You are on page 1of 1

evohome

TECHNISCHE TIP 1120.01


Onderwerp: Combinatie van zoneklep en OT-bridge.

OpenTherm aansturing ketel Zoneklep, aansturing met relaisbox BDR of R660

Betreft: Evohome configuratie, bestaande uit minimaal: - Relaisbox BDR91 of R6660, toegekend als zoneklep - OpenTherm bridge R8810, tbv ketelsturing Beschrijving: In de evotouch worden alle warmtevragen vanuit de zones verzameld waarbij de maximale waarde wordt gebruikt voor de ketelsturing. De ketelsturing kan aan/uit sturing of OpenTherm uitgevoerd worden; bij aan/uit sturing wordt de ketel aan- of uitgeschakeld, via OpenTherm wordt de gewenste aanvoerwatertemperatuur naar de ketel gestuurd. Een zoneklep binnen een evohome configuratie kan uitsluitend open/dicht aangestuurd worden. Wanneer er warmtevraag is in deze zone zal het regelgedrag hetzelfde zijn als een aan/uit thermostaat. Het combineren van n of meerdere zonekleppen en een OpenTherm ketelsturing kan tot gevolg hebben dat de zonekleppen dicht staan terwijl de ketel op een constante aanvoerwatertemperatuur regelt. Uit bovenstaande beschrijving volgt dat bij het toepassen van n of meer zonekleppen voor de regeling van n of meer zones het aanbevolen is om ook voor de ketelsturing een aan/uit sturing toe te passen.
Environmental & Combustion Controls Honeywell B.V. Postbus 12683 1100 AR Amsterdam ZO Phone: 0 20 56 56 386 www.regelvisie.nl Fax: 0 20 56 56 390 www.kijkvoelbeleef.nl www.honeywell.nl