Table of Specifications

TABLE OF SPECIFICATIONS Sibika at Kultura 3 Third Semi-Quarterly Examination

Objectives Ang Pamahalaan at mga Mamamayan A. Natatalakay ang mga katangian ng pamahalaan sa Pilipinas Knowledge 1. Nakikilala ang uri ng pamahalaan sa Pilipinas. Comprehension 2. Natutukoy ang kahalagahan ng isang pamahalaan. Comprehension 3. Natutukoy ang katangitanging ugali sa pagpili ng isang pinuno. Knowledge 4. Nakikilala ang antas ng pamahalaan sa Pilipinas. B. Nailalarawan ang tungkulin ng pamahalaan Comprehension 1. Natutukoy ang mga sangay ng pamahalaan.at Knowledge nasasakop nito. 2. Nakikilala ang uri ng mga pinunong bayan. C. Nailalarawan ang gawain ng bawat sangay ng pamahalaan Knowledge 1. Nakikilala ang bawat kagawaran ng pamahalaan. Comprehension 2. Natutukoy ang gawain ng bawat kagawaran. Application 3. Nasasabi ang paraan ng patulong sa sariling bansa. TOTAL

Level

Item no.

No.

Percent

4,

1

7

1,2,3,5,6,7,11,15 8

53

8,12,13,14

4

27

9,10

2

13

15

100%

Objectives Ang Pamahalaan at mga Mamamayan A. Natatalakay ang mga katangian ng pamahalaan sa Pilipinas 1. Nakikilala ang uri ng Knowledge pamahalaan sa Pilipinas. 2. Natutukoy ang kahalagahan Comprehension ng isang pamahalaan. 3. Natutukoy ang katangitanging ugali sa pagpili ng Comprehension isang pinuno. 4. Nakikilala ang antas ng pamahalaan sa Pilipinas. Knowledge B. Nailalarawan ang tungkulin ng pamahalaan Comprehension 1. Natutukoy ang mga sangay ng pamahalaan.at nasasakop nito. Knowledge 2. Nakikilala ang uri ng mga pinunong bayan. C. Nailalarawan ang gawain ng bawat sangay ng pamahalaan Knowledge 1. Nakikilala ang bawat kagawaran ng pamahalaan. 2. Natutukoy ang gawain ng Comprehension bawat kagawaran. 3. Nasasabi ang paraan ng Application patulong sa sariling bansa. TOTAL

Level

Item no.

No.

Percent

3, 1,2,

1 2

10 20

4,5,6,7,10 5

50

8, 9,

1 1

10 10

10

100%

Level

Objectives Ang Pamahalaan at mga Mamamayan A. Natatalakay ang mga katangian ng pamahalaan sa Pilipinas 1. Nakikilala ang uri ng pamahalaan sa Pilipinas. 2. Natutukoy ang kahalagahan ng isang pamahalaan. 3. Natutukoy ang katangi-tanging ugali sa pagpili ng isang pinuno. 4. Nakikilala ang antas ng pamahalaan sa Pilipinas. B. Nailalarawan ang tungkulin ng pamahalaan 1. Natutukoy ang mga sangay ng pamahalaan.at nasasakop nito. 2. Nakikilala ang uri ng mga pinunong bayan. C. Nailalarawan ang gawain ng bawat sangay ng pamahalaan 1. Nakikilala ang bawat kagawaran ng pamahalaan. 2. Natutukoy ang gawain ng bawat kagawaran. 3. Nasasabi ang paraan ng patulong sa sariling bansa. TOTAL

Item no.

No.

Percent

Knowledge Comprehension

Comprehension

Knowledge

Comprehension Knowledge

Knowledge

1-10

10

100

Comprehension Application

10

100%

Level

Objectives Ang Pamahalaan at mga Mamamayan A. Natatalakay ang mga katangian ng pamahalaan sa Pilipinas 1. Nakikilala ang uri ng pamahalaan sa Pilipinas. 2. Natutukoy ang kahalagahan ng isang pamahalaan. 3. Natutukoy ang katangi-tanging ugali sa pagpili ng isang pinuno. 4. Nakikilala ang antas ng pamahalaan sa Pilipinas. B. Nailalarawan ang tungkulin ng pamahalaan 1. Natutukoy ang mga sangay ng pamahalaan.at nasasakop nito. 2. Nakikilala ang uri ng mga pinunong bayan. C. Nailalarawan ang gawain ng bawat sangay ng pamahalaan 1. Nakikilala ang bawat kagawaran ng pamahalaan. 2. Natutukoy ang gawain ng bawat kagawaran. 3. Nasasabi ang paraan ng patulong sa sariling bansa. TOTAL

Item no.

No.

Percent

Knowledge Comprehension

2

1

50

Comprehension

Knowledge

Comprehension Knowledge

Knowledge

Comprehension Application

1

1 2

50 100%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful