Božidar Radišič Kobilje 33 f 9227 Kobilje Datum: 16.11.

2012 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR Šubičeva ulica 4 1102 LJUBLJANA PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA Dr. Gregor VIRANT SPOŠTOVANI!
Glede na dejstvo, da je Slovenija tik pred bankrotom (NA KAR SEM SICER ODGOVORNE OPOZARJAL ŽE PRED NEKAJ LETI), da se vsi po vrsti sprašujete kako prihraniti še kakšen €, kako znižati nepotrebne stroške in državo končno spraviti iz krize si ne morem kaj, da Vas ne bi opozoril na dejstvo, da ogromno nepotrebnih stroškov povzroča Minstrstvo za notranje zadeve, predvsem Policija. Slovenska Policija je represivni organ, ki bi prav zaradi svoje narave moral še posebej striktno spoštovati slovensko zakonodajo in človekove pravice in temeljne svoboščine. Pravzaprav pa je prav policija organ, ki načrtno krši, zlorablja in izkrivlja slovensko zakonodajo ter človekove pravice in temeljne svoboščine. S tem proračunu Republike Slovenije povzroča na DESETINE MILIJONOV € škode letno. V skladu s slovensko zakonodajo uporaba drog ni sankcionirana, proizvodnja in posest drog brez dokazov o preprodaji ali namenu preprodaje je inkriminirana kot prekršek po ZAKONU O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI (ZPPPD). Proizvodnja in posest z NAMENOM preprodaje je inkriminirana kot kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (KZ-1B) vendar samo v primeru, da je preprodaja dokazana. Neupravičen kazenski pregon uporabnikov KONOPLJE (in ostalih drog) pomeni nedopustno in nezakonito, neupravičeno in kaznivo kriminaliziranje, marginaliziranje in stigmatiziranje uporabnikov drog – PREDVSEM KONOPLJE! Če bi slovenska Policija, tožilstvo in pravosodje upoštevalo slovensko zakonodajo in ne bi po nepotrebnem sprožali kazenskih postopkov, bi s tem prihranili na desetine milijonov € letno in prihranili nezaslišano kriminaliziranje, stigmatiziranje in marginaliziranje na tisočem slovenskih državljanov in njihovim družinam. V Sloveniji je že sedaj de-facto dekriminalizirana posest in uporaba konoplje (in ostalih drog), vendar to nesposobne in škodoželjne policije in ostalih organov ne zanima. V uradnem poročilu EMCDDA za leto 2011 (na strani 24 priloži kopijo!) je izrecno navedeno, da v Republiki Sloveniji NI MOGOČE izreči kazni zapora za posest katere koli droge (tudi KONOPLJE) za lastno uporabo. Lepo je sicer, da se Slovenija pred mednarodnimi organizacijami hvali s svojo »DEKRIMINALIZACIJO« vendar pa je realnost povsem drugačna! Dvoličnost slovenske politike sicer ni nič novega, da pa slovensko zakonodajo grobo kršijo in izkrivljajo tisti, ki bi pravzaprav morali skrbeti za njeno striktno izvajanje, pa je že preveč! Prav tako nezaslišano hipokrizijo in zlorabo stroke in položaja pomeni dejstvo, da še v letu 2012, ko je konoplja dejansko dekriminalizirana v veliki večini držav EU in sveta ter da je mednarodno priznana kot zdravilo, slovenski »STROKOVNJAKI« na Ministrstvu za zdravje, IVZ, Agenciji za javno zdravje in še kje, o tem nimajo iti pojma. Nenazadnje je konoplja najbolj učinkovito zdravilo za večino avtoimunih bolezni (rak, avtizem, MS, ALS, astma, Chronova bolezen, depresija, shizofrenija, diabetes, .....) in prepoved v namene zdravljenja in samozdravljenja pomeni nezaslišano SVINJARIJO! Na dejstvo, da se je t.i. »VOJNA PROTI DROGAM« dejansko izrodila v nedopustno »VOJNO PROTI UPORABNIKOM DROG« opozarja tudi »GLOBALNA KOMISIJA ZA DROGE«, katere člani so najeminentnejši

1

politiki, humanisti in gospodarstveniki sveta, kot npr. KOFI ANAN, JAVIER SOLANA, Sir RICHAR BRANSON..., v kateri opozarjajo, da je pregon uporabnikov konoplje (in ostalih drog) nedopusten in da zaradi tega dejstva države porabijo na stotine milijard dolarjev – PO NEPOTREBNEM. Zaradi tega GLOBALNA KOMISIJA poziva vse VLADE sveta, da nehajo preganjati uporabnike drog pod pretvezo boja proti drogam. Več na www.globalcommissionondrugs.org. Tudi v Sloveniji je vojna proti drogam samo izgovor za pregon uporabnikov drog, saj je Slovenija prav zaradi razločevanja med PREPRODAJALCI in UPORABNIKI sprejela tozadevno zakonodajo, ki pa je POLICIJA, TOŽILSTVO in predvsem PRAVOSODJE ne spoštujejo. Da je pregon uporabnikov konoplje nedopusten in v nasprotju s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami je je spoznalo tudi Vrhovno sodišče Republike Italije in Republike Hrvaške, ki sta s svojimi sodbami nedvoumno razsodili, da gojenje konoplje za namene samozdravljenja ne predstavlja kaznivega dejanja! Slovenci smo pa očitno vedno bolj PAPEŽKI OD PAPEŽA! Slovenska Policija, še posebej Policijska uprava Murska Sobota grobo krši in izkrivlja tozadevno zakonodajo in zaradi odsotnosti kriminalnih dejanj na področju PUMS s področja drog in delikte, ki bi morali biti obravnavani kot prekrški po ZPPPD nezakonito in neupravičeno PREKATEGORIZIRA v KAZNIVA DEJANJA. To je nedopustno in s tem proračunu RS povzroča enormne stroške. Vse to samo zaradi višanja lažne »UČINKOVITOSTI« in opravičevanja PREVISOKEGA števila policistov, predvsem na področu PUMS. Kot že povedano, nenazadnje Slovenijo nespoštovanje lastne zakonodaje stane najmanj 100.000.000,00 € na leto. DEJSTVA SEM PODROBNEJE OPISAL IN PODAL V DOPISU GENERALNEMU DIREKTORJU SLOVENSKE POLICIJE, G. STANISLAVU VENIGERJU, KI GA ZARADI STROŠKOV PRILAGAM SAMO PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA IN SI GA, ČE VAS ZANIMA, LAHKO PRISKRBITE PRI NJEM. ČE SI BOSTE VZELI ČAS IN GA PREBRALI, BOSTE KONČNO SPREVIDELI NA KAKŠEN NAČIN POLICIJA IN PUMS IZKRIVLJA SLOVENSKO ZAKONODAJO! LAHKO MI PA TUDI ODPIŠETE IN VAM VSO TOZADEVNO DOKUMENTACIJO POSREDUJEM TAKO V PISNI KOT TUDI V ELEKTRONSKI OBLIKI. MOJ TRENUTNI NASLOV JE BOŽIDAR RADIŠIČ, SODNA ULICA 2, 9000 MURSKA SOBOTA, KJER ZARADI 5 RASTLIN KONOPLJE ZA LASTNO UPORABO OB GLADOVNI STAVKI OD 21.9.2012 PREŽIVLJAM PRIPOR. TO JE NEDOPUSTNO, SAJ V NITI ENEM DOKUMENTU NI OMENJENA PRODAJA, AMPAK SAMO POSEST! VEČ O TEM (ČE VAS SEVEDA ZANIMA) SI LAHKO POGLEDATE SAMI NA: www.facebook.com/FreeBozidar ali www.freebozidar.blogspot.com. Tam boste našli tudi vso dokumentacijo o vseh tozadevnih »SVINJARIJAH« na območju PUMS! Glede na aktualna dogajanja v slovenski politiki bi rad opozoril še na druge nepravilnosti in nezakonitosti na Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji. Na področju PUMS policisti z VEDNOSTJO vodstva PUMS in notranjega ministra neupravičeno uporabljajo civilna osebna vozila v zasebne namene. Zaradi prijave tega kaznivega dejanja pristojnemu ministru sem bil deležen celo groženj kriminalista namesto, da bi policija to KD obravnavala v skladu z zakonodajo. Očitno se mu je zdelo bolj primerno, da Policija to kaznivo dejanje OBRAVNAVA po domače! Po mojem mnenju je dejstvo, da minister (in Policija) ni sprožil kazenskega pregona ali vsaj preiskavo ob prijavi URADNO PREGONLJIVEGA KAZNIVEGA DEJANJA predstavlja grobo kršitev, saj bi tako minister kot tudi pristojni po ZAKONU to morali storiti! Tako so s tem, ko pristojni niso nič ukrenili dejansko sami storili kaznivo dejanje! Po mojem mnenju je tudi to eden izmed razlogov za INTERPELACIJO zoper Ministra za notranje zadeve. Po mojem mnenju je nedopustnom, da minister ob prijavi kaznivega dejanja ukrepa na tak način. Prav tako je dokaz, da Policija v Pomurju dela po domače tudi nedavni dogodek, ko so policisti pri t.i. policijskem informatorju (mogoče celo TPS), ki je kot LAŽNI policist na pomurski avtocesti zaustavljal tuje tovornjake, odkrili ORIGINALNO policijsko opremo. Prav nenavadno je, da na PUMS te opreme niso pogrešali! Ta gospod je še isti dan bil na pijači s pravimi policisti.1

2

Dekriminalizacija drog, predvsem konoplje je v Sloveniji dejstvo že vse od sprejema ZPPPD. Najmanj 90 % vseh deliktov s področja drog predstavlja POSEST KONOPLJE za lastno uporabo, ki ne more in ne sme biti inkriminirana kot kaznivo dejanje! Nenazadnje je konoplja najstarejša kulturna in zdravilna rastlina kar jo pozna človeštvo. Nihče nima nič proti, če država v skladu z mednarodnimi konvencijami preganja preprodajalce drog (tudi konoplje). Nedopustno pa je, da država preganja uporabnike konoplje, ki si jo gojijo za lastne potrebe. Nenazadnje je večina držav EU uvidela, da to ne vodi več nikamor in so, če že ne vlade, vsaj sodišča spoznala, da ni nobenih razlogov za pregon uporabnikov konoplje. Tako so vrhovna sodišča R Italije, R Hrvaške in drugih držav spoznala, da gojenje konoplje za lastno uporabo ne predstavlja kaznivega dejanja in izdala tudi tozadevne sodbe. ZA OBRAVNAVO PO KAZENSKEM ZAKONIKU MORA BITI DOKAZANA PREPRODAJA! Zamislite si primer, ko zaradi 13 g mešanice konoplje s tobakom (cca 5 g. konoplje v vrednosti cca 25 €) državljana Slovenije brez enega samega dokaza o preprodaji obsodijo na 4 mesece zaporne kazni. Ta kazenski primer je R Slovenijo stal najmanj 10.000,00 €, saj so se z njim ubadali POLICIJA, TOŽILSTVO, ODVETNIKI, LABORATORIJI, VIŠJE SODIŠČE in nenazadnje VRHOVNO SODIŠČE. Ali res nimajo pametnejšega dela, kot da po nepotrebnem trošijo taka enormna sredstva zaradi bagatelnih primerov? Dekriminalizacija konoplje je že desetletja izključno in nikakor strokovno vprašanja. Če bi bilo to vprašanje strokovno, dekriminalizacija že dolgo ne bi bila več vprašljiva. Drugo protizakonito trošenje proračunskih sredstev pa pomeni neupravičeno sprožanje kazenskih postopkov s strani policistov PU Murska sobota in to le zaradi dejstva, da si je državljan Republike Slovenije UPAL vložiti pritožbo zoper postopek policistov. Tak kazenski pregon je nedopusten, saj je pritožba zoper delo katerega koli organa RS ustavno in zakonsko zagotovljena pravica vsakega državljana RS če misli, da so mu bile kršene kakršne koli pravice. Policisti PUMS so do sedaj sprožili kar nekaj takih postopkov, čeprav je Ministrstvo za pravosodje podalo mnenje o nedopustnosti takih postopkov. Ne smemo pozabiti, da imajo policisti s strani države plačane zagovornike, stroški kazenskega postopka pa bremenijo proračun! In spet se sprašujete kam gre denar? Ko sem nazadnje na nepravilnosti in nezakonitosti opozoril ministra Gorenaka osebno, mi je čez nekaj časa prišel domov grozit pijan kriminalist, katerega sem prijavil zaradi neupravičene uporabe civilnega službenega vozila brez ustreznega dovoljenja ministra! To je nedopustno, saj kaže samo na to, da v Sloveniji ne moreš zaupati niti Ministru za notranje zadeve, kaj šele slovenski Policiji! Glede na stanje duha v slovenski politiki sicer ne pričakujem kaj dosti od mojega pisanja, vendar pa potihem vseno upam, da se bo vsaj nekdo od Vas opogumil in o teh problemih vsaj spregovoril kdaj tudi v Državnem zboru. Ker nimam res več kaj izgubiti sem se odločil, da to napišem tudi političnim strankam in o tem obvestim javnost. Če bi naša država in predvsem pravosodje spoštovala slovensko zakonodajo, mi ne bi bilo nujno poseči po tako skrajnem ukrepu kot je GLADOVNA STAVKA. Lep pozdrav!

Božidar Radišič

3

Poročilo EMCDDA za leto 2011, stran 24.

Da pa je dejansko stanje v Republiki Sloveniji drugačno in ne odraža dejanskega stanja ampak je to ena izmed laži, ki jih po evropskih kuloarjih širijo predstavniki Republike Slovenije izhaja iz analize kaznivih dejanj in prekrškov in priloge Predsedniku državnega zbora! 15. člen (uresničevanje in omejevanje pravic) Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.

IN ZAKAJ SMO UPORABNIKI KONOPLJE DRUGORAZREDNI DRŽAVLJANI?

4