proc. Zentiva
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

Egis neteks 4,2 mlrd. HUF d l valstyb s suvar ym
Egis
neteks 4,2
mlrd. HUF d l
valstyb s
suvar ym
9 D. Egis neteks 4,2 mlrd. HUF d l valstyb s suvar ym Synergon Holding planuoja

Synergon Holding planuoja listinguoti Bulgarijos bir oje jo valdom Grand Hotel Plovdiv

listinguoti Bulgarijos bir oje jo valdom Grand Hotel Plovdiv Eurohold Bulgaria rinkoje esantis laisv akcij skai
listinguoti Bulgarijos bir oje jo valdom Grand Hotel Plovdiv Eurohold Bulgaria rinkoje esantis laisv akcij skai
Eurohold Bulgaria rinkoje esantis laisv akcij skai ius padid jo iki 25 proc.
Eurohold
Bulgaria rinkoje
esantis laisv
akcij skai ius
padid jo iki 25
proc.

ateinan ius dvejus metus, viso projekto vert 613 mln. EUR. sigyjimo rodikliai: EV/EBITDA = 13,7, EV/SALES

=

3,1. Zentivos kapitalizacija dabar siekia 1,7 mlrd. EUR. mon engia spar iai augan i Turkijos

siekia 1,7 mlrd. EUR. mon engia spar iai augan i Turkijos . Prie savait i savo
siekia 1,7 mlrd. EUR. mon engia spar iai augan i Turkijos . Prie savait i savo
siekia 1,7 mlrd. EUR. mon engia spar iai augan i Turkijos . Prie savait i savo
siekia 1,7 mlrd. EUR. mon engia spar iai augan i Turkijos . Prie savait i savo
siekia 1,7 mlrd. EUR. mon engia spar iai augan i Turkijos . Prie savait i savo
. Prie savait i savo pagrindinio akcininko, did iausios Europoje farmacinink s Sanofi-Aventis , Zentivos
.
Prie savait i savo pagrindinio akcininko, did iausios Europoje farmacinink s Sanofi-Aventis , Zentivos
dukterin mon Vengrijoje sigijo 23 produktus, siekdama ten pl sti savo veikl . Lig iol Vengrijos farmacijos
rinka augdavo po 10 proc. Kasmet, ta iau 2007 metams prognozuojamas l tesnis augimas d l valstyb s
taikom suvar ym .
generini vaist
rink
Zentiva taip pat paskelb savo 2006 met preliminarius konsoliduotus rezultatus. mon s pardavimai ir
grynasis pelnas i augo beveik penktadaliu iki, atitinkamai, 14 ir 2.2 mlrd. CZK (495 ir 78 mln. EUR), o EBITDA
tre daliu iki 4.2 mlrd. CZK (148 mln. EUR). Paskelbus naujienas akcijos kaina per dvi dienas oktel jo 6 proc.
Ambicingi kompanijos tikslai tur t ir toliau teigiamai veikti akcijos kurs .

EGI S.HB, RI CHT.HB: Vengrijos generini vaist gamintojo Egis viename i fabrik Budape te vyko sprogimas. Kompanijos atstov prane , jog 2-3 proc. suma jo kompanijos paj gumai, ta iau produkcijos gamyba nenutruks ir tiekimo problem nelaukiama. Taip pat nebuvo i mesta or joki pavojing med iag . Kur kas didesni nuostoliai Egio laukia, kai nuo baland io 1 d. sigalios valstyb s suvar ymo politika:

nuo baland io 1 d. sigalios valstyb s suvar ymo politika: ma inamos subsidijos kompensuojamiems vaistams,

ma inamos subsidijos kompensuojamiems vaistams, per i rimi j s ra ai. Tai paveiks abi did i sias Vengrijos farmacininkes Egis ir Richter Gedeon . Egis apytiksliai vertino d l to neteksi s apie 4,2 mlrd. HUF (16,8 mln. EUR), Richter Gedeon kol kas toki duomen nepatiek . Turint omeny, kad paskutinis 2006 m. ketvirtis Egiui buvo ir taip sunkus, mon u dirbo 80 proc. ma esn grynaj peln lyginant su prie tai buvusi met atitinkamu ketvir iu d l valiutos svyravim ir kritusi pardavim Rusijoje, valstyb s kontrol bus dar vienas i orinis sm gis. Vis d l to kompanija nusiteikusi optimisti kai ir iais metais ada ekspansij tiek Rusijoje ir NVS, tiek Vakar Europos alyse.

INVESTICIJ

BENDROV S
BENDROV S
 

Kapitalizacija,

Paskutin

  Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Sistema

1515,80

203,00

HRK

-0,98%

+54,82%

Industrial Holding Bulgaria

13992,50

29,00

USD

+5,46%

+15,20%

Synergon Holding

183,15

8,72

BGN

-1,91%

+121,83%

SIF Banat Crisana Arad

148,43

10,51

BGN

-0,47%

+306,58%

SIF Moldova Bacau

- 2,80

RON

-4,44%

+22,71%

SIF Transilvania Brasov

- 2,74

RON

-1,44%

+19,98%

SIF Muntenia Bucuresti

- 3,01

 

RON

+0,67%

+38,46%

SIF Oltenia Craiova

- 1,75

RON

-4,37%

+10,06%

PETHL.BU: Synergon Holding vienas didesni ir likvid iausias Bulgarijos holdingas paskelb , kad planuoja

listinguoti

holdingas valdo 79,9 proc. vie bu io akcij . Prie vie j platinim mon s pavadinimas tur t b ti pakeistas.Taip pat planuojama listinguoti ir dar vien Synergon Holding valdom mon i turizmo sektoriaus - Energy Delta (holdingui priklauso 100 proc. akcij ). iuos planus ketinama gyvendinti iki met pabaigos. Synergon Holding planai, listinguoti naujas kompanijas, tur t teigiamai takoti bendrov s veikl , suteikti daugiau skaidrumo ir ai kumo investuotojams. iuo metu yra listinguojamos tik trys holdingo

iuo metu yra listinguojamos tik trys holdingo Bulgarijos bir oje penki vaig du i vie bu
iuo metu yra listinguojamos tik trys holdingo Bulgarijos bir oje penki vaig du i vie bu
iuo metu yra listinguojamos tik trys holdingo Bulgarijos bir oje penki vaig du i vie bu
iuo metu yra listinguojamos tik trys holdingo Bulgarijos bir oje penki vaig du i vie bu
iuo metu yra listinguojamos tik trys holdingo Bulgarijos bir oje penki vaig du i vie bu
iuo metu yra listinguojamos tik trys holdingo Bulgarijos bir oje penki vaig du i vie bu
iuo metu yra listinguojamos tik trys holdingo Bulgarijos bir oje penki vaig du i vie bu

Bulgarijos bir oje penki vaig du i vie bu i kompleks Grand Hotel Plovdiv . iuo metu

vaig du i vie bu i kompleks Grand Hotel Plovdiv . iuo metu valdomos mon s:
vaig du i vie bu i kompleks Grand Hotel Plovdiv . iuo metu valdomos mon s:
vaig du i vie bu i kompleks Grand Hotel Plovdiv . iuo metu valdomos mon s:
vaig du i vie bu i kompleks Grand Hotel Plovdiv . iuo metu valdomos mon s:

valdomos mon s: pagrindinis holdingo aktyvas, degal ir statybini med iag pardavimo mon Toplivo , chemijos kompanija Petar Karaminchev ir lemp gamintoja Svetlina .

EUBG.BU: Bulgarijos investicin bendrov Eurohold Bulgaria padidino rinkoje esant laisv akcij skai i (ang. "free float ) nuo 15 proc. iki 25 proc. ir aukciono metu buvo i platinta apie 5,5 mln. akcij u ma daug 16,6 mln. BGN (8,5 mln. EUR). Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5

Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi
Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi
Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi
Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi
Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi
Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi
Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi
Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi
Kompanija pasi l 7,5 mln. akcij u minimali kain 3 BGN (1,5 EUR) ir tik josi

EUR) ir tik josi padvigubinti laisv akcij skai i iki 30 proc. Aukciono metu pritrauktos l os bus panaudotos padidinti holdingo kapital iki 62,5 mln. BGN. Eurohold Bulgaria dar planuoja i leisti nauj 12,5 mln. akcij

panaudotos padidinti holdingo kapital iki 62,5 mln. BGN. Eurohold Bulgaria dar planuoja i leisti nauj 12,5
panaudotos padidinti holdingo kapital iki 62,5 mln. BGN. Eurohold Bulgaria dar planuoja i leisti nauj 12,5
panaudotos padidinti holdingo kapital iki 62,5 mln. BGN. Eurohold Bulgaria dar planuoja i leisti nauj 12,5
panaudotos padidinti holdingo kapital iki 62,5 mln. BGN. Eurohold Bulgaria dar planuoja i leisti nauj 12,5
u
u
panaudotos padidinti holdingo kapital iki 62,5 mln. BGN. Eurohold Bulgaria dar planuoja i leisti nauj 12,5

3,35 BGN ir taip pritraukti dar 45 mln. BGN. Gautomis l omis bus didinamas sveikatos draudimo ir finans moni kapitalas, pl tojamas draudimo ir automobili verslas, bei sigyjamas naujas turtas. Holdingas i investicin program yra numat s ateinantiems dviems metams.

automobili verslas, bei sigyjamas naujas turtas. Holdingas i investicin program yra numat s ateinantiems dviems metams.
automobili verslas, bei sigyjamas naujas turtas. Holdingas i investicin program yra numat s ateinantiems dviems metams.
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

KGHM dividend pajamingumas sieks 8-16 proc.
KGHM
dividend
pajamingumas
sieks 8-16 proc.
IN INERIJA

IN INERIJA

 

Kapitalizacija,

Paskutin

  Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Norma

-

5,15

EUR

-2,65%

-9,94%

AvtoVAZ

2393,16

88,00

USD

-

-

Irkut Corp.

4480,80

0,94

USD

-5,05%

-9,62%

Severstal-Avto

1002,40

29,25

USD

-2,50%

+24,19%

KamAZ

1650,07

2,10

USD

-4,55%

+12,30%

I
I

KASENOS IR METALURGIJA

 

Kapitalizacija,

Paskutin

  Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Azovstal

7237,18

2,28

UAH

-2,98%

-22,71%

Grupa Kety

1642,23

178,00

PLN

-0,61%

+54,18%

KGHM Polska Miedz

18520,00

92,60

PLN

+6,68%

+47,57%

Kryvorizhstal

25665,89

6,65

UAH

-7,64%

-

Mariupol Ilych

10591,41

3,16

UAH

+0,00%

-11,61%

Mechel

4370,85

10,50

USD

+2,44%

+17,27%

NLMK

16121,78

2,69

USD

+5,49%

-

Norilsk Nickel

1021845,20

170,50

USD

+1,19%

+101,04%

Severstal

12596,26

12,50

USD

-1,58%

-3,78%

KGH.PW: Did iausias Europos vario gamintojas Lenkijos KGHM niekaip neapsisprend ia, kiek procent grynojo pelno bus i mok ta dividendais. Pasi lymai svyruoja tarp 50 80 proc. Tokiu atveju metinis dividendinis pajamingumas siekt 10 16 proc. mon s prie i ros komisijos pirmininkas A.Laganovskis su Valstyb s i do pritarimu si lo skirti kuo daugiau. I mokos problem nesukelt , nes KGHM turimi grynieji pinigai sudaro du tre dalius pelno. Tuo tarpu mon s Valdyba nor t i mok ti pus pelno. Turint omeny, kad mon s vidutinio turto gr a ROAA gan auk ta ir siekia 30 proc. bei kad 2007-2011 metams KGHM numa ius sigyti u sienio kasykl , modernizuoti turim technik , didinti telekomunikacij moni vert , b t logi kiau daugiau nei 20 proc. pelno skirti investicijoms. Akcij rinka i naujien nesureagavo, mat A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij .

A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    
A.Laganovskis jau anks iau buvo i sak s toki savo pozicij . MAISTO SEKTORIUS    

MAISTO SEKTORIUS

   

Kapitalizacija,

Paskutin

    Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Kalev

30,49

1,29

EUR

+1,58%

+10,91%

Lebedyansky

1622,67

79,50

USD

-

+10,77%

PKM Duda

664,68

13,79

PLN

+0,73%

+6,08%

Podravka

2756,55

510,00

HRK

+0,59%

+54,19%

NAFTA IR DUJOS

 
   

Kapitalizacija,

Paskutin

    Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Gazprom

241469,84

10,20

USD

+2,82%

+21,73%

Kazmunaigas E&P

 

15000,00

KZT

-0,01%

-

Latvijas Gaze

434,91

10,90

LVL

-1,80%

+17,50%

Lukoil

68045,04

80,00

USD

+2,56%

+3,62%

MOL

2279530,50

20850,00

HUF

+2,71%

-1,79%

PKN Orlen

19636,12

45,91

PLN

+7,27%

-9,00%

2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

E&P KazMunaiGas sigijo
E&P
KazMunaiGas
sigijo

Kazgermunai

KOVO 5 KOVO 9 D. E&P KazMunaiGas sigijo Kazgermunai Petrom I V ketvirt pelno gavo daugiau
KOVO 5 KOVO 9 D. E&P KazMunaiGas sigijo Kazgermunai Petrom I V ketvirt pelno gavo daugiau

Petrom I V ketvirt pelno gavo daugiau d l perdirbimo gamykl nuostolio kritimo

pelno gavo daugiau d l perdirbimo gamykl nuostolio kritimo Artman veiklos prognoz s KMG.LI: Londono akcij
pelno gavo daugiau d l perdirbimo gamykl nuostolio kritimo Artman veiklos prognoz s KMG.LI: Londono akcij
Artman veiklos prognoz s
Artman
veiklos
prognoz s

KMG.LI: Londono akcij bir oje 2006 m. spal prad jusi kotiruotis Exploration and Production KazMunaiGas kaip ir planuota i motinin s KazMunaiGaz sigijo 50 proc. kitos Kazachstano gavybos kompanijos Kazgermunai . Sandoris vertintas 1,07 mlrd. USD, tai yra tik ne ymiai brangiau nei pati motinin kompanija pirko 2005 m. gegu (1 mlrd. USD). Kazgermunai turi 310 mln. bareli (2P) rezervus, per metus i gauna 3 mln. ton naftos, kas reik t , jog u pirkin , atsi velgus 400 mln. USD grynuosius pinigus s skaitoje, buvo sumok ta 5,7 USD/ b u rezervus ir 79 USD/ b u gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b

gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,
gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,
gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,
gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,
gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,
gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,
gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,
gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,
gavyb . Pati E&P KazMunaiGas iki iol kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti,

to, labai svarbu pamin ti, kad sigytos

kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti, kad sigytos rezervus ir 100 USD/b u
kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti, kad sigytos rezervus ir 100 USD/b u
kainavo 4,5 USD/ b to, labai svarbu pamin ti, kad sigytos rezervus ir 100 USD/b u

rezervus ir 100 USD/b u gavyb , tod l naujasis sigijimas iek tiek pablogins rodiklius pagal rezervus, bet pagerins pagal gavyb . Ta iau jeigu imsime patvirtintus rezervus (1P), tuomet u Kazgermunai sumok ta

u

9,8 USD/ b, kai tuo tarpu E&P KazMunaiGas kainuoja 11,6 USD/ b. Be

kai tuo tarpu E&P KazMunaiGas kainuoja 11,6 USD/ b. Be l vis kompanijos veiklos ka t

l vis

tuo tarpu E&P KazMunaiGas kainuoja 11,6 USD/ b. Be l vis kompanijos veiklos ka t ir
tuo tarpu E&P KazMunaiGas kainuoja 11,6 USD/ b. Be l vis kompanijos veiklos ka t ir

kompanijos veiklos ka t ir gavybos santykis siekia 2 USD/ b 2005 m., o E&P KazMunaiGas net 9 USD/b.

Taip pat Kazgermunai turi lengvat

D

10 proc. dal , ta iau gavyba padid s 16 proc., o grynasis pelnas net 35 proc. Taigi sigijim reikt vertinti pozityviai.

nemok ti vir pelnio mokes io, kuris paprastai siekia nuo 0 iki 50 proc.

i moment
i
moment

paskai iuota, kad nors lyginant su esamais rezervais naujasis sigijimas sudaro ne ymi

su esamais rezervais naujasis sigijimas sudaro ne ymi SNP.RO: Rumunijos did iausia naftos perdirbimo ir gavybos
su esamais rezervais naujasis sigijimas sudaro ne ymi SNP.RO: Rumunijos did iausia naftos perdirbimo ir gavybos
su esamais rezervais naujasis sigijimas sudaro ne ymi SNP.RO: Rumunijos did iausia naftos perdirbimo ir gavybos
su esamais rezervais naujasis sigijimas sudaro ne ymi SNP.RO: Rumunijos did iausia naftos perdirbimo ir gavybos
su esamais rezervais naujasis sigijimas sudaro ne ymi SNP.RO: Rumunijos did iausia naftos perdirbimo ir gavybos

SNP.RO: Rumunijos did iausia naftos perdirbimo ir gavybos kompanija Petrom paskelb 2006 m. IV

perdirbimo ir gavybos kompanija Petrom paskelb 2006 m. IV ketvir io rezultatus: pajamos siekia 3,4 mlrd.

ketvir io rezultatus: pajamos siekia 3,4 mlrd. RON, EBITDA 0,6 mlrd. RON, o grynasis pelnas 0,3 mlrd.

RON, kas atitinkamai yra 73 proc., 146 proc. bei 26 kartai daugiau nei 2005 m. tuo pa iu metu. Rezultatai yra

26 kartai daugiau nei 2005 m. tuo pa iu metu. Rezultatai yra naftos geresni d l
26 kartai daugiau nei 2005 m. tuo pa iu metu. Rezultatai yra naftos geresni d l

naftos

geresni d l ma esnio nuostolio i naftos perdirbimo veiklos, kuri yra i esm s pertvarkoma. I

perdirbimo tikimasi u dirbti po keleto met , kada perdirbimo mon s geb s gaminti didesn s prid tin s vert s naftos produktus ir atitiks auk iausius ES kokyb s standartus. Visgi po truput naftos perdirbimo veikla ger ja: per ketvirt perdirbta 1,69 mln. ton , kas yra 13 proc. daugiau nei 2005 m. IV ketvirt ir kas rei kia 84

13 proc. daugiau nei 2005 m. IV ketvirt ir kas rei kia 84 proc. paj gum
13 proc. daugiau nei 2005 m. IV ketvirt ir kas rei kia 84 proc. paj gum
13 proc. daugiau nei 2005 m. IV ketvirt ir kas rei kia 84 proc. paj gum
13 proc. daugiau nei 2005 m. IV ketvirt ir kas rei kia 84 proc. paj gum
13 proc. daugiau nei 2005 m. IV ketvirt ir kas rei kia 84 proc. paj gum
13 proc. daugiau nei 2005 m. IV ketvirt ir kas rei kia 84 proc. paj gum

proc. paj gum i naudojim . Investicijos naftos perdirbim 2006 m. siek 1,3 mlrd. RON, kas yra 2,2 karto daugiau nei 2005 m. Nuostolis i naftos perdirbimo veiklos b t ma esnis, jei ne stiprus naftos perdirbimo mar kritimas. Aktyvius poky ius pasikeitus savininkams liudija degalini skai iaus ir kokyb s kitimas: per metus tinklas i augo 3 kartus iki 480 ir buvo padidintas naujos koncepcijos Petrom V degalini kiekis. Li to dal kaip ir pernai pelne sudar naftos gavyba: 862 mln. EBITDA per paskutin ketvirt . Tiesa, gavybos apimtys per metus suma jo 5,1 proc., tod l pelnai iek tiek krito.

per metus suma jo 5,1 proc., tod l pelnai iek tiek krito. POPIERIUS IR BALDAI  
per metus suma jo 5,1 proc., tod l pelnai iek tiek krito. POPIERIUS IR BALDAI  
per metus suma jo 5,1 proc., tod l pelnai iek tiek krito. POPIERIUS IR BALDAI  
per metus suma jo 5,1 proc., tod l pelnai iek tiek krito. POPIERIUS IR BALDAI  
per metus suma jo 5,1 proc., tod l pelnai iek tiek krito. POPIERIUS IR BALDAI  

POPIERIUS IR BALDAI

   

Kapitalizacija,

Paskutin

    Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.  

Valiuta

Pokytis, proc.

 

mln.

kaina

5 dienos

metai

Viisnurk

13,72

3,05

EUR

+ 0,00%

+24,84%

PREKYBA

   

Kapitalizacija,

Paskutin

    Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.  

Valiuta

Pokytis, proc.

 

mln.

kaina

5 dienos

metai

Baltika

138,04

22,95

EUR

+4,41%

+58,73%

Tallina Kaubamaja

320,94

7,88

EEK

+0,09%

+1,36%

Artman

276,32

65,00

PLN

+0,27%

+2,10%

LPP

1355,35

1001,00

PLN

+0,05%

+0,41%

X-5 Group

6212,98

28,70

USD

+5,32%

+65,57%

Sedmoj kontinent

1890,00

25,20

USD

-3,08%

+1,51%

ART.PW: Lenkijos drabu i ma menininkas Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet

Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69
Artman , turintis House prek s enkl , paskelb iemet planuojantis gauti 270 mln. PLN (69

planuojantis gauti 270 mln. PLN (69 mln. EUR) pajam ir u dirbti 11 mln. PLN (2,8 mln. EUR) grynojo pelno, atitinkamai 31,45 proc. ir 66,7 proc. daugiau nei pernai. Pagrindin s prognoz s prielaidos, jog prekybos plotas met pabaigoje sudarys 12.000 m 2 (palyginimui, Aprangos prekybos plotas yra 41.000 m 2 ), o valiutos kursas i liks stabilus (EUR/PLN = 3,95, USD/PLN =

3,05).

Pernai mon s pajamos buvo 205,4 mln. PLN (+45 proc. metinis augimas), EBITDA 15,3 mln. PLN (+57 proc.), grynasis pelnas 6,6 mln. PLN (+ 106 proc.). Taigi iemet laukiamas grynojo pelningumo augimas nuo 3,2 proc. iki 4 proc., tiesa, jis vis dar gerokai nusileist Baltijos ali ma menininkams. Penktadien mon s kapitalizacija sudar 289 mln. PLN, prognozuojamas P/S = 1,1, P/E = 26.

Baltijos ali ma menininkams. Penktadien mon s kapitalizacija sudar 289 mln. PLN, prognozuojamas P/S = 1,1,
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

Tallinna Kaubamaja kurs kosmetini priemoni parduotuvi tinkl Cersanit 2006 m. apyvarta pakilo
Tallinna
Kaubamaja
kurs
kosmetini
priemoni
parduotuvi
tinkl
Cersanit
2006 m.
apyvarta pakilo

16,3 proc.

tinkl Cersanit 2006 m. apyvarta pakilo 16,3 proc. Nuviliantys 2006 m. rezultatai Opoczno TKM1T.ET: Estikos ma

Nuviliantys

2006Cersanit 2006 m. apyvarta pakilo 16,3 proc. Nuviliantys m. rezultatai Opoczno TKM1T.ET: Estikos ma menin s

m. rezultatai

Opoczno

TKM1T.ET: Estikos ma menin s prekybos mon Talinna Kaubamaja , operuojanti kelet universalini parduotuvi ir Selver supermarketus, paskelb ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl .

ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl . B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik ,
ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl . B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik ,
ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl . B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik ,
ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl . B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik ,
ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl . B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik ,
ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl . B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik ,
ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl . B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik ,
ketinanti suformuoti kosmetini priemoni parduotuvi tinkl . B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik ,

B simos parduotuv s si lys dekoratyvin kosmetik , kvepalus, plauk prie i ros priemones moterims ir

kosmetik , kvepalus, plauk prie i ros priemones moterims ir vyrams, tuo pa iu bus teikiamos

vyrams, tuo pa iu bus teikiamos gro io salon paslaugos. Dvi tokio pob d io parduotuv s jau veikia Taline ir

Tartu. Detalesn informacija bus pateikiama iki met vidurio.

RY IAI IR IT

RY IAI IR IT

 

Kapitalizacija,

Paskutin

  Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Agora

2309,08

42,00

PLN

+5,00%

-19,76%

Prokom Software

1970,78

143,80

PLN

-4,01%

-1,60%

Computerland

798,10

100,00

PLN

-6,98%

+12,08%

STATYBOS IR NEKILNOJAMAS TURTAS

 

Kapitalizacija,

Paskutin

  Kapitalizacija, Paskutin V a l i u t a Pokytis, proc.

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

metai

Budimex

2514,71

98,50

PLN

-2,09%

+142,65%

Cersanit

 

38,70

PLN

+0,52%

+141,25%

Echo Investment

4620,00

110,00

PLN

+8,27%

+111,59%

Globe Trade Centre

10839,22

49,41

PLN

+5,13%

+85,71%

Merko Ehitus

368,16

20,80

EUR

-2,16%

+23,28%

Orco

994,00

117,48

EUR

+1,28%

+40,51%

Orco 994,00 117,48 EUR +1,28% +40,51% CST.PL: Lyderiaujanti Lenkijos keramikini plyteli gamintoja
Orco 994,00 117,48 EUR +1,28% +40,51% CST.PL: Lyderiaujanti Lenkijos keramikini plyteli gamintoja

CST.PL: Lyderiaujanti Lenkijos keramikini plyteli gamintoja Cersanit paskelb 2006 finansini met rezultatus. Paskutin j 2006 finansini met ketvirt kompanijos grynasis pelnas siek 22,1 mln. PLN (5,7 mln. EUR) 42 proc. ma iau nei 2005 paskutin j ketvirt , o pagal prognozes bendrov s pelnas 40 proc. ma esnis nei tik tasi. To pa io laikotarpio apyvarta buvo 180,4 mln. PLN (46,3 mln. EUR) pakilo 0,6 proc. palyginus su 2005 paskutiniuoju ketvir iu, ta iau nepateisino buvusi j l kes i 5 proc. EBIT siek 31,6 mln. PLN (8,1 mln. EUR) 29 proc. ma esnis nei 2005 paskutin ketvirt . EBIT mar a krito iki 17,5 proc. (2005 t pat laikotarp buvo 24,9 proc.), tai emiausias mar os procentas nuo 2003 m. Rezultat nuosm k takojo kompanijos ekspansija Ukrain , dukterin s kompanijos Rumunijoje Romanceram restrukt rizacija bei Opoczno akcij sigijimas, ta iau tai tur t b ti tik trumpalaikis poveikis. Per 2006 finansinius metus pardavimai siek 760,3 mln. PLN (195,2 mln. EUR) ir pakilo 16,3 proc. palyginus su 2005. Grynasis pelnas i augo 2,8 mln. PLN (0,7 mln. EUR) iki 147,4 mln. PLN (37,8 mln. EUR). EBITDA pakilo 7 proc. iki 214,8 mln. PLN (55,1 mln. EUR), o EBIT siek 172,2 mln. PLN (44,2 mln. EUR) 4 proc. daugiau nei 2005 finansiniais metais. 2007 metams prognozuojamas pardavim lygis tur t pakilti iki 1426 mln. PLN (366 mln. EUR) 88 proc. daugiau nei 2006, grynasis pelnas iki 201,4 mln. PLN (51,7 mln. EUR) 37 proc. daugiau nei per 2006 m. 2006 finansini met paskutiniojo ketvir io rezultatai nuviliantys, ta iau geri metiniai rezultatai ir auk ti 2007 m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas.

m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,
m. siekiai skatina apsvarstyti ios kompanijos perspektyvas. OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno ,

OPO.PL: Lenkijos keramikini plyteli kompanija Opoczno , kurios 48 proc. akcij sigijo kita lyderiaujanti tokio pat profilio Lenkijos bendrov Cersanit , paskelb 2006 finansini met rezultatus. Paskutin j 2006 ketvirt kompanijos grynasis nuostolis siek 5,6 mln. PLN (1,4 mln. EUR), kai 2005 t pat period jis buvo 0,4 mln. PLN (0,1 mln. EUR). Eliminavus vienkartines s naudas - darbo pertvarkymo kainius bei kitus konsoliduotus atsarg , i tekli pakeitimus - grynasis nuostolis siekia 4,3 mln. PLN (1,1 mln. EUR), kai 2005 paskutin j ketvirt grynasis pelnas buvo 1,1 mln. PLN (0,3 mln. EUR). To pa io laikotarpio pardavimai siekia 94,3 mln. PLN (24,2 mln. EUR) 1,8 proc. ma iau nei 2005 paskutin j ketvirt , kai buvo prognozuota 97 mln. PLN (24,9 mln. EUR). EBIT buvo neigiamas -0,9 mln. PLN (-0,2 mln. EUR), kai 2005 t pat period siek 3,1 mln. PLN (0,8 mln. EUR). Per 2006 finansinius metus kompanijos apyvarta siek 428,3 mln.PLN (109,9 mln. EUR) 6,4 proc. daugiau nei 2005, grynasis nuostolis buvo 3,2 mln. PLN (0,8 mln. EUR), kai 2005 kompanija gavo 29,7 mln. PLN (7,6 mln. EUR) grynojo pelno. Eliminavus vienkartines s naudas grynasis metinis pelnas siekia 0,4 mln. PLN (0,1 mln. EUR) Prognozuojama, kad 2007 metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc. daugiau nei 2006.

metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
metais grynasis pelnas, eliminavus pakeitimus, tur t siekti 42,5 mln. PLN (10,9 mln. EUR) 9,4 proc.
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5

KOVO 9 D.

2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D. ORCO.CP: : ekijoje bei kitose Ryt ir Centrin s
2007 M. KOVO 5 KOVO 9 D. ORCO.CP: : ekijoje bei kitose Ryt ir Centrin s

ORCO.CP: : ekijoje bei kitose Ryt ir Centrin s Europos alyse veikianti, lyderiaujanti nekilnojamo turto grup Orco sigijo 11,5 mln. USD vert s ofis pastat Budape te, kurio bendras plotas siekia 6 000 kv. m. Kompleksas yra pastatytas alia automobili stov jimo gara o, kuris priklauso bendrovei, bei kurtas sostin s prekybiniame rajone. Kompanija planuoja nugriauti abu pastatus ir pastatyti nauj , modern biur kompleks . Budape to nekilnojamojo turto rinka n ra tokia populiari kaip Var uvos ar Prahos, kur paklausa nuomos objektams jau 2006 antr j pusmet labai i augo. Ta iau tikimasi, kad ateityje paklausa iems objektams i augs ir Budape te, tuo labiau, kad Orco pasirinkta pastato vieta yra patogi ir patraukli nuomininkams. Be to, kompanija i leido naujas 7 met laikotarpio obligacijas, kuri bendra vert siekia apie 175 mln. EUR., o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR.

o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin
o pradin obligacijos kaina gali siekti apie 146,39 EUR. TELEKOMUNIKACIJOS     Kapitalizacija, Paskutin

TELEKOMUNIKACIJOS

   

Kapitalizacija,

Paskutin

Paskutin

Valiuta

Pokytis, proc.

mln.

kaina

5 dienos

<