You are on page 1of 1

MINIT MESYUARAT FKT- TMTS TARIKH : 15hb.Nov.

2005 TEMPAT : Kompleks Taman Sabah

LOCAL COMMUNITY FORUM TSMP


( Forum Komuniti Tempatan Taman Marin Tun Sakaran, TMTS )

Sabah park

LAPORAN WARIS BERGERAN DI TMTS

Lampiran B
Lapiran B Waris NCR disertakan mengikut Rekod yang diterima dari PPHT Semporna. Sebelum Pengwartaan. 269 - orang telah disahkan Pemilik NCR dalam TSMPoleh Pihak Jab.Tanah dan Ukur 7orang memiliki surat perakuan dari MAHKAMAH ANAK NEGERI SEMPORNA 53 orang memilik Kebun di Pulau Gaya Semporna 2orang memiliki HAK NCR yang di sahkan di sebangkat Reef sebelum Pengwartaan 2004 SILA RUJUK Kepada LCF-TSMP yang memilik senarai penuh.

Sekian

SATU MISI SATU IDENTITI SATU KOMUNITI


SELAMAT BERMESYUARAT

Abdullah Sani Hj. Abdul Salleh ( ADK ). Pengerusi FKT TMTS.

Disediakan Oleh : Salleh Hj. Abdul Salleh Setiausaha FKT - TMTS