You are on page 1of 4

MINIT MESYUARAT FKT- TMTS TARIKH : 15hb.Nov. 2005 TEMPAT : Kompleks Taman Sabah

MINIT MESYUARAT FKT- TMTS TARIKH : 15hb.Nov. 2005 TEMPAT : Kompleks Taman Sabah Sabah park LOCAL

Sabah park

LOCAL COMMUNITY FORUM TSMP

MINIT MESYUARAT FKT- TMTS TARIKH : 15hb.Nov. 2005 TEMPAT : Kompleks Taman Sabah Sabah park LOCAL

( Forum Komuniti Tempatan Taman Marin Tun Sakaran, TMTS )

MINIT MESYUARAT FKT- TMTS TARIKH : 15hb.Nov. 2005 TEMPAT : Kompleks Taman Sabah Sabah park LOCAL

LAPORAN WARIS BERGERAN DI TMTS

NAMA – NAMA WARIS SAH PEMILIK GERAN DAN NOMBOR GERAN DALAM TAMAN MARIN TUN SAKARAN ( T.M.T.S )

LAPORAN penuh PPHT : DOS ( L ) 16 / 05 / 16 Bertarihk 8hb.nov.2005

Lampiran A

PULAU SEBANGKAT

( 51 HEKTAR atau 126 ekar )

MINIT MESYUARAT FKT- TMTS TARIKH : 15hb.Nov. 2005 TEMPAT : Kompleks Taman Sabah Sabah park LOCAL

NAMA

N0. GERAN

 • 1. ABDULLAH SANI HJ. ABDUL SALLEH

 • 2. HJ.ABDUL SALLEH HJ.MOHD.ALI@KH GUPURANI

NT. 123041976 ( Pengerusi FKT ). NT. 1202.

PULAU MANTABUAN

( 10.08 HEKTAR atau 25 ekar )

NAMA

 • 1. MAAJULLAH B. SULANI @ KOLING

N0. GERAN

NT. 123039387 ( Meninggal ).

Disediakan Oleh : Salleh Hj. Abdul Salleh Setiausaha FKT - TMTS

- 2 -

PULAU SELAKAN

( 32 HEKTAR atau 79 ekar )

NAMA

N0. GERAN

 • 1. NAGALAUT BIN MASARUT

 • 2. MASAHARAINA BT. IM. SAROM

 • 3. WAJANA BIN JIKIRUN

 • 4. WAJANA BIN JIKIRUN

 • 5. WAJANA BIN JIKIRUN

 • 6. WAJANA BIN JIKIRUN

 • 7. ISNIN BIN BULLU

 • 8. BUNGAN BT. BARALUDDIN

 • 9. BAGINDA ALI BIN BULLU

  • 10. BARALUDDIN BIN ABD KAHAR

  • 11. BASIRAN SAHIDUK, BUNGA NAITA, FATIMAH KIBLAN

  • 12. BUNGA MAGI BT. BILAL GIMOS

  • 13. JAMALIA BT. ALAUDIN

   • 14 AKINIAH BTE IM. SABILULAH

    • 15. ALIAH BT ABDUL GANI

    • 16. USOP B. HATIB LIKA

NT. 1194

NT. 1154

FR.

46

NT. 1190

NT. 1122

NT. 1123

FR.

37

FR.

44

NT.

1191

NT. 1192

NT.

1202

NT.

1125

NT. 824

NT.

1334

NT. 1467

NT. 1219

NT. 1331

NT. 1333

NT. 1332

NT. 1328

NT. 1267

NT. 1268

NT. 1260

NT. 1246

NT. 1247

NT. 1225

NT. 1155

NT. 1195

NAMA N0. GERAN 1. NAGALAUT BIN MASARUT 2. MASAHARAINA BT. IM. SAROM 3. WAJANA BIN JIKIRUN
 • 17. BILAL PANGGONGAN B. ABDUL KAHAR

 • 18. ASKALANI BIN SULANI

 • 19. TAPIU B. TABIRI DAN ( 2 ) LAIN

 • 20. KUTAILUMA B MANJALA

 • 21. OT. IM GEDDEK BIN MOHD. SAMAN

 • 22. OT. IM GEDDEK BIN MOHD. SAMAN

 • 23. SEHIRIN BIN HARISIN

 • 24. GANAPIN

 • 25. SENUDDIN BIN JALAMPA

 • 26. JAUJARI BIN MASAHUDDIN

 • 27. ISNANI BT. IM BOLUK

 • 28. TAMBULIAS BIN ISMAIL

P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

PULAU MAIGA

- 3 -

( 20.16 HEKTAR atau 50 ekar )

NAMA

N0. GERAN

 • 1. ABDUL MULUK BIN IM. KALING

NT. 1135

 • 2. AHMAD B. KALING

NT. 1188

 • 3. MOHD. TASLIM HJ. KASIM

NT. 1118

 • 4. BANDAN BIN KHATIB GANDAWALI

NT. 1234

 • 5. ISNAIN BIN IM. BULU DAN TIGA ( 3 ) LAIN

NT. 1235

* Mengikut Kajian dari 36 Geran yang ada diatas Hanya 2 orang Penama Sebagai Pemilik Geran yang masih Hidup. ( Pulau Sebangkat 1 ) dan ( Pulau Maiga 1 ) .

- 15.20 Hektar - 30.24 Hektar - 796.40 Hektar - 312.50 Hektar
-
15.20 Hektar
-
30.24 Hektar
-
796.40 Hektar
-
312.50 Hektar

4 Pulau dalam TMTS tiada memiliki Geran.

1. Sibuan 2. Tatagan 3. Bod Gaya 4. Bohey Dulang

( 37 ekar ). ( 75 ekar ). ( 1,968 ekar ). ( 771 ekar ).

Hak NCR

Sek : 15 / 16 di-iktiraf di Pulau Masing – Masing Berdasarkan selepas Proses

NCR dilaksanakan.

SATU MISI – SATU IDENTITI – SATU KOMUNITI

P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com

- 4 -

Disediakan Oleh

Nama

Jawatan

Diperiksa Oleh

Nama

Jawatan

Disahkan oleh

Nama

Jawatan

: ………………………………………

Salleh Bin Haji Abdul Salleh

Setiausaha Komuniti Tempatan TMTS

- 4 - Disediakan Oleh Nama Jawatan Diperiksa Oleh Nama Jawatan Disahkan oleh Nama Jawatan :

………………………………………

Haji Sulaiman Bin Imam Saiyani

AJK Komuniti Tempatan TMTS

- 4 - Disediakan Oleh Nama Jawatan Diperiksa Oleh Nama Jawatan Disahkan oleh Nama Jawatan :
- 4 - Disediakan Oleh Nama Jawatan Diperiksa Oleh Nama Jawatan Disahkan oleh Nama Jawatan :

Abdullah Sani Bin Haji Abdul Salleh

………………………………………

: Pengerusi Komuniti Tempatan TMTS

Untuk Makluman & Tindakan :

S.K

:

Pemegang Amanah Taman Sabah U.P : Pengarah Taman Sabah.

 

KOTA KINABALU

 

:

PPHT Semporna,

 

Merangkap : Pegawai Daerah Semporna

SEMPORNA.

 

:

Wakil – Wakil Jabatan Berkenaan :

 

PDRM , Jab. Imegresen , Jabatan Laut & Dermaga, WWF, Jab. Tanah & Jab. Ukur, MP & ADUN, Jab. Perikanan.

SEMPORNA.

 

:

Taman Sabah & Projek DARWIN Pulau-Pulau Semporna

 

SEMPORNA.

P.0.BOX 235 , 91308 – SEMPORNA, SABAH MALAYSIA Tel-019 – 808 8282 (Chairman) ,012–8103991 ( Secretary) Or Sabah Park Tel 089–786349, Fax:089 -782015

Email :sanihjsalleh@yahoo.com