actes pradO esteban

FeminicidiO O autO-cOnstrucción de la muJer
Presentació del llibre
“Ja que la dona és subjecte del seu propi destí serà responsable de la consumació del feminicidi si no accepta la càrrega de la seva pròpia emancipació, això significa que no ha de tornar a mirar-se a sí mateixa ni permetre el ser mirada com a víctima de la història, sinó com a participant activa que, si bé en moltes ocasions ha estat i serà abatuda o atropellada per la potència de les forces de l’Estat, té, entre les seves possibilitats, la de guanyar la llibertat com a llibertat per al conjunt de la societat”. “Feminicidio o auto-construcción de la mujer” és una indagació sobre la realitat del patriarcat que derroca molts mites creats pel sexisme polític institucional a l’analitzar la realització temporal concreta de l’ordre patriarcal. Així l’anàlisi rigurós de diverses i distants experiències de la nostra història demostra que no ha estat “l’home” sinó l’Estat l’artífex de la subordinació política de la dona”. “Si les dones, com aquí es planteja, han estat subjectes actius del devenir històric i no simples objectes inconscients o víctimes de la història, seran, també avui, responsables de la seva pròpia emancipació i de la regeneració de la declinant societat present”.
29 de novembre, dijous 30 de novembre, divendres

29 i 30 de novembre
integral i integradOra. recuperant la veu i l’acció de la dona a FavOr de la revOlució
Xerrada-debat
És necessari assumir el fet que els moviments de subversió del sistema constituit són majoritàriament masculins, que la presència de la dona és escassa i l’aportació femenina a les tasques fonamentals del moment massa precària. De res serveix el victimisme femení, la queixa o la rebequeria per abordar tant complex i amarg problema. Tenim necessitat de conèixer els fets i interpretar les seves causes per trobar un itinerari de superació. La revolució no pot ser integral si no és integradora, si no conté la veu, l’acció i l’empenta de la dona, per això pel sistema de dominació mantenir el segrest d’allò femení, la manipulació a escala excepcional de les dones, és una qüestió estratègica de primer ordre. La tasca avui és la reconstrucció del subjecte col·lectiu de la revolució, la qual cosa és impossible sense abordar aquestes qüestions que són potser les més difícils i compromeses, les més aspres i doloroses. Ens proposem anar obrint anàlisis, propostes i debats per iniciar un procés que serà llarg i laboriós.

llibreria aldarull, 19:30 c/TorrenT de l’olla 72 – Gràcia

espai aureasOcial, 19:30 c/Sardenya 263

organitza: détourné i aldarull — col·labora: aureasocial
www.detourne.org — www.aldarull.org — www.aureasocial.org

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful